lör 10 juni 2017

Att odla är ett hantverk och för alla hantverk gäller att man bara kan lära det sig teoretiskt en bit – för att förstå hur det funkar och för att komma igång...

Därefter gäller det att få till praktiken. Att få verket att sitta i händerna – genom att göra och göra, om och om igen...

Men inte ens den skickligaste odlaren kan åstadkomma någon vidare skörd om det inte finns bra jord att så i. Och detta är en insikt som man kan önska vore mer närvarande: att ödet för alla samhällen på lång sikt avgörs av hur vi behandlar jorden...

Livet börjar och slutar med jorden, som den amerikanske bonden Gabe Brown säger i dokumentären ”Sista skörden” som visades i SVT för en tid sedan och som ännu går att se på SVT play. Det som står klart efter att man har sett denna är att vår nuvarande behandling av jordarna inte lovar särskilt gott.

Det gör det än mer meningsfullt att fortsätta slitet med odlingsbäddarna. Den största vinsten är kanske inte så mycket grönsakerna, men de kunskaper som vi skördar och den jord som vi odlar. Att det dessutom ger fri motion är en bonus.

Livet börjar och slutar med jorden

Det är klart att det finns enkla jobb... enligt Sh alltså...

Den ytterst begåvade mästerspionen och ryssen pratar goja...

Vem är Egor Putilov? - Fokus

Gäst: Egor Putilov - Vem är du?

Mantrat om så kallade enkla jobb som ska rädda Sverige undan konsekvenserna av den extrema invandringspolitiken hörs från både höger och vänster...

Borgerlighetens dröm om ett billigt tjänstefolk förenas med socialdemokratiska utopin om ”svenska modellen” för alla i detta magiska kodord.

Bägge sidor verkar dock ha en knapphändig förståelse av vad de enkla jobben egentligen innebär och vilka konsekvenser de kommer att föra med sig...

https://i.ytimg.com/vi/xkrvNxpaT20/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=Z2_NdNRVhwUKN5o4OZ20o3ScO5kGäst: Hans Jensevik - Kommunernas kommande utmaningar

Kanske skulle det kunna bli så här... äldreboende i kommunal regi kommer att bli en bristvara enligt Hans Jensevik...

Villor borde byggas om till äldreboende eller ungdomsboende alternativt blandat generationsboende... minst fyra boenden per villa går oftast att ordna med enkla åtgärder...

Enkla jobb och vad de egentligen innebär

På senare tid har det chockerat uppmärksammats att det pågår en del hanky-panky på landets HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn...

Det handlar närmare bestämt om att kvinnlig personal har sex med barnen...

Företeelsen påstås vara ”normaliserad”. Att den så kallade Arbogakvinnan haft sex med flera av de manliga barnen på sitt HVB-hem verkar vara en allmänt känd skandal...

SVT visar en filmsnutt av vilken det framgår att det kan handla om värsta bunga bunga-party i Silvio Berlusconis anda:

Kanske ser vi här en del av förklaringen till att de ensamkommande med sådan kraft kämpar för att komma in på HVB-hem snarare än på normalt asylboende. HVB-platserna kostar skattebetalarna åtskilliga gånger mer än asylboendeplatserna och skillnaderna beror till stor del på högre personaltäthet. Killarnas chanser att stöta på en samarbetsvillig kvinnlig medelålders socialarbetare är således betydligt mer fördelaktiga i HVB-hem...

Jag tror att killarna tipsar polarna därhemma om vad de med lite flax kan hoppas på om de lyckas ta sig till Sverige...

PS. Man undrar varför detta i sanning normbrytande beteende från ett gäng socialarbetares sida gör bedömare så upprörda. Det välfärdsindustriella komplexet har avslöjat sig. Komplexet och dess personal drivs inte av godhet, utan av att tillfredsställa sina drifter, till exempel ekonomiska och tydligen också sexuella. Själv blir jag inte indignerad utan bara glad, ty ytterligare ett fjäll har fallit från mina ögon. DS...

Välmenande tips och vinkar till en del upprörda kvinnliga skribenter

För ungefär ett år sedan skrev jag en text på Expressens debattsida där jag hävdade att ”rasist” är samtidens mest missbrukade ord...

Jag är idag beredd att revidera den uppfattningen: Jag vill hävda att rasist inte bara är den svenska samtidens mest missbrukade ord, utan också, helt utan konkurrens, den svenska samtidens mest missförstådda ord...

”Rasist” används populärt som beteckning på en person som man av någon anledning ogillar. Om personen ifråga hyser rasistiska åsikter eller bekänner sig till en rasistisk ideologi är helt ovidkommande...

Det du skriver och säger gör mig illa till mods– alltså är du rasist. Ungefär så fungerar retoriken inom den hysteriska, känslostyrda diskurs som bekänner sig till värdegrunder, mångkultur, identitetspolitik och kulturrelativism. Och nej, det är inte rasistiskt att ifrågasätta, kritisera, kanske till och med avfärda värdegrunder, mångkultur, identitetspolitik och kulturrelativism...

Det är uppenbart att Sverige är i behov av att upplysas. Låt oss därför ägna oss åt lite folkbildning. Enligt Nationalencyklopedins definition är rasism ”en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar...

Rasist – den svenska samtidens mest missförstådda ord

Arkitekten behöver en paus i skrivandet, få lite tid både för reflektion och för att ta till sig den lavin av intryck som vällt ner över oss alla.  För naturligtvis visste jag inte vad jag vet idag när jag började skriva för två år sedan, bakom varje lucka som öppnas finns det en ny att öppna...

Kan man då bara gå vidare som en robot på en till synes oändlig väg, trots att hela ens världsbild förändras på kort tid och framtiden börjar flimra för ögonen...

Jag tror inte det, någonstans finns det en mental gräns. Fylld av upptäckarlusta har jag slängt mig över globalismen med alla dess avarter, New World Order, Deep State i USA och dess minikopia i Sverige, företagsmonopolen inom finans, olja, läkemedel och livsmedel, FN:s Agenda 2030, EU:s galenskaper...

NATOS:s hotfulla närvaro runt våra förment oberoende gränser, den amerikanska krigshetsen i Mellanöstern och Asien, hatet mot Ryssland, den framprovocerade spridningen av islam till Europa, klimatagendan med dess paranoida hot om världens undergång, urholkningen av vår närdemokrati och mycket, mycket annat...

Värst är kanske ändå känslan av att ha blivit lurad, hela vår 1900-talshistoria har förfalskats till oigenkännlighet. Kanske skriver jag den verkliga historien när alla bitar fallit på plats, om inte annat så för att berätta den för mina barnbarn...

För att ge dem en chans att få perspektiv på sin egen framtida tillvaro, kunna fatta sina egna beslut och känna tryggheten i att veta. Min egen familjehistoria har gått hand i hand med den europeiska under de senaste 800 åren, nu först kan jag förstå den...

Den blomstertid nu kommer….

Den senaste veckans skriverier om sexuella relationer mellan svenska kvinnor och afghanska ensamkommande visar att tiderna har förändrats, i alla fall i ett avseende...

Nu behöver inte kvinnorna resa till Gambia längre...

Nu finns de unga, virila och hjälpsökande männen på hemmaplan...

Under hashtaggarna #skickamejistället och #vistårinteut kämpar nu ett gäng (nästan uteslutande) kvinnliga aktivister för att hindra vad de kallar ”massdeportationerna av afghanska pojkar”...

Det handlar i själva verket om tjugotalet unga män som bedömts sakna asylskäl och därför har fått lämna Sverige – delvis för att möjliggöra för barn som faktiskt har asylskäl att få leva här...

Kvinnornas engagemang är i de allra flesta fall förmodligen helt enligt regelboken, men flera händelser talar också för att det i ett antal relationer existerat en gränslöshet som lett vidare till sexuella relationer...

De öppna hjärtana var inte bara fyllda till brädden av osjälvisk kärlek, utan rymde även ett avsevärt mått egoistisk kåthet...

Den aspekten, den rent fysiska, hade vi säkert förstått (och fördömt) om det handlat om svenska män som välkomnat unga asylsökande kvinnor i sina hem och i sina sängar. Om bilderna visat medelålders män som omfamnat ”sina afghanflickor” hade Värdegrunds-Sverige proklamerat undantagstillstånd medan anklagelser hade haglat och lagar blixtändrats...

Gambiaresor på hemmaplan

fre 9 juni 2017

Om sågverksområdet och lekparksområdet i giftiga Sparreholm...

Klassat som MKM...

Flens kommun har som tradition att utbilda korrupta chefer...

Kommunchefen i Norsjö sägs upp

Kommer ni ihåg miljöchefen Claesson som blev Clasinder...

Norsjö förlorar pengar på nye kommunchefen

Bostadsområden... Saneringsnivå KM

Känslig Markanvändning avser mark-användningar där såväl barn som vuxna vistas en större del av dagen. Exponeringsrisken

är hög. Markanvändningar enligt PBL är de som tillhör boende, skola, vård samt odling.

