fre 10 mars 2017

I Sverige har vi så att säga avskaffat rasismen genom att offentligt avskaffa ras som begrepp eller identifikation...

Men i USA finns de offentliga raserna kvar av flera skäl. De är dock inte biologiskt grundade eller härledda via DNA. Istället är de grundade på ”tillhörighet” och självidentifikation med en viss ras. Beskrivningar hur det fungerar finns här, här och här. De officiella raserna är följande, beroende på när man kontrollerar...

Vita (europeiska amerikaner och mellanöstern-amerikaner), Svarta (afrikanska amerikaner), Ursprungsfolk (indianer och alaskainuiter), Asiatiska amerikaner, Hawaiianer (polynesier och söderhavsfolk)...

Vidare kan man vara av hispanic eller latino etnicitet, ibland läggs även spansk till. Etnicitet som en förmodat kulturell tillhörighet istället för ras.

Hur rasistiskt är USA?


Om man inte visste bättre, kunde man tro att "Space Available" (utrymme ledigt) är den nya stora detalj-handelskedjan i landet...

Det beräknas att ungefär en tredjedel av alla köpcentra i USA snart kommer att stänga och att antalet  “återförsäljare med problem” är det högsta sedan den senaste lågkonjunkturen...

Jag kan inte förstå hur någon kan tro att USAs ekonomin är i "gott skick" efter att ha tittat på denna bild...

En tredjedel av alla US. gallerior kommer snart att stänga

Att svensk press inklusive Aftonbladet genomgående publicerat osakliga artiklar om Syrien, som återger angriparen USA:s version och utgör ett stöd för terroristorganisationer som al-Nusra är väl belagt...

Pia Bergström på Aftonbladet Kultur presenterade 8/3 en hetsfilm mot Syrien...

Obaidah Zytons "The war show".

Den arabiska våren före och efter Bergström köper helt filmens budskap...

Två sekulära stater har redan krossats: Irak och Libyen. Nu pressas Syrien. Dock ett land som gör motstånd. Svenska media och svenska politiker applåderar rebellerna som vill ”störta Assad”. Ställer sig på wahabiternas (Saudiarabien) och Muslimska Brödraskapets sida. I västlig kamp för demokratin?? Följer i allt USA:s propaganda. Varför?

Aftonbladet gillar hetsfilm mot SyrienI detta program gästas Patrik Engellau av forskaren, författaren och debattören Ann Heberlein.

Hon är lektor i etik vid Lunds Universitet och författare till ett flertal uppmärksammade böcker.

Patrik och Ann diskuterar här åsiktskorridoren, hur den fungerar och om det finns saker som inte får diskuteras i den svenska offentligheten.

DGS-TV Avsnitt 16, med Ann Heberlein

https://i.ytimg.com/vi/iEBf3E7UtxY/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=1VrxVgzQ4RLRwV1GTqqvOa9su8A

Gäst: Ann Heberlein - Om åsiktskorridoren

47 pågående mordut-redningar. 17 skjutningar sedan nyår med sju döda och 14 skadade. 12 på-gående gängkonflikter. Fem mord på knappt två dygn...

Styrkan i statistik är att den åskådliggör verkligheten för oss. I detta fall en verklighet som många inte riktigt vill kännas vid men som nu kryper allt närmare. Polisen i huvudstaden begär förstärkning för att hantera situationen.

Ovanstående fakta borde sända en kall kår nedför inrikesministerns ryggrad. I TV visar emellertid Anders Ygeman i vanlig ordning inga känslor. Han konstaterar endast att han förväntar sig att polisen ska lösa de brott som hamnar på dess bord. Kanske tänker han likt rikspolischefen att ”det ska fan vända”. På något sätt...

Nu skördar vi det politikerna har sått

Kriget om väljarna fortsätter... mellan det gamla Svedalas skatteförsörjda frälse och dom oförskämda dissidentiska krafter som driver delar av folket i armarna på SD... 

Boulevardtidningarna Älsknings-kuriren och Excessen göder hatet och rasismen på ett eller annat sätt...

inom skattefrälset eller hos en växande del av det missnöjda folket...

Fast å andra sidan är ju orden så devalverade i postmodernistisk anda att meningen med orden har gått förlorad... rasism finns men inte raser... hata pannkakor och hata gruppvåldtäkter går på ett ut...

Sparreholmarn hatar ju inte men tror att tidningar med presstöd skaffar sig en agenda som begränsar yttrandefriheten... det är inte särskilt bra oavsett om det är Älsknings-kuriren eller Excessen eller Nya Tider...

Excess betyder... överdrift, måttlöshet, utsvävning, orgie, övergrepp...

Granskning Sverige – Ställer de frågor etablissemangets media undviker

Han är mannen bakom ”Granskning Sveriges” domän - Eskilstuna ...

Hatsajten Fria Tider fick trollfabriken ”Granskning Sveriges” sajt i gåva ...

Lars Lindström: Kopplingarna till SD blir allt tydligare | Lars Lindström ...

Nya Tider | Nya medier tar vid där gamla sviker

tors 9 mars 2017

​Försvarshögskolan har gjort en studie på uppdrag av Finansinspektionen...

Den statliga finansieringen av terrorister har bland annat skett genom CSN och Försäkringskassan, som alltså i enlighet med terrorlagarna nu omedelbart bör beläggas med frysta tillgångar och konton. Det finns även andra bidrag som utgått för att resa och mörda, våldta, etniskt rensa och begå brott mot mänskligheten...

Förutom studiemedel har bostadsbidrag, barnbidrag mm använts och betalats till terroristerna. Pengar har fortsatt betalas ut fast terroristerna varit iväg och begått terrorism...

Finansiering av terrorism är som bekant olagligt och man ska bland annat få sina tillgångar och konton frysta för detta. Jag ser fram emot att detta omedelbart sker med Försäkringskassan och CSN...

CSN - Centrala studiestödsnämnden

Svensk stat och kommun finansierar terrorism

PK-sjukan är en identitets-baserad social psykos som tar formen av kulturellt självskadebeteende...

Sjukdomen är främst spridd i den västerländska kulturkretsen... I Älsklings-kuriren är dom stolta över att vara PK-sjuka...

Enstaka nedslag förekommer i andra kulturkretsar, men där är smitt-samheten avsevärt lägre eller obefintlig. Verklighetskontakten bland de smittade är starkt nedsatt – de hävdar att verkligheten är en social konstruktion och förespråkar en språklig och normativ föreställningsvärld, dit endast ”det goda” får tillträde...

Hur verkligheten ser ut förväxlas med hur den bör se ut. Skillnaden mellan sanning och lögn samt rätt och fel är relativiserad – för den sjuke finns det endast åsikter, vilket leder till att vissa betydelsefulla personers åsikter är särskilt värdefulla, oavsett hur illa verklighetsförankrade de är...

Sjukdomen är epidemisk och de medborgare som har kapacitet att bygga upp en intellektualiserad bild av verkligheten, är särskilt utsatta för risk...

Drabbade individer och grupper uppfattar den egna västerländska gemenskapen, i synnerhet männen, som mänsklighetens förtryckare. Medlemmar av andra gemenskaper: nationer, etniska minoriteter, kulturer och religioner, förstås som offer. Det gäller också för förövare av olika slag...

De PK-smittades förklaring till deras destruktiva beteende är att samhället har misslyckats med att fostra förövarna till empatiska och goda individer. Som ett resultat fokuseras intresset på att hjälpa de felande, istället för att – vilket är normalt för friska människor – hjälpa brottsoffren...

PK-sjukan

När det demokratiska partiet i USA, DNC nyligen skulle välja ny ordförande blev det lite intern konfrontation, om man säger så. Den i partiet populäre Keith Ellison mötte hårt motstånd...

Ellison är svart och två inflytelserika medlemmar av DNC uttalade rakt av att Ellison inte kunde väljas, för att han inte var tillräckligt Israelvänlig. Istället valdes latinon Tom Perez...

De två som kom med detta ultimatum var Haim Saban och Alan Dershowitz, två judar som tillhör de viktigaste donatorer av pengar till DNC, förutom den välkände George Soros då. Också han jude. De får det att låta som att USA är den viktigaste försvarsgrenen i Israel. Att USA tog emot många judar under och efter kriget är känt...

Att de har bidragit till USAs utveckling är likaså välkänt. Men är det verkligen USAs primära uppdrag att säkra den judiska drömmen om en egen stat i hela det område i Mellanöstern där det någon gång har bott judar? En önskan som vissa extremistiska judar försöker förverkliga...

