mån 20 mars 2017

En invandrarkritisk anti-aktivistisk dissident och pensionär som ser framåt...

En utstött debattör med skrivklåda men nekad debattplats i gammelmedia...

Den moraliska elitens företrädare har svårt att ge sig in i debatter med sina motståndare och vinna dem. Efter att Mona Sahlin våren 2007 i TV 4 ”tagit debatten” med Sverige-demokraternas Jimmie Åkesson verkade ledande politiker vara ganska överens om att det fick bli en engångshändelse...

Det argument som lyftes fram var att man inte skulle ge främlingsfientliga krafter utrymme. Det som inte sades lika tydligt var att riksdagspolitikerna inte klarar av att ge tillfredsställande svar på enkla och samtidigt tunga frågor...

Exempelvis:

Varför har Sverige tagit emot så många fler invandrare i förhållande till den egna folkmängden än andra europeiska länder?
Varför har svenska folket inte fått rösta om invandringens omfattning?
I vilken utsträckning lever invandrare i så kallade utsatta förorter på bidrag?
Hur går det med integrationen?

Moralmästerskapet

Den 23 juni 2016 hände något märkligt. Folket i ett av EU:s största medlems-länder bestämde sig för att säga ajöss och tack för fisken till den politiska unionen...

Reaktionen från det politiska och mediala etablissemanget blev stenhård. Inga överord var för absurda. Rasisterna hade vunnit, fick vi veta. Den bisarra eftervalsanalysen toppades av detta lågvattenmärke i CNN...

Under söndagen demonstrerades det för EU i ett 60-tal städer runt om i unionen. EU – den toppstyrda politiska unionen som är själva

definitionen av arrogans och maktfullkomlighet – har blivit hipp och folklig! Hur gick det här till? EU är ju i det närmaste antitesen till folkstyre. Det är därför unionen är så impopulär på så många håll...

EU-vurmen är löjeväckande. Och högst troligt kontraproduktiv. Tror DN, Aftonbladet, SVT, regeringen och Alliansen att det stärker stödet för EU att utpeka brexit-väljarna som okunniga rasister? Tänk igen...

Få, inte ens gamla EU-kritiker inom den nyliberala högern som propagerade mot både EU och EMU vid de svenska omröstningarna, verkar glada över Brexit. Alla EU-kritiker borde dansa på bordet över ett historiskt beslut...

Plötsligt är EU symbolen för demokrati

”Polismyndighetens till-stånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillstånds-pliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning”...

Så lyder en av paragraferna i Stockholms ordningsstadga. Det finns bara en rimlig tolkning: att tiggeri är förbjudet, såvida inte polis-chefen givit sitt tillstånd...

Juridiska spetsfundigheter bestämmer. Dels att polisen och åklagaren använt ordet tiggeri, som varken finns i Södertäljes eller i Stockholms ordningsstadga. I vanligt språkbruk är tiggeri och ”insamling av pengar i bössor” entydiga synonymer, men i juridiska närläsningar spelar det tydligen ingen roll. Domaren förde också ett långt resonemang om skillnaden mellan aktivt och passivt tiggeri/penning-insamlande – trots att denna distinktion inte görs i någon av de två ordningsstadgorna...

Är det lagligt att tigga?

Turkiets president Erdogan vill bli enväldig, ja, en ny sultan. Och liksom tidigare sultaner ser han sig själv som islams försvarare. I ett nytt tal uppmanar han turkar bosatta i Europa att skaffa många barn...

“Skaffa fem barn, inte tre. Ni är Europas framtid”, sade presidenten i ett tal i Eskisehir, söder om Istanbul...

Han ser alltså inte turkarna i Europa som européer. Inte nu och inte i framtiden. Han förutsätter att de europeiska turkarnas barn kommer att bli turkar, inte svenskar, tyskar eller holländare...

I Sverige heter det ju ofta att alla som bor här är svenskar. Det är så våra gamla medier och politiker har sett på det. Men hur tänker invandrarna själva och deras barn? Min erfarenhet är att de flesta invandrare, turkar och araber, såväl som kurder och perser, inte ser på sig själva som svenskar utan har kvar samma etniska identitet som man hade i hemlandet...

Den 11 mars i år kunde man se ett uttryck för denna inställning när tusentals turkar demonstrerade och gjorde upplopp i Rotterdam i Holland. De viftade med turkiska flaggor och skanderade “Allahu akbar!” De var trogna sultan Erdogan...

Vill vi ha ett europeiskt eller islamiskt Europa?

Förra året bedömde Säpo att den våldsbejakande islamismen utgjorde det största hotet mot Sverige – ett hot som består även i år, berättade myndigheten på en presskonferens i sam-band med presentationen av sin årsrapport...

Myndigheten konstaterar att färre personer reser ned till konfliktzonen i Syrien och Irak, samtidigt kan antalet återvändare öka om terrorgruppen IS fortsätter att tappa territorium. Det här kan innebära ett ökat hot i Sverige. Myndigheten får medhåll av terrorexperten Magnus Ranstorp.

– Återvändare är mycket farliga individer, säger han. 

De är inte bara farliga, hela den miljö de rör sig i är extremt svår att komma tillrätta med då den präglas av en stark klankulur – närmast sektliknande. Per Brinkemo, författare till ”Mellan klan och stat”, är sannolikt den journalist som bäst kunnat beskriva denna kultur och dynamik. Bland annat i artiklar i Dagens Samhälle...

Brinkemo konstaterar att människor i klansamhällen ofta kan redogöra för sina förfäder 10, 20, 30 generationer bakåt i tiden. En gemensam anfader, fiktiv eller verklig, förenar grupper av människor i samhällen som antingen är statslösa eller där människorna inte litar på staten...

Klansamhällen blir per automatik kollektivistiska. I sådana samhällen är individens önskningar sekundära, familjen, klanen, kollektivets vilja allt...

Återvändarna från Syrien ett svårare hot än vi inser

Brukspatron har han ju aldrig varit... han Kamprad...

Däremot en patron... kanske ensam i sitt slag...

Patron är lika med... husfader, familjefader, herre i huset, chef, 

ägare, skyddshelgon, gårdsägare, arbetsgivare, husse...

Disponent Valter Elmgren på snickerifabriken i Sparreholm

var nästan som en patron under trettiofem år men utan att äga fabriken... en hjälte när Sh växte upp...

 

Enligt Svenska Akademiens ordbok var disponent en beteckning på den som i ägarens eller ägarnas ställe ledde och företrädde ett företag, i synnerhet i fråga om större företag och industriella aktiebolag..

Ingvar Kamprad, den siste brukspatronen

sön 19 mars 2017

Gammelmedia släpps ut på grönbete...

Det värsta med tjänste-männen är inte vad de kallas. Det är att de har för mycket makt...

Idealtypen av en tjänsteman är en person som ger beslutsfattare lämplig information och sedan utför sina uppgifter i enlighet med de politiska besluten. Om de går emot politikernas vilja sätter de sig över det demokratiska systemet. Därför är den nya, aktivistiska tjänstemanna-typen som vuxit fram ett demokratiskt problem...

http://sparreholmarn.se/img/image-65.pngEn typisk aktivistbyråkrat är oftast inte personen på golvet som gör slitgörat, utan chefen som hoppar mellan olika direktörsposter genom att ha rätt kompisar och välsmort munläder...

Mot aktivistbyråkrater står medborgarna maktlösa

Gammelmedia släpps ut på grönbete...

Martin Luthers skrift "Om judarna och deras lögner" är en av historiens värsta antisemtiska texter... 

Någon gång under firandet måste det ändå inflikas att Martin Luther författade en av historiens grövsta hatskrifter mot judarna, "Om judarna och deras lögner". Inom de protestantiska kyrkorna har man länge sopat den under mattan...

Med all respekt för Luthers obestridliga storhet – hans rasande stridsskrift kan inte bara betraktas som en äldre mans förvirrade, koleriska utbrott...

Luther uppmanade till judeförföljelser...

Luthers brutala text uppmanade till precis det som nazisterna genomförde 400 år senare: att bränna ner synagogorna, förstöra judarnas hus, beslagta deras egendom och religiösa skrifter och sätta dem i straffarbete... 

Det är knappast en tillfällighet att nazismens antisemitism fick en sådan uppslutning just i Luthers hemland...

Luther var en hjälte för nazisterna

Får man klä sig som man vill överallt? Nej, om du är polis så ska du ha polisuniform. Då representerar man polisen och inget annat.

En kvinna i en islamisk slöja signalerar att hon är muslim. Det är ett påbud i islam att kvinnor ska täcka sitt hår. När man ser slöjan kanske man tänker: vilka andra av islams påbud tycker denna kvinna att det är viktigt att följa...

För det finns ju också regler i islam som säger att en kvinna inte får röra vid en man. Den regeln är minst lika tydlig. Det finns också regler om att döttrar bara får ärva hälften av söner, att en vuxen man får gifta sig med ett barn, att en hustru inte får gå ut utan sin makes tillstånd och att han får aga henne om hon är uppstudsig...

Ja, det finns massor av påbud och regler. Ska jag utgå från att den beslöjade poliskvinnan bara följer påbudet om slöjan, men inga andra? Verkar det sannolikt? Förnuftet säger att om man är så ivrig att lyda islams påbud att man beslöjar sig, trots allt besvär det medför i våra europeiska samhällen, kanske man även är beredd att hålla på de andra delarna av religionen...

