Så tokigt det kan bli när storebror 

glömmer att stänga av räkneverket... ni var väldigt vakna mellan ett och fyra i natt...

tors 30 juni 2016

Tänk dig att du har en firma med 28 företag som kunder...

Plötsligt kommer en av kunderna, därtill en av de största med 16 procent av din omsättning, och förklarar att han tänker sluta köpa av dig...

EU har 28 medlemsländer, varav ett, Storbritannien, med 16 procent av unionens sammanlagda BNP, nu till den grad retat sig på två saker, dels migrationen och dels det krångel som EU åsamkar medlemsländerna, att landet beslutat sig för att lämna EU och göra EU-arbetet i egen regi. Jag kan tipsa om två korta videosnuttar med UKIPs ledare Nigel Farage, denna samt denna.

​Jag kan inte se att EU hittills reagerat på det sättet som du skulle ha gjort i ditt företag enligt ovan. Jag kan inte förstå annat än att detta är dumt av EU. I stället för att gå denna kund, och därmed alla andra kunder, till mötes är EU bara tjurigt, motvalls och halsstarrigt. Varför inte i stället uppföra sig som vilket företag som helst med misslynta kunder, i detta fall alltså i stället en förening med misslynta medlemmar...

EUs attityd

Under hela folkomröstnings-kampanjen har han beskyllts för att vara karriärist därför att han gick emot etablisse-manget.

Det var ett drag bara för att kunna bli partiledare, sa man...

Men Boris Johnson är inte som andra. Han är en intellektuell fritänkare som inte kan jämföras med traditionella politiker...

​Det var inget karriärdrag att vilja lämna EU, och det är inte politiska poster som är hans högsta mål. Han vill göra nytta på de arenor där hans personlighet fungerar. Och jag tror han kommit fram till att det hätska klimat som den förlorande stanna-sidan skapat inte ger honom det spelrum han behöver för att hans ledarskap ska fungera. EU-eliten i Bryssel skulle också vara hårdare mot honom och hans regering, än mot en brittisk regering med stanna-företrädare.

Boris Johnson tackar nej

Många nya skiljelinjer går det... och några gamla finns kvar... fast...

Det mest tragiska är det nya skiljet mellan gamla som kissar i byxorna och barnrumpor som inte är torra bakom örona...

Kanske har Europas arbetarklass blivit kastrerad och Orwelliserad ... men framför allt hjärntvättad och vilseledd av det sekteristiska etablissemanget...

Europas arbetarklass har blivit kastrerad

Storbritannien får journalist-sverige att löpa amok. Ja, hela Sverige-eliten suckar och jämrar sig...

Public service har gjort sin del genom att närmast uteslutande intervjua anhängare för stanna-sidan i valet. Det får sägas vara lite ovanligt att knappt en enda förespråkare för en vinnande sida i en folkomröstning får komma till tals i svensk TV och radio...

För att inte tala om alla över-representerade intervjuade med utländsk bakgrund...

I sociala medier, där botten aldrig tycks vara nådd, har åldern på väljarna hamnat i fokus. Det var nämligen främst äldre som röstade för utträde, vilket fick Hynek Pallas att twittra nedlåtande om "äldre vita gubbar med kissfläckar i byxorna".

Föraktet för vanliga väljare är nu ovanligt osminkat och grovt. Demokrati är bara roligt så länge folk röstar rätt. Gissa om denna inställning lockar fler att rösta "fel" i framtiden...

Demokratiföraktet

Västvärldens och USA:s Mellanösternpolitik och nygamla världsordning ligger i ruiner och Putin har just nu initiativet medan pratkvarnen Obama är en lame duck.

Erdogan har under trycket av det senaste årets utveckling insett sitt misstag. Han är givetvis väldigt besviken på USA:s agerande. Han ser också hur EU är på väg att rasa ihop och att man bland de andra NATO-länderna har allt annat än en enig linje mot Ryssland. Ett splittrat NATO kan i realiteten aldrig klara ett krig mot Ryssland. Erdogan söker sig därför nya allianser.

Erdogan inser att Putin kapat åt sig en nyckelroll i regionen, varför han nu kryper till korset och ber om ursäkt för misstaget att skjuta ner det ryska bomplanet. Erdogan och Putin planerar att träffas och man kan bara gissa vad som kommer ut ur det mötet. Min prognos är att Putin kommer att ytterligare stärka sin ställning på USA:s och NATO:s bekostnad. Turkiet har under hela NATO:s existens varit en mycket viktig del av strategin för att ringa in först Sovjet och nu det nationalistiska Ryssland. Ett närmande mellan turkar och ryssar splittrar NATO ytterligare. Bli inte förvånade om Erdogan störtas i en militärkupp med CIA-inblandning.

USA:s och NATO:s strategi är på väg att havereraons 29 juni 2016Kommer Brexit att bli en väckarklocka...

Eller kommer EU och dess ledare att fortsätta gå i sömnen – mot en ständigt allt tätare union, mer överstatlighet, mer kommandoekonomi och ett ständigt ökande demokratiskt underskott...

Den kritik mot EU som förekommer, den kommer främst från ytterkants-partier till höger och vänster – som råkat ha hamnat rätt i sak av fel skäl och som ofta är skvatt galna i övrigt...


​Från EU, dess ledare och dess etablissemang kommer bara en signal... mer av samma...

Vad man istället borde göra är att rulla tillbaka EU till ett mellanstatligt samarbete med ett enda syfte: Fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital...

Men hur gör man det när man är förenade vid höften av den gemensamma valutan, euron? Den kräver snarare hård centralstyrning, en fiskal union och upphävt nationellt ekonomiskt självstyre för att fungera...EU: Det finns ingen plan – bara mer av samma

Att Sverige blev vald till FN:s säkerhetsråd med marginal redan i första valomgången visar att vi är ett land att räkna med...

Något måste ha hänt de senaste månaderna. Något mer än att Jan Eliasson arbetat hårt för Sveriges sak...

