tors 10 mars 2016

Sockersjuka kräver en egen flik... Sparreholmarn kallar diabetes sockersjuka när han själv får bestämma...

Det gör Kostdoktorn också och många andra...

Kostdoktorn skriver...

Tänk att ett ord kan vara så laddat. På Facebook pågår diskussioner om de väldiga reaktioner man kan få om man använder ordet ”sockersjuka” istället för ”diabetes”. Vissa blir ytterst upprörda över det första ordet.

Själv tror jag inte det bara handlar om att vi lever i de lättkränktas land. Det handlar också om att en generation av dietister och diabetessköterskor utbildats i att diabetiker kan äta som andra, inklusive bullar, och skjuta i sig mer insulin vid behov. Med katastrofala resultat, särskilt vid typ 2.

Detta tillåtande av vilken mat som helst kan verka som snällhet, men handlar i bästa fall om okunskap. I värsta fall handlar det istället om att underlåta att berätta sanningen (att ljuga). Och att ta ifrån sin patient rätten att bestämma över sitt eget liv.

Personer med diabetes förtjänar naturligtvis att få höra sanningen om hur de kan reversera och i bästa fall (typ 2) bota sin sjukdom. Då är ordet sockersjuka istället för diabetes en utmärkt start. 

Sockersjuka

Sockersjuka eller diabetes? - Kostdoktorn

Världens hyperrika och mäktiga drömmer om världsherraväldet...

Vi vanliga människor... deras trälar... drömmer om att få leva friska hela livet. För oss som är gamla handlar det om att få dö friska...

Lars Bern skall i en serie artiklar försöka analysera premisserna för att kunna uppfylla den drömmen. Det kommer att visa sig att förutsättningarna för detta dessvärre har ett samband med globalisternas dröm om världsherraväldet...

Drömmen om ett friskt liv – I

A-husets plan 1 var som gjort för stora ytor... och öppen planlösning... det tyckte inte kommunen...   

F.d. stadsarkitekten föreslog ett gytter av mellanväggar...

Pdf Hehrnes skiss

Margret Olsson

Projektledare för

Aktivitetshuset Skjortan...

En utsocknes konsult...

Korporativistiska kommunprojekt...

Skjortan

R

Illustrationen till föreningarnas vision av skjortfabrikens tänkbara användning är gjord

av S&W Media Produktion... alldeles ideellt...

Pdf skiss, A-husets plan 1

ons 9 mars 2016

Storleken har en jävla betydelse... fast beslut, naturligvis inte...

Större storlek är ett tokroligt sätt att minska lokal demokrati, lokalt inflytande och lokala sakkunskaper...

Om en timme presenteras hur lokal demokrati ska minskas i Sverige

Inte är det väl första april...

men om... om alltså... då jävlar i havet...

Glädjenyhet mitt i allt elände!

Ärkebiskopen i Uppsala stift tror på Gud... inget tvivel om den saken...

Kanhända tror hon ändå mer på Jonas Sjöstedt...

Med kyrkan som politisk plattform

En kort och koncis definition av rasism ges av Svenska Akademiens ordlista...

En åskådning som hävdar att olika människoraser har olika värde och bör därför ha olika ställning i samhället...

Okej då... lite mera då...

Nu för tiden innebär ordet rasism att någon behandlas på ett särskilt sätt på grund av...

sin hudfärg... sin kultur... det land man kommer från... att man tillhör en viss folkgrupp...

Sen får det jävlar i mig vara nog...

VÅRDRASISTERNAI HAXs värld bedömer man människor utan utifrån deras handlingar....

I HAXs värld litar man på sina medmänniskor och respekterar deras frihet – till dess man eventuellt får anledning att ompröva detta ställningstagande...

Sverige är ett land där medborgarna inte är betrodda med att få köpa en flaska vin till maten på ICA. Och de flesta tycks finna sig i detta. Huvudsakligen på grund av att de misstror sina medmänniskor och deras förmåga att ta ansvar för sina egna liv. Det är ett absurt förhållande som pekar på något mörkt i vårt samhälle...

