​sön 20 mars 2016

Sparreholmarn respekterar skolmedicinen... absolut... men inte en överskattad läkarkår som helhet...

Därmed inte sagt att alla läkare är fulläkare... läkemedelspåverkan eller läkemedelsförgiftning... det är frågan...

Veckorapport läkemedelspåverkan

Sparreholmarn besöker också Avpixlat... liksom 

motsatsen Expo... 

Sh brukar skumma av extremisterna 

på båda kanterna vid samma tillfälle... nån gång i veckan kanske... mer tid får dom inte av Sh...

Förre kulturministern läser Avpixlat – orolig över den höga invandringen

Må Anders Behring Breivik brinna i helvetet när den dagen kommer... men inte i 

norska fängelser...

Sh hoppas att det är så han menar... han Mats Jangdal...

Jangdal kommenterar...

Min avsikt med att skriva det jag skrev idag, är att jag anser det vara fel, moraliskt, politiskt, ekonomiskt och mänskligt, att inte i tid diskutera en situation som vi vet kommer att påverka oss. Hur ska vi möta den? Med tystnad? Ska vi bara låta den skölja över oss likt en tsunami och sedan försöka plocka ihop en tillvaro av spillrorna?

I dålig dager

Att blanda ihopa en extrem värstingpsykopats människosyn med dagens milt sagt förvirrade makthavare och en oförlåtligt okontrollerad invandring är förstås rysligt surt...
Den rödgröna röran måste få in i sitt huvud att andra människor inte är rasister bara för att de ser problem... 

Problem med logistik, arbets-marknad, bostäder och trygghets-systemen i en välfärdsstat med mycket stor invandring. Och vänstern måste acceptera att det liberala, demokratiska, västerländska samhällets spelregler med nödvändighet måste göras tydliga för alla som kommer till vårt land...

Den borgerliga gubbhyllan måste inse att alla flyktingar och migranter inte är fundamentalistiska kriminella. Ja, det finns vissa problem som måste hanteras – men de allra flesta nya svenskar är hyggliga människor som vill arbeta och skaffa sig en rimlig levnadsstandard. Även om brottsligheten visar sig vara högre bland invandrare än svenskar, så innebär det fortfarande inte annat än att de allra flesta invandrare är hyggligt folk...

Jag vill leva i ett rimligt samhälle

En förtjusande skribent... inget tvivel om den saken...

En flykting korsar vårt spår och förändrar oss till usla

vikingar...

Men varför kan denna älskliga varelse inte skilja på folk och fä... eller som Svenska Akademiens ordbok uttrycker det... Af fä blir aldrig folk... Av fähunden Breivik blir det aldrig folk... no doupt... av jihadister kanske det blir folk... kanske hon tror... vem vet...

Breivik gjorde processen kort med norska ungdomar och några till... 77 totalt och 319 skadade... jihadister i Europa har förstås potential att göra processen kort med många flera... så det är tur att dom inte finns i Norden... eller också finns dom i Norden där vi inte kan skilja på folk och fä...

En flykting korsar vårt spår – och förändrar oss

lör 19 mars 2016

Varför kan vi inte vara kompisar med ryssarna... ryssar och världsherra-välde... blä...

USA behöver inte samma intensiva underrättelseverksamhet i Sverige som Ryssland, eftersom vår försvarsminister sägs regelbundet besöka Pentagon, så de kan fråga honom direkt.

Jag tror att den bästa säkerhetspolitik vårt land kan föra idag är att distansera oss från USA/NATO:s aggressiva krigspolitik som är på väg att helt destabilisera Mellanöstern, EU och vårt land. Istället borde vi söka en bättre samexistens med våra nordiska grannar och stora granne i öster...

SÄPO skrämmer med ryssen!

Konglomerat hit och konglomerat dit... sämst leverantör vinner...

Samma jävla korporativism oavsett konglomerat... läkarkåren och byråkraterna är kommunicerande kärl... sprattlar i Big Pharmas trådar...

Till detta kommer alla privata aktörer som tjänar pengar på vården; byggföretagen, elföretagen, sängtillverkarna, tvätterierna, kollektivtrafiken och fordonstillverkarna, textilindustrier, tillverkare av förband och hjälpmedel, läkemedelsbolagen, ekonomi och revisionsfirmorna, med flera...

I hopkletad samverkan utan frihetlig konkurrens... ingen marknadsekonomi där inte...

Vårdkonglomerat

Inkometensen hos den breda riksdagsmajoriteten har varit monumental....

