Algoritmerna som styr över Shs läsarskara blir särskilt aktiverade när Sh skriver om det industriella lokala välfärdskomplexet och dess köpta mediala godhetsapostlar mitt i Sörmland...

tis 20 mars 2018

Tre revbensbrott på ett år... Sh får se till att stå på bena i fortsättningen...

Första... vecka 13, 2017...

Andra... vecka 29, 2017...

Tredje... vecka 11, 2018...

Lite osannolikt är det...

Revbenen tillhör inte Sh... det är asolut sant... om samma revben är drabbade vid dom tre tillfällena är oklart... men högersidan är det absolut...

Mannen hävdade att chefredaktören var politiskt styrd, skällde och avslutade det hela med ett knytnävs-slag i bröstet på henne... Marie Hillblom har beskrivit det som att mannen "boxade" henne i bröstet, men att hon inte fick ont av slaget...

Att chefredaktören är politiskt styrd kan ju inte ens Hillblom förneka och att skälla är väl inte särskilt olagligt... men den olaglige mannen boxades utan box-handskar och det måste han ju straffas för som Sh ser det... 7700 spänn kan ju vara precis lagom även om mannen sa att han bara puttade på Hillblom om Sh minns rätt... men Sh kan förstås minnas fel... i postmodernismens namn kanske Hillblom fick en rejäl tjotablängare som tryckte in hela bröstkorgen...

men eftersom revben läks på nån månad så får vi aldrig veta om straffet var rättmätigt... för Hillblom kanske glömde att röntga revbenen... 

Det handlar om ett slag mot mig som ansvarig utgivare, mot demokratin och mot den roll som vi har i demokratin, sa Marie Hillblom, strax innan det var dags att gå in i rättsalen...

Ärendet behandlades snabbt av tingsrätten, som meddelade dom en dryg timme senare. Mannen dömdes för ofredande, med 30 dagsböter som påföljd. Det är lägsta möjliga påföljd i sammanhanget. Utöver det ska mannen också betala 800 kronor till brottsofferfonden.

Marie Hillblom är nöjd med utfallet, men hade samtidigt hoppats på en starkare markering från tingsrätten. Det är väl bra att det står klart att det inte är okej att angripa en ansvarig utgivare. Men jag tycker det här är problematiskt också. Både jag och den åtalade hade ett behov av att berätta om bakgrunden till det här slaget, men det belystes inte, säger hon...

Jeanette Gustafsdotter, vd för branschorganisationen Tidningsutgivarna, mottog nyheten om domen på ett liknande sätt. Det var glädjande att han blev dömd, men jag är starkt kritisk till att man inte har tagit hänsyn till rollen som ansvarig utgivare i domskälet eller i påföljd. Slaget var inte riktat mot henne som privatperson, det var riktat till henne i egenskap av chefredaktör. Det är att betrakta som ett hot mot demokratin, säger hon...

Mycket mer än ett knytnävsslag

Hur länge ska Hillbom låta 

ukrainaren Voronov krigshetsa mot ryssarna... vet inte Hillblom att Ukraina ligger i krig med Ryssland om än på sparlåga för tillfället... en personlig vendetta mot Ryssland för sin ryska mors skull eller möjligen mot sin ryska mor... svaret skulle förklara saken...

Den ryska statens kontroll över näringslivet är betydligt starkare i dag än för 18 år sedan. Men även denna regim producerar hovmiljardärer. De gamla oligarkerna är utbytta mot Putin närstående affärsmän...

Rysk ekonomi är helt råvaruberoende. Investeringsklimatet är uselt, i huvudsak på grund av korruption. Statsapparaten är ineffektiv och svällande...

Aggressionen mot Ukraina har isolerat Ryssland internationellt. Försök att destabilisera andra länder genom cyberkrigföring och informationsattacker, liksom rysk statsterror, höjer konfliktnivån mellan Ryssland och omvärlden ytterligare...

Under Putin har Ryssland, tack vare höga råvarupriser och en växande världsekonomi, blivit mer välmående än för 18 år sedan. Landet är dock fattigare än vad det borde vara, mer inåtvänt, mer neurotiskt vapenskramlande och chauvinistiskt. Farligare för omvärlden. Farligare för oss...

Ryssland– en ovänlig granne - Katrineholms-Kuriren

En som inte kan bestämma sig för om det går bra eller dåligt för våran ovänliga granne...

”Jag är helt övertygad om att vi alla vill se att landet överlever. Inte minst, som sagt var, när storstadsbor och – och – kanske få koppla av ute i… på landsbygden. Då måste det fungera där”...

Problemet för Löfven är att han inte kan formulera sig på ett sätt som inte får oss att tro att han vill att landsbygden skall fungera när statsministern och fru Löfven hälsar på i obygden. För det var ju det han sade, att landsbygden måste fungera, inte minst när storstadsborna hälsar på...

Han är ett under av otydlighet, och när han är tydlig så blir det fel. Så fort statsministern lämnar tryggheten i en färdigskriven textmassa och tvingas utanför manus är det som att skicka in Löfven i ett minfält. Efter snart fyra år skall det inte behöva vara så…

UTANFÖR MANUS

mån 19 mars 2018

GRUNDSKOLAN. Redan före den kraftiga migrationen 2015 var Sverige bland de sämsta i att utbilda nyanlända. En anledning angavs vara att Sverige hade så hög volym nyanlända. Den problematiken har ökat dramatiskt efter 2015. Därmed också risken för fler unga som väljer den kriminella banan.

