ons 31 maj 2017

Var kommer dom ifrån, alla självgoda kulturtanter...

Sex lokala konstnärer med förkärlek för akvarell samlas under samma tak.

Amatörismen går hand i hand... Mediakonceptet kulturkuriren står oss upp i halsen... en Fridolinare på barnjournalen har missuppfattat sitt uppdrag... men tanterna ska absolut fortsätta att måla akvareller...

Juniutställning på Skebokvarnsgården

Tidningshusen är på fallrepet. Distributions-kostnaderna är för stora. Konkurrensen från medborgarjournalistiken är för stark...

Redaktörerna och journalisternas verklighets-uppfattning har visat sig falsk. Nisse i Hökarängen har bättre koll än murvlarna i Marieberg...

Nästa koncept att få problem är TV. Overheadkostnaderna är för stora. Tablåernas tid är förbi, det är on-demand som gäller. Även här har redaktörerna och journalisternas verklighetsuppfattning visat sig falsk. Varje knatte med en mobiltelefon är ett broadcastföretag...

Internet behöver inte alla de mellanhänder som varit med och byggt upp distributions-kanaler. IT-mogna medborgare kan fixa den saken själva. En strukturrationalisering väntar...

Ju fler som får stabilt och snabbt internet via fiber, desto fler kommer inse möjligheten att ordna sina informationskanaler själva. De gör det dessutom i duplex, tvåvägs-kommunikation...

Det enda som hotar denna utveckling är om politikerna känner att de måste subventionera gammelmedia för att behålla en propaganda-kanal mot massorna. Men det kommer att kosta mycket...

TV är nästa mediakoncept att falla för internets kraft.

Manifestationer och tal om hur vår kärlek ska besegra terroristernas ondska faller på sin egen orimlighet när det går upp för oss att någon haft som mål att mörda barn...

Nu kommer kraven på att sätta ner foten och aktivt agera för att hejda terrorismens framfart...

Konstigt nog krävdes det tjugotvå oskyldiga personers död för att människor skulle inse det uppenbara: Kramar vinner inte över en resväska packad med sprängmedel och spik, hur mycket vi än önskar det...

Offren i Manchester mördades inte på grund av uteblivna kramar, utan eftersom deras frihet och livsstil provocerade. Personer fattade medvetna beslut att mörda dem. Skulden är därför främst terroristernas, men den ligger även hos den ideologi och de ledare där de hämtat sin näring – och hos de politiker som inte förmår skydda befolkningen...

Vi måste våga se det nu. Vi måste erkänna för oss själva att roten till mördandet – oavsett om barnen mördas efter konserter i Europa, vid shiitiska moskéer i Irak eller under bussfärder mot gudstjänstfirande i Egypten – ligger i en kompromisslös och intolerant ideologi som förkunnar att det är rätt att mörda oliktänkande. Inte ens barnen är fredade...

Det räcker nu

Mörkermannen Gunnar Sandelin beklagar sig... och kanske med all rätt...

Nu tar DN försiktigt upp att journalisterna kanske inte riktigt har berättat hela bilden av detta problemområdes konsekvenser. Nio bortkastade år av mer eller mindre politisk korrekt propaganda för mångkultur och massinvandring och demonisering, utfrysning och osynliggörande av åsiktsmot-ståndare, har fört vårt land i en suicidal riktning. Detta haveri hade kunnat undvikas om medier och politiker hade haft någon ryggrad (undantagen är få)...

Nu träder opinionsbildare fram som lurat som gäddor i vassen tills det blev ofarligt att vara kritisk, och slår sig själva för bröstet som djärva sanningssägare. Journalister som tidigare vurmat för ”papperslösa” ställer nu politker till svars och frågar varför de inte utvisas...

Visst är det bra att lögnerna spricker. Bättre sent än aldrig, kanske någon invänder. Men den som ska bli trovärdig måste också våga rannsaka sig själv. Det är knappast det vi ser, snarare ett i mina ögon ömkligt och motbjudande scenario. Vi som har gjort det tunga jobbet får fortfarande inte någon cred

I backspegeln: Nio förspillda år

Tillhör ni dom som tror att det var Bashar al-Assad och Putin som spruta sarin på barnen...

Det skedde flera kupper i Syrien som avslutades i anslutning till maktövertagandet av Hafez al-Assad (farsan alltså) 1970. Och Saudis länge planerade transarabiska pipeline har fortfarande inte byggts. Den saudiska kungafamiljen, som äger världens största oljebolag, Aramco, vill inte vänta längre...

Obama är den första amerikanska presidenten som har försökt att fullfölja den långsiktiga politiken av ”regimbyte” i Syrien för att möjliggöra att inte bara Saudis rörledning byggs utan också en gasledning som Qatars kungliga familj vill ha. Här pågår ett omfattande samarbete mellan USA,Turkiet, Saudiarabien, Qatar och jihadister...

På så sätt strävade amerikanska olje- och gasbolag att kunna transportera olja i pipelines till Europa och pressa Rysslands största olje- och gasmarknad än mer vid sidan av Obamas ekonomiska sanktioner mot Ryssland. Samtidigt vill Obama isolera Ryssland (liksom Kina och resten av BRICS-länderna) genom att exkludera dem från Obamas tre mega-handel-avtal (TTIP, TPP & TISA), vilket kommer att stärka USA:s kontroll av världen...

 

Hur USA försåg terrorister med saringas för att kunna störta Assad

Alla är vi Socialister, säger Aron Flam... så är det naturligtvis...

Vad är alternativet till blockpolitiken...

blockpolitik = vänster för sig och höger för sig... alternativet till blockpolitiken är samverkan till döds, det vill säga... korporativism

eller mjukisfascism... alla tycker lika...

det kallas socialism...

Socialism är en ekonomisk teori kännetecknad av betonandet av kooperativa styrelseformer och en tilltro till gruppens, kollektivets och massornas förmåga att organiserat lösa ekonomiska och politiska problem. En ofta framhävd grundsats är att kollektivets bästa är individens bästa...

Denna definition, fastän vanlig i den dagliga politiska diskursen, ses emellertid ofta som otillräcklig. Efter socialismens uppkomst har en rad kollektivistiska rörelser figurerat som endast omtvistat kan benämnas som socialistiska, och en rad socialistiska rörelser (främst inom anarkismen) framhäver också individualistiska drag...

Några individualistiska drag kan inte spåras bland svenska riksdagspartier...

Det råder total konsensus om statens roll som samhällets drivkraft...

Aron Flam - Vad får man skoja om i Sverige?

BLOCKPOLITIKEN – TAPANI JUNTUNEN

tis 30 maj 2017

Det borde nu vara över-tydligt för var och en att Sverige rusar vidare mot lågkonjunkturen, men förnekandet fortsätter förstås...

Siffrorna sägs vara oväntat låga, men det gäller bara blinda hönor som tjatat om svensk superkonjunktur. Trenden är på inget sätt ny, utan den fallande tillväxten har pågått ett år nu.

 

Konjunkturcykeln lever och som alltid följs högkonjunktur av lågkonjunktur. Likt politikernas oförmåga att vilja inse detta ändras inget. Sannolikt är det lågkonjunktur när valrörelsen drar igång nästa år och alla ska lova allt till alla.

Nu återstår bara att börsen kommer ikapp också, dvs vänder ner.

Svensk BNP rusar vidare mot lågkonjunkturen

Förnekelsen är den nya dygden i postmodernistisk anda...

Stämmer siffrorna kommer så många som 25 000 ensamkommande unga komma att delges ett avvisnings-beslut den närmaste tiden. Med allt det för med sig...

Utfallet stämmer tämligen väl överens med de danska erfarenheterna. Efter att ha infört obligatorisk medicinsk åldersbedömning minskade antalet ärenden radikalt. Danmark: Nästan tre av fyra var inte barn utan vuxna...

Sedan åldersundersökningar infördes har det visat sig att 70-80% av dem som uppgett att de varit barn, i själva verket varit vuxna. Det konstaterade Nils Bak vid Udlaendinges-tyrelsen, Danmarks motsvarighet till Migrationsverket 2015...

Finland använder samma metoder som Danmark för åldersbestämning och om en person vägrar genomgå undersökning betraktas denne som myndig... 

Åldersbestämning av ensamkommande unga, en ny historia skrivs

Fenomenet med vuxna som utger sig för att vara barn för att få asyl har gett upphov till nedsättande tillmälen som ”skäggbarn”, ett begrepp jag själv undviker men som beskriver den frustration som många känner...

Ty samtidigt som personal som arbetar direkt med de ensam-kommande med egna ögon kunnat se att barnen i många fall är betydligt äldre, och i vissa fall faktiskt gjort något så absurt som att ordna särskilda boenden för ”vuxna barn” så att de inte blandas med de facto minderåriga, har det från politiskt håll varit tabu att hävda något dylikt...

Många har således spelat med i charaden. Det har blivit ”Kejsarens nya kläder” av det hela. Och miljarderna har rullat iväg. Minderåriga kostar betydligt mer än vuxna och har större rättigheter...

Sveriges sämst bevarade hemlighet

Förnekelsen av verklig-heten är brottslig när den finansieras med skatte-pengar...

Den andra möjligheten skulle kunna vara en hypnotisk hjärntvätt av ofantliga sekten i sin helhet...

Myter och påhitt är alltså verklig-heten. Tre av fyra ensamkommande barn är inte barn. Det är läge för ursäkter och pudlar, men det kan vi nog glömma...

Det ligger inte för dem som vill få alla som kräver något så enkelt som en ärlig och riktig asylprocess till rasister, fascister och känslokalla högerextremister. Det är den bilden Lindberg på AB har haft målet att sätta på sådana som den tjatat sig hesa om åldersbestämningar...

MYTER OCH HITTEPÅ

Jag minns den ljuva tiden när samhällsanalysen låg fast, när de politiska orden hade ungefär samma betydelse i olika läger så att man på det hela taget visste vad man talade om...

Högern, borgerligheten, Svenska Arbetsgivareföreningen, Svenska Dagbladet och Gösta Bohman var i stort sett samma sak. Likaså var vänstern, socialdemokratin, Tage Erlander, Norra Bantorget, arbetarklassen, Folkets Park, ABF och Stockholms-Tidningen ett enhetligt och sammansvetsat intresse...

Nu är det inte längre så. Industriarbetar-klassen har blivit medelklass. Det gamla SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen), som hatade vad den betraktade som den socialistiska offentliga sektorn, har fått en efterföljare som heter Svenskt Näringsliv där en betydelsefull medlemsgrupp kallas välfärdsföretag. Välfärdsföretagen skickar sina fakturor till det offentliga och därför har en betydligt mer positiv inställning till välfärdssystemet än det gamla SAF...

En käpphäst

Det räcker med ett skäl... ett parti som släpper lös giftiga, slemmiga ormar...

Fridolin är, som Leif GW påpekat, en orm. Han talar till människor som vore de förståndshandikappade. Vilket är mycket möjligt att han tycker att vi är...

Det går i vart fall att ana hans hand bakom mycket av dagens identitets-politiska och postmoderna trams. Här har vi en ung man som identifierar sig med makten. Den äppelkindande överheten personifierad...

Miljöpartiet svettas över migrationsfrågorna. De har haft en direkt orimlig linje i försvarsfrågan. De för en oansvarig ekonomisk politik. De är så godtrogna att de inte ens reagerar när islamister med tvivelaktiga kontakter klättrar inom partiet. De är inte ens bra på miljöfrågorna...

Miljöpartiet är inte längre de glada idealister, skogsmullar och åsanissemarxister de en gång var. Istället har de blivit kallhamrade maktpolitiker med von oben-perspektiv. De har blivit en del av etablissemanget. Det tror jag faktiskt är främsta skälet till att väljarna nu överger dem...

Lägg ner Miljöpartiet!

 

 

mån 29 maj 2017

Tänk så olika vi tycker om musik... Som ni kanske förstår tycker Sh att Jerry Garcia är den främste rockaren... over all...

Sh fastnade för Jerry Garcia tidigt sjuttiotal...

X...

Jerry Garcias lösa förbindelser Band...

https://i.ytimg.com/vi/Uxy0wEsAx1Y/hqdefault.jpg?custom=true&w=246&h=138&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=JR1Kwvr3NBNH7zYIYdxRiC07QCoAmazing Grace Jerry Garcia

https://i.ytimg.com/vi/sYUtTuxf5LU/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=KDD0DpeA78gyIgaHhPcUpt0T1tsJerry Garcia & David Grisman - Louis Collins

https://i.ytimg.com/vi/2JntmWtqi9U/hqdefault.jpg?custom=true&w=246&h=138&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=dVMSLEaLlwIe7FnkzGzoAsizxioJerry Garcia/ John Kahn-When I Paint My Masterpiece (1-31-86)

Jerry Garcia Acoustic Band...

X...

X...

 

https://i.ytimg.com/vi/3kI7WYepdjE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDtVr4vxZIfooscYaJl0knxENFhOQJerry Garcia Acoustic Band - Pure Jerry: Lunt-Fontanne, New York City, October 31, 1987

https://i.ytimg.com/vi/dUZ2YZrP8WE/hqdefault.jpg?custom=true&w=246&h=138&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=lOZN0fVJaf_nBaSPvjs3-_9rzx0Jerry Garcia Acoustic Band

 

https://i.ytimg.com/vi/U6EyMJJdW40/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAzQlVq_ok4AoIJHX0H8_yMumcFyQTrouble In Mind - Jerry Garcia Acoustic Band - Ragged But Right (1987)

Jerry Garcia Band...

X...

X...

https://i.ytimg.com/vi/8oORflka-z8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLB7zQpaT4Gck7RfRa4Pe0tBAjmc8gJerry Garcia Band-Lay Down Sally (11-15-91)

https://i.ytimg.com/vi/rPsoPsXLQgg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAY8rXd-P8fYz4VBaQ_D7xHgcNlUA

 

Jerry Garcia Band - After Midnight 5 21 76

https://i.ytimg.com/vi/fFiIJ4vW2IU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAZXEM8LT1huYaNReWOmACMCjLg8gJerry Garcia Band - I Shall Be Released

Grateful Dead...

X...

X...

https://i.ytimg.com/vi/t7oNS-bDZqc/hqdefault.jpg?custom=true&w=246&h=138&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=i6Tc6sWvWJh1KvqRjbNirRczws4Grateful Dead - Tennessee Jed

https://i.ytimg.com/vi/JKhM-Ed8R8k/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDF_XGAksIt_UlQD0oZJcHpy1ZGxQGD - Visions Of Johanna - 3/18/1995

 

https://i.ytimg.com/vi/S7sNSduf7Gc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDYW5FJMokZotyA1V9wzMyU6p_SIQGrateful Dead - Not Fade Away

sön 28 maj 2017

Sh brukar inte skratta åt tokiga teorier... inte ens konspirationsteorier...

Konspirationsteorier är förresten på väg att bli en bristvara... alla har ju blivit besannade...

Idag vet vi med hundraprocentig säkerhet att chemtrails inte är en konspirationsteori, utan en skrämmande verklighet. Dessutom skrämmande på ett sätt som får det mesta av globalismens galenskaper att förblekna...

Efter trevande försök att manipulera mänskligheten med vaccinationer, GMO, läkemedel, kemisk besprutning m.m. har man nu på allvar tagit till storsläggan med giftbesprutning från luften över världens befolkningstäta områden. Med hjälp av luften vi andas kommer ingen undan, varken vi människor, djuren eller ekosystemet som helhet. Vad handlar då detta om...

Alla kan se de vita svansar som flygplanen över våra huvuden lämnar efter sig. Det är vi också vana vid och ingen reagerar nämnvärt när man ser det. Men numera finns det två sorters svansar, contrails som är de normala kondensationsstrimmor som flygplan på hög höjd alltid lämnar efter sig och chemtrails, som är medvetna utsläpp av tungmetaller i syfte att manipulera vädret genom ökad molnbildning. Så ser i alla fall den officiella versionen ut, men verkligheten är något annorlunda...

Contrails lär man sig snabbt att skilja ut, de förekommer vid flygning på hög höjd, har svansar som inte är längre än ett par hundra meter och som dessutom upplöses helt efter några minuter. De är ofarliga och naturliga och bildas av vattenånga i mötet mellan motorernas varma luft och den omgivande kalla luften...

Chemtrails är inte heller svåra att känna igen, de ligger kvar som vita streck på himlen, sprider sig långsamt i sidled för att bilda långsträckta skyar, som tillsammans med de ofta korsvis utlagda svansarna under dagens lopp bildar ett homogent molntäcke. Solen är borta. Den stora skillnaden är att chemtrails består av små, små partiklar av tungmetaller som långsamt dalar ner mot vårt jordklot och lägger sig över allt vi odlar, äter och berör. Dessutom finns de kvar i luften vi andas i form av nanopartiklar som vi kan relatera många sjukdomar till...

När någon bestämmer att solen skall gå i moln…

https://parnassen.files.wordpress.com/2017/05/en-ovc3a4ntad-vc3a4ndning.jpg?w=640Så rasande tråkigt det vore utan konspiration-steorier... den här kan man kanske till och med skratta åt...

Har just läst En oväntad vändning av Claes Hedberg och den är spännande som den värsta spionroman. Fast den här är fylld med fakta. Undrar varför inte Kalla Fakta, Uppdrag Granskning och journalisterna på dom stora drakarna aldrig har grävt fram sanningen om palmemordet (undantagna Lars Borgnäs och Tomas Bresky som försökt)...

Hur kommer det sig? Det beror nog på att för 30 år sen var SAP ännu det statsbärande partiet som trodde att dom ägde Sverige. Och kunde göra som dom ville med myndigheterna...

En hel drös med palmespanare har skrivit otal böcker och artiklar om detta där dom gräver fram alla oklarheter och konstigheter i samband med ”mordet”. Författaren och journalisten Sven Anér har sysslat 30 år av sitt liv med detta. Och media bryr sig inte. Istället blir grävarna avlyssnade och bevakade. Konstigt! Nä, här ligger massor med hundar begravna! Så MSM: Gräv! Gräv! Gräv!

Det blev ingen lösning på Palmemordet! Fyra kommissioner och i dagsläget vänder man nog bara papper på det kontoret. Wilhelm Agrell anser att man krattat med glesa krattor...

Än idag är det många prominenser som tror att det var Christer Pettersson som mördade Palme. Stefan Löfvén t ex. Det är mycket oförskämt eftersom CP blev frikänd i Hovrätten och Högsta Domstolen tog inte upp det hela till prövning 1998. CP valdes med all sannolikhet som gärningsman.

Men resningen misslyckades!

Annat är det med privatspanarna som fått fram mer resultat i stil med á la missing people. Genom åren har jag tagit del av dom flesta eftersom tidskriften DSM har skrivit om dom. Så när Claes Hedbergs bok damp ner i brevlådan så föll allt på plats. Ja, det var nog så det gick till! Claes Hedberg har sammanställt alla spanares rön och knutit ihop säcken över vad som hände 28 februari 1986 på Sveavägen minut för minut. Han har haft benägen hjälp av Bo Hall som samarbetspartner- en gruvingenjör som gärna skulle vilja scanna Palmes grav...

Teatermordet på Olof Palme! Sossarna seglar med lik i lasten!

Det var västvärlden som efter andra världskriget på amerikanskt initiativ upp-fann den historietolkning enligt vilken den själv är orsaken till allt ont, förtryck, kolonialism, slavhandel och sådant...

Sverige hängde på ganska tidigt. Självpisket nådde sin höjdpunkt under Olof Palme, som därigenom blev en hjälte i många u-länder...

Grunden för föreställningen om Sverige som humanitär stormakt var därmed lagd. Jag minns själv hur jag som leverantör av svenskt bistånd ofta passade på att inför mottagarna understryka västerlandets uselhet...

På något vis blev biståndet ett slags gottgörelse som mottagarna hade rätt att få. Genom biståndet erkände ett land som Sverige sin skuld och mottagaren ärade Sverige genom att ta emot pengarna som avbetalning på den stora skulden. Följdriktigt kommer sådana som Abdellah Taïa alltid att anse sig lurade på sina rättigheter av västerlandet...

Detta spel är en social konstruktion. Det är dags att odla en ny och nyktrare historiesyn. Västerlandet har ingen nettoskuld. Den vite mannen har under hundratals år i huvudsak gjort bra saker för andra folk som i sin tur gjort bra saker för honom. Ja, ömsesidiga skändligheter har förekommit. När alla plus och alla minus har räknats ihop står det ungefär på noll. Den vite mannen har också varit en välgörare för den vita kvinnan liksom hon har varit det för honom...

Om inte ens den vite mannen, vår tids slagpåse, törs stå upp för sig själv, vem ska då göra det...

En rädd, muslimsk bög i Paris

En konspirationsteori god som någon... en komplott, sammansvärjning eller konspiration av hej och hå...

Publicerades den 16 feb. 2017...

Den svenske samfunnsøkonomen Tino Sanandaji deltok onsdag på Nettavisens Friske meninger-konferanse «Islam. Innvandring. Ytringsklima», for å legge fram fakta om innvandring og kriminalitet...

Tino Sanandaji gör vad han kan för att konspirationsteorierna ska bli besannade...

https://i.ytimg.com/vi/igluR0AaJHI/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=OuLf0jE4yTaSiSUAY2QK0D0gNHEDet finnes mer fakta om innvandring enn folk tror


Härom veckan kunde vi konstatera att arbetslös-heten nu stiger. I brinnande högkonjunktur när företagen skriker efter arbetskraft viker alltså arbetslöshetssiffrorna uppåt...

Vi visste att detta skulle ske. Nu börjar nämligen den del av de asylsökande som fått uppehållstillstånd räknas in i arbetskraften. Den statliga etableringsersättningen är tvåårig, därefter är det upp till kommunerna att ta hela ansvaret. Det är en veritabel kostnadschock som väntar på många håll...

Regeringen Löfven kommer gå in i en valrörelse med stigande arbetslöshet i en högkonjunktur. Det är svårslaget illa. Och det kan inte ses som annat än ett sjukdomstecken...

Med en arbetslöshet bland utrikes födda på 30 procent i en stor del av landets kommuner krävs det en utstuderad form av förnekelse för att inte inse vad vi står inför under de kommande åren. Med ett kraftigt växande

antal i en haltande etablering riskerar siffran 30 procent att stiga...

Proppen finns kvar och transporteras genom systemet just nu. Vi kan alla räkna ut vad som händer när den når tillräckligt långt...

Infarkten

Hur reagerar ni på den gravallvarliga analysen...

Sh påminns alltid om skrönan "att koka en groda" eller flenare för den delen...

Om man lägger en levande groda i kallt vatten och värmer upp det långsamt så märker den inte vad som händer...

I liknelser från djurvärlden används grodkokandet i princip uteslutande som just liknelse som tur är. Förvisso är det svårare för såväl människor som grodor att upptäcka långsamma förändringar än snabba, men att en groda inte skulle känna att skållhett vatten är skållhet är just så osannolikt som det, vid närmare eftertanke, låter.

Fyra fantastiska år till med miljöpartiet i regeringen?

lör 27 maj 2017

Nu när åsiktskorridorens murar börjar spricka kan det vara bra med en påminnelse om hur länge kritikerna varit tystade...

Lars Berglund heter en docent i konstvetenskap som tidigt ifrågasatte invandringens påstådda lönsamhet...

Det var inte den bild som medierna vill föra fram. Jag undrar fortfarande varför de var så angelägna om att mörklägga kostnaderna. Säkerligen skulle de gärna fortsätta med det, om de bara klarade av trovärdigheten. Varför, vem har glädje av det?

För journalister borde det väl vara frestande att sätta tummen i ögat på politiker, som av ideologiska skäl vilseleder medborgarna. Det är ju ett perfekt sätt att inför läsekretsen legitimera den tredje statsmakten...

Men det är först efter massinvandringen hösten 2015, som det blev rent fånigt att hävda att invandringen är lönsam. Någon omvändelse har väl egentligen aldrig skett, trots att galgen står på plats...

Också politikerna vägrar att tala om kostnader. ”Vi får väl inte se till kostnaderna när det gäller medmänsklighet”, säger de stolligaste bland dem. Men aldrig de skulle använda den frasen med referens till den växande skaran av svenska fattigpensionärer. Där finns inte medmänskligheten med på den politiska agendan...

För åtta år sedan 

Sparreholmarns syn på saken... det var Mp som startade den svenska hatvågen när SD kom flåsande i nacken på Mp år 2012... för att sedan flyga förbi Mp år 2014...

Att kommunister av tradition hatar så till den milda grad att man förespråkar väpnad kamp är ju en helt annan välkänd historia...

​Socialismen delade upp sig ca 1860–1880 i den socialdemokratiska grenen där vägen till socialism skulle ske genom reformer i samarbete mellan de förtryckta och de förtryckande klasserna och den revolutionära grenen där vägen till socialism skulle ske genom att de förtryckta klasserna tar makten genom en revolution, som förespråkas av kommunisterna...

Ung Vänsters nya ordförande heter Henrik Malmrot och uttalade sig för två år sedan om att hat mot borgerligheten och kungahuset och att beväpna sig var det bästa som skrivits på första maj. Kort sagt hyllar hen våldsbejakande extremism...

Man får hoppas att Säpo har koll på detta och redan är på bollen. Och vad säger den nationella samordnaren mot (för?) våldsbejakande extremism... 

Detta väcker också en del frågetecken, kring hur man med nya vapendirektivet exakt ska beväpna sig. Ska det ske med lagliga vapen efter ansökan om vapenlicens eller ska man använda illegala vapen...

Tweeten ovan ligger fortfarande ute, men kan förstås raderas längre fram...

Ung Vänsters nye ordförande hyllar våldsbejakande extremism

De amerikanska myndigheterna läcker som såll till journalister. Det är samma myndigheter som läckt säkerhetsklassad information om president Donald Trump...

Brittisk polis och regering är fly förbannade över att deras under-rättelser till amerikanska myndigheter läckt ut till pressen. De får nu känna av den totala brist på lojalitet och moral som uppenbarligen råder inom säkerhets- och underrättelse-tjänsterna i USA. Förmodligen som ett arv efter Barack Obama.

Läckorna om terrorutredningen i Manchester visar att den djupa staten i USA har brutit samman. Det är inte Donald Trump som är problemet, det är att de myndigheter som ska tjäna det amerikanska folket och dess valde president men som dagligen agerar förrädare genom att sprida säkerhetsklassad information...

Man har läckt uppgifter från telefonsamtal och från samtal i Ovala rummet, och saltat dem med vilseledande information, i syfte att förstöra presidentens arbete...

Detta förräderi har pressat Donald Trump. Men nu måste det få ett slut...

Den djupa statens sammanbrott i USA

Publicerades den 22 maj 2017...

I was invited to speak at Harvard University in mid-April on the use of compassion as a mask for the advance of the profoundly anti-western postmodern and neomarxist doctrines...

There was a fair bit of controversy surrounding the invitation (which accounted in part for the relatively confrontational tone of the interview/discussion).

There were protesters in attendance, one of whom insisted (as is quite common) in speaking out of turn, because, of course, her comments were so important that putting them forward justified breaking the agreed-upon rules. That said, the protesters were civil.

Sevärt om postmodernism och ny-marxism

https://i.ytimg.com/vi/Urd0IK0WEWU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLD8NLVj5C4K43HrRg6H_GtS35l2zQHarvard Talk: Postmodernism & the Mask of Compassion

Ideologin, som upprätthålls av politiska eller religiösa ledare, utgör den korg som får äpplet att ruttna: ”Det är inte äpplet som är ruttet – utan korgen som får det att ruttna”.

Den islamistiska ideologin utgör den korg som radikaliserar människor, som får dem att utföra fasansfulla dåd. Det finns ingenting som är obegripligt i det. Salam Abedi, den unge man som sprängde sig själv och tjugotvå oskyldiga människor till döds i Manchester agerade inte i ett vakuum. Han agerade inom ramen för en ideologi som applåderar hans gärning. Det måste vi kunna se...

Den islamistiska ideologin som säger att ickemuslimer inte har något värde som människor eller rätt till sina liv, som betraktar oss och vårt sätt att leva med förakt, som vill förinta oss måste motarbetas, till varje pris. Det är dags att släppa den snuttefilt som idén om ondskans obegriplighet innebär...

När vi gör det, erkänner att terrordåden, i Berlin, Paris, Stockholm och Manchester är rationella kan vi också börja agera. Oviljan att se att den ondska som kommer till uttryck i form av islamistiska terrordåd är en högst rationell ondska, med tydliga motiv och ett tydligt mål, förlamar oss...

Grunden för oviljan att se ondskan som rationell är en banal människosyn. Vi, som lever i en civiliserad värld präglad av humanism och kristna värderingar, omhuldar den tilltalande men verklighetsfrämmande idén att alla människor är goda och vill gott. Så är det naturligtvis inte. Varje människa äger förmåga till både ont och gott – och i klorna på en ond ideologi vinner det onda i människan...

Den rationella ondskanVårt samhälle är ruttet...
Terrorister och islamister får statliga bidrag, skatte-systemet är organiserad stöld i massiv skala och omfördelningspolitiken är ett flagrant exempel på ogenerat röstköp för andras pengar...

Skolsystemet används för politisk indoktrinering av barn, debatten om "näthat" är i mångt och mycket bara en ursäkt för att tysta kritiska röster och brottslingar tillåts allt oftare härja så gott som ostörda...

Rabiata vuxenmobbare hyllas unisont, såväl i media som av politiker. Pseudovetenskapen har fått en given plats på universiteten. Personer som ogenerat ljuger höjs till skyarna, samtidigt som den som talar sanning blir föremål för smuts-kastningskampanjer. Et cetera...

För en människa med både anständigheten och den intellektuellt hederligheten i behåll ligger det, i ett sådant samhälle, nära till hands att störta ned i avgrundsdjup förtvivlan. Denna förtvivlan bottnar dock vanligtvis i de lönlösa försöken att rädda människor som inte vill bli räddade, eller inte ens förstår att de är i behov av räddning...


Kampen mot den intellektuella rötan i samhället bör föras, men den som låter sig uppslukas av den är dömd att drabbas av Atlaskomplex. Den som vill leva som en fri människa kommer i längden inte orka med att försöka rädda andra, utan måste i första hand se om sitt eget hus i stället. Därigenom blir man också en förebild för andra.

Att leva som en fri människa förpliktigar

fre 26 maj 2017

Många är vi som uppfattar hela västvärlden som odemokratisk...

När samhället blir överorganiserat måste kritiker tystas genom cencur... till att börja med utan stöd av militären... där befinner vi oss nu...

I softfascismens förvirrade era...

Till slut måste begränsningarna av det fria ordet försvaras med militärmakt...

mänskligheten går inte under för det... ett litet hack i utvecklingskurvan bara...

Mänskligheten räddas som så många gånger förr av självorganisation...

https://i.ytimg.com/vi/EjVvawmUt8I/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAIGtcX82_dp253xfJ9QddWY2boLAAmerican Fascism: Ralph Nader Decries How Big Business Has Taken Control of the U.S. Government

Noam Chomsky – Wikipedia

Avram Noam Chomsky, född 7 december 1928 i Philadelphia, Pennsylvania, är en judisk amerikansk  professor emeritus i lingvistik vid Massachusetts Institute of ...

Expresident Carter & – USA är ingen demokrati

Yrvakna inser Europas politiker att de inte längre av slentrian kan hålla med om allt som USA säger och gör...

Det kan på sätt och vis vara bra att det rörs om i grytan. Då får vi lite mer existentiella frågor att tänka på än könsneutrala toaletter. Då kanske vi måste fundera igenom våra premisser och stå upp för våra stolta principer. Då kanske vi måste kliva ur vår bekvämlighetszon och ta eget ansvar...

För Sverige blir det lite speciellt. Vi är ett militärt vakuum och politiskt naiva. Vad tidigare amerikanska regeringar än må ha givit oss för garantier, så är de i dag skrivna i sand. Detta samtidigt som förhållandet mellan Trump och Putin är högst oklart. Låt den bilden sjunka in en stund...

Och om nu Europa och Amerika håller på att glida isär, låt oss då göra vårt bästa för att det sker som vänner. Vi vet aldrig när vi kommer att behöva varandra igen...

Ett Europa utan USA?

”Det är mycket som står på spel. MP tar kampen mot Sverigedemokraterna. Det är det viktigaste valet någonsin”...

Hon kallade till och med SD för ”ondskan” när hon citerade Förintelseöver-levaren Emerich Roth. MP, sade hon, står för kärlek... och mycket hat...

MP tog upp kampen med Sverigedemokraterna... var det

kanske 2008 dom började känna flåset från SD... fram till 2013 var nog MP större än SD... sen började hat-strategin tillämpas mot SD mera systematiskt... ett stort misstag av ogräspartiet...

En strategi som inte kan brytas enligt Newtons rörelselagar...

Miljöpartiet ska satsa allt på klimat- och miljöfrågan i nästa års val. Därmed sätter MP allt på ett kort, och det är inte alls säkert att det kommer räcka. Väljarna är nämligen måttligt intresserade av klimatet just nu – de frågor som är viktigast är i stället kriminalpolitiken, migrationspolitiken och vården. Det är om dessa frågor nästa val kommer handla, och här har MP väldigt lite att erbjuda...

Ogräspartiet

Regeringens "idé" att det skulle byggas billig slum med tillfälliga bygglov, sk Kaplanslum, har som väntat floppat...

Det är i själva verket, precis som experterna påtalade från början, svindyrt att bygga modulbostäder med tillfälliga bygglov...

Redan tidigt 2015, före den sk asyl-festen, så föreslog den begåvnings-utamanade bostadsminister Mehmet Kaplan efter månadslånga studier av bostadsbyggandet i Turkiet att man skulle bygga så kallad Kaplanslum i Sverige. Billiga tillfälliga modulbostäder...

Problemet med Kaplanslummen är att den ska rivas efter 15 år, och hela kostnaden måste alltså skrivas av på 15 år. Eller på vanlig svenska - betalas tillbaka på femton år...

Så verkligheten mötte Miljöpartiets politik och det blev som vanligt ett misslyckande. Begåvningsutmaningar går som en röd tråd genom partiets politik inom alla områden och nu sitter vi här två år senare och utan några lösningar på bostadsfrågan för asylfestens baksmälla. Ingen är förvånad och lokalt överklagar miljöpartister alla bygglov de kan även för normala bostäder...

Cornucopia?: Väntat haveri för regeringens modulhus och Kaplanslum

I veckans avsnitt gästas Jens Ganman av Aron Flam, komiker och enligt egen utsago ”antisocialistisk aktivist”...

Med utgångspunkt i Arons arbete som komiker diskuteras vad man får skämta om i Sverige och medie-klimatet och debatten i allmänhet...

Aron Flam är son till nationalekonomen Harry Flam och Eva Meyersohn och sitt judiska ursprung har han talat en del om i sina ståuppshower. Under gymnasietiden studerade han på det samhällsvetenskapliga programmet vid Enskilda gymnasiet i Stockholm. Efter gymnasiet avlade han magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms universitet. Han har också en kandidatexamen i filmvetenskap från Stockholms universitet...

S-TV avsnitt 26, med Aron Flam

 

https://i.ytimg.com/vi/Ft4dTFhP9ns/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDcCmO-WgMGDW6Ba955Wct6uCO2aQGäst: Aron Flam - Vad får man skoja om i Sverige?

Ett Sverige i förändring...

ett Europa i förändring...

Det är nu vi behöver se muslimer som inte vill se den ordning som IS, Muslimska Brödraskapet och andra islamistiska organisationer stå bakom kliva fram och ta plats. Varför de inte gör det kan det finnas olika skäl till. De är lika rädda som många andra eller att de helt enkelt håller med...

Muslimer som vill försvara vår form av demokrati, kvinnans jämställdhet, en religionsfrihet fri från tvång och vårt sekulära samhälle saknas i debatten. Nu råder dessvärre tystnad från alla de organisationer som kulturminister Alice Bah Kuhnke, MP, interagerar med som representanter för det muslimska civilsamhället och som i många fall lever på svenska stats- och kommunala föreningsbidrag. De är tysta idag. I vaket efter Drottninggatan. I vaket efter Manchester. I vaket efter Charlie Hebdo.

Efter Manchester: Nu lever vi med den farliga tystnaden

tors 25 maj 2017

Miljöpartisterna blir allt färre... liksom insekterna... dom ena kan vi vara utan... dom andra kan vi inte vara utan...

Forskare konstaterar att det finns starka belägg för en massiv Mp-kollaps...

Hur torkar man bort miljöpartister...

Miljöpartiet: Det utvalda folket

En vardaglig observation som gjorts av många rutinerade bilister... de behöver inte torka bort lika många döda insekter från vindrutan nu, jämfört med förr...

Forskare konstaterar att det finns starka belägg för en massiv kollaps, även om det är svårt att säga hur lokal eller global den är. De har försökt att hitta förklaringar, utan att nå något tydligt resultat. Sannolikt inverkar utbredningen av monokulturellt lantbruk, som minskar de ytor där många arter kan överleva...

Gräs ersätter blommor. Bekämpningsmedel som neonikotinoider används i stor utsträckning sedan de introducerades på 1980-talet. Därtill kommer ljusföroreningen från städer och vägar, som rubbar livet för nattliga insekter.

Vi kommer nog aldrig att få direkta data över antalet insekter, bara indikationer på olika delmängder: vissa arter på vissa platser. Men det borde i sig kunna räcka långt. I den mån som hela planeten inte blivit underkastad samma monokulturella jordbruk, går det att vinna kunskaper genom jämförande studier...

Ett intressant exempel är att Kuba inte har drabbats av bidöden, vilket skulle kunna bero på att man knappt använder bekämpnings-medel. Förklaringen ligger inte i någon medveten miljöpolitik, utan snarare i USA:s sanktioner. Så länge Kuba kunde importera bekämpningsmedel från Sovjetunionen öste man på, men under det senaste kvartsseklet har det kubanska jordbruket varit ovanligt giftfritt – och bina uppges ha överlevt...

K293: Vart har alla insekter tagit vägen? Hur vet vi ens om de har blivit färre?

Allt fler litar mindre på papperspress och Public Service...

Stig Björn Ljunggren i samtal med Ann Heberlein om dagens debattklimat...

Ett klimat där inte bara budskapet eller sakframställan värderas utan även vem som är avsändare och vem som associeras med vem...

Den skitnödiga samtiden måste hitta vägen till muggen...

https://i.ytimg.com/vi/RzMQ86riBzY/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=bGBQU99diJ4acQowKuIt1R1J58QStig Björn Ljunggren i Ann Heberlein show om debattklimatetIslamistisk terror håller på att bli vardagsmat. Vilket inte är att undra på...

Nog kan ni skilja på tillåtna religionen islam och religionsfrihet å ena sidan...

Óch den "otillåtna" politiskt

expansionistiska militanta islamismen å andra sidan...

Efter varje angrepp ökar misstänk-samheten mot muslimer i allmänhet. Det är helt i linje med terroristernas taktik. Om fler muslimer i väst anser sig utpekade, illa behandlade och stigmatiserade – då ökar även förutsättningarna för att fler av dem blir förbannade på samhället och kanske radikaliseras...

Detta är en ond spiral där fundamentalistisk, militant islamism och främlingsfientlighet lever i symbios. Dessa krafter behöver varandra och förstärker varandra...

Politikerna är pressade och allt de kan komma på är mer övervakning och inskränkta fri- och rättigheter. Vilket också ligger i terroristernas intresse, eftersom de ogillar vårt fria, öppna, liberala, demokratiska samhälle. Dels för att de ogillar den västerländska livsstilen. Dels för att framgångsrika demokratiska samhällen utgör ett hot mot deras eget teokratiska förtryck...

Åter uppstår något slags symbios. Denna gång med tillägget att mer övervakning och inskränkta fri- och rättigheter ligger i politikernas intresse. Det ger dem mer makt över folket. Terrorismen ger dem den ursäkt de behöver...

Terrorismens självspelande piano

TokBrage håller på ryssen... vilka håller ni på... jänkarna förstås... det gör ju nästan alla...

Under 80-talet blev Ryssland världens största importör av jordbruks-produkter. Efter Sovjetunionens kollaps 1991 började landets varuhus att fyllas med produkter från Kraft Foods, Tyson, Unilever, Nestle och en massa andra västerländska s k ”multinationella” företag. Genmanipulerade grödor svämmade in i Ryssland från väst. ”Fake Food” började erövra landet.

Historien om hur Rysslands lyckades ta sig ur Wall Streets mördande grepp har det skrivits hyllkilometer om. Låt oss hoppa över hela detta fantastiska kapitel. Hur ser läget ut för Ryssland idag...

Ryssland var för några år sedan fortfarande en stor importör av mat. Men på nolltid har läget totalförändrats. Den av CIA beordrade bojkotten av Ryssland tvingade landets att storsatsa på jordbruksproduktion. Rysslands förutsättningar att bli ”världens kornbod” är faktiskt synnerligen goda. Det är detta odiskutabla faktum som förklarar sensationen...

Mänsklighetens största infrastruktursatsning i historien har rullat igång. ”En väg i fred, välstånd, med öppningar, innovationer och förening av olika civilisationer” – vackrare ord kan inte formuleras. Att få förverkliga drömmen om att samarbeta i fred för att skapa välstånd i hela Asien är ett gigantiskt projekt. Nu haglar investeringarna. Det är väldigt många tusen miljarder dollar som satsas. Kinas ekonomi är urstark. Ryssland är på väg som en explosion. Landets tillgångar av fossila bränslen är hisnande. Rysslands inkomster är på väg att dra iväg mot himlen som en raket...

TokBrage kan väl inte ha rätt...

Kina och Ryssland fäller CIA tillsammans! Sanktionerna en hit!

Visserligen föds, lever och dör vi analogt, men könen måste för artens fortbestånd vara någorlunda binära, man eller kvinna.

Mellanformer skapar osäkerheter på alla håll. HBTQ-processen som nu pågår i samhället liknar också en funktion inom it-tekniken, nämligen DA-omvandling. Alltså omvandling från binär digital signal till analog signal. Gråskalor, rasp och skrap filtreras inte bort i den analoga världen.

Den kulturella hemvisten som man eller kvinna blir otydlig och i värsta fall förvirrande. Det passar för en del människor, som inte känner sig tydligt eller ensidigt identifierade. De är i klar minoritet, men tillåts sätta dagordningen i media och debatt.

Det enda ställe där man med säkerhet kunde förvänta sig binära kön, där finns de inte. Där finns endast en drottning och ett stort antal könlösa drönare. Är det dit vi är på väg...

Dennis Prager har tänkt i liknande banor. Män ska inte behöva skämmas för att de uppskattar kvinnor och kvinnors kroppar precis som kvinnor inte ska behöva skämmas för att de uppskattar män. Det är bara naturligt. Evolutionen har sett till vi snabbt och utan onödig energispillan kan identifiera rivaler respektive partners...

Binära kön

ons 24 maj 2017

Det gäller å ena sidan att inte likt en vindflöjel svänga åt det håll vinden blåser för stunden, å den andra att heller inte vara så kategorisk och fast i sina egna dogmer att förmågan att tänka om helt går förlorad.

Det är således acceptabelt, ibland helt nödvändigt, att byta fot. Men det måste ske med eftertänksamhet, och gärna med ett erkännande att tidigare ställningstaganden var fel av ett antal skäl...

Att bara byta fot och låtsas som om den nya positionen inte alls är ny är ett perfekt recept för att rasera både förtroende och trovärdighet...

Ju högre svansföring någon haft i en viss fråga, desto knepigare blir det att svänga och samtidigt ha förtroendet och trovärdigheten i behåll...

Det som gör DN:s agerande så ryggradslöst är att tidningen simmat från ena sidan av en å till den andra och låtsas som om denna simtur aldrig skett...

Omsvängningen

Det börjar luta betänkligt nu. Till och med jag, som befunnit mig på det relativt lugna och skyddade soldäcket för oss som reser i andra klass, kan inte längre förneka slagsidan...

De stackars satarna nere i tredje klass har vetat om det hopplösa läget länge nu. Det var de som märkte av symptomen först. Det var inte alltför länge sedan de först rännilarna vatten märktes på golven där nere. Sedan har det gått fort. När de som bodde där nere under vattennivån började bli blöta om sockorna, spred sig oron. Där nere... 

Först när passagerarna i tredje klass vadade med iskallt vatten upp till knäna, lyckades de uppmärksamma några ur besättningen på omständigheterna. Reaktionen? Besättningen låste gallerdörrarna till nedre däck. De fattiga och upprörda kunde hålla sig där nere, om deras skrik och rop hördes skulle kanske fler börja ana oråd...

Passagerarna i första klass hade under lång tid investerat i fartyget och rederiet. Det var de som fattat besluten och tagit hand om vinsten som uppstått när man avstått från att investera i livbåtar till andra än de själva...

Tankar från Sveriges akterdäck

Rockefellers och deras lierade oligarkier insåg tidigt att ett viktigt led i att kunna bygga globalt dominerade företag, var att skapa öppna gränser med fri rörlighet av varor, kapital och arbetskraft...

Det var även viktigt att skapa enhetliga regelverk som gällde globalt, nationella företag skulle hindras från att kunna gömma sig bakom nationella regler på arbetsmarknaden och vad gällde beskattning (läs den svenska modellen). Globalismen hamnade med automatik i motsatsförhållande till nationalistiska intressen...

Tidigt insåg globalisterna att, för att kunna skapa sin globala världsordning med autostrador för sina megaföretag, så måste man säkra ett stöd från den allmänna opinionen och politiker i västländer med demokratiska statsskick. Man började metodiskt köpa på sig de företag som ägde MSM och ägandet koncentrerades på det sättet på kort tid till ett halvdussin företag med nära relationer till globalister som DR. De viktigaste nyhetskällorna är Reuters och AP och Reuters äger AP och DR:s globalistiska allierade Rothschilds äger Reuters...

Globalisterna har även dragit igång ett antal slutna lobbyorganisationer för att på olika sätt driva en globalistisk agenda. De mest kända är Bilderberg gruppen, Romklubben, Trilaterala Kommissionen och Council on Foreign Relations. I alla dessa grupper fanns Rockefellers med som inflytelserika initiativtagare och finansiärer...

Framlidne David Rockefeller var den okrönte dirigenten för globalismen och MSM

Det verkar vara mycket svårt att bli kvinna. Åtminstone svårare än bli man...

Redan som liten flicka itutas man av andra flickor och kvinnor hur svårt och orättvist det är att vara kvinna...

I tonåren kommer en massa grubblerier om barna-födande och moderskap...

Osäkerhet om tillståndet i världen, oro för miljö och klimat, för framtiden. Tveksamheter om kärleken, män, äktenskap och den egna karriären. När duger man som kvinna?

Senare i livet kommer tvivlet om man gjorde rätt val i ungdomen, rätt man, rätt karriär, rätt uppfostran av barnen, om man ätit rätt mat. Varför det inte blev bättre?

Männens sämre inpassning till kvinnornas förväntningar, drömmar, krav, på män innebär naturligtvis dels ett dåligt utfall för många män. Men det innebär också en ökad stress och ökade självpåtagna krav på kvinnorna att ordna allting själva, utbildning, karriär, försörjning, familj. Inte underligt att många kvinnor mår psykiskt dåligt när de avstår att nyttja den avlastning som tvåsamheten i ett bra förhållande är...

Så vart leder kraven på total jämställdhet? Ett totalitärt genuscertifierat samhälle där alla är olyckliga, men ingen kan säga sanningen? För det vore att underkänna de stora ledarnas visdom och rasera det fundament som den nya paradisiska tillvaron är byggd på. Måste vi skapa nya strukturer, som passar både män och kvinnor, där olikheterna kan hanteras utan att kväva desamma? Känns det obekvämt att kalla det för struktur, så kalla det då kultur istället. Oavsett vilket måste denna kultur passa vår biologi, för den ändrar man inte i en handvändning...

Jämställdhetens baksida

Hade det varit den svenska modellen som ”levererade ett VM-guld” hade inte Henrik Lundqvist stått i mål i finalen och finalens straffläggning...

Då hade Henrik Lundqvist fortfarande väntat på att få träffa en läkare för sitt onda knä, och fått vänta ännu mycket längre på vård eller behandling. Henrik Lundqvist hade missat finalen om det var någon svensk modell inblandad i landslagets VM-viktoria...

Hade det varit den svenska modellen som ”levererade” hade hälften av laget bestått av inkvoterade kvinnor, ytterligare några inkvoterade män från andra länder och kulturer. Hade den svenska modellen levererat det den skall så hade alla backpar och kedjor fått dela slaviskt lika på istiden.

Hade det varit den svenska modellen som levererade hade spelarna bara suttit 1.20 av 2 minuter i utvisningsbåset – så kallad två tredjedelsfrigivning. Hade det varit den svenska modellen som levererade hade domaren inte vågat åka in i motståndarzonen utan eskort av linjemännen. Hade det varit den svenska modellen som levererade hade det varit väldigt sällsynt med utvisningar, och den svenska klacken hade demonstrerat högljutt mot varje försök att skicka en spelare av planen. Varför inte lite skyddstillsyn på isen? Eller samhällstjänst vid ismaskinen i pausvilan...

Hade det varit den svenska modellen som levererade hade Tre Kronor saknat ett fungerande försvar på isen, men planerat för hur man skulle lyckas skrapa ihop några fungerande backpar till ishockey-VM 2024 i Sydossetien. Hade det varit den svenska modellen som levererade hade några kända sossar manat till bojkott av såväl finalen som firandet på Sergels Torg. Varför skall man stötta och hylla ett par rika, landsflyktade skattesmitare...

DEN SVENSKA MODELLEN

”Det gamla” är ... för att spetsa till det... liktydigt med ”det förbrukade”. Vi kan se det i hanteringen av de riktigt gamla människorna, dem som vi uppfattar som vårdpaket...

Också i traditionella samhällen är det ett helvete att bli gammal och beroende. Om vi tar bondesverige som exempel, hur många har inte under stor vanvård dött i uthus och på vindar...

Men de gamla och döende är fortfarande någorlunda närvarande i det vanliga livet. I vårt moderna samhälle transporteras de undan. Om vi säger att livet är ett slags språk som vi talar med varandra, så transformeras de icke-ungas liv, till ett språk som vi evigt unga inte vill och ibland inte heller kan tala...

Långvårdens och servicehusens alla främmande språk. Att bli gammal och inkontinent, inte bara rent fysiskt utan också i form av beroenden, är liktydigt med en otillåten gränspassage...

Vi som ännu inte har hunnit dit drar en gräns kring dessa ”felande” individer. De är farliga för de värden som vi hyllar. De har ett mana, en kraft att förstöra. I den meningen blir de tabuiserade – orena inte bara i fysisk utan också i rituell mening. Eller också bara främmande, fullständigt främmande språk. Sådana som vi tar avstånd ifrån, som vi överlåter till vårdpersonal och andra experter att ta hand om...

Om du lyckas med ungdomsprojektet så blir du, så länge det varar, en samtida med dina barn. Men om du misslyckas, om du blir sjuk och gammal, så blir du en främling också för dem. Ungdomen är en fantastisk länk som kan trolla med tiden och smida samman generationerna med varandra. Men när det misslyckas, eller så småningom spricker, så spricker det med besked...

När det moderna samhällets trolleri med teknologin misslyckas, när inte längre krämer och kirurgi fungerar, så är floppen total. Ungdomen är i det perspektivet inte ett skede i livet utan ett kapital. I Hollywood, läste jag någonstans, är det svårt att hitta naturligt åldrade skådespelare. Nästan alla har i kampen för att behålla sin ungdom investerat så mycket i plastikkirurgi, att de inte längre går att ställa framför en kamera.

Tidsresenärer

tis 23 maj 2017

Alla puckar på jobbet...

flygarhelgen måste nog tas i anspråk... minst...

Rita på det gamla vanliga sättet i 2D...

Å andra sidan... vad spelar det för roll vad man använder för verktyg så länge man tänker

i 3D...

Prisad vare mångfalden... tandkrämer, pensions-fonder, kulturer och annat... på samma ställe...

Vi skall värna det öppna samhället. Islam är en fredens religion. Det stora problemet i sammanhanget är i själva verket den oförblommerade rasismen, inte minst med tanke på att just muslimer är en grupp som drabbas särskilt hårt av dåd som gårdagens. Den som blir upprörd över gårdagens illdåd är en dålig människa, och det enda anständiga förhållningssättet är nu att vända andra kinden till. Sist men inte minst visar massakern i Manchester på något sätt (exakt hur förklaras inte, men emfasen går inte att ta miste på) hur fullständigt fel multi-kulturalismens kritiker haft hela tiden...


Dessa floskler är i själva verket en progressiv kakistokratis besvärjelser. Det hela är ett exempel på hur fashionabelt det blivit att ta sin tillflykt till en fantasivärld varje gång verkligheten inte visar sig överensstämma med de anemiska, myopiska och akademiskt inavlade föreställningar som människor hyser om världen utanför den egna naveln. Det hela hade varit skrattretande, vore det inte så förbannat kusligt...

En progressiv kakistokratis besvärjelser

mån 22 maj 2017

Alla puckar på jobbet...

Dellner Dampers buffertar spelar en roll på jobbet... så är det när man ritar åt Jernhusen just nu...

Rita på det gamla vanliga sättet i 2D...

Å andra sidan... vad spelar det för roll vad man använder för verktyg så länge man tänker

i 3D...

Nationalismens nya högtidsdag...

För en dag eller två blir alla om inte nationalsocialister... så åtminstone extremhögernationalister...

Fast i morgon återgår vi till det normalt goda i globalistisk postmodernistisk anda...

Stefan Löfven buas ut på Sergels torg…

sön 21 maj 2017

Alla puckar på jobbet...

ibland klumpar dom ihop sig, jobben alltså...

Rita på det gamla vanliga sättet i 2D...

Å andra sidan... vad spelar det för roll vad man använder för verktyg så länge man tänker

i 3D...

En sång när man är ledsen och bedrövad...

Åtminstone för Sparreholmarn...

Jerry Garcia är alltid en tröst i bedrövelsen... mera som sig själv än i Grateful Dead... ingen kan så många låtar som han... coversenarnas mästare... Bob Dylans jämnbördiga motpol... Dylan och texten, Garcia och musiken...

 

https://i.ytimg.com/vi/671AgW9xSiA/hqdefault.jpg?custom=true&w=246&h=138&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=67&sigh=AurKfAwSwpX13vAkSjA-GLQdp7oThe Grateful Dead - Ripple (Studio Version)

Grateful Dead – Ripple Lyrics

EASY GUITAR CHORDS FOR RIPPLE

If my words did glow with the gold of sunshine
And my tunes were played on the harp unstrung
Would you hear my voice come through the music
Would you hold it near as it were your own?

It's a hand-me-down, the thoughts are broken
Perhaps they're better left unsung
I don't know, don't really care
Let there be songs to fill the air

[Chorus]
Ripple in still water
When there is no pebble tossed
Nor wind to blow

Reach out your hand if your cup be empty
If your cup is full may it be again
Let it be known there is a fountain
That was not made by the hands of men

There is a road, no simple highway
Between the dawn and the dark of night
And if you go no one may follow
That path is for your steps alone

[Chorus]

You who choose to lead must follow
But if you fall you fall alone
If you should stand then who's to guide you?
If I knew the way I would take you home

Fortsättning