Av Sveriges stolthet, den generösa flyktingpolitiken, återstår idag en blöt fläck, materialiserad i Åsa Romsons tårar...

Alltför länge pågick bland partier och opinionsbildare ett slags skönhetstävling i flyktingpolitik. Sveriges generositet visste inga gränser. Och så plötsligt blev det pang, bom, andra bullar av... inkometens över hela linjen... ett trevligt nyord, vad det nu betyder...

Etablissemangens oförmåga fräter på förtroendet

Åtskilliga bloggare har uppmärksammat klippet...

Undanträngningseffekten gör sig gällande i alla sammanhang...

Framtidens pensioner trängs undan till förmån för räntor och amorteringar... så sant som det är sagt...

https://i.ytimg.com/vi/CoRw5kM-0ZY/mqdefault.jpg

Professor Magnus Henrekson om migrationsekonomin

Tillståndet i nationen – reality check

​fre 18 mars 2016

Processad mat förkortar livet... nåt som vi kan stå ut med... men inte en sjuklig ålderdom...

Var och en måste själv försöka finna vilken kost som passar bäst. Ett råd är dock att sluta lyssna på de som fortsätter att rekommendera mycket kolhydrater och lite fett...

Det som gör det nästan omöjligt att rätta till detta globala systemfel som orsakats av amerikansk desinformation, är att fyrtio år av med dessa kostråd legat till grund för framväxten av världens största industrigren – Big Food...

Den sjuklighet som detta sedan orsakat har mötts med farliga kemiska preparat snarare än ifrågasättande av kosten, och det i sin tur är basen för världens kanske tredje största industri – Big Pharma. Det säger sig själv att med så enorma ekonomiska intressen som utmanas av det som nu sker, är krafterna som försvarar de gamla kostråden mycket stora. En omorientering av människors kost till LCHF i stor skala skulle innebära enorma förluster för dessa industrier och deras ägare...

 

Drömmen om ett friskt liv – VI

Ordningsregler ger en tydlighet och struktur som skapar trygghet hos eleverna...

Att Sverige faller fritt i Pisa och andra mätningar av elevers kunskaper handlar inte om pengar, antal lärare, storleken på klasserna eller andra yttre, materiella faktorer...

Den anarkistiska skolan, som medvetet skapats av kulturvänstern, är till störst skada för elever utan studievana hemifrån. Anarkismen ser därmed till att de mest utsatta slås ut istället för att byggas upp. Större svek av vänstern mot arbetarklassen är svårt att finna...

Skola med tydliga regler är undantaget


Makten över Sverige, erkannerligen tänkandet i Sverige, innehas av ett organisationssystem som jag kallat det välfärds-industriella komplexet...

Vad är det då för tänkande som komplexet vill pracka på oss? De politiskt korrekta tankarna, i kort sammanfattning. Komplexet vill hela tiden ha fler klienter, alltså fler vårdfall och folk som behöver olika slags stöd, och definierar därför folk som svaga, hjälpbehövande och utan förmåga till ansvarstagande.

Till komplexet vill jag räkna de stora välfärdssystemen förkroppsligade av myndigheter som Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, de kommunala sociala instanserna, riksdagens socialförsäkringsutskott, de flesta politiker (som i allmänhet aldrig haft något arbete utanför komplexet) och så vidare.

Men hela den offentliga sektorn ingår inte i komplexet. Försvaret, polisen, tullen och sådana myndigheter gör det inte. De hör mer till nattväktarstaten.

En tumregel

Det är väldigt sällan en politiker får möjlighet att prata till punkt, att utveckla sitt resonemang, att fördjupa sig...

Detta gör politiken och hela samhällsdebatten ytligare än vad de skulle behöva vara. Jag saknar längre, lugnare och sakligare debatter som går mer på djupet. Ett försök till detta gjordes i Malou efter tio i TV4...Ja, Malou von Siwers är både hopplös och partisk. Men jag tycker ändå att detta blev åtminstone en början på en seriös diskussion som det hade varit intressant att få höra mer av.

https://i.ytimg.com/vi/dimyuq6YpOc/mqdefault.jpg

Hur tacklar partierna nutidens utmaningar? - Malou Efter tio (TV4)

En diskussion om migration

tors 17 mars 2016

Maktkampen mellan nationalism och globalism...

