tis 20 juni 2017

Westerholm är blygsam i ordvalet under stundom... det väl klart att talion-principen, öga för öga tand för tand, gäller i ett krigs-läge...

Terrordådet mot muslimer i London är minst lika avskyvärt som motsvarande i Paris bara dygnet efter. Som alla andra terrordåd. Men till skillnad från de med jihadistiska motivbilder har de som utförs som i London andra bevekelsegrunder och annan logik. De strävar inte efter ett världsherravälde, mer ett försvar av det samhälle de känner håller på att glida dem ur händerna. Oavsett om det är sant eller falskt...

Det kan inte uteslutas att vi inom överskådlig tid kommer se motsvarande attentat även i Sverige... 

London gjorde det synligt. Europa tog ett steg till nedför trappan. Hur våra förtroendevalda i EU och i Sverige avser hantera det återstår att se...

Men det kommer inte hjälpa att skrika ”rasist” och isolera eller stigmatisera de som visar och känner en oro en gång till. Att pröva detta en gång till och förvänta sig ett annat resultat än tidigare är att hoppas på för mycket...

Det kommer inte hjälpa att skrika rasist en gång till

Regeringen sätter press på kommuner och landsting att anställa personer på extratjänster. Det nya målet är 6 500 extratjänster vid årsskiftet. Retoriken idag går inte att jämföra med för tre år sedan. Verkligheten är ikapp...

Det kompetensregn som vi skulle få se och den räddning av vår ekonomi ser dessvärre ut att utebli. Retoriken är idag helt annorlunda än den var 2014...

Margot Wallström, med flera, lovade i artikeln från ”Oss Alla” i DN i mars 2014 en helt annan utveckling. De hävdade bland annat att migrationen inte påverkade statsfinanserna, att kriminalitet inte ökade samt att bidrag bara betalades ut i undantagsfall...

Nu, tre år senare, får vi facit. Ett facit som betygsätter dagens och gårdagens regering. Verkligheten hinner ikapp.

Ordstävet “en gris förblir en gris hur mycket du än sminkar den” ser ut att stämma även denna gång.

Arbetslöshet och kommunal ekonomi – nu är verkligheten ikapp

Kan chefen för Nationella operativa avdelningen och chefen för Säkerhetspolisen på något tydligare sätt framföra sin oro och sin övertygelse om att de inte av egen kraft kan vinna det här kriget?

De har en rikspolischef som troligen inte vill höra på det örat och framför allt politiska chefer som absolut inte vill släppa fram sådana tongångar till befolkningen.

Det må ursäktas mig om jag tänker på de hederliga generaler som faktiskt fanns i Hitlers krigsmakt som redan något år före krigsslutet insåg att allt var förlorat men hölls tillbaka av galningen i bunkern.

Jag menar inte att Sverige ska ge sig. Jag menar att Sverige omedelbart måste göra upp med det PK-tänkande som är orsaken till snart sagt alla våra hotande olyckor. Rikspolischefens ”tafsa inte”-armband till sexuella våldsverkare är kanske bara det mest flagranta exemplet tätt följt av dialog- och korvgrillningspoliser. Men det handlar inte bara om att polisen måste tänka nytt. Det handlar om en nödvändig tillnyktring av hela politikerväldet och det välfärdsindustriella komplexet så att de slutar artikulera sin samhällsfarliga ideologi...

Kastar polisen in handduken?"Sedan Karl Oskar kunde knäppa upp sina byxor själv när han behövde pissa, hade han aldrig bett sina föräldrar om råd eller hjälp."

Med dessa ord lät Vilhelm Moberg i sin roman Utvandrarna Nils i Korpamoen beskriva sin son Karl Oskar, och satte därmed fingret på något viktigt i den svenska allmogekulturen. Karl Oskar är självständig, vill under inga omständigheter ligga andra till last och ber inte andra om hjälp såvida det inte är absolut nödvändigt...

Hur kommer det sig då att den passiviserande socialismen, vars grundfilosofi så att säga är att det alltid är någon annan som skall knäppa upp Karl Oskars byxor, kunnat erövra en så stark ställning i dennes hemland? Hur kommer det sig att ättlingarna till samma dalkarlar som en gång gjorde uppror mot den ena kungen efter den andra, och som vägrade skifta sina gårdar när centralmakten krävde detta, idag så ivrigt röstar för samma socialdemokrater som utarmar deras hembygd och lär deras barn att de är värnlösa offer...

Om socialismens intåg i allmogens värld

Enligt The Economist, vilket är en Rothschild-tidning, är Emanuel Macron, Frankrikes nye president, utvald att bli Europas Frälsare...

Man har en bild av honom där han “går på vattnet" och de ben och höga klackar som sticker upp bredvid ska väl tillhöra Marine le Pen, som antas ha drunknat.  Syftet med bilden är att Macron ska likna Kristus.
Det sammanfattar i stort sett The Economists åsikter om det mesta...

Makron tillhör en rörelse som skiljer sig från de traditionella liberala och socialistiska partierna och har bytt namn till La Republique en Marche...

Han vann för att han var köpt av Rothschild, tränad av Rothschild och förberedd av Rothschild. Han drillades i vad man ska säga, hur man säger det, när man ska säga det och var. Han har tömts och fyllts på med propagandan av sina Tränare...


Macron är som Jesus

För tio år sedan kom Claes Arvidssons bok om Olof Palme ut. Jag var på bokpresentationen, på vilken en sak bet sig fast i mitt minne. Det var högersossen Widar Andersson som påpekade följande (fritt ur minnet)...

Ingen människa kan leda ett parti, ett land eller ett stort företag någon längre tid utan att utveckla tydligt psykopatiska drag...

Mycket talar för att det ligger något i saken. Politiker tappar efter en tid kontakten med såväl folket som verkligheten...

Denna tes kan möjligen stärkas av ett antal oväntade valresultat på senare tid. Trumps seger som förment anti-etablissemangskandidat mot Washingtons elit. Brexit som tycks ha tagit överheten på sängen. De nyligen avhållna franska valen som närmast utraderade de gamla, etablerade partierna till förmån för något – bokstavligen talat – helt nytt. Theresa Mays tondöva och misslyckade nyvalrörelse. Och Sverige-demokraternas frammarsch i den svenska opinionen...

Man kan rent av spekulera i om vissa politiker någonsin haft kontakt med världen utanför maktbubblan. Våra borgerliga partier består idag i huvudsak av relativt unga människor som vuxit upp och haft hela sin karriär i partipolitikens skyddade verkstad. Socialdemokraterna är mitt inne i ett liknande generationsskifte – och har redan länge dominerats av ombudsmän och särintressen...

Den som söker belägg för att makt även snabbt kan korrumpera engagerade idealister behöver inte se längre än till Miljöpartiet. Dess svek mot partiets ideal är närmast avgrundsdjupt – och avvikande röster som insisterar på att MP skall driva MP-politik lyfts raskt bort från all form av inflytande...

Det parlamentariska systemet har reducerat demokratin till ett tomt skal – vars främsta syfte är att ge något slags formell legitimitet åt den härskande politiska klassen. Samtidigt gröps våra medborgerliga fri- och rättigheter ur, rättsstaten försvagas, transparensen minskar och allt fler beslut fattas bakom stängda dörrar. Det medborgerliga inflytandet är så gott som obefintligt – och folket ställs ständigt inför fullbordat faktum...

Makt gör dåliga saker med människor

mån 19 juni 2017


Många Ygemanna-människor har passerat revy i Flens kommun...

Sh ser Ygemanna-människorna mera som fega ynkliga politrukkryp...

När det nyligen uppmärksammades att Anders Ygeman, strax före sin tid som ordförande för SSU i Stockholm, vandaliserade ett hus han hyrde och därefter smet från hyran, med katastrofala konsekvenser för hyresvärdarna som följd, borde detta inte förvåna någon. Ej heller borde det förvåna någon att Ygeman vid samma tid förekom ett trettiotal gånger i Kronofogdens register.

Socialdemokraterna har förvisso skickligt utmålat sig själva som solidaritetens och anständighetens förkämpar i Sverige, men är i själva verket en hänsynslös maktapparat bestående av kallhamrade, narcissistiska och ytterst cyniska maktspelare. Man behöver inte skrapa särskilt mycket på den välpolerade ygemanska ytan för att snabbt drabbas av misstanken att även inrikesministern och dennes politiska karriär är ett paradexempel på detta.

Anders Ygeman – anatomi av en socialdemokrat

Klokhetskommentarer haglar när Engellau skriver ner sina funderingar... bara en i högen som exempel...

frihetligvänster skriver:

19 juni, 2017 at 15:38

PK är inte kopplat till en specifik ideologi eller religion utan PK är den rådande normen som ett samhälle just nu/då befinner sig i. Att bränna en häxa var PK på 15-16 hundratalet. Många säger att PK är lika med marxismen om vi gör kopplingen till forna sovjet så visst finns det en sanning i det. För bara 70 år sen var det PK att inte ge romska barn plats i vanliga skolor eller att romer skulle få flytta in i vanliga lägenheter. För drygt 100 år sen var det PK klassificera människor utifrån ras. Listan kan göras lång på hemskheter.

Det finns även ljuspunkter rösträtten som vi alla har vuxit fram under en längre tid och blivit PK. Innan rösträtten infördes fullt ut i Sverige var den rådande PK-ismen att inte kvinnor skulle ha rösträtt.
PK formas av majoriteten under en rådande situation. Det går även att bryta ner PK i mindre samhällen. klaner, politiska grupper, religiösa grupper. PK inom vissa fundamentalistiska Muslimska grupper handlar om att inte umgås med andra än sin egna grupp. PK är farligare i mindre isolerade samhällen, släkter, klaner med flera, då den stödjer en riktning och många sekteristiska grupper använder sin egen PK för att kontrolera den egna gruppen.
PK är ett verktyg för att forma en politik eller en inriktning och för att vidmakthålla kontrollen.
jag anser att varje sunt parti ska ha en egen opposition inom det egna partiet allt för att hålla PK-ismen på mattan...


Lennart Rendik

Till frågan om huruvida marxismen och PK-ismen är samma sak

Predikaren och hans

församling... skälla på dom hitlockade är nog ingen bra idé... dom som skulle vara väljarunderlaget för Löven och SD typ 1...

Löfvens pliktretorik är visserligen inte ny, men sättet på vilket han predikade moral och anständighet var belysande för hur annorlunda han, åtminstone i retoriken, ser på de så kallade utsatta områdena...

Han skulle knappast uppmana väljarna i Vasastan att göra sig anställningsbara eller ta ansvar för sitt bostadsområde...

Det är tydligt hur Löfven ser arbetslöshet, kriminalitet och segregation som ett hot mot det han kallar samhällsgemenskapen. Han vill säkert väl, men det skorrar falskt när Löfven angriper konsekvenserna av sitt eget partis misslyckande...

Som om dessa bekymmer bara har ramlat ned från himlen och träffat vissa otursamma områden. Som om de senaste 25 årens migrations-, integrations-, kriminal- och bidragspolitik inte är en stor förklaring till den situation vi har i dag...

Predikanten

Det finns inga exempel-meningar för ordet stridde, säger herr Google...

Då har inte herr Google räknat med Lyckoslanten och exempelmeningen nedan... 

Under en period stängde boendet då kommunen ansåg att verksamheten stridde mot den uppsatta detaljplanen och inte var lämpligt som asylboende, något som hovrätten senare avvisade.

Knävelborrarn är en riktig Ygemannare... en sån där som ska göra de och de och de och de och slår gigantiska hål i luften... därmed inte sagt att det går dåligt att styra en kommun med korporativa metoder... Sh menar bara att Snorfångarn ska ge faen i de privatas ägodelar...

Kommunen visar intresse för Hotell Loftet

Efter tre år som chef i kommunen måste man dra vidare... då har man med råge överskridit sin inkompetensnivå...

Man har gjort alla misstag som går att göra och framtidsutsikterna ser minst sagt taskiga ut... naturligtvis finns inget annat alternativ än... bättre fly än illa fäkta...

Varför måste personalchefer och socialchefer se ut som

fängelsekunder... inget ont om Johan Thörn och Ola Nordqvist förutom att dom inte betalar skatt i Flen...

Nej då... det är inte straffbelagt att jobba i en kommun där man inte betalar skatt... att det kostar Flens skattebetalare dyra pengar att få stopp på chefskarusellen, det skiter förstås herrarna i...

Chefskarusell på Flens stadshus

Den blå maten visar att vi på intet sätt skall undvika kött och andra animalier, det är det nyttigaste vi kan äta, speciellt om det är rikt på naturligt fett. Debatten om köttet är genomfalsk.

Alla larm om att kött skulle vara negativt för miljön och vår hälsa hänger samman med det sätt på vilket industrikött från Big Food produceras. Det sker i djurfabriker med kraftfoder, tillväxthormon och antibiotika. Kraftfoder är inte naturlig kreatursföda och det odlas på landskapsstora monokulturer med av massiva insatser av konstgödning och giftbesprutning ofta på skövlad regnskogsmark. Resultatet blir metabolt sjuka djur och ett hälsovådligt kött där bl.a. den livsviktiga balansen mellan omega-3 och omega-6 fett är negativt rubbad...

