Musiksidan... grottar inte ner sig i musikdefinitioner...

Musiksidan inledning

Musiksidan index

Sparreholmarn delar upp musik på detta sätt... musik för folket och musik för nördar...

Nörd kommer från engelskans slangord nerd och är en stereotyp benämning på en person som har ett fixerat intresse eller intresseområde...

Wikipedia delar upp musik på detta sätt... (Sh:s kommentar)

Folkmusik ... (hantverksmusik)

Populärmusik ... (industrimusik)

Konstmusik ... (elitmusik)

Folkmusik är musik som uppstått och förts vidare inom allmogen och särskilt på landsbygden. Man brukar ställa folkmusiken i motsats till konstmusik och populärmusik...

Contemporary folk music...

och/eller American folk music revival... och British folk revival...

Det finns ju rätt mycket att välja på... det är klart... om det har funnits

någon Swedish folk revival är väl mera tveksamt... kanske lite då...

Contemporary folk music refers to a wide variety of genres that emerged in the early 20th century which were associated with traditional folk music...

The American folk music revival was a phenomenon in the United States that began during the 1940s and peaked in popularity in the mid-1960s. Its roots went...

Contemporary = samtida, nutida...

Revival = pånyttfödelse, återkomst...

Contemporary folk music

American folk music revival