Sparreholmarn! Ställ in sig i ledet...

http://sparreholmarn.se/img/image-65.png

Prisa chefens lojala ämbetsmannahov... annars så... blir det inga läsare kvar...

Ni gillar inte när Sh fördömer

tjänstemannatyranni från utsocknes konsulter... fast cencur och begränsning av yttrandefriheten kan ju göras på många sätt förstås...

fre 20 maj 2016

Hur mycket behöver Flens kommun höja skatten...

Alternativet är naturligtvis att utnyttja undanträngningseffekten till max...

Att tränga undan service från småorterna... som till exempel halveringen av biblioteket i Malmköping...

PWC: Malmö behöver höja kommunalskatten med sex kronor och 41 öre

Undanträngningseffekten är användbar på många sätt... En del tankar har inte funnits över huvud taget...

Det är kulturskolan som ska flytta in i en del av de lokaler som biblioteket har haft tills nu...

Målsättningen är att öka effektiviseringen och utnyttja ytor på ett bättre sätt, säger Jan-Åke Henriksson, Flens kommunfastigheter AB.

Får biblioteket vara kvar, vad händer nästa gång skolan behöver fler lokaler?

Det ska väl sägas att inget är hugget i sten men de tankarna har inte funnits över huvud taget. Vi tycker att biblioteket ligger bra, säger Jan-Åke Henriksson.

Vi kommer att kunna ha våra funktioner kvar men det kommer att bli mer koncentrerat, säger Inger Zetterström Karlsson, enhetschef bibliotek och kultur, Flens kommun.

Blir det bara nymålat och med några nya stolar blir det nog bra... säger Karlsson...

Halva biblioteket försvinner

ek 20 maj 2016

En del tankar har inte funnits över huvud taget... dom tänker inte på egen hand...

Hur faen ska skolhuset se ut på cirka

6-8 års sikt... ett stort jävla centrum-komplex för ett genomsnittligt elev-kollektiv... eller mindre skolor med individualiserad undervisning... anpassad till inlärningsförmåga...

Dagens skolor undervisar till mitteneleverna – och det är problemet, säger Carolyn Wilson.

Hon menar att skolans modell har länge varit "One size fits all". Problemet är, precis som med t-shirtar, att en modell inte passar alla. Det blir tajt eller pösigt. Vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Bästa inlärningstekniken skiftar mellan individer.

– Det finns ingen chans för en lärare att lära känna alla 30 elever i ett klassrum på ett djupare plan, förklarar Carolyne Wilson.

Skolans analfabeter i Flens kommun...

förr och nu... centraliserad stordrift är modellen, tycker galenskaparna...

Förresten är det inte vi som bestämmer över skolan i Flen... det gör ju dom utsocknes konsulterna, framför allt den verkställande direktören för företaget som äger alla skolorna... han måste väl ändå veta bäst... tycker dom svagsinta partivalda...

 

 

Kan Silicon Valley rädda nya skolan?

I stället för att medborgare belönas för socialt nyttigt arbete så blir de bestraffade. Jag kan tänka mig tre slags förklaringasr...

Den första förklaringen är att Sverige har drabbats av någon sorts kollektiv psykopati. Den som är riktigt konspiratoriskt lagd kan ju föreställa sig att det är Putin som ligger bakom eller möjligen den amerikanska miljardärskamarillan kring Soros och familjen Rockefeller.

Den andra förklaringen är den jag tror på, nämligen att det välfärdsindustriella komplexet vill ha monopol på att korrigera människors beteende och inte uppskattar att amatörer kvackar i frågan. Det handlar alltså om en maktkamp mellan komplexet och det civila samhället. Komplexets attityd till frifräsande barnuppfostrare är ungefär som den östtyska kommunistregimens inställning till privata frimärksklubbar och litteraturcirklar: om sådant behövs så ska det göras av oss.

Den tredje förklaringen utgår från att den enskilde medborgaren inte gillar att vara beroende och tillrättavisad av sin nästa. Folk vill slippa att det civila samhället lägger sig i deras liv. Tanter ska inte hötta åt dem och busschaufförer ska inte ta dem i kapuschongen. Helst ska de inte heller vara beroende av släkt och familj, utan den offentliga välfärden ska i stället träda emellan. Politikerna har känt en social beställning på att motarbeta det civila samhället och inrättat en ordning som ibland kallas statsindividualism.

Min käpphäst, återigen

Ett pyttelitet utdrag... Idag har en tredjedel av jordens befolkning drabbats eller har första tecken på metabol sjuklighet...

Efter många år visar det sig att Keys påståenden om samband mellan fet kost och kardiovaskulär sjuklighet byggde på rent forskningsfusk.

Senare forskning visar att Yudkin hade rätt, sjukligheten orsakas av socker och lättförbrända kolhydrater – exakt de ingredienser som är själva basen i större delen av industrimaten. Det visar sig även att människor med ett måttligt förhöjt blodkolesterol är de som lever längst, alltså tvärt emot den etablerade skolmedicinen. Statinförskrivningen visar tydliga tecken på att göra människor sjukare, vilket på sikt kommer att öka vårdkostnader och förkorta livslängden...

