Fredag 18 maj krakelerade den överhetsstyrda räknedosan, för att inte säga kollapsade... måhända har överheten tillsatt nya silar och en Lattjo Lajban-algoritm...  den kan i alla fall inte räkna ännu...

tors 31 maj 2018

Sparreholmarn tar semester...

Mycket krångel har det varit...

Det är väl nåt elektriskt...

ons 30 maj 2018

Publiceringen kraschade...

Vet inte varför...

Orkar inte ta reda på orsaken...

tis 29 maj 2018

Håller tummarna för att dom 

extra pålarna går att slå på angivet ställe...

Vill inte börja revidera den krångliga lösningen...

Går det bra kanske etapp 2 kör igång... tja, vem vet när...

Blir SD2 landets största parti, så blir ju SD1 lite mindre. Lars Bern förklarar pedagogiskt med många ord, han har säkert rätt i det mesta... Sh behöver däremot inte så många ord... SD1 har överorganiserat

landet... SD1 har övergivit 

den gyllene medelvägen...

Partiets bakgrund som statsbärande under en stor del av 1900-talet har skapat en grandios självbild inom partiet som stämmer dåligt med dagens situation. Den starka ställningen har genom åren gjort att man lockat till sig personer med karriär- och maktambitioner varvid inslaget av funktionärer från arbetarklassen minskat. Partiet var ursprungligen socialistiskt och närde planer på en socialisering av näringslivet så sent som under 80-talet med genomförandet av löntagarfonder...

Efter att Palme mördats 1986 orienterade partiets ledning snabbt om sig. Man frigjorde sig från nationella socialistiska ideal, gav upp socialiseringsplanerna och markerade sin tillhörighet till det globalistiska lägret genom accepterandet av anslutningen till EU. Palmes efterträdare Ingvar Carlson bjöds med hedersbetygelser in till Ronald Reagan i Vita Huset. Partiet släppte plötsligt fram flertalet av de punkter som globalisterna har på sin agenda. Många avsuttna socialdemokratiska politiker hamnade på befattningar i näringslivet och inom Wallenbergs SEBanken...

Dagens svenska socialdemokrati är ett typexempel på ett tidigare nationalistiskt parti som helt ändrat kurs och lojaliserat sig med de globalistika intressena. Detta har av allt att döma gjort att partiet tappat sin själ och fått allt svårare att behålla sina traditionella väljare. Partiet går in i valrörelsen kraftigt vingklippta av att de gamla arbetarväljarna lämnar partiet för att gå till SD. Samtidigt brottas ledningen med ett pågående inbördeskrig med de som är trogna partiets gamla ideal...

Blir SD landets största parti den 9 sept? – del 1

Stackars sate men mycket mer sorgligt... stackars Sverige... ett troll vars troll- konster inte längre går hem i stugorna... politiska troll-karlar platsar inte ens på vaudevillescener...

En utfrusen insidersosse 

som skapat sig en egen nisch genom att gnälla på sina kompisar från insidan... som sådan trasslar han in sig i detalj-resonemang samtidigt som partiet är på väg att trilla över stupkanten... lever man på att skriva om sossarna måste han åtminstone

låtsas som om dom finns...

Sparreholmarn såg ett nationalistiskt Socialdemokrat-parti förvandlas till ett korporations-parti eller "samverkan till döds-parti"... det hände sig en tid efter att Olof Palme gav sig ut på världsturne med sin solidaritet för dom utsatta- show och skapelsen

"det svenska världssamvetet"... efter mordet på Palme hade nationen Sverige nästan försvunnit och begreppet "Lilla Amerika" myntades på allas önskemål... vi var lite till mans grundligt trötta på sosseriet och alla socialistiska regleringar...

Novemberrevolutionen i Sverige innebar att vi gick ur askan i elden och förvirringen blev total... Palmes solidaritet med dom utsatta- showen kompletterades med solidaritet för dom globalt rikaste...

X

Socialdemokraternas linje ett, två och tre i valet 2018

Ett land kan inte byggas på olikhet utan på det som förenar. De som inte anpassar sig bör bo någon annanstans, var SD-ledaren Jimmie Åkessons budskap. Skiljelinjen är mellan de som vill bidra och de som inte vill det. Mellan konstruktivt och destruktivt.  Mellan de som bygger bilar och de som bränner bilar...

Detta är egentligen självklarheter, fortsätter han och pekar på hur orimligt det är att inte kunna framföra detta utan att bli kallad invektiv...

Självklarheter, men inte i Sverige. Här kallas man rasist och främlings-fientlig. Och det är just den utpräglade ängsligheten eller självföraktet, som starkt bidragit till de enorma och växande integrations-problem som vi lever med idag...

Det sa Jimmie Åkesson när det var hans tur att ge sin version av Sverige 2028 i SVTs Tal till nationen. Ett budskap som Jimmie Åkesson och SD sagt länge, men som verkligheten nu har hunnit ikapp. Det visar sig i att partiet går starkt framåt i opinionen och att man har störst förtroende bland väljarna för sin invandrings- och integrationspolitik...

De partier som försöker överbjuda varandra och ge sken av att de vill strama åt invandrings-politiken, har inte lyckats övertyga väljarna. Våldet, våldtäkterna, den religiösa extremismen, hedersvåld, skjutningar och krisen i välfärdssystemen har blivit så akuta att alla partier nu talar om dem. Men Sverigedemokraternas budskap har inte ändrats som de andra partiernas...

Jimmie Åkesson vill se ett modernt folkhem med tillit och trygghet

En stackars åldrad finansminister kämpar mot tiden. 

Räcker dopningen  av ekonomin över valet. Lågkonjunkturen väntar runt hörnet. Undan-trängningseffekterna blir allt svårare att sopa under mattan...

Konjunkturbarometern faller återigen ner från den tillfälliga över-hettnings-rekylen i april. Störst är raset i bygg-branschen, hushållen är i låg-konjunktur och det enda som håller uppe Konjunkturinstituets (KI) barometerindikator är den av den svaga kronan dopade tillverknings-industrins export...

Konjunkturbarometern faller alltså tillbaka från överhettning, dit man rekylerade upp i april. Endast detaljhandeln och makroindex för hushållen steg marginellt, medan bygg- och anläggning rasade åtta punkter i indexet och snart är nere i lågkonjunktur...

Det enda som är kvar i överhettning, rent av det enda som är över själva barometerindikatorns medel om 8.8 nu i maj är den exportberoende tillverkningsindustrin, som hittas uppe på 18.6, om än ner marginellt från i april...

Tillverkningsindustrins export är dopad av den fallande svenska kronan, vilket förstås fortsatt gör läget muntert, men om inte kronan fortsätter falla, så kommer konjunkturbarometern snabbt rasa ner i negativt territorium...

Inget har förstås ändrats för börsinvesteringar enligt konjunkturmodellen, utan man köper inte tillbaka förrän konjunkturbarometern är nere i mörkröd misär på -10 eller lägre. Helst ska index också vara där nere i minst två månader...

Konjunkturen: Ras för byggindustrin - endast exportbolagen kvar i högkonjunktur

mån 28 maj 2018

Några timmars granskning, 

samordning och detalj-kompletteringar...

Och "etapp 1, extra" är färdigt att skickas...

Först en granskningsomgång...

Hade den frihetliga principen gällt från början, då hade det inte blivit någon flyktingkris över huvud taget: Människor skall få bo var de vill, men inte på andra människors bekostnad och inte inkräkta på andras egendom... jobb eller annan hederlig försörjning skall vara grundprincipen...

Personligen skulle jag gärna se ett alternativ till skattestöd, nämligen att fysiska och juridiska personer frivilligt skall kunna ta på sig det ekonomiska ansvaret för en immigrants uppehälle, sjukvårds-försäkring och alla övriga kostnader, fram till dess att rimlig egen försörjning är etablerad på ett trovärdigt sätt. Det vill säga utan att ligga andra till last. Då skapas också ett mycket starkt incitament för integration in i produktiv verksamhet...

Låt då dem som kampanjar för ett eller annat ömmande fall eller en grupp flyktingar ta på sig det ekonomiska ansvaret, istället för att kräva att skattebetalarna skall plocka upp notan. Det är en rimlig princip som kan förstås av alla. Den skulle tjäna det humanitära intresset – och manifestera äkta solidaritet enskilda människor emellan. Svårare behöver det inte vara...

Då skulle vi dessutom få se hur djupt engagemanget egentligen går hos dem som idag solar sig i sin egen godhet så länge den bekostas med andra människors pengar...

Ett rationellt förslag i flyktingdebatten

Man ska inte sparka på den som ligger ned, heter det. Men när det gäller Miljö-partiet är jag beredd att göra ett undantag. MP är nämligen Sveriges farligaste parti...

Föga tvekan råder om att tiden i regering har tärt hårt på det aktivistiska Miljöpartiet. Partiet är inte vant vid att ta politiskt ansvar. Att kompromissa passar sig inte för ett parti som lever av utopiska ideal och drivs av snällhetsiver. Det är som att ett barn plötsligt har fått alldeles för stort ansvar för sin ålder. Resultatet blir virrigt och nervöst. Det fungerar helt enkelt inte.

Att Malena Ernman fick ta emot Miljöpartiets kongresspris är knappast en slump. MP har naivitet, infantilitet och oansvarighet som ledstjärnor i sin politiska gärning. Partiet har ett barns världsuppfattning...

Därför är Miljöpartiet potentiellt det farligaste i Sveriges riksdag. Därför ska det hållas så långt bort från Rosenbad som möjligt. Därför ska MP helst inte sitta i den lagstiftande församlingen över huvud taget...

Sveriges farligaste parti

"Steget Efter" skapar satir. Men satiren kommer inte från vänster, inte från vänsterns självutnämnda underifrån-perspektiv. Det är satir som oftar sparkar vänstern på smalbenet – och som gör ont. Men enligt ett skitnödigt sosseri skapar "Steget Efter" rasistisk propaganda.

Visst. Det finns teckningar av och från Steget Efter som är kritiska mot migrationspolitiken och hur integrationen fungerar. Men det är inte rasistiskt. Steget Efter slår mot de samhällsfenomen som växer till sig i Sverige, och han gör det på ett briljant sätt. Kritiken riktas mot de som styrt landet hit, inte de som har flytt eller tagit sig hit...