Att vara svensk är att misstro andra?

Det är dags för maktskifte efter många år på övertid...

Fast inte från vänster till höger förstås... utan mera från Jesus till Muhammed...

Sådana där maktskiften – och observera, det är inga småsaker, utan fundamentala förändringar – har under de senast åttahundra årens svenska historia inträffat ungefär vart sjuttionde år, visserligen med stora variationer.

De antipolitiska känslorna

tis 8 mars 2016

Visst har han rätt... i grova drag ser Bern två principer för global maktutövning som står mot varandra...

Dels har vi den makt som utövas inom ramen för suveräna nationalstater och ett samspel mellan sådana stater, dels har det ur den angloamerikanska makthegemoni som dominerat internationellt de senaste 200 åren vuxit fram en strävan mot en ny överstatlig maktordning – NWO. Den senare har i förlängningen ambitionen att ta nationalstaternas plats...

Den enda vettiga lösningen på denna konflikt är att världens politiska ledare tar kommandot och tillsammans försöker hitta en medelväg mellan nationalism och internationell samverkan, som tillåter världens folk att få ett inflytande över sina liv via fungerande demokratiska institutioner.

Rockefellers idé att suveräniteten hos en intellektuell elit och framträdande bankirer skulle vara att föredra framför nationellt självbestämmande leder helt fel. Det skulle bara fördjupa den pågående konfrontationen vilket förr eller senare leder till en urladdning som kan bli ytterst ödesdiger...

Drömmen om världsherravälde X

En stor del av Engellaus tid går åt till att försöka förstå saker... Sparreholmarn försöker också förstå...

Sparreholmarn på en mycket lägre intellektuell nivå än dom han citerar visserligen men han är bra på att 

pussla... den logiska tankeförmågan

kunde förstås vara bättre men den 

får duga... jo, Sh har också noterat kyrkans dråpliga brist på logik... nästan lika tokrolig logik som tok- feministernas...

Lidnersk knäpp säger Wiki är ett svenskt uttryck som syftar på en plötslig höjning av en persons intellektuella förmåga. Uttrycket har sin grund i en anekdot om den svenske sjuttonhundratalsdiktaren Bengt Lidner.

Anekdoten berättar att Lidner enligt egen utsaga ansågs vara en högst medelmåttig skolelev, tills det en dag i elvaårsåldern "knäppte till" i hans huvud på ett smärtsamt, snabbt övergående sätt. Efter denna "knäpp" visade han sig ha utmärkt uppfattningsförmåga och gott minne.

Uttrycket används ibland något felaktigt i samband med plötslig insikt vid problemlösning.

I folkmun var det att plötsligt prestera utöver ens ditintills kända förmåga; något man inte trodde sig förfoga över.

Svenska kyrkans lidnersyndrom

Vad är det som händer i Sverige...

Med den frågan som utgångspunkt startade sajten Det Goda Samhället för ett år sedan...

Sedan dess har samhället förändrats snabbt och de folkvalda har gjort en hundraåttio graders vridning i frågor om hur flyktingkrisen ska mötas. Området migration dominerar mycket av samhällsdebatten, såväl nationellt som internationellt...

Undersökningar visar också att migration och integration är frågor som hamnar högt upp när väljarna rangordnar för dem prioriterade samhällsfrågor..

Migrationsreportagen

Inledning...

Vad är det för skitreportage, Patric Engellau... Sh tycker att det är bra om krisen ses genom kristna ögon... men.. 

Ska verkligheten dokumenteras utan analys ska det ske med kamera och mikrofon... i hemlighet om så krävs...

Rapporten från ett informationsmöte om HVB-hem för ensamkommande ungdomar var som om den var gjord av en förvirrad gammelmedia-journalist... 

Annika Borg

Författare

Annika Borg, född 29 mars 1965, är teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap och sedan 1991 präst i Svenska kyrkan. Hon disputerade 2005 på avhandlingen Kön och bibeltolkning och är verksam som skribent, författare och föreläsare. Wikipedia

Född: 29 mars 1965 (ålder 50)

Annika Borgs hemsida

Den röda tråden i mitt liv har alltid varit skrivandet, och på olika sätt har det präglat mitt yrkesliv. Jag har min bakgrund som präst i Svenska kyrkan, men är nu ...