Att satsa stort – och att våga lägga ned

tors 19 maj 2016

Måste ta länken en gång till... Engellau skriver...

Kunskaper överförs inte som bensin från en pump till en tom tank. I själva verket tror jag inte någon kan lära någon någonting...

Sanningen i mitt synsätt uppenbarar sig i det faktum att en person B faktiskt kan lära sig saker utan medverkan av en person A. B kallas då autodidakt. Autodidakter finns. Däremot kan en person A inte lära en person B någonting om inte B aktivt medverkar. Om detta hade gått så skulle A ha varit en autodocent. Autodocenter finns inte.

Person B har längtat efter att lära sig (eller också har person Bs föräldrar piskat person B att gå till skolan för att person B ska kunna göra klassresa, kanske en mer verklighetsnära beskrivning).

Om person Bs engagemang för skolningen är en självklarhet så behöver det inte omnämnas, utan hela fokus kan falla på person As insats, alltså övervakningen av Bs inlärning. Då kan man använda ett uttryck som ”läraren lär eleven” utan att tankefelet blir uppenbart...

Såna fasansfulla misstag som görs i ofantliga sekten... en blind tilltro till progressiva kosmetiska skönhetsoperationer, centralicerade storskolor, låtsaskvalifikationer till utvalda lärarmarionetter med lojalitets-skyldigheter...

Att lära sig

”Progressiva” metoder är dåliga på att förmedla kunskaper...

Att skolan måste bli ”roligare” för att höja kunskaperna är totalt nonsens...

Forskning finner att traditionell pedagogik genererar avsevärt bättre resultat, samtidigt som progressiva idéer har lett till snabba resultatfall likt det Sverige har bevittnat. Hjärnforskning finner också att hårt jobb, repetition och memorering – som knappast är förknippat med glädje – är oumbärliga nycklar till inlärning...

Det är som att skolvärlden befinner sig i en masspsykos: man ignorerar all empiri som finner att metoderna inte fungerar och fortsätter att driva på i samma riktning, som bara leder oss längre och längre ner i avgrunden...

Att Skolkommissionens delbetänkande som presenterades igår i princip helt ignorerar progressivismens betydelse är därför inte speciellt förvånande, utan visar bara hur djupt rotat problemet är...

För att ta skolan ur psykosens grepp måste politiker helt enkelt börja inse att det inte finns några genvägar till högre kunskaper. Hårt jobb och inlärning, inte glädje eller välbefinnande, måste ligga i fokus. I varje fall om de är seriösa med att vilja återställa Sveriges fallna status som kunskapsnation...

Progressiv masspsykos leder skolan till avgrunden

Progressivism eller Framstegsoptimism – Wikipedia

En tokideologi som innebär en syn på att tekniska, samhälleliga, ekonomiska och vetenskapliga framsteg leder till ett i alla avseenden bättre samhälle...

Politikerna har snott ett halvår av oss, sa Jan-Åke Henriksson... så dom va inte välkomna ikväll tillade han...

Ett 50-tal personer kom till Skjortan för att se ritningar av skolan och höra Jan-Åke Henriksson, Flens kommunfastigheter AB, och arkitekten Torbjörn Almqvist berätta...

Almqvist & Simonsson AB arkitekter

En jättestor tokgrundskola , granne med en glassfabrik... tanken svindlar... det kan bara hända i Flen... tro inte att den kostar 100 miljoner... grundregeln är det dubbla kalkylerade beloppet...

Skolflytt senareläggs – elever får flytta mitt i terminen

En del kan konsten att skinna kommuner på skattepengar...

På onsdag kväll hålls i Skjortan ett informationsmöte om skolan. Bland andra kommer barn- och utbildningschef Lena Furén och rektor Per-Ola Andersson att finnas på plats. Vidare kommer Jan-Åke Henriksson, Flens kommunfastigheter AB, tillsammans med arkitekter att finnas med på mötet...

En del kommuner är särskilt villiga att bli skinnade av utsocknes konsultföretag...

Tre skolor i Flen slås ihop

Jan-Åke Henriksson Management AB har naturligtvis inget annat intresse än att tjäna pengar på Flens kommun... och det gör han med den äran...

”Generalrepetition”, ”Stresstest”, ”Krigsförberedelser”, ”Analyserande av reaktionstider”, ”Kontroll av reservsystem” och allt kändes bara jobbigt...