Vilken vändning detta tar får vi reda på först 2017. Vilka frågor vi driver och vilka länder vi, som säkerhetsrådsmedlem, är välkomna till. Och kanske framför allt, hur biståndsbudgeten utformas de kommande åren…

Vad blev priset?

Lilla My är en av de saltare invånarna i Tove Janssons Mumindal. En replik som nog stannat hos fler än mig är... ”Nu räcker det, det blir ju rena känslosåsen av alltihop”...

Känslosås, jag får ofta det där ordet på tungan, när rapporteringen om de stackars flyktingarna blir för individualiserande och sirapskladdigtsnyftig, vilket den i synnerhet blir i det som min mailkontakt kallar för tvångsmedia...

Tvångsmedia, som finansieras över skatten eller licensavgifter behöver över huvud taget inte bry sig om sina ”läsare, lyssnare, tittare”. Journalister här är att betrakta som byråkrater i ”Statens Objektivitetsverk” (SOV)...

Känslosåsen

Sedan lång tid tillbaka har mänskligheten levat i en värld som bestått av flera världar, den första, industrialiserade världen där i stort sett alla människor varit om inte rika så i alla fall haft det bra...

Den andra, kommunistiska världen, som försvann kring 1990, samt den tredje världen där nästan alla varit fattiga...

Den här uppdelningen av världen i två block (sedan den andra världen försvunnit), där ett är rikt och det andra är fattigt, har erbjudit ett svårt intellektuellt problem. Hur skulle man förklara en ordning som framstod som så uppenbart orättvis och dessutom fram till relativt nyligen föreföll så stabil...

Det finns egentligen bara två möjliga förklaringar. Antingen är det de rikas fel eller också är det de fattigas fel.Den här uppdelningen av världen i två block (sedan den andra världen försvunnit), där ett är rikt och det andra är fattigt, har erbjudit ett svårt intellektuellt problem...

Hur skulle man förklara en ordning som framstod som så uppenbart orättvis och dessutom fram till relativt nyligen föreföll så stabil? Det finns egentligen bara två möjliga förklaringar. Antingen är det de rikas fel eller också är det de fattigas fel.

Om du tål ytterligare en halsbrytande men klargörande förenkling så ansåg världen fram till andra världskrigets slut att felet var de fattigas medan man sedan dess menat att felet är de rikas. Tidigare menade man att felet var de fattigas i bemärkelsen att de saknade intellektuella och institutionella förutsättningar för att bli rika (vilket kolonialmakterna hade föresatt sig att rätta till)...

Numera är det en djupt förankrad trossats hos såväl rika som fattiga att de förra har en skuld till de senare eftersom de rikas rikedom är stulen från de fattiga. I en recension av dåvarande slöseriombudsmannen Martin Borgs bok Någon annan betalar, till exempel,  skriver Dagens Nyheters kulturskribent Stina Oscarson att ”sanningen är att vi lever på bekostnad av fattiga länder”

Rasismen finns där du minst anar den

Bilderberggruppen har varit ett forum för slutna, strikt hemliga diskussioner mellan världens makthavare av alla kategorier.

Man kan se en fördel med dessa möjligheter till fritt informations-utbyte, men det kvarstående intrycket är ändå att hela företeelsen är ett gravt hot mot de demokratiska principerna...

... Vilket vi ser tydligt idag när våra valda toppolitiker är för oss totalt oförutsägbara, sett mot de valprogram de presenterat och blivit valda efter. Det är därför en enastående insats som Daniel Estulin svarat för genom sitt avslöjande arbete om Bilderberggruppen. Vi kan nu ha ett facit, där vi stämmer av den verklighet som blev till mot gruppens deltagarlistor. Dessa säger mycket mer om vad som avhandlats på de hemliga mötena än vad deltagarna någonsin hade önskat...

Daniel Estulin - Wikipedia

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 3 fortsättning. Palme och vapenexporten.Frankrikes och Tysklands utrikesministrar är redo att presentera en plan för att på ett effektivt sätt göra sig av med de enskilda medlemsländerna i vad som beskrivs som ett ultimatum...

Enligt det radikala förslaget kommer EU-länderna att förlora rätten att ha en egen armé, straffrätt, skattesystem och centralbank, och alla dessa befogenheter överförs till Bryssel...

Som en följd kommer medlemsstaterna också att förlora de få kontrollmöjligheter de har över sina egna gränser, inklusive förfarandet att släppa in och omfördela flyktingar...

 

https://1.bp.blogspot.com/-WRhLYzT_VVo/V3JqG7yMKYI/AAAAAAAAOus/f3iompCiB1EaNmjKsrT-qT-UzTC0MJrVQCLcB/s320/bank-576848.jpg

Fjärde Riket på väg

tis 28 juni 2016

Med den ekonomiska globaliseringen brukar framväxten av internationella företagskoncerner avses...

Och enligt somliga den därav ökade makt i världsekonomin som företagen får i och med detta...

Globalisering är en ekonomisk, kulturell och politisk process som innebär att världens länder knyts närmare varandra...

I allmänt språkbruk har Globalisering kommit att syfta på den ekonomiska integrationen mellan olika nationella ekonomier...

Antiglobalisering är en politisk term som syftar på motstånd till globalisering av ekonomin och politiken. Anhängare av antiglobaliseringen förespråkar opposition mot den politiska makt stora företag, som är med i handelsavtal och annat, har som anhängarna hävdar underminerar miljön, arbetarrättigheter, nationell suveränitet, tredje världen och andra lika angelägenheter. En av organisationerna som organiserar globaliseringsmotståndare är Attac.

Globalisering – Wikipedia

Antiglobalisering – Wikipedia

Så rasande fel Wiki har ibland... det nya Ryssland och Ukraina är särskilt förknippat med oligarki där ett antal mäktiga företagsägare och finansmän är kända som "oligarkerna".

I motsats till aristokrater härskar ofta oligarkerna i skymundan. Oligarki kan, när den har starka inslag av kriminalitet, ibland kallas maffiavälde...

Oligarker finns naturligtvis överallt... även i Ryssland och Ukraina... men jämfört  med de angloamerikanska är dom som flugskitar...