Förhandlingar pågår om ett omfattande s.k. frihandelsavtal kallat TTIP mellan USA och EU. Det framgår tydligt att detta avtal på intet sätt stärker frihandeln utan att det, som jag tidigare påpekat, bara handlar om att flytta över makt från nationalstater till globala storföretag genom den s.k. ISDS-mekanismen...

Den ger t.ex. storföretag som Coca Cola rätt att kräva skadestånd av svenska staten om vi av folkhälsoskäl skulle införa en skatt liknande tobaksskatten på socker. Dessa skadeståndsprocesser avgörs sedan vid The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) inom världsbanken. Detta är en institution som står under fullständig kontroll av den angloamerikanska oligarkin, vilket framgår tydligt i programmet...

Bevisen hopar sig
En transparensrapport skulle va bra. Det är ju trots allt bäst att vara först. Och det behöver inte vara jättesvårt... men nää...

Oj, jag skall få ett glassjobb på företaget X. Då vill jag att vi går igenom allt min regering haft att göra med X. Alla departement. Rubbet. Och så gör vi alla handlingar om detta offentliga. Varsågoda att granska, typ. I den högen förväntar vi oss att bland annat finna information om Merrill Lynchs värdering av Nuon...


Speciellt när det handlar om att X är ett företag som Bank of America Merrill Lynch – som i vissas ögon är mörkrets lakejer. Ett bolag som är djupt insyltat i den amerikanska maktapparaten. Och som för övrigt legat i långvarigt skyttegravskrig med Wikileaks...

Om transparens

Gårdagens riksdagsdebatt, där statsministern själv klev fram och tog den mot Jan Björklund, är den mest obsoleta debatt i modern politisk historia....

De nya, enkla, jobb som alla ropar efter kommer aldrig att skapas så länge maskiner kan göra dessa arbetsuppgifter billigare än människan eller att priset på tjänsten eller varan gör den attraktiv för slutkonsumenten...

Idag hålls sysselsättningen uppe av lånade medel, men en dag går inte detta längre. En dag måste vi välja mellan att skattefinansiera dessa löpande eller låta marknaden definiera de jobb som måste skapas och vad de är värda...

Let's Face It...

Dom närande jobben för dom obildade krymper... dom tärande... "hålla i handen"- jobben... är ju obegränsade... men kan ju bara finansieras med skattemedel...

Obsolet = föråldrad, ur bruk, urmodig, omodern, obruklig, förlegad, antik, mossig...

Världen upp och ned

"Skärpning vården! Vill ha någon att hålla i handen ...

Med skattepengar får islamistisk terrorism ursäktas och bagatelliseras medan den svenska demokratin hånas och förlöjligas...

Hur är detta möjligt? Hur kan riksdagspartierna tillåta detta? Vi har självutplånande politiker som uppenbarligen skäms över våra demokratiska, fredliga och civiliserade värderingar. Är de verkligen representativa för väljarkåren? Jag tror inte det. Segerstedtinstitutet alltså...

Segerstedtinstitutet måste läggas ner. Det är infiltrerat av jihadistkramare. På sådana ska inte skattemedel slösas.

Det är tragiskt att Torgny Segerstedts namn och modiga kamp mot förtryck nu smutsas ner av terroristsympatisörer och förnekare av den islamistiska fundamentalismens brott mot mänskligheten.

Hatet mot Sverige sprids med skattepengar
Nyvänstern drivs av ett hat mot grundfundamenten i det västerländska samhället...

De utnyttjar kapitalismens förmåga till värdeskapande men vill avskaffa kapitalismen. De utnyttjar yttrandefriheten men vill inskränka den för andra. De utnyttjar vår jämställdhet mellan könen men vill underlätta för auktoritära krafter att inskränka kvinnors frihet...

Dessa människor drivs av ett självhat mot allt svenskt och västerländskt. Jag har ingen bra förklaring till varför. Men vi måste vara vaksamma, ty ett tolerant, välfungerande och demokratiskt samhälle överlever inte om dess invånare inte ställer upp på dess värderingar. Inget samhälle är i sig självt vaccinerat mot extremism, och när regeringsföreträdare och etablerade medier gör gemensam sak är vi illa ute...

Utvecklingen är mycket farlig. När brott mot mänskligheten relativiseras och bortförklaras med att gärningsmännen är utsatta och kränkta av majoritetssamhället, skapas sakta men säkert en acceptans. Det blir moraliskt acceptabelt att vissa etniska grupper begår de värsta brott som går att föreställa sig. Rättsuppfattningen eroderas...Det svenska självhatet

- Längd: 3:30.

ons 16 mars 2016

Kostens betydelse för ett friskt liv... ingen fråga bakom drömmar om ett friskt liv är så laddad som kosten...

