tors 20 juli 2017

Det kommer allt fler insikter i dagen om nyttan med koldioxid i atmosfären. Men väldigt lite eller ingenting når svensk MSM...

Planeten har varit nära CO2 svält, vilket skulle ha utrotat även mänskligheten. Ingen notis i svensk MSM...

Solenergiindustrin, inklusive batteriindustrin, smutsar ner 300 gånger så mycket som kärnkraft...

Avfallet från denna industri kommer också att anta gigantiska proportioner Ingen notis i svensk MSM...

Visst finns det de som stöder Trumps beslut att dra USA ur parisavtalet. Ingen balanserad rapportering i svensk MSM...

Den temperaturökning som redovisats visar sig nästan i sin helhet vara en effekt av justeringar av tillgänglig temperaturdata...

Äldre data har sänkts en aning och nyare höjts. Då ser det ut som om temperatur-höjningen varit stor. Men allt ryms inom naturlig variation och har inget bevisvärde för mänsklig påverkan på den verkliga temperaturen. På datan absolut, men inte på verkligheten. Ingen notis i svensk MSM...

Det bara råkar bli så; för att utrymmet är begränsat i media? för att redaktörerna gjort en bedömning av nyhetsvärde? för att redaktörerna ser det som fake news? för att det finns en agenda man inte vill störa? för att även svenska journalister har sina pensionpengar i gröna fonder som kräver politiskt styrd tillströmning av kapital för att ge ”rätt” avkastning?

CO2 är räddningen – inte hotet!

Det glädjer mig att data-säkerhetsfrågor äntligen tycks stå i centrum för debatten i Sverige. Kanske är det sommartorkan? Eller också har medierna och några andra förstått att datorsäkerhet faktiskt är en viktig fråga...

Den information som Transport-styrelsen läckt ut finns med all säkerhet redan hos ryska och kinesiska underrättelsetjänster, något annat skulle förvåna mig mycket. Nu kanske informationen är spridd till en ännu större krets...

Saker som man inte vill ska spridas till obehöriga ska helt enkelt inte samlas i dator-register över huvud taget. Saker som är lite halvhemliga - som patientjournaler - kan och måste kanske finnas i elektronisk form. Men vi får räkna med att informationen läcker ut förr eller senare. Det är ett pris som vi måste betala för ett effektivt samhälle...

Tyvärr är kunskapen om att man alltid tar en risk när man skapar ett register i elektronisk form inte spridd. Transportstyrelsens hantering är förvisso anmärkningsvärd, men den som tror att all information som *inte* hanteras av Transportstyrelsen är säker lurar sig själv...

Datasäkerhet äntligen en stor fråga
Sverige har utan tvekan direkt anmärkningsvärda demokratiska brister, inte minst vad gäller makt-delning...

Utöver att regeringen utser domarna i HD – så utses nästan alla nämndemän (lekmannadomare) i de de lägre rätterna av de politiska partierna. Det vattentäta skott som måste finnas mellan den lagstiftande och den dömande makten i en rättsstat existerar helt enkelt inte...

Avslutningsvis kan man konstatera att dubbelmoralen även står i full blom vad gäller media. Såväl EU som Sverige kritiserar Polen och Ungern för politisk styrning av public service-media. Åter är Sverige minst lika klandervärt som de länder vi kritiserar – då styrelsen för den ägarstiftelse som förvaltar SVT, SR och UR utses av regeringen...

Dubbelmoralen och maktkorruptionen i Sverige är motbjudande...

 

Den moraliska stormaktens dubbelmoral

 

När jag försöker leta på internet efter ungefär hur mycket kriminaliteten kostar så hittar jag ingen hygglig beräkning...

Det magra resultatet kan möjligen förklaras av att jag inte är tillräckligt bra på att leta. Men det kan också ha en annan och mer sinister förklaring, nämligen att de institutioner som verkligen har information om dessa frågor har ett diametralt annorlunda förhållningssätt till verksamheterna än jag...

Jag och de andra skattebetalarna betalar för att bekämpa brottsligheten medan de som har kunskaperna tjänar på denna hantering. Vi betalar, de tjänar. Brå, Rikspolisen, Kriminalvården, Sveriges Kommuner och Landsting står allihop på den mottagande sidan. Deras förhållande till de kriminella och till kriminaliteten är ungefär som bondens relation till kossan: den ger honom mjölk och försörjning. Bonden bannar inte kossan i onödan...

Ett ansvarslöst räkneexempel

 

Allt ska gå, med lite utlovade satsningar, nya skatter och riktade bidrag. Hokus, pokus! Simsalabim...

Men ekvationerna håller inte och magiska ramsor är inte nog, när verkliga problem ska lösas. Det räcker inte med att vilja rekrytera, om personerna att rekrytera inte finns. Då får man ta det man får – eller vara utan...

Sjukvård, försvar och utbildning är på riktigt och involverar verkliga människor för att kunna fungera. Finns inte de, så fungerar heller inte samhällsinstitutionerna de tjänstgör inom. Det mesta talar därför för att vi inom kort måste ställa om våra förväntningar. Vi kommer att behöva rätta munnen efter matsäcken, ge upp tanken på en bibehållen välfärd och samhällsstruktur och istället inse att de temporära kriserna sakta övergår i permanenta tillstånd...

Magiska ramsor är inte nog

 

De svenskar som bor i och runt Ställdalen är utmattade, trötta och uppgivna...

De öppnade sina hjärtan, ställde upp och tyckte att lite nytt blod skulle vara välkommet i ett samhälle som var på väg att försvinna. Idag finns Ställdalen, men ändå inte. Man har återigen en liten matbutik i byn, mittemot järnvägsstationen och ”busstorget”. Det är en matbutik, i det närmaste helt finansierad av staten via bidrag till de nyanlända...

Utan de nyanlända, utan deras bidrag och behov skulle den aldrig överleva. Även de 36 procenten som röstade SD i Ställdalen tycker att det är bekvämt att kunna handla mjölk, snus och mjukost i byn. Men de förstår det ohållbara att staten – våra skattepengar – finansierar en liten butik i Bergslagen...

NÄSTA STÄLLDALEN

ons 19 juli 2017

Det låter bra med socialism om man inte gillar Trump... hur socialism går ihop med dom andra oligakerna är oklart...

Definition av socialism (översättning från Merriam-Webster)

1: Alla olika ekonomiska och politiska teorier som förespråkar kollektivt eller statligt ägande och
administration av produktionsmedel och fördelning av varor...
2a:  ett samhällssystem eller gruppboende där det inte finns någon privat egendom...
2b:  ett system eller samhälle där produktionsmedlen ägs och kontrolleras av staten...
3:  ett samhällsskede enligt marxistisk teori i övergången mellan kapitalism och kommunism och som utmärks av ojämn fördelning av varor och betalning för utfört arbete...

Slutmålet för tokvänstern är socialism... kommunisterna vill införa socialism fort som attan med hjälp av tvång, ibland med hjälp av våld... sossarna och dom övriga vänstervridna vill ta det lite lungnare, blanda med lite privat till en korporativ sörja...

Ingen aaaning, men det låter bra

https://i.ytimg.com/vi/YMxTEZ7JizI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCsHikXX6kxYUNIzJkQVFZ1YLaAlgStudents Love Socialism... But Can't Define What It Is

Frihetliga extremister går till överdrift ibland... förvisso är lägesbeskrivningen nog korrekt men för helvitte...

Sh har inte för ett ögonblick längtat efter sin tjänste-pistol som han lämnade in till försvaret för tjugo år sedan...

Sverige lider av akut brist på poliser i yttre tjänst. Det vill säga de som skall »tjäna och skydda« vanligt folk.

Däremot tycks man anställa massvis med nya byråkrater i polisens omstöpta organisation.

I den mån polisen lyckas reda ut brott – då är det som regel lågt hängande frukt, som snabbt kan ge pinnar i statistiken. Som fortkörning och folk som röker en joint. (Vilket i sin tur styr bort resurser från viktigare uppgifter.)

Samtidigt kan man se en glidning – hur polisen går från att skydda människor från andra till att skydda staten mot folket.

Jag är ingen vapenfetischist. Jag avskyr våld. Men det är bara att konstatera att våra politiker har skapat en omöjlig situation. Om det är med avsikt eller på grund av oförstånd kan diskuteras. Men så här kan vi inte ha det.

Ett beväpnat samhälle är ett artigt samhälle...

Beväpna folket!

Claudia de Longueville

Princeton University

Instämmer, Johan. Det duger inte med ministrar, som inte kan stå på egna ben, som är helt beroende av sin stab. Varför representeras stackars Svea rike av ett sådant veritabelt dynggäng...

En sopsamling, som ständigt springer offside och excellerar i snedsparkar och de mest fantastiska självmål. Den mest miserabla skock, som landet någonsin ställt på benen.
Det svenska regeringslaget är inte bara det mest inkompetenta genom tiderna utan formellt även det mest lågutbildade någonsin...