Det bästa köttet får vi från frigående gräsbetare på ängs- och gräsmarker med en mycket varierad mångfald betesväxter, där djuren själva kan välja fritt vad de stoppar i sig. Senare tids forskning har visat att djuren har förmåga att välja ut de grödor som vid ett givet tillfälle är bra för dem. På så sätt får man ett kött baserat på en långt bredare spektrum av mikronäringsämnen, som givetvis förs vidare till konsumenten. Kossor och får som går ute och betar obesprutat gräs som göds med naturgödsel eller som på vintern äter ekologiskt ensilage, utgör inget som helst hot mot miljön – tvärt om!

Valet av maten är en viktig faktor för vår hälsa, en annan är att äta mindre vilket Ennart visar tydligt i sin studie. I de blå zonerna äter människorna bara precis det kroppen behöver, maten är inte den drog och det tidsfördriv som den blivit i västvärlden. Det är faktiskt så att både människor och djur mår bäst när vi befinner oss nära gränsen för undernäring, det är även bra och naturligt att svälta oss korta perioder visar det sig. Intermittent fasta som ger kroppen möjlighet att göra sig av med restprodukter och stärka immunförsvaret är utmärkt för vår hälsa...

Det enklaste sättet att åstadkomma det är att inta dygnets föda under en sammanhållen tidsperiod på max 8 timmar, för att sedan avhålla sig från mat under resterande 16 timmar. Det är en diet som går under namnet 16:8. Slutsatsen blir att en övergång till naturlig, ekologisk och lokalt producerad mat inte behöver bli dyrare för oss, vi mår ju faktiskt bättre om vi äter mindre. Framförallt mår vi bra av små portioner av olika proteiner kombinerat med naturliga mättande fetter. Så det är bara att ta er i kragen och ställa om, om ni vill leva längre och dö friska...

Ät mindre och lev friskare

sön 18 juni 2017

Mycket eldrift blir det... men bevare oss väl för riks-täckande storsystem...

Storebror ser oss... med stora kollektiva system alltså...
Självkörande bilar och även vanliga bilar med elektronisk kommunikationsteknik är alltid synliga och förutsätter ett stabilt och även övervakat samhälle. Beställning och fakturering lämnar alltid spår. Det medför risker för personlig integritet och säkerhet – precis som i framtidsdystopier som 1984, Du sköna nya värd och Kallocain...

Den som vill färdas anonymt utan att synas får hålla sig på landsbygden med en bränsledriven bil, som inte släpps in i städer. Om det nu blir tillåtet. Det finns klara totalitära tendenser i samhällets utveckling.

Även detta skildras i den seriösa SF-litteraturen...

Med Storebror i trafiken

Många kuliga kommentarer till dagens epistel...

Hovs-svartaste-hallar skriver:

18 juni, 2017 at 10:47

Generellt har hela den tekniska utvecklingen en negativ effekt på vår arts biologiska överlevnads-duglighet...

Under stenåldern uppnådde bara de starkaste och mest livsdugliga vuxen ålder, och endast de kunde därmed föra artens gener vidare...

Nu håller det på att bli tvärtom — ex-vis tenderar de intelligentaste människorna att satsa på en lång utbildning, senarelägger därför att skaffa barn och får troligen inte fler än ett par stycken...

De något enklare själarna, som är lågutbildade och ofta lever på bidrag, ägnar sig däremot med liv och lust åt att göra barn i myckenhet — vilket de dessutom tjänar på då de får mer bidrag ju fler barn de skaffar...

Man behöver inte vara någon Einstein för att inse vad detta i det långa loppet kommer att leda till. Befolkningen i den högteknologiska delen av världen får statistiskt sett en allt sämre livsduglighet...

Vi får alltså en degenerering av befolkningen, och processen går förstås ännu snabbare om man dessutom får in stora folkgrupper som ägnar sig åt medveten inavel i form av genetiskt mycket skadliga kusinäktenskap. Jag behöver inte här nämna vilka segment av befolkningen det handlar om; bara att det gäller en av makthavarna MYCKET omhuldad grupp av individer, och att makthavarna enfaldigt jublar över att Sveriges befolkning, tack vare denna grupp, nu nått över tio miljoner människor...

Varför en ökad befolkning skulle vara något slags självändamål är förstås mycket dunkelt. Är det bra med fler bidragstagare? Makthavarna verkar tycka så...

Varför vi möjligen blir dummare

En sorgesam historia om dissidenter som omges med tystnad... ingen kan väl betvivla sanningshalten i berättelsen om landet i högan Nord...

Förutom tokfeministiska postmodernister förstås... verklighetsförnekarna...

Nåja... vissa dissidenter är mer utstötta än andra... det finns ju grader i helvetet... dissidenter på hemmaplan är paria...

Invektiv och tillmälen, skymford, smädeord, smädelser, tillmälen, okvädingsord, skällsord, glåpord, pejorativ haglar genom luften...

Dissidenter på bortaplan är upphöjda och beundrade hjältar av Svenska PEN och andra postmodernistiska kulturknuttar...

Aleksandr Solzjenitsyn och

Noam Chomsky till exempel...

som minnsann kunde och kan 

kritisera totalitära stater som

Sovjet-unionen och

USA-unionen... Solzjenitsyn

från "folkets fiende" till dyrkad

ryss... Chomsky, en evigt upphöjd resonerande vänster-libertarian...

Tystnaden

En parabel om landet i högan Nord


Dissidentbloggen, publicerad av Svenska PEN
Jag förstår precis varför folket inte kräver sin frihet. Sådan medför nämligen ansvar – när man får göra som man vill, inte endast som man blivit tillsagd att göra...

Då får handlingar plötsligt konsekvenser. Då måste man tänka till och använda sitt omdöme...

Ansvar vill allt för få ha. Inte för egen del. Inte på jobbet. Inte i förvaltningen. Inte i politiken...

Vilket märks. Vem tar till exempel ansvar för att reda ut det här med polisen? Var ligger ansvaret när offentliga idiotbyggen skenar iväg ekonomiskt? Vem står upp för den liberala, demokratiska rättsstatens principer nu när de allt oftare hotas av de mest skiftande krafter...

Genom att inskränka människors frihet har den härskande politiska klassen skapat en ny kultur  – där samhällelig kärnverksamhet inte fungerar och ansvar varken bärs eller kan utkrävas..

Politiker vill bara ha makt. Nu för tiden tycks de inte ens veta varför. De har inte längre några principer. Bilden av dem som folkets valda, osjälviska tjänare är inte längre trovärdig. De gör det här för sin egen skull. De har en egen agenda. De parasiterar på systemet...

Ett samhälle utan frihet blir ett samhälle där ingen tar ansvar

http://sparreholmarn.se/img/image-65.pngSå fel det kanske blir med den nya planerade grund-skolan i Flen...

Med inhyrda politiserade

konsulter blir resultatet

förödande...

Snart kommer klassrummen nämligen att kunna skrotas för gott - såväl inom högre undervisning som i grundskolan. Med VR är klassrummet inte längre någon begränsande faktor för vilka sinnesintryck som eleverna kan ta in. Kommer vi ens att ha några klassrum i framtiden - de behövs inte om läraren är virtuell...

Ingen mer fysisk mobbning - om en elev slår en annan elev i VR känns det inte ens. Språkproblem löses enkelt med simultanöversättning till alla jordens språk. På det senaste veckomötet i HighFidelity kom den frågan faktiskt upp. Med Googles nya översättningsteknik och röstigenkänning kan man alltid ha med sig en personlig tolk som översätter allt man säger i realtid. Det skulle revolutionera hemspråksundervisningen...

Varför för övrigt begränsa undervisningen till nationella klassrum? Med den virtuella tekniken behöver man inte hålla till godo med svenska lärare. Under en lektion som handlar om Sydafrika kan man låna in en lärare därifrån...

Kasta ut paddorna - och ersätt dem med VR

Svenska folket tappar tilltron till massmedierna. SOM-institutet har konstaterat att en klar majoritet av svenskarna inte tror att medierna rapporterade hela sanningen om invandringens konsekvenser.

Mycket av massmedierna är fejknyheter. Politiskt hårdvinklade perspektiv som bättre passar i Alice i Underlandet än i den verklighet mediekonsumenterna lever. Inte undra på att läsare, tittare och lyssnare slutar tro på medierna...

För mig är det obegripligt hur medieägarna, mediechefer och medieredaktioner kan vara så korkade att de offrar sin ställning, sitt förtroende och sin roll i samhället för att få predika och i halsen på mediepubliken trycka ner extrema vänsterståndpunkter...

Men det är vad de gör. De bränner ner hela medie-Sverige. Snart kommer ingen att vara beredd att betala en enda krona för någon redaktions arbete...

Hur destruktiv får man bli...

Medierna offrar sitt förtroende - för vad?

lör 17 juni 2017

En dag runt Högalids kyrka i kristen samvaro med nya 

kyrkliga vänner...

Märkvärdigt att Shs tillvaro 

under fyrtio år har kretsat 

kring Högalidskvarteren...

Högalids kyrka uppförd år 1920 i Nationalromantisk stil efter arkitekten Ivar Tengboms ritningar...

Nationalromantiken var de konst-närliga uttrycken för nationalismen, som en nationalistisk gren av romantiken...

Som kristen är dom kristna värderingarna genom tio guds bud den värdegrund vi tryggt kan stå på... Som sekuläriserad kristen är trosbekännelsen av mindre betydelse...

Trosbekännelsen


Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

fre 16 juni 2017

I veckans avsnitt av DGS-TV besöker Rasmus Dahlstedt integrationspolisen Ulf Boström i Göteborg

Dahlstedt samtalar med Boström om demokrati, trygghet och integrationens möjligheter och framtid.

Den ende integrationspolisen i Sverige, Ulf Boström får inte förnyat förtroende... han får inte finnas till... och ingen annan integrationspolis heller...

DGS-TV AVSNITT 26, Polisen och integrationen

 

https://i.ytimg.com/vi/i1X30qXWNYM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAAMkF7DC5eYMxXWAj3_gvenTIZDAPolisen och integrationen

Tongivande aktörer inom kulturvänstern spyr ut sitt hat konstant...

American Thinker listar några exempel...

“Komikern” Kathy Griffin håller upp halshugget huvud av president Trump...

Artisten Madonna talar om att hon ofta tänker att man borde spränga Vita huset...

Rapparen Snoop Dogg skjuter Donald Trump i huvudet i musikvideo...

Robert De Niro föredrar våld mot Trump före samtal: “Jag vill slå honom på käften”...

Manusförfattaren Joss Whedons budskap: “Låt en noshörning knulla [republikanen] Paul Ryan till döds”...

New York teater hugger ihjäl Trump i varje föreställning av “Julius Ceasar”...

Rapparen YG hotar Trump i låten med titeln “Knulla Donald Trump” ...

Musikern Marilyn Manson dödar presidenten i ny musikvideo...

Men varken amerikanska eller svenska medier tycker det är något problem med vänsterns våldsbejakande extremism...

Kulturvänsterns våldsbejakade extremism 

Inrikesminister Anders Ygeman (s) har bland annat ansvar för polisen, och bör som sådan vara av ett helt fläckfritt förflutet...

 

Nu visar det sig i ett reportage hos Expressen att så inte är fallet.

Som SSU-ordförande drog han på sig skulder och hade ett 30-tal anmärkningar hos Kronofogden. Därtill hyrde han en villa åt ett kollektiv, utan att berätta för hyresvärdarna att det var ett kollektiv. Ygeman slutade sedan betala hyran. Villan behövde sedan totalrenoveras då kollektivet totalkvaddat huset, inklusive översvämmat källaren...

När Ygeman vägrade att ens betala hyran gick det hela vidare till tingsrätten, dit han valde att inte ens dyka upp...

Ygeman smet från hyra och hade ett 30-tal anmärkningar hos Kronofogden

Ibland under mänsklig-hetens historia har tekniska genombrott på ett dramatiskt sätt ändrat förutsättningarna inom hela den globala ekonomin...

Vi har just upplevt det med transistorn och genom-brottet inom elektroniken som lade grunden för informationssamhället...

Nästa genombrott handlar om två sammanlänkade tekniska utvecklingstrender, nämligen solenergin och tekniken för att kunna lagra elenergi...

Solelens genombrott har hittills hindrats av två faktorer, dels har produktionskostnaden per kWh inte kunnat konkurera med kol, olja och gas, dels har kostnaden för solel belastats med backup produktion som varit nödvändig p.g.a. solelens intermittenta karaktär. Solceller kan bara producera när och där solen lyser...

Det första hindret håller nu på att försvinna. Priset på solceller i USA har sedan 1977 gått från 76 USD till 0,3 USD per Watt. Prisutvecklingen har precis som för transistorer tidigare, följt Moores lag. Det har i sin tur lett till en dramatiskt minskad kostnad för att producera el från solceller. Den här dramatiska kostnadsminskningen har satt fart på utvecklingen av ellagringstekniken, för att därmed eliminera det andra hindret för solenergins genombrott...

Den förestående Kodak händelsen blir en ekonomisk jordbävning

Denna gång handlar det om den urstarka svenska arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökar (ja, just sysselsättningen) liksom bristen på arbetskraft...

Samtidigt tillhör nästan 8 av 10 inskrivna hos Arbetsförmedlingen grupper som har svårt att få jobb. Det är lågutbildade, asylinvandrare och i många fall både och...

Arbetslösheten väntas vända uppåt under valåret 2018. I en situation där Sverige har högkonjunktur och företagen skriker efter personal, stiger alltså arbetslösheten. Det är en varningssignal om något. Om dessa breda grupper inte får jobb i dag, vem ska anställa dem när konjunkturen viker?

Generaldirektören för Arbetsförmedlingen, Mikael Sjöberg, är dock optimistisk. Han uppger att det är viktigt att de nyanlända kommer i arbete och tillägger att ”det kommer man att göra”. Skälen till Sjöbergs självsäkerhet är oklara. Han nämner utbyggd vuxenutbildning som en lösning men ignorerar därmed att för den tredjedel som saknar en fullständig grundskoleutbildning från sitt hemland, är vägen till ett arbete förtvivlat lång. Komvux är ingen universallösning för denna grupp...

Snabbare validering av utländska examina nämns ofta. Detta kommer hjälpa en del att få arbete inom sitt kompetensområde, vilket är viktigt. Men det löser inte situationen för de allra flesta som saknar allt vad relevant utbildning heter och därtill har språket som en stor barriär...

Visst är det begripligt att generaldirektören inte vill låta defaitistisk, men det vore samtidigt klädsamt för en chef för en av landets största och sämst fungerande myndigheter att ha ett någorlunda nyktert förhållningssätt till de realiteter vi har att hantera...

Tyvärr är den krassa verkligheten att stora grupper av asylinvandrare helt enkelt inte är efterfrågade på svensk arbetsmarknad. Det har inte främst med krångliga regler eller skattenivåer att göra. I slutändan handlar det inte ens om lön utan om kompetens...

Som jag ofta har upprepat är klyvningen på arbetsmarknaden i grunden en fråga om humankapital. Hur mycket än regeringen skulle önska och vad dess myndighet än dagdrömmer om, anställer arbetsgivare inte av välvilja...

Svensk arbetsmarknadspolitik kan inte byggas på fromma förhoppningar om framtida mirakel...

Arbetsförmedlingen som drömde

Jag brukade förstå mig på vänstern. Den hävdade kollektivets makt över individen. Klasskamp. Omfördelning. Feminism...

Dagens ny-vänster vilar fortfarande på kollektivismens grund – men tycks samtidigt ha tonat ner vissa av de gamla kärnfrågorna. Kanske för att man vann slagen men förlorade kriget. Kanske för att man vill göra något nytt...

Nu stiger det fram något slags moderniserad variant av DDR-människan. Hon som hellre tystar sina meningsmotståndare med skrän än ödslar tid på att argumentera med dem. Hon som vill ändra på folks betende, yttranden och åsikter...

Detta dessutom med identitetspolitik som kärnfråga och postmodernismen som idémässigt fundament. Vänstern har verkligen funnit en formel för att vara obehaglig på ett helt nytt sätt.

Detta är mer Kafka än Orwell – då postmodernismen påbjuder en värdegrund som utgår från att det inte finns något rätt och fel, något upp eller ned och att vi egentligen inte kan veta något om något. När sådana människor söker skaffa sig makt över andra… Den känslan...

Den Kafka-artade nyvänstern

tors 15 juni 2017

Allt krut på jobbet... nu rullar byggandet igång...

Pålning, utsättning pågår... 153 st blev det visst...

Arbetshandlingar på resten av grunden 

skickades under kvällen... man kan göra så nu för tiden... det var länge sen man skickade ammoniakstinkande ljuskopior...

Oavsett om man är Putin-kramare eller Putinhatare så borde det intressera...

Vad ska man säga... inte faen får man intrycket att han tänker anfalla Norrland i alla fall... och inte präglas han av förvirring och kaos tycks det...

Fast kanske hans psyke är splittrat på nåt sätt förstås...

Termen "schizofreni" betyder ungefär "kluvet psyke". Trots dess etymologi är schizofreni inte synonymt med dissociativ identitets-störning, även känt som multipla personligheter, något som ofta blandas ihop i populärkultur...

En mer passande benämning på sjukdomen vore "splittrat psyke", eftersom det bättre beskriver den sjukes situation. I motsats till kulturella stereotyper finns det vidare bara ett litet samband mellan sjukdomen och en benägenhet till aggressivt beteende. Inte sällan används ordet schizofreni slarvigt i vardagssammanhang samt i media, ofta som ett sätt att uttrycka en känsla av förvirring eller kaos...

Oliver Stones viktiga samtal med Putin Del 1

https://i.ytimg.com/vi/EuxmPaNZmik/hqdefault.jpg?custom=true&w=246&h=138&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=HSSkbccTHXVJY0hNcW5nS-OuBkA

The Putin Interviews - Part 1 (English Subtitles)

Vad tycker ni, medborgare...

är godheten viktigare än sanningen eller är sanningen viktigare än godheten...

Ann Heberlein ska bli moderat politiker... då är hon inte dissident längre... om man sitter i riksdagen kan man ju inte vara utomstående...

Den bipolära Heberlein har sannolikt skrivit

en samhällsnyttig bok utöver det vanliga...

om tillvaron som dissident passar ihop med tillvaron i moderaternas box förefaller vara ett utslag av schizofrenisk verklighetsupp-fattning... fast hon förefaller vara väldigt intelligent, så kanske hon klarar kluvenheten...

Livestream från Ann Heberleins “Den banala godheten”

https://i.ytimg.com/vi/RdejoJ66smU/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=r24-S67hWDoxmQ6Yj3yJigw_fNU

Bokrelease "Den banala godheten"

"Storebror ser dig"... ingen tycks bry sig längre...

Kameraövervakning som redan sker har drivit buset från torget och de öppna ytorna... och istället in i affärerna...

Det där är rätt talande för utvecklingen. Fler övervakningskameror kommer inte nödvändigtvis att göra oss tryggare. Tvärt om kommer de att leda till färre poliser i det offentliga rummet...

Övervakningskameror istället för poliser?

Alla i den politiska adeln tillhör Korporativistpartiet... Engnell har nog missupp-fattat saken... säger Sh...

Det är inget problem att få ihop en regering efter nästa val... alla tycker ju lika dant i Korp-partiet...

En stark regering med makt att köra över oppositionen vill den politiska adeln absolut inte ha... ingen vill ta ansvaret för framtiden...

En stark regering skulle bestå av dom radikala Socialdemokraterna SD typ 1 och dom konservativa Socialdemokraterna SD typ 2...

Det blöta fingrets politik

Alla politiskt tillsatta skatte-försörja tjänstemän har naturligtvis lojalitetsband till sina ursprungliga uppdrags-givare... säger Sh...

Washington Post, en publikation vi inte vanligtvis associerar med Trumpsympatier, har skrivit om James Comeys bakgrund, innan han vittnade under ed i ett utskottsförhör, här och här. Lew Rockwell har sammanfattat...

Då visar det sig att han har varit Clintons man i ett par decennier. Han räddade paret Clinton på 90-talet då han ingick i senatskommittén som granskade Whitewateraffären, en fastighetsaffär där Clintons affärsbekanta (Jim och Susan McDougal samt Jim Tucker) fick fängelse. Jim McDougal avled i fängelse, i brist på vård. Men Clintons gick helt fria. Ingen inblandad tjänade några pengar på fastighetsaffären, utom Bill Clinton, som fick $850.000 för att vara med i TV och berätta om sin oskuld...

Ni kan vara övertygade att president Donald Trump har informerats om allt detta av sina rådgivare. I mina ögon gjorde han det enda rätta och entledigade Comey. Notera också att när Comey under ed i utskottsförhören skulle ge igen till Trump talade han illa om honom som person, men han erkände också att FBI inte hade funnit någon koppling mellan Ryssland och Trump...

Det hade varit att öppna för ett åtal om mened, vilket naturligtvis varit en nesa för en före detta FBI-chef. Men demokraterna fortsätter tjata om Ryssland. Deras trovärdighet når nya lägstanivåer. Lew Rockwell kommer med ytterligare information som pekar ut Comey som en aktiv part i det Deep State som gör allt för att sabotera för Trump...

Comey, en skurk?

New York’s allmänna teater fortsätter spela sin hårt kritiserade föreställning där en Donald Trump-liknande skådespelare blir mördad...

Man fortsätter även efter gårdagens våldsdåd då en vänsterextremist sköt skarpt mot kongressledamöter i Washington och skadade fem, varav en svävar mellan liv och död på sjukhus...

Teatern tänker forsätta avrätta Trump i föreställning efter föreställning, rapporterar New York Post...

“Vår produktion förespråkar inte våld mot någon”, skriver man i ett uttalande samtidigt som en Trump-liknande person avrättas i varje föreställning...

Våldsbejakande extremism har nått långt in i etablissemanget...

Teaterpjäs där Trump mördas fortsätter

ons 14 juni 2017

Allt krut på jobbet... nu rullar byggandet igång...

Pålningen börjar utsättas... 153 st blev det visst...

Arbetshandlingarpå på resten av grunden vill 

byggarn ha på fredag... bäst att vara på hugget...

tis 13 juni 2017

Allt krut på jobbet... nu rullar byggandet igång...

Pålningen börjar i morgon... 153 st blev det visst...

Arbetshandlingarpå på resten av grunden vill 

byggarn ha på fredag... bäst att vara på hugget...

mån 12 juni 2017

Tänk att Sh trodde det var den urbota knäppgöken Peter Jihde som myntade "hur känns det"... på den tiden han var sportreporter...

Reaktionen på Trumps seger säger tyvärr en hel del om vårt känslostyrda moderna samhälle. Det viktiga är hur något känns, inte hur det i själva verket är. Detta avspeglas i all sorts nyhetsförmedling – oavsett om det är en fotbollsspelare som får frågan om hur det känns efter matchen eller en reporter på plats vid ett terrordåd i Stockholm som ombeds beskriva hur ”stämningen” är...

Behovet av att förmedla känslor är raka motsatsen till intellektualitet. Alla, även en sjuåring, kan känna. Betydligt färre kan göra relevanta analyser begripliga för en bred publik. Månne är detta något att reflektera över för en mediebransch som håller på att göra sig alltmer obsolet och en politikerelit som konstant blir till allmänt åtlöje.

Kanske är den kritik jag nu framför helt missriktad. Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren brukar beskriva medierna som en del av upplevelseindustrin. Om vi betraktar medierna – såväl regimmedia som kvällspressen och morgontidningarna – ur detta perspektiv blir det lite lättare att förstå varför de agerar som de gör...

De är inte till för att skildra verkligheten på ett objektivt sätt, även om vi som nyhetskonsumenter tror det. Deras roll är en annan, nämligen att bjuda befolkningen på en upplevelse. Kort sagt: underhållning...

UPPLEVELSEINDUSTRIN

Dalarnas sista verkliga hungerår anses vara 1867. Från byn Sifferbo har antecknats att mellan pingst och midsommar kom en så stor snödämp att meddon kunde användas. All gröda frös bort. Den 18 maj var isen på sjön Gimmen 29 tum (74 cm).

Strax före midsommar efterföljdes kylan av en stark värmebölja. Trädens knoppar utvecklade löv på tre dagar. Likväl slog årsväxten fel och det blev svårt nödår.

Sedan ansågs 1880 vara den varmaste sommaren ”i mannaminne”. Ett ”mannaminne” är sällan längre än en generation. I början av 2000-talet anses den globala medeltemperaturen vara en knapp grad varmare än slutet av 1800-talet – och 3-4 grader varmare än Lilla Istidens kallaste period.

​Solforskare registrerar nu svagare solvind och minimalt med solfläckar – precis som på Lilla Istiden. Men om dess umbäranden talar inte FN:s klimatpanel IPCC och andra som larmar om hotande uppvärmning. En märklig historielöshet!

 

Lilla Istiden anses ha inletts i slutet av 1200-talet och i perioder ha varat till slutet av 1800-talet med varmare avbrott. Dess kallaste perioder med minimal solaktivitet anses ha varit Wolf minimum ca 1280-1350, Spörer minimum ca 1460-1550, Maunder minimum ca 1645-1715 och Dalton minimum ca 1790-1820. Maunder minimum var kallast...

Missväxt och nöd under Lilla Istiden Det ironiska är att Theresa May ledde Tories till det bästa matematiska valresultatet sedan 1983, 42,3%. Men det hade hon alltså inget för. Arma människa...