Det har länge varit känt att Sverige tillhör bottenskiktet när det gäller att få migranter i arbete. Nu visar Pisa-studien att Sverige också ligger i botten när det gäller att utbilda nyanlända...

Sverige är odugligt i att ta emot migranter. Pisa-studien har brutit ner elevers resultat efter bakgrund. Då visar det sig att gapet mellan invandrade och infödda elevers prestation är större i Sverige än i många andra länder...

De niondeklassare i Sverige som skrivit senaste Pisa-provet hamnade över OECD-snittet i läsförståelse och på snittet i matematik och naturvetenskap. Men i ny rapport presenterar OECD en analys av resultaten utifrån födelseland...

Elever födda utomlands presterade runt 60 procent lägre resultat i Sverige än genomsnittet. Det är betydligt fler än i både OECD och EU, där runt 40 procent av invandrade elever hamnar i gruppen lågpresterande. Invandrarelever klarar sig således mycket bättre i länder som Italien, Tyskland, Ungern och Storbritannien...

Pisa: Sverige sämst på att utbilda nyanlända


I denna andra del av Globalismens konsekvenser talar vi om hur makt-balansen i världen förändras...

Regeringen söker beröm hos EU vilket innebär att de följer globalister som George Soros och de finansfamiljer han representerar. Sverige är troligen det land där han är mest populär och många tror att han arbetar för fattiga människor men i själva verket har han tjänat miljarder på olika kriser som han själv har varit med och skapat...

Soros har också arbetat för att öka inflödet av migranter från Afrika till Europa vilket är en del av den globalistiska agendan. Han agerar galjonsfigur för globala finansfamiljer som inte vill agera öppet...

Vi talar också om att 90 % av medierna i västvärlden styrs av en liten grupp globalister vilket förklarar att Donald Trump och alla nationalistiska ledare utsätts för hatpropaganda. Det drabbar även Vladimir Putin och Ryssland som har stängt ute de globala bankerna och andra globala aktörer efter Jeltsin...

Ett problem är att globalisterna förfogar över så ofantliga resurser att de kan köpa politiker och vi frågar oss hur Fredrik Reinfeldt kan ha en inkomst över 20 miljoner efter att han lämnat statsministeruppdraget och varför han får arvode av Bank of America...

Det som hotar globalisterna är Kina där de ännu inte har fått något större inflytande. Kina med sina framgångar utgör en motpol till globalisterna. Det är snabba förändringar i vår omvärld och vi ställer oss frågan vem som företräder det svenska folket och ser till våra intressen. Vi konstaterar att varken medier eller andra makthavare axlar den rollen...

Globalismens konsekvenser för demokratin.

https://i.ytimg.com/vi/YW8BmkSJ06Y/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAMgEkjZHKpF7zNmk9zBdoOIMmEFQLördagsintervju 19 Del 2 - Lars Bern om den globala maktbalansen


Sverige har fått ett nytt politiskt parti, Alternativ för Sverige. Partiledare är Gustav Kasselstrand, som efter en maktstrid 2015 uteslöts ur Sverigedemokraterna. I en intervju som Swebbteve gjort med honom får han frågan var partiet står politiskt och svarar att det inte går att placera in det nya partiet på en höger-vänsterskala. Dagen därpå har SVT ett kort inslag i Rapport. Där sägs det att det nya partiet ligger längst ut på högerkanten. Googlar man Alternativ för Sverige, är det självklart för dem som har tillträde till den svenska offentligheten att placera partiet till höger...

Så här uttalar sig exempelvis Ann-Cathrine Jungar i Svenska Dagbladet. Hon forskar om högerpopulistiska partier vid Södertörns högskola...

Tidigare har det funnits mer extrema partier som har kandiderat i valen, som Nationaldemokraterna och Svenskarnas parti. Men de finns inte längre och då har det skapats ett utrymme ute på högerkanten för nya partier...

Ingenstans hittar jag någon politisk kommentator som tar fasta på Kasselstrands egen uppfattning, att det inte går att placera partiet på en höger-vänsterskala. Det är just det jag själv nappade på, eftersom jag anser att inte heller jag själv kan placeras in där, men likväl får finna mig i att i offentligheten klassas som extremhöger...

När jag kollar in vilka frågor Alternativ för Sverige brinner för, finner jag ingenting som är höger i sig utan i huvudsak är det politiska sunt-förnuft-frågor. De har sin bas i det som också är min övertygelse, men som de som skändar oss i offentligheten vägrar förstå, nämligen att vi vänder oss mot en politik, där etablerade politiker såväl till höger som till vänster beslutat sig för att slänga det svenska välfärdssamhället på historiens sophög. De flesta av oss som tycker detta är en dålig idé varken kan eller bör placeras till höger – det är att totalt missförstå oss. Ska vi placeras någonstans alls, bör vi klassas som en folkligt förankrad motståndsrörelse. Vi som anslutit oss har insett att om vi inte agerar går det åt helvete för landet – vilket det finns risk för att det gör ändå. Reaktionen bärs inte upp av tillräckligt många för att hota dem som har makten. Dessutom tyder mycket på att reaktionen kommer för sent...

