Saken är enkel... det handlar om en brist på förtroende för valda representanter...

Den bristen bottnar i sin tur i att de valda representant-erna inte längre framstår som representativa...

Värdegemenskapen mellan politiker, byråkrater, journalister och storföretagare upplevs som starkare, än den mellan väljare och valda. Samhällets olika våningsplan har fått separata ingångar. De har inte längre samma utsikt...

Ostyriga medborgare beskrivs ofta som mindre vetande, moraliskt korrupta och ömkansvärt efterblivna. De behöver bannas och uppfostras. När misstron blir alltför stor från båda håll, rivs samhällskontraktet upp...

Restens misslyckande, inte Trumps framgång

Trump och hans vänner ställer till med problem, men de är inte problemet. De är inte heller lösningen...

tors 10 nov 2016

Vilket dignande smörgås-bord av ismer... jösses...

Vilken eller vilka av dessa ismer är det som styr tänkandet i Sverige idag...

Mitt svar är ingendera. Dagens dominerande svenska ideologi är den politiska korrekthetens lära, PK-ismen. Det är först under det senaste året som jag fattat att denna ideologi faktiskt är en ideologi...

Inte bara ett antal osammanhängande och bisarra idéer som utvecklats vid amerikanska universitet och med atlantvindarna förts till Sverige och där fallit i god jord och börjat blomstra.

Det amerikanska tankegodset – feminismen, normkritiken, det västerländska självföraktet, genusteorierna och så vidare – är visserligen av fundamental betydelse, men det var först när dessa idéer rotade sig i de svenska maktförhållandena och anknöt till den nedärvda svenska kulturen som PK-ismen kunde utvecklas till den formidabla överideologi vi ser idag...

PK-ismen är i själva verket ett intellektuellt verktyg som den härskande klassen – politikerväldet med vidhängande välfärds-industriellt komplex – använder dels för att motivera sin egen maktutövning, dels för att hålla eventuella motståndare i schack...

PK-ismen

I stort sätt hela det svenska medieetablissemanget inklusive Torekull och deras svans av politiker frågar sig...

Hur kunde vi ta så fel...

Det finns givetvis många förklaringar men det är framförallt en som jag upplever att dessa personer alltid missar. De vill inte erkänna det uppenbara att valet egentligen inte stod mellan Donald Trump och Hillary Clinton...

Valet stod mellan Donald Trump och den hänsynslösa globala intrig-makaren och oligarken George Soros. Valet handlade om ett desperat försvar av nationen och dess medborgare mot den pågående attacken från oerhört starka globala intressen hos en liten hyperförmögen överklassens överklass...

Det som förvånar mig är att en massa bildade och belästa människor inte tycks vilja inse detta...

Såväl Obama som Clinton är ju bara de mäktiga oligarkernas ganska maktlösa marionetter. Clinton har de senaste åren badat i Soros och andra oligarkers och sunnitiska oljeshejkernas pengar, hon är nog den mest korrumperad politiker som någonsin ställt upp i ett amerikanskt presidentval...

Hon har ett tungt ansvar i det folkmord som pågår i Mellanöstern och Nordafrika, hon har varit med och slussat vapen och pengar till den mest bestialiska regim världen skådat sedan nazismen och kommunismen. Det är genom att blunda för dessa ostridiga fakta som en rad prominenta väl utbildade människor tagit så fel...

Hur kunde vi ta så fel?

Med en forskares perspektiv är det självklart höger- modellen som är den bästa...

Varför kastade de verklig-hetsförankrade höger-politikerna in handduken...

Skälen är flera. Två av dem är att nationen är förutsättningen såväl för demokrati som för välfärd. Allra viktigast är dock att politiken är förankrad i verkligheten, istället för i föreställningen om ett framtida lyckorike...

Forskare vet det som nog alla borde begripa, att det inte går att skapa ett jämlikt samhälle. Någon skvader av det slaget finns inte och mänsklig-heten har aldrig ens varit i närheten av att lyckas med ett sådant projekt...

Människan är inte oändligt formbar. Raser (ja, det finns sådana!), kulturer, individer, män och kvinnor varierar, med avseende på intelligens och andra egenskaper. Därför är alla samhällen, utan undantag, hierarkiska system...

Det är emellertid inte höger- utan vänster-modellen som har bäst anseende i Väster-landet. Båda modellerna har i historien gjort skrämmande misstag...