Men jag föredrar att slippa fundera. En polis är en polis och representerar den svenska staten och ingenting annat. Därför är det tacksamt att EU-domstolen nu har bestämt att arbetsgivaren får bestämma vad de anställda får ha på sig...

Så gör vi i Europa

Det finns ingen ondska i världen...

"Släpp fångarne loss, det är vår!"
Var mänska i sin själ
i grunden vill så väl!"

Åh, aldrig jag tror, att det går
av sociala skäl,
av sociala skäl.
Men --- gärna för mig! Om jag konstapel vore,
jag öppnade. Nyckel kved på Fridas milda bud:
De komme i trav, så vilda ut de fore
och andades av luften ljum och såge vårens skrud!

"Släpp fångarne loss, det är vår!
Var mänska i sin själ vill väl,
när grön Naturen står!"

Brott och straff – när ska vi utkräva ansvar?

Det var inte Gulen eller Erdogan som låg bakom 

kuppen...

Det var fjärilseffekten som

som gjorde't...

Förklaringen är att Erdogans förväntade utrensningar i den offentliga förvaltningen triggade en motståndsrörelse bland tjänstemän som riskerade att bli av med jobbet eller fängslade...

Den riktigt lilla händelsen slår igenom på den stora händelsen en tid senare då denna kan betraktas såsom ett kaotiskt system...

Gulen låg inte bakom kuppen i TurkietJan Sjunnesson intervjuar poeten, författaren och före detta muslimen Eddie Mohamed Omar om hatet mot den svenska kulturen...

Eddie berättar hur muslimer ser på svenskar utifrån den inblick han fått som praktiserande muslim...

Eddie kommenterar också naiviteten hos den svenska kultureliten som har gjort sin egen tolkning av islam som inte alls stämmer med den verklighet som gäller i moskéerna...

Han berättar också om sin familjesituation och de problem som uppstår i uppfostran av barnen då barnens mamma vill hålla på muslimska traditioner vilket också innebär att ta avstånd från svenska traditioner...

https://i.ytimg.com/vi/KF9iqsH_Tw8/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=xW28VE3-aCCBS5AdT0-w0rBNGg8

Lördagsintervju 10 - Eddie Mohamed Omar om hatet mot svensk kultur.

Nya Il Convito – Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk ...

lör 18 mars 2017

Virtualisering, simulering, visualisering, förfalskning, manipulering... en skenbild av verkligheten i post-modernismens tidevarv...

Nåja, bara man talar om att det är virtual reality och inte på riktigt...

Sparreholmarn har väntat och väntat i tjugo år... när nu tekniken börjar bli användbar för småföretagare är det för sent... för Sh alltså...

Företaget Archilogic inleder nu ett samarbete med High Fidelity som ger VR-användare möjlighet att omvandla verkliga miljöer till virtuella. Ett första seminarium om hur detta går till kommer att hållas i High Fidelity...

Det ska bli kul att se vad man kan göra i 3D med hjälp av moderna verktyg. Företaget erbjuder sig faktiskt att konstruera en gratis modell av din lägenhet i 3D baserat på offentliga register.

Vid träffen ska de 150 första användarna som presenterar en fungerande skiss på en byggnad/våningsplan få en gratis 3D-modell som kan användas i High Fidelity. Detta är ett erbjudande som det inte går att tacka nej till. Frågan är bara vilken boning som jag ska be om hjälp med att rekonstruera? Min lägenhet är kanske inte så intressant då den bara är på 48 kvadratmeter...

Hur man gör en verklig miljö virtuell

Archilogic

Nu har jag kommit på varför PK-sekten visar sådan förståelse för islam, med nära kopplingar till det Muslimska brödraskapet...

Jag skrev till kyrkan och fick ett svar från ärkebiskopen där hon förespråkade ett ”överlappande konsensus” mellan religionerna...

Då förstod jag inte vad överlappande konsensus betyder, men nu har jag börjat fatta, tror jag i alla fall. Det räckte med att åter läsa Kairodeklarationen, de muslimska staternas motsvarighet till FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna...

För några år sedan gjorde Marika Formgren en mycket klargörande distinktion mellan två olika och oförenliga demokratiuppfattningar, som hon kallade ”åsiktsfrihetsdemokratin” respektive ”värdegrundsdemokratin”...

Poängen med värdegrundsdemokratin är att det finns ett regelverk som står över och begränsar yttrandefriheten och den fria åsiktsbildningen. I Sverige är det värdegrunden, i Kairodeklarationen sharia...

Det var när jag läste detta som jag förstod vad som kan menas med ”överlappande konsensus”, nämligen att den svenska pk-sekten känner igen sina egna värdegrunds-demokratiska värderingar i islams sharia-demokratiska uppfattningar. Det är möjligt att ärkebiskopen har mer gemensamt med Muslimska brödraskapet än med Marika Formgren...

Värdegrundsbibliotekarier är samma andas barn som de som jagar Salman Rushdie och Lars Vilks däri att de alla vill underkasta de mänskliga rättigheterna, såsom de exempelvis presenteras i FNs allmänna deklaration i ärendet, ett högre och tvingande ändamål...

Jag förstår nu också att islam är oförenligt med demokratin – ”åsiktsfrihetsdemokratin” – som vi känt den...

Värdegrunden och Kairodeklarationen

Nu vill finansminister Magdalena Andersson ställa hårdare krav för att få fler invandrarkvinnor att jobba...

Vad hon inte nämner är det parti bordtennis med integrationskostnader som hon nu inlett med Sveriges kommuner...

Utgången är dock given på förhand om vem som vinner...

Nu börjar en dragkamp, eller ett parti bordtennis, med staten på ena sidan och kommunerna på andra sidan bordet om integrations- och etableringskostnaderna för nyanlända. Den med trumf på hand är tvivelsutan staten som enkelt, via lag och statens budget, kan tvinga kommunerna till en förlust...

Kommunerna har inte mycket att sätta emot då såväl regeringsformen som socialtjänstlagen tvingar dem att ytterst vara de som ansvarar för att medborgare och invånare har tak över huvudet och mat för dagen...

Kommunernas enda hopp är att någon regering, dagens eller framtidens, gör Social-tjänstlagen mer flexibel i ersättningsnivåer och villkor för försörjningsstöd alternativt att regeringen fullföljer den kommunala finansieringsprincipen...

Denna innebär att kommunerna kompenseras för alla kostnader som staten rullar över på kommunerna men är en princip som samtliga regeringar övergivit. Dessvärre, med stöd i empiri, är utgången redan given på förhand i detta bordtennisspel med integrations-kostnader och ansvar...

Nu börjar kampen om migrationskostnaderna

Det finns två sätt att hantera saker och ting...

Det ena är att styra och ställa över folk...

Det andra går ut på att så långt möjligt låta människor sköta sig själva...

I Berlin är det helt normalt att i godan ro sitta på tunnelbanan och dricka en flaska pilsner efter jobbet. I Stockholm hade man väl stoppat trafiken och larmat piketen... Sverige framstår i en jämförelse som fullständigt sinnessjukt...

Det finns något bortom höger-vänster i det här. Tyskt sunt förnuft i kontrast mot något slags svensk ängsligt arrogant inkompetens. Ett underifrånperspektiv istället för ett från ovan. Mänsklighet, respekt, frihetlig humanism istället för Sossesverige...

För ingen kan väl ta den svenska regeringen på allvar? Borgarna är inte så mycket bättre, ideologiskt vilsna och förblindade av tanken på makt. Och den som vill leva i ett fritt, öppet och tolerant samhälle har knappast något att hoppas på från SD heller. Så hur ändrar man på saker och ting...

I grund och botten bryr sig politiker bara om röster och opinionssiffror. Därför är det på tiden att folk börjar säga ifrån. Bort med tassarna ur våra liv. Om tillräckligt många gör detta – med tillräcklig uthållighet – då är det bara en tidsfråga innan något parti börjar vittra väljare på drift. Då kan det bli annat ljud i skällan...

Kanske är det första steget mot en sådan åsiktsrevolt vi ser nu. Vilket politikerna och media försöker vifta bort som rasism och SD-troll. I verkligheten är det i gräsrotsdebatten på nätet man finner många av de sansade, förnuftiga, logiska och realistiska åsikterna. (Och en del annat.)

Det är helt enkelt hög tid för alla vettiga, frihetliga människor att vrida upp tonläget en smula: Samhällsproblem skall hanteras på ett rimligt sätt – och människor måste få tillbaka makten över sina liv.

Facebookgrupper i all ära, men det är dags att kliva ur bekvämlighetszonen och påminna makthavarna om att folket finns. Minns hur det var när bloggarna drev ut folk på gatorna och media på banan i FRA-debatten. Där någonstans börjar politikerna bli skärrade. Och sakfrågor att bråka om saknas ju inte.

Vill man ta sig an en sådan uppgift underlättar det om man själv följer något slags principer, till exempel: Människor skall ha så stor frihet som möjligt. Gränsen för din frihet går där du kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom. Dessutom skall alla ha lika rättigheter inför det offentliga och vara lika inför lagen.

Ett annat Sverige är möjligt

Det var under en tågresa som en annan resenär upptäckte...

