Anteckningar Det utvalda folket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


#105 Aron Flam - "Det svenska samtalsklimatet mår uruselt.”

Magisterexamen i företagsekonomi... Kandidatexamen i filmvetenskap...

Studier i journalistik vid Poppius journalistskola...

En naturlig influencer är professor pappa Harry Flam...

Sedan 2016, ordförande i Finanspolitiska rådet

2001 valdes Flam in som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien

tis 16 juni 2020

”Västliga rasaktivister styrs av en föreställning om hyper-nutid, som karaktäriseras av överkänslighet och lynch-justis" skriver den danske författaren och historikern Mikael Jalving i en debattartikel i Jyllands-Posten, apropå ”antirasisters” krav på att riva statyer och andra minnes-märken som de anser vara rasistiska. I Sverige ställs till exempel krav på att riva statyer av den världsberömde botanikern Carl von Linné (1707-1778).

Nyligen råkade jag på en karta av Storbritannien som delades i sociala medier. Den liknade en vanlig geografisk karta, men hade markeringar – inte av städer, floder och vägar – utan av politiskt inkorrekta statyer. Statyer som fortast möjligt skulle avlägsnas eller vandaliseras. Kartan var en plan över vad som måste göras i antirasismens namn. En påbjuden utradering av Storbritanniens rasistiska förflutna i sten, koppar och marmor.

I USA ligger man som vanligt längst fram, till och med Norge har surfat med på vågen, och här hemma kräver Enhetslistan, vars ideologiska förfäder har dyrkat kommunistiska tyranner och regimer över hela världen, att gatunamn ändras så att Danmarks imperialistiska förflutna tvättas bort, till och med norr om Köpenhamn.

Det är en värdekamp mellan ett abstrakt ideal om renhet och historien, på gott och ont. Just nu är det renheten som dominerar. Men svaret måste vara att historien ska gälla. Kungar och krigare, bönder och arbetare, köpmän och sjömän, söner och döttrar, kyrkor, vetenskapsmän och drömmare har gjort Danmark möjligt, och det är ovanpå skuldrorna av deras arv och skuld vi andra står.

Mikael Jalving: ”De som krossar historien är dömda att upprepa den”

Gör man sig till varumärke får man leva med att behandlas som en produkt. Men mentaliteten bakom utrensningarna stinker. Häromveckan köpte jag ett paket Paolo Robertos risottoris på Coop i Simrishamn. Någon varuhuschef hade glömt bort att rensa bort det, enligt de instruktioner som centralkontoret utfärdat för att skydda sig från negativ publicitet. Jag köpte paketet, eftersom att få syn på det kändes som att upptäcka en hylla samizdatlitteratur i ett sovjetiskt GUM...

Den här helgen sparkade de ut Alexander Bard från ”Talang” i TV4, på grund av att han uttryckt lite insändarmässiga åsikter på Twitter. Visst, det är besvärligt, sådant här. Talang är ett familje-program i en kommersiell TV-kanal. Det är, framför allt, ett ”varumärke”, som produktionsbolaget Fremantle understryker i ett Facebookinlägg där de vill ta åt sig äran av att ha fått Bard sparkad. Varumärken av det här slaget bygger på att produktionsbolag, tv-kanaler och deltagare går balansgång. Det får å ena sidan inte vara så menlöst att det blir ointressant. Det måste å andra sidan vara så politisk korrekt att det inte drabbas av twitterpöblar, som kan skrämma bort annonsörer och känsliga tittare...

Alexander Bard har varit inkallad i sammanhang av det här slaget för att ge den där lilla kryddan. Det är en standardform. Han är vad Simon Cowell var i ”American Idol” och Donald Trump var i ”The apprentice”. Nu har han trampat vid sidan av den slaka linan en gång för mycket och får sparken. Inte mer med det. Så är det förstås. Yttrandefrihet och takhöjd i samhällsdebatten grundar sig inte på en grundlagsfäst rättighet att sitta med i kommersiella jippo-juryer, oavsett vad man säger och gör annars. Lika lite som näringsfriheten bygger på rätten att få sälja pasta och risottoris i varje svenskt snabbköp, oavsett vilka sexuella tjänster man ertappas med att betala för...

Kort sagt: gör man sig själv till ett varumärke får man räkna med att bli behandlad som en produkt. Det är inte särskilt synd om de som tar den risken och fumlar till det. Men... Något skaver. Jag tror att det är den växande övertygelsen att vilka osundheter människor som Roberto, Bard och vilka det nu må vara, straffas för, är osundheten i den samtid som brölar efter deras straff mycket större. Det engagemang hög som låg, kändisar och aktivister visar i sin kamp för att slänga ut folk ur offentligheten, är direkt pervers. Den bisarra blandning av puritanism och hämningslöshet som verkar vara vår tids kännetecken, förstorat i den lupp sociala medier utgör, liknar allt mer något ur ”Flugornas herre”. Risotton var för övrigt god...

Hakelius: Mentaliteten bakom veckans utrensningar stinker

Sveriges strategi gick inte ut på att stoppa smittsprid-ningen helt, utan man tillät viss smittspridning bland unga till exempel genom att hålla grundskolor och restauranger öppna. Samtidigt skulle man skydda äldre genom rekommendationer för dessa och för vårdpersonal med symtom att hålla sig hemma. Den strategin misslyckades i Sverige, inte på grund av större andel äldre dött här, utan för att vi haft högre smittspridning i samhället än många andra länder.

Covid-19 var svårbedömd. Många varnade initialt för att låta smittan spridas i samhället. De som varnade fick rätt. Folkhälsomyndigheten bedömde smittan som relativt ofarlig, dödlighet per smittad i paritet med influensan, de fick fel. Spelade ner riskerna. Nu handlar debatten om vad som gick fel, vad vi kan lära, och vad vi kan göra för att nästa pandemi inte ska få samma konsekvenser som covid-19. Alla som nedvärderade riskerna, inklusive Folkhälsomyndigheten, försöker nu skylla de höga dödstalen på ett misslyckande specifikt för äldreomsorgen, men hävdar att strategin överlag var korrekt. Vi har inte större andel som dött inom äldreomsorg än jämförbara länder Oavsett vad man tycker om strategin, så är det viktigt att notera att Sverige har liknande andel döda bland äldre som andra jämförbara länder. Om det finns någon sanning som stått sig över den här pandemin så är det att det är främst äldre som dött i covid-19. 

Andel över 70 år som dött i covid-19 i några jämförbara länder: Finland 85 procent, Danmark 90 procent, Norge 87 procent, Tyskland 86 procent och Nederländerna 89 procent. Detta att jämföra med Sveriges 89 procent. Det är alltså ungefär lika stor andel äldre som dött i de jämförda länderna. Ändå påstår många i debatten, inklusive regeringen och Folkhälsomyndigheten, att Sveriges strategi fungerat överlag, men att vi inte lyckats skydda de som haft äldreomsorg.  Självklart drabbas äldreomsorgen Men om jämförbara länder haft liknande andel äldre som dött, hur konstigt är det då att många svenskar som dött haft äldreomsorg egentligen? Är det då inte självklart att en stor andel som dött i Sverige har bott i äldreboenden eller haft hemtjänst?

 

Hur skulle det kunna vara på något annat sätt då de som dör i covid-19 till överväldigande majoritet är över 70 och en stor andel äldre i Sverige antingen bor på äldreboenden eller har hemtjänst? Det är ju bara en korrelation, liksom att många som dött i covid-19 haft pension, högt blodtryck eller annat vanligt bland äldre. Större risk att dö för alla åldrar

Sanningen är att hela debatten om att vi misslyckats inom just äldreomsorgen är falsk. Vi har inte större andel som dött inom äldreomsorg än jämförbara länder, vilket bland annat Kvartal visat i en jämförelse med våra nordiska grannländer. Om vi jämför oss med grannländerna så ser man att risken att dö i covid-19 är ungefär lika mycket större i Sverige för alla åldersgrupper. Förklaringen är naturligtvis att vi haft större smittspridning i samhället än våra grannländer. Det har resulterat i att fler har dött i covid-19 i Sverige oavsett åldersgrupp, och därmed ökad relativ risk jämfört med samma åldersgrupp i grannländerna oavsett om man haft äldreomsorg eller inte. 

Skulle det då inte varit möjligt att skydda äldre och de som varit i olika riskgrupper? Tveksamt, men i den internationella debatten har funnits förslag om att skydda de äldre genom att till exempel bara låta immun personal bo och jobba med äldre. Inget förslag som liknar det har varit på tal i Sverige. Direkt konsekvens av strategin Man kan därför se smittspridningen bland äldre som en direkt konsekvens av hög smittspridning i samhället. Den svenska strategin att skydda de äldre har misslyckats på grund av hög smittspridning i samhället och avsaknad av realistisk plan för hur äldre skulle kunnat skyddas från att bli smittade med sådan smittspridning i samhället. 

Äldrevården är en falsk förklaring till dödstalen

Högerns genomslag i sociala medier har varit nyttigt, menar debattören Mattias Lindberg. Nu när 2010-talet är till ända kan det vara dags att göra en återblick. Många uttalanden i offentligheten saknade helt verklighetsförankring. De var felaktiga redan när de framfördes, vilket också bekräftats av utvecklingen. Varför blev dessa påståenden inte tillräckligt kritiserade...

2010-talet – de grundlösa påståendenas decennium

Årtiondet har kännetecknats av ett kraftigt ökande gängvåld. Dödsskjutningar i kriminella miljöer låg på runt tio per år kring 2010, för att hamna på runt 40 de senaste åren. Sprängningar, som knappt förekom i början av decenniet ökade det senaste året från 162 fall i fjol till 236 fram till 30 november 2019. 

Ökningen förutspåddes inte av kriminologer som Jerzy Sarnecki, som menade att detta tagit ”oss och polisen med total överraskning”. Det hindrade honom inte 2018 från att gå ut med att gängkriminaliteten minskat de senaste månaderna, inte bara i Uppsala utan i hela landet. Men i december i 2019 vädjade Uppsalas kommunalråd om nationell hjälp mot gängskjutningarna. Inte ens Thomas Bodströms förnekelse av att den grova brottsligheten går ner i åldrarna för att vi då skulle få organiserad brottslighet på dagisnivå, kan jämföra sig med Sarneckis verklighetsförnekelse.

Självrapporterad utsatthet för sexbrott har ökat. Det hindrade inte Ylva Johansson från att i en intervju med BBC säga att antalet kvinnor som utsätts i själva verket ”går ner och går ner och går ner”.

LO-basen och ”superekonomin”

LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson påpekade 2015 att om vi lyckas med integrationen så kan vi ha en superekonomi med 4–5 procents tillväxt om 3–4 år, men vi läser nu att BNP-tillväxten under 2019 och 2020 ser ut att landa på endast lite drygt en procent. DN rapporterade 2014 att ”Sandviken tjänar över 500 miljoner kronor årligen på de utomlandsfödda personer som bor i kommunen.”, vilket glatt spreds vidare av Erik Ullenhag. Men det var då redan välkänt inom den akademiska forskningen att flyktingmottagandet utgör en nettokostnad i Sverige. Joakim Ruist har sedan visat att en genomsnittlig flykting har en livstidskostnad på 1,7 till 3 miljoner kronor.

Annie Lööf sa i en intervju med SVT att hon inte såg några problem med att Sverige kunde ta emot 30 miljoner invandrare...

SVT rapporterade att ”in i landet strömmar färdigutbildade ingenjörer, läkare och ekonomer”, men efter flyktingkrisen har flera kommuner larmat om integrationsproblem, och i Filipstad har man fått konstatera att ”det finns ingen efterfrågan på utrikesfödda analfabeter”. Flera politiker har gjort felaktiga uttalanden om att invandrarna haft högre utbildning än svenskar, exempelvis Maud Olofsson och Ilmar Reepalu

Invandrare som ”quick fix”

Arbetsförmedlingen har år efter år rapporterat om att vi behöver ökad invandring för att klara välfärden. Allra mest verklighetsfrånvänd var Sandro Scocco när han 2019, angående kommunernas ekonomi, sa att ”The quick fix är unga invandrare” – även om Stefan Löfvens mål om EU:s lägsta arbetslöshet senast 2020 står i hård konkurrens.

Det har förts en politisk debatt om volymer på migrationen. Annie Lööf sa i en intervju med SVT att hon inte såg några problem med att Sverige kunde ta emot 30 miljoner invandrare. Löfven sa 2014 att det inte fanns någon gräns alls. Reinfeldt kvävde debatten inom sitt eget parti genom att ge sin migrationsminister en offentlig avhyvling.

Anders Lindberg och tiggeriet

Anders Lindberg förnekade att det fanns organiserat tiggeri (det var en råtta i pizzan). Roger Mogert med flera har försökt skylla rapportering om ökat stök i biblioteken på rasism. Många har förnekat att det funnits barn som simulerat apati för att familjen ska få stanna. Påståenden som senare visat sig vara felaktiga.

2015. Anders Lindberg om organiserat tiggeri: ”Dessa vandringshistorier har urgamla rötter, de berättades i 30-talets Tyskland”.

Hur blev det så här?

Varför blev dessa felaktiga påståenden inte tillräckligt kritiserade? Det är belagt att sättet som media rapporterar om invandring påverkar opinionen, och att journalisters personliga ideologi påverkar deras rapportering, till exempel i valet av källor. Detta tillsammans med att svenska journalister har en hög andel med partisympatier till vänster gör att en vänsterorienterad åsiktsbubbla dominerar nyhetsflödet. När de flesta tycker likadant, blir det färre som granskar sådant som de flesta journalister tycker låter rimligt. 

Att det ändå skett en positionsförändring kan bero på högerns genomslag i sociala medier, vilket blivit en motvikt till men också påverkat rapporteringen i traditionella medier...

2010-talet – de grundlösa påståendenas decennium

mån 15 juni 2020

Dom börjar komma ut ur garderoberna på ålderns höst... entreprenörerna som har sitt på det torra...

Efter företagshistoriken går vi över till att diskutera styrningen av samhället och Arne Weinz säger att han skulle ge riksdagen sparken om han kunde. Han anser att de saknar både utbildning och erfarenhet. Vi har en skadlig åldersfixering i Sverige, menar han, vilket gör att personer utan erfarenhet får alldeles för stora ansvar...

Vi går över till att diskutera hans böcker "Perfekt Storm" och "Landet som ingen ägde". De handlar om ett scenario som innebär ett islamistiskt övertagande av Sverige. Arne är orolig över situationen i Sverige och att vi inte har någon kontroll över vilka som vistas i landet. Han menar att det är många företagare som delar hans oro...

Om ledarskap i ett bolag skulle fungera som Sveriges ledarskap skulle bolaget omgående sluta fungera, tror Weinz. Han skulle vilja se en politik som arbetar för medborgarnas bästa. EU går nu ut med stora stöd till södra Europa där även Sverige står som borgenär. Arne tror att Sverige därigenom blir så skuldsatt att vi aldrig kan lämna EU...

Sparka riksdagen, ta in kunnigt folk! Lördagsintervju 84 med entreprenör Arne Weinz.