Nazismen brukar räknas som högerns stora haveri, trots att nazismen inte var en höger- utan en vänstermodell. Nazisterna var orienterade mot framtiden och ville skapa ett nytt tusenårsrike, om än inte med jämlikhet som ledstjärna...

Vänstermodellens stora haveri är givetvis alla de kommunistiska samhällen som prövats men misslyckats. Den hårda marxismen resulterade i att mer än hundra miljoner medborgare dog, antingen de nu frös ihjäl i Sibirien, svalt ihjäl i Ukraina eller sköts ihjäl i kulturrevolutionens Kina...

Kina har omvandlats till något slags totalitär kapitalistisk värld, där medborgarna är hårt kontrollerade och många har arbets- och livsvillkor som ligger bra nära slaveriet. Jämlikhet? Jo tjena!

Medierna, prolog

Det är “rostbältet”...

delstaterna med de stora industrierna... som kommer att rösta mot henne...

Han fick rätt. Det var där Trump vann valet. Moore som själv kommer därifrån ger insikt i hur väljarna resonerar...

De har inte haft semester på flera år. De sitter med någon kass variant av ObamaCare som inte ens ger dem huvudvärkstabletter. De har förlorat allt de hade. Utom en sak, och som konstitutionen garanterar dem: rösträtten...

De må vara utblottade, överkörda och slutkörda. Det kvittar. På valdagen har inte miljonären fler röster än den arbetslöse. En...

Så de berövade kommer i vallokalen att sätta ett stort jävla kryss för den kandidat som har hotat att vända upp och ner på systemet som förstört livet för dem – Donald J Trump...

De ser att eliten som har förstört livet för dem hatar Trump. Näringslivet hatar Trump. Karriärpolitikerna hatar Trump. Medierna hatar Trump...

Nu säger de, “jag röstar på min fiendes fiende”...

Vänsterns hat på twitter: Mörda Trump!

Michael Moore fick rätt

Donald Trump valdes med god marginal till president. Bevakningen i svenska media har varit under all kritik...

Det har varit så uppenbart att de inte visat ett uns av objektivitet i rapporteringen. De har endast försökt förmedla det historiska i att en kvinna väljs till president i USA, i konkurrens med en clown och idiot...

Varenda svensk intervju jag sett med en amerikan har innehållit ledande frågor där reportern sökt bekräftelse av sin egen åsikt om kandidaterna...

De har konsekvent vägrat förstå vanligt folks missnöje. De har aldrig analyserat Trumps budskap utifrån hans syn på vad som fattas i politiken. Trump är en affärsman, han vill inte ha stopp i internationell handel...

Men han vill inte ha politiskt styrda centrala avtal. Han vill gynna amerikanska intressen. Att skicka unga medborgare att bli dödade eller lemlästade i fjärran länder för att få presidenten att känna sig mäktig gynnar inte amerikanska intressen...

Journalisterna valde fel

Själv blir jag en argare vit man varje gång Reinfeldt klampar in i debatten och pekar finger. Vem är han att förklara läget för oss andra...

Han som är svensk politiks svar på Francesco Schettino – känd som ”Kapten Ynkrygg”? Schettino som fick sitt fartyg Costa Concordia att haverera. Schettino som lämnade besättning, passagerare och fartyg åt sitt öde...

Ungefär som Reinfeldt på valnatten. För varje gång Reinfeldt kliver in och pekar finger mot de som inte förstår bättre i Reinfeldts ögon skapar Reinfeldt ensam ytterligare några tusen arga vita män...

I en demokrati är ingen väljare mäktigare än någon annan bara sisådär. Skulle Obama, Clinton, Reinfeldt och Löfven ha lagt grunden för att det fanns fler nöjda, lyckliga män och kvinnor i alla tänkbara kulörer än det fanns arga vita män så skulle inte den arga vita mannen vara mäktig alls. Men det har de inte gjort. De har gjort precis tvärtom. I fallet Reinfeldt verkar det som om det finns något maniskt och paniskt behov att tjata om arga vita män...

FEMINISTISK SNÖRÖJNING

ARGA VITA MÄN

ons 9 nov 2016

Förbannade hårklyverier... huvudmotsättningen mellan människor är den mellan fattig och rik... amen...

Att det sedan finns underordnade motsättningar människor emellan i oräknerligt antal kan ju inte ha undgått Engellau...

En sådan ny och växande motsättning är den mellan "ofantliga sekten" eller "politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex"... och dom som försörjer densamma...

Engellau liksom Sparreholmarn gillar tanken på ett välfärdssystem. Vad E inte gillar är att välfärdsproducenterna ska kontrollera nationens tänkande och utveckla detta tänkande så att nationen går dess ärenden...

Mitt tjat

”Make America Great Again”...

Själva uttrycket förutsätter att levnadsvillkoren i USA har försämrats, och enligt forskningen så stämmer detta med faktiskt med verkligheten...

Medelklassen har krympt och folk har blivit fattigare...

Vi har alla kunnat följa den oerhörda brutaliseringen av den amerikanska politiska retoriken under den pågående presidentvalskampanjen...

Men Zito menar att splittringen går mycket djupare än så: det amerikanska samhället är på väg att brytas sönder av narcissism och egoism. Mångfalden har blivit exkluderande och separatistisk...

Grupptänkandet har producerat hat istället för kompromissvilja och tolerans. Amerikanerna kräver fortfarande sina rättigheter men verkar inte längre ha några skyldigheter gentemot varandra eller samhällsbygget i stort. Faktum är, menar Zito, att avstånden mellan olika socioekonomiska, etniska och kulturella grupper växer i USA...

Den gamla bilden av landet som en smältdegel, där olika kulturer framgångsrikt har blandats och där det råder relativ fred mellan olika grupper börjar blekna bort i ljuset av polisskjutningar, upplopp, grovt rasistiska uttalanden och det uppskruvade tonläget i den politiska debatten...

Det är som om luften pyser ur ballongen, som förvirrat fladdrar runt i rummet innan den till slut landar, skrumpen och sladdrig, på det kalla, hårda golvet. Den tunna fernissan av artighet som tidigare har präglat det offentliga samtalet och mötet mellan människor har bryskt skrapats bort. Djupa sår har blottats. Och man frågar sig, vad kommer att hända nu?

Perspektiv: ”Den tunna fernissan” av Jonas Vesterberg

Valet i media...

Under hela presidentvals-

kampanjen har jag gjort en intressant iakttagelse i min bekantskapskrets...

De av mina näringslivsvänner med skit under naglarna som arbetar eller arbetat med att driva företag och producera varor och tjänster har nästan alla trott på en Trump-seger, helt oberoende av alla medias prognoser...

Mina näringslivsvänner som i huvudsak levt eller lever på att spela på de finansiella marknaderna, där man kreerar pengar ur till synes tomma inte, har nästan alla varit tvärsäkra på en Clinton-seger.

Jag har funderat en del på varför det varit så. Jag tror att svaret är att de som lärt sig att skapa verklig nytta genom att organisera och leda människor, skulle inte klarat det jobbet om de inte haft förmåga att förstå hur vanligt folk tänker...

Finansfolket lever tillsammans med det politiska och mediala etablissemanget i en artificiell bubbla med ytterst dålig kontakt med vanligt folk. De har därför inte sett det snabbt växande missnöjet och frustrationen i folkdjupet över den väg som vårt västliga samhälle tagit...

Presidentvalets största förlorare är västvärldens journalister och deras arbetsgivare inom MSM

Skälet till att Hillary Clinton inte lyckades vinna valet var att en oväntad väljargrupp gav Trump ett över-väldigande stöd...

Det har länge varit känt att arbetarklassens män är den kanske största supporterskaran för Trump...

Men nu rapporterar Ron Brownstein, redaktör på The Atlantic hos CNN, att en annan väljargrupp kan tävla med dessa män. Och det är arbetar-kvinnorna. De röstade massivt på Donald Trump...

Det är som flera journalister i amerikanska medier nu medger: Donald Trump förstår Amerika bättre än någon annan. Bättre än demokratiska och republikanska etablissemang, bättre än medierna och - bättre än opinionsinstituten...

Inga journalister i svenska medier medger: Sverigedemokraterna förstår Sverige bättre än någon annan. Bättre än socialistiska och borgerliga etablissemang, bättre än medierna och - bättre än opinionsinstituten...

X-faktorn som gav Trump segern


Så kom då den största chocken för etablisse-manget som investerat all sin tilltro i Hillary Clinton...

Donald Trump vann presidentvalet i USA...

Många som okritiskt har läst mainstream-media är rejält uppskrämda av den Trump som media målat upp som en ondskefull demon, och de undrar nu vad som kommer att hända i världen...

Trump har till och med målats upp som så ondskefull att Sydsvenskan har en artikel med rubriken "Så kan du tala med barnen om Trump" - Swedish Prepper undrar försynt om media skrivit en liknande artikel om Clinton vunnit...

Jag tror inte att det kommer att hända särskilt mycket katastrofalt. Visst kommer USA att gå en annan kurs än nu, men det kommer inte att bli någon tvärvändning. Brexit visade sig inte alls vara så farligt som den initiala chocken gav sken av...

När Ronald Reagan valdes till USA:s president 1980 hördes liknande tongångar som nu hörs om Trump, men det visade sig inte alls vara så farligt...

Who's Afraid of the Big Bad Trump?
Demokraterna är trumpna. Det gick som väntat. I ett land där de de perfekt blekta vita tänderna blandas med alltfler tandlösa...

Är det konstigt att känna förakt för det politiska etablissemanget...

Och demokraterna? Tja, under Obama har fler invandrande utvisats än någonsin, de fattiga har fått det än jävligare medan de blekta tänderna - och de eliter som sitter i tevestudior för att kommentera  - lever i en helt annan värld...

Och drev Clinton klimat- och miljö-frågor som valfråga? Nej, vilket snarast gav legitimitet åt Trumps åsikt att klimatproblemen är påhittade...

Det mest märkliga är ändå att dessa eliter fortfarande, som berusade papegojor, envisas med att mer av den globalisering, mer av den frihet för kapital, mer av allt det som skapat de problem som fött fram sådana som Trump, skall lösa problemen. Lär dom sig aldrig...

Hur får man hjärtan att brinna för det goda?

tis 8 nov 2016

Peter Krabbes samman-fattning har länkats till tidigare...

Sparreholmarn föredrar att se dagens läge som en kamp mellan globalism och lokalsamhället...

Någon kommentator säger... Jag ser väldigt lite egenvärde i nationalismen, men däremot ser jag den som ett nödvändigt verktyg i kampen mot det som håller på att ske nu. Det finns naturligtvis förskräckliga former av nationalism, men det diskvalificerar inte grundtanken helt och hållet i det läge vi befinner oss nu...

Någon annan kommentator säger på sitt enkla folkliga sätt... demokrati byggs upp underifrån, med lokala initiativ som utgår från verkligheten utanför köksfönstret och avstånden till sjukhusen...


Deltar själv i uppropet för en folkomröstning om att stoppa regionindelningen. Vill inte byta buss tolv gånger för att opereras på ett avlägset sjukhus...

Därmed inte sagt att man inte kan vara globalist när det gäller valet av viner.
Men mjölken, potatisen och fläskkotletten ska helst komma från granngården...

Valet handlar om Globalism eller Nationalism?

Filosofen Hegel förklarade att Världsanden, ett väsen han själv hittat på, hade en Plan och ingav människorna sådana föreställningar att de förverkligade hans Plan...

De bröt upp statliga monopol, till exempel Televerket. De sålde allmännyttehus till de boende. De införde fritt skolval. De sänkte skattetrycket. Det var stora saker...

Visst gjorde de misstag i sin ofta ogenomtänkta hänförelse. De borde inte ha sålt ut elnätet, som är ett naturligt monopol, till privatkapitalister som genast utnyttjade monopolet till att suga ut oss elkonsumenter...

Om konkurrensutsättningen av Statens Järnvägar var så bra kan diskuteras och likaså upphävandet av apoteksmonopolet. Idén att ge universiteten betalt per utdelade studiepoäng var naturligtvis förödande för de utdelade studiepoängens kunskapsinnehåll.

Idag är det som en omvänd hand. Världsanden har skickat på oss en ny sorts utmaningar som politikerna helt enkelt inte vill ta i, skolan och migrationen till exempel. Själva ordet utmaning har i politikers mun blivit kommit att betyda ”ett svårt problem som vi inte tänker göra något åt”...

Den här relativt nya oviljan hos nationens politiker att göra sitt jobb är svårförklarlig. Det är inte så att de skulle sakna kunskap om i vilken riktning exempelvis skolan behöver reformeras...

Nej, förklaringen måste vara att de inte vill få ordning på skolan. Detta ger mig myror i huvudet. De vill inte göra upp med det felaktiga, flummiga och postmoderna tänkande som står i vägen för en uppryckning av skolan. Jag har kommit fram till att politikerna älskar detta tänkande så mycket att det måste bevaras även om priset – skolans sönderfall – är hiskligt upptrissat...

Och varför älskar de då detta tänkande så högt? Jo, därför att detta tänkande är den gren de själva sitter på, alltså den humanitära stormaktens socialsekreterarperspektiv på tillvaron, dess omsorgs- och klientfilosofi. Skolan kan inte räddas om inte politikerna lär sig att tänka annorlunda och skaffa sig andra värderingar. Sådant är plågsamt. Därför ryggar de inför de uppgifter Världsanden presenterar för dem. Det får vi medborgare lida för...

Vad har hänt på trettio år?

Någon skriver... skit i trafiken. Både du och Johan uppfyller ett uppdämt behov av tankar, texter och beskrivningar som inte är så, ursäkta språket, j-vla politiskt korrekta...

Både du och Johan kallar en spade för en spade och beskriver problem på ett korrekt sätt vilket också är det enda sättet att hitta en konstruktiv lösning på ett problem...

Det viktigaste av allt är att ni båda rör er med fakta vilket idag inte är helt självklart. Inte ens den skattefinansierade opartiska miljardjätten SVT tar alla gånger hänsyn till fakta och väljer till och med att dölja händelser i sin vinklade rapportering...

ENMANSTANKESMEDJAN

Vad har hänt med Åsa...

Prata med Sverigedemokrater och peka ut Hillary, Killary, Billary...

En beundransvärd sammanfattning...

Oh Jesus, hon förtjänar inte det magnifika artistuppbåd som hon har...  

USA:s demokrati är ett skämt

Mycket till förklaring åstadkom han dock inte... han skepparn...

Sparreholmarn misstänker att filosofen Hegel och Världsanden i flaskan är inblandade på nåt

vänster...

Eller kanske var det Zeke Varg som blåste över alla grisar till Globalisterna...

Skepparn tror att någon startat en fläkt... Kanske var det Soros själv som knäppte på... Sakta fladdrade den ena rörelsen efter den andra över till globaliseringssidan. I början av 1990-talet trädde Sverigedemokraterna in på ett nästan uttömt nationellt fält och 1998 kom Attac, men för övrigt var det glest på antiglobaliseringssidan...

Varvtalet på fläkten ökade och även Attac försvann. Kultureliten, hela journalistkåren och sju politiska partier hade blåst över till globaliseringssidan och trängdes med Nato, EU, det globala bankväsendet, storkapitalet, det internationella redarkapitalet med bekvämlighetsflaggade fartyg (som är kapitalismens allra värsta form med slavliknande villkor för sjömän)...

Varför har vänstern blivit globalister?

mån 7 nov 2016

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor...

Dessa tjänster produceras av ekosystemen och är "gratis". Exempel på ekosystemtjänster är: pollinering (som utförs av pollinerande insekter eller andra djur), skydd mot naturkatastrofer som översvämningar och jordskred, vattenrening via t.ex. våtmarker eller musslor, skadedjursbekämpning (som utförs av naturliga fiender, kan vara både insekter, svampar, bakterier och virus), grönytor för rekreation, reducering av partikel-halter och växthusgaser samt bildandet av bördig jord...

Riktigt genomslag fick termen kanske i och med det internationella forskningsprogrammet Millennium Ecosystem Assessment 2001-2005, stött av bland annat FN. Där delas ekosystemtjänster in fyra olika kategorier: supporting, regulating, cultural och providing...

"För den som vill bestämma över annans mark, utan att betala ett öre för usurpationen och utan att någonsin kunna ställas till svars om något går galet med föreslagna eller vidtagna åtgärder, är ekosystemtjänster en önskedröm av dimridåer"... säger Mats...

Usurpera = stjäla

Ekosystemtjänster

En sista gång... etablisse-mangets oligarker  bestämmer utgången...

Vinner Trump får han betala ett högt pris...

Något annat är inte tänkbart...

Kanske är globaliseringsideologin ändå på väg att få sig en knäck... det behöver ju för den skull inte betyda att nationalisterna tar över...

Nu kör medierna domedagspredikan igen

Planen... svaret från de gröna är mer av allt det som har fått folk att överge partiet...

De skall utbilda och uppfostra sitt parti i feminism, mångfald och antirasism. De gröna skall få till ett kunskapslyft om det som påstås vara partiets kärna, och då handlar det inte om den naiva dumhet andra ser från ett utifrånperspektiv...

Inifrån Miljöpartiet är de tydligen övertygade om att väljarna kommer i retur bara de tjatar ännu mer om sådant de alltid har tjatat om…

Tänk om Miljöpartiet var en restaurang, en gastronomisk inrättning som en gång i tiden hade en framtid. Tänk om kunderna plötsligt tyckte att allt smakade skit...

Vad vore den naturliga lösningen? Att försöka hitta något nytt till menyn, som smakade lite bättre än det som fick gästerna att fly? Eller att vara ännu tydligare på menyn att det var avskyvärd dynga man serverar – men med andra ord, andra bestick och en ny bordsduk...

Man slår in skiten i guldplätterad folie, kryddar menyn med låtsasfranska uttryck. Det är ungefär det Miljöpartiet försöker sig på...

PLANEN

Presidentvalet i USA visar att västvärlden befinner sig i sin allvarligaste kris under hela den västliga hege-monins tvåhundraåriga historia...

Det maktetablissemang, som genom åren etablerats genom manipulation av den västliga demokratin, försöker nu skaffa sig en permanent global hegemoni genom att förorda en överstatlighet som är överordnad nationalstaterna...

Jag har tidigare pekat på hur ekonomiska makthavare, i form av några dussintal hyperförmögna oligarker som kontrollerar en större del av världens globala företag och banker, gradvis har korrumperat allt fler demokratiskt valda makthavare...

De har med stor list fått den politiska klassen i väst att spela med i en ny global världsordning.  Makten förflyttas från valda parlament till bankernas och de stora företagens styrelserum. Politikerna blir mest väl arvoderade statister...

Är Sverigedemokraterna på väg att brytas ner av den politiska korruptionen?

Vi slarvar med orden. Om någon försynt undrar om det finns mänskliga raser blir han gärna hållen för nazist trots att mänskligheten till nyligen ansett det självklar sak att mänskliga raser existerar...

Tänk bara på Statens institut för rasbiologi som inrättades för mindre än hundra år sedan efter riksdags-motioner av bland andra en social-demokrat och en bondeförbundare, alltså centerpartist...

Institutet fortlevde som självständig, statlig institution fram till 1958 då det uppgick i Institutionen för medicinsk genetik vid Uppsala universitet. Den institutionen finns fortfarande även om den kanske slutat mäta skallar. Tänk även på amerikanska sjukhus som brukar kräva angivande av rastillhörighet på inskrivnings-blanketterna...

När vi förlorar känslan av nyanser har möjligheterna till kloka och eftertänksamma avväganden och därmed demokratiska samtal upphört. I själva verket är det sådana som kommer med nazistanklagelser i ur och skur som har fascistiska tendenser...

Det är samma sak med feminister som inte kan skilja på kvinnoföraktande islamister och en svensk normal svensk förortspappa. Hur ska man kunna ha en diskussion med personer som inte förmår göra sådana distinktioner...

Könsmaktsordning och rasism

Första och sista gången får vi hoppas...

Låt oss slippa inkvoterade blondiner på ledarsidorna.se...

Men hon är säkerligen en bra mamma...

Gästkolumnisten: Jessica Stegrud – Bakom fasaden

sön 6 nov 2016

Vänster-högerskalan finns...

från dom som saknar pengar på banken till dom som har mycket pengar på banken...

Eller kollektivt ägande till privat ägande...

Libertarianer passar inte in i vänster-högerskalan... men alla de andra...

socialister till vänster... moderater och kristdemokrater till höger... och så dom där däremellan, inklusive sverigedemokrater...

Fascism och Nationalsocialism är socialistiska rörelser som ligger strax till höger om kommunismen. Det är först efter Andra Världskriget dessa rörelser felaktigt har betecknats som högerextrema...

”Den österrikiska skolan” inom nationalekonomin definierar nazismen som en vänsterextrem rörelse. Nazismen och fascismen vill införa diktatur och en socialistisk planekonomi. Dock ska vissa utvalda privatägda företag sköta produktionen av varor och tjänster... korporativism kallad...

De vänsterextrema ser idag en chans att införa en socialistisk planekonomi. Detta kräver dock ett mer auktoritärt styrelseskick.

Tankar om demokrati

Ni som som inte är särskilt bekant med Lars Bern... ta tillfället i akt...

Kolla klippet...

Lördagsmorgon Avsnitt 19...

Ett unikt samtal mellan giganter...

Ett under av knastertorr saklighet...

https://i.ytimg.com/vi/IWnFjgb8jB0/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=vPUIe-0NvLhaNrEqv73sxvDfAeQ

Lördagsmorgon Avsnitt 19 – Varför jobben försvinner från Sverige

Presidentvalet i USA må vara uttjatat numera, men även utan valresultatet i hand kan det ändå vara värt en sammanfattning...

I själva verket handlar det om det viktigaste slaget i världshistorien efter de allierades landstigning i Normandie under andra världskriget. Möjligen kan vi också räkna in slaget om Stalingrad i samma division...

Än så länge har valet varit ett verbalt fältslag, i likhet med de medeltida belägringarna där kontrahenterna öste okvädningsord över sina, alltid inom hörhåll förskansade fiender. Låt oss hoppas att det stannar vid det...

Valet i USA handlar med andra ord inte bara om vem som skall vara formell president i detta mäktiga land, utan framför allt om kampen om huruvida vår framtida värld skall styras av GLOBALISMEN eller NATIONALISMEN...

Att familjen Clinton är engagerade av globalismens företrädare medan Trump innebär en nytändning för nationalismen lär inta ha undgått någon. Däremot vet bara ett fåtal vad som kännetecknar det ena eller det andra...

Globalism eller nationalism?

Postmodernismen är föreställningen att det egentligen inte går att begripa något...

Wikipedia skriver...

Postmodernismen har även definierats som trevandet efter något nytt sedan luften gått ur modernismen. Men vad postmodernism egentligen innebär är inte klart definierat, utan föremål för ständig debatt...

Utifrån ett historiskt perspektiv kan man tyda en kronologisk ordning från det moderna till det postmoderna…

Postmodernismen vände sig ifrån tanken på att det fanns fasta värden, absoluta sanningar och jagets existens och kritiserade därmed varje tanke på objektivitet. Istället är allt relationellt och kontextuellt... den postmoderna världsbilden är skeptisk...

De intellektuella kände sig svikna och bedragna av det mänskliga förnuftet och eftersom de reagerar som övergivna barn började de förneka förnuftet och det rationella tänkandet överhuvudtaget. De betvivlar existensen av någon som helst sanning. Bara för att förnuftet inte klarade allt menade de att det inte duger till något...

Men om man förnekar vad förnuftet kan bidra med för mänsklighetens förkovran har man gett upp allt det starka, värdefulla och nyttiga som ligger bakom mänsklighetens framsteg under de senaste seklerna. Dessa besvikna barnungar till postmoderna nihilister är de som tagit kontrollen över Sveriges officiella ideologi, till exempel tänkandet i det svenska skol- och universitetsväsendet...

Tacka fan för att vi får problem...

Hur kommer sig postmodernismen?

I dagens läge räcker det inte med muntra tillrop och naiva förslag om att byta namn på höstlovet till läslovet...

I Flen föser vi samman traktens ungar i en koncentrationsskola... då sparar vi en massa lärare... tycker konsulterna...

Krisen i skolan är så stor och så omfattande när det gäller kunskapsresultat, lärartillgång, lärarutbildning, ordning och reda, läromedel. ekonomi etc. att det fordras en haverikommission för att få skolan upp till den nivå den en gång hade. Vi till och med talade stolt om den svenska skolan som världens bästa.

Jag vet att det finns kommunala skolor som fungerar bra. Men att cirka 20 000 barn står i kö till exempelvis Engelska skolan säger en del om friskolornas popularitet .Att dessa  skolor har blivit så uppskattade  beror främst på att den offentliga skolan inte har klarat sina uppgifter...

Om inte annat så är runt 60 000 mobbade elever ett bevis på ett totalt misslyckande inom området trygghet och ordning. Fast å andra sidan så har skolans uppgift att skapa en lugn skolmiljö och en god personlig utveckling effektivt motarbetats genom de invektiv och förnedrande tillmälen personer på den så kallade offentliga scenen ger varandra. Då speglar skolan samhället...

Säkerligen är det många elever i dag som blivit kallade brunråttor efter högt advokatföredöme. Det verