Fortsättning från mån 26 febr 2018

Höghastighetståg på skattsedeln

Nåja, nån gång ska väl Sh komma till pudelns kärna... det var ju det där med höghastighetståg på skattsedeln och en lagom dos grundtrygghet... ett höghastighetståg från Stockholm till Rom ökar nog inte grundtryggheten nämnvärt för vanligt folk...

Om globalister och partivalda politrucker 

tycker att det är en bra och lönsam affärsidé så ska ju emellertid inte vanligt folk stå i vägen för den tekniska utvecklingen... utan tvärtom uppmuntra eliten att åka tåg på stolpar i det blå 

lör 31 mars 2018

Va faen är Landsbygd...  Landsbygd kallas ett område med lantlig bebyggelse. Termen används ofta som motpol till stad, och ofta avser den alla områden belägna mellan städerna. Ordet ska inte förväxlas med landsorten, som betecknar "landet utom huvudstaden"...

Fast i Sverige finns inte någon vedertagen definition om vad som är landsbygd. Olika definitioner används för olika syften.

Landsbygd – Wikipedia

Landsbygden mellan städer kan bestå av tätorter och småorter...

Tätort – Wikipedia

 

Småort – Wikipedia

En tätort definieras i Sverige som ett tätbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter samt där andelen fritidsfastigheter understiger 50 procent...

Småort är en term som används i Sverige av SCB och definieras som en samlad bebyggelse med 50–199 invånare, där det är högst 150 meter mellan husen. Varje småort får en egen småortskod men sedan småortsavgränsningen 2015 ges småorter inte längre några namn...

Landsbygden måste ta hand om utbölingarna
En notis från Gnesta-trakten...

Plötsligt har det dykt upp nya politiska argumentet: "Eftersom skolan är dyr i drift; dvs kapitalkostnaden för den nya skolan är högre än de gamla kan vi inte ha den kvar"! Om man fullföljer den tankegången skulle kommunen givetvis inte kunna bygga någonting nytt alls. En kommuns uppgift är givetvis att tillhandahålla lokaler och tjänster över hela kommunen.

Med denna typ av argument skulle det faktiskt bli dyrare att gå på toaletten i Laxne eftersom man lägger ny ledning till Gnesta. Eller kanske dyrare i Gnesta än i Björnlunda, då man funderar på ledning till Himmelsfjärdsverket. Ett fullständigt ologiskt resonemang. 

Hanteringen av Laxne skola är viktigare än att bara hanteras av Barn- och utbildningsnämnden eftersom det finns fler tjänster än bara skola. Den tidplan som skissats och diskriminerat invånare i Gåsinge-Dillnäs fria skolval är oanständig och respektlös.

”Elever känner sig värdelösa”

Att dela ut previlegier är ju inte svårt... att ta tillbaka dom är lite svårare... för att inte säga omöjligt... under ordnade former alltså...

Kraven på en rättvisare fördelning av tillväxtens frukter skall i första hand riktas till EU. Sverige kan inte längre, sedan vi öppnade oss helt mot den globala ekonomin, bedriva en egen fördelningspolitik. Landets miljardärer, varav flertalet är våra duktigaste entreprenörer, kommer inte att stanna en dag om vi beskattar dem och deras bolag hårdare än övriga länder inom EU...

Vi har faktiskt för bara några decennier sedan upplevt just detta och tvingats retirera. Och EU i sin tur kan inte avvika från miljardärers beskattning på andra håll i världen. Nu sedan USA sänkt sina skatter både för de rikaste och deras företag är det knappast en lämplig tidpunkt för att sätta åt EU:s rika entreprenörer...

Kraven på en rättvisare fördelning av tillväxtens frukter skall i första hand riktas till EU. Sverige kan inte längre, sedan vi öppnade oss helt mot den globala ekonomin, bedriva en egen fördelningspolitik. Landets miljardärer, varav flertalet är våra duktigaste entreprenörer, kommer inte att stanna en dag om vi beskattar dem och deras bolag hårdare än övriga länder inom EU...

Vi har faktiskt för bara några decennier sedan upplevt just detta och tvingats retirera. Och EU i sin tur kan inte avvika från miljardärers beskattning på andra håll i världen. Nu sedan USA sänkt sina skatter både för de rikaste och deras företag är det knappast en lämplig tidpunkt för att sätta åt EU:s rika entreprenörer...

Kan vi beskatta de rika mer och hårdare?

Gunnar Sandelin, född 1951, är en svensk socionom och journalist. Sandelin har bland annat varit social-arbetare, journalist på Sveriges Television och presschef på Barnens rätt i samhället...

Wikipedia... en före detta, till synes, vanlig Svenne som förirrat sig ut på ett minfält, fullt av hemlighetsfull statistik om invandring... en Svenne som sparkat till en mina och blivit allvarligt dissidentiserad... förbjuden 

att tala och skriva offentligt... men

har man blivit ett troll och fejkar invandringsstatistik, då får man stå sitt kast...

Ödesfrågan om Sveriges demografiska framtid kräver en öppen redovisning av alla fakta. Detta saknas, såväl i den politiska diskussionen som i konventionella medias rapportering. Följdfrågan av denna mörkläggning är minst lika brännande: Har vi rätt att i grunden förvandla ett land och hela dess arv från tidigare generationer på bara några decennier?...

Fortsatt massinvandring och befolkningsförändring

Affes Statistik-blogg | Statistik, politisk satir och betraktelser

fre 30 mars 2018

En intellektuell som kan konsten att platta till vänstern till den flors-tunnaste parma-skinka som kan skivas upp...

”Nyliberal ordlista” heter en nyss utkommen bok från Atlas förlag. Den består av kortare stycken, en text för varje påstått nyliberalt ord. Boken är en provkarta över den vänster som blivit totalt upptagen av orden, språket och misstankens hermeneutik. En vänster som helt bärs upp av författare och akademiker, vilkas verktyg är språk, abstraktion och tanke...

Bokens första mening slår fast: ”Varje språklig handling inbegriper våld.” Dess tredje mening hänvisar till den filosofiska uppfattningen att världen skapas av språk. För egen del är jag av motsatt uppfattning. Världen är vad den är, sedan benämner vi den. Språket skapar inte världen, men idéer påverkar starkt individers val...

Nyliberalen, för att återknyta till boktiteln, skulle emellertid inte tala om utanförskap. För denne är det av yttersta vikt att människor på egen bekostnad får leva efter eget huvud. Med nyliberalismen skulle författarna av ”Nyliberal ordlista” faktiskt slippa huvuddelen av språkbruket de ondgör sig över. Det är nämligen i långa stycken följden av ett välmenande omsorgssamhälle med en gemensam hushållskassa för hela storfamiljen...

I de gamla öststaterna användes den mindre förskönande termen asocial i stället för utanförskap. Tankefiguren härrör inte från liberalismen, var så säker, utan från de kollektivistiska gemenskapsideologierna och ingen annanstans...


Det är välfärden som kräver disciplinering, inte ...

En fritänkare slår fast... Klarar vi inga avvikelser skulle vi aldrig ha släppt in någon. Nu har vi gjort det. Då får vi faktiskt sluta löjla oss och erkänna att vi står inför en mängd svåra avvägningar...

Sh skrev igår... Gifta barn är ju olagliga och rysningarna uppstår ju när barnen släpps in i landet...

Klarar vi inga avvikelser skulle vi aldrig ha släppt in någon. Nu har vi gjort det. Då får vi faktiskt sluta löjla oss och erkänna att vi står inför en mängd svåra avvägningar...

Det gäller ju inte bara gifta barn och islamister...

