Sh lånar Mäkis suveräna bild på det korporativistiska partiet där även SD ingår...

Mäki... bäst på plan, i skrået karikatyr-tecknare... fortsätt med det...

En samling hjärntvättade skråpukar i korporativistisk samverkan... för inte faen har dom någon annan målsättning än att tillsammans rädda det välfärdsindustriella komplexet och framför allt sina välbetalda egna jobb...

tors 10 maj 2018

Mörka sossetroll förvrider verklig-heten. En affärsidé som inte gick hem, importera invånare var kanske lönsamt när statens välvilliga bidrag strömmade in men nu får kfv-arna betala dyrt för dom nya invånarna som fortsätter att drälla in enligt polisen... affärsidén med att importera invånare kan bara sluta med konkurs...

Stefan Löfvens tydliga besked om att Socialdemokraterna kraftigt skärper asylpolitiken är välkommet. Sverige har tagit ett oproportionellt stort ansvar för migrationen till Europa.  Samtidigt har mottagandet och återvändandet fungerat allt för dåligt. De besked som nu ges är i linje med den uppfattning som vi återkommande har haft från Socialdemokraterna i Katrineholm. Inriktningen på ordning och reda är klassiskt socialdemokratisk...

Sverige har under det senaste decenniet tagit ett mycket större ansvar för europeisk flyktingpolitik än vad som varit rimligt. I Sverige har dessutom ofta ett mindre antal kommuner och bostadsområden fått sköta det som borde varit ett brett nationellt ansvar. Att Socialdemokraterna nu vill sätta ett tak för det svenska mottagandet till vår andel av EUs mottagande är därför positivt. Det är också bra att vi är tydliga med att staten ska sköta mottagandet i ankomstcentra. Inte kommunerna genom EBO...

Grunden i en reglerad migrationspolitik är att den som får avslag på sin ansökan lämnar Sverige. Att inte kunna stanna i landet illegalt efter avslag för att efter några år söka igen är en viktig förändring. På samma sätt ska man inte ha möjligheter att byta mellan asyl- och arbetskraftsinvandring genom s.k. spårbyte. För oss är det också självklart att man inte ska kunna få kommunalt försörjningsstöd om man inte har rätt att vara i landet...

Kraftigt skärpt asylpolitik

Även om gränspolisen griper de som inte ska komma in i landet, tvingas de släppa dem. Konsekvensen blir att vi aldrig ser dem mer, säger gränspolisen. Antalet ille-gala migranter ökar därför med tiotusentals, enligt prognoserna...

Samtidigt som regeringen gång på gång förlänger de tillfälliga gränskontrollerna sex månader i taget mot Danmark och Tyskland slår gränspolisen i Skåne larm om stora brister i systemet...

Vi kan i dag kontrollera 95-97 procent av alla som passerar, säger Michael Mattsson, gränspolischef i södra Sverige till DN...

Varje vecka fastnar 150-200 personer i gränskontrollerna vid Öresunds-bron, i Trelleborg och Helsingborg. Men förvarsplatserna är så få att polisen ständigt tvingas släppa folk som saknar rätt att vistas i landet...

Polisen har begärt fler platser men idag finns bara 357 förvarsplatser för hela Sverige. Detta i ett land som tagit emot 10.000-tals migranter per vecka, under 2015. De som släpps ska återkommande anmäla sig hos polisen...

Men den faktiska konsekvensen blir att vi aldrig ser dem mer. Och det är en jättebrist. Hela systemet fallerar ju när saker och ting inte fungerar, säger Mattsson...

Gränskontrollerna i kaos

Infrastrukturutbyggnad i Kina och Sverige... i Kina görs oerhörda investeringar i infrastruktur. Tunnelbanor, höghastighetståg, motor-vägar och flygplatser byggs ut i en rasande fart. Exempelvis tunnelbanan i Shanghai invigdes ungefär, när jag kom till Kina 1994, då med en linje med ca ett dussin stationer. Idag finns det 16 linjer omfattande 650 km med ca 400 stationer och 2020 tillkommer ytterligare några linjer med ca 150 km och med ca 100 stationer...

Höghastighetstågen har byggts ut till att omfatta minst 20.000 km och 2020 kommer det att vara 30.000 km. Idag åker man de 132 milen mellan Peking och Shanghai på ca 4,5 timmar och det kostar ca 700 SEK. Höghastighetstågen är inte bara en lyx för affärsresenärer, utan används även för daglig långpendling och lokalt resande mellan närbelägna städer. Den gamla järnvägen har rustats upp och elektrifierats och några gamla träsliprar ser du inte längre...

Motorvägar fanns knappt för 24 år sedan. Idag har hela landet täckts av motorvägar, såväl mellan regioner som inom de stora städerna. Det är givet att denna infrastrukturutbyggnad kan inte fortgå i evighe utan måste så småningom mattas av betydligt. Tänk efter vilka ekonomiska resurser, som då frigörs...

Jämför man detta med Sverige, så ser man hur efterblivna vi har blivit. Vi har svårt att underhålla vår befintliga struktur, så den inte faller sönder. Vi har ju inte ens motorväg hela vägen mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö fattas också en liten bit genom Ljungby. Vi drömmer ju just nu om nya höghastighetsbanor, vilket, om de kommer till stånd, kommer att bli verkliga gökungar, som kommer att ta resurser från många andra investeringar och om man då inte bor i några av de få orter, som dess linjer kommer att serva, kommer man att ha mycket ringa nytta av alla de skattepengar, som kommer att förbrukas...

Mina intryck av Kina

Sverigedemokraterna ökar mest och blir näst största parti i Sentios/Nyheter Idags senaste mätning. Samtidigt åker Liberalerna och Kristdemokraterna ut ur riksdagen.

Sverigedemokraterna är det parti som ökar mest när det bara är fyra månader kvar till valet...

I Sentios senaste mätning ökar partiet från 21,4 till 23,1 procent och blir också det näst största partiet...

Detta efter Socialdemokraterna, som minskar från 25,9 procent i april till 25,3 procent i maj...

– Kampen om förstaplatsen i svensk politik är fortfarande öppen, säger SD-gruppledaren i riksdagen Mattias Karlsson till Nyheter Idag...

Tidningen menar att valet kan bli en kamp där Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna slåss om platsen som största parti...

Moderaterna ökar också men bara från 20,1 till 20,4 procent av rösterna. Ulf Kristersson-effekten verkar alltså ha stannat av...

Under riksdagsspärren ligger Kristdemokraterna med enormt låga 2,1 procent (- 0,3) samt Liberalerna, som går från 4,4 procent till 3,7 procent. Miljöpartiet hamnar över spärren på 4,4 procent...

Centerpartiet, som nyss beslutade att låta 9.000 afghanska män utan asylskäl stanna i landet, backar från 7,6 till 6,4 procent...

Mätningen genomfördes med webbpanel mellan 4 och 7 maj med totalt 1010 intervjuade personer...

SD snart ikapp S – får 23,1 procent och blir näst största parti

ons 9 maj 2018

Folkhälsomyndigheten oroar sig över att ”allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa” och har därför skrivit en rapport i ärendet. Med psykisk ohälsa menas att lida av psykosomatiska symtom...