Soros har ju också varit synnerligen aktiv som destabilisator av världsekonomin när det passat honom. Han har även varit instrumentell i såväl klimathot och ekologisk fundamentalism, inte minst via nu avlidne Maurice Strong. Det vore bra att få veta om Haim Saban använder sina pengar på samma sätt som Soros för att köpa sig inflytande och även om det är i samma riktning...

Nej det är inte rasistiskt av mig att peka ut detta förhållande. Man gör det rutinmässigt i USA och i amerikansk politik. Där är etnicitet och uttalat eller upplevt stöd för religion och för Israel av avgörande betydelse på många sätt. De har själva valt att ha det så, därför är det nödvändigt att visa upp den sidan av maktspelet för att exempelvis svenskar ska förstå vad som pågår...

Rasismen i DNC

Skulle media inte rapportera om de dödsskjutningar som förevarit på bland annat Järvafältet, där Kista ligger vid sidan av Rinkeby, Tensta och Husby, skulle SOM-institutet kunna rapportera om ett samhälle som upplevts som tryggt...

Ett enkelt sätt att få ner orosnivån är att sluta rapportera om våldet på bland annat Järvafältet...

Mot bakgrund av den alltmer allvarliga situationen på Järvafältet norr om Stockholm samt hur situationen där närmar sig stadsdelar i andra delar av landet som Vivalla, Biskopsgården och Rosengård för att ta några exempel till finns det all anledning att skärskåda regeringens framfart...

Regeringen Löfven kommer med stor sannolikhet att slå alla tidigare kända rekord i antalet samordnare per minister samt antalet ministrar med samordningsansvar. Och med lägst produktivitet per person med samordningsansvar...

Av samordningsminister Ibrahim Baylan, som har det utpekade samordningsansvaret på politisk nivå, hörs inte mycket av. Sedan årsskiftet har varit tyst samtidigt som nu våldet på Järvafältet nått nya nivåer...

Huruvida Baylans lugn, och tystnad, har en korrelation med hans nyhetskonsumtion eller inte är okänt. Lugnet, och inaktiviteten, kan vara kopplad till hans nyhetsbevakning precis på det sätt som medborgare blir oroligare desto mer nyheter om våld som rapporteras...

SOM-institutet, Göteborgs universitet

Maria Solevid, lektor på SOM, med ett rejält hål i huvet...

Våldet på Järvafältet och oron för kriminalitet är medias fel
Jag tror nya riksrevisorer kan säga något om tiden. Må de leda många räder i gryningen. Är det någon som vet om de är karriär-sossar eller riktiga människor...


Kan detta möjligen vara den symboliska händelse som får oss att nyktra till och att hantera saker och ting på ett rimligt sätt?

Som att plocka in kompetent folk i förvaltningen. Byt ut. Släpp in in lite ljus och luft i byråkratin – så att folk skärper till sig en smula och fokuserar på kärnverksamheten. Färre möten, mer verkstad. Chop, chop.

Sedan kan jag inte se annan råd än att fler vettiga människor måste börja engagera sig i partipolitiken – för att frammana lite sans och stringens. För att späda ut vansinnet i alla partier. För att ersätta maktfixeringen med respekt för den enskilda individen.

Kommer nationen att ta sig samman?

Med det inkomstbringande klientelet kan den ofantllga sekten fortsätta växa...

Man biter inte den hand som föder en med skattepengar...

Jag tänker på förtvivlade företagare i förorterna som lider av kriminaliteten. Jag tänker på föräldrar och socialarbetare som berättar om hur svårt det är att uppfostra barn i områden där kriminella är förebilder.

En kall vind blåser upp damm från gruset på trottoaren. Jag går sakta tillbaka till tunnelbanan och tänker: Ska vi resa en staty av gangstern Clark Olofsson på Norrmalmstorg...

För att ge röst åt olika sorters historier...

Här är rånaren hjälte och hyllas på kommunens vägg

ons 8 mars 2017

Nog händer nåt alltid... kanske har han rätt, den enkelt formulerande kommentatorn...

Min tolkning är att det börjar gå grus i maskineriet för New World Order projektet och globalismen. Det är ett elitprojekt som syftar till makt-koncentration och global totalism på civilsamhällets bekostnad...

Gruset i maskineriet är ett civilsamhälle som gradvis börjar vakna i fotspåren av Trump, Brexit, Wilders, Orban, Le Pen och AfD. Makteliten sätter nu in alla maktmedel de kan uppbringa för att stoppa civilsamhällets revolt och på alla plan: IT, juridik, politik, finans, media osv. Hur det avlöper återstår att se. Hanteringen av migrantkrisen är möjligen ett verktyg i sammanhanget...


Om något håller på att hända, vad är det som händer?


Det är naturligtvis inte olagligt att busringa för att lura folk... inte ens som troll...

Ni minns väl trollet Kalle Sändare...

En prisad trolljägare som skjuter på allt som rör sig... Expo och Exessen gör allt för att peka ut Trollen för Ståhle men han kan inte skilja på hotande nazisttroll och vanliga medborgartroll som bara vill veta genom att luras...

Sverige är ett kluvet land där den accelererande polariseringen hotar att förstöra tillvaron för oss alla. En mycket stark orsak till detta är att journalisterna, som har makten att föra det offentliga samtalet, inte har tagit sitt ansvar att allsidigt belysa frågor som berör konsekvenserna av massinvandring och mångkultur...

Istället bedriver de mestadels varierande grader av agendajournalistik där de slår fast sina trossatser och propagandistiskt upprepar dem. Att verkligheten nu har börjat sippra fram i media beror på att den inte gått att dölja efter massinflödet de fyra sista månaderna 2015...

Busringning – Wikipedia 

Trolljakt i tidningen Journalisten

En centraliserad storskola ska hålla koll på buset i Flen, säger samhälls-byggaren som fick sluta...

Han som vi i Flen fick ärva från Hallsberg...

Hallsberg är Sveriges järnvägsknut nummer ett och inte så mycket mer än det. Den lilla tätorten på Närke-slätten är inte Vivalla eller Oxhagen i den betydligt större staden Örebro några mil norröver. Hallsberg är Hallsberg, en ort som borde ha kunnat vara hyfsat lugn...

Igår var det allt annat än lugnt. Sirener och blåljus. Skällande polishundar. Ett regn av stenar. En skola i ett belägrat tillstånd. Pöbeln som tog över en liten svensk byhåla, långt ifrån det närmaste särskilt utsatta området.

Det vi lärde oss igår är att ett laglöst land inte behöver vara Rinkeby, Rosengård eller Biskopsgården efter mörkrets inbrott. Det kan även vara Hallsberg, mitt på dagen. Ett Sverige som inte bara spårar ur där och när man kan förvänta sig att det blir kaos. Nya miljöer och nya ”utmaningar” för ordningsmakten, långt ifrån centralortens polishus…

Alléskolan - Gymnasium.se

Alléskolan i Hallsberg är en stor gymnasieskola som har något för alla...

Bråk på storskola urartade i våldsamt upplopp

HALLSBERG

Den svenska feminismen är inte kvinnornas vän. Den uppmanar till motsättningar mellan könen på ett sätt som är kontraproduktivt...

Samtidigt blundar den för verkliga övergrepp som sker i religionens namn i våra förorter. Den dagen som den vite svenske mannen, världens kanske mest jämställde och hygglige man, blev huvudfiende började feminismen att gräva sin egen trovärdighetsgrav...

​Frågan brukar ställas om feminismen har gått för långt. Jag skulle snarare säga att den har gått vilse...

Feminismen som gick vilse

Jag har i olika roller arbetat med miljöfrågor i över 40 år och har lärt mig att miljöforskare och s.k. miljöorganisationer har en gemensam huvudstrategi...

De gäller att måla upp så hotfulla scenarier över miljöförstöring som man bara kan, för att dra till sig sensationshungriga medier och skapa starka opinioner.  Det är sedan inkörsporten till såväl de stora forskningsanslagen som allmänhetens generositet med bidrag till insamlingskampanjer...

​Man har även lärt sig att det är viktigt att alltid kunna förklara förändringar i miljön med något som är orsakat av mänsklig aktivitet. Kan man inte det, är inte politiker som sitter på pengarna intresserade...

Den ohållbara Globalismen 5


USA stödde Muslimska Brödraskapet...


Målet har hela tiden varit att störta Syriens lagliga regering...

Sedan fyra år har terroristerna varit under kommando och fått vapen och hjälp från NATOs LandCom i Izmir i Turkiet...


Striderna har utförts av andra, främst terroristerna...

John Kerry bekräftar att Washington hoppas att ISIS vinner över Syriens regering...


Detta avslöjar tomheten i USA:s ”krig mot terrorismen”...


Både Clinton, Obama, Petraeus och Kerry vill stödja ISIS. De är alla krigsförbrytare...