Viktigt att påpeka är att hela kvartersmarken ska saneras för känslig markanvändning. Även

parkeringsytor, gångvägar och gator inom kvartersmark ska saneras i samma omfattning.

Detta är nödvändigt med hänsyn till de förändringar som kan ske av markutnyttjandet

inom kvartersmarken. Kvartersmarkens parkeringsyta är exempelvis ingen tvingande

markanvändning utam kan utan vidare komma att användas för t.ex. lek och odling. Saneringsåtgärden ska dessutom ”tåla” sådana mindreavvikelser som kan medges

från planbestämmelserna vid prövning av bygglov och marklov...

Parkområden... Saneringsnivå PARK

Som beteckningen PARK antyder syftar denna saneringsniv till markanvändningar som utnyttjas för människors friluftsliv och sport-aktiviteter samt annan utevistelse med viss omfattning. Riskbedömningen för exponering

liknar den för känslig markanvändning. Att människor plockar och äter bär, frukt och svamp som tagit upp föroreningar tillhör bl.a. riskbilden. Även risken för att små barn äter

jord utgör exempel på förutsättningar för denna saneringsnivå. Markanvändningar enligt PBL är allmänna platser såsom park, natur och lek men även kvartersmark för friluftsområde samt idrott ingår i denna

grupp...

Industriområden... Saneringsnivå MKM

Mindre Känslig Markanvändning

avser platser där människor vistas en längre

tid av dagen men risken för exponering är liten. Markanvändningar enligt PBL är kopplade till främst arbetsplatser där barn inte vistas. Den avser industriändamål, handels-ändamål, kontorsändamål och hotell samt andra centrumändamål. Inga bostäder eller utbildningslokaler där barn vistas får kombineras med dessa ändamål. Då ska saneringsnivån för känslig markanvändning

tillämpas för hela kvartersmarken...

Klimathotet har nått sitt klimax, sitt apex eller sin största utbredning, helt beroende på vilken liknelse man föredrar...

Att det har nått sin största utbredning kan enkelt förklaras med att andelen människor som samtidigt tror på klimathotet inte längre kan bli större. Jämför med Lincolns uttalande att; man kan lura alla människor någon gång, och man kan lura några människor varje gång, men man kan inte lura alla människor hela tiden...

​Donald Trumps beslut att USA ska kliva ur Parisavtalet har startat en febril aktivitet bland de klimathotstroende. Nu sätter de alla klutar till för att försöka övertyga de sista stackarna om sanningen i deras påståenden och allvaret i situationen. Men det hjälper inte, för nu går det inte att lura fler...

Flat Earth Society

Sveriges sjukaste ”marknad” är utan tvekan elbranschen. Och värst i den är elnätsbolagen.

Alltså de bolag som äger näten som går hem till ditt hus. Dessa bolag har monopol på att leverera elen hem till dig och de gör allt för att använda den monopolmakten...

Att överföra el hem till dig kostar orimliga summor idag. År efter år har man höjt avgiften, och nu kom årets prisbomb när storföretaget Ellevio (som ägs av pensionsfonder som AP-fonden och Folksam) höjde priserna med ytterligare fem procent. Detta trots att man går med storvinst och trots att ägarna tar ut en miljard kronor i ränteutdelning...

Det här är naturligtvis djupt oetiskt och ilskan från kunder har fått energiminister Ibrahim Baylan (S) säga att ”regelverket måste skärpas” eftersom han ”reagerar starkt” på utvecklingen...

Men en utredning till kommer inte ändra det här...

Förstatliga elnäten – storbolagen förstör systemet

Vi har alla genom åren hukat oss för PK-stormen, för anklagelserna om rasism och fascism...

Vi har aktat oss för att uttrycka eller ens tänka förbjudna tankar eftersom vi, i varje fall några av oss, på allvar undrat om PK-fariséerna kanske trots allt har haft rätt och att vi i själva verket burit på brunråttegener...

En del har hukat sig mindre än andra, varit ståndaktiga, stått upp i den isande snålblåsten och vägrat att vika sig. Många av dessa har blivit hårt straffade, förlorat vänner, utstått familjegräl, fått tåla arbetskamraters gliringar och illa dolda förakt och kanske missat befordran, utvecklingschanser och förmåner på jobbet...

 

En del andra har förstås löst sina problem genom att ansluta sig till PK-aktivismen och visa sin lojalitet och rättrogenhet genom att mobba och sparka på de otrogna, avfällingarna och förnekarna...

Men nu vänder vinden. Den som studerat riktiga vindvändningar i naturen vet att de brukar börja med att den gamla vinden mojnar och sedan dör ut. Så blir det vindstilla ett slag tills man börjar ana små ilningar på vattenytan i en ny riktning...

Samhällsdebatten följer emellertid inte helt naturens ordning. Det kommer aldrig någon stiltje. Det blir aldrig riktigt tyst, utan det kacklas hela tiden. Den som står i bruset upptäcker dock i vändningen att det gamla kacklet tappar kraft medan det nya växer i styrka...

Det nya kacklet kan aldrig nå någon nivå om det inte vore för folk som ändrar sig, för kappvändarna om man så vill, de som anar en ny dominerande åsikt och tidigt vill räknas in bland dess lojala följare. Johan Westerholm skriver underhållande om dessa som han kallar ”garderobsgrenadjärerna”...

När vinden vänder

I veckans avsnitt av DGS-TV gästas Patrik av national-ekonomen Hans Jensevik, som har en bakgrund bland annat som ekonomichef i Uppsala kommun och medlem i Statsråds-beredningen. Han driver idag bolaget Svensk kommunrating...

Vad händer när landets kommuner får börja bära kostnaderna för de senaste årens höga migration till Sverige? Det kommunala självstyret har i praktiken upphört samtidigt som nya behov kräver att välfärden omfördelas...

Vilka grupper kommer att prioriteras och vilka grupper kommer att drabbas? Jensevik menar att Sveriges kommuner står inför stora problem som måste lösas för att undvika en ekonomisk kollaps...

https://i.ytimg.com/vi/xkrvNxpaT20/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=Z2_NdNRVhwUKN5o4OZ20o3ScO5kGäst: Hans Jensevik - Kommunernas kommande utmaningar

DGS-TV avsnitt 28, med Hans Jensevik
Jag är absolut inte främmande för mustigt språk, fyndiga generaliseringar och känslosam kommunikation...

Jag är fullt medveten om att flyktinginvandringen orsakar praktiska problem och kommer att leda till ökade kostnader och undergrävda välfärdssystem. Jag delar även misstanken om att media (möjligen av missriktad välvilja) inte alltid ger oss den hela eller korrekta bilden av detta...

Jag ser identitetspolitik och post-modernism som hot mot det fria, öppna samhället...

Jag är bestämt emot censur och är närmast yttrandefrihets-fundamentalist...

Men – utan att för den sakens skull vilja förbjuda eller reglera – vill jag påpeka att jag tycker att samtalsklimatet har blivit torftigt och destruktivt...

Uttryck som »skäggbarn« eller »kulturberikare« får mig att omedelbart tappa intresset och stänga av. Jag finner dem... olustiga. Det handlar om något mer än att det är svårt att få ironi att fungera i text. Det är ord som undergräver en saklig, logisk debatt. Det är ord som inte direkt leder oss till rimliga och konstruktiva lösningar. Det är ord med signalvärde som – i vart fall för mig – har en vag men samtidigt obehaglig historisk klang...

Svensk debatt skulle vinna på en smula god ton

tors 8 juni 2017

Sparreholmarn är sannolikt nån sorts libertarian... inte nyliberal förstås men mera åt vänsterlibertarian-hållet då... det finns ju såna också... den mest kända,  Noam Chomsky är ju en jävel på att vara gammal och klok... 88 innevarande år...

Liberterianer till höger som Fnord-spotting blir så sabla intellektuella när dom kommer igång...

Libertarianismen är för Sparreholmarn motsatsen till den korporativistiska makt-ordningen i nya Svedala och i synnerhet Flens stads epicentrum, ångestcentralen...

Om företagande och konkurrens i ett ofritt samhälle

https://i.ytimg.com/vi/TK0R_06zOOY/hqdefault.jpg?custom=true&w=246&h=138&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=MksXSE0Ujt96kqsscdicp_IfzxwRacing To The Precipice: Prof Noam Chomsky (March 2017)

Vi har inte censur i Sverige,

sägs det åtminstone...

Men vi har hårda sociala straff för den som avviker från den rådande normen...

Kalla det PK eller värdegrund – den som bryter mot den riskerar både heder, försörjning och anseende...

Detta har nu Publicistklubbens ordförande medgett. Men vi kommer aldrig få höra det från Jan Helin och Peter Wolodarski, händelsevis de två vars publikationer mest av alla har kastat invektiv och sökt brunsmeta personer som kommit med nyktra och sakliga invändningar i allt från asylpolitik till integration, hedersvåld och kulturell problematik...

