Vad är en staffagekonformist... motsatsen till en fritänkande dissident alltså...

Staffagekonformister växer på trän i ofantliga sekten...

Synonymer till staffagefigur...

Bifigur, utfyllnadsfigur, oviktig person, statist, figurant, staffage...

Synonymer till konformism...

Likriktning, likformighet, formbundenhet, traditionstrohet...

Vad är en storebrorslakej... motsatsen till en fritänkande dissident alltså...

Storebrorslakejer växer på trän i ofantliga sekten...

Storebror är den anonyme makthavaren i George Orwells roman 1984 roman utgiven 1949...

Synonymer till lakej...

Betjänt, tjänare, uppassare, hantlangare, hejduk, dräng, slav, handgången man, eftersägare, smilfink...

Vad är en oligarkmarionett... motsatsen till en fritänkande dissident alltså...

Oligarkmarionetter växer på trän i ofantliga sekten...

Oligark är en anonym makthavare i varje stelnad organisation...

Synonymer till marionett...

Tråddocka, leddocka, teaterdocka, kasperdocka, viljelöst redskap, jasägare, nickedocka, svansviftare...

Vad är en globaliseringskramare... motsatsen till en fritänkande dissident alltså...

Globaliseringskramare växer på trän i ofantliga sekten...

Globalisering är motsatsen till lokalisering... ekonomisk lokalisering, som en gång förespråkades av miljörörelsen, är motsatsen till ekonomisk globalisering...

En kramare väljer en sorts gosedjur... en vargkramare skiter i lammen...

mån 20 juni 2016

Globalism betyder i sin enklaste form att världen skall styras av en enda regering, ha en enda armé, en valuta och en religion...

Tanken är långt ifrån ny, den hävdades redan under Romarriket. Skillnaden var att världen då var liten, Asien och den amerikanska kontinenten fanns inte ens på kartan. Bolsjevismen och Hitlers Tredje Rike hade samma ambitioner med samma tankegods fast i en betydligt större värld...

Försöken att upprätta en världsregering har dock hittills alltid misslyckats kapitalt, främsta orsaken har nog varit att användandet av militär makt, våld och terror sällan skapar de lojaliteter som behövs för att hålla samman större strukturer. Världen är ett kalejdoskop av olika kulturer, religioner, traditioner, värderingar, behov och förmågor...  

Hur kan någon tro att allt detta skulle gå att förena under ett litet fåtals styre? Ändå har världsregeringen varit en dröm för en grupp människor som under det senaste seklet trappat upp sina ansträngningar att konkretisera denna dröm...  

Man har numera insett att vapen inte är rätt modell, utan ekonomisk överhöghet. Efter att under ett par hundra år tålmodigt ha byggt upp en i det närmaste total kontroll över världens ekonomi är denna grupp nu ytterligt nära målet – en ny världsordning...

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 1. Bakgrund och syften.
Migrationsverket har tecknat avtal om att få använda ett gigantiskt kryssningsfartyg vars ägare verkar vara halv- eller helkriminella och ingen kommun vill låta båten ankra...

Bubbavel ser en plan. Jag ser framför mig hur båten försöker landa i kommun efter kommun, tar emot några hundra asylsökande för att sedan få dra vidare. När sedan båten är full, så tuffar den sakta söderut till någon stilla hamn i Libyen där den släpper av sin last. Sedan åter till Sverige, där proceduren upprepas...

Båten tar 1800 passagerare. Ygeman ville utvisa 80000. Efter drygt 40 resor har vi nått målet. För de som blir över kan vi chartra Romsons skuta - förutsatt att den klarar miljöprövningen...

Äntligen har Migrationsverket vaknat!

Om vi inte accepterar att vi är olika och då menar gästbloggaren vita och svarta, kvinnor och män, händiga och ohändiga, intellektuellt intresserade och begåvade och de som inte är det, så står vi inför olösliga problem...

Om det viktigaste av allt här i världen är likhet eller jämlikhet i varje aspekt, så blir den enda möjliga politiska styrelseformen en genomgripande diktatur utövad av ”de upplysta”...

som förstås själva alltid är undantagna från alla krav...

PK-korridoren är en oprecis benämning. Det borde heta värdegrundskorridoren eftersom värdegrunden är den verksamma beståndsdelen. Denna kan bara gå mot en skärpning, vilket betyder att korridoren blir smalare och smalare...

När någon åsikt eller företeelse exkluderats från värdegrund-korridoren, så är den för alltid utestängd, eftersom varje försök att diskutera denna visar att man har fel värdegrund...

Bloggläsare slutet av juni 2016

Svenskar är som ”ett stim av sniglar”. Det är välfunnet. Alla vet hur stim rör sig. Alla fiskarna simmar alltid åt samma håll...

Sedan vänder sig alla fiskarna samtidigt och simmar alla åt ett nytt samma håll. Det är bara det att svenskarna är så mycket långsammare än fiskarna...

Men denna koncilians och enhetlighet och konflikträdsla, denna extrema anpasslighet och konsensussträvan som kännetecknar oss svenskar är ju samtidigt en del av vår framgångsformel. I det homogena Sverige har det aldrig varit heroiskt att blåsa i visselpipor i stället för att ställa in sig i ledet. Sådan uppstudsighet har varit oförskämd och farlig. Små fiskar som lämnar stimmet blir tagna av gäddan...

Vi har inte fått så många internationella stilpoäng av vår feghet. Winston Churchill, som föraktade oss för vår feghet under kriget, besvärade sig inte ens med att komma och hämta det nobelpris i litteratur som vi så fjäskigt tillerkänt honom...

Men de flesta människor bedömer inte sina samhällen efter stil och manér och erkännanden utan efter om det kommer kött och potatis på bordet och om livet är bekvämt och hyggligt att leva. På den punkten har vi varit enastående framgångsrika...

Fega och inställsamma, men jäklar vad vi producerat medan andra folk med stora egon grälat, morrat och strejkat. Åsiktskorridoren har nog varit bra för åtminstone det kroppsliga välbefinnandet...

Känn dig själv


Vore jag britt skulle jag rösta för självständighet. Som svensk blir jag mest nervös. Britterna är ofta de som är rimliga och sansade i EU-samarbetet...

Och nu kanske de kommer att lämna oss i fransmännens, polackernas och italienarnas våld. Utan Storbritannien kommer vansinnet att eskalera...

