Medborgarns småhus 

 

 

 

För glädjespridare finns inga moraliska gränser...

263 etniska flenare har flyttat... nåja, det kan ju finnas några oetniska flenare som också...

 

Fast hur många oetniska flenare som inte trivts i Flen får vi inte veta av Äckel-Kuriren...

 

 

414 inflyttade till Flen från utlandet minus uppskattningsvis 14 utlandssvenskar ger 400 inflyttade utlänningar. 400 utlänningar minus överskottet 137 ger 263 svenskar som flyttat från Flen...

 

 

 

 

 

Befolkningsökningen under förra året...

 

 

 

 

 

mån 10 mars 2014

 

 

 

 

Spring i benen möjligen...

På efternatten/morgonen släpper febern lite...

 

En språklös rond, förståelsen mellan patient och inhyrda läkare är noll...

 

Medborgarn behärskar inte dumspråket...

Inte ens med tolkhjälp av en etnisk svensk

AT-läkare...

 

 

Har man en långt utvecklad urinvägsinfektion, kanske på gränsen till blodförgiftning krävs ett nyanserat språk fullt med nyanser av grått...  

 

 

 

 

 

Nåt jävla språk måste vi väl ha...

Som inte bara är mummel i skägg...

 

På AVA i E-tuna finns inget gemensamt språk...

 

 

Miniatyrbild

 

 

Peps Persson - Djupt i mitt trötta hjärta

 

 

 

 

 

 

 

sön 9 mars 2014

 

 

 

 

Medborgarn tillägnar låten akut-läkare som inget ser... 

 

 

Hur är arbetsstrategin på akuten då... Personnumret säger ju allt, så är det väl...

 

En datavan sjuksyrra springer och kollar om patienten är stamkund på sjukhuset, eller...

 

Syrran skummar snabbt över patientjournalen för att kolla vilken figur som sökt hjälp...

 

 

Så går det inte till som ni säkert vet, patientjournaler läses i bästa fall av den utskrivande läkaren en vecka senare  

 

 

 

 

Miniatyrbild

 

 

Peps Persson - En del och andra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medborgarn blev naturligtvis inlagd...

 

Efter 14 timmars sjukförhör släpptes medborgarn från akuten...

 

...mot löfte att aldrig kalla urinvägsinfektionen för blodförgiftning eller hur det var...

 

Efter nattlig syrgas och förstärkt penicilin hade åtminstone hostan avtagit en smula på förmiddan...

 

 

Många blodprover senare och övergång till droppenicillin...

Lever- och njurvärden är på tok för höga, hjärtat slår i en konstig sambatakt, lite hjärtflimmer och en puls som hoppar kråka... allt oerhört naturligt och förståeligt om man har urinvägsinfektion eller allra helst om den utvecklats till blodförgiftning... 

 

 

 

 

 

lör 8 mars 2014

 

 

 

 

 

 

På akuten i E-tuna från 12.00 till 02.00, många timmar i dimman... 

Blev varnad för blodförgiftning innan färden till akuten...

 

Klockrena symptom på blodförgiftning, tyckte Medborgarn... Det tyckte inte akutläkarna...

 

Togs emot av en kirurg som följde arbetet från början... Hon klämde på magen...

 

 

Sedan flyttades Medborgarn till korridoren på medicinsidan...

 

Sedan klämde en medicinare på magen...

 

Sedan kom en ny kirurg, som klämde på magen...

 

Sedan kom en ny medicinare, som klämde på magen...

 

Sedan kom en ny kirurg, som klämde på magen...

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleksnes och ofantliga sekten på fyllan, förhören är dom samma... 

Oavsett vad det gäller, översittarperspektivet är heligt för en ofantlig sekterist...

 

Fast det biter inte på Fleksnes förstås...

 

Inte på Medborgarn heller när man tänker efter...

 

 

Miniatyrbild

 

 

Fleksnes på fyllan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Medborgarn ställdes bara fel frågor, nästan i alla fall... 

Oavsett vad det gäller, översittarperspektivet är heligt för en ofantlig sekterist

 

 

 

Rätt frågor ska göra att blodförgiftning kan upptäckas tidigt -

 

 

 

 

 

Blodförgiftning

 

Allmänt

 

 

 

 

Blodförgiftning är en allvarlig men ovanlig infektion som innebär att bakterier har kommit in i blodet. Kroppen försvarar sig då genom att starta en inflammation som i sin tur kan göra att man blir svårt sjuk.

 

Man kan få blodförgiftning om bakterier kommer in i blodet via till exempel urinvägarna, huden eller lungorna. Bakterier kan även samlas vid främmande material som har opererats in i kroppen, till exempel ledproteser eller konstgjorda hjärtklaffar och därifrån spridas till blodet.immunförsvar kan man lättare få blodförgiftning.

 

Blodförgiftning kommer ofta mycket snabbt, ibland på några timmar, och kan vara livshotande. Man behandlas på sjukhus och de flesta som får behandling blir bra igen.

 

Många tror att röda strimmor på huden från ett sår kan vara tecken på blodförgiftning, men dessa orsakas av en irritation i blod- och lymfkärl.

 

Symtom

 

Vanligen kommer symtomen på blodförgiftning snabbt och inkluderar

 

 

hög feber

frossa

andnöd

hjärtklappning

pulsen varierar stort

slöhet och förvirring

magont och diarréer

hudutslag

hosta

 

 

 

 

 

Behandling

 

Om man får blodförgiftning behöver man ofta vårdas på sjukhus i flera veckor. Man får bland annat syrgas och höga doser av antibiotika och andra läkemedel via sprutor eller dropp. När infektionen har dämpats behöver man inte sprutor längre, man kan då behöva fortsätta med läkemedlen som tabletter.

 

Ofta behöver man vara sjukskriven ytterligare några veckor när man har kommit hem.

 

 

 

När ska man söka vård

 

Om man misstänker att man har blodförgiftning ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd, om vart man ska vända sig

 

 

                            

 

fre 7 mars 2014

 

 

 

 

Klassiskt liberala tankar från den goda medborgaren... 

Blanda inte ihopa medborgarnas liberalism med politikernas tokliberalism...

 

 

Klassiskt liberala tankar 1

 

 

 

 

 

tors 6 mars 2014

 

 

 

 

Femton år med en döende industri i Flen... lomhörda parasiter...

Förbannade dyngspridare och dårhushjon...

 

 

Har Flens Kommun gjort något för att anpassa sig till ett postindustriellt samhälle...

 

Icke då, Quislingarna gör allt för för att bevara statarsamhället och feodalstrukturen i Flen...

 

 

Allt fler industriföretag har utländska ägare. Helt osentimentalt flyttar de fabriker till andra länder och lämnar gamla svenska bruksorter åt sitt öde...

 

 

Det var då på 1990-talet som den här utvecklingen började och den kommer rent krasst bara att fortsätta...

 

 

 

Därför försvinner industrijobben

 

 

 

 

Se upp för vargen, Quislingar...

Fårket får inte bli vargar... I ett feodal-strukturellt samhälle måste fårket förnyas...

 

Inget passar väl bättre då än att förstärka fårket med hjälplösa flyktingar...

 

Oavsett skäl, humaniska eller ekonomiska så passar det Quislingarna som handsken...

 

Det menlösa statarfårket har vuxit till sig... 

 

 

Svenska folket anses av den politiska överheten i huvudsak bestå av svaga grupper. Överheten betraktar sig själv som medborgarnas herde och medborgarna som får. De medborgare som till äventyrs inte är får är i stället vargar.

 

Medborgarna själva har en annan uppfattning.

Det finns goda historiska förklaringar till denna uppfattning. Överhetens människosyn är till stor del hämtad från den tidiga industrikapitalismen.

