sön 31 juli 2016

HUR MÅNGA GÅNGER SKA JAG BEHÖVA SKRIVA DET – DET BLIR INGET STORKRIG...

För att kunna starta krig behöver man enighet. Hela USA är splittrat i sina grundvalar. EU är på väg ut ur CIA:s grepp. Alliansen USA-EU är på väg att gå under. Den gamla världen vill inte kriga. Snart är det bara Bildt och Rasmussen och några galningar i Ukraina som vill starta krig. Deras bräkande hörs knappast längre. Kina och Ryssland har inga krig på agendan...

Krig är det mest kontraproduktiva man kan tänka sig för bägge länderna. De måste naturligtvis förbereda sig för det värsta – men inget land i öst önskar något storkrig. De vill göra business och naturligtvis umgås fredligt med världens folk. CIA:s desperata hetsande mot Ryssland har redan börjat komma av sig. Mordors ondska kan inte längre sätta världen i brand. Ondskan är äntligen på väg att besegras...

Sverige har tyvärr stått på Mordors sida. Det svenska folket blev hjärntvättat av massmedia. Politikerna förvirrade oss. Den draksådd som vi lurades att plantera får vi snart skörda. Gud förlåte oss – vi förstod inte bättre. Det är så tragiskt.

Mordor är ett fiktivt land i Sagan om ringen av J.R.R Tolkien. Det är Saurons mörka rike, och han har sin fästning Barad-Dûr inte långt ifrån Orodruin. En stor del av landet var täckt av vulkaniskt avfall från Orodruin, men vissa delar av landet kunde odlas, något Saurons slavar kunde dra nytta av...

Erdogan högg av CIAs huvud på en natt! EU och IS går på pumpen!

I boken "Heretic: Why Islam Needs a Reformation" gör Ayaan Hirsi Ali en användbar indelning av muslimer i tre typer...

Den första är vad hon kallar Mecka-muslimerna, den stora majoriteten, som följer det slags mildare och fredligare islam som artikuleras i Koranens Mecka-suror...

Den andra typen är Medina-muslimerna, salafiterna och de radikala jihadisterna, som lägger tonvikten vid de krigiska och våldsamma Medina-surorna (vare sig de själva ägnar sig åt våldsamheter eller bara stödjer dem som gör det)...

Den tredje typen är den mycket lilla gruppen dissidenter och reformister som arbetar för att islam ska genomgå det slags reform som kristendomen fick erfara för femhundra år sedan och som gett de kristna troende distans till sin heliga bok...

Västerlandet är enigt i sitt fördömande av Medina-muslimerna. Men västerlandet har inte bestämt sig för hur det ska förhålla sig till de två övriga grupperna. I själva verket har västerlandet för det mesta inte ens gjort klart för sig att det finns olika slags muslimer, utan dragit alla över en kam...

En vanlig uppfattning som ofta artikulerats i den svenska debatten är att de krigiska Medina-muslimerna egentligen inte är riktiga muslimer utan tillhör någon urartad variant som inte kan läsa rätt innantill i Koranen...

Hillary Clinton verkar dela ungefär den uppfattningen. Hon menar att de icke-muslimska bedömare som framhäver existensen av ”radikal islamisk terrorism” är ”besatta”. ”Det är inte islam självt som är vår fiende”, säger hon...

”Muslimer är fredliga och toleranta människor som inte har något som helst samband med terrorism”...

Sagt med djup ironi är bäst att betona...

Synen på muslimer

Men det är ingen kollaps av vitala samhällsfunktioner vi ser, inte alls...

Sagt med djup ironi är bäst att betona...

En väldigt stor del av social-sekreterarna i kommunen Ljusnarsberg hann före kommunens brandmän. Socialsekreterarna  sade upp sig under vintern. Poliser lämnar sitt yrke i en aldrig tidigare skådad omfattning. Lärarbristen slår igenom överallt, men allra mest på landsorten – som i Ljusnarsbergs kommun, i Kopparberg. Men det är ingen kollaps i vardande – för ingen har ju fått se sitt hus rasa ihop, ingen har fått se julmaten ta slut, ingen har fått se sin gran brinna ner.

Man kan fixa sitt eftermäle på många olika sätt. Man kan gömma sig och låtsas som om man inte finns längre, och hoppas att omvärlden glömmer. Man kan be om ursäkt för att man var naiv, korkad, fattade fel beslut på fel grunder eller bara hade otur när man tänkte, och hoppas på att omvärlden förlåter. Man kan bestämma sig för att idiotförklara alla de som lever i en annan verklighet än sig själv. Man kan välja att raljera över oron och frustrationen, och hoppas att de som lyssnar tycker att man är cool och rolig.

Ett alternativ är helt vansinnigt, ett är hedervärt och ett är mänskligt. Reinfeldt valde vansinnet, och jag är inte överraskad över att jag inte blir överraskad…

DEN BRÄNDA GRANEN

Nåja, kvalitetshus är väl för mycket sagt, kanske...

Sparreholmsbroschyren var det nog inget större fel på... desto större

var det på uppdragsgivaren som visste att Sparreholms Marstrand var en omöjlighet...

Nån enstaka förstod en gnutta på den tiden Mp var ett miljöparti...

Foliehattarna glappkäftade och

stod i... tomma ord...

Synvillor i Sparreholm

Sparreholmsplanen, som skall presenteras på måndag, ogillas i hög grad av miljöpartiet i Flen.
Idéskissen som arkitektfirman Arken arbetat fram innehåller flera felaktigheter. Ett exempel är restiden från Stockholm som anges till en halvtimme. Den som vill avverka den nio mil långa vägen måste minst köra 180 km/tim eller flyga helikopter eller flygplan.
Man skall bygga på en tidigare industrimark, där giftiga ämnen inte ännu sanerats bort. Vem vill odla morötter under sådana förhållanden?
Dessutom talas det om att en ny järnvägsstation är livsviktig för samhället, men man vet inte var den skall ligga och hur många år det dröjer, innan Banverket får råd att planera. Kommer tågen att stanna?

Ett svenskt Venedig vill man bygga, men då har man glömt att strandskyddet endast medger bebyggelse från 100 meter och hur tar man hänsyn till Båvenplanen?
Det blir dyra tomter och hus, 2–3 miljoner. Vem skall bo där? Välbärgade 55+are utan barn verkar rimligt.
Nej, börja med att bygga en station, där tågen stannar, bjud sedan in folk att bosätta sig i Sparreholm
Skynda långsamt! En Pippi Långstrump-idyll verkar vara Kejsarens nya kläder, en helt annan saga.

Claes Lissenko
miljöpartiet i Flen

Publicerad 3 maj 2009

"Rädda Pippilångstrumpshusen"

eller möjligen...

"Rädda Pippilångstrumpsidyllen"

 

Panelläkt

pdf

lör 30 juli 2016

Industrin är livrädd för att samhället skall ta ansvar för utprovningen av naturliga substanser med medicinska egenskaper...

För att försvåra den typen av beslut bedriver man en intensiv lobbyverksamhet mot naturmedicinare och man ser till att stämpla dem som förskriver naturpreparat som kvacksalvare...

Det hjälper inte att flertalet naturpreparat är biverkningsfria till skillnad från industrins ofta livsfarliga piller. Läkemedelsbiverkningar är idag den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden...

Industrin bedriver även en intensiv lobbyverksamhet för att försöka få naturpreparat förbjudna, med hänvisning till avsaknad av evidens och att naturläkare berövas sin rätt att utöva yrket...

Oförklarliga dödsfall bland sådana läkare verkar även vara vanliga.Till bilden av industrins cyniska lobbyverksamhet mot naturmedicinen, skall även läggas att den vetenskapliga evidens för sina egna preparat som industrin skyddar sig bakom ofta kommit till med ohederliga metoder och rent forskningsfusk...

Detta finns redovisat i två aktuella böcker skrivna av framstående medicinare; Forskningsfusket bara fortsätter! Av Ralf Sundberg och Dödliga mediciner och organiserad brottslighet av Peter Götzsche...