En statsminister, som inte ens fixade flum-studenten och sedan inte orkade slutföra en AMS-kurs i svetsning. En utrikesminister, som saknar postgymnasial utbildning. En inrikes-minister vars universitetsutbildning består av en termins studier i kriminologi, som resulterade i ett obefintligt antal högskole-poäng. Ännu snabbare avvecklade han sin militära skolning. Goddagspilten Ygeman kommenterar sin värnpliktsutbildning så här: "Jag ryckte in, men ryckte snabbt ut. Efter fem dagar begärde jag vapenfri tjänst. I grunden

är jag nog ganska pacifistiskt lagd."

Politiska dimridåer – medvetna och systematiska

 

Motsättningar blir det mycket av, framgent... skamlös propaganda sköljer över oss redan, mera blir det...

Någon frågar sig... Intressant läsning som föranleder (åtminstone) 4 frågor: vem är författare till detta häfte? På vems uppdrag har häftet kommit till världen? Vad är syftet – agendan bakom – häftet? Vilka reaktioner har det kommit på den tolkning av islam som häftet förmedlar...

Någon annan svarar... det handlar väl egentligen inte om utbildning utan om propaganda. För att undvika motsättningar i samhället vill man få det att verka som om islam är kristendom och som att det inte alls är fråga om en enorm och oåterkallelig samhällsomvandling att Sveriges befolkning består av större och större andel muslimer...


Därmed, för att undvika missförstånd, inte sagt att alla muslimer är onda....

Högstadieelever får felaktig information om islam

 

Brunsmetartrion i Sörmland... budbärare som lyfter berättelsen borde skämmas... låt oss brunmåla...

Sista delen i trilogin om innebandylägret och det muslimska konventet, om det som lokalblaskan kallade för ”toalettkraschen” handlar om skammen...

Allt är en rasistisk konspiration. De som lyfter berättelsen skall stå där med skammen, brunstämplade och utan någon som helst empatisk förmåga. I min värld är det de som förringar en händelse som den på Rosvalla som skall skämmas. Precis som i fallet med de som stod där och bankade på dörren tror jag att de är oförmögna att skämmas. Inte för sina egna påhitt iallafall.

INNEBANDYLÄGRET, KONVENTET OCH SKAMMEN

INNEBANDYLÄGRET OCH ”TOALETTKROCKEN” 

INNEBANDYLÄGRET OCH KONVENTET

 

Vi behöver fler låglönejobb. Men snälla, kalla dem inte ”enkla jobb”. Det enklaste jobbet i världen är väl att i fack eller stat göra sig populär genom att tvinga fram högre löner utan att behöva bry sig om hur man saboterar de mest sårbaras livschanser...

Många inom grönhögern vill nu att det ska skapas enkla jobb till lägre löner. Stat, kommuner och näringsliv ska sålunda värpa fram arbeten som inte efterfrågas för att människor som arbetsmarknaden inte efterfrågar ska få en lön i stället för att leva på offentliga ersättningar (märk dock väl att en stor del av denna lön ofta kommer vara offentligt finansierad). Det luktar panik om denna politik...

Här står vi nu. Med utbildningsinsatser, offentligt finansierade anställningar och framtvingade enklare arbeten bekostade med skattemedel. Den där superekonomin som LO spådde att migrationen skulle skapa i Sverige lär vi inte se röken av. Även detta får tillskrivas en något överdriven form av optimism...

För alla som föredrar en något mer realistisk syn på tillvaron, även när prognosen visar lättare kuling och spöregn, är det dags att konstatera att alla problem faktiskt inte har en lösning. Vissa problem kommer vi få leva med...

Tänk om det inte finns några lösningar?

tis 18 juli 2017

Händelserna i Rosvalla-hallen sätter fingret på vilka det är som måste anpassa sig först av alla när unga kränkta män protesterar mot vad de anser vara osedlig klädsel. Kvinnorna och flickorna...

Under förra veckan genomfördes ”Selected Player FutureCamp 2017″ arrangerades på Rosvalla IP i Nyköping. Ett träningsläger i innebandy för pojkar och flickor som är mellan 10 och 14 år gamla. Samtidigt med detta genomfördes ett konvent med delar av Dawahrörelsen i samma lokaler. Delningen av lokaler föranledde häftiga reaktioner då unga Dawah-anhängare kände sig kränkta av att behöva se 10-14 åriga flickor röra sig i t-shirts och kortbyxor...

Joakim Lamotte och Nyheter Idag var först att rapportera om det men den mest trovärdiga – och heltäckande redogörelsen – står Fredrik Antonsson, som driver Iotakt, för. Han hade, om han varit kvar som sjukvårdare på lägret, varit den som fått ta hand om de stackars uppskrämda flickorna...

De lokalansvariga för Rosvalla-hallen valde, som lösning, att dela upp hallen och lokalerna på ett annat sätt och låsa dörrarna emellan för att inte de unga männen skulle bli eller riskera känna sig kränkta av de knappt könsmogna flickorna...

Dawa Sweden – Magnus Sandelin

INNEBANDYLÄGRET OCH ”TOALETTKROCKEN

Vilka håller media-huset på... selafist-pojkarna eller flickorna i kortkort... det är det delade meningar om... skriver SN...

Damer utan kläder ska man inte titta på.

Fy skäms på sig, medborgare, som tittar ändå!

Det är onaturligt att se en kvinna bar.

Det kan man bli förstörd av, den saken är klar.

Hon skulle haft på sig något lätt

och dansat klassisk rysk balett.

Då hade det varit konst och befrämjat vår kultur.

Det här är väl ingen konst: Censur! Censur!

Vi låser in kvinnorna

 

Oavsett vad social-demokraternas parti-medlemmar känslomässigt kan anse om sig själva och om det politiska läget så sammanfaller spelbolagens och Trägårdhs iakttagelser...

Socialdemokraterna är inte längre ett industriellt arbetarparti utan kommit att utvecklas till något annat. Som att fokusera på könsneutrala toaletter och identiteter samtidigt som de tvingats till att föra en politik som nödtorftigt håller ihop statens budget...

Spelbolagen lever på att kapitalisera på risk och är kanske det minst känslostyrda som finns i vår ekonomi varför dess analys om S framtid är mer relevant än vad SVT, SR, DN och alla andra mediers analytiker klarar av...

Osäkerheten om S framtid, att de idag står och väger mellan framgång och katastrof, slår igenom i oddsen – en insatts på om S klarar av att få mer än 24 procent eller mindre ger lika mycket. Mellan 1,8 och 1,9 gånger insatsen beroende på spelbolag...

Moderaternas odds att hamna under 20,5 procent i valet 2018 ger endast 1,5 gånger pengarna, att de hamnar över ger 2,5 gånger insatsen. Spelbolagen ser det mer sannolikt att moderaterna inte tar sig ur dagens spiral...

Spelbolagen, med flera val som empiriskt underlag, konstaterar att väljarna har ett bättre minne än vad politiker, dess kommunikations-experter och kanske främst mer eller mindre självutnämnda professionella analytiker insett...

Ett valresultat för Sverigedemokraterna på över 24,5 procent ger 2,4 gånger insatsen, ett resultat under ger 1,5 gånger insatsen. En förändring från i maj då oddset för att nå över 24,5 procent gav 2,5 gånger insatsen. Någonstans sammanfaller Trägårdhs och spelbolagens analyser. Vi behöver inte tycka om någon av dessa på ett känslomässigt plan men kanske framför allt spelbolagens är något att ta fasta på.

Ett spelbolag har inte som kärnverksamhet att låta sig styras av känslor och de invektiv som många förleds att tro på. Pengar, och viljan att generera vinst, har ingen politisk färg. Den lyssnar inte på vad som är rasistiskt och inte, den tar inte heller hänsyn till det politiskt korrekta i införandet av  genuscertifierade offentliga toaletter. De räknar kallt på risken och vinsten de själva kommer göra åt sina aktieägare vid olika utfall i valet 2018. Därav oddsen.

Spelbolagen räknar på risker och sannolikheter utan att låta sig blandas in i den svenska känslosåsen när de gör kalkylen.

Pengar har ingen politisk åsikt

 

Till att börja med måste det stå klart: Det är socialism som står för en stor stat som bestämmer över allt möjligt och som petar i folks liv.

Att vara borgerlig är att stå upp för individens frihet under ansvar, urstarka medborgerliga fri- & rättigheter, en begränsad stat som fokuserar på det som verkligen är viktigt och en fri ekonomi. Samt att i övrigt lämna folk i fred.

Detta är en rollfördelning som blivit allt mer suddig i kanterna i takt med att borgerligheten har avidologiserats, rört sig mot mitten och satt makten framför idéerna och principerna. Den ideologiska medvetenheten måste stärkas upp – för att ge verksamheten mål, mening och moment.

Så vinner borgarna valet. Om de vill.

 

Hon levde i ett helvete. Han var helvetet. Hon sveks av samhället, av rättsväsendet och den svenska flatheten. Hon dog på grund av det yttersta sveket. Han kunde mörda henne på grund av det yttersta sveket...

Västervik. Polisen larmas till en plats i den fagra skärgårdsstaden. En kvinna hittas mördad, en kvinna känd av polisen och av rättsväsendet för det helvete hon fick leva sitt liv i under 37 år. Sedan tog det slut. Den man som hade plågat henne, misshandlat henne, tog till slut hennes liv...

Den man som hade dömts till utvisning och utvisats för sin grova brottslighet hade kommit tillbaka. Åtta gånger hade han dömts för brott mot utlänningslagen sedan 2008. Ändå var han kvar här, och kunde till slut avsluta sitt liv som mördare. Det yttersta sveket...

DET YTTERSTA SVEKET

 

Ännu ett långt brev från den mest missuppfattade nationalisten... jösses då, han kanske inte alls är 

nationalist, så där på riktigt alltså...

Lite grundforskning... Måhända är det skillnad på stat, rike, land, nation, välde, makt... förvisso är det skillnad på stat och nation...

En stat är en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta reglerna för att regera folket i ett eller flera länder, och som innehar intern eller extern suveränitet över ett givet geografiskt område...

En nation är ett kollektiv av människor som förenas av gemen-samma faktorer såsom språk, religion, etnicitet, härstamning, historia, kultur, traditioner, gemensam styrelseform och sociala normer. Uttryckande av nation är nationalism...

En stat uppbyggd runt och förknippad med en nation är en nationalstat... en av de få stater som idag med gott fog kan kalla sig nationalstat är Island på grund av sin etniskt och kulturellt homogena befolkning...

En stat uppbyggd runt och för-knippad med flera nationer är en mångnationalstat, det vill säga en stat vilkas medborgare har olika etnicitet. Ett exempel på en stat som har flera erkända nationaliteter är Kina...

Arnstberg skriver... Formulerat på ett annorlunda sätt kan man säga att jag inte behöver den svenska historien för att kunna vara och förbli den jag vill vara. Min egen självbild är uppbyggd av ett antal komponenter som inte lägger in den svenska historien som en av de nödvändiga bitarna i helheten. Det kan därvid mycket väl vara på det tragiska sätt, som historikern och akademiledamoten Peter Englund förmodat, att ett av skälen till att många bland oss plågas av brist på mening och identitet är att vi är det förflutnas ovetande fångar.

Men man bör också minnas att Peter Englund i flera sammanhang tydligt markerat att han starkt ogillar att historiska skeenden och gestalter används som argument för nationalism. När nynazisterna på nittiotalet samlades kring Karl XII-statyn i Kungsträdgården skrev han i Expressen att det var tramsigt att använda den mumifierade gamle kungen i Riddarholmskyrkan som en symbol för något slags renrasig svenskhet. Med sin utländska mor, sitt mångkulturella rike, sin etniskt brokiga armé, sitt vapenbrödraskap med turkarna och sin stora respekt för islam, så var Karl XII en direkt olämplig symbol för svensk nationalism...

Sveriges historia och identitetsbygget

 

Enligt filosofen Spengler, 

tidigt 1900-tal, var första världskriget slutpunkten för den europeiska högkulturen vilken hade pågått sedan upplysningstidens början eller kanske ännu längre. Västerlandet, som för Spengler var Europa, var på väg mot sin undergång för 100 år sedan...

Efter andra världskrigets slut hämtade sig den västerländska kulturen åter för en tid som en följd av amerikansk överhöghet och skydd...

Men enligt författaren Murray till The Strange Death of Europe står Europa nu kanske för sin slutliga kulturella undergång. Den drivs av den pågående enorma invandringsvågen från främmande och primitivare kulturer och en samtidig kulturell uppgivenhet hos de europeiska nationerna, och i flera fall, som i Sverige, en ringaktning av den egna kulturen...

Mona Sahlin avundades ju kurdernas kultur eftersom den svenska inte var mycket värd. Och hon var inte ensam med en sådan märklig uppfattning. Det är denna trötta uppgivenhet och passivitet parad med ett mått av förakt för den europeiska kulturen samt avsaknad av protester mot ett sådant kulturellt förakt och självhat som Murray betecknar som märklig...

Man kan dra slutsatsen att den höga nativiteten hos muslimerna kombinerad med fortsatt migration kommer att leda till att den muslimska befolkningen mot senare hälften av detta sekel kommer att bli större än ursprungsbefolkningen i de flesta av Europas länder. Som muslimska brödraskapets ledande imam, Yusuf al-Qaradawi, sagt så behöver inte islam erövra Europa med våld, det kommer så att säga att ske av sig självt. I så måtto är bokens titel högst relevant...

Sammanfattningsvis har Douglas Murray skrivit en viktig och högst läsvärd bok som inte minst svenska politiker, myndigheter och mediafolk snarast borde läsa från pärm till pärm och därefter sätta sig ned och fundera vad de egentligen har ställt till med för sitt folk och sitt svenska fosterland...

The Strange Death of Europe

mån 17 juli 2017

Om vi bortser från Perssons skrytsamma och charmigt narcissistiska ådra, så har han en poäng med behovet av skvaller...

Persson skriver... Om du skvallrar vittnar det nämligen om ett intresse för dina medmänniskor och bland folk som aldrig skvallrar hittar du de allra värsta. Totalt ointresserade av andra än sig själv och för säkerhets skull med ett rutpapper i det huvud där vi människor förvarar vårt hjärta och våra känslor...

Om du levde i ett samhälle där vi inte skvallrade skulle du frysa ihjäl och om alla som levde där vore helt ärliga skulle det totala kriget ge oss vår vardag...

Är det inte det vi håller på att göra... fryser ihjäl... kanske till och med krigar lite grand med varandra... redaktörerna i Sörmlands mediahus bidrar med avsevärd skvaller-tystnad... mycket till chefer som självständigt bestämmande, är dom naturligtvis inte... ängsligt bevakande det PK-språkliga innehållet... fritt från skvallrigt satirbus...

klonade från samma marionettskötare som håller i trådarna... lealösa dockor vars existens är till för syns skull...

För en gångs skull verkade Anders lite bekymrad

Kuttersmycken i all ära... men passar dom inte bättre i fören på en skuta...

 

Det löser sig gott folk, även om det bara är en illusion...

Ökad förmåga att ingripa...

Ökad utbildning...

It-utveckling...

Ökad utredningsförmåga...

Ökad underrättelse-förmåga...

Regeringen låter samtidigt meddela att tre yrkesgrupper skall prioriteras i brottsbekämpning och skydd. Det är journalister, det är förtroendevalda och det är konstnärer. Hur många som drabbas av hot och hat vet man inte riktigt eftersom alla inte anmäler. Kulturminister Alice Bah Kunke, MP,  hoppas att fler ska våga göra det.

Polisen ska prioritera brott som hotar åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Det vi nu skriver i handlingsplanen är att vi också kommer att ställa krav på återrapportering. Det här är en prioriterad fråga för regeringen och det är en prioriterad fråga för polismyndigheten, då bör vi också se svart på vitt hur de lever upp till de här prioriteringarna. 

Polisens kris – illusionen av handlingskraft

 

Det händer inte sällan att jag drömmer mig tillbaka till min egen barndom och minns hur samhället såg ut då. Jag ser mig inte som last-gammal, men det var en helt annan värld...

Visst, det är lätt hänt att idealisera en svunnen tid. Det fanns problem även då, men jämfört med vardagen som mina barn möter så levde jag i något som närmast kan liknas vid en idyllisk Bullerby – det var självklart att svenska flaggan skulle vaja på skolavslutningarna, att cykeln stod kvar i cykelstället och att barn kunde gå ut och leka utan ständig övervakning. Kvinnor föll inte från balkonger i tid och otid och barnäktenskap var förbjudna...

Jag längtar tillbaka till den tiden, av den enkla anledningen att jag tycker att den var så mycket bättre...

Men en sådan åsikt är inte särskilt accepterad att ha, har jag noterat. Om man anser att det var bättre förr och att all utveckling inte nödvändigtvis är bra utveckling, så betraktas man i vissa sammanhang som en hopplös bakåtsträvare...

Då anses man vara emot den pågående samhällsutveckling som ofta framställs som en oundviklig naturlag. Men så är det ju inte. Det finns ingen absolut regel som kräver att vi måste lämna ifrån oss ett otryggt och ekonomiskt havererat samhälle till våra barn...

Tankar från kärringen mot utvecklingsströmmen

Tillståndet är kroniskt och det förvärras. Standard-lösningen... att tillföra mer resurser fungerar inte. Hur kan detta ständiga misslyckande förklaras...

det har att göra med styrning och hierarki och med kön...

Shs enkla hypotes "rätt man på rätt plats" förutsätter förstås hierarki... vem som är högst rankad brukar ge sig... Sh godtar en under-ordnad roll men att ta på sig Lille Fridolfs är ju inte nödvändigt...

Hierarki är inte byråkrati. Hierarki finns (eller borde finnas) överallt, också inom familjen. Hierarki ger trygghet. Det behövs inte så mycket förhandlingar eller maktspel. De är onödiga eftersom alla vet vad som gäller och vem som ska göra vad...

I vida kretsar vill man inte acceptera detta egentligen självklara. Denna förnekelse kan beskrivas så här: ”Det finns en småaktighet som består i att inte godta någon form av upphöjelse. Den är karaktäristisk för vår tid, intimiseringens och nivelleringens tid”. (H. Engdahl: Cigaretten efteråt.)