För mig framstår frågan inte som om den skulle mäta psykisk ohälsa utan i stället i vilken grad intervju-personerna tycker synd om sig själva. Vårt samhälle, vår välfärdsstat, accepterar att låta sig styras av i vilken utsträckning barn i yngre tonåren väljer att tycka synd om sig själva...

Jag inser plötsligt att min tankegång för mig in på områden som är minerade med politiskt korrekta försåtminor. Som jag verkar tänka får man inte tänka. Man ska tycka synd om barnen om de tycker synd om sig själva. Barn har nämligen inget eget ansvar. Om de blir arga flera gånger om dagen och lider av sin ilska är det inte deras fel, utan samhällets, och det är samhällets skyldighet att hantera situationen. Barnen är offer och samhället är förövaren. Det är Folkhälsomyndighetens perspektiv...

Uppriktigt sagt, detta är ett perverst perspektiv. Det kan bara leda till två saker varav den ena är oavsiktlig och den andra är avsiktlig. Den första är att barnen aldrig får mogna och ta ansvar för sitt eget psykiska tillstånd. Ens tillkortakommanden och besvär är ju alltid någon annans fel. Den andra och avsedda effekten är att omhändertagande-apparaten, det välfärdsindustriella komplexet, får nya uppgifter...

Vem som helst fattar i vilket härad problemens lösning ligger. Mer resurser till de pedagogiska institutionerna, såklart. Barnen mår sämre och därför måste Skolverket ha större anslag. Av barnen och deras föräldrar förväntas inget alls när det gäller att förbereda barnen för framtiden, av välfärdssystemet allt. Det gillar välfärdssystemet...

Samhället är förövaren

Vad händer med folket när en uppfattning ena dagen påstås gränsa till "nazism" och den andra dagen är fullt godtagbar? Kappvändandet kan utlösa en backlash där verklig extremism frodas, skriver Mustafa Panshiri och Jens Ganman...

Hur reagerar ett folk, kollektivt, om det på så kort tid tvingas processa sådana moraliska och intellektuella lappkast...

Hur utvecklas debatten på sikt om en uppfattning ena dagen gränsar till "nazism" och den andra är fullt godtagbar? Risken finns att förtroendet för våra folkvalda devalveras avsevärt när debatten kring den misslyckade integrationen tillåts skifta färg lika snabbt som en kameleont...

De är själva en del av populismen de varnar för. Än värre blir det när det politiska etablissemanget förväntar sig att medborgarna ska svälja omsvängningarna snabbt och utan att trilskas. Då kommer vi att få en backlash där verklig extremism frodas och riskerar att få en djup, folklig förankring...

Både högern och vänstern varnar i dessa dagar för populism, men de förefaller inte märka att de själva numera verkar i just den fåran...

Var går gränsen för flyktingpopulismen?

Den här tiden på året sönderfaller mänskligheten i två delar med tydliga skiljelinjer mellan sig: de som har trädgård och de som inte har det. Alla som har trädgård vet att de första veckorna i maj ställs allting – hela livets drama – på sin spets. Trädgården formligen gallskriker på kraftfulla insatser, och hänger man inte med då är allting förlorat...

Folk som inte har trädgård lever på sina liv som vanligt och tror att man har tid att umgås med dem, prata bort en stund eller svara på deras mail. Föga anar de hur vi har det, vi som har trädgård. Hur vi kämpar mot stressen varje minut på dygnet...

Om man har trädgård tycker man att alla som inte har trädgård badar i oceaner av tid. Tid som vi som har trädgård inte har. Lugnt och makligt kan de ägna sig åt vad de vill, utan minsta förståelse eller barmhärtighet med alla oss som är underkastade trädgårdens plikter...

Det japanska vinterkörsbärsträdet blommar. Det snöar små flingor av rosa körsbärs-blomblad över mig där jag sitter på uteplatsen, det snöar blomblad i mitt hår och i min kaffekopp, de bildar små rosa drivor på marken... Jag sitter under det japanska vinterkörsbärsträdet, det sträcker sina grenar över mig, och hela tiden hörs det dova surret av hundratals lyckliga bin som suger nektar ur blommorna. Då vet jag varför jag har en trädgård...

Det snöar rosa körsbärsblommor i mitt kaffe

Politiker och Journalister har med sitt trixande gjort sanning till lögn och lögn till sanning. De har medvetet svartmålat sanningen för “den goda saken”. De har förstört livet för många som stått upp för den av dem medvetet mörkade delen av sanningen...

Nu har de (S + M) svängt om och låter själva som SD gjorde för något år sedan. Tidigare kallade de den person som framförde sådana åsikter de framför idag för rasist, nazist, xenofob, islamofob, ja, denne var en beklagansvärd mörkermänniska. Någon som samhället borde ta avstånd ifrån. Det här har i de allra flesta fall skett medvetet, man har medvetet motarbetat sanningen. Nu försöker de smita undan sitt ansvar med att de varit NAIVA. Att med slug teknik ljuga och smutskasta människor som stått upp för det som är sant, är det naivt? Ingalunda. Det är lögn – det också!

Det är det sista som retar mig mest, att lägga skulden för sina hopsnickrade lögner och smutskastning av andra människor på naivitet. Löjligt.
Stå upp – ta ansvar! Gör avbön – be om förlåtelse, erkänn lögnerna, upprätta sanningssägarna!

Varför är kvinnliga komiker under-representerade i program typ Parlamentet och dess brittiska motsvarighet? En avhandling verkar bekräfta att kvinnor inte är lika roliga som män...

Jag upplever själv att många kvinnliga komiker ligger på gränsen till aggressivitet i sina skämt, vilket gör att de faktiskt inte är roliga. Det är när man på ett kärleksfullt sätt kan driva med sig själv och andra, eller driva med falska ideologier och uppblåsthet, som det blir roligt. De samhälleliga kraven på att bevaka sina gränser ur perspektivet att man ständigt är förtryckt, gör att många kvinnliga komiker inte törs vara sårbara. Feminister är aldrig roliga. De får inte skämta om kvinnlig svaghet och relationer och sådant som går emot de nya tvingande könsrollerna. Bristen på roliga komiker avspeglar ett samhälleligt förtryck av kvinnor. Myten är att detta skapas av en patriarkal miljö. Det är precis tvärtom, det är skapat av det feministiska samhällets krav...

Bloggläsare början av maj 2018

tis 8 maj 2018

Sveriges restriktiva asyl-politik ska ligga fast tills EU har infört en gemensam politik. Det sade stats-minister Stefan Löfven och migrationsminister Helene Fritzon på en pressträff i fredags...

Det innebär till exempel att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel även i fortsättningen – och rätten till familjeåterförening begränsad. Omsvängningen riskerar att inte bara ge valarbetare whip-lash skador, den riskerar att få partiet att vittra sönder. Mitt i en valrörelse...

https://revive.nyheteridag.se/www/delivery/lg.php?bannerid=83&campaignid=24&zoneid=62&loc=https%3A%2F%2Fledarsidorna.se%2F2018%2F05%2Fde-snabba-forandringarna-pulvriserar-socialdemokratin%2F&referer=http%3A%2F%2Fledarsidorna.se%2F&cb=351986e428

Den nya riktningen som av Löfven kallas för ”traditionell socialdemokratisk politik”, ligger väl i linje med Moderaternas förslag. Och partiledaren Ulf Kristersson (M) har meddelat att han vill se en bred överenskommelse om migrationspolitiken efter valet, där Moderaterna tillsammans med Socialdemokraterna sätter agendan...

Vi har fattat beslut helt utifrån vad kongressen har sagt. Vi behöver ha en restriktivare migrationspolitik; Sverige kan inte ha en migrationspolitik som väsentligt avviker från omvärlden. Det är vi helt överens om som parti och det är det som vi fullföljer nu...

Socialdemokraterna har fem sidoförbund, förutom SSU, är det kvinnoförbundet, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, S-studenter och HBT-Socialdemokrater. Alla går emot ledningen – och vill att partiet ska stå upp för permanenta uppehållstillstånd och att det ska bli lättare för familjer att återförenas...

De snabba förändringarna pulvriserar socialdemokratin

De snabba förändringarna pulvriserar socialdemokratin

Det var ett nattpass, på ett sjukhus. Det var jag och det var hon, min kollega från ett land långt bort. Vi hade jobbat tillsammans i några månader och hade precis börjat känna varandra... har man inte legat inne, förstår man inte undanträngnings-effekten...

Där stod vi korridoren och hon grät som ett barn, i min famn och med tårar som rann längs hennes nougatbruna kinder och ner på min ölmage...

Hon hade mött den onda oviljan. Oviljan att förstå att den här arbetsplatsen, i den här staden och det här landet är något annorlunda än det land den där hemska mannen hade flytt ifrån...

Han låg där inne, på rum nummer 8, och skrek. Vad han skrek fattade inte jag ett dugg av, men han lät arg och vansinnig. Men min kollega fattade varje ord, och varje mening – och hon ryckte till för varje gång han skrek. Tårarna fortsatte rinna, och allt jag kunde göra var att lova att ta hand om det där gapande monstret under resten av vårt arbetspass...

Min kollega kom från ett land i Mellanöstern, ett land där religionen tog stor plats. Min kollega bar inte huvudduk, hon skakade hand med män och den där natten stod hon sökte tröst hos mig – en fet, okänd hedning. Jag vet inte om hon betraktade sig som muslim, ateist eller något annat. Men det där gapande fanskapet på rum 8 betraktade henne som oren, smutsig och hemsk. Hon skulle dölja sin hud, hon skulle ha huvudduk och hon skulle veta sin plats. Jag vet inte vad han skrek, men det var säkert inga snälla saker. Han var ett bevis på den onda oviljan att vilja anpassa sig vår syn på den jämlika kvinnan, den frigjorda kvinnan...

DEN ONDA OVILJAN

Det finns saker alla vet. Och eftersom alla redan vet, behöver det inte undersökas närmare. Då en ny under-sökning av det alla vet inte har gjorts, kan de som inte vill att vi ska veta hävda att vi egentligen inget vet...

Ungefär så kan situationen kring invandrares överrepresentation i brottslighet, i synnerhet sexbrott, beskrivas. Regeringen gav Brottsförebyggande rådet i uppdrag att titta på orsakerna till den ökade kriminaliteten men gav inga direktiv för att specifikt titta på gärningsmännens bakgrund. Regeringen visste förstås att Brå själva inte skulle initiera detta, och vips var den frågan borta...

Det regeringen har gjort är smart: den har gett Brå i uppdrag att utreda orsakerna till det ökade antalet sexualbrott men inte att titta på gärningsmännen. Löfven påstår nu att det är upp till Brå att avgöra om de vill undersöka gärningsmännens ursprung, men enligt Brå själva ” finns inte de datakällor med för att vi ska kunna redovisa gärningsmännens härkomst” i regeringens uppdrag. Dessutom måste Brå av resursskäl prioritera det som faktiskt står i uppdraget. Statsministern är alltså direkt oärlig när han påstår att Brå kan undersöka vad de vill...

Stackars övergivna våldtäktsmän

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. 

Förutom en ny struktur och ett mer enhetligt språk så är skillnaden mellan den nya och gamla liten... regeringens fångstarmar når långt... korporativismen är väl utvecklad ner till bygde-råden...

Enligt kommunallagen har varje kommun i Sverige, till stor del i alla fall, självbestämmanderätt, vilket betyder att de bestämmer själva över sina angelägenheter...

Problemet är dock att rikspolitikerna sedan länge alltmer inskränkt det kommunala självstyret genom att detaljstyra kommunernas verksamheter. De två kanske mest genomgripande förändringarna skedde 1965, när kommunernas ansvar för polisen överfördes till staten, och 1991 då ansvaret för skolan trycktes ner till kommunerna...

Men det finns en uppsjö av andra beslut som klart inskränker det kommunala självstyret. Ett flagrant exempel är skatteutjämningssystemet, där kommunernas grundlagsfästa rätt att beskatta sig själva är satt ur spel i och med att en kommunmedlems skattepengar genom riksdagens beslut skickas till en annan kommun...

Gästskribent Lars Hässler: Ska vi skrota kommunerna och lägga ansvaret på länsstyrelserna?

mån 7 maj 2018

En fasansfull samling härskna globalistnötter...

1.       

 

https://i.ytimg.com/vi/hTbvoiTJKIs/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDOpV-omYjX2qV0AA8HOnZLPWJgsQCorporatefascism,

The destruction of america's middle class

https://i.ytimg.com/vi/tsPGHBLcLtc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBxIHBGzwOdfIglFKXUdbiv8crPyARalph Nader, The Road to Corporate Fascism

En som tidigt förstod...

Korporativismen eller mjukisfascismen dödar medelklassen, det förstod Nader för länge sedan...

SVT partiledardebatt visar hur valrörelsen kommer bli och en indikation på vad som kommer efter

När det här publiceras har nästan ett halvt dygn passerat sedan stats-ministern skapade TV-historia, i Agendas partiledardebatt. Den sittande statsministern, utskrattad av stora delar av publiken under ett replik-skifte med Åkesson...

Statsministern ville styra över en debatt och diskussion om våldtäkter och utvisningar till att handla om lagen om anställningstrygghet, LAS, och undantag från den lagen som skulle skapa otrygghet bland kvinnor. Det gick inte så bra...

En normalt funtad människa ser ökningen av gruppvåldtäkter som en en landsomfattande katastrof. Men inte statsministern. Löfven kan till och med leda in en debatt i direktsänd TV om varför våldtäkterna ökar i landet till att handla om försämringar i lagen om anställningsskydd. Inte ens mina mest hängivna sosse-vänner kunde förstå vad som hände där, i TV-studion. Statsministern skapade TV-historia, och de andra partiledarna kunde bara känna in situationen. Ångest? Medkänsla? Skadeglädje? Förvirring?

Landets statsminister förstärkte bilden av sig själv som en politisk driftkucku. Ett halvt dygn efter debatten ekar publikens skratt i min skalle. Jag tittar på klippet, och fattar inte att detta är den person som sossarna ansåg lämpligast att leda partiet. Hade inte Sveriges största parti verkligen inte någon bättre, mer lämpad och tilltalande person att skicka fram efter att man hade avsatt Juholt...