Ljudupptagning visar: USA föredrog ISIS framför Assad. Är Obama & Kerry krigsförbrytare?

tis 7 mars 2017Indikationer på motstånd börjar sticka upp som krokusar genom den skandinaviska snön...

Norges integrationsminister, Sylvi Listhaug (FRP), föreslår en strängare invandringspolitik och framhåller Sverige som ett fruktansvärt mångkulturellt exempel...

Hon säger i en intervju med NTB att nyckeln till en framgångsrik sk. integration av invandrare från tredje världen är att invandringen är begränsad.

Hon är känd som en “sköldmö” och prisas av många som Norges sista hopp. Hennes viking-förfäder kan vara stolta...

Sylvie Listhaug - Norges nya sköldmö

Det blev en smärtsam lördag för partisekreteraren. När Socialdemokraternas Lena Rådström Baastad blev inbjuden till Ekots lördagsintervju väntade hon sig förmodligen ett ganska lugnt och gemytligt samtal...

Det är så de där intervjuerna brukar se ut nuförtiden. Men SR:s kanske bästa journalist Jörgen Huitfeldt ville annorlunda. Han beslöt sig för att göra det som journalister alltför sällan gör när de intervjuar politiker – läsa på...

Beväpnad med fakta, statistik och ett antal följdfrågor såg Huitfeldt till att Rådström Baastad fick en riktigt dålig dag på jobbet. Intervjun är faktiskt lite smärtsam att lyssna på (men gör det ändå)...

Med några få enkla frågor kommer det socialdemokratiska propagandamaskineriet (alla partisekreterare är propaganda-megafoner) ur balans. Hon misslyckas med att peka på tydliga sakpolitiska skillnader mellan S och SD, hon blir påkommen med faktafel (eller ska vi säga inövade floskler) och hon blir även tillplattad i den hycklande inställningen till Vänsterpartiet, som ju är ett extremt och Castrohyllande parti som regeringen utan att skämmas budgetförhandlar med...

Tomheten bakom retoriken

Nigar hade en svensk pojkvän och det gjorde hennes familj rasande. Hon berättar hur fadern ringde och hotade henne med halshuggning...

Min pappa skriker inte i vanliga fall. Men nu skrek han hora till mig flera gånger och att han skulle komma till mig och skära halsen av mig. Jag blev så fruktansvärt rädd att jag satte mig på golvet. Och glömde att lägga på luren...

Min familj har aldrig gett honom chansen. De känner honom inte men det här har bara med religion att göra. Och rasism. Jag har fått höra att min pappa säger att han aldrig kommer att respektera en svensk. Hade det varit min man som sagt så om min pappa så hade alla pratat om rasism. Men nu är det Marcus som blir utsatt för rasism och då märks det inte...

Hatet mot den svenska kulturen

Svenska folket skall helt enkelt vara fria medborgare, fria individer – inte undersåtar...

Fyra frågor som visar på en demokrati på gungfly...

Gungfly är en matta av levande och döda växter, torv, drivved m.m. som flyter på vattnet. Gungfly uppstår ofta som en blandning av vattenväxter och vitmossa, och allteftersom det blir fastare kommer även landväxer att börja växa där. I de flesta fall växer gungfly utåt från stranden men kan sedan lossna och bli flytande fritt i sjön. Gungfly är farligt att gå på eftersom man inte vet var det bär och inte bär... som Hästö i Båven...

Detta är exempel på några frågor som ständigt måste diskuteras i en levande demokrati. Det handlar om principer där makt med jämna mellanrum behöver återförs från politiken till folket – från vilket all offentlig makt i grunden utgår. Diskussionen måste dessutom komma underifrån, eftersom den inte ligger i de flesta politikers intresse...

Är det någon som bryr sig om demokratin?

Fullständigt fri invandring och en nattväktarstat passar ju som hand i handsken...

Fast så vill vi väl inte ha det...

Norbergs inställning behöver förmodligen ingen närmare presentation, han förespråkar helt sonika att invandringen skall släppas fullständigt fri...

Denna position försvarar han med klassiskt liberala/nyliberala/-libertarianska argument, och tycks därmed anse saken vara utagerad en gång för alla. För den frihetlige finns endast en godtagbar position i frågan, tycks Norberg mena, och det är den han själv förfäktar...

Vad den nyliberala skolan beträffar var dennas kanske mest kända företrädare, nämligen Milton Friedman, glasklar. Fri invandring går inte, slog Friedman fast, att kombinera med en välfärdsstat...

Det bör dessutom i sammanhanget noteras att den välfärdsstat Friedman menade var oförenlig med fri invandring var den amerikanska. Vad han skulle sagt om den svenska välfärdsstaten, med dess avsevärt mer långtgående åtaganden, torde vara enkelt även för den med väldigt dålig fantasi att lista ut...

Om libertarianism och migration (3/3)

Wikileaks har i dag släppt en stor mängd dokument som beskriver hur CIA kan ta sig in i mobiltelefoner, datorer, TV-apparater och mycket annat...

Att dokumenten nu finns i Wikileaks ägo innebär att de också kan finnas hos andra aktörer. Bland annat beskriver materialet metoder för att på distans göra om en Samsung-TV till en maskin för avlyssning - programmet för det ändamålet har kodnamnet "weeping angel"...

Det är intressant att en av världens hemligaste organisationer har så dålig koll på sina spionprogram att de kommer ut till allmänheten. Ytterst handlar det om att man inte klarat att samtidigt öka mängden avlyssning och att hemlighålla instrumenten som används...

Ett tungt ansvar vilar på CIA

mån 6 mars 2017

Det finns en elit, långt bakom frontlinjen, som lever på att bestämma över alla andra: Politikerna producerar en strid ström av beslut som omsätts i praktiken i form av en allt större grupp av ordningsmän.

Det handlar om politiker och ett visst skikt av byråkrater som lever i symbios. De parasiterar på alla andra. De brandskattar folket så att de själva kan försörja sig på att sitta och administrera sådant som skulle fungera bättre av sig självt eller som bättre borde kunna bestämmas av den enskilda individen...

Allt de lyckas åstadkomma är att störa »the wisdom of the crowds« genom att rubba den fria marknadens självbalanserande, självreglerande, spontana och frivilliga mekanismer...

Ta den akuta bostadskrisen som exempel. Den är helt och fullt ett resultat av politisk klåfingrighet. På en fri marknad möts utbud och efterfrågan – alltid. I politikernas Sverige – aldrig...

Den härskande politiska klassen är helt enkelt inte kompetent nog att sköta ett samhälle. Det fungerade inte i Sovjet och det fungerar inte här...

Det enda som är hållbart är att låta samhället utvecklas spontant och under frivilliga former. Som det har uttryckts: På marknaden har du tusentals val varje dag – i politiken ett, vart fjärde år...

Börjar det inte bli dags att göra motstånd snart?

Av flera anledningar är jag inte med på Facebook och brukar aldrig ägnat något större intresse åt hur mina texter sprids... Den här gången vill jag göra ett undantag. Sprid den här texten! Den är i högsta grad relevant också för Sverige och förtjänar att få en stor läsekrets...

De infödda, som Rose, har fått nog av att ständigt behöva vakta sitt språk, samtidigt som medlemmar av etniska minoriteter fritt kan förolämpa dem.

Rasism kommer i två former, den som praktiseras av de vita, vilket är avskyvärt och oförlåtligt oavsett vilken anledningen är, och den som praktiseras av etniska minoritetsmedlemmar (ethnics) och oavsett vilka uttryck den tar anses legitim, eftersom det handlar om en rättfärdig hämnd. Det är därför de vitas skyldighet att ha tålamod och visa förståelse...

David Abbott: Rasisten Rose

Perfekt! Staten brydde sig om oss. Man kan älska sådant... förr alltså...

Uppfostrad att tro på överheten är jag full av tillförsikt fastän det nu svär mot verkligheten...

Jag hatar en sådan stat. Satans stat. Den sätter upp en stolpe av snål låtsashjälp (3000 i månaden för ett förstört liv) för att de drabbade skulle ha något att tag i för att komma över vad staten orsakat dem...

Hur skamligt får överheten bete sig? Varför reser sig inte alla riksdagsmän upp i sina bänkar och protesterar mot det övergrepp som begås mot oskyldiga människor som för att de litat på Staten, förlorat sina fullvärdiga liv och kämpar i underläge för att återfinna åtminstone en rest av livsmening. Men fått en rutten stolpe i handen...

Narkolepsiskandalen: statens ruttna stöd

Bäste Engellau... hoppet är ute... även om man skrapar ihop alla nu levande Nobel-pristagare i en svensk regering är det kört...