Med det brittiska pundet ute ur bilden kommer trycket att öka på Sverige för att vi skall ansluta oss till den gemensamma europeiska valutan, euron. Vi har nämligen inget formellt undantag på den punkten. Och euro-länderna ser helst att den svenska ekonomin är med och ger euron konstgjord andning...

Utan britterna kommer överstatligheten, centralstyrningen och politiseringen av ekonomin att öka. Då kommer man att sätta högsta fart för att förverkliga idén om ett Europas Förenta Stater. Det ständigt närmare samarbetet finns inskrivet i alla EU-fördrag sedan Rom-fördraget...

Britterna röstar om självständighet

sön 19 juni 2016

Varför inte börja med utjämningseffekten...

Ta bort alla tjänster som inte är lagstadgade...

Så varför problemisera...

Akut personalbrist i de flesta kommuner

Mycket kan lånas ut med skattepengar...

En suddig moderat... 

En som missuppfattat sitt politiska moderat-uppdrag...

lotta finstorp 3

Idrottsbibliotek kan bli verklighet

Ett gammalt huvud på en ung fotbollsspelare...

En fotbollsspelare som nickat för mycket...

Är det fotbollsspelaren från Ärla på gränsen till Flen...

 

Vi har möjlighet att bygga något riktigt bra

Katterna som går runt den heta gröten...

Vi är rädda för svennarna...

Vänsterfeminism och liberalfeminism... det är skillnad det...

lotta finstorp 3

Anna Kinberg Batra visar oss vägen

En självgod politruk... som ger oss kalla kårar...

En HBTQ-fantast...

En god människa...

 

Vi bygger ett Sverige som håller ihop

lör 18 juni 2016

Stort och smått hänger ihop... globalt och lokalt hänger ihop...

9:40 in i klippet "Björn Wiman möter Zygmunt Bauman" ger 90-åringen Facebook en känga...

Facebook är ett absolut motståndslöst instrument... det är därför det är så populärt... att klippa in sig själv i den artificiella värld som jag kallar... spegelsal eller ekokammare... i en spegelsal ser man bara reflektioner av sitt eget ansikte... i en ekokammare är de enda ljud man hör... ekot av den egna rösten... Facebook möjliggör just det...

Det finns en tangent på tangentbordet som heter "delete"... om man inte gillar det man hör eller ser, så tar man bara bort det... facebooknätverket skiljer sig helt från samhället i övrigt... du hör till samhället men nätverket tillhör dig... man kan manipulera nätverket som man vill... jag tror att vissa unga kan leva sina liv helt omedvetna om att det finns olika sätt att tänka på...

Den riktiga dialogen är den mellan människor som inte är likasinnade...

UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Att dagens Ryssland skulle vara ett hot mot Sverige är ett historielöst påhitt för att legitimera ett odemokratiskt fattat beslut...

Ryssland behöver inte längre spärra in sina medborgare och dess politiska ledning åtnjuter ett folkligt stöd som aldrig kommunisterna hade...

Det forcerade bygget av en sammanhållen och integrerad västlig hegemoni som pågår för fullt, är tänkt att säkra västvärldens fortsatta dominans i världspolitiken. EU, Euron, NATO, TTIP m.m. är viktiga byggstenar. Västvärldens politiska etablissemang har blivit de högmodiga planernas fångar. Att högmod går före fall har ordspråket lär oss. Denna gång blir det början till västvärldens fall.

Det västliga politiska etablissemanget har haft sådan brådska i sitt imperiebygge att man bortsett från mannen på gatan och vilka önskemål han har. Demokratin – folkstyret har fått stå tillbaka för brådskan i skapandet av den nya integrerade västliga hegemonin. En etablerad politikerklass med starka gemensamma egenintressen har slutit sig samman med den ekonomiska eliten över huvudet på sina väljare. Över hela västvärlden jäser det folkliga missnöjet över att vanliga medborgare tappat sitt inflytande. Det politiska etablissemanget väljer att i fråga efter fråga undvika demokratisk förankring av politiken. Stora förändringar av människors villkor drivs igenom med hänvisning till överstatliga beslut. Det svaga demokratiska inflytandet via EU-parlamentet kompenserar inte på långa vägar för det urholkade nationella väljarinflytandet.

Västvärldens förlorade heder

Vilka gillar ni bäst... dom mest illaluktande och veder-styggliga rasistkloaker vi har, till exempel hat- och rasistsajterna samtiden och avpixlat...

Eller kanske kärlekssajterna Aftonbladet och Expressen...

På en av hat- och rasistsajterna hittar jag emellertid något som liknar ett eftertänksamt intellektuellt försök att förstå de nya ideologiska skiljelinjerna i landet. Det är professor Karl-Olof Arnstberg som resonerar med docent Jan Tullberg. Samtalet pågår i trekvart och vindlar väl lite men det får man ursäkta; herrarna är trots allt ute och trevar i den okarterade mark som dagens Sverige utgör och varje hederligt försök till en ny självförståelse måste välkomnas.

De två akademikerna tycks vara ense om att det finns en ny ideologisk klyfta i Sverige. Det handlar inte om den gamla, som gick mellan socialister och borgerliga, utan snarare om en ny spricka som skär på en annan ledd och delar, å ena sidan, en etablissemangsbaserad grupp förment goda människor från, å den andra, förment onda människor – de två talarna till exempel – som bekymrar sig över migrationens effekter...

I onda rasisters sällskap

https://i.ytimg.com/vi/g0Qb83fXWu4/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=kPXp7PtebhDun4NyJCb3Kcwj1IA

Lördagsmorgon Avsnitt 9 Om klyftan som delar Sverige

https://i.ytimg.com/vi/GZLvZdgKSQI/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=QtYLf7thhnsQGAoraCAb3Y-MZik

Lördagsmorgon Avsnitt 10 Om sveket mot förorten- Längd: 42:27.

Det vore naturligtvis bra om ordningsmakten... polisen alltså... var bekant med sina lagstadgade arbets-uppgifter...

Ledare måste helhjärtat ställa upp på ordningsmakten och försvara deras vaksamhet och ingripanden, även när misstag begås. Det som räknas är syftet med insatserna: att skydda liv. Detta motiv går före mål om att inte besvära oskyldiga med granskning...

Däremot kan man fundera på hur staten i efterhand ber om ursäkt för de ingripanden som, när alla fakta tagits fram, visade sig vara obefogad. Också här handlar det om ledarskap. Man måste kunna försvara en hög säkerhetsnivå och samtidigt hantera avigsidan med detta, en sådan är att personer blir onödigt granskade. Och detta utan att undergräva en fortsatt hög ambitionsnivå i säkerhetsarbetet...

Glöm inte politiska ledarskapets betydelse

Giftkriget mot jordgubbarna fortsätter med oförminskad frenesi i de stora industri-odlingarna och är vid sidan av potatis det i särklass mest besprutade livsmedlet...

I Livsmedelsverkets provtagning på svenska jordgubbar innehöll inte mindre än 83 procent av all prover restgifter. I något prov upp till tio olika växtbekämpningsmedel. Varav flera cancerframkallande.

Lantbruksuniversitet tycks främst utbilda kemister i takt med att GMO-företag som Monsanto och andra gifttillverkare sponsrar utbildningen. Agronomerna tycks bara se hot och tar till alla slags kemiska medel. De ser inte vilka risker de utsätter konsumenterna och odlarna för eller den obalans de skapar i jorden och naturen som faktiskt bidrar till att på sikt öka angreppen. Forskare som är bäst på att blunda för riskerna och går gifttillverkarnas ärenden får de största anslagen...

Giftkriget mot jordgubbarna fortsätter

fre 17 juni 2016

Ett absolut otillåtet ämne... åtminstone efter 1945... ovanan att diskutera ämnet skrämmer skiten ur oss...

Så låt oss istället kolla hans förslag till kompetenstest...

Den första nivån handlar om att ideologiskt tänkande har fått alldeles för stor plats bland de anställda i stat, kommun eller landsting...

Det har blivit viktigt med genus, med värdegrund, med hbtq-certifiering etc. Jag ser detta som krav, som blockerar myndigheternas verklighetsförankring. Myndigheter ska i första hand ta beslut som fungerar, alldeles oavsett om de passar samman med politisk korrekthet eller inte. Det betyder att beprövad erfarenhet och vetenskapliga resultat måste sättas framför ideologi. Den som inte klarar detta klarar heller inte den lägsta nivån i mitt svenska IQ-test, och bör därför inte anställas inom stat, kommun eller landsting...

Den andra nivån handlar om samband. Ideologifrågan är viktig också här...

För att få anställning som förman, projektledare eller någon form av mellanchef, så måste man också klara att koppla samman företeelser med varandra, att se samband. Det finns exempelvis ett samband mellan invandring och de sjunkande skolresultat som bland annat dokumenterats i PISA-studierna. Det finns samband mellan tafsandet på unga flickor på musikfestivaler och vissa invandrade grupper av unga män. Det finns samband mellan våld mot unga flickor och den hederskultur som vissa minoritetsgrupper odlar. Det gäller också att inte dra fel slutsatser om samband. Att häststölderna har minskat under de senaste hundra åren beror inte på att folk har blivit ärligare...

Den tredje nivån handlar om förmågan att urskilja större sammanhang och gäller för avdelnings- och sektionschefer...

Det finns exempelvis ingen demokrati utanför nationen och därför är nationell solidaritet viktigare än satsningen på övernationella organisationer som EU och FN. Det gäller här att förstå att politiker har egenintresse av övernationella organisationer, eftersom de för dem öppnar en arbetsmarknad, där de kan utöva makt utan att behöva relatera till vad väljarna vill...

Den fjärde nivån, som gäller partiledare, elitpolitiker, generaldirektörer och mediechefer, är förmåga att prognosticera...

Enkelt uttryckt: om vi gör så här så går det på lite sikt så här. Ett exempel kan hämtas från fablernas … förlåt, mediernas värld. Om exempelvis journalister sätter i system att ljuga för dem som de kallar för mediekonsumenter, så kommer dessa att tappa förtroendet och sluta betala för mediernas produkter och tjänster. Förstår man inte detta så passar man inte på en chefposition inom medierna...

Ett svenskt intelligenstest

I svensk politik finns vad jag kan se för tillfället bara en konkret vision. Det är socialdemokraterna som har målsättningen att Sverige skall ha den lägsta arbetslösheten i EU...

Vilket naturligtvis är en smula bakvänt. Låg arbets-löshet är en konsekvens av en frisk, stark och växande ekonomi... inte ett fritt svävande mål...

Problemet i sammanhanget är att den rödgröna regeringen är skeptisk till fritt företagande och i det närmaste fientligt inställd till människor som tjänar pengar. Entreprenörer hålls kort och behandlas styvmoderligt, trots att det är de som skapar tillväxt och nya jobb...

Det är lätt att se att ekvationen inte går ihop. Först måste man skapa ett gott företagsklimat – sedan kan man skörda frukterna i form av välstånd och låg arbetslöshet. Inte tvärt om...

Sverige är ett komplicerat land. Den offentliga sektorn är stor, en omfattande byråkrati gör den övertung, den fungerar inte alltid som tänkt eller önskat och den är smärtsamt dyr i drift. Vi har många lagar och regler som tynger inte minst den produktiva sektorn...

I Sverige kan det vara svårt att förverkliga sina drömmar. Inte minst om man är ung, ny i landet eller vill försöka bryta sig ur ett liv som anställd. Det går fortfarande att bli rik, men först måste man ta sig över trösklar som är högre än i många andra länder.

Svenska folket behöver något att tro på och att kämpa för!

Hemskolning och hemvård... omöjliga tankar för en stelnad socialdemokrati... (med hemvård menas inte kommunal hemtjänst naturligtvis)...

De verkar inte ha insett vad digitaliseringen kommer att innebära för utbildningsväsendet. Med fiber och snabbt bredband, i princip obegränsad kapacitet för både ned- och uppladdning, kommer utbildning på alla nivåer att förändras.

Det handlar om kurser online, läxhjälp som affärsidé hos goda pedagoger som kan tänka sig att jobba hemifrån, möjlighet att välja en skola långt hemifrån och klara studierna huvudsakligen på distans, med mera.

I samma härad, digitaliseringen, propagerar både politiker, tjänstemän och företag numera hårt för vård på distans, uppkopplat och digitaliserat. Där ser alla inblandade pengar att tjäna, eller spara. Jag ser inga krav på att denna verksamhet ska bedrivas på patienternas villkor eller med deras bästa för ögonen. De vinster som kan erhållas i denna välfärdsverksamhet möter ännu så länge ingen kritik från V och Jonas Sjöstedt. Sover han eller tittar han bara åt ett annat håll?

Vi kommer garanterat att få en digitaliserad framtid. Frågan är om den också tillåts bli diversifierad, decentraliserad och demokratisk? Ges inte medborgarna företagartillfällen med den nya tekniken, då genererar den endast världshistoriens mest omfattande övervakningssamhälle.

Privat vård och skola

Inga stora förhoppningar om en fri marknad...

Tillverka och sälja är förbjudet... utanför korporativismens taggtrådsstängsel...

Ett totalitärt samhälle...

I ett nötskal

tors 16 juni 2016

En konspirationsteoretiker avslöjar sanningen... en dissident i sanning...

Globalismen, dess uppkomst och framtid är temat för artikelserien. De flesta har olika uppfattning om vad globalism är, därav rubriken. Jag skall därför belysa både vad förhoppningarna innebär och vad de negativa konsekvenserna kan bli...

Den accelererande utvecklingen, både globalt och i Europa, kräver under alla förhållanden snabba ställningstaganden om vi skall kunna påverka och styra den i en annan riktning. Om inte kommer efterkrigstidens Kalla Krig att framstå som en ljum västanfläkt i jämförelse. Mitt eget intryck är att våra valda politiker totalt saknar inblick i det scenario som jag tänker beskriva, ändå fattar de för oss väljare helt avgörande beslut. Om de å andra sidan är väl medvetna om det, kan jag inte kalla deras agerande för något annat än grovt vilseledande genom att hålla sina väljare totalt ovetande om sina verkliga syften...

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Förord.Från och med hösten 2015 brast fördämningarna. Jag menar med det inte enbart att det kom fler flyktingar till Sverige. Jag menar något radikalt annat...


När fördämningar brister måste man lära sig att skriva historia. Jag kan göra det 64 år bakåt. Andra kan göra det längre. Men det som är viktigt kan sammanfattas i följande punkter...

1945-1991 fanns det en mur som gick rakt genom Europa. Den gav enskilda individer, men aldrig folkmassor, en ytterst begränsad möjlighet att fly till Väst...

Mellanöstern präglades av stabila, och ändå fasansfullt förtryckande, diktaturer. Ingen kom från Syrien, Irak eller Jemen till Sverige och anmälde sig som flykting. De som kom var palestinier, från Gaza i de flesta fall, men också från lägren i Jordanien och Libanon, och från Västbanken förstås. De palestinska flyktingarna syns inte lika bra idag. På boendena är de utkonkurrerade av syrier, kurder, irakier, tunisier och andra.

Den första flykting från Afghanistan jag mötte i mitt liv var en ung sekulär vetenskapsman med familj som skulle ta över min lägenhet i Malmö 1982. Han flydde Sovjets ockupation. Jag nämner honom för att jag tror att han är representativ. Få människor kom till Sverige från den delen av världen, med undantag av de s.k. båtflyktingarna från Vietnam.

Nå, en fördämning har brustit. Ska vi acceptera konsekvenserna? Det är lätt att tänka så. Jag tänker det varje dag, inte om annat som en en uppgivenhet och en förtvivlan över vad det är jag lämnar över till mina barnbarn. Vem stämplar mig då? Det bryr jag mig inte längre om. Jag känner bara en stor sorg när jag möter en yngre generation som tycks helt okunnig om utmaningarna och hoten.

Europa - en kontinent i kaos

Folkmord iscensatt av läkemedelsindustrin... och etablissemangskramarna... är det så illa, månntro...

 

En långtidssjuk General-direktör Catarina Andersson... som kanske har "tillfrisknat"... fast det är ju inte riktigt säkert...

Revisorerna kritiserar också regeringen som gett Läkemedels-verket en delvis ny roll, med ett så kallat ”innovationsfrämjande uppdrag”...

Från att huvudsakligen ha haft till uppgift att kontrollera och utöva tillsyn ska myndigheten nu också främja utvecklingen av nya läkemedel. Det gör att myndigheten hamnar på dubbla stolar menar Petra Jonvallen...

– Det är inte helt oproblematiskt att främja den aktör man samtidigt är satt att kontrollera, säger Petra Jonvallen, som menar att stödet till läkemedelsbranschen på så vis byggs in i myndighetens uppdrag...

Läkemedelsverket kritiseras för att lita blint på industrin

Knarkare är en (missförstå inte) "försvinnande" liten del av läkemedelsmissbrukare...

Den stora mängden läkemedels-missbrukare är dom som gjorts beroende av blodtrycksmediciner, diabetesmediciner, kolesterol-sänkande mediciner och lyckopiller...

Att upptäcka att man blivit beroende av sina ordinerade, normala doser sömngivande, lugnande eller smärtstillande medel och sedan söka hjälp för det har alltid inneburit en stor risk att bli avfärdad...

Antingen hänförs abstinenssymtomen, som man efterhand fått mellan tablettintagen, till ångest eller en ny sjukdom som behandlas med ny medicin. Eller så hänvisas man till beroendekliniken alternativt att förskrivningen avslutas brutalt...

Vårdens reaktioner när det gäller dessa mediciner är ofta känslomässigt laddade. Det handlar om att skjuta skulden ifrån sig, att visa att felet inte ligger hos medicinen eller förskrivaren, utan alltså hos patienten...

Regeringen förnekar läkemedelsberoendet

RFHL – Wikipedia

Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, oftast förkortat ''RFHL'', är en idéburen organisation i Sverige grundad 1965 som Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare.

Hej och hå... så det kan gå... när man inte läser böcker...

Det är dubbelt hemskt att tänka på detta när man vet att våra firande studenter trots skola i tolv-år uppvisar djupa brister inte minst i språk – i dess förståelse och i dess rikedom av uttryck...

I ett frågeprogram minns jag hur en svensk student med ett par år på universitet inte kunde skilja på vad som var adjektiv och substantiv av orden ”fin” och ”kärlek”…

Assyriska språket, Chukris modersmål och en modern variant av arameiskan, hotas av kriget, minoriteterna som talar det kämpar för sina liv. Vårt svenska språk hotas av vår egen ringaktning. Att en svensk högskola vill kalla sig ”Jönköping University” illustrerar bara ett underliggande problem – inte bara att vi sänkt kraven på kunskap för att bli student och att vi ser på universitet som blott ett marknadsting som kräver engelsk logotype är illa nog men att vi inte längre älskar vårt modersmål och inser dess roll är en tragedi. Vi tycks inte förstå att grunden för att vi ska förstå andras språk är att vi behärskar vårt eget...