Oligarki - Wikipedia

Oligark - Wikipedia

En angloamerikansk oligarki tar över Amerika och Europa

Det finns något som heter Oligarkins järnlag och är en samhällsvetenskaplig princip...

Lagen säger... Oavsett om en organisation är demokratisk eller auktoritär, utvecklas denna oundvikligen till en Oligarki.

Ledningen organiserar sig därefter som en grupp för att stärka sina gemensamma intressen. När en organisation blir permanent, bildas ett funktionärsskikt, som förr eller senare blir till fåtalsvälde...

Så här sammanfattas Oligarkin, som egentligen syftar på ett fåmansvälde...

En organisation kräver administration.

Administrationen ökar makten hos vissa i organisationen. Makt korrumperar.

Oligarki och korruption går hand i hand...

Oligarkin startar ofta med korruption. Det är många som känner till att vi i Sverige har professionella lobbyister som har till enda uppgift att påverka våra folkvalda att fatta beslut som sammanfaller med lobbyistens önskan, ofta i strid med vad den folkvalde lovat sina väljare...

Vad som är rimligt att tänka sig är att den folkvalde tänker när han/hon blir ombedd att göra något som inte ligger i linje med det uppdrag han/hon fått av folket...

 

”What´s in it for me” eller “Vad tjänar jag på det?”

 

Korruption, pengar under bordet eller bara tjänster och gentjänster. Normalt sett så förknippar man korruption med svarta pengar, eller ska vi säga pengar under bordet, men så är det nog inte i Sverige. Vi är inte korrumperade genom pengamutor utan via tjänster och gentjänster...

Gamle Gudfaderns tes har kommit till heders igen... Jag hjälper dig i dag. Det kan komma en dag då jag själv vill ha en liten tjänst utförd av dig. Kan det vara så att betalningen kommer då den folkvaldes mandat går ut...

Bertil Lindqvist: De svenska oligarkerna

Du kanske undrar varför politiska system lunkar på som de alltid gjort även om de tycks vara på väg mot en avgrund...

Då ska jag tala om varför: de är inbäddade i tänkesätt, regelverk och institutioner som säkrar dem mot all annan förändring än att fortsätta som vanligt, bara lite mer...

En oundgänglig insikt för varje politiker som vill göra en förändring som avviker aldrig så lite från den normala ruljangsen – kort sagt en politiker som vill göra ”systemskifte” – är att han måste ta i så livstycket spricker...

Det finns ingen gräns för hur mycket jävelskap det gamla systemet kan mobilisera och hur många käppar det kan sticka i hjulen om det anar hotet av ett annalkande nytt system.

Att förändra politiska systemMalmö har styrts av Social-demokraterna i 20 år...

Staden har under lång tid haft omfattande asylin-vandring...

Kort sagt borde Malmö vara ett socialdemokratiskt skyltfönster för resten av Sverige och hela världen. Men något gnisslar här. Under dessa 20 år har nämligen utvecklingen gått käpprätt åt skogen...

Skattekraften har rasat jämfört med övriga Sverige, vilket i klartext betyder att dubbelt så stor andel som riksgenomsnittet lever på försörjningsstöd i denna stad och många med jobb har låga inkomster...

Vem vill regera landet efter 2018?

mån 27 juni 2016

Den brittiska folkom-röstningens efterbörd kommer kanske att vara den viktigaste lärdomen från denna historiska händelse...

Den har blottat det totala förakt som dagens politiska etablissemang tillsammans med sin svans av uppvaktande journalister i MSM (main stream media), visar för folkviljan och demokratin...

Vi – folket bevittnar i dagarna hur en odemokratisk härskarklass kommit ut som hysteriska antidemokrater. När SVT ringde upp Centerns purunga ledare Annie Lööf efter valet så fick vi veta, att detta var en mardröm som stöddes av alla mörka intressen i Europa som hon kunde komma på.

EU har visat sig vara en verklig guldkalv för politikeradeln. EU eliten har med stor list och skicklighet räknat ut hur man skall minimera politikernas eventuella motstånd mot den överstatliga hydra som växer fram i Bryssel...

Genom tiotusentals obscent högt arvoderade befattningar som parlamentariker och tjänstemän, har de skaffat sig ett instrument för att köpa våra politikers lojalitet. Man har t.o.m. lyckats korrumpera svenska miljöpartister som svikit tidigare ståndpunkter och idag framstår som unionens främsta försvarare mot folkviljan...

När nu guldkalven är hotad genom Brexit reagerar politikeradeln med ursinne. De demonstrerar att de inte tillmäter folket någon som helst förmåga att bedöma sitt eget bästa...

Brexit har blottat etablissemangets totala förakt för folket

Många tänkbara utvecklingslinjer finns det förstås...

Stämningen bland bloggens läsare förefaller vara ungefär denna...

Jag må vara okunnig men fröjdar mig...

Världen lär knappast gå under. Men etablissemanget oroar sig eftersom en plattform för sanslösa privilegier är hotad...

Sannolikt är det där skon klämmer när
katastrofscenarier uppmålas och syndare ska lokaliseras...

Den som ska äras är Cameron som hade mod att utlysa en omröstning! Betvivlar att de besuttna i Sverige svarar upp till det...

Erling

27 juni, 2016 at 15:59

Och nu då?


En kortvarig finans-

marknadschock... tror Sh alltså...

En del förlorar... andra vinner... det är inte märkvärdigare än så...

Ny eurokris och bankkris på gång... kanske det kanske...

En effekt som fredagens Brexit-kaos på finansmarknaderna troligen kommer att ha är att banker framöver kommer att bli betydligt hårdare vad gäller belåning av finansiella tillgångar. Detta kommer i sin tur att drabba alla inom finansmarknaderna vars affärsidé helt eller delvis bygger på belåning...

Brexit finansmarknadschock

 

En dissidentläsare på bloggen föreslår...

Här är mina råd:

-Hyperventilera
-Ta alla mediciner du har hemma, helst receptbelagda.
-Skrik.
-Spring runt i cirklar.
-Sätt eld på dig själv.