Att gapa om en broschyr har inget att göra med problemet - Expressen

http://sparreholmarn.se/img/image-65.pngSkolor som kommunen vill lägga ner har inte varit valbara – trots att beslutet om den nya organisationen inte gäller... säger hon som bestämmer...

Hur Strängnäs kommun ska förhålla sig till förvaltningsrättens beslut om så kallad inhibition blir en fråga för nästa vecka, säger sprattelgubben och stöttepelaren utbildnings-chef Tony Lööw...

Det vi har gjort i dag är att uppdatera vår webb med information om att vi just nu pausar arbetet med skolstrukturen. Nästa vecka, när det är lite mer folk på plats efter påskhelgen, så ska vi ta ställning till om vi ska överklaga till kammarrätten eller inte. Vi ska också svara förvaltningsrätten om sakpåståendena i överklagandena som har lämnats in, säger Tony Lööw till tidningen vid lunchtid på skärtorsdagen...

Efter att överklagandena har lämnats in har förvaltningsrätten tillfälligt stoppat de två skolbesluten, vilket tidningen kunde berätta under onsdagen. Om besluten faktiskt upphävs är en senare fråga. Inhibitionen innebär att det finns skäl att tro att skolbesluten har fattats på fel sätt – därför läggs de på is till dess att rätten har tittat närmare på saken och meddelat en slutgiltig dom...

De två skolbesluten fattades i februari. Under mars har vårdnadshavare gjort skolval inför höstterminen, utifrån den nya organisationen som februaribesluten handlade om. Tosteröskolan, Härads skola och Lännaskolan har inte varit valbara alternativ...

Skolval gjort utifrån beslut som stoppats

Ni är chanslösa mot parti-valda politiker... stackars protesterande medborgare... Besluten om den nya skolstrukturen gäller inte tills vidare. Det har förvaltningsrätten i Linköping bestämt, efter att ha tagit emot överklaganden från sammanlagt nio kommuninvånare...

Domstolen har beslutat om så kallad inhibition, vilket innebär att verkställigheten av kommunens beslut skjuts upp. Om kommunens beslut faktiskt upphävs är en senare fråga – men till dess att förvaltnings-rätten har kommit med ett slutligt avgörande läggs kommunbesluten på is...

Det kanske inte blir någon ändring i slutändan men det känns ändå fantastiskt. Det känns väldigt bra att någon utifrån tittar på om det här har gått rätt till. Min känsla är att kommunen bara har kört på utan att bry sig om några invändningar, säger Zarah Moberg i Härad, en av kommuninvånarna som valde att överklaga...

Skolbesluten gäller inte tills vidare

Jo, Sparreholmarn gick två år i Ekbackens småskola... den hette så på den tiden... nu ska den heta Ekbackens lågstadieskola...

Om man silar bort allt onödigt trams i artikeln så återstår enligt Sh en ideologisk självklarhet... barn i lågstadieåldern ska inte bussas... därav följer att lågstadieskolor ska finnas i alla tätorter med förslagsvis fem hundra invånare... mindre än så undantagsvis...

http://sparreholmarn.se/img/image-65.pngKompisarna från Uppsala 

sätter sina fotspår i dom 

små centralorterna... kraftsamla resurserna i  stovulna stasikomplex... politiker, tro inte att det är ni som bestämmer...

"Det finns många fördelar med en liten skola"

tors 29 mars 2018


Medieakademien har avlämnat sin rapport för 2018 om hur svenska folkets förtroende fördelar sig på olika verksamheter. SVT brukar ta upp detta med en stolthet som inte står någon tupp på en aldrig så liten dynghög efter. Man gläds åt att man ligger i topp. Men i år har jag inte hört något...

En märklighet med rapporten är dock att Google och Facebook listas som medieföretag och jämförs med dessa i fråga om trovärdighet. Google är som alla vet en söktjänst. Facebook är en anslagstavla. Ingen av dem har redaktionellt ansvar. Ska vi tolka klassningen av dem som medier som att ordförande i Medieakademien, bonnierprodukten Emanuel Karlsten, varit med och förberett Bonniers pågående drev mot internetjättarna?

Däremot har inte etablerade nya medier fått vara med, exempelvis Fria Tider, Ledarsidorna, Newsvoice och inte ens den enligt egna uppgifter snabbast växande publikationen i Sverige, Nya Tider. Det känns också som ett aktivt val från Medieakademien, för att inte avslöja hela sanningen...

De som är mest skeptiska till medias trovärdighet är dels den äldsta gruppen, 60-74 år gamla och de yngsta, 16-29 år. Därmed är det svårt att säga att det är generations-bundet, eller har vi en förlorad mellangeneration...

En fråga som jag ofta ställer mig när det gäller MSMs ständigt sjunkande popularitetssiffror är om de gjort en katastrofal felbedömning av kundernas önskemål? Är det verkligen journalistik av typen ”vänt i häcken” som drar läsare och som uppfordrar till seriös samhällsdebatt...

Ann Heberlein har gjort en bra analys av materialet och Öystein Rönne/Torbjörn Sassersson skärskådar just Expressens klappjakt på Google och FB, med frågan vad menar Expressen med högerextrem...

Förtroendet för media sviktar

Byråkratiska knutar av Gordisk art kan tyckas oupplösliga...

Lagar ska vi ju rätta oss efter... det har vi ju kommit överens om, herr Larsson... då blir ju allt så mycket enklare...

Jovars... nog har det gått överstyr för rubriksättare och broschyrmakare men det är ju en bagatell om makthavarna

bryter mot lagen... Gordiska knutar kan nog bara lösas upp med Alexanderhugg... gifta barn är ju olagliga och rysningarna uppstår ju när barnen släpps in i landet...


Jag får rysningar – de har gått helt överstyr

Massiv kritik mot broschyr om att vara gift med barn: "Man tror det är ett skämt"

 

.

Fascism har ju använts som 

kraftuttryck i nysvenskan 

ganska länge nu... vegan-fascist, köttfascist... ni vet... eller USA:s konservativa kristna, det vill säga ”Amerikas fascister”...

 

anna larssonNej, det är inte Sh som hittat på uttrycket lyckofascism, det har Anna gjort men han minns inte vem hon är... från 2008...

Fascism... ett utslitet skällsord som inte längre betyder något...

Fast lyckofascism

passar väl fortfarande in på det nyliberala prisade före detta äkta paret 

Norberg, Nerbrand... 

ett lyckligt par med 

gemensamma barn och

allt och lyckligt skilda dessutom...

Vi måste alla värna demokratin

Alla måste ta ansvar för att värna demokratin

Samma artikel...

En nyliberal pamflettmakare a la Hötorgskonst på löpande bandet...

Socialliberaler som inte förstår att dom

i själva verket är socialdemokrater... dom kämpar som djur för att inte verka vara socialister... men det gör ju socialdemokraterna också...

Tokliberaler brukar Sparreholmarn kalla dom som inte kan skilja på positiva och negativa rättigheter... och positiva och negativa friheter... Rätten till skolskjuts och ett 

Alexanderhugg... förstatliga skolan så är det klart sen...

En globalistisk nyliberal...

En fritänkande libertarian...

En folkpartistisk landsplåga...

En regional boulevardliberal...

En lokal socialliberal-sosse...

Klassresan börjar på skolbussen

Rätten till skolskjuts ska gälla alla. Det tycker Liberalerna i Flen.

ons 28 mars 2018

Efter Andra Världskriget var Sverige och flertalet västländer demokratier, inte bara till namnet utan även de facto. Vi hade fri och lika rösträtt för alla vuxna och vi hade möjlighet att påverka inriktningen av politiken i landet via röstsedeln...