Denna motvilja mot varje form av hierarki blir skrattretande, trots att den går under samlingsnamnet Jämlikhet. I sin mest extrema form yttrar den sig i dagens debatt som förnekande av störande skillnader mellan kulturer – eftersom dessa bärs av människor och alla människor är jämlika. Den styr utformningen av skolan, till exempel som motstånd mot nivågruppering, ty alla är jämlika… och så vidare.

I det politiska landskap där Jämlikhet är högsta begrepp kan politikerna naturligtvis inte acceptera att läkare och sjuksköterskor har kunskaper som måste få styra vården. Det skulle vara att ge professionen en makt som de själva vill ha – i Jämlikhetens namn.

Resultatet blir osäkerhet och ineffektivitet, det vill säga en kollektiv förlust av makt. Men hellre det: ”Är man nu maktlös, vill man åtminstone vara jämlik.” (H. Engdahl igen.)

Ändå plågas Jämlikhetens mest glödande försvarare av den osäkerhet och förvirring som följer med ett konsekvent förnekande av hierarkier. De har sökt och funnit en ersättning: identitetspolitiken. Denna strukturerar deras värld i en under- och överordning de kan acceptera. Den ger ju frikort åt allsköns minoriteter, samtidigt som den skuldbelägger den majoritet som onekligen har makten.

Hur kan detta med kön spela in? Kvinnor är inte vana vid hierarki. De tar hellre förhandlingar och osäkerhet än att acceptera hierarki. De vill ha det som hemma. Och hemma kan de styra med sitt förhandlande och jämkande. Och, som alla vet, den offentliga sektorn har blivit allt mer kvinnodominerad.

Över-, under- och inordning

 

Västerlandet har skaffat sig ett nytt allra heligaste, nämligen alla människors lika värdighet eller värde, som det står i den svenska felöversättningen...

Alla människors lika värdighet... den är svår att hitta... kanske den inte finns...

Searchin' high, searchin' low
Searchin' everywhere I know
Askin' the cops wherever I go
Have you seen dignity...

 

https://i.ytimg.com/vi/AimfGMzphSg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCo3dDJw5gUwMMLk_o-CykVwNvaRANana Mouskouri: Dignity

Dignity

Bob Dylan

Fat man lookin' in a blade of steel
Thin man lookin' at his last meal
Hollow man lookin' in a cottonfield
For dignity

Wise man lookin' in a blade of grass
Young man lookin' in the shadows that pass
Poor man lookin' through painted glass
For dignity

Somebody got murdered on New Year's Eve
Somebody said dignity was the first to leave
I went into the city, went into the town
Went into the land of the midnight sun

Searchin' high, searchin' low
Searchin' everywhere I know
Askin' the cops wherever I go
Have you seen dignity

Blind man breakin' out of a trance
Puts both his hands in the pockets of chance
Hopin' to find one circumstance
Of dignity

I went to the wedding of Mary-Lou
She said I don't want nobody see me talkin' to you
Said she could get killed if she told me what she knew
About dignity

I went down where the vultures feed
I would've got deeper, but there wasn't any need
Heard the tongues of angels and the tongues of men
Wasn't any difference to me

Chilly wind sharp as a razor blade
House on fire, debts unpaid
Gonna stand at the window, gonna ask the maid
Have you seen dignity

Drinkin' man listens to the voice he hears
In a crowded room full of covered up mirrors
Lookin' into the lost forgotten years
For dignity

Met Prince Phillip at the home of the blues
Said he'd give me information if his name wasn't used
He wanted money up front, said he was abused
By dignity

Footprints runnin' cross the silver sand
Steps goin' down into tattoo land
I met the sons of darkness and the sons of light
In the border-towns of despair

Got no place to fade, got no coat
I'm on the rollin' river in a jerkin' boat
Tryin' to read a note somebody wrote
About dignity

Sick man lookin' for the doctor's cure
Lookin' at his hands for the lines that were
And into every masterpiece of literature
For dignity

Englishman stranded in the black-heart wind
Combin' his hair back, his future looks thin
Bites the bullet and he looks within
For dignity

Someone showed me a picture and I just laughed
Dignity never been photographed
I went into the red, went into the black
Into the valley of dry bone dreams

So many roads, so much at stake
Too many dead ends, I'm at the edge of the lake
Sometimes I wonder what it's gonna take
To find dignity

Det heligaste

Big Food eftersträvar total marknadsdominans, för att de skall kunna styra råvaru-priser, hindra nyetablering av konkurrenter och i slut-ändan kunna sätta priset till konsument med ett minimum av konkurrens...

Glöm aldrig bort att stil-bildaren för dagens globala företag John D Rockefeller myntade begreppet att "konkurrens är en synd"...

De råvaror som Big Food prioriterar är billigt spannmål, socker, industrisocker som high fructose corn syrup,  vegetabiliska oljor och rena industrioljor som Canola. Därför bedriver man lobbyverksamhet för att industrimat baserad på dessa billiga råvaror skall gynnas. Det är bara att gå in i dagens matmarknader för att konstatera hur oerhört framgångsrik denna industrilobby varit. Den på spannmål, socker och växtoljor baserade industrimaten dominerar golvytan...

De rekommendationer mot animaliskt fett som lanserades av en amerikansk regerings-kommission år 1977 låg helt i linje med den strategi Big Food dragit upp. De animaliska råvarorna som är dyra och svårhanterliga vill man minimera. En fullständigt hysterisk kampanj mot naturligt fet mat och mestadels hälsosamt kolesterol drogs igång i MSM som kontrolleras av samma globalister som kontrollerar Big Food...

Den omfattande avfettning av en massa matprodukter som sattes in, innebar att allt måste passera någon av industrins processer. Självhushållning med färska lokalt producerade matvaror försvårades, vilket var ytterst gynnsamt för industrin. Den naturliga maten demoniserades av kampanjer i MSM precis som nu ekologiskt odlade produkter...

 

Varför vi skall välja ekologisk mat – del 2

sön 16 juli 2017

Sakförhållandet är att Sverige sedan mer än två decennier tillbaka har överskridit sin ”integrations-potential”...

Med den termen avses ett lands förmåga att till sitt samhällssystem och sin kulturella egenart inlemma nyanlända personer – invandrare...

Den politiska insikt som bör följa av förståelsen för att integrations-potentialen är överskriden, är en återgång till något som liknar Luciabeslutet 1989, därtill med en mycket starkare skärpning av försörjningskravet för anhörig-invandring. Dessa beslut kommer att fattas av det enkla skälet att väljarkåren kommer att kräva detta och rösta för de partier som är beredda att genomföra det som behövs...

Det som hastar mest är att återupprätta rättsstaten i hela landet – att ordningsmakten återtar allt förlorat territorium och också utverkar och verkställer kännbara straff mot dem som angriper poliser och räddningspersonal...

Vad gäller bidragsberoendet måste vi införa principen att offentlig försörjning som princip måste vara förbunden med någon form av motprestation – arbetsuppgifter eller studier. Det finns många uppgifter som kan utföras även av de mest okvalificerade med rätt arbetsledning...

Den tredje åtgärden måste vara att säkra att föräldrars utanförskap inte ärvs av nästa generation. Det innebär skapandet av ett skolsystem och därtill ett arbetsliv som uppmuntrar till och belönar förkovran, flit och framgång. För det måste vi återupprätta lärarens auktoritet...

Härtill måste vi också säkra att skolan ger alla barn nycklarna till ett gemensamt språk (svenska) och en gemensam kultur (den svenska). Det blir nödvändigt för att skapa och upprätthålla gemensamma referensramar i vårt samhälle. Mångetniska och de facto mångkulturella samhällen, som Sverige nu utvecklats till, är inte starka i sig, tvärtom...

Ett etniskt utanförskap

Allt talar för att vi, även med drastiskt minskad invandring, kommer att ha en mycket stor grupp, kanske uppåt en 800 000 personer, som under en generation kommer att leva i utanförskap...

Även invandringskritiska plattformar har sina rättigheter... liksom pride-kramare... som flensdamen Falk...

Genom att censurera insändare och stänga sina kommentatorsfält är inte gammelmedia längre med i matchen. Den viktiga samhällsdebatten och diskussionerna förs istället idag på sociala plattformar, typ Petterssons blogg. Det var inte länge sedan Eskilstuna-Kurirens sydöstra edition, SN, Södermanlands Nyheter, storvulet ville beskrivas som ett mediehus innan tidningen sjönk ihop som en sufflé och blev tom och innehållslös som en papperspåse...

På Petterssons blogg är alla synpunkter och åsiktsyttringar välkomna, bara man håller sig till de enkla reglerna. Den som följer bloggen kan till exempel se att prideanhängarna mobiliserat sina styrkor och att en bra bit över 100 personer tryckt på tummen-ned-knappen för bloggkommentarerna till nyss avhållna Nyköping Pride. Det är inget som hindrar detta. Tvärtom. Fria åsiktsyttringar tillhör ett demokratiskt samhälle...

Politiker älskar pride

Att dricka mjölk har blivit politiskt tveksamt... passa dig så att du inte likt Hanif Bali blir uthängd som mjölknazist...

Jo, det är sant. Ingenting är för litet eller futtigt för att tolkas och övertolkas i ett konspiratoriskt samhällsklimat. Mjölk har, på märkliga vägar, blivit en symbol för rasism och vit identitet. I alla fall enligt en del hysteriska aktivister på vänsterkanten...