STATSMINISTERN


KRIMINALITET. I en granskning pekar Aftonbladet på att antalet domar för gruppvåldtäkter har fördubblats på bara fyra år. Det handlar om 112 män som fällts i domstol för gruppvåldtäkt...

Nu följer Aftonbladet upp den granskning som tidigare Expressen gjort om denna utstuderade och grova våldskriminalitet. Samtidigt förtiger och döljer myndigheter och Brottsförebyggande rådet alla fakta kring denna uppmärksammade brottslighet, vilket sker på uppdrag av justitieminister Morgan Johansson (S) som i riksdagen sagt att vi behöver inga nya fakta om vilka som begår grova brott...

Det finns en faktisk överrepresentation av invandrare i brottsstatistiken och det beror i huvudsak på de förhållanden de lever under i Sverige, som klassförhållanden, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi...

Av någon anledning förklarar inte Sarnecki varför så få ur svensk arbetarklass och svenska lågavlönade begår gruppvåldtäkter...

Gruppvåldtäkter fördubblade på fyra år

Så har det varit partiledardebatt igen. Kanske är det mest intressanta det vi inte fick se. Stats-tv:s studio var fylld med partiledare som anser sig veta allt - och som gör anspråk på att vilja styra och ställa över allt och alla...

De vill bestämma över våra liv. De vill ha makten över två tredjedelar av våra inkomster. De har ett centralistiskt perspektiv och ägnar sig gärna åt micro management. Men vad vi får är vårdköer, en havererad polis, en skola i kris och skrytbyggen. Är det förvånande?

Det verkligt intressanta är den spontana ordning och utveckling som hamnar i skuggan av dagens partipolitiska gnäll: Människors initiativkraft, kreativitet och företagsamhet. Entreprenörskapets förmåga att skapa utveckling. Mångfaldens och det frivilliga samarbetets förmåga att sålla fram de bästa och rimligaste lösningarna... Allt detta som kvävs av våra riksdagspartiers arroganta och monolitiska förhållningssätt till vårt samhälle...

Det handlar om att politiken dödar idéer, initiativ, projekt, samverkan och spontan utveckling - innan sådant ens hinner se dagens ljus. Istället vill riksdagspartierna att alla skall göra likadant, gå i takt och att en storlek skall passa alla. Det är här det behövs en politisk motkraft - som vill rulla tillbaka överhetens centralism och istället befria människan. Vilket dagens riksdagspartier aldrig kommer att medverka till...

I skuggan av partiledardebatten

sön 6 maj 2018


Socialdemokraternas mer och mer kraftfulla avståndstaganden från partiets tidigare mitt Europa bygger inte murar-linje är naturligtvis i grund och botten ett utslag av en sund utveckling. Partiernas tidigare linje i migrations-frågan har inte bara blivit ohållbar, den har blivit till någonting man under inga som helst omständigheter längre vill kännas vid...

I stället tävlar partierna nu med varandra om vem som har den hårdaste migrationspolitiken. Miljöpartiet och Centern har på några få år gått från att vara de chicaste accessoarerna sedan jätteplast-tunnorna med sugrörslatte, till att utgöra generande bihang som varje statsministerkandidat med själv-aktning desperat gör allt för att slippa förknippas med...

Inte desto mindre saknar fredagens socialdemokratiska utspel om en stramare migrationspolitik all trovärdighet. De vaga och motsägelsefulla löftena om en striktare migrationspolitik skall nämligen, om man väljer att tro på vad Socialdemokraterna säger, infrias först efter valet.

Före samma val, däremot, ämnar Socialdemokraterna genomdriva en redan infamös lagändring som ger 9 000 utan asylskäl uppehållstillstånd i Sverige. Med andra ord tänker man fram till valet driva en linje som utgör den diametrala motsatsen till den politik man nu under buller och bång lovar att driva efter valet, om väljarna bara först ger dem förnyat förtroende...

Det hela är med andra ord ungefär som när en storspelare med enorma skulder ber dig att idag låna ut 100 000 kronor för att veder-börande om ett halvår skall kunna förverkliga en lysande företagsidé. Företaget skall startas, utlovar den presumtiva låntagaren, efter att vederbörande genomgått en behandling för samma spelmissbruk som spelaren i fråga dock ämnar fortsätta med under fyra månader till. Under tiden, intygar dock spelmiss-brukaren, kommer de pengar du lånar ut givetvis inte användas för att bekosta något spelande.

Socialdemokraternas utspel om en strängare migrationspolitik saknar varje form av trovärdighet

Det omöjliga har blivit möjligt. Det som inte gick, på grund av konventioner, är nu socialdemokratisk politik och ett sätt att ta ansvar för landet. Att det blev så är övriga EU:s fel...

Sammanfattningsvis är den nya socialdemokratiska migrations-politiken, eller ”inriktningen” som migrationsministern vill kalla den, lite svår att ta på allvar när samma parti samtidigt vill låta ensamkommande unga män utan asylskäl stanna...

Den schizofrena politiken kan sammanfattas som: Barn till föräldrar som fått avslag på asyl ska inte längre få gå i skolan. Men vuxna män som påstod sig vara barn och fick nej på sin asylansökan får stanna om de bara lovar att gå i skolan...

Det krävs tillgång till hallucinogena droger för att kunna finna någon sorts logik i detta...

Det (o)möjligas konst

Svensk politik är tydligen på väg mot någon sorts långvarig seans med S&M. Sossar och moderater är tydligen sugna på ett intimt samarbete om migrations-politiken...

Två partier som för bara några år sedan vägrade prata migration och problem gör det nuförtiden.  S&M har snott retoriken och politiken av det parti som alltid har tjatat om problemen med migrationen, bara för att slippa prata med det partiet. Det är Sverigedemokraternas väljare man är ute efter, både från vänster och höger.

S&M kan också betyda sado-masochism. Sadomasochism är en relation där smärta och lidande skall skapa njutning. Smärta och lidande finns det mycket av i svensk politik. S&M står för en hel del av det. Partierna alltså. Det svenska folket kan väl möjligtvis betraktas som masochister som låter de partierna styra landet, S mer än M.

Moderaterna vill komma överens med Socialdemokraterna om migrationspolitiken, helst innan valdagen. Socialdemokraterna agerar inte som om de vore svårflörtade. Tvärtom faktiskt. Man tycks bara ha ögon för varandra, men inte för sina partners. Man vägrar titta på det där panikragget inte alls för den som lyft fram smärtan och lidandet i tid och evighet. Inte ännu iallafall...

S&M

Detta är den andra delen av lördagsintervju 20 med Lars Bern där vi talar vi om globalisternas misstag att understödja massmigra-tionen till Europa och Sverige...

Resultatet har blivit att stödet till de politiker som går globalisternas ärenden har minskat kraftigt och att flera länder inom EU reser sig mot migrationen...

Anmäl dig snarast till Svensk Webbtelevisions konferens om "Det stora bedrägeriet- största bedrägeriet i Sveriges historia"...

Lördag den 19 maj är alla Swebbtv´s supportrar välkomna till nästa möte om det stora bedrägeriet som pågår i Sverige och som handlar om 1000-tals miljarder som omfördelas inom Sverige...

Och vad värre är vi riskerar förlora kontrollen över det mest värdefulla vi tillsammans äger: vårt land...

https://i.ytimg.com/vi/9R2kraipehE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCb8kgFYERy_7Kgu9rmFR8_IjAOTwLördagsintervju 20 del 2 - Lars Bern om globalisternas fyra stora misstag.

lör 5 maj 2018

Korporativismen breder ut sig... en form av mjukis-fascism, företagsfascism alternativt globalistfascism, som när den försvaras av 

militär förvandlas till musse-fascism...

Den tyska medelklassens berättigade oro och ångest inför sin livssituation är själva grundförklaringen till nazismfascismens framväxt. Det var inte ett gäng heilande ungdomar som skapade den nazistiska rörelsen, utan medelklassens skräck. Om den demokratiska staten hade kunnat skänka medelklassen framtidshopp så hade det inte blivit något av Hitler och hans anhang...

Sådana som Madeleine Albright, som i övrigt verkar vara ett begåvat och rivigt fruntimmer, tycks inte ha begripit detta. De har rätt, som jag uppfattat det, i att ”fascismen är ett allvarligare hot nu än någonsin tidigare sedan andra världskriget”. Men det beror inte på Viktor Orbán eller Abd al-Fattah al-Sisi eller ens på Donald Trump, utan på att medelklassen i de olika länderna upplever att deras mark börjar gunga under dem. Går det för långt så välkomnar de sådana som Hitler och Pinochet...

I stället för att förfasa sig bör etablissemangen uppföra sig så att medelklassens oro mildras...

"Morgondagens fascister kommer att kalla sig antifascister"... oavsett om han har sagt så eller inte, har det ju blivit så... allt fler har börjat förstå detta...

Anders Svensson kommenterar:

Ska man skriva om fascism eller nationalsocialism, börja med att placera dem rätt på den politiska skalan över ideologier. Både fascism och nationalsocialism är socialistiska ideologier som tillhör vänstersidan. Där befann de sig också till slutet av Andra Världskriget.

Efter Andra Världskriget ville de socialistiska ideologier som fanns kvar distansera sig från fascister och nationalsocialister eftersom de inte ville ha sin ideologi förknippade med dem. Medvetet placerade man fascister och nationalsocialister på högerkanten. Därmed skapade de även en legitimitet för de massmord socialister och kommunister har ägnat sig åt efter Andra Världskriget, eftersom debatten i stort mest handlar om Tysklands koncentrationsläger och inget om läger i andra länder eller att Fidel Castro är den värsta massmördaren av alla under 1900-talet om man ser till landets invånarantal.

Citat av Madeleine Albright i artikeln kan var och en läsa som att det är skrivet av en fascist. Exakt så kommer fascismen att introduceras genom att fascisterna varnar för just det de vill införa.

Fascism runt knuten?

fre 4 maj 2018

Varning för troll...

I allt som är obegripligt med både idén att ge just afghanska män en gräddfil i systemet, och att ett borgerligt parti som Centern stödjer det, är just frågan varför denna grupp ska ha privilegier det mest obegripliga...

I statistiken jag fått från Migrationsverket kan man se att 18 648 kvinnor som vid asyltillfället uppgav att de var 19-29 år, det vill säga vuxna men just i den ålderskategorin de afghanska männen hamnar i...

Dessa kvinnor sökte alltså asyl som vuxna, de var ärliga från början. Och har väntat på asylboende istället för att få resurser som skulle gått till barn. De har kostat staten 1 miljon mindre per person och år än de afghanska män som sedan bedömts som vuxna...

Varför media och centerpartister envisas med att kalla det “fått åldern uppskriven” är oklart. De har av Rättsmedicinalverket bedömts vara vuxna. Att “få ålder uppskriven” antyder att det är något orättfärdigt som drabbat personen. De har bedömts vara vuxna. Punkt... 

Och de som bedömts vara vuxna är inga ensamkommande. De är vuxna asylsökande som tidigare hävdat att de var barn. Innan de bedömdes vara vuxna var de ensamkommande barn. För man är barn om man är under 18. Det finns inget som heter att söka asyl som ungdom. Antingen är man barn eller vuxen. De kvinnor som sökte asyl som vuxna kallas inte asylsökande ungdomar även om de är under 25 år... 

Min fråga är till Centern och alla socialister som röstade för lagen: varför struntar ni i alla unga kvinnor som sökt asyl? Varför är det 9 000 vuxna afghanska män som får hela ert medlidande och därför alla rättigheter? Varför ska de 18 600 unga asylsökande kvinnor som är lika gamla som de afghanska männen inte få stanna och gå i skolan om de vill? Kan ni se dem i ögonen och förklara varför deras liv inte anses lika mycket värt som vuxna afghanska män som ljugit om sin ålder...

Fördel man

Varning för troll... Den palestinske ledaren Mahmoud Abbas uttalande att Förintelsen inträffade ej till följd av nazistiska vanföreställningar om den judiska världskonspira-tionen utan för att judar ägnat sig åt ocker och bankverksamhet har väckt stor och berättigad vrede i Israel...

Abbas resonerar nämligen som nazister brukar göra (om de inte förnekar Förintelsen helt och hållet, vill säga). Judarna fick skylla sig själva, är kontentan. Föreställningen att judar som kollektiv ägnar sig åt ocker och skor sig på andra, och därigenom utgör en tärande och föraktlig grupp i samhället som det är legitimt att göra upp räkningen med, är klassiskt antisemitisk...

Sveriges reaktion blev som väntat undvikande och sval. ”Oacceptabelt” undslapp sig en oacceptabel utrikesminister Margot Wallström...

”Oacceptabelt” har som den minnesgode kanske kommer ihåg blivit statsminister Löfvens standarduttalande så fort han ombeds uttala sig om ett problem. Men när det används om allt i alla sammanhang blir det innehållslöst. Det har inte längre någon innebörd. Att regeringens utrikesminister väljer just detta ord är därför särskilt talande...

Margot Wallström hade kunnat säga ”bedrövligt”, ”avskyvärt” eller kanske till och med ”chockerande”. Men icke. Hon valde det löfvenska nonsensordet ”oacceptabelt”...

Oacceptabelt, sa ministern

Varning för troll... Socialdemo-kraterna har haft pressträff, presenterat siffror och varit så där skamlösa som bara sossar kan vara. Siffrorna som presenterades handlade om migrationen, om volymer.

Löfven och hans migrationsminister stod där och försökte bygga murar med ord. Socialdemokraterna nådde den 4 maj i det närmaste peak-skamlöshet…

Den minnesgode minns hur Löfven lät när dåtidens moderata migrationsminister Tobias Billström pratade om volymer. Det var ett avhumaniserande språk, och det var oanständigt att ens prata på det sättet. Det var ju människor det handlade om. Löfven ville i det närmaste avsätta Billström för att han hade mage att prata om flyktingar som volymer. Volymer som Sverige kunde hantera, volymer Sverige kunde klara av. Idag står den skamlösa socialdemokratin och gör precis samma sak...