Det jag annars undrar är mest hur den världsjudiska bankelitBilderbergIlluminati-organisationen kan vara allsmäktig och manipulerande, men helt tappade bollen när det gäller Brexit, kanske det största hotet mot EU sen typ, forever...

Måttliga börsrörelser på Brexitmåndagen - Avanza klarar inte trycket

Regeringen har ett bred-bandsmål... 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till 100 Mbit/s eller mer om fyra och ett halvt år.

För att nå dit har staten tillsatt medel för bredbandsutbygganden men långt ifrån vad som hade krävts för att förverkliga målet...

Storebror har har tagit över... väntläge är inkopplat...

När vi fick signaler om att statens pengar inte skulle räcka till för utbyggnaden på lands-bygden och bara två av våra fiberföreningar hade kunnat gå vidare ändrade vi strategi och letade en samarbetspartner för att täcka det här, säger kommunalrådet Jan-Erik Larsson (S).

Valet föll på IP Only och ett samarbetsavtal som sträcker sig över 25 år skrevs under i fredags.

Vi har byggt ut vårt stamnät och IP Only köper plats i vårt nät så det handlar inte om en upphandling som vissa trott. IP Only är intresserad av så många hushåll som möjligt och det blir något billigare än vad Telia byggde ut för i tätorter. Men det viktiga är att de gjort bra sådana här jobb tidigare, säger Jan-Erik Larsson.

Kostnaden för den fortsatta utbyggnaden som ska täcka in 4 500 fastigheter hamnar under investeringsbudgeten de närmaste åren, efter det räknar Jan-Erik Larsson med att avsätta fem miljoner om året.

Att det här är möjligt är dels för att vi byggt ut stamnätet så bra och vi förbinder oss att fortsätta bygga ut till 2020. Tjänstemännen har varit ute i fiberföreningarna som är väldigt positiva. De har gjort ett bra jobb men det fanns vita områden inte heller föreningarna nådde, nu täcker vi in hela kommunen...

Bredbandet breder ut sig i Flen

sön 26 juni 2016

För att förstå allvaret i Bilderberggruppens agenda kan det vara intressant att studera de våldshandlingar som ägt rum i syfte att undanröja hinder för genomförandet...

Dessa har drabbat såväl grävande journalister som Daniel Estulin i samband med hans forskning om gruppens förehavanden, som höga politiker som vägrat samarbeta för att, som de uppfattat det, de avkrävts att förråda sitt land och den politik de blivit valda för att föra...

I år matchas Hillary Clinton som presidentkandidat, ingen behöver betvivla var hennes sympatier ligger. Nomineringen av Trump i årets val som republikanernas kandidat innebär en helt ny situation för bilderbergarna. Det som inte fick hända har ändå hänt...

Trump hotar med att officiellt avslöja alla de organisationer vi beskriver här och mycket annat också som dolts i regeringsarkiven. Redan är mordkomplotter avslöjade, riktade mot Trump ifall han skulle vinna valet. Ett 8-årigt avbrott i utvecklingsarbetet mot en världsregering kommer inte att tolereras av bilderbergarna...

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 3. De politiska morden.

Det är inte bara P.E. som kan skriva på "Det goda samhället"...

Den svenska bloggvärldens klokaste kommentatorer...

Jan Stenbeck sade att politik slår ekonomi, men teknik slår politik. Det verkar vara rätt men jag uppfattar detta som en cirkulär process snarare än en linjär...

När ingenjörer och uppfinnare har utvecklat nya omdanande tekniker, nu senast digitalisering, IT och internet, tar ekonomerna över när den nya tekniken har mognat. Ny grupper skapar sig stora förmögenheter på den nya tekniken...

Detta skapar nya ”utmaningar” för politikerna, vars främsta egenskap är att de har lätt att få vittring på andras pengar utan att ha förmåga att skapa något nytt själva och som alltid är på efterkälken, att använda det andra skapat för sina egna syften. Men så småningom kommer nya tekniska genombrott som startar om processen...

I samhällen som är fria, i t.ex. liberala demokratier där ingenjörer och entreprenörer m.fl. möter få hinder går processen snabbare, i ofria samhällen såsom socialistiska och kommunistiska går processen långsammare eller så kanske den avstannar helt...

Göran Fredriksson

26 juni, 2016 at 06:30

Hur börjar det?

Det är en win-win-situation för den som äger hotellet och det migrationsverk som betalar dyrt för varje säng, för varje måltid, för varje asylant som får bo där.

Vad asylanterna själva tycker är svårt att förstå. När man passerar hotellet ser de unga männen som flockas kring den den gamla hotellentrén – asylanterna – lugna och harmoniska ut, men samtidigt väldigt uttråkade.

De har den fantastiska lilla ICA-butiken – helt utan halal-utbud – och de har en blomsterbutik plus en liten bank. Lite längre bort finns ett musteri. Det är allt. Men de har en fantastisk utsikt, de har frid och fred. Samtidigt kan den som vill vara turist i Dan Andersson-land och den norra delen av Ludvika kommun glömma hotellboende i Grangärde socken. Turistnäringen i Grangärde socken är stort sett utslagen av ”migrationsnäringen”....

NÄRING OCH TÄRING

Nu växer redan en protest-rörelse i England mot resultatet av folkom-röstningen...

Det är så sorgligt förutsägbart att man inte vet om man ska skratta eller gråta...

När vänsterfolket förlorar ett val, då vill de ogiltigförklara valet. De röstande var för få, vänsterns väljare förstod inte frågan, vinnarna har bedrivit en osaklig kampanj och så vidare i det oändliga.

Det de illustrerar mer än något att annat är att är den stora starka staten inte är lämplig för demokrati, inte lämplig för ”the popular vote”. Demokratin gräver sin egen grav när massan kan rösta sig till andras pengar. När de uppmanas av sina ledare, ett slags elit, att rösta sig till andras pengar och egendom...

För EU har United Kingdom varit en kassako. För UK har EU varit en stor utgiftspost, netto. För bankkvarteren i London (City) har EU varit en fribiljett till andra bankers kunder. För Skottland, Wales och Nordirland har EU varit en nettoförtjänst. Men för resten av Englands skattebetalare har det varit en förlustaffär...

Dåliga förlorare

I stor bitterhet uttalade EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker att det ”inte kommer att bli en vänskaplig skilsmässa” med britterna.

Men Europas mäktigaste politiker, tyske förbundskanslern Angela Merkel, säger tvärtom att EU ska värna ett fortsatt nära partnerskap med Storbritannien.

Det tycks råda en stor spricka mellan EU-byråkratin i Bryssel och ledande politiker i medlemsländerna om hur Europeiska unionen ska behandlar Storbritannien efter deras folkomröstning och beslut att lämna EU. Frågan nu är om det ska bli en bitter och hämndfylld skilsmässa, som Juncker tycks mena, eller en sansad och vuxen diskussion om hur samarbete i Europa kan fortsätta men utan överstatlighet, som signaleras från Berlin...

EU splittrat om Brexit-strategi

lör 25 juni 2016

Tänk att det kan vara så hemskt att låta folk tala om vad de tycker. I en demokrati...

Bortom enskilda sakfrågor byggde argumentationen för brexit på känslan av att EU förlorat intresset för folken i sina medlemsländer. Mer än så. När medborgarna nämns i EU-sammanhang är det nästan uteslutande som hot och belastning...

Ledande politiker och byråkrater besvärar sig knappt med omskrivningar: de tycker att det vore mycket bättre om de fick ratta EU, utan att störas av viskningar och rop från det demokratiska baksätet...

En nidbild? Inte om man lyssnar på kommentarerna det senaste dygnet. Den främsta lärdomen vi förväntas dra av resultatet, är att man ska undvika att fråga folk vad de tycker. Medborgarnas hemska åsikter bör hållas inlåsta i en liten ask, som aldrig öppnas...

Den allra viktigaste klyftan är den som växer ur föraktet för besvärliga medborgare...

http://x.cdn-expressen.se/images/66/dd/66dd2e80e7274d0abbb8199bad71a1f6/original.jpg

Hotet mot EU är den maktelit som inte vill bli störd

Sverige har reglerad invandring för utom-européer. Det betyder att gränserna i princip är stängda men öppnas vid ömmande skäl, som prövas av en överhet...

Överheten utgörs av demokratins stolthet, majoriteten, den som vi alla tillhör då och då. Majoriteten svenskar avgör vilka och hur många ickeeuropéer som får söka sig en fristad i Sverige...

Den moraliskt omhuldade välfärdsstaten, så full av våra ambitioner för vår nästa, är vad som gör oss omoraliska mot dem som ingenstans har att ta vägen och har gett upp allt de hade. Altruismen inom den slutna gruppen, kollektivet VI, gör att vi kan och måste ta oss rätten att skicka bort folk vid gränsen och till mångas fasa sitta och räkna på antalet som vi klarar att hysa och omfatta med förmåner...

Lena Andersson: Försörjaren har makten

Det politiska språket förändras snabbt nu... samtidigt som opolitiska tjänstemän blir alltmer politiska...

De opolitiska tjänstemännen har som enda uppgift att tjäna politiken, oavsett färg och sakfråga. Som en släkting sade till mig när den tidigare arbetade som departementsråd:

Vår enda uppgift är att få ministern att se bra ut i alla sammanhang och förse de politiska staberna med rätt underlag. Oavsett politisk hemvist och oavsett vad vi själva tycker.

Lindberg har tidigare arbetat på socialdemokraternas partistyrelse och på Utrikesdepartementet som politisk sakkunnig till utrikesminister Laila Freivalds och på Socialdemokratiska riksdagsgruppen, bland annat som politisk sekreterare till riksdagsgruppens ordförande. Lindberg har också varit ledamot av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och suttit som andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Haninge kommun.

Det nu raderade inlägget på Twitter från Anders Lindberg, Aftonbladets tillförordnade chef för Ledarredaktionen

Det nu raderade inlägget på Twitter från Anders Lindberg, Aftonbladets tillförordnade chef för Ledarredaktionen...

Den politiska och kanske framför allt journalistiska retoriken förändras och precis som Chris Forsne konstaterade i sin fredagskrönika...

Brutaliserad eller balanserad retorik

Nu glunkas det här och där icke blott om "Brexit", utan även om att andra länder i vår ärofulla union skulle vilja rösta om medlemskapet...

Nå, de må utträda ur unionen om deras oupplysta befolkningar så vilja, men vi kunna vara säkra på att Sverige för evigt kommer att kvarstå i denna storslagna union, ty det står inskrivet i vår grundlag! Hurrom för detta kloka och förutseende beslut av våra evigt välvilliga politiker...

Även om alla andra medlemsländer i den Europeiska unionen skulle svika och lämna densamma, kunna vi vara säkra på att Sverige kommer att stå kvar! Om så Sverige skulle visa sig till slut bliva det enda kvarvarande landet i unionen, komma vi att kvarbliva där ensamma och stolta och med förakt se huru de andra länderna förgås i plågor utanför unionen, medan vi ensamma och starka kvarstå i denna trygga union...

Förrädare!!

Herdarnas uppgift är att skydda fåren mot konsekvenserna av deras egen fåraktighet samt mot vargarna. Herdarna älskar fåren, men vargarna ska hållas i schack.

Om man släpper vargarna fria kommer de genast att börja leva rövare med fåren. Privata arbetsgivare är nästan undantagslöst vargar. De gillar till exempel att diskriminera bland fåren.

”Om arbetsgivaren… får rätt att helt efter eget huvud förfoga över turordningsundantagen ökar risken för diskriminering, och detta även om beslutet senare skulle kunna prövas enligt diskrimineringslagstiftningen”, står det i en riksdagsmotion.

Att fåren inte begriper sitt eget bästa och därför behöver herdarna kan man förstå. Underligt nog ingår det också i föreställningen att inte heller vargarna gör det. Lite tvång kan därför vara nyttigt också för en varg. Till exempel inser inte alla arbetsgivare att de skulle vinna på att anställa fler kvinnor och utlänningar, och därför kan tvingande lagstiftning gynna även vargarna.