Så länge jag kan minnas har människor med olika kostideologier bekämpat varandra med religiös glöd...

Jag minns i min tidiga barndom i slutet av 40-talet, hur min mamma och några av hennes väninnor fångades av Waerlandismen som var en vegetarisk kostfilosofi lanserad av Are Waerland. Jag minns det så tydligt, eftersom jag hatade den vegetariska maten med dess äckliga svampbiffar och andra vegetariska försök att imitera god animalisk mat.

Som libertarian är min inställning att människor måste få äta vad de vill. Det jag däremot hela tiden vänder mig mot är, att olika auktoriteter inom vetenskap eller bland myndighetsutövare ofta sprider desinformation om hur vi påverkas av olika kost. Då berövar man människor möjligheten att göra ett medvetet val.

Drömmen om ett friskt liv – V

Vi får njuta av det otroliga biblioteket så länge som det går...

Bara en enda ros på ett evigt klänge så är livet trist varar länge men underbart är kort - alldeles för kort...

Internet är oerhört produktivitetsbefrämjande för alla som jobbar med kunskap...

Men säg det goda som inte har något ont med sig. Att det blivit lättare att forska gör att det forskas så mycket mer och eftersom den mesta forskningen är skräp växer det intellektuella sopberget för varje dag...

Internet är bra

Jag älskade dessa gubbar och saknar dem, det sättet att jobba och tänka, med mera...

De kunde hålla drömmar vid liv och få känslan av frihet att kännas verklig. Deras eventuella förbrytelser mot god bokföringssed är för länge sedan preskriberade och det de skrapade ihop kan inte längre återtas från deras nuvarande vistelseort...

Inte ens den bäste av byråkrater kan åstadkomma vad de gjorde... tusen byråkrater kan bara göra saken värre. Inte heller skolbänken kunde leverera vad dessa ”gubbar” lärde ut i learning by doing. Något har gått snett när det inte längre finns plats för dessa själar och deras med-mänsklighet i sitt samhällsansvar...

Bejakad frihet

Det är lätt att se att det tycks och känns mycket mer än det tänks... om olika kulturer och beteendemönster...

Och att det då lätt blir galet är inte så konstigt. Den svenska debatten är helt enkelt djupt förvirrad. Ibland blir det uppenbart att folk inte vet vad de pratar om...

Som när debattörer nyligen förnekade att invandrares brottsmönster beror på kultur. Liknande ansatser kunde även spåras i andra länder, men bredden i det svenska försöket visade klart hur konfys samhällsdebatten här överlag är och bevisar att mycket av det som sägs bygger på rena villfarelser...

Folk vet inte vad de pratar om”

Undanträngningseffekten... inget som SD har hittat på...

ett gammalt begrepp...

Ett svårförståeligt begrepp inom ekonomin... ett lättförståeligt ord i överförd betydelse på flyktingkrisen...

KFV och undanträngningseffekten... specialister på att flytta pengar...

Den invandrade undanträngningseffekten

Kommunen plussade igen - Katrineholm

Direkta undanträngninseffekter

15 juni 2001 - för den skattade undanträngningseffekten är...

tis 15 mars 2016

Det man behöver inse är att vi inte har någon generell bostadsmarknad längre...

Tricki Dick fortsätter citera... du och jag och 85 procent har inga problem att hitta bostäder. Då är det meningslöst att prata om bostads-brist, den ser helt olika ut för olika segment. Det som behövs är bostäder med lägre prisnivåer för ungdomar eller socialt under-priviligierade personer. “Social housing”. “Affordable housing”. Det har du i hela den civiliserade västvärlden utom i Sverige...

Vi kan göra som i New York där varje nytt projekt är tvingat att ha 10-15 procent bostäder med anpassad hyra...

Tricki Dick fortsätter... men sådant tänkande ligger ju utanför åsiktskorridoren för de utopiskt inriktade partierna. Därför kan vi inte räkna med att några kloka beslut fattas i Sverige. Utopismen måste rensas bort först. Ett första steg vore om politiker lyssnade 46 minuter på Jörnmark...

Achtung... achtung...

Mobilt “Social housing”. “Affordable housing” är naturligtvis lösningen... på land och på vatten...