Det som är den stora politiska frågan för ”Alternativ för Sverige” är återvandringen. Ska det jämföras med något, så associerar jag främst till när Jesus drev ut månglarna ur templet. Så här säger Gustav Kasselstrand, vilket jag misstänker kolliderar med dogmen om alla människors lika värde...

De som kommit till Sverige illegalt, de som begått brott, de som ljugit eller fuskat sig till uppehållstillstånd, de som bott här år efter år utan att lyfta ett finger för att anpassa sig eller bidra till det svenska samhället har ingen plats här. De ska inte integreras, de ska åka tillbaka till sina hemländer...

Även om jag ser stora svårigheter med förverkligandet, konstaterar jag att det är sunt förnuft och folkligt djupt förankrat klarspråk. Det gäller också för partiets övriga frågor. De är inte ideologistyrda utan reaktionen på den självmordspolitik som landet styrts med under i synnerhet de två senaste decennierna...

Höger Vänster

sön 18 mars 2018

Barnen är vår framtid... 

predikas det från godhets-

apostlarnas håll... tänker dom så inom den svenska sjukvården...

Ibland gör det väldigt ont. Igår kväll satt jag och torkade tårar, efter att ha läst en nyhet om den svenska sjukvårdens "prestationer". Nu på morgonkvisten var det dags igen. Smärtan över situationen i den svenska sjukvården är ihållande och kronisk. Om vi får ont bara av att läsa om hur små, oskyldiga barn lider i den svenska vården, hur ont har då inte deras föräldrar? Barnen själva? Vårdpersonalen som känner att de inte räcker till, och vet att stressen föder misstag? Den smärtan…

I januari 2017 läste jag ett uttalande på sociala medier, avsändaren var landets sjukvårds-minister. Statsrådet Strandhäll kallade alla nyheter om en underpresterande vård för falska nyheter, och lyfte fram en vård i världsklass. Det var så sent som i januari 2017. Tyckte man inte som statsrådet Strandhäll var man faktaresistent, enligt ministern. Nu är det lite andra budskap från Strandhäll, men jag som slet i vården då minns smärtan över att den ansvariga ministern inte ville kännas vid vår arbetssituation, eller patienternas lidande...

SMÄRTANJag har nu i ett drygt halvår tvingats följa tillståndet i landet och världen huvudsakligen via public service och några av de större morgon-tidningarna. Det kan ligga något i teorierna om parallella universum...

Först förkastade postmodernismen den objektiva verkligheten - och själva upplysningen - och deklarerade allas rätt till sin egen sanning. Den öppnade för en kommunikativ singularitet i vilken alla former av rimligt meningsutbyte blev omöjliga. (Det var väl enklast så, för vänstern, när dess värld och dess idéer låg i grus.)

Detta för att i nästa ögonblick förfäras över "fake news". Vilket, i vart fall i vissa delar, visat sig vara synonymt med information som de smorda ogillar. Och plötsligt började vänstereliten så ägna sig åt att revidera historien, kulturarvet, litteraturen och till och med själva språket. (Detta kan knappast komma som en överraskning för någon. Det förutspåddes redan på 40-50-60-talen av så disparata författare och tänkare som Arendt, Hayek, Rand och Orwell.)

Ironin.
I sitt standardverk om den totalitära staten skrev Hannah Arendt att människor inte förstår att allt är möjligt. Och då intog hon inte en postmodern position, snarare motsatsen. Vad hon menade är att folk inte fattar att människor med makt kan bli precis hur djävla skogstokiga som helst. Inte ens när det sker inför öppen ridå. Inte ens när makten har tappat all kontakt med verklighet, rimlighet och förnuft.

Och det är väl där någonstans vi befinner oss nu. Yttrandefriheten inskränks. Rättsstatens bärande principer undermineras. Korrektheten lägger sig som en blöt filt över samhället. Bror Duktig gör sig bred. Övervakningsstaten tar sig aldrig tidigare i historien skådade proportioner. Individens frihet (och egna ansvar) kringskärs allt mer. Lagarna korrumperas av politiska hänsynstaganden och särintressen...

I sin bok om Eichmann-rättegången i Jerusalem gjorde Arendt ytterligare ett par intressanta observationer. Den ena är att Adolf Eichmann inte bara lydde order - utan även lagen. Den andra är att tyskarnas problem med honom var att han kanske inte var ett fradgande psykopatiskt monster, utan snarare grå, trist och vanlig - en beamte som nogsamt och grundligt, med målmedvetenhet och viss "kompetens" utförde sitt föreskrivna jobb i statsapparaten.I de till synes lugnast vattnen... Bah Kuhnke, typ. Är jag raljant? Kanske. Men som Arendt formulerade saken: Vägen till helvetet behöver inte vara stensatt med goda föresatser. Den kan lika väl vara stensatt med inga försatser alls.


Eller som EU-kommissionens förre ordförande José Manuel Barroso kommenterade maktöverföringen från nationella demokratiska institutioner till Bryssels icke-valda byråkrater: Så länge beslutet om att minska det demokratiska inflytandet fattas under korrekt demokratiska former, då är det inget problem.

Här kan man ana ett obehagligt mönster. Som också är känt sedan tidigare: Demokratins paradox är att den kan avskaffa sig själv. Till och med av ren obetänksamhet.