En annan resenär" står där bakom Tobé. Känner igen honom. Spetsar öronen...

Sedan sker uppenbarligen det som verkligen gör "en annan resenär" fascinerande. Hen går inte tillbaka till sin plats och skvallrar med sina reskamrater. Hen ringer inte hem och lättar på ångtrycket. Hen ringer Expressen...

Det var beklämmande att se hur snabbt och professionellt Tomas Tobé svingade det stora självgisslet. Fullständig underkastelse. Den totala avsaknaden av proportioner, av humor och mänsklighet gjorde hela skådespelet - från anklagelse till ursäkt - genomfalskt. Ett slags rituell, puritansk teater från båda håll...

Den enda person i hela historien som jag vill läsa en intervju med - där jag kan tänka mig att en svart avgrund kan öppna sig, om man ställde rätt frågor - är "en annan resenär"...

En sådan kommissariesjäl säger något om Sverige. Tobés poängfiffel gör det inte...

På hans hemsida står det "Intressen: resa". Det är så man kan gråta...

Tomas Tobés poängfiffel säger ingenting om Sverige

Kanske behövs alarmister som Skebokvarnssvikarn Jonstad...

Slutet på eran av flödande olja vore inte slutet på världen, det vore slutet på världen så som vi känner den...

Vem vet, i framtiden ser det kanske annorlunda ut, men de närmaste årtiondena finns inga tecken på att världs-ekonomins aptit på olja kommer att minska. Tvärtom faktiskt. Sol och vind i all ära, men den fungerar som ett komplement, inte ersättare av oljan...

Nyligen kom en av världens största affärsbanker, brittiska HSBC, med en rapport där man ansluter sig till skaran av pessimistiska bedömare – de som menar att världsekonomin lever på lånad tid. HSBC konstaterar att upptäckterna av ny olja stadigt minskar och i fjol slog de bottenrekord. Vilket delvis hänger ihop med att det också var bottenrekord för investeringar i nya oljefyndigheter...

Och om detta inte är läskigt nog kan man påminna sig om att om världen faktiskt hittar mer olja i någon större mängd, då kan vi glömma den chans som nu finns att styra bort från de värsta scenarierna när det gäller klimatförändringarna.

Hur världens makthavare tänkt hantera detta? La la la...

Var hittar vi fyra nya Saudiarabien?

fre 17 mars 2017

Sparreholmarn och DN har 

nåt ihopa... en insikt... tack vare Erdogans hot valde holländarna invandrar-vänliga partier...

Turkarna lyckades skrämma skiten ur Holländarna...

Nej, faen... turkarna går inte av för hackor... Assad är ju småpotatis jämfört med Sultanen Erdogan...

Holländarna är emellertid ett klokt folk och väljer ett lagom islamfientligt valresultat... vem vill kriga med 80 miljoner turkar...

En undersökning på valkvällen visar att hela 34 procent av VVD:s väljare såg det turkiska grälet som en viktig anledning att rösta på Rutte. Många bedömare ser frågan som helt avgörande för att partiet kapade åt sig en handfull ”extra” mandat dagarna före valet...

”Tack Erdogan!” var en flitigt förekommande och självironisk kommentar från nederländska liberaler på sociala medier under torsdagen...

Erdoganeffekt bakom segern över Geert Wilders PVV - DN.SE
Ann Heberlein samtalar med Paulina Neuding, bland annat krönikör på Svenska Dagbladets ledarsida...

2012 publicerade hon en intervju med Ilmar Reepalu i Neo. Intervjun fick stor uppmärksamhet och ledde till en förnyad debatt om antisemitismen i Malmö, och Reepalus inställning i frågan...

I dagens avsnitt i Ann Heberlein Show handlar samtalet om äldrevården och äldres villkor i Sverige...

https://i.ytimg.com/vi/LirfuUQG-rg/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=5hcbcvi0dZGqy1eHTPj1gRBHBRE

The Ann Heberlein Show avsnitt 3 med Paulina Paulina Neuding om hur det är att åldras i Sverige

Ann Heberlein Show avsnitt tre: Paulina Neuding om att bli äldre i Sverige

Enligt WHO uppvisar över en tredjedel av mänskligheten redan första tecknet på metabol sjuklighet – övervikt. Över var åttonde är fet...

Detta är inkörsporten till hela paletten av metabola sjukdomar som ökar lavinartat över hela världen och som inom något decennium kommer att börja knäcka sjukvården i många länder – bl.a. i Sverige...

Den mest fruktade sjukdomen är demens och den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers. Den sjukdomen sprids idag epidemiskt och omfattar redan minst 50 miljoner människor runt om i världen...

Fram till år 2050 beräknas sjukdomen öka till 150 miljoner. Om inte utvecklingen bryts menar vissa forskare att varannan människa kan komma att drabbas av svår demens före sin död...

Förra söndagen var vi ett femtiotal personer som startade Riksföreningen för Metabol Hälsa. Jag betonade då att ett viktigt mål för föreningen skall vara att hjälpa människor till ett mentalt friskt liv ända fram till döden. Alla vill vi vara friska i huvudet med vår personlighet i behåll fram till den dag vi går bort. Frågan om att bryta Alzheimer-epidemin kommer därför att bli viktig för den nya föreningen...

Alzheimer är oftast en kostrelaterad sjukdom 1

I detta avsnitt av DGS-TV gästas Patrik av debattören, författaren och poeten Mohamed Omar...

Mohamed Omar – Wikipedia

Varning för Mohamed Omar! | Sverige är inte världens navel

Mohamed redogör för Islam i Sverige idag och de integrationsutmaningar som finns framöver...

https://i.ytimg.com/vi/7YC9GTeXpm4/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=JB-7PJpU-NbFo-9j7NDtmoncze0

Gäst: Mohamed Omar - Islam i Sverige

DGS-TV Avsnitt 17, med Mohamed Omar

 Det vi ser kan vara hur den härskande politiska klassen – och dess funktionärer – är på väg att tappa kontrollen. Därav det höga tonläget...

Det handlar om kontrollen över verkligheten – och om kontrollen över agendan...

Våra makthavare har helt enkelt glömt bort att de jobbar för folket. Istället har de hållit på med sina egna korrekta små projekt, medan samhällelig kärnverksamhet har förfallit...

Att polisen inte längre har tid att tjäna och skydda folket kan delvis bero på att den håller på att få andra uppgifter. Som att skydda makten mot folket. Att övervaka, kontrollera och slå på fingrarna. Händerna på täcket...

Vilket kanske är nödvändigt, när hela systemet fungerar som något slags gigantiskt pyramid-spel. Alla skall med, till varje pris...

Det kommer att bli värre. Och svenska folket har bara sig självt att skylla. Vi har givit överheten allt mer makt och pengar. Vi har låtit den devalvera demokratin till att bara handla om att räkna riksdagsmandat...

Detta kan aldrig sluta väl

Vi ska veta att Fi är en extremversion av vänstern. Ett slags ordningsvänster upphöjd i kvadrat...

Vi ska exempelvis skriva ”en” inte ”man”, det är viktigt att uppmärk-samma extremt perifera fenomen som gruppen ”icke-binära”...

Intergender – Wikipedia

En annan term som används parallellt som paraplyterm med samma betydelse är icke-binär. Intergender kommer av inter (emellan) och gender (kön och genus) ...

Galenskapen vet verkligen inga gränser. Men det är som komikern Steve Hughes har konstaterat: inget händer när någon blir kränkt eller förnärmad. Det är inte så att den personen vaknar upp nästa morgon med halsfluss. Inget händer förutom att du fick en känsla någonstans i kroppen som du som feminist bara måste få ur dig till resten av världen och dra strukturella förklaringsmodeller och slutsatser från. Ett bättre förhållningssätt hade varit:

– Han kallade mig för svartskalle!
– Ingen fara. Han är en idiot.

Det samhälle som Fi förfäktar vore fullständigt outhärdligt att leva i med pekpinnar för hur vi ska prata och skriva och med myndigheter som kontrollerar att vi pratar och beter oss enligt den politiskt korrekta mallen...

Detta samhälle skulle bära samma kännetecken som en diktatur. Ett samhälle där människor hela tiden måste passa sig för vad de säger, där medborgarna självcensurerar sig själva och hela tiden går på tå av rädsla för att trampa snett. Vi har redan kommit en bra bit på väg...

Samtidigt som Fi engagerar sig i programledares skämt i sociala medier strider partiet för att landets brottsutsatta förorter inte ska få fler poliser, relativiserar hedersförtryck och öppnar därmed upp för just den samhällsutveckling där kvinnor drabbas väldigt hårt. Att detta parti har mage att påstå att det slåss för kvinnor är en djup skam...

Unga extremister

tors 16 mars 2017

Ett sagoväsen, centaur, människoåsna får representera globalismens trollfabriker...

Här är "fakta" från korporativistiskt håll...

Vid årsskiftet hade högerpopulisten Geert Wilders i Nederländerna ungefär 20 procent i mätningarna och ledde med god marginal landets största parti...

Sedan dess har han fallit som en sten. Valresultatet i går ser enligt Ipsos vallokalsundersökning ut att ha blivit en kalldusch för Europas extremhöger. Efter Brexit och Donald Trumps valseger var deras plan att land efter land i Europa nu skulle falla...