När komplexiteten blir över-väldigande duger inte ens den klokaste diktator... centralstyrning är ett hopplöst företag i ett över-organiserat samhälle...

Vi kan bara lungt invänta den själv-organisering som man möjligen kan skönja början på... kaos är starten på den själv-läkning som spontant växer fram...

Att rekrytera en regering

För helvitte Engnell... Konflikten mellan Högern som är rädd om sina pengar och Vänstern som 

inte har några pengar att vara rädd om kommer att bestå i eviga tider...

Högern och vänstern som reella företeelser är mer eller mindre döda. Konflikten mellan borgare och arbetare är borta. I stället har vi fått en ny konflikt: eliten mot folket. Det spelar ingen roll om du röstar på M eller S, C eller MP – politiken blir i stort sett identisk i alla fall.

Konflikten mellan elit och folk är farlig för eliten. Detta vet etablissemanget mycket väl, vilket kan förklara statsministerns nya tonläge och beslut att skippa eliternas firmafest i Almedalen i sommar. Om denna tillfälliga flirt med folket räcker för att locka tillbaka väljare till landets största etablissemangsparti är däremot tveksamt. Förmodligen är det så att kampen mellan eliten och folket bara har börjat.

Om ett förändrat landskap

Kan det vara tydligare än i Frankrike. Kampen mellan Globalisterna och Folket...

Media har bestämt sig för att föra fram Macron till presidentmakten. Kosta vad det kosta vill. Och naturligtvis helt konsekvensneutralt...

Macron är ett mediafenomen, har en relativt kort erfarenhet som socialistisk ekonomi- och industri-minister. Han har haft en hög position inom Rotschildbanken och har idag ett lysande PR-team bakom sig...

Hans parti är en skapelse på pappret. Han har inte en enda representant i Nationalförsamlingen. Få är de som anser att han har kompetensen att bli fransk president. Men, sägs det, efter Sarkozy och Hollande, är ämbetet ändå draget i smutsen. Kan det bli så mycket värre...

Jo Marine Le Pen och därav ska väljarna skrämmas in i fållan att rösta Macron eftersom den tidigare favoriten, Francois Fillon, nu skandaliserats så hårt. Upplägget är prydligt. Konsekvenserna oöverblickbara...

Det franska politiska systemet står inför ett sammanbrott menar allt fler betraktare.  Att man skaffat en så stark presidentmakt, med allt ljus koncentrerat på en enda person, innebär inte bara att det mediala trycket och den politiska konkurrensen blir så mycket hårdare....

Frankrike: Mot en Sjätte Republik

sön 5 mars 2017

Min synnerligen djärva och obevisade teori är att begreppet ”tack” och den därmed sammanhängande tacksamheten inte är något som är inbyggt i de mänskliga generna... lika lite som det finns naturlig tacksamhet bland djuren...

Utan en social konstruktion som har med den moderna tidens framväxande västerländska samhälls-system, enkannerligen handeln, att göra...

Annorlunda uttryckt kan man säga att samhällen där ekonomisk verksamhet är ett nollsummespel – där man blir rik bara genom att ta från andra – inte ger upphov till tacksamhet som vi västerlänningar uppfattar företeelsen, medan samhällen där ekonomin är ett plussummespel – där alla kan vinna på en gång – skapar grogrund för de känslor och beteenden som vi förknippar med tacksamhet...

Med risk för att driva resonemanget för långt och därmed bli bigott och fördomsfull vill jag ändå peka på ett fenomen som jag knappt stött på, men ofta hört talas om, nämligen att många migranter inte ådagalägger någon tydlig tacksamhet för vad Sverige bidrar med för att göra deras liv drägligt...

Om det nu är på det sättet skulle det kunna bero på att dessa personer kommer från hierarkiska kulturer utan god jordmån för friskt spirande tacksamhet. Den som tycker det är naturligt med ekonomisk verksamhet som i grunden handlar om att ta från sin nästa må känna personlig tillfredsställelse men knappast tacksamhet mot den förfördelade...

Tack


Vad som kanske mer än något annat utmärker libertarianismen är att den är de negativa friheternas och rättigheternas ideologi...

Enligt libertarianismen är du fri att göra precis vad du vill så länge detta inte skadar någon annan, men har i gengäld inte heller rätt till någonting på någon annans bekostnad...

Detta gör libertarianismen till socialismens och de andra progressiva ideologiernas motpol. Enligt dessa ideologier är det helt i sin ordning att den enskilde förbjuds att utföra åtskilliga handlingar, även när dessa inte skadar någon annan...

Däremot betonar förespråkarna för dessa ideologier mer än gärna den enskildes rätt till omfattande förmåner på andras bekostnad...

Skillnaden mellan dessa bägge synsätt kokar ned till två helt olika sätt att betrakta individen. Enligt de progressiva ideologierna är individen närmast att betrakta som en byggsten i den sociala ingenjörskonstens samhällsbygge, och behöver därför styras och formas för att passa in...

Enligt libertarianismen är däremot det enda krav det omgivande samhället har rätt att ställa på den enskilde att vederbörande ej inkräktar på sina medmänniskors (negativa) fri- och rättigheter...

Negativ och positiv frihet – Wikipedia

Om konservatismen och den progressiva påbudslibertarianismen

I de första avsnitten har jag berört de idag tre största pågående skadorna på vår miljö räknat i människoliv som går till spillo eller skadas...

Miljödebatten handlar sällan om detta, utan vi väljer nästan alltid att rikta in oss på framtida befarade hot mot miljön, långt innan dessa ens orsakat att ett enda människoliv gått tillspillo...

Debatten domineras av mer eller mindre välgrundade larm om förväntade miljökatastrofer. Jag skall senare återkomma till varför det är så...

Men även den mest hotfulla möjliga framtida globala miljökatastrofen undviker vi av någon outgrundlig anledning att ha med i beräkningen. Det jag tänker på är den stora geologiska katastrofen som vi vet kommer att inträffa inom en överskådlig framtid...

Det högst påtagliga hotet från denna typ av miljökatastrofer förskjuts i tron att de är så sällsynta att vi kan tänka bort dem. Det är en mycket riskabel och oansvarig strategi...

Den ohållbara Globalismen 4

Nu blir det inga krönikor på ett tag...

Ibland behöver man ta några steg tillbaka för att skaffa sig mer överblick och försöka se den större bilden...

Jag har gått in i ett mer långsiktigt projekt och kommer att arbeta med det några månader framåt. Förhoppningsvis kommer arbetet att bära frukt på ett sätt som blir till glädje för mina läsare. Kanske blir det en och annan krönika under tiden, men jag vågar inte lova...

Julia Caesar: Att försöka se den större bilden

Hårklyverierna ökar i brist på annat...

Ehrenberg och Sanandaji tycks stå varandra nära...

Det som skiljer är tycke och smak...

Sanandaji och små sanningar

Hårklyverierna ökar i brist på annat...

Westerholm och DN tycks stå varandra nära...

Det som skiljer är tycke och smak...

Forskaruppropet borde ägna tiden åt forskning istället för att känna sig kränkta

lör 4 mars 2017

Till ritprogrammet Revit hör naturligtvis ett simulerings-program...

Autodesk Navisworks Simulate används främst i byggindustrin för att komplettera 3D design paket såsom Autodesk Revit , AutoCAD , och Microstation...

Navisworks tillåter användare att öppna och kombinera 3D-modeller, navigera runt dem i realtid och granska modellen med en uppsättning verktyg med kommentarer, rödmarkering, synpunkt, och mätningar. A selection of plug-ins enhances the package adding interference detection, 4D time simulation, photorealistic rendering and PDF-like publishing. Ett urval av plug-ins ökar paketet lägga interferensdetektering, 4D tid simulering, fotorealistisk rendering och PDF-liknande publicering...

 

Vi har nu levt i över ett halvt århundrade med den bekymmerslösa föreställningen att bakteriella infektioner tillhörde det förflutna.

Vad vi alldeles för sent insett är att bakterier med tiden anpassar sig till den miljö de lever i och att de därför gradvis förändras så att de överlever olika antibiotika – de blir resistenta. Hittills har problemet kunnat hanteras med ständigt nya varianter av antibiotika, men nu verkar den möjligheten ha nått vägs ände.

Den kanske allvarligaste orsaken bakom uppkomsten av MRB är dock den storskaliga användningen av antibiotika inom den industriella djuruppfödningen. Djurfabriker med stora tätt sammanpackade djur (nöt, svin, fågel och fisk) ökar risken för infektioner kraftigt, vilket man hanterar med stora insatser av antibiotika i förebyggande syfte.