I dessa tider höjs yrvakna röster om att vi inte kan ta demokratin för given. Men de riktar udden mot fån som Trump och korkade nynazister. (Svenska nynazister är Kalle Anka-nazister. De skulle inte haft en chans i Nazityskland, vars vansinne trotsade allt man över huvud taget kan föreställa sig.)

Jag vill hävda att det inte är därifrån hotet mot demokratin, mot det demokratiska samhällets grundpelare och mot våra fri- och rättigheter verkligen kommer. Snarare är det välmenande lallare och i god ordning fattade demokratiska beslut som kommer att leda oss in i mörkret.

Demokratin lider helt enkelt av något slags Stockholms-syndrom.

Postmodernismens baksmälla

Den senaste veckan har huvudnyheten i världen varit Theresa Mays påhopp på Ryssland, genom anklagelser att Putin skulle ha beordrat morden på den avhoppade spionen Sergei Skripal och hans dotter i Salisbury, England. PK-media rapporterar lydigt och i falsett om det ofattbara övergreppet mot engelsk lag – ett mord utfört av Ryssland på engelsk mark...

Theresa May hötter med knytnäven i parlamentet, påhejad av främst Boris Johnson, medan socialistledaren Corbyn tålmodigt försöker förklara att det inte finns minsta bevis för att Ryssland skulle ha arrangerat morden. Trump småler och säger att om May anser att det förhåller sig så, så är det väl också så. Rysslands utrikesminister Lavrov förklarar sig villig att bistå utredningen på alla sätt, förutsatt att en sådan förfrågan överlämnas via gängse diplomatiska kanaler och inte via media. Ändå upprepar sig retoriken från Irak, när armén står och stampar behövs inga sanningar...

De två offren (fortfarande efter en vecka oklart om de är döda eller inte) har fått en dos av en nervgas som tidigare tillverkats vid en sovjetisk fabrik för kemiska stridsmedel, belägen i Uzbekistan, ett land som sedan 1991 är självständigt. Nervgasen betraktas som ett mycket dödligt vapen, vars sammansättning till stora delar är okänt för västerländsk teknologi. Engelsmännen kräver nu att Ryssland skall lämna över prover av nervgasen för analys i England, så att en jämförelse kan göras med brottsoffrens skador. Ryssland å andra sidan uppmanar May att skicka över den analys som gjorts på brottsplatsen så att fabriken skall kunna avgöra om skadorna kommer från den påstådda nervgasen eller inte. Vad engelska media inte rapporterar är att USA har haft en militärbas i Uzbekistan efter Sovjets upplösning och att den engelska motsvarigheten för kemiska stridsmedel ligger 20 minuters resa från Salisbury...

Har de nationella valen spelat ut sin roll, när den globala påverkan tillåts ta över?

lör 17 mars 2018

Så fredag natt vid pass 

00.10 påbörjas dom första

trevande utfrågningarna, först av en sjuksyrra och sen av en akutkirurg... snabbheten är exemplarisk på grund av Waranet som Sh äter... inga pysljud hörs från lungorna... den andra stora faran är om det finns blod i lungorna... bråttom till röntgen, förberedelsetid högst en kvart... under tiden blodprover, bra timat...

För vems skull fungerar sjukvården just nu... för Shs skull eller för den svenske akutläkarens skull... Sh ställde frågan lite försåtligt

formulerad och den svenske akut-läkaren svarade med ett tonfall som

Sh inte kunde tolka riktigt...

"det är jag som kommer att råka illa ut om du har en blödning i lungorna och jag inte upptäcker den"... 

efter ett par timmar emellertid var alla blodprover tagna och röntgenbilderna preliminärt bedömda... inga akuta tillstånd som akutläkaren/kirurgen kunde se och Sh flyttades till AVA... Sh matades med morfin intravenöst och smärtorna var obetydliga... stämningen var skämtsamt allvarlig och Sh var imponerad av effektiviteten vilket han också framförde till personalen... något trauma pågick inte, alltså...

Akutvårdsavdelningen (AVA) vårdas patienter som beräknas behöva kort vårdtid. Målet är att färdigbehandla patienter vilket innebär en hel del undersökningar, provtagningar och behandlingar. Utskrivning pågår hela dygnet. På AVA arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare och...

På morgonen görs en kompletterande skiktröntgen stående... och röntgenpersonalen gör en slutlig bedömning som bekräftar tidigare bedömning... lungorna tycks ha klarat sig... inget blod i lungorna som kan ses... AVA-läkarna skriver ut Sh mindre än 12 timmar efter ankomst under torsdagsnatten...

fre 16 mars 2018

Det postmoderna känslo- språket sätter naturligtvis sina ödesdigra spår även hos högutbildade invandrade läkare. Nej faen, någon postmodern psykisk chock fick aldrig Sh,

det är en förbannad lögn...

men en gammeldags 

hederlig skada genom yttre våld uppstod onekligen... 

"Du har vårdats pga kraftiga andings korrelerande smärtor i börstkorgen efter ett traumatiskt fall i hemmet. Röntgen visar revben frakturer i övrigt inget mer avvikande. Det förväntas att man kommer att ha smärtor i bröstkorgen de kommande två månader. Därför får recept på smärtstillande tabletter"...

Vad betyder trauma... enligt Svensk ordbok online...                              (ursprungligen) skada eller sår genom yttre våld...                    (numera vanligen) psykisk chock, häftig sorg eller dylikt, "själssår"...

Följande utspelar sig... Sh skulle sätta upp ett "litet" glasskåp på en avbärarlist över en soffa på kontoret... med knät som stöd på soffan... kraften räckte inte till för att nå till listen... planen var att falla baklänges på det mjuka armstödet i ett försök att rädda glasskåpet... gammal man gör så gott han kan men det räckte inte... han stutsar vidare på armstödet med glasskåpet i famnen mot ett vasst bordshörn... glasskåpet höll men inte ryggen och revbenen...

Ambulanskillarna som var gamla bekanta insåg allvaret och matade Sh med en rejäl dos morfin intravenöst... dom fyra milen till Ä-tuna gick med en väldig fart... likaså käften... så något jävla trauma blev Sh aldrig drabbad av... vad får folk allt ifrån... från Ä-kuriren kanske...

tors 15 mars 2018

Sparreholmarns revben attraheras av spetsiga bordshörn... kl. 22.00 hade dom stämt möte igen...

Med hjälp av trevlig ambulans-personal och en del morfin i blodomloppet anlände revbenen till Mälarakuten kl. 23.45 på relativt gott humör, redo att bli undersökta...

Som legitimerad stamkund blir kanske Shs revben positivt särbehandlade tänkte han hoppfullt...

ons 14 mars 2018

Stefan Löfven, Gustav Fridolin och Annie Lööf anklagas  för "ständig verklighetsförfalskning" av den kontroversielle nationalekonomen och författaren Tino Sanandaji, 37... 

Han menar att politikerna under en lång period inte har tagit människors oro på allvar. I kvällens "Bara Politik" slår han dessutom fast hur det går i valet i höst... De rödgröna gör ett katastrofval... 

Förra året släppte han den omdiskuterade boken "Massutmaning" som nu sålt i drygt 30 000 exemplar. Snart kommer nästa bok, "Tio tusen miljarder – lånekalas i folkhemmet", där han bland annat beskriver det svenska skuldberget...

På onsdagskvällen frågades författaren och doktorn i nationalekonomi, Tino Sanandaji, ut i Expressens politikmagasin "Bara Politik" – och han riktar stenhård kritik mot landets makthavare som "förnekar problem, vägrar göra utredningar och sammanställa statistik"...

 

De har blivit fientliga mot evidensdriven analys, hävdar han. Han menar att emotionella idéer styrde politiken alldeles för länge. Det kom en hög siffra människor 2015, och det hade blivit ännu fler om inte regeringen hade gjort som de gjort och bromsade. De idéer och tankar som hade dominerat politiken länge var inte hållbara, de var en emotionell reaktion. Öppna gränser är något som inget västland någonsin har haft, ändå skrevs det in i flera partiprogram... 

De rödgröna gör ett katastrofval

I min mailbox trillar det in kommentarer till det jag skriver. En och annan vill också kommentera något de läst, i de böcker jag antingen skrivit själv eller tillsammans med andra. Som jag tidigare meddelat på bloggen får jag inga hatmail och inte heller några fake news, i den meningen att någon avsiktligt försöker lura mig...

Till en del förklaras det givetvis av att jag är en perifer person i svensk opinionsbildning och inte värd att offra något krut på, men det är också en upplysning om sambandet mellan en växande folklig vrede och den politik och offentliga debatt som makten och dess politruker bjuder på. Det är inte på grund av rasism och ondska som medborgarna öser sin galla över politiker och journalister...

De gör det därför att de blir upprörda – ja värre än så: rasande och förtvivlade över den dårskap som gestaltar sig på den politiska scenen – dag ut och dag in. Jag vet, för jag är en av dem som i ord attackerar etablissemanget, om än med ett mer elaborerat och nyanserat språk. Men ingen bör därför ta miste på den vrede och den sorg jag känner över det pågående vansinnet...

Vreden och sorgenExpressens sensationalistiska, onyanserade och i förlängningen också direkt kusliga drev mot Google har under dagen förflyttat sig ännu djupare in i skymningszonen...

Tidningens senaste upptäckt är att den nazityska filmen Den evige juden finns upplagd på Youtube, och därtill kan nås genom en sökning på de ord som ingår i dess titel. Att denna film kan ses på Youtube finner man på Expressen uppenbarligen så fruktansvärt att man inte ens bryr sig om att motivera varför den borde tas bort...

https://i.ytimg.com/vi/C5EXJ_6n360/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAhinj_feMN3LwDAzeZlPiKZlDzGwDer Ewige Jude - 1940 (Full Movie)

Den evige juden – Wikipedia

Wiki säger... Den evige juden (tysk originaltitel: Der ewige Jude) är en tysk nazistisk och antisemitisk propagandafilm från 1940, regisserad och gestaltad av Fritz Hippler efter en idé av Eberhard Taubert. Filmen skildrar judarna som ett ondskefullt och girigt folkslag, som vägrar arbeta och lever likt parasiter på sina värdfolk, i huvudsak ...

Fnorden fortsätter... Expressens artikel insinuerar i stället tämligen oblygt att det endast är nazister som kan tänkas ha något intresse av att se filmen. Därmed bortser man fullständigt från alla historieintresserade, forskare och övertygade motståndare till antisemitism för vilka filmen är ett förvisso obehagligt, men också väldigt viktigt tidsdokument...

På Expressen förefaller man emellertid vara fullständigt oförmögna att se detta. Argumentationen påminner mest om den moralpanik som den idag ökända videovåldsdebatten en gång utmynnade i. När man beskriver Den evige juden är det nämligen inte bara det djupt motbjudande antisemitiska budskapet man nämner...

Expressen har tappat det fullständigt

tis 13 mars 2018

Förbannade godhetsapostel och problem-makare... dessvärre omfattar godhets-ideologin inte bara ungdomar på glid utan alla som inte tycker som social-tokliberaler... att det skulle vara problem med ungdomar på glid är lätt överdrivet om det välfärdsindustriella komplexet med sin journalistsvans gjorde sitt jobb...

Nyström skriver som yxskaftet... som den fjortis-plainare hon är... det gäller att tydliggöra A- och B-laget... skilja på dom goda och dom som inte vill  vara innanför mallen...

"En del människor faller utanför mallen. Det kan vara missbrukare, ungdomar som riskerar att hamna på glid och tonåringar utan föräldrar"...

"Chefen för kommunens förskole-verksamhet skriver att hon spontant kanske inte tycker att det är en lämplig granne till en förskola. Grundskolechefen menar i sin tur att det finns risk för negativ påverkan ”om kontakter etableras mellan HVB-hemmets ungdomar och eleverna”...

Det fria ordet är inget som tilltalar fjortis-plainarna på boulevard-blaskorna, dotter Ä-kuriren och mamma Excessen... åtminstone inte i båda riktningarna... gammelmedia kan nog lungt inkorporeras under dagens röda tråd Neoluddismen...

Neoluddism – Wikipedia

Neoluddism är en filosofi som vänder sig mot modern teknik. Dess namn refererar till de brittiska ludditer som var aktiva mellan 1811 och 1816. Neoluddism är ej synonymt med ren teknofobi utan omfattar kritisk granskning av de effekter teknik har på individer och samhällen...

Utopistiska fjortis-plainare sjunger Kumbaya 

vid lägerelden och hoppas på bättre tider... ett gott råd till alla godhetsapostlar,

från en som bott granne med ett HVB-hem i trettio år, visserligen med en skogsdunge emellan men lägg er inte i personalens arbete... försök aldrig lära er leva med HVB-placerade barn, respektera personalens 

önskemål... bemöt HVB-barn som du bemöter barn innanför mallen... det behöver du inte

lära dig...  

Vi måste lära oss att leva med varandra

https://i.ytimg.com/vi/mSUmzMi-vwQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLB00gfmBtZuudHt-CSAWUFWCDe42gKumbaya Pete Seeger

Utan Pete Seeger låter det för jävligt...

Tänk att allting ska spåra ur när det blir för stort... eller... är det kanske så att även Cervenka är en luddit, vilket naturligtvis förvånar å det grövsta...

Ludditer – Wikipedia

Namnet luddit kommer enligt legenden efter en person i Leicestershire vid namn "Ned Ludd", som omkring 1779 skulle ha förstört maskiner i en lokal strumpfabrik. I trakten skyllde man sedan skämtsamt på Ludd när maskiner förstörts, och namn så som ”General Ludd” och ”Kung Ludd” blev ett populärt namn på ledarna för ...

Fnordspotting skriver... Snart lär betydligt mindre kontroversiell information än den Expressen nu riktar in sig på plötsligt också försvinna från sökträffarna. Vi vet detta, eftersom dylika incidenter redan sker dagligen. Detta som en direkt konsekvens av att de stora sociala medieföretagen försöker förekomma mediestormar, och de hot om regleringar som brukar vara opportunistiska, cyniska och vindkänsliga politikers första reaktion på sådana...


Naturligtvis har obetydliga Sparreholmarn drabbats eftersom han länkar till högutbildade dissidenter med samhällstunga debattinlägg...

Att flera tunga politiker förutsägbart nog har reagerat på precis detta sätt borde få alla varningsklockor att ringa. Det hela kan i princip bara sluta på ett sätt, nämligen att vår tillgång till information försämras. Antingen som en följd av nya faktiska regleringar, eller som en följd av någonting Google gör "frivilligt" för att desarmera hotet om nya regleringar...

Googles affärsidé en tickande bomb

Sicken knäppskalle... det hade man inte kunnat ana... nåja, det borde nog städas upp lite granna på Google och Youtube, det tycker ju vi som inte gillar reklam men Cervenka deltar uppenbarligen i drevet från gammelmedia som vill begränsa yttrandefriheten...

Att det är journalister som går i bräschen för att strypa informationsfriheten kan tyckas ironiskt, åtminstone för den som köpt journalisternas bild av sig själva som det fria ordets fanbärare. I själva verket har dock denna idealistiska bild av journalistikens drivkrafter mycket litet med verkligheten att göra...

Idag präglas journalistkårens agenda inte endast av de vänsteråsikter som så länge har genomsyrat nyhetsrapporteringen. Internet har dessutom berövat journalisterna deras tidigare så privilegierade ställning som informationsflödets mästare. För bara ett par årtionden sedan var deras makt över vilken information som spreds enorm, men idag kan information nå viral spridning helt utan deras inblandning...

Detta förändrar samhällsdebatten, eftersom gemene man nu plötsligt får veta sådant som man inom journalistkåren tidigare såg till inte nådde allmän kännedom. Att de etablerade medierna därtill har uppenbara svårigheter att klara sig i konkurrensen, och att journalister därmed inte bara får se sin makt minska, utan dessutom får se den egna födkroken allt mer hotad, gör plötsligt de allt mer hätska och irrationella utspelen begripliga...

Journalisterna på Expressen intalar sannolikt sig själva att de slåss för det fria ordet, även när de slåss för att begränsa det. I själva verket agerar de precis som de ludditer som, i en fåfäng förhoppning om att stoppa en oundviklig utveckling, slog sönder varje mekanisk vävstol de kom över. I detta är journalisterna lika dömda att misslyckas som ludditerna, men sannolikt kan de ställa till med stor skada på vägen...

Journalister i kamp mot det fria ordet

mån 12 mars 2018

En nykläckt minister på ministerbesök i Haninge, tillsammans med chefen statsministern. En ärlig gammal krumgumma i en rullstol som grötmyndigt fick i uppgift av den nykläckta ministern att berätta för chefen statsministern om hur fantastiskt bra allt är och fungerar...

Den gamla krumgumman i Haninge fångades på kamera. Statsminister Löfvens plågade fnitter och den nykläckta ministern Hallengrens kroppsspråk avslöjade hur jobbigt det var för dem att höra sanningen. Det är inte bra. De har bara sagt åt oss att säga att det är så. Skönmålarna. Verkligheten slog till, och allt levererat av en skön tant som säkert laddat hårt för den där stunden...

Dagens politiker känner till verkligheten. De vet hur vårdens personal sliter. De känner till polisens arbetsmiljö. De ser hur skolan mår – egentligen. De vet att när de gör sina besök i verkligheten så kliver de rakt in i skönmålningen. Men de orkar inte bry sig. De orkar inte se. Livet som statsråd skulle ju inte alls vara lika kul om vartenda studiebesök handlade om elände och allt som inte fungerar. En tårtstund med inställsamma flinfjantar är ju så mycket trevligare än den jobbiga verkligheten…

SKÖNMÅLARNA

Det påstås att en groda i en kastrull med vatten som långsamt blir allt varmare inte upptäcker att normaliteten upphört och därför inte hoppar ur kastrullen utan i stället kokas till döds...

Både allmänhet och myndigheter är utsatta för den kokta grodans långsamma död. Vattnet är normaliteten. Föreställningen om det normala verkar på många sätt som ett hinder för analys och handling. Och det är värre än så... man vill vara inlåst i denna föreställning. Den ger trygghet och självförtroende. Det normala, det man vant sig vid, försäkrar en att man är kompetent och värdefull...

Detta fastklamrande vid normaliteten gäller allmänheten, men framförallt hela det politiska systemet, med regering och underställda myndigheter och en press, som med bortvänd blick från det oönskade och onormala möjliggör den önskade verklighetsflykten...


Just nu håller vattnet på att snabbt bli så varmt att döden smyger sig på de berörda, främst regering och etablerade partier. Men de märker ännu inget. De ser förhäxade bakåt, mot det förflutna, mot ett antal kära försanthållanden...

Grodan – eller den dödliga föreställningen om det normalaFrågan om huruvida en moské i Växjö skall tillåtas börja med böneutrop har lett till en infekterad debatt, därtill sedan några dagar tillbaka en sådan begåvad med Dagens Nyheters ständigt så vilsna ledarredaktion som klassisk kontraindikator...

Flenska tokliberaler som inte kan skilja på positiva och negativa rättigheter... Ur ett libertarianskt/-frihetligt/klassiskt liberalt perspektiv har den förment komplicerade frågan om böneutrop ett påfallande enkelt svar. Att tillåta böneutrop som tränger in på andras mark vore att bevilja någon en positiv rättighet som gick ut över andras negativa rättigheter. En sådan ordning skulle bryta mot en av libertarianismens viktigaste grundprinciper, varför en sådan ordning ur detta synsätt inte heller är önskvärd...


Naturligtvis vore detta inte någonting unikt. Antalet etablerade företeelser som inkräktar på andra människors negativa rättigheter är redan oräkneliga, med trafikbuller och beskattning som två belysande exempel. Trafikbuller utgör dock till skillnad från böneutrop baksidan av en företeelse som medför betydande samhällsnytta, och att vi tillhör världens högst beskattade folk utgör inget giltigt argument för att acceptera ytterligare inskränkningar av våra negativa rättigheter (om något snarare det diametralt motsatta)...

Men, invänder då någon både grötmyndigt och deprimerande förutsägbart, kan inte exakt detsamma sägas om kyrkklockor? Egentligen borde man bara slå dövörat till, eftersom självutplånande och neurotiska argument som detta redan har normaliserats i en omfattning som är direkt osund. Argumentet åberopas dock så ofta, och därtill i regel så triumfatoriskt (alternativt ängsligt), att det ändå finns anledning att granska det närmare...

Kyrkklockor har i sammanhanget den ur frihetlig synvinkel mycket viktiga sedvanerätten på sin sida. Kyrkklockor accepteras av hävd, då dessa sedan århundraden och årtusenden utgör en integrerad del av det västerländska offentliga rummet. Att en stor majoritet därtill uppskattar kyrkklockornas klang, samtidigt som ytterst få faktiskt faktiskt stör sig på dem, gör därmed företeelsen tämligen oproblematisk ur en libertariansk eller klassiskt liberal synvinkel. För den fyrkantige utgör måhända dessa en inskränkning i den enskildes negativa rättigheter i samma omfattning som böneutrop skulle göra, men i praktiken uppfattar ytterst få det så...