När jag engagerade mig politiskt (Folkpartiet) redan för 60 år sedan, kunde vi välja mellan olika värde-grunder med Högern som stod för en konservativ och nationalistisk, Folkpartiet som stod för en frisinnad och liberal, Bondeförbundet som slog vakt om jordbrukarnas och landsbygdens intressen och Socialdemokraterna som tillsammans med Kommunisterna ville omdana samhället i en socialistisk riktning...

Den stora ideologiska skiljelinjen gick mellan de borgliga partierna som ville ha en marknadsekonomi med fritt företagande och vänsterpartierna som ville socialisera företagen. Det kändes ytterst meningsfullt att gå och rösta i valen och skillnaden mellan värdegrunderna som stod mot varandra var tydlig...

De fria valen i västländerna gav oss ett moraliskt tolkningsföreträde före samhällssystem som inte tillät folkviljan att komma till tals. Kontrasten mot kommunistländerna som tvingades att stänga in sina medborgare bakom järnridån var tydlig...

Parallellt med demokratins framväxt utvecklades ekonomin i västvärlden och vi kunde glädjas åt frukterna av en fantastisk ekonomisk tillväxt. De västliga företagen växte till jättekoncerner som spred sin verksamhet över världen och skaffade sig dominerande positioner på en rad marknader. Företagens, bankernas och deras ägares förmögenheter växte och därmed deras ekonomiska resurser för att även kunna påverka politiken i en för företagen och bankerna gynnsam riktning...

Vid sidan av de politiska partierna växte det fram lobbyorganisationer vars främsta syfte var att driva storföretagens och deras allt förmögnare ägares globala intressen. En fortsatt ekonomisk tillväxt lanserades som politikens överordnade mål, en tillväxt som skulle visa sig öka de stora företagens och bankernas makt ytterligare...

Västvärldens tappade kompass

Det går nog inte att träna bort det det arroganta flinet framför spegeln... men det är ju inte Gustavs fel...

Gustav Fridolin skulle rädda skolan på 100 dagar, enligt en famös debattartikel i Aftonbladet inför valrörelsen 2014. Nu har Fridolin åkt till Ungern för att fixa Sverigebilden på en endaste dag...

Visserligen ska vi vara ärliga med att det var tidningen som bar ansvaret för den där hånade rubriken, och Fridolin ska faktiskt inte turnera runt i Ungern och sprida det sverigepositiva evangeliet utan träffa likasinnade i bland annat det ungerska systerpartiet. Dessutom i egenskap av miljöpartist, inte minster. Men att han åker i detta syfte vittnar ändå om hur nervös regeringen är. Människors verklighetsbild och vindarna inför valrörelsen pinar regeringspartierna som iskall snålblåst en svensk februarimorgon.

Socialdemokraternas jättekliv i repressiv riktning bara de senaste månaderna tyder på en påtaglig nervositet. De är kort sagt livrädda för att trygghets- och integrationsfrågorna ska bana för maktskifte...

På kort tid har finansministern påtalat att framgången för integrationen hänger på hur stort inflödet är (grattis!) och att folk inte bör ge pengar till tiggare. Samtidigt har Socialdemokraterna föreslagit mobilförbud i grundskolan och gått fram med ett förslag om att förbjuda religiösa friskolor och att stoppa extremister vid gränsen. Det förändrade tonläget är synnerligen anmärkningsvärt, och det är mycket tydligt att det är ett försök från S att stoppa Sverigedemokraternas uppgång...

Sverigebild på export

En av de svenska tidningar som självmant tagit på sig ledartröjan i bekämpandet av ”fake news” är Dagens Nyheter. Det är mycket tveksamt om tidningen kan uppvisa det fläckfria rykte som borde kunna krävas av den som på detta vis sätter sig till doms över andra...

Samma oupplysta människor som 

inte kan skilja på muslimer och islamister, kan nog inte heller skilja på semiter (judar) och sionister... medan islamister nöjer sig med kalifat av olika storlek tänker sig sionister Israel som ett nytt hemland för judar i diasporan med makt över hela världen inklusive DN...

 

Advokatbyrån Setterwalls har efter en omfattande opartisk utredning inte kunnat finna att det förekommit några oegentligheter – inga sexuella trakasserier och inga sex-sms. En parallell intern utredning inom Riksdagen har också visat att framförda påståenden om Ahlins ”skräckvälde” saknar täckning...

Det som kvarstår är att DN:s chefredaktör, Peter Wolodarski, trots upprepade krav från en rad olika håll, fortfarande inte har lyckats lägga något på bordet som ens påminner om bevis eller ens indicier till stöd för sina synnerligen grava påståenden...

I radioprogrammet ”Medierna”, sänt den 10 mars, inledde reportern med att konstatera det som borde vara uppenbart – om man torgför sensationella påståenden måste man ha alla rätt. Av den fortsatta diskussionen kring Wolodarskis granskning framgår att DN tycks ha fått det mesta fel. Fram träder i stället en bild av att man gravt har åsidosatt elementära krav på källkritik, och låtit sig nyttjas för en ren häxjakt...

Lex Wolodarski

tis 27 mars 2018
För svenska staten är din personliga integritet inte vatten värd. Storebror inte bara ser dig, han är därtill mer än villig att låta andra veta vad han har sett. Om detta förekommer i stort sett ingen debatt, och inget parti har några som helst ambitioner att ändra på systemet. Av denna anledning bör du bli ytterst misstänksam när politiker plötsligt motiverar lagändringar med omsorg om din personliga integritet...

Miljöpartisten Peter Eriksson är allt sedan sin islamistiske företrädare Mehmet Kaplans avgång inte bara bostads-minister, utan därtill "digitaliseringsminister". Titeln är naturligtvis löjeväckande, eftersom såväl digitaliseringen som de flesta andra tekniska framsteg fortskrider trots politikernas ansträngningar, inte tack vare dem. Inte desto mindre bör man vara vaksam på vad Eriksson faktiskt gör av sitt digitaliseringsfögderi...

Idag lät digitaliseringsministern nämligen meddela att regeringen överväger att lagstifta om såväl inskränkningar av yttrandefriheten som förbud mot nätanonymitet. För detta fick han av de journalister som högtidligt förklarat sig vara såväl maktens granskare som garanten för yttrandefrihet, inte en enda kritisk följdfråga...

Det hela är perverst, men det kanske mest perversa i sammanhanget är hur digitaliseringsministern försöker rättfärdiga sitt krig mot det fria ordet genom att åberopa den personliga integriteten. Som tidigare påpekats är svenskarnas rätt till personlig integritet ett skämt, men det är inte detta Eriksson vill göra någonting åt...

Vad Eriksson vill åstadkomma är att på en och samma gång tränga tillbaka yttrandefriheten och öka politikernas makt över internet. Den som tror att det är omsorg om den personliga integriteten som Eriksson gör detta är naiv, och den som bidrar till att främja samma falska integritetsnarrativ är en repressionens nyttiga idiot...

Peter Eriksson (MP) bedriver krig mot det fria ordet med den personliga integriteten som svepskäl

Det media i sin kamp mot sociala medier inte berättar för er är att de länge själva styr sina verksamheter just med de algoritmer de nu anklagar Facebook och Google för att förstöra för demokratin med... en flitig dam som jobbar med påverkan...

De plattformar jag bedriver påverkan från är framför allt bloggen som ligger här.  Jag har varje månad ca 80 000- 100 000 unika besökare och ca 200 00 sidvisningar, två månader har jag nått upp till 160 000 unika besök.

Jag driver även en borgerlig podcast, www.borgarbrackor.se. Där pratar jag aktuella ämnen, politik etc ur ett borgerlig perspektiv med olika inbjudna gästpoddare. Podden kommer ut med nya avsnitt varannan torsdag. Prenumerera på dem via Itunes, Pocket för Android eller Podcaster för Iphone. Varje avsnitt läggs även upp på hemsidan...