Ett lika flagrant som fånigt exempel på det är vänstersajten Aktuellt Fokus uthängning av Hanif Bali som mjölknazist. Bali postade nämligen en bild på sig själv i färd med att dricka ett glas mjölk i det där Arlaståndet precis utanför ringmuren i Visby. Inte nog med det – han gör också det ”högerextrema” tecknet ok på bilden samt kryddar det hela med en alt right – groda...

Den alltid lika pigga Chang Frick plockar upp storyn (Nyheter idag 11/7), till lika delar frustration som muntration. Fixeringen vid raser, färger och skillnader är lika frustrerande som skrattretande. Hur blev komjölk i kaffet ett politiskt no-no...

Det hela började som ett skämt. Några amerikanska nättroll på 4chan fejkade upprörda rasifierade som drev tesen att det är rasistiskt att dricka mjölk eftersom laktosintolerans är mycket utbrett bland ickevita. Andra troll eldade på genom att fejka att de var rasister som drack mjölk av politiska skäl och mjölkfejden blev viral.  Spexet växte till en global föreställning och idag betraktas ett glas mjölk som en symbol för vit identitet. I vissa kretsar, vill säga...

För majoriteten av alla mjölkdrickare är ett glas mjölk faktiskt bara ett glas mjölk. Ibland är en cigarr bara en cigarr, som Freud sade...

Ibland är ett glas mjölk bara ett glas mjölk

Om man räknar upp några av de mest framträdande budorden hos det fort-farande dominerande, men numera obsoleta, PK-systemet kan det låta så här...

”Du skall ha rätt till en massa saker.” ”Du skall noggrant eftersöka och uppmärksamma dina inre svagheter och underställa dem kommunens socialkontor för åtgärdande och bistånd.” ”Du skall helga inte bara vilodagen genom att hålla dig borta från jobbet, utan även alla klämdagar, dagar före röda dagar ävensom VAB-dagar och krasslighetsdagar.” ”Du skall skapa dig en auktoriserad identitet som offer för att gå före i alla köer.” ”Du skall erhålla stilpoäng om du på ett övertygande sätt kan visa att du är förtryckt, särskilt av vita män.” ”Du skall ha rätt till en lika fin barnvagn som din nästa, tillika hans semesterresa och stadsjeep.” ”Du skall värdera dina hugskott och infall lika högt som vore de en erkänd nobelpristagares enär det inte finns någon sanning och alla tankar därför är lika värdefulla.” ”Du skall tro att du är något.” ”Du skall tro att du kan lära andra något, särskilt om du är elev och de andra lärare.”

PK-ismens budkatalog handlar om rättigheter. Det enda undantaget är skyldigheten, för den som inte tillhör systemets klienter, att betala skatt utan att knota...

Rättigheter i all ära, men nu är inte längre tiden att förkunna dem. De har förkunnats med sådan kraft att folk tror att det bara finns rättigheter. Den framtida ideologin, som nu måste börja artikuleras, baseras också på ”Du skall”-metoden, men handlar inte om rättigheter, utan om skyldigheter, till exempel så här:

”Du skall, liksom scouten, göra minst en god gärning om dagen.” ”Du skall respektera svensk kultur.” ”Du skall inte cykla på trottoaren.” ”Du skall komma i tid.” ”Du skall inte ligga andra till last.” ”Du skall ej hava lust till din nästas hustru, ej heller till hans stadsjeep eller thailandsemester.” ”Du skall göra hemläxan.” ”Du skall städse betänka att du är till för omvärlden, inte tvärtom.” ”Du skall besinna arbetslinjen enligt andra Thessalonikerbrevet, tionde versen: ’den som inte arbetar skall ej heller äta’.”

 

Du skall

 

Den grova kriminaliteten som grasserar i många av landets segregerade invandrarförorter har möjliggjorts av de politiker som styrt Sverige under de senaste decennierna. Ansvaret ligger på både statlig och kommunal nivå...

Det är inte överdrivet komplicerat att räkna ut hur vi har hamnat här. Dagens situation är ett resultat av en omfattande asylinvandring, kravlösa och generösa ersättningssystem för den som inte arbetar, en konstant påfyllnad av utanförskap i redan trångbodda och segregerade områden samt en impotent rättspolitik som faktiskt premierar den som begår många brott samtidigt...

Lägg därtill en ängslighet för att diskutera problemets kärna, vilket förhindrat en saklig debatt om relevanta motåtgärder och lösningar. Låt vara att partiledarna nu tävlar i att ”ta oron på allvar” och att sätta ned foten mot den allvarligaste kriminaliteten...

Förtroendet är förbrukat, och i ett sådant läge hjälper det knappast att komma dragandes med löften om 10 000 fler poliser. Regeringen har ännu inte visat upp i vilken källare den har gömt den där maskinen som producerar nya poliser på löpande band. På polishögskolan står den i alla fall inte...

Det nya Sverige

Debatten om den ekologiska matens för och nackdelar bortser nästan undantags-löst från den viktigaste aspekten som handlar om den globala makten över maten och vår frihet...

Den jättestora globala livsmedels-industrin – Big Food – är som nästan alla de stora globalt opererande industrigrenarna, uppbyggd enligt det hundraåriga extremt framgångsrika Standard Oil konceptet. Det handlar om maximal marknadsdominans så att man i en liten hyperförmögen ägarkrets kan kontrollera såväl underleverantörs- som distributionsledet och hindra framväxten av starka konkurrenter...

Precis som Standard Oil satt på nästan hela världens raffinaderi-kapacitet och kunde diktera såväl råolje- som produktpriserna, efter-strävar Big Food en marknads-position där huvuddelen av livs-medelsråvarorna måste passera deras industriprocesser så att jordbrukarna i princip blir livegna och konsumenterna berövas sin valfrihet och tvingas hålla sig till industri-maten. Chefen för Nestlé tycker t.o.m. att människans rätt till vatten inte är en mänsklig rättighet, utan att vatten är en produkt som måste köpas av Big Food...

​För att den nya globala världsordningen skall kunna etableras, måste makten över maten ligga hos det dryga halvdussinet globala konglomerat som äger alla viktiga varumärken. Det som står i vägen för detta mål bekämpas systematiskt med propaganda, ekonomiska sanktioner och även krig. Allt iscensatt av de inflytelserika globalisterna som äger propagandakanalerna MSM (SvD, DN, SVT m.fl.) och som utövar ett avgörande politiskt inflytande över hela västvärlden...

 

Varför vi skall välja ekologisk mat – del 1

 

lör 15 juli 2017

Bilarna står för en mycket liten del av människors utsläpp. Tidigare har det också konstaterats att kor är riktiga miljöbovar. Men givetvis kommer de inte i närheten av barn...

Personligen anser jag inte att vare sig barn eller koldioxid bör beskattas, men för dem som prioriterar miljön väldigt högt kan det kännas svårt att få höra att mänskligheten som sådan faktiskt är ett hot mot miljön - i alla fall som miljövännerna definierar den. I den ekologistiska världsbilden exkluderas av något skäl människorna. Att det blir fler tigrar är en vinst för miljön, men att det blir fler människor är bara ett hot.

Frågan är bara vem som ska njuta av den perfekta miljön när människorna - av miljöskäl - slutligen eliminierats från densamma?

Barn trettio gånger så miljöfarliga som bilar

 

Sosse-socialism från gräsrotsnivå som vi ska uppfatta den... i verkligheten är svensk sosse-socialism något helt annat...

Socialdemokrater tycker att gemensam och skattefinansierad välfärd gör att alla människor får samma möjligheter att nå sin potential och uppfylla sina livsdrömmar. Inte minst därför behövs barnomsorg för alla och att alla ska få en så hög utbildning de vill ha. Den gemensamma välfärden innebär också trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och efter pensioneringen...

Stora skillnader i inkomst och förmögenhet skapar skillnader i makt och möjligheter. Därför vill socialdemokraterna att inkomster ska fördelas jämnare. Socialdemokrater tycker också att samhället bör ingripa för att lösa olika problem samt förhindra förtryck och orättvisor...

Socialdemokratin strävar efter ett fritt, jämlikt och solidariskt samhälle. Människor ska kunna infria sina drömmar, utöva inflytande och utan hinder delta i samhällsutvecklingen i den grad de själva önskar. Det är den social-demokariska drömmen (utopin). Det är människors vilja till förändring och gemensamma agerande i sociala rörelser som ska avgöra samhällets utveckling. I takt med att samhället förändras uppstår givetvis nya samhällsproblem. Det finns därför ingen möjlighet att skapa ett fullkomligt och perfekt samhälle eftersom samhällsutvecklingen aldrig ”tar slut” enligt socialdemokraterna...

Friheten är social, till skillnad från socialismen

 

Ungefär 40 % av Sveriges befolkning lider av någon form av psykisk ohälsa. Det innebär att i princip alla i vårt land är berörda...

De som inte är direkt drabbade genom egen psykisk ohälsa är indirekt påverkade eftersom de har en anhörig, släkting, partner eller vän som lider av psykisk smärta på ett eller annat sätt...