Jämfört med förra valet 2012 går Geert Wilders upp en aning även om det inte är i närheten av de siffror han haft mellan valen. Men det stora problemet är att hans antimuslimska och nationalistiska retorik har präglat hela valrörelsen...

Den högerpopulistiska revolutionen blev till luft. Men Wilders har satt tonen för europeisk debatt i flera månader trots att han hela tiden befunnit sig i den politiska vildmarken utan skuggan av en chans till verkligt inflytande. Internationell media bör nog vara lite självkritiska till den ensidiga rapporteringen...

Kalldusch för extremhögern

Sammanbrott för etablerade partier. Medierna vinklar val-resultatet i Nederländerna på ett sätt som gör verklig-heten oigenkännlig...

Här är fakta från reaktionärt,

bonnigt håll...

Högerliberala VVD: 21,3 (-5,2 procent), 33 mandat (-8)
Frihetspartiet PVV: 13,1 (+3,0 procent), 20 mandat (+5)
Kristdemokraterna CDA: 12,4 (+4,0 procent), 19 mandat (+6)
Vänsterliberala D66: 12,1 (+4,0 procent), 19 mandat (+7)
Vänsterpartiet SP: 9,1 (-0,5 procent), 14 mandat (-1)
Miljöpartiet GL: 9,0 (+6,7 procent), 14 mandat (+10)
Socialdemokraterna: 5,7 (-19,1 procent), 9 mandat (-29)
Kristna unionen CU: 3,4 (+0,3 procent), 5 mandat (+-0)
Djurrättspartiet: 3,2 (+1,3 procent), 5 mandat (+3)
Pensionärspartiet: 3,1 (+1,2 procent), 4 mandat (+2)
Kalivinistiska SGP: 2,1 (+-0 procent), 2 mandat (+-0)
Multikulturella DENK: 2,1 (+2,1 procent), 2 mandat (+2)
Nationella FvD: 1,8 (+1,8 procent), 2 mandat (+2)

Socialdemokraterna i Holland nästan utplånades och gick från 24,8 till 5,7 procent. Liberala regeringspartiet VVD tappade från 26,5 till 21,3 procent...

Valet i Nederländerna är därmed en brakförlust för de etablerade partierna, särskilt på vänsterkanten. Också Vänsterpartiet tappade. Väljarkåren har ännu en gång givit underkänt till den politik som förts i ett västland...

En skillnad mot USA och Storbritannien är att väljarna i Nederländerna har gått till många olika alternativ, inte till en och samma utmanare. Nu är detta inte särskilt märkligt, eftersom Nederländerna till skillnad från de andra har flerpartisystem. Valsystemets konstruktion innebär att väljarna har lätt att splittra upp sig på många partier. Och väljarna har främst valt partier till höger...

Högerliberala VVD förlorade inte lika mycket som opinionsmätningarna sagt, och förblir största parti. Näst största parti blir Geert Wilders utmanarparti med invandrings- och EU-kritisk politik. Frihetspartiet PVV får 13,1 procent, en ökning med tre procentenheter...

Tredje störst blev Kristdemokraterna, som ökade med fyra procentenheter. Störst procentuella ökning gjorde vänstergröna partiet, från 2,3 till 9,0 procent. Det var dock betydligt mindre än vad opinionsmätningarna hade förutspått...

Holland: valresultatet - utan grov vinkling

Ett holländsk politiskt parti ökar från dryga 10 procent-enheter till över 13 likadana. Det är en ökning med cirka 30 procent...

Här är "fakta" från moderat, "höger"- håll...

I Sverige jublar den social-demokratiska utrikesministern högt. Inte för att Margot Wallström tyckte att det var kul, bra eller roligt att det holländska partiet ökade rätt så rejält...

Margot jublar för att det partiet hon inte gillar inte ökade mer. Margot drar slutsatsen att de holländska väljarna har valt bort populismen, och om Margot vill kalla sina partikamrater i de holländska socialdemokraterna för populister så har hon rätt. De holländska sossarna körde rakt utför stupet…

Den holländska motsvarigheten till sosseriet imploderade och tappade fyra av fem tidigare väljare. Nu menade ju inte Margot det, utan hon sköt in sig på att Wilders parti inte ökade jättemycket – utan bara mycket...

Den svenska utrikesministern gör sig fånig när hon jublar och är glad åt ett valresultat som utplånade de holländska sossarna. Om detta pratar inte Margot alls. Det blir inte så lite av Bagdad Bob av Margot Wallström...

En stolla som uttalar sig på ett sätt framför rullande kameror, på ett sätt som känns helt verklighetsfrånvänt. En svensk minister som väljer att svälja en katastrof, och kalla en liten seger för en förlust...

UTFÖR STUPET

Valet i Nederländerna har både särdrag och har drag som återspeglar en tendens i många länder i Europa...

Här är "fakta" från radikalt, progressivt håll...

Valet i Nederländerna har både särdrag och har drag som återspeglar en tendens i många länder i Europa. Hela 28 partier ställde upp till valet till andra kammaren, betydligt fler än i många andra länder.

En seger för etablissemanget och en fortsatt neoliberal ekonomisk politik till gagn för kapitalismen, EU och med ökad press på arbetarklassen. En tillbakagång för invandrarfientlig högerpopulism under påverkan av bilden av Brexit och av Trump...

En katastrof för socialdemokratin, en del i ett större mönster i Europa. Men förhoppningsvis ökat utrymme för åtminstone insatser för att motverka klimatkatastrofen – fast lärdomarna av svenska MP:s (möjliga) insatser härvidlag avskräcker från optimism. Endast ett ersättande av kapitalismen med ett betydligt mer demokratiskt, socialistiskt samhälle kan rädda oss från klimatkatastrofen...

Detta har jag och andra (Naomi Klein och Pål Steigan) skrivit om tidigare och jag återkommer. Nu med nyhetsrapporter om den väntade, sedan länge förutsedda förstörelsen av korallrevet utanför Australien som fördystrar humöret och ökar kamplusten...

Valet i Nederländerna – katastrof för socialdemokraterna – och Trumpeffekt?

 

”Vår segerrika vänsterarmé avancerar bakåt”...

Här är "fakta" från ytterlig-hetstyckande håll...

Det gick dåligt för Wilders han ökade bara runt 25 % – det har gett stora rubriker. Plus 25 % är inge vidare enligt skribenterna jag garvar åt. Men att de Holländska Socialdemokraterna förlorade 75 % av sina väljare det skriver man nästan inget om, skriver Lasse i sin analys av valet i Holland...

Läser dagens tidningar och det är fan i mig god underhållning när de överbetalda skribenterna skall försöka förklara valet i Neder-länderna. Han som vann valet i en storseger som Aftonbladet skrev han förlorade 25 % av sina väljare. Någon sa en gång att en sådan seger till och vi är förlorade...

Det gick dåligt för Wilders han ökade bara runt 25 % – det har gett stora rubriker. Plus 25 % är inge vidare enligt skribenterna jag garvar åt. Men att de Holländska Socialdemokraterna förlorade 75 % av sina väljare det skriver man nästan inget om. Påminner lite om en militär kommuniké från det Kejserliga Japanska överkommandot hösten 1944 när de retirerade på alla fronter så meddelande man det Japanska folket följande: ”Vår segerrika armé avancerar bakåt”.

Aftonbladet kör med Fake News! Sossarna förlorade 75 procent av sina väljare!

Vi lever i en period utan eget namn, postmodernismen, den period som avlöst modernismen...

En av post-modernismens grundsatser är att verkligheten är en social konstruktion och att det därför inte finns en utan många sanningar...

Du har din sanning och jag har min sanning. Shiamuslimerna har sin sanning, buddhistiska vietnameser en annan. Transor en tredje. Så här skriver Nationella sekretariatet för genus-forskning...

Begreppet social konstruktion började användas vid mitten av 1960-talet i en ambition att förklara hur människor uppfattar sin sociala verklighet...

Begreppet har vidareutvecklats inom kritisk teori för att visa att fenomen som kön, ras och identitet inte är naturligt givna, fasta eller oundvikliga (se även genus, queer, rasifiering)...

Tvärtom är de produkter av mänsklig interaktion och kollektivt handlande. De präglas av historiska och kulturella variationer. Även kunskapsproduktionen som sådan formas av sociala normer (se även norm/normkritik, situerad kunskap)...

Konstaterandet att verkligheten är en social konstruktion har ett antal följdverkningar. Den här texten handlar om en av dem, nämligen svaret på frågan: ”Om det inte är sanningshalten som avgör en språklig utsagas värde, vad är det då som gäller?”

Oavsett om språket är verklighetsnära, enkelt och direkt eller distanserat, konstfärdigt och tryfferat med dogmer, så beskriver vi verkligheten för varandra med hjälp av språket. Det är inte språkets enda uppgift, men det är den ojämförligt mest betydelse-fulla. Mer precist: språket gestaltar verkligheten...

Vad rätt du tänkt

ons 15 mars 2017

Turkarna lyckades skrämma skiten ur Holländarna...

Nej, faen... turkarna går inte av för hackor... Assad är ju småpotatis jämfört med Sultanen Erdogan...

Holländarna är emellertid ett klokt folk och väljer ett lagom islamfientligt valresultat... vem vill kriga med 80 miljoner turkar...

Man vet att mångkulturen spårat ut när man ser tusentals turkar i den holländska staden Rotterdam stolt vifta med turkiska flaggor och skandera “Allahu akbar!”. Stämningen blir allt hätskare och demonstrationen som hölls den 11 mars övergick i upplopp och sammandrabbningar mellan turkiska islamister och holländsk polis...

När man tittar på klippen skulle man kunna tro att de var inspelade i Egypten eller Syrien under den så kallade “arabiska våren” då upphetsade massor tågade ut från moskéerna och krävde regimernas fall...

Vem kan idag förneka att Europa allt mer börjar likna Mellanöstern? Det är ju uppenbart att många invandrare tar med sig gamla konflikter hit. Vi har redan haft bråk mellan turkiska och kurdiska nationalister i Stockholm. Och vi har haft demonstrationer mellan Assad-anhängare, främst kristna syrier, och Assad-motståndare, främst islamister. Och i oktober förra året blev en shiitisk moské brandbombad av sunnitiska fanatiker...

Upploppet i Rotterdam berodde på att turkarna i staden var arga för att inte Erdogans utsända fick valkampanja i Nederländerna. De är ju turkiska medborgare och tänker rösta i det kommande valet i Turkiet om en ny konstitution...

Turkupploppen i Holland

I en utmärkt replik på DN-Debatt illustrerar professor Bo Rothstein vad öppen och fri debatt är...

Och står i stark kontrast till dagens dominerande attityd att utestänga, bojkotta, hata och polarisera...

Men enligt min erfarenhet har vi varit ett stort undantag. Svenska forskare inom humaniora och samhällsvetenskap vill helst bara prata med forskare som tycker likadant som de själva. Min uppfattning är att detta är närmast en garanti för att bli inskränkt och inte så sällan riktigt dum i huvudet...

Om inte bara akademierna utan också massmedier, myndigheter och partier kunde inta denna upplysningens mest grundläggande värdering, skulle Sverige snabbt bli mycket bättre...

Därför är svensk debatt inskränkt

Enligt WHO dör årligen nästan 2 miljoner barn till följd av en icke hållbar förorenad livsmiljö...

Detta bryter mot kravet på att tillgodose behoven hos dagens generation och samtidigt skapa bästa möjliga förutsättningar för nuvarande och kommande generationer att överleva och tillgodose sina behov...

Mer än en fjärdedel av dödsfallen bland barn under 5 år beror på att de lever i en ohälsosam miljö. Det handlar om luftföroreningar såväl inom- som utomhus, passiv rökning, orent vatten, brist på elementära hygieniska och sanitära förhållanden...

De vanligaste akuta dödsorsakerna bland barn mellan en månads och fem års ålder är diarré, malaria och lunginflammation. Alla orsakerna möjliga att undvika genom åtgärder för att minska miljörisker såsom inomhusrökning, tillgång till rent vatten och rena värmekällor för matlagring och uppvärmning...

Barnen tar mest skada av en förorenad miljö genom att de håller på att utveckla sina organ och sitt immunsystem. Deras små kroppar är speciellt sårbara för förorenad luft och vatten. I förorenad stadsmiljö är de speciellt utsatta p.g.a. att de befinner sig närmare markplanet där föroreningar håller högre koncentrationer...

Den ohållbara Globalismen 6

När jag läser Uvells gräv undrar jag som så många gånger tidigare varför svenska politiker är så generösa mot allehanda etniska och religiösa sammanslutningar.

Uvells gräv... lönsam verksamhet...

Ett svar är att politikerna bestämt att det ska vara så eftersom samman-slutningarna antas verka för integration och mot främlings-fientlighet och utanförskap. Men nu ska jag argumentera att det i verkligheten är tvärtom, inte för att föreningarna är illvilliga, utan för att det ligger i sakens natur...

När föreningsmedlemmarna sviker genom att assimilera sig in i det svenska och sluta gå på de etniska mötena så försvinner troligen bidragen så småningom. De bidragsförsörjda ledarna kommer därför att göra allt de kan för att markera, framhålla och förstärka de etniska skiljelinjerna. De har ett eget intresse av att landsmännen föraktar svennarna...

På så vis bevaras utanförskapet. Jag kan inte förstå annat än att politikerna köper utanförskap för bidragspengarna. De får främlingsfientlighet som bonus, för när de skattebetalande svenskarna ser vad de betalar för vill de förstås stoppa invandringen...

Resonemanget gäller även sådana skadliga och underliga verksamheter som hemspråksundervisning...

Att köpa utanförskap

Exit från en gäng-kriminalitet, en livsstils-kriminell identitet, till en islamistisk miljö, en jihadistidentitet, är en form av avradikalisering till en ny radikalisering. Byte av extrem miljö...

De erfarenheter som annars ligger närmast till hands var de som skapades under de första EXIT-programmen, initierade av riksdags-ledamoten Barbro Westerholm, L...

Dessa riktade sig främst till avhoppare från Jehovas Vittnen och Scientologkyrkan. Dessa erfarenheter är trettiotalet år gamla och ingen egentlig uppföljning har skett i det politiska systemet under kontrollerade former sedan dess...

För detta haveri delas ansvaret av ministärerna Bildt, Carlsson, Persson, Reinfeldt samt Löfven. Westerholm fyller i år 84 år och hennes kanske viktigaste och tyngsta politiska gärning, kampen mot religiösa sekter, fundamentalism och extremism, slängdes med dessa ministärers goda minne i den politiska papperskorgen...

Kunskap och erfarenheter Sverige skulle behövt nu har av politisk feghet, opportunism, ointresse och okunskap slarvats bort. Tiden det tar att återskapa denna kompetens och förståelse finns inte idag. Än mindre finns råmaterialet i form av politiker att bygga detta på. Av exakt samma skäl som kunskaperna kastades bort en gång i tiden. Politisk feghet, opportunism, ointresse och okunskap...

Långt kvar till fredagsmyset för statsministern

Våra politiker har inte längre problem, de har – med orwellskt nyspråk – utmaningar...

Vilhelm Moberg lär ha sagt ”Se upp när politiker säger att vi sitter i samma båt. Det betyder bara att det är du som skall ro”... sant så...

En tokgod Don Quijote fortsätter...

Här i Åre har vi inte den dramatiken

som för Jorge i Brasilien men reaktionerna på mina enkla frågor i krönikan förvånar mig. Animositeten, fientligheten, sannolikt avsedd mot invandringen i sig, riktade sig mot våra ansträngningar att underlätta språkinlärning och integration...

Vi normalgoda Svennar riktar vår animositet mot den okontrollerade massinvandringen... inte alls mot invandringen i sig...

Vi i civilsamhället engagerar oss frivilligt och lär ut basal svenska, den grundläggande färdigheten som alla nysvenskar behöver för att börja jobba och göra rätt för sig. Vi är inte ”landsförrädare” eller ansvariga för politiska beslut! Våra politiker har ”utmaningar” att skapa jobb, bostäder och utbildning åt våra nysvenskar...

Civilsamhället har i Åre visat att vi kostnadseffektivt kan lära ut basal svenska. Vad vi i vår tur har lärt oss av våra asylsökare är hur stort avståndet är mellan vår sekulära, jämställda och jämlika kultur och den religiösa, patriarkaliska kultur som våra asylsökare kommer från...

Ministrarna Johansson och Andersson framhåller att alla som kan skall arbeta. SPRINT har visat EN metod att lära DEM SOM VILL LÄRA SIG basal svenska, en tillräcklig färdighet för att börja jobba...

Men vi har inte adresserat de djupa kulturella skillnaderna. Att övertyga dem som hellre vill uppfostra sina egna barn än låta samhället göra det eller att låta hustru eller döttrar gå i skola eller arbeta tillsammans med främmande karlar blir nästa ”utmaning”...

Gästskribent Per Holmlöv: Skjut gärna budbäraren, men det löser inte problemet!

tis 14 mars 2017

Snälla politikersamhälle...

skjuta på budbärarn... sicken dålig stil...

En studie i Fake News...

Är du källkritisk, lille vän...

Alarmisterna gör vad dom kan för att fejka "nyheter"...

Exemplet illustrerar på ett tydligt sätt kriget som Älsklings-Kurirens chefredaktör pratar om... kriget mellan civilsamhället och det politiska samhället...

Den EU-finansierade vänsternättidningen Euractive är ju en fullvärdig representant för det politiska samhället...

Jakten på bilismen går vidare

Hört talas om Kulturkartan möjligen... sett den på bild... knappast...

Det är kul när vetenskapen bevisar något som man redan visste, för då inser man att många andra har mycket att lära av vetenskapen...

Forskarna säger att ”secular-rational values” betyder att inte bry sig så mycket om religion, traditionella familjevärderingar och auktoriteter men däremot acceptera skilsmässor, abort och självmord...

”Self-expression values” betyder att prioritera miljön och ”alltmer tolerera utlänningar, jämställdhet, bögar samt lesbianer”...

Om jag fick sammanfatta det där värderingsklustret i ett välkänt och pregnant uttryck skulle jag kalla det för PK-ism...

Bilden inskärper en insikt som vi alla redan har, men som inte kan upprepas ofta nog, nämligen att Sveriges problem inte är sådant som politiker pratar om, exempelvis volymerna, lärarlönerna, försvarsanslaget, bostadsbristen och antalet poliser. Problemet sitter i våra huvuden. Problemet är en kultur, en mentalitet, en uppsättning värderingar som, vilket Ingelhart och Welzel så tydligt visar, under de senaste 25 åren skenat iväg utan sans och kontroll...

Den senaste kartan publicerades 2015 och är baserad på den sjätte omgången mätningar genomförda av WVS mellan hösten 2010 och våren 2014. 61 länder deltog i mätningen där 1200–1500 personer i varje land svarade på frågor om hur man t.ex. ser på familj, arbete, religion, politik, samhälle, vetenskap, trygghet, säkerhet, våld, framtiden...

Culture-Map_WVS6_491

Kulturkartan 2015, WVS6. Klicka för större bild.

 

PK-ismens utveckling i bild

World Values Survey | Institutet för Framtidsstudier | Institutet för ...

SJ, nostalgiskt kallat hela folkets järnväg, byggd av samma folks ärligt inbetalda skatter...

Jag är alltså delägare sedan över sextio år, nästan hela livet om det nu räknas...

Ja, vi äldre, tänkte jag säga damen, är de allra trognaste resenärer men plötsligt räknas inte hela mitt reseliv på SJ som en tillgång, nej, de riktigt gamla, gärna då även småblinda, ska räknas mest som den belastning miljoner nya gamlingar utgör t ex i vården...

Inte mer än rätt att de då ska pröjsa om de vill ha hjälp, en hundring hit eller dit ska lära dem att digitalisera sig lite, vem behöver en medmänniska idag…?.

Vad är det som sker? Ett på olika områden lågintensivt åldersförtryck sprider sig i det lilla utan att väcka folkstorm. Alla innehavare av de där trådbundna apparaterna är förvisso inte gamla eller halvblinda men lika ofta strävsamma småföretagare som härdar ut i obygd, upprätthållande i tyst lojalitet en långsamt vittrande infrastruktur, jordbrukare som vägrar lyda modernitetens ukaser, hyllar oberoendet, stillheten. Men i hög grad handlar det just om gamla ofta ensamma medborgare, som saknar röst och stämma i debatten.

Folkhemmet vill inte ha dem, har inte råd...riksdag, kommun- och landsting tycks ha svårt att stå upp för dem, tycks ha glömt den skuld det moderna samhället har till dem som en gång byggde sådana stoltheter som ett oss alla förenande tåg-, post- och telenät. Har vi inte ens råd att på marginalen – en hundring? – bevara ett uns av mänskligt kontaktbehov? Inte råd att skydda utsatta mänskor för tidens råa framfart och för deras skull lugna ner den satans förnyelsen av tekniken av rent mänskliga skäl?

Nej, det verkar inte så. Men det är en skam att just statliga företag, ägda av oss alla, så girigt, så skrupelfritt visar sin arrogans, sitt äldreförakt och krämeri. Hela livet räknas bara om det är lönsamt till den sista sucken.

Hela livet räknas...verkligen?

Ett nytt bevingat uttryck är fött...

"Vi kan ju inte vara bra på något vi inte gjort, säger kommunens ansvariga"...

Antingen förstår inte kulturministern situationen eller så fullföljer hon bara sitt uppdrag som hon själv tolkat det. Genom att göra ingenting eller hänvisa till kommuner som inte heller gjort någonting eftersom de inte haft problemet ännu alternativt skylla på den nationella samordnaren för de uppgifter som hon för fram som sanna i SVT...

Bah Kuhnke bedömer att problematiken även är så kallade “sällanhändelser” som ytterligare kommentar under gårdagen.  Enligt kulturministern är 150, SÄPO:s bedömning, återvändande mer eller mindre övertygade och stridsvana jihadister en “sällanhändelse” och något som kan bemötas med en axelryckning bör regeringen förklara detta något mer ingående...

Kulturministerns svar på Magnus Ranstorps kritik väckte tvärtom fler frågor om var regeringen står idag...

Det klarläggande som krävs nu kan även det komma att klassificeras som en “sällanhändelse”. Aldrig tidigare har Sveriges agerande gentemot resande terrorister kantats av så många oklarheter...

Hur pass väl den förda politiken från kultur-departementet passar in med statsministerns återkommande löften om ett tryggare Sverige framgår ännu inte av regeringens hemsida. Detta kommer förhoppningsvis kommuniceras vid nästa pressträff med statsministern, i sammanhanget även det en sällanhändelse när det kommer till dessa frågor, då han själv ansvarar för helheten...

Ministern, regeringen och sällanhändelserna

Det går nog inte som sionisterna har tänkt sig...

När den syriska regeringen har återtagit hela Syrien är det dags att avlägsna Assad...

Amerikanska och brittiska ambitioner att få Assad avlägsnad har praktiskt taget lagts åt sidan och den syriska regeringen är helt inställd på att återta hela Syrien...

Om IS förlorar Mosul och Raqqa under de närmaste månaderna kommer det inte att finnas mycket kvar av det kalifat som utropades i juni 2014 som en territoriell enhet...

Den stora återstående olösta frågan i både Syrien och Irak är de framtida relationerna mellan styret från regeringarna i Bagdad och Damaskus och de kurdiska minoriteterna...

Dessa har kommit att bli mycket viktigare som USA:s bundsförvanter än de var innan IS kom in på arenan. Men det är inte säkert att de kan behålla sina utvidgade territorier efter IS försvinnande – i opposition mot de stärkta regeringarna i Syrien och Irak...

Assad och Syrien har snart vunnit kriget mot utlandsstödda terrorister!

Arnstberg... han som blivit näst intill en frontfigur på Nya Tider...

Fast han skulle nog föredra att bli publicerad på DN och SvD som förr...

Den statsunderstödda tidningen Nya Tider som Älsknings-Kuriren älskar att kalla höger-extremistisk... alltså nazistisk...

Wikipedia skriver... Begreppet högerextrem används för att beskriva exempelvis nazister och fascister, men används däremot sällan av grupper för att beskriva de egna politiska uppfattningarna...

Det faller på sin egen orimlighet att en nazistisk tidning skulle få presstöd av Svenska Staten...

Så varför älskar Älsknings-Kuriren att kalla alla som inte tycker som Älsknings-Kuriren för nazister... för visst vet väl trollgumman Burman att Wikipedia betraktar högerextrema som nazister och fascister... så vilken trollfabrik jobbar hon för... det politiska samhället kan tänkas...

Två bloggläsare och en Arnstberg

mån 13 mars 2017

En studie i Fake News...

Ledare: Är du källkritisk, lille vän?

DN 13/3 2017. För att kunna vara kritisk måste man först förstå världen... 

Sociala medier och internet har gett oss nya sätt att kommunicera och söka fakta, men samtidigt också blivit arenor för dem som vill sprida falska nyheter och propaganda...

Utvecklingen beskrivs som en utmaning för ett demokratiskt samhälle och som särskilt aktuell mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget: "Förmågan till källkritik handlar i förlängningen om hela Sveriges säkerhet.”

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/

ar-du-kallkritisk-lille-van/

DN och självbilden

Med yllemössa nerdragen över öronen har Tim Pool rest runt i Sverige och ställt de frågor journalister ska ställa men som svenska journalister inte ställer...

Orsaken är att de har blivit en del av etablissemanget och är mer upptagna av att skydda sina egna positioner och privilegier och agera politiska aktivister än av att göra sitt jobb...

På bara någon vecka har utländska journalister lyckats riva plåstret av Sveriges sår bättre och mer effektivt än deras svenska kolleger har lyckats med på 30 år...

Media sviker sin uppgift som Den tredje statsmakten...

I ett normalt demokratiskt samhälle ser maktfördelningen ut så här...

Den första statsmakten – Regeringen.
Den andra statsmakten – Riksdagen.
Den tredje statsmakten – Massmedia.

Den fjärde statsmakten – Alternativmedia.

I ett normalt demokratiskt samhälle ska Den tredje statsmakten, det vill säga media, granska de två första. Det fungerar inte i Sverige. Etablerade media sviker sedan länge sitt demokratiska uppdrag att granska makten och ge allmänheten korrekt och saklig information. Journalistik har förvandlats till politisk aktivism...

Söndagskrönika: Den fjärde statsmakten

Internetforumet Flashback spelar en viktig roll i det svenska medielandskapet...

Flashback är en av Sveriges mest välbesökta siter, med över en miljon medlemmar (de flesta dock passiva), som producerar tiotusentals inlägg per dygn och har miljoner unika besökare per vecka...

Medlemmarna postar sina inlägg anonymt – och eftersom servrarna (åtminstone officiellt) ligger i USA, följer man de betydligt friare amerikanska yttrandefrihetsreglerna och inte de svenska; och principen om just yttrandefrihet är vad som enligt männen bakom siten utgör forumets raison d’être.

Kombinationen av anonymitet och en maximal möjlighet att skriva i princip vad man vill har skapat ett forum som spretar åt många olika håll. Politiska ytterligheter, elakt skvaller, narkotikadiskussioner, tips om hembränningsmetoder och bordellrecensioner, samsas med tips om hur man fixar datorbuggar, rättshjälp, heminredning, day-tradingråd, måltidsförslag och kommentarer kring semestermål och uteliv...

 

https://i.ytimg.com/vi/JHXcrmFHX5Q/hqdefault.jpg?custom=true&w=246&h=138&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=eOlul2i0clkY-uNxqsQHUid9YbU

The Ann Heberlein Show avsnitt 2 med Erik van der Heeg om Flashback

Numera har rättighets-aspekten helt tagit över kommandot över våra föreställningar...

Tanken att medborgaren skulle ha plikter eller skyldigheter är praktiskt taget utraderad...

Det här leder naturligtvis till problem inte bara för samhället i allmänhet, utan också för socialdemokratin i synnerhet. Om solidaritet bara betyder rätten att få leder det till en huggsexa om välfärdsmiljarderna...

Och socialdemokratin riskerar att reduceras till en advokat för mer eller mindre parasitära organisationer och personer...

Urartningen kom, tror jag, oberoende av invandringen, men de senaste decenniernas migration har nog avsevärt försvårat problemet eftersom de nyanlända kommer från kulturer som, vad jag kan förstå, helt saknar något som ens liknar den gamla svenska reciproka solidariteten...

Och socialdemokratin? Antingen fortsätter den att trumma för allas rättigheter att åtnjuta en alltmer maskstungen och ihålig solidaritet. Då glider partiet nog snart ut i den stora glömskan. Eller också försöker partiet återuppväcka det kanske inte helt avsomnade mentala arvet från bonden Paavo...

Det skulle kännas ovant och uppfriskande om statsministern började hålla tal om medborgarnas – samt migranternas – skyldigheter och plikter, inte bara deras rättigheter...

Reciprocitet

Det politiska samhället blir bara allt mer bisarrt...

Så beskedet är att kritisera gärna Sverige och regeringen, rent av hylla diktatur, men se till att befinna dig inom Sveriges gränser när du gör det - för då praktiserar du bara din yttrandefrihet enligt Alice Bah Kuhnke (mp)...

Annars låter det som att yttrande-frihet enligt regeringen bara handlar om att säga det regeringen stöder - som bekant var tidigare bostads-minister Mehmet Kaplan från Turkiet och en Erdoganstödjande islamist. Även om han avgått så får man förmoda att Miljöpartiets sympatier ligger kvar där...

​En annan som praktiserat sin yttrandefrihet är en sk IS-jihadretur, som till SVT Agenda framförde hot om att om man (han) inte får hjälp så kommer man (han) att begå terrordåd mot Sverige...

"Hur tycker du man ska göra med personer som kommer tillbaks från IS?
– De borde ha någon att prata med tycker jag. Det värsta som kan hända är att de gör någonting här i Sverige, hänger du med?
Gör vad då?
– Typ begår något attentat här. Det är inte omöjligt att det kan hända. För om någon kommer tillbaka efter tio månaders strid och inte har någon att prata med här i Sverige finns det risk att han känner sig sviken. Han kanske tar ut det på ett visst sätt, säger Malik."

FLASH/BREAKING: Bah Kuhnke (mp) och regeringen: I Sverige gäller yttrandefrihet

Vad ska vi kalla dom 

stridande i det fullständiga kriget Burman talar om... Sh

tycker att den ena parten åtminstone är...

 

"Det lokala civilsamhället" utan skattebidrag men med lagstadgad ersättning vid nedsatt arbetsförmåga...

Den andra krigförande parten är "Det politiska samhället"... tycker Sh alltså... och dit hör man om man tilldelas politisk positiv särbehandling i form av skatte-finansierade privilegier, verksam-hetsstöd och bidrag av allehanda slag som till exempel Älsknings-Kuriren får...

I det politiska samhället ingår förstås det korporativistiska samhället, det globalistiska samhället, det hierarkiska systemet...

Man kan fundera på var det demokratiska systemet finns och därmed makten att driva oss över the fiscal kliff, fiskala stupet...

Galenpannan skrev... USA är paralyserat. Folket har splittrats totalt. USA saknar militära doktriner. Ingen vet längre vem som är vän eller fiende. Är det Kina eller är det Ryssland eller är det Iran som hotar världen – eller är det Nordkorea?

Moralen inom Armén är låg. Trump har lyckats väcka hoppet i USA – men stora delar av den gamla makteliten motarbetar honom öppet. Läget i USA är mycket kritiskt...

Globalisterna som ville att världens storbolag skulle få en överstatlig makt och därigenom styra världen är i upplösning...

Sionisterna som skulle hetsa fram kriget mellan den muslimska världen och den kristna världen är i upplösning. Netanyahu är jätteledsen...

sön 12 mars 2017

 

Man kan säga att det råder ett fullständigt krig. Allt har tagit orimliga proportioner... säger Burman...

Vi som bor i den svenska nazismens vagga, Helgesta, i Flens kommun, med gamla nazistiska symboler inpå knutarna är inte särskilt rädda för nazister längre... de har tigits ihjäl

under efterkrigsåren... Sh har aldrig under sina trettiofem år i Helgesta hört någon framföra nazistiska sympatier...

Det förefaller som om PK-ismens bidrags-understödda korporativistiska representanter tror att alla icke-troende PK-ister är nazister... det är naturligtvis ett ödesdigert misstag...

Jag kan inte riktigt förstå hur det hänger ihop. Hur kan man förhålla sig till fakta på det sätt man gör på hatsajter som exempelvis Granskning Sverige...

Varför i herrans namn ägnar sig boulevard-tidningarna åt att jaga nazister... är dom så många och betydelsefulla...

Efter Eskils­tuna-Kuriren med Strengnäs Tidnings avslöjanden om trollfabriken och dess arbetsmetoder samt kopplingen till Fria Tider som står bakom sajten, har motelden mot tidningen fullständigt spårat ur...

Man kan säga att det råder ett fullständigt krig. Dolda hot på twitter, samtal till redaktionen och dess medarbetare och inspelningar av andra medier som rapporterat om nyheten, allt har tagit orimliga proportioner. Det har även deras förhållande till fakta.

Hot som är dolda... hot som inte syns får man nog leva med... hot som är på riktigt ska väl anmälas till Sörmlands eminenta poliskår... gör dom inte det på Älsklings-Kuriren... tar dom kanske lagen i egna händer...

För hatmiljön spelar fakta ingen roll - Älsknings-Kuriren

En ny extremsajt...

AltRight.com

Alt-right - Wikipedia

AltRight.com | Motpol.nu

https://motpol.nu/

Motpol 对立 - blogger

http://motpol.blogspot.se/

Sh hoppas att dom båda Motpolerna inte har något med varann att göra...

Svenskar tunga namn bakom ny extremsajt

Med Åberg som guide får läsaren ge sig ut på en vandring genom ett landskap som förötts av mångkulturens härjningar...

Våldet, rädslan, drogerna, främlingskapet, kvinno-förtrycket och den islamiska fundamentalismen...

En gång trodde man att invandrarna från Afrika och Mellanöstern skulle påverkas av det svenska samhället, ja, de skulle utan att bli tillsagda växa in i den svenska kulturella gemenskapen och anamma våra värderingar...

I dag vet vi att det inte går till på det sättet. Det är Sverige som förändras och blir mer likt invandrarnas hemländer i Afrika och Mellanöstern...

Åberg intervjuar en socialsekreterare som säger: ”Resten av Malmö håller på att bli som Rosengård.” Ja, och resten av Sverige håller på att bli som Malmö...

Det har självklart att göra med volymerna, och det antyder också Åberg i sin bok. Under 2015 sökte 163 000 personer asyl i Sverige. Ju större antal invandrare som vi tar emot från väldigt annorlunda kulturer, desto svårare blir det att integrera dem...

I stället bildas parallella samhällen med egna normer. Inte så sällan innebär dessa normer att ”svenskhet” är något icke-önskvärt och ”svenskarna” är de andra. Barn till invandrare, födda här, talar dålig svenska...

Det går utför för Malmö

Svenskar har rykte om sig att vara strävsamma och pålitliga. Jag tror att det är en bild som stämmer ganska väl fortfarande...

Det finns ännu en relativt hög tillit människor emellan och och en tro mellan människor och institutioner som bygger på att alla gör sitt bästa...

Under decennier har dock grunden för denna tillit stegvis eroderats. Skatterna har fortsatt att stiga, och efter åtta alliansår är de åter på väg upp. Men kvaliteten på polis, rättsväsende, sjukvård, äldreomsorg och skola har gått i motsatt riktning. Hur länge kommer folk stå ut med denna utveckling?

Om vi ska skapa en motsvarighet till den amerikanska och kinesiska drömmen behöver den inte vara så fasligt annorlunda. Jobba och tjäna ditt uppehälle. Betala dina skatter. Respektera människor i din omgivning. Ligg inte andra till last. Och njut frukterna av ditt eget arbete. Men om människor ska förväntas göra detta, och tro på det rätta och riktiga i det, måste också staten och kommunerna göra sitt...

Om det ska finnas en mening i att jobba, sköta sig och betala skatt kan vi inte ha en rättsstat som fallerar, en migrationspolitik som kostar tiotals miljarder varje år, en integrationspolitik som cementerar utanförskap och bidragsberoende och en offentligt finansierad vård så ansträngd att den vittrar sönder på område efter område...

Vi behöver en ny Sverigeberättelse


De flesta av rekryterna till ISIS är sunni-salafister...