En bild på en luftballong som vägrar lyfta, och bara sjunker. En teckning på en luftballong som bara sjunker, och där barlasten innehåller olika saker. Luftballongen föreställer sossarna, det kan till och med en idiot konstatera. Sedan innehåller barlasten våldtäkter, otrygghet, BRÅ, gymnasieamnestin och böneutrop. Tecknaren ser de olika frågorna som orsaker till att sossarna inte lyfter, utan sjunker.  Sedan delas bilden av en känd moderat, och ett skitnödigt sosseri börjar gapa – tillsammans med väl valda delar av alla andra skitnödiga individer i Sverige.

ETT SKITNÖDIGT SOSSERI

Steget Efter (@StegetEfter) | Twitter

HMF-lagstiftningen, lagen om hets mot folkgrupp, innebär en långtgående inskränkning av yttrande-friheten och kan ge upp till två års fängelse. Vad innebär egentligen hets mot folkgrupp? Vad är hets? Och vad är egentligen en folkgrupp...

Karl-Olov Arnstberg, professor emeritus i etnologi, har gjort en djupdykning i ämnet och funnit besvärande brister både i lagen och dess tillämpning. Med hans tillåtelse publicerar jag den granskning  han har gjort i två avsnitt...

Det som brukar kallas för lagen om hets mot folkgrupp är ingen lag. Det som finns är en bestämmelse i Brottsbalken, Tryckfrihets-förordningen (TF) och Yttrandefrihets-grundlagen (YGL). Där finns en brottskatalog bestående av sammanlagt 18 brott varav Hets mot folkgrupp är ett. Ett annat är Förtal. Och ett tredje Förolämpning...

Således finns ingen obegränsad yttrande- och publiceringsfrihet i Sverige. Rätten att säga sitt hjärtas mening begränsas av brotten i katalogen. Hets mot folkgrupp och andra bestämmelser är inskränkningar i medborgarnas yttrandefrihet...

K-O Arnstberg granskar HMF-lagen. Del 1.

sön 27 maj 2018

Man får stå sitt kast om man dröjer till kvällen innan man börjar jobba med det sista...

Nåja, klockan tre får det vara nog... sparar nåra grejer till i morron bitti...

Undanträngningseffekten slog hårt mot Sparreholmarn förstås...

lör 26 maj 2018

Engelsmännen fick god utdelning i sin hundraåriga strävan att krossa och ta över Mellan-östern, vars relativt fridfulla tillvaro förbyttes i ett inferno. De europeiska oljebolagen BP och Shell kunde bita sig fast i Persiska Viken och därmed styra den ekonomiska utvecklingen i regionen...

Att man i ett svagt ögonblick efter andra världskriget bidrog till att bilda de nuvarande självständiga nationalstaterna genom någon form av dåligt samvete har straffat sig. Egypten fick till sist tillbaks sin Suezkanal från britter och fransmän, men omfattningen av oljans utbredning och ofantliga innehåll kombinerat med det muslimska uppvaknandet och en befogad hämndlystnad, riktad mot i första hand England och Frankrike, ser vi resultatet av idag...

Att London nu har Europas största moské och en muslimsk borgmästare förvånar inte. Inte heller terror-attentaten i Frankrike. Det var dessa två länder som trampade i myr-stacken. Att USA varit med och dragit i trådarna vet vi nog alla, den finansiella makten har inte varit sen att utnyttja situationen. Mest oroväckande är att det brittiska imperium, som nu är närmast utplånat, fått sin efterföljare på andra sidan Atlanten. Nu med en agenda som är närmast identisk med den som gällde för två hundra år sedan. Hur kan det komma sig, Mr Rothschild?

I en rättvis analys är det lätt att konstatera att såväl turkar som araber har blivit grundlurade av västmakterna. Att de hyser ett hat mot oss européer förvånar därför inte. Sedan måste man ändå fråga sig om det är rimligt att vi islamiserar våra egna samhällen som en egentligen ganska dålig ursäkt, dålig därför att den gör det sämre för alla inblandade...

Ett paralyserat samhälle förlorar också sin förmåga att hjälpa på ett konstruktivt sätt, en bättre ursäkt hade varit att medverka till att bygga upp det Mellanöstern som västmakterna har förstört och skapa ett välmående kristet Europa sida vid sida med ett välmående muslimskt Mellanöstern. Kanske skulle ett Israel ha legat någon annanstans? Men den frågan löser vi nog inte här…

Och kära svenskar, VI BEHÖVER INTE KÄNNA NÅGON SKULD!

Vem var det som trampade i myrstacken?

SD är det politiska parti som bäst har förstått att lyssna på dem som upp-lever sig vara glömda av det som brukar kallas etablissemanget. Enligt den senaste opinions-undersökningen från DN/Ipsos ligger SD på runt tjugo procent och är därmed Sveriges näst största parti. Var femte svensk sympatiserar således med Sverigedemokraterna...  

Den yrvakna chock som mången opinionsbildare, journalister och politiker ger uttryck för inför SD:s rekordsiffror är ett underbetyg – åt dem. Var har de varit de senaste åren? Inte utanför tullarna i Stockholm verkar det som. Det är inget annat än ett tjänstefel. Både journalister, politiker och opinionsbildare har ett ansvar att ta sig utanför sin egen snäva krets, röra sig utanför sin comfort zone och faktiskt möta människor som inte tycker exakt som de och deras urbana medelklassvänner gör. De har helt enkelt inte skött sina jobb...

Jag vill hävda att medias ensidiga fokus på storstaden och dess problem i hög grad har bidragit till den polarisering vi ser i Sverige idag. Sverige är idag ett delat land. Enligt SOM-institutet som mäter svenskars förtroende för samhällsfunktioner varierar tilliten mellan stad och landsbygd stort. Maria Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger att förtroendet är lägre i glesbygd: ”Ju mer glesbygd desto lägre förtroende. Det är ett tämligen kontinuerligt mönster, oavsett vilka institutioner vi frågar om. Det är besvärande att det finns grupper som inte känner sig delaktiga i det politiska samtalet, som bär en känsla av att samhället inte tillvaratar deras intressen”...

Landet - ett annat Sverige

Miljöpartiet sticker ut som det mest mysfascistiska partiet... även om alla dom övriga tillber samma korporativistiska syn på tillvaron...

HAX skriver på annat håll... Korporativism kan enkelt beskrivas som att politik och särintressen växer samman, utanför den demokratiska processen. Detta är något som går djupare och är mer förrädiskt än till exempel ekonomisk korruption. Här handlar det mer om samförstånd som flyttar makten in i fysiskt och mentalt slutna rum...

Korporativismen har flera olika spelare. På ena sidan finns politikerna, det vill säga de som kan stifta lagar och fatta beslut som går särintressenas väg. Här finns också byråkratin, som ofta är minst lika tjänstvillig när det gäller att ordna tjänster, fint folk emellan. Och så på andra sidan, särintressena. Det kan handla om företag. Men det kan också vara fråga om till exempel fackföreningar, bönder, kommuner och olika slags intresseorganisationer. Man skulle även kunna nämna militären, det säkerhetsindustriella komplexet och religiöst motiverade grupper som exempel på särintressen...

Miljöpartiets totala svek om övervakningen

Wiki förklarar för Johan... GAL-TAN eller GOD-OND är benämningen på en politisk indelnings-dimension för politiska värderingar och partier...

Gott folk! PK-ismen omfattar både GAL och Tan och det "goda" välfärdsindustriella komplexet, vars korporativa målsättning är att rädda jobben åt PK-folket... det som ibland kallas mysfascism...

GAL finns i skalans ena ände och står för grönt, alternativt och libertärt, medan motsatsen TAN står för traditionellt, auktoritärt och nationalistiskt. Skiljelinjen handlar i detta system inte om fördelnings-politik, utan om sociala och kulturella värden...

Skalan började användas av den internationella forskningsgruppen CHES 19 och begreppet "Green-Alternative-Libertarian vs Traditional-Authoritarian-Nationalist" myntades 2002.

I Sverige har den använts av statsvetare, främst vid Göteborgs universitet, och den har fått genomslag i debatten sedan 2016.

GAL-TAN-axeln har kallats ofärdig och tillrättalagd och ifrågasatts som analytiskt verktyg eftersom det är oklart om de som bedöms sympatisera i riktning mot GAL egentligen har särskilt mycket gemensamt. Detsamma gäller för de som bedöms sympatisera i riktning mot TAN. Både PJ Anders Linder och statsvetaren Tommy Möller har anmärkt att skalan har drag av att vara en dimension av GOD-OND.

GAL-TAN-skalan sliter S i stycken

fre 25 maj 2018

Nytt leveransdatum... mån 28 maj... ingen hets... tack för det...

Byggarn är cool och påhittig...

skarva dragen armering med diameter 32 mm... kopplingarna är avsedda att användas i situationer där ingen av stängerna går att vrida...

Tanken var svetsade skarvar... men det gäller att hålla koll på vad marknaden har att erbjuda... vanliga skarvhylsor går inte att använda, se...

En finstämd berättare med ett språk överlägset dagens enfaldiga journalisters rinkebysvenska...

Men varför hennes fåtaliga läsares töntiga brunbrända kommentarer... även om man är en välkänd trotsig dissident, måste man ju erkänna dom egenskaper hon besitter...

Alla vet vi ju att hon är kritisk mot massinvandingen och det etablerade MSM och före detta arbetskamrater som misskrediterat och bokstavligen jagat skiten ur henne... det är faktiskt inte olagligt att vara emot massinvandring och mainsreammedia...

Så skimrande var aldrig havet

Fångarnas ängel, vännen Birgitta Wolf, i sin ungdoms dagar... numera begraven på kyrkogården vid Helgesta kyrka...

De falska klimathoten som inte infrias - fjärde och sista delen av Lördagsintervju 20 med teknologie doktor Lars Bern om globalisternas fyra stora misstag. Det är ett helt fruktansvärt bedrägeri som gås igenom i detta program...

Al Gore arbetade som vice president under Bill Clinton men tog därefter på sig uppgiften att skrämma världen med hot om översvämningar och katastrofer på grund av påstådda klimatförändringar...

Nu ett antal år senare kan vi se att ingen av de väntade katastroferna har inträffat. Allt förefaller vara ett gigantiskt bedrägeri med syfte att föra över makt till EU och FN samt göra det möjligt att ta ut nya skatter kopplade till det påstådda klimathotet...

Al Gore fick Nobels fredspris för dessa illgärningar. Han har även lyckats bli miljardär med sin skrämselpropaganda.