Att ringakta eller älska sitt modersmål

ons 15 juni 2016

Undanträngningseffekten gör sig påmind... hur många subventionerade låtsas- anställningar finns det i Flen...

Enligt DN är arbetslösheten bland utrikes födda i 108 av landets 290 kommuner över 30 procent. Men i vissa ser det ännu värre ut...

Den högst noterade arbetslösheten bland utrikes födda i en kommun har sedan 2011 stigit från 48,7 procent till 58,7 procent 2016. Så sent som 2012 hade ingen kommun en arbetslöshet bland utrikes födda över 50 procent. Nu handlar det om 12 kommuner... 

Snabbspår och beredskapsjobb i all ära - den utmaning som väntar Sverige under de kommande tio åren är sannolikt större än vad både Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra, eller för all del Annie Lööf, har velat begripa. Detta just för att deras analys hela tiden har varit fel...

Frågan är egentligen vad dessa politiker trodde skulle ske med en hög asylinvandring av lågutbildad arbetskraft till en högspecialiserad arbetsmarknad med starka fackföreningar. Är de förvånade över resultatet...

https://i.ytimg.com/vi/dXa3ijLemIA/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=6nNlMbuuWSoRfmcEknAAtFBXnmY

Karl Gerhard - Nu ska vi vara snälla- Längd: 2:45.

 

Utmaningen

Skjut budbärarn...

Så kan det väl vara... från kommunist till liberal till reaktionär till frälst dystopist...

Från ungdomlig fattiglapp... till att slita och släpa i hopp om att kunna samla lite pengar på hög... som ska försvaras med blanka vapen på ålderns höst... till insikten om alltings meningslöshet...

Möjligen kan man lägga till i Engellaus resonemang... övertygelsen om att politiker gör mera skada än nytta... i den sista åldern tror man inte längre... man vet...

Människans fyra åldrar
Unionen har passerat bäst före-datum och befinner sig i en utförsbacke som den styrande nomenklaturan inte räknat med och som de inte heller vet vad de ska göra åt...

Situationen med ett styrande politikerskikt i EU som inte förstår vad som håller på att hända och vars agenda alltmer fjärmar sig från befolkningens önskemål påminner inte så lite om vad som håller på att hända i USA...

Där är Donald Trump som jag skrivit förut är på väg att bli landets näste president, alltmedan de styrande står som frågetecken inför denna folkliga "revolutionsröstning" och inte förstår varför det händer eller vilken taktik de borde använda om de vill behålla makten...

För Sveriges och Finlands finansmarknader kan Brexit förresten bli extra spännande, då resultatet presenteras 24 juni, vilket råkar vara midsommarafton och finansmarknaderna då är stängda...

Därmed måste aktörerna i förväg positionera sig för den oerhörda osäkerhet som Brexit-omröstningen innebär, utan att kunna agera förrän måndagen den 27 juni om de globala finansmarknaderna skulle gå "åt fel håll" jämfört med de positioner man tagit...

Brexit-förespråkare för alla klasser

Tänk om inte Brexit får några konsekvenser alls?

Sparreholmarns enkla utgångspunkt är att förorenaren ska betala...

En gemensam undersökning gjord av SLU, SMHI, IVL och SCB visar att inte ens om vi helt och hållet la ner allt jordbruk i hela Sverige skulle tillförseln av närsalter och föroreningar till Östersjön sjunka till nivåer som motsvarar statens miljömål. Den naturliga tillförseln är större än vad deras mål tillåter...

Det framgår inte hur nära målet man skulle komma om Sverige helt tömdes på såväl människor som mänsklig aktivitet. Min gissning är att inte ens då skulle miljömålen kunna nås. Så orealistiska är dessa drömmar, som i princip gjorts till lag. Jag har kritiserat dem från start och nu har statens egna myndigheter och kontrollorgan gett mig rätt.

Det är dags att ställa politiker och aktivister till svars för den skam- och skuldbeläggning de utövat på medborgarna. För att inte tala om vad de kostat oss i både skatter och privata utgifter!

Förutom att miljömålen visats sakna vetenskaplig förankring och de politiska besluten utgör kostsamma slag i tomma luften, så måste man med undersökningen i hand fråga sig vad värdet av PPP, Polluter Pays Principle, är? Hur ska man veta var gränsen mellan förebyggande politik, ekonomiska styrmedel och dyrt nonsens går?


Miljömålen på tok

När insikten om FN-överenskommelsernas revolutionerande omställning och enorma kostnader sjunker in i det allmänna medvetandet, kommer många människor att ifrågasätta dem eller helt enkelt slå dövörat till för de ständiga larmen...

Just nu är det politiskt korrekt att godta IPCCs två fundamentala teser, att det sker en långsiktig global uppvärmning och att denna är orsakad av människans fossilanvändning...

De som betvivlar den ena, den andra eller båda dessa teser och vill diskutera andra förklaringar, blir utfrysta. Det är ingen vetenskaplig hållning. Växthuseffekten, som möjliggör livet på jorden, är en komplicerad fråga, som långt ifrån är slutgiltigt klarlagd.

Klimathotet kommer att följa mänskligheten i generationer framåt. Opinioner svänger. Det är alltför lätt för politiker och politiska partier att i dagens opinionsläge förfalla till populism i klimatfrågan och föreslå och genomföra symbolhandlingar utan långsiktigt värde för klimatet. Det försvagar tilltron till saken. Det gäller att prioritera insiktsfullt och att välja strider med omsorg...

Klimatöverenskommelsens stötestenar

tis 14 juni 2016


Etablissemangskramare eller dissidentkramare... vad är ni för ena... det finns nog inget annat att välja på...

När finanselitens hyperförmögna, intelligenta och socialt begåvade direktörer fångat våra ofta obegåvade och lågutbildade politiker i sina klor, står inte längre folkviljan hemmavid så högt i kurs...

Efter avslutade tjänster belönas många av politikerna med omotiverat högarvoderade uppdrag från de stora bolagen och bankerna – det kallas i andra sammanhang för korruption...

Allt detta är självklart. I takt med att globala företag och internationella finanshus får allt mer inflytande och gehör, så trängs det nationella inflytandet tillbaka i många länder...

Problemet med detta är att själva demokratin bara kan utövas nationellt. När nationens – folkets inflytande över utvecklingen minskar så trängs demokratin – folkstyret tillbaka och människor känner sig överkörda och marginaliserade...

