mån 31 juli 2017


När man kan räkna ut hur himlens kroppar rör sig, då kan det väl inte vara så svårt att räkna ut hur pengarna kommer att röra sig på en marknad... tror härskarna

alltså... Som ett fromt eller möjligen förnumstigt antagande alltså...

Ekonomerna/matematikerna överglänste varandra i avancerade ekvationer och uträkningar. Men en sak hade de oftast gemensamt, de utgick inte från premisser som gav något användbart resultat för förståelsen av ekonomin. De lyckades inte då och gör det inte bättre nu...

Levinovitz skriver att härskarna tjusats av de vackra uträkningarna, men mest av tanken på att famtiden kan förutses. Den härskare som vet vad som ska hända, innan andra känner till det, har naturligtvis ett övertag. Att prediktionerna för det mesta slog fel bekymrade varken ekonomer/matematiker eller härskarna. De hade ju trots allt baserat sina beslut på bästa tillgängliga kunskap, matematiskt korrekt...

Så härskare har i alla tider, enligt Levinovitz, varit intresserade av spådomar och astrologiska tecken. Läs gärna hela artikeln, för här avviker jag från hans tema en del. Om han har rätt finns där ytterligare en viktig pusselbit till att förstå varför politiker och forskare enats om klimatmyten...

Politikerna, tydligen med något slags genetiskt nedvärvd faiblesse, har tittat mot himlen för att få en glimt av framtiden. Till sin hjälp tog de akademiker med himlen som arbetsområde, meteorologer...

Hur bra deras förmåga att förutsäga väder är, är väl omvittnat, men politikerna tror tydligen på magi och låter sig villigt förledas av utsökta ekvationer som ger den globala medel-temperaturen om hundra år med tiondels grads precision...

Att det inte är möjligt förstår var och en med en gnutta förnuft. Men nu har detta inte med förnuft att göra, detta handlar om politik och makt, samt naturligtvis om en korrumperad vetenskap som böjer sig för politiken. När vetenskapen böjt sig så kan politikerna sedan med sin makt och hänvisning till ”vetenskapen” tvinga oss andra till vad som än behagar politikerna...

Det är märkligt att hela världen förnuftsmässigt kan förstå resonemanget med ”skit in, skit ut” och ändå gång efter annan falla för matematiktricket, numerologin och andra varianter av spådomar och gissningar som klätts i siffror...

Ekonomer, matematik och klimat

 

Energiomställningen fortsätter i rasande fart över hela jorden. Denna omställning drivs nu av marknadskrafterna och politiska ingrepp behövs knappast längre...

Sammanfattningsvis är det min bedömning att världen kommer att ha tillräckligt med fossilfri energi kring 2050 vilket bör stilla oron för allvarliga klimatproblem...

De utsläpp som världen kommer att ha vid denna tid kommer för en tid att innebära en något varmare värld än nu men knappast några allvarliga problem. Sommartid kommer det dessutom att finnas energi i överflöd för installation av luftkonditionering och ge ett drägligare liv för människor i varma klimat...

Jag anser av dessa skäl att det är såväl omotiverat som kontraproduktivt att framställa framtiden i dystopiska färger och måla upp en undergångsatmosfär som den tokigaste Hollywoodfilm eller kommunalt och statligt överdriftsplanerande som under den värsta krigstid...

Allt tyder på att jordens uppvärmning ligger i det lägre intervallet med begränsade följdproblem och innan situationen förvärrats finns det all anledning att tro att fossilfria energisystem kommer att ta över...

Hur rädda skall vi vara för en klimatändring?

Chefen för förvaltnings-ärenden på polismyndig-hetens rättsavdelning, ser ordningsvakter som ett sätt att upprätthålla ordningen när polisen inte räcker till...

Han anser att kritiken från Sveriges kommuner och landsting, att det som egentligen borde vara en kostnad för polisen och staten hamnar på kommunerna, är något som politiker måste ta ansvar för...

Det finns en tystnadskultur inom den svenska polisen. Ju sämre organisationen presterar desto mer angelägna blir dess högsta chefer att de som jobbar där skall hålla käften och rätta in sig ledet är budskapet i Leif GW Perssons krönika i Expressen...

Att polisens kris kommer vara det som fäller socialdemokraterna är inte bara en spekulation, det kan vara exakt det som kommer att ske. Problemen stannar inte bara vid polisens konflikter i chefsleden – de syns nu i allt fler kommunala budgetar. Socialdemokraternas aviserade tema för valrörelsen 2018 kommer bland annat vara trygghet. Men vems...

Valet 2018 måste handla om trygghetsfrågor och säkerhet som del av samhällskontraktet. På kommunal nivå tvingas allt fler kommuner avsätta skattemedel avsedda för annat än för polisiära åtaganden som staten skall garantera. Samhällskontraktet går idag mot en urlakning på alla nivåer och måste omförhandlas...

Polisen har idag en negativ personalutveckling för personal i yttre tjänst, fler slutar än vad Polishögskolan mäktar med att fylla på med. Samtidigt har Transportstyrelsens agerande visat på allvarliga blottor i det svenska skalskyddet...

Det tål att upprepas en gång till: Valet 2018 måste handla samhällskontraktet, trygghetsfrågor och säkerhet...

Valet 2018: Samhällskontrakt, trygghetsfrågor och säkerhet.

 

Det finns två sinsemellan väldigt olika frihetsbegrepp, nämligen negativ frihet och positiv frihet. Då det sällan förklaras vilket av dessa frihets-begrepp som avses när någon hänvisar till "frihet", och då de flesta inte ens är medvetna om skillnaden, är utrymmet för begreppsförvirring stort...

Tokliberalerna i Flen... dom kallas så för att dom inte kan skilja på negativ frihet och positiv frihet...

Med en negativ frihet avses frihet från någonting. Typiska exempel på detta är frihet från tvång och frihet från våld. Med en positiv frihet avses frihet att göra någonting, även då detta sker på någon annans bekostnad. Exempel på positiva friheter är att friheten att fördjupa sig i en hobby på skattebetalarnas bekostnad och friheten att röra sig och på någon annans mark utan markägarens tillstånd...

Många förespråkar på en och samma gång både positiva och negativa friheter. Problemet med detta är att de båda frihetsbegreppen är oförenliga med varandra. En del företeelser uppfyller naturligtvis samtidigt kriterierna för en negativ och en positiv frihet, men i det allmänna fallet måste negativa friheter offras för att möjliggöra de positiva. Friheten att röra sig på någon annans mark blir möjlig först då markägaren tvingas att gå med på detta. De friheter som möjliggörs av beskattning blir möjliga först då människor tvingas att betala skatt...

Negativ och positiv frihet – Wikipedia

Denna begreppsförvirring leder både till missförstånd och att många håller sig med motsägelsefyllda ståndpunkter. Detta gäller idag företrädare för alla ideologier, men kanske särskilt liberalismen. Den klassiska liberalismen var den negativa frihetens och de negativa rättigheternas ideologi, och ända in i våra dagar har liberalismen varit starkt förknippad med just detta.

Sanningen är dock att liberalismen av idag domineras av en socialliberal strömning med fokus på positiv frihet och positiva rättigheter. Denna förvirring har inte sällan fått folk att gå med i ett parti som driver en linje diametralt motsatt till den de dessa unga liberaler själva hoppades kämpa för då de gick med...

Varför vi inte förstår varandra, del 3/3 – frihet och rättigheter

 

Italien känner sig uppenbart alltmer trängt och letar desperat efter lösningar...

Regeringen kräver att övriga EU-länder tar sitt ansvar för att husera migranter, men motståndet verkar kompakt. För snart två år sedan åtog sig EU att fördela 160 000 migranter bland medlemsländerna, men har hittills bara lyckats hitta placerings-länder för några tiotusental. Östeuropa vill inte ens diskutera saken...

Italiens premiärminister Paolo Gentilino har bönat och bett EU om hjälp: ”Italien har aldrig svikit sina förpliktelser och avser inte heller att göra det. Men vi är svårt ansträngda och ber om konkret hjälp från européerna”. Men EU-maskineriet framstår som hjälplöst även om det plockat fram någon miljard kronor som plåster på Italiens sår...

Var migrantkrisen blir en riktig kris

  

Sjunnesson... en oblyg SD-kramare och välkänd dissident... inte desto mindre en rädd människa...

Under mina fyra år i dåvarande Kista Stadsdelsförvaltning satt vi mitt i Husby. Jag var under de åren på fem rättegångar på grund av hot mot mig som tjänsteman. Samtliga hot var uttalade av muslimska män som explicit uttalade sexuella hot mot mig, min dotter, min mor. Allt som dessa muslimska män skulle göra emot mig och mina kvinnliga släktingar är onämnbart. Samtliga fälldes...

Alla ni andra som delar ut pengar till nyanlända... är ni lika rädda...

Ingen skugga må falla över Kista Stadsdelsförvaltning. Alla var redan på den tiden, alltså åren 1997-2000, mycket medvetna om de säkerhets-risker som vi arbetade under. Vi hade t ex en direktlinje till Västerorts-polisen. Minsta pip från oss, och polisen kom. Förstärkte bevakningen, förutom de väktare som vi redan hade i receptionen. Väktarna och poliserna blev våra vänner...

Betänk nu att detta utspelade sig under åren 1997-2000. Och denna attityd gentemot socialtjänsten har tillåtits bre ut sig, växa till sig och frodas...

Resan utför har bara börjat…

sön 30 juli 2017


Vi har hela områden där kvinnors frihet beskärs av den egna familjen och släkten från morgon till kväll. Så har det sett ut i flera decennier...

Även detta handlar i högsta grad om ofrihet men har en annan dimension som är betydligt mer komplex än överfallsvåldtäkter. Detta gör mig inte särskilt optimistisk för framtiden...

Ett annat skäl till viss pessimism är den kompletta politiska impotensen i frågan. Nästan alla partier pratar vitt och brett om ordning och reda, hårdare straff och mer resurser till polisen. Verkligheten är dock att våldtäkt mot barn kan ge en månads fängelse, att personer som under våldsamma former gruppvåldtagit en ung kvinna får stanna i landet ”av humanitära skäl” och att alltför få av dessa brott klaras upp...

Så här raseras förtroendet för rättsstaten med knivskarp precision. Att somliga har mage att håna dem som känner otrygghet, med såväl hänvisning till badkarsolyckor som jämförelser med krigsområden, är en provokation i sig...

Natten tillhör inte vanliga kvinnor och män längre. Det är dags att göra något åt det...

De som äger natten

Kultur i olika former har i alla tider använts av politiker som ett medel att uppnå sina egna mål. Konstnärliga uttryck, som text, bild, sång, musik och drama, påverkar människor...

Det vet varenda diktator i världshistorien. Därför har de sett till att ta makten över kulturen, både för att använda den i egna syften, men också för att undvika att kulturen vänds mot dem. Kultur kan vara farlig, väcka människor eller söva dem, mana till uppror eller fostra till lydnad. Kultur är varken ont eller gott i sig själv, men kan användas som ett medel till det ena eller det andra...