Antalet Salafister ökar i Wuppertal och Tyskland som helhet och man är oroad över extremister men  ändå censurerar Tyskland allt som kan anses anti-muslimskt medan man förespråkar det som är anti-Israel...

Återigen serverar Tyskland en tillrättalagd “nyhet” som världen okritiskt förväntas svälja... 

Det är censur - inte “falska nyheter”

​Det kan teoretiskt, säger Mannsbart, ha börjat brinna av naturliga orsaker...

Det kanske är någon som tycker om att elda... säger säkerhetschefen...

Peter Henriksson är säkerhetschef i kommunen och har under förmiddagen funderat på vad som kan ligga bakom bränderna...

Man skulle kunna tro att det hänger ihop...

Flera anlagda bränder under morgonen

Sex nattliga bränder förbryllar

lör 11 mars 2017

Nej faen... Sh lyssnar inte på "Tankar för dagen"... usch...

Varje morgon dyker någon upp och håller en liten monolog med – ofta – gråtmild och bekymrad stämma...

Men för det mesta handlar det om hur vi bör bete oss och tänka på sådana saker som för stunden är politiskt aktuella. Oavsett vem som talar är svaret att vi bör vara generösa, medmänskliga och vidsynta. Vi bör inte falla för enkla lösningar...

Det är, kort sagt, ett ganska rörande försök till någon form av andlighet i ett land där gudstro anses genant...

Ibland fantiserar jag till morgonyoghurten, när tidningen är särskilt innehållslös, om hur de här tänkarna för dagen väljs ut...

Är de certifierade av ett särskilt sensitivitetsnätverk? Får de fylla i en värdegrundsenkät? Har de alla gått på Södertörns högskola...

Jag vet inte, men samstämmigheten är påfallande. De något yngre talar mer än de något äldre om sig själva, om sina kroppsfunktioner och matvanor, men eftersom sådant numera räknas som samhällsfrågor, slutar de ungefär på samma ställe: världen är komplicerad. Enkla lösningar är inte bra. Man bör vara god...

Varifrån hämtas de bekymrade i radio?

Är det meningsfullt att lägga all denna tid på att försöka öppna ögonen på sin omgivning...

Vill verkligen ens omgivning veta vad som händer och kommer att hända i en allt grymmare och allt mer turbulent värld...

Har jag ens rätt i mina slutsatser och analyser eller är det jag som inte förstår? Kanske vill man bara vara ifred och vandra sin väg från vaggan till graven utan att behöva bli besvärad av sådant som man ändå inte kan varken påverka eller förstå...

Låta sig bli omfamnad av samhällets omsorger, lära sig vad de vill att man skall kunna, säga det de vill att man skall säga och unisont tycka vad som är lämpligt och utvalt för oss att tycka...

För vi vill ju inte att vi skall bli ovänner eller störa vårt enhälligt beslutade samarbete för att skapa drömsamhället och leva tillsammans i evig kärlek och vänskap...

Och vi måste ju vara eniga i arbetet för en bättre värld där alla har lika rättigheter, oberoende av ursprung, intelligens och kompetens. Föråt, intelligens får ju inte mätas, vi är naturligtvis alla lika kloka. Våra skillnader i uppförande och beteende beror bara på att inlärningen inte är avslutad, det tar bara lite längre tid för vissa än för andra. Kulturella hinder, som ju dock är positiva i sig självt, vi måste bara bejaka vår berikande mångfald...

Problemet är naturligtvis vi i den äldre generationen, som aldrig fick någon värdegrund att rabbla från morgon till kväll, måtte samhället förlåta oss för att vi har svårt att fatta det självklara i all jämställdhet, likaberättigande, socialt ansvar och att vi nu kan göra vad vi vill utan att behöva tänka på att försörja oss. Att familjen inte behövs längre nu när staten är så duktig på att ta hand om alla. Att grannens äppleträd är till för alla. Jo, visst pallade vi äpplen när vi var små, men vi var livrädda för att bli ertappade och mådde illa av dåligt samvete efteråt. Så skönt att nu allt är till för alla! Härliga nya värld. Nu mår vi bra. Eller inte...

Eftertankens kranka blekhet…

Myndigheten för samhälls-skydd och beredskap (MSB) har gett ut en rapport om Muslimska Brödraskapets verksamhet i Sverige...

Brödraskapet grundades i Egypten 1928 och dess motto är: Gud är vårt mål; Profeten vår ledare; Koranen vår lag; jihad vår väg; och döden för Guds sak vår högsta strävan...

Flera stora islamiska organisationer i Sverige är kopplade till Brödraskapet och håller på att bygga upp ett parallellt samhälle, menar författarna till rapporten: terroristexperten Magnus Norell, socialantropologen Aje Carlbom och den före detta Brödraskapsmedlemmen Pierre Durrani...

Rapporten innehåller inget sensationellt för oss som har insyn i det så kallade ”muslimska civilsamhället” i Sverige...

Den har ändå fått kritik av en grupp religionsforskare. Arbetet är ”undermåligt”, tycker till exempel Emin Poljarevic, själv muslim med salafistisk profil och anställd av Qatar Universty...

Qatar är en islamistisk diktatur som finansierar Brödraskapet. Mattias Gardell, som i boken Bin Ladin i våra hjärtan skönmålat Brödraskapet på ett närmast parodiskt sätt, är inte heller förtjust i rapporten...

I rapporten skriver Magnus Norell, tillsammans med de två andra, så här: ”I grunden håller islamister på att bygga upp en parallell samhällsstruktur som konkurrerar med det övriga samhället om svenska medborgares värdegrund”...

Äntligen kartläggs Muslimska Brödraskapet i Sverige

För att kunna fylla utbildningsplatserna har man tvingats sänka antagningskraven...

Och redan utbildade poliser flyr sitt yrke, dess rätt låga löner och märkliga omorganisation...

Om efterfrågan på poliser är större än utbudet, då bjuder logiken att priset – det vill säga lönen – behöver justeras uppåt. Annars blir det helt enkelt inte tillräckligt många poliser...

Men polisens arbete behöver också förändras. Till exempel skulle man bokstavligen talat kunna frigöra tusentals årstjänster genom att sluta jaga allt från missbrukare till icke-problematiska brukare av droger. Det handlar som regel om brott utan offer, om människor som varken stör någon annan eller den allmänna ordningen.

https://i.ytimg.com/vi/aoyXbd5-XXI/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=WodvnsUqs6_D1Fg4KSjFclP4g7I

 

Polisens egna bilder från Rinkeby

Vi behöver fler poliser. Och smartare.

Det tycks som om det skett en förskjutning i användningen av begreppet offer...

Förskjutningen har nu gått så långt att en rektor kan beskriva två pojkar som våldtagit en minderårig flicka som offer och en rikspolischef i direktsänd tv ömkar en man som knivmördat en ung kvinna på ett HVB-hem... 

Jag är tämligen övertygad om att rektorn i Lund betraktar sig själv som en föredömlig person med rätt värdegrund. Att han svek flickan tycks han inte ha funderat särskilt mycket på. Inte heller att hans agerande knappast gagnar den dömde pojken...

Rektorn anser säkert att han gjorde pojken som fälldes för våldtäkt och hans yngre, ännu icke straffmyndiga medbrottsling, en tjänst, gav dem stöd och en andra chans. Han ville pojkarna gott – men resultatet blev det motsatta...

Rektorns kravlösa bemötande av två personer som kränkt en tredje person grovt är ett uttryck för att han inte har några förväntningar på de två förövarna. Som om de inte kan bättre. Som om de är hopplösa fall...

Pojkarna som våldtog en yngre skolkamrat behöver klander och tillrättavisning – tydliga signaler om att de betett sig på ett oacceptabelt sätt – för att ha någon som helst chans att växa till vuxna och ansvarstagande män. Daltande, kravlöshet och ursäkter har inte omvänt några mördare eller våldtäktsmän hittills. Det är dags att överge den idén...

Det kravlösa goda

Pools bestående intryck av Sverige blev - som jag uppfattar det - att det är ett relativt välordnat land utan större sociala problem...

Visst, han hotades av maskerade hen i Rinkeby - men i övrigt förlöpte besöket bra...

Ändå var hans sista ord innan han lämnade landet att han var rätt glad att få åka. Inte på grund av människor varit otrevliga, utan därför att diskussionsklimatet var så repressivt...

Människor tenderar att vara rädda - kanske framför allt därför att andra svenskar angriper individerna som framför åsikterna, inte deras åsikter... 

I ett läge då medier och politiker grävt ner sig i sina skyttegravar kan det vara bra att en helikopterjournalist landar och försöker beskriva verkligheten för oss andra - vi som i regel redan har tagit ställning för den ena eller den andra sidan...

Det Tim Pool upptäckt är att efterfrågan på sanning i det svenska samhället är väldigt liten. De allra flesta söker bekräftelse på att deras egna förutfattade meningar om världen stämmer...

Pools stora insats är därför att han avslöjat att svenskarna i gemen inte söker sanningen, utan snarare bekräftelse från den grupp de råkar tillhöra. Detta oavsett om gruppen är sverigedemokrater i Bengtsfors eller latteliberaler i Hammarby Sjöstad... 

I Sverige söker vi inte efter sanningen

Fortsättning