Sjuttio år av katastrofal bostadspolitik

Facket har ett starkt grepp om partiet... som ger en ideologisk stelhet, idéer utvecklas inte i takt med tiden...

HAX fortsätter... en politik som vägrar släppa greppet om 1920-talet, fungerar helt enkelt inte speciellt bra år 2020...

Det är anmärkningsvärt att det politiska parti som anser sig vara mest statsbärande av alla inte förmår att ha en modern, självkritisk och nytänkande debatt om sin politik. Sossarna tycks ha fastnat i något slags bunkermentalitet där alla tankar om förnyelse och utveckling ses som ett tecken på svaghet...

Så håller de också på att göra sig själva allt mindre relevanta...

Sossarnas bunkermentalitet kommer att bli partiets undergång

I dessa dagar tänker jag på första världskrigets utbrott i juli 1914. Bara veckor och dagar innan kulorna började vina betedde sig folk som om inget särskilt var på

takt med tiden...

Engellau fortsätter... de reste på badsemester, till och med i blivande fiendeland, och de levde sina liv i sorglös förhoppning om att det hela skulle gå över av sig själv, i varje fall senast till jul...

Lever vi idag i en liknande bubbla? Migrantkrisen kan, i min upphettade och förhoppningsvis alltför fantasifulla hjärna, bli lika omvälvande för Europas folk som kriget. I förra veckan skulle EU och Turkiet komma överens om en Plan. Det gick inte. Nu ska de mötas igen på torsdag och fredag i denna vecka för att fastställa Planen i syfte att få ned migrationen till hanterliga nivåer...

Var är Plan B?

Arbetslust tycks inte vara det som mest utmärker icke-västliga kvinnor i Danmark...

Samtiden fortsätter... arbetslösheten i den gruppen är skyhög och frågan är hur problemet ska lösas. De kan nämligen inte inse varför de alls ska jobba...

I fjol fick Odense kommun se sig nödsakad att sätta punkt för ett projekt som syftade till att få ut dessa kvinnor i arbete eftersom resultaten uteblev och enligt Mette Nicolaisen, avdelningschef på förvaltningen, var anledningen till det magra utbytet att flera av kvinnorna helt enkelt inte ville ha ett jobb. De kunde bara inte förstå varför de skulle arbeta.

Danmark: Jobb inget för icke-västliga kvinnor

mån 14 mars 2016

Mer botande kirurgi och mindre kemikalier som bara gör oss sjukare...

Bern säger...Jag drar mig osökt till minnes ett samtal jag hade under min tid i Cancerfondens forskningsnämnd med en framstående onkolog...

Hon menade att man ganska snabbt skulle kunna höja medelåldern i populationen med flera år genom att operera bort männens prostatakörtel och kvinnornas bröst och livmoder/äggstockar när vi blir äldre. Vi klarar oss utan dessa könsorgan när vi inte längre behöver reproducera oss...

Drömmen om ett friskt liv – IV

En storartad resumé...

Ni får läsa Motpolen om ni vill ha texten större...

Full back framåt

Eva Burman... en tf och stf... eller på riktigt... faen vet...

En mörkerlevande varelse...

 

Ge oss dina bästa helgtips!

En ickegranskare av makten... en krönikör... en veckotidnings-skribent...

Ett tips till Burman och Berggren... investera i spadar...

Såna där man gräver med... på djupet alltså... inte såna där löjliga små plusspadar...

Låg företagsamhet i Sörmland

En ny utsocknes strateg som vill skönmåla dåliga berättelser...

Den utsocknes konsultande kommunchefen behöver en utsocknes privatsekreterare... stackars värdelösa flenare...

Hemvändaren vill äga goda berättelser

En anpsslig skönande vill sila bort onda berättelser från verkligheten...

http://www.medborgarn.se/res/default/clip_image00160711.png

En ung ersätter en gammal spåkärring... en kristallkule-tant som gjorde allting fel... 

ingen grät när hon försvann med svansen mellan bena... hon som tyckte att flenarna saknade attityd... attityden blev inte bättre av Marianne Rynefeldt-Skogs strategiska ledning under sju år...

En som har behövt en ny kommunikatör...

Beslut om cykelspåret har alltså tagits utan politisk inblandning. Vi jobbar mycket så med ortsutvecklingen, en del snabba beslut utan formella politiska...

– Alla ska ha möjlighet att säga sitt, det är väldigt viktigt och vi är fullt medvetna om att vi måste ta hänsyn. Med facit i hand skulle vi nog ha kommunicerat på ett annat sätt, det är jag den förste att erkänna, säger Peter Israelsson.