Den svenska kulturen är dock inte särskilt farlig. Landets kulturutövare – filmskapare, författare, konstnärer, musiker – är tämjda av diverse institut och stipendiefonder som de villigt lyder för snöd vinnings skull. Svenska kulturarbetare hoppar om makten säger hoppa, sätter upp normkritiska skådespel, komponerar antirasistisk musik, dansar feministiska danser och gör HBTQ-film om det är vad som krävs...

Ytterst få svenska kulturutövare klarar av att försörja sig själva, utan statlig stöd. Därför görs de filmer, installationer och utställningar som makten anser ger uttryck för statens värdegrund...

Alla som någonsin sökt pengar via något kulturinstitut känner till vilka kriterier som ska uppfyllas – signalord som antirasism, normkritik, mångkultur, religionsdialog och feminism för att nämna några är obligatoriska för monetär utdelning...

Kulturpolitiken under granskning


Statsminister Stefan Löfven har med säkerhet inte bara känt till utan hela tiden även lett det misslyckade försöket att hemlighålla  it-katastrofen för riksdag och allmänhet...

Det anser jag står utom allt tvivel efter att ha sett de senaste dagarnas politiska spel. Att en så maktfull-komlig politiker med tydliga diktatoriska drag som Löfven inte skulle känna till den största skandalen i svensk utrikes- och säkerhetspolitik är en omöjlighet.
Trots detta spelar medierna med i detta falska spel och låtsas som om Löfven varit helt ovetande...

Ytterst märkligt då de de vet att han själv inrättat det Säkerhetspolitiska rådet som sina främsta uppgift har att bevaka att inte hemliga dokument rörande rikets säkerhet läcker ut till främmande makt...


I det säkerhetspolitiska rådet ingår förutom statsministern som ordförande, inrikesminister Anders Ygeman (S), utrikesminister Margot Wallström (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP), samt deras statssekreterare...

Statsminister Stefan Löfven har naturligtvis känt till it-skandalen från första stund

Dom barnlösa ledarna tar över... lyssna, läs och förskräcks...

Arnstberg skriver... Jag ska helt enkelt sammanfatta det som Mark Steyn säger om Europas demografi. Det blir ingen text där jag blommar ut med egna formuleringar. Det är heller ingen mjukistext där man kan tycka si eller så. Det är granithård och mycket skrämmande information. Fan ta dig Mark Steyn för att du gjorde mig illa! Och tack för att du tar det ansvar och gör det jobb som svenska journalister inte gör...

Som den engelske historikern Arnold Toynbee konstaterat i sitt stora verk ”A Study of History” går stora civilisationer inte under därför att de besegras, utan de begår självmord. Det är det ämne som dagens text handlar om – närmare bestämt Europas pågående demografiska självmord...

Europa som ett fäste för den västerländska civilisationen kommer att gå under. Jag tar det en gång till i kortversion: Europa går under! Det är inget skrämskott, ingen spekulation, inte ens en hypotes. Det är ett demografiskt faktum, en pågående process. Frågan är inte om det kommer att hända utan hur lång tid det tar...

Det demografiska självmordet

https://i.ytimg.com/vi/St0CTQScIxA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDpq4hZGBfE-2iIb48JPRixrMKBhASteynPost #18: The Biggest Issue of our Time

Regeringens informations-haveri i Transportstyrelse-skandalen ger mig anledning till ett antal allvarliga reflexioner rörande allt tydligare tillkorta-kommanden inom vårt politiska liv och stats-maktens upplösning...

Skandalen handlar inte bara om att en naiv generaldirektör valde att bryta mot lagen för att klara av att hantera den informationsmassa myndigheten hade ansvar för. Det handlar inte heller bara om en vilsen regering som försökt dölja sin oförmåga att hantera viktig säkerhetsklassad information...

Nej, den här skandalen handlar om något mycket allvarligare – nämligen frågan om huruvida dagens i stort sett helt oskolade politiska elit har den kompetens som är nödvändig för att kunna ta ansvar för och administrera det samhälle vi är på väg in i...

Den Fjärde Industriella Revolutionen...

Vi står på tröskeln till en ny teknisk revolution som i grunden kommer att förändra vårt sätt att leva, arbeta och relatera till varandra. Skalan, omfattningen och komplexiteten i denna transformation kommer inte att likna något annat som mänskligheten upplevt tidigare...

Vi kommer att få se hur våra digitala informationssystem blir allt intelligentare och integreras med våra fysiska såväl som biologiska system (människor blir direkt uppkopplade). Vi vet ännu inte hur detta kommer att utveckla sig, men en sak är säker: vår respons måste vara integrerad och allsidig, involverande alla intressenter i olika styrsystem från såväl offentlig som privat sektor till forskarvärlden och det civila samhället...

Okunniga och obildade politiker har tappat kontrollenNär man i ideologiska debatter hänvisar till begrepp som just välstånd, sker detta i regel utifrån det outtalade antagandet att alla inblandade menar samma sak med begreppet. Precis som i fallet med pengar är detta antagande dock felaktigt...

Ur ett idealiserat högerperspektiv är "välstånd" ingenting annat än ett samlingsbegrepp för de enskilda ekonomiska aktörernas prestationer. Välstånd skapas, kort sagt, av arbetare, ingenjörer, innovatörer och entreprenörer när de är yrkesmässigt verksamma. Med denna syn blir välstånd ett mått på ett samhälles grad av utveckling, mätt som summan av individuella prestationer...
För vänstern, däremot, är välstånd en egenskap hos samhället som som existerar tämligen oberoende av individen. Välståndet uppfattas, likt luften vi andas, som en kollektiv resurs, varför man också anlägger en väldigt instrumentell syn på det. Välståndet blir därför ett sätt att uppnå politiska mål, eller på annat sätt förverkliga sådant man finner angeläget. Därtill uppfattas en del av detta tänka gemensamma välstånd som en allmän rättighet, även för den som väljer att själv inte bidra till det...

Det instrumentella synsättet på välstånd kan tyckas rimligt, även för den som inte ser företeelsen i fråga som en kollektiv resurs. Denna syn på välstånd är emellertid i grund och botten oförenlig med välståndsgenerering. Samhälleligt välstånd är, enkelt uttryckt, en biprodukt av individer som agerar med sitt eget bästa för ögonen. Om alla ges lika rätt till detta välstånd försvinner också så gott som alla drivkrafter att bidra till det...

Varför vi inte förstår varandra, del 2/3 – välstånd

 

 

lör 29 juli 2017


Nu är det väl ändå bevisat att den härskande politisk-byråkratiska klassen står över lagen...

Transportstyrelsens sparkade generaldirektör Maria Ågren fattade – enligt Säpos förundersökning – ett fullt medvetet beslut att bryta mot ett antal lagar, trots upprepade varningar från medarbetare längre ner i organisationen...

Trots att Ågren erkänt detta slår åklagare Ewamari Häggkvist som genom ett trollslag fast att brottet begåtts utan uppsåt. Ågren gjorde det hon gjorde trots att hon var medveten om att det var olagligt. Vad är väl det, om inte uppsåt?

Sedan har vi straffet för den värsta säkerhetsläckan sedan Wennerström - ett strafföreläggande om 70.000 kr i böter...

Från Åklagarmyndighetens hemsida...

"Man får bara ge strafföreläggande vid mindre allvarliga brott som till exempel snatteri, stöld eller små trafikbrott."

Från Wikipedia...

"Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Exempel på sådana brott är stöld, snatteri och trafikförseelser..."

På så sätt undvek man en rättegång och eventuellt fängelsestraff. Vilket säkert var skönt för generaldirektörskan. Dessutom hade en offentlig rättslig prövning kunnat ge allmänheten och media besvärande insikter om ledningens inkompetens och verksamhetens brister. Kom ihåg att detta skedde vid en tid då de tidigare statsråden Johansson & Ygeman gjorde vad de kunde för att tysta ner historien...

Så särbehandlar rättsväsendet makthavare. Kontrasten mot hur vanligt folk hanteras är uppenbar och stötande...


Maktkorruption och rättsröta

En jävla Nasse... tycker PK-folket...

Chang Frick, Nyheter Idag, i samtal med Ann Heberlein om högt och lågt. Frick är närmast känd för att ha tillgängliggjort Säpos utredning om Transportstyrelsen och att ha byggt ett nyhetsmagasin, Nyheter Idag, som fått finansmän på knä...

Nyheter Idag – Wikipedia

En zigenare, jude och sverigedemokrat... usch då och fy...

https://i.ytimg.com/vi/kqkCAc3PN18/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDVecz2p3F5Kvh4oPN0TOz5YAMv8QChang Frick, Nyheter Idag, i samtal med Ann Heberlein


Den naturliga reaktionen från en regeringschef som värnar om landets bästa torde i stället ha varit att bli fly förbannad, och själv sparka den minister som hade undanhållit honom denna ytterst angelägna information...

Löfven gör i stället det diametralt motsatta, vilket är väldigt intressant då det i princip bara kan förklaras på tre olika sätt. Den första tänkbara förklaringen är att både Hultqvist och Löfven ljuger om vad som hänt. Den andra tänkbara förklaringen är att Löfven, trots att han säger något annat, anser att Transportstyrelse-haveriet är en bagatell. Den tredje tänkbara förklaringen är att Hultqvist avsiktligt valde att inte informera statsministern om vad som hade hänt i syfte att skydda denne, och att statsministern finner detta föredömligt då han sätter sin egen karriär och sitt eget partis intressen framför landets bästa...

Dessa tre förklaringar är samtliga ytterst graverande, inte i första hand för försvarsministern, utan för Stefan Löfven. Om någon av dem stämmer har han visat sig vara extremt olämplig som statsminister, och då det framstår som väldigt osannolikt att inte någon av dem skulle stämma, förefaller det också som högst osannolikt att Löfven inte har begått grova fel i samband med skandalen på Transportstyrelsen...

Just detta borde nu stå i fokus för den politiska debatten och nyhetsrapporteringen. Att så inte är fallet är ett fattigdomsbevis...

Stefan Löfven gömmer sig bakom Peter Hultqvist

De som framfört kritik mot värdlandsavtalet är, enligt försvarsministern, sådana som uppskattar att så split och splittring i försvars- och säkerhetsdebatten – antagonister  har sin bas någon annanstans än i Sverige...

Så försöker han tysta en debatt. Kritiker anklagas för att inte tänka själva utan gå någon annans ärenden. Allt som inte passar in är alternativa sanningar och bärs av onda avsikter. Sedan må man heta Hans Blix eller Jonas Sjöstedt eller Valter Mutt...

Strategin är uppenbar: att motsätta sig en försvars- och säkerhetspolitik som bygger på att vi steg för steg vävs in i Nato ska framställas som något skumt, något som bygger på ”alternativa sanningar”, indoktrinering från ryska troll...