Flygtrafikledningen slogs ut över stora delar av landet. Radarn funkade inte som den skulle. SJ:s datorer rasade ihop och utanför Borås bröts en TV-mast av på mitten häromnatten. SOS Alarm har under en tid haft driftstörningar av varierande allvarlighetsgrad. En annan mast har saboterats ute i skogarna och kvaddat utalarmeringen av den lokala räddningstjänsten och landets bombgrupper flänger fram och tillbaka mellan ett bombhot här och ett bombhot där. Landets polis pressas allt hårdare i utanförskapsområdena…

Är moder Svea inne i en period av livet då ingenting går som det skall, när ingenting fungerar? Eller är det så att allt det här händer för att det finns någon som vill att det skall hända? I fallet med TV-masten utanför Borås är det bevisat att någon eller några ville att det skulle hända...

Kalla mig konspirationsteoretiker, kalla mig dysterkvist eller svartmålare men jag tror inte på slumpen. Jag är övertygad om att detta är början på slutet om ingen någonsin, någonstans eller någon gång drar rätt slutsatser av ett samhälle som inte behöver mer än en snärt med piskan för att bryta ihop…

SLUMPEN

ons 18 maj 2016

Sparreholmarns komplexa kroppssystem bär fröet till det egna sammanbrottet när sjukvårdens resurser inte räcker till...

När resurserna inte längre räcker till i Nya Svedala och Flen faller det komplexa bygget ihop under sin egen tyngd...

Sparreholmarn har alltid haft en strävan att undvika kollapser och en förhoppning om att det komplexa i stället ersätts av enklare sätt att ordna saker och ting på...

F.d. Skebokvarnarn sätter fingret på maskinsamhällets paradox. De fossila bränslena har gett oss krafter som forna tiders människor inte ens kunde fantisera ihop i sagans värld. Och ändå har vi ofta mindre ledig tid än vad en fri bonde under medeltiden hade. Förklaringen ligger i skillnaden mellan det enkla och det komplexa. Medan det förra klarar sig med lite, fordrar det senare stora mängder resurser.
Det komplexa samhället må vara storslaget på många sätt, men det bär samtidigt på fröet till sitt eget sammanbrott. När resurserna inte längre räcker till faller det komplexa bygget ihop under sin egen tyngd – det öde som brukar drabba historiens civilisationer – och ersätts i stället av enklare sätt att ordna saker och ting på.

Förord till Jordad | David Jonstad

Frihetslängtan får vänta...

Det är ju ändå bara önskedrömmar...

Livhanken är för närvarande viktigare än friheten...

”Fridolin lät som en åderförkalkad papegoja”

Frihetslängtan får vänta...

Det är ju ändå bara önskedrömmar...

Livhanken är för närvarande viktigare än friheten...

Plikt- respektive konsekvensetik

Frihetslängtan får vänta...

Det är ju ändå bara önskedrömmar...

Livhanken är för närvarande viktigare än friheten...

UNDER GALGEN

Frihetslängtan får vänta...

Det är ju ändå bara önskedrömmar...

Livhanken är för närvarande viktigare än friheten...

Att lära sig

Frihetslängtan får vänta...

Det är ju ändå bara önskedrömmar...

Livhanken är för närvarande viktigare än friheten...

Nudging

Frihetslängtan får vänta...

Det är ju ändå bara önskedrömmar...

Livhanken är för närvarande viktigare än friheten...

Tio till sjukhus efter stort utsläpp

20 skadade efter giftläckage i matfabrik

Tänker flera än Sh på giftfabriken mellan skolorna i Flen...

tis 17 maj 2016

Frihetslängtan får vänta...

Det är ju ändå bara önskedrömmar...

Livhanken är för närvarande viktigare än friheten...

Ett frihetligt samhälle är ett tryggt och rimligt samhälle

Frihetslängtan får vänta...

Det är ju ändå bara önskedrömmar...

Livhanken är för närvarande viktigare än friheten...

Tino Sanandaji

Ny bloggdesign

Frihetslängtan får vänta...

Det är ju ändå bara önskedrömmar...

Livhanken är för närvarande viktigare än friheten...

750 års historia plus en osäkerhet

Frihetslängtan får vänta...

Det är ju ändå bara önskedrömmar...

Livhanken är för närvarande viktigare än friheten...

Så små är människorna

Frihetslängtan får vänta...

Det är ju ändå bara önskedrömmar...

Livhanken är för närvarande viktigare än friheten...

UTANFÖRSKAPETS KONSEKVENSER

mån 16 maj 2016

Vad man dock borde ha betydligt större uppmärksamhet på är de 60.000 handelsfartyg som befar världshaven och som drivs med svavelhaltig bunkerolja.

Ett enda fartyg kan släppa ut lika mycket försurande avgaser som flera miljoner personbilar. Men på det problemet kan inte FN och oligarkerna bakom lika lätt bygga sin New World Order, så problemet tystas ner...

Någon gång måste vi lära oss att vara mer eftertänksamma och kritiskt granskande när olika starka politiska och ekonomiska intressen försöker skrämma med miljö-katastrofer. Om vi inte låter oss skrämmas till rädsla kan man inte suga ut våra samhällen på resurser lika enkelt som idag...

Falsklarmen ruinerar samhället

de 60.000 handelsfartyg som befar världshaven

Konspirationsteorier, alltså föreställningar om att det ligger dolda samman-svärjningar bakom betydelsefulla händelser, för det mesta händelser som konspirationsteoretikerna inte gillar...