 

Folkhemmets ädlaste ambition var att göra medborgarna kunniga, kompetenta och förmögna att ta ansvar. Folkhemmet har lyckats. Den gamla människosynen är förlegad.

 

Paradoxalt nog håller politikerna kvar vid den förlegade människosynen. Denna reaktionära hållning, som saknar förankring hos medborgarna, är ett stort problem.

Det är dags att byta uppfattning om medborgarna.

 

Nyhumanismens människosyn är lösningen. Den innebär att varje individ kan ta ett stort ansvar för sig själv och för samhället.

 

Medborgarna får en uppsättning nya skyldigheter. Dessa skyldigheter artikuleras i ”Deklarationen om de medborgerliga skyldigheterna”.

 

 

Metafåren i Flen

 

 

Metafårens andvändning i Flen

 

 

 

 

ons 5 mars 2014

 

 

 

 

 

Fördumningsstrategen skriver fördumningslappar...

Fördumningsstrategen tillika korporations-strategen letar bundsförvanter...

 

...bland statarfårket och feodalfårket framför allt... fårket är folk med fårskallar men det visste ni väl...

 

 

 

Kommunen mitt i Sörmland är en själlös administrativ ångestcentral!

Katastrofala strateger vill göra småorterna Mitt i Sörmland till själlösa flenare!

 

Småorternas själsliga identiteter har uppstått i symbios med de stora markägarna och slotten! Vi är olika, djupt in i själen! Låt oss bejaka olikheterna och förstärka våra olika förmågor!

 

"Flenarna" har för Medborgarn blivit synonymt med ångestcentralens galenskapare! Det är naturligtvis djupt orättvist mot Flens vanliga medborgare!

 

 

 

 

 

En utsocknes främmande inkräktare...

En ockupant och hennes fördumningslappar...

 

 

 

"Från kommunens verksamhetsstrateger har jag fått två högar med lappar med kloka råd och deras syn på mina viktigaste uppgifter när jag tillträdde tjänsten som

kommunchef.

 

Det viktigaste tyckte strategerna var att ha ett strategiskt perspektiv och se till VI-et. Att vi upplever oss som EN organisation och EN kommun som har samsyn och inte kommer med olika budskap. Att vi samverkar internt

skapa förtroende och utvecklar en lärande organisation. Att tydliggöra Vad och Hur-frågor tillsammans med politiken ochfokusera på kommunens utveckling."

 

 

 

 

 

tis 4 mars 2014

 

 

 

 

Störda makthavare i Flen!

Det är enkelt för dom som kan!

Det är invecklat för dom som inte kan!

 

De invecklingsstörda...

 

 

 

Detta är tillvarons teoretiker, människor som lyckas konstra till från början enkla och okomplicerade situationer. Säg till dem att du älskar dem och de frågar: ”Hurdå?”. Säg att du hade trevligt på festen och de vill gärna veta vad du menar

med ”trevligt”. Ett av deras motton är att ingenting är vad det synes vara och att de genast ska ta reda på vad det egentligen är. Helst genom en serie invecklade tankeoperationer.

 

 

Ortsutveckling, ett projekt för de invecklings-störda utvecklingsstörda...

 

 

 

 

clip_image001332332

Ge dem en enkel uppgift, vilken som helst och de uppfinner genast intrikata och komplicerade system för att genomföra den. Systemen är antingen överdrivna eller direkt hopplösa och ofunktionella. Gärna med en massa, massa detaljer. Därför är kan det vara rent helvetiskt att ge sig in i t.ex. ett projekt tillsammans med en invecklingsstörd person. Fast faktum är att det också kan vara komplicerat att göra enkla saker med dem, som att handla mat eller planere en utflykt.
Den invecklingsstörde är nämligen inte nödvändigtvis i första hand intresserad av resultatet. Det viktiga är att man verkligen anstränger sig. Och ska man anstränga sig får det inte vara för enkelt.

 

 

 

 

Putte Potin och Ryssland...

En riktig pajsare med huvet på skaft...

 

En smart liten farbror som tänjer på sanningen men bara lite lagom...

 

Och Ryssland är så stort så stort... jösses vad rikt, inte behöver dom Ukraina...

 

 

 

Ryssland i vår tid

 

 

 

Putin: Janukovytj-regimen korrupt, förstår Maidanprotesterna

 

 

”Så kan Putin snabbt manövrera ut USA”

 

 

 

 

 

mån 3 mars 2014

 

 

 

 

Från Wiseman’s Wisdoms, ett militärproffs...

Medborgarn, ett pensionerat halvmilitärproffs som inte ens försöker förstå det svenska försvaret längre...

 

Men Medborgarn var ju ingen stridskuk... han nöjde sig med att bygga broar och färjor...

 

Under Mbs aktiva tid gick det att förstå det svenska försvaret... lätt som en plätt...

 

 

Försvara sig mot ryska landstigningar till exempel i Dalarna... Medborgarns krigsuppgift var att försvåra för ryssarna att röra sig i nord-sydlig riktning genom att spränga fasta broförbindelser över Dalälven... Och ersätta dessa med mobila militärbroar och färjor... minera vägar och spränga vägtrummor...

 

Nu är naturligtvis verksamheten vid Dalälven avvecklad för länge sedan...

 

 

 

Politikerna har struntat i signalerna från Ryssland

 

 

 

 

 

 

Från flummigt vänsterhåll...

 

"Hela den här uppflammande nationalismen, jag är på nåt sätt...förvånad...

 

 

..."Förutom att jag blir rädd. Växte upp med föreställningen att nationalism var nånting utdöende och fånigt"...

 

 

Ukraina: Människors rätt att välja sin framtid

 

 

Brutala ryssar och blåögda svenskar

 

 

 

 

 

 

 

Från Cornu... fränt och sakligt...

 

"Nyttiga idioter och den ryska propagandaapparaten påstår att Ukrainas parlament tagits över av nazister".

 

 

 

 

Krimkrisen: Öppen tråd

 

 

Den nyckfulla stridshingsten Reinfeldt och den svenska oljeimporten

 

 

 

Krimkrisen: Avgörandets dag

 

 

 

 

Tyst om Ukrainas nya regering...

 

Det är som om vi inte vill veta att det ondas fiender inte är så speciellt goda...

 

 

 

Högerextremistiska Svobodas framgång i Ukraina: Vice premiärminister, försvarsminister och riksåklagare

 

 

 

 

 

Under de tre månaderna av demonstrationer i Kiev...

 

 

... har USA och EU blandat sig i Ukrainas interna angelägenheter precis lika mycket...

 

... som Ryssland med den viktiga skillnaden att de jobbat mer med moroten än med piskan.

                     

 

 

 

Då en utslagen spillra – i dag kan ingen stoppa Ryssland

 

 

 

 

 

sön 2 mars 2014

 

 

 

 

Speglingen av omvärlden har gått i stå...

Medborgarns spaningar har drabbats av kramp...

 

Att driva gäck med sveriges och flens pluttefikationer känns så jävla fjuttigt...

 

 

 

 

 

 

lör 1 mars 2014

 

 

 

 

Så tokigt det kan bli ett valår... 

Populistiska tokerbjudanden till medelklassen... 

 

 

 

 

 

Lagrådet sågar Attefallshuset

 

 

 

Planlösning med 2 st 3040x3040

 

 

 

 

Förutsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ska sanningen fram och det ska den... så blev Mb anfallen igår... 

Eller åtminstone hans dator... det händer ju lite nu och då...

 

Men i går kväll svartnade det framför Medborgarns ögon...

 

Elaka främmande krafter gör vad dom kan för att mörklägga det fria ordet...

 

 

Nåja, det ljusnade igen under dagen efter lite pillande med datorn men utan kopior på lösa pinnar vet man aldrig...   

 

 

Fortsättning