Fnittertittorna och Fnitterpiltarna

 

Bästa Fnittertittor och Fnitterpiltar i Flen, nog förstår ni att Medborgarn inte hyser agg mot er personligen!

Medborgarn är emellertid övertygad om att utsocknes chefstjänstemän har varit en katastrof för Flen!

 

Varför har det blivit så tossigt i Flen? Malmköpingar, sparreholmingar och bettningar gillade inte att slås ihop med Flen, "vägra vara flenare" skallade ropen! Man förstod att sotdöden var ödesbestämd! Alla bollar på Flen! En flensmegalomani växte fram, flensbyråkratin urartade! Det växte fram ett samförstånd mellan orterna, det var nog bättre med proffs utifrån än tossiga flenare som skötte kommunen! En ödesdiger felstrategi, ur askan i elden!

 

 

 

tors 20 juni 2013

 

 

 

 

 

Som man bäddar får man ligga!

Dumboborna vid Dumbobanan gnäller!

 

Dumbocheferna tror att regiontrafiken och fjärrtrafiken kan samsas på samma spår!

 

Dumbocheferna tycker i stället att Sveriges utveckling ska hämmas!

 

 

Dumbocheferna tycker att  fjärresenärerna ska ta flyget!

  

 

 

 

Indragna tåg och längre restider hämmar vår regions utveckling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är det inte dags att börja prata om ostlänken?Dumma sörmlänningar bryr sig inte!

 

 

  i

 

Ostlänken

 

 

Ostlänken är så mycket mer än ostlänken!

 

Det är framför allt Västra stam-banan som det borde hända grejer med!

 

Ni vet järnvägen över KFV+G, Dumbobanan!

 

Men Dumbo-vägen 57 duger väl att åka buss på så länge det finns olja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håcken en solfångarvägg!

Fyrtio grader celcius, minst!

 

Kortaste arbetspasset hittills i Sparre! Tre bärläktstumpar, sen var det stopp!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanske är Solrännan en bluff!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ons 19 juni 2013

 

 

 

Största möjliga tystnad!

En fascistisk tidning som gör vad den kan!

 

 

Skolan i media

 

 

 

 

På Äckel-kuriren fruktar dom inte ättestupan eller harakiri! Den dan, den sorgen!

 

 

 

 

 

 

 

 

Största möjliga tystnad!

Var tionde Eskilstunabo får försörjningsstöd!

 

 

Eskilstuna försörjer mer än dubbelt så många invånare som siffran för riksgenomsnittet.

 

SVT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tis 18 juni 2013

 

 

 

 

 

Skebokvarnarn har ordet!

Frågan är hur vi kan göra mindre, eftersom det finns mindre.

 

 

Den enorma transformation av samhället som sinande oljetillgångar innebär ska mötas med massiva investeringar i ny teknik. Inte ett ord om vad en oljefattig framtid kommer att innebära i form av ändrad livsstil, krympande ekonomier, mindre mängd lönearbete och andra strukturella förändringar av samhället. Talande nog är det i stället IMF, genom Michael Kumhof, som kommer med det mest progressiva uttalandet.

– Frågan är hur vi kan göra mindre, eftersom det finns mindre.

 

 

 

IMF om världsekonomins eventuella kollaps

 

 

 

 

 

 

God is on our side, flenare!

Dö med flaggan i topp! Var stolt, människa!

 

 

Även en blind höna kan ibland hitta ett korn – som hon sedan sätter i halsen på grund av oförstånd! En arrogant farlig översittare!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mest insatta idag är bloggarna, inte journalisterna

 

 

Miniatyrbild

 

 

 

George Carlin - pride

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta patent på livet självt, det blir inte möjligt, kanske!

Låt oss hoppas

 

 

 

Stopp för patent på naturliga gener i USA

 

 

 

 

 

 

 

Medborgarn tänker bara prefab!

Platsbygga är inte till att tänka på! 

 

 

 

Kommunal planering och genomförande av allmänna vattentjänster!

 

Planering och genomförande av lagen avseende Åkerbäret 4 är inne på sitt tjugonde år! Vi saknar kvalitets-ansvariga, säger byggnadsnämndens ordförande tandläkare Hagelberg!

 

Medborgarn saknar också kvalitets-ansvarig sägs det från kommunalt håll! Medborgarn avser därför att planera, fixa och dona med Kåken så länge han lever eller åtminstone så länge kommunen inte följer vatten-tjänstlagen! Förresten så

 

 

Lag om allmänna vattentjänster

 

Lagen (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster trädde i kraft den 1/1 2007 och ersätter den gamla VA-lagen från 1970. Kommunen ansvarar för att tillhandahålla allmänna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, behöver ordnas i ett större sammanhang. Med större sammanhang menas ungefär 20-30 fastigheter, men det kan även avse enstaka fastigheter i nära samband med ett verksamhetsområde. Kommu-nens ansvar knyts till ägandet av anläggningarna. En kommunal huvudman får sköta driften av VA-anläggningar i andra kommuner.

 

 

 

 

 

mån 17 juni 2013

 

 

 

 

Man kan bygga på olika sätt!

Platsbygga eller förtillverka på annan plats och montera! Skit samma vilket!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tur att vi inga har i Flen!

Det har han inte sagt, att det är tur att dom utsocknes cheferna insjuknar! 

 

 

 

 

Sjuktalen ökar bland högutbildade

 

 

 

 

 

 

 

K-holmarna bara växer och växer!

K-holmarna blir bara rikare och rikare!

 

 

 

 

 

 

Fler nyanlända barn än beräknat i år

 

 

 

 

 

 

Sverige är inboxat! Jo men!

Då skulle han bara veta hur inslaget Flen är med...

 

Miniatyrbild

 

Torbjörn Sassersson om Newsvoice "de mest insatta idag är bloggarna, inte journalisterna"

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalsongklippet och fnitterfolket!

200 klippbesök eller så på ett dygn! Inte så dåligt pissat, gott folk!

 

Fnitterfolkets räknemanipulatorer av 

Medborgarns läsare måste vara galna och desperata! 

 

 

Alice's Restaurant

 

 

 

 

 

sön 16 juni 2013

 

 

 

 

Pumpen tickar lite jämnare igen!

Provar att bygga i gammelmanstakt! Gammel-manstakt provocerar! Är det meningen? Njae!

 

Solfångargavel är tanken!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem är Flens största lismare?

Politiska lismare i fullmäktige alltså!

 

Politiker som prisar alla chefstjänstemän!

 

 

Det är naturligtvis ingen tillfällighet att representanter för små och stora markägare vill bevara den feodala maktstrukturen i Sörmland! Dom stora markägarna styrde och ställde som dom ville i dom små kommunerna som till exempel Sparreholm, oftast till allas belåtenhet!

 

Efter kommunsammanslagningarna försvann markägarnas direkta inflytande men man fick bundsförvanter i den tilltagande tjänstemannabyråkratin! Slottskramarextremisterna i ångestcentralen är inte svåra att hitta!

 

 

 

Lismare, smickrare, smilare, smilfink, ögontjänare, fjäskare, hycklare, skrymtare...

 

 

Lotta Jonsson, centerextremisterna, är en självklar vinnare!

 

Ett markägarsubstitut som alltid tar tillfället i akt! Bla, bla... våra duktiga tjänstemän... bla, bla, bla...

 

Björn Zetterqvist, högerextremisterna, är en självklar tvåa på att säga bla, bla... våra duktiga tjänstemän... bla, bla, bla...!

 

Jo, han BZ, en storbonde står extremt långt till höger på den politiska skalan, självklart!

 

 

 

 

 

Tjänstemannaväldet, ett faktum!

Lismande politiska fårskockar drar fram på godsherrarnas marker!  

 

 

 

Faran med svaga kommunpolitiker

 

 

Vi måste syna kompispolitiken

 

 

 

 

 

Lotta Jonsson och

Björn Zetterqvist och nåra andra i Flens lismande fårskock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lör 15 juni 2013

 

 

 

 

Med samlade krafter...

Positiva nyheter från Äckel-kuriren!

Inget hände!

 

 

 

 

 

 

 

Rök i flerfamiljshus

 

Korkmattan brann i lägenhet

 

 

 

 

 

Information till Leffe!

Va väljer kommunen tro?

Alternativ 1, från tors 13 juni?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ 2, att återställa den avklippta dagvattenledningen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En "stadsarkitekt" som kommit och gått!

Har det kanske haft med chefen att göra!

 

 

Hon Lernefalk som inte fick vara chef längre och undan- stoppad i en skrubb med oförändrad parasitlön! Rådh behöver lojala ja-sägare!

 

 

 

 

 

fre 14 juni 2013

 

 

 

Smutsiga bykar och "KFV-andan"!

"Andan" i kommuner och landsting! Den är den samma på dom flesta håll!

 

Korrupta byråkratier går historiskt alltid mot sin undergång! Är byråkratipeaken nådd? Nej!

 

Frihetsälskande libertarianer kallar det korporativism, en mildare form av fascism! Mjukisfascism eller softfascism som högerlibertarianen Ron Paul brukar kalla den!

 

Kanske är Medborgarn vänsterlibertarianinspirerad! Fast Medborgarn vill ju inte tillhöra en fårskock förstås!

 

libertarianismen kan vara både vänster och höger! Wikipedia tycker så här!

 

 

"Den grundläggande skillnaden mellan högerlibertarianism och vänsterlibertarianism ligger i synen på resten av världen, det vill säga allt som inte utgörs av ett självägande subjekt. Medan högerlibertarianer menar att världen från början inte ägdes av någon, menar vänsterlibertarianer att världen ursprungligen ägdes gemensamt. Detta innebär att högerlibertarianerna menar att det är tillåtet att tillskansa sig del av tillgångarna i världen, så länge detta inte inkräktar på någon annans rätt till självägarskap. Vänsterliberatarianerna menar dock att varje krav på äganderätt över någon del av de gemensamma tillgångarna kräver kompensation till de andra i någon form. Detta gör att vänsterlibertarianer kan acceptera en större stat än högerlibertarianer, eftersom man menar att statens funktioner även kan innefatta rättvis omfördelning av resurser."


 

Svidande kritik mot ”Göteborgsandan”

 

"Man kan säga att det gjorts en bypass på den officiella apparaten, vilket slutit makten till ett enda politiskt centrum!"

 

 

 

 

 

 

 

 

Klä av den smutsiga byken Zunko!

Hans politiska pajaskläder luktar illa som alltid!

 

Och dom politiska tomtekläderna luktar precis lika illa!

 

 

 

 

Vi måste när vi klär av oss inför överheter av olika slag kräva reciprocitet. Då vi står nakna inför dem måste de också klä av sig inför oss.

 

 

 

 

 

Filosofiprofessorn: ”Bejaka maktens övervakning”

 

Låt oss bejaka maktens övervakning av våra liv”

 

 

 

 

 

Slå ihop till större kommuner!

Och få fler politiker! Fattar ni paradoxen?

 

Större kommuner kräver naturligtvis mera lokalt självstyre!  

 

 

 

Men kommunsammanslagningar är oerhört känsliga saker. Det finns ett motstånd på grund av en lokal identifikation: Oron över att träda in i något större, okänt sammanhang.

 

De flesta kommuntjänstemän sätter också klackarna i det egna stadshuset. De har ju gubevars sina jobb att tänka på. Och de som sitter på den politiska makten - kommunalråden - är inte heller så sugna på att riskera sin karriär och försörjning.

 

Även om en sammanslagning objektivt sett skulle gynna kommuninvånarna.

 

 

Slå ihop alla småkommuner

 

 

 

 

 

 

 

tors 13 juni 2013

 

 

 

Utslängda i buschen!

Socialdemokratin och arkitekterna i symbios eftersträvade segregerade förorter i Stockholm.

 

"Arkitekter och socialdemokrater enades mot en gemensam fiende: 1800-talets kvartersstad där människor ur olika klasser bodde i samma stadsdelar."

 

 

Folkhem(s)idén ville segregation i förorten

 

 

 

 

Information till Leffe!

Islossning tack vare en tjej på tekniska kontoret! Tillbaka från mammaledighet, saklig och prestigelös! Välsignade mamma!

 

Drän/dagvattenledning måste skydda "hela" tomten! Medborgarns förslag!

 

 

 

Information till Leffe!

Vart ska dom gå alla ledningar, Faen vet! 

 

 

 

 

Information till Leffe!

Huvuddelen av takavvattningen tas ner via garagedelen! 

 

 

Fortsättning hos Sparreholmarn

 

 

 

 

ons 12 juni 2013

 

 

 

Information till Leffe!

Giftvattnet behöver ju inte komma från vattentornet eller grannarna förstås!

 

Mycke vatten och avlopp finns det i Dambrovägen som kan läcka!

 

 

Fortsättning hos Sparreholmarn

 

 

 

  

tis 11 juni 2013

 

 

 

Information till Leffe!

Utan läckan från vattentornet skulle ju allt vara frid och fröjd Leffe! Fast det kan ju komma någon annan stans ifrån, nån granne kanske!

 

Det sa i alla fall Bo Aläng när det begav sig!

 

Han tyckte till och med att Medborgarn skulle polisanmäla grannarna, till exempel närmaste grannen sen femtio år!  

 

 

Fortsättning hos Sparreholmarn

 

 

 

 

Fortsättning