Motionsspår består trots kritik

Blötdjur, leddjur, nässeldjur armfotingar, och många fler djurgrupper, samt Sveriges statsminister Stefan Löfven...

Löfven förstår ingenting alls. Löfven kan inte fatta varför folk tycker att det är vämjeligt att se hur han transformerats från flyktingkrisens Messias, med sitt “Refugees Welcome”, sitt maranata-möte i Münchenbryggeriet och sitt brandtal på Medborgarplatsen...

Till någon som säger allt det som han har fördömt innan han fick upp sina ögon. Det är bland det mest ryggradslösa som vi har upplevt i Sverige i modern tid. Journalister försöker få Löfven att förstå att han sviker alla de principer som han tidigare säger sig ha stått upp för. Folk undrar hur en statsminister kan svänga så som Löfven gör, utan en tillstymmelse till skam eller ånger över att ha kastat skit på andra för de argument och de ord som han nu själv har gjort till sin retorik. Det är evertebraten som excellerar med sin ryggradslöshet...

EVERTEBRATEN

sön 13 mars 2016

Skolmedicinarna har ingen aning om vilka samband som finns mellan vår kost och den ökande metabola sjukligheten...

Skolmedicinarna betraktar i stort sett all naturmedicin som kvacksalveri. Bern har samtalat med läkare som försökt introducera biverkningsfria naturmetoder i vården, men som gett upp efter att ha blivit hånade av kollegor...

Man behöver bara titta på sjukhusmaten så inser man hur fullständigt okunnig skolsjukvården är om sambanden mellan kost och hälsa. Nutritionisterna på sjukhusen är i stor utsträckning utbildade av livsmedels-industrin. Den industri som säljer samma industrimat som ligger bakom en stor del av den metabola pandemin.

Drömmen om ett friskt liv – III

Sverige 2016... badhus, motionsspår, bibliotek, gator och torg är redan förlorade områden... åtminstone för kvinnor...

Kvinnor, barn och gamla tvingas ta de första smällarna när landet fylls med hundratusentals unga män från världens mest dysfunktionella och våldspräglade länder. Män som i många fall är demokratiska analfabeter... de kommer från länder som aldrig har haft demokrati...

Män som ser kvinnor som objekt att göra vad de vill med...

Skam skam, hundrafalt skam över dem som obekymrat offrar samhällets allra svagaste för att genomtrumfa en politik ägnad att avskaffa Sverige och Sveriges befolkning. Framtiden kommer att döma dem så hårt att de kallsvettas vid blotta tanken på alla gånger de sa “utmaningar”...

En dhimmi... ibland även stavat zhimmi... är enligt klassisk islamisk rättslig och politisk litteratur, en jude eller kristen som lever i en muslimsk stat och åtnjuter statens beskydd...

Söndagskrönika: Våra liv som dhimmis

Det tyska politiska landskapet ser ut att vara på väg att ritas om. Det framgår av dagens delstatsval...

De förut så dominerande partierna Kristdemokraterna (CDU) och Socialdemokraterna (SPD) håller på att tappa greppet om väljarna.

Om inte de etablerade partierna lämnar drömmar och floskler bakom sig för att se verkligheten, är risken stor att de kan bli fullständigt marginaliserade i kommande förbundsdagsval...


Tyska delstatsval: etablissemangen stora förlorareSocialister centraliserar...
ingen överraskning att sossarna vill slå ihop landets län till en handfull storregioner...

Resultatet kommer att bli ett större avstånd mellan medborgare och makthavare... liksom mellan de flesta medborgare och central samhälls-service.

När man centraliserar tappar man kontakten med människors vardag, lokala förutsättningar och nytänkande småskaliga initiativ. Istället får man centrala, likriktande direktiv från politiker och byråkrater...

I grunden handlar centralisering om att flytta makt från enskilda människor till den härskande politiska klassen...

Betongsossarna centraliserar SverigeEuropas flyktingkris börjar alltmer att likna en fatal drunkningsolycka...

En person slänger sig i vattnet för att rädda någon som håller på att drunkna, men han glömmer att ta med sig något att flyta på, och riskerar att dras ner i djupet av det vettskrämda sprattlande offret. Välvilja utan eftertanke.

Hade det då inte varit bättre att vara realistisk redan från början? Varför skapade man inte en hållbar migrationspolitik, som fungerade från år till år, och som baserades på frivillighet och hade väljarnas stöd? Vi hade all information och all statistik till hands. Det hade kunnat gå. Nu är det för sent. Alldeles för sent...