Vi talar även om andra klimatalarmister såsom Johan Rockström. Han har en politisk professorstitel vid Stockholms universitet och uttalar sig ständigt i klimatfrågor utan att ha utbildning inom relevant forskningsområde.

Hans främsta gärning är att i SVT, Dagens Industri och andra medier sprida överdrifter och skrämselpropaganda om saker som inte inträffat och knappast kommer att göra det heller.

Avslutningsvis diskuterar vi det orimliga snabbtågsprojektet som bygger på gammal teknik och som ger en transportinfrastruktur som är mycket sårbar och som slutar fungera vid minsta problem.

Vår slutsats är att klimatbedrägeriet kostar svenska skattebetalare enorma belopp, riskerar att leda vår industri fel och skadar omvärldens förtroende för västvärldens ledare och medier...

https://i.ytimg.com/vi/CBQFR7n3Pew/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDUMAVnqLL5TvXG_YauHG7wbANAfwLördagsintervju 20 del 4 - Lars Bern om globalisternas fyra stora misstag.

Svenskar minskar...
Utvecklingen är unik i Sverige jämfört med övriga västländer. Jag kan inte tro att det finns något annat västligt land som har genomgått en liknande utveckling, om man ser förändringen i förhållande till landets folkmängd. Några av siffrorna som trollet Gunnar Sandelin lyfter fram...

Personer med utländsk bakgrund har ökat med 1,3 miljoner sedan millennieskiftet fram till 2017, medan de med svensk bakgrund har minskat med 22 000 (personer med en utländsk förälder delas 50/50)...

28 procent har utländsk bakgrund idag. (De som befinner sig i asylprocessen eller befinner sig illegat i landet är inte medräknade.)

från 80-talet beviljades 20 000 uppehållstillstånd per år – vilket femdubblats under 2010-talet till 105 000 under detta årtionde...

Mellan 2000 och 2017 ligger Syrien i topp med 158 000 personer som netto har tillkommit i folkbokföringen under perioden. Därefter kommer Irak, Somalia, Afghanistan och Eritrea.

Personer födda i Sverige är den största gruppen som lämnar landet. Drygt 84 000 fler än de som återinvandrade lämnade landet under perioden.

Bara hittills i år (till och med april) har vi totalt beviljat drygt 40 000 uppehållstillstånd, varav knappt 8 000 till asylsökande, en bråkdel av vad som exempelvis gäller för våra nordiska grannländer.

2017 beviljade Sverige 3,5 gånger så många uppehållstillstånd till asylsökande – drygt 36 000 – som övriga Norden gjorde tillsammans. Norge, Danmark och Finland beviljar var för sig i genomsnitt endast runt en tiondel så många asylsökningar som vi gör.

50 – 70 procent utländska män i svenska städer – Allvarlig demografiförändring det är tyst om i valrörelsen

Satsningen bygger på ett antagande om att bara fakta blir rätt, kommer allt att bli bra igen. Ordet "dumt" är inte valt på måfå. För vi befinner oss i en tid som liknar några av de mest omvälvande i vår gemen-samma, månghundraåriga historia...

Det sker värderingsförändringar, institutionella kollapser, förtroendehaverier och legitimitetssammanbrott i parti och minut. De sker över hela skalan, från global nivå till lokal nivå. Det finns en rad symptom som skvallrar om det här tillståndet. "Alternativa fakta", "fejknyheter" och konspirationsteorier är några av dem. De är inte oviktiga och symptom kan i sig förvärra sjukdomen. Men de är symptom. Inte själva problemet...

Häri ligger det bokstavligen dumma med faktiskt.se...

Faktiskt. | Ett faktagranskande samarbete mellan SR, SvD, SVT, DN ...

Satsningen bygger på ett antagande om att bara fakta blir rätt, kommer allt att bli bra igen. Det bygger på ett förnekande av komplexiteten i den process vi är indragna i. Det är ett sätt att försöka slå ifrån sig att vi står i en situation där oenigheten om vad som är självklart och okontroversiellt, är större än på mycket länge...

Det finns naturligtvis fortfarande fakta. De kan vara sanna eller falska. Men det finns just nu ingen självklar nollpunkt i offentligheten. En del tänker sig att public service kan fylla en särskilt viktig roll i ett läge av det här slaget. Faktiskt.se tyder på motsatsen. Public service funkar bäst när mittfåran är djup och brett förankrad. Då är det lätt att vara opartisk. Då kan public service glida fram på sitt självförtroende...

Men nu är det inte ens lätt att veta vad opartisk betyder. Och för att slippa några obehagligheter försöker då public service att reducera alltihopa till en faktakoll: den sista och enklaste utposten för den som vill hävda sin opartiskhet. Det enda sättet att försvara sin opartiskhet blir att vägra att se offentlighetens komplexitet. Att göra sig dum, i en tid när vi behöver mer intelligens än på länge...

Jaha, men Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Kit, då? Varför hoppar de på tåget? Varför vill de spela dumma?

Ja, just det. Varför?

SVT, SR, DN, SvD, Kit – varför vill ni spela dumma? - Fokus

tors 24 maj 2018

Jösses, vilken prydlig arbetsplats... det tål att upprepas...

Det finns hopp om framtida svenska byggare...

Man kan tro att det är en japansk  byggarbetsplats... Just-in-time i sin prydno...

ons 23 maj 2018

Det var det där med att Borgarns jobb tränger undan Sparreholmarn under stundom...

Sista förutsättningarna har trillat in, så nu gäller högsta växeln...

En eloge till en duktig byggare och en prydlig byggarbetsplats...

tis 22 maj 2018


Svensk politisk debatt är absurd. Staten är – med Frédéric Bastiats ord – den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad...

Samma krafter som vill ha en omfattande välfärdsstat, som inte ser något problem med bidragsinvandring och som bekymmerslöst är beredda att sätta sprätt på offentliga medel – är som regel de samma som är fientligt inställda till fritt företagande, tillväxt och till enskilda människors skapande och spontana, frivilliga samarbete...

Var tror de egentligen att pengarna kommer ifrån...

Om de nu vill ha spenderbyxorna på sig (vilket de inte bör) – borde de då inte istället vara glada och tacksamma över att det finns människor och företag som är beredda att skapa det välstånd och de resurser som krävs? Borde landets entreprenörer då inte vara deras hjältar...

Allt blir helt bakvänt när man sätter "välfärd" före välstånd. Då kommer man inte att uppnå någotdera. Om man däremot sätter välståndet och de krafter som skapar det i främsta rummet – då kan man få en fungerande välfärd mer eller mindre på köpet...


Eller ännu bättre, låt civilsamhällets spontana ordning skapa våra välfärdslösningar. Sådana måste då vara stabila och hållbara för att vinna människors stöd – till skillnad från den generella välfärdsstatens ohållbara pyramidspel...

Det bakvända Sverige

En Engellau som

är samma andas barn som HAX men satans mycket mer filosofiskt lagd...  Politikerväldet har nytta av PK-ismen på flera sätt. Jag kan komma på tre sätt...

Det första är PK-ismens, enligt exemplet med de intoleranta och yttrandefrihetsfientliga amerikanska studenterna, inneboende auktoritära karaktär. PK-ismen vill inte resonera med folk som tycker annorlunda utan bara tysta dem. PK-ismen går aldrig i bräschen för yttrandefriheten. Klätt i PK-rustning behöver politikerväldet aldrig ge sig i diskussion på lika villkor med exempelvis skatte-betalarna. Det räcker med att stämpla dem som rasister och brunråttor...

Den andra fördel som PK-ismen ger politikerväldet är att den kan användas för att förvirra och desorientera skattebetalarna, alla dem som borde har kurage att likt Leif Östling utbryta: ”Vad fan får jag för pengarna?”. Låt mig ge ett exempel på hur PK-istiska tankar kan få en vanlig medelklassare att helt tappa sitt intellektuella fotfäste i tillvaron...

Den tredje nyttan som PK-ismen gör för politikerväldet är att identifiera nya arbetsuppgifter som gör att politikerväldet måste ha mer pengar och mer makt, vilket naturligtvis är precis vad det önskar sig. Ta doktrinen om värdegrunden och allas lika värde som exempel. Ingen vet vad detta betyder. Det finns därför ingen gräns för hur mycket forskning och utredning det krävs för att försöka skaffa sig en uppfattning. Det behövs hur många seminarier och kurser som helst för att alla som arbetar inom det välfärdsindustriella komplexet ska bli delaktiga av vad man tror sig ha kommit fram till. Det görs nya rön varje år, så frågan är outtömlig...

Hur man kan göra tillvaron mer komplicerad och varför staten gillar det

Jag minns mitt eget pojklag under 60-talet. Vi vann aldrig någon turnering och ingen av oss blev någon Zlatan. Trots att vi kämpade hårt hände det inte sällan att vi förlorade med tvåsiffriga tal. Men till priset av svett och tårar, lärde vi oss följande fundamentala saker i livet:

* Man måste följa regler
* Alla ska bedömas lika
* Den som gör bäst insats vinner
* Den som förlorar måste acceptera att han förlorar
* Domaren har alltid rätt
* Den som fuskar har fel

​Dessa enkla regler tog vi med oss ut i vuxenlivet, där vi så småningom utvecklades till goda medborgare. Det krävs inte mycket fantasi för att inse att samma regler, tillämpade i näringslivet, politiken och den akademiska världen gynnar framväxten av ett tryggt, rättvist och högutvecklat samhälle...

Låt oss göra ett experiment, och stöpa om samma regler till sin raka motsats. Kanske så här:

* Man måste inte alltid följa reglerna
* Olika grupper kan bedömas olika
* Den som presterar bäst, kommer inte alltid först
* Den som förlorar kan alltid klaga
* Domaren är korrupt
* Det är mänskligt att fuska

I motsats till de första reglerna låter de här som ett recept för ett korrupt, otryggt och underutvecklat samhälle. Det låter också som en träffande beskrivning av svensk migrationspolitik, som den har tillämpats under de senaste 20 åren. Särskilt när det gäller hanteringen av de så kallade ”ensamkommande”. Dessa omstöpta sportsmannaregler tycks även spridit sig till andra delar av samhället, ända ner till idrottstävlingar på mellanstadiet...

Nästa generation

"Gruelse" kommenterar... Jag anser att ett seriöst land ska ha ett territorialförsvar, oberoende om det är krig eller fred. Tänk brandför-säkring på din bostad...

Ett territorialförsvar är avsett att hindra en fientlig invasion av eget territorium. Sveriges försvarsmakt var under större delen av 1900-talet uppbyggt som ett territorialförsvar baserat på allmän värnplikt, men under 1990-talet påbörjades en förändring för att i stället skapa ett insatsförsvar utfört av en yrkesarmé...

Sverige har sedan Bildtregimen 1991-94 och insomnandet i den strategiska blackouten, anpassningen till EU/Nato/USA, införandet av Långtbortistandoktrinen och det successiva förstörandet av det svenska totalförsvaret gjorts till ett oseriöst land...

Det är möjligen nya friska vindar som nu blåser i Sverige, som vill upprätta ett åtminstone rudimentärt territorialförsvar. Värnplikten har ju också återinförts. Vi får hoppas att P18, som sätts upp på Gotland, är ett sådant tecken...

Desto mer betryckt blir man av det bilaterala samarbetsavtalet, med de hemliga tilläggsprotokollen mellan Sverige och USA från 2016. USA:s geopolitik går främst ut på att globalt gå in militärt med eller utan FN-mandat, för att kontrollera oljehandeln, försvara petrodollarn och dollarn som världen reservvaluta. Sverige har här iklätt sig rollen som USA:s geopolitiska bitch och tvingas mer eller mindre ta emot flyktingar som uppstår till följd av USA:s krigshärjningar/geopolitik. Se Chile på 70-talet, Somalia på 90-talet, Afghanistan, Irak på 00-talet och Libyen, Syrien på 10-talet...

Jag är också bekymrad över att så många tongivande svenskar och MSM:s ledarskribenter utmålar Ryssland och inte USA som ondskans imperium. Det är ju inte USA och Ryssland som nettoexporterar respektive nettoimporterar olja! Det är ju tvärtom...

DAVID OCH GOLIAT

mån 21 maj 2018

Välkommen tillbaka i etern... Hax baby... han behövs absolut i debatten, om inte annat för att folk ska släppa handbromsen och käfta emot... libertarian-ska tankegångar mot dom socialliberala...

Anser ni att man bör minska det korporistiska bidragssamhället, så kanske ni ska hålla på det pyttelilla...

Klassiskt liberala partiet - mer civilsamhälle, mindre stat...

HAXs princip... Att själv få bestämma var man vill leva och bo är en självklar del av frihetens väsen...

Människor skall ha frihet att bosätta sig var de vill.

Men de har inte rätt att göra det på andras bekostnad.

Gränsen för denna frihet går – precis som gränsen för all frihet – där man kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom....

Nu är problemet att vi lever i en allomfattande välfärdsstat. Och man kan inte ha världens mest generösa välfärdsstat samtidigt som man har världens öppnaste gränser. Det skapar en omfattande freerider-problematik. Till och med i Sverige måste systemet tillföras minst lika mycket resurser som dess medlemmar och funktionärer förbrukar....

Afghanerna - migrationsdebattens "cykelställsfråga"

Socialdemokraterna är slut som politiskt projekt. I någon mening segrade rörelsen ihjäl sig. Partiet satt vid makten så länge och hade ett så fundamentalt stort inflytande över samhällsutvecklingen i Sverige, att lågan brann ut...

S blev systembevarande. Partiet upphörde att tänka nytt och ville inte längre något än att inrätta nya bidrag och subventioner, betalade av andra. Idéer ersattes med floskler...

Jag är inte längre lika övertygad om att Sveriges statsminister heter Stefan Löfven efter valet. Avgörandet ligger i hög grad hos Centerpartiet och Sverigedemokraterna och beror även på huruvida Kristdemokraterna ens förblir ett riksdagsparti...

En sak är jag dock lika säker på som tidigare, och det är att Socialdemokratin är maktfullkomlig, egenkär och arrogant. Tre mindre smickrande egenskaper i en och samma rörelse. Dessutom tre utmärkta anledningar till att vi alla bör hålla tummarna för ett redigt socialdemokratiskt magplask den 9 september...

Festen är slut

Om Engellau träffade en svensk partiledare, eller vilken annan politiker av betydelse som helst, så skulle han säga att hon nu, så här inför valet, kan sluta prata om höghastighetståg och sjukvård och bättre lärarlöner ty allt sådant är sekundärt. Det primära är statens våldsmonopol...

Statens grundläggande uppgift i ett civiliserat samhälle – ja, det som gör att civilisation kan etableras – är att förhindra privat våldsutövning. År 1651 publicerade Thomas Hobbes boken Leviathan, där han, vad jag vet för första gången i mänsklighetens historia, vältaligt beskrev fördelarna med en oändligt mäktig statlig våldsapparat som ingen vågar utmana...

Statligt våldsmonopol betyder att ingen annan än staten får bruka våld mot människor. Att stjäla, råna, misshandla, mörda, hota eller i övrigt skada sin nästa är brottsligt och ska bestraffas. Så ska det vara och så har det, på det hela taget, fram till helt nyligen varit i Sverige...

Om det statliga våldsmonopolet inte upprätthålls står samhället på lösan sand. Vad är det för mening med högre lärarlöner om läraren blir rånad när han går genom skogen på vägen hem? Höghastighetståg? Men om ligor rånar tågen när de stannar vid en station som i gamla Västernfilmer? Ett sjukvårds-system som tvingas avsätta stora resurser för att plåstra om skjutna knarklangare...

Den viktigaste uppgiften

Det var aldrig meningen att allmänheten skulle få veta någonting om de fjorton hemliga koncentrationsläger för politiska fångar som socialstyrelsen drev på uppdrag av samlings-regeringen under ledning av statsminister Per Albin Hansson (s) under 1940-talet...

Lägren har varit hemligstämplade i 50 år, och deras existens är fortfarande till stor del dold under en svart mörkläggningsfilt...

Uppskattningsvis 3 000 personer frihetsberövades på obestämd tid, utan dom eller rättegång, och utan att veta vad de anklagades för. Som mest satt närmare 1 500 fångar inlåsta samtidigt. Alla läger var inhägnade och bevakades av beväpnade vakter...

Fångarna var norska motståndsmän som hade flytt till Sverige från det ockuperade Norge, antinazister, kommunister och syndikalister som av politiska skäl hade flytt från Tyskland eller något av de andra länder som ockuperats av nazisterna. Den svenska regeringens inställning var att allt som kunde tänkas irritera Adolf Hitler måste undanröjas...

Lägren låg utspridda i landet, de flesta i Dalarna och Hälsingland. För kvinnor byggdes efter krigsslutet 1945 ett läger i Tjörnarp i Skåne...

Avdelningschef för socialstyrelsens polisbyrå och senare utlänningsbyrån var Robert Paulson (1886-1961). Hans bana som högt uppsatt tjänsteman på socialstyrelsen skulle sluta i den största spionskandalen i Sverige under andra världskriget...

Paulson hade lämnat ut mängder av känslig information om internerade utländska flyktingar och amerikansk, brittisk och sovjetisk legationspersonal i Sverige. Han anhölls och dömdes för att ha försett den nazityska underrättelseorganisationen Abwehr med namnen på 538 flyktingar i Sverige. Abwehr skickade namnen vidare till Gestapo...

Politiskt ansvarig för koncentrationslägren var socialminister Gustav Möller (s) (1884-1970). Högste ansvarige tjänsteman var Tage Erlander (1901-1985), som från 1938 var statssekreterare på socialdepartementet...

Podd: Nazistiska rötter, del 2. De hemliga koncentrationslägren.

sön 20 maj 2018

En invandrare bördig från Uganda och

Ukraina som tycker att svennar är dåliga på att sköta sitt eget land... utan hög invandring går det åt pipsvängen... till-ägger centerextremisten...

Särskilt tokliberala med invandrar-bakgrund gör vad dom kan för att prata skit om hjälplösa svennar... har vi inte kommit överens om att obildade invandrare är en belastning för det svenska samhället... det råder det väl inget tvivel om längre... Voronov kanske menar högutbildade invandrare... dvs såna som kan försörja sig själva... kruxet är bara, var finns dom...

Voronov tycker att det handlar om den återstående frågan i väljarnas topp fem – invandringen. SKL och Arbetsförmedlingen tillhör dem som har beskrivit utmaningen. För att få en mer hanterbar befolkningsamman-sättning framöver, med fler personer i arbetsför ålder, behöver Sverige hög invandring...

Flera partier har delar eller allt detta i sina valbudskap. Men de anlägger inte det övergripande perspektivet, att arbetskrafts-bristen är roten till så gott som alla problem som medborgarna möter i sin vardag. Gör det, och vi får större politiskt tryck på frågan och kommer närmare lösningarna...

Den viktigaste valfrågan

En inhyrd Bimbo från Hallunda gör vad hon kan för att skönmåla Flen enligt överhetens anvisningar... Bimbo = ung, söt kvinna vars utseende är mer intressant än hennes begåvning...

Hur faen gör man för att få en sån att granska överheten.. har hon den blekaste aning om hur hon ska göra för att kolla hur effektivt medborgar-nas skattepengar används... naturligtvis inte... Eva Burman har inga såna ambitioner... i hennes tokfeministiska postmoderna mening innebär gransking detsamma som okritisk upprepning av överhets-proklamationer och krönikor om barn, företrädesvis flickor...

14-åringarna Linnéa Ekengren och Jennifer Andersson skyndade sig ner till tivolit där de mötte upp sina gamla klasskompisar Tindra Tillman och Sara Kais, för att åka favoritkarusellen tillsammans.

Vi åker alltid den här karusellen tillsammans, vi fyra. Vi är här varje år. Nu har vi hunnit med två turer, innan vi ska tillbaka till skolan, säger Linnéa Ekengren.

Att åka favoritkarusellen innan någon annan hinner före, är en viktig tradition för tjejerna. Vi är alltid först, vi gör så varje år, säger Sara Kais. Tjejerna tycker att det är kul med folkfest och ser gärna fler aktiviteter som livar upp staden.

Det är kul, vi ses på kvällen igen och åker karusellen flera gånger. Man träffar både nya och gamla kompisar här, säger Sara Kais...

Utfrågade barn ska naturligtvis inte lastas för Äh-kurirens barnsliga krönikörer... 

Nu är det fest i Flen

En gammal fest- granskare av rang... har han gjort bort sig nu igen... en sol-skenshistoria, jo, men visst, solen sken förvisso, fast

festen... skruva till det utan att ljuga, det har dom lärt sig...

Fattar han inte... har han inte hört talas om romarnas undergång...

Bröd och skådespel är ett uttryck från romartiden då romerska imperiet erbjöd romarna gladiatorspel och annan underhållning i kombination med något att äta för att romarna skulle hålla sig lugna och nöjda och inte protestera...

Uttrycket bröd och skådespel nämndes första gången av den romerske diktaren Juvenalis som under det första århundradet efter Kristi födelse beskrev vad han menade var undergången för den romerska civilisationen. Han ansåg att romarna hade blivit svaga medborgare, långt ifrån de stolta och heroiska romerska traditionerna...

Juvenalis talade hånfullt om bröd och skådespel om de gåvor av vete och andra livsmedel som den romerska aristokratin erbjöd de lägre klasserna i samband med stora skådespel. Gåvorna blev ett sätt att distrahera de lägre klasserna från rådande samhällsproblem och de övre klassernas överflöd. Orden var i sig en kritik mot regeringsmakten som var tvungen att distrahera romarna för att undvika protester...

Festen i Flen som blev en solskenshistoria

Hon lever farligt för egen del... jobbet är i fara... det är väl uppenbart... upp-rörda kvinnor blir det fler och fler... inte bara kvinnor förresten...

Borde inte Eva Burman börja granska överheten i Flens kommun... det har ju aldrig hänt under hennes chefs-skap... fast hon fullföljer förstås sin företrädares, herr Peo Wärring, ogranskande strategi...

Jag blir helt ställd. Men inser att det är så här många ser på media i dag, att vi är i symbios med makten och låter bli att granska för att det största partiet sitter på makten i sagda kommun. Vi mörkar. Jag förklarar att det är en omöjlighet. En tidning är inte rädd för att granska makten, möjligen är de så underbemannade att de inte hinner...

En lögn god som någon... Den journalistiska hedern är vida spridd på redaktionerna, givetvis finns rötägg, men generellt inte. De allra flesta journalister har ett rättspatos. Men allt går inte att bevisa. Och alla rykten är inte nödvändigtvis sanna. Och vi kan inte skriva bara för att någon säger att det är så. Vi måste kunna belägga det, med dokument eller på annat sätt...

Om medier som mörkar och annonsjättar som ställer krav

lör 19 maj 2018

Att EU har växande problem förstår alla som hört Tusk uttala sig under EU:s toppmöte i Sofia under veckan. Sällan hör man en så högt uppsatt politiker i EU uttala sig i så nedstämda ordalag...

EU har större intressen långsiktigt i att vara part i uppbyggnaden av Eurasia, hela kontinenten från Atlanten till Stilla havet. Det är där framtiden ligger, inte i ett samman-fallande USA där globalismens marodörer sprider sin ödeläggelse över såväl industri som jordbruk och människornas välfärd. Hur mycket man än skramlar med sin gigantiska vapenarsenal ute i världen kommer man inte att kunna stoppa det egna landets sammanbrott...

EU är globalismens drömprojekt och skulle visa världen hur fantastiskt det skulle bli att leva i det mångkulturella samhället, präglat av en regering, en religion (som ännu ingen förstått namnet på), en armé och en ny idealmänniska utan identifierbar hudfärg. Att sionismen skulle styra denna nya värld börjar allt fler förstå. Samtidigt blir det allt färre som accepterar tanken. Monopolen som nu breder ut sig och likt stridsvagnar krossar allt enskilt företagande och alla nationella skydds-mekanismer visar klart och tydligt att globalismen är totalitär...

Att de delar av EU som tidigare haft erfarenheterna av just detta nu är de första som reser sig är ett sundhetstecken och början till en ny syn på Europa. För EU återstår valet att avpolitisera organisationen och istället fokusera på handel, fri inbördes rörlighet och nationell respekt eller att se EU spricka sönder till sina beståndsdelar. Banden till USA måste knytas upp och den utsträckta handen från Ryssland och Kina med erbjudande om samarbete måste tacksamt tas emot. Att medverka till välfärd och utveckling i resten av jättekontinenten Eurasia är utan tvekan den bästa fredsbevarande åtgärden som står till buds idag...

När globalismen börjar krackelera får EU söka nya vägar.

I onsdagens Svenska Dagblad (16/5 2018) kunde vi läsa att tidningen efter några få dagars värmebölja och efter en lång, kall och extremt snörik vinter drar slutsatsen att Extremt tidiga sommarvädret kan bli oroväckande normal-tillstånd...

I samma nummer av SvD får landets värsta klimatcharlatan agronomen Johan Rockström utgjuta sig över en hel sida om katastrofala klimat-förändringar. Rockström är inte klimatforskare som Fake-medierna påstår. Den mannen har nu tillsammans med andra klimat-charlataner som t.ex. Al Gore och Anders Wijkman, som fö inte heller är klimatforskare, i snart två decennier predikat sina påhittade klimatlarm om att katastrofen är ett faktum inom sådär fem år...

Inte ett enda av alla deras larm genom åren har besannats, den observerade utvecklingen har snarast gått åt motsatt håll. Bl.a. sa man 2006 att isen runt Nordpolen skulle vara helt borta 2013. Den är fortfarande helt normal och den växer just nu. Jordens medeltemperatur har stått praktiskt taget stilla nu i snart två decennier, även om Sveriges okunniga statsminister i den senaste partiledardebatten spred lögner om motsatsen...

Det är en ytterst sorglig situation att de ofta falska och våldsamt överdrivan klimatlarmen får ta all uppmärksamhet i debatten om hållbarhet, samtidigt som 40 miljoner människor dör varje år av ökande metabola sjukdomar orsakade av den industrimat vi äter. En mat som produceras till priset av snabbt utarmade jordar som på sikt hotar hela ekosystemet. Inte ett pip om detta enorma miljöproblem från våra okunniga och obildade politiker och deras propagandasvans av journalister...

Svenska Dagbladet fortsätter att sprida Fake News

I en nyutkommen antologi, Science in the soul, diskuterar den brittiske evolu-tionsbiologen Richard Dawkins bland annat religion och utgår från en evolutionistisk förklaring till att mal och andra flygfän flyger in i ljuslågor och tar livet av sig. Det kan verka som ett långskott för att förklara religiöst beteende, men jag tycker att han får ihop resonemanget...

Det är ganska lätt att visa att en rationellt tänkande individ, som inte lägger ner en massa tid på religiöst mumbo jumbo, har större chans att överleva och därmed inta sin plats i en evolutionskedja där den religiösa människan har sämre chans att överleva. Den sekulära människan begriper verkligheten bättre, vilket bland annat visas av att det moderna samhällets fantastiska framsteg inte bygger på religion utan på vetenskap...

För att ge en renlärig darwinistisk förklaring till religiöst beteende inleder Dawkins med att förklara varför malar och vissa flygfän dras mot ljuset och bränner sig själva till döds. De har inte samma slags ögon som människor utan fasettögon. Dessa kan enkelt beskrivas som ett stort antal sammanpackade smala rör, med en fotocell i botten. Fasettögonens yta består av en mängd hexagonala linser. Insekternas ögon samlar ljuset från varje fasett och producerar en bild som är en mosaik sammansatt av många punkter. Facettögonen hjälper dessa djur att hitta mat, att upptäcka rörelse och därmed undvika rovdjur och – vilket i det här sammanhanget är det relevanta – att navigera. Rent tekniskt sker navigationen med hjälp av vinklar till solljuset. När ljuset träffar vissa av ögats fasetter, vet dessa flygande insekter inte bara var de befinner sig utan också vart de ska flyga...

Denna genetiska instruktion är skapad långt innan människan lärde sig att göra upp eld och, som i vår tid, tända stearinljus och fotogenlampor. När mal flyger in i lågor och bränner sig till döds, handlar det därför inte om något slags självmord utan om ett funktionellt beteende, en destruktiv sidoeffekt. De navigerar efter ett ljus och deras gener har ännu inte lärt sig skilja mellan solljus och ljuset från en eldslåga...

Gåtan del II

I sitt senaste utspel hävdar Sarnecki att det är osäkert om brottsligheten alls ökar i Sverige. Osäkerhetsfaktorerna är så många att vi inte kan veta, menar Sarnecki som kallar föreställningen i debatten om lag och ordning ”kraftigt överdriven”...

Den svenska korporativa mjukis-fascismen blir the real thing med militär... det där vet ni ju sen gammalt...

Att sätta in militärer i svenska förorter skulle kunna innebära en form av inbördeskrig, det menar Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi. Militärer är i bästa fall utbildade för att föra krig mot en främmande makt. Det här handlar om människor i det egna landet. Att sätta in militär mot dem skulle innebära en form av inbördes-krig som Sverige aldrig varit i närheten av, säger Sarnecki...

Sveriges statsminister har uttalats sig om att det kan komma att bli aktuellt att sätta in militär i förorterna för att stävja kriminaliteten, något Sverigedemokraterna tidigare föreslagit. Även om Stefan Löfven nu mer eller mindre pudlat från sitt uttalande – efter att det fått internationell uppmärksamhet – varnar Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, för förslagets konsekvenser...

Skruva den som Jerzy

fre 18 maj 2018

Undanträngningseffekten påverkar Sparreholmarn och Borgarn...

Force majeure-krafter tränger undan Borgarns planer... katten på råttan... råttan på repet... nåja, undan-trängningseffekten är orsakad av

dom som ska ha ritningarna så... ingen skada skedd... 

Det ska alltså inte skickas några ritningar idag...

tors 17 maj 2018

Undanträngningseffekten påverkar Sparreholmarn...

Jobbet tar alldeles för mycket tid från Sparreholmarn...

Det ska skickas ritningar igen på fredag...

ons 16 maj 2018

Undanträngningseffekten påverkar Sparreholmarn...

Jobbet tar alldeles för mycket tid från Sparreholmarn...

Det ska skickas ritningar igen på fredag...

Fortsättning

tis 15 maj 2018

Entreprenadaktuellt skriver om att högkostnadstågen, alltså höghastighetstågen ser ut bli riktiga miljöbovar. Ett av de stora bekymren är den ordning som infördes med Miljöbalken och som jag varnat för tidigare...

Om du vill gräva upp jord och sten så krävs det i princip ett täkttillstånd. Vill du lägga dessa massor i lager kan det krävas deponitillstånd. Sedan är svårt att få lova att bryta en deponi, för med deponi menar våra myndigheter något miljöfarligt...