Så kan Donald Trumps alternativa sanningar omformas och bli till strategi för en försvarsminister i en rödgrön regering. Det är inte vackert...
.
Ett svenskt statsråd i en rödgrön regering borde vara för god för sådana lågvattenmärken...

Det är inte att vara emot Sverige – än mindre vara mot demokratiska värden –  att vara kritisk till beslut som innebär att en minoritetsregering – till exempel bestående av M och KD – kan ge Nato rätten att nyttja svenska hamnar, flygplatser och vägar för att upprätta baser från vilka man ges rätt att anfalla ”tredje land”...
.
Det är inte emot vare sig Sverige eller rimlig säkerhetspolitik att vara kritisk till den demokratiskt undermåliga debatt som gjort tystnad och det sluttande planet till huvudspår i strategin för att föra in landet i Nato...


Visst bör Hultqvist avpolleteras med det snaraste

Löfven hoppar mellan maktens tuvor, utan majoritet i riksdagen bakom sig. Så kommer det att fortsätta mandatperioden ut. Det är något tragiskt och ovärdigt över det hela...

Men det behöver inte vara så här. Det är bara för Alliansen att gripa makten. Lägg ner att jaga Försvarsministern. Släpp det där med en misstroendevotering i samband med budgeten. Sluta vela. Gör istället processen kort och smärtfri – och fäll regeringen vid första möjliga tillfälle...

Jag vet att Alliansen inte är direkt regeringsfähig, den heller. Men nu är det som det är. Det finns inte – och kommer med en treblocksriksdag inte heller att finnas – något perfekt tillfälle att gripa makten. Det är bara för Alliansen att stiga ur sin bekvämlighetszon och göra det...

Så länge man inte aktivt förhandlar med Sverigedemokraterna kommer inte ens Annie Lööf att tacka nej till samma passiva stöd i riksdagen som efter valet 2010 – då hennes egen position som statsråd byggde på det...

Borgerligheten måste helt enkelt visa att den är beredd att ta eget ansvar och stå upp för sina idéer och principer. I den mån den har några sådana kvar...

Ministären Löfvens utdragna dödskamp

 

Visionen! Sverige skulle rädda världen med världens mest generösa bistånds- och invandringspolitik! Vi skulle bli världens moraliska stormakt. Och alla måste med! Ingen tilläts protestera mot ett så högt ändamål. Dessa protester – som tidigt fanns – trycktes ned med olika, välkända mobbnings-knep...

Och den enkla förklaringen till denna ovilja att se verkligheten? Ekonomiska migranter som kallas flyktingar, en helt uppenbar ekonomisk katastrof som kallas vinst, en accelererande ökning av brottsligheten som benämns ökande anmälningsbenägenhet, etablerandet av parallellsamhällen som hälsas som berikande kulturer… Den enkla förklaringen är att politikerna inte vill, inte kan skiljas från sitt hjärtebarn: Sverige – den moraliska stormakten...

Så pragmatikern är kanske inte heller lösningen?

Vad finns då? Lösningen finns och den är enkel. Det behövs bättre utbildade och kunnigare politiker. En kunnig politiker vågar lyssna till experter och tjänstemän. Han blir inte så lätt förförd av de charlataner som nu befolkar de politiska partierna och massmedia. Han vågar också vara saklig, det vill säga vågar se verkligheten och beskriva den som den är, oavsett om redan denna beskrivning hos vissa, till exempel hos journalister, väcker ilska eller andra negativa känslor, för att inte tala om hur de förslag till hantering av verkligheten, som kan bli aktuella, kan komma att bemötas av dessa och andra hjärtnupna känsloprofitörer...

Politiker med denna utrustning – kunskaper och saklighet – skulle till exempel beskriva folkförflyttningen över Medelhavet inte som bestående av flyktingar utan som invandrare stödda av smugglare och korrupta regimer. Invandrarnas motiv behöver inte ifrågasättas. Det är naturligt att de söker sig ett bättre liv – men det innebär inte att de har rätt till inresa oavsett hur de kommer och vilka (bristande) möjligheter till försörjning de för med sig...

Allt detta är så enkelt och så uppenbart – och var det också fram till det stora hjärnsläppet: Föreställningen att Sverige kunde skapa och lyda sina egna lagar, skilda från den fysiska, ekonomiska och politiska verkligheten...

Lösningen finns och vore enkel att använda sig av. Men hoppas inte på någon förändring. Våra politiker kan inte avstå från sin invanda självsmekning. De har hittat en vision. Den kan de inte släppa. Den ger deras liv och gärning en mening...

Karl XII – Hitler – Stalin – Macron: Visionärer?

fre 28 juli 2017Den intellektuella eliten i 

Flen samtalar... en fördjupad analys bakom betalvägg...

Vad tycker du om det som hänt?

— Jag känner att det är en balanserad lösning på problemet som uppstod. Det vore vansinnigt att utlysa ett extraval bara ett år före valet. Jag delar även statsministern uppfattning om att det finns ett flertal stora frågor som man måste få svar på innan sådana beslut tas, säger Jan-Erik Larsson (S), kommuntyrelsens ordförande...

Påverkar det här Flen?

— Det här är en rikspolitisk fråga och den här regeringsombildningen kommer inte att påverka vår kommun.

Hur tycker du att rikspolitikerna ska gå vidare?

— I kommunerna runt om i landet har vi fått räcka ut händerna över blockgränser för att hitta lösningar, det tycker jag att det ska börja göras centralt också.

. Vi har ett komplicerat politiskt klimat i landet - det är dags för de centrala politikerna att se till landets bästa. Det önskar jag mest av allt...

Kommunalrådet i Flen om regeringsombildningen

Ingenting handlar om det som det egentligen handlar om längre. Något som beskrivs som ett grundskott mot rikets säkerhet handlar snart om vem som står för nära Sverigedemokraterna.

En diskussion om nya skatter kommer snabbt som ögat att övergå i frågan vem som står för nära Sverigedemokraterna. En fäktning om vinsternas vara eller inte vara i vården hinner knappast alls handla om huruvida vi möjligen kan få lite vård när vi bryter benen av oss. Däremot handlar den ganska snart om vem som står för nära Sverigedemokraterna...

Man skulle kunna säga att allt slutat handla om något annat än om vem som står för nära Sverigedemokraterna, men det vore en överdrift. Det finns också frågor som handlar om vem som står längst bort från Sverige-demokraterna...

Låt mig ge ett enkelt förslag: den som vill bilda regering kan väl börja med att förhandla fram stöd i riksdagen? Över blockgränserna, eller med Sverigedemokraterna, eller ståendes på huvudet sjungandes Thore Skogmans samlade baklänges. Jag bryr mig inte om vilket. Men sluta upp med denna idiotiska omkvädespolitik och denna harmsenhet över att valresultatet spelar roll...

Den som vill bilda regering kan väl börja med att förhandla fram stöd i riksdagen?

Det är uppenbart att något inte stämmer i den här versionen. Det mest osannolika är att Löfven fick information om läckan så sent som i januari 2017.

Självklart kan det finnas en liten chans för att regeringen och myndigheter har blivit så dysfunktionella att precis allting har slutat fungera. Det är dock långsökt – inte minst med tanke på hanteringen av frågan hos Transportstyrelsen själva där ansvariga och visselblåsare outtröttligt arbetade för att slå larm och stoppa läckan men hade blivit överkörda med hjälp av myndighets-ledningens direktiv.

Samtidigt finns det starka poäng för statsministern för att ljuga i det här fallet. Ja, han underminerar folkets förtroende för och misstänkliggör hela den svenska statsapparaten men han räddar sig själv undan en misstroendeförklaring. Om min slutsats stämmer förklarar det även den märkliga tystnaden från statsministern under en vecka sedan skandalen började att rullas upp. Hans stab hade en hel vecka på sig för att kalla in den mest betrodda personalen tillbaka från semester och rensa ut alla handlingar i regeringskansliet och på myndigheter som kan bevisa att Löfven ljuger...

Det är dock ganska svårt att bli av med precis allt och sopa igen alla spår. Det måste finnas gallringsbeslut kvar, sms-meddelanden osv. osv.. Om denna regering hanterade säkerhetsklassad information på detta vårdslösa sätt är det inte alls uteslutet att de helt enkelt är inkapabla till att förstöra alla bevis. I det här fallet förutsätter jag att det fortsätter ett intensivt arbete med att gå igenom handlingarna och ”gallra” dem...

Nu är det ett race mot tiden med att få ut de handlingar som inte är gallrade än – den journalist som kan bevisa att Löfven ljuger kommer att skriva sig in i historien som den som fällde hans regering...

När #Transportgate blev #Löfvengate

Någon vidare människo-kännare kan man ju inte vara om man inte ser det tragi-komiska i fackpampens teaterföreställning...

Någon tycker...

Föreställning var ordet! Löfvén har med med sin taktik lyckats flytta fokus från hela regeringens kommunikationskatastrof. Märk väl att han inte erkänt några egna fel i hela processen. Tvärtom ska alla ha agerat enligt upplagd ordning, att var och en endast ansvarar för eget departement...

'Inte ens de avgående ministrarna ska enligt honom ha gjort några allvarliga fel, de fick avgå för att de begärt detta. Sen det vanliga svamlet om "kritiskt läge" och "viktiga frågor" som bara hans regering anses kunna ta ansvar för, och då framställs försvarsministern oumbärlig? Och detta kommer vår statsminister undan med? Man tar sig för pannan...

Någon annan undrar...

Skall man verkligen få fallskärmen utlöst,
när man avgår "på egen begäran"...

“Juli-krisen”: En återkommande politisk rodeo

Juli-krisen: Nya kort, ny giv

Ett himla släktskap är det mellan Sossarna 1 och 2... och centerextremisterna... dom riktiga Bondeför-bundarna alltså...

Med sitt agerande har Lööf gång på gång visat att hon är den minst pålitliga partiledaren i Alliansen. Centern kommer än en gång att svika borgerligheten. Hon prostituerar centerpartiet för kortsiktiga belöningar, när svensk borgerlighet som bäst behöver åtminstone ett parti som försvarar borgerliga värden. Dit hör individens frihet och personliga ansvar, äganderätten och avtalsfriheten. Gösta Bomans fråga till Torbjörn Fälldin, ” Är centerpartiet ett borgerligt parti?” ekar fortfarande obesvarad.

I Sveriges riksdag finns idag en handfull partier som inte längre behövs i vår tid. Det är hög tid att väljarna inser det och röstar fram något annat. Om inte, kommer Sverige mycket snart att befinna sig under FNs globalistiska klack.

Lööf bäddar för Löfvén

Orsaken till det som nu sker är enkel. Den moderna västliga människan med rötter i Europa reproducerar sig inte längre...

Det vi nu ser är hur västland efter västland i panik stänger sina gränser för att hålla inflödet av migranter borta. USA bygger en mur mot inflödet av hispanics och i Europa vägrar en rad länder att ta emot migranter från Afrika och Mellanöstern. Japan har helt stängda gränser. Detta är givetvis en förståelig politik med tanke på de problem som den okontrollerade invandringen skapat i många länder. Politiken löser dock inte västländernas långsiktiga problem med demografin – ålderspyramiden blir obönhörligen allt mer snedvriden...

Som demografin och integrationspolitiken just nu utvecklas, är tyvärr svaret på den rubricerad frågan... "Är vår västliga sekulära kultur dödsdömd?"... JA!

Är vår västliga sekulära kultur dödsdömd?

tors 27 juli 2017Bravo Schlaugen...

Transportstyrelsen och hela spelet efter det. Toppen på ett isberg...

Var så säker. Det kommer mera. Varför? Ingen ledande politiker har ansett att bygge av robust samhälle, med låg sårbarhet, har varit modernt. Naiviteten ligger i kombinationen av globalisering och oförmåga att se skillnad på frihet för människor och frihet för kapital...

Sverige har inte ens kvar en offentligt ägd infrastruktur för förmedling av pengar. När grundläggande infrastruktur, som är till för att samhällets mest elementära grunder skall fungera, läggs ut på marknaden, vars främsta drivkraft är nästa kvartals vinst, så har vi medvetet accepterat kortsiktighetens förbannelse...

Vi har byggt in oss i det som till slut blir en kollaps... En gång i tiden - det känns som oerhört längre sedan - var jag språkrör för ett parti som hade som en ideologisk grundbult att samhället måste byggas robust, med låg sårbarhet, med självtillit, med grundläggande kontroll över basförsörjning. Vi skrev rapport om vikten av detta, med det var "omodernt" redan då så ingen jävel brydde sig. Ansvarsbefriad globalisering och naiv tro på "marknaden", som redan då börjat löpa amok, var det moderna projektet...

Så var så säker. Det kommer mera. Den naiva idén om att allt mer skall vara uppkopplat leder till sårbarhet utöver dumhetens gräns, den naiva idén om att IBM skulle vara den optimala partnern för Transportstyrelsen är bara toppen på ett isberg. En del av globaliseringens avarter...

Men det handlar inte bara om sårbarhet. Det handlar om dess syskon: komplexitet. Samhällets funktioner vävs ihop till en obegriplig, oöverskådlig och okontrollerbar väv som är så långt ifrån ett gott förståelsesamhälle vi kan komma. Och demokrati bygger till avgörande del på att medborgarna känner tillit till systemen - och för att känna tillit till systemen måste man förstå dem...

Transportstyrelsen. Toppen på ett isberg...

 

Bravo Tricki Dick...

En stat utan huvud, en lättviktig lekplats för ansvarslösa... mycket talar för att detta bara är toppen på isberget. Inkompetensen har tagit över staten på alla nivåer...

Därför är det symptomatiskt att både ansvarig infrastrukturminister och statsminister skyller på en avskedad statssekreterare i närings-departementet. Han som åkte jorden runt på skattebetalarnas bekostnad för att roa sig...

Om Anna Johansson och Stefan Löfven fick bestämma skulle alltså hela rikets säkerhet hänga på en ung och korrupt statssekreterare, som de själva anställt...

Det håller naturligtvis inte. I måndags försökte statsministerns sopa igen spåren. Undertonen var: “äh, det där var väl inte så farligt. Nu går vi vidare. Ingen ska behöva gå för en sån sak, vi visste ju inget ändå…”

Den attityden är en säker väg till Sveriges undergång...

Så vad ska statsministern göra. Utifrån vad man presterat borde han avgå. Sverige behöver nytt ledarskap som begriper att regeringsmakten inte är en lekstuga där man kan komma undan med att säga att man inte blivit informerad.

Men Socialdemokratin har i sitt DNA en osviklig vilja att regera. Det ger goda löner och möjlighet att hålla ihop partiet. Därför är min gissning, så här två timmar innan statsministerns ska framträda, att han accepterar oppositionens krav och fått in avskedsansökningar från de aktuella statsråden. För att visa handlingskraft borde han ha tre namn på deras ersättare. Tre nya statsråd.

Så skulle en maktspelare av rang agera. Då är den akuta krisen över. Eftersom man ändå har medierna på sin sida, ger man dem chansen att imponeras av regeringens dådkraft.

Men vad innebär tre nya statsråd för att ändra den grundläggande ansvarslöshetskulturen inom statsförvaltningen? Inte mycket.

Nu kommer ju skandalerna inte att försvinna. KU-utredningen innebär att inkompetensen  inte kommer att glömmas bort.  Att generaldirektörer på sina myndigheter beslutar att bli kriminella och bryta mot svensk lag, att statsråd struntar i att man får information om allvarliga säkerhetsläckage, att ledare håller sig borta från information om vad som händer i staten, det är attityder och mentaliteter som måste bort.

Ledare är alltid ansvariga och måste vara så nyfikna och intresserade av den verksamhet man leder, att man vet vad som händer.

Hur ska vi få in den attityden i politiker och etablissemangets karriärister?

Det är den verkliga frågan. Skandalerna har blottlagt att bristerna finns, men kommer något avgörande förändringar att ske? Jag tvivlar.  

Hur kan Löfven ta ansvar?

En Statsminister stiger ut på scenen och börjar att orera sina synpunkter, han är bestämd, han ser förnärmad ut, han har högt röstläge och han trycker direkt ner någon bland journalisterna som han ogillar med att säga att han ska vara tyst...

Han uppträder enligt min mening som en riktig pennalist och mobbare. Det översittarspråk han talar är mycket obehagligt. Men vad att vänta! Det är ju så man ska göra när man inte talar sanning – var högröstad och bestämd...

Han blir förbannad på en av de som frågar honom om med vilken rätt han anser sig ha för att Hultqvist ska sitta kvar – en statsminister som uppträder på detta sätt är rent av mycket obehagligt. Han har rätten säger han för det är jag säger han som är statsminister. Ja det var ju det som var frågan men vilken rätt?

Kvinnan till höger om honom (Lövfen) den magra – hon står och nickar hela tiden som om det vore Guds röst hon hör – nickedocka kallas det för. Hon ser ut att vara paralyserad.

Men nu till Hultqvist som säger att han inte har ansvar för vare sig Trafiken eller Säpo, och därmed inte har någon som helst skyldighet att säga något till vår Statsminister.
Han ljuger där vår Försvarsminister. Han ljuger...


Bit i det för han ljuger, då han är ansvarig för vad MUST gör, och MUST är den militära underrättelsetjänsten, och inom MUST finns KSI det som heter ”kontoret för särskilt inhämtande” och är vårt lands militära hemliga underrättelsetjänst där folk jobbar med hemliga identiteter när de är utomlands som SPIONER. Det handlar om ett litet antal personer de flesta militärer som finns inom alla de olika missioner vi deltar i utomlands, och de finns på ambassader, och de kan vara civila också som sjökaptener, piloter på SAS och ja vem man vill. Dessutom har de några få operativa team som kan fara ut och genomföra hemliga tjänster (läs uppdrag) utomlands...

Löfven talar översittarspråk! Hultqvist står och ljuger!

Det är det här det handlar 

om... Transportstyrelsens felaktigt utförda outsourcing av it-driften...

Händelser som dessa är tyvärr vardagsmat. Samtidigt som kraven på informationssäkerhet blir allt högre brottas statliga myndig­heter dagligen med en ekvation som blir allt svårare att få ihop: högre krav på digitalisering, bättre tjänster, lägre kostnader, underskott på adekvat utbildad personal, en lönenivå för it-personal som generellt är lägre än privat sektor och långdragna inköpsprocesser med ständiga överprövningar i domstol...

Den svenska förvaltningsmodellen kombinerat med ett lågt intresse för frågorna från ­flera regeringar har skapat en ohållbar situation för myndigheterna då dessa tvingas lösa ekvationen var och en för sig, oavsett för­måga...

Vissa myndigheter har som Transport­styrelsen utkontrakterat sin it-drift till pri­vata aktörer medan andra, som Skatteverket, gör det mesta själv med stora investeringar i data­center, utrustning och personal som följd...

Det saknas både sammanhållen statlig strategi och infrastruktur för it-drift som skapar säkerhet, snabbhet och kostnadseffektivitet. Regeringens ”Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet” täcker många områden, bland annat driftsäkerhet i kommunikationsnät, men saknar helt driftsäkerhet i statens it-system. Detta trots att it-infrastrukturen i dagens samhälle är minst lika viktig som elsystemet och de krav som finns på säkra anläggningar och en stabil eldistri­bution. Hade det funnits på plats hade varken Transportstyrelsen eller Skatteverket behövt exponera känslig information för främmande makt eller haft driftavbrott...

Nu måste staten bygga en egen molntjänst”

Havsnivåhöjningen då? För närvarande är den kanske

1 mm per år i medeltal för planeten och utjämnat över olika år. Det har den varit länge och det är naturligt...

En av orsakerna är det lilla bidrag vi får från rymden varje år. Det mesta som kommer hit i form av fasta partiklar är is, som vid inrusandet i atmosfären förångas, men som sedan vid något tillfälle kommer att falla ner till ytan i form av regn eller snö...

Det förklarar inte havsnivåhöjningen på 1 mm årligen, men eftersom vattenånga inte kan övervinna gravitationen och lämna Jorden så måste det innebära att över tid, år-tusenden och -miljoner, så ökar mängden vatten på vår Jord...

Sedimenterat material i kustområdena komprimeras av sin egen tyngd. Havet tycks stiga, fast det är marken som sjunker. Nedtyngd mark från istidens tunga glaciärer reser sig fortfarande ur havet. Där drar sig havet undan och vattnet måste naturligen hamna någon annan stans. Den flytande magman i Jordens inre modellerar ständigt om skorpan och den ”fasta” materien. På grund av Jordens plasticitet, plattektonik och annat, så finns det inte en enda fast punkt att mäta ifrån! Till råga på allt sköljer en våg av tidvatten ständigt runt Jorden, driven av Månen och Solen. Allt är relativt, allting flyter eller panta rei...

Slutsatserna från denna övning är två. Havsnivåhöjningen från värmeutvidgning är försumbar i förhållande till andra variationer i Jordens naturliga förändringar. När någon påstår att det finns mätvärden på en katastrofal havsnivåhöjning, så måste man ställa frågan, i relation till vad...

Havsnivåerna

ons 26 juli 2017

En milstolpe har passerats... men Gamla Svedala över-lever absolut... Helena Palena uttrycker det som folk gör mest...

I politiken visar sig nu EU-inträdet och globali-seringens påverkan på inhemsk politik. Nu står Anna, Annie och Ebba och utlyser misstroende mot Johansson, Ygeman och Hultqvist. Bra! De håller inte måttet...