Varsågoda, ta till vänster i åsiktskorridoren

lör 12 mars 2016

Bern berättar om sin egen resa genom skolsjukvården under 30 år från hälsa till ohälsa....

För att vi skall förstå hur Bern kommit att allt mer ifrågasätta dagens skol-medicin börjar han med sin egen sjukdomshistoria...

Meningsutbytet med en professor gör hans misstro mot skolmedicinen än djupare. De ledande skolmedicinmännen blir alltid rasande när de blir ifrågasatta och far ut mot kritiker med nedsättande omdömen. Detta fenomen är ytterst magstarkt om man betänker hur skolmedicinen i västvärlden totalt misslyckats med sin uppgift. Trots dessa i sina egna ögon ytterst kompetenta medicinmän, skenar nämligen sjukligheten vilket talar sitt tydliga språk...

Drömmen om ett friskt liv – II

Hittills har människans nutid beskrivits som del av holocen, tiden efter den senaste istiden...

Antropocen kan eventuellt läggas till som en efterföljande geologisk epok...

Om nu SD har haft rätt och andra fel om migration... då borde väl SDs framtid vara säkrad...

Men Nisson skriver...

Vad ska sverigedemokraterna vara bra för när både moderaterna och regeringen tagit över deras åsikter om migration...

Nilsson skriver...

Å ena sidan är något slags seger bärgad, realpolitiska framgångar nådda och partiet delvis normaliserat. Å andra sidan sjunker opinionsresultaten, medierna är inte lika intresserade längre och borta är den så kallade sjuklöver man kunde skylla allt på och ständigt kontrastera emot. Vad ska sverigedemokraterna vara bra för när både moderaterna och regeringen tagit över deras åsikter om migration?

Sverigedemokraterna vilse i samtiden

Kjell Nilsson, Focus... en vilsen osnuten yngling... en som inte kan läsa verkligheten...

Vad har gjort partiet till ett av de tre stora i Sverige...

Man har utmanat etablissemangens snäva åsiktskorridor och man har fått rätt. Jag tycker Nilsson glömmer att detta är två sidor av samma mynt. Att vara utmanande men också, samtidigt, ha rätt.

I dag talar, som sagt, både regeringen och moderaterna sig varma för allt det Sverigedemokraterna sagt i mer än ett årtionde: minskade volymer av migranter hos oss, och mer stöd till flyktingar i deras närområde. Ja, till och med EU har detta högst upp på sin agenda. Det var inte länge sedan detta vulgärt och med heta känslor kallades rasism och främlingsfientlighet av samma etablissemang.

Fokus: Vart går Sverigedemokraterna?

En stad med 45.000 invånare befinner sig i skräck. Ägarna av asylboendet borde kolla när asylsökarna kommer och går....

"Jag är främmande för att lösningen är att uppmana kvinnor och barn att stanna hemma. Det kan aldrig vara lösningen för oss," säger kommunalrådet...

Berit kommenterar...

"På den tiden jag bodde i Östersund fanns det tre regementen där, A4, I5 och F4. Staden hade ett stort överskott av unga män och jag hörde ALDRIG talas om att någon kvinna blev antastad. Jag var heller aldrig rädd för att gå hem ensam efter en dans på Runeborg, som var innestället då." Kommentar av Berit

Asylkaos: Östersund som skräckexempel i ett land som styrs av dårar

Lite enkelspårigt kan tyckas... inte är det väl hastigheten eller färgen på tågen som ska dryftas...

Kanske är det viktigare att diskutera principfrågan... den huruvida det ska vara separata banor för fjärrtrafik och regionaltrafik... och det ska det  väl vara naturligtvis... skilda banor alltså...

En fjärrtågbana måste förstås vara skapt för snabbtåg och rimlig hastighet...     

   http://www.etc.se/sites/all/files/styles/small/public/users/images/redaktor/2014/johan-ehrenberg.png?itok=oWBK-aQb

Höghastighetstågen är gratis och kostar dig inget alls

Hyperloopar kan vi ju inte gärna vänta på...

Men hur blev Schyman, medial feministikonen i Sverige, när hon inte har uträttat särskilt mycket för kvinnorna i landet...

Vad hon istället har lyckats med är att så split mellan vanliga män och kvinnor. Utsatt vita, medelålders män för hat, förnekat de invandrade kvinnornas förtryck från religiösa islamister och negligerat de fattiga kvinnornas livssituation.