Vissa kan ta dessa smällar eftersom de alltid har befunnit sig i de politiska utmarkerna. De har med åren blivit hårdhudade. Men för forskare, debattörer och andra som inte är vana vid att få skit kastade på sig när de presenterar fakta, blir reaktionen att de inte vill engagera sig i debatten igen. Det är helt enkelt inte värt det. Och så blir samhälls-debatten både fattigare och ytligare...

Full fart bakåt

Tjänstemanna-aktivisterna 

har tagit över... dom fungerar som tjänstehjon, politikerna...

"Pajasar och hokuspokus-artister"...

Den korporativistiska maktordningen år oefterhärmelig... fyrklövern... alla borde dom ha olika ideologier men för tillfället råkar dom ha samma... enkom för att utestänga en fjärdedel av medborgarna från demokratiskt

inflytande... 

"Det spelar ingen som helst roll vilket block som styr landet. Ingen kommer att bygga bort bostadsköerna, det kommer aldrig att skapas förutsättningar för några lärlingsjobb och krånglet för småföretagarna kommer aldrig – och då menar jag aldrig någonsin under några som helst omständigheter förenliga med skapelsens naturlagar – att minska."

Thomas Engström säger som det är - politikerna är problemet, inte lösningen

Replik till tjänstemanna-aktivisten Susanne Ås...

Magnus Andersson , partiledare för Piratpartiet är kritisk till att Patent- och registreringsverkets general-direktör, Susanne Ås Sivborg...

Det är en oroväckande trend i Sverige att tjänstemän politiserar sitt myndighetsutövande i medier. Vi såg det med rättsväsendet i samband med datalagringen och vi ser det med PRV nu.

I samma undersökning som Ås Sivborg hänvisar till svarar 53 procent att strikt skydd av immaterialrätten hämmar innovation och 56 procent att de rådande immaterialrättsliga principerna inte är anpassade till internet. Kanske är det dags för PRV att lyssna på dessa röster?

Upphovsrätten är inte en förutsättning för kreatörer att skapa, utan för en förlegad industri att tjäna pengar på deras skapelser.

Upphovsrätten är en förlegad industri

En annan politisk tjänstemanna-aktivist... den korporativistiska maktordningen måste skyddas, halleluja... lite censur skadar väl inte...

Lägger man ut hemligheter på nätet får man väl stå sitt kast för helvitte...

Regeringen har gett oss tillsammans med Statens Medieråd i uppdrag att värna upphovsrätten i den digitala miljön. Detta inkluderar bland annat att öka intresset för att använda lagliga alternativ, samt att göra det lättare att hitta och välja dessa.

Vi arbetar därför med att göra upphovsrätten tydlig ur två perspektiv: vilka rättigheter vi själva har när vi skapar text, bild och ljud, och vilka skyldigheter vi har för att andra kreatörers rättigheter ska respekteras...

Om vi lyckas med detta kommer innovatörer vilja fortsätta bidra med sin kreativitet. Det gör i sin tur att Sverige kan fortsätta vara ett ledande innovationsland i en tid då det mesta finns några knapptryck bort...

Stärkt upphovsrätt krävs när allt fler jobbar digitalt

Ljuget om Hästö tar aldrig slut... Lotta Fanstorp har

till slut deligerat det storstilade projektet till byfånenivå...

Hästö - Sparreholmarn

Marstrand i Sparreholm

Sparreholmsbroschyren 

 

En byfåne är ju oantastlig i egenskap av intellektuell frånvaro...

MB som alltid haft plats i nya båthamnen började undra  redan på sextiotalet om det var så lämpligt att barn och fotbollsspelare badade i anslutning till timmerförråden. En badplats som är båtrampen för iläggning och upptagning av båtar. Finns det arsenik eller andra gifter i bottenslammet, vem bryr sig...

På hästö har funnits odlingslotter. Har odlarna, om dom lever, något att berätta. Vem bryr sig...

Hästön har varit avstängd för allmänheten, varför är kanske inte så svårt att förstå. Med tiden går det naturligtvis inte att hindra allmänheten från att vara på Hästö. Det finns inte heller något intresse från kommunen att varna för eventuella giftförekomster på hästön, "eftersom det inte finns några". Allt för PR-jippot Sörmlands Marstrand...

En hunduppfödare i Sparre såg möjligheten att motionera sina hundar på Hästön, låta dom springa fritt på ön, fint som snus ända tills en av de friska hundarna dog knall och fall. En skröna eller en olycklig tillfällighet, vem bryr sig...

Sörmlandsbygden » Vattnet sätter stopp för bostäder på Hästön

Att Hästö är en ö är bekant sedan urminnes tider utom för traktens byfånar...

ons 7 juni 2017

Upprensning på Hästö

Röjning och gallring av skogen har redan påbörjats.

Sågverkssanering... häpp... En tjänstemanna-aktivist och byfåne...

I slutet av mars ska rivningen av det gamla maskinhuset påbörjas och sedan ska lemmar och balkar som går ut i vattnet tas bort.

http://sparreholm.eu/____impro/1/onewebmedia/husrest.jpg?etag=W%2F%22776c12-58d15a3c%22&sourceContentType=image%2Fjpeg&ignoreAspectRatio&resize=267%2B200&extract=0%2B0%2B252%2B198&quality=85

Den efterlängtade röjningen av gammal industrimark på Hästö i Sparreholm har äntligen kommit igång och ska slutföras under våren.

Läs mer

För svensk del har den mindre temperaturökningen hittills vara till fördel och kommer att fortsätta vara så för lång tid.

I vårt land är det nämligen kylan som är problemet och inte värmen. Dessutom har Sverige på grund av lyckliga omständigheter inget större behov av fossil energi. Men så länge svenska politiker och myndigheter bryr sig mer om resten av världen än det egna landet är förstås en sådan självklar synpunkt medialt irrelevant.

​Svenska undersåtar är till skillnad från USAs medborgare inte tillfrågade vad de vill. I Sverige förefaller politikerna främst intresserade av sina undersåtar som fogliga skatteobjekt och inget annat.

Varför Trump beslöt att lämna Parisöverenskommelsen


Han kanske inte ser så intelligent ut... men jävlar i havet så fel man kan ta...

TT:s chefredaktör och VD Jonas Eriksson intervjuade Vladimir Putin 1/6 vid ett möte med ett tiotal reportrar från representant för det europeiska nyhetsbyrånätverket EANA. Jag uppfattar honom som oerhört intelligent och beräknande, berättar Jonas Eriksson för DN.
Svarade Putin på frågorna själv? Absolut. Han satt bara en stol bort, och när han svarade på frågan stirrade han mig rakt i ögonen under hela tiden...

Han svarade på alla frågor själv, det var ingen pressperson som sufflerade eller hjälpte till på minsta vis. Han hade inga anteckningar eller någonting sådant, utan rabblade fakta och siffror om alla möjliga ämnen rakt ur huvudet. Det kom frågor om allt från Venezuela till tyska valet och Nato...

Han snappade upp allt som sades och det hände väldigt snabbt. Var det fritt fram att fråga vad man ville?
De ville att man skulle skicka in sina frågor på förhand. Jag skickade in flera frågor, men inte den jag sedan ställde. DN: Putin var otålig, så fort det blev tråkigt började han rita i sitt block...

Vad tycker Putin idag? Intervjun i Le Figaro.

 

 

I rummet står en massa elefanter som man inte kan se om man är ledande politiker...

Där finns elefanten Skola, elefanten Migration, elefanten Kriminalitet, elefanten Accelererande Offentliga Utgifter, elefanten Sjukvård och så vidare...

Folket, som till skillnad från de ledande politikerna kan se elefanterna, ägnar stor och bekymrad ansträngning åt att försöka begripa varför de ledande politikerna inte tycks uppfatta elefanterna...

En ofta framförd förklaring är att de ledande politikerna i sin privata tillvaro aldrig kommer i kontakt med några elefanter. Elefanten Migration vandrar inte i trakterna av Östermalmshallen och Mariatorget i Stockholm. Elefanten Sjukvård uppenbarar sig inte för den som har privat försäkring på Sofiahemmet...

En annan och en tredje och en fjärde och en femte och en...

En sjätte som är min favorit, nämligen att politikerna härskar över ett maskineri av institutioner, organisationer och människor för vilka detta tillstånd är livet, världsuppfattningen, utkomsten, ja, existensen själv, kort sagt det välfärdsindustriella komplexet, och allt detta är bra och sant och gott och riktigt och humanistiskt och demokratiskt så det ändrar man inte på för några elefanter. På samma vis som var och en av oss när det kommer till kritan skulle rädda sin familj innan vi räddade Sverige så prioriterar de ledande politikerna det välfärdsindustriella komplexet framför Sverige...

Elefanthjorden i rummet

Abdussamatov varnar att världen måste börja förbereda sig för den nya Lilla Istiden...