Den ohållbara Globalismen 3

Regeringen föreslår att alla ensamkommande från 17 år med TUT som riskerar utvisning när de blir myndiga eller som redan har ett utvisningsbeslut som inte anses kunna verkställas ska få stanna i Sverige om de går klart gymnasiet.

Centerpartiet stödjer förslaget och lyckades få in tillägget att även den som går ut gymnasiet utan fullständiga betyg ska få stanna i Sverige. I praktiken betyder detta att en ensamkommande utan asylskäl som går till gymnasiet och sitter av tiden får rätt att stanna. Centern menar att de då får tid på sig att söka jobb (hur många jobb som finns för personer utan komplett gymnasieutbildning i dessa dagar överlåter jag till Annie Lööf att fantisera om)...

Stureplancenterns tokfeministrar kanske men jävlar i mig inga bonde-förbundare...

Morgan Johansson tror att chansen att få jobb är ”mycket god”...

Det kan noteras att justitieministerns argument för denna åtgärd är att ”vi behöver fler i arbetsför ålder” och att ”Sverige på sikt kommer att kunna tjäna” på detta. Regeringen använder fortfarande den här argumentationen. Som om det vore 2014. Jag tror att jag får mjäll...

Haveri om ensamkommande

Antag, att jag kommer med följande förslag till dig. Jag tycker att vi ska vika ett antal, kanske alla, framstående positioner för folk som inte meriterat sig för dessa poster på normalt, meritokratiskt sätt...

Utan tvärtom saknar tillräckligt acceptabla meriter...

Vad skulle jag ha att vinna på att styras av en andra- eller tredjesorteringens människor skulle du kanske fråga...

Ingenting, skulle jag svara, poängen är att samhället har en skuld till tredjesorteringen och denna skuld kan bara sonas genom att värdiga representanter för tredjesorteringen också får de förmåner som tidigare reserverades för de särskilt kompetenta och meriterade...

Dumskalle, hade du nog svarat...

Men det är just detta den så kallade identitetspolitiken handlar om ifall man skalar bort känslosvallet och betraktar företeelsens kärna. Kvinnor, aboriginer och transpersoner måste fram, inte för att de nödvändigtvis kan något, utan för att de är kvinnor, aboriginer och transpersoner. Det är som att adeln skulle ha vissa jobb för att den var adel...

Den romerske kejsaren Caligula påstås ha utsett sin häst Incitatus till konsul. Det var att driva identitetspolitiken för långt. I tangentens riktning föreslår föreningen Djurens Vänner en åkersork till hovrättspresident...

Tjänstetillsättning


Enligt Norberg är socialismen ute ur bilden, och det är därför inte bara dags för liberaler och konservativa att gå skilda vägar...

Dessutom, menar Norberg, bör liberaler och socialister nu göra gemensam sak...

Norbergs försök till analys vittnar om en grundläggande oförmåga att se varifrån hoten kommer. Den allians mellan socialister och förmenta liberaler han efterlyser är redan ett faktum, och den resulterar ständigt i nya välfärdsåtaganden, nya förbud och mer förmynderi...

Inom den högerkonservatism Norberg så föraktar återfinns däremot ett starkt motstånd till detta. Vad mer är, detta beror främst inte på att denna ständigt motsätter sig alla förändringar som inte ännu inträffat (vilket Norberg antyder) utan på att dess företrädare vill se en organisk utveckling av samhället, snarare än en som påtvingas människor av politiker...

De en gång så föredömliga nyliberaler och libertarianer som utgör "Generation Norberg" har, tycks det, blivit bekväma med socialismen. De har fått högavlönade jobb, berömmelse och blivit insläppta i etablissemangsvärmen, och i ett Sverige som blivit lite mindre grått och där krogarna har öppet litet längre, tycks detta vara gott nog för dem...

Socialisterna har blivit deras vänner, och de människor som inte vill hunsas av socialister deras fiender...

Något om Johan Norberg och konservatismen

mån 6 mars 2017

Det finns en elit, långt bakom frontlinjen, som lever på att bestämma över alla andra: Politikerna producerar en strid ström av beslut som omsätts i praktiken i form av en allt större grupp av ordningsmän.

Det handlar om politiker och ett visst skikt av byråkrater som lever i symbios. De parasiterar på alla andra. De brandskattar folket så att de själva kan försörja sig på att sitta och administrera sådant som skulle fungera bättre av sig självt eller som bättre borde kunna bestämmas av den enskilda individen...

Allt de lyckas åstadkomma är att störa »the wisdom of the crowds« genom att rubba den fria marknadens självbalanserande, självreglerande, spontana och frivilliga mekanismer...

Ta den akuta bostadskrisen som exempel. Den är helt och fullt ett resultat av politisk klåfingrighet. På en fri marknad möts utbud och efterfrågan – alltid. I politikernas Sverige – aldrig...

Den härskande politiska klassen är helt enkelt inte kompetent nog att sköta ett samhälle. Det fungerade inte i Sovjet och det fungerar inte här...

Det enda som är hållbart är att låta samhället utvecklas spontant och under frivilliga former. Som det har uttryckts: På marknaden har du tusentals val varje dag – i politiken ett, vart fjärde år...

Börjar det inte bli dags att göra motstånd snart?

Av flera anledningar är jag inte med på Facebook och brukar aldrig ägnat något större intresse åt hur mina texter sprids... Den här gången vill jag göra ett undantag. Sprid den här texten! Den är i högsta grad relevant också för Sverige och förtjänar att få en stor läsekrets...

De infödda, som Rose, har fått nog av att ständigt behöva vakta sitt språk, samtidigt som medlemmar av etniska minoriteter fritt kan förolämpa dem.

Rasism kommer i två former, den som praktiseras av de vita, vilket är avskyvärt och oförlåtligt oavsett vilken anledningen är, och den som praktiseras av etniska minoritetsmedlemmar (ethnics) och oavsett vilka uttryck den tar anses legitim, eftersom det handlar om en rättfärdig hämnd. Det är därför de vitas skyldighet att ha tålamod och visa förståelse...

David Abbott: Rasisten Rose

Perfekt! Staten brydde sig om oss. Man kan älska sådant... förr alltså...

Uppfostrad att tro på överheten är jag full av tillförsikt fastän det nu svär mot verkligheten...

Jag hatar en sådan stat. Satans stat. Den sätter upp en stolpe av snål låtsashjälp (3000 i månaden för ett förstört liv) för att de drabbade skulle ha något att tag i för att komma över vad staten orsakat dem...

Hur skamligt får överheten bete sig? Varför reser sig inte alla riksdagsmän upp i sina bänkar och protesterar mot det övergrepp som begås mot oskyldiga människor som för att de litat på Staten, förlorat sina fullvärdiga liv och kämpar i underläge för att återfinna åtminstone en rest av livsmening. Men fått en rutten stolpe i handen...

Narkolepsiskandalen: statens ruttna stöd

Bäste Engellau... hoppet är ute... även om man skrapar ihop alla nu levande Nobel-pristagare i en svensk regering är det kört...

När komplexiteten blir över-väldigande duger inte ens den klokaste diktator... centralstyrning är ett hopplöst företag i ett över-organiserat samhälle...

Vi kan bara lungt invänta den själv-organisering som man möjligen kan skönja början på... kaos är starten på den själv-läkning som spontant växer fram...

Att rekrytera en regering

För helvitte Engnell... Konflikten mellan Högern som är rädd om sina pengar och Vänstern som 

inte har några pengar att vara rädd om kommer att bestå i eviga tider...

Högern och vänstern som reella företeelser är mer eller mindre döda. Konflikten mellan borgare och arbetare är borta. I stället har vi fått en ny konflikt: eliten mot folket. Det spelar ingen roll om du röstar på M eller S, C eller MP – politiken blir i stort sett identisk i alla fall.

Konflikten mellan elit och folk är farlig för eliten. Detta vet etablissemanget mycket väl, vilket kan förklara statsministerns nya tonläge och beslut att skippa eliternas firmafest i Almedalen i sommar. Om denna tillfälliga flirt med folket räcker för att locka tillbaka väljare till landets största etablissemangsparti är däremot tveksamt. Förmodligen är det så att kampen mellan eliten och folket bara har börjat.

Om ett förändrat landskap

Kan det vara tydligare än i Frankrike. Kampen mellan Globalisterna och Folket...

Media har bestämt sig för att föra fram Macron till presidentmakten. Kosta vad det kosta vill. Och naturligtvis helt konsekvensneutralt...

Macron är ett mediafenomen, har en relativt kort erfarenhet som socialistisk ekonomi- och industri-minister. Han har haft en hög position inom Rotschildbanken och har idag ett lysande PR-team bakom sig...