Men hur är det då med min egen favoritteori, den om att svensk politik och svenskt tänkande styrs av egenintresset hos ett maktblock som vill att folk ska vara svaga och hjälpbehövande, nämligen det välfärdsindustriella komplexet? Är inte det också en konspirationsteori...

Nej, det är det inte eftersom den teorin inte förutsätter intriger, komplotter och ränker (något som inte hindrade mig från att fejka ett styrelsesammanträde i komplexet). För att förklara komplexets existens räcker det med att hänvisa till de likartade egenintressena hos en stor grupp människor som lever av att välfärdsstaten har många klienter med stora behov av hjälpande insatser...

Ligger det skumma intressen bakom?

Det finns en sociobiologisk teori, som kanske kan förklara det samhälls-destruktiva projekt som går under namnet mång-kulturalism, nämligen r/K-selektion.

Den svenska makteliten har bestämt sig för att mångkultursprojektet ska genomföras, även om vi själva går under. Påtvingad mångfald kommer i längden inte alls att vara någon styrka.

Det är en svaghet, en eroderande kraft som sakta men säkert ogiltigförklarar det sociala kontraktet, i takt med att de ekonomiska klyftorna och segregationen ökar. Det vi bevittnar är kanske hur historiens mest framgångrika civilisation går under.

ÄR MÅNGFALD STYRKA?

R-K-selektion – Wikipedia

Vissa levde i en tid när folk var överens om att det fanns något slags verklighet...

Saker och ting var som de var, helt enkelt. Vad man ­tyckte eller kände om det ena eller andra ändrade inte det. Den som tyckte att månen var en grön ost, hade helt enkelt fel.

Finns det någon verklighet? Det är vad politiken allt mer kommit att handla om. De trendsättande rösterna, lydigt återgivna av Södertörns studenter, lutar åt ett nej. Politiker i mittfåran vågar sällan luta åt ett annat håll. Om en medborgare upplever sig vara en lila elefant, så är det bäst att acceptera den saken. Att ifrågasätta någons identitetsuppfattning vore en kränkning...

Det offentliga Sverige är som på en LSD-tripp

Ett råd han skulle vidare-befordra till våra politiska ledare men som han, och många, ryggar för...

Han kommer nu ihåg hur den lille mannen, ministern som överlevt ett tjugo år långt inbördeskrig, spände ögonen i honom och sade...

”Lyd ett råd. Glöm bort det där med rättssäkerhet i några år. Glöm bort det där med mänskliga rättigheter. Ni måste gå in i varje hus och börja uppifrån och ner och rensa.

Om ni vill vara snälla så internera dem på obestämd tid tills de begripit hur man uppför sig men har ni möjlighet så kasta ut dem, oavsett vilket öde som väntar dem. Det kommer bespara er eoner av tid och annat lidande. Tror ni oss inte är det ert problem snarare än ni kan ana...

Ett råd i all välmening

sön 15 maj 2016

Mona Sahlin är ju inte en 

mindre Slarv-Maja för att hon är bekant med GW...

"Samhällets Fiende nummer ett? Inte i min bok. Jag har sett värre än så. Fler gånger än jag kan minnas"...

Omdömet sviker honom från och till...

"Prova gärna det där med att tänka efter före och om du tror att det är något som jag hjälpa dig med så är det bara att du hör av dig"...

Det där sista är bara snorigt...

Prova gärna att tänka efter före, Mona Sahlin

”Felfria politiker ropar ni nu efter”... ekar det tomt efter Mona Sahlin...

Kanske är det så att vi ibland sorterar bort politiker bara för att de är människor, mänskliga och därmed inte har en chans att vara felfria. I min värld behöver mina politiker inte vara felfria, men de kan väl iallafall göra rätt någon gång... tycker Antonsson...

"We are not drunk yet”. Det hade nästan varit bra om Löfven hade haft en fylla att skylla på, som en ursäkt. Andra rimliga förklaringar är begynnande demens, stress, oro. Det ligger faktiskt snart i nationens intresse att få veta varför landets statsminister aldrig kan få till det helt rätt. Varför är han så hopplöst borta? Varför har han sådan extrem nollkoll? Vad är det för clown som vi har som Sveriges statsminister...

FELFRIA POLITIKER…

Socialdemokraternas humör tyngs ned av det usla opinionsläget för partiet och för statsministern personligen...

Folk vet inte vad vi vill, suckar de. Och det stämmer. Både för partiet och för hela regeringen...

Att Sveriges leds av en person som har uppenbara svårigheter med det talade ordet hjälper knappast i detta läge... tycker Motpol...

Det inger knappast förtroende att Sveriges statsminister begår sådana här blunders inför TV-kamerorna gång efter gång. Det sänker ett löjets skimmer över Sverige som land och de frågor våra politiker vill driva tillsammans med andra länder...

