mån 10 juli 2017

I stället för att ta till oss exempelvis rapporterna och berättelserna om hur vanliga svenska orter som Flen och Laxå förvandlas till migrationsgetton där främmande kulturer praktiskt taget ersätter allt svenskt så vänder vi bort blicken i vanmakt och tar suckande en kaka till...

Engellau säger, jag förstår denna reaktion för att jag har kommit på mig själv med att göra just så. Jag vill inte veta. Insikten om min maktlöshet blir alltför plågsam...

Vad jag däremot för mitt liv inte kan begripa är varför de politiska härskare som faktiskt har makt inte inser eller ens verkar bry sig över att Sverige, som vi känt det, har gripits av en vattenström som allt hastigare för landet mot ett fall. Det här är den 10 000-kronorsfråga som var och varannan person jag träffar ställer sig...

Den ständiga frågan

Blir det nån cykelskola i Flen... foliehattarna har ju lovat...

Sverige krisar. Sjukvården är i kris. Polisen är i kris. Försvaret saknar pengar för att leverera. Skolorna krisar...

Då använder Miljöpartiet sin dag i Almedalen till att leverera nya förslag om cykeln i Sverige. Kommunal cykelskola för den som inte kan cykla. Subventionerat cyklande. Nya cykelvägar, tryggare cykelvägar. Miljöpartiet är partiet som är ute och cyklar...

Slår man på TV:n, tittar till webb-tidningarnas rullande bilder på Gustav Fridolin så förstår man varför foliehattarna har problem. Vem kan ha förtroende för Kaviar-Kalles politiska alter-ego? Vem kan vara sugen på ännu mer grönt i politiken efter att ha hört pajasen tramsa på i sedvanlig stil…

ETT PARTI UTE OCH CYKLAR…

http://iotakt.se/wp-content/uploads/2017/07/cykel.jpg

Veckans otvetydiga vinnare, Sverige-demokraterna och Stefan Löfven... sossarna i Flen vet hur man gör... frånvarande ska man vara...

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson behöver inte längre prestera på topp för att han skall attrahera röster och Stefan Löfven lyckades på något sätt göra sin frånvaro i Almedalen till en närvaro, Löfvens stab bedömde läget korrekt.

För Löfven var frånvaron en vinst, han kommer nu att kunna stå utanför det som skedde i Almedalen. Åkesson höll ett av sina sämre tal men NMR närvaro, och Åkessons hantering av den, kompenserades av att de andra partierna sedan så lång tid upplevs vilsna och irrelevanta...

Hatet och polariseringen har fått ett eget moment

Det var en gång i Flen när direkt-verkande el för uppvärmning var förbjudet... av den egenmäktige smygande byggnadsinspektörn...

Solberg förstod inte att egen-producerad direktverkande el var framtidens melodi...

Tänk att oljan aldrig kommer att ta slut... och ändå tar den så jävla slut...

https://anthropoceneco.files.wordpress.com/2017/07/images.jpg?w=255&h=198&crop=1

Nu närmar sig Peak Oil

Som den marginalsocialist sh är... vill han ha tillbaka folkets järnväg... SJ alltså... och stambanorna...

Men dämpa er om farten...

Så jävla dumt att ställa alternativen mot varandra...

Är verkligen tåget bättre än buss och bil?

Noam Chomsky (88)... den mest kände och visaste vänsterlibertarianen...

Om Sparreholmarns hemsnickrade vänsterlibertarianism är den samma som Chomskys är väl kanske tveksamt...

Shs ism är sannolikt alldeles för enkel för att få kallas en ism...

https://i.ytimg.com/vi/lL4J0T7pQkQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBgUkTPaga45vVkYLqPJiI6J-yIpQNoam Chomsky July 2017 - The Emerging World Order

sön 9 juli 2017

Läkare förtjänar ingen kritik... för dom talar mycket bättre svenska...

Utan språk är yrkeskompetensen värdelös...

Att lösa vårdkrisen med språklös personal är endast ett postmodernistiskt bedrägeri... ur patienternas perspektiv alltså...

Kritik mot sjuksköterskor som talar för dålig svenska...

Exemplet med sopåkarna är illustrativt därför att det är så oerhört onödigt att *inte* märka upp nycklarna. Mindre uppenbart blir det i yrken där det krävs kontakter och nätverk för att vara effektiv.

I sådana, ofta välbetalda, yrken är det inte omöjligt att oviljan att förmedla information till potentiella konkurrenter är det enda sättet att behålla lön och goda arbetsvillkor...

Alla hierarkier bygger i grunden på exkludering - att viktig information bara delas på högre nivåer. Om all information och alla kontakter är var mans egendom i en organisation blir chefspositionerna ointressanta. I regelstyrda organisationer, till exempel offentlig sektor, saknas ofta kopplingen mellan information och makt vilket gör att det är viktigare att besitta information än att ha en formell maktposition...

Som jag nämnt tidigare hotas många av dessa konstruerade maktbaser av informationstekniken. Med automatiserade kontrollfunktioner försvinner motivet till att ha chefer i flera lager. Om sopåkarna kämpar emot uppmärkningen av nycklarna är detta inget mot den kamp som mellancheferna kommer att föra mot automatiseringen av tjänstemannajobben...

Det kan vara mindre uppenbart än i detta fall var det förekommer omärkta nycklar i svenska företag och myndigheter, men tro mig - problemet med de omärkta nycklarna är inte bara något som berör sopåkare, det handlar om hela arbetslivet...

Vanligt med omärkta nycklar

Man kan undra om de som styr polisens arbete över huvud taget har ambition eller intresse av att komma till rätta med den brottslig-het som plågar vanligt folk...

Det är väl som vanligt i Sverige – man ägnar sig åt trams, möten, byråkrati och politiskt färgad folkuppfostran istället för kärnverksamhet...

Men vad hade man väntat sig när man tillsätter en rikspolischef utan polisiär erfarenhet – vars enda »meriter« är att som chef ha ställt till med oreda på så väl Migrationsverket som Försäkringskassan...

Något politiskt ansvar tycks inte heller gå att utkräva. Så väl statsminister Löfven som inrikesminister Ygeman har satt upp tidsgränser för när polisen måste börja fungera. Dessa tidsgränser har passerats utan att något av betydelse har skett. Allt driver vind för våg...


Polisens ledning är inkompetent. Landets politiska ledning är inkompetent. Inget blir bättre, tvärt om verkar vansinnet eskalera. Att utkräva ansvar förefaller vara omöjligt...

Skall det behöva vara så här? Finns det verkligen inga vuxna, kompetenta människor som kan styra upp ordningsmakten – statens våldsmonopol – en av samhällets mest grundläggande gemensamma funktioner...

I ett vidare perspektiv kan man också fråga sig varför polisen ständigt monterar ner den del av sin verksamhet som går ut på att skydda människor från andra – och istället tycks fokusera på att skydda staten från folket och den enskilda individen från sig själv...

Den härskande politiska klassen saknar så väl vilja som kompetens och förstånd

I en blockkedja finns all information sparad digitalt i så kallade block som sätts ihop i en kronologisk kedja. Denna finns tillgängliga hos alla som är anslutna till kedjan, vilket gör att informationen är transparent...

Blockkedjor har beskrivits som en teknik som gör mellanhänder överflödiga...

Alla användare har genom kedjan en egen kopia av huvudboken som upp-dateras automatiskt, och för att fuska skulle du behöva ändra uppgifterna i varenda en av huvudböckerna samtidigt...

Tekniskt fungerar det som så att data lagras permanent i så kallade block i nätverket. I varje nod finns en kedja av dessa block, som vart och ett innehåller de senast utförda transaktionerna samt det föregående blockets hash. En transaktion blir inte giltig förrän blocket den tillhör har blivit tillagt i kedjan och dessutom kontrollerats av andra noder. Vad som då kontrolleras är att både den gamle och den nye ägaren har signerat varje ägarbyte med sina lösenord...

Dessutom kontrolleras att den gamle ägaren inte är korrupt och har försökt överföra samma värdeenhet till flera olika ägare samtidigt. Genom automatiska majoritetsbeslut hindrar blockchaintekniken korrupta noder från att konspirera genom att godkänna varandras felaktiga transaktioner...

