2 juli 2014 blir det tillåtet att utan bygglov…

 

1. Bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter. En tillbyggnad på maximalt 15 kvm får göras på en- och tvåbostadshus. Tillbyggnaden får dock inte ligga närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannarnas medgivande.
2. Bygga till två takkupor. Varken bygglov eller anmälan ska krävas för att göra högst två takkupor på en- eller tvåbostadshus, så länge det inte gäller ett ingrepp i den bärande konstruktionen
3. Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Inget bygglov krävs (dock en anmälan till byggnadsnämnden) för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus, till exempel i källarplanet.
4. Komplementbostadshusens area föreslås kunna delas upp i exempelvis 20 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd på ett annat ställe på tomten.

 

 

 

 

tis 10 juni 2014

 

 

 

 

 

Utanförskapet... vad är det...

senaste siffran för april 835 000...

Det är summan av alla som är beroende av sjukpenning, sjukersättning...

 

Arbetslöshetsersättning, arbetsmarknads-åtgärder och försörjningsstöd...

 

 

Utanförskapet konstant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är väl bra med en hemsida... 

På en aktiv hemsida kan man ju inte agera i skymt och hemlighet... Avslöjad blir man...

 

Visst kan man verka som skönande eller som  inspirationskälla eller som samhällskritiker...

 

Men bluffa och låtsas är svårt i längden...

 

 

 

 

Sparreholms företagarförenings hemsida

 

 

Tillägnas Flens alla begåvningar... 

Lena Nyman har talat med Hasse Tellemar om Skebokvarn och Flen... det ska vi fira...

 

En underskattad artist var hon nog, Lena Nyman...

 

 

Miniatyrbild

 

Titta senarepixel-vfl3z5WfW 

Lena Nyman har talat med Hasse Tellemar

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya infallsvinklar är rasande uppfriskande...

Inget för klimatalarmisterna naturligtvis...

Om ni undrar vad Medborgarn tror då...

 

Medborgarn är ju inte troende på något sätt... Han tycker bara lite då och då...

 

Mb tycker väl inte att det är rimligt att koldioxinet är så farligt kanske...

 

 

 

Att klimatet är föränderligt över tid går ju inte att neka till... Antingen blir det varmare eller också blir det kallare...

Fast Medborgarn tycker att vi ska leva efter försiktighets-principen... Då behöver man inte fundera så mycket...

Den som lever får se...     

 

Miniatyrbild

 

 

Titta senarepixel-vfl3z5WfW

 

 

Frihetsportalen Romson

 

 

 

 

 

 

 

mån 9 juni 2014

 

 

 

 

Varför använder fittstimmet i PK-media osakliga epitet...

Staten kan ju inte gärna vara rutten... Fy faen för att hata eller vara fientlig mot någon...

 

Duger inte vanliga kraftuttryck längre... hederliga svärord alltså...

 

 

 

Något är ruttet i staten Sverige

 

 

 

 

Så är det nog... det mesta talar för det...

Det betyder ju å andra sidan inte att vi kommer att sluta förbruka fossila bränslen...

 

 

 

Kanadas välstånd är byggt på fossil export som tynar bort

 

 

Cruel Crude: Kostnaderna för skifferutvinningen: Dolkstöten

 

 

 

 

 

 

Landsbygdsutveckling i strand-nära områden... LIS-områden...

Med Landsbygdsutveckling i strandnära områden menas försäljning av strandtomter likt Hans Geddas vid Ulvsund...

 

 

Strandskydd med orimliga konsekvenser

 

 

Länsstyrelsen tagit fram detta PM

 

 

 

Mb skrev om Hans Gedda i mars 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sön 8 juni 2014

 

 

 

 

Medborgarn har en fix idé sen åtminstone trettio är tillbaka...

...att göra Sparreholm till ett IT-EKO-centrum vid Båven mitt i Sörmland... hej och hå...

 

 

En idé är en tanke som präglas, för den aktuella individen som får idén, av nyhet och unikhet. En idé inbegriper ofta någon slags lösning på problem. Allt från en idé om hur tanken kan formas till en handling som hanterar något av samhällets tillkortakommanden.

 

Det finns också "fixa idéer" som präglas av att en individ hängt upp sig vid att tillvaron är på ett visst sätt. Att få en idé kan till vardags ibland beskrivas som att "det tänds en lampa".

 

 

 

 

 

 

 

När Tricki Dick glömmer sin centerextremistiska partitill-

hörighet så är han kloker...

Fast så värst klok behöver man inte vara för att förstå var det barkar hän i Flen... 

 

Man ska alltså inte ta tillvara begåvningar, utan nivellera dem till en jämn nivå med de sämst presterande. Socialdemokraternas politik var och är tydlig: ju sämre eleverna som helhet presterar, desto mer jämlika blir vi.

 

 

 

En skola styrd av klasskamp

 

 

 

 

 

 

Otvelaktigt en gammeldags liberal...

 

Med dom gamla idealen frihet, jämlikhet och broderskap (solidaritet)...

 

Inte som sjukdomstillståndet tokliberal som i Flen... Inte heller nyliberal kantänka...

 

 

Miniatyrbild

 

 

 

Frihetsportalen, C2H5OH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast sossarna var ju också liberaler för jävligt länge sen...

Med dom gamla idealen frihet, jämlikhet och broderskap (solidaritet)...

 

Medborgarn inbillar sig ibland att sossarna fortfarande är liberaler, knäppt va...

 

Medborgarn kan inte slänga iväg dom sista tyngande sossestenarna... fy faen...

 

 

 

Frihet, jämlikhet och solidaritet

Från franska revolutionen 1789 har vi tagit till oss parollen Frihet, jämlikhet, broderskap. Broderskap har senare ersatts av solidaritet. Den franska revolutionen ...

 

 

 

 

 

 

 

Att Jangdal går omkring och bär på tyngande sossestenar kan man väl inte tro...

 

 

 

Miniatyrbild

 

 

 

 

Frihetsportalen.se Välkommen!

 

 

 

 

 

 

lör 7 juni 2014

 

 

 

 

Om vad ska politiken bestämma... Och för vem är politikerna representanter...

Gränsdragningen mellan individen och de olika politiska beslutsnivåerna måste förändras...

 

1900-talets demokratiska styrmodeller passar inte 2000-talets samhälle med ökat lokalt självstyre...

 

 

Det krävs ett lokalt demokratiskt inflytande över de stora välfärdssystemen som i dag är kommunala. Hur ska detta lokala inflytande och ansvarsutkrävande ske...

 

Vem tar det nödvändiga demokratiska ansvaret för att en skola, ett äldreboende eller en vårdavdelning inte får nödvändiga resurser eller uppnår de basala kvalitetsmålen...

 

Är det en fråga för de tjänstemän som leder verksamheten i vardagen, eller krävs ett politiskt ansvar på en än mer decentraliserad nivå...

 

Det demokratiska systemet klarar inte vår tids problem

 

 

 

 

 

 

Inte mycket onödigt i den här kloka versen...

Korporativismen är problemet, sa Bill! Det är därför det kör ihop sig, sa Bull!

 

Samarbete till döds...

 

 

 

När samhällen rasar ihop finns det positiva sidor. Ju mer förfinat ett samhälle är, desto mer ökar specialiseringen, folk jobbar bara med en sak, och kan den bra. Det här gör samhället komplext, eftersom allt fler människor behövs för att koordinera specialisterna och allt fler prylar och meddelanden behöver skickas kors och tvärs mellan specialisterna. När samhället raseras försvinner mycket av detta.

 

 

 

Civilisationen är tiden från en undergång till en annan

 

 

 

 

fre 6 juni 2014

 

 

 

 

En djupt troende eldsjäl...

Katrineholm som är precis lika stort som Sandviken tjänar också 500 miljoner...

 

Flen som är hälften så stort som Sandviken tjänar bara 250 miljoner per år...

 

Den djupt religiöse Wistrand tror utan tvivel... Hon ber varje dag för att det ska vara sant...

 

 

 

 

 

Invandringen en pluspost i ekonomin

 

Insändare Svar till Clas Persson (2/6).

Att invandringen kostar pengar och invandrare tar jobb från "etniska svenskar" är en vitt spridd uppfattning. Tyvärr är den helt felaktig.

Det finns många undersökningar som visar att invandringen är en pluspost i den kommunala ekonomin. Senast i helgen redovisade Sandvikens kommun en utredning gjord av en utomstående expert att Sandviken tjänar över 500 miljoner kronor årligen på de utlandsfödda personer som bor i kommunen.

Det är revisionsbolaget PWC som har gjort utredningen åt Sandvikens kommun. Kommunen har lång och stor erfarenhet av mottagning av flyktingar och invandrare och kostnaden har varit ett debattämne inte bara i fullmäktige.

Definitionen av "invandrare" i undersökningen var "utrikesfödda". På intäktssidan räknades produktion, skatter, konsumtion och hyresintäkter. På utgiftssidan räknades bidrag, barnomsorg, skola, löner och bostadskostnader. Det visade sig att intäkterna landade på 621 miljoner kronor och utgifterna på 110 miljoner kronor. Sandviken tjänar alltså över 500 miljoner kronor årligen på invandringen. Undersökningen visar också att majoriteten av kommunens invandrare över tid är förvärvsarbetande. Drivkraften att försörja sig själv är inget som är förbehållet "etniska svenskar", Clas Persson.

Precis som många andra svenska kommuner kämpar Sandviken med en krympande befolkning – det dör fler än det föds i kommunen. Den demografiska kurvan är också skrämmande – vi får en allt högre andel äldre när det föds för få barn.

Allt färre ska alltså försörja allt fler.

Även om man skulle bortse från moraliska och humanitära aspekter så står det ändå helt klart: det svenska samhället skulle inte överleva utan invandring.

Lena Wistrand

Sparreholm

 

 

 

 

tors 5 juni 2014

 

 

 

 

Främlingsfientligheten är störst bland bönderna... ingen nyhet va...

Inte hos Medborgarn i alla fall... Samma visa varje gång Medborgarn nämner markägarnas främlingsfientlighet...

 

Då vet Mb vem som bestämmer... Som på en given signal krymper läsarskaran...

 

 

 

SD växer - är tredje störst bland bonnläpparna

 

 

 

 

 

För faen cornu, det finns inga kvalitetsansvariga...

Nu återstår att se hur kommuner ska sabotera möjligheten att bygga ut bygglovsfritt.

 

 

 

Andra förbättringar av fastighetsägares äganderätt och frihet är att småhus får byggas ut med 15 m2 byggnadsyta, lika bygglovsfritt som ättestugan, samt att man får uppföra två takkupor på befintliga småhus utan bygglov.

 

 

 

 

Klart för ättestugor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I jakten på iaktagelser som bekräftar ofantliga sektens sammanbrott ...

Ett tåg på svenska folkets järnväg åkte vilse i den sörmlänska spenaten...

 

En feministisk kvinnlig kommunikatör hade inte hört talas om nåt liknande förut...

 

Enligt Färdplan Flen är felväxlingar vanliga, så vi tar det med ro, säger en kvinnlig kommunikatör i Ångestcentralen...

 

Det är förresten enda sättet att få folk till Flen... sätta dom på fel spår...   

 

 

 

 

Tåg växlades fel – hamnade i Flen

Inte nog med strejk, nedrivna kontaktledningar och förseningar — nu börjar tågen köra vilse också.

Det gick på tok för ett tåg som på torsdagsmorgonen gick från Stockholm mot Nyköping och Linköping. I Södertälje växlades det av oklar orsak in på fel spår, mot Katrineholm, och när misstaget upptäcktes var det bara att snällt fortsätta till Flen.

– Jag har inte hört talas om det förut. De som åkte på tåget måste blivit rejält förvånade, säger Thelma Henrysson, kommunikatör på SJ, enligt Södermanlands Nyheter på nätet.

 

En del passagerarna gick av i Flen och tog buss till Nyköping för att fortsätta därifrån. Andra följde med tåget till Norrköping och bytte där.

 

 

 

ons 4 juni 2014

 

 

 

 

Socialistmaffians stora skräck...

För att inte tala om huvudkonkurrenten Miljöpartiet... Foliehattarnas parti... 

 

 

 

SD är ett vänsterparti

 

 

 

 

 

 

Mysfascismen bygger vidare...

Fulmänniskorna tar för sig i maktens korridorer...

 

   

Den europeiska historierevisionen har nu börjat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utan rasbegreppet i traditionell mening blir rasismen obegriplig...

Om det inte är generna som gör oss olika...

Vad faen är det då då...

 

 

Rasifierad - Institutet för språk och folkminnen

 

 

 

Svenska antirasister i fullt raskrig

Hård kritik mot vita antirasister

”Antirasistiskt” forum utesluter vita

Ledande antirasist anklagas för rasism

Antirasistiskt forum anmäls för rasism

Vill vi ha en rasifierad antirasism?

 

 

Blodskam

Eugenik

Förbjudna led

Rasism

Epigenetik

Människoraser

Ras och intelligens

 

Allports skala

Antirasism

Antisemitism

Apartheid

Avhumanisering

Etnisk diskriminering

FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

Främlingsfientlighet

Härskarras

Jewish Defense League

Ku Klux Klan

Människoraser

Nazism

Rasbiologi

Rasblandning

Rasifiering

Rasism i sport

Rasism i Sverige

Rasprofilering

Svarta Pantrarna

Vardagsrasism

Vit makt

 

 

 

 

tis 3 juni 2014

 

 

 

 

 

Måste man ta svenska nazister på allvar... det kan inte Medborgarn...

Det förutsätter kanske att man lever mitt i den historiska smeten... som Medborgarn... 

 

Det är naturligt att Sparreholmstrakten har blivit något av ett SD-centrum...

 

Medborgarn menar inte att SD består av nazister i högre grad än andra partier...

 

 

Människorna kring Rockelsta är naturligvis präglade av dom historiska vingslagen... Själv är Medborgarn präglad på ett sådant sätt som är svårförståeligt för dom flesta...

 

Redan i tonåren såg Medborgarn på von Rosen-kulturen genom ett löjets skimmer... 

 

 

 

SD-framgång skapar oro i Flen

 

 

 

 

 

 

En som förstår galenskapens mörker på baksidan... men missuppfattat fascismen...

Har demokratin svikit oss för en framväxande fascism på extremvänster- och extremhögerkanten eller är det väljarna som svikit demokratin...

 

Han menar nog den framväxande nazismen... eller mjukare uttryckt... rasismen...

 

Vi ska nog spara fascistbegreppet till den maktmissbrukande reptileliten... 

 

 

 

Har demokratin svikit oss, eller vi den?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medborgarn förstår att arbetande

invandrare är kränkta...

En förtvivlad socialarbetare med invandrarbakgrund är kränkt av fakta...

 

Skattebetalare i kommuner som inte tar emot så många invandrare hjälper Sandviken, Flen, Katrineholm med bidrag...

 

Utan statliga bidrag... ingen vinst för Sandviken, Flen, Katrineholm...

 

 

 

PWCs rapport har bara inkluderat kommunernas kostnader. Genom att exkludera de ca 70% av kostnader som betalas av stat och landsting kommer man fram till att invandring går med vinst. Rapporten räknar statliga bidrag som betalas av skattebetalare i resten av landet som en vinst för Sandvikens kommun.

 

 

 

 

 

 

 

Spela inte med i rasisternas siffertrixande

 

Tino Sanandaji | Kurdish-Swedish perspectives on economics.

 

 

 

 

mån 2 juni 2014

 

 

 

 

Rasism eller främlingsfientlighet...

I ljuset av två sätt att uttrycka sig om värnandet av det svenska...

 

Vem är det som är mest rasistisk. alternativt främlingsfientlig, Åkesson eller Löfvén?

 

 

Så har man infört begreppet främlingsfientlighet, xenofobi "istället för", "ett alternativ till", rasism som ju förutsätter att det finns mänskliga raser... fast tokvänstern tycker ju förstås att det finns rasism men inga raser... hej och hå...

 

Jimmie Åkesson och SD talar om att vi ska inte släppa in fler främmande människor än att de hinner anpassa sig till våra normer och kultur. Underförstått utan att försämra vår kultur, våra liv.

 

Stefan Löfvén och S talar om att i Sverige är det kollektivavtalet som gäller. Det är så viktigt för svensk kultur, liv och indentitet att vi måste försöka få hela Europa att följa det svenska kollektivatalet.

 

 

 

Vem är rasist?

 

 

 

 

 

Foliehattarna i Miljöpartiet går igång på tokfeminism...

Det får dom bittert ångra... ett liberalt parti på Wetterstrands tid... har blivit kommunister...

 

 

 

 

De privilegierades feminism

 

 

 

 

Behöver man tvivla på vart vi är på väg... over the cliff...

Förljugenheten i ofantliga sekten är monumental...

 

 

 

 

Tino Sanandaji | Kurdish-Swedish perspectives on economics.

 

Invandrare ger miljoner i kassan

 

 

 

 

sön 1 juni 2014

 

 

 

En del tycker att man ska skilja på antidemokrater och nazister...

Många antidemokrater finns det, tveklöst är det på detta sättet...

 

Hur många nazistiska sympatisörer det finns kan vi ju inte veta naturligtvis...

 

 

Nsbaffisch

 

Medborgarn menar inte dom lätträknade skinnskallarna på gatorna... Medborgarn menar den andra sorten, dom osynliga i buskarna...

 

 

Antidemokrater, visst, men vi kan inte släppa in nazister på ...

 

 

 

 

 

 

 

 

En del tycker på det här viset...

Det här är SDU:s Europafilm...

 

 

Titta senarepixel-vfl3z5WfW

 

Salute to the European youth

 

 

 

 

 

Andra tycker på det här viset...

Det här är GT:s Europafilm...

 

 

 

 

Europa tillhör oss alla

 

 

 

 

Fortsättning