Om libertarianism, böneutrop och kyrkklockor

sön 11 mars 2018Ni lever i ett land där politiker som hävdar att det enda sättet för staten att uppnå en genomsnittlig nivå på de tjänster den tillhandahåller är att öka det skatteuttag som redan tillhör de högsta i världen, kallt kan räkna med att detta uppenbart orimliga påstående ej föranleder några kritiska följdfrågor från journalister...

Ni lever i ett land där universitetsväsendet och det så kallade "Vetenskapsrådet" storsatsar på pseudovetenskap. Ett land där staten avsätter skattepengar för att finansiera islamister. Ett land där staten stämmer människor i sorg för att komma över de arv deras anhöriga har lämnat efter sig...

Ni lever i ett land där kravet på att barn skall indoktrineras i vänsterextremt tankegods står inskrivet i skollagen. Ett land där statsradions programledare presenterar den aktivism de själva deltar i som angelägna nyheter. Ett land där journalister högljutt avkräver Google att börja manipulera samma sökresultat som är förutsättningen för en kritisk journalistisk granskning av vissa extremisters förehavanden...

Ni lever i ett land där nyhetshusens "faktagranskningstjänster" används för att vilseleda och sprida lögner. Ett land där någon som brinner för att polisanmäla rädda kvinnliga pensionärer över deras ordval utmålas som en hjälte, och därefter blir hållen om ryggen av journalistkåren då han visar sig vara en djurplågare som undanhåller sig delgivning...

Ni lever i ett land där politiker gör sina partier till plattformar för islamister, och därefter raljant avfärdar all den kritik detta föranleder ända tills islamisterna i fråga börjar använda rättsväsendet för att skipa "rättvisa" enligt klanväldes- och shariaprinciper. Ett land där socialister och progressiva med näbbar och klor kämpar för att unga utlänningar ostörda skall tillåtas framleva sina dagar som hemlösa kriminella narkomaner, med motiveringen att detta skulle vara det mest humana...

Ni lever i ett land där många inte vågar uttrycka sina åsikter offentligt. Ni lever i ett land där de flesta knappt ens reagerar över det ofriska i allt ovanstående. Ni lever i ett land som allt mer framstår som en dystopi. Ni lever i ett land som med stormsteg närmar sig det samhälle Aldous Huxley, George Orwell och Karin Boye varnade er för...

Dystopin

Motsatsen till utopin... det ouppnåeliga...

En Nyström som vaknat på 

fel sida. Sörmland behöver en ny strategi. I alla fall om man vill vända tragedi till komedi, vilket alla inblandade borde vilja...

Eller vad sägs om följande? 2015 var Sörmland det län som hade lägst bruttoregionprodukt per invånare i Sverige. Samtidigt är man etta både vad gäller arbetslöshet (tillsammans med Gävleborg) och andel som saknar gymnasieutbildning. Trea från slutet när det kommer till eftergymnasiala studier...

Andelen elever som går ut nian med godkända betyg i alla ämnen är lägre än rikssnittet. I Vingåker når inte ens hälften målen. Dessutom är de sörmländska ungdomarna mindre lockade än sina jämnåriga av att läsa vidare efter studenten...

En av Arbetsförmedlingens förklaringar, att Sörmland är ett industrilän som har svårt att ställa om, är förvisso sann. Samma beskrivning stämmer dock in på många plaster, och här borde Sörmlands geografiska läge ge en så pass stor fördel att länet åtminstone trycker in sig i mitten av statistiken...

Sörmland borde inte ta hem jumboplatsen

Det såg fint ut att ha en representant i slöja, det skulle rendera politiskt korrekta poäng. Centern vill utge sig för att vara liberalt, men tolerans mot medeltida sedvänjor kan inte kallas liberalism...

Det har inte undgått någon att en islamist under mer än tio år har gått lös i Centerpartiet. Det var allmänt känt att Ebtisam Aldebe, som inför valet 2014 stod på Centerns riksdagslista, exempelvis ville ha särlagstiftning för muslimer i Sverige. Ändå fick hon vara medlem och tills nyligen också nämndeman i Solna tingsrätt. Inte förrän det uppdagades att hon dömt enligt sharia i en svensk domstol gjorde sig Centerpartiet av med henne...

Var det ett olycksfall i arbetet, att det förment liberala partiet Centern opportunt släppte fram en islamist? Svaret på den frågan är nej. Centern har utvecklats till ett helt principlöst parti som endast vänder kappan efter vinden. Det såg väl fint ut att ha en representant i slöja, vilket skulle rendera politiskt korrekta poäng...

Centerpartiet utger sig för att vara liberalt och för att stå upp för småföretag och landsbygdens intressen. Men varken företagare eller exempelvis lantbrukare är särskilt imponerade av partiets åtta år i regeringsställning. Någon konsekvent frihetlig liberalism har vi egentligen inte heller sett till, förutom en ultraliberal migrationspolitik, bisarra diskussioner om månggifte och liknande. Men tolerans mot medeltida sedvänjor kan inte kallas liberalism...

Centerns politik skadar dig och personer i din omgivning

Fortsättning