Det är livsviktigt för er att ni känner till denna bakgrund nästa gång ni tvingas uppsöka en läkare eller ett sjukhus. Ni kommer inte säkert att erbjudas bästa behandling – kanske inte ens en bra behandling, utan den kommer att vara begränsad till det som fint kallas vetenskaplig evidens...

Det senare låter förtroendeingivande, men det är bara en kuliss för att skydda läkemedels-industrins ekonomiska intressen. Efter att ni läst böckerna jag pekar på, kommer ni att finna att denna s.k. evidens ofta är helt vilseledande. Läkarkåren är i detta avseende bakbunden...

Vid en rad sjukdomar skulle jag kosta på mig en konsultation med en naturläkare i något av de tyskspråkiga länderna. Där går inte läkarkåren omkring med händerna bundna på ryggen av myndigheter som främst skyddar Big Pharmas intressen...

Den vetenskapliga evidensen är Big Pharmas perfekta skyddsmur

När jag läser ledande politikers förfäran över Brexit-röstarnas otillräckliga kompetens och karaktär känner jag mig som förflyttad till Guinea-Bissau...

Det landets ledare skulle aldrig ha kommit på tanken att fråga folket...

Liberalernas Birgitta Ohlsson kritiserar David Cameron för att han varit så urbota korkad att han bett om en folkomröstning...

Den stora frågan är om vi egentligen tror på demokratin. ”Vi” betyder i det här fallet både ”jag och alla andra medborgare som tycker oss begripa något” och ”våra politiska ledare som också tycker sig begripa lite bättre”...

Det är inte bara Birgitta Ohlsson, utan många andra ledande politiker i flera länder, som hittat skäl att inte fråga folket mot bakgrund av en misstanke att folket inte har den tillräckliga mognaden...

​Är Sverige som USA och Storbritannien eller som Guinea-Bissau? Eller annorlunda formulerat: är svenska folket mera som självsäkra, mogna, kulturellt kompetenta amerikaner och engelsmän eller mera som okunniga och demokratiskt obildade guineabissauaner? Är det oförsiktigt av det dominerande skiktet i Sverige (och det övriga Europa) att låta folket bestämma...

Samhällsordningen är inte så säker och stabil. Men vad beror osäkerheten på? Är det för att högerpopulister uppviglar ett folk som blivit alltmer skränigt, ansvarslöst och okunnigt, en pöbel kort sagt? Eller är det för att ett dominerande skikt avlägsnat sig så långt från folket att skiktet betraktar vanliga människor som en okunnig pöbel...

Folket

Dom självvalda i Flen... för inte har väl Folket valt dom...

Ska man få bygga om ett kvalitetshus från förr som man vill... det tycker inte Sparreholmarn...

Å andra sidan finns det ju många som som inte är intresserade av att bevara ett samhälles ursprungliga karaktär...

Och hundraåriga hus måste förstås underhållas och göras mer energi-snåla... så ni som föredrar friheten att bygga om som ni vill behöver inte

följa den här lilla miniserien...

Ni kommer inte att stoppas av kommunens "sakkunniga"... tvärtom...

Sparreholmarn har ju tjuvstartat lite... det ska väl dokumenteras nån stans kan tänka...

Varför inte...

"Rädda Pippilångstrumpshusen"

 

Fasad nord pdf

 

Tilläggs-isolering pdf

fre 29 juli 2016

Jösses, vilken samman-fattning...

Ingen kan väl förneka att Arnsbergs sammanfattning är korrekt... sen tycker vi förstås olika i sakfrågan... det välfärdsindustriella komplexets representanter och vi andra...

Med det välfärdsindustriella komplexet avser Engellau det miljonhövdade organisations-system som har till uppgift att försörja sig på att omhänderta ”svaga” människor, till exempel arbetslösa, sjuka, unga, gamla, folk i utanförskap, numera i ökande grad invandrare och kanske tiggare. I detta system ingår exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunernas socialförvaltningar, Migrationsverket, stora delar av skol- och universitetsvärlden, Riksdagens socialförsäkringsutskott, ett antal forskningsinstitutioner och så vidare...

socialläkaren Nils Bejerot

http://sparreholmarn.se/img/image-65.pngTill kopiösa kostnader byråkratiserade man den uråldriga folkliga förvaltningen i samhället. Och vi fick en slags personer som i regel inte är uppvuxna i trakten, inte känner befolkningen sedan generationer tillbaka, inte var valda av den lokala valmanskåren. De går sin reglerade karriärgång och de är inte inställda på att resten av livet stanna i den här förvaltningen utan de knallar vidare. Framför allt är de inte ekonomiskt ansvariga för det som händer i samhället. Och på det sättet menar jag att man slog ut själva basen för hur vårt samhälle fungerar...

När exploateringen av medborgarna slår i taket, när staten inte längre kan pressa ut mer pengar från den arbetande befolkningen, då återstår bara att skära i välfärden. Färre poliser, färre ambulanser, färre räddnings-helikoptrar, sämre socialhjälp, sämre sjukvård, sämre pensioner etc. Kvar blir ett högskatte-samhälle med en stor försörjningsbörda. Och som konsekvens: en backande välfärd. Motivet för de välutbildade och lönsamma att söka sig till något annat land blir allt starkare. Ett land där de har möjlighet att ordna en bättre framtid för sig själva och sina barn. Med andra ord, de bästa packar väskorna och sticker. Kvar blir den svaga befolkning, vars intressen välfärdspolitiken prioriterat. En fattig, kravfylld och missnöjd befolkning. Se där hur illa det kan gå för en politisk idé som började så bra...

Välfärd på obestånd

Hur många hus som är ritade av Johan Pettersson i Sparreholm är inte känt...

Han är en av dom fyra Årdala-

bröderna... han som ritade Folkets Hus... han ritade sannolikt också Sparreholmarns hus och flera andra i samma område...

Husen var på intet sätt unika eller speciella... kanske det inte ens finns något speciellt typiskt... man kan emellertid konstatera att husen är symetriska och därmed harmoniska att titta på...

 

Fasad syd pdf

tors 28 juli 2016

Utsikt från balkongen till huset Sparreholmarn växte upp i... utsikten från slang-torkningstornet var ännu bättre... det minns han bestämt...

Det är skillnad på torn och torn... det

vet ni kanske... i slangtorkningstorn torkar man hampaslangarna... i brandtorn spanar man efter bränder...

Päronklätterträdet syns till höger... trädet till vänster står på Olle Fribergs tomt... Olles fru hette Jonsson som ogift men inte Astrid... om Astrid Jonsson som "tog/äger bilden" var en bekant är obekant...

 

Brandslangar tillverkades av av hampa som är tämligen brandhärdigt. Brandstationernas höga torn var för torkning av dessa brandslangar, slangtorkningstorn.

 

Vetenskap, beprövad erfarenhet och etiska principer trängs undan till förmån för andra drivkrafter. Vi är allvarligt oroade, skriver en rad läkare...

Det finns betydande strukturella problem och påtaglig stress i stora delar av vårdsystemet. Antalet vårdplatser per capita på sjukhus i Sverige är lägst i Europa, vilket innebär att många patienter skrivs ut från sjukhus i alltför instabilt skick...

Det ökar risken för överdödlighet under den första tiden efter utskrivningen. Inom primärvården, med Europas nästan lägsta läkartäthet, råder en omfattande personalbrist i hela landet och i många landsting hålls verksamheten uppe med hjälp av hyrläkare...

Kommunerna har lagt ned de flesta servicehus och antalet platser i särskilt boende har minskat med 33 procent, från 121 000 till 81 000 platser mellan 2000-2014. Verksamheten inriktas på ökad hemtjänst under parollen ”kvarboendeprincipen”.

Hur kan det ha blivit så här? Vi anser att en avgörande orsak är att sjukvården under ett par decennier har utsatts för tilltagande byråkratisk styrning inspirerad från andra samhällsområden, särskilt tayloristiskt inriktad tillverkningsindustri, med fokus på ”styrning” och ”flöden”...

Några exempel är balanserade styrkort, lean production, new public management och nu senast ’värdebaserad vård’. Dessa har införts i snabb takt och utan vetenskapligt underlag...

New public management har införts i många länder, men knappast så snabbt och konsekvent som i Sverige. Styrningen har med tiden blivit kontraproduktiv, det vill säga utfallet för patienterna riskerar att bli sämre än utan denna styrning. Orsaken är att vetenskap och beprövad erfarenhet samt etiska principer med fokus på vårdbehov trängs undan till förmån för andra drivkrafter...

Styrningen i sjukvården har blivit ett hot

​Det är med illa dold förtjusning som Jewsnews konstaterar att islamiska Sverige nu är världens näst största våldtäktsnation med en ökning av våldtäkterna med 1.472% sedan år 1975...

Man konstaterar att den snabba ökningen av våldtäktsfall följer den ökande muslimska immigrationen. Att man i Israel med skadeglädje gör denna notering har sin förklaring...

Svenska politiker och även många av övriga politiska ledare inom EU har under senare tider tagit ensidigt parti för muslimerna i den snart sjuttio-åriga konflikten med judarna som eskalerat efter staten Israels utropande år 1948...

Efter staten Israels bildande hade Sverige och resten av västvärlden mycket goda och nära förbindelser med landet...

Efterhand som terrorn mot Israel lett till ett allt mer hårdnade klimat mellan judar och palestinier har svenska politiker bytt sida och tar idag ensidigt parti för muslimerna i denna infekterade konflikt...

Inom den förment toleranta socialdemokratin kan man idag se klara antisemitiska strömningar. En snäll tolkning är att förment goda svenska politiker drivs av en missriktad medkänsla för de som de upplever som den svagare i denna konflikt.

Vad kan EU lära av Israel?

Alla väljer att gå den breda Oligarkvägen... follow the money...

Pest eller kolera... Åsa Linderborg menar att Hillary Clinton är den kandidat man måste välja...

Sotdöden är nog att föredra... närma sig stupet lite pö om pö... njuta av livet så länge det går...

Hillary Clinton - bäst på korruption | Kultur

Det är en jävla skillnad på Rysslands och Sveriges statsägda tevebolag. I Rysslands fall handlar det om ”statskontrollerad television”, hos oss är det en fråga om ”public service”...

Skönt att få begreppen så redigt analyserade och utredda...

Frågan aktualiseras av att ”högerpopulistiska” partier i olika länder där man liksom i Sverige har statsägda mediekanaler som kanske kallar sig för ”public service” men i stället av högerpopulisterna betraktas som förmedlare av speciella, statligt sanktionerade, politiskt korrekta uppfattningar...

Ursäkta uttrycket, men dess innebörd är tydlig och måste inte uppfattas som förolämpande...

Den polska regeringen har bytt ut ledningen i sitt statliga tevebolag och partiet Alternative für Deutschland flaggar i sitt program för motsvarande. Många svenskar tycker att man borde göra samma sak här...

Ibland leker jag att jag är statsminister i Sverige och funderar vad jag då skulle göra åt det ena och det andra, i detta fall alltså pk-ismen inom de statliga mediebolagen.

Jag bryr mig inte om att argumentera i frågan om det verkligen finns någon pk-ism i statsägda media, jag bara påstår att den finns...

Public service

ons 27 juli 2016

Varje makthavare skapar en ideologi åt sig som, när ideologin implementeras och vinner allmän trovärdighet, ger makthavaren mer makt, till exempel högre vinster åt kapitalistklassen, eller, som i det aktuella fallet, fler tjänster och myndigheter samt större budgetar för välfärdsindustrin...

Om alla människor på egen hand kunde fixa all det välstånd de tarvade skulle komplexet inte behövas. För att komplexet ska kunna växa och få mer makt måste därför en över tiden ökande andel av människors välstånd och välfärd vara ouppnåelig för dem själva...

I ju mindre utsträckning människor klarar av sina egna liv, desto bättre för komplexet. För att ge två cyniska men illustrativa exempel: för det första att om barn inte lär sig något i skolan är sannolikheten desto större att de blir livslånga klienter hos komplexet och, för det andra, att import av kulturellt avvikande och därför svåranställningsbara människor också ger gott livs-utrymme för komplexet...

Värsta tänkbara scenario för komplexet vore det omöjliga att det homogena, mono-kulturella Sverige från 1950 återuppstod...

Tvärtom önskar komplexet en mångfald av sinsemellan delvis inkompatibla kulturer och subkulturer – det handlar inte alls bara om migrationen – i syfte ständigt nya sociala problem ska uppstå som komplexet kan ägna sig åt att framgångsrikt försöka lösa, framgångsrikt, nota bene, i bemärkelsen att komplexet får växtutrymme, inte i betydelsen att de sociala problemen skulle försvinna...

Därför har komplexets ledande skikt, politikerväldet, beslutat att Sverige ska vara multikulturellt...

Den svenska ideologinAmerikansk politik är fascinerande... HAX gillar inte Trump...

När media hävdar att Donald Trump, alla han känner och alla som jobbar för honom är insyltade i stora affärer med Ryssland... Då säger Trump i tv att han inte har några förbindelser med Ryssland...

Vad skall man tro om det? Media kan väl knappast blåljuga? Är karlfan så över-mänskligt fräck och arrogant? Hur kan man veta? I mina ögon är Trump den perfekte Bond-skurken från kalla kriget. Och det verkar vara en del bro-love mellan honom och Putin...

Jag gillar inte Trump. Det går inte att förutse vad han kan komma att ta sig för. Han känns farlig...

Den amerikanska politikens händelsehorisont

Mediebilden av Donald Trump är ju groteskt förvriden. Och lögnaktig. Medierna skrev om kaos under republikanernas konvent därför att en tidigare presidentkandidat, Ted Cruz, i talarstolen vägrade uppmana folk att rösta på Trump...

Han gratulerade enbart Trump till segern. Vilken skandal! Otroligt! Kaos...

Men när demokratiska konventet veckan därpå tvingas avbryta möten och det öppet från deltagarna buas när Hillary Clintons namn nämns, då rapporteras det bara i förbigående...

Medierna förmedlar sedan det partiet vill nå ut med. Partiskheten är total och skiljer sig inte från Sovjettidens Pravda, etablissemangens “sanning”.

Folk vill ha politiker som säger som det är. Trump gör det. När män från Mellanöstern nu begår det ena terrordådet efter det andra, är det bara han som säger det uppenbara...

Syriska flyktingar ska ha hjälp, men i hela världshistorien har flyktingar stannat så nära sina hem som möjligt, inte färdats hundratals mil bort till andra kontinenter. Självklart borde Saudiarabien och de andra som finns i regionen hjälpa sina muslimska systrar och bröder. Men ingen annan än Trump säger det...

Det är därför jag gillar honom. Jag är trött på politiker som inte erkänner verkligheten. Varför gör de inte det...

Och det är ju därför att man blundat för verkligheten som Trump har fått sin chans. BARA därför...

Läsarfrågor om Trump

En effekt av våldsmonopolet är att du i självförsvar endast får matcha det våld som riktas mot dig...

Du får inte använda mer, för att säkerställa en mer långvarig säkerhet...

Du ska istället tillkalla polis och invänta dess ankomst för att lösa situationen. Det blir en helt absurd situation, där du inte kan lita på att polisen ens gör en ansträngning för att infinna sig...

Inte heller får man i beredskapssyfte beväpna sig för självförsvar. Då kallas det nämligen att man har handlat med avsikt att skada. Det blir den som försvarar sig som juridiskt blir angriparen...

En annan effekt av våldsmonopolet är att du som medborgare inte får nyttja minsta lilla våld i självförsvar mot övergrepp från statens tjänstemän...

Dessa tjänstemän har status av straffria översittare med rätt att bruka våld utan att möta motstånd. Det enda lagliga sättet att försvara sig mot dem är med en advokat...

Våldsmonopol

Jag hoppar av ekorrhjulet och går off-grid

Utan bättre batterier kan vi inte gå off-grid... mycket snack är det om nydanande revolutionerande batterier...

Känner du dig också ofta fast i ett ekorrhjul som du inte kan ta dig ur? Jobb, hämta barn, mat, tvätt, städning, TV, sova och sedan börjar det om. Jag hoppar av det här ekorrhjulet och det kan vem som helst som verkligen vill det.

Vad innebär det att gå off-grid...

Jag hoppar av ekorrhjulet och går off-gridUttrycket off-the-grid OTG eller off-grid avser att leva på ett självförsörjande sätt utan att förlita sig på en eller flera offentliga inrättningar. Någon som går off-grid bygger bostäder som förlitar sig på förnybara energikällor snarare än traditionella och som inte använder offentliga tjänster från samhället, till exempel el, vatten och så vidare. Off-the-grid-hem är autonoma, de är inte beroende av resten av samhället. Ett sant off-grid-hus kan fungera helt oberoende av alla traditionella allmännyttiga tjänster. Någon som är avstängd från nätet lever utanför samhället och väljer att inte följa dess regler och konventioner.

Nytt svenskt batteri kan bli revolutionerande för transport- och energisektorn

tis 26 juli 2016

Synpunkter på utvändig restaurering av husväggar i 

Sparreholm från tidigt 1900-tal...          

Sh tycker det räcker med 70-100 tilläggsisolering... å andra sidan... tekniskt sett går det nog bra med 150 tilläggsisolering också...

Nej faen... det måste läggas upp på ett annat sätt... faen vet hur...

 

 

Johan Pettersson, den yngsta brodern dog 57 år gammal, han arbetade som verkmästare på fabriken. Johan var också skicklig arkitekt och har ritat många av husen i Sparreholm, bland annat Folkets hus. Han ägde själv fastigheten Haga 27 på
Järnvägsgatan som blev känd som Hilding Anderssons speceriaffär.

Typiska Sparreholmshus... nej faen, dom finns nog inte...

Sågargården... arbetarbostäder... utmärkt renoverat...

 http://www.sparreholmarn.se/img/clip_image001-347.png

Handlandehuset Haga 27... och bostad åt skaparen Johan Pettersson... kommunen köpte huset 1980 för att kunna riva det... kommunala mördare i sanning...

 

Föreställ dig att det på detta område av samhället och tillvaron är som på samma sätt som på alla andra områden...

Nämligen att ett gäng i sitt eget intresse försöker ta kommandot över inte bara regelverket, utan även tänkandet, ja, själva begreppen, till exempel just demokratin...

Det som är gemensamt och kännetecknande för, påstår jag helt fräckt, för alla de demokrati-definitioner som vår tids politiker-välde presenterar, är att de handlar om institutioner, alltså vad de själva representerar, typ fria val, flera partier, rimligt oberoende domstolar, maktutövning under lagarna, viss självständighet hos myndigheter, medborgerliga fri- och rättigheter som makten inte antas få rucka på och så vidare...

Emot denna föreställning vill jag emellertid framföra invändningar. Demokrati handlar inte om något som överheten skänker medborgarna. Demokrati handlar om att medborgarna överlåter en del av sitt ansvar för sin tillvaro åt agenter eller ombud. ”Ta hand om kommunen för min räkning medan jag sysslar med annat”, säger medborgaren till kommunalrådet, ”men kom ihåg att sköta dig, för kommunen är min, inte din”.

Skillnaden mellan den etablerade definitionen av demokrati och min definition är, för det första, att den etablerade definitionen inbjuder till slutsatsen att eftersom de valda ombuden är valda så har de rätt att styra över näst intill vadsomhelst, medan mitt synsätt begränsar deras bestämmanderätt till saker som medborgarna överlåtit till dem att bestämma.

Kanske världens tristaste och mest uttjatade ämne: vad är demokrati?

Många borgerliga i Sverige och Europa har mycket svårt för Donald Trump...

Men vad är han om inte någon som rubbar cirklarna för etablerade aktörer som blivit slöa, liknöjda och fast i gamla lösningar?

Exakt det liberalismen förväntar sig av marknadskrafterna...

Den kloke politiske kommentatorn Michael Barone utvecklar detta i kolmnen, Is America Ready for a Disruptive President?

Apple rubbade musikindustrin, Uber rubbade taxinäringen, Amazon rubbade bokhandelsbranschen. Global konkurrens har utmanat och rubbat amerikansk verkstadsindustri i årtionden. Genom historien har Amerika till stor del byggts på att rubba cirklarna...

​Ekonomen Joseph Schumpeter förklarade varför något han kallade “kreativ förstörelse” utgjorde marknadsekonomins motor och varför detta med förstörelse kunde vara gott...

Det är något positivt när nya lösningar kan utmana gamla om det höjer produktiviteten i verksamheter och nyttan med arbete. Det är här marknadsekonomi skiljer sig från socialistisk planekonomi eller blandekonomi, som håller fast vid gamla lösningar till dess systemen kollapsar pga ineffektivitet...

Har Schumpeters ‘kreativa förstörelse’ nått politiken?

 

Den politiska scenen har förändrats på nolltid. En turkisk president har tagit makten i landet...

Erdogan har lyckats med någonting helt unikt – han har även tagit makten över den turkiska krigsmakten...

Under veckan som gått har han inte bara överlevt, han har stärkt sitt grepp dramatiskt. Kuppförsöket har misslyckats ”utan återvändo”. Turkiet har förändrats totalt på en enda vecka. Vem kunde tro detta...

CIA vet precis allt om läget inom den turkiska militären. Under många år har vänskapsband byggts upp mellan den amerikanska militära ledningen och den turkiska militären...

Unga officerare som utexaminerats i Turkiet bjuds regelbundet in till Pentagon och får besöka Vita Huset. Det är så man knyter nyckelpersoner till CIA. Generalers söner och döttrar välkomnas till amerikanska universitet och får njuta ett privilegierat liv...

CIA sköter sitt arbete professionellt som vilket annat storföretag som helst. Allt detta mödosamma arbete är nu helt plötsligt slaget i spillror. Det som hänt är ett historiskt jättevingslag – en mardröm för CIA...

Erdogan har bytt sida! En mardröm för CIA!

Mördare i sjukvården...

Man ska i princip sluta med Metformin, ge patienten vätska och vänta 48 timmar före kontraströntgen. En del av detta har man av någon anledning inte gjort, säger Lars-Einar Bresäter, diabetesspecialist och överläkare, Lundby Närsjukvård...

Lars-Einar Bresäter konstaterar att Marjatta var i dåligt skick när hon kom in till sjukhuset. Hon hade haft diarré och kräkts. Det borde ha satt igång varningsklockor hos sjukvårdspersonalen. Och extra försiktighet med att ge kontrastmedel...

– Det måste ha varit ett strukturellt problem på sjukhuset eftersom det finns bra information nuförtiden om Metformin...

Vad menar du med strukturellt problem?

– Det är det vanliga i sjukvården – att saker och ting går för fort och att man tampas med krångliga datasystem...

Enligt Lars-Einar Bresäter dör varje år ett par personer på grund av Metformin.

– Det är ett potentiellt farligt läkemedel. Det hade varit mycket bättre om man började använda de nya läkemedlen som finns på marknaden i stället. Problemet är bara att de är väldigt dyra...

Potentiellt farligt läkemedel

Metformin orsakar dödsfall varje år...

mån 25 juli 2016

Idag ser vi effekten av informationsrevolution där eliten berövats sitt informationsmonopol. Över hela västvärlden jäser en revoltstämning som är riktad mot de rikas globala makthegemoni och deras lojala elit...

Den politiska kartan har skiftat från att balansera mellan höger och vänster, till att istället balansera mellan etablissemanget och revolt mot dem...

Informationsrevolutionen har varit den tändande gnistan för den verkliga första globala revolutionen. I Frankrike som ledde den förra västliga revolutionen, har folket gått ut på gatorna igen i miljontals i protest mot etablissemanget. Våra svenska monopolmedier omnämner inte detta med en stavelse för svenska folket, men man kan läsa om det på nätbloggar. Om ett decennium har revoltörerna tagit makten över hela västvärlden och det kommer säkert som alla revolutioner att medföra obehagligheter och skörda en mängd oskyldiga offer. Etablissemanget har anledning att känna stor oro för egna privilegier. Ingenting kommer att vara sig likt i vår värld på gott och ont...

Ansvaret för denna folkliga resning – den första globala revolutionen – är alla de politiker, mediefolk och andra ledare som känt sig trygga med sitt informationsmonopol och trott sig kunna fortsätta att manipulera och utnyttja folket efter egen vilja. Det finns bara en väg att kunna mildra effekterna av en våldsam revolutionär förändring av samhället och det är att återgå till styrelseformer som säkrar folkviljan. Brexit-omröstningen var ett första försök och revoltörerna vann. Men kanske det redan är för sent att stoppa denna populistiska=folkliga...

Den första globala revolutionen

Först Frankrike... den gamla europeiska kolonialmakten 

ligger i parterr, med undan-tagstillstånd och militär på franska gator och franska torg...

Nu Tyskland... den nya europeiska stormakten hänger mot repen och tar emot slag efter slag efter slag. Knivattentat på tåg. Skottlossning vid ett köpcentrum. Machete-attack utanför en busstation. Självmords-attentat på en musikfestival...

Det är europeisk domino vi ser utspelas framför våra ögon. Först Frankrike. Nu Tyskland. Fruktan och terror…

Det går fort nu. Brickorna faller en efter en. Uppgivenheten börjar ta över. Rubrikerna blir allt mindre, och det som Frankrike och Tyskland nu upplever skall tydligen betraktas som en del i den nya vardagen...

En tysk vardag kan man förutom knödel till lunch också förvänta sig en machete-attack vid busstorget. En fransk vardag kan man förutom en pava Bordeaux till middagen inte vara främmande för att en lastbil skall komma farande på trottoaren...

DOMINO

Termen ”papperslös” innebär, i lagstiftarens perspektiv, att personerna saknar identitetshandlingar. Idag har det mer och mer utvecklats till att personerna i fråga har fel papper, det vill säga ett utvisningsbeslut, och uppträder därmed som papperslösa. Krister Thelin utvecklar detta på Det goda samhället...

Det finns all anledning att se fram emot höstens budget för nästkommande år med viss oro för kommunerna. Antalet som saknar uppehållstillstånd, som avvisas men vägrar lämna Sverige kommer att öka samtidigt som lagrum, förordningar och praxis tvingar kommuner till att även erbjuda omsorg för de som saknar tillstånd...

Att antalet asylsökande nu minskar kan komma att visa sig inte påverka oss nämnvärt annat än att Migrationsverket får marginellt mindre huvudvärk. De har fortfarande den stora puckeln framför sig, de som har rätt till anhöriginvandring som kom innan den 24 oktober 2015...

Kontentan? Vi ser nu i realtid ett parallellsamhälle växa fram, ett samhälle som inte bidrar till välfärden med stora inslag av kriminalitet och som saknar uppehållstillstånd men samtidigt har rätten att få det övriga samhällets stöd på olika sätt...

Vem tänkte till här? Blev det helt rätt det här...

Blev det helt rätt det här?

Att judarna råkade illa ut i Tyskland berodde väl i alla fall delvis på att sådana som vi miljonärer halvt om halvt stödde nazisterna för att de skulle ta kål på kommunisterna som hotade vår egendom...

Men hallå! Nu är du väl ändå ute och far, protesterar Mats-Åke och ser oförstående på sin vän. Hos oss finns det ju varken nazister eller särskilt många judar att tala om...

Nä, men det finns de som vill ta våra pengar och inte skulle akta för rov att sänka Sveriges ekonomi i bara farten. Det är politikerna. Dem kan vi inte lita på. Vi vet inte om de kommer att bete sig som de tyska kommunisterna som ville utradera medelklassen till förmån för sina protegéer, alltså dåtidens proletärer som idag motsvaras av migranterna, eller om de tänker göra tvärtemot och avser att uppföra sig som nazisterna och ge sig på vårt samhälles motsvarighet till judarna, nämligen migranterna. Hellre det senare om jag får bestämma, säger Carl-Johan, med tanke på att någon genomtänkt och balanserad plan för en önskvärd utveckling hittills inte presenterats. Det här kan gå lite hur som helst, det är det som bekymrar mig...

Ett samtal på miljonärsklubben

Officiellt bekämpar Turkiet IS, men i hemlighet stöder man dem, för att komma åt kurderna. En efterlyst turkisk IS-terrorist vid namn Savas Yildiz tillfångatogs av kurdiska YPG...

Där har han avslöjat att han besökt Turkiet flera gånger, men inte gripits. Han hävdar att han och flera ledande IS-terrorister kan röra sig fritt mellan Turkiet och Syrien...

En annan sak som kommit i dagen är att USAs cirka 50 kärnvapen som finns stationerade på flygbasen Incirlik i Turkiet kan vara i fara. Dessa har nyligen, från att ha varit föråldrade, moderniserats på flera sätt. Högsta turkiska befäl på basen, general Bekir Ercan Van tillhör de arresterade. I samband med motreaktionen på ”kuppen” bröts strömmen till flygbasen. Det är osäkert hur detta har påverkat olika säkerhetssystem...

Det är till och med oklart om kärnvapnen i sin helhet finns kvar på basen. Dessa kärnvapen är i vart fall allra minst en viktig bricka i varje förhandling och det politiska spel som pågår mellan USA/NATO och Turkiet, men sannolikt även EU och Turkiet. Det kan så småningom visa sig att den omotiverat korade 2009 års fredspristagare genom sin naivitet och allmänna oförmåga till internationell politik har fört världen närmare ett nytt storkrig...

Nato-hotet frånTurkiet

 

sön 24 juli 2016

Synpunkter på utvändig restaurering...

Tilläggsisolerar man en gammal vägg måste denna tätas mot torpar-grunden... luftrörelser i den befintliga väggen  måste stoppas... för att inte kortsluta den begränsade "isolerförmågan"...

Lösull blåses in i uppborrade hål "så gott det går"... att fylla alla håligheter är naturligtvis ogörligt och inte heller rimligt... sannolikt inte heller nödvändigt...

Stillastående luft är i sig isolerande... 

det är således den termiska rörelsen

i luften som måste begränsas... 

kalluft som blåser genom väggen

från torpargrunden är förödande...

Snott från en bloggranne...

Här visas skillnaden mellan en plankvägg nederst och en isolerad regelvägg med hjälp av horisontalsektioner genom de två olika väggtyperna. Sågspån var vanlig isolering tidigare. Att känna till och ha kontroll över sitt hus konstruktioner är viktigt, tro mig! Dessutom tycker åtminstone jag att det är intressant, särskilt med de byggnadstekniker som använder lokala material.

Ritningen är hämtad ur Lantbrukets byggnader från Sörmlands museum, en utmärkt skrift om bebyggelse på den sörmländska landsbygden. Men nog skulle skriften få större spridning om den låg ute på museets hemsida som nedladdningsbar pdf. Länsmuseernas uppgift är bl a att få ut information om kulturhistoria och byggnadsvård. Och är det något som är svårt så är det information.

https://mittuniversum.files.wordpress.com/2013/04/resvirke-och-regelkonstruktion.jpg?w=820

https://i.ytimg.com/vi/6V9qgpN4h9k/hqdefault.jpg?custom=true&w=320&h=180&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=Dwu-qeMSjEbt0r43IWpqo1_f1UQ

Supafil Frame Video (på svenska)

De "kryssade" områdena finns det all anledning att täta efter bästa förmåga...

 

Att det streckade är den befintliga konstruktionen...

jo faen, det förstås nog...


Kroppen är ingen för-bränningsmotor... vissa kalorier kan människan inte tillgodogöra sig...

Vi kan inte dricka bensin eller käka pellets och sågspån...

Mina tidigare krönikor om kost har i flera fall bemötts med kommentarer som torgför uppfattningen att människokroppen fungerar som förbränningsmotor som kan köras på allt brännbart. Enligt denna uppfattning spelar det ingen roll varifrån de kalorier vi intar kommer, så länge näringsämnena i övrigt är de rätta. För att reda ut hur det är med detta återger jag här en mycket bra lätt redigerad text från läkaren och KI-forskaren Tore Persson som finns publicerad på bloggen Wellnessguide...

Är det någon som tror att vi går upp i vikt av att äta sågspån eller gräs som innehåller en massa kalorier. Nej jag tänkte väl det, för att kunna tillgodogöra sig de kalorierna skulle vi behöva en kos mycket komplexa metabolism...

Så nästa gång ni hör någon förment vetenskapsman påstå att man bara behöver räkna kalorier, då rör det sig om en charlatan som ägnar sig åt pseudovetenskap. Den mänskliga metabolismens förmåga att tillgodogöra sig kalorier från olika födoämnen varierar alltså starkt, vilket man mäter med s.k. glykemiskt index. Högt GI=hög förmåga och lågt GI=låg förmåga. Kalorier i gräs och sågspån ligger nog nära noll i GI...

Kanske de som tror på kalorier in och ut hypotesen har sågspån på loftet...

Kostråd baserade på att räkna kalorier är pseudovetenskap

Ett arbete av detta slaget är som att köra in med en båt i dimman, man vet ungefär åt vilket håll man skall men kan inte vara säker på hur det ser ut när dimman lättar eller var man då befinner sig...

Skiner då solen när nu dimman har lättat? Knappast. Jag ser bara nya oväder. Låt oss tänka efter...

En sak vi kan konstatera är att utvecklingen bakom NWO styrs med järnhand av en relativt liten grupp människor med verksamhetscentrum i USA, både på Wall Street och i Washington...

I den ingår hela finanskartellen, oljekartellen, de globala storbolagen inom alla branscher och dessutom ett stort antal handplockade politiker i det allra översta skiktet...

Dessa politiker styr både den amerikanska presidentmakten och dess utrikesdepartement, därmed också den globala politik som ligger inom USA:s råmärken...

Den finansiella makten binder ihop dessa krafter till ett i det närmaste oslagbart team. De som behövs på en lägre nivå kan köpas i den mån de är ideologiskt tveksamma. Vem kan säga nej till ett bekvämt liv i ekonomiskt överflöd...

Andra är så ideologiskt indoktrinerade och oförstående inför den process de deltar i att de aldrig borde ha sysslat med politiskt arbete...

Kort sagt, vi står inför en maktapparat som trotsar motstycke och tycks vara oslagbar. Den har byggts upp under mer än hundra år och har rötter som idag går djupt ner i jorden...

Dess styrgrupper driver sin agenda på ett sätt som döljs för den övriga mänskligheten. På så sätt kan den arbeta ostört. Genom att de kontrollerar merparten av offentliga media kan de vara trygga i förvissningen att inga opinionsstormar äventyrar processen...

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 10. Avslutning.

Många svenska pensionärer har det bra. De är friska, har god ekonomi och kan nu efter ett långt arbetsliv och utflugna barn sälja radhuset som ökat i värde med några hundra procent och unna sig både resor och god mat...

Men för andra ser verkligheten helt annorlunda ut. De har i likhet med ovanstående grupp arbetat och slitit i ett helt yrkesliv, men det har ofta varit timanställningar, deltidsanställningar och hemarbete. När livspartnern gick bort kom inte bara den ofrivilliga ensamheten utan också en ny ekonomisk verklighet...

Det är dessa vi kallar fattigpensionärer. Det pratas ibland om dem men deras verklighet är ändå nästan okänd. Detta är människor som har oerhört lite pengar att leva på när hyran och andra löpande räkningar är betalda. Som får köpa den billigaste falukorven, alltid handla på extrapris och aldrig unna sig något extra till helgen. Du har säkert sett dem många gånger i kassakön på ICA utan att veta om det...

De kallas fattigpensionärer

Homo Assimilatus... eller 

Svennarna... eller Flod-kräftorna...

Homo Servilis... eller Blattarna... eller Signal-kräftorna...

24 juli, 2016 Hortensia skriver

Åh, Patrik, vilken gudabenådad humor och utsökt språkkänsla du besitter – och frikostigt låter komma oss läsare till del.

Dina latinska benämningar kom mig osökt att tänka på en scen ur Monty Python-filmen ”Life of Brian”. Tack för en underbar början på dagen!

Nu ska jag presentera några anstötliga synpunkter som antingen får dig att ånyo ifrågasätta min tillräknelighet (och kanske helt avskriva den, vem vet?) eller också att finna att dina insikter om vårt nuvarande tillstånd ytterligare fördjupats...

Den svenska staten, enkannerligen välfärdssystemet, är gjort för 1950-talets svenska människa. Denna människotyp, Homo Assimilatus, karaktäriserades av en djupt rotad vilja att passa in och förkovra sig i det existerande samhället som uppfattades som i grunden gott även om det fanns mycket att reta sig på och mycket kvar att reformera...

Sedermera har en ny människotyp utvecklats i vårt samhälle, Homo Servilis. Kännetecknande för denna människa är att han inte i första hand eftersträvar att assimilera sig till, ingå eller uppgå i det existerande samhället, som han lite föraktfullt kallar Svensson-samhället eller svenne-samhället. Den nya typen uppstår inte alls bara genom migration av Homo Servilis från andra länder, utan har också uppkommit genom mutation av etniskt svenska Homo Assimilatus. Idag samexisterar arterna ungefär som signal- och flodkräftan...

Homo Assimilatus och Homo Servilis

https://i.ytimg.com/vi/5Zyv6YHR_UE/hqdefault.jpg?custom=true&w=320&h=180&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=r1R1PynR8LBhxVRwX136jGeqzBc

THE LIFE OF BRIAN -biggus dickus

lör 23 juli 2016

Clara kan faktiskt knappt tänka sig något mindre provocerande än nakna mansfötter...

Clara är övertygad om att jorden vore en bättre plats om fler män fållade gardiner och byggde mysbelysning av rundstavar...

Det skulle lämna mindre ledig tid till att kriga, plundra och våldta...

Svenska vita män... gör som Ernst... men på rätt sätt...

Nu skapas bilden av det röda lilla torpet med vita knutar i både tv-program och inredningstidningar. Vi är besatta av loppade prylar och att renovera och inreda äldre hus. Men få vet något om vad det egentligen är för stil de försöker återskapa...

Och i stället för att vårda och sköta om det vi har så förstör vi det. Målar vitt. Byter ut originalfönster. River bort ett genuint fyrtiotalskök ur ett hundraårigt hus, till förmån för ett nybyggt kök som ska imitera en hundra år gammal fransk lantstil. Med vita och gråa nyanser och och industrichica inslag. En stil som aldrig någonsin har funnits i Sverige...

En virrig tokfeminist som blandar och ger... begreppen kring underhåll av gamla hus surrar odefinierat i luften...

Ernst vill renovera sönder vårt kulturarv

Vill du se ett hemmafixprogram med respekt för husets själ och gamla byggtekniker?

Det här jolmiga plattityd-samhället... det är Nya Svedala det...

Det är härliga tider för "käringar med strömmen". Ni vet vilka jag menar. De som aldrig försitter ett tillfälle att skriva ihop en riktigt skarp kolumn om att det är fel med våldtäkt, eller att klimatfrågan är viktig, eller att terrorns värsta sida är islamofobi, eller att folk som sticker nålar i kattungar går över gränsen.

Det är en dominerande genre i Samförståndssverige, det där. Kolumnister som med emfas uttrycker en självklarhet, eller något som alla utan foliehatt håller med om, eller något bara en dynamitard kan flytta från mittfåran. De låtsas sticka ut hakan, men det enda de sticker upp är ett vått finger i luften. Huvudbudskapet är alltid detsamma: jag är god.

Det är härliga tider för dessa käringar med strömmen.

Härliga tider för dessa käringar med strömmen

Filippinernas nytillträdde president, Rodrigo Duterte har lovat att inte följa FNs klimatpolitik. Han kallar det för en bluff och ett försök att ta kontroll över världens fattiga länder...

Filippinerna... 100 millioner inv... Tyskland... 80 millioner inv...

Sedan håller han en lång utläggning om att gobaliseringsmaffian, bankerna och de rika västländerna framhåller klimathotet enbart för att trycka ner de fattiga länderna som behöver billig energi för sin industrialiseringsprocess. FN blir också kallad vid den korrupta organisation det är...

Enligt Heartland Institute står det amerikanska presidentvalet mellan en Donald Trump som lovat riva upp Obamas klimatpolitik och förbjuda EPA att ta ut skatt på koldioxid, och en Hillary Clinton som lovar att göra det straffbart att tala emot klimathotet...

Klimathotsmånglarna kastas ut


Every Kinda People bekände för en tid sedan...


Klimatateist

Under de senaste åren har vi många gånger dokumenterat de verkliga motiv som driver den globala uppvärmningshysterin.

Jag är inte en global uppvärmnings-skeptiker och inte heller en global uppvärmnings-förnekare.   Jag är en global uppvärmnings-ateist.  Jag tror inte ett dugg på global uppvärmning...

Att jordens klimat förändras är obestridlig. Bara okunniga människor tror att ett stabilt klimat är normalt. Men jag ser INGA bevis för att mänskligheten har haft någonting att göra med någon av de observerade förändringarna - men det finns många som påstår motsatsen...


En gång i framtiden kommer människor att inse att vi alla är gjorda av kol och under nästa århundrade kommer dessa att skaka på huvudet och se tillbaka på kol-fobin som någonting så dumt att det är helt omöjligt att förstå...

Global uppvärmnings-expedition stoppas av Arktisk havsisTror inte att Recep Tayyip Erdogan, Odågan, iscen-satte kuppförsöket mot sig själv. Även om inget kan uteslutas. Men det är inget snack om att han nu ser till att tjäna maximalt på den...

Turkiet har varit på väg utför sett till mänskliga rättigheter under en längre tid. Nu ser det verkligen nattsvart ut. Erdogan är emellertid fortfarande populär i landet, och risken är uppenbar att de kritiska rösterna helt tystnar.

Detta land och denne man har alltså EU gjort sig helt beroende av när det gäller att tackla migrantströmmen mot Europa. Känns sådär...

Turkiet tittar rakt ned i avgrunden

En jävla suddig pratmakare, han Magnus Ranstorp... det är Shs omdöme om karln...

Engellau trotsar däremot det fega...

Om vi, vilket antagligen betyder vi etniska européer, inte vidtar förebyggande åtgärder kommer vi att förlora, vilket möjligen betyder att ett kalifat etableras i Europa...

Det kan hända att de förebyggande åtgärderna i verkligheten omfattar ett helt batteri av genomtänkta och övertygande insatser och att mina intryck är helt felaktiga och enbart beror på bristande studievilja från min sida, men jag kan inte värja mig för känslan av att det känns magert med förebyggande åtgärder som handlar om att man ska be den radikaliseringsutsatte att förklara sig (om man hittar honom)...

​Jag tror inte på det där (och, återigen, med reservation för att jag kan ha missförstått). Men när jag ändå var ute på nätet och rotade i saken inhämtade jag en annan synpunkt som verkar trovärdig, nämligen att någon i en radikaliseringshotad persons närhet alltid upptäcker när något är på gång. Den radikaliseringshotade kanske byter umgänge, börjar skriva jihadistiska saker på Facebook, går i moskén allt oftare. Poängen är att ett antal personer i den omedelbara omvärlden observerar.

Här tror jag, och Gud hjälpe mig, att det är dags att dagtinga med yttrandefriheten. Vi behöver en motsvarighet till lagarna om hets mot folkgrupp, alltså förbud mot jihadistisk propaganda och jihadistiskt språk. Likaväl som polisen kan avlyssna samtal i lokaler där annan brottslighet planeras så måste den kunna avlyssna moskéer om det misstänks att hatpropaganda kolporteras. Hot om radikalisering blir därmed ett ärende inte bara för den snälla socialförvaltningen, utan också för den förhoppningsvis mer hårdhänta ordningsmakten. (Ranstorp säger dock att allt redan är i god ordning: ”Idag har de flesta säkerhetsmyndigheter de redskap de behöver i kampen mot transnationell terrorism”. Han kanske har rätt.)

Men det räcker inte med detta brott mot de liberala principerna är jag rädd. Det behövs ytterligare ett, nämligen att envar som snappar upp radikaliseringssignaler måste göra polisanmälan. Därmed vet envar att han kommer att bestraffas om ett terrordåd inträffar och polisen i efterhand konstaterar han känt till terroristens möjliga avsikter...

Man får nog ta i lite mer

fre 22 juli 2016

Vi upplever idag hur en folklig revolt mot etablisse-manget i västvärlden är på väg att helt förändra vårt samhälle...

Detta har möjliggjorts av att människor som aldrig tidigare släppts fram i etablissemangets medier fått voice via nätet...

Etablissemangets huvudargument i försöken att stävja revolten är att avfärda företeelsen genom att överlägset stämpla den som populism...

Populism kommer från latinets populus=folk. Wikipedia skriver att det är en politisk rörelse som vädjar till folket och sunt förnuft samt angriper eliten. I romarriket var populares politiker med stöd från folket medan optimater var politiker med stöd från eliten. Så skällsordet populist beskriver exakt vad det handlar om. Att det används i en negativ bemärkelse av etablissemanget visar bara att man ogillar folkviljan och vill tysta den.

Ett mycket intressant inslag i den folkliga revolten mot samhällets elit är det eskalerade misstroendet mot skolmedicinen och myndighetsutövningen inom sjukvård, läkemedel och kosthållning.

Skuldbeläggandet av de människor som blir överviktiga är en röd tråd i motståndet mot LCHF. Påståendet om att man kan kontrollera sin vikt med motion är även kraftigt överdrivet. Det visar att motståndarna inte bryr sig om att tränga in i den grundläggande skillnaden mellan kolhydratrik och kolhydratsnål kosthållning. Personligen tillhör jag den majoritet som har väldigt lätt att gå upp i vikt och få allvarliga blodsockertoppar av kolhydrater. Eftersom även jag tidigare varit av uppfattningen att fetknoppar var karaktärslösa individer som får skylla sig själva, så plågade jag mig själv obeskrivligt i flera decennier för att inte bli fet.

Är förordande av LCHF-kost ett exempel på populism?

I ärlighetens namn så berodde tillståndet hos den utmärglade, undernärda svenska åldringen på britsen framför mig oftast på livsleda, på depression, på ensamhet...

Visst fanns det de som inte hade råd med tillräckligt med mat redan då – för över ett decennium sedan. Men de var färre än idag. Mycket färre. Idag är bilden en annan.

Sjukvården får nuförtiden ta hand om alltfler undernärda svenska gamlingar. Vården får göra det för att vi i Sverige år 2016 under åratal har låtit våra folk- och förtroendevalda förtränga landets mest utsatta fattigpensionärer...

Hörs man inte, syns man inte så finns man inte. Någon överempatisk komiker kan raljera offentligt över priset på pizza och rödvin i förhållande till de uppoffringar samhället får göra för att hantera flyktingkrisen...

Fattigpensionären har glömt bort hur en pizza ser ut, hur rödvin smakar. Några missnöjda flyktingar hungerstrejkar på grund av att de bor avsides, maten inte är tillräckligt god eller för att rummet är trångt...

Samtidigt sitter fattigpensionären och skrapar bort möglet på limpan för att få någon frukost…

Jag har kvar vänner och bekanta i akutsjuk-vården och berättelserna därifrån handlar om hur akutsjukhus och geriatrik delvis har förvandlats till nutidens fattig-stugor...

Det är berättelser om hur man med näringsdropp och små smakportioner försöker att rädda de som är på väg att svälta ihjäl. Krympta magsäckar, tarmar som mer eller mindre har slutat att fungera som de skall. Diagnoser som inte borde vara värdiga ett av världens rikaste länder. Men så ser realiteten ut...

FEMTIO NYANSER AV GRÅTT

Fy faen va han är bra... han Engellau... åtminstone oftast...

"Jag delar inte din åsikt men är bereddatt dö för din rätt att uttrycka den"...

Jag vill göra en Mao på vår situation i Sverige här och nu. Huvudmot-sättningen i landet går, enligt min uppfattning, mellan å ena sidan det välfärdsindustriella komplexet med sin pk-ideologi och å den andra den ansvarskännande medelklassen...

Klassen med sina lite gammal-svenska... lite liberalkonservativa eller småborgerliga eller vad man vill kalla det... uppfattningar. Är denna motsättning antagonistisk eller inte?

Men det handlar inte bara om att respektera motståndarens kärnvärderingar, utan också om att försöka förstå hur han tänker. På den punkten erkänner jag svårigheter...