För visst betraktas psykisk smärta som mindre problematisk än fysisk. Hur ska man annars förklara det faktum att inte mer görs för att förhindra de runt 1 500 självmord som årligen sker i Sverige...

Självmord är den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15-44 år vilket innebär att vart femte dödsfall i den här åldersgruppen orsakas av psykisk ohälsa. Enligt en studie som publicerats i den medicinska tidskriften Lancet är det nämligen framförallt psykisk ohälsa som ligger bakom självmord...

Det enskilt största problemet inom svensk psykvård handlar dock inte om pengar...

Det handlar om attityder, om värderingar, om bristande respekt för patienten och hennes mänsklighet, den mänsklighet som finns hos en illaluktande gubbe med svåra vanföre-ställningar liksom hos en deprimerad tonåring med såriga armar. Också psykiskt sjuka människor är människor med rätt till god vård...

Psykisk ohälsa – ett folkhälsoproblem i skuggorna

 

Efter att tidigare varit skeptisk till den förnybara energin och inte minst biomassa är det förvisso intressant att läsa de senaste rapporterna on tillväxten inom solenergin

IEA tillhör på alla sätt en av de mest framgångsrika och nyttiga internationella organisationerna. Under åren 2004-2015 har det skett en fenomenal ökning av den elalstrande solenergin från 2.6 TWh/år till 253TWh eller en årlig ökning med drygt 50%. Det intressanta enligt IEAs senaste rapport är att den snabba ökningen nu sker allmänt i de flesta länder.

Fortfarande är dock det totala energibidraget bara drygt 1% men förstås väsentligt större inom den viktiga elen. Allt tyder på att den snabba utvecklingen fortsätter; den är småskalig och lokal och blir allt mer användbar eftersom olika former av ellagring ständigt förbättras. Med en antagen årlig ökning på 14% under åren 2020-2050 skulle en ökning med en faktor 50 erhållas vilket inte vore en omöjlighet baserat på den utveckling som pågår för tillfället

Hur kommer världens energibehov lösas?

 

Vi är överens om att nazism inte har någon solig sida. Det finns ingen stor oenig-het om det oförsvarliga i folkmord. Och att våld-samma nazister utgör ett konkret och fysiskt hot, inte bara mot judar och homo-sexuella, utan mot var och en av oss som kan råka hamna i vägen, är inte en diskussionsfråga. Det är ett faktum...

Det finns helt enkelt få saker det råder så bred enighet om i Sverige som att nazism är vedervärdigt och att polis och rättsväsende måste hålla våldsbenägna nazister kort. Hur kommer det sig då att stämningen i spalterna denna sommar ger intrycket av att vi balanserar på randen till en avgrund...

Hur kommer det sig att det skrivs dussintals texter, som verkar utgå ifrån att det är kontroversiellt, utmanande och udda att säga nej till nazism? Att vi måste göra det nu, innan det är för sent? Att provokativa nazister i Almedalen väcker känslor är inte konstigt, men om något demonstrerade det spektaklet bara hur avvikande nassarna är. Ingen tror, vad jag vet, att en nazistisk statskupp väntar till hösten...

Ändå alla dessa debattartiklar, kolumner och ledare, skrivna av personer som verkar vänta sig att deras ytterdörr ska sparkas ned i vilket ögonblick som helst. Som ser järtecken och hör stöveltramp i en ständig elfte timme... Att ägna tid och spalter åt att fördöma nazism är mycket behagligare, än att offentligt ta itu med egna inre odjur av det slaget...

Hysteri har blivit en statusmarkör

Det finns en allenarådande makt i Mittens rike, och det är Kinas kommunistiska parti, KKP. Det står över alla domstolar, all rättsskipning, all lagstiftning...

Till sin hjälp har KKP numera världens mest omfattande kontroll-apparat som övervakar tidningar, bokutgivning, TV-sändningar och sociala medier. Internet är som väl bekant strikt censurerat. Det mest deprimerande är att kontrollen fungerar...

Vad Kina däremot inte är, är en klassisk diktatur där en mans vilja styr. Xi Jinping kallas ibland slarvigt för ”Kinas diktator”, men även om han i egenskap av generalsekreterare för Kinas kommunistiska parti har mest makt i landet, är han alls icke enväldig...

Efter Mao Zedongs envälde skedde en förändring till dagens rullande ledarskap med två femåriga ”mandatperioder”. Detta är onekligen att föredra, och på ytan kan det rent av se ut som om det faktiskt sker ett riktigt ledarskifte i Kina precis som i väst. Så är förstås inte fallet...

Är Kina på väg mot ett mer autokratiskt styre enligt putinsk modell? Det finns farhågor att Xi inte tänker lämna över makten när hans två femårsperioder är över. Vanligtvis skymtar en kronprins i ganska god tid – Xi själv gick in i politbyrån 2007, blev småningom vicepresident och var den uppenbare efterträdaren under Hu Jintaos sista fem år...

Vilda östern

fre 14 juli 2017

Istället för censur ropar nu allt fler etablerade aktörer, framför allt politiker och media, men även forskare, företag och privatpersoner, på att vissa uttalanden ska bedömas som hatbrott och förbjudas eller beläggas med straff...

Men det är som vanligt eufemismer med dold avsikt. Strunt är strunt och snus är snus om än i gyllne dosor, som Fröding skaldade.

Det hela handlar alltså om att skaffa sig ett tolkningsföreträde som gör att man kan införa censur, med straff-sanktioner! Man vill kunna göra det utan att bli avslöjade med censur. Man vill upprätthålla en fasad av yttrandefrihet, när man egentligen trätt ut på ett brant sluttande plan ner i en avgrund av ofrihet, demagogi och propaganda...

Kraven på att få bestämma över internet blir allt hårdare, och de kommer från många olika håll. Det är frågan om att få utöva makt via censur. Det kallas för kontroll på hatespeech, fake news eller något annat. Men det är som vanligt strävan att skaffa sig tolkningsförträde, eller monopol på tankar och ord, som vi kan säga vi som fortfarande orkar tänka själva...

I slutänden handlar det om vem som får bruka statens våldsmonopol för att ta kontrollen över det språkliga rummet. Kontrollen över tankar och ord som kan leda till handling och utveckling, alternativt stagnation och misär. Normaltillståndet är att staten inte för utvecklingen framåt. Det gör fria individer. Därför behöver vi också fria ord och yttrandefrihet...

 

Hatbrott – ett tolkningsföreträde

En kommunist som inte gillar globalistisk produktion...

El som du gör själv kostar en femtedel av den el du köper.
Mat vi producerar i nätverk blir billigare och bättre än den megaföretagen erbjuder.
Poängen är att ju mer mat, energi, tjänster, varor och distribution blir billigare desto mindre behöver människor globalt kapitalismen och tvångsarbetet...

Hela denna jättekonstruktion där löntagare gjorts till låntagare är onödig och egentligen en dödsryckning av ett system som inte kan hantera förändringen...

 

När allt kan bli gratis

Visst är det lite larvigt att påstå nåt annat...

Oavsett om åsiktsregistrering är lagligt eller inte... så åsiktsregistreras det å det gruvligaste...

Det ligger ju i tiden liksom... att sammanställa information och registrera... lätt som en plätt och ostoppbart...

Politisk åsiktsregistrering möjlig

 

Debatten om huruvida och i så fall på vilket sätt Ryssland påverkade det amerikanska presidentvalet har antagit proportioner som går långt utöver varje form av sans och redlighet...

Frågan har inte bara orsakat allvarlig ytterligare skada på relationerna mellan USA och Ryssland. Den har också förgiftat det amerikanska medieklimatet och i det närmaste paralyserat det politiska livet i Washington...

Medan demokraterna anser att Trump genom sina påstådda ryska kontakter i det närmaste har gjort sig skyldig till landsförräderi, anser republikanerna att det bara rör sig om att finna en bortförklaring till att Hillary Clinton förlorade valet. Allt pekar på att denna strid kommer att pågå länge än, och att konsekvenserna för den politiska beslutsprocessen som sådan kommer att bli mycket omfattande...

Det finns två uppsättningar fakta i målet... sen sammamfattar Hedlund läget för tillfället...

Om Putin och det amerikanska valet

Det är intressant att se hur den politiska arrogansen ökar i takt med att partierna fjärmar sig alltmer från sina traditionella idéer och principer.

Man skulle kunna anta att viljan att styra och ställa över folk växer ur en stark övertygelse om hur saker och ting skall vara. Som den socialistiska utopin eller religiöst motiverade konservativa strömningar. I vart fall tror jag att det var så förr.

Men i dag har de politiska partierna lämnat ideologin och principerna bakom sig. Alla rör sig mot mitten – vilket kan ses som ett uttryck för att de sätter makten före idéerna.

Den så kallade arbetarrörelsen håller på att skapa ett nytt proletariat i utanförskap och trångboddhet. De borgerliga partierna har övergivit sitt försvar för individen och hennes medborgerliga fri- och rättigheter...

Samtidigt blir inslagen av tvång, kontroll och övervakning allt starkare. Det är som om arrogansen i maktutövningen ökar i takt med en växande osäkerhet kring hur våra politiska ledare skall förhålla sig till verkligheten...