MIGRATIONSREPORTAGEN

Rapport från ett informationsmöte om HVB-hem för ensamkommande ungdomar... 

Minnsann har vi inte fått en ny utsocknes Fläskfia på halsen... nåja, Sh påverkade väl det hela i någon mån...    

Det blev ju förstås lite dyrare än det var tänkt från början för femton år sedan, men så är det som bekant i ofantliga sekten... Nej faen... huset var inte fallfärdigt trots allt...

Margret Olsson

Projektledare för

Aktivitetshuset Skjortan...

En utsocknes konsult...

Korporativistiska kommunprojekt...

Skjortan

Ritn ytor

Illustrationen till föreningarnas vision av skjortfabrikens tänkbara användning är gjord

av S&W Media Produktion... alldeles ideellt...

Ritn 3, ytor

Ritn 2, ytor

Ritn 1, ytor

mån 7 mars 2016

Peder Nøstvold Jensen alias Fjordman... den bespottade norrbaggen... omvärderas förefaller det som...

Sparreholmarn läste inte hans blogg när det begav sig... skrämd av gammelmedias varningar om 

sambandet mellan Fjordman och Breivik...

Fjordman – Wikipedia

Fjordman - Wikipedia, the free encyclopedia

Samband mellan Fjordman och Breivik

Söndagskrönika: Syndabocken

En som kraftigt ogillar att Norden blir islamiserat... om han ogillar enskilda muslimer i allmänhet är en ickefråga för Sparreholmarn...

En som har full koll på skillnaden mellan fromma muslimska flyktingar och ondsinta islamister är k-holmarn Ola Nordqvist... han som har hand om dom i Flen... vi kan absolut känna oss trygga... tror han själv...

Sparreholmarns företag hyr ju ut en villa sen flera år tillbaka till en muslimsk familj... Sparreholmarn tänker naturligtvis inte på att hyresgästerna är muslimer...

Som sekulariserad kristen vill ju å andra sidan Sparreholmarn inte att Sparreholm ska islamistiseras...

Är det Putin eller Sionisterna som driver islamistiska jihadister med i imigrant-flödet till Svedala...

Islamiska staten vill skapa ett kalifat, alltså ett islamistiskt rike. Hur går det då till när IS erövrar nya områden, till exempel i Libyen? Rullar de in med stridsvagnar i värsta sovjetstil och besätter hamnar, tevestationer och regeringsbyggnader? Icke... sa Nicke...

Ockupationen delas in i två faser, en ”förterritoriell” fas, alltså innan IS tagit makten, och sedan en konsolideringsfas. Det är bara fläckvis i Irak och Syrien och möjligen någonstans i Libyen som man nått konsolideringsfasen. På andra ställen, således även i Europa, råder den förterritoriella fasen.

Det börjar med kartläggning. IS-jihadisterna undersöker vilka personer i området som har makt, vilka som bör kunna mobiliseras för idén om en anslutning till kalifatet, vilka som troligtvis är fientligt inställda.

Sedan börjar man genomföra våldsdåd. Det kan handla om att bränna bilar, sätta eld på fastigheter, smälla bomber, arrangera våldsamheter, allt för att visa sin närvaro och skapa oro.

Det tredje momentet är dawah, missionerandet. Nu handlar det om att sprida läran, i första hand till unga människor. Det kan ske genom utdelning av broschyrer och skrifter på gatan eller genom samtal i moskéer.

Det fjärde momentet är att långsamt etablera islamistiska regler, till exempel att förstöra sprit och cigaretter och att övervaka kvinnors klädsel och utöva påtryckningar vid misstänkta sedlighetsbrott.

Det sista momentet i den förterritoriella fasen är att börja uppföra sig som en stat genom att ta upp vissa skatter och avgifter och utöva viss rättsskipning enligt sharia.

Sedan övergår det, enligt denna teori, till den territoriella fasen där de tidigare makthavarna och deras institutioner – menas ambulanser och polisbilar? – gradvis trycks undan.

Det kanske finns en metod bakom det som på ytan bara verkar kriminellt och vansinnigt...

Engellau har skrivit... läs för faen...

Hur land skall byggas

Jösses vad Nordqvist har att jobba med... kan vi verkligen lita på att han kan stoppa lokala kalifatetableringar i ångestcentralenområdet... han ser ju så förtvivlat gammal och trött ut över ögonen...

Godhet som uppfostrings- metod eller ett förtryck för att praktisera en religiös kristlighet bortom all rim och reson...

De flesta barn, vill jag tro, uppfostras i godhet och kanske är det därför som miljöpartiet vill slå rekord i godhet i invandrarfrågan. Föräldrar söker göra allt för att deras små ska ha det lika bra som de själva haft det och helst bättre - vår tids unga bör vara den i godhet bäst uppfostrade generationen nånsin.

Miljöpartiet, i positiv mening kanske vårt barnsligaste parti, odlar i rakt nedstigande led från Per Gahrton en uppfostran till dynamisk godhet gentemot medmänniskan. Kan det hjälpa flyktingarna i Sverige?

Miljöpartiet som godhetens tyranner

Akelius donation på hundra miljoner är väl använda pengar... en spottstyver för ofantliga sekten...

Detta till skillnad från Arbetsför-medlingens satsning på en ny webbplats. Nåja, Denna satsning genomfördes trots att den gamla webbplatsen fungerade utmärkt. Men någon webbplats blev det inte. Pengarna gick väl till konsulter som fick omöjliga instruktioner av myndigheten...

Dessa hundra miljoner hade gjort stor nytta. Femtio kronor räcker till mat för en familj under en vecka. Arbetsförmedlingen har med andra ord tvingat två miljoner syriska barn svälta...

Hundra miljoner är mycket pengar

Finns det ett reellt klimat-hot... det har Sh ingen aning om... kanske, kanske inte...

Finns det reella klimathotare... det har Sh en absolut aning om... bygger klimatneurosen på verifierade fakta och empiri eller på hypoteser... det är värt att hålla i minnet när man hör klimathotarnas litanior...

Kommer ni ihåg sagan om den gamla gumman som gick ut i skogen för att plocka torrkvistar att elda med i köksspisen? Hon plockade på sig en pinne och sa till sig själv att orkar jag den så orkar jag en till. Med samma resonemang fortsatte hon att plocka på sig pinne efter pinne. Till slut blev det så tungt att hon inte orkade hela bördan. Så hon drog slutsatsen att det var den sista pinnen som gjorde skillnad. Så började hon lägga ifrån sig pinnar, med ursäkten, orkar jag inte den så orkar jag inte den heller. Mycket snart hade hon lagt ifrån sig alla pinnar och gick tomhänt hem...

Oxfams klimatskrämsel

sön 6 mars 2016

En K-holmare vi inte klarar oss utan... en som har koll på migrationsläget...

Fast dom kommer och går med en rasande fart dom utsocknes ansvariga cheferna i Social-förvaltningen... Cecilia och undan-trängningseffekten förtränger verkligheten...

Kommunen har också öppnat tillfälliga

boenden för ensamkommande barn. Flens kommun har sedan länge en väl utvecklad infrastruktur kring flyktingmottagandet. Den senaste tiden har beredskapen satts på hårda prov...

Jag är imponerad av hur snabbt och effektivt kommunens personal och det civila samhället som föreningar, studieförbund och tros-samfund ställer upp och tar sig an ett krisläge, säger Ola Nordqvist...

Flens världsorkester som inte finns på tuben än... den får lägga ner verksamheten nästa år när allmoserna tar slut...

Flens Världsorkester finansieras

av Flens Kommun, med hjälp av

Operainitiativet, Kulturskolan, ABF och Studiefrämjandet.