I politikernas värld finns tre sorters varelser, herdar, får och vargar. Politikerna själva och deras välfärdsapparater är herdarna och de vanliga människorna är fåren...

Vid sidan av dessa finns ett litet antal starka och därmed farliga medborgare, vargarna...

Hur det började II

Hur det började l

En god regel är att hålla huvudet kallt och kanske helt enkelt utnyttja tillfälligt nedpressade priser till köp eller till försäljning när kurserna är överdrivna...

Det enda som man bör oroa sig för är krig eller en allmän kollaps. På lång sikt finns det ingen anledning att oroa sig för världsekonomin om Storbritannien står utanför EU...

Inte heller tror jag att man skall oroa sig för Storbritannien långsiktiga ekonomi. Det är inte alls osannolikt att dess ekonomi har större förutsättningar nu än om de skulle fortsätta att vara ett medlemsland i EU. Faller den engelska valutan lockar detta till investeringar utifrån...

Om kurs- och valuta växlingar

fre 24 juni 2016

Kl. 7:30... brexit är ett tydligt faktum...

Ett magiskt litet splittrat plutteland...

Som en gång styrde hela världen...

Ser ut som Brexit - även Storbritannien kan upplösas

Brittiska folket har valt frihet och demokrati och är beredda att betala ett pris för det...

Revolten mot det politiska etablissemangets bristande respekt för människors krav på demokrati och folkligt inflytande i Europa ökar nu i styrka. Försöket att skapa en superstat dominerad av en politisk elit som skor sig själva hämningslöst har misslyckas. Ursinnet från vårt och andra länders politiska etablissemang över att guldkalven är på väg att glida dem ur händerna är inte att ta miste på.

EU har framställts och sålts in av eliten som ett fredsprojekt. Detta var en gång sant när det gällde frihandelsunionen. Den dag eliten slutade lyssna på folkviljan för att driva igenom sin odemokratiska superstat förvandlades projektet till raka motsatsen.

Motsättningarna mellan Europas folk har skärpts och nationalistiska partier i opposition mot etablissemanget går fram över hela EU. Istället för att skapa ett fredligt Europa har vårt etablissemang desavouerat demokratin och i armkrok med NATO/USA:s militärindustriella komplex och börjat inringa och krigshetsa mot Ryssland, Europas kanske viktigaste land. Fredsprojektet har totalhavererat.

Brexit

Politisk korrekthet är USA:s senaste form av intolerans, och det är speciellt lömskt, eftersom det kommer förklätt till tolerans...

Det presenterar sig som rättvisa, samtidigt som det försöker begränsa och kontrollera människors språk med strikta koder och benhårda regler. Jag tror inte att det är den rätta vägen att bekämpa diskriminering. Att tysta människor eller tvinga dem att ändra vad de säger är inte den bästa metoden för att lösa problem som går mycket djupare än tal."

En trend, som drivs till stor del av studenter, har uppstått vid USA:s högskolor och universitet...


Det är en rörelse som går ut på att rensa bort alla ord, idéer och ämnen som kan orsaka obehag eller väcka anstöt...

https://1.bp.blogspot.com/-38Z4Snq8Q7Q/V2vdaReqFwI/AAAAAAAAOtQ/E9e_eT7k-cU74qPp_BS2zrc42EO_Hmc4gCLcB/s400/george-carlin-political-correct.jpg

Den odödlige George Carlin

Big Politics gick på pumpen...

Etablissemangskramarna fick syna ringgolvet... canvasen...

Men etablissemangskramarna kommer inte att ge sig frivilligt...

https://4.bp.blogspot.com/-uWoi9tVGHAQ/V2wRexSG2iI/AAAAAAAAOts/ra1wEKVmJCcI7eGnFEd7sedr_svoIIlgQCLcB/s320/serveimage-1.jpg

Delingpole on Brexit

Varför pågår inte samtalet om framtidens städer i nya Svedala...

En eko-ort mitt i Sörmland... en löjlig tanke med dagens samhällsbyggar-idioter i Flen till exempel...

Sparreholmarn har åtminstone föreslagit ett område mitt i Sörmland som vore en lämplig

början på ett samtal...

Framtidens städer - Avsnitt 1

Framtidens städer - Avsnitt 2

tors 23 juni 2016

Den blå cirkeln är boule-anläggningen...

Den gröna cirkeln är Båvens spinnhus...

Den stora röda cirkeln är platsen för den gamla impregneringsanläggningen... den lilla röda cirkeln, utpekad av Sweco, är verksamnheten från tidigare, okänd... för Sh åtminstone...

En konspiratorisk men logisk "gissning" av Sh... den lilla röda cirkeln var platsen för det tryckimpegnerade virkets avrinning... området var sannolikt mycket större än det utpekade området...

Kl. 03:15... orkar inte följa upplösningen...

Etablissemangets budbärare och skönandar kör samma taktik in i det sista...

Kanske får dom ändå rätt till slut... Europas Förenta Stater är Lyckolandet...

Idag röstar England

En desperat dissident som tider rinner ifrån... Sh förstår förtvivlan... men Sh känner inte samma desperation...

Sh har förlikat sig med tanken... komplexitets-peaken är passerad... tillbaka till Gå...

Den som ljuger, döljer viktig information som han eller hon inte gillar och dessutom är oförskämd mot den som kommer med välunderbyggd kritik, är det en bra person?

Vi kan lägga till att den här personen inte på något sätt är beredd att diskutera sin uppfattning och att det beror på något så generande enkelt som att han eller hon inte har några hållbara argument. Det finns dock en sak som denna person har, nämligen makt. Är den personen någon som det finns anledning att lita på och känna förtroende för? Är han eller hon den rätta att inneha makten?

Det är en sådan där fråga som man skulle kunna tro att det bara finns ett svar på, men så enkelt är det inte, i varje fall inte i Sverige. Som läsarna av denna blogg förmodligen vet har journalisten Gunnar Sandelin och jag under de senaste åren skrivit tre böcker med kritik av den svenska invandringspolitiken och dess konsekvenser.