Jag har varit ledarskribent på Dagens Industri, krönikör i Dagens Samhälle och krönikör i Borås tidning. Jag skriver regelbundet debattartiklar i nationell press och medverkar ibland i etermedia, som SVT Opinion...

Vad kan jag göra?

Jag jobbar med frågebaserad påverkan. Vill du veta med hur det går till, kontakta mig. Jag arbetar även icke-publikt. Bland annat som underleverantör till PR-byråer. Jag kan även göra noggrann research kring företag, konkurrenter etc...

Jag arbetar med andra fristående seniora konsulter, jag har juniorer knutna till mig som hjälper till i projekt idag och har därför inga problem att ta även större uppdrag. De jag arbetar med får givetvis kunden godkänna innan projekten inleds...

Rebecca Weidmo Uvell...

Hej media, berätta om era databaser!

Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson, menar att ”vi har varit naiva om den religiösa extremismen”. Alltid är det ”vi”, ”samhället” eller ”Sverige” som har varit naiva. Som om ansvaret i alla lägen är delat. Hon har varit naiv. Hennes parti har varit naivt. Hennes påhejare i media har varit naiva...

Naiviteten har kostat. Nu rustar Sverige upp försvaret igen, men eftersom så mycket har sålts ut behöver det byggas upp igen. Till enorma kostnader. Men naiviteten har även kostat på andra sätt än bara i kronor och ören. Den har gjort Sverige otryggare. Gett oss organiserat tiggeri och människo-handel, mord och barnvåldtäkter på HVB-hem, enorma bekymmer i sjukvården och skolan, medeltida värderingar i stora delar av landets förorter, barnäktenskap, hedersmord och en religiöst grundad könsuppdelning av lågstadiebarn. Naiviteten har kort sagt gett oss ett nytt Sverige...

Det är mycket politikerna har varit naiva om, och det är direkt äcklande att höra dem släta ut ansvaret över hela landet. Ty ansvaret delas inte av alla utan av dem som aktivt bidragit till denna utveckling. Antingen som politiska ledare, journalister utan ryggrad eller väljare som gett grönt ljus i valbåset...

Jag kan inte känna annat än förakt och äckel inför det politiska etablissemang som nu förväntar sig jubel för att de sist av alla föreslår åtgärder på problem de själva orsakat. Skäms...

Om politikens naivitet

En islamist i Social-demokraterna. En islamist i Moderaterna. En islamist i Miljöpartiet. En islamist i Centerpartiet. Och en till och en till. Islamister överallt! Ja, det kallas också, Det Nya Sverige...

Uppriktigt sagt tror inte Sh, än i dag, att svennar vet skillnaden på islam och islamism...

Om man tar emot hundratusentals migranter från islamvärlden, där det finns många islamister, så kommer vi också att få islamister här. Det borde vara självklart. Men tydligen så är etablissemangspolitikerna förvånade över resultatet av sin egen politik. Varför gjorde man inte en ordentlig analys av konsekvenserna innan man bestämde sig för att massinvandring från islamvärlden var en bra idé? Det är ett helt land ni slarvar med...

Islam, muslim, muhammedan, Islamism, islamist... det är inte lätt att hålla isär begreppen för svennar som Annie Lööf...

Islam är en religion som kristendom, judendom, buddhism.

Islamism är en politisk form av islam representerad av till exempel Muslimska brödraskapet, Hizbollah och Islamiska jihad.

Islamist är en anhängare av Islamism.

Muslim är en som bekänner sig till religionen Islam. 

Muhammedan är det samma som muslim. Muslimerna själva ogillar den gamla beteckningen Muhammedan som var vanlig för tjugo, trettio år sedan...

Den så kallade ”humana” politiken har gjort Sverige mindre humant

mån 26 mars 2018


Nu börjar också akademiker kritisera den globalism med öppna gränser som drivits fram av utopiska präglade politiker i väst. Denna globalism fräter sönder våra samhällen. Svaret lyder: mindre globalism, mer nationell demokrati...

Redan för 20 år sedan frågade Harvardprofessorn Dana Rodrik, ”Har globaliseringen gått för långt?” Då ogillades hans kritiska analys av andra akademiker. Idag är hans slutsats att globaliseringen, paradoxalt nog, fräter sönder den nationella sammanhållning som globalisering förutsätter inte lika kontroversiell. Och nu lyssnar – om inte politiska etablissemang och massmedier – så i alla fall andra statsvetare och ekonomer. Svaret på de liberala demokratiernas kris är mindre av globalisering och mer av nationell demokrati...

Intressant blir det när Rodrik summerar, sin nya bok ”Straight Talk on Trade”.

Globaliseringen – åtminstone när den går för långt – är en paradox eftersom den fräter sönder de nationella grundvalar som bär upp den. Den är därtill ingen naturkraft, utan ett val. Eliten – mitten, de policyprofessionella, whatever – fick feeling. Man avreglerade och integrerade. Resultatet är en global ekonomi som ingen kan tygla och en nationell politik som inte längre förmår leverera...

Under sådana omständigheter är det inte så konstigt om folk ruttnar på den liberala demokratin och att populister skördar framgångar, konstaterar Rodrik. Eller att nationalstaten, nyss dödförklarad, får nytt liv. Det är, för övrigt, inget att sörja. Tvärtom. Både ‘någonstansare’ och ‘varsomhelstare’ tjänar på det...

Någonstansarna därför att svaga stater inte förmår uppfylla sina demokratiska förpliktelser. Varsomhelstarna därför att starka stater är globaliseringens stöttepelare. Den liberala demokratins kris är nationalstatens – för mycket av globalisering undergräver dem bägge...

Nationell renässans krävs för att rädda globala ekonomin

 

Likheterna mellan antikens Grekland och nutidens maffiakultur är mycket stora. I båda samhällen är den centrala frågan hur beskydd ska hanteras och organiseras. En slutsats som går att dra av detta är att demokratin som uppstod i Grekland inte var ett utslag av idealism, utan ett pragmatiskt sätt att lösa den ständigt överhängande risken för inbördeskrig...

Omkring år 700 före Kristus uppstår för första gången i världshistorien ett antal medborgarstater, poleis, på olika håll i den grekisktalande världen. Alla tidigare statsbildningar, till exempel Egypten, Kina och Mesopotamien, hade bestått i järnhårda vertikala hierarkier. I medborgarstaterna, vare sig de skulle utveckla sig till oligarkier eller demokratier, delade i stället en relativt stor grupp på den statliga makten... 

De som delade på makten kallades medborgare, politai, och den politiska jämlikheten (isonomia, isokratia) dem emellan utvecklades till en stark ideologi som regerade de grekiska poleis tills de gick under med det makedoniska imperiets expansion på 300-talet före Kristus... 

Mer än något annat i den grekiska världen är det denna medborgarkonstruktion som antas ligga till grund för det vi kallar ”västvärlden”, liksom för grekernas intellektuella explosion som fortfarande är grunden för det vi kallar kunskap. Det kan räcka med att påpeka att filosofen John Stuart Mill (1806-1873) menade att slaget vid Marathon var viktigare för den brittiska historien än slaget vid Hastings...

Demokratin uppstod ur egenintresse


Den som följt våra bloggar och podcaster vet att nästan allt som nu rapporteras i den så kallade face-

bookskandalen är gamla nyheter. Det gäller även Cambridge Analyticas verksamhet. Det som är nytt är reaktionen, inte det som skett. Vilket är intressant i sig. Varför först nu? Varför just nu...

Sedan har vi naturligtvis det ständigt pågående kriget mellan ”gammelmedia” och de nya nätplattformarna om annonsörernas pengar. Finns det en chans att fula ut de nya aktörerna, då kommer medieetablissemanget att ta den. Denna misstanke stärks av att drevet fokuseras på Facebook snarare än på dem som möjligen kan vara skyldiga till övertramp, nämligen Cambridge Analytica...