Johansson har inte gått gymnasiet. Sitter där hon är p g a sin pappa – den starke sossen i Göteborg – Göran Johansson. Ygemans pappa jobbade som journalist på en statlig facktidning och tog sista bilden på Olof Palme. Hultqvist var malaj och vapenvägrare och han sitter som försvarsminister...

Men spelar det någon roll vilka som sitter egentligen? Kanske alla är lika inkompetenta idag. De är för unga. Makten vill ha dom så. Lättstyrda. Det var annat med papper, pärmar och arkiv. Idag när sakerna flyter ut på nätet och i rymden så är dom tillgängliga för alla som vill och kan att se. Så det som läckt från Transportstyrelsen seglar for ever med andra ord...

Allting flyter. Ingen bryr sig. De lyfter lön och ser bara sin egen näsa. Lägg därtill den osynliga handen som styr (Deep State). Frågan är väl om dom tre näbbgäddorna Annie, Anna och Ebba är så mycket bättre. Nej, det är dom inte. Alldeles för unga och lättstyrda som sagt. Spelar ingen roll vad som sker i mitten när skalet är centralbankssystemet och EU som styr hela tillställningen. Det kan ruttna hur mycket som helst i mitten med andra ord...

Maria Ågren slutligen – generaldirektören på Transportstyrelsen som fick sparken. Hon sitter nu och rullar tummarna på elefant-kyrkogården i regeringskansliet. Lyfter sin lön på 135 000 per månad i alla fall. Staten tar hand om dom sina. Undrar hur hon mår? Utskämd i hela Sverige – ja, hela världen.  Fast hon kanske gjort rätt...

Vad som framkommer i SÄPOs förundersökning är att Maria Ågren har kontaktat departementet som styr hennes myndighet och frågat om hur hon ska göra och ifall det är okey att göra avsteg från lagen. Anna Johansson som är departementschef skyller på den tjänsteman som först tog emot Ågrens förfrågan och som sparkats. Han har inte meddelat uppåt enligt Anna Johansson. Trovärdigt? Frågan är om vad som händer när vittnesmålen kommer från dessa avskedade personer, då kan det mycket väl visa sig att både departement och regering haft kännedom och godkänt kriminell myndighetsutövning. Det är därför de sparkat personen ifråga och är det månne därför regeringen och Stefan Löfven försökt mörka och dölja detta och  ingen informerat vidare...

Trevlig sommar med Anna, Annie och Ebba!

tis 25 juli 2017

Alliansen borde försöka fälla Ygeman. Han är i mätning efter mätning en av regeringens mest populära statsråd och enligt somliga även en tänkbar kandidat till att efterträda Knipkäften Löfven...

Att fälla inrikesministern vore en god skalp för en borgerlighet helt utan självförtroende och styrfart. Något säger mig emellertid att Centerpartiet kommer sätta käppar i hjulet. Inte vill C ställa till det för den regeringschef de ämnar samarbeta med efter nästa val...

IT-skandalen har väckt både politiker och medier ur semesterslummern. Statsministern kallar den för ett haveri. En regering som är så oerhört mån om Sverigebilden borde ta sig en funderare kring hur andra länder ser på samarbete med ett land vars myndigheter lämnar ut hemlig och sekretessbelagd information till obehöriga...

Hur pålitligt är egentligen Sverige? Går landet ens att anförtro känsliga uppgifter? Just nu är regeringen Löfven i högsta grad bidragande till att måla en mindre smickrande Sverigebild...

Haveriet

En högt uppsatt jurist till Arnstberg... Det är inte utan att man, samtidigt som man ser hur landet förfaller inom område efter område, trots allt njuter lite av skade-glädje....

Debaclet med Transportstyrelsen är nog droppen som får folk att inse att den sittande regeringen i princip är totalt oduglig och visar detta inom område efter område. Hur man nu ska krångla sig ut ur detta ska bli intressant att följa. Haveriet ligger helt i linje med allt annat som förvånat oss...

Ett land som under hösten 2015 helt öppnade sina gränser och där människor från hela världen strömmade in och mottogs av folk med västar under parollen “Refugees welcome”. Återvändande terrorister och krigsförbrytare hanterades under lång tid av kulturdepartementet...

Utlänningar och tiggare ockuperar sommarstugor och bostäder och när folk vill ha hjälp av polisen möts de av beskedet att det är kronofogden som skall delge och avhysa dessa, trots att förfarandet sedan mannaminne utgjort ett grovt kriminellt beteende...

Antalet områden där polisen saknar möjligheter att agera och ingripa växer dag för dag i våra största städer och kallas “utanförskapsområden” i stället för “laglöst land”, som vore den rätta benämningen. Det har börja “krångla” i en del mindre kommuner då budgetar för skola och omsorg överskrids med stora summor, under åberopande av en ökad “befolkningsmängd”, som beskrivs som nödvändig av demografiska skäl. Listan kan fortsätta i det oändliga...

Inkompetens

 

Tänk om Sverige var ett skepp, skeppet Svea, och Stefan Löfven var kapten ombord. Med tanke på vad vi fick veta på Löfvens pressträff igår är den naturliga frågan vem som vågar följa med skeppet Svea och kapten Stefan ut på de sju haven. Vem kan känna sig lugn med att skeppet är säkert och Stefan har koll...

I maskinrummet jobbar maskinchef Ågren. En person med tydligt dåligt omdöme, som gör avsteg från gällande regelverk och struntar i varningar från de andra i besättningen. Snacket går ombord att maskinchefen är kriminellt usel på sitt jobb. Men kapten Stefan hör aldrig något sådant. Antingen för att han är döv, eller dum. Styrman Ygeman har hört det där, flera andra höjdare ombord också. Men ingen av dem berättar för kapten Stefan när man har personalmöte, påstår kaptenen...

Ågren har fått order att snåla på bränslet, och tar uppgiften på stort allvar. Då och då stängs motorerna av, och skeppet blir svårstyrt värre. Det blir farligt, och det uppstår allvarliga risker för skeppet Svea och sjösäkerheten. Det är inget som kapten Stefan märker något av – och skulle han märka det så litar han på att styrman Ygeman klarar situationen...

Signalisten ombord heter Johansson. Men hon signalerar ingenting alls. Hon tycks vara helt oförmögen att ta emot eller vidarebefordra ett enda meddelande. Hon sitter i sin signalisthytt och är nöjd med att ha fått ett viktigt uppdrag av kapten Stefan. Nödropen från maskin-rummet har hon aldrig hört...

En som har stenkoll är någon Bromander, fartygets städare. När han inte provsmakar fartygets champagne, provsover i lyxhytterna eller provbadar i bubbelpoolen är det fartygets städare som vet allt om allt ombord, och som inte har förstånd att berätta det för de som borde veta bättre – som kapten Löfven till exempel…

Fortsättningen är värd att läsa...

SKEPPET SVEA OCH KAPTEN STEFAN

Hela denna historia sätter fingret på en kultur som började odlas mer tydligt än tidigare i rikspolitiken i samband med valet 2010, Reinfeldt II. Detta har sin egen historia i att Alliansen egentligen hade räknat med att förlora valet 2010 och inte hade en samordnad politik för nästkommande mandatperiod...

Reinfeldt II präglades av detta, det fanns ingen klar idé om vilken politik som skulle föras utan makten blev huvudsyssla, ansvar blev en bisyssla...

En bisyssla som regeringen Löfven I inte riktigt har klart för sig vad han skall göra med. Han kan inte bli av med den och inte heller outsourca ansvaret hur som helst även fast han gjorde tappra försök under dagens pressträff att lasta Erik Bromander, före detta statssekreterare åt Anna Johansson, med så mycket som möjligt. Elegansen i detta kan ifrågasättas...

Den stab statsministern har är i huvudsak skolade i makt, inte ansvar med några få undantag. Statsministern har själv det yttersta ansvaret för urval och rekrytering av de som är mest lämpade i hela Sverige för uppgiften. Bromander var en av dessa...

Såväl Alliansen som regeringen präglas idag av en kultur av makt – inte att ta ansvar för Sverige. Om kulturen hade varit den omvända, att ansvar premierades, skulle skandalen inom Transportstyrelsen, krisen i polisen eoch problemen med de ökade fattigpensionärerna vara hanterbara för att ta några exempel. Istället kommer ansvar i skuggan av dagens huvudsakliga syssla. Makten i sig...

Ansvaret. En allt mer störande bisyssla...

 

Ansvaret. En störande bisyssla

Jenny Stiernstedt skriver att idag märker gemene man inte mycket av klimatför-ändringarna i sin vardag. Men havet stiger allt fortare och ovädren blir fler...

Båda av de senare påståendena är falska. Det första påståendet är riktigt, eftersom klimatet inte har förändrats, så märker inte heller gemene man några förändringar.

Antalet oväder blir inte fler vilket tidningen själv nyligen konstaterade i en artikel som inte var skriven av Stiernstedt. Ser man till statistiken från de senaste åren är trenden snarast den motsatta, antalet oväder och orkaner minskar på jorden.

Haven stiger inte allt fortare. Jorden har haft en linjärt stigande havsnivå sedan slutet av lilla istiden i mitten av 1800-talet på 2-3 mm per år. Orsaken är givetvis att jordens medel-temperatur då började återhämta sig och ett antal glaciärer började då dra sig tillbaka. Man kan inte skönja minsta påverkan på takten i havsnivå-stegringen från den stigande halten av växthusgaser under andra halvan av 1900-talet...

Med en fortsatt stegrad havsnivå i den högre 3 mm takten, kommer nivån att stiga 30 cm på hundra år, en stegring som världens kustområden lätt anpassar sig till. Det finns överhuvudtaget inget alarmerande i havs-nivåns utveckling och några Söderhavsöar har inte hamnat under vatten som larmande propagandister likt Stiernstedt förutspått...

Propagandabladet SvD fortsätter pumpa ut Fake News i oförminskad takt

 

En professor tror alltså att man med lite politik kan greja en situation där människorna inte längre behövs i produktionen. Det går inte...

Om människorna inte behövs i produktionen pajar hela vårt marknadsekonomiska samhälls-system, det fick jag klart för mig redan år 1996 då jag skrev följande betraktelse (som jag visserligen publicerat på denna blogg för två år sedan men nu repeterar eftersom jag tycker den är så bra)...

Vad händer om man fullföljer robot-varningarna till slutpunkten när det inte behövs en enda människa i produktionen...

Jo, historien om livet på den okända ön duger bra att berätta en gång till...

Om robotarna tar över

mån 24 juli 2017

Infrastruktur-ministern som aldrig visar tänderna... Gud ske pris att det finns såna också som har vett att inte visa sina svagheter... fast till slut så gick det inte... skilja på skattepegar och privata är inte lätt...

I första hand handlar det alltså om att infrastrukturministern knappast kan komma undan med att hävda att hon inte fått veta av sina tjänstemän. Hon har ett eget ansvar för att informationen når upp, det är därför det heter "departementschef"...

Själva skandalen som sådan bedömer jag mer som ett systemfel än som något enskilt misstag. Det handlar om hur saker och ting handlas upp i offentlig sektor. IBM har fått en felaktig bild av vad staten efterfrågar och staten har själv inte själv vetat vad den ska efterfråga...

Ågren på Transportstyrelsen

 

Det handlar om politiker vars uppblåsta självbild är på väg att spricka i sömmarna. Samt om makt- och vänskapskorruption...

Det är ju så det blir när man sätter politiskt rätttrogna karriärbyråkrater till chefer istället för kompetent folk. Känn DDR-vibbarna...

Som Dan Eliasson. När han var chef för Försäkringskassan lät han radera miljontals mail, som behövdes för internutredningar. Det borde vara åtalbart. Istället belönades han med posten som Rikspolischef, vilket inte heller går så bra. Och så där rullar det på...

Eller som Tomas Rikse. När han var chef för Kommunen i Flen och blev sparkad...  lät han radera "miljontals" mail, som behövdes för internutredningar...

Nää, tro inte att detta är unikt för Transportstyrelsen. Sådant förekommer hela tiden. Den härskande politisk-byråkratiska klassen anser sig helt enkelt stå över lagen. Man ser inget märkligt i det. Man förstår inte ens vad som är fel...

För det är ju där problemet ligger. Det vi ser är inte bara en godtycklig skandal - det är socialism. Det vill säga långtgående politiska maktambitioner i kombination med tilltagande byråkratiskt välde. Vilket alltid går åt helvete...

Det är denna socialism de svenska borgerliga partierna inte kommit sig för att rulla tillbaka - trots gott om tid i regeringsställning. Varför återinförde de inte något slags reellt tjänsteansvar? Varför gjorde de inget åt den maffia-artade utnämningspolitiken? Varför har de inte ställt sig på folkets och allmänintressets sida - mot överheten...

Ständigt har borgerligheten låtit socialismen segra - genom att i efterhand stillatigande internalisera allt djävulskap som sossarna har ställt till med. Detta så till den milda grad att dess företrädare glömt vad som är viktigt och själva blivit sossar...

Transportgate är konsekvensen av en medvetet förd politik

 

Det är lögn i helvitte att pitcha Julia Caesar... hon säger så mycket som hänger ihop... det blir för fjuttigt att välja enstaka sekvenser...

Det dyker upp en bild varje gång Sh läser hennes sammanfattningar... en bild av en ofantlig sekt som förtvivlat försöker hålla ihop inför ett ofrån-komligt sammanbrott...

Sh får intrycket att allt fler medlemmar vill

lämna sekten... kunskaper från andra sekter berättar om svårigheterna att lämna...

Medlemmar i den ofantliga sekten hindras att lämna av dom mest triviala orsaker... risken att förlora sin försörjningsförmåga... rädslan att inte vara önskvärd i fria världen...

Söndagskrönika: När man bränner böcker

 

En näktergalning som är svår att lajka om man inte är tokfeminist... kvinnor våldtar inte män, ty dessa äro

av ett överlägset mera

kultiverat slag än män...

Peta in en pinne i brasan... Borgström...

Näktergalningen... Kvinnor våldtar inte män. Hur kommer det sig? Kan inte män våldtas? Jo, det är klart de kan. En kvinna, eller flera tillsammans, kan naturligtvis utöva sexuella handlingar med en man mot hans vilja. Han kan försättas i vanmakt på ett eller annat sätt och sedan stimuleras sexuellt så att han får erektion varefter kvinnan kan ha samlag med honom hur mycket han än protesterar. Men kvinnor begår inte sexuella övergrepp mot män.

En pinne i brasan är förutsättningen, Mannen... så män kan ju våldta en kvinna och män kan våldta en man så att skador kan uppstå... tekniskt kan nog kvinnan snida till mannens pinne och stoppa den i brasan... det troliga är väl dock att mannen hjälper till så gott han kan...

Den man som har sex med en kvinna ska försäkra sig om att hon vill ha sex med honom och på det sätt som sedan äger rum...

Det ska alltså inte räcka med att ”jag förstod inte att hon inte ville” för att undgå straffansvar...

Därför begår inte kvinnor sexuella övergrepp mot män

 

https://3.bp.blogspot.com/-dQH2y5bj_qc/WXI1QbLIfUI/AAAAAAAAQ_k/NeI4e2HFNEIUxVEW-VwGo6nmkTbQgKbYgCLcBGAs/s400/unicycle-vintage-326x245.jpgTa lärdom av 

staten Oregon och cykel-skatten... bästa Flenare...

Till exempel en 15-dollarskatt på försäljning av cyklar som kostar mer än 200 dollar och har en hjuldiameter på minst 26 tum...

Fast en del tycker förstås det är konstigt... tänk att beskatta den hälsosammaste, billigaste, mest miljövänliga, effektivaste och  mest ekonomiskt hållbara transportformen som uppfunnits av den mänskliga rasen...

Nationens första cykelskatt

För en tid sedan började jag fundera, när hörde du senast eller ens någonsin talas om white pride?...

Vi känner till uttryck som white trash och white supremacy...

white pride, finns det? Om inte, varför inte det i så fall?...

black pride är ju ett etablerat uttryck i de sammanhangen, så white pride bore vara en likvärdig pendang...

ett annat uttryck som är klart rasistiskt, men lika fullt är helt accepterat bland mångkulturalisterna, white bashing!...

Det finns naturligtvis och inte särskilt förvånande ett positionskrig mellan svarta och vita feminister...

När vita människor för fram berättigade krav på lag och ordning kallas vi för angry white males...

När man gästar amerikanska fora måste man passa sig så man inte nämner för många av de 14 ord som brukar tillskrivas Adolf Hitler...

Begrepp som om de brukades på motsvarande sätt av vita direkt skulle betecknas som rasistiska. Dit hör exempelvis black pride, black power, black genocide...

Det finns en motsvarande om white genocide. Den är nog vanligare i Europa än i USA och Afrika...

Med det märkliga uppvisandet av vita politiker som moraliserande fördömer sina vita väljare för att de inte omfamnar att deras vita grannar på politisk order blir utbytta mot svarta dito...

Ibland dras den extrema slutsatsen att alla som inte är bekväma med att få sin vardagsmiljö kraftigt förändrad, är rasister av typen white nationalists...

Att det finns människor som konspirerar kan man inte förneka. Det finns det alltid. Men det är ytterst sällsynt att en konspiration får många anhängare som är medvetna om att de deltar i en konspiration. Vilket inte hindrar att det finns de som bidrar till konspirationens framgång...


De flesta som är med och påverkar gör det av ren opportunism, utan att ha klart för sig så att säga, externa konsekvenser. Det är inte ens säkert att man kan kalla dem nyttiga idioter, för de kanske har helt andra visioner för ögonen...


Ett tydligt undantag är klimatfrågan, där det finns många människor med dålig kunskap som driver alarmismen i tron att det verkar för något gott.

White Bashing

sön 23 juli 2017

 

Om psykopater som passar på i hissen... psykopater som våldtäktsmän är obotliga... psykopater som våldtäktskvinnor är lika obotliga och skulle orsaka lika mycket fysisk skada om dom bara kunde...

Psykopati beskrevs första gången av Philippe Pinel såsom "galenskap utan delirium", och som en karaktär som fullständigt saknade skuldkänslor. Det moderna begreppet för psykopati, det vill säga en karaktär som kännetecknas av sådan avsaknad av skuldkänsla men också bedräglig charm, skamlöshet, manipulation, inadekvat motivation och oansvarigt beteende, skapades 1941 av Hervey Cleckley i dennes bok The Mask of Sanity. Cleckley beskrev tillståndet som en psykisk diagnos, och betonade att sådana personer både saknade personliga värden och förmåga att förstå sådant, vilket yttrade sig i att personen inte skilde mellan skönhet och fulhet, godhet och ondska, kärlek och skräck. Psykopatin var som en känslomässig färgblindhet, ansåg Cleckley, varigenom den drabbade också var inkapabel att se sådana nyanser hos andra. Därvidlag kunde en psykopat upprepa inlärda fraser, men saknade förmåga att bilda sig djupare begrepp om värden...

Psykopaten är extremt spänningssökande. Även den normala människan söker spänning, men detta spänningssökande uppvägs av ett behov av trygghet och stabilitet...

Psykopaten låter sig utan hänsyn och tanke på konsekvenserna styras av sina impulser, som genast leder till handling. Detta gör att psykopatens liv blir splittrat och utan stabilt mål, vare sig det handlar om kärlek eller eventuell kriminalitet...

Psykopati är det farligaste vi har att hantera i samhället. Varför? För att den grundläggande strukturen hos psykopater är elakhet och det kan leda till de mest förfärliga skeenden i världen. Många krig har börjats av psykopater, och många kriminella, mördare, terrorister, och våldtäktsmän är psykopater. Men denna onda personlighet är farlig även för att psykopater kan dölja denna sida och bete sig normalt och manipulera omvärlden på det mest subtila och fördolda sätt. Så påverkar de därmed våra vardagliga liv.

Ändå nämns aldrig psykopatproblematiken i samband med våldtäktsproblematiken... detta gäller svennarna...

Det är emellertid skillnad på svennarnas våldtäcktsproblem och blattarnas...

Det var första gången jag förstod att det inte var mitt fel ...

Albert Carlsson2017-07-24 09:00

Jag vill framhålla att detta inte enbart är kopplat till journalistiken. Hela sam-hället bygger på kund-leverantörsförhållanden där kompetensnivån dem emellan är för dålig...


Säljare på hemelektronik-kedjor saknar allt för ofta kompetens omkring de produkter och den under-liggande tekniken de saluför...

Köpare av hemelektronik saknar rimlig beställar-kompetens och ställer fel frågor som på grund av ovan får fel svar...

Alltför ofta är de bägge grupper ovan ändå nöjda, fast de inte borde vara det...Fenomenet finns överallt. Politiker fattar beslut om VVS installationer på kommunalnivå utan att ha förstått. Tjänstemännen på teknikförvaltningen fattar inte heller utan lyssnar på den leverantör som lovar mest. Sen vet ingen hur det gick till när det blev för dyrt till för dålig funktion..

Jag håller med författaren av inlägget till fullo. Det jag kort och gott vill förmedla är att hela samhället kommer undan med för dåliga frågor...

Okunniga journalister svenska makthavares räddning

Stackars Butlex... fast han är ju inte ensam...

Har du sett denne man? Kontakta regeringskansliet på telefon 08-405 10 000. Du kan också kontakta Polisen på 114 14 om du har upplysningar om var denne man befinner sig...

Statsminister Stefan Löfven visar sitt "ledarskap" och att det fungerar precis som det alltid gör vid kris. Han försvinner in under en sten och hoppas att problemen går över om han inte låtsas om dem...

Cornucopia tar gärna emot rapporter och fotobevis om någon av er ser Stefan Löfven...

Efterlysning: Har du sett denne man?