Politiker såväl som företagsledare måste göra omfattande ekonomiska analyser av den inverkan den nya Lilla Istiden får på allt – industrier, jordbruk, levnadsvillkor, utveckling m.m..

Idag sitter alla och stirrar på de i huvudsak positiva effekterna av ett varmare klimat och glömmer att lära sig av historien. Deras ansvar är att i tid vidta åtgärder för att samhället skall klara en period med ett långt kyligare klimat än dagens...

Sveriges beredskap för en sådan utveckling kunde inte vara sämre. Vår livsmedelsproduktion är på avveckling, vi har inga beredskapslager med livsmedel och vi planerar att avveckla vår viktigaste energiproduktion...

Ett varmare klimat har aldrig varit ett hot varken idag eller någon gång tidigare i historien. Den hittillsvarande måttliga uppvärmningen och den högre koldioxidhalten har i huvudsak varit ytterst gynnsamt för allt liv på jorden. En kallare planet däremot utgör ett hot som mänskligheten mött upprepade gånger under de senaste tusen åren och som nu är på väg att drabba oss igen...

Abdussamatov sammanfattar detta hot med att den kommande klimatförändringen kommer att vara den viktigaste utmaningen och en prioriterad fråga för världen vid utformningen av de betydelsefullaste politiska händelserna, av ekonomin och av de angelägnaste frågorna för hela mänskligheten under de kommande decennierna...

Det är dags att vi tar klimathoten – de verkliga klimathoten – på allvar...

Trots den allvarliga utveckling som vi med ett historiskt perspektiv kan förvänta oss, är såväl vår styrande politikerklass som våra näringslivsledare helt upptagna av att förbereda oss för ett inbillat ickeproblem med global uppvärmning. Ansvariga ledares historielöshet och flockmentalitet framstår i den här situationen som ett betydande handikapp för vårt moderna samhälle...

Sverige saknar beredskap för kommande klimatförändringar

Det börjar så smått gå upp för svensken att Sverige är ett samhälle på glid, en relativismens högborg där lagar och regler tillämpas godtyckligt och där tjänstemän med aktivistisk agenda har makt och möjlighet att agera efter eget gottfinnande – och gör det...

Under de senaste åren, möjligen till och med de senaste decennierna, har vi bevittnat något som kan beskrivas som en mjuk statskupp. Sverige styrs av aktivister och att följa rätt värdegrund har gradvis blivit viktigare än att följa svensk lag...

Tjänstemanna-aktivisterna bekänner sig vanligtvis till den lära som bör kallas PK-ismen, det vill säga den ideologiska övertygelse som bäst sammanfattas av begreppet ”värdegrund” – ett begrepp som används flitigt och trots att det sällan eller aldrig definieras, tillåts styra myndigheters verksamhet och riktning...

Det existerar exempelvis en Värdegrundsdelegation, placerad under Regeringskansliet, som har till uppgift att främja värdegrundsarbetet i statsförvaltningen och tillse att varje enskild anställd bekänner sig till denna värdegrund...

Över allt statligt och kommunalt arbete vilar således Den Heliga Värdegrunden och genom att hänvisa till den och doktrinen om alla människors lika värde, kan en tjänsteman komma undan med det mesta. Det går dessutom att framstå som ett föredöme, om man bara kan påvisa att man kämpar i Värdegrundens namn...

När aktivisterna tagit makten

tis 6 juni 2017

Det är absolut tillåtet att prisa Flen och dess invandrare... om han inte får betalt med kommunala skattepengar förstås...

Av sin f.d. granne k-rådet Larsson...

Under många år, fram till i våras, bodde jag i Flen. En liten stad med omkring 6000 invånare. Det var länge en utflyttningsort. Befolkningen minskade i takt med att industrierna försvann. När jag flyttade dit var de tomma lägenheterna så många att hyreshus fick rivas. Affärerna i centrum lade ner en efter en...

Under de senaste åren har befolkningen börjat öka igen. Invandringen har löst den saken. Nu byggs det som aldrig förr. Antalet affärer och småföretag har börjat öka. Men problemen är förstås många. Arbetslösheten är hög. Resultaten i skolan har sjunkit. Socialkontoret går på knäna...

Men ändå. Är det inte just detta som är det nya Sveriges hjärta? Den gamla industriorten som får nytt liv. Ett samhälle som fylls med ett nytt innehåll, som börjar från botten och sakta arbetar sig uppåt...

 

Om ni vill se Sverige födas - flytta till Flen

Sh har väntat i över trettio år på att Flens kommun ska födas i ömsesidig respekt för alla invånare... i stället har det blivit en administrativ enhet styrd av utsocknes konsulter som inte betalar skatt till allas vårt bästa...

 

Det enda vi är överens om i den administrativa enheten är att vi aldrig är överens om något, speciellt inte vad Sverige ska stå för, utom att vi inte är överens...

Frågan är om den administrativa enheten egentligen alls fyller någon funktion längre, eller borde upplösas...

När den administrativa enhetens lagar inte upprätthålls annat än slumpvis och godtyckligt så fyller den faktiskt inte någon funktion längre...

Så ha en fortsatt trevlig administrativ enhetsdag! Kom bara ihåg att inte vara rasister och klä er i folkdräkt, sjunga nationalsången eller visa upp det blå och gula kristna korset...

Idag firar vi administrativa EU-enheten Sveriges dag!

Sverige var lång tid ett av de ytterst få länder i världen som inte firade sin nationaldag...

Politikerna ansåg förmodligen att det var fult att landet skulle ha en egen flagga, och att muslimerna kunde ogilla det...

Men nu har vi fått en nationaldag, 6 juni. Den firas främst för att 1809 års regeringsform antogs av riksdagen 6 juni 1809. Den regeringsformen är värd att fira...

Dagens regeringsform från 1974 är inte alls byggd på någon genomtänkt konstitutionell idé. Den bygger tvärtom uteslutande på politiskt taktiska ad hoc-beslut. Den är illa skriven. Rättighetskapitlet har ett allvarligt syftningsfel som förmodligen gör paragrafen omöjlig att hantera juridiskt...

Nationaldagen

Det var en präst som ville internationalisera den mest nationella sången vi har...

Varför stanna vid att hylla Sverige när man kunde hylla hela världen. Typ...

Du gamla, Du fria borde ju vara Du nya, Du ofria. Du fjällhöga nord kan ju ersättas med Ett gängrelaterat mord. Du tysta, Du glädjerika skröna. Jag hälsar Dig, naivaste land uppå jord. Din rök, Din himmel, Din ofredade böna . Skulle det funka...

Du tronar på minnen från fornstora dagar. Det funkar ju bra. Då ärat Ditt namn flög över jorden. Funkar ju också bra. Det fanns ju en tid då svensk välfärd, sjukvård, trygghet var omtalat världen över. Jag vet att Du är och du blir vad Du var. Funkar inte alls lika bra. Jag vet vad Du är och Du blir ej vad Du var.
då ärat Ditt namn flög över jorden. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden kan med lite cynism omarbetas till Ja, vi vill leva, men vi dör av morden...

DU GAMLA, DU FRIA

Det är många som inte står ut med sina obegripliga medmänniskor...

Kvinnorna i nätverket ”vi står inte ut, men vi slutar aldrig att kämpa”, talar om och behandlar de unga, ensamkommande männen som om de vore gulliga husdjur eller maskotar. De unga männen betraktas inte som subjekt, med ett eget värde och en egen vilja. De reduceras till objekt för de omhändertagande kvinnornas behov – av sex, fysisk närhet, uppskattning och av att känna sig behövda.

Exploateringen av ensamkommande pojkar och unga män måste upphöra. Jag står inte ut med att tyst bevittna sexuella övergrepp i stor skala. Nu måste ansvariga tillsynsmyndigheter agera. Det borde alla som bryr sig om de unga, ensamkommande vara överens om.

Jag står inte ut

Den ibland ohälsosamme ekonomisten Mattias Lundbäck visar åter prov på sin extremistiska USA-dyrkan...

"USA är en stabiliserande kraft i Mellanöstern"...

Det maktvakuum som uppstod i Irak lade grunden för en extrem rörelse vars tentakler slutligen nådde väst. Idén om kalifatet må ha funnits i extremistiska kretsar redan innan, men det var USA:s tillbakadragande från Irak som skapade förutsättningar för terrorn att sprida sig...

Varken Islamiska staten eller Al Quaida hade emellertid existerat förutan råvarutillgångarna i Mellanöstern. Det är oljan som gör det möjligt för dysfunktionella stater och extrema rörelser att växa fram till maktspelare. Det USA gör i regionen är att i möjligaste mån förändra spelplanen så att makten inte hamnar i de mest extrema rörelsernas händer. Man försöker höja priset för att vara extremist så mycket att de flesta väljer en annan väg...

Att Mellanöstern skulle vara fredligare förutan intervention är bara nys. Det skulle lika gärna kunna bli ett nytt Kongo. Vårt hopp står därför till att USA driver en balanserad och framför allt konsekvent strategi i regionen och att solenergin småningom tar över den roll som oljan har i dag. Detta skulle tvinga de dysfunktionella staterna att fokusera på produktion snarare än att strida om konsumtionsutrymmet och den politiska makten... 

Kalifatets huvudstad på väg att falla

mån 5 juni 2017

Kan ni skillnaden på Syrier, Assyrier och Syrianer...

Sh kan bara läsa innantill...

Assyrien... 2000 f.Kr–600 f.Kr

Kaldeen... 600 f.Kr

Arameiska riken... 1200 f.Kr–700 f.Kr

Syrien... 600 e.Kr–

Idag använder en stor del syrianer också begreppet araméer som etnisk självidentifikation, vilket är en del av den assyriska/syrianska namnkonflikten.

Syrien – Wikipedia

Assyrier/syrianer – Wikipedia

Assyrien – Wikipedia

Arameiska riken – Wikipedia

Kaldeen – Wikipedia

Dom gör vad dom kan i ångest-centralen... och det är sannerligen inte mycket...

Utsocknes eventkonsulter förstår inte ett jota...

Säsongen inleddes på sämsta tänkbara sätt för Flens IF-Södra.

Redan i division 4-premiären mot Syrianska Eskilstuna tvingades föreningen lämna walk over eftersom man inte fick ihop lag.

Ja jösses... varför i helvitte ska man hålla på med fotboll om  man inget kan och vill... bara ha det skönt och slappa...

Får vi bara konstgräs så blir allt bra... picnic i det gröna året om... säger Flensbasen...

Flensbasen efter avhoppet: ”Jag känner mig lättad”

AFC Eskilstuna

Har inget med med syrenerna att göra även om många tror det...

Assyriska FF

Syrianska FC

Syrianska Eskilstuna IF

I dag består the REAL DEEP STATE av de samverkande politiska partiapparater som monopoliserar makten genom att broderligt dela på den, så att alla tubbas att spela med...

Precis som i de privata karteller man fördömer, men själva kopierar...

Åke Sundström skriver vidare...

Även uttrycket ”den korporativa staten”, som du nämner i ditt senaste inlägg, liknar mest en förskönande omskrivning (trots anspelningen på fascistiska skurkstater), därför att den antyder att näringslivet spelar en aktiv roll i den politiska nomen-klaturans konspiration mot väljarna...

Men sant att direktörerna i Svenskt Näringsliv har ett moraliskt medansvar genom att sitta still i den politiska båten när förslag gynnar dem själv, men skadar samhälls-ekonomin. Praktexemplet är förstås klimatpolitiken, som drabbar konsumenterna (och barnbarnen), men gynnar den tunga industrin, de sektorer som SN ständigt favoriserar...

Just detta selektiva gynnande motsäger den möjliga ursäkten att företagens villkor i dagens Sverige är så pressade att man känner sig tvingade att utnyttja de tillfällen till lättnader som erbjuds...

Man kan utan större överdrift hävda att medborgarnas värsta fiender är deras egna ombud på Helgeandsholmen. Andra deep-stat-konstellationer kan dra sina strån till krisbrasan, men även i det fallet är politikerkartellen ytterst ansvarig genom att förtiga vad den givetvis mycket väl känner till (och själv ofta uppmuntrar eller t o m initierar)...

Så glöm Soros, Gates och andra förmenta trådryckare i kulisserna. Ondskan har sitt säte i den numera halvdöda demokratins plenisalar och på mycket närmare håll än vi vill tro...

Vad betyder Deep State?

När alla dominobrickorna står korrekt uppradade så räcker det med en lite puff på bricka nummer ett så faller så småningom hela raddan i ett mönster som kan vara både elegant och komplicerat.

Det kan ha tagit evigheter att tänka ut och bygga systemet och så faller alltihop på ett ögonblick. Jag kom att tänka på det när jag som så ofta tidigare satt och funderade på varför det svenska etablissemanget av samhällstänkare tillika politikerna aldrig verkar kunna tänka en redig och trovärdig tanke när det gäller invandringspolitiken i stort. Jag tror att förklaringen är att de räds en dominoeffekt.

Nu när vi slutat tro på att praktiskt taget alla migranter är syriska läkare och ingenjörer som med sin kompetens och sitt hårda arbete ska rädda det svenska pensionssystemet och i stället börjat fatta att det handlar om en massa människor utan, eller kanske med elementär och för svenska förhållanden helt otillräcklig, utbildning då borde det vara dags att öppna ögonen och tänka nytt...

Det gör det svenska etablissemanget också. Den nya tanke som slår etablissemanget är att Sverige måste skapa en ny arbetsmarknad för folk som inte kan något särskilt och därför bara får mycket låg lön. Sedan tar det stopp i etablissemangets tänkande...

Dominoeffekt

I decennier har Sverige genom den förda invandringspolitiken och oförmågan och oviljan att ta strid eller ens erkänna fenomenet hedersförtryck svikit tusentals kvinnor, flickor och pojkar...

De har lämnats åt sitt öde när samhällets makthavare tittat åt ett annat håll...

Detta svek blir mångfalt värre när en av landets mest omhuldade och medialt kindpussade personer, Gudrun Schyman, fortsätter relativiseringen av dessa vidriga traditioner. I en intervju i Lokaltidningen avväpnas Schyman effektivt med ett antal konkreta följdfrågor. Det som framträder är en kvinna som helt tappat koncepten...

Det är tydligt att ledaren för Feministiskt initiativ inte är van vid journalister som inte viker ned sig när hon levererar sina standardiserade floskelsvar. Resultatet är både förfärande och avslöjande, som nedanstående utdrag visar...

Varje gång Gudrun Schyman eller någon annan aktiv i Fi öppnar munnen blottläggs vilken farlig ideologi som partiet vilar på...

Fi var nära att komma in i riksdagen i förra valet. De omfamnades av medierna och beskrevs som ett kärlekens parti. Nästa år kommer partiet åter jaga en riksdagsplats. Det är dags för medierna att ta granskningen av detta islamistvänliga parti på allvar...

Den feminism Schyman står för är farlig och måste bekämpas med alla till buds stående medel. Ty på kvinnans sida står den definitivt inte...

En farlig feminism

Inget är som det brukade inom politiken, varken i Europa eller USA. Många är hysteriska över president Donald Trump...

Men statsvetaren Joel Kotkin gör i kaliforniska dagstidningen Orange County Register ett briljant konstaterande i kolumnen The Coming Democratic Civil War:

Stor del av nationen föraktar Trump men det tycks inte finnas något stort uppdämt nationellt önskemål för att demokratiska partiet ska ta över...

Det enkla är det geniala. Och politik handlar inte om populariteten hos en aktör, utan om val mellan olika alternativ. Hur dålig Trump än kan framställas, spelar det ingen roll om demokratiska partiet framstår som än sämre...

Denna enkla men självklara aspekt missar de flesta kommentatorer när de är fullt upptagna av sina personliga (och därmed oprofessionella) känslor av avsky inför Trump...

Trots Trump, ingen frågar efter demokraterna

sön 4 juni 2017

Scenariot är ständigt detsamma: De redan svaga drabbas hårdast när samhället måste prioritera bland behoven. För prioriteringar måste göras...

Men varför alltid en underton av Höger-libertarianism när det finns Vänsterlibertarianism...

Det är så politik fungerar – även om det under lång tid existerat en motvilja hos många politiker att inte bara formulera vackra målsättningar, utan också leverera konkreta besked om vilka som ska prioriteras och vilka som ska få stå tillbaka...

Men det har blivit uppenbart vilka som har fått stå tillbaka, och bland dem återfinns sjuka barn och barn med särskilda behov. De redan svaga...

Vindarna skiftar snabbt nu, men när de mojnat kommer vi att stå där med en uppsättning smärtsamma insikter. Vi kommer tvingas inse att resurserna faktiskt funnits där hela tiden, men att ansvariga politiker prioriterat på ett sätt som har låtit vuxna män... ensam-

kommande alltså... njuta av resurser och förmåner som varit ämnade för barn, medan de behövande barnen blivit lidande...

Priset för godtrogenheten har varit högt, både ekonomiskt och humanitärt – och det är de verkliga barnen som fått betala det...

Sveket mot de redan svaga

Att organisera libertarianer har liknats vid att valla katter. Formuleringen bär, förutom att vara vara lite fyndig, en stor portion av sanning.

Ty så är det med människor vars enda strävan egentligen är att få bli lämnade i fred och slippa att någon utomstående – politiker, kyrkan, företag eller avlägsna släktingar – lägger sig i. De sluter inte upp till stora massmöten, trivs oftast inte på tätbefolkade torg bland banderoller och skrikiga talkörer.

Det kollektiva demonstrerandet och klampandet i långa led är en sysselsättning som passar vänstern betydligt bättre. Vilket förklarar en del av varför det är just vänstern som lyckas bäst med att organisera sig. Om libertarianer är som katter är socialister, syndikalister och miljövänster mer som hundar. Eller kanske får...

Problemet med att ha som målsättning att bara leva i fred är att det inte resulterar i någonting i dagens samhälle. Du uppnår ingenting, i synnerhet inte när de politiska motståndarna drivs av en vilja att inte bara förändra samhället utan även dig och din tillvaro. Höja din skatt. Förbjuda det du tycker om. Inskränka din frihet på alla nivåer...

Idéer och ideal förpliktigar
Varför förmår inte socialister, socialliberaler, nyliberaler och andra progressiva att förhålla sig på ett anständigt sätt till terroris...

Varför slutar det alltid med att de, i hysteriska ordalag, utmålar de personer som blir förbannade som det egentliga problemet i sammanhanget...

Hur kommer det sig att de alltid, i ett utslag av svårslagen logisk akrobatik, åberopar varje terrordåd som bevis för att de personer som pekat på farorna med islamism haft fel...

Frågeställningen ställs på sin spets om man jämför med ett hypotetiskt scenario där det i stället var så kallade högerextremister som låg bakom de senaste årens terrorvåg. I ett sådant scenario hade de progressiva knappast försökt tona ned problemet. De hade inte försökt relativisera sönder skuldfrågan, de hade inte betonat psykisk ohälsa, de hade inte hänvisat till förövarnas sociala bakgrund och de hade inte betonat att risken för att drabbas var låg...

Att deras reaktion blir en helt annan när förövarna är islamister beror på att illdåden är oförenliga med deras progressiva ideologi. Enligt den världsbild de med näbbar och klor håller sig fast vid, drivs alla människor världen över (möjligtvis med undantag för de personer som tillhör den för dem så förhatliga Högern™) av samma drivkrafter som de själva...

De progressiva och terrorismen

När stridsröken sedan lägger sig, vilket den kanske inte gör, så har du en ganska bra bild av motståndet...

Jag sätter en tusenlapp på att fienden visar sig vara just de grupper som jag kallar för politikerväldet med vidhängande välfärds-industriellt komplex...

Därför vill jag helst inte kännas vid begrepp som populism och konspiration när det gäller dessa makthavare. Makthavarna är inte fake news eller hittepåteorier. De är på riktigt...

Att utpeka makthavare som makthavare och därmed ansvariga för många missförhållanden är inte populism utan samhällsvetenskap och sunt förnuft (vilket i och för sig kallas just populism av makthavare som vill skylla ifrån sig)...

Ej heller handlar det om någon konspiration, utan bara om att olika mäktiga intressen som betraktar sig som rättmätiga och legitima härskare bevakar sina positioner, sin världsbild och sin ideologi med de medel, inklusive smutskastning, som står till deras förfogande...

Jahaja, säger du kanske, nu tycker han allt han är smart, Engellau, för nu har han hittat på att populism betyder att först slå blå dunster i ögonen på folket och att sedan dra det vid näsan...

Kanske det, svarar jag, samt att folket då och då av sina egna fördomar och safter låter sig luras att tro på fiender som inte finns och lösningar som inte fungerar...

Populismen återigen

Globalisternas frustration över att Trump stuckit hål på klimatbubblan är inte att ta miste på. Alla deras MSM som utgör 90% av västs MSM flödar åter fullständigt över av hatinslag och skrämselpropaganda riktad mot Trump...

Den sakliga analysen saknas helt, här är det bara propaganda. Skrämselpropagandan om klimatet har ju varit globalisternas perfekta instrument för införandet deras tänkta överstatliga globala maktutövning. Eftersom klimatet inte alls förändrats som man påstår och hoppats, har denna fråga blivit något av kejsarens nya kläder...

För att Paris-avtalet skall fylla sin funktion måsta alla låtsas som om vi är på väg att haverera jodens klimat och sluta upp bakom avtalet. Parisavtalet i sig är dock bara symboliskt, eftersom det inte ställer några krav överhuvudtaget på de olika länderna, man får fritt välja att fortsätta öka sina koldioxidutsläpp. Avtalet handlar främst om lösa mål och en ordning för inrapportering av utsläpp. Det handlar även om ekonomiskt bistånd från väst till utvecklingsländerna...

USA:s symboliska beslut att vända avtalet ryggen underminerar dess trovärdighet. När globalistmediernas storm mot Trump börjar mojna kommer givetvis fler länder att följa efter och avtalet kommer bara att uppfattas som den papperstiger det redan är...

Att Trump skulle orsaka ett handelskrig med koltariffer är Fake News

En yrkeshatare... i SKL-regi... det får han förstås vara...

Att Trump är en narcissistisk knäppgök kan vi vara överens om... det måste man nog vara om man vill utmana hela världens makt-etablissemang...

Att det kommer att sluta illa är ju inte heller så svårt att förutspå...

Att Donald Trump i detta läge skriver en tweet som uppenbart spelar på Kahns religiösa identitet och syftar till att skapa hat mot muslimer i allmänhet är omdömeslöst på ett helt nytt sätt. Ett sådant utspel vore kanske att vänta från trollfabriken i S:t Petersburg eller från statskontrollerade ryska medier - det är inget som man bör förvänta sig från USA:s president...

​Min slutsats är att Trump måste förvinna - annars kommer det att gå illa. Uppenbart är det rasister som styr presidentens agerande i sociala medier och vad rasistiska ideologier kan ställa till med vet vi alla. Hoppas att myndigheterna kan snabba på processen och ställa honom inför riksrätt. I annat fall kommer man antagligen en dag att få ställa honom inför krigsrätt - i Haag.

Donald Trump måste försvinna

lör 3 juni 2017

En köpt marionett i 

kommunens propaganda-ministerium prisar sin uppdragsgivare...

Fast å andra sidan har nog kommunchefen 

skrivit epilogen alldeles själv... det finns absolut inget att kritisera mig för, tillägger hon förnöjt... Flen blir bara bättre och bättre...

En smart kommunchef väljer en kommun som inte har så många invandrare...

Kommunchefen lämnar Flen med gott samvete

Om Äckel-kuriren hade varit en seriös tidning hade den förstås frågat varför högsta chefen smiter från en kommun med för mycket okontrollerad invandring... 

Har tidigare noterat att det kan komma att bli problem när flyktingar ska övergå från att vara Migrations-verkets ansvar till att bli Kommunernas. Så visar det sig också bli...

Hultsfreds kommun har "löst" problemet genom att vägra betala ut försörjningsstöd till nyinflyttade flyktingar...

Så kan man givetvis inte göra och den ansvariga politikern har mycket riktigt polisanmälts...

Personligen tycker jag det är hög tid att kommunerna fråntas ansvaret för försörjningsstödet. Ställ tydliga krav på att medborgarna ska klara sig på en grundnivå som kanska kan motsvara lägstanivån för sjukersättning och ge barnfamiljer ett förstärkt barnbidrag...

Det håller på att bli rena rama Vilda Västern i kommunerna och värre kommer det antagligen att bli. Kommunerna kommer att försöka lämpa över problemen på varandra och den kommun som bryter mot lagen på det mest flagranta sättet blir vinnare...

Hultsfred visar att systemet med försörjningsstöd är på väg att haverera

DN:s chefredaktör ljuger, tycker Arnstberg alltså...

Vad tror ni medborgare...

Vem låter mest trovärdig... för Flens skull får vi hoppas att DN:s chefredaktör inte ljuger...

DN:s chefredaktör ljuger

Debattförlaget - Reklamombudsmannen.org

Vad vet DU om invandringen och invandringspolitiken? Orginal...

1. Sverige har från millennieskiftet fram till oktober 2013 beviljat drygt 1,1 miljoner invandrare uppehållstillstånd.

2. Under syriska inbördeskriget har Sverige beviljat 16 400 syrier asyl. Danmark, Norge och Finland har beviljat asyl till drygt 2 000 respektive 802 och 310 syrier.

3. Anhöriginvandringen handlar till största delen om att ta hit en partner från det forna hemlandet. En tredjedel av dessa anhöriga blir helt beroende av försörjningsstöd.

4. Utrikes födda utgör 15 procent av Sveriges befolkning. De uppbär 60 procent av landets försörjnings­stöd.

5. 1990 hade Sverige tre utanförskapsområden (mer än hälften av de vuxna saknade arbete). 2006 var de 156 till antalet. Därefter har inga mätningar gjorts.

6. Av dem som nu beviljas asyl beräknas 70 procent vara arbetslösa ännu efter två år.

7. År 2012 beviljade Sverige 111 000 uppehållstillstånd.

8. 64 procent av Sveriges befolkning anser att media inte berättar sanningen om samhällsproblem förknippade med invandringen.

Annons: Vad vet du om invandringen och invandringspolitiken?

 

Vad vet DU om invandringen och invandringspolitiken? Kopia...

 

I söndagens DN läste du kanske en annons som sade sig presentera fakta om invand- ringen. Med anledning av att det i dagarna är fem år sedan reformen om arbetskrafts- invandring trädde i kraft vill vi på Svenskt Näringsliv och FORES berätta om en annan sida. Invandringens fördelar för Sverige. 

1. Från mitten av 1800-talet fram till 1920-talet flyttade 1,3 miljoner svenskar från Sverige. Många  flydde undan  svält, nöd och religiös förföljelse, på samma sätt som många av de människor som kommer  till Sverige i dag. Vi föredrog  att kalla dem emigranter och nybyggare.  Det är så vi vill se de som kommer hit i dag.

2. Av de som invandrade till Sverige i fjol var hemvändande svenska medborgare den enskilt största  gruppen, knappt 20 500 personer.  Andra större grupper  var arbetskrafts- invandrare, flyktingar,  studenter, anhöriginvandrare och adoptivbarn.

3. Majoriteten av dem som fick uppehållstillstånd under 2012 lever inte på bidrag,  enligt officiell statistik  från SCB och Migrationsverket. Det är t.ex. arbetskraftsinvandrare, studenter, EES/EU-medborgare och deras anhöriga som oftast har en försörjning när de kommer  till Sverige.

4. 1,6 miljoner människor i Sverige väntas gå i pension mellan 2010 och 2025,  enligt Ar- betsförmedlingen. Det betyder att vi får arbetskraftsbrist på många håll i landet, vilket bland annat  drabbar vården och omsorgen.  För att upprätthålla en fortsatt god välfärd behövs mer arbetskraftsinvandring.

5. Inom 20 år kommer det att saknas uppemot 30 000 ingenjörer  i Sverige, enligt SCB. Just nu arbetar omkring  6 000 arbetskrafts-invandrare som ingenjörer och IT-specialister i Sverige. Enligt Socialstyrelsen krävs en nettoinvandring av läkare för att möta det ökade behovet på 35-40 procent  fler läkare de kommande 15 åren. Utan nettoinvandring når vi bara 5 procent.

6. Vart femte nytt företag startas av någon med utländsk härkomst, enligt myndigheten Tillväxtanalys. Bland förvärvsarbetande är 8,2 procent  av de utrikes födda egenföreta-  gare, motsvarande siffra för inrikes födda är 6,6 procent  enligt SCB:s senaste statistik,  från 2011. 

7. Aldrig har så många utrikes födda gått till jobbet som nu. Tre av fyra nya jobb har gått till utrikes födda och fler än 720 000 är sysselsatta.  Sysselsättningsgraden för personer  födda i Europa,  exklusive Norden, har ökat särskilt markant de senaste åren enligt SCB.

8. För varje utlandsfödd som ett svenskt tillverkningsföretag anställer,  ökar företagets export  till den personens  hemland  med nästan  en procent,  enligt ny forskning  från Lunds universitet. 

9. Hushåll med personer som har invandrarbakgrund betalar in mer i skatter  och avgifter än vad de får i form av socialbidrag, pensioner och annan  samhälls-service, enligt OECD:s undersökning från i år, som täcker hela EU. Genomsnittet är ett netto på drygt 26 000 kronor per år och hushåll.  Även i Sverige bidrar  invandrarna mer till stat och kommun än de får tillbaka...

När media kommer till Trump så utgår de ifrån axiomet att allt han säger, allt han gör, allt han är, inte bara är fel och falskt, det är också ondsint...

Hur kan ”fri press” världen över låna sig till att bli nyttig idiot på det viset...

Att en utböling som Trump inte är välkommen i de politiska finrummen i Washington stod ju klart långt innan han valdes. Där finns fortfarande en majoritet av politiska varelser som vill bli av med honom. Inte bara demokraterna, utan även en stor del av republikanerna. Så alla undersökningar om ryska kontakter och annat handlar inte om att finna någon sanning. Det handlar om att finna något som kan kasta Trump ut ur Vita Huset. James Delingpole har i alla fall klart för sig hur illa hans kollegor i media uppträder.

Media... maktens granskare... analyserar inte denna maktens arrogans, istället spelar de med och driver på som maktens trognaste nyttiga idioter. Det börjar allt mer viskas att Trump är utsatt för inte bara tryck från etablissemanget (träsket i Washington DC med omnejd), utan även konkreta hot, att om han inte gör som han blir tillsagd så går det för honom som för Kennedy. Är det sådan hat- och hotkultur media vill förknippas med...

Varför upphör rationellt tänkande när media tittar på Trump?

Bengt G Nilsson beskriver hur svenska skattebetalare under decennier slussat miljarder till regimer och aktörer som fört krig och förtryckt befolkningen på den Afrikanska kontinenten...

Bengt G Nilsson är ett föredöme i genren ”konsekvensneutral journalistik”. Torrt, utan känslor och värderingar låter han läsaren dra sina egna slutsatser...

Nilsson belyser systemfelen som uppstår när makthavare med hybris får för sig att med biståndet som medel sälja in en socialdemokratisk samhällsmodell. En hybris som Nilsson i en annan intervju i SvD låter förstå att han inte någonsin sett spår av i något annat land...

Det kravlösa biståndet – ”På mottagarens villkor” – har byggt in systemfel i biståndet som vi kan se dominera det svenska än idag. Kravlösheten som föder såväl korruption som i många fall ännu mer av lidande. De goda givarnas omedvetna ondska. En ondska som uppstår i krav- och aningslösheten...

Biståndet till Palestina kan tjäna som dagsaktuellt exempel på mer eller mindre medveten ondska som ett resultat av kravlösheten...

I tyst samförstånd – En dagsaktuell studie av svensk biståndskultur

Jag har tidigare menat att den ideologiska kampen i vår värld utspelas på en tvådimensionell skala mellan globalism och nationalism...

Idag tror jag att vi måste tillföra en tredje dimension, nämligen individens valfrihet...

Om vi inte ser upp kommer vi snart vakna en morgon och finna att vi inte själva får bestämma vad vi skall äta och hur vi skall vårda vår hälsa...

Byråkrater i Bryssel kommer att sitta och bestämma över vårt levene så att vi inte stör de globalistiska företagens strävan efter marknadsdominans...

Riksföreningen för Metabol Hälsa har bl.a. bildats mot denna bakgrund. På tisdag har vi vårt första årsmöte i Dalarö Tullhus kl 15.00. Då skall vi välja en styrelse som kan sätta igång arbetet med att hjälpa oss till ett hälsosamt liv i full frihet. Vi är redan över 400 betalande medlemmar och några hundratal ytterligare som anmält att de vill bli medlemmar...

Globalisterna vill täppa till alla möjligheter för dig som individ att styra ditt eget liv

fre 2 juni 2017

Nej faen... det blev ingen granskning av makten idag heller...

Premiär för de succéartade fordonsträffarna på Orrestaö...

Godhetsgudinnan...

En bilälskares högtid

Manna till dom förtappade i kommunen Flen...

Det handlar om politiker, offentliganställda, NGO:er och särintressen som lever gott på att bekämpa "rasismen" på skatte-betalarnas bekostnad...

Många av dem drivs säkert av god vilja. Men de är helt beroende av att det finns något slags konflikt. Detta så till den milda grad att de ibland måste uppfinna fiender, när de verkliga tagit slut. Sverige är trots allt ett av världens mest öppna och toleranta länder...

​Det är dessa människor som stämplar varje form av saklig kritik mot svensk migrationspolitik som rasism. Det är de som bygger identitetspolitiska luftslott för att motivera sin egen position...

Det är de som förnekar vissa av den demokratiska, liberala rättsstatens grundläggande principer – baserat på resonemang om människors ursprung och biologiska särdrag. Vilket i slutändan gör dem själva till praktiserande rasister...

Godhetsindustrin

Moderaterna slits internt mellan motpoler eftersom Fredrik Reinfeldt lockade in en generation flummare i Moderaterna som står för utopisk utblick som många gånger är oskiljaktig från miljöpartisternas...

Dessa moderata företrädare kommer aldrig att acceptera en återgång till det konservativa parti Moderaterna var under Gösta Bohman. De måste hängas av...

Det är självfallet en smärtsam process. Men jag tror en Bohmansk profilering skulle vara minst lika framgångsrik i väljarkåren idag som den var på 1970-talet då den lyfte partiet från 10 till 20 procent trots de vänstervindar som då blåste starkt...

Men då måste Moderaterna ha en partiledning som tror på den egna politiken och är inte bara är förankrade i, utan faktiskt älskar de kontroversiella värderingarna. Så som Bohman. Och som struntar i att man inte blir omkramade av pk-maffian i medier, kultur och andra partier...

Det vi ser är en borgerlig kollaps, som 1932

I veckans avsnitt av DGS-TV gästas Patrik och Jens av Lotta Gröning, historiker och krönikör i Expressen...

Debatten i Sverige är under förändring. Sådant som var självklarheter för några år sedan är idag kraftigt ifrågasatt. Vilken roll spelar media i detta? Hur ser framtiden ut?

Det har hållit på länge nu... tis 09 sep 2008

”Väljarna vill inte ha en sörja i mitten”

Svensk politik drar åt samma håll - vem ska man rösta på?

Partierna lånar varandras politik och alla drar mot mitten.

Vem ska man rösta på?

Den politiska idédebatten är död. Det behövs nya partier, säger Lotta Gröning...

https://i.ytimg.com/vi/QlVTQoyFe4w/hqdefault.jpg?custom=true&w=246&h=138&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=tDU2P6ejcRB9nyxCOrSfVsBw06oGäst: Lotta Gröning - Debatten i Sverige

DGS-TV avsnitt 27, med Lotta Gröning

Larmen om klimatet och en skenande global uppvärmning bygger i huvudsak på teoretiska matematiska modeller som bara tar med växthusgasers inverkan på klimatet i beräkningarna...

Modellerna har även inbyggt en obekräftad hypotes om förstärkningseffekter som stigande koldioxid påstås kunna ha på vattenångas växthuseffekt. Det politiska underlaget för Parisavtalet bygger helt på dessa modellberäkningar. Det finns ännu inga säkra observationer av klimatets faktiska utveckling som står i överensstämmelse med modellerna vilket framgår av denna figur...

Den globala medeltemperaturen har i stort sett legat stilla de senast 20 åren om man undantar de väderfenomenen som kallas El Ninio. Om antagandet om växthusgasernas dominerande inflytande över klimatet hade varit riktiga, så hade temperaturen stigit med den hela tiden stigande koldioxidhalten...

Det har den inte. De matematiska modellerna ger med andra ord en falsk bild. De faktorer som styr klimatet är långt mer komplexa. Dessa är dock politiskt ointressant att studera eftersom det bara är människans påverkan som man kan göra politik av...

Trumps krav på omförhandling av Parisavtalet kan utvecklas till hans största triumf

Vi bör också utrusta oss med en sund skepsis gentemot vetenskapliga gurus...

Forskning kan inte användas som underlag för en rättslig bedömning om vi ska tro Stanfordprofessorn Jeff Strnad som menar att forskning är färskvara och ändras hela tiden...

Är det av slapphet som regering och riksdag inte säkerställt att de nödvändiga kontrollinstanserna funnits på plats? I Kevinfallet hade det räckt att den prövning av bevisen – bevistalan – som fanns gjorts tvingande. Bakom lyckta dörrar om så krävts. Och att regler funnits som garanterat minderårigas rätt till försvar...

För detta förtjänar regering och riksdag kritik. I viss mån kan dessa demokratins väktare gottgöra sina försummelser genom att snarast ändra reglerna för skadestånd så att även den som fått sitt rykte förstört ges en rejäl ersättning – inte bara den som frihetsberövats...

Lägg till detta krav på en offentlig ursäkt från statens sida. Då har vi fått en bättre balans mellan statens rätt att utöva sina befogenheter och medborgarens rätt till upprättelse när staten handlat fel...

Gästskribent Anne-Marie Pålsson: En dålig dag på jobbet

tors 1 juni 2017

Äckelkuriren, dom sjukt

personlighetsstörda

exhibitionisternas marknadsplats...

Balen på Hedenlunda slott kantades av galanta klänningar, vräkiga bilar, bubbel i glasen och stolta föräldrar... lokala event-journalistiska berättelser

ersätter riktig granskande

journalistik...

Synonymer till exhibitionist...

blottare, pervers, pervo; effektsökare, posör...

Studenternas finaste fest

Sörj inte Parisavtalet, alla ni 

hjärntvättade blindgångare...

Ett avtal där ett antal länder kommer överens om att påverka någonting som de inte har kontroll över för att uppnå något som de inte vet om de vill uppnå...

De skulle lika gärna ha kunnat komma överens om att månen är en grön ost. Klimatforskaren Björn Lomborg konstaterar att om alla länder skulle följa sina åtaganden enligt avtalet skulle det i bästa fall minska temperaturen med 0,17 grader år 2100 jämfört med om de inte gör det. Så om Donald Trump låter USA dra sig ur gör han världen en välgärning. Då kan kraften ägnas åt att främja sådant som har betydelse för världen - till exempel frihandel och demokrati.

Men om man ändå vill minska utsläppen av koldioxid finns det en konkret sak som EU och USA kan göra, nämligen sluta lägga tull på solceller från Kina. Allt talar för att den alternativa energin med tiden kommer att slå ut kol. I Indien finner man det inte längre lönsamt att bygga nya kolkraftverk, utan satsar på solceller i stället...

Tänk om all den energi som lagts på att diskutera huruvida mänskliga utsläpp av koldioxid orsakar global uppvärmning och all den energi som använts för att diskutera eventuella åtgärder mot utsläpp av koldioxid i stället hade lagts på åtgärder för att främja frihandel av - bland annat - solceller? Då hade vi antagligen haft såväl mindre koldioxid-utsläpp som lägre energipriser...

Sörj inte Parisavtalet

Ett av sveriges korporativa socialistpartier... det mest lögnaktiga...

Låt Anna styra ett högerparti, så går det nog bättre...

Lite Gösta Bohmanskt stuk skulle nog inte skada... inspirerad av småländske pappa frisinnade disponenten Conrad Bohman...

Moderaterna - Låt Anna vara Anna. (Eller inte.)

Den som tror att partiets problem löses av att byta ut chefen i toppen misstar sig...

Moderaternas kris är betydligt större än Anna Kinberg Batras tillkortakommanden som partiledare och kommunikatör. MUF-ordföranden Benjamin Dousa säger att hans känsla är att ”partiledningen inte förstår hur djup förtroendekrisen för Moderaterna är.” Förmodligen har Dousa rätt, för något krismedvetande verkar inte ha sjunkit in. Trots att M är på väg att sänka Alliansens möjligheter att bilda regering...

Att ta över efter Reinfeldt var en utmaning oavsett vem som fick jobbet. Ett decennium av avideologisering och stadig marsch mot mitten har förvirrat partiets aktiva och inte minst väljarna. Forna tiders moderater må ha varit usla på att vinna val, men alla visste vad de stod för. I dag är det betydligt mer oklart. Väljare bestraffar alltid otydlighet...

Att avsätta Kinberg Batra räcker inte

En kort och kärnfull sammanfattning av de intressen som ligger bakom de kostrekommendationer som gjort snart halva jordens befolkning metabolt sjuk...

Dessa intressen kontrolleras av en handfull hyperförmögna familjer som utgör själva kärnan i den globalism som styr västvärlden...

Ta er en halvtimme och lyssna och begrunda...

https://i.ytimg.com/vi/FXjB-5-uzuw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBXtbC9uDkM_Pq26VsZ0sNjp1nAMQNina Teicholz - 'The Real Food Politics: Institutional Defense of the Status-Quo'

Globalisternas megaindustrier ligger bakom den globala metabola pandemin


NÄSTAN INGEN SKRIVER OM MOSSADS ROLL...


Sionisterna vill skapa kaos och inbördeskrig i varje land i Mellanöstern...

Detta uppfattas som extremt viktigt för Israel. Enade starka länder runt Israel anses vara ett dödshot mot landet. Söndra och härska är kärnan i Israels utrikespolitik. Detta har också varit kärnan i CIA:s politik under många årtionden...

ALLIANSEN RYSSLAND, EGYPTEN OCH LIBYEN SKRÄMMER NETANYAHU FRÅN VETTET...


Mossads i särklass mest prioriterade uppgift just nu är att spräcka denna allians...

De ständiga attentaten i Egypten mot kristna kopter är en av metoderna. För två år sedan visade IS upp en video där 21 egyptiska kopter halshöggs i Libyen. Den 9:e april sprängdes det i två kristna kyrkor i Egypten. 27 människor dog och 80 skadades. Den 20 maj sköts 28 kristna kopter ihjäl under en bussresa i Egypten. Egyptens militära och politiska ledning är absolut säkra på vem som ligger bakom attentaten. Av taktiska skäl håller man tyst. IS är ett verk av Clinton och Obama precis som Trump hävdat öppet. Att han vågade säga sanningen är faktiskt ett mysterium...

En annan metod är att spränga civila egyptiska flygplan i luften. I första hand gäller det att spränga ryska flygplan på väg hem från Egypten. Målet är att få stopp på den ryska turismen till Egypten. Putin har tvingats att ställa in alla ryska civila flygningar till Egypten. Både Rysslands och Egyptens militära och politiska ledning är absolut säkra på vilka krafter som ligger bakom. Av taktiska skäl håller man tyst...

En tredje metod är att beväpna och finansiera milisgrupper i Libyen. Mossad och Saudiarabien och Qatar jobbar dygnet runt med att beväpna olika milisgrupper i Libyen...

En fjärde metod är att skapa terror på Sinaihalvön. Gång på gång på gång attackeras egyptiska soldater och poliser. Attentaten avlöser varandra på löpande band...

Netanyahu är skräckslagen! Mossad styr men syns inte!

Israels hemliga underrättelsetjänst...

Fortsättning