Vad vi ser i USA tror jag mest handlar om att det etablissemang som riskerar mista så väl makt som jobb nu reser sig upp i ursinnigt egenintresse. Detta är den offentliga sektorn som visar sina försvarsmekanismer...

Det är väl så det blir när en klan tar över efter en annan – i detta fall efter ett i vart fall formellt sett demokratiskt val. Därmed inte annat sagt än att Trump är en grobian som förmodligen är en smula obalanserad, möjligen farlig och ovärdig sitt ämbete...

Mitt i allt detta andas EU-eliten ut, sveper med handen och säger att i Frankrike – där har man i vart fall valt en rimlig människa till president. Jag är inte helt övertygad. Vilket virke är Macron byggd av? Hur står han sig i en allvarlig kris...

Sedan anser jag av ren princip att det kan bli problematiskt när president och parlament är av samma partifärg. Det är bättre när de står på olika sidor. Det saktar ner styrandet och ställandet över folk. Men nu lutar det alltså åt att det oskrivna kortet Macron kommer att få något slags absolut makt över Republiken, med kärnvapen och allt. Vi får väl hoppas att han inte går Full Orban...

För övrigt – Le Pen och Front National går, enligt BBC, ruskigt dåligt i parlamentsvalet. Alltid något. Uppgifter på söndagen gör dessutom gällande att det franska socialist-partiet närmast är på väg att utraderas i Nationalförsamlingen...

May, Trump, Macron & Co

 

Monsanto och Syngenta saknas på SEB:s svarta lista... liksom Coca Cola och PepsiCo... liksom världens ledande Big Pharma-företag...

Globalister som familjen Wallenberg har stora intressen i dessa industrier...

Det går säkert att hitta fler exempel på brister i SEB:s urval av företag som man inte vill stödja. Mina tre exempel är dock så pass graverande att man måste ifrågasätta seriositeten hos SEB:s ledning när man går ut och publicerar sin svarta lista...

Slutsatsen är att om ni vill försäkra er om att era investerade pengar hamnar i etiskt oklanderliga företag då är SEB Fonder fel val. Till SEB:s ledning vill jag säga, gå hem och gör om...

SEB:s svarta lista saknar de stora skurkarna

Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)...

Har sin grund i Stockholms Enskilda Bank, som startades 1856 av André Oscar Wallenberg, och den nuvarande koncernen skapades genom samgåendet 1972 med Skandinaviska Banken, som grundades under namnet Skandinaviska Kreditaktiebolaget AB den 6 november 1863 i Göteborg av Oscar Ekman.

 

Jag har upptäckt en sak som jag inte tänkt på tidigare. Den är kanske självklar för andra, men jag hade aldrig formulerat den i min skalle... säger Engellau...

Upptäckten är att det inte kan finnas några mänskliga rättigheter, till exempel yttrandefrihet och religionsfrihet, om det inte finns vad Thomas Hobbes kallade en Leviatan, alltså en statlig våldsapparat med ensamrätt på våldsutövning som dessutom svartsjukt och vildsint värnar sitt våldsmonopol... 

Självklart räcker det inte med en stark och våldsam stat för att mänskliga rättigheter ska föreligga. Se på Saddam Hussein och Muammar Gaddafi. De var våldsamma så det förslog, men det gav inte upphov till några mänskliga rättigheter. Det omvända är inte heller sant. Man kan inte plötsligt deklarera mänskliga rättigheter och hoppas på att få ett pålitligt statligt våldsmonopol på köpet. Däremot är det statliga våldsmonopolet en förutsättning för att några mänskliga rättigheter ska kunna deklareras, lagstiftas och upprätthållas...

Detta är inte bara, tror jag inte i alla fall, statsvetenskapligt pladder, utan något som har avgörande praktisk betydelse av ett synnerligen kontroversiellt slag. Det gäller frågan om huruvida mänskliga rättigheter kan existera när statens våldsmonopol på allvar är utmanat...

Leviatan och de mänskliga rättigheterna

Leviatan – Wikipedia

Leviathan, Thomas Hobbes – Wikipedia

Ett misslyckande ska kallas ett misslyckande, även när det gäller svensk polis...

Det gäller frågan om huruvida mänskliga rättigheter kan existera när statens våldsmonopol på allvar är utmanat...

Leviatan och de mänskliga rättigheterna

Och det är ett misslyckande av allvarligaste sort som DN avslöjat . Till polisens definition hör bland annat regelbundet gängvåld och parallella rättsstrukturer som kapslar in stadsdelar. Dödsskjutningar som aldrig klaras upp. Öppen narkotikahandel...

Religiösa fundamentalister som skapar ett parallellt rättssystem. Detta är antingen en medveten eller omedveten utveckling...

DN:s ledare klassar situationen som systemhotande vilket sannolikt är en passande term. Ansvaret för situationen vilar tungt på inrikesminster Ygeman men främst på rikspolischefen Dan Eliasson. Situationen har växt sedan hans tillträde och han har aktivt förvärrat den, trots löften så sent som den 20:e januari i år om att kurvorna skulle vända...

Polisens kris: Den strukturella dumheten

En idiot som överlämnat våldsmonopolet till dom andra som vistas i Nya Svedala...

sön 11 juni 2017

Tokliberalism är ett sjuk-domstillstånd... Sh har ju förklarat så många gånger...

Förlöpningar eller inte... att Olsson har varit allvarligt överspeedad den senaste tiden är väl uppenbart och att det sannolikt beror på ett besvärande illamående...

Å andra sidan mår ju alla tokliberaler 

lika illa hela tiden...

Nu kan ju inte Guillou må så mycket bättre han heller när han förnekar betydande vänstergruppers sympatier för islamister... till det politiska Sverige hör ju också det välfärdsindustriella politiserade komplexets vurm för islamister... det är sannerligen ingen konspirationsteori... att det inte är så många som gillar terrorister, det är ju en annan sak... men väljer man att prisa det ena, så får man det andra på köpet...

Hon kan inte må riktigt bra – hur annars skulle agerandet försvaras?

Man kan förklara sakernas tillstånd med många ord och med mycken fakta som Bern gör...

Sh tycker att det räcker med att beskriva tillståndet som korporativistiskt... förra gången var det Musse som ströp den fria företags-samheten... han kallade sig fascist...

Musse och representanter för Big Business och Big Government är förvillande lika...