När Löfven är på utlandsresa gör vi alla bäst i att be en stilla bön. Låt honom bara vara tyst så kanske det går bra...

När Löfven talar håller vi andan

Det som flera befarat sker nu. Asylsökare tar sig med båt över Öresund från Danmark...

I vissa svenska medier kallas de ”flyktingar”. Vad de flyr från är oklart. Det är fred i Danmark. Jag gissar att journalisterna helt enkelt inte tänker efter, de har vant sig vad att kalla alla som söker asyl i Sverige ”flyktingar”.

Det vi borde göra är att upphäva asylrätten. Alla asylsökare avvisas direkt vid gränsen. Ingen utan giltig handling släpps in. Då kan vi lägga ner alla dyra asylboenden och omständliga avvisningar. Istället öppnar vi för möjligheten för asylsökare att söka från svenska ambassader eller någon typ av asylkontor i utlandet...

Där tar man emot ansökningarna och behandlar dem. Inte hur många som helst, utan ett bestämt antal. Den som får sin ansökan beviljad får en stämpel i sitt pass och kan resa säkert till Sverige...

Nu kommer asylsökarna med båt över Öresund

Men snälla tokliberaler, det är ju väljarna i USA som röstar för Trump, det handlar inte om någon diktator som rullar in med stridsvagnar...

Det ligger i samma politik att blåsa upp hotet från Ryssland och Putin...

Trumps utsträckta hand mot Putin ses inte med blida ögon av vapenindustrin, och definitivt inte av oligarkerna, som ser Ryssland som den bricka som nu måste falla för att NWO-tåget skall kunna rulla vidare österut...

Att maniskt rapa upp Rysslandshotet som vissa gör är patetiskt. Ryssland är en del av Europa och en av våra närmaste grannar. Kalla kriget är slut. Ryssland utgör inget hot, tvärtom är ett ökat ekonomiskt utbyte med detta vårt grannland med följande välståndshöjning för alla den enda rimliga utvecklingen för oss...

USA ligger på andra sidan Atlanten, ett krig i Europa långt från hemmaplan är ett önskescenario för den amerikanska vapenindustrin. Vi behöver inte USA:s ”hjälp” för att skydda oss mot ett land som vi haft som handelspartner sedan medeltiden. När Ryssland nu också vill erbjuda oss glyfosatbefriade grödor istället för amerikanska GMO-manipulerade giftpiller har vi all anledning att vara tacksamma.

Möjligheter – för vem?

Polisen vågar inte längre ingripa mot kriminella, eftersom polisen ofta filmas med mobiltelefoner och ingripanden kritiseras i efterhand.

Det har gjort att polisen slutar ingripa mot våld och drar sig tillbaka.

Tilläggas kan att Obamas sågning av polisen inneburit att ordningsmakten i USA inte längre har något politiskt stöd för att upprätthålla lag och ordning. Resultatet av denna vänsterextrema, ja rent av anarkistiska, hållningen syns nu i blodiga siffror...

Detta blir Obamas eftermäle: ett land i upplösning, där rasmotsättningar ökar och sammanhållningen eroderar vilket resulterar i att våldet eskalerar. Hans vinnande valparoll 2008 - “Yes We Can” - har fått en helt annan innebörd: ja, vi kan mörda och komma undan med det...

Mord och våld ökar dramatiskt i USA

lör 14 maj 2016

"Det är lite stillsammare i Flen när det gäller efter-frågan på arbetskraft"...

"Flen har ingen omfattande tjänste-sektor och inget utbud inom tjänste-näringar som andra kommuner har"...

Den främsta förklaringen är en ganska betydande strukturförändring inom tillverkningsindustrin. Totalt sett är det ett lite svagt omvandlingstryck när det gäller att tillskapa nya jobb inom service och tjänstenäringar. Det går lite trögt i Sörmland som helhet, säger Jens Lotterberg, analytiker vid Arbetsförmedlingen...

Fortsatt högst arbetslöshet i Flen ... Sörmland

Chefen anställer bara utsocknes... Flenarna är ju så jävla obildade, tycker den utsocknes konsultchefen...

Arbetslösa... Förändring i procentenheter

Flen 14,3... procent 1,0

Eskilstuna 13,8... procent 0,1

Oxelösund 12,2... procent 1,7

Katrineholm 10,8... procent 0,3

Vingåker 10,6... procent -0,2

Nyköping 8,1... procent 0,2

Strängnäs 6,8... procent 0,1

Gnesta 5,2... procent 0,1

Trosa 4... procent -0,1

Sörmland 10,6... procent 0,2

Riket 7,5... procent -02

Källa: ArbetsförmedlingenMiljöpartiet har inte förstått vad som gått fel. De vill inte begripa. De kan inte...

En sådan insikt skulle nämligen kullkasta partiets vägval och utveckling under de senaste 5-10 åren...

Man kan inte kalla sig feminister och samtidigt relativisera religioner och kulturer som är kvinnoförtryckande.