Går det att jämföra med industrins BIM-modeller... vet inte om det är relevant...

En BIM-modell är en virtuell modell av verkligheten. I modellen samlas och organiseras all information från en byggnads livscykel. BIM-modellen kan innehålla information om både den fysiska och den logiska sammansättningen av objekten och själva byggnaden. BIM-modellen kan beskrivas som en virtuell prototyp. En BIM-modell består av en objektsbaserad, digital representation av de ingående komponenterna...

En BIM-modell kan även kallas för en objektsbaserad modell (tredimensionell ”3D” modell med datainformation). Resultatet av en BIM-modell är en virtuell prototyp som kan visualiseras, granskas och testas på olika sätt. Genom att använda en BIM-modell kan man spara både tid, pengar och material i byggsektorn[2]. Objektet i BIM-modellen är unik individ som tilldelas ett ID...

Är det en teknikrevolution på gång?

 

Aron Flam, en av Sveriges mest välutbildade komiker och debattör, i ett samtal om ismer. Behövs dom? Vilka ismer är empiriskt bevisade och inte...

Aron Flam är son till nationalekonomen Harry Flam och Eva Meyersohn och sitt judiska ursprung har han talat en del om i sina ståuppshower...

Under gymnasietiden studerade han på det samhällsvetenskapliga programmet vid Enskilda gymnasiet i Stockholm. Efter gymnasiet avlade han magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms universitet. Han har också en kandidatexamen i filmvetenskap från Stockholms universitet...

https://i.ytimg.com/vi/IHy4PKbiEYc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCeEuQPm-3YI8AitgzVYjmM5GxNkwAron Flam möter Ann Heberlein i ett samtal om ismer.

En dissident-post som är väl

värd att minnas...

Dissidenter är inte detsamma som Sverigedemokrater... det har ni väl förstått nu... jo men visst...

Oavsett vad dom skriver... så nog kan dom formulera sig...

Bloggläsare om tröga människor i

början av juli 2017

lör 8 juli 2017

Med detta som bakgrund kan man även förklara populistiska partier som partier vilka leds av människor med en normal, 6-dimensionell moral, medan många av dagens icke-populistiska partier leds av politiker med en 3-dimensionell, det vill säga defekt moral...

På samma sätt som folk hellre åker taxi med en normalseende förare så vill de helst att landet leds av politiker med normal moral. Företrädare för övriga partier är alltid frågande inför detta, av den enkla anledningen, att det ligger helt utanför deras förmåga att föreställa sig hur vanligt folk uppfattar världen.

De politiska strömningar, som vi nu ser i västvärlden, kan enligt teorin enkelt förklaras med att människor efter hand ger upp kampen att få moraliskt defekta politiker att göra rätt och i stället vänder sig till politiker som har en moral som får dem att göra rätt hela tiden, utan att behöva reflektera över detta.

Detta förklarar också varför vänsterpolitiker av människor med normal moral upplevs som faktaresistenta. De kan inte diskutera eller ens förstå problem som ligger utanför deras begränsade moralrymd. Det sägs ju att de populistiska partierna alltid kommer in från höger. Det är ett annat sätt att beskriva att de består av människor med en normal moral (konservativa enlig MTF).

Enligt vänsterpolitikerna utnyttjas de rädda människorna av populisterna. De inser inte att folks rädsla knappast beror på att de är okunniga utan på att de är rädda för oförmågan hos vänsterpolitikerna att se konsekvenserna av sina beslut och handlingar, när dessa befinner sig i den del av moralrymden som de inte har tillgång till.

Att ersätta moraliskt defekta personer i ledningen av etablerade partier med moraliskt normala personer tycks vara svårare än att ge makten till så kallade populistiska partier, vars ledare har normal moral från början. Är detta den enkla förklaringen till att populistiska partier går framåt överallt i Europa...

Ett tankeväckande resonemang kring detta finns i en artikel av Jonathan Haidt där han pekar på hur globalisterna (eliten) genom obetänksamt beteende enligt min beskrivning ovan, får tidigare passiva människor att börja agera nationalistiskt för att skydda sig...

I dagens värld driver människor med en defekt moral globalism medan människor med en normal moral driver nationalism. Haidts råd till politikerna är att försöka förstå hur människor med en normal moral fungerar och inte av okunnighet driva en politik som dessa människor uppfattar får onda konsekvenser...

Populism och näthat – en tänkbar förklaring

Spionen, infiltratören, desinformatören som kom in från höger...

När jag korsar gränsen från Norge till Sverige – exempelvis från Trondheim till Jämtland – får jag ibland en öststatskänsla. Bukoliska vyer med välskötta torp och blomstrande småorter ersätts med fallfärdiga hus, nedlagda industrier, stängda affärer och igenvuxna åkrar.  Det ser ut som Polen, Ukraina eller Ryssland. Enda livstecken utgörs – surrealistiskt nog – av migranter från Mellanöstern och Afrika som traskar längs vägkanter mot sina asylboenden...

Jag stannar för en stund i en av de många spontana loppisar som anordnas i helger i gårdar längs de större vägarna. I de loppisarna finns inte en tillstymmelse till finess som präglar tjusiga vintagebutiker i Vasastan eller på Södermalm i Stockholm. Det ligger 80-tals lampskärmar, falska kinesiska väggklockor av plast samt en del rostiga verktyg med inskription ”Made in Sweden” på de provisoriska borden. Det anspråkslösa urvalet andas snarare desperation än bjuder på en avslappnad shoppingrunda...

När Sverige checkar ut

Den som betraktar extrem-högern som det största hotet mot demokratin i Europa bör nog studera det som händer i Hamburg.  Det är extremvänstern som klarar av att mobilisera tillräckligt stora skaror för att skapa ett tillstånd som kan liknas vid inbördeskrig. Extremhögern är farlig, men kärntrupperna utgörs av en mycket begränsad skara....

Varför lyckas extremvänstern och inte extremhögern? Det enkla svaret är att extremvänstern upplever sig ha ett moraliskt övertag. Extremhögern vet att de tillhör en liten minoritet, extremvänstern gör anspråk på att representera folkets egentliga preferenser. Tanken på att störta kapitalismen har betydligt större stöd än tanken att förbjuda rasblandning.

Många är de vänsterintellektuella som knyter handen i fickan och helst ser ett samhälle utan kapitalism. De är föräldrar, släktingar och vänner till den hårda kärnan av demonstranter i Hamburg. Även om de flesta vid en direkt fråga tar avstånd från våldet tar de inte avstånd från tanken om att utrota marknadsekonomin.

Extremhögern och extremvänstern

Så tokigt att SD ska behöva växa så förbålt mycket bara för att en fjärdedel av svenska folket avskyr fyrklövern...

Journalisternas privata uppfattningar visas inte bara med ord utan även med gester och ögonrörelser där detta är fallet. När en TV-journalist till exempel intervjuar en representant för SD kan det inte undgås att studera hennes ansikte, blickar och minspel som inte ens med bästa vilja i världen kan anses utstråla en objektiv uppfattning...

Detta beteende kan ju knappast uppskattas av de cirka 20 procent av landets medborgare som faktiskt stöder SD och liksom de flesta andra betalar sin TV-licens. Detta slag av beteende vid en intervju är något mycket typiskt svenskt och förkommer exempelvis inte i tysk eller engelsk TV...

Det är därför naturligt att många svenskar inte ser det som en katastrof om dagens mediavärld drabbas av en ”creative destruction” som fortlöper med all intensitet även om dess ersättning ingalunda är problemfri. Dessvärre har den svenska mediavärlden grävt sin egen grav genom sin uppenbara brist på objektivitet och tilltagande förflackning och som i många fall lett till att man måste konsultera utländska media för att få en oberoende uppfattning...

Gradvis kommer inte bara sekunda företag att drabbas av creative destruction utan säkert även sekunda samhällsservice inom utbildning, säkerhetstjänster och sjukvård. So stayed tuned. Vad vi bevittnar är en oundviklig dynamisk process. Ställer man sig utanför, som kommuniststaterna gjorde under en tid, blir bara fallet desto större och brantare...

Creative destruction i dagens samhälle

I Almedalen har vi åsikts-poliser – ja, inte bara i Almedalen utan i hela mediesverige – men just här och just nu arbetar åsikts-poliserna rent konkret. Utan att inse det absurda i sitt eget handlande ägnar de sig åt att förfölja, fotografera och dokumentera vem människor talar med och vilka arrangemang de deltar i...

Med skräckblandad förtjusning läser jag konversationer på sociala medier som hänger ut människor som tagit ett glas vin med fel person, hälsat på någon ur det onda laget, kanske till och med stigit in i Ondskans boning på Hamnplan, eller varit i det där lite mindre onda – men ändock onda – tältet en bit därifrån. ”Jag såg X gå in i SD:s hus” skriver A varpå B, C och D gemensamt förfasar sig: ”Fy fan vad vidrigt”. ”Y stod och pratade med en SD:are” skriver E och F undrar ”fick du bild?”. ”Z stod och hängde vid Medborgerlig samlings tält”, rapporterar G och får applåder av sina kamrater som sitter och darrar av skräck i något separatistiskt rum...

Det tragikomiska i sammanhanget är att de som med liv och lust ägnar sig åt att hänga ut människor är samma personer som i andra sammanhang predikar alla människors lika värde och rättigheter. Det går helt enkelt inte ihop. För att en moralisk hållning ska vara trovärdig måste den vara koherent. Den måste hänga ihop...

Man kan inte vara feminist offentligt samtidigt som man ger sin hustru stryk därhemma. Och man kan inte hävda likabehandling och samma rättigheter för alla samtidigt som man behandlar människor vars åsikter man finner misshagliga som pestsmittade...

Post Almedalen – Moralpoliser och åsiktspoliser

Ingen rädder för vargen här... vargen här... vargen här...vi som håller till i trakten av den svenska nazismens vagga vet att  dom dolda ulvarna var av en annan dignitet...

Det man kan kalla gatunazismen har aldrig varit stark i Sverige. Gatunazism är den synliga, fysiska nazismen som yttrar sig i uniformerat marscherande på gator och torg, naturligtvis i syfte att göra intryck på och skrämma allmänheten. Det är också den som har medlemmar beredda att ta till fysiskt våld. Inte ens på trettiotalet nådde den mer än ett par tiotusental av väljarna...

Men det fanns en annan nazism; den mer dolda som var väl utbredd i borgerliga kretsar. Den var farlig, just därför att den inte syntes utanför salongerna och mässarna. Om inte Hitler förlorat kriget så snabbt, skulle den allvarligt ha kunnat skada den svenska demokratin...

Detta gäller också idag. Den synliga extremismen är inte farlig. Det är däremot den dolda...

Förståelsen för IS är samma slags förståelse som i vida kretsar visades nazismen på trettio- och fyrtiotalet (före Stalingrad). Det är ett medlöperi som nu liksom då kan komma att leda till stora svårigheter. Då klarade vi oss därför att hitlerismen krossades, men är det någon som ser något tecken på att islamismen håller på att krossas? Visserligen går IS mot ett militärt nederlag i Mellanöstern, men deras anhängare finns kvar i Västeuropa, och kvar finns den statsstödda och statsstyrda extremismen i exempelvis Saudiarabien och Turkiet. Den accepterar vi, den tillåter vi finansiera moskébyggen och den förser vi med vapen (liksom vi försedde Nazityskland med järnmalm)...

”He fjädra segh ba”, som mamma sa

fre 7 juli 2017

1 § Tryckfriheten syftar till att säkerställa ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande...

Tryckfriheten innebär en frihet för var och en att i tryckt skrift uttrycka tankar, åsikter och känslor samt att offentliggöra allmänna handlingar och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst...

"Nyheter Idag" rapporterar om den lagrådsremiss som veckan före Almedalsveckan lämnade regeringskansliet för att Lagrådet skall yttra sig över den. Regeringens ambition är att lägga en proposition innan valet så att ytterligare en votering kan ske efter valet vilket skulle medge att de begränsningar i yttrandefriheten som regeringen vill driva igenom kan gälla från och med den 1 januari 2019. Ingreppen i yttrandefriheten är stora och går inte i linje med portalparagrafens inledning...

Det införs en delegationsbestämmelse i tryck- frihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som ger utrymme att i lag reglera om förbud mot offentliggörande av personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning med mera...

Helvetets portar

Yttrandefriheten har sina fiender...

Dels har vi den politiska klassen – politiker och byråkrater – som inte är road av internets fria flöde av information och allas möjlighet att publicera sig. Det blir helt enkelt svårare att göra upp under bordet av när nästan allt kan kontrolleras med en enkel googling eller spontant, snabbt nätverkande online. Medborgare och aktivister som lägger sig i, kritiserar och ifrågasätter betraktas som störningsmoment. Våra herrar ser sin arbetsro och sin makt hotad...

Dels har vi etablerad media, gammelmedia. Den ogillar nya och alternativa media av två skäl: De är ett hot mot medias ännu inte färdigutvecklade affärsmodell för ett digitalt samhälle. De är ett hot mot Big Medias (fram till nu) i det närmaste monopol på att skildra verkligheten, tolka samhällsfrågorna och att sätta agendan. Återigen handlar det om makt...

I dessa grupper – politik, byråkrati och media – har vänstern en stark ställning. Dess position i politiken är beroende av demokratiska val, så det får vi leva med. Men när det gäller byråkratin och media har vänstern (till skillnad från borgerligheten) tidigt varit medveten om vikten av att besätta samhällets kommandohöjder...

Vänstern – det fria ordets fiende

Får pitcha med hjälp av en kommentator, slumpvis vald,

klokt men svårt det där med moral...

Anna Lindén skriver...

7 juli, 2017 at 09:40

Ja, att betrakta realpolitik som ”egoism” är att resonera på en dagisfrökens nivå. Brooks (DN) är uppenbarligen oförmögen att förstå att Trump tänker som en paleokonservativ och inte som en neokonservativ. I stort sett hela den politik Trump gick till val på återfinns hos den paleokonservativa författaren och politikern Pat Buchanan. Sedan är det en annan sak att Trump tyvärr inte kunnat genomföra sin ursprungliga Mellanösternpolitik på grund av alla hökar inom och utom det republikanska partiet. Världen skulle utan tvekan klara sig bättre utan hökarnas moralpolitik...

Paleo och neo... gammalt och nytt... historiskt och modernt... ungefär så, förenklat...

Trump tänker som en paleokonservativ...

G W Bush tänker som en neokonservativ...

Trumps egoism

June 15, 2017: U.S. Declares War On Germany ”Nord Stream 2 War” inleder det tredje världskriget...

Skratta inte åt galen-pannan... han har för det mesta rätt...

USA gör nu allt för att stoppa Tysklands försiktiga närmande till öst, men Trumps våldsamma angrepp på Tyskland har fått precis motsatt effekt. Tysklands folk avskyr hans angrepp på landet. Den anti-amerikanska opinionen i Tyskland har formligen exploderat...

Det är som om folket har vaknat upp efter en lång tids koma. Inför det stundande G20-mötet visar flera opinionsunder-sökningar drastiska ändringar av folkopinionen i massor av länder. Trumps sanslösa beteende har sänkt USA:s anseende i världen till en historisk bottennivå...

Trump har uppenbarligen dukat under. Han mår inte bra. Troligen har han drogats ner av CIA. Det är spännande att få uppleva ett imperiums fall...

Det är jordens sista krigarimperium som nu faller. Varje dag läggs nya pusselbitar på plats. Kasinoekonomin i väst går under. En lavin av bankkrascher startar snart upp i södra Europa. Någon månad senare kollapsar blodsdollarn. Mordors rike går under...

Mänsklighetens största lyckostund är faktiskt mycket nära. Vi är äntligen på väg att få världsfred. När alla krigs moder och alla militärkuppers moder och all terrors moder faller – då blir det automatiskt världsfred...

Det amerikanska anfallet mot Nord Stream 2 har inletts! Macron fulspelar!

Det finns nästan två miljoner pensionärer i Sverige, eller iallafall nästan två miljoner som har passerat 65-årsdagen. Det finns lite drygt 300.000 fattig-pensionärer i Sverige, ett helt Malmö av människor som har det riktigt knapert ställt...

Det är 300.000 människor som mer eller mindre har varit med om att bygga upp Sverige. Människor som sviks på ålderns höst av samma Sverige. Med dagens utveckling kommer antalet fattigpensionärer att öka lika snabbt som stort. Det blir väldigt lite russin till russinen…

Katalys rapport stämmer in...

”Det nuvarande pensionssystemet ger oerhört låga pensioner. Enligt beräkningar som redovisas i rapporten får en kommunalarbetare 46,8 procent av sin slutlön i pension. En industriarbetare får motsvarande 47,4 procent. För att inte riskera fattigdom brukar en pensionsnivå på 60–70 procent av slutlönen anses nödvändig.”

För att ge pensionären i allmänhet och fattigpensionären i synnerhet en värdig ålderdom krävs sålunda enorma summor, massor med pengar. Det behövs folk som sliter, jobbar och skattar. Det behövs inte fler som lever på bidrag, som inte jobbar eller bidrar. De partier som tar den frågan på allvar kanske har tur och undslipper den värsta vreden när folket upptäcker att väldigt många fler kommer att vara väldigt mycket fattigare när pensionsdagen är där…

RUSSIN TILL RUSSINEN

 

En liten notis som kan vara en fejkad nyhet... men bara för stunden...

Naturligtvis kommer våra hus att kunna samla in så mycket energi från sol och vind och mark som behövs för att bli självförsörjande på el...

Dessvärre tycks Micro Wind Turbine-tekniken stå och stampa... storskaligt ska det vara...

Ny väggfärg kan vara nästa steg i solkraftsrevolutionen

https://i.ytimg.com/vi/-O39o_ERtbg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAa8TVz4iAOh3X6Z6aCz3bnfgSqEAProf. Paul Dastoor's Solar Paint Technology - ABC New Inventors - Whole Part

tors 6 juli 2017

Uppfräschning på schemat...

 

Nu rustar den nya Sparreholms-skolan för höstterminen. Lokalerna fräschas upp och det sker med mycket stor hjälp av engagerade föräldrar. Det är fantastiska lokaler, så det kommer att bli toppenbra när vi är färdiga, säger rektor Antonia Csanadi...

 

Läs mer

Friskolan i Sparreholm... av nöden tvunget... på grund av dessa näktergalningar...

Samverkan mellan flera kommuner... ett ödesmättat misstag... samarbete är en annan sak... Samverkan = Samordning + Samarbete...

Om samordning utgör receptet, och samarbetet sker mellan kockarna, så utgör samverkan själva soppan...

Soppan betalas av gästerna och fördelas på ett rättvist sätt... trodde ni ja...

Samverkan är ett ofta förespråkat begrepp, men också ett begrepp som lämnar öppet för olika tolkningar. Kanske är det en av orsakerna till de svårigheter vi möter när vi ska samverka? Socialstyrelsen har i sin vägledning "Samverkan i re-/habiltering"(2009) gjort ett förslag till definition som utgår från att samverkan är ett samlingsbegrepp: samverkan= samordning + samarbete.

Samordning kan sägas vara strukturen som möjliggör samarbete. En överenskommelse om rutiner som definierar vilka delar som samarbetet gäller samt hur, när och var samarbetet ska ske...

Man skulle kunna likna samordning vid receptet i en kokbok, som redogör för mängd och i vilken ordning ingredienserna skall tillsättas i soppan...

Samarbete sker i mellanmänskliga relationer och i det praktiska arbetet. Samarbetar gör vi när vi tillsammans med den enskilde arbetar med att föra processen framåt.

Samarbete kan liknas vid när flera kockar, med olika expertkunskaper, tillsammans ska tillreda den godast möjliga soppan.

Samverkan bygger på kriteriet att någon form av aktivitet överskrider gränser inom eller mellan organisationer.

När den gränsöverskridande aktiviteten ska ske behövs en samordning som beskriver vad, hur, när och varför detta ska ske. Men det behövs också någon som utför aktiviteten tillsammans med någon på andra sidan gränsen, några som samarbetar. Samverkan är resultatet av samordning och samarbete. 

Om samordning utgör receptet, och samarbetet sker mellan kockarna, så utgör samverkan själva soppan. Den godaste soppan lagas om kockarna är överens om hur slutresultatet ska smaka. För detta behövs en samsyn på hur "god soppa" ska smaka.

Kraftig höjning av VA-taxan i Flen

Samverkan = Samordning + Samarbete

 

En kommunist i Flens fullmäktige som skarpt gillar globalismen... en postmodernistisk kommunist menar förstås begränsad, inskränkt som motsatsord... Sh menar å andra sidan, lokal, regional, nationell...

Global har två betydelser i svenska språket...

1. världsomfattande...

2. total...

Motsatsord till global i svenska språket...

1. lokal, regional, nationell...

2. begränsad, inskränkt...

Globalismens motsatsord borde ju vara lokalism... och motsvarande...

Globalisering och lokalisering...

Kapitalismen går framåt! Nu äger 5 personer lika mycket som 50 % av mänskligheten (3 700 000 000 personer)

Trump är en jävla globalist, hojtar etablissemanget...

Trump är en jävla lokalist hojtar etablissemanget...

Bara vi får hojta, hojtar etablissemanget...

Han tar ju bort våra jobb, hojtar etablissemanget...

Håll ställningarna... vi får inte göra avkall på ineffektiviteten, hojtar etablissemanget...

Trump sparar pengar

Den stora chocken kom när Donald Trump förklarade att ingen skall räkna med att få militär hjälp från USA – om man inte är redo att lämna ett rejält eget bidrag till det gemensamma försvaret...

Det var som i den berömda sagan av HC Andersen – plötsligt insåg alla att kejsaren var naken... 

I stället för att erkänna vidden av vår säkerhetspolitiska galenskap har de ansvariga valt att ösa vrede över Putin. Det är som om han hade genomgått en personlig metamorfos, från att vara allmänt fredlig och västvänlig till att bli ett hot emot vårt land...

Verkligheten är naturligtvis att hans agenda genomgående har varit densamma, nämligen att återupprätta Rysslands status som stormakt. I takt med att NATO har satt hårt emot hårt, har motsättningarna eskalerat, och det finns idag all anledning att hysa oro över främst den ryska retoriken om insats av kärnvapen... 

Det är förvisso primärt fråga om en konflikt mellan Ryssland och USA, och det finns, som Överbefälhavaren brukar understryka, i dagsläget inget hot emot vårt land. Om det faktiskt skulle gå till krig mellan stormakterna bör vi dock kallt räkna med att Ryssland snabbt kommer att besätta både Gotland och de baltiska staterna. Vår vägran att gå med i NATO, och vår avsaknad av egen militär förmåga, verkar i detta sammanhang allvarligt destabiliserande... 

Den bistra sanningen är att Sverige i ett scenario rörande krig i vårt närområde skulle utgöra en del av problemet snarare än av dess lösning. Är det möjligen denna pinsamma insikt som driver den hårda...

OM HOTET FRÅN RYSSLAND

Batterilagrad direktverkande närproducerad el...

Så långt man kan komma från globalisternas och etablissemangets storslagna visioner...

En pipeline är en rörledning för vätskor eller gaser. Pipelines används bland annat för att transportera petroleum långa sträckor...

De används också för att transportera råolja, olika gaser (naturgas), malmslig eller vatten till raffinaderier eller utskeppningshamnar. Utbyggnad av rörledningsnäten sker för råolja, färdiga produkter och naturgas, främst i tätbefolkade områden där efterfrågan är stor...

Eldriften verkar komma fortare än jag trott

ons 5 juli 2017

Får kommunal-rådets politiserade tjänstemän leka med kommunens skattepengar...

Han måste ha tappat fattningen snorbromsarn... det är goda tider och skattebetalarna öser pengar över kommunens försnillare... det är sånt här vi får för pengarna...