Gamla Svedala är hopplöst förlorat... överorganisation är orsaken... visst... när allt blir för invecklat räcker inte den mänskliga kompetensen till... återstår bara att anpassa samhället till vad vi klarar av... och det kommer aldrig att ske kontrollerat...

På vilka grunder valde åklagaren att låta Ågren glida undan med ett strafföreläggande trots brottets omfattning i volym samt att personal vid KSI nu riskerat att ha fått sina identiteter röjda?

Varför uppmanade Säpo Försvarsmakten att avstå från att öppna en egen utredning direkt 2016 när skadan blev uppenbar? Fanns det i detta en politisk press eller önskemål? Peter Hultqvist har varit informerad sedan 2016 men inte agerat.

Hade åklagaren något som helst underlag från Försvarsmakten när beslut om att strafföreläggande, inte åtal, skulle erbjudas Ågren?

Om inte Försvarsmakten fått uttala sig om skadan, på vilken information kunde åklagaren göra en skadebedömning och om det i sådana fall räckte med ett strafföreläggande?

Har åklagaren pressats eller påverkats – direkt eller indirekt – till att ta politiska hänsyn med tanke på att det är så kort tid fram till valet 2018?

Samt, kanske viktigast av allt i det läge vi hamnat i:

Finns det en möjlighet och en självständighet från åklagarväsendet att driva fram ett åtal mot Rolf Annerberg med allt som nu framkommer?...

Det senare, en offentlig rättsprocess, skulle bli en garant för att dels reda ut turerna, dels återupprätta förtroendet för delar av statsapparaten och regeringen...

Genom sitt agerande har regeringen, och andra aktörer, inte bara begått något som kan vara brott mot rikets säkerhet – de agerar, och har även agerat, på ett sådant sätt att delar av förtroendet för rättssystemet nu är utmanat. Om vad som skett och om vi verkligen är lika inför lagen...

Fiskar ruttnar alltid från huvudet. Alltid, alltid, alltid.

Transportstyrelsen: Fiskar ruttnar från huvudet. Alltid, alltid, alltid

Tanken på politisk korrekt-het och hur politiskt korrekta människor resonerar finns ständigt närvarande på ett lätt irriterande vis, ungefär som en sten i skon, eller en bit äppelskal som fastnat mellan tänderna... 

En PK-dogmatiker kan bli så personligt illa berörd av att exempelvis se ett par vita medelålders män i kostym som sitter och har trevligt över ett glas öl att ökningen av stresshormoner blir kliniskt mätbar: vederbörande vill rent konkret fly därifrån eller skada någon. Närmaste parallell går naturligtvis till reaktionen hos en övertygad nazist om han skulle stöta på ett par ortodoxa rabbiner i full ornat som promenerar gatan fram en lördagseftermiddag...

Den patologiska altruismen hos PK-dogmatiker tippar lätt över i självrättfärdigande och en konstitutiv oförmåga att leverera koherenta omdömen om rätt och fel i interaktionen med verkliga och inbillade fiender. Man är beredd att förlåta varje nedrighet begången av de egna, och utslungar sina vildsintaste anatemata mot de andra, oavsett vad de har gjort eller inte...

Vem vill bli politiskt korrekt?

Provokativt och främmande, kanske särskilt främmande i en svensk kontext starkt präglad av folkhem och grupparbeten? Det är provocerande, men en hel del av Rands tankar är värda att fundera över både en och två gånger...

I Rands värld står den förnuftiga, starka och ensamma individen mot det dumma kollektivet. I Rands värld är idealmänniskan en människa som tror på sitt eget värde, sitt eget omdöme, sina egna idéer och sin förmåga att omsätta dessa idéer i praktiken. En förnuftig människa är trogen sina egna värden – värden som objektivt existerar – och kämpar till sista blodsdroppen för att försvara dessa värden mot feghet, falskhet och relativism.

I Rands moraliska universum är ”altruism” ett skällsord och ”egoism” normen. Altruism är, menar Rand, att inte ta sitt eget människovärde på allvar – för hur kan man hävda att man tar människans värde på allvar om man är beredd att offra det för någon annan? I Och världen skälvde svär förnuftets människor en ed som innebär ett löfte att ”aldrig leva för någon annan människas skull, och aldrig begära att någon annan människa ska leva för min.” Det är den randska egoismens innebörd: varje individ bör alltid välja det som är bäst för henne själv, och varje människas högsta moraliska mål är att sträva efter sin egen lycka.    

Slow culture: Ayn Rand

lör 22 juli 2017

 

Stackars förvirrade kvinna... dom dumma ser inte att tokfeministrarna är nakna... män som hatar kvinnor är sannolikt

färre än kvinnor som hatar

män... hatbegreppet används åtminstone mer av

kvinnor... har Sh fel...

Visst finns det psykopatiska män... psykopati är dessvärre ett sjukdoms-tillstånd som även drabbar kvinnor...

Andelen psykopater uppskattas till omkring ett par procent av befolkningen...

"Psykopati är en generell beteckning på en störd personlighet ifråga om känsloliv och vilja att följa sociala normer"...

"När människor med psykos-sjukdomar ofta har bisarra beteenden och uppföranden, är psykopaten istället väl medveten om att föra sig rätt, vara trevlig och att ge ett gott intryck – det ingår i störningen. Uppförandet kan dock vara teatraliskt eller tillgjort, personen kan uttrycka uppfattningar om sin egen förträfflighet, simulera känslor som anses passande, allt i syfte att manipulera för att uppnå bestämda personliga målsättningar...

En person med psykopatisk störning har som regel svårt att förstå nyansskillnader i känslor, till exempel skillnaden mellan sexuell attraktion och äkta kärlek. I kombination med detta har psykopater ofta drag av impuls-kontrollstörningar samt saknar tålamod; de söker sig till äventyr och beter sig ansvarslöst"...

Eva Burman om män som hatar kvinnor

Krönika

Ända sedan jag var i början av mina tonår har jag på olika sätt utsatts för sexuella kränkningar. Män har tafsat på mig i köer, juckat mot mig i skolkorridorer, försökt kyssa mig på krogen eller till och med ännu värre saker. Och det har inte bara skett en gång.

Jag och mina tjejkompisar, som har liknande upplevelser, har inte ens funderat på att polisanmäla. Ingen skulle ändå bry sig tänkte vi. Det hände ju hela tiden, varje dag, det blev vardag för oss.

Män i alla tider har ansett sig ha rätt till kvinnors kroppar, att ta på och bruka när de får lust.

Men något har hänt. Tycks det som i alla fall...

Sedan två år tillbaka går debatten het i sociala medier, bland politiker och i media om sexbrotten mot kvinnor.

Helt plötsligt tas dessa på allvar.

Allt är förstås fantastiskt. Äntligen säger jag. Äntligen har samhället börjat sätta ner foten när det gäller den här formen av brottslighet. Och fler brottsoffer känner säkert att det nu är lönt att anmäla. Det heter inte längre: Skyll dig själv.

Men det smakar surt i munnen. Någonstans gror misstanken om att den hätska debatten handlar om något helt annat. För är det verkligen så att alla dessa män helt plötsligt börjat värna kvinnors rätt till sin egen kropp?

I dag ställs krav på att straffen ska höjas, fler vakter ska finnas på festivalerna. Och så klart höjs argumentet - utvisa dem. För på något märkligt vis tror vissa att sexualbrottslingar per automatik är invandrare. Allihop.

På högerextrema sidor och i kommentarsfält så skriver män högröstat om att värna svenska kvinnor från svartmuskiga invandrarmän som sägs dra runt i grupper för att våldta.

Och det är väl bra att män bryr sig om våldtäktsoffer kan man tycka. För i grund och botten är det är ju män som är förövare och ska det till en förändring på allvar måste vi ju börja där - med männen. De måste börja med att rannsaka sig själva och sin syn på kvinnors kroppar som ägodelar. Och om de plötsligt börjar prata om att det här är ett brott så kanske de också slutar begå dem, tänker jag.

Men så enkelt är det nog inte.

För dessa högröstade män hatar inte bara invandrare, de hatar kvinnor lika mycket.

I alla fall kvinnor som har en åsikt, kvinnor som har inflytande, kvinnor som står upp för sig själva, och kvinnor som säger nej. Ganska många alltså.

Så vad handlar den här debatten om - egentligen?

Läs mer om dessa ämnen

HögerextremisterMediavåldtäkt

Eva Burman om män som hatar kvinnor

Löfven är ju naken för helvitte... kanske har han börjat förstå det själv...

Vi som är upplysta har ju vetat om´et hela tiden...

Frågan är om Gröning tror på det magiska tyget, det vill säga tror på etablissemangets påståenden om migrationspolitiken, ljuger och i själva verket också ser att kejsaren är naken, men låtsas att hon ser tyget...

Jag undrar var du är, Stefan Löfven ...

 

Nej faen... Sh lyssnar aldrig på "sanna jag", eller "riktiga jag" eller "verkliga jag"...

När Hakelius häromdagen hörde den femte sommarprataren tala om plågan av att inte kunna blomma ut i fullständig frihet, om sökandet efter och fyndet av sitt "sanna jag", eller "riktiga jag" eller "verkliga jag" – ordvalet är det enda som varierar – kändes det som en uppenbarelse...

Det här är inte bara dålig fantasi, självupptagenhet, eller klichéer. Det här är något slags nationalsång...

 

Riktiga svenskar ägnar sommaren - medvetet eller omedvetet, motvilligt eller med lidelse - åt att söka sitt "sanna jag". Ett "jag" obundet av hämmande normer, andras förväntningar eller sociala kompromisser. Ett själsligt grundämne, obesudlat av yttre orenheter. En personlighet så fulländat fri att den bara har sig själv att förhålla sig till...

Det är förstås en ganska barnslig idé. Ett jag utan sammanhang är lika möjligt som hålen i en grevé utan ost. Men det är också en djupt radikal tanke, som skulle kunna skapa en hel kader nitiska puritaner, beredda att utplåna allt i det sanna jagets väg...

Landet lagom? Pyttsan! 

Det är ett under att Sverige puttrar igång som vanligt i augusti. Att alla dessa sanna sommarjag, dessa egots khmerer, återgår till samhällets grottekvarn. Blir det någonsin revolution kommer den i augusti...

Revolution i Sverige? I så fall kommer den i augusti ...

 

Dumma Stiernstedt ser inte att klimat-alarmisterna är nakna inpå bara skinnet...

En kejsarinna i nya kläder... men om alarmisterna ”kollar fakta” på ett konstruktivt

sätt, kommer dom att finna att det finns en annan verklighet – en vetenskaplig, observationsbaserad, verklighet – där det inte råder någon tvekan om att Stenmar är naken...

Om Stenmar ”kollar fakta” på ett konstruktivt

sätt, kommer man att finna att det finns en annan verklighet – en vetenskaplig, observationsbaserad, verklighet – där det inte alls föreligger något verkligt hot om ”översvämningar till följd av varmare klimat”; vare sig längs våra kuster eller som extrema regnoväder över inlandet. Jag manar därför till besinning, eftertanke och faktakontroll...

Folksam försäkrar ej baserat på fakta

 


En svensk myndighet har satt sig över lagen och skitit i det blå skåpet...

Regeringen har känt till detta i minst ett och ett halvt år – och försökt lägga locket på. Man sägs till och med ha uppmuntrat det sanslösa säkerhetshaveriet...

Men tro inte att detta kommer att få några större konsekvenser. Inte den här gången heller. Det kommer att blåsa över och glömmas bort. Inom kort är det som om denna affär aldrig har inträffat. Cirkulera, här finns – som vanligt – inget att se...


​Den politisk-byråkratiska maffian kommer aldrig att släppa sitt grepp om myndigheternas chefsposter. Transportstyrelsens nya ledning är tydligen karriärbyråkrater de också – istället för dokumenterat dugliga och kompetenta människor...

Det finns inget bättre att hoppas på

 

Ack ja. Efter decennier av genuspedagogik och åratal av normkritik krävs ännu mer av samma vara...

Förskolan och grundskolan har haft uppdraget att ”motverka traditionella könsmönster och könsroller” inskrivet i sina respektive läroplaner sedan sent nittiotal. Skolans värde-grund slår fast genuspedagogikens välsignelser och att ”ett normkritiskt perspektiv” är en självklar utgångspunkt för varje pedagog i svenskt utbildningsväsende...

Det nakna Skolverket uppmanar alla skolor att arbeta normkritiskt för att motarbeta diskriminering och kränkningar – trots att det inte finns några studier eller någon som helst empiri som visar att ett normkritiskt förhållningssätt leder till mindre diskriminering eller färre kränkningar. Det är en åsikt, snarare än ett faktum. Varför är det ingen som synar den åsikten? Därför att det 

dumma folket inte vill se att Skolverket är naket...

Normkritik, är det skolans kärnverksamhet?

fre 21 juli 2017

Sverige har drabbats av den största säkerhetsläckan på decennier om inte mer. Oerhört känslig information om belastningsregister, stridspiloters adresser, skyddade identiteter, hela det militära fordonsregistret, uppgifter om svensk infrastruktur och mycket annat har via Transport-styrelsen läckt till obehöriga i öst...

Ingen vet om eller hur denna information sedan har spridits vidare, men det krävs ingen livlig fantasi för att inse att det finns intresse hos utländsk makt och kriminella att köpa dylika uppgifter...

En generaldirektör har begått brott (för vilket hon får betala dagsböter på 70 000 kr) och ministrar har hållit tyst eller ljugit. Hanteringen har i bästa fall varit senfärdig. Det fattas egentligen bara en sexskandal...

Skandalen uppmärksammas än så länge främst i sociala medier och i opinionstexter. Intresset från public service har varit ganska svalt, även om de obligatoriska frågorna har ställts. De stora rubrikerna lyser med sin frånvaro, och det är ganska signifikativt att SVT väljer att toppa sina sändningar och sin hemsida med andra händelser...

Ett land som läcker


Vi förstår inte varandra. Detta alltför sällan uppmärk-sammade faktum är en kraftigt bidragande orsak till att vänstern och högern så ofta talar – eller rättare sagt, gapar – över huvudet på varandra.

Båda sidor tror sig visserligen vanligtvis förstå den andra, men sanningen är i regel en helt annan. Faktum är att man, när det kommer till kritan, påfallande ofta inte ens förstår den ideologiska grunden för den egna sidans ståndpunkt. Av denna anledning tänkte jag i en serie inlägg gå till botten med några begrepp, och först ut av dessa är pengar...

Pengar är något de allra flesta använder sig av dagligen, men detta i regel utan att närmare reflektera över vad det egentligen är man gör. När frågan om vad pengar är kommer på tal får många något plågat i blicken. Pengar är för de flesta, trots att just pengar är något man har stor egen erfarenhet av, i mångas ögon något esoteriskt och närmast metafysiskt...

Varför vi inte förstår varandra, del 1/3 – pengar

 gmiksche skriver:

21 juli, 2017 at 21:52

Blattekulturen får gärna 

frodas men svennekulturen

bestämmer över blatte-kulturen... punkt... sa Sh...

Sen lite grundforskning med hjälp av Gmiksche... moral, motsatsen omoral och amoral, avsaknaden av moral...

Gmiksche menar att EU representerar amoraliska värden. Skillnaden mellan a-moralisk och o-moralisk är här lika stor som mellan alfa och omega. Juncker representerar arketypen av en människa som handlar amoraliskt. Även gangsters har sin moral. Man vet var man har dom.

Omoraliska värden definieras såsom varande motsatsen till moraliska värden. Däremot finns det inga amoraliska värden. Men man kan låtsas som om de fanns.

​Amoraliska värden saknar ett i förväg fastställt rättesnöre i såväl positiv som negativ bemärkelse. Den som agerar amoraliskt handlar enligt stundens ingivelse helt utan kompass. Och påstår sedan att han eller hon bara kunde handlat på det sättet. När det passar handlar vederbörande precis tvärtom. Och påstår lika självsäkert att han eller hon handlat rätt (jag kan inte få mig att använda ”hen” med tanke på vilka som skapat och marknadsfört termen). Vindflöjlar hör till den amoraliska genren.

Ett lurigt och rätt ogenomtänkt ämne som därtill är en het potatis

 

Moralisk eller sedlig, i enlighet med moralens krav, etisk, rättfärdig; sedesam, dygdig, anständig andlig, psykisk, själslig...

Omoralisk eller oetisk, moraliskt förkastlig, opassande, karaktärslös, hållningslös; osedlig, otuktig, sedeslös, lättsinnig, otillständig, liderlig...

Omoralisk eller som saknar moral, i avsaknad av moral, sedligt likgiltig, morallös, syndig, syndfull, fördärvad, förfallen, depraverad...

Transportstyrelsens ledning var uppenbarligen inte kompetent. Man kände till att man bröt mot lagen och att man åsidosatte sunt förnuft, men bestämde sig för att köra på ändå...

Man blev varnad av folk längre ner i verksamheten – men bad då bokstavligen talat dem som protesterade att hålla käft.

Sverige i ett nötskal...

Man har chefer i toppen som är politiskt tillsatta – sossepolitruker – men som inte begriper sig på verksamheten. Man sätter sig över lagar och regler som i en demokratisk rättsstat måste gälla lika för alla. Och man trycker ner dem som ifrågasätter och värnar kärnverksamheten...

Det kunde lika gärna ha varit polisen, eller någon annan myndighet. (Exempelvis Tullverket, som vid terrordåd väljer att inte beväpna sin personal – utan istället sänder hem den, av arbetsmiljöskäl.)

Det är likadant på de flesta håll. Högre chefer rekryteras inte underifrån, utifrån kompetens eller med hänsyn till verksamhetens bästa – utan inom den politisk-byråkratiska maffian...

Den svenska förvaltningsrötan

Kjell Lindmark skriver:

21 juli, 2017 kl. 06:04

Högutbildade har större sociala nätverk med varandra där kunskaper om bl.a. sjukdomar och vård sprids och diskuteras. De ställer som regel högre krav på omgivningen och har lärt sig att ifrågasätta även vita rockar. Lågutbildade har vanligtvis inte dessa nätverk och har inte de kunskaper som fordras...

När man söker vård eller hamnar på sjukhus kan inte vårdpersonalen veta vilken bildning du har. Dina skolor och betyg står inte stämplade i pannan, vårdpersonalen reagerar däremot på vad man som patient ställer för krav och de frågor man ställer...

Lågutbildade litar mer på vad myndigheter och andra auktoriteter säger än vad högutbildade gör. Däri ligger skillnaden hur hög ålder man kan nå. Högre utbildning ger bättre förutsättningar att ta till sig nya rön, att läsa på och framför allt få råd från vänner och bekanta...

De med sämre bildning läser mindre tittar mer på TV, röker i högre grad och äter mycket mer hel o halvfabrikat och försämrar sina möjligheter till ett längre och framförallt friskare liv. De är Big AB:s bästa kunder som lever på den stora massans okunskap. De med högre utbildning är som regel intresserade av mat av högre kvalitet och är mer måna om sitt välbefinnande...

Och eftersom våra myndigheter som skall skydda oss mot farligheter och ge korrekt information till oss sitter i Big AB:s knä så blir resultatet inget annat än uselt och de med lägst utbildning betalar priset med usel livskvalitet och kortare liv...

Vi kan inte lita på våra myndigheter att de ger oss korrekt information så länge som de låter sig påverkas av storindustrin så får vi helt enkelt lita till oss själva och ta eget ansvar för våra liv. Denna blogg är ett exempel av flera som ger information om vad man själv kan göra för att förbättra sina förutsättningar för ett friskare liv...

Får lägre utbildade sämre behandling inom vården?

Dom dumma ser inte att kejsaren är naken... det dumma folket ser inte att idolerna i den politisk-

byråkratiska maffian är nakna...

I sagan syr två skräddare nya kläder till kejsaren. De säger att de använder ett magiskt tyg som gör att mindre begåvade personer inte kan se det. I själva verket använder de inget tyg alls, men eftersom ingen vill framstå som mindre begåvad låtsas alla om att de ser "kläderna", och kejsaren vandrar omkring naken. Ett litet barn utropar dock: "Han har ju inga kläder på sig!"

Bokens sensmoral används ofta för att symbolisera hur människor anpassar sig till gruppen, även när det är uppenbart för dem själva att gruppen har fel. Att liksom det lilla oskuldsfulla barnet i sagan utbrista Kejsaren är naken! innebär att påpeka något som alla kan se men som ingen vågat säga...

Det låter ju enkelt men i verkligheten fungerar det uppenbarligen inte så enkelt. Då skulle publiken envist hålla fast vid att tyget var fantastiskt och kalla det lilla barnet och alla som upprepade barnets ord för bedragare och lögnare. Många skulle bli arga och vilja utesluta sanningssägarna ur sin gemenskap. En del kanske skulle ta avstånd från sina föräldrar eller andra anhöriga, om de framhärdade med att hävda att kejsaren är naken. Vissa skulle i enlighet med det magiska tygets egenskaper bli av med sina jobb, eftersom de uppenbarligen misskötte det. Det är ju en av de saker som avslöjas genom tygets magiska egenskaper.

Varför är det så annorlunda i verkligheten mot i sagan? En annan fråga man ställer sig är om de som tror på det magiska tyget, det vill säga tror på etablissemangets påståenden om migrationspolitiken, ljuger och i själva verket också ser att kejsaren är naken, men låtsas att de ser tyget? Nej, jag tror att de flesta inte ljuger. En del gör det, men de flesta människor kan inte medvetet ljuga så skickligt och med sådan konsekvens och inlevelse...

 

Varför sagan om Kejsarens nya kläder inte stämmer

Fortsättning