Man kan inte odla en image av att vara mer demokratiska och humanistiska än andra och samtidigt umgås nära med diktaturer, teokrater och odemokratiska element...

Man kan inte låtsas som man är i opposition samtidigt som man sitter i regeringen och viker sig i allt för sossarna...

Detta handlar inte om att kompromissa. Miljöpartiet har sålt sin själ för att få makt och fina, välbetalda jobb. De är av samma skrot och korn som resten av makteliten...

Allt de åstadkommer på kongressen i helgen är att måla läppstift på grisen. Partiets själ är förlorad...

Miljöpartiet har sålt sin själ

I början av 1970-talet stod det svenska politikerväldet på sin stoltaste och mest självsäkra topp...

Dess idéer tycktes ha fungerat, Sverige var ett rikt och allmänt beundrat land. Politiker i alla partier kunde, inte utan fog som det verkade, slå sig för bröstet, morskt se ut över landet och konstatera att de kommit långt både med den ekonomiska utvecklingen och med den eftersträvade jämlikheten...

I en ny regeringsform år 1974 – den första sedan 1809 – stadfäste politikerna sina lyckade principer och lovade att fortsätta i samma spår. Samtidigt passade de på att inom ramen för jämlikhetssträvandena ta bort det gamla ordensväsendet.

När vi emellertid funderar över vad Sverige förlorat på att avskaffa ordensväsendet (och äran i allmänhet som belöningsmetod) blir svaret tydligare. Chansen att få en orden (eller annan ärebetygelse) var en oerhört stark morot. Den kunde som sagt få människor att överse med dåliga löner. Tänk vad staten, som delade ut ordnarna, tjänade på det! Att tillverka en kraschan kostade ju nästan ingenting (för övrigt skulle de inlämnas för återanvändning efter bärarens död). Det var som om staten haft ytterligare en valuta vid sidan om pengarna.

Den sociala nyttan av ära och ordnar

”Det hon gör är moraliskt förkastligt”, anser Åkesson. Men han tänker inte kontakta sin skolkande svärmor... säger det på DN...

Den verkliga konflikten går mellan den som är beredd att göra sin plikt och den som uteslutande kräver rättigheter, sade Åkesson.

Hur det resonemanget går ihop med att hans egen svärmor Margareta Larsson, som i fjol lämnade SD och blev politisk vilde i riksdagen i protest mot gruppledaren Mattias Karlssons sätt att styra partiet under Åkessons sjukskrivning, plockar ut full riksdagsersättning utan att delta i riksdagsarbetet fick han förklara efteråt.

– Det påverkar som tur är inte det svenska samhället i någon större utsträckning. Men likväl är det moraliskt förkastligt, säger Jimmie Åkesson.

Åkessons svärmor är Sverigedemokraternas problem

Skolan, före 1955, var en institution som hade den allra största prestige liksom dess lärare och rektorer...

Ingen förälder ifrågasatte någonsin ett skolbetyg utan ansåg att ett dåligt betyg undantagslöst var elevens fel...

De svenska skolbetygen har under åren efter 1960 genomgått otaliga ändringar, de flesta utan synbarlig mening utan mer som utslag av byråkratisk klåfingrighet.  I dagarna har betygen åter kommit upp på tapeten, inte minst efter informationen om metoden att beräkna slutbetyg...

Ibland är det svårt att förstå orsaken till den magnifika enfald som tycks finns inom det svenska etablissemanget inte minst inom dagens skola. Har vi en tendens att belöna enfald och bestraffa intelligens när människor befordras...

Om de svenska skolbetygen

fre 13 maj 2016

Det blir inte bättre. Det blir sämre, och det blir sämre snabbt... På akuten till exempel...

Väntetiderna skenar. Vården räcker inte till. Välfärden levererar inte. Men det är ingen överraskning för oss som verkar ”i branschen” och får se och höra om allmänhetens upplevelser i den välfärd som vi fostrades att tro var världens bästa. Kanske var det ingen lögn då, på 70- eller 80-talet. Idag är det allt annat än sanningen. Sanningen idag gör lika ont som ett njurstensanfall. Världens högsta skattetryck levererar inte.

Någon tycker med all rätt...

Sverige måste ha den sämsta styrningen av offentliga tjänster i världen. Exempelvis läste man i SvD att produktiviteten inom sjukvården är 40% lägre än den i Finland, detta trots att finnarnas kostnad är lägre.

Varför accepterar vi det höga skattetrycket när vi inte får valuta för pengarna?

Vad faen gör vi där egentligen... på akuten alltså... Sh och dom andra i kön...

Sparreholmarn ska inte sitta på akuten och ta upp plats... efter en prostataoperation ska han regelbundet bladdras (ekoloda mängden kiss i urinblåsan) för att säkerställa att kisseriet fungerar...

En tioåring med en metkrok i fingret sitter där med sin bror och mamma, kvidande i en dryg timme... enklare kirurgingrepp ska naturligtvis tas om hand av primärvården...