Resultatet blir att den som ser människor som individer, som fria medborgare inte längre har några politiska partier att rösta på. Alla behandlar de folket som undersåtar, som inte förstår sitt eget bästa...

Politik, makt, principer och arrogansHan kanske blir nåt... den invandrade liberala kurden och ledarskribenten på Gävle Dagblad...

Bawar Ismail var vikarierande ledar-skribent på Expressen sommaren 2016 och har dessförinnan varit skribent på såväl Hallandsposten som Göteborgsposten...

Har identitetspolitiken gått över styr? Går vi in i mångfaldens istid? Det och mycket mer är temat för kvällens avsnitt...

https://i.ytimg.com/vi/M365aNdi3gc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDaKniXDcSPgbyxUoGhc0hI8I56TQBawar Ismael möter Ann Heberlein i Ann Heberlein show

 

tors 13 juli 2017

Staten och kommunerna är inte medborgarnas föräldrar. Inte styvföräldrar heller. Det offentliga är vår gemen-samma tjänare, inte vår herre...

Kors i taket... har hon inte lärt sig det förrän nu... den gamla damen...

Sverige har höga skatter. Och det råder stor enighet om att det så ska förbli. Visserligen vill vänstern höja den sammanlagda nivån en smula och högern sänka den lite grand... 

Uppslutningen runt stora offentliga välfärdsåtaganden är grundmurad hos allmänheten. Tyvärr tar många politiker detta till intäkt för att medborgarna i ännu högre grad vill styras av folkvaldas beslut i vardagen. Det är ett felslut...

Var och en av oss har en inneboende folkupp-fostrare. Det är inte fel, också vardagsval mår bra av att diskuteras...

Men att skriva och tala för att påverka verklighetens folk är en sak, att styra valen via presentkort och friskvårdsbidrag är en annan och obehagligt förmyndaraktig hållning...

MKB bör sänka hyran hellre än att dela ut presentkort

Dagens problem är två-faldigt. Det första problemet är att världen utanför väst-avdelningen som alltid levt enligt utilitaristernas och därmed katternas och giraffernas principer fortfarande gör det... Det andra problemet är att västavdelningen i ökande utsträckning övergått till den utilitaristiska läran...

Vi har slutat acceptera att, bara för att ta ett symboliskt exempel, man ska lära sig franska verb även om det är plågsamt. En massa saker som är bra för människan på lite längre sikt är kvalfulla och jobbiga i det korta perspektivet. Vi vill inte längre erkänna och anpassa oss till detta...

Typexempel: att uppfostra barn är en jobbig sak som man helst vill slippa. Inte? Har inte rika människor i alla tider köpt sig ur problemet genom att anställa ammor, barnflickor, guvernanter och skicka ungarna på internatskolor?

Och nu verkar nästan hela svenska folket tro att det är kommunen som ska uppfostra barnen för att vi ska kunna maximera lyckan och minimera lidandet, kort sagt förverkliga oss själva. Det funkar inte. Här skulle utilitaristförnekarnas goda vilja göra nytta om vi bara brydde oss om att lyda dess bud...

Vådan av utilitarism

Det är inte irrelevant för en polis att ha kunskap om andra kulturer, men när politisk korrekthet och rent trams får för stor plats undergrävs polisens förmåga att faktiskt utföra sitt arbete på ett professionellt sätt...

Stefan Löfven pratar mycket om ”samhällsbygget”, hans favoritterm för det nya samhälle han säger sig vilja snickra ihop. Men Löfvens byggkompetens för snarare tankarna till programmet Fuskbyggarna. Hus byggs vanligtvis underifrån med en stabil grund. I Sverige fortsätter politikerna att snickra upp carpe diem-skyltar på fasaden samtidigt som grunden spricker...

Sverige behöver politiker som förmå skilja samhällsbärande funktioner från trams. Jag inbillar mig att detta faktiskt skulle öka allmänhetens förtroende för de styrande en aning...

Tillbaka till grunden

Nej, för faen... skurken är Offentlig-privat samverkan eller Offentlig-privat partnerskap...

Ingen vill väl påstå att läkarna och syrrorna är olika kompetenta i den offentliga och den privata vården...

Och målstyrningen är nog densamma med den ovanpå liggande Lean... avskalningen av allt onödigt i form av processer och arbetsmoment...

Den offentliga vården kostar naturligtvis inte mer än den privata... tvärt om... om det nu inte vore för den förbannade samverkan med det privata... med sitt behov av vinster...

Kostnader för korruption, mutor, särbehandling, upphandling... bla, bla, bla... vill ingen veta nåt om...

Därmed inte sagt att staten ska ha monopol på sjukvård... som polisen... den som vill och har råd ska naturligtvis kunna gå till privat sjukvård som inte är skatteförsörjd...

Offentlig vård kostar mer än det smakar

Offentlig-privat samverkan – Wikipedia


Kulturminister Alice Bah Kuhnke säger sig vilja värna yttrandefriheten...

Hon pekar speciellt ut tre grupper som hon anser vara extra utsatta och därmed extra skyddsvärda: journalister, förtroendevalda och konstnärer...

Alice Bah Kuhnke har verkligen ingen skam i kroppen. Människan är ju själv statsråd i en regering som sätter konstnärer i fängelse på grund av deras konst!

Orwells nyspråk möter Kafkas kontextuella gungfly. Detta är maktens arrogans helt frikopplad från verkligheten och den egna maktutövningen. Skäms!

Till yttermera visso pekar kulturministern ut tre grupper som extra skyddsvärda – som bara råkar vara reservat för allehanda postmoderninster, vänsteraktivister, radikalfeminister, sociala rättighetskrigare och rödskägg. Gauche caviar...

Den auktoritära statens flinande ansikte

Dom tre nya profana biblarna presenteras...

Böckerna av Ann Heberlein, Tino Sanandaji och Lars Åberg...

Den banala godheten : mångkultur, integration och svenska värderingar...

Massutmaningen : ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende...

Framtidsstaden : om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då...

https://i.ytimg.com/vi/8ZqNKMi8LkQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCavKVctF0SMdTU0k0mkHdl5anNvAAlmedalen - Andra sidan avsnitt 7, Extrainsatt: Boksigneringen om Samhällskontraktet

ons 12 juli 2017

När ska Burmans tidning börja granska makt-havarna... det är många år sen sist... i Flen finns det förstås bara en sida... den korporativa...

Medierna ska naturligtvis granska makthavare, men då båda sidor. Och man borde inte publicera någonting förrän man har fakta. Lösa spekulationer och konspirations-teorier är inte nyheter, det blir partisk desinformation och propaganda...

Tyvärr sväljer svenska medier de amerikanska mediernas fejkade nyheter utan någon kritisk granskning. Därmed dras de med i fallet i förtroende hos allmänheten - deras enda riktigt viktiga kapital. För mig är det obegripligt att man för kortsiktigt sensations-makeri är villiga att offra sitt långsiktiga förtroende...

Medierna vilseleder om RysslandskontakterDen värsta formen av entreprenörskap... "Big Farma"... en typisk branch för kreativ förstörelse... gammal förståelse om självläkeri har gått förlorad...

"Kreativ förstörelse" är ett begrepp som beskriver den förändrings-process som åtföljer teknologiska eller ekonomiska landvinningar...

Entreprenörers innovationer står för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i kapitalistiska samhällen, genom att de ersätter befintlig teknik och förstör för redan etablerade företag som byggt sina positioner eller monopol på dessa...

Enligt chockerande ny forskning, som publiceras i Journal of the American Medical Association, tar 59 procent av alla amerikanska vuxna minst ett receptbelagd läkemedel varje dag och 15 procent av alla amerikanska vuxna tar minst fem recept-belagda läkemedel. Dessa siffror har aldrig varit högre och de avslöjar att USA är den mest drogade nationen på hela planeten.
Och det visar sig väldigt lönsamt att övertyga det amerikanska folket att de behöver dessa droger...

Studien visar att  blodtrycksmedicin är bland de som skrivs ut mest och de ökade från 20% bland vuxna 1999-2000 till 27% under 2011-2012. Statiner ökade från 6,9% till 17%; Antidepressiva medel ökade från 6,8% till 13%; diabetesmedicin ökade från 4,6% till 8,2%; och lugnande medecin lökade från 4,2% till 6,1%.

Läkemedelsföretagen kommer naturligtvis att fortsätta lura folk för att göra 

entreprenörerna rikare...

Big FarmaVi lever i ett allt mer komplicerat samhälle – där makt koncentreras uppåt, till en härskande politisk klass som gör anspråk på att vilja styra och ställa över allt fler områden...

Poliskris, vårdköer, skolan, integrationen, bostadsbristen, välfärdssystemen... Mycket av det politikerna bestämmer över fungerar allt sämre. De och deras funktionärer saknar helt enkelt den kompetens som krävs...

Inom politiken, byråkratin och Organisationssverige finns ett tjockt lager besserwissers och ordningsmän vars utkomst och makt är beroende av dagens dysfunktionella system...

Det finns idag ingen politisk kraft som förmår eller ens vill rensa upp i detta träsk. Alla har fingrarna i syltburken. Det finns i princip inget bättre att hoppas på och det mesta talar för att allt bara kommer att bli värre...

Svenska folkets väg till träldom

Sparreholmarn har aldrig konfronterats med polis-konstaplar... men antar att dessa är justa medborgare i allmänhet...

Däremot har Sh mött civilanställda utredningsmänniskor och förhörs-ledare... såna där som jobbar med att förgylla den policiera statistiken...

Sh blev beskylld av ofantliga sekten för smitning efter en sammanstötning backspegel mot backspegel med densamma för några år sedan... historien finns beskriven på annan plats... en polisundersökning var absolut motiverad... poängen är dock att Sh blev dömd

på förhand av samverkande tjänstemän...   medkrockaren tillika socialsekreteraren... 

kommunens jurist... polisens utredare... polisens förhörsledare... Länsstyrelsens domare... miljödomstolens domare... tid skulle bestämmas för ett avgörande i domstol... en slutlig inlaga lämnades in till åklagaren med en önskan om granskning av rättsväsendets arbetsmetoder i fallet... ärendet lades ner...

En polismynighet på dekis måste alltså satsa stora resurser på att upprätthålla bilden av en effektiv polis såsom vi minns den...    

Polisens kris – regeringens ansvar

Det finns en teori, som verkar få allt bredare spridning, om att vår tids största problem är att en konspiration... till hans död nyligen under ledning av den amerikanske miljardären David Rockefeller... av superkapitalister som vill ta kontroll över hela världen...

Vad som emellertid bekymrar mig är den överdrivna föreställningen om dessa globalisters makt...

Men snälla Engellau... ska vi inte vara rädda för den busslast av världens oligarker som äger nästan allt.. nog faen har superkapitalisterna redan makten och kontrollen över hela världen...

Kan vi inte avdramatisera det där överspända ordet... konspirerar gör vi ju allihopa i alla sammanhang...

Om den kapitalistiska globala sammansvärjningen

Konspirera = medverka i konspiration, intrigera, sammansvärja sig, gadda ihop sig, sammangadda sig, stämpla, smida ränker...

 

 

Det var stökigt i Hamburg härom dagen...

Anarkokommunister var det som stökade... sägs det...

"Anarko" eller Anarki... postmodernistiskt långt innan begreppet var uppfunnet... kan betyda vad som hellst...

Om den politiska ideologin:
Anarkism

Anarkistiska riktningar

Agorism
Anarkosyndikalism
Anarkokapitalism
Individualanarkism
Social anarkism
Anarkafeminism
Kommunalism
Grön anarkism
Anarkopacifism
Kristen anarkism
Syndikalism
Panarkism
Plattformism
Insurrektionell anarkism
Mutualism
Vänsteranarkism
Queeranarkism

Våldet framför allt

https://i.ytimg.com/vi/UIqYFtX0AuQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCxqhtUEQjweOZQSEVdBHDyJRmSOgGermany Hamburg G20 Protests / You have to see...

tis 11 juli 2017

G-media matar på med alarmistiska överdrifter... Genast har landets politiker och byråkrater fått problem som de måste förhålla sig till. De vet att de förväntas göra något. Och de gör det gärna – då sådant får det att framstå som att de fyller en funktion och gör något slags nytta...

Är Burman ett samhällsproblem... Att förmedla en helt objektiv och korrekt bild av verkligheten är kanske omöjligt – men det verkar inte heller vara medias verkliga ambition...

På så sätt blir etablerade media något slags motor i det välfärdsindustriella komplexet. De skapar en efterfrågan vad gäller uttalanden, åtgärder och ökad offentlig makt. De driver politikerna framför sig, ofta i högt tempo. Eftertanke och analys hamnar på undantag...

Nu är visserligen våra politiker fullt kapabla att på eget initiativ utöka sin makt, peta i människors liv och lägga sig i saker som de varken begriper eller behärskar. Men media ökar tempot och omfattningen...

I min värld är medias uppgift saklig, oberoende och allsidig nyhetsrapportering – samt att granska makten. Båda dessa uppgifter åsidosätts när media istället bestämmer sig för att driva samhällsdebatten, politiken och sina egna maktambitioner...

Är medias makt ett samhällsproblem?

 

I krönikor, är det tillåtet för skribenten att måla upp sin egen illusion av verklig-heten. I krönikor är verklighet, sanning och analys oväsentligt, ja nästan bannlyst...

Majoriteten av svenska journalister vill bli krönikörer. Tillspetsat kan man säga att de vill vara som bloggare i allmänhet, men med fast lön. Därför hatar de bloggare, särskilt sådana som producerar kvalitet utan att få betalt. Sickna svartfötter! Denna situation på svenska redaktioner har gjort alla slags dagliga publikationer allt mer irrelevanta för dagens medborgare...

Det är inte bara internet och dess snabbhet att sprida allsköns material som är orsaken. Det är, hävdar jag, i än högre grad medias egen oskicklighet i organisering och förnyelse av arbetssätt, samt dess brist på insikt om det egna uppdraget som orsakat krisen. Det inkluderar dess liering med makten istället för att granska den. Det handlar om kunskap och vilja att förstå den forskning man skriver, som vetenskap i sig, inte som propaganda för en viss åsikt...

Medias felaktiga arbetsmetod

Han kan vara obarmhärtigt tuff, han Arnstberg...

Nu är det dags att knyta ihop resonemanget... tycker han... den västerländska civilisationen som skapats, är på väg att begå självmord...

Gårdagens samhälle beskrevs enligt marxistisk ideologi som ett orättvist klassamhälle. Medaljens uppsida var att majoriteten i allmänna val hade möjlighet att tillsätta sina ledare. Det var dessa som skapade det europeiska välfärdssamhället...

Dessa ledare behöll klassretoriken samtidigt som de omvandlade välfärden till ett nytt samhälle, som tar minoriteternas parti gentemot majoriteten. De premierar avarterna framför det normala, svaghet framför styrka.

I mångkulturens namn importeras medborgarna som aldrig klarat att på hemmaplan bygga ett fungerande samhälle. Det påstås att alla människor är lika mycket värda, vilket fungerar som ett argument för att arbetande svenskar ska försörja arbetslösa invandrare. Det är ett samhällsskick där det i frihetens namn är viktigare att kvinnorna gör abort än att de föder barn. Darwin skulle ha tagit sig för pannan!

Det borde säga sig självt att det inte kan fungera. Alltfler inser att den överlägset mest högstående civilisation som skapats, nämligen den västerländska, är på väg att begå självmord...

Globaliseringen

Senaste satellitmätningarna från University of Alabama Huntsville visar att den globala uppvämningen - i den mån man kan tala om att en sådan pågår - sker ytterst långsamt...

Nivån är för närvarande 0,21 grader celsius högre än det trettioåriga genomsnittet. Det innebär en höjning av temperaturen med 0,21 grader på 15 år eller 1,15 grader fram till 2100...

Det är väldigt långt från skräckscenarierna som vi matas med från växthusgaslobbyisterna...

Vad skulle det innebära att symbolen för hotet mot mänskligheten visar sig vara en villfarelse? Risken är att luften helt går ur miljörörelsen, som lagt alla ägg i en korg, och att miljöfrågorna rent generellt hamnar lägre på den politiska dagordningen...

Det tycker jag vore synd, då miljön faktiskt är ett exempel på en kollektiv nyttighet som kräver att vi agerar med andra människors välfärd i åtanke...

Globala uppvärmningen är blygsam

Ett kort besök hos Pettersson i Nyköping...

Det var ju ett tag sen sist... men brinner, det har det gjort hela tiden...

PRIDE. Trots att hela Nyköping var på plats enligt den Eskilstunastyrda lokaltidningen så blev Pridefestivalen i Nyköping en förlust. Det troliga är att Nyköpings skattebetalare får stå för förlusten och i slutändan alltså äldrevård, skolor eller någon annan kommunal verksamhet...

Det är roligt att festa för andras pengar

Sverige brinner…igen och igen och…

Många verkstadsdepåer för underhåll av spårburna fordon har ritats i Helgesta... Sh instämmer med Tricki Dick...

Det är inte rimligt att tåg som är beredda att köra blir stående i timmar bara för att administrationen inte fungerar snabbare

Saker som förr tog minuter tar nu timmar, när det rör sig om svensk järnvägstrafik...

Förklaringen är att inkompetensen att driva järnväg växer i takt med att de som kan hantverket försvunnit. När Banverket slogs ihop med Vägverket, tog sistnämnda myndighetens folk alla chefsposter eftersom de var den större myndigheten. Det är asfaltsläggare som driver järnväg, sa en gammal järnvägsarbetare till mig för en tid sedan. Det är därför det ständigt är signalfel, nedrivna kontaktledningar och tåg som inte kommer iväg när tidtabellen inte kan följas. Ingen som kan järnväg sköter den...

Det är en anledning till att jag ändrat mig om höghastighetståg, och säger nej. Sverige premierar inte längre kompetens. Miljarderna skulle rulla, men någon snabbjärnväg skulle det inte bli. Vi har fått det som i Grekland, odugliga projekt som aldrig blir klara eftersom de som kan hantverket skjuts åt sidan för dem som snackar strunt men har kontakter eller rätt kvoteringsgrunder...

 

Citybanan: 17 miljarder, tidsvinst 0 minuter

Fortsättning