Är inte bildsköne Larsson för gammal för dylika lekar... han tillhör det där överflödiga välfärdsindustriella komplexet som inte behövs enligt kommunallagen... man förstår ju varför onekligen...

Ungdomarna grillades i drakarnas näste

Propagandaministeriets korporativa marionetter i gammelmedia fördjupar sig i kommunens lekar...

Tre nya biblar har sett dagens ljus...

Idag seminarium, inklusive boksignering, kring Samhällskontraktet med avstamp ur Ann Heberleins ”Den banala godheten”, Tino Sanandajis ”Massutmaning” samt Lars Åbergs ”Framtidsstaden”... 

Samhällskontraktet, det avtal som vi formar mellan varandra och det som håller oss samman, är idag både under press och ifrågasatt. Hur hamnade vi här? Hur ser förutsättningarna ut för dagens kontrakt med sina förväntningar och vad är vägen framåt? Hur kan vi få politiken att förstå att det är 2018 års viktigaste fråga istället för vem som regerar med vem...

Seminarium “Samhällskontraktet”

https://i.ytimg.com/vi/d4CMR7WwsGY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBriUJxFWwMZ9faZRh16H0GI_6qsAAlmedalen andra sidan Avsnitt 4

Sparreholmarn har ju också förvånats över frånvaron av hijab-dukar i den svenska midsommaren...

Midsommarhelgen är slut för i år och som vanligt har firandet diskuterats flitigt av i synnerhet DN:s kultur- och ledarredaktioner. Hur och varför bör denna helg firas?

Här bjuder DN på några tankegångar i absolut världsklass, som till exempel en artikel av Alexandra Pascalidou där hon på ett synnerligen övertygande vis klarlägger att det traditionella midsommarfirandet i själva verket är en del av den svenska strukturella rasismen. Även ledarredaktionens midsommar är främst en integrationspolitisk tilldragelse. I en osignerad ledare förklarar DN...

MIDSOMMARHELGEN OCH ALLSÅNG PÅ SKANSEN

 

Sh är lika förvirrad som alla andra tänkande människor... Sh har ställt samma fråga i många år nu... om det har blivit varmare och isar har smält på land... varför har inte haven börjat stiga då...

När det gäller information om klimat och miljö har tidningen blivit ett skämt. Tankarna går till Camera obscura. Inte heller behöver man ta till Nils-Axel Mörner, det räcker alldeles utmärkt med IPCC – rapporten från 2014. Det var ju faktiskt avsikten att länderna och dess seriösa? media skull basera sin information till allmänheten på sakkunnig utvärdering. Fröken/Fru Stiernstedt är faktiskt alldeles omöjlig med sina klimatreportage. Varifrån hämtar kvinnan sina sakuppgifter...

Under det senaste kvartsseklet baserat på satellitaltimetri har havet stigit med ca 3mm/år utan någon acceleration. In situ mätningar som Mörner refererat till ger lägre värden men här har experterna delade meningar...

För att åstadkomma 3m vattenståndshöjning under detta sekel krävs minst en större asteroid som spränger sönder större delen av Västantarktis eller något liknande...

Är det någon som efter dessa sakupplysningar från en av världens ledande forskare fortfarande är av uppfattningen att Svenska Dagbladet är en seriös kvalitetstidning...

Eller har Svenskan förfallit till ett simpelt propagandaorgan för den nya världsordning som är på väg att falla ihop som ett korthus...

Svenska Dagbladet Fake News – IGEN!

hans egna barn kunde hitta på och beslöt därför att äta upp ungarna. När han var nästan färdig greps Gaia av ömkan för sina barnbarn och beslöt att rädda några, bland dem Zeus, som skulle bli den högste av gudarna.

För att Kronos inte skulle märka något  av förräderiet gav man honom stenar att äta i stället för barn, vilket han också gjorde med samma aptit. Kronos, tiden, äter allt. Inget kan stå emot tiden...

Världen började alltså med två förräderier, Kronos mot Uranus och Gaias mot Kronos. Genom dessa förräderier säkerställdes att en stabilare värld, med Zeus som överhuvud, gavs existensmöjligheter. (Det får mig att tänka på Bibelns skapelseberättelse som också började med svåra brott. De första fyra människorna – Adam och Eva samt deras barn Kain och Abel – begick tillsammans två gruvliga förbrytelser, först när Adam och Eva bröt mot det enda förbud som deras skapare hade uppställt, sedan när Kain mördade Abel.)

I detta ögonblick uppstår den dödliga människan och den mytologiska förhistorien övergår i den mänskliga historien. Vad blir då människans uppgift i tillvaron? Jo, att göra motstånd mot Kronos, tiden, mot sin egen dödlighet och att sträva efter att bli som de odödliga gudarna. Är det inte just detta historien handlar om? Egentligen är den här skapelseberättelsen bättre än de två andra eftersom den förklarar eller åtminstone identifierar människans strävan...

Hur världen uppstod, en tredje versionEn fri marknad är överlägsen politiken vad gäller att tillhandahålla varor, tjänster och service som folket efterfrågar. Den är även överlägsen vad gäller att använda befintliga resurser på ett effektivt och optimalt sätt. Och den driver utvecklingen framåt – även på »mjuka« områden som miljö, vård, omsorg och utbildning...

En fri marknad bygger på frivilliga överenskommelser, samarbete och utveckling – medan politiken står för fyrkantig och tondöv centralstyrning. Den fria ekonomin drivs framåt av människors intresse av att skapa välstånd – till skillnad från den politiska och byråkratiska kultur som effektivt dödar initiativkraft, ödelägger incitamentsstrukturer och stryper personligt ansvar. Marknaden erbjuder människor frihet att välja mellan många olika alternativ – till skillnad från politikens »one size fits all«-approach...

En fri marknad är dynamisk, ledarlös och närmast organisk – i vilken vi alla är marknadskrafter som styr utbudet genom vår efterfrågan och våra fria val. Den decentraliserar beslutsfattandet och skapar spontan ordning, baserad på verkligheten och människors skiftande önskemål...

Det är därför politiker i allmänhet och vänsterpolitiker i synnerhet avskyr marknaden. De ser den som ett hot mot deras makt över folket...

Därför avskyr politikerna marknaden

tis 4 juli 2017

Nu har även USA funnit och lärt sig utvinna stora mängder naturgas på hemmaplan. Men ack, Parisavtalet är ivägen! Så Trump meddelar att USA inte längre kommer att hålla sig till det. Underförstått att nu är även USA öppet för affärer med naturgas!

Därmed är CIAs krig i Syrien inte lika motiverat längre. Underrättelse-tjänsterna blir lite putt på Trump som tror att det är han som bestämmer och inte hans underhuggare. Det viskas om hemliga avslöjanden mot Trump, men än har inget kommit fram. Israel är alltid lika glada när någon arabstat får på nöten, kvittar vilken eller varför. Men naturligtvis är det extra glädjande om de närmaste grannarna drabbas mest...

När Trump vill sälja amerikansk gas lämnas Qatar åt vargarna. Iran och Saudiarabien passar på att puckla på varandra om Qatar. Nu höjs röster i Israel att Mossad fått bestämma för mycket. Det behöver man inte vara Palestinavän för att inse är berättigad kritik..

Med Tysklands stora, både praktiska och ekonomiska, problem med sin ”hållbara” omställning Energiewände, kommer nu den interna kritiken mot frau Merkel. Klimatpolitiken har varit för sträng. Kan man inte tänka sig att Tyskland säkrar upp med lite mer gaskraftverk, det är ju den ”snällaste formen av ”fossilt” bränsle? Med två gasledningar över östersjön och tankbåtar från USA och/eller ledningar via Ukraina eller Turkiet (från Ryssland eller Qatar) finns det ju lite olika leverantörer att förhandla med.

Klimathotet kanske tyskarna kan vänta med att lösa, tills åtminstone efter frukost? Tillsammans kan Ryssland och USA avsluta IS närhelst de vill. Återstår att finna en passande lösning för Assad, där han ”frivilligt” kan kliva åt sidan och få en fristad i ett annat land.

Tolkningar

 

Hon tycker att fakta-resistensen bland politiker är upprörande...

Fastän de har tillgång till rapporter och statistik kan de hävda något helt annat. Och det får inga konsekvenser...

Integrationen är den viktigaste frågan just nu, och den kommer in på alla områden, enligt Heberlein. Den dåligt fungerande integrationen skapar ekonomiska klyftor men framför allt värderingsklyftor...

Hon efterlyser debatt om frågorna...

Jag saknar intellektuella politiska samtal och mindre ängslighet, säger hon...

Mitt samtal med Ann Heberlein

https://i.ytimg.com/vi/ihCwhuo3DKc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCSQd55J5YfKkIV8Q1XaP20gpZATQSD i Almedalen 2017 - Paneldiskussion med Ann Heberlein och Dick Erixon

 

Det är inte många som kan mäta sig med Tino... sannolikt ingen...

Man måste nog vara invandrare som Tino för att inte förblindas av för-dummande faktaresistens...

Invandringen ställer till det med mycket skit... men ekonomiskt är det inga problem, tycker Tino... men allt det andra, vilken pärs...

    

https://i.ytimg.com/vi/IqhofF0sDxQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBKappooCE6EJgjLet7f3Rq-Xad1QTino på Almedalen 2017 "lögnen kommer ikapp dem"

 

 

 

Claudia de Longueville Princeton University skriver...

Det är riktigt Johan.
"Wolodarski själv har i allra högsta grad varit en del av det som inte kan kallas seriös journalistik."
Att en av de maktslickande PK-gökarnas värsta falskspelare frejdigt påstår, att han skulle vara ett värn mot "oseriös journalistik" är ingenting annat än groteskt...

Den ständigt ordbajsande och floskelspottande chefredaktören har sedan sitt tillträde sänkt Dagens Nyheters trovärdighet till absolut dyngnivå. Den tidning, som för inte så längesedan benämndes "Rikslikaren" har under Wolodarskis kommando närmast transformerats till ett regeringsorgan...

Wolodarski och hans handplockade gäng tillhör "värdegrunds-demokraterna". Den vämjeliga grupp, som inte har förstått, att grunden för demokrati är åsiktsfrihet, fri åsikts-bildning, yttrandefrihet och en fri och öppen debatt. Rättigheter som är fundamentet för den traditionella västerländska demokratisynen...

Det var denna fjäskande taskspelare, som kände sig manad att sända sin torped, kvinnomisshandlaren Hynek Pallas, för att ta hand om Katerina Janouch. Så farlig bedömdes hon vara, att hon till varje pris måste baktalas och misskrediteras...

För inte så längesedan gick jakten på "Julia Caesar", den före detta DN-journalisten, vars krönikor befanns gravt störande. Då hette chefredaktörens hejdukar, Niklas Orrenius och Annika Hamrud, vilka fann sig föranlåtna att göra "hembesök" hos den för maktorganet förhatliga krönikören...

Peter Wolodarski är bara en av de många korrupta fähundar och politiska gangstrar, som dag ut och dag in plågar Svea rike.
Deras desperation, i klappjakten på olik-tänkande, visar dock tydligt att de känner att deras tid snart är ute...

 

DN:s seminarium om informationspåverkan: Rätt ämne, fel avsändare

 

Det Goda Samhällets skribent Mohamed Omar har startat en YouTube-kanal...

Han kommer att prata om ämnen han brinner för, framför allt islamisk fundamentalism och dess möte med västvärlden. Men också om filmer, böcker, serier och annat som intresserar honom. I kanalen, som heter Antikalifen, kan han även snabbt kommentera aktuella händelser.

I den här videon pratar Omar om den islamiska slavhandeln. Han tar avstamp i artikeln ”Aha – vita kvinnor!” som publicerades på Det Goda Samhället den 3 juli 2017:

https://i.ytimg.com/vi/uQpLckDib9g/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAm81ZUOcatoQJw6EMbhNWoi2xExAIslam och slaveri

Ny video med Mohamed Omar. Varför dödar jihadister muslimer?

https://i.ytimg.com/vi/wWgIaUzci4w/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLC1M2qFpKlhl1lE-FcKYhtA_GmHqwVarför dödar jihadister muslimer?

Liberalerna vill återinföra bortrationaliserade jobb för att de människor som skulle rädda välfärden inte ska fastna i livslång bidrags-försörjning... även i Flen får man anta...

Björklund hävdar därtill att den stora striden inte ens handlar om jobben utan om de värderingar som många människor från Mellanöstern bär med sig när de kommer till Sverige...

Tonläget är onekligen ett annat nu än under Ullenhags ministertid. Men tvärvändningen är så skarp att den knappast inger förtroende. Vem i hela friden skulle köpa en begagnad bil av Jan Björklund? Eller än mindre ge hans parti inflytande över svensk politik igen...

Liberalernas trovärdighetsproblem är även Alliansens. Moderaterna och Kristdemokraterna har exakt samma trovärdighetsklyfta att överbrygga. Vad Centerpartiet beträffar cirklar de numera runt i en egen galax...

Ett parti som ser verkligheten först när alla andra normalbegåvade tjatat om den i flera år förtjänar vare sig regeringsmakt eller ett stärkt röstetal...

I rättvisans namn ska nämnas att Liberalerna visserligen har satt ihop ett 34-punktsprogram för att täta klyftor i samhället som uppstått i hög grad till följd av partiets egen migrations- och integrationspolitik. Mycket är emellertid gamla lösningar på problem vars omfattning har mångdubblats sedan de presenterades förra gången. Utvidgat RUT till lämning av återvinningsmaterial och ännu en subventionerad anställningsform? Seriöst...

Jan Björklund är inget mer än en Janne Svarslös när det kommer till de problem hans parti skapat...

Svarslös

mån 3 juli 2017

Under de år då kvinnor deltagit i politiken har det varit vanligare att kvinnor röstar på de partier som vill fördela tillgångar, än på de partier som skapar förutsättningar för att producera tillgångar...

De partier kvinnorna röstat på har också i stor utsträckning följt sina väljarinnors uppmaning. Välfärdsstaten har blivit större och större, tillhandahållande allt mer av vardagens nödvändigheter. Det har också i allt högre utsträckning blivit så att kvinnor hellre vänder sig till staten än till en man för beskydd, omsorg, försörjning, kulturell stimulus, nöjen och bekvämlighet. Kommer den trenden att ge utslag när kvinnorna får majoritet i parlamenten...

Samtidigt blir allt fler kvinnor sönderstressade av sin egen karriär och livsstil. De mår illa av alla beslut de måste fatta i både yrkesliv och hemliv. De tvingas fatta beslut i frågor där de saknar intresse för ämnet och därför naturligt nog även känner brist på egen kompetens. Sådant är naturligtvis påfrestande och kan ge känsla av en övermäktig tillvaro...

Då finns risken att de väljer lösningar där någon dominerar dem, en totalitär stat exemeplvis. Där de flesta beslut redan är fattade på annan plats och det man behöver ägna sin uppmärksamhet åt är att ha kammat håret och ha rena underkläder. Är det tänkbart att kvinnor i kollektiv majoritet kommer att leda samhället i den riktningen? Är det i så fall något vunnet...

Visst måste frågan ställas...

Kvinnor i kollektiv majoritet

En vänsterlibertarian som Sh har inte samma problem

med fördelningspolitiken som högerlibertarianen HAX... att beskatta de rika

för att upprätthålla en solidarisk välfärdsstat är inget problem för Sh...

problemet är emellertid det vidhängande välfärds-industriella komplexet...

Det finns företeelser i vårt samhälle som tycks vara allmänt vedertagna, men som i grunden är mycket problematiska. Ett exempel är den så kallade fördelningspolitiken – som går ut på att överföra pengar och resurser från ekonomiskt framgångsrika individer till mindre framgångsrika...

I ett demokratiskt samhälle är det av största vikt att alla har lika rättigheter och skyldigheter inför det offentliga, att alla är lika inför lagen och att staten behandlar alla medborgare lika...