Hans parti är en skapelse på pappret. Han har inte en enda representant i Nationalförsamlingen. Få är de som anser att han har kompetensen att bli fransk president. Men, sägs det, efter Sarkozy och Hollande, är ämbetet ändå draget i smutsen. Kan det bli så mycket värre...

Jo Marine Le Pen och därav ska väljarna skrämmas in i fållan att rösta Macron eftersom den tidigare favoriten, Francois Fillon, nu skandaliserats så hårt. Upplägget är prydligt. Konsekvenserna oöverblickbara...

Det franska politiska systemet står inför ett sammanbrott menar allt fler betraktare.  Att man skaffat en så stark presidentmakt, med allt ljus koncentrerat på en enda person, innebär inte bara att det mediala trycket och den politiska konkurrensen blir så mycket hårdare....

Frankrike: Mot en Sjätte Republik

sön 5 mars 2017

Min synnerligen djärva och obevisade teori är att begreppet ”tack” och den därmed sammanhängande tacksamheten inte är något som är inbyggt i de mänskliga generna... lika lite som det finns naturlig tacksamhet bland djuren...

Utan en social konstruktion som har med den moderna tidens framväxande västerländska samhälls-system, enkannerligen handeln, att göra...

Annorlunda uttryckt kan man säga att samhällen där ekonomisk verksamhet är ett nollsummespel – där man blir rik bara genom att ta från andra – inte ger upphov till tacksamhet som vi västerlänningar uppfattar företeelsen, medan samhällen där ekonomin är ett plussummespel – där alla kan vinna på en gång – skapar grogrund för de känslor och beteenden som vi förknippar med tacksamhet...

Med risk för att driva resonemanget för långt och därmed bli bigott och fördomsfull vill jag ändå peka på ett fenomen som jag knappt stött på, men ofta hört talas om, nämligen att många migranter inte ådagalägger någon tydlig tacksamhet för vad Sverige bidrar med för att göra deras liv drägligt...

Om det nu är på det sättet skulle det kunna bero på att dessa personer kommer från hierarkiska kulturer utan god jordmån för friskt spirande tacksamhet. Den som tycker det är naturligt med ekonomisk verksamhet som i grunden handlar om att ta från sin nästa må känna personlig tillfredsställelse men knappast tacksamhet mot den förfördelade...

Tack


Vad som kanske mer än något annat utmärker libertarianismen är att den är de negativa friheternas och rättigheternas ideologi...

Enligt libertarianismen är du fri att göra precis vad du vill så länge detta inte skadar någon annan, men har i gengäld inte heller rätt till någonting på någon annans bekostnad...

Detta gör libertarianismen till socialismens och de andra progressiva ideologiernas motpol. Enligt dessa ideologier är det helt i sin ordning att den enskilde förbjuds att utföra åtskilliga handlingar, även när dessa inte skadar någon annan...

Däremot betonar förespråkarna för dessa ideologier mer än gärna den enskildes rätt till omfattande förmåner på andras bekostnad...

Skillnaden mellan dessa bägge synsätt kokar ned till två helt olika sätt att betrakta individen. Enligt de progressiva ideologierna är individen närmast att betrakta som en byggsten i den sociala ingenjörskonstens samhällsbygge, och behöver därför styras och formas för att passa in...

Enligt libertarianismen är däremot det enda krav det omgivande samhället har rätt att ställa på den enskilde att vederbörande ej inkräktar på sina medmänniskors (negativa) fri- och rättigheter...

Negativ och positiv frihet – Wikipedia

Om konservatismen och den progressiva påbudslibertarianismen

I de första avsnitten har jag berört de idag tre största pågående skadorna på vår miljö räknat i människoliv som går till spillo eller skadas...

Miljödebatten handlar sällan om detta, utan vi väljer nästan alltid att rikta in oss på framtida befarade hot mot miljön, långt innan dessa ens orsakat att ett enda människoliv gått tillspillo...

Debatten domineras av mer eller mindre välgrundade larm om förväntade miljökatastrofer. Jag skall senare återkomma till varför det är så...

Men även den mest hotfulla möjliga framtida globala miljökatastrofen undviker vi av någon outgrundlig anledning att ha med i beräkningen. Det jag tänker på är den stora geologiska katastrofen som vi vet kommer att inträffa inom en överskådlig framtid...

Det högst påtagliga hotet från denna typ av miljökatastrofer förskjuts i tron att de är så sällsynta att vi kan tänka bort dem. Det är en mycket riskabel och oansvarig strategi...

Den ohållbara Globalismen 4

Nu blir det inga krönikor på ett tag...

Ibland behöver man ta några steg tillbaka för att skaffa sig mer överblick och försöka se den större bilden...

Jag har gått in i ett mer långsiktigt projekt och kommer att arbeta med det några månader framåt. Förhoppningsvis kommer arbetet att bära frukt på ett sätt som blir till glädje för mina läsare. Kanske blir det en och annan krönika under tiden, men jag vågar inte lova...

Julia Caesar: Att försöka se den större bilden

Hårklyverierna ökar i brist på annat...

Ehrenberg och Sanandaji tycks stå varandra nära...

Det som skiljer är tycke och smak...

Sanandaji och små sanningar

Hårklyverierna ökar i brist på annat...

Westerholm och DN tycks stå varandra nära...

Det som skiljer är tycke och smak...

Forskaruppropet borde ägna tiden åt forskning istället för att känna sig kränkta

lör 4 mars 2017

Till ritprogrammet Revit hör naturligtvis ett simulerings-program...

Autodesk Navisworks Simulate används främst i byggindustrin för att komplettera 3D design paket såsom Autodesk Revit , AutoCAD , och Microstation...

Navisworks tillåter användare att öppna och kombinera 3D-modeller, navigera runt dem i realtid och granska modellen med en uppsättning verktyg med kommentarer, rödmarkering, synpunkt, och mätningar. A selection of plug-ins enhances the package adding interference detection, 4D time simulation, photorealistic rendering and PDF-like publishing. Ett urval av plug-ins ökar paketet lägga interferensdetektering, 4D tid simulering, fotorealistisk rendering och PDF-liknande publicering...

 

Vi har nu levt i över ett halvt århundrade med den bekymmerslösa föreställningen att bakteriella infektioner tillhörde det förflutna.

Vad vi alldeles för sent insett är att bakterier med tiden anpassar sig till den miljö de lever i och att de därför gradvis förändras så att de överlever olika antibiotika – de blir resistenta. Hittills har problemet kunnat hanteras med ständigt nya varianter av antibiotika, men nu verkar den möjligheten ha nått vägs ände.

Den kanske allvarligaste orsaken bakom uppkomsten av MRB är dock den storskaliga användningen av antibiotika inom den industriella djuruppfödningen. Djurfabriker med stora tätt sammanpackade djur (nöt, svin, fågel och fisk) ökar risken för infektioner kraftigt, vilket man hanterar med stora insatser av antibiotika i förebyggande syfte.

Den ohållbara Globalismen 3

Regeringen föreslår att alla ensamkommande från 17 år med TUT som riskerar utvisning när de blir myndiga eller som redan har ett utvisningsbeslut som inte anses kunna verkställas ska få stanna i Sverige om de går klart gymnasiet.

Centerpartiet stödjer förslaget och lyckades få in tillägget att även den som går ut gymnasiet utan fullständiga betyg ska få stanna i Sverige. I praktiken betyder detta att en ensamkommande utan asylskäl som går till gymnasiet och sitter av tiden får rätt att stanna. Centern menar att de då får tid på sig att söka jobb (hur många jobb som finns för personer utan komplett gymnasieutbildning i dessa dagar överlåter jag till Annie Lööf att fantisera om)...

Stureplancenterns tokfeministrar kanske men jävlar i mig inga bonde-förbundare...

Morgan Johansson tror att chansen att få jobb är ”mycket god”...

Det kan noteras att justitieministerns argument för denna åtgärd är att ”vi behöver fler i arbetsför ålder” och att ”Sverige på sikt kommer att kunna tjäna” på detta. Regeringen använder fortfarande den här argumentationen. Som om det vore 2014. Jag tror att jag får mjäll...

Haveri om ensamkommande

Antag, att jag kommer med följande förslag till dig. Jag tycker att vi ska vika ett antal, kanske alla, framstående positioner för folk som inte meriterat sig för dessa poster på normalt, meritokratiskt sätt...

Utan tvärtom saknar tillräckligt acceptabla meriter...

Vad skulle jag ha att vinna på att styras av en andra- eller tredjesorteringens människor skulle du kanske fråga...

Ingenting, skulle jag svara, poängen är att samhället har en skuld till tredjesorteringen och denna skuld kan bara sonas genom att värdiga representanter för tredjesorteringen också får de förmåner som tidigare reserverades för de särskilt kompetenta och meriterade...

Dumskalle, hade du nog svarat...

Men det är just detta den så kallade identitetspolitiken handlar om ifall man skalar bort känslosvallet och betraktar företeelsens kärna. Kvinnor, aboriginer och transpersoner måste fram, inte för att de nödvändigtvis kan något, utan för att de är kvinnor, aboriginer och transpersoner. Det är som att adeln skulle ha vissa jobb för att den var adel...

Den romerske kejsaren Caligula påstås ha utsett sin häst Incitatus till konsul. Det var att driva identitetspolitiken för långt. I tangentens riktning föreslår föreningen Djurens Vänner en åkersork till hovrättspresident...

Tjänstetillsättning


Enligt Norberg är socialismen ute ur bilden, och det är därför inte bara dags för liberaler och konservativa att gå skilda vägar...

Dessutom, menar Norberg, bör liberaler och socialister nu göra gemensam sak...

Norbergs försök till analys vittnar om en grundläggande oförmåga att se varifrån hoten kommer. Den allians mellan socialister och förmenta liberaler han efterlyser är redan ett faktum, och den resulterar ständigt i nya välfärdsåtaganden, nya förbud och mer förmynderi...

Inom den högerkonservatism Norberg så föraktar återfinns däremot ett starkt motstånd till detta. Vad mer är, detta beror främst inte på att denna ständigt motsätter sig alla förändringar som inte ännu inträffat (vilket Norberg antyder) utan på att dess företrädare vill se en organisk utveckling av samhället, snarare än en som påtvingas människor av politiker...

De en gång så föredömliga nyliberaler och libertarianer som utgör "Generation Norberg" har, tycks det, blivit bekväma med socialismen. De har fått högavlönade jobb, berömmelse och blivit insläppta i etablissemangsvärmen, och i ett Sverige som blivit lite mindre grått och där krogarna har öppet litet längre, tycks detta vara gott nog för dem...

Socialisterna har blivit deras vänner, och de människor som inte vill hunsas av socialister deras fiender...

Något om Johan Norberg och konservatismen

fre 3 mars 2017

Första riktiga jobbet med Revit före jul...

Sparreholmarn fick inte vara med...

Så är det ungdomar och andra... kan man inte, får man inte vara med...

 

Vad har Sh och andra Svennar att förhålla sig till...

Lagstadgad religionsfrihet... muslimer och islamister... lätt som en plätt...

Religionsfrihet och muslimer är väl bra... islamister är väl inge bra...

https://i.ytimg.com/vi/Gml8B50lc_k/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=nHntJysJ0ifBUPND18uOzhFPQyk

Ann Heberlein avsnitt 1 med Magnus Norell

The Ann Heberlein Show: Avsnitt 1 med Magnus Norell om Muslimska Brödraskapet

MSB förstudie är ingenting nytt i sak. Det är en sammanställning på dryga 30 sidor av redan kända fakta...

Även andra samman-ställningar, av redan kända händelser, kan anses styrka att något inte står rätt till i främst de tre organisationer som arrangerar de Muslimska Familjedagarna. IFIS, Sveriges Unga Muslimer och folkbildningsförbundet Ibn Rushd...

Förutom att en av IFIS forna ordföringar, Abderizak Waberi (M), idag är vice ordförande för FIOE, Brödraskapets europeiska paraplyorganisation, finns det tillräckligt besvärande omständigheter som pekar i fel riktning...

Under åren har dessa organisationer återkommande bjudit in välrenommerade muslimska föreläsare som står Brödraskapet nära och även tidigare propagerat för den utlraortodoxa uttolkningen av Islam som Brödraskapet står för. Det som kännetecknar arrangörerna av Muslimska Familjedagarna är att det genomgående är först i efterhand de tar avstånd när detta uppdagas...

Otaliga är de tillfällen de säger sig inte ha någon aning om de kritiserade föreläsarnas åsikter och uttalanden. Trots att merparten av medlemmarna är praktiserande muslimer, ibland forna landsmän, och väl förtrogna med arabiska...

MSB förstudie är inget annat än en sammanställning av redan kända förhållanden. Faran, om det nu är en fara, för Muslimska Brödraskapet i Sverige är att dessa kända förhållanden nu finns återgivna i ett och samma dokument...

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Wikipedia

Norell om kritiken: Har de rökt på?

Det värsta är att medierna själva sällan ser hur partiska de faktiskt är. En hemma-blindhetens fuktiga dimma ligger över hela medie-branschen...

Detta betyder inte att det som skrivs nödvändigtvis är lögner – det är i stället halvsanningar och vinklar där viktiga delar utelämnas...

Värst är sedan flera år tillbaka DN, som sedan Donald Trumps valseger befunnit sig i ett rent kampanjläge. Nästan dagligen har DN:s webbsida toppats av kritik mot Trump. Medan den nye presidenten fick 76 procent positiv rating av amerikanerna efter sitt lite överraskande tal i Kongressen konstaterade präktiga DN att ”en lågstadieelev ser att kalkylen inte går ihop”. DN behöver ingen faktagranskare – tidningen har valt sin väg och kör den till hundra procent. Åt vänster.

Den som tror att det är en faktagranskningstjänst i public services egen regi som dagens nyhetskonsumenter behöver är ute och cyklar. Idén visar på en bristande förståelse för vad det är som gör att alltfler misstror de traditionella medierna och vänder sig till alternativa sådana...

Det troligaste är att en faktagranskare i SVT kommer bli oerhört populär i sociala medier som exempel på ett skevt urval och tillrätta-lagda slutsatser. Några nya fans lär public service knappast vinna. Därmed kommer tesen om mainstreammediernas partiskhet enbart ha stärkts...

Medierna och verkligheten

Lars Holmdahl kommenterar...

3 mars, 2017 at 11:00

Var fattas besluten i hjärnan? Ingen av cellerna är förmer än de andra, även om de agerar på olika hierarkiska nivåer i processen...

Efter lite tänkande kommer man fram till att ingen av cellerna fattat beslutet. Det är ingen som styr. Besluten bara uppstår...

För hundra är sedan tänkte man att en fågelflocks böljande rörelser över himlen berodde på att alla fåglarna följde en ledarfågel. Man kunde helt enkelt inte tänka sig organiserad, ändamålsenlig, verksamhet utan en ledare som bestämde. Numera vet man att fåglarna anpassar sin flykt till några av de närmaste fåglarna, styrda av några enkla regler. Likadant med trafiken. Ingen som styr.

I ett stort företag märker man tydligt att det inte finns någon som styr. VD kan skrika sig blå i ansiktet, han får den produkt som utvecklingsingenjörerna behagar ge honom. Likadant med Sverige. Minns du tsunamikatastrofen. Alla väntade på myndighetsagerande, på att regeringen skulle agera, men inget hände. Då avslöjades att det inte finns någon som styr. Landet irrar omkring vind för våg...

Man kan inte styra komplexa system, bara påverka dem. Det gör man med policys, regler, målbeskrivningar, belöningar och bestraffningar, metoder, processer och procedurer. Kultur om man så vill. Något annat finns inte...

Lite filosofi

Ni har säkert hört uttrycket mansplaining. Man brukar säga att det beskriver mäns sätt att nedlåtande förklara saker för kvinnor, helst sådant kvinnorna redan kan...

Jag kan uppfatta uttrycket som sexistiskt mot män, men vi tar inte det just nu...

Jag har nämligen upptäckt en värre förklaringssjuka, media-splaining. Jag ser det som medias sätt att skriva läsarna på näsan. Media har i hög utsträckning lämnat sitt gamla uppdrag och sitt gamla arbetssätt...

Förr ansågs det vara medias uppgift att granska makten och informera läsarna om makten samt annat väsentligt för att kunna göra informerade val i såväl vardagen som vid de demokratiska valen...

Nu vägrar media att leta efter fakta som inte serveras av makten. Därigenom bidrar media till allvarlig desinformation i och om samhället. När läsarna protesterar, exempelvis i kommentarsfält eller via egna kanaler på internet, då tas de i upptuktelse av media...

När inte det räcker börjar media granska läsarna för att hitta saker att anklaga dem för. Läsarnas åsikter hånas och förklaras gärna vara omoraliska. Deras val och i synnerhet deras val av utmanare till makten kritiseras...

Media-splaining

tors 2 mars 2017

Hosjöpisset rinner ju orenat till Båven som tur är... tycker samhällsbyggaren som inte längre

finns på sin post...

Hur mycket piss som pissas i lilla Hosjön är obekant och ointressant... pisset späds ju ut av friskt grund-vatten från åsen hela tiden... å-avloppet från campingen är strategiskt välplacerat, tycker han från Hallsberg...

Åavloppet från Hosjön går till Malmköpings-kärret där det fångar upp breddavloppet från "reningsverket" och bonn-avloppen kring Björken... och vidare till bonn-avloppen kring Snösvad... fångar upp bonn-avloppen kring Kvattala... för att inte tala om bonn-avloppen kring Långdunker, Mortorp och Björkhult och likvattnet från kyrkogården... och ut i stora Båven...

Det märks knappt säger den utsocknes samhällsbyggaren...

Poolen kan innehålla 75 liter urin

Älsknings-kuriren + Älsknings-tuna...

Propagandabladet och Burman värnar om den traditionella samverkansstrategin...

Äckel-kuriren + Äckel-tuna...

faen också... Sh måste vänja sig... Älsknings-kuriren + Älsknings-tuna... hur i helsefyr ska det gå till...

Vissa dagar...

Oj så utslitet kompetens-begreppen har blivit...

Kanske måste vi anlägga ett annat perspektiv på den skatteförsöjda sekten...

Trolöshet mot huvudman är ett brott enligt svensk rätt, vilket regleras i brottsbalken 10 kap. 5 §...

Politikerna som ingår i nämnden verkar totalt glömt bort att deras huvuduppdrag och mandat är att säkra en bred, lagenlig och demokratisk förankring av stora beslut som utvecklingen av väster och vindkraftsprojektet på Kafjärden utgör...

Uppdraget går inte ut på att till varje pris vinna skönhetstävlingen för grönaste kommun och snabbast ombyggda stadskärna...

"Eskilstuna har en inkompetent stadsbyggnads-förvaltning"

Så där fyra år är ju en vanlig tid att skapa oordning...

Av tradition finns många hundar begravda i ångestcentralen...

Det finns ingen anledning att skriva om en sån obetydlig gubbe... det tycker i alla fall Älsklings-kuriren...

Fast vi har ju fått order från högre ort förstås...

Förvaltningschef ställs åt sidan - Na

I Hallsberg och i Flen... å andra sidan faller han kanske för åldersstrecket...

 

Polis kallades till platsen, men ingen hundpatrull...

Vi hade ingen hund i när-området, förklarar Mikael Ericson, vakthavande befäl vid polisen i Söderman-land...

Polisen misstänker att branden anlagts och har upprättat en anmälan om skadegörelse genom brand. Det finns dock ingen misstänkt för branden i nuläget...

http://sparreholmarn.se/img/image-65.png

Man ska komma ihåg att det bara är den första bilen som brinner... sen har jag ju som ni vet kommit överens med polisen att vi är trygga i Flen... nej, tryggare kan ingen vara... än Flens lilla barnaskara... själv bor jag långt från Flen...

 

Anlagd bilbrand i centrala Flen

ons 1 mars 2017

Nu tar han väl ändå i... lite för mycket, han Bern, vafalls...

Jag har lyssnat på den amerikanska presidenten Donald Trumps tal i natt till den amerikanska kongressen. Jag har även läst en rad kommentarer i USA efter talet. Den bästa beskrivningen av talet kom från talmannen Paul Ryan som karaktäriserade det som en home run...

80-procentigt positiv reaktion hos allmänheten enligt CNN! Stor succé med andra ord. Min slutsats är att vi ser början på en mycket framgångs-rik åttaårig presidentperiod. Jag tror Trump har goda förutsättningar att skriva in sig i historien som en lika framgångsrik president som Ronald Reagan...

Som svensk gjorde talet mig dyster. Hela det svenska etablissemanget med politiker, journalister, kulturpersonligheter och även en del vilsna näringslivsprofiler har gått in för att stödja och underblåsa den hatpropaganda som den degenererade Demokratiska eliten med superintrigmakaren Soros och globalisternas MSM i spetsen sprider mot Trump. Man har blint satsat på att Trumps tid vid makten blir en kort parentes – det blir den inte...

En stor amerikansk president och antiglobalist

Var får han allt i från... vår 

främste nu levande kon-spirationsteoretiker...

Trump är chanslös att rädda USA från kollaps. Landet är redan i konkurs. Enorma investeringar i ny infrastruktur förutsätter pengar. Enorma investeringar i landets militär förutsätter också pengar...

Landets officiella skuld passerar strax 20 tusen miljarder dollar. Landets tidigare regeringar har fattat beslut som saknar varje form av täckning. Den verkliga skulden är därför mer än tre gånger så stor...

Flera delstater är dessutom svårt skuldsatta. Det är omöjligt att satsa på en återindustrialisering av landet. Trump kom in för sent. USA har kluvits i mitten av allt hat. Landet är politiskt paralyserat...

Trump får hålla i trådarna när USA reser på sig efter det fiskala stupet. Ett förödande inbördeskrig är oundvikligt. Den draksådd som CIA sått över hela jordens yta under många årtionden måste nu skördas. EU kommer att drabbas svårt. Dollarns fall skakar hela Mordors imperium i sina grundvalar. Den som är norrman kan känna sig nöjd. I västvärlden klarar sig Norge bäst av alla länder. Alla imperier kommer och går. Det är tidens gång. Gud gillar inte imperier eftersom de bygger på förtryck. Gud är snäll men rättvis...

Mord och självmord i USA! Kan Trump stoppa eländet?

En US-tillverkad förljugen propagandamodell...

Någon kommenterar... Undrar hur mycket av denna enorma summa egentligen utgörs av den riktiga ekonomin dvs produktion av varor och tjänster...

Skulle tro att mer än hälften av "ekonomin" utgörs av aktiespekulation, valutaspekulation, derivater, räntebedrägerier och luftaffärer framförallt inom EU och i USA. BNP är en usel mätare på den hur bra den reella ekonomin fungerar och västvärldens ständiga ekonomiska kris är en mätare på detta fenomen...

Den globala ekonomin, $74 miljoner miljoner

https://3.bp.blogspot.com/-BftuVSrZaDE/WLQ2aRlArTI/AAAAAAAAQLc/9Ih8UWcw4qESoR5O9Giuvj3O_qNKif7-QCLcB/s640/global-economy-one-chart.png

Någon tycker... Ett land som har en demokratiminister är troligtvis inte längre en demokrati...

Nuvarande demokrati-minister är Alice Bah Kuhnke som också är kulturminister... hjälp oss...

Min invändning mot Värdegrunden har i första hand varit att man inte förstår vad den innebär. Jag har sagt att Värdegrunden bara är en massa pladder med det illvilliga syftet att göra vanliga medelklassare osäkra på sina värderingar och därmed mer rådvilla och i samma mån mindre benägna att protestera mot politikerväldets misskötsel av landet. Värdegrunden är helt enkelt en härskarteknik.

Hela företeelsen är egentligen oerhört märkvärdig. En kulturs värderingar, tror jag i alla fall, brukar normalt – annat än kanske i Nordkorea – växa ur det civila samhället....

Ju friare samhälle, desto mindre lägger sig staten i vad folk har för uppfattningar. Den åsiktsfrihet som vi påstår oss ha innebär ju faktiskt att man får tycka som man vill...

Om jag till exempel får för mig att hata danskar har jag rätt till det (att sedan mer civiliserade bekanta kanske inte vill umgås med mig på grund av mina fördomar är en smäll jag får ta)...

I en demokrati får man hata vem man vill. Man får också rangordna folkgrupper och till exempel gilla israeler mer än palestinier eller vice versa. Det följer av åsiktsfriheten...

Värdegrunden än en gång

Får verkligen kvinnliga präster vara ironiskt humoristiska och driva med medborgerliga dumhuven...

Trigger warning: Du kommer nu att få ta del av en så kallat gravt ironisk text. Om du vet med dig att du har svårt för humor i allmänhet och ironi i synnerhet, bör du därför avstå från läsning, eller läsa texten tillsammans med någon som kan förklara de passager som kan bli känslomässigt svåra för dig...

Texten ska inte betraktas som ett seriöst förslag, eller som en produkt av skribentens faktiska åsikter. Texten är ett försök att driva med den nuvarande situationen i Sverige, vilket i sig är näst intill omöjligt på grund av graden av absurditet i den rådande debatten. Därav det uppskruvade språket...

PS. Om du just nu finner dig själv hyperventilerandes över min dåliga människosyn har du inte följt (alternativt förstått) anvisningarna i ingressen, och jag föreslår därför att du omgående googlar ”ironi”. Det är en sorts humor och du har förmodligen inte uppfattat den. Men å andra sidan har ju konstigare saker hänt i Sverige än det jag b

eskriver i texten, så det är nog inte helt orimligt att det ligger ett frö av profetism i den. Ett litet. Eller lite större? Framtiden får utvisa. DS...

Ett konstruktivt förslag

Fortsättning