Den förklädda planekonomin

Vi måste ha klart för oss att Big Business och Big Government är två sidor av samma mynt, båda är beroende av varandra för sin finansiering, båda kliar varandras rygg, båda ser världen genom samma glasögon. Man skriver ofta lagar och regelverk och utformar handelsavtal tillsammans. Big Business lobbyister är ovärderliga för lagstiftarna.

För dem som strävar efter centralplanering idag, är Parisavtalet den perfekta stormen. Ett avtal mellan 195 länder som inte bara styr energiproduktionen, världens största industri, utan också energikonsumtionen som i praktiken inbegriper varje del av vårt dagliga liv...

Utövandet av denna typ av styrning är precis vad många politiker och ledare och ägare i globala storföretag vill ha. När Trump torpederade Parisavtalet träffade det förhoppningarna hos en stor del av västvärldens styrande elit...

Varför är storföretagens ledare och ägare vänstervridna?

Det är få saker som gör socialdemokrater så lyckliga som ett helt nytt bidrag...

Det är däremot obegripligt hur Moderaterna, som fortsätter att predika att det ska löna sig att arbeta och nyligen ville skärpa kraven för att få försörjningsstöd, kan rösta ja till detta...

Kunskapslyftsminister Anna Ekström ser lite nyfrälst ut när hon beskriver bidraget i en CSN-producerad reklamfilm...

I en tid när antalet fattigpensionärer växer och allvarliga frågetecken sätts för välfärdens framtida finansiering väljer alltså regeringen med stöd av Moderaterna att införa ett oerhört generöst och kravlöst bidrag som mångfalt överstiger försörjnings-stödet...

Vi kan bli hur upprörda vi vill. Men den krassa sanningen är att hur vi än vrider och vänder på situationen kommer denna grupp av outbildade nyanlända att försörjas av skattebetalarna under överskådlig tid. Antingen genom detta studiestartsstöd, genom försörjningsstöd i kommunen eller genom någon av Försäkringskassans olika ersättningar...

Vad bidraget heter kan kanske kvitta. Pengarna plockas ur samma plånböcker ändå...

BidragsstatenEn överläkare vid namn Stefan Krakowski skriver en gästledare i Svenska Dagbladet där han säger att trots all utbildning verkar folk inte bli mer insiktsfulla...

Krakowski antyder att folk som styrs av tro och känslor och vägrar tänka kanske inte borde få rösta...

Visst. Frågan är bara vem det är som hellre vältrar sig i känslosamhet än ägnar sig åt kritiskt tänkande och vars rösträtt därför skulle kunna ifrågasättas. Jag tror på rätt goda grunder att det är just den lilla, skolade eliten som inte kan tänka och därtill ofta yvs över sina känslosvallningar...

Alla docenter är förstås inte aktivister som vill slänga den eftertänksamma forskningen och vetenskapen över bord men det är just bland de högt skolade som det känslomässiga bigotteriet, till exempel inom genusvetenskapen, anrikas och sprids. Och det är politikerväldet som gör lagar och bestämmelser av detta politiskt korrekta dravel. Och det är det välfärdsindustriella komplexet som bärs av denna filosofi och detta tänkande...

Vem är det, bara för att ta ett exempel, som gjort motstånd mot genomförandet av vetenskapliga metoder för att fastställa ensamkommande barns ålder? Det är inte, vad jag kan förstå, vanliga knegare i tunnelbanan, utan just den skolade eliten, inte minst många specialister inom psykiatri, vilket överläkare Krakowski själv råkar vara... 

Vem är för okunnig och bigott för att få rösta?

Alla torde vara ense om att närvaron av många illegala utlänningar i ett parallellt skuggsamhälle är av ondo...

De som saknar uppehålls-tillstånd och rätteligen skall lämna landet riskerar att utnyttjas på allehanda vis för att genom brott och svartarbete klara sin tillvaro...

Det allmänna bidrar genom sin kluvna hållning vad avser välfärdsstatens förmåner till att vidmakthålla de oönskade parallellsamhällena...

Att ge humanitärt bistånd bör förstås inte vara förbjudet. Att enskilda och organisationer gömmer och hjälper olyckliga människor som vistas illegalt i landet kan snarast ses som berömliga gärningar. Över humanitet, idealitet och samveten bör staten inte styra...

Men att stat och kommun intar en schizofren hållning i detta avseende är inte lika berömvärt. För den som i laga ordning bedömts inte ha rätt att vistas i riket och därför skall utvisas bör välfärdsstatens dörrar i princip vara stängda. Statliga och kommunala myndigheter bör samarbeta och tala med en röst. Undantag bör bara medges i två hänseende: barn och akut sjukvård för vuxna. Allt annat undergräver tilltron och tilliten till såväl utlänningslagen som välfärdsstaten. Och denna tillit är, som sagt, skör nog som det är.

Om den goda schizofrena staten

Det svenska samhället har utvecklats på ett sådant sätt att Reason (förnuft, logiskt tänkande) och Accountability (ansvarighet, plikt, skyldighet) gradvis har börjat förlora sin innebörd...

I stället har en allom-fattande, men suddig och vag Godhet och Snällhet ersatt dessa solida begrepp som ett fungerande samhälle måste vila på...

Detta blev för mig alldeles tydligt efter att ha lyssnat på gymnasieminister Anna Ekström i morgonens radio. Frågan gällde rätten att fortsätta gå i gymnasiet även om man var ”papperslös” och inte längre hade rätt att uppehålla sig i landet...

Här gällde förvisso vissa regler men dessa var så suddiga att landets gymnasierektorer gjorde sina egna bedömningar efter humanitära skäl och detta uppenbarligen med ministerns goda minne...

Problemet var förstås att de stackars eleverna inte hade någonstans att bo och inga legala möjligheter att försörja sig eller att ens få mat för dagen. Enligt uppgift finns det enligt uppgift så där ett tiotusental unga män som idag uppehåller sig illegalt i Sverige och som minst sagt lever ur hand i mun...

Istället för att ta itu med detta på ett ansvarsfullt sätt, antingen genom att ge dem rätt att stanna eller att snarast sända tillbaks dem har de hamnat i ett fack där det råder snällhet och empati men ingen ordning och reda...

De får bo där de kan hitta tak över huvudet eller om de har tur en tillfällig säng, lite svartarbete där det finns eller annars tiggeri eller ren kriminalitet...

De kom alla hit under ”det öppna hjärtats tid” då ingen ville vara en hemsk rasist som ville sätta stopp för alla de ensamkommande barnen där de flesta sedan länge hade slutat leka med nallar och lego även om det var så de medialt presenterades och uppfattades...

Det postmoderna tänkandet som inte bekymrar sig om logik och konsekvens

Fortsättning