Jag tror till exempel inte att de styrande pk-pedagogerna aktivt och målmedvetet går in för att förstöra den svenska skolan. Jag tror att de har goda avsikter...

Men jag kan för mitt liv inte förstå hur de resonerar, inte minst med tanke på att de årliga utvärderingarna tycks visa på stadigt sjunkande resultat...

http://sparreholmarn.se/img/image-65.png

Jag kan inte komma fram till annat än krystade och hemmagjorda förklaringar av typ att de säkert vill se bättre skolresultat, men att de ännu hellre vill något annat – till exempel behålla sina jobb, främja sin karriär och slippa ifrågasätta sina favoritidéer – som går på tvärs emot bättre resultat i skolan...

Ibland blir jag rasande över argument som tycks sakna allt logiskt innehåll och vars existens inte verkar ha något annat syfte än talarens egennytta. Det är då man vill skrika ”jävla idiot” eller motsvarande, men så gör man inte offentligt i en demokrati...

Den demokratiska respekten för nästan

Dom befintliga finhusen i Sparreholm blir fulhus... när dumheten får råda...

När dom gamla finhusen måste moderniseras... hur ska man då gå till väga... Sparreholmarn har absolut synpunkter på problemet...

Ett gammalt finhus som fortfarande är ett finhus... heder åt fastighetsägaren...

Sparreholmsbroschyren 

tors 21 juli 2016

I vilket skede befinner sig Sparreholms Marstrand i dag...

I vilken av byggprocessens sex faser befinner sig Sparreholms Marstrand? Tvivelsutan i fas 4... på gränsen till fas 5...

Fas 1, Begeistring

Fas 2, Förvirring

Fas 3, Tillnyktrande

Fas 4, Jakt på de skyldiga

Fas 5, Bestraffning av de oskyldiga

Fas 6, Utmärkelser till dom skyldiga

 

Sparreholmsbroschyren 

Arkitektkontoret Arken kallade Sparreholm ett Pippi Långstrump-samhälle... med all rätt... med hus som Villa Villekulla... inte riktigt kanske, som tur är...

 

 

Folkets Hus innan konsumhuset kom till...

 

Pensionat Gröna Villan... flyttad till Plevnagården...

 

Backa Hosjös villa till disponent Jonsson...

 

Fredriksberg... en tidigare ägare ville sälja till mina förädrar... pappa blev sjuk... det blev i stället ett billigare hus...

 

Senare övertog Sparreholmarn grannhuset... min morbrors nästan identiska hus... har väntat förgäves på sanering av sågverks-området... spekulationen blev ett fiasko...

Det lönar sig inte att sätta på en ny fasad... överlämnar med varm hand en del tanke-gångar kring en utvändig renovering...

Sh plockar understundom fram dom gamla dängorna för att påminnas om att han nog är bäst...

Det är inget större fel på dom andra heller... mångfaldiga grammis-vinnare... men håller sig helst i bakgrunden...

Varför Joan Osborne och sverigebekantingen Bruce Molsky kom med och Willie Nelson-schlagern kan man ju undra...

https://i.ytimg.com/vi/TjHPBFy8K8E/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=uR2BTE7ZZPuteFnuEuj4rcAlwDA

Tommy Emmanuel live Guitar Boogie Amazing Grace

https://i.ytimg.com/vi/-3nLD0iZnXA/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=DbuprSrSVyaabwk6XdAzcdNr-AE

Woodsongs 731: Tommy Emmanuel

https://i.ytimg.com/vi/wdDwfH1Brds/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=AQcFJw_PDDtsJbcdMokrd57EJlI

Robert Bowlin, Brad Davis & Wil Maring Jam

https://i.ytimg.com/vi/ZRy53fb_7Sc/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=QLX0Tgr63QE1T8Aj5ByYwu2dWPQ

Please Don't Tell Me How The Story Ends - Joan Osborne

I vänsterideologers ljugarmanual ingår att placera sina motståndare till höger. De mest potenta motståndarna hedras med att utnämnas till högerextremister.

Således, om jag säger något kritiskt om svensk invandringspolitik, så behöver man inte lyssna och värdera det jag säger, därför att därmed visar jag att jag har en underliggande högeragenda. Och om jag vederfars äran att stämplas som högerextremist, så vet alla införstådda att sådana som jag behöver man inte lyssna till. Högerextremister kan visserligen låta övertygande men man får aldrig glömma att de är onda. De kämpar nämligen för ett totalitärt och fascistiskt samhälle (sic!).

​Sant? Naturligtvis inte. Att jag har genomgått den högsta akademiska utbildningen som erbjuds, när det gäller att skilja lögn och sanning åt, är irrelevant. Vilken tjugoårig känslomässigt överhettad tjej som helst har ett övertag genom sitt vänsterideologiska engagemang. Ut på torget och fram med megafonen! Ideologiska bannbullor är grundstenen i vänsterns politiska immunförsvar mot sanningar. Att det är vänstern som är världsledande i att bygga upp totalitära samhällen, se där en av de många problematiska sanningar som de framgångsrikt ignorerar.

Postmodern offerlogik

Uj, uj, vad dom kan... väljer på måfå kommentatorn Sixten Johansson som skriver...

Sydafrikas historia är otroligt mångfasetterad och spännande. Den är som ett koncentrat av hela mänsklighetens och civilisationernas utveckling, rymmer allt från olika typer av stamsamhällen till kolonisation, i-land och u-land samtidigt och växelvis. Under flera århundraden levde européer, asiater och de många afrikanska stammarna tidvis ganska fredligt tillsammans och även om hierarkier etablerades, så upplevdes rasöverskridande kontakter och rasblandning inte som särskilt problematiskt. Apartheid utvecklades inte förrän gradvis under 1900-talet. Men avskaffandet av apartheid blev ingen framgångssaga med lyckligt slut, även om de flesta i Sverige nog fortfarande tror det. Även därför är Sydafrika en viktig brännpunkt att studera när vi spanar mot en oroande framtid...

Patriks provocerande fundering kring de vita kvinnornas roll bakom apartheidrasismen berör det mest förbjudna ämnet i dagens offentlighet. På vissa bloggar har det skrivits en del om feminisering, empatimissbruk, könskvoteringens följder, offerroller, genustrams, omhändertagandeinstinkt osv. Men dessutom finns ju en klar könsskillnad som påverkar allt socialt liv: kvinnor är mycket mer socialt medvetna och dras som magneter till allt som har högre status. Även om hierarkier etableras av män är det kvinnorna som sedan fingraderar och vidmakthåller hierarkierna, ända tills något med högre status kommer in i bilden...

21 juli, 2016 fortsätt läs

Ett bidrag till genusvetenskapen

Erdogan fortsätter i snabb takt sin, av allt att döma, väl förberedda plan för nedmontering av demokrati och mänskliga rättigheter...

Planen påminner mycket om nazisternas åtgärder efter att Hitler blev rikskansler i Tyskland år 1933...

Västvärldens korståg i Mellanöstern går mot ett komplett misslyckande. Miljontals dödade oskyldiga människor och tiotals miljoner på flykt är facit efter våra härjningar till ingen nytta. Ovanpå detta måste vi över hela Europa brottas med över en miljon muslimska migranter som vi inte klarar av att hantera...

Jag tror att vi nu bevittnar den västliga hegemonins slutfas och sönderfall. EU är dödsdömt med tanke på de växande interna motsättningarna och anti-EU krafternas starka framgångar med Brexit och kommande regimskiften på många håll. Vi västerlänningar står inför mycket svåra och bekymmersamma tider. Den enda vägen ut ur allt detta dödande och elände som vi orsakat är att börja samarbeta med ryssar, indier och kineser med ett generöst och ödmjukt sinnelag. Vi måste skapa en ny världsordning som erkänner alla länders och folks lika rätt till inflytande. Det löjliga vapenskrammel som vårt politiska etablissemang medverkar i kommer bara att göra allt mycket värre och kommer att sluta med ett kärnvapenkrig om det inte avbryts. Västvärlden är totalt chanslösa vid en väpnad konfrontation med Ryssland och Kina...

Erdogan gör EU en stor tjänst – vi slipper Turkiet i unionen

Fortsättning