Därmed inte annat sagt än att all information som folk godtroget och obetänksamt lämnar ifrån sig till nätjättarna på flera sätt kan vara ett integritetsproblem...

Vad vi ser kan mycket väl vara ett försök från EUs sida att lansera något slags allmän internetskatt. Då blir det slut på nätet som något som är fritt, gratis och öppet för alla...

För övrigt är det intressant att betrakta bullret kring Facebook ur perspektivet kampen om makten över informationen. Vilket i förlängningen är en kamp om makten som sådan. I den striden är insatserna oerhört stora och alla metoder tillåtna...

Till sist: Tro inte för ett ögonblick att Cambridge Analytica är den enda ljusskygga aktören i branschen. Det finns många, många fler – både kommersiella och statskontrollerade...

HAX: I skuggan av facebookskandalen


I en färsk studie från Harvard har man funnit ett samband mellan pastöriserad industrimjölk och cancer. Studien är ytterligare ett exempel på hur skolmedicinen varit på fel väg. I studien kommer man fram till ett samband mellan pastöriserad industrimjölk och hormondriven cancer...

Det visar sig att industrijord-brukets i USA vanliga modell för koncentrerad utfordring vid djurfabriker (s.k. CAFO) leder till mjölk med farligt höga halter av östronsulfat, en östrogen som kunnat knytas till testikel-, prostata- och bröstcancer...

Shs hormondrivna cancer... NET... kanske har haft nåt med Shs överdrivna mjölkkonsumtion att göra, det lär han dock aldrig få veta...

Neuroendokrina tumörer, NET, tidigare oftast kallade carcinoider är ett samlingsnamn för en typ av hormonproducerande tumörer som oftast uppstår i mag-tarmkanalen eller lungorna...

Om man tillåter mjölkbönder att sälja kvalitetsmjölk till det högre pris som marknaden är villig att betala, skapar man incitament för dem att förbättra livsförhållandena för korna och avla fram bättre mjölkkor. Men USA:s regering går Big Foods ärende och standardiserar hellre all mjölk och skapar ett system där bönderna fortsätter att producera cancerogen mjölk från sjuka kor för miljontals barn och vuxna...

Så, tänk er för när ni köper mjölk och välj alltid den ekologiska och icke homogeniserade...

Är det nyttigt med mjölk?

sön 25 mars 2018I del 3 av Globalismens konsekvenser med Lars Bern, talar vi om korruptionen bland svenska politiker och medier...

Tekn. dr Lars Bern anser att den främsta orsaken till politikernas bristande intresse för medborgarna beror på att partierna och politikerna inte längre är ekonomiskt beroende av sina medlemmar...

Istället är politikerna alltmer intresserade av de höga arvoden som är kopplade till de politiska uppdragen och som betalas av stat, kommun mm. Eftersom tillsättande av förtroendevalda sker utifrån partiledningarnas önskemål blir lojaliteten med partiledningen avgörande för att få dessa arvoden...

Viktiga personer i partiernas ledningar såsom Fredrik Reinfeldt, Anders Borg eller Erik Åsbrink har efter avslutad partikarriär fått högbetalda uppgifter i globalisternas banker eller andra organisationer där dessa styr. Deras arbetsuppgifter är så oklara och välbetalda att man kan undra om det i själva verket är ersättning för tidigare utförda tjänster när de arbetat som politiker och tjänstemän...

Även medierna har blivit köpta i och med att deras beroende av konsumenterna till stor del har ersatts med ett beroende av medel från myndigheter som betalar med skattepengar. De utgör också propagandaorgan för ägarna som i de flesta fall har globalistiska intressen...

Det som inger ett visst hopp är att Internet har gjort det möjligt för människor att gå förbi de etablerade medierna vilket politiker och globalister tillsammans försöker stoppa bl.a. genom att ändra grundlagen eller tvinga Google att censurera sitt innehåll. Lars Bern tror inte att de kommer lyckas stoppa informationsflödet och de alternativa kanalerna...

https://i.ytimg.com/vi/Db_pKXf9MQ8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBJy7N8cK-v0LWZopMxmKzWoBGFygLördagsintervju 19 Del 3 - Lars Bern om korruptionen bland politiker och medier.

Eftersom vi befinner oss i en utveckling som blir alltmer hotfull, med det USA-ledda NATO:s aggressioner mot Ryssland som ett tydligt påbud om ett planerat tredje världskrig, kan det vara på sin plats att för en stund släppa den sakliga och något eftersläpande samtidsanalysen till förmån för vad andra redan för länge sedan berättat om de kommande händelserna på världsscenen...

Kanske behöver vi lite tröst, ställda inför ett händelseförlopp som vi inte tycks kunna påverka. Vi skall därför ägna oss en stund åt Edgar Cayce, den försynte och kristna profeten som i sina väldokumenterade förutsägelser har haft en träffsäkerhet som imponerar även på den mest inbitne tvivlaren...

Kan du se in i en annan dimension... vilken i så fall... Einsteins fyra kanske med tidsdimensionen eller nån av strängteoretikernas elva... är du måhända en myra som kan betrakta stränglinan underifrån till skillnad från lindansaren som bara kan betrakta linan uppifrån...

Hans eget anspråkslösa liv fick honom att framstå som en enkel bokhållare eller köpman, till skillnad från de flesta amerikanska predikanter idag skiljde ingenting i hans yttre eller leverne honom från vilken alldaglig amerikan som helst. Bortsett då från hans förmåga att se in i en annan dimension...

Till skillnad från historiska profeter, vars sanningshalt man ofta kan ifrågasätta, finns Cayces alla förutsägelser och råd noggrant dokumenterade i realtid och förvaras fortfarande i ett särskilt bibliotek, tillgängligt för forskare. Rent praktiskt gick hans läsningar, ”readings” till så att han med hustruns hjälp försatte sig själv i ett hypnotiskt tillstånd, där han kunde svara på frågor om olika ämnen och personer, vilket samtidigt nedtecknades av hans sekreterare. Genom hypnosen öppnades hans medvetande på ett sätt som vi skall återkomma till...

Ett vykort från framtiden.

En och en halv miljard människor och KKP mot en feministisk utrikespolitik, övergår Shs begränsade bonnförstånd...

Kinas regering begränsas inte ens av landets egna gränser. Behandlingen av Gui Minhai visar att den som inte behagar KKP  lever farligt var personen än befinner sig. En svensk medborgare fördes bort mitt framför ögonen på svenska diplomater...

Familjen Engnell har det kämpigt så det räcker till om den ska vända på utvecklingen i Kina...

Fristad skriver mera... Det smärtar mig att min frus hemland vandrar den här vägen. Att utvecklingen under femton års tid har eskalerat i fel riktning. Vi ska inte utesluta att den diplomatiska strid som nu utspelas mellan Sverige och Kina, och där svenska UD gör rätt i att stå pall när en svensk medborgare fängslats på lösa grunder, kommer påverka svenskars möjligheter att få visum i landet...

Vägen utför

Vad som däremot inte lyst med sin frånvaro under veckan som gått är Expressens drev mot yttrandefriheten. Parollen "KRITIKEN MOT GOOGLE" har blivit "KRITIKEN MOT NÄTJÄTTARNA", och riktas nu, efter att man korsbefruktat sitt tidigare drev med den tämligen orelaterade och från utlandet importerade debatten om Cambridge Analytica, främst mot Facebook...

Ironiskt nog är både Google och Facebook tämligen motbjudande företag. Att vad man nu hudflänger Facebook för lovordades så länge detta bidrog säkra Barack Obama en plats i Vita huset, säger dock väldigt mycket om agendan bakom de krigsrubriker vi nu bevittnar. Vad som gör företagen motbjudande är nämligen inte vad Expressen anklagar dem för, utan tvärtom deras villighet att vara yttrandefrihetshatare och regleringsivrare till lags...

Högerdebattörer blir idag närmast på löpande band både avstängda från Facebook och får sina Youtubeklipp avmonetariserade. Detta eftersom företagen tack vare skrämsel-kampanjer som Expressens, och de hot om regleringar som är politikernas standardsvar på dessa, blivit mer än villiga att gå vänster-extremister som vill tysta sina meningsmotståndare till mötes...

Att Expressen idag opportunt (och först i vad som sannolikt är slutet av drevets livscykel) väljer att lyfta fram IS som exempel på vikten av ett censurerat internet är ett villospår, eftersom det i praktiken snarare är röster som Gad Saad och Jordan B Peterson som drabbas. Denna utveckling förvärras för varje drev som det Expressen nu ägnar sig åt, och för varje gång politikerna i ett utslag av frapperande populism okritiskt stämmer in i kören...

De senaste veckornas nyhetsrapportering har varit en väldigt viktig påminnelse om att media har en agenda, att vad journalister ägnar sig åt inte sällan är renodlad aktivism och att vad som står i tidningarna påfallande ofta är både vilseledande och osant. Den som inte drar någon lärdom av detta utgör en fara för både sig själv och andra...

Två veckor av oförblommerad agenda-journalistik

lör 24 mars 2018

Algoritmerna som styr över Shs läsarskara slog till igen när lördagens innehåll presenterarades... heja Burman & co...

En nyanserad debatt bakom betalväggar... hur ska det gå till...

Burman skriver... Ett samtal fritt från hot och rasism och falska nyheter. Vad är de så rädda för... vilka är de, undrar en annan... Sh alltså...

Burman fajtas kanske med hatarna i gärdsgårdsserien... det passar Ä-kuriren 

som hand i handsken...

Varför är en nyanserad debatt öppen för alla ett hot?

Jörgen Bröms lovade tillgång till gamla artiklar vid  digitaliseringen... vart tog dom vägen... Burman är nog skrajsen för vad man kan hitta där...

Punkband från Eskilstuna fick konstföreningens medlemmar att fly

Punkaren och IT-utvecklaren på Ä-kuriren... bara en sån sak...

Stockholmskan på Karlbergsvägen som Burman köpt för att Ä-kuriren inte har råd med riktiga journalister...

Den som tycker att Ä-kuriren ska gräva i maktens korridorer i stället för i småskolans korridorer blir förstås

utpekad som en onskefull djävul...

Det är en mycket medveten och välplanerad strategi från dom missionerande godhets-apostlarna på Ä-kuriren...

Elever i kamp mot cancer

Skrivare var under antiken  men även i nutidens Flen, ett yrke som omfattade skrivning, särskilt i samhällen med bristfällig läskunnighet...

Dom fantasifulla Flenarna... då går det som det går...

Emma, hon Emma som hade hand om näringslivet i Flen, nätverket Forum Flen... det bidragsgödda...

Det är så det börjar, en successiv tillvänjning av en bidragsunderstödd kommunal tillvaro som sannolikt slutar i riksdagen... så rekryteras vår yppersta maktelit... kolla Lotta Finstorp... stackars Emma...

Moderaterna i Flen motionerar – om idrottsfritids

Spexarna i Flen som gärna flyttar tillbaka gymnasie-skolan...

Av 181 behöriga niondeklassare i Flen har bara 25 elever sökt Prins Wilhelmgymnasiet i första hand, 87 elever har sökt till olika gymnasie-skolor...

Raketforskarna snubblar vidare i samma sliriga spår... drattar på ändan, igen och igen och igen... roliga underhållare för dom som gillar buskis...

Nya satsningar ska locka fler gymnasieelever till Flen

Rolighetsministeriet sammanträder...

representanter från välfärds-industrin och bidragsgödda propagandaministeriet är överens... 

Prostitution betyder ju ursprungligen att sälja sexuella tjänster... men prostitution används också i en mer allmängiltig betydelse... att sälja sin själ till exempel... eller mer konkret, att sälja en personlig förmåga, som egentligen går mot ens egen övertygelse, för penningens skull... ni vet dom där nya yrkena, informatör, kommunikatör, skrivare i all oändlighet, vars enda syfte är att hindra medborgarna från att gräva i historien och ställa ansvariga till svars för alla misstag...

Naturligtvis har statsunderstödda gammedia sin roll i det postmoderna nya Svedala alldeles klart för sig... utan bidrag från välfärds-industrin... inga jobb till den skönmålande välfärdssvansen...

Ä-Kuriren med på ministermöte om näthatet

fre 23 mars 2018

En som har glömt att gräva... Allt mindre fakta och allt fler ”misstankar” och ogrundade spekulationer fyller massmedierna. Inte undra på att publiken flyr. Redaktionerna måste ta sitt förnuft tillfånga och återgå till källkritisk journalistik, annars försvagas en viktig infrastruktur för demokratin – granskningen av makten...

Liknelsen med att kissa på sig är uttjatad, men ändå väldigt pedagogisk. Det kan kännas som en seger just nu, men när medie-konsumenterna, likt i de gamla öststaterna under sovjettiden, lärt sig att massmedierna manipulerar sina nyheter, då har mediehusen förlorat allt. Då är deras artiklar inte mer trovärdiga än Facebook-inlägg av Pelle i Pålträsk...

Journalistik är en viktig institutionell funktion i en demokrati. Men bara om journalistiken granskar makten, är källkritisk och konsekvensneutral. Idag arbetar man tvärtom, man granskar medborgarna åt makten (jakten på ondskefulla opinioner), man avstår medvetet från källkritik och allt nyhetsvärde avgörs av konsekvenserna – gynnar en händelse ”fel” politisk opinion tystas den ner, och tvärtom...

Det är därför mediebranschen är i kris. Man har övergivit allt vad kvalitet heter och reducerat sig till köksbordsjournalistik som vem som helst kan utföra. Och varför då betala något för den...

Det är därför sociala medier mer fått rollen av att granska makthavarna och ge uttryck för de folkliga opinioner som inte kommer till tals i massmedierna. Och det är därför de gamla medierna nu attackerar de social mediernas tekniska plattformar i form av Facebook, YouTube och Google. Man vill trycka tillbaka deras värsta konkurrenter på mediemarknaden...

De gamla medierna har, menar jag, fortfarande chansen att återta sin centrala roll i samhället. Men då måste man lägga av med att publicera konspirationsteorier som saknar grund och hårda fakta. Man måste återgå till att vara konsekvensneutral, det vill säga rapportera nyheter även om det gynnar partier man ogillar. Och framför allt behöver man sätta källkritiken i förgrunden. Om man kokar ner skillnaden mellan seriös media och löst tyckande, är det en redaktion som utför källkritik...

Att kunna åter kunna lita på uppgifter från stora mediaorganisationer vore inte bara en välsignelse, det skulle vara ett stort steg för att säkra ett öppet och demokratiskt – folkstyrt – samhälle...

De mediala konspirationernas förbannelse

Har man passerat 50 tänker man då och då på vilken inskription man vill ha på marmorfrisen ovanför koppardörrarna på det mausoleum man en dag ska vila i. I går fann jag en ny favorit på Expressens debattsida:

"Enbart en keps räcker förstås inte, skolans anpassningssvårigheter är mycket djupare än så."

Man vill trots allt att sentenser av det här slaget både är sanna och en aning överraskande och jag tror att den här meningen uppfyller båda krav. Det enda som oroar mig är om den håller för evigheten...

Det är kampanjledarna bakom något som heter #rörinteminkeps, som formulerat meningen. De vill göra upp med »fördomar om att ett sådant hjälpmedel som kepsen skulle ha med uppfostran att göra«. Den amerikanska sportmössan är tvärtom ett pedagogiskt hjälpmedel i skolan, "en symbol för vikten av stöd och anpassningar, för många med egen erfarenhet av intrycksallergi är den ett viktigt tillgänglighetshjälpmedel"...

"Intrycksallergi" är olika tillstånd som ADHD, autism, eller annat...

Det finns förstås ingen anledning att tvivla på att debattörerna har rätt i sak: drar man ner en keps tillräckligt djupt hjälper det säkert till att stänga ute en mängd störande stimuli, oavsett vilken diagnos man har. Ett alternativ vore förstås att man återgår till den äldre modellen där "intrycksallergin" hanteras genom att läraren tillåts upprätthålla ordning, lugn och ro i klassrummet och eleverna uppmuntras att ägna sig åt sina uppgifter, snarare än åt varandra och sina telefoner. Men är det något mänskligheten borde ha lärt sig vid det här laget, är det att det inte tjänar något till att låta sig förföras av utopier...

Vägen till dagens klassrum har kantats av finurliga läroplaner och ingen kan längre göra dem ogjorda...

Ju mer jag tänker på saken, ju säkrare blir jag på att sentensen kommer att hålla, åtminstone för en svensk publik. Den svenska skolans kris är trots allt evig och vi svenskar har en enastående och tidlös förmåga att fokusera på det perifera när vi ska ta oss an våra problem. Tesen att framtidens bildning hänger på en sportmössa, borde kunna sysselsätta svenska skoldebattörer, åtminstone fram till nästa sekelskifte...

Skolkrisen varar för evigt

Lördagen den 17 mars 2018, tar ledande miljöforskare upp en fråga som inte alls diskuterades i november 2015, nämligen migrationens miljökonsekvenser. Artikeln kan inte ses som ett rasistiskt inlägg för då skulle aldrig SvD ta in den såvida inte ansvarige utgivaren slumrade på sin post...

SvD-artikeln diskuterar tre migrationsnivåer där nivå 1 ger en befolkning på cirka 12 miljoner individer år 2100, nivå 2 cirka 22 miljoner 2100 och nivå 3 cirka 35 miljoner vid samma tid...

Alternativ 1 motsvarar migrationen före år 2000 (25 000 migranter per år), alternativ 2 omkring 100 000 migranter per år och alternativ 3 en migration typisk för 2015, det vill säga omkring 200 000 migranter...

Författarna noterar att alternativ 2 och 3 ger allvarliga negativa miljöeffekter med starkt ökade utsläpp av växthusgaser och motverkar i det sammanhanget den framsynta klimatpolitik som Sverige nu försöker etablera. Vidare innebär befolkningsökningen kraftigt utökad bebyggelse med minskande grönytor i städerna. Bebyggelsen kommer också att ta produktiv åkermark i anspråk och ytterligare reducera landets redan pressade självförsörjningsgrad...

Speciellt, och det är mitt tillägg, så bör man beakta att det ekologiska jordbruket som MP förordar i stort behöver den dubbla åkerarealen. Författarna till artikeln rekommenderar av angivna skäl alternativ 1, det vill säga en migration som Sverige hade före år 2000 eller så där 15 procent av rekordåret 2015 då partiets ledare grät för att detta inte kunde behållas...

Miljöpartiets liksom kanske även centerns skribenter har ju en svaghet för postmodernismen där man inte direkt bekymrar sig om den dubbla italienska bokföringen där kredit och debet skall visa detsamma utan man mer följer sitt hjärta och sin magkänsla eftersom det där med siffror är så himla jobbigt och siffrorna inte tänker på alla hjälplösa stackare...

Man får väl ändå avslutningsvis notera att tiderna verkligen har ändrats. Artikeln om migrationens miljöeffekter knappast hade blivit antagen för publicering i november 2015. Vem vet, kanske man snart får läsa en artikel om de romska tillfällighetsboendena som knappast heller är de mest miljövänliga...

Miljön klarar inte invandringen!

tors 22 mars 2018

En vanlig vanföreställning är att USA med sin enorma krigsmakt och underrättelse-apparat står för försvaret av demokrati och en fri värld. Det är mot den bakgrunden som många tror att vi skulle vara tryggare vid en militärallians med USA genom att vara med i NATO...

Problemet är bara att föreställningen om USA/NATO:s krigsmakt som frihetens försvarare är fullständigt galen. Den här krigsmaskinen används ju inte alls för försvaret av demokrati och frihet...

Den amerikanska maktapparaten med sina uppåt tusen baser och tiotusentals agenter runt om i världen, har vid upprepade tillfällen visat sig vara allt annat än försvarare av demokrati och frihet. Istället är man organiserad för att försvara den styrande hyperförmögna elitens, de globala företagens och bankernas ekonomiska intressen runt hela jorden...

Den rollen övertog man från britterna under 1900-talet. Tidigare hade deras Royal Navy spelat samma roll som försvarare av de rikas utplundring av fattiga länder i kolonierna. Sedan Andra Världskriget har man startat krig som kostat 20 miljoner liv...

Alla mins vi hur CIA i nära samarbete med storföretaget ITT störtade den demokratiska regimen Allende i Chile som hotade ITT:s affärsintressen. Man ersatte den med en hänsynslös militärdiktatur – knappast något försvar för demokrati och frihet...

Kriget mot terrorn som man startade med det iscensatta attentatet mot Word Trade Center i New York år 2001, hade ingenting att göra med att öka den fria världens säkerhet. Terrorismen var inte allt för omfattande då och sedan USA/NATO startat kriget mot terrorismen har den senare ökat med 6500%. Nej, kriget mot terrorn handlade om att skaffa västliga företag och banker en bättre kontroll över strategiskt viktiga naturresurser...

Den brittiska tidningen Independent avslöjade redan för sju år sedan hur mycket starka företagsintressen låg bakom USA:s och Britanniens illegitima anfall på Irak 2003. Den tidigare NATO-chefen Westley Clark har avslöjat hur Pentagon redan 10 dagar efter attentatet 2001 hade färdiga utarbetade planer för en attack på Irak och sex andra oljeländer i Mellanöstern. Detta tyder knappast på att man varit överrumplad av attacken den 11 september 2001. Med alla obesvarade frågor verkar det ha varit ett beställningsjobb...

Globalisternas egen krigsmaskin

Det finns få brott som är så fasansfulla att föreställa sig, och inte minst bli utsatt för, som en gruppvåldtäkt. Ett antal pojkar eller män tar sig med kraft av sin numerära och fysiska överlägsenhet rätten att tvinga sig på en ensam kvinna. Detta är själva  antitesen till hur vanligt funtade män är uppfostrade att behandla kvinnor...

Så passande då att Expressen har ett reportage om ett antal gruppvåldtäktsfall...

Det är flera saker som är slående i reportaget. Dels vilka ynkliga straff flera dömda har fått, dels att en person undkommit rättvisan då åklagaren valt att inte häkta honom (!) varefter han såklart avvikit. Och slutligen den uppenbara gemensamma nämnaren: utländskt ursprung. 40 av 43 dömda i gruppvåldtäktsmål är födda utomlands eller har utländska föräldrar...

Någon kommenterar... under krigiska omständigheter förekommer ofta våldtäkter, inte alltid på grund av sexualitet, utan för att förnedra motståndaren, framförallt mannen under parollen ”Titta din hund – Du kan inte ens försvara din kvinna... vilken skit du är”...

Den som drabbas värst är naturligtvis kvinnan – som i vissa kulturer då närmast blir paria som våldtagen...

Och här får man säga att feministerna har lyckats i Sverige. Den Svenske mannen är nu mer så pacificerad och feg att han förblir overksam när kvinnor angrips på offentlig plats. Skulle en man ingripa är han troligtvis Polack eller liknande...

Det verkar faktiskt vara mer krut i ”gamla kärringar” än i den Svenske mannen,
åtminstone om man skall döma av polisutredningar av hatbrott.
Tino Sanandaji sa träffande: ”På 1600-talet intog svenskarna Moskva och Prag, idag klarar man inte ens av en 17-årig biltjuv”...

”Du gamla, Du fria” har numer degenererat till ”Den gamle på dekis”
Eller så är jag bara missmodig…

Våldtäktsmännens frizon

När maten börjar jäsa och går upp i matstrupen där den inte ska vara kan det få förödande konsekvenser...

Att ha för mycket magsyra är inte så vanligt. Det är tvärtom en brist på magsyra som bidrar till halsbränna och andra magbesvär eftersom den är så viktig för att matsmältningen ska fungera...

De flesta med magproblem har för lite rätt syra och då blir det fel hela vägen. Kasta i sig maten och tugga dåligt på det sen så är det kört. Satsa på att bygga upp syran istället och tagga ner...

Matsmältningen är a och o! Fungerar den inte... hur ska då organen i kroppen orka ta hand om den illa tuggade massan! Alla ska hjälpas åt i systemet. Man kan inte lämna över allt till körtlarna i magen. De kommer att strejka. Använd saliven vid tuggningen! Det är inte bara spott! Det är 100 procent återbruk av den kemiska fabriken! Ditt Eget Ekosystem! Det enda som kan frälsa dig...

Har du ont i magen? Tror du att en loska bara är spott

ons 21 mars 2018

Någon kommenterar... under större delen av ett decennium har USA, Storbritannien och EU genomfört en kampanj för att undergräva och störta den ryska regeringen och i synnerhet att avskaffa president Putin. Den senaste västerländska propagandakampanjen lanserades av "May Be or 

May be not" Storbritanniens regeringsminister Theresa May... Margot och Boris hetsar i samverkan...

Britterna har hävdat att ryska hemliga agenter samarbetade för att förgifta en före detta rysk dubbel-agent och hans dotter i England. Inga bevis har någonsin presenterats. Istället utvisade Storbritannien ryska diplomater och krävde hårda sanktioner, för att öka spänningarna. Britannien och dess amerikanska och EU-beskyddare rör sig mot en militär uppbyggnad...


Tror de amerikanska och europeiska ekonomiska eliterna att det är möjligt att provocera en ekonomisk kris och att president Putins regering försvinner? Vad är det strategiska målet för västerländska politiker? Varför har det brittiska regimen tagit ledningen i den anti-ryska korståget via falska förgiftnings anklagelser vid denna tidpunkt...

Under 1990-talet, sänkte USA Ryssland och reducerade det till en vasallstat. Den västerländska eliten plundrade den ryska ekonomin, rånade och tvättade hundratals miljarder dollar. Wall Street och City of London-bankerna och utländska skatteparadis var de främsta mottagarna. USA och tog kontroll över den ryska valprocessen och säkrade det bedrägliga ”valet” av Jeltsin och flyttade sina väpnade styrkor till Rysslands gränser...

Med valet av Putin som president har Ryssland återtagit sin suveränitet, återhämtat ekonomin, sina väpnade styrkor- och vetenskapliga institut byggdes och förstärktes. Fattigdom minskades kraftigt och västerländska backstage-kapitalister var bundna, fängslade eller flydde, mest till Britannien och USA...


Rysslands historiska återhämtning under president Putin och dess gradvisa internationella inflytande splittrade amerikanska planer på att styra över unipolär värld. Rysslands återhämtning och kontroll av sina ekonomiska resurser minskade USA:s dominans, särskilt av olje- och gasfält. När Ryssland konsoliderade sin suveränitet och avancerade ekonomiskt, socialt, politiskt och militärt, ökade västvärlden sin fientlighet i ett försök att återföra Ryssland till de mörka åldrarna på 1990-talet...

Margot Wallströms hets mot Ryssland en skamlig och farlig politik för Sverige

Den svenska naiva politiken att söka skydd mot en växande rysk militärmakt hos USA/NATO har gått upp i rök. USA kan inte skydda oss i händelse av en väpnad konflikt med Ryssland. Tvärtom är det så att vårt flirtande med USA/NATO kraftigt ökar risken för Sverige att bli angripet i händelse av ett krig med Ryssland inblandat...

Rent skrattretande är att USA:s militärindustriella komplex lyckats lura de svenska politikerna och generalerna att köpa ett antikt amerikanskt luftvärnssystem som heter Patriot. USA har själva slutat använda systemet, eftersom de vet att det är chanslöst mot ryska vapensystem, så jag undrar vad lilla Sverige skall ha det till...

Det klokaste Sverige kan göra är att återgå till vår framgångsrika alliansfria politik, att samarbeta med det långt klokare Finland och att återställa vår förmåga att försvara svenskt territorium mot oönskade inkräktare...

PM skriver att det avgörande för den demokratiska världen ändå är att den stora demokratin är den ledande militärmakten. Jag hoppas ni ser hur naivt det resonemanget är. Därtill är det en myt att USA är en demokrati, t.o.m. förre presidenten Carter har nyligen konstaterat detta och hävdar med all rätt att USA är en oligarki. Sannolikt är Ryssland minst lika demokratiskt som USA...

Den pågående intensiva antiryska kampanjen och alla False Flags drivs av den styrande angloamerikanska eliten som vill knäcka Ryssland, så att deras globala företag åter kan komma åt Rysslands enorma naturrikedomar. På 90-talet under Jeltsintiden hade man chansen, men sumpade den genom en girig hänsynslös rövarmentalitet som återuppväckte den ryska björnen och bar fram Putin till makten. Att nu försöka störta Putinregimen med dess massiva folkliga stöd är dömt att misslyckas som valet visat. Hatpolitiken ökar bara risken för en total militär konfrontation. Jag har väldigt svår att förstå den entusiasm med vilken Sveriges politiker deltar i detta farliga maktspel...

Vi har inget att vinna och allt att förlora...

NATO kan inte skydda oss mot Rysslands växande makt

Det talas mycket om Nya Sidenvägen. Om man kan frakta varor på tåg från Kina till Europa är mycket vunnet. Ett nyckelland i samman-hanget är givetvis Kazakstan. Men det är svårt att komma hela vägen till Europa utan att passera antingen Ryssland eller Iran och Turkiet. Kanske är det skälet till att entusiasmen för den nya Sidenvägen är aningen mer dämpad än den borde vara. Kina går all in - från europeiska rysshatares sida råder viss skepsis...

Den nya Sidenvägen kortar transporttiden från Kina till Tyskland med två veckor. Även om det är något dyrare att frakta varor med tåg än med båt blir tidsvinsten betydande - så Nya Sidenvägen lär bli konkurrenskraftig...

Den södra rutten ter sig ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv mer tilltalande. Men samtidigt - sett ur ett skandinaviskt perspektiv - är den norra rutten, genom Ryssland, betydligt kortare...

Återstår att se om de kinesiska visionerna kan förverkligas. Det finns många aspekter som det måste tas hänsyn till. Geopolitiska, ekonomiska och säkerhetspolitiska. Men potentialen är gigantisk, det är inte bara Kina utan även Indien och Sydkorea som kan knytas ihop med Europa via den nya Sidenvägen...

Det finns nog alla skäl att vara kompis med Putin och ryska folket... eller hur Voronov med flera...

Nya Sidenvägen går genom Ryssland eller Turkiet

Fortsättning