För högkostnadstågets del skulle det innebära att de schaktmassor man flyttar undan i början av projekttiden, längs hela järnvägssträckan, betraktas som täktverksamhet. Sedan blir det förbjudet att använda dessa massor ur sin deponi. Istället måste man köpa nya massor från något annat ställe, där det också krävs täkttillstånd. Naturvårdsverket kanske gör ett undantag för högkostnadståget. Ett undantag som inte kommer gälla oss vanliga dödliga. Är inte byråkratin fantastisk...

Men det är inget att förvånas över. The New American redovisar en undersökning som visar att de som verkligen tror på klimatförändringen, AGW, släpper ut mer ”växthusgaser” än de som inte tror på spektaklet. Så det ligger alltså helt inom det normala för dessa människor att kräva högkostnadståg som förorenar mer än om de inte byggts...

Smutsigt högkostnadståg – värsta förorenarna


Miljardären George Soros har drivit en fond i Ungern men säger att han stänger den verksamheten nu och  flyttar den till Tyskland pga. den”repressiva politik” som förs i Viktor Orbans regering..."Mot bakgrund av en alltmer repressiv politisk och juridisk miljö i Ungern flyttar Open Society Foundations (OSF) sina Budapest-baserade internationella operationer och personal till den tyska huvudstaden Berlin.” OSF sade att flytten beror på att Orban har "infört ytterligare restriktioner" på icke-statliga organisationer.(NGO)
Den 54-årige premiärministern, som valdes för tredje gången i rad i förra månaden, har länge anklagat Soros för att orkestrera invandringen till Europa...


Tidigare i år presenterade hans regering ett så kallat "Stop Soros" lagpaket, som syftar till att strama åt regler för icke-statliga organisationer som får finansiering från utlandet...

Förslaget inkluderar en särskild skatt på sådana NGOs,  hemlig serviceövervakning av deras personal och utvisning från Ungern av personer som anses vara involverade i "olaglig invandring”... 

Soros och hans pengar lämnar Ungern

Sverigedemokraterna har upprepade gånger anklagats av andra partier för att ha ”nazistiska rötter”. Men historien visar att i synner-het socialdemokraterna och centerpartiets föregångare Bondeförbundet har ett förflutet som är i särklass när det gäller judefientlighet, rasbiologi och främlings-hat...

Ett nazistiskt synsätt var fullkomligt dominerande i de stora riksdags-partierna under 1920-40-talen. När motionen om att starta ett statligt rasbiologiskt institut lades fram 1920 rådde fullkomlig politisk enighet i riksdagen...

Inget av partierna har  gjort upp med sitt förflutna. Här finns tydliga paralleller till att miljöpartiet, socialdemokraterna och centerpartiet i dag lägger sig platt för islam. Inom socialdemokratin avslöjade den så kallade Mustafaaffären 2013 hur långt partiet var berett att ge efter för islamistiska intressen, och i mars i år avkunnade två centerpartistiska islamistiska nämndemän med ursprung i Mellanöstern en shariadom i Solna tingsrätt...

Bondeförbundet tog på 1930-talet ställning för vad som i dag ses som ett rasistiskt tänkande...

Podd: Nazistiska rötter, del 1. Undermåliga människor.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kallade Viktor Orban, Ungerns super-populära premiärminister, för diktatorn. Orban vann i april en tredje mandatperiod efter storseger i senaste parlamentsvalet. Hans vallöften handlade om att försvara nationalstaten, hålla gränsen och tacka nej till invandring från muslimska länder...

Kalla honom vad ni vill, men som politiker i ett demokratiskt land verkar Orban förstå de ungerska väljarna väldigt bra... Betyder det att tre av fyra ungrare nu är fascister? Absolut, om man skall tro västerländsk media. Kan det vara så enkelt? Givetvis inte. Orkar vi försöka förstå varför ungrare, slovaker och polacker tycker, tänker och röstar så annorlunda än vi i väst? Svaret är lika givet, nej...

Så mycket enklare att stämpla hela Östeuropa som ett gäng efterblivna kusiner från landet, som just flyttat till stan och inte vet hur man beter sig vid de finas bord. De har ju helt fel värderingar, liksom. Som Mohamed Omar så träffsäkert beskriver, till och med Fantomen vet ju att polackerna numera står på de ondas sida...

Kanske är det istället dax att våga förstå varför östra Europa, med Polen och Ungern i spetsen, verkar vara helt ur fas med västra EU. Kanske vi inte skall vara så snabba med att döma ut halva Europa innan vi ens försökt gå ett steg i deras skor. Låt oss ta en promenad. Östra Europa, likt Balkan, tillhör en grupp nationer som upplevt oändliga mängder krig och elände, fattigdom och förtryck, men samtidigt lyckats bygga upp fungerande nationalstater och ekonomier. Under det senaste seklet hade man dock oturen att hamna på fel sida av järnridån...

Jakob Modéer: Att våga förstå östra Europa

mån 14 maj 2018

Det finns tydligen både politiker, myndighets-personer och vanliga medborgare som anser att alla som vill komma till Sverige är välkomna och de ska även omgående få samma privilegier som svenskarna...

Jag kan inte låta bli att undra över hur de människorna är funtade? Vad anser de det vara som ger dem rätt att bjuda ut, lova bort andra människors pengar och trygghet?

Andra människor i det här fallet, det är vi andra som inte tycker att det är rätt att ge sådana löften. Vi som tvingas betala skatt för att dessa blödande hjärtan ska kunna känna sig goda när de ger bort våra pengar...

Det hela är orkestrerat av det ”Välfärdsindustriella komplexet” som Patrik Engellau så ofta återkommer till. Det är det komplexet som driver svensk politik, som är ”the deep state” i Sverige. De behöver ständigt mer pengar från skattebetalarna. För att motivera det behöver de fler kunder och nya arbetsuppgifter. Detta ordnas enkelt genom att rekvirera nya ”kunder” från utlandet, kunder utan egen betalningsförmåga...

Utan godkännande från de blödande hjärtana och deras behov att få sola sig i självberöm för sin godhet skulle det inte gå. Ett slags gerillakamp mot de blödande hjärtana har utförts av AfS i Stockholm. De visar tiggare vägen till de valkretsar där det bor flest blödande hjärtan, som Södermalm. En subtil form av civil protest...

Blödande hjärtan

”Den som inte älskar, hatar mig.” Så tycks den samtida föreställningen hos journalister, debattörer och andra uppmärksamhets-törstande människor vara. ”Näthat” har blivit ett lika vitt begrepp som någonsin ”rasism”...

Senast att sålla sig till de själv-ömkande är Centerpartiet. Annie Lööf utsätts för hat, beklagar sig centerpartister, miljöpartister och andra tyckare med hjärtat till vänster om mitten. Kritiken, eller ska vi säga ilskan, mot Centerpartiet blev tydlig efter att partiet beslöt sig för att bli möjliggörare för regeringen i frågan om afghanamnestin...

Gustav Fridolin är förbannad på ”hatet” mot Lööf, och han anklagar borgerliga ledarsidor för att bidra till det när han hävdar att ”[d]et första hatet kommer från nätets mörka sidor, men sprids som en löpeld till borgerliga ledarsidor.” Som vanligt klumpas direkta påhopp ihop med relevant och berättigad kritik...

Detta är typiskt för det sätt på vilket De självömkande™ arbetar: peka ut någon som gått över gränsen och skrivit rasistiska eller andra oacceptabla saker, peka på vilka övriga som också är kritiska mot samma person/parti och sudda sedan ut de väldigt relevanta skillnaderna mellan dessa båda. Vips har du skapat en rak linje från hatarna till de relevanta kritikerna. Alla blir plötsligt hatare...

Det är inte synd om Centerpartiet


Detta är den tredje delen av lördagsintervju 20 med Lars Bern där vi talar vi om globalisternas misstag att försöka stoppa alternativmedia.

Resultatet har blivit att många tappar tilltron till globalisternas kanaler. Resultatet är också att många söker sig till andra vägar för kommunikation och delning av information..

Programmet ligger på Youtube och på vår hemsida www.swebbtv.se Där, på vår hemsida finns också den preliminära agendan för det spännande mötet den 19 maj...

Specifikt tittar vi i programmet på Bonniers attack som resulterade i nedstängning av den medborgar-drivna kanalen Granskning Sverige...

Vi tittar också på Bonniers attack mot Google med krav på censur av Googles sokresultat samt innehållet på Youtube. Även regeringen går Bonnier till mötes och kräver åtgärder från Google som lovar öka antalet granskare till 10.000 st varav vissa är svenskspråkiga...

Facebook är också anmodade att vidta åtgärder men där har Facebooks VD Mark Zuckerberg redan initierat åtgärder mot de negativa kommentarerna angående invandringen. Detta framkom i ett förtroligt samtal med förbundskansler Angela Merkel då de trodde att mikrofonerna var avstängda...

https://i.ytimg.com/vi/u85nsGnE5H0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCz7Ho6jkDhYZ-jFF5wScp7IJ34VALördagsintervju 20 del 3 - Lars Bern om globalisternas fyra stora misstag.

DNs chefredaktör Peter Wolodarski borde skämmas för sin "agenda-sättande" journali-stik. Det skriver tidningens tidigare medarbetare Thomas Gür efter att DN publicerat fake news om Jimmie Åkessons utspel om våldtäkter...

I en så kallad faktakoll i DN i fredags skrev journalisten Stefan Lisinski att Jimmie Åkesson hade "mestadels fel om hur många utländska våldtäkts-män som utvisas". Enligt vänster-tidningen hade SD-ledaren sagt följande i parti­ledar­debatten i SVT härom­veckan: ”Fyra av fem utländska våld­täkts­män slipper utvisning"...

Men andelen är i själva verket lägre om man räknar in utländska medborgare som inte är folkbokförda i Sverige, konstaterade DN triumfatoriskt...

Problemet var bara att citatet från Åkesson var felaktigt. Det han hade sagt under debatten var i själva verket: "Fyra av fem utländska våldtäktsmän som bor i Sverige slipper utvisning" – ett uttalande som alltså stämde väl överens med statistiken...

Men istället för att ta bort sin falska artikel valde DN att låta den ligga kvar och bara ändra citatet från Åkesson. I en "rättelse" längst ner i artikeln skrev tidningen att en "tidigare version av artikeln hade ett ord mindre i Åkessons citat än vad som faktiskt var fallet"...

En av dem som reagerar på DN:s beteende är Thomas Gür, som själv tidigare arbetat på tidningen...

"När jag initialt skrev om Peter Wolodarskis agendasättande Dagens Nyheters så kallade faktagranskning av Åkessons påstående om utvisningarna av utländska våldtäktsdömda, hade jag inte koll på hur långtgående den ohederliga journalistiken var, som manifesterades", skriver Gür på Facebook...

"Detta är så skamligt! Wolodarski, ansvarig utgivare, borde skämmas för det som hans tidnings journalister sysslar med", fortsätter han...

DN skrev fake news om Åkesson: "Wolodarski borde skämmas"

sön 13 maj 2018

Laget runt i landsbygds-rådet. Slutt på kandidater... sorglustigt på min ära...

Vem blir Årets Sparre-holmare? Alla får vara med och nominera en person eller grupp av personer till detta...

Syfte: Att ära och höja upp individen/individerna för arbete som betyder mycket för Sparreholm

Kriterier: Man ska ha en tydlig förankring i Sparreholm. Man ska arbeta frivilligt och gjort något som gagnar orten Sparreholm i stort och smått. En kort motivering ska anges varför man tycker att personen/ personerna ska få priset...

Förslag och motivering ska vara oss tillhanda före den 1 mars 2018.

Skicka rösten till gunnel.porsander@outlook.com eller ring Gunnel på telefon 0706-560279.

Vem som blir Årets Sparreholmare meddelas på Bygderådets årsmöte de 16 april 2018.

Kom till årsmötet så får ni veta vem/vilka det blir...

Vid mitten av 1970-talet hade marginalskatterna nått extrema nivåer. I särskilda fall kunde marginalskatten överstiga 100 procent. Folk tyckte lite till mans att det hade gått för långt...

I mars 1976 publicerade sagoberätterskan Astrid Lindgren Sagan om Pomperipossa i Monis-manien som handlar just om en sagoberätterska som inte får ett öre kvar efter skatt trots goda inkomster. Vid riksdagsvalet samma höst bröts det socialdemokratiska regerings-innehavet för första gången på nästan ett halvt sekel, åtminstone delvis på grund av Astrid Lindgrens insats. Den nya borgerliga regeringen sänkte marginalskatterna och senare social-demokratiska regeringar fortsatte på den vägen. Socialdemokraterna insåg att de trampat på alltför ömma tår och kom aldrig igen med några försök till återställare...

Vad jag undrar över är om politikerväldet framöver ska våga återkomma med försök till skattehöjningar. Det kommer att behövas mer skattepengar framöver för att betala för migrationens konsekvenser (och allt det andra som politikerväldet stökat till för Sverige). Skattetrycket ligger kanske tio BNP-procent lägre idag än det gjorde när Astrid Lindgren röt till. Vad kostar migrationsprojektet? Kanske fem BNP-procent idag och troligen mer i morgon. Sverige har rejäl skattehöjningspotential innan vi kommer tillbaka till 1970-talet som vi ändå uthärdade. Kommer några politiker att våga sig på sådana skattehöjningar...

Skattehöjningar är, såframt skattebetalarna accepterar dem, den lätta lösningen på alla problem för politiker. De dränker problemen i pengar i hopp om att problemen tillfälligt inte ska synas. Skattehöjningar är politikernas metod att slippa ta saker på allvar. Men kommer den nettoskattebetalande medel-klassen att gå med på något sådant? Sanningens minut väntar...

Det vore väldigt, väldigt oförsiktigt av den nettoskattebetalande medelklassen att inte bry sig. För samtliga politiker är skattehöjningar mer behagliga än att behöva kavla upp ärmarna och ta itu med nationens problem. Se på EU. När Storbritannien lämnar unionen minskar intäkterna. EU:s första impuls är att höja avgifterna för kvarvarande medlemmar i stället för att skära i kostnaderna...

Om politikerväldets födelse och framtid

Här ger jag en epilog till min bok som förklarar några viktiga orsaker bakom pandemin av sjuklighet som tar 40 miljoner människoliv varje år och som redan satt spår i ett begynnande metabolt syndrom hos över 2 miljarder människor...

Vi lever i en tid när makten i samhället i rask takt glider över ifrån demokratiskt valda parlament och regeringar till stora globala företag och banker och deras hyperförmögna huvudägare. Den här förändringen har drivits fram av efterkrigstidens exempellösa ekonomiska tillväxt i främst västvärlden, som i sin tur har lett till uppbyggnaden av enorma privata förmögenheter som vuxit ikapp nationalstaternas gemensamma tillgångar och ekonomiska inflytande...

Utvecklingen har förstärkts av att den ekonomiska tillväxten till allt större andel hamnar hos just ett fåtal megaföretag och en liten redan förmögen elit som utgör deras stora ägare. Det är denna krets som står bakom den ideologi som vi numer kallar globalismen...

Världens kanske största marknad är den för livsmedel. Historisk har människan hittat sin föda i naturen och hos små producenter i sitt närområde. Maten har på korta vägar kommit till människors bord och den har varit helt naturlig och färsk. Vår metabolism och vårt immunsystem har känt igen de födoämnen vi stoppat i oss, varför människor varit nästan helt metabolt friska...

Med den enorma marknadspotential som livsmedlen utgör har givetvis entreprenörer och industrialister sett oändliga affärsmöjligheter. Industriellt tänkande och stordrift har de senaste hundra åren tagit över inom jordbruk och djurhållning för att kunna nyttja skalfördelar av större och specialiserade produktionsmetoder även på livsmedelsområdet...

Stora globala livsmedelskoncerner har vuxit fram och man har börjat tillämpa samma affärsprinciper som andra globala företag. Målet att kunna dominera och monopolisera världsmarknaden har även blivit vägledande för denna jätteindustri, som idag omfattar ett knappt dussintal globala megakoncerner...

Den metabola pandemin

En Kahn som tagit intryck av Lars Bern och den metabola pandamin... I en stad belägrad av syraattacker, mord och knivattacker, har en man, Londons borg-mästare, lösningen som räddar alla. Förbud mot annonser om skräpmat på alla allmänna transport-fordon i staden...

I ett försök att ta itu med den "tickande bomben” av tjocka barn kommer annonser för "ohälsosam mat och dryck" att förbjudas om förslaget godkänns. Förbjudna annonser blir sådana som gör reklam för mat och dryck som innehåller mycket fett, salt eller socker...

Men företag kommer att få göra reklam för "hälsosammare produkter inom sitt sortiment, till exempel sallader och vatten på flaska". Det betyder att McDonalds inte får marknadsföra en Big Mac längre men de får göra reklam för sin fantastiskt populära salladsmeny. Dessa sallader innehåller mer fett än en stor Mac
Khan har blivit allvarligt kritiserad för initiativet.  Piers Morgan fördömde borgmästaren för att han var "för rädd för att svara på några svåra frågor" när det gäller knivbrotts-epidemin i London... 

Khan har tidigare sagt att han “inte har gjort något fel" när det gäller uppgången i brottslighet under hans ledarskap.
Man kan också hävda att han inte har gjort någonting rätt. I rättvisans namn bör Khan få en poäng. Kanske är förbudet mot skräpmat avsett att hjälpa Londonborna att fly snabbare från potentiella knivhuggare, om de går ner i vikt...

Sadiq Khan ska rädda London

lör 12 maj 2018

Nyttig idiot är en beskrivning av en person som löper andras ärenden utan att vara medveten om att så är fallet och i stället tror att det är de egna intressena som värnas... Ledarsidornas egna källor på UD meddelar att hela historien i olika fikarum möts med ett fniss och menar att UD alltid är utsatt för någon form av öppen informations-inhämtning...

Att en riktad, i detta fall rysk, taktisk signalspaningsinsats eller underrättelseoperation mot Patrik Oksanens mailkonversation med UD helt enkelt är för resurskrävande för vilken underrättelsetjänst som helst och i praktiken hittats på av UD:s politiska ledning tillsammans med informationsenheten...

Det enda sätt att komma tillrätta med DN:s sensationella påståenden är att åklagare utreder och med stöd i Tryckrfrihetsförordningen upphäver meddelarskyddet och lagför i detta fall såväl DN:s källa på UD samt den ansvarige utgivaren Peter Wolodarski. Skulle det i en utredning visa sig, vilket Ledarsidorna.se källor gör gällande, att allt hittats på kommer såväl UD-personalen som Wolodarski frias...

Visar det sig däremot att DN:s källa har vidarebefordat korrekta uppgifter om FRA:s inrikting och kapacitet och DN publicerat dessa är det en brottslig handling på en nivå där meddelarskyddet är upphävt för alla som medverkat till detta. De kan dömas till fängelse i fyra år och kan komma att häktas under utredningstiden om åklagare finner skäl att begära detta...

Peter Wolodarski kan även komma att dömas för brott mot Tryckfrihetsförordningen om hemlig uppgift som berör rikets säkerhet, som FRA kapacitet och resurser, röjts...

Signalspaningen mot UD: Nyttiga idioter eller brott mot rikets säkerhet?

Den mörkade undan-trängningseffekten... Eller att se längre än vad näsan räcker och tänka på möjliga oavsiktliga konsekvenser som en politisk åtgärd kan få. Liknelsen om det  krossade fönstret är över 100 år gammal och välkänd bland samhällsvetare, men tyvärr verkar ingen i det politiska etablissemanget känna till den...

Låt oss nu tillämpa liknelsen om det krossade fönstret på migrations-politiken. Flera artiklar har hävdat att de massiva flyktingströmmarna till Sverige faktiskt bidragit till en starkare högkonjunktur, då de ökade statliga utgifterna lett till att den totala konsumtionen i ekonomin gått upp.

Precis som med det krossade skyltfönstret så är problemet att de pengar staten spenderat på migration ju ändå skulle ha spenderats och skapat jobb, fast någon annanstans istället som inom äldreomsorgen där pengarna aktivt förbättrat samhället precis som nya tapeter aktivt förbättrat butiken medan glasmästaren bara återställer den till det skick den var innan...

På samma sätt ser många på migranterna som kommer till Sverige och känner instinktivt att de vill hjälpa dem. Samtidigt inser nog alla att vi för samma summa pengar skulle kunna hjälpa dussintals gånger fler migranter om pengarna spenderades i närområdet. Problemet är att de migranter som kommer till Sverige är lätta att se – faktum är att det är i princip omöjligt att inte se dem! De migranter som aldrig lyckas ta sig i närheten av Sveriges gränser är däremot mer abstrakta, och därför lägger vi mindre vikt vid dem...