Ett äldre par i åttioplus-åldern kommer in, hon halvdöd, liggande i rullstol, ögonen tillslutna, stönar, vatten, vatten... maken vårdnads-havaren lyckas efter en lång stund vattna frun med sugrör efter att ha rivit ner alla muggar... varför sitter dom på akuten... varför har inte äldrevården fångat upp paret...

Ett svennepar i sextioplusåldern, djupt försjunkna i ett korsord... dom föreföll trivas under dom två timmar vi väntar tillsammans... dom lyckas inte avslöja vem som behöver akut sjukvård...

Shs närmaste grannar är en en svart motsvarighet till den vita metkroksfamiljen... Somaliafrun talade inte svenska med sina barn eller mobilen... barnen talade svenska i mobilerna... vem som var sjuk framgick inte... att familjen går före i kön och stöttas av flera syrror känns naturligt...

Fungerar inte primärvården så fungerar inte heller sjukhusvården...

VÄLFÄRD OCH VÄNTETIDER

Tre grupperingar konstituerar maktens spänningsfält i Sverige: den politiska makten, den ekonomiska makten och folkets eller väljarnas makt...

Den politiska makten är den högsta, även om den formellt är underställd folket. Så länge politikerna följer landets lagar har de rätt att utöva sin makt såväl över folket, som över de ekonomiska makthavarna...

Mellan valen är det meningen att väljarna via sina representanter i riksdagen ska utgöra den högsta politiska makten. Så fungerar det emellertid inte. Den förra moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson gav för fem år sedan ut boken ”Knapptryckarkompaniet”. Där anklagar hon framför allt sitt eget parti för toppstyrning, men konstaterar också att riksdagens ledamöter reducerats till röstboskap åt sina respektive partiledningar. De har blivit knapptryckare. Det är med andra ord partiets ledare, med sina förtrogna, som har makten över riksdagsmännen och därmed också över sina väljare. Svensk politik är extremt toppstyrd. För det parti som också innehar regeringsmakten är det full pott...

Grundkurs i svensk maktteori

Var och en av oss som lever det moderna livet är uppbackad av lika mycket energi som om hundratals människor skulle slava för oss, dygnet runt, året om...

De imaginära slavarna är konstant upptagna med att föda oss, värma oss, svalka oss – och framför allt – transportera oss och allt vi konsumerar kors och tvärs över jorden...

De fossila bränslena har gett oss krafter som forna tiders människor inte ens kunde fantisera ihop i sagans värld. Och ändå har vi ofta mindre ledig tid än vad en fri bonde under medeltiden hade. Förklaringen ligger i skillnaden mellan det enkla och det komplexa. Medan det förra klarar sig med lite, fordrar det senare stora mängder resurser.
Det komplexa samhället må vara storslaget på många sätt, men det bär samtidigt på fröet till sitt eget sammanbrott. När resurserna inte längre räcker till faller det komplexa bygget ihop under sin egen tyngd – det öde som brukar drabba historiens civilisationer – och ersätts i stället av enklare sätt att ordna saker och ting på...

Förord till Jordad

 

En som är EU-kritisk. Men han anser ändå att det finns bra saker med EU. Framförallt handlar det om frihandel och den fria rörligheten för varor, tjänster, människor och kapital...

Han tycker också att det är värdefullt att EU värnar de mänskliga rättigheterna, i vart fall som de kommer till uttryck i Europa-konventionen. När en stat begår övergrepp mot en enskild individ (eller en juridisk person) kan det behövas en högre instans att vända sig till. Inte minst gäller detta för länder som Sverige, som saknar en egen konstitutionsdomstol...

Kan man starta en EU-reformistisk folkrörelse med avdelningar i alla medlmsstater? Kanske. Även det vore en gigantiskt uppgift. Det svåraste vore förmodligen att hålla den till renodlad reforminriktad kritik – utan att tas över av nationalistiska, främlingsfientliga, protektionistiska krafter eller av olika särintressen.

Han är inte säker på vad som kan göras. Men han är övertygad om att något måste göras. Om EU fortsätter på vägen mot överstatlighet, centralstyrning, korporativism och svällande byråkrati – då kommer hela projektet att gå över styr på ett sätt som riskerar att ödelägga även de få saker som är bra med EU...

Kan EU reformeras?

tors 12 maj 2016

Canceruppföljning 2-3 ggr per år... idag i E-tuna...

Carcinoiden håller sig lugn för tillfället...värdena samma som förra

gången... tillfredsställande...

Följdsjukdomar som blodtryck, blodvärden och diabetes under kontroll... prostata-problemen har blivit akuta till följd av en

misslyckad operation i januari 2014...

en ny måste börja planeras...

Man kan misstänka, att läkarvetenskapen inte vill bidra till en forskning som hotar den egna utkomsten...

Det är nog bara ett strategiskt felbeslut som man omedvetet drivits till under inverkan från Big Pharmas stora inflytande över utbildningen och forskningen. Fast deras intresse är förstås att hela tiden hitta nya patenterbara preparat som de kan sälja med stor vinst till de allt fler sjuka...

Behandlingen med statiner för att sänka halten kolesterol i blodet är ett exempel på en diagnos baserad på ren pseudovetenskap. Måttligt höga kolesterolvärden är ingen hälsorisk, oftast är det tvärt om. Trots detta är kolesterolsänkarna Big Pharmas mest sålda preparat. De små effekter man sett av statiner hänger sannolikt samman med deras lilla inflammationshämmande egenskaper och inte på att kolesterolet sänks. Denna effekt kan långt billigare uppnås med låg dos av t.ex. aspirin.

Ju större rädsla du skapar ju större blir bytet

Nu är Den Sjätte Mannen på henne igen... vår förmåga att avläsa kroppsspråk har gått förlorad, tillägger Sh...

De som har sett det där klippet när Expressens grävande journalist kör upp det första intyget i plytet på Mona såg hennes minspel. Kroppsspråket avslöjar till och med mer än den darrande rösten som först inte riktigt vet vad den skall säga. Den flackande blicken förstärker alla signaler. Sannolikt tänkte Mona något i stil med ”Skit också…” Kanske funderade Mona på om det var läge att dra fram alla sanningar på en gång. Men det gjorde hon inte.

Mona Sahlin – vis av erfarenheten – vet hur drevet fungerar. Antingen säger man sanningen, som den ser ut eller så avgår man hastigt och olustigt, gömmer sig och svarar inte alls. Mona hade redan i de första kontakterna misslyckats med det första alternativet och kvar fanns bara det andra. Det var tydligen värre för Mona att berätta ”Varför? Därför!” än att säga sanningen om scoopet...

De som kan ge svar på den viktigaste frågan – ”Varför?” – gömmer sig från alla de som vill ha svar. Mona Sahlin gömmer sig väldigt bra, och den före detta livvakten gömmer sig precis lika lyckat. Sedan finns det de i den tredje statsmakten som med till visshet gränsande sannolikhet vet exakt vilket motiv som fick Mona att krascha sin egen karriär ännu en gång. Mona Sahlin vet hur det kommer sluta. Expressen vet hur det kommer sluta. Jag vet också hur det kommer sluta. Slutet i ett drev är förutsägbart. Allt kommer fram...

VARFÖR?

ons 11 maj 2016

Ett samhällsbygge, säger samhällsbyggnads-nämndens ordförande...

 http://sparreholmarn.se/img/clip_image001-111.png

En skjutglad cowboy har bidragit med skatte-pengar...

Centerextremistens jägarinstinkter pockar på... skjut och var glad...

Inte bäst alla gånger men värst... tycker kofösarn...

Tage Persson

En hälsning som tillägnas kommunens alla ensamkommande barn...

För erotikens faror, bevara barnen små...
Som inte har en aning om hur illa det kan gå...
Nej låt dom hoppa hage och leka militär...
Och skjuta på varandra med leksaksgevär...
Låt barnen kriga lugnt snällt så glömmer de allt sexuellt...
Som hotar dem från alla håll och nog är det väl tur...
Att vi här i landet har ordning och censur...

Nya paintballbanan en av de största i länet

Av tradition har Flens kommun motarbetat privata initiativ... söndra och härska...

Målsättningen är förhalning och fördröjning av fiber...

"Flens kommun har som mål att kunna erbjuda alla i kommunen tillgång till bredband. Det står klart efter att kommunen har valt att agera för att kunna bygga ut ett öppet och neutralt fibernät i hela kommunen"...

Det har inte varit svårt och det är inte svårt för kommunen att vilseföra en ointresserad bidragsfixerad allmoge...

Bredband till alla i Flens kommun

En som lovar runt och håller tunt...

Etablissemanget i Sverige har under lång tid dompterat folket...

Socialdemokraterna har varit ledande i denna verksamhet. Men alla borgerliga partier har bidragit som möjliggörare och verkställare...

Den svenska familjen har varit slagpåse hos både politiker och media. Folket har försökt protestera och förklara att vi vill inte vara ensamma och isolerade individer i vårt eget land. Men etablissemanget har framhärdat i att den nya tiden kräver denna uppoffring...

Ohörsamhetens pris

Det här är inte ett drev, det är en hämningslös personförföljelse, säger Borgström...

Men såna som Fredrik Antonsson... han bara fortsätter och fortsätter...

Nya frågetecken staplas på gamla frågetecken, men huvudpersonerna fortsätter att gömma sig. Media har inte lyckats klura ut hur de skall komma vidare med storyn...

FRÅGETECKEN

Många nya departement kan man tänka sig...

Så jävla skojigt var det inte... fast Sh brukar ju inte ändra sig... lagt kort ligger...

Okej då... sanningsdepartement och kärleksdepartement kan väl behövas... inte särskilt skojigt alltså...

Miljöpartiet vill införa ett fredsdepartement

Fortsättning