Sveriges tredje sämsta skolchef från Vingåker till Flen... Ett naturligt steg...

Vingåker är tredje sämsta skolkommun i landet...

tors 20 nov 2014

Fascismen är en vänster-rörelse... en påminnelse...

Fascismen uppfanns och spreds inte av människor ur den yttersta högern...

 

Fascismen uppfanns och spreds av kommunister, socialister och syndikalister. Fascism av gammal modell är inte en ideologi som bygger på ultrakonservativa värderingar och reaktionära högerideal...

Fascismen är i själva verket ett hopkok av kommunistiska, socialistiska, syndikalistiska och i viss mån anarkistiska idéer. Sedan spelar det ingen roll att dagens socialister, kommunister och anarkister kallar allt som dom ogillar för “Fascism”...

"Puff" the magic SD... och så finns dom inte mer...

Nej faen Hakelius... det finns tre strategier att hantera invandrare och flyktingar på...

Integrationen av SD är ett mogenhetstest

Alla inser förstås att den här idén att sätta Sverigedemokraterna i karantän kommer att spricka ...

Förbannade godhets-apostlar...

Nån jävla ordning får det väl vara på integrationen...

 

 

Det finns grovt sett tre olika sätt för en stat att närma sig invandrare och deras kulturer:

 


Monokultur vill vi inte ha, visst medborgare!

 

Total assimilering alltså!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smältdegeln, the american style, kanske det!

 

En jävla integrerad meltingpot alltså!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mångkultur, var och en på sitt håll, kanske det! 

 

Segregation och parallella samhällen alltså!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citat från Wikipedia... neutral information...

...så långt som det är rimligt att beskriva fakta... vad är populism...

Om vi överger fakta för gissningar, då har vi inget att hålla oss till...

Frihetsportalen varnade för bristande kunskapsredovisning i går...

Utrotningshotad kunskap

Populism, populus = "folk"... politisk rörelse som vädjar till "folket" och "sunt förnuft" samt angriper en politisk eller social elit, ofta utan grund i en specifik ideologi...

Högerpopulism

Vänsterpopulism

Agrarpopulism

Partier i Norge och Sverige, Fremskrittspartiet respektive Sverigedemokraterna, har blandat höger- och vänsterpopulism...

Medborgarn menar att Sverigedemokraterna även använder sig av agrarpopulism... eller hur medborgare...

Demoskops bild av SD stämmer överens med Medborgarns...

SD... från vänsterpopulism till agrar-populism till högerpopulism kanske...

SD... från "början" desillusionerarade yngre sossar i småorter som till exempel Sparreholm...

Ombudssamhällets partivalda har blivit desperata "hatare" i tron att SD-karantän hjälper...

Den traditionella SD-väljaren har beskrivits som en yngre, lågutbildad man med skral inkomst och svag arbetsmarknadsförankring som bor i en småstad eller på landsbygden. Även i dag ser man, med undantag för åldersfaktorn, fortfarande en över-representation av sverigedemokratiska partisympatier i dessa grupper.

Men dessa väljare utgör däremot inte basen i den dramatiska ökning som SD gjorde under valet 2014. De nytillkomna väljarna ser annorlunda ut.

Tidigare moderater är basen i SD:s nya väljarkår

ons 19 nov 2014

Sverige och Flens förfall och Romarrikets fall...

Nog faen finns det gemensamma nämnare... förutom religionerna alltså...

När ofantliga sekten blir så jävla inkompetent och korporativ så skiter till

slut medborgarna i byråkraterna...

I glesbygden kan ingen höra dig skrika

Den 25-årige mannen låg och sov när han plötsligt blev uppringd av polisen som bad ...

Landstingschefer misstänks för brott

Sex toppchefer i landstinget har delgivits misstanke om brott. De misstänks för att ha medverkat till ett olagligt uttag av övertid bland en grupp ...

Vad var det Medborgarn har sagt hela tiden...

Flen och andra kommuner är åt hellvitte för inkompetenta för att ha en egen kommunikationsagenda...

Samråd till döds med gammelmedia...

Svenska myndigheter anpassar sig till mediernas spelregler ...

Svenska myndigheter anpassar på olika sätt sin verksamhet till mediernas ...

Det finns inga svenskar...

...häpp i konkarongen...

Vad är det mångkulturfascisterna brukar säga... det har aldrig funnits några riktiga svenskar...

Studie: Svenskar nära släkt med ur-europén

Större likheter än med fransmän och tyskar.

Miljöaktivister i Flen som ett

makabert samhällshot...

Det är aktivisternas sätt att handskas med vetenskap och sanning som väcker motstånd...

Om vi överger fakta för gissningar, då har vi inget att hålla oss till...

Utrotningshotad kunskap

Vad har dom varit och vad är dom egentligen...

Att dom är populister står väl alldeles klart... men vilken sort...

Och dom andra som man gärna blandar ihopa med populisterna...

Opportunisterna, pragmatisterna, schauvinisterna, etnopluralisterna...

Tidigare moderater är basen i SD:s nya väljarkår

Bilden av Sverigedemokraternas väljare stämmer inte längre. I valet 2014 kom majoriteten av de nya SD-rösterna från tidigare moderater.

tis 18 nov 2014

Varning för glädjebetyg med ny skolchef i Flen...

En elev är lika med en påse pengar, och förlorar man en elev förlorar man en påse pengar.

Nya chefstjänstemän vill alltid sätta sina fotavtryck i verksamheten...

"Det är ett brott att utsätta lärare för påtryckningar men vi får väldigt lite stöd när det händer"...

Pressen på glädjebetyg blev droppen

Efter tio år som gymnasielärare fick Lotta Sjöberg nog, och slutade. I boken ”Uppdrag ...

Oundvikligt med glädje-betyg i Flen...

Eller är det kanske första lagen..."en arbetsuppgift kommer att ta exakt den tid som är avsatt för ändamålet"...

Detta innebär att alla former av projekt, men även samhället i stort, kommer svälla upp och förbruka alla resurser som erbjuds...

När resurserna i Flen är slut och Fläsk-Fia har åkt hem återstår bara glädjebetyg... 

  ​

Så undviker du Parkinsons andra lag

Jösses va döa dom är... och

orsakerna till det Romerska rikets fall...

En enorm mängd teorier har genom åren lagts fram beträffande orsakerna till kollapsen...

Så jävla långsökt att jämföra Romerska rikets fall med socialdemokraternas fall... men Medborgarn gillar ju...

...att jämföra det lilla med det stora... intuitionen den pålitliga säger något...

Forskningen försvåras av att det finns få tillförlitliga historiska författare som beskriver skeendet vilket gör det svårt att bekräfta eller avfärda olika teorier. En välkänd klassiker är boken Romerska rikets nedgång och fall av Edward Gibbon...

...som ansåg att kristendomen var en viktig orsak men detta är idag ingen populär teori...

I en tid av decentralistiska, antibyråkratiska strömningar bland breda befolkningsskikt – kommer pampen, ombudsmannen, den typiska socialdemokratiska funktionären i skottgluggen...

Utan ideologiska diskussioner dör socialdemokratin!

Pamp- och ombuds-diktaturen stryper Flen...

Unga svärmiska utmanare till pamp- och ombudsdiktaturen finns naturligtvis inte i Flen...

Den rationalism och framtidstro som Branting omfattade är något helt annat än den politik byggd på konspirationer (vinstintresse som lurendrejeri) och rädsla för förnyelse som dominerar dagens S-företrädare... 

Den antiintellektualism som präglar Socialdemokratin idag skulle nog Branting känna sig främmande inför...

Branting var besvärad av kritiken från vänster. De unga utmanarnas svärmiska civilisationskritik och övermänniskoidéer stod i opposition till hans vetenskapstro, utvecklingsoptimism, rationalism och positivism...

Branting respekterade näringslivet

mån 17 nov 2014

Svågerkapitalismen- korporativismen härskar...

Samverkan till döds i alla läger...

En funktion av ett politiskt system som hellre premierar enskilda än marknaden som helhet. För marknaden och de som gynnas av den, det vill säga den breda allmänheten, har en långt svagare röst än särintresset...

Det har inte nödvändigtvis med korruption att göra, utan är ett utslag av inkompetens, eller imperfekt information. Politiker är inte experter, och deras information tenderar att komma från de som har något att tjäna på att ge den till dem...

Det gör att ett land som Sverige, trots sin förhållandevis låga grad av korruption, knappast är immunt mot de problem som författaren pekar på...

Författaren har ett sätt att tala om kapitalismen och den fria marknaden som skulle göra den svenska debatten gott, en sund skepticism mot både marknaden... i meningen den nu rådande... och politiken...

Riktat stöd och skattesänkningar som gynnar en bransch eller ett företag framför andra snedvrider konkurrensen och gör företagen beroende av politikernas välvilja. I slutändan drabbar det oss alla... i egenskap av konsumenter och skattebetalare...

Menar den svenska högern allvar med sin marknadsliberalism, då är det just marknaden och inte de enskilda företagen vi måste värna...

Svensk Tidskrift » Gynna marknaden, inte företagen

En snusförnuftets mästare... Medborgarn har dock svårt för hans vänskap med flenarn...

Medborgarn är inte mycket för

dogmatiska låsningar...

När både kommunismen och kapitalismen har kapsejsat är Mb öppen mot både vänster och höger...

Svagheten för korporativism har vänster och höger dock gemensamt... 

Vad betyder nollränta och stagnation

Borgerliga tidningar tycks vilja få bort överskottsmålet och jublar över nollräntan. Vad är det egentligen som skiljer röd ekonomikritik från den ...

Pseudopladder i sanning... dumforskare och ekologi-fascister emellan...

Vem ska bestämma om det ena eller det andra... en världsregering...

Det räcker väl långt att odla giftfritt i den egna trädgården...

Tids nog har både oljan och fosforn tagit slut...

Ekologiskt jordbruk behövs – också

Ekologiskt jordbruk är helt enkelt en katastrof ur miljö- och klimathänseende, konkluderar ...

sön 16 nov 2014

Världen vaknar så sakteliga till den riktiga verkligheten...

Till och med vänsterdebattörer säger nu att de vill diskutera volymer för invandring...

Eftersom de etablerade partierna och medierna tystade ner en viktig samhällsfråga, växte Sverige-demokraterna snabbt...

När ingenting hände ordnade vårt demokratiska system det så att Sverigedemokraterna 2014 fick en mäktig position som vågmästare...

När ett lands ledarskikt missköter sin uppgift och försöker förtiga problem ser demokratin till att frågorna kommer upp på dagordningen underifrån.

Nu när Sverigedemokraterna har en central roll kan frågeställningarna inte längre förtigas.

Etablissemangen tvingas ut på banan och inser att de måste börja tala klarspråk och göra de svåra avvägningar mellan olika principer som man så länge försökt undanhålla en öppen debatt.

Godmorgon Världen: Tak för invandring

Spotta ut Liefvendahl... så många ord för att säga så lite...

Liefvendahl är feg, rädd, ängslig, klemig, ynklig, försiktig, mjäkig, pjoskig, sjåpig, räddhågad, harhjärtad, mesaktig...

SD är inte längre en ursäkt

"Och efter allt det här är det ju inte så mycket kvar av dom”.

Hysteriska övertoner... Cornu förklarar nyanserat...

Forskarna blandar bort korten en hel del, men grundpoängen är att de lanserat en bok de vill sälja till alla som hatar miljö och hållbarhet...

Bredsida mot ekologisk odling

Forskarna anser att stödet till ekologisk odling – cirka 500 miljoner kronor per år – skulle ...

Det fossila jordbruket bygger på ohållbara ändliga resurser... då så...

Men det finns flera anledningar till att man väljer att köpa ekologiska produkter...

Dessa handlar om garanterad och certifierad nivå på djurskyddet, med möjlighet till naturligare levnads-förhållanden för djuren.

De handlar om att inte utarma jordbruksmark och det naturliga kretsloppet genom konst-gödsling, insektsgifter och växtgifter. Det handlar om att få i sig mindre gifter i maten.

SLU-forskare i SvD: Massvälten kommer!

En libertariansk antialarmist tror på framtiden...

Inga problem med koldioxid,

industrijordbruk, genmanipulerat...

En kommentator till artikeln...

LRF är en utstuderat populistisk organisation. De försvarar inte något alls av princip. De låter sig säljas till vilket ändamål som helst, enligt devisen ”hellre snygg än bra”! Man vill ha medias och allmänhetens godkännande i förhoppning att man ska kunna få några skärvor i lön. Nu vill jag inte lägga all skuld enbart på LRF. Hela samhället har blivit sådant. Alla tycks beredda att hora för att bli omtyckta och tjäna pengar.

Dessa är våra orubbliga principer... Men om ni inte gillar dem så har vi andra principer som kan passa bättre.

Aktivister skadar demokratin

lör 15 nov 2014

Nu kan ni stänga era hjärtan, medborgare...

Dom behövs inte mera...

Lag kan tvinga kommuner ta flyktingar

Om inte fler kommuner frivilligt delar på flyktingmottagandet kan det leda till en lag som ...

Moderaterna är ju ingen tankesmedja...

Högern ska bara tillvarata de rikas

intressen...

Bohman var väl den sista riktiga högermannen, vafalls...

Avkomling som han var till en småländsk disponent...

Om det förekom någon idéförnyelse under Bohman kan väl diskuteras förstås...

"Utan idéförnyelsen under Bohman hade Moderaterna inte funnits i dag och Sverige varit ett sämre land."

"Det borgerliga uppbrottet från samförståndet, den liberalkonservativa profileringen under Gösta Bohman och Thorbjörn Fälldin, var det som satte punkt för 44 år av socialdemokratiskt styre. Moderniseringen och liberaliseringen av Sverige kunde inledas."

Mats Johansson (m) kallas landsförrädare efter Fredrik ...

Mats Johansson (m) kallas landsförrädare efter Fredrik Reinfeldt-kritiken. Efter att ha riktat hård kritik mot Moderaternas ...

Svågerkapitalismen – ett hot mot välståndet...

Korporativism alltså...den fria

marknaden stagnerar...

En funktion av ett politiskt system som hellre premierar enskilda än marknaden som helhet...

Många fler sanningar...

Företagaren älskar den fria marknaden när de är på väg att etablera sig på den, men när man karvat ut sin marknadsnisch är det viktigare att försvara den från konkurrenter än att faktiskt konkurrera med dem. Vinnaren är den som har flest kontakter i den politiska sfären, inte den som gör den bästa produkten.

Svensk Tidskrift » Gynna marknaden, inte företagen

Att försvara marknadsekonomin i sin helhet är inte detsamma som att gynna enskilda branscher och företag.

Med nya och gamla svenskar bryr vi oss allt mindre...

Vägen mot stupet är utstakat...  den ofantliga sekten bryts sönder, 

det kommunala självstyret är dödsdömt...

Erbjöds lön på 57 660 - för att rösta med S

Vägvalets partiledare erbjöds en plats i överförmyndarnämnden – med 57 660 ...

Lättförtjänta skattepengar lockar tjuvar...

Kriminaliteten i ofanliga sekten är immun mot straff...

Friskoleföretagare drog av Prada-väska

Friskoleföretagare drog av Prada-väska. Ägarna till två skånska friskolor för barn med olika problem har levt lyxliv genom att dra av personliga ...

fre 14 nov 2014

Utskick av ritningar och andra världsliga ting...

...begränsar Medborgarns rörelsefrihet i cyberrymden under fredagen...

Värstaste bloggaren i hela bloggosfären... Usch då...

Medborgarn törs bara titta med ett öga åt gången och nästan bara en gång om året...

Värdegrundsbloggen

För grunda värden...som kränker kränkningar. Bloggen handhas av en ondskefull rasist, fascist, nazist, främlingsfientlig, ...

Allt är möjligt, säger olycks-korpen mr Doom...

I takt med att aktiepriserna går upp, ju mer skeptisk blir han.

Hans prognos från 2012, skulle innebära ett kursfall på omkring 60-70 procent...

Ohoj bröder och systrar i Flen med den storslagna naturen... sälj kobbarna i Båven...

  

Dr Doom: Snart kommer jag att få rätt

Dr Doom: Snart kommer jag att få rätt. Marc Faber, även känd som en av tre toppekonomer som tituleras "Dr Doom", håller fast vid sin prognos ...

Visst är dom gulliga i alla 

ortsutvecklingsgrupper...

Medborgarn menar inte att vara ironisk...

Dags att ta nya tag

Sedan vi började medortsutvecklingsprojektet 2012 och gjorde vår första handlingsplan har mycket hänt och många delprojekt genomförts.

Nu är det dags att ta nya tag och jobba vidare med de projekt som återstår och med nya idéer som kom upp på stormötet den 13 oktober.

Läs mer

Ofantliga sekten och stenkoll på skattepengar...

Fast stenkoll blir nollkoll... det är inget att göra åt antagligen...

Det finns ingen övre gräns för lönen vid nystartsjobb, men regeringen vill nu ändra reglerna...

​Enligt ett förslag som kan införas nästa år får en månadslön inte överstiga 22 000 kronor... skillnad det...

Vd fick topplön genom att få ett statligt stöd

En vd i Uppsala tjänade 300 000 kronor i månaden. Och det tack vare att staten finansierade delar av lönen.

tors 13 nov 2014

 

En fjäskare som levde upp

till Anne-Marie Pålssons bild

av en politiker...

Och en olidligt snusförnuftig murvel skolad i äckel-kurirens självbeundrande anda...

"Vi som befinner oss utanför partierna, inom akademin, näringslivet eller ­åsiktsjournalistiken, har privilegiet att få tänka fritt och stort (nåja), ­intellektualisera sakpolitik och dissekera ­argument."

 

”Man ska vara enormt lismande, fjäskande, stryka medhårs. Man ska vara väldigt anpasslig uppåt men inte dra sig ett ögonblick för att stampa hårt nedåt. Man får inte ställa kritiska frågor, hela miljön är fientlig under ytan … Man måste vara följsam och lydig för att få belöningar.”

En knapptryckares bekännelser

Susanna Birgersson: Demokratins förnöjsamma ...

För en utomstående är den stora behållningen i ”En knapptryckares bekännelser” beskrivningen av politiken och dess väldigt specifika förutsättningar.

En korporativistisk mjukis-

........ ja ni vet vid det här laget...

Självklart ska vi inte samarbeta om politiken. Det här är ett tekniskt samarbete för att hjälpa dem att få platser i nämnderna...

Inget samarbete om politiken...

säger den gamle trötta mannen...

En lustigkurre och den gemensamma politiken... alla mot en...

 

(M) samarbetar med (V) och (FP)

Flen Nu står det klart att Moderaterna går samman med Vänsterpartiet och Folkpartiet i ett valtekniskt samarbete. Det innebär att även de två mindre partierna kan vara med och förhandla om platser i kommunstyrelse och nämnder.

Moderaterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet har beslutat sig för att ha ett valtekniskt samarbete. Moderaterna fick sex mandat i valet, Vänsterpartiet tre mandat och Folkpartiet två mandat. Tillsammans blir de tre partierna i opposition den näst största gruppen av partier.

– Självklart ska vi inte samarbeta om politiken. Det här är ett tekniskt samarbete för att hjälpa dem att få platser i nämnderna, säger Thomas Norander (M).

Vad har det för betydelse att Folkpartiet och Vänsterpartiet får platser i kommunstyrelse och nämnder?

– En valperiod är på fyra år. Det är svårt att följa med i kommunfullmäktige om man inte har någon insyn i kommunstyrelsen och nämnderna. Om Vänsterpartiet och Folkpartiet inte skulle ha platser i nämnderna skulle vi få två debatter i fullmäktige, en bland dem som är initierade och en bland dem som inte är det. Det vore olyckligt, säger Thomas Norander.

Både Vänsterpartiet och Folkpartiet ser positivt på samarbetet.

– Det är ett bra sätt för oss att kunna få representation i nämnder och styrelser. Om vi inte gör det här samarbetet blir vi helt utan representation säger, Kaj Johansson (V).

– Vi ser positivt på valteknisk samverkan, säger Berit Hyllbrant (FP).

Enligt kommunjurist Niklas Witt på Flens kommun innebär den valtekniska samverkan att Moderaterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet tar två platser i kommunstyrelsen på majoritetens bekostnad. Om ingen samverkan skett mellan de tre partierna hade Moderaterna fått en plats medan Vänsterpartiet och Folkpartiet stått utan. Sverigedemokraterna får två platser i kommunstyrelsen vilket partiet skulle ha fått i vilket fall som helst.

– Vad jag har kunnat se påverkas Sverigedemokraternas platser i nämnder och bolagsstyrelser inte heller av det valtekniska samarbetet. Det är majoriteten som förlorar platser, säger Niklas Witt.

Vilket parti får oppositionsrådsposten?

– Kommunfullmäktige utser oppositionsråd. Partierna kan nominera kandidater. Om det finns flera kandidater sker omröstning, säger Niklas Witt.

Kriminaliteten är sedan länge väletablerad i den ofantliga sekten...

Fritidsledare rekryteras från unga killar, med kriminella erfarenheter och med pennalismens principer.

Det är förstås illa att det förekommer haschrökning, spritdrickande och misshandel vid offentligt driven verksamhet...

Än värre om anställda tittar bort eller kanske till och med själva deltar...

"Fritidsledare rekryteras utifrån ett lokalt statustänkande. Och nej, det är inte invandrartjejen som kämpat och kämpat och till sist kommit in på juristlinjen som har status. Det är unga killar, inte sällan med kriminella erfarenheter. Med sig på nya jobbet har de pennalismens principer."

Bilbränder meriterande för kommunalt jobb ...

Det saknas sannerligen inte trådar att dra i efter Bo Lindquists ”Bränn en bil – få ett jobb” som SVT sände på torsdagen. Filmen går att se som ett viktigt ...

En frihetlig bonnläpps bekännelser...

Som bekant finns det ingen unik svensk "rocket science" inom jordbruk...

Stöden till svenska jordbruk överstiger nettoinkomsten... lipsillar i Flen...

När jordbruksstöden dras ner om något år kommer vi få se en massiv utslagning av svenskt jordbruk...

236% av svenska jordbruks nettoinkomster utgjordes 2012 av EU-stöd, vilket är mest i hela EU.

 

Svenskt jordbruk går under utan EU-stöd

ons 12 nov 2014

Annie Lööfs frestande ögon

borde nog täckas... visst...

Nya modeinfluenser på catwalkarna...

Med okontrollerad invandring alltså...

Kvinnan ska få bestämma själv

De röstade inte nej och det innebär att hela Alliansen i Kronoberg vacklar i en central fråga om kvinnors rättigheter. Så mycket för Annie Lööfs ...

https://res.cloudinary.com/published/image/upload/w_110,h_74,c_fill/87da819f-03c0-4f5c-8523-98e15c87e685.jpg

Saudiarabiens nya lag: Förbjuder ”frestande ögon”

En ny lag i Saudiarabien tvingar kvinnor att använda heltäckande slöjor, om deras ögon anses vara för ”frestande”.

 

Det är så här vi resonerar... Det kommer vi fortsätta att göra...

Vad klimatalarmisterna aldrig berättar är hur små utsläppen är...

...och att de inte spelar någon roll för att påverka jordens väder eller klimat...

U.N. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

 
IPCC anser att hela världen ska sluta använda kol, olja och naturgas och menar att alla dessa energikällor ska vara helt borta vid slutet av seklet. Deras rapport som nyligen offentlig-gjorts stinker av förakt för mänskligheten.

Sjukvård på en fri marknad,

självklart...

Men inte med skattepengar förstås...

Vårdvalet försämrar hälsan och ökar orättvisorna

Massmedia rapporterade på kvällen 11/11 om att Vårdvalet innebär försämrad vård för de sjukaste.

 

tis 11 nov 2014

Mera av samma... En toka som inte kan se skillnad...

Blanda en fri marknad och skatte-pengar blir mjukisfascism...

En från Äckel-kuriren förlöst marknadsextremist... Det finns ingen hejd på mera av samma...

Prisad vare marknadsekonomi och frihet... men inte med skattemedel...

"I stället för att avskaffa vårdvalet borde landstingen utnyttja möjligheten som finns i lagen att stödja etableringar i områden med låg socioekonomisk standard. Det är märkligt att det inte har prövats i något enda landsting hittills."

Ge valfriheten inom vården en chans till

En möjlighet har inte har prövats i något enda landsting hittills.

Susanna-Birgersson-144

Riksrevisionen dömer ut.

”Det fria vårdvalet gynnar välbärgade”

Korporativism synonymt

med mjukisfascism...

"Dåliga företag måste tillåtas dö ut, för att gynna utvecklingen, konsumenterna och medborgarna."

"När politiker och etablerade företag sätter sig vid samma bord vet man en sak, det är konsumenterna och nya producenter som blir blåsta."

Vi behöver en debatt om korporativismen

Allt otillåtet agerande har ett genomtänkt syfte...

Att skaffa sig personliga fördelar... annat nonsens är trams...

Allt som är förbjudet är inte tillåtet... kom ihåg det...

Men lik förbannat tar dom sig friheter den ofantliga sekten...

Tjänstemän manipulerade ansökningar till Migrationsverket

Sen finns det ju förstås stor-hetsvansinniga narcisser...

Idioter som inte tycks göra så mycket skada... men ack, ack, ack...

Vad ska vi göra med det kommunala självstyret...

Bygglovsärenden ska naturligtvis inte

hanteras av kommunala idioter... 

"Bygglovsansökan kommer antingen prövas av kommunens byggnadsinspektör, eller av samhällsbyggnadsnämnden där Sven-Erik Buchts syster är vice ordförande. Sven-Erik Bucht har själv varit ordförande i kommunstyrelsen mellan åren 2003 och 2010."

Bilderna avslöjar ministerns byggen

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) hävdar att de stugor han byggt utan bygglov har ...

"Kommunen kan inte ingripa och kräva rivning. Det betyder dock inte att det som byggts utan bygglov blir legaliserat efter tio år, utan det är fortfarande fråga om ett svartbygge, säger Boverkets jurist."

Fortsättning