För att gå tillbaks till liknelsen så är migranterna i Sverige som glasmästaren vars vinst är uppenbar, medan flyktingarna i närområdet är som målaren vars förlust inte är lika lätt att se. Och ju mer vi spenderar på glasmästaren eller migranterna desto mindre har vi att spendera på nya tapeter och migranterna i närområdet...

Gästskribent John Gustavsson: Invandringen och etablissemangets krossade skyltfönster

Kan man känna annat än förakt för LO... LO-facket säkrar sin ställning genom ett osunt inflytande över politiken. Vill vi se förändring måste vi i första hand sätta vårt hopp till medlemmarna...

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, har en bakgrund som ordförande för IF Metall, ett av LO:s fjorton förbund. Utöver statsministern själv sitter ett tiotal metallare i riksdagen för Socialdemokraternas räkning, men det totala antalet S-ledamöter med facklig bakgrund är avsevärt högre...

De olika förbunden är indelade i avdelningar, sammanlagt flera hundra, som är integrerade med LO och socialdemokratin. En typisk avdelning kan ha ett tiotal anställda, så vi drar slutsatsen att tusentals och åter tusentals människor får sin inkomst genom ”rörelsen”. Något formellt krav att vara socialdemokrat lär inte finnas för alla dessa anställda, men jag får bekräftat från flera håll att uppslutningen bakom partiet på många håll är i det närmaste sekteristisk...

Avdelningarna har i sin tur ett antal arbetsplatsklubbar, det blir också ett antal tusen, var och en med en klubbordförande och sammanlagt över hundra tusen förtroendevalda [år 2011 låg siffran på 158 000]. Alla dessa är inte per definition övertygade socialdemokrater, men ”kulturen” i LO-förbunden är i allra högsta grad socialdemokratisk...

LO är en stat i staten

Den korporativistiska tanken... Den mentala bilden hos många är att alla - utom de som fått en diagnos och bedömts arbetsoföra - ska leva på sin lön. I Moderaternas tanke om bidragstak finns denna princip underförstått med eftersom bidragstaket innebär att en familj inte ska kunna få mer i bidrag än i lön vid heltidsarbete...

Vad man säger då är att lönen för en familj med två vuxna som är socialt inkompetenta och föga intelligenta med fem barn måste ligga på en nivå som gör det möjligt för dem att uppnå en skälig levnadsstandard.

Problemet är att ingen arbetsgivare vill betala en så hög lön. Och den lön som en arbetsgivare vill betala ligger inte i närheten av den nivå som vi betraktar som dräglig och som skapar rimliga uppväxtvillkor för de fem barnen...

Myten om självförsörjning leder därmed indirekt till ett golv för lönenivåerna - alldeles oavsett att fackföreningarna driver frågan om lägstalöner hårt i avtalsförhandlingarna.

Vill man förändra välfärdsstaten i grunden och få en bättre fungerande arbetsmarknad är det första steget ironiskt nog att göra upp med myten om att alla kan leva på sin lön. Alla kan inte leva på sin egen lön. Därför är det bättre att börja i den andra änden - att fråga sig hur det offentliga kan kompensera för de skillnader i produktivitet som trots allt finns och tillåta en så stor flexibilitet i lönesättning att alla kan få ett meningsfullt jobb - inte bara en meningsfull sysselsättning...

Lika för alla, säger Moderaterna

fre 11 maj 2018


Vi som under flera år följt invandringsdebatten inte bara i svenska media utan där den förekommer, samtidigt som vi i våra egna kretsar sprider länkar, blir sällan överraskande. Det är mycket av rundgång och ett dagligt ”more of the same”. För egen del leder det till att jag blir känslomässigt avtrubbad...

Det är inte längre särskilt mycket som jag hetsar upp mig över. Men visst, jag fortsätter att streta emot, därför att alternativet är sämre. Att lämna över det havererande välfärdssamhället till nästa generation är ingenting som lockar. Efter ringa förmåga gör jag vad jag kan, för att väcka mina medmänniskor...

Den nu viktigaste uppgiften, för oss som förstått vad som sker och vill göra något, är att sprida kunskapen till den majoritet av befolkningen, som låtit sig luras av våra politiker och opinionsbildare. Men ärligt talat, för egen del går det inget vidare...

Halva min vänkrets har förstått att fri invandring inte går att kombinera med skattefinansierad välfärd. De har också förstått att mångkultur är en ideologisk fantasi av samma destruktiva slag som det klasslösa samhället. Detta har de begripit utan att jag talat om det för dem...

På den andra halvan av vänkretsen biter inga sakargument. För dem är det viktigast av allt att känna sig goda. De är oförmögna att skilja mellan sina personliga ideal och vad som är bra för samhället. Som beresta kosmopoliter är de för fri invandring. De tar politisk ställning utifrån att de själva vill kunna resa vart de vill och bo eller stanna där så länge de har lust. Gränser och stänga folk ute, nej sådan skit ska man inte hålla på med. Det leder bara till krig och konflikter...

Gåtan del I

Infokalypsen är vad som händer när Photoshop, eller ett annat bildredigerings-program, blir så pass bra att det helt enkelt inte går att skilja en äkta bild från en fejkad bild överhuvudtaget. Problemet är såklart inte begränsat till bilder: Även motsvarande audio och video-program blir bättre och bättre på att göra realistiska fejkningar...

Ett intressant och skrämmande perspektiv. Efter att ha läst DN artikeln om våldtäkterna som egentligen inte finns så kan vi lätt föreställa hos hur det kommer att kunna se ut när de politiska partierna börjar intala sig att SD faktiskt inte finns som de verkar var i färd med att göra...

Eller kanske de 2 miljoner+ människor som sympatiserar med SD kanske inte heller finns? Hur länge kan man egentligen fortsätta att förneka eller ignorera verkligheten om man dessutom blir allt skickligare att skapa en pseudoverklighet...

Egentligen är det ju så som totalitära rörelser och trossamfund har fungerat i alla tider- bara det att de blivit allt skickligare att producera sina Fake news.Snart kommer kanske såväl Jesus som Mohammed att stiga ned från himlen hållande Gud Fader i vardera handen. Med dagens computer simulation och laser teknik är detta helt möjligt...

Om alla i en nation tycker detsamma så kan det kanske till och med fungera för en tid men verkliga problem uppstår förstås när grupper med sina separata bilder av verkligheten börjar bekämpa varandra? Hur skall man kunna rymma extremfeminister och jihadister under samma tak? Vem vet de kanske finner varandra...

Enkla själar och många inte så enkla själar kanske inte klarar att inse att deras pseudoverklighet inte finns utan bara är uppställda kulisser? Det finns ju till och ”framstående” personer som tror på spöken, flygande tefat eller en extra hemlig planet som gömmer sig bakom solen? Och dröjer klimatändringen så tvingas media skapa den ur intet...

Gästskribent John Gustavsson: Infokalypsen – det största hotet mot vår civilisation?

Genom att garantera ett fortsatt högt inflöde i systemet, har politikerna möjliggjort för samtliga dessa integrationsbranscher att expandera. Det finns således goda ekonomiska skäl till att så många propagerat mot både skärpningar av asylpolitiken och de nyanländas villkor...

Det ligger tydliga incitament bakom argumenten för en fortsatt generös svängdörrspolitik då en sådan tryggar ett inflöde av nya klienter, brukare och elever...

Många är kort sagt beroende av denna industri för sin överlevnad alternativt gynnas påtagligt av den i sin yrkesroll. Det handlar inte bara om ovannämnda tolkar och SFI-lärare utan också nya hittepåjobb som ”integrationsstrateger” och ”samhällskommunikatörer”. Inom kommunen, exempelvis i så kallade etableringscenter, kan helt nya titlar uppfinnas. Vad sägs om ”vårdkoordinator” eller ”föreningssamordnare”...

Även juristerna vill ha en del av kakan. Aktivistiska jurister som Viktor Banke, som ena dagen propagerar för en generös asylpolitik och den andra sitter i rätten och försvarar en sexbrottsdömd asylsökandes rätt att stanna i Sverige, har blivit en lika högljudd som viktig del av industrin. Kostnader för tolkar och rättsliga biträden torde ligga i miljardklassen...

Miljarderna har flödat och fortsätter att flöda. Även om inflödet av asylsökande inte är vad det var under de gyllene åren 2014-15, då en kvarts miljon människor sökte asyl i Sverige, finns det fortfarande tillräckligt många människor i systemet för att hålla jurister, tolkar, samhällskommunikatörer och vårdkoordinatorer sysselsatta i år framöver...

Med tanke på att riksdagen verkar ha landat i att ett årligt intag av ett nytt Karlstad är rimligt, behöver nog alla som i dag sysselsätts i integrationsindustrin inte oroa sig alltför mycket för sin framtid. Pengarna kommer fortsätta flöda in...

Det går bra nu. För integrationsindustrin...

Integrationsindustrin

Det var efter veckorna på Bommersvik som Stefan Löfven bytte skepnad. Han blev luddig och otydlig, ständigt hårt kritiserad för sin ovilja eller oförmåga att ge klara besked. Hjärntvätten lyckades...

Men hans brist på erfarenhet och hans politiska osäkerhet gör sig ständigt påminda. Han är stingslig och irritabel, diktatorsfasonerna från IF Metall, eller varifrån han nu har fått dem, kan urarta i ren elakhet. I botten finns mindervärdeskänslor som han försöker kompensera med översitteri... Jimmie Åkesson...

Det största hatobjektet, den som får Stefan Löfven att känna sig verkligt hotad, är Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. I debatter med honom blir han arrogant, aggressiv och föraktfull. Han kommer till korta både verbalt och politiskt, och det gör honom ursinnig. Han, som själv vill se sig som folkets företrädare, kan omöjligt acceptera att en växande andel av väljarna föredrar det han anser vara ”ett rasistiskt parti med nazistiska rötter”...

Han kommer aldrig att förstå det. När han blir tvungen att inse faktum kommer han att göra det med av raseri osande eder.

Han har tafflig verbal förmåga, hittar inte ord, svamlar osammanhängande. Språket är torftigt.

I en uppmärksammad artikel skriver Per T Ohlsson i Sydsvenska Dagbladet om Stefan Löfven som ”mannen utan språk”.

”När terrorn hade slagit till mot Paris den 13 november 2015, Frankrikes och Europas 9/11, hade Stefan Löfven detta att säga om dem som reser från Sverige till Syrien för att ansluta sig till mordmaskiner som Islamiska staten, IS:

”Det är inte okej.”

Den ofrivillige statsministern

Fortsättning