Ja, jävlar i havet... vad är en post-strukturell maktanalys... den som det visste... fast fastigheter i strukturell anda var ju vanligt på sjuttio-talet... till exempel Garnisonen på Östermalm... modulanpassat till förbannelse för framtida ombyggnaders skull...

Black Lives Matter-rörelsen har satt världen i brand, med globala protester och kravaller i stora delar av världen. Vad handlar protesterna om? Vad är en poststrukturell maktanalys – och hur påverkar dessa båda fenomen det västerländska samhället? Dessa frågor tar jag upp i veckans video...

Låt oss en gång för alla slå fast att rasism utgör den allra uslaste och lägsta formen av kollekti-vism, där människor inte bedöms för sina individ-uella prestationer utan utifrån generaliserade fördomar om den grupp de anses tillhöra. Att med kraft opponera sig mot denna form av vulgärt förtryck är inte bara en humanistisk plikt att försvara ett öppet, meritokratiskt samhälle mot politisk manipulation utan är dessutom ett nödvändigt marknadsekonomiskt axiom...

Vad poststrukturella byggnader är för något vet väl ingen med säkerhet och inte vet man vad det är för skillnad på postmoderna och poststrukturella byggnader... dekonstruktivism brukar ju nämnas med den poststrukturella

stilen... man får väl anta att den poststrukturella maktanalysen präglas av samma destruktiva ordning...

BLACK LIVES MATTER: Protester, poliser & problem

Polis, polis, potatisgris... var har du dina sympatier... en del lyfter sina armar och hyllar sina isamistiska vänner på samma sätt som för åttio år sedan...

Polisen medgav vid en pressträff på torsdagen att satsningen Operation Rimfrost har misslyckats med att minska antalet skjutningar och sprängningar i landet...

Polisen medger: Operation Rimfrost har misslyckats

Under torsdagsförmiddagen presenterade polisen resultaten av den nationella särskilda händelsen Operation Rimfrost vid en pressträff. Mats Löfving, chef för nationella operativa avdelningen vid polisen (Noa), kunde bara rapportera att det dödliga våldet i gängmiljö har ökat i Sverige sedan 2012... Det är en långsiktigt dålig kurva. Löfving konstaterar att Operation Rimfrost inte nått de huvudsakliga målen man satte upp när den särskilda händelsen inleddes i november 2019 – nämligen att minska antalet skjutningar och sprängningar... Det är inte uppnått nationellt. Däremot är det uppnått där vi har förstärkt allra tydligast, i Malmöregionen och Uppsala-regionen, menade Löfving...

En genomgång av SVT:s Agenda visar att insatsen har haft mycket små effekter när det gäller att få ner antalet skjutningar och sprängningar. Sett till antalet dödsskjutningar är siffrorna särskilt dystra. Under de fem månaderna före Operation Rimfrost sköts 12 personer till döds – under operationens fem månader miste 27 personer sina liv i dödliga skjutningar. I november 2019 inledde Polismyndigheten en särskild nationell händelse i Region Syd – som fick namnet Operation Rimfrost. Syftet var att trycka ner det grova våldet i regionen. Operationen utvidgades sedan till nationell nivå...

Stefan Hector, nationell kommenderingschef för Operation Rimfrost, anser trots misslyckandet att polisens arbete har utvecklats och förbättrats av operationen. Vi har en djupare kunskap om hur det kriminella Sverige ser ut. Vi har också konstaterat att rörligheten mellan områden är av större omfattning än vad man tidigare bedömde. Operation Rimfrost kommer nu att avslutas...

sön 14 juni 2020

Vad sägs om SVT:s högröstade journalisters nyhetsförmedling – särskilt under helgerna. Vilken utspädd soppa, som SVT 1 sänder i nästan samma skick som

SVT 2. Alltså i huvudsak repriser. Om man jämför med BBC borde SVT skämmas...

Jag skriver detta när vård- och transportföretag håller igång sin personal nästan dygnet runt – i vart fall under helgerna. Men de ”fina” svenska journalisterna tar minsann ut sin ledighet. När det gäller fria dagar till helg och semester anses verkligen inte journalistens jobb samhälls-viktigt. Det är ynkligt. Särskilt som SVT kallar sig public service. Private interest tar över public information. Alltså ännu ett exempel på svensk dubbelmoral. Det finns tyvärr alltför många...

Till helgschabblet hör dessutom glädejesiffror om corona. Idag noll nya dödsfall, påstods det till tittarnas tröst och regeringens glädje. Inte ens den vanliga brasklappen för vanskliga helgsiffror. Förra söndagen var det också noll dödsfall. På måndagen rapporterade däremot omkring 90! Svenska journalister tillhör med några lysande undantag verkligen B-laget. Alltså det svenska B-laget i mediernas paralympics…

Det tycks främst vara bloggare som jobbar varje dag! Med kritisk nyhetsgranskning...

Presentationen av Palme-kommissionen i onsdags, där Stig Engström pekades ut som sannolik mördare har rört upp mer damm än vad dess uppdragsgivare nog tänkte sig. Att fokusera på vem som höll i pistolen, istället för på de underliggande omständigheterna, gjorde hela tillställningen till en fars...

Möjligen i Engströms fall en tragedi. Även om han är avliden blir hans namn för evigt ristat i historieböckerna som en mördare som väldigt få indicier bekräftar. Man måste därför fråga sig hur åklagarens instruktioner ser ut. Att Engström även varit moderat kommunpolitiker är ytterligare en omständighet för att misstänka att någon här vridit om strålkastarljuset rejält. En Palme-hatande moderat mördar en socialdemokratisk statsminister, utan annat synligt motiv än sitt politiskt betingade personhat. En idealisk slutsats med konsekvens att utredningen kan läggas ner och begravas för gott...


Vad man åstadkommer med denna löjeväckande utredning är istället att intresset för att söka den väl dolda sanningen ökar lavinartat. Kan det möjligen vara så att motiven finns i den lilla socialdemokratiska klicken runt Palme själv och hans engagemang på den internationella scenen, där han likt en ofärdig primadonna vrickar foten och faller platt till marken? Att piruetterna gick för fort och utan eftertanke? Ve och fasa, hur skall det nu gå med den socialdemokratiska regeringsmakten? I denna länk berättar den amerikanska journalisten Richard Reeves ingående om de vapenaffärer som Palme sanktionerade under pågående konflikter i Mellanöstern och spelet kring Bofors illegala vapenexport. Men hur stod det till på regeringskansliet och med det embryo till Sveriges eget Deep State som höll på att bildas där? För att kunna förstå mordet på Palme måste man först förstå bakgrunden...

Vår guide till denna sammanfattning är min bloggs tidigare flitiga kommentator Mjölner och hans studier i tillgängligt material. Det är en lång artikel, men ta den som sommarläsning när regnet strilar ner. Vi skall följa upp senare med en artikel om Sveriges roll i det Kalla Kriget och balansen mellan NATO och Sovjet...

Bakom kulisserna…

Vår guide till denna sammanfattning är min bloggs tidigare flitiga kommentator Mjölner och hans studier i tillgängligt material...

Tors hammare slår till... Påståendet och klyschan, ”allt började med Palme” är tyvärr bara halva sanningen när det gäller svenska politikers spionverksamhet. Det är bevisat utan tvivel att spioneri för NKVD/KGB förekom långt tidigare...

Socialdemokraten Hjalmar Brantings son riksdagsman Georg Branting avslöjades genom telefonavlyssning av dåtidens Säpo den 9 maj 1943 som sovjetisk spion med täcknamnet Senator...

I det avlyssnade samtalet mellan två damer verksamma i den s.k. ”Tisdagsklubben”, Amelie Posse och fröken Nordin framkom graverande uppgifter som ledde till avslöjandet. Där nämndes även Östen Undén. I kommentarerna mellan damerna sades angående Undén att honom skall vi vara rädda om och inte kompromettera. Honom kommer vi ha nytta av längre fram. Han blev utrikesminister (1945) i Per-Albin Hanssons socialdemokratiska regering. Damerna diskuterade även de s.k. permittenttågen där tyska soldater och officerare gavs fri lejd genom Sverige. Enbomaffären verkade vara en mytomans försök att imponera på sin omgivning. Efterföljande rättsskandal exemplifierar dåvarande rättsröta...

Östen Undéns prosovjetiska inställning, eftergiftspolitik med försiktighet i ärenden rörande Sovjet, framstår tydligt i den slappa hanteringen av affären Raoul Wallenberg. Wallenberg fängslades av ryssarna i Budapest 1945 och fördes till Lubjankafängelset i Moskva där han troligen avrättades 1947 med en giftinjektion...

Östen Unden satte sin prägel på den svenska utrikes och säkerhetspolitiken som utrikesminister ända in på Erlanders regeringstid från 1946 till 1962. Det var Undén som introducerade den allra första, men föga glamorösa socialdemokratiska kvinnokvartetten Agda Rössel, Ulla Lindström, Alva Myrdal och Inga Thorsson...

Resten får ni läsa...

Bakom kulisserna…

Om du har velat ha en intressant, tydligt skriven, handbok för att identifiera och bekämpa FNs Agenda 21, här är det. Agenda 21 - All information du behöver för att förstå vad som händer i din stad, varför det händer, vem som står bakom det och vad du kan göra för att stoppa det. Bakom det gröna maskeret: FN: s Agenda 21 är 172 sidor med sanning. Delhistorik, del av aktuella händelser, del hand-till-hand strid och delvis plan för att behålla din frihet. Detta är en bok som du kommer att fungera omedelbart. Stövlar på marken och alla händer på däck är dagens ordning. Medvetenhet är det första steget i motståndet...

Vad är det som driver de omfattande upploppen och protesterna på USAs gator? Är den en spontan gräsrots-rörelse eller finns det dolda motiv bakom som att omforma det nuvarande kontrollsystemet...

What Is The Real Agenda Behind The Effort To Defund & Dismantle The Police?

Flera politiska ledare, kändisar och storföretag sponsrar de grupperna som är inblandade i protester och upplopp, både med publicitet och pengar...


Rosa Koire som är en expert på FNs Agenda 21 (nu mer känt som Agenda 2030 som är ett delmål av Agenda 21) går igenom hur FN har en långsiktiga globala agendor som håller på att förverkligas nu. Bland dessa att främja avvecklingen av polisen och istället ersätta dem med privata alternativ...

lör 13 juni 2020

Är du inte en modäärn människa är du passerad, föråldrad, förlegad, omodern, ute, slut, dammig, överspelad, avdankad, bedagad, gammalmodig, inaktuell, otidsenlig, över, utdaterad gammal man... en anti-feminist...

Låt oss ett ögonblick rikta vår granskande, kritiska och dömande blick mot oss själva. Vad är det med oss? Vad är det som gör att just vi har fått historiskt städdille...

Människor har i alla tider levt med historien. Den har aldrig varit blid och rättfärdig. Men den finns där. Mångskiftande, skitig, full av nyanser och ytterligheter, dumheter och genidrag, övergrepp och hjältedåd...

Det som stör mig mest med denna brinnande iver att städa upp historien är fanatismen. Det nyanslösa. Föraktet för alla tider, utom vår egen. Det felaktiga och löjliga antagandet att vi förstår allt mycket bättre än de som kom före oss. Att vi behandlar människor som levt före oss som representanter för en underlägsen ras att förinta, eller tycka synd om. Det är djupt osmakligt. Fortsätter vi så förtjänar vi inga statyer...

Borde man inte jämna hela Göteborg med marken?

Ideell politiskt och religiöst obunden gräsrotsrörelse vilken stödjer alla oavsett etnicitet, kön eller religion med viktig svårtillgänglig information...

Fördelarna med avgifta och utrensa kroppen går långt utöver att enbart hjälpa kroppen rena och återhämta sig efter en helg av ohälso-sam mat. Faktum är att spola ut gifter regelbundet hjälper till att eliminera skadliga ämnen som gradvis ackumuleras i blodet och tarmkanalerna som i sin tur riskerar att utlösa problem och sjukdomar i kroppen...

VAKEN.se - Alternativ nyhetsportal för sanning och frihet.

En överbelastning av gifter och ohälsosamma ämnen kan äventyra hälsan med allt från små saker till livshotande tillstånd som sträcker sig från dålig andedräkt och acne till depression och risk för cancer. Det är ingen anledning att överbelasta kroppens egna system för att rensa ut gifter, så att bidra med egen utrensning har många fördelar. Medan många människor väljer att äta sunt, organiskt, hela livsmedel, är det fortfarande risk för skadliga kemikalier för att sippra in i kroppen; allt från aluminiuminnehållande deodoranter, livsmedelsförpackningar samt kvaliteten och ursprunget på dina matvaror är sådant som över tid kan inverka på din hälsa...

Även vissa livsmedel och kosttillskott som anses hälsosamma behöver de inte nödvändigtvis vara det, eftersom många rissorter och proteinpulver, bl.a. sådana som importeras från Asien, innehåller höga halter av bly, kadmium och även volfram. Många människor tar alla typer av gifter dag ut och dag in utan att veta om det, och i kroppen ackumuleras det över tiden och riskerar att påverka hälsan negativt. För att hjälpa kroppen med utrensning av skadliga ämnen, är regelbunden avgiftning välgörande. Här är en närmare titt på de livsmedel som bäst kan avgifta våra kroppar så vi över tid förhoppningsvis kan bli så friska som möjligt...

Lista på den bästa maten för att rensa kroppen från gifter

Järnrörsmannen från SD känner ni väl igen... numera AfSare... har väl slutat svinga järnrör numera... så klokt... att svinga det fria ordet är mycket bättre... även om det kommer från brunbränt högerextremistiskt håll...

Exakt24 med chefredaktör Erik A. är en politiskt oberoende nyhetssajt och plattform för debatt och diskussion. Vi är skribenter och opinionsbildare som inte anser att etablerade medier gör sitt jobb och vi vill bredda åsiktskorridoren...

Ansvarig för "På agendan" är Markus Jonsson... utbildning... en Magister-examen i historia... ledamot i parti-styrelsen för AfS... flera olika person- konstallationer uppträder på platt-formen... till exempel Markus och Matti...

Pratkollegan Lennart Matikainen är ju numera välbekant och har en egen kanal "Personligt med Lennart Matikainen"... ett mycket bra exempel på hans kanal... är Personligt med

Staffan Mörner nedan...

På agendan v24: Kravaller och Palmemordet

Högerextremism är väl ett märkligt ord... som tolkas som något annat än vad det är... men i satirisk mening är det ju användbart...

AfSaren Lennart M. är ju som sagt ett välkänt ansikte nu för tiden... högt respekterad av många förefaller det som... trots den högerextremistiska stämpeln... den coola attityden retar gallfeber på PK-folket...

Helhetsutveckling Lennart Matikainen

Helhetsutveckling har arbetat med personlig utveckling och företagsutveckling sedan 1993. Arbetet har skett på de flesta områden, välkomna!

En annan cool kille är Staffan Mörner... en naturbegåvning i tv-rutan får man väl säga... sunt förnuft slår det mesta...

Personligt med Lennart Matikainen: Staffan Mörner

fre 12 juni 2020

Vi tar en närmare titt på vad som egentligen sker kring George Floyd, Black Lives Matter och Antifa. Vad är det egentligen som ligger bakom den senaste tidens turbulens? Hur kan det ha gått från lockdown i kölvattnet av Corona till att stora protester plötsligt tillåts världen över...

Det är ju knepigt att undvika raskravaller förstås om alla undermänniskor ska ha samma värde... NWOs utvalda övermänniskor med miljonfallt högre samma värde än undermänniskorna, har ju inte samma problem...

Om alla untermenschen eller den sista människan... som Nietzsche kallade oss dödliga...tvingas bli beblandade enligt Den Djupa Statens modell så blir det turbulens mellan raserna... n'est-ce pas... en modernistisk rationell logiskt grundad självklarhet... och en postmodernistisk irrationell, känslomässig, emotionell rasförnekelse trots raskravaller... strange fruit...

 

Antifa, Black Lives Matter & upplopp mitt i pandemin?-

"Nu behövs fler kommunala chefs-syrror"... jösses Amanda... man kan nog misstänka att dom hade behövts ända från 1992...

Sedan ädelreformen 1992 saknar många arbetsledare i äldreomsorgen sjukvårds-

utbildning. Nu behövs fler kommunala sjuksköterskor i arbetsledande ställning, skriver pensionerade hygiensjuksköterskan Mette Schewenius...

Efter ädelreformen 1992 blev kommunerna ansvariga för sjukvård i äldreomsorgen till och med sjuksköterskas kompetens. Reformen var på många sätt bra för de äldre, men för oss sjuk-sköterskor var det till stora delar uppförsbacke...

Det är den största reform vi haft för att över en natt minska antalet sjuka i landet. Vi fick använda mycket tid på att få tag i läkare när någon var i behov av sjukvård eller bedömning, eftersom de äldre i ett äldreboende kunde ha många olika läkare som ofta arbetade på en vårdcentral där dagen var fulltecknad... 

Spoldesinfektorer monterades ner på en del boenden, så personalen fick rengöra bäcken och urinflaskor i duschrummet eller på toaletten hos varje enskild vårdtagare, utan möjlighet till en god arbetsmiljö och med risk för smittspridning. Personalen skulle sköta om tvätt, men tvättstugor och tvättmaskiner var ofta underdimensionerade, med risk för smittspridning och dålig arbetsmiljö... 

”Gör fler sjuksköterskor till chefer i äldrevården”

En svensk svennezombie är en människa vars sinne behärskas av en annan eller vars viljeförmåga helt försvunnit, alternativt en död människa vars kropp återfått livet enbart i så måtto att den kan röra sig och eventuellt utföra en mästares order...

Utredaren säger att man inte har funnit stöd för konspira-tion, men att detta inte kan uteslutas. Då åklagaren inte

har presenterat något motiv heller annat än att Stig Engström kraftigt ogillade Olof Palme finns än starkare skäl att penetrera detta...

Olle Minell... Idag (2018) är Skandiamannen död sedan 18 år, men vid tiden för mordet var Stig Engström en Palmehatande moderat som arbetade som grafiker på Skandia. Hans chef var i många år Alvar Lindencrona. Lindencrona ledde från Skandiahuset den hemliga antikommunistiska Stay behind-rörelsen, som skulle aktiveras om Sverige blev ockuperat av Sovjetunionen...

Olle Minell träffade och intervjuade Stig Engström för Proletären 1989. Minnena från det mötet gör att Olle Minell tvivlar på att han skulle vara mördaren. “Jag träffade Stig i en och en halv timme och jag säger ungefär som Leif GW Persson, det är fel gubbe. Men han kan absolut vara en del i en komplott, och är på mordplatsen för att förvilla och sprida ett felaktigt signalement på skytten eller för att ta med sig vapnet därifrån.”

Skandiamannen Olof Palmes mördare del av en större komplott? Skrev om det för 2 år sedan.

Ickezombier med yrken som kräver iakttagelseförmåga och som gillar att härmas blir särskilt observanta när det dyker upp något utöver det vanliga...

Mordet var ett beställnings-jobb. Jag vet att polisen är inblandad. Detta är större än vad man tror. Det är ingen galning som sprungit fram och skjutit. Det är ett beställningsjobb med massa män inblandade, men det tystas ner, säger Robert Gustafsson

och fortsätter med att förklara varför han ogärna pratar om den kvällen...

”Sanningen om Palmemordet kommer att vara smutsig och chockerande ”

 

Den folkkäre komikern Robert Gustafsson var på Sveavägen på mordnatten och såg saker han aldrig kunnat glömma...

Nu kommenterar han frågan för sista gången, då han varken vill eller vågar yttra sig längre:
”Vi som faktiskt var där på plats och såg ... blev aldrig tagna på allvar och i vissa fall till och med negligerade och hotfullt bemötta.”

tors 11 juni 2020

Allmänna val är folkets möjlighet att utkräva ansvar. Om de styrande är idioter, då skall vi i vart fall ha möjlighet att välja andra idioter. Det kan knappast bli värre...


Regeringens ogenerade skamlöshet


Och skall väljarna kunna fatta informerade val - då måste de i förväg få veta så mycket som möjligt om vad som gått fel och vem som är ansvarig...Mina tankar går i sammanhanget till den taffliga hanteringen av Estonia-katastrofen och den fullständiga genomklappningen efter tsunamin. Oredan efter Palme-mordet, med partistyrda privatpoliser. Man kan ana ett mönster...

Regeringens ogenerade skamlöshet

Istället för att spela the blame game med regioner och kommuner måste det väl ändå – i en sådan här situation – gå att peka med hela handen? Riksdagen har ju till och med givit Lena Hallengren makt att regera genom fullmakt. Om något är fel, säg då det. Finns det inga tester? Finns det ingen analyskapacitet? Vågar man inget göra, av rädsla för att göra fel? Vill man inte vara med längre...

En form av prokrastinering (förhala) har sin grund i att man faktiskt inte vet hur man skall lösa en uppgift. Då brukar det ändå vara enklast att sluta grubbla och ta tag i saken. I vart fall i något. Sedan löser sig det mesta på vägen. Vad man inte skall göra är att ducka, försöka skyffla omkring ansvar och oroa sig för sin prestige...

Sedan ser det naturligtvis väldigt illa ut att en regering som anser sig veta bättre än du själv hur du skall leva ditt liv inte vet vad den skall ta sig till i skarpt läge. Att landets mesta maktparti är totalt oförmöget att ta ansvar och sköta samhällelig kärnverksamhet. Men det är ju knappast någon nyhet. Det är bara att inkompetensen blir än mer uppenbar nu när det verkligen gäller...

Är regeringen inkompetent eller illvillig?

Det är oklart i vilken utsträckning som regeringen förmår att styra riket, skriver Tommy Möller.  För att visa handlingskraft har nuvarande och tidigare regeringar därför tillsatt ett 50-tal samordnare. Så även i coronatider. Men samordnarnas uppdrag överlappar befintliga myndigheters ansvarsområden och skapar ett dubbelkommando. Det var därför regeringens testsamordnare Harriet Wallberg lämnade sitt uppdrag...

En regering ska styra, inte samordna

Trots att oenigheten har varit stor om den svenska regeringens linje under coronapandemin har partipolitiken som bekant länge präglats av borgfred. Att kritisera regeringen har framstått som om inte gränsande till landsförräderi så åtminstone ansvarslöst och således politiskt riskabelt. Följaktligen har oppositionspartiernas företrädare valt att sitta still i båten...

Vem bär ansvaret?

Nu har dock konfliktnivån höjts mellan partierna. Regeringen har kritiserats för passivitet. Varför inte mer har gjorts för att skydda de äldre har varit ett återkommande tema, och vidare har trögheten när det gäller att få till stånd tester i den omfattning som alla partier anser nödvändigt fått stor uppmärksamhet. I sak har enigheten varit stor. Alla är bestörta över de höga dödstalen på våra äldreboenden och alla vill att det ska ske omfattande tester. Det är avsaknaden av exekutiv kapacitet som är problemet: varför händer ingenting, trots alla lovvärda föresatser och löften...

En regering ska styra, inte samordna

Först velade Hallengren om munskydd behövdes, nu avslöjas att hon skyllde på regionerna att så få corona-tester görs även om hon visste att de saknade provtagnings-pinnar som myndigheterna låg på...

Skyllde på regionerna, men Hallengren (S) visste att de saknade testmaterial

Det har varit kaos i svensk sjukvård under coronapandemin. Ska munskydd och visir användas i vård och omsorg, eller inte? Statliga myndigheter har vacklat fram och tillbaka mitt i krisen då människor dog som flugor...

Först skandal om munskydd. Förra veckan avslöjades att socialminister Lena Hallengrens medarbetare erbjöd sig att vara med på det kritiserade möte som ledde fram till att fyra myndigheter tonade ned betydelsen av krav på munskydd på äldreboendet Serafen i Stockholm. Facket har kallat det för en skandal, men ministern vill hellre prata om annat när SVT intervjuar...

Nu kommer nästa avslöjande. Hallengren har skyllt på regionerna att den testkapacitet som finns på laboratorierna på 100.000 coronatest i veckan inte utnyttjas. Men hon visste att regionerna inte kunde utföra tester eftersom hennes myndigheter hade beställt provtagningspinnar som ännu fanns utomlands och inte lyckades få dem till Sverige...

Skyllde på regionerna, men Hallengren (S) visste att de saknade testmaterial

Södersjukhuset redovisar färre IVA-platser än vad man egentligen har – för att personalen ska få semester. Det har gjort att covidsjuka flyttas trots att sjukhuset hade kunnat ha dem kvar, enligt flera läkare...

Det råder hård konkurrens mellan Stockholms sjukhus. När antalet coronasmittade patienter minskar har ett ”race to the bottom” satt igång, enligt flera läkare SvD har pratat med. För att kunna garantera att den hårt prövade personalen får semester ska sjukhusledningen på SÖS ha bett läkarna att rapportera in till regionen att man har färre IVA-platser varje dag, än vad man egentligen har bemanning för...

Det som störde mig och många andra är att man drog ner på platser med ett sånt fulspel, säger en läkare vid SÖS IVA-avdelning...

Läkare slår larm: Sjukhus mörkar antalet IVA-platser

Fortsättning