Socialdemokraterna och Löfven har inte förstånd eller vett att ens skämmas för hur de har brunsmetat och angripit de som tidigare sagt samma saker som sossarna säger här och nu. Precis som vanligt så finns det en god baktanke när sossarna säger en sak nu, medan det var utstuderad ondska och oanständigt när någon annan råkade säga precis samma sak då.

VOLYMER

Varning för troll...

Som ett exempel på hur ohederlig valrörelser kan vara, se nu på Socialdemokraternas senaste vallöfte om att ”ge 1,2 miljoner pensionärer 600 kronor mer i månaden till en kostnad av 4 miljarder”.

Det är iallafall ungefär så det låter från socialdemo-kratiska företrädare (inklusive de som jobbar som journalister)... Men låt oss granska matten här. 4 miljarder delat med 1,2 miljoner är 3333 (avrundat), vilket då per månad innebär 278 (avrundat). 278 är mindre än hälften av 600...

Så enkel mellanstadiematte avslöjar att endera vilseleder de om kostnaden för staten eller vinsten för de där 1,2 miljoner pensionärerna. Det är då det senare...

För att för det första är vinsten före och inte efter skatt, så nettovinsten blir drygt 30% lägre även för de mest gynnade pensionärerna...

Och dessa mest gynnade är klart färre än 1,2 miljoner, vilket är antalet pensionärer med en bruttopension mellan 9000 och 17000 (de med lägre eller högre pension än så får inget). Det är enbart de som tjänar mellan 11000 och 14000 som får cirka 420 kronor, de mellan 9000 och 11000 eller mellan 14000 och 17000 får mindre, klart mindre ju närmare den lägre/övre gränsen de är...

Regeringens bluffmatte om pensionärer

tors 3 maj 2018

 

Svenska journalister uppger i undersökningar att de medvetet slutat rapportera om vissa ämnen av rädsla för hot. Många överväger att lämna yrket och säkerhetstänk på redaktionerna är numera ett måste...

Att klimatet hårdnat märks också i den vardagliga kommunikationen med läsare. Vi möts allt oftare av intressegrupper som försöker misstänkliggöra de journalister som arbetar på tidningen. I vissa granskningar finns det de som försöker smutskasta journalister som partiska och korrupta. Ibland anklagas tidningen för att gå någon enskild medarbetarens ärenden... menar hon maktens ärenden... Den egentliga anledningen till kritiken är oftast att tidningen inte rapporterat med önskat resultat. I flera trådar på facebook påmålas reportrar mörka avsikter och tidningen som partisk och i allians med de styrande, myndigheter eller parti. Detta när vi gjort precis det vi ska, vårt jobb...

Reportrarna har skildrat vad som hänt, låtit båda sidor komma till tals. Men någon gång måste vi sätta punkt. När vi skrivit 50 artiklar i ett ämne börjar vinklarna vara slut. Den här trenden är givetvis allvarlig, av många skäl. Framförallt för att man försöker så ett frö av misstro mot tidningen och dess trovärdighet. Den säger något om synen på journalistik och journalistens yrkesheder. Men också för att det är ett försök till påverkan. Skriv som vi vill, annars...

Pressfrihetens dag borde inte behövas

Hot mot demokratin genom lagar som inskränker vad och hur journalister kan och får rapportera. Hot mot enskilda journalister, som riskerar att fängslas, torteras och mördas. Hot och hat mot svenska mediehus, när de skriver om vissa ämnen eller granskar somliga organisationer...

I Sverige, som ligger i topp i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex, bör det dock även vara en dag för självkritik. Inte för att redaktörer och reportrar generellt underpresterar, utan för att det finns problem som vi behöver hantera...

Det handlar dels om att förtroendet för medierna gärna får öka. Enligt den senaste nationella SOM-undersökningen har drygt 70 procent stort förtroende för SVT och Sveriges Radio, men siffrorna varierar mellan grupper...

Problemet är inte enbart de enskilda fallen. Problemet är att den här sortens hårdragningar... kanske menar hon hårddragningar... urholkar förtroendet för både medier och lagar, som verkar ha skrivits utan sunt förnuft. Ska en kvinna inte ha rätt att försvara sig mot en tafsande man? Får staten verkligen bränna ner en oskyldig samekvinnas 1800-talskåta? Svaren ligger i regel i linje med det allmänna rättsmedvetandet. Den här sortens ärenden är ofta betydligt mer komplicerade än vid en första anblick, och medier måste göra sitt yttersta för att alla berättelser ska landa så nära den mångbottnade sanningen som möjligt. Det är bland annat det vi har pressfriheten till... sicket troll... men det är faktiskt svårt att förstå budskapet... får inte trollen skriva vad dom vill... inom lagens ram, alltså...

Förnuft och känsla på pressfrihetens dag

När vi träffar kvinnan i Vingåker har precis Reportrar utan gränsers Pressfrihetsindex trillat in på mejlen och där berättas bland annat att Eritrea är näst sämst i världen på pressfrihet...

Flykten från Eritrea var relativt odramatisk för henne. Hon ansökte om att få besöka Uganda och fick tillstånd att göra så i tre månader. Därifrån tog hon sig sedan till Sverige för att återförenas med sin make i Vingåker. I dag har hon uppehålls-tillstånd här. Jag var inte nöjd med mitt liv i Eritrea, säger hon. Jag hade för lite pengar...

Eritrea är det land som ligger näst längst ner på Pressfrihetsindex. Sist, och definitivt sämst i klassen, är Nordkorea. På Reportrar utan gränsers världskarta är dessa länder svartmålade och dessa länder blir allt fler för varje år, slår rapporten fast... vad försöker han säga, han repititören Hellgren... att Sverige kommer att bli som Eritrea... hmm, kanske det, kanske...

Pressfriheten i världen minskar för varje år

Vi i Samtiden håller helt och fullt med om att en fri press, radio och tv är helt centrala funktioner för en fungerande demokrati. Det är ju därför vi håller på. Vi upplever nämligen inte att etablisse-mangsmedia längre följer sitt journalistiska uppdrag, utan har blivit propaganda-kanaler för makten...

Washington Post liknar mera sovjetiska Pravda, än sig själv under glansdagarna på 1970-talet, då man såg som sin uppgift att avslöja sanningar för folket. I dag ljuger chefredaktören till och med om sådana fakta som man direkt kan köra upp i ansiktet på honom...

Varför ljuger etablissemangs-medierna? Varför döljer man sanningar? Varför går man vänsterpolitikers ärenden? Det är ju detta beteende som nu snabbt urholkar de gamla mediernas förtroende hos medie-konsumenterna...

Och det är detta urholkade förtroende som Donald Trump utnyttjar politiskt. Marty Baron borde svara på frågan varför Trump lyckas, eftersom svaret är att Trump pekar på något som väljarkåren vet är sant och riktigt – medierna är partiska...

De stora mediehusen borde inte bli än värre i sin partiskhet, de borde inte gräva skytte-gravar mot politiker man inte håller med. Medierna borde ställa sig över den partiska kampen mellan olika värderingar och partier. Det är enda vägen tillbaka till förtroende och tillit till massmedierna. Det skulle stärka demokratin och den öppna, fria samhälls-debatten. Så varför gör man det inte? Den frågan kan bara de gamla mediernas redaktioner svara på...

Pressfrihetens dag: Så gräver media sin egen grav - Samtiden

Förr fanns en tydlig rågång mellan statsmakten med dess politiker å ena sidan, och den fria pressen, radion och tv:n som granskar makten, å den andra. Medierna skulle stå över den politiska debatten och sakligt rapportera källgranskade nyheter utifrån en konsekvens-neutralitet som innebar att man skulle inte bry sig om vilket parti eller ideologisk inriktning som gynnades av nyheten...

Det är endast denna mycket specifika form av fri press, radio och tv som avses när man talar om medier som en viktig infrastruktur i demokratin...

Men idag finns ingen sådan media längre. De stora mediehusen har sedan många år släppt konsekvensneutraliteten. Man tillämpar istället raka motsatsen i form av ”kampanjjournalistik”. Medierna tar redaktionell ställning i samhällsfrågor, vinklar nyheterna genom att dölja eller förstärka utvalda delar av materialet. Därmed blir medierna en politisk aktör bland partier och intresseorganisationer...

De som på detta sätt struntar i saklighet och lyfter fram åsikter för en viss sak, är inte längre fristående medier. Dagens Nyheter har rakt ut sagt att man bedriver kampanjjournalistik, eller som chefredaktören Peter Wolodarski uttryckte det, ”satsar mer på agendasättande journalistik” och ska därför inte ses som en nyhetstidning. Det är ett propagandaorgan för vänsterliberala åsikter. Hela DN är åsikter, inte nyheter. Inte medierapportering. Propaganda. Från första till sista bokstav...

Pressfrihetens dag (III): etablerade medier i maskopi med staten ...

Journalister ska bevaka och rapportera vad som händer i samhället, men istället har de blivit propagandister i politiska syften...

Är det då så konstigt att medborgarna slutat lyssna på etablerade medier? Nej, det är ett sundhetstecken. Dessa så kallade journalister, som egentligen är propagandister, är ett hot mot yttrandefriheten i landet. Att chefer och ägare till mediehusen inte rensar ut dessa extremister från sina redaktioner är skrämmande. De undergräver hela meningen med massmediernas roll...

XHur kan de ansvariga i massmedier ens tro att svenska folket ska gå på dessa förvridna och extrema vinklingar? Hur kan man släppa allt vad kvalitet och saklighet innebär, och ändå förvänta sig att lyssnarna inte ska stänga av...

Pressfrihetens dag (II): Kritik av vänstern blir ‘hat’, debatt blir ‘bråk’

ons 2 maj 2018

 

I lördagsintervju 20 med teknologie doktor Lars Bern talar vi om globalisternas fyra stora misstag som på sikt riskerar skada globalisternas egna intressen. Detta är en följd av att sanningen har blivit allt svårare att undanhålla i en värld med Internet och med alternativa medier...

Denna första del handlar om de påstådda giftattackerna i London och i Syrien där Ryssland och Syriens regering har blivit utpekade och straffade. Det påstås att det finns starka bevis men det är inget som visas upp. Tvärtom. Häromdagen vittnade 11-åriga Hassan Diab som är ett av barnen på filmen där man spolar av de påstådda offren för kemattacken. Han berättar att de blev hämtade till sjukhuset av främmande människor som började spruta vatten på dem...

Ingen av vittnena från sjukhuset kan verifiera påståendena om kemiska stridsmedel. Alltihop förefaller iscensatt av dem som vill kasta skulden på Assad. Problemet är att allt det här undergräver förtroendet för västerländska medier och västerländska ledare vilket är förödande och även skadar globalisternas egna intressen. Det föder mycket hat i Mellanöstern och riskerar föra Ryssland i knät på Kina. Det är saker vi ska tala om i denna del av Lördagsintervju 20 om globalisternas fyra stora misstag med Lars Bern...

Globalismens misstag 1

https://i.ytimg.com/vi/NN_ssHZxT-0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDXEUGZxJTocc8ePSl9e0oUIlOwygLördagsintervju 20 del1 - Lars Bern om globalisternas fyra stora misstag.

Annie Lööfs ställnings-tagande för regeringens invandringsproposition är ett av många tecken på en större utveckling, som inte bara sker i Sverige, utan i Europa som helhet. Processen har pågått en längre tid, men har blivit allt mer påtaglig det senaste året. Denna utveckling är ett skifte från vänster/höger som den primära konfliktlinjen i politiken, till en ny som delar upp Europas politiska spelplan utefter var partierna står gällande två huvudfrågor...

Storskalig migration och politisk globalisering... I grund och botten så är dessa två frågor knutna till varandra. För dem som vill se politisk globalisering, där gränserna mellan nationalstaterna rivs ner, är det givetvis också fördelaktigt med en massiv migration in till den rika och tidigare så nationalistiskt sinnade världen i syfte att underminera själva förutsättningen för den oberoende staten: ett samhälle med konsensus runt de bärande principerna...

Från att dessa två frågor knappt har varit kontroversiella i relationerna mellan höger och vänster, så ser vi nu inledningen av ett skifte i politiken. Detta skifte kommer innebära en fullständig omkastning av allianserna. Från att ha varit underordnade, både för politiker och väljare, är de nu på väg att istället inta en avgörande roll...

Eftersom de etablerade partierna hittills har haft en sådan ”rörande” samsyn i värdet av massiv migration och politisk globalisering, så är det naturligt att det har bildats folkliga oppositionella rörelser i takt med att de negativa konsekvenserna har blivit allt mer påtagliga. Eftersom de partier som har växt fram ur denna opposition, har syftat till att direkt tolka folkviljan, så har de fördömts som ”populistiska”. De etablerade partierna föredrar ett synsätt där de ska stå fria att ”vägleda” folket på den rätta vägen. Bakom det föraktfulla öknamnet ”populist” ligger i grunden en oro för att folket ska störa den politiska agenda, som de politiska eliterna har varit överens sedan 70-talet...

När det nu dyker upp anti-migrations- och anti-globaliseringspartier på arenan så har tillvägagångssättet i Europa varit att 1) Ignorera så länge som möjligt och utesluta dessa från allt samarbete. 2) Bilda samlingsregeringar över blockgränser. Typexemplet på denna reaktion är Österrike, där socialdemokrater och kristdemokrater sedan decennier samregerade landet. Signalen var tydlig: vänster eller högerpolitik är helt underordnat migration- och globaliseringsfrågorna. Denna österrikiska modell har anammats även i Tyskland där samma två partier nyligen återigen har ingått en stor koalition som en konsekvens av Alternativ för Tysklands framgångar...

Detta är dock en, i väljarnas ögon, svårsmält utveckling. Alla politiska frågor i efterkrigstidens Europa har tidigare avgjorts ur perspektivet vänster mot höger. Väljarna kan knappast tolka denna sammansmältning av de båda halvornas eliter som något annat än en urholkning av demokratin, särskilt som uppgörelserna partierna emellan görs efter valet...

Ett förändrat politiskt landskap…


 

Sossarna lovar på första maj att de ska satsa ännu mer på pensionärerna kommande mandatperiod, precis som de gjort innevarande period. Säger de själva. Konstigt, de har lovat satsa mer på pensionärerna så länge jag kan minnas, åtminstone 50 år...

Man kan ju tycka att dessa pensionärer skulle bli nöjda någon gång. Eller också så håller inte sossarna sina löften, om äldreboende till exempel...

Dikten nedan skrev jag för över 25 år sedan, i klarsyn och besvikelse över vad som kom ut av den tidens fastighets- och valutakris. Den verkar inte vara mindre aktuell nu. Sossarna har haft makten större delen av den tid som gått i mellantiden. De har inte gjort någon förbättring...

Skattelättnad

Vi trodde vår framtid var klar
att vi kunde fröjdas i alla våra dar
Våra föräldrar som slitit och deras före dem
arbetat flitigt och byggt upp ett folkhem

Vi sörjer för er, sa de vid maten
och jösses vad vi har betalat i skatt
Vi betalar det gärna och glatt
Det är pengar som vi har att fordra

Om någon utav oss blir utan på faten
förlorar sin hälsa eller sin slant
Då kan vi ropa på staten
Inte hade vi trott att staten oss skulle bedra
Inte fattade vi att vi var satta i pant...

Bedragen

Kallsinnade meteorologtroll som har missuppfattat the climate change...

https://3.bp.blogspot.com/-uoPGss5MikM/Wuhf9aL29dI/AAAAAAAASqc/28aAiwlCRvQAIy2COre-9IJT9pSOV47PQCLcBGAs/s400/top-shots-march-2018-photos-310-1.jpg


Vi ser inga uppgifter i massmedia om att april var den kallaste april i amerikansk historia,  eftersom den uppgiften inte passar in i Vänsterns propaganda-maskin...

Det passar inte den globala uppvärmnings-lögnen. När landet upplever en värmebölja ser vi rubriker och hysteri överallt men när det är ovanligt kallt är varmisterna alldeles tysta eller kommer med en krystad förklaring om att det också beror på att det blir varmare.
Det verkar som om Al Gore och deras förutspådda modeller är 100% fel. Jag är helt chockad...


April 2018 förväntas bli den kallaste April i U.S. sedan 1895 då man började dokumentera. 

tis 1 maj 2018

Många läsare har uttryckt önskemål om att jag ska publicera min krönika om göken igen, Gökens förlorade värdegrund. Det är den mest ”rasistiska” krönika jag någonsin skrivit. Det anser åtminstone Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski...

När jag utsattes för uthängning och mediedrev 2015 gjorde jag en anmälan av Dagens Nyheter och Expressen till PO, Allmänhetens Pressombudsman. I sitt yttrande till PO skriver Peter Wolodarski:

”En av de mest rasistiska krönikorna i Caesars produktion är ”Gökens förlorade värdegrund”. Vid första anblicken tycks den handla om fåglar, närmare bestämt om göken. Ornitologiska uppgifter om göken radas upp. Men krönikan måste läsas i sitt sammanhang, som en del i Caesars kampanj mot invandringen.”

Vad Peter Wolodarski inte vet är att ornitologi är ett av mina stora intressen ända sedan jag var barn. Det står inte ett enda ord om människor i min krönika om göken. Ändå lyckas alltså Peter Wolodarski framställa den som ”en del i Caesars kampanj mot invandringen”. Det är ett enastående utslag av paranoia som måste vara unikt i sitt slag. Det går inte att dra någon annan slutsats än att göken – utan att själv vara medveten om saken – är en fruktansvärt rasistisk fågel.

Alltså, på mångas begäran...

På begäran – min mest ”rasistiska” krönika någonsin: Gökens förlorade värdegrund

FN varnar för en ”shitstorm” mot Europa. Det är David Beasley, chef för FAO, som varnar att det finns intressen i Sahelområdet i Afrika att skapa oro bland 500 miljoner människor, så att stora skaror beger sig mot Europa...

Nej, det är inte människorna som kommer som är ”shit”. Det är de terrorister som planerar att smyga med och oupptäckta ta sig hit för att sedan samla sig och skapa stort kaos i Europa. Medelst terrorism i olika former...

Har våra politiker mental beredskap för de beslut som kommer att bli nödvändiga? Har våra myndigheter resurser för att möta utmaningarna? Finns det någon fungerande samordning inom EU...

Asylterrorism

Kalifornien är inte den stat det en gång var. Medel-klassen flyr pga de höga levnadskostnader, bl.a. för bostäder.  För de rika är det den höga inkomstskatten,  13,3%, liksom de senaste förändringarna av skatte-lagarna, som gör att de lämnar staten...


Allt detta är korrekt men ta er en titt på denna chockerande video av de bostadslösa i Kalifornien längs en viktig, populär cykel- / jogging / vandringsled i Orange County.
Man kan se Anaheim Stadium där The Angels spelar och det är heller inte långt till attraktioner som Disneyland och Knott’s Berry Farm...Antalet hemlösa i USA fortsätter att stiga och Kalifornien är ansvarig för en stor procent-andel. Detta är en extremt sorglig situation och är ytterligare en bidragande faktor till den pågående stora flykten från  Kalifornien...

Massflykt

 

https://i.ytimg.com/vi/04Z3Rd0rD_I/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBWMPO5z7qeteb-Skrf_3ZpSajnJAHomeless People in Anaheim, California or Third World Country?

Tidigare, när Sverige levde i sin egen välartade bubbla, fungerade det vardagliga

livet bra och i flera avseenden mycket bra. Under 1950-talet var Sverige på alla sätt ett utmärkt land att växa upp i. För begåvade barn från mindre bemedlade familjer var det närmast ett Schlaraffenland (sagoland)...

Många fördelar hade sin grund i ett fungerande tjänstemannasamhälle och jämfört med de flesta länder en ovanlig öppenhet. Alla hade mer eller mindre insyn i samhällets skötsel och det mesta var öppet för insyn...

Om man var intresserad kunde man begära myndigheters handlingar och alla uppgifter om medborgarnas tillgångar som årslön och besparingar var offentliga, något som är en omöjlighet i nästan alla länder. Offentlighetsprincipen fungerade såväl på gott som ont. Orsaken att det fungerade så bra var att nästan alla respekterade systemet och hade tillit till överheten. Man visste av erfarenhet att bara de bästa blev befordrade till högre ämbeten även om kanske de från enklare bakgrund fick anstränga sig litet extra...

Denna värld finns nu inte längre och orsaken till dagens samhällsproblem beror på ett flertal faktorer. Jag vill här nämna tre sådana som skulle kunna avhjälpas men det kräver att civilsamhället med kraft engageras sig...

Nu befinner sig Sverige i en omöjlig brytningstid där man inte kan kombinera den tidigare nationella öppenheten, tillit och respekt med dagens brutala värld. John Gustavssons tänkvärda bidrag om att vi måste skydda byråkraterna är ett exempel på dagens omöjliga tillstånd...

Gästskribent John Gustavsson: Vi måste skydda byråkraterna

Några möjliga orsaker till landets utsatta läge

Fortsättning