Lite roar barn och sparrisar...

Sparreholmare känner stor tacksamhet inför arbetsgruppens

uppoffrande insatser...

Lite roar barn

Från 2008 och Äckel-kuriren...

sparreholm

Del av arbetsgruppen. Längst bak: Lena Wistrand. Från vänster: Ulla Grahn och Jane Nordrup.
Bild: Anna Hübsch

Sparreholmsträffen kommer igen i ny tappning...
 

Gamla traditioner ska väckas till liv och nya skapas. Det är tanken när några ortsbor nu tar initiativet till att återuppliva Sparreholmsträffen. Målet är att visa upp föreningsliv och näringsliv i samhället.


Sparreholmsträffen minner för många om gamla tider. Namnet började användas 1958 när Harry Brandelius ordnade familjeunderhållning i Folkets park på fredagskvällarna. Sedan följde många somrar då stora svenska artister uppträdde på träffarna.
Traditionen med Sparreholmsträffen togs upp igen då det senare anordnades spelmansstämmor.
Nu ska namnet användas en tredje gång. Några som bor i Sparreholm har tagit initiativet till att anordna en särskild dag med fokus på orten. Årets träff hålls den 9 augusti.

 

Sparreholmsträffen lever upp igen
  

Sparreholmsträffen anordnades på somrarna i folkparken vid Båvens strand.
Nu väcks Sparreholmsträffen till liv i ny tappning.
Den 9 augusti ska hela ortens företag, föreningar och eldsjälar engageras för att servera ett digert utbud och visa upp Sparreholms styrkor och talangfulla förmågor.

tanter

SPARREHOLMSTRÄFF. Jane Nordrup, Ulla Grahn och Lena Wistrand är spindlarna i nätet för den nyuppväckta Sparreholmsträffen som anordnas den 9 augusti. "Men vi hoppas att hela Sparreholm vill delta med aktiviteter den här dagen", säger Jane, initiativtagare.
Foto: Anna Mi Krüger.
På femtiotalet var Sparreholmsträffen ett regelbundet återkommande evenemang en gång i veckan sommartid. Det ägde rum kring dansbanan i den gamla Folkets park som låg på en udde vid Båvens strand bakom nuvarande båthamnen.
Träffarna blev populära och lockade folk från hela trakten, och det blev också ett sätt för Sparreholmsborna själva att mötas.
Senare anordnades också en spelmansstämma som fick samma namn.

Samlat ortens idéer
Nu är tanken att de gamla Sparreholmsträffarna ska återupptas i ny form, men under samma namn. Den 9 augusti i år blir det första evenemanget, som sedan ska följas av en årlig Sparreholmsträff under minst fem år.
- Det brukar ta lite tid innan en ny verksamhet får fart. Men vi ger den här idén fem år, förklarar Ulla Grahn, ordförande i hembygdsföreningen och även aktiv i bygderådet.
Initiativet kommer från Jane Nordrup, inflyttad Sparreholmsbo och företagare med frisersalong och butik på orten.
- Men egentligen har jag bara samlat ihop idéer som kommer från Sparreholmsborna själva. Alla tycker att det behöver hända något här, och att vi behöver lyfta Sparreholm och allt bra som finns här. Och nu försöker vi göra det, säger Jane Nordrup.

Stor uppslutning
Den 9 augusti är tanken att hela Sparreholm ska delta i evenemanget och att de olika aktiviteterna ska spridas över hela orten - från pizzerian vid infarten från Flen, till antikaffären vid Stockholmsutfarten.
Det ska bli en möjlighet att visa upp ortens utbud av konstnärliga och musikaliska talanger, företagare, föreningar och allsköns aktiviteter.
Hittills har uppslutningen kring idén varit väldigt stor, men spindlarna i nätet hoppas på ännu fler aktiva.
- Vi håller ihop evenemanget, men vi kan inte göra allting själva. Vi vill ha alla föreningar och Sparreholmare med, säger Lena Wistrand.