Demokrati är, i sig, ingen garanti för att demokratins större värden respekteras och upprätthålls. Riksdagen kan i god demokratisk ordning utöva majoritetens förtryck av en minoritet – eller rentav avskaffa demokratin som sådan. Vilket är ett starkt skäl till att grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter i varje läge måste värnas och tillämpas lika för alla...

Fördelningspolitik innebär att man konfiskerar egendom från vissa medborgare och distribuerar den till andra. Detta är raka motsatsen till att behandla alla medborgare lika. Och det kan endast ske med tvång, eller om så krävs med våld eller hot om våld...

Således går det inte att samtidigt bedriva fördelningspolitik och att upprätthålla de grundläggande principer som står mellan oss och godtycklig maktutövning – eller för all del, regelrätt förtryck...

Fördelningspolitik strider mot demokratins fundament

Samtidigt som det tassas på tå och relativiseras å det grövsta när frågor om etnicitet kommer på tal, är det fritt fram att hävda att ”män våldtar”...

Visst börjar det bli en aning tröttsamt. Men den separatistiska trenden inom feminismen och vänstern kommer att slå tillbaka. Det är oundvikligt. Jag tror att vi nu ser början på den ultimata feministiska backlashen, och jag är också rätt övertygad om att även kvinnor börjar ledsna på det här minst sagt gnälliga manshatet...

Det tråkiga är att feministernas hat och krav på separatism riskerar att leda till att andra börjar svara med samma mynt. Kanske kommer då en och annan inse att det kanske inte var en så bra idé att kasta skit på en av världens mest jämställda manliga befolkningar. Men det är så dags då...

Hycklarna

 

Genom att alltmer offentligt finansierad verksamhet inom t.ex. välfärdssektorn bedrivs i privat regi har möjligheterna till insyn i hur de offentliga medlen används minskat...

Det är därför angeläget att ett förstärkt meddelarskydd införs för att förbättra insynen och därigenom upprätthålla kvaliteten i verksamheterna...

I propositionen föreslås att anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihets-förordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, t.ex. radio, tv och tidningar...

Den som bedriver verksamheten förbjuds att efterforska vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet eller medverkat till en grundlagsskyddad framställning och får inte heller utsätta denne för negativa åtgärder på grund av detta...

Skyddet begränsas av de regler om tystnadsplikt som finns på respektive område och medför ingen rätt att lämna ut handlingar...

Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om straff för den som ingriper eller efterforskar i strid med lagen...

Vård- och omsorgsdebatten kommer att ändra riktning

 

Nu har restaurang Garaget i Sparreholm öppnat igen med ny exteriör, ny meny och ny regi...

Vi har öppet alla dagar i veckan, berättar Erica Östling, som är en av dem som ska driva Garaget under sommaren... 

Läs mer

Korporativismen utvecklas i Flens Kommun steg för steg... ingen återvändo...

 http://sparreholm.eu/____impro/1/onewebmedia/uteservering.jpg?etag=W%2F%226a28ac-5958dfec%22&sourceContentType=image%2Fjpeg&ignoreAspectRatio&resize=267%2B200&extract=0%2B0%2B252%2B168&quality=85

Statsmakternas tanke med Attefallshuset, uppföljaren till den mindre Friggeboden, var att mildra bostadsbristen genom att låta exempelvis villaägare bygga ett uthyrningsbart mindre hus på tomten utan byråkratiskt krångel...

"Reglerna måste ändras"

Karlsson tycker dock att tanken med Attefallshus är riktig, men menar att stat och kommuner måste genomföra vissa regeländringar för att göra byggkonceptet attraktivt...

Som det ser ut i dag är Attefallshusen en bluff, hävdar Bert.

"Det är först om man bygger 30 kvadratmeter i bottenvåningen och höjer takhöjden från 4 meter till 4,70 som det blir ett riktigt boende. Då får man också plats att bygga en riktig trappa upp till sovloftet", skriver han...

TokBert har naturligtvis rätt... bluff kanske inte är rätt ord... snarare ett gigantiskt föraktfullt lurendrejeri, signerat politiker-samhället...

Som Sh tidigare nämt ett antal gånger måste boytan vara 30 kvm... byggytan är upp till byggherren... denne ska inte straffas för tjocka väggar... på samma sätt borde invändigt mått vara 4,4 m... taktjocklek och marknivå är upp till byggherren...

Bert Karlsson: Därför är Attefallshusen en bluff

sön 2 juli 2017

När blir data ett hot mot demokratin... undrar tokan...

Förr var media vakthundar...

Nu är gammelmedia knä-hundar som bara gläfser...

Tokan fortsätter... Mellan väljarna och politikerna har media funnits för att föra ut budskapet men också för att granska och ställa frågor till dem som aspirerar på makten. En sorts vakthundar kan man säga. Och falska budskap har avslöjats, korrumperade politiker har avsatts. Maktbalansen mellan folket och de styrande har upprätthållits...

Tokan fortsätter... Idag behöver inte politiker vända sig till media för att föra ut sina budskap till väljarna. I stället kan de använda sociala medier. De slipper alla kritiska frågor och granskning. Och budskapet är skräddarsytt - för just dig...

Det är inte lätt att skriva språkligt felfritt ska gudarna veta... gammelmedia tycks ha det särskilt svårt...

Dina digitala spår är guld värda för andra

"Allt detta har nu ställt på sin spets"...

"De vet också vilket personlighet vi har"...

Men allt är inte teknik... chefredaktörskan, den

skrämda, på Älsklings-kuriren...

Har ni märkt hur tonen förändrats? Den har blivit vresigare, snarstucken, misstänksam, anklagande, dömande, föraktfull, skrämd, aggressiv. Det vanliga har blivit att tro det värsta om sina meningsmotståndare, redan från början...

Det är inget fel på hård debatt, skarpa formuleringar och en och annan elakhet. Men allt sådant måste balanseras med vad man, i brist på bättre, kan kalla ett gott humör. Utan det blir offentligheten en bitter, tröstlös fejd. Eller i Hobbes ord, något ensamt, torftigt, obehagligt och djuriskt, om än inte kort...

Vresigt, snarstucket, anklagande och skrämt

 


Visst, det är jätteroligt med firmafest. Men Almedalen är ett ovärdigt spektakel – för en självutnämnd elit vars främsta mål är att roffa åt sig av skattebetalarnas pengar...

Att de flesta som är på plats super och bor på skattebetalarnas bekostnad är i sammanhanget ett mindre problem. Det allvarliga är att de är där för att flytta fram sina positioner. För att få mer makt att bestämma över andra människor. För att expandera det offentliga på civilsamhällets och individens bekostnad...

För att sälja in projekt vars nytta som regel kan ifrågasättas, men som i slutändan måste betalas av vanligt folk. En dans kring guldkalven. Dessutom är nästan allt trångt, dyrt och dåligt. Almedalen är den svenska korporativismens årliga, måttlösa orgie...

Almedalen är ett ovärdigt spektakel

Puhh... Ledarsidorna.se har uppenbarligen också hittat någon bidragskälla...

Ledarsidorna.se är på plats under Almedalsveckan på Gotland med bland annat Ann Heberlein, Jonas Vesterberg, Erik van der Heeg och Björn Markusson och hans team från produktionsbolaget Frank Alba. Vi kommer dagligen sända programmet ”Andra sidan Almedalen” från Ljugarn...

Programmet sänds med start direkt efter talen och pågår så länge vi har något att säga. Programmen går att se som enskilda avsnitt i efterhand. Vi kommer endast i undantagsfall kommentera dagens tal, det mer intressanta med Almedalsveckan är vad som sker på gator och torg vilket vi skall återkomma till varför. Det är i de sammanhangen som kommande tendenser i svensk politik kan anas...

Under veckan är ambitionen att ha olika gäster i programmet för att skapa variation. Även boksigneringen på onsdagen, med sitt seminarium som finns som bilaga till artikeln, kommer att videodokumenteras samt sändas under kvällen som separat program...

På onsdag, efter ”Andra sidan Almedalen” sänds även ett rundabordssamtal med Ann Heberlein, Tino Sanandaji, Lars Åberg samt före detta arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Temat är givet, det som 2018 års valrörelse måste handla om...

Ledarsidorna.se, Almedalsveckan och Samhällskontraktet

Malin Björk (45) ansvarar

för förhandlingarna, finns även förslag på att förmå EU:s medlemsländer att ta emot kvotflyktingar från UNHCR. Men detta ska bli frivilligt, vilket lär betyda att de gamla vanliga länderna fortsätter att ta emot medan andra avstår från att skriva avtal... hej och hå...

Hon valdes som ledamot i Europaparlamentsvalet 2014. Hon är även Sveriges första öppet lesbiska kvinna i Europaparlamentet.

Malin Björk är feministisk aktivist och var med och startade och drev det feministiskt-lesbiska nätmagasinet Scumgirls och den webbaserade feministiska nyhetsbyrån Penelopes...

Vi befinner oss i en folkvandringens tid. Det beror inte på att världen är avsevärt mycket mer våldsam i dag än för 20, 50 eller 100 år sedan utan främst på att människor har fått det ekonomiskt bättre. Fler har i dag medel för att ta sig till ett annat land. De kan betala tusentals dollar till smugglare. De allra fattigaste har aldrig haft möjlighet att migrera...

Miljoner människor söker sig nu genom hela kontinenter för att ta sig till Europa, och mer specifikt vissa EU-länder. Ryktet om Sverige och Tyskland har spridit sig. Många är emellertid inte flyktingar från krig och förföljelse utan snarare ekonomiska migranter på jakt efter en bättre tillvaro i väst...

Malin Björk – Wikipedia

Folkvandringens tid

I och med att myndighetens vacklande hållning redo-visats i tidskriften Fokus och att Det Goda Samhället presenterat sin utmaning så väcktes en oanad besluts-kraft hos MSB...

På några dagar skrev man avtal dels med Malmö Högskola, dels med Försvarshögskolan. Den första studien, budgeterad till 750 000 kronor, ska handla om Muslimska brödraskapets ”metoder mot målgrupper i Sverige”. Den andra studien, med en budget på en miljon kronor, ska handla om ”salafistiska jihadistmiljöers” budskap ”mot olika målgrupper i Sverige”...

Att MSB fick så bråttom, hävdar en del bedömare, kan ha berott på att myndigheten inte ville stå på Almedalen med neddragna brallor. Oavsett motiven är brådskan väl synlig. Någon anbudsförfrågan genomfördes inte. Till skillnad från när Magnus Norell och hans medarbetare förra hösten fick uppdraget till förstudien så har myndigheten denna gång direktupphandlat (i enlighet med ett finstilt undantag i lagen om offentlig upphandling). Vidare har man inte specificerat de två uppdragen mer än enligt ovan utan i stället skrivit i avtalen att de två uppdragstagarna senast i september ska tala om för MSB vad de tänker göra för pengarna. Har man bråttom så har man...

Någon officiell förkortning för "Muslimska brödraskapet" finns inte vad Sh vet...

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Msb.se

MSB har fått eld i baken vilket är bra

lör 1 juli 2017

I nedre högra hörnet ligger Sparreholm... där var det algblomning samtidigt som i Västerbåven runt Ådö...

När det övergödda vattnet från Björkhult, Mortorp, Långdunker, 

Eneboga, Snösvad, Sundby, Grinda, Malmköping, Campingen, Skundern och alla småjordbruken till Björken blandas med det renare vattnet i Båven tycks förutsättningar för tillväxt av blåalger uppstå...

Kyrkån markerad med gult... måttlig kvalitetsstatus... borde vara orangefärgad... man har uppenbart valt att bedrägligt markera alla åar och bäckar med gult...

Det är lätt att sympatisera med sanningssägarna, som sagt. Ett par minuter. Sedan förvandlas blodet till bly i ådrorna...

Det är inte bara det att de är så förbannat tjatiga. De är precis som gamla tiders folkpartister också, fast för dem är svaret på allt mod, inte informationskampanjer.

"… om du hade vågat att …", "… ingen vågar skriva …", "… det vågade du inte ta upp …"

Sådär låter de, hela tiden. Som uppviglare i mellanstadiet: "Jag slår vad om att du inte vågar …" Annorlunda uttryckt: alla som inte har samma världssyn som sanningssägarna är fega. Någon annan förklaring kan de omöjligt föreställa sig.

Feghet förklarar mycket. Dumhet också. Men allt behöver inte förklaras. Till exempel att folk har olika syn på världen. Det är en helt naturlig sak. Men det vågar väl ingen sätta ihop en informationskampanj om.

Sanningssägarna låter som uppviglare på mellanstadiet

En manifestation av vetenskaplig goja och klimatpolitisk demagogi av värsta sort. Man frågar sig: vad vet den unga damen om havet och havsytans variationer...

De påståenden som görs i artikeln tycks ge svar på denna fråga. Hon vet så gott som ingenting, och det hon torgför är rena floskler helt utan vetenskaplig stringens. Det visar att hon har gått vilse i demagogins träskmarker...

Om man med trovärdighet skall uttala sig om hur havsytan kommer att ändras i framtiden så måste man förankra detta i djupt kunnande i sakfrågan, observationsfakta i fält och insikt i vad som är möjligt och omöjligt med hänsyn till involverade fysikaliska processer. Det är uppenbart att Fru Stiernstedt är fullkomligt okunnig om allt detta. I stället hänfaller hon till klimatpolitikens skräckkabinett av demagogiska påståenden utan förankring i fakta och fysik...

 

En ung journalists villfarelser i demagogins träskmarker

Det stigma som det innebär att vara SD-väljare har, tror jag, paradoxalt nog lett till att sammanhållningen och gemenskapen bland SD-väljare växt sig stark...

SD erbjuder ett sammanhang, en vi-känsla, en flock för alla dem som stötts bort ur andra gemenskaper eftersom de yppat obekväma åsikter. Nu är Sverigedemokraterna så många att de inte behöver bry sig om ifall de får vara med och leka eller inte. De har sin egen lekplats nu...

Vad kan vi lära av SD:s stadiga expansion? Tre saker. För det första att skambeläggande och brunsmetande är en bristfällig, för att inte säga kontraproduktiv strategi och för det andra att människors oro för Sveriges utveckling är större än deras rädsla för social död...

Den tredje, och viktigaste, lärdomen är att den som äger frågan om migration och integration också har väljarna i sin hand...

Stigmatiseringen som politisk framgångssaga

Arturo Pérez-Reverte, en av Spaniens mest kända författare och medlem i Spaniens motsvarighet till Svenska Akademien har svarat på frågan vad som skrämmer honom mest med den islamiska terrorismen...

Det är att den kommer att besegra oss. Den kommer att lida nederlag i Irak och Syrien, men den kommer att triumfera i framtiden, därför att de är unga, hungriga och bär på en upplagrad och helt förståelig historisk bitterhet, de vill göra upp räkningen...

De har desperation och djävlar anamma och demografisk styrka. Västerlandet och Europa däremot är gamla, fega och skröpliga och vågar inte försvara sig. När det finns vargar och när det finns får råder det inget tvivel om vem som kommer att vinna. Vi ser resultatet av vår passivitet, vår bekvämlighet och vår demagogi. De har inte dessa hinder. Som en av imamerna sa: ”Vi kommer att använda er demokrati för att förstöra er demokrati”...

 

Gästskribent Lars Hässler: Västs självmord – islamiseringen av Europa

 

Den uppsjö av negativa och skeptiska kommentarer på mina tidigare krönikor i ämnet visar hur plågsamt den här typen av teknik-skiften, är hos människor som levt ett långt liv med den gamla tekniken...

Många radar upp en räcka faktorer som kommer att hindra teknikskiftet. Väldigt många kommentatorer utgår ifrån att teknikskiftet måste skötas i detalj av samhället med planekonomiska åtgärder...

För egen del tror jag att som vanligt, så kommer marknadens aktörer att tillfredsställa de behov som uppkommer. Vi har historiskt upplevt en rad teknikskiften utan att de har styrts av politiker...

Låt oss glädjas åt att vi är på väg att få fram ett tekniskt överlägset alternativ till dagens omoderna och förorenande förbränningsmotorer...

Problemen med bilarnas avgaser har varit kraftig underskattade

 

Fortsättning