Det är detta som gett näring till den starka opposition som nu växer fram i hela den västliga världen mot etablissemanget. Intressekonflikten mellan de globala finansintressena och de demokratiska nationella intressena har nått en kritisk punkt. Antietablissemangspolitiker och nationalister går fram starkt i alla val. En rad av de stora politiska frågorna i vår tid har denna bakgrund.

Migrationskrisen orsakad av en växande makt för storföretag och banker

En hijab är en religiös symbol och ett klädesplagg i ett. Den är inte annorlunda än, säg, doket hos en katolsk syster i Magdalenaorden.

När jag ser en katolsk syster tänker jag: ”Där går en nunna”. Hon är kristen och hon talar om att den identiteten är överordnad allt annat. Det är en av poängerna med att den finns.

En katolsk syster kan vara många andra saker, målare, rökare, författare, vinkännare, biologisk syster, bilförare osv., men det är ointressant. Om jag skulle behandla henne som vilken kvinna som helst skulle hon tycka det var underligt. Kanske skulle hon bli obekväm, i synnerhet om jag – i strid med allt vett och all etikett – skulle få för mig att flirta med henne. Doket talar om att flirt inte är okej, att hon valt ett liv i kyskhet. Beskrivningen av henne som nunna är egentligen rätt så rationell – den ger rätt sorts förväntningar hos den som möter henne.

På samma sätt föreställer jag mig att en kvinna som bär hijab vill signalera att hon främst är just detta: muslim. Hijaben signalerar och sätter en förväntan hos den som ser hijaben, nämligen att respektera bäraren och dennas religiösa identitet. I förhållande till denna förväntan är egentligen de andra identiteterna rätt oväsentliga. Den religiösa identiteten är så viktig för en muslimsk kvinna att hon är beredd att avstå från det som för de flesta kvinnor är mycket viktigt: att visa sitt hår och att vara tilldragande...

Svenska Hijabis

The independent har också en färsk undersökning som visar att Brexitkampanjen leder rejält. Men stanna-sidan ökar nu skrämsel-propagandan till stormnivå...

Det finns ingen ände på allt elände som kommer att drabba engelsmännen om de lämnar EU. De blir utkastade ur säkerhetsrådet, Putin kommer att anfalla och ingen kommer att hjälpa dem (fast det är EU de vill lämna, inte NATO), de kommer att svälta, börsen kommer att flytta till Frankfurt, osv. i det oändliga. Opinionsundersökningarna ifrågasätts, smutskastas eller så kastas egna påståenden fram om hur få det är som egentligen vill lämna EU...

Ingen lyfter fram att Britannia är en misshandlad kvinna som försöker lämna ett destruktivt förhållande. Inte ens de som vanligen fördömer våld i hemmet och försöker hjälpa misshandlade kvinnor att lämna dylika förhållanden ser parallellen...

De ser inte ens likheten i att precis som en individ ska ha både rätt och stöd för att gå sin väg, så ska också en nation av individer ha den rätten...

Hoppas, hoppas! Vi skulle definitivt behöva en Swexitdebatt i Sverige...

Euroskepticismen

Etablissemanget och dissidenterna...

Dissidens förutsätter per definition ett totalitärt samhälle... ett Orwellskt samhälle... inte nödvändigtvis en militärdiktatur...

Trump är emot etablissemanget... inget 

tvivel om saken att Trump är en dissident... han motarbetar aktivt den rådande samhällsordningen... liksom en växande skara vanliga medborgare som är emot etablissemanget utan att för den delen vara aktivister...

Trump är ett svar på tidens samhällsutveckling


En ny studie bekräftar en misstanke som länge funnits att skolsjukvårdens uppfattning om att det skulle finnas ett starkt samband mellan höga kolesterol-värden i blodet och ökad cardiovaskulär dödlighet bland äldre är helt fel...

Trots denna tveksamhet om blodkolesterolets farlighet har man försvarat sig med att en typ av kolesterol det s.k. LDL-kolesterolet skulle vara speciellt farligt. Det har därför kallats det ”farliga” kolesterolet inom skolmedicinen. Studien visar att det är precis tvärt om, personer med högt LDL-kolesterol lever längre än de med lågt. Några studier i metanalysen tydde t.o.m. på att cardiovaskulär dödlighet var mindre hos patienter med högt ”farligt” kolesterol.

Hundratusentals människor i vårt land behandlas med kolesterolsänkande preparat (s.k. statiner) som ger svåra biverkningar och försämrar livskvaliteten hos speciellt äldre. Nu visar denna studie även att statinerna sannolikt förkortar dessa patienters liv. Detta är en upprörande medicinsk skandal som måste innebära att Socialstyrelsen omedelbart går ut med direktiv om att avbryta all statinbehandling av personer över 60 år. Sannolikt borde statinbehandling sättas ut för samtliga patienter som får den och som inte lider av hyperkolesterolami eller som nyligen haft en infarkt.


En medicinsk skandal som underminerar trovärdigheten hos skolmedicinen

mån 13 juni 2016


Man kan generellt sett tycka att större resurser därför borde läggas på att hålla ett öga på människor som faktiskt finns på de brottsbekämpande myndigheternas radar...

Istället för massövervakning av vanligt, hederligt folk...

Man kan framföra mycket relevant kritik mot islam, som i vissa former är en oresonlig och våldsbejakande religion. Men bögar är å andra sidan inte populära bland till exempel fundamentalistiska kristna eller nazister heller.

Detta ändrar förvisso inte det faktum att extrema islamister anser att homosexuella skall dö och att militant islamism nu för tiden tycks utgöra det största terrorhotet i vårt samhälle.

​Sådant här riskerar naturligtvis att slå tillbaka mot alla muslimer, speciellt de som bor här i västvärlden. Det är inte speciellt konstruktivt. Dels har många som flytt hit gjort det för att lämna bland annat islamistiskt våld bakom sig. Dels riskerar sådant att skapa helt onödiga motsättningar, som i sig kan leda människor in i religiös radikalisering.

Plus detaljen att man bör bedöma människor utifrån deras handlingar, inte utifrån vilket kollektiv de råkar vara födda in i.

Samtidigt kan man inte dalta med fundamentalistiska islamister. Det västerländska, öppna, demokratiska samhället måste till varje pris försvaras. Människors frihet och lika rättigheter skall konsekvent försvaras, oavsett till exempel kön eller sexuella preferenser.

Frihet, tydliga värderingar och sunt förnuft är vårt bästa skydd mot terrorismen

Den liberala demokratin och den amerikanska hegemonin, Pax Americana, håller på att undergräva sig själva... so far, so good...

Hegemoni betyder... ledning, ledande ställning, herravälde, övervälde, välde, dominans, makt...

Pax Americana – Wikipedia

Pax Americana under ekonomisk, politisk och militär dominans från USA.

Sjukdomstecknen är synliga överallt: ökad isolationism och nationalism, växande protektionism och tvåpartisystemets kollaps. Vreden mot de institutioner som har underbyggt västvärlden under efterkrigstiden kommer både från den yttersta högern och vänstern. Och den drar fram likt en präriebrand...

Sen är det nog slut på logiken...

Väst går sönder och vänstern spelar med

Den svenska man som lägger en slant i en fattig romsk flickas mugg gör sig ur ett moraliskt perspektiv skyldig till samma slags kränkning som om han av samma flicka skulle köpa en sexuell tjänst...

I båda fallen medverkar han till att främja förnedring som en väg till försörjning.

Det kan förvisso uppfattas som särskilt anstötligt att mannen i det senare fallet köper egen sexuell tillfredsställelse, men mot detta måste ställas att han i det förra köper egen moralisk tillfredsställelse, en känsla av moralisk godhet betingad av att flickan framför honom tvingas stå på knä.

Det grundläggande är att det flickan i det senare fallet säljer inte kan reduceras till enbart en sexuell tjänst. Liksom i fallet med tiggeriet är det hennes värdighet som är handelsvaran. Det är just detta argument som låg till grund för sexköpslagen, och det bör självfallet äga samma tillämplighet på tiggeri.

Det som är verkligt moraliskt stötande i denna bodelning mellan tiggeri och prostitution är att de som får betala priset för att aktivisterna skall kunna framhålla sig själva som moraliskt mera högtstående än oss andra är just de offer som reduceras till att stå på knä – för att aktivisterna skall kunna brännmärka sina medmänniskor som rasister.

Det är en extrem form av aktivism, grundad i ett behov av att ständigt framhålla sig själv via reflexmässig brännmärkning av andra – idag är det rasister, igår var det sexister och i förrgår fascister. Den gemensamma nämnaren är aktivistens narcissistiska behov av att vara bättre än alla andra. Det är djupt osmakligt.

FÖRSÖRJNING VIA FÖRNEDRING

Nån strategisk planering blev det aldrig i Helgesta...

En sån himla tur... allting uppstod bara av en ren slump...

Att den svenska nazismen föddes i Helgesta är naturligtvis bara en konspirationsteori...

Strategisk planering ligger bakom många av vår tids påstådda konspirationer

Ett tiggeriförbud skulle ju onekligen avproblemisera romfrågan...

Sverige och Finland är nu de enda länderna i Europa som inte har något direkt förbud mot tiggeri...

Efter att sociala skyddsnät hade byggts upp vid mitten av 1900-talet och förmögenhetsskillnader minskade tiggeriet...

Lösdriverilagen avskaffades 1964, eftersom behovet att tigga ansågs undanröjt och lagen därför var obehövlig. Lagen ersattes istället med en lag om "samhällsfarlig asocialitet", vilken sällan har tillämpats och avskaffades 1981.

​Tiggare på gatorna i Sverige var också en mycket ovanlig syn fram till mitten av 1990-talet. Psykiatrireformen 1995 ändrade på detta. När mentalsjukhusen stängdes och dess patienter slussades ut i samhället, var några oförmögna att ta hand om sig själva och hamnade utanför den omvårdnad som ställer krav på den sökande...

Polisregistret över romer

sön 12 juni 2016

Svensk Webbtelevision (SwebbTV) är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik.

Syftet är att försvara en nästintill obegränsad yttrandefrihet för vad som är sant och relevant att sprida genom medier och utgivning. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av obekväma sanningar. Därför är vi partipolitiskt- och religiöst obundna.

​SwebbTV stödjer folkligt engagemang, närvaro i hela landet och inflytande genom delägarskap. Vårt publicistiska utbud ska innehålla daglig sann och relevant nyhetsförmedling, fördjupande samhällsprogram, reportage liksom underhållning och kultur.

Vi är Medborgarnas Media.

https://i.ytimg.com/vi/g0Qb83fXWu4/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=kPXp7PtebhDun4NyJCb3Kcwj1IA

Lördagsmorgon Avsnitt 9 Om klyftan som delar Sverige

”Paria” kallar någon tillståndet för statslösa flyktingar...

Den belägenhet som många flyktingar i Europa i dag befinner sig i...

Dagens flyktingar flyr från Bashar el-Assads Syrien, där han i likhet med historiens tyranner låter massmörda sina egna medborgare, eller från så kallade Islamiska Statens terrorvälde, inte olikt nazisternas skoningslösa SS, ämnat att ingjuta fruktan och med våld och död och modern PR uppnå underkastelse och installera ett skräckvälde.

Rasism och nationalism blir de ideologiska grundvalar som berättigar vilka brutala metoder som helst i ett gränslöst utnyttjande av dem som inte tillhör ’imperiets’ härskarfolk.”

De växande främlingsfientliga partierna i Europa, à la SD, utnyttjar i dag de mest plågade, flyktingarna, till att skapa en hatfull inrikespolitik. Partier inom Alliansen, som vill håva in röster, börjar anpassa sig. Enligt en forskningsrapport var bara tre procent av tyckandet på de fyra största tidningarnas ledarsidor 2010–2015 positiva till immigranter. Det strider inte mot yttrandefriheten att beskriva flyktingfrågan med medkänsla...

De skapar en hatfull inrikespolitik

En kommunistisk stöd-strumpa... som lever i det förgångna...

 

Spottar och fräser åt konkurrenterna på mittfältet...

 

SD må vara främlingsfientliga, rasistiska eller rent av nazistiska men moderna fascister är dom inte...

 

För helvitte Maria-Pia Boëthius, hon som hånglade med Ulf Lundell när Jack blev till! Fascism är etablissemangets ideologi, maktmänniskorna och fascismen är ett auktoritärt styrelseskick utifrån ett korporativt tänkande. I en fascistisk kommun ska makten flyttas bort från folket och föras över till ett ledande skikt . Fria människor stör den inre harmonin i en fascistisk kommun. Det är kärnan i fascismen.

 

Det moderna fascistiska begreppet har blivit ett uttryck för en oförsonlig inställning till oliktänkande! Vedertagna vardagsbegrepp som vi möter dagligen:

 

 

HBTQfascister, åsiktsfascister, hälsofascister, miljöfascister, LCHFfascister, väderfascister, majoritetsfascister...

 

Länken uppdaterad... tidigare nedstängd...

 

SD handlar om fascism

Jag brukar skriva att man ska kalla Sverige-demokraterna för vad de är: moderna fascister.

Grunden för det svenska partisystemet är en enkel vänster/höger-skala. Denna skala dominerar andra...

Det beror på att Sverige är ett klassamhälle med stora ekonomiska skillnader i ägande, inkomster och makt...

Ju större skillnaderna är, desto tyngre väger denna skala i politiken...

Det är alltså ingen tillfällighet att vänster/höger-skalan övertrumfar andra. Men det är också välgörande för det politiska systemet att det finns en enda sådan överordnad skala, på vilken partierna kan arrangeras. Den skapar funktion och stabilitet i systemet...

Om man har en överordnad skala i politiken innebär det att partierna alltså kan inordnas på den på ett systematiskt sätt. För att förstå hur det går till har man jämfört med situationen då en busshållplats ska anläggas på en gata. De boendes preferenser för var den ska ligga kan ordnas på en skala. Ju närmre hållplatsen hamnar den egna boplatsen, desto bättre, tycker var och en...

Enfrågepartierna bör abdikera. Det finns två vägar ut ur politiken för dem...

De kan normaliseras, och ta en plats på den traditionella vänster/höger-skalan. Men där är det trångt! En sådan omvandling förutsätter nog utbyte av både väljare och medlemmar.

Eller de kan upplösas för att deras medlemmar i stället ska kunna arbeta i olika folkliga, icke partipolitiskt bundna, rörelser...

Beträffande MP tänker jag att den senare utvägen nu borde vara den som ligger närmast till hands...

”Därför misslyckas enfrågepartier som MP”

Göran Greider konstaterar att nationalstaten med dess tydliga gräns ”varit en förutsättning” för Sveriges välfärdsstat, samtidigt som han anser att gränser är moraliskt felaktiga...

Man får leva med den dubbelheten. Det är en av dygderna som hör ihop med att vara modern: du måste kunna vara splittrad...

Hos högern finns idén om den slutliga lösningen: vi stänger alla gränser och odlar bara vårt svenska arv. Hos vänstern finns motsvarande doktrinär hållning där man håller på idealen om flyktingkonventionen och struntar i effekterna...

Jag är besviken på vänstern för att de inte klarat av att diskutera detta. Det är ett faktum att vänstern är väldigt dålig på det här. Man trycker bara bort frågorna...

Greider: nationalstaten har varit nödvändig

lör 11 juni 2016

Tricket är att hitta en behaglig kombination av frihet och ordning. Kruxet är att det inte finns en färdig sådan. Friheten och ordningen är i ständig förhandling...

Just nu upplever många världen som rätt oordnad. Kapitalet flyter fritt och stater kollapsar. Människor flyr över gränser. Den kollektiva makten har förflyktigats. Själva klimatet sägs vara ett hot. Så folk famlar efter lite fastare strukturer där de kan. Lite ordning, helt enkelt...

Det finns inget som måste vara hotfullt i det. Snarare tvärtom. Det är om man inte försöker finna balans som det blir farligt. Extremlägena föder nämligen varandra. Ur kaos växer förtryck, som överkompenserande motreaktion. Och tvärtom...

Det här är ganska enkelt. Ändå behöver det tydligen sägas. För fascism är en tråkig sak. Men det bästa sättet att göda den är att misstänkliggöra varje liten naturig önskan om ordning, hierarki och tradition...

Det är inte farligt att elever lyssnar på sin lärare, eller att mammor bakar bullar. Och, kära kulturskribenter, låt inte min strumplåda hålla er vakna...

Elever som lyssnar på lärare är inte farligt

Detta är en mycket trist historia eftersom mulen på älgen är en stor läckerhet...

Den kan tillagas på alla tänkbara sätt. Kokas, stekas, grillas, marineras och rimmas och till smaken så påminner mulen om huvudet på en bläckfisk av den större modellen...

Ett mycket matigt kött, om jag så säger, spänstigt och inte minst nyttigt. Fungerar väl både som förrätt och huvudrätt eller som tilltugg i största allmänhet...

Trist historia då älgmulen är en läckerhet

I Sverige behöver varken operativa eller avdankade toppolitiker riskera att få folket emot sig, inte ens när det visar sig att de är rena bedragarna...

Den politiker som är vald av svenska väljare till att tillvarata svenska intressen, och för att göra detta får nyckeln till kassavalvet och missbrukar förtroendet genom att skänka bort pengar till vad han eller hon personligen tycker är bra, är naturligtvis en bedragare. Eller med ett starkare språkbruk, en förrädare. Men så säger man inte i Sverige...

Så där ser det ut hela vägen. Bokslutet över Fredrik Reinfeldt, med sitt ohöljda förakt för det ”sovande” svenska folket, är absolut inte att han var en förrädare. Inte heller är Mona Sahlin någon förrädare. Hon kunde klämma ur sig nästan vad som helst, exempelvis ”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats ska den som heter Mohammed få jobbet”...

Lika litet är Stefan Löfven någon förrädare, trots att han in i det sista välkomnade massinvasionen hösten 2015. Inte ens när svenska politiker blåljuger för oss om invandringens lönsamhet, blir de förrädare. De kan till och med på lite sikt byta ut oss utan att vi ställer dem till svars. Det är nämligen just det som håller på att ske, utan att vi misstror dem. Att kalla dem förrädare, rentav lands- eller folkförrädare. Nej, så fula ord använder vi inte om våra politiker. Inte i Sverige...

Lydiga och lurade

Vad vore livet utan konspirationsteorier...

Sammansvärjningar som omfattar många personer är mycket sårbara, och de tenderar att snart bli avslöjade. Det finns därför anledning att vara generellt ytterst skeptisk till teorier om sammansvärjningar...

Å andra sidan kan personer med relevanta synpunkter bli anklagade för att vara konspirationsteoretiker. Det är ett tvivelaktigt men ofta framgångsrikt retoriskt grepp: eftersom de flesta vet att påståenden om sammansvärjningar oftast är felaktiga, framstår den som anklagats för att vara konspirationsteoretiker som en misslyckad person, och själva begreppet konspirationsteoretiker används huvudsakligen pejorativt, det vill säga som skällsord...

Varför är svenskar kraftigt överrepresenterade på Bilderbergmöten?

Fortsättning