Ingen har på ett sakligt sätt kunnat påvisa att det är skitböcker vi skrivit. Vi har varit mycket noggranna i vårt redovisande av fakta. Våra analyser och prognoser är tillförlitliga. Vi behärskar det svenska språket och är professionella skribenter. Men det hjälper inte. Vi har ändå fel. Eller mera precist, eftersom det är just fel vi inte har. Vi är helt enkelt fel...

Ondskans lakejer

Bäste Bengtsson... vi har redan förlorat vår frihet och vi har redan fått ett elitistiskt förmyndarsamhälle som styr våra liv och George Orwell har fått rätt i sina förut-sägelser... amen...

Politik är vilja och politik är makt.  Makten utgår från ett fåtal som ser till att flertalet rör sig i de fåror som finns utstakade...

Understundom är makten välvillig, som mestadels har varit fallet i vårt land, ungefär som en moder som håller sin skyddande hand över sina små.

Får vi det allra minsta problem, som en alltför hög kroppsvikt, besvär med rökning eller snus eller ett begynnande spelberoende så står vårdapparaten där med vidsträckta armar för att ta hand om den olycklige.

Att individen själv skulle kunna göra något åt sina problem eller besvär betraktas som nära nog uteslutet. Hur skulle han själv kunna klara detta...

Individen och den fria viljan

Vad vill då denna mäktiga styrgrupp åstadkomma med vår värld...

Mötena skulle vara strikt hemliga och utan insyn från press och allmänhet. Deltagarna förbjöds att kommunicera med utomstående, ge intervjuer eller föra anteckningar som kunde spåras till ett visst möte. Varje konferens hölls under sträng bevakning av säkerhetsvakter, som bryskt avvisade alla obehöriga...

Utplåna de nationella identiteterna till förmån för internationella organ...

Centraliserad kontroll av folket...

Planen är beskriven i boken Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic  Era av Zbigniew Brzezinski (Jimmy Carters nationelle säkerhetsrådgivare)...

Ett samhälle med nolltillväxt...

Välstånd och framsteg gör det omöjligt att genomföra den repression som behövs för att separera samhället i förmögna makthavare och underordnade arbetare. Industrierna skall exporteras till länder med billig arbetskraft. Tillgången på el skall minskas genom avveckling av kärnkraften.

Centraliserad kontroll över all utbildning.

Centraliserad kontroll över all utländsk och inhemsk politik.

Ett Förenta Nationerna med självbestämmande makt...

En lagenlig och faktisk världsregering skall bildas med direkt beskattningsrätt av ”världsmedborgarna”. Projektet ligger redan klart för genomförande genom Agenda 2030.

En utvidgning av NATO...

FN:s armé skall bli aktiv genom att gå upp i NATO. Stridsinsatser skall kunna sättas in mot tredskande stater eller konstellationer.

Gemensamt rättssystem...

Internationella domstolen i Haag skall bli den enda övergripande domstolen.

Den nya välfärdsstaten...

Bilderbergarna föreställer sig en socialistisk välfärdsstat, där de som lyder belönas och de ej anpassningsbara utrotas...

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 2. Bilderberggruppen.

ons 22 juni 2016

Därför går kommunskurkar alltid fria...

Det handlar inte så mycket om boule... fast lite grand kanske...

PROs egen reklambild...

”En människas livsverk har slagits i spillror”, säger Qvibergs advokat...

Men när man spelar med andras pengar är det väl snarare deras livsverk man krossar, inte sitt eget...

Bokföringsbrott är mycket svåra att bevisa. Ingen ledande kapitalägare är så klanting att man inte köper korrekt bokföring. Däremot kan bokföringen alltid svaja jämfört med verkligheten eftersom den kan använda olika ”värderingsmodeller” för vad en post ska vara värd. Om man värderar att en förlustverksamhet i själva verket snart är en vinstverksamhet ska det mycket till för att lyckas få det till svindleri. Alla bolag gör nämligen så. Framförallt alla banker...

Likheten med den kommunala bokföringen är slående...

Värderingar i en bank bygger alltid på modeller som i sin tur bygger på ”riskanalyser” som i sin tur beror helt på läget i omvärlden. Om HQ:s affärer var svindleri – vad var då Swedbanks affärer i Lettland, eller Nordeas? Det enda som skiljer uppstickarbanken från storbankerna är att den förra kunde sättas åt av Finansinspektionen (Fi), medan de stora får fortsätta då de är för stora för att falla.

Det betyder ju inte att Mats Qviberg med flera inte är svindlare.

Det betyder bara att svindleri är okej.

Därför går bankskurkar alltid fria

Inrikesminister Anders Ygeman har lovat att avvisa 60 000 personer som saknar uppehållstillstånd i år...

Samtidigt har hans chef migrationsminister Morgan Johansson utlovat 18 000 ålderstester på ensam-kommande flyktingbarn...

Med idag, 192 dagar kvar på året, skulle det innebära att 300 personer per dag skulle repatrieras samt att 100 ensamkommande barn per dag ålderstestas genom bland annat handledsröntgen, tandröntgen och psykologsamtal. Per dag.

​Hur bara röntgenutrustningen som krävs skall skaffas fram utan undanträngningseffekter i vården är en fråga som Johansson inte svarat på, inte heller Ygeman har redogjort för vilka transport- och logistikproblem som kommer uppstå då kriminalvården endast har cirka 300 platser i avvisningsboendes och idag en kapacitet på cirka 3 000 avvisningar per år för de som inte vill samarbeta.

Nittionio luftballonger

Har visat klippet tidigare... inte mindre aktuellt för det...

https://i.ytimg.com/vi/CoRw5kM-0ZY/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=7-42CGYsLIXl7T7N6vionCw8NNs

Professor Magnus Henrekson om migrationsekonomin

Till syvende och sist...

Man måste betala om man ska bo som folk...

Så kan man inte betala kan man ju inte 

heller bo som folk...

Regeringen och Alliansen inte överens om hur man inte ska lösa

En del har inte fattat att Sverige går sönder just för att sossarna kör på som om de ägde världen och vi andra är deras undersåtar...