Uffe Skrivare i Nyköping skriver det han blir tillsagd att skriva...

Ulf Bertilsson tycker att man ska glad och positiv när man skriver... kommer man från Äckel-kuriren, så...

Det finns ingen som kan skriva i Flen... tycker den webb-ansvarige vänsteraktivisten... en oskyldig fnittertippa, kanske ni tycker... icke då... en systematisk desinformatör... skönmålare... verklighets-förvrängare som dansar efter Cecilias pipa...

En sån där läskig kommun- kommunikatörinformator... i stället för den "sakkunnige" chefen...

En kommunmarionett... en brandvägg mot dom ansvariga men analfabetiska cheferna som slipper konfronteras med medborgarna...

En spökskrivare till... från utsocknes Södertälje...

Gunilla Säwenmyr tar jobb från flenare... what a pity... vem vill ställa en sån här liten oskyldig 

fnittertitta till svars... stackars

liten på genomresa... en hoppjerka, från kommun till kommun...

Den enes bröd... den andres död... kommunens huvud-uppgift... fördela allmosor...

Undanträngningseffekten gör sig gällande.. fast tvärt om liksom... pengar till gamla och sjuka går ju normalt till migration...

– Det är inte av illvilja, vi hade bara några hundra tusen att fördela, säger Roger Tiefensee...

Det sista stora bidraget från kulturmiljonen gick till Flens världsorkester, nu återstår endast en mindre summa pengar. Roger Tiefensee hoppas dock att den del av de extra statliga pengarna som Flens kommun fick kopplat till migration ska tillfalla föreningslivet...

Inget stöd – då ställs festivalen in

lita inte på sjukvården... inte ett ögonblick, gott folk...

Tror ni för den skull att dagboks-kverulanten Sparreholmarn är en kverulant på sjukbesöken... nej för faen, då är man dödsdömd... kan ni se Sparreholmarn som ett charmtroll på sjukbesöket... ni tvivlar kanske... gör inte det...

Sparreholmarn förundmjukar inte enskilda yrkesmänniskor inom vården... dom har det inte lätt... till skillnad från kommunanställda som har det lätt men gör det svårt... att ofantliga sekten sedan som helhet har peakat är ju en helt annan sak...

Samverkanskonsekvenser av kemiska preparat kan ingen nu levande vårdnadsgivare ha koll på... mission impossible... 

"Vi måste inse att den moderna skolsjukvården som till mycket stor del styrs och finansieras av läkemedelsindustrin, direkt och indirekt, är på väg in i en återvänds-gränd"...

Kverulant = gnällspik, gnällpipa, gnällmåns, kvirrare, knarr, bråkmakare, rättshaverist, felfinnare, surpuppa, tvärvigg, brumbjörn...

Kostnaderna för kemiska läkemedelspreparat skenar, främst tack vare livstidsmedicineringen av symptomen på den metabola sjukligheten och medicinering av ickesjukdomar som normalförhöjda kolesterolnivåer. Detta är en starkt bidragande orsak till de snabbt stigande sjukvårdskostnaderna. Samma kemiska preparat medför en skenande sjuklighet till följd av biverkningar och interaktioner orsakade av övermedicinering. Denna av branschen själv orsakade sjuklighet har idag seglat upp som det tredje vanligaste dödsorsaken, något som Götzsches visar med ett antal skrämmande exempel...

Kan jag lita på sjukvården?

lör 5 mars 2016

KFV... livegna kommuner i Sörmland... tvångs-förvaltade...

Oförmögna att klara sig på egen hand... kräver socialbidrag från staten...

"Livegenskap innebär en form av egendoms-förhållande där en persons kropp tillhör en annan, en form av slaveri. Det används främst för att beteckna vissa bönders ofrihet i förhållande till jordägarna i medeltiden och senare tiders feodala Europa"... enligt Wiki...

Livegenskap innebär en form av egendoms-förhållande där en kommun tillhör en annan överhet, en form av slaveri. Det kan användas för att beteckna vissa kommuners ofrihet i förhållande till Staten och jordägarna i nutidens feodala Sörmland...

   

.

2 Vad som kan skötas av kommunerna

3 Om kommunalt självstyrelse i Sverige

4 Ytterligare motiv för kommunal självstyrelse

Subsidiaritetsprincipen

Sparreholmarn är ingen centerextremistkramare... no way... i meningen positivt särbehandlande bonde-förbundare...

Bonnjävlar har emellertid historiskt sett visat prov på både bonnförnuft och ordningssinne... detta gäller naturligtvis inte Stureplanscentern...

Huruvida centerextremist-ingenjören Roger Karlsson tycker som pappa bonde-praktikan-kramaren Stig Karlsson eller Tricki Dick Erixon, har han aldrig berättat för väljarna... den bred-käftade vindkraftsintressenten och blivande äppelodlaren har aldrig berättat om han tycker att det är lika sjukt stökigt i Flens bibliotek som i EU... lyteskomik är det absolut inte... den breda käften syftar på hans pladdrande vitt och brett utan att ha något att säga... en särskild väl utvecklad specialitet är hans politiska lappkast... 

Centerextremisten Tricki Dick skriver...

Biblioteken är en av de sista platser i samhället som fortfarande tillämpar en öppenhetskultur dit alla är välkomna. Biblioteken symboliserar det vi har kvar av samhällsgemenskap. Nu utsätts biblioteken för destruktivt våld, både mot normer om respekt för andras läsande och även rent fysiskt. Bibliotekarier som håller på lugn och ro blir misshandlade...

Men det värsta är inte att det finns bråkmakare som saboterar denna fridfulla och öppna oas. Nej, det är att kultur- och biblioteksvärlden försvarar våldsverkarna. De som vill att biblioteksbesökarna ska respektera varandra genom tystnad, kallas av miljöpartister och kulturnissar för… jo, “brunhöger”. De som försvarar lugn och ro i biblioteket anklagas av kulturvänstern för att lyda under ”tysthetsnormen” som utmålas som någon slags fascism...

Stök i bibliotek och stök i EU - samma sjuka

fre 4 mars 2016

Det som de “goda” rösterna i samhällsdebatten missat är att solidaritet inte är lika med att vara dum i huvudet....

Men är det mer solidariskt att hjälpa folk långt borta, som själva startat inbördeskrig och dödar varandra besinningslöst, än att hjälpa äldre människor som sitter ensamma och övergivna i det egna kvarteret där man bor?

De flesta “godhetsbombastiker” i medierna anser uppenbart det. Syrier är mer värda än 90-åriga Agda i porten bredvid. Nyanlända är mer värda än socialt utslagna i den egna kommunen. Mer värda än sjuka på närliggande vårdhem. Varför anser man detta?

Svar: lite mindre hycklande. Men icke alls mindre solidariska.

Vi borde diskutera kriterierna för solidaritet. Att skicka katastrofhjälp efter en jordbävning, tsunami eller liknande är att vara solidarisk även om detta sker på andra sidan jorden. Hjälpen är av engångskaraktär, dvs att få människor och samhällen på fötter efter en oförskylld naturkatastrof.

“Vi” kan inte försörja hela världen. Att vara solidarisk är inte alls att ge bort alla sina tillgångar och inkomster till någon annan

.

Jag har aldrig begripit varför solidaritet blir “finare” ju längre bort de är som man anser sig vilja vara solidarisk med. Och detta så till den milda grad att man offrar de utsatta människor man har närmast.

Om vi inte kan rädda alla människor med problem på denna jord, ja, då måste vi välja vilka vi hjälper. Det har inte med att vara mer eller mindre solidarisk att göra, det handlar om att klokt inse sina begränsningar och ge största nytta med sina insatser — i tid, engagemang och pengar.

Godhetshyckleriet avslöjat, va bra!

Generaldirektören vet rimligen att en majoritet av svenska folket vill minska invandringen....

Men det bryr han sig inte om, för erkännandet av UNHCR väger tyngre... Alla svenskar är enligt generaldirektören skyldiga att hjälpa honom i hans viktiga värv. Framöver bör svenskarna anstränga sig lite mer...

Verkar detta som en ämbetsman som i demokratisk ordning uppfyller medborgarnas vilja så som den artikuleras av deras förtroendevalda? Jag tycker det känns mer som den absoluta kungamaktens Karl XII som förklarar för allmogen att den måste ut och kriga mot tsaren för fäderneslandets ära...

Vad en aktivistisk myndighet kan göra för Sverige

Socialdemokraterna försökte centralstyra... Helhetsbilden blir intressant...

Detta kontrades med att en akademisk vänster (som på den tiden ofta kom från tämligen goda förhållanden) i enlighet med tidens vänsteragenda kritiserade regeringens politik som ett uttryck för den råa kapitalismen. Men i själva verket handlade det mer om ett försvar av en mycket liberal individuell och akademisk frihet...

Vänstern var lika förvirrad då som nu...

Det kanske var tur att så få av dessa vänsterstudenter kom i kontakt med det kinesiska eller sovjetiska högre utbildningsväsendet. Det hade tveklöst rubbat deras världsbild...

Vad jag vill ha sagt är att politisk begreppsupplösning och politiskt trams inte är några nya fenomen – även om de ständigt finner nya uttrycksformer...

Politisk begreppsupplösning är inget nytt ...

Det är kul att vilja saker, Morgan Johansson....

Det krävs dock en politik som lever upp till det man vill också...

Just nu kan vi bara tolka politiken som att regeringen inte vill att personer med avslag lämnar landet...

Det är kul att vilja saker, Morgan Johansson

Vad faen är "den svenska modellen"... har ni försökt googla nån gång...

Ingen vet med säkerhet förstås... inte är det konstigt heller... den dog ju redan under den svenska november-revolutionen...

Då Folkhemstanken upphörde att existera... Folkhemmet är en metafor för ett samhälle politiskt organiserat för att ta väl hand om alla medborgare och ge dem en grundtrygghet... ett samhälle där alla är lika utom dom frälse förstås... i Folkhemmet skulle alla tjäna lika mycket... minilöner var ju inte att tänka på...

EU krossar den svenska modellen

Om det ska fungera enligt samma modell som kollektivavtalet så tvingas man skriva på ett generellt samtyckesavtal när man fyller 15 år....

Sedan är det fritt fram att ha sex med vem som helst. Ett samtyckesavtal enligt kollektivavtalets modell täcker självklart in alla varianter av sex. Med skriftligt samtycke att fritt fram ha alla typer av sex med vem som helst, kan det bli svårt att säga nej till sex man inte vill ha.

Men det är ju definitionen av våldtäkt, kanske någon säger, när ett nej inte respekteras! Hur kan man föreslå något sådant? Fråga alla småföretagare som plågas av facket och deras tolkning av sin lagliga rätt att kräva kollektivavtal och deras självsvåldiga sätt att tvinga sig mellan företagare och anställd, hur de tycker att det känns. Många skulle nog likna det vid en våldtäkt som begås med lagens hjälp.

Våldtäkt

tors 3 mars 2016

Det blir inte mycket läst när ritningar ska skickas...

I morgon alltså, om tiden räcker till...

“Don’t come to Europe, economic migrants”

Staten, storkapitalet och allians-friheten

Heidenstams ”Sverige…” – En analys

Folks längtan efter något nytt

 

Halv miljon anläggningsjobb bort

ons 2 mars 2016

Tänk så mycket tidsbrist det finns...

Det har inte hänt på år och dag...

Det börjar kännas som krig

Den ohållbara optimismen

Är Sveriges psykologiska försvar en filial till NATO:s Stratcom?

Vill ni se en stjärna?

Med Centerns idé kan alla driva eget utan krångel

tis 1 mars 2016

Tiden gick åt till jobbet...

Det händer inte så ofta nu för tiden...

Längsta distansjobbet hittills... telefon och sms på stranden i Phuket och pdf på hotellet... och Sparreholmarn på hemmaplan... so what...

Fortsättning