Dessutom har hon lyckats förvandla ordet feminism till en svordom. Däremot har hon lyckats väl med sin egen PR- och marknadsföring som media okritiskt svalt med hull och hår...

Visserligen används ordet feminism flitigt i regeringskretsar, men någon vidare handling är det inte tal om, särskilt inte när det gäller de två stora aktuella kvinnofrågorna... pensionärsfattigdomen och hederskulturen... 

Rent juridiskt har det inte heller hänt särskilt mycket på de tio år som Fi funnits till...

Helene Bergman: Den falska feminismen

fre 11 mars 2016

Kämpar Nya Svedala mot jihadistisk terrorism...

Sverige anses fortfarande, av flera länder, ligga flera år efter övriga europeiska länder i kampen mot jihadistisk terrorism...

Skulle informationen på USB-stickan avslöja svenska medborgare med koppling till organisationer som uppbär statligt kultur- eller bildningsstöd kommer ett antal regeringsföreträdare ha svårt att manövrera och en kommunikativ utmaning när de ska förklara sig.

Ett erbjudande vi inte kan tacka nej till

Regeringen genomför en tyst kupp i Sverige, ett ohörbart våld och vi kommer att skämmas som nation...

Lasse Wikman fortsätter... Nu håller alla våra välkända normer, lagar och ordningsregler, som är en stor del av den svenska kulturen och kynnet, på att försvinna...

Om detta blir verklighet kommer Sverige inte längre att vara det humana land, som hyllar människan, de fria idealen och den sunda själen. Sverige sänks ner i mörker och skam. Framtiden är skrämmande ledsam.

Svenska regeringen regerar mot sina ...

Herpes och demens och sockersjuka...

Inflammationer lever på socker... är Herpes en inflammation... Just herpesviruset är känt för att skada det centrala nervsystemet i hjärnan...

Forskarna anser att den här biten av forskningen har ignorerats i allt för stor utsträckning...

Tydlig länk mellan herpes och demens

Gå och ta ett miljonlån... stoppa undan pengarna i madrassen... sen kan du få skulden avskriven...

För är man överskuldsatt går alla arbetsinkomster till att betala skulder, varför ska man då arbeta? Mer rationellt att ansöka om försörjnings-stöd och kanske jobba svart...

Men vi bör fundera över hur lång karenstiden bör vara. Det är lika orimligt att människor ställs utanför det ekonomiska systemet i 20 år eller mer bara för att de råkar dra på sig en skuld i unga år. På samma sätt bör man som bolåntagare kunna lämna tillbaka nycklarna till banken och lösa lånet. Det finns inget hållbart skäl för att banken även ska kunna ta låntagaren som pant för huslånet.

För 400 000 lönar det sig inte att arbeta

Det är dags för lands-bygdens folk att slänga den bruna papperspåsen och stå upp för sina rättigheter...

Hur är det nu med våra företrädare för landsbygden? De må kalla sig centerpartiet, LRF, Skogsägarna, Hela Sverige Ska Leva, hembygdsföreningar, eller något annat, men främst är det dessa som avses. Så fort någon i media ställer frågor, så fort särintressen som vill bestämma över landsbygden, dess marker, innehåll och brukande öppnar munnen, då svarar landsbygdens företrädare ”papperspåse”!

På detta vis överlämnas utan motstånd äganderätt och frihet att bestämma över sin egendom till anonyma kollektiv. Men det är värre än så. Många på landsbygden verksamma människor är medlemmar i exempelvis både centerpartiet och SNF, LRF och KRAV, Hela Sverige Ska Leva och en vindkraftorganisation, Skogsägarföreningen och STF, Hembygdsföreningen och Rovdjursföreningen, eller liknande konstellationer. Lika fullt ser de inte motsatsförhållandet. De ser inte den inbyggda motsättningen, där de göder det som föröder dem själva...

Brun papperspåse

”Tala är ’mansplaining’, tiga är guld.”... sa nån på SvD...

Fenomenet beskrevs första gången i Rebecca Solnits bok Män förklarar saker för mig, och  titeln beskriver väldigt väl vad ordet mansplaining handlar om. Det är män (alltid män!) som oombedda förklarar något för en kvinna som inte sällan har mer kunskap om ämnet än mannen som håller låda.

Svenska "nyord"

Mansplaining

Mansplaining eller Män förklarar saker för mig

Fortsättning