En del har inte fattat att väljarna, både i Sverige, England och USA desperat letar efter företrädare som lyssnar på dem och förmår hantera dagens problem? Det handlar inte om att de politiker man vänder sig till tillhör tokvänster eller tokhöger. Det handlar om att de politiker som boat in sig i maktens korridorer måste ut...

​Även i de demokratiska stallarna måste man med jämna mellanrum fösa ut kreaturen, ta fram högtryckstvätten och blåsa rent från parasiter och bort med diverse smitthärdar. Därefter ska det torkas och vädras innan en ny besättning släpps in. Denna process ger också ägaren (folket) möjlighet att utvärdera vilka man vill avla på och vilka som ska slås ut och ersättas med nya krafter.

Sverkers aningslöshet

tis 21 juni 2016

En sport för alla åldrar...

mellan sjuttio och hundra...

 

Koncentration, skjut, lägg! Det är nyckelorden för alla idrottare på boulebanan i Sparreholm.

Ålder och kondition spelar ingen roll – alla kan vara med.

Läs mer

En sport för dom allra äldsta...

Följa John i nyhetsflödet...

Det finns väl mera att tillägga... som inte har med boule att göra...

I Sparreholm är boule nya flugan

Det spelas boule året runt i Sparreholm dit spelare från hela länet lockas...

En superoptimistisk dissident som förestår vad som kommer att hända...

Med ny batteriteknik vänds allt upp och ner...

Den enormt kostsamma satsningen på intermittent vindkraft inom EU är ett skandalöst fiasko. Den har kostat skattebetalarna tusentals miljarder och ändå har den utlovade minskningen av växtgasutsläpp uteblivit. Den enda påtagliga effekten för allmänheten är en omfattande förstörelse av landskapsmiljön och en åderlåtning av fågellivet...

Den intermittenta energi som vind- och solanläggningar genererar när det blåser eller solen lyser är idag betydligt dyrare än elen från fossil- och kärnkraft. Men det är inte nog, eftersom den intermittenta elen ges företräde som leverantör till nätet, måste baskraften från fossil- och kärnkraft köras på lägre nivå (kWh) när vind- och solkraftverken levererar. Eftersom en stor del av kostnaden för baskraften är kapitalkostnader för anläggningarna, måste dessa kostnader bäras av färre kWh, varför även priset på vatten-, fossil- och kärnkraft även blir högre per kWh.

Jag tror att orsaken bakom att energipolitiken inom EU blivit ett totalfiasko i klimathysterins kölvatten, är att dagens politiker är naturvetenskapligt illitterata. Politiker har idag som regel mycket svag utbildning inom naturvetenskap. Jag tror helt enkelt att få av våra yrkespolitiker klarar av att beskriva skillnaden mellan energi (kWh) och effekt (kW). Detta är den bakomliggande orsaken till att man satsat våra skattepengar på helt meningslösa och miljöförstörande vindkraftprojekt. De tror säkert att de fattat kloka beslut och har svårigheter att förstå varför allt gått så snett och miljönyttan uteblivit.

Elrevolutionen är här
Inget daltande. Inga trakasserier. Den offentliga makten skall utövas oväldigt...

Det fria, liberala samhället måste alltid försvaras – oavsett vem som önskar begränsa det. Individens frihet, respekten för andra människor och deras val måste alltid försvaras – oavsett vem som driver en annan agenda. Till exempel är radikal islamism i detta sammanhang oacceptabel. Och islam som religion har många, mycket problematiska inslag...

Inget blir bättre för att enskilda handlingar avfärdas med identitetspolitiska krumbukter. Människor bör bedömas utifrån sina handlingar – inte hudfärg, religion eller ursprung.

Varje individ har i slutändan ett ansvar för sina handlingar. I sammanhanget är det viktigt att understryka att alla skall vara lika inför lagen och ha lika rättigheter (och skyldigheter) inför det offentliga.

Vår taktik mot religiös radikalisering är bakvänd och kontrproduktiv

Islamistiska staten (IS) ser ut att vara illa ute nu. Al Jazira rapporterar att Syriska statens armé avancerar mot Raqqa understödd av ryskt flyg...

Kurdisk-arabiska SDF-trupper försöker under tiden att inta Manbij, en viktig stad som kontrollerar rutten mellan Raqqa och Turkiet - det har redan varit markstrider i utkanten av Manbij. De kurdisk-arabiska styrkorna understöds av NATO-flyg...

Vem är bäst på att bomba... vem gör mest nytta... ryssarna eller amerikanarna...

P.S. Jag kommer hädanefter under dess kvarvarande tid att kalla IS för Islamistiska staten, för att skilja islamism från islam. IS representerar lika lite världens muslimer som Jehovas vittnen representerar de kristna.

IS på reträtt

Någon har skrivit en avhandling i Nordiska språk, berättar SVT. Hon kommer fram till att vi alla är rasister, för vi gör språklig skillnad på vi och dem...

Då är det fälan fint och vara rasist...

Jag har noterat det förut, att på svenska lärosäten är bildningsnormen sedan länge att vi måste klä oss i säck och aska för att gottgöra vår ohjälpliga rasism. Just nu pågår EM i fotboll. Gör det alla européer till rasister, för att inte medborgare från andra kontinenter får delta? Är det rasisitiskt att heja på ”sitt” landslag? Kan man lufta någon mer rasistisk tanke än att ropa ”Heja Sverige”...

Denne någon låter allt som i tal, skrift eller annat uttryck skiljer ett jag från ett annat, vara rasism. Å andra sidan är det enligt Freud jaget som definierar vår personlighet, medan det han kallar överjaget definierar vår kultur. Överjaget är det som möjliggör skam- och skuldkänslor inför jagets tillkortakommande att tygla detets djuriska natur inom oss. Så om ett jag som identifierar sig självt som skilt från ett annat jag är tecknet på vår rasism, då återstår bara detets omedvetna, självinsiktsfria djuriskhet. Det låter inte som ett bra recept för att komma till grepps med rasismen...

Rasismen överskrider alla gränser

Fortsättning