Det feodala bondesamhället i Sörmland

 

 

 

 

Lite svensk musik 1965-1975

 

 

 

Birgittas geniala insikt om etablerade partiers baksidor är beundransvärd!... Nazism och fascism finns i alla etablerade partier men på baksidan!

 

  

 

Den politiska skalan är inte en rak linje mellan vänster och höger. Den är cirkulär med en framsida och en baksida. På baksidan möts vänster- och högerextremister i galenskapens mörker.

 

 

 

 

Service på räkneverket...

Mönstret går igen... veckan när inget skrevs...

 

Besökarna minskar när inget skrivs från den nionde, alldeles naturligt... Av någon anledning vänder det uppåt igen utan att det skrivs något... räkneverket stängs för service... när det åter öppnas tre dar senare den sjuttonde är räkneverket servat och tillbakaskruvat på samma sätt som kriminella bilhandlare gjorde med vägmätarna förr i tiden... 

 

 

Internet i Flen

 

Michel Branandfors

clip_image00115271

 

 

 

 

  9, 10, 11,12, 13,14,15,16,17

 

 

 

 

 

 

 

lör 31 maj 2014

 

 

 

 

Tillägnas alla tokfeminister...

Jungfruföderskor med föreställningen att en kvinna blir havande och föder ett barn utan någon mans medverkan...

 

Istället blir kvinnan havande genom ett mirakel eller genom direkt umgänge med en gud, och alltså utan att egentlig befruktning skett....

 

 

Sådana föreställningar – där barnet ofta växer upp till hjälte, kung eller liknande – förekommer mångenstädes i tokfeministernas värld...

 

 

Titta senarepixel-vfl3z5WfW

Alabama Shakes - Boys and Girls

 

 

"Boys & Girls"Miniatyrbild

 

 

Oh why can't we be
Best friends anymore?
They say a friend
Ain't to be
Between a girl and a boy
I don't know who said it
Or why it got to be so wrong

 

 

 

 

Åh, åh, åh tjejer, visa vad ni går för men håll er borta från tokfeministerna... håll ut... livet är inte alltid så lätt att leva...

 

 

Miniatyrbild

 

 

 

Titta senarepixel-vfl3z5WfW

Alabama Shakes - Hold On

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fre 30 maj 2014

 

 

 

 

Garanter för "fiber i backen- fiasko"... Bondesamhällets korrupta drängar...

För att bevaka en privilegierad ställning i samhället krävs ett informationsövertag...

 

Det krävs också att makten försvarar rättigheter som gått i arv eller förvärvats.

 

De som riskerar att förlora sin privilegierade situation kämpar för att frysa samhälls-utvecklingen...

 

 

 

 

clip_image00115271

"Efterfrågan styr utbyggnaden och det är idag för tidigt att ange var fibernätet ska dras fram. En förutsättning för att hushållen ska kunna ansluta sig är att orterna och bygderna engagerar sig lokalt och presenterar var de intresserade hushållen finns för kommunen."

 

 

 

 

 

Till alla främlingsfientliga obildade "mitt i sörmlandsbor"...

Det är ju för faen inte er, "fibern i backen" är till för, utan alla presumptiva välutbildade främlingar som ni inte vill ha som grannar...

 

 

 

Bredbandet byggs ut

 

"Flen Kommunfullmäktige beslutade under tisdagskvällen att bygga ut bredband i egen regi.

Kommunen kommer att bygga ut det befintliga nätet. Att kommunen gör det i egen regi innebär egen kontroll och kort startsträcka. När ärendet var uppe i kommunstyrelsen yrkade Berit Hyllbrant (FP) att kommunen ska söka bidrag för bredband redan 2014, ett yrkande som antogs.

Roger Tiefensee (C) gick under tisdagskvällen upp i talarstolen och uttryckte glädje över att kommunfullmäktige skulle fatta beslut om bredbandsutbyggnad och hänvisade till alla gånger han har tagit upp bredbandsfrågan.

– Jag får säga som Gert Fylking, "äntligen". I dag ska jag inte hacka utan tacka för att polletten äntligen har trillat ned. Bredband är viktigt."

 

 

 

 

 

Obehaglig kunskap tranformeras till kränkande åsikt...

En professor i historia med en stor dos undervisning och tentarättning på schemat...

 

Han tvungas högst motvilligt, inse att vad som för ett par decennier sedan definierades som allmänbildning idag räknas som exklusiv kunskap...

 

 

 

Det är lätt att bli raljerande över den eskalerande relativiseringen av kunskap och bildning som vi i?dag omsveps av – och det är lätt att tröttna, att skaka på huvudet åt dumbommarna och ignorera det hav av kränkbara integriteter som självodlas på mediernas fält. Men på sikt är situationen för allvarlig för att kunna bagatelliseras. 1900-talets historia utgör ett avskräckande facit. Vi känner blott alltför väl till följderna av att svart påstås vara vitt och av att en propagandalögn transformeras till sanning när den upprepas tillräckligt ofta. Sett ur den synvinkeln finns det bara en väg framåt: Att inte förskräckas över behovet att stundom behöva publicera obehagliga sanningar, att inte frukta den ilska som kan väckas när slumrande, nydefinierade integriteter kränks.

 

 

 

Kränkta av fakta

 

 

 

 

Påståenden förefaller vara likt fakta... någon som är kränkt?

Formgren hävdar att det antiauktoritära samhället är en myt... Mb instämmer...

 

Det ledarlösa lyckoriket där alla bestämmer allt tillsammans finns inte. Det är alltid någon som bestämmer mer än de andra.

 

 

 

Hans Zetterberg har beskrivit samhället som en trebent pall: stat-marknad-civilsamhälle. I staten råder demokrati: man röstar. På marknaden sker handel: man betalar eller får betalt. I civilsamhället sker fostran: någon som kan och vet mer överför normer och insikter till någon som kan och vet mindre.

 

Den som fostrar är och måste vara en auktoritet. Därför styrs civilsamhället av en auktoritär princip, till skillnad från statens demokrati och marknadens handel. Och därför har civilsamhället och dess fostran skadats svårt av det antiauktoritära paradigmet.

 

Det anti-auktoritära samhället är en myt

 

 

 

 

tors 29 maj 2014

 

 

 

 

lbland är det bara att tacka och ta emot... alla är inte tokfeminister...

Går det att komma närmare sanningen om den ofantliga sektens sammanbrott...

 

 

 

 

 

 

Det anti-auktoritära samhället är en myt

 

 

 

 

 

 

Landsbygden väntar på kommunen... som väntar på landsbygden...

En kriminell IT-chef har förskingrat kommunens framtid...

 

 

 

 

clip_image00115271

Fullmäktige antog plan för bredbandsutbyggnad

Kommunfullmäktige har beslutat att Flens kommun ska bygga ut bredband i kommunen i egen regi. Det ska ske i samverkan med operatören Zitius och kommunledningsförvaltningen får nu i uppdrag att ansöka om ekonomiska bidrag till utbyggnaden från staten. Starten ska komma igång under 2014. Kommunen kommer därmed att äga och förfoga över fibernäten själv. Ett annat alternativ hade varit att sälja dem till en utomstående operatör och därmed mista möjligheten att påverka utbyggnaden.

I augusti ska ett projektdirektiv och en projektplan presenteras för kommunstyrelsen. Projektledare blir IT-chef Mikael Brandfors som framöver kommer att hålla många informationsmöten i kommunen. Engagemanget på landsorten är stort och många hushåll önskar bredband. Efterfrågan styr utbyggnaden och det är idag för tidigt att ange var fibernätet ska dras fram. En förutsättning för att hushållen ska kunna ansluta sig är att orterna och bygderna engagerar sig lokalt och presenterar var de intresserade hushållen finns för kommunen. En riktlinje är en 50-procentig anslutningsvilja. Med bredbandet kan både tv, telefon och internet anslutas vilket ger sänkta månadskostnader.

Mer information lämnas om projektet efter sommaren. Mikael Brandfors nås på telefon 0157-431010, 076-8735000.

 

 

 

 

Ett samhälle som saknar yttrande-frihet är ingen demokrati...

Ett informationssamhälle där makten reglerar och kontrollerar den information som människor utbyter är en informationsdiktatur...

 

 

 

Glöm inte bort att det som makthavarna ser som hot i grunden är att medborgarna kommunicerar direkt med varandra, utan mellanhänder. Så länge människor kommunicerar två och två går det kanske att tolerera anonymiteten i samtalen. Men så fort kommunikationen sker mellan fler människor än så blir den ett hot mot maktens hegemoni.

 

Öppna samhällen kännetecknas av en jämn inkomstfördelning. Detta är ingen slump. För att bevaka en privilegierad ställning i samhället krävs ett informationsövertag. Det krävs också att staten försvarar rättigheter som gått i arv eller förvärvats.

 

Kapitalismens genombrott sammanföll exempelvis med skråväsendets sammanbrott. Det spreds en insikt om att det var bättre att låta alla människor tävla om viktiga positioner - snarare än att låta dessa gå i arv. Detta ledde till ökad dynamik och ekonomisk tillväxt.

 

Men skråväsendet hade sina försvarare. De som riskerar att förlora sin privilegierade situation kämpar för att frysa samhällsutvecklingen.

 

 

 

Med raska steg mot informationsdiktaturen

 

 

 

 

ons 28 maj 2014

 

 

 

 

Gnällspikarna i ångestcentralen...

Som inte nöjer sig med miljonbidragen från övriga skattesverige... ynkliga kräk...

 

En utsökt affärside som klantats bort av tjuvaktiga skator...

 

 

 

 

Orimligt att lägga det här trycket på oss"

 

Inom de närmaste dagarna förväntas 120 asylsökande personer ankomma till Flen. Det får kommunalrådet Jan-Erik Larsson (S) och oppositionsrådet Thomas Norander (M) att reagera.

 

 

 

 

Lägg märke till de livaktiga kommentatorsfälten i Arbetarbladet... 

 

Invandrare ger miljoner i kassan

 

 

 

 

Till skillnad från en censurglad svartskjorta i Äckelkuriren...

 

 

 

En insändare i Sandviken...

 

"Leif Jansson bör skyndsamt kontakta kommunalråden ibland annat Filipstad, Flen, Falköping, Borlänge och Katrineholm och tipsa om frälsaren i skepnad av PWC.

I ovanstående kommuner är invandringen en brakförlust och man är uppenbarligen i stort behov av en "fin" rapport likt den förvaltningschefen i Sandviken presenterar som tros tysta kritiska röster."

 

 

 

 

En kommun som förstår att uppkatta skattebidragen...

En lukrativ verksamhet det där med invandring om man tar emot fler än genomsnittet...

 

 

Även arbetslösa nyanlända familjer bidrar med pengar till kommunen. En familj med två arbetslösa och två små barn motsvarar 621 000 kronor i bidrag från staten och kostnadsutjämningen. Även när kostnader för skola och SFI räknas bort blir det 370 000 kronor kvar i exempelfamiljen.

 

Sandvikens kommun kompenseras bara med kostnadsutjämningen om de har fler invandrare än snittet. Om kommunen har färre än snittet är de med och finansierar mottagandet i andra kommuner.

 

 

Invandrare ger miljoner i kassan

 

 

 

 

 

 

tis 27 maj 2014

 

 

 

 

En som håller reda på färgerna...

Själv är han ju svart som synden...

 

 

 

 

28 nyanser av brunt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanningen är – givetvis – att statliga bidrag eller skatterabatter enbart omfördelar jobb...

Jobbskaparskojarnas lilla knep är att helt fräckt blunda för det uppenbara faktum, att den enes bröd är den andres död...

 

 

 

 

Jobbskaparskojarna, Borg & Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbete och samverkan till döds så att alla får lika mycket makt...

Alla kräver inflytande men ingen vill ta ansvar... någon annan förväntas städa...

 

 

 

Problemet med den platta organisationen, eller det på ytan anti-auktoritära systemet, är svårigheten att peka ut och utkräva ansvar av de makthavare som jag menar alltid finns. De gömmer sig bakom föreställningen om att ”alla är med och bestämmer”. När makten inte kan pekas ut och granskas har vi ett demokratiproblem.

 

 

 

 

Frihetens auktoriteter

 

 

 

 

mån 26 maj 2014

 

 

 

 

 

En sjangserande kommun...

Ett näringsliv som lever på skattepengar...

 

 

 

 

 

 

Nu får det vara nog, fram med civilkuraget!

 

 

 

 

 

 

 

 

En dumdryg politisk skithög...

Det skulle inte kosta något att återställa Hemgården efter stängningen enligt Bo Aläng...

 

 

 

 

 

Socialnämnden inväntar utredning...

 

 

 

Det finns en vilja att öppna upp Hemgården, men då måste det till pengar och en ordentlig utredning. Det menar Stefan Zunko.

Några planer på att bygga ut Slottsängens äldreboende har inte diskuterats på socialnämnden enligt Stefan Zunko. Istället planeras en omfattande utredning av äldreomsorgen som ska visa var kommunen ska genomföra sin satsning.

– Vi ska se över strukturen när det gäller äldreboenden och övriga boenden i hela kommunen för att se vad som krävs för de äldre. Vi ska titta på de här sakerna i Malmköping precis som på alla andra orter, säger Stefan Zunko.

En utredning har varit planerad under en längre tid och socialnämnden sökte bidrag från kommunstyrelsen för att kunna anställa en person som ska hålla i utredningen. En ansökan som kommunstyrelsen nyligen avslog.

– Nu måste vi fundera på hur vi ska göra utredningen på egen hand.

Stora enheter är billigare än små enligt Stefan Zunko, men han ser även fördelen med småskalighet. Vad än utredningen resulterar i kommer det krävas pengar menar han.

– Vi socialdemokrater anser att vi ska göra vad vi kan för att öppna upp Hemgården, men det är en process som måste gås igenom. Socialnämnden måste ha pengar avsatta, det räcker inte med att de finns i kommunens budget.

– Vi måste ha ett beslut från kommunfullmäktige, men oppositionen vill gå förbi det och starta upp Hemgården utan att vi har fått pengar.

Stefan Zunko förstår inte riktigt kritiken från pensionärsföreningarna om att de inte har fått svar på sina frågor.

– Det stämmer inte överens med min uppfattning. Vi får träffas och resonera om hur saker och ting hänger ihop, säger Stefan Zunko som kommer närvara på debatten på söndag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upprepar man en lögn tillräckligt många gånger tas den för sanning...

Det kommer ta tid för verkligheten att få fotfäste, speciellt som så mycket prestige...

 

...investerats i de enorma icke-existerande skifferolje/gasfyndigheterna.

 

 

 

 

EIA överdriver USA:s skiffergasproduktion med 38%

 

 

 

 

 

 

Den ofantliga sekten har gått in i väggen... 

Signalsubstanserna i samhällshjärnan har slagits ut...

 

 

 

Ny försvarsmateriel rostar och möglar sönder

 

 

 


Politikers förklaringar är på en skala mellan okunnighet och ondska...

Ondskan kanske inte är en pakt med djävulen...

 

Men den är en blandning av rädsla, bristande medkänsla, egoism, makthunger, girighet, korruption...

 

Banala skillnader förvandlar vardagen till en mörk och totalitär människosyn...

 

 

 

Politiker ser kollegor som okunniga - eller skithögar

 

Politik som utvecklingens fiende

 

 

 

 

 

sön 25 maj 2014

 

 


Hörninini, à propos skolan i Sparreholm...

Ibland tänker man si och ibland tänker man så...

 

Varje kommun med självaktning har förstås  patent på den absoluta sanningen...

 

 

 

Sköldinge är beläget cirka 14 kilometer öster om centralorten intill riksväg 55/57. I Sköldinge bor 571 personer (31/12 2012)

I Sköldinge finns kommunal förskola, förskoleklass, grundskola till och med skolår 6 och fritidshem. Här finns även fritidsgård.

 

 

 

 

 

 

Lite försenad lägger höger-extremisten ut en artikel från K-Kuriren... 

Det är ingen risk att bränderna sprider sig till Flen... och förresten var barnreportrarna i Flen lediga över helgen...

 

 

 

Negativa vibbar är inte bra för den "höger-extremistiska traditionella samhällseliten"...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lör 24 maj 2014

 

 

 

 

Försköningsmannen, lögnaren, manipulatören... 

Negativa vibbar är inte bra för den "höger-extremistiska traditionella samhällseliten"...

 

Historikern Heléne Lööw definierar begreppet högerextremism på detta sätt...

 

 

 

Varför berättar han inte om branden i Äckel-kuriren...

   Blåljus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningslokalen vid Valla IP totalförstördes vid en brand natten till lördagen.

Vid en brand i natt totalförstördes föreningslokalen vid Valla idrottsplats. Räddningstjänst och polis misstänker att branden är anlagd 

Enligt insatsledaren Patrik Mansbart så hade räddningstjänsten ingen chans att rädda byggnaden där det bland annat fanns omklädningsrum och förråd för gräsklippare och annat till fotbollsplaner.

Han säger att det har varit flera bränder den senaste tiden i Valla och att det finns en misstänkt person, men den är inte gripen.

– När vi kom till platsen var stora delar av byggnaden redan övertänd . Ett försök i början gjordes att komma in i den delen som det inte brann i, men inget gick att rädda. Vi fick inrikta på oss på att bevaka och begränsa branden, sa insatsledaren Patrik Mansbart vid 7-tiden på lördagen.

Vet man något om orsaken?

-- Nej, det har varit ett antal bränder i Valla där man har misstankar, men man har ingen person man kan binda till det här.

Det har brunnit i bostadshus och ödehus i Valla och det finns misstankar mot en person.

– Det är en person som har varit misstänkt i de här fallen, men man måste ta den på bar gärning och det har man inte lyckats med. Jag veta att polisen har sina misstankar. De har mer koll.

Räddningstjänsten, som utgår från att branden på Valla IP är anlagd, kommer att göra en teknisk undersökning av branden när det har kallnat på brandplatsen.

 

 

 

Valla IF:s klubblokal i Katrineholm förstörd i brand

 

 

 

 

 

 

 

Världen har bestämt sig, ingen tvekan om saken... 

Fossil energi måste vi ha, det ska nog gå att få fram på nåt jävla sätt...

 

Dricksvatten kan man ju köpa på petflaska...  

 

 

 

Knäcker skifferoljekraschen återhämtningen?

 

 

 

 

 

 

Det må så vara att mängden skifferolja är missbedömd... 

Avsikligt eller av ren dumhet men...

 

...mycke mer fossil energi finns det emellertid kvar att hämta...

 


EIA:s revision: USA:s skifferolja helt slut 2018

 

 

 

 

 

 

fre 23 maj 2014

 

 

 

 

Förrvirrat om högerextremism!

Svårdefinierat förvisso! Medborgarn håller emellertid med Heléne Lööw, den främste auktoriteten på området!

 

 

 

Historikern Heléne Lööw definierar begreppet högerextremism: 

 

Ideologin är grundad på i huvudsak konservatism.

 

Antidemokratisk inställning syftande till att återupprätta monarkin.

 

Ideologin är grundad på rationalism och religion och avvisar all form av irrationalitet och känslosamhet.

 

Maktbasen består av den traditionella samhällseliten.

 

Det strategiska målet är inte att skapa en politisk massmobilisering.

 

Social revolution eftersträvas inte.

 

Man förlitar sig på armén och är villiga att acceptera ett militärt styre.

 

Alla tankar på en folk- eller partiarmé avvisas.

 

 

 

 

 

Medborgarn förstår vad Birgitta menar men naturligtvis har hon fel!

Det är klart att det finns extrema ytterligheter på den korrekta politiska skalan!

 

Etablerade extrema ytterligheter där vi hittar våra vanliga politiska partier!

 

 

det klasslösa samhället - klassamhället

 

socialism - nyliberalism

 

planekonomi - marknadsekonomi

 

étatism - kapitalism

 

 

 

Birgittas geniala insikt om etablerade partiers baksidor är dock beundransvärd!

 

 

Nazism och fascism finns i alla etablerade partier men på baksidan! På baksidan möts vänster- och högerextremister i galenskapens mörker.

 

 

Extremism är INTE partipolitik

 

Den politiska skalan är inte en rak linje mellan vänster och höger. Den är cirkulär med en framsida och en baksida. På baksidan möts s.k. vänster- och högerextremister i galenskapens mörker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Främlingsfientlighet, vad är det?

Främlingsfientlighet = brukssamhällets inskränkthet, trångsynthet, instängdhet, fördomsfullhet, oduglighet...

 

 

Birgitta - det handlar om politik här!

 

Jag beskriver handlingar och företeelser i samhället.

 

 

Birgitta skriver lite om främlingsfientlighet.

 

"Hur kommer det sig att detta begrepp har fått ett enormt utrymme i media och vad innebär “främlingsfientlighet” egentligen. Vilken definition kan man sätta på begreppet “främlingsfientlighet”?

 

Mina funderingar:

Främlingsfientlig är den som tar avstånd från människor som kommer från andra platser. (Förr kunde kanske tom vara från grannbyn.)

 

Främlingsfientlig är den som tar avstånd från människor med annan kulturbakgrund än de själva har.

 

Främlingsfientlig – en person som lever i en sluten miljö/värld och som tar avstånd från nya inslag.

 

Officiell betydelse, i debatten, i media, så som den framstår:

Främlingsfientlig är den som uttrycker en annorlunda åsikt i integrationsfrågor

 

Främlingsfientlig är den som uttrycker åsikter om begränsad invandring

 

Främlingsfientlig är den som uttrycker annorlunda åsikter om invandring

 

Min fråga till media och programledare i olika debattforum blir då: Vad  är gängse hållning inom detta område – den “rätta” hållningen – det man “får” tycka och ska hålla sig till att tycka! … för att inte betecknas som främlingsfientlig!"

 

 

 

 

 

 

tors 22 maj 2014

 

 

 

 

Det finns ingen svart marknad där vi kan byta valresultat med varandra.... 

Varför ska man då rösta... Det är inte alls märkligt... inte heller ett misstag, en orättvisa...

 

...eller en felkonstruktion. Det är tvärtom kärnan i alla demokratiska val.

 

 

 

Det finns en spridd vanföreställning om att ”folkstyre” innebär att vi får som vi vill. Men det är förstås bara sant i den mest teoretiska meningen, där ”vi” är en omöjlig fantasiskapelse av motstridiga önskemål.

Rent praktiskt får ingen som den vill.

Det är vad folkstyre innebär.

 

Molokna medborgare intervjuas och säger att de känner sig maktlösa och att de inte kan påverka politiken.

De har förstås rätt. För med ”påverka” menar de samma sak som när de ”påverkar” vad de beställer på restaurang, eller ”påverkar” vad de handlar på ICA.

De vill inte bara välja, de vill få det de väljer också.

Så blir det aldrig i en demokrati. Allt är en stor kompromiss.

Man önskar sig skor och får papiljotter.

 

 

 

I en demokrati får ingen som den vill

 

 

 

Miniatyrbild

 

 

Hoola Bandoola Band - Man måste veta vad man önskar sig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkinsons fångar i Fullmäktige... 

Snicke snack, snicke snack...

 

 

Lite gammalt om vindsnurror i Flen...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ons 21 maj 2014

 

 

 

 

 

 

Det går lika bra för egen hand killar... 

Vem faen vill förresten göra det med en tokfeminist...

 

 

 

Unga mäns frånvaro av sexliv ett folkhälsoproblem

 

 

 

 

 

 

 

Så fel det går att räkna om man vill... 

Skattepengdiarna suger efer mera

 

 

 

Järnvägen saknar 20 miljarder (till)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så fel det går att räkna om man vill... 

Där kan man snacka om felräkning, släng dig i väggen Roger Moore...

 

 

 

Kaliforniens skifferoljereserver nedgraderade med 96%

 

 

 

 

 

 

Ni som har varit inlagda på en Medicinavdelning... 

Varför tokskrattas och skränas det så in i helvitte i Magnecylvården... 

 

Inom specialistvården används det fortfarande ett språk utan skratt och skrän...

 

 

 

Vi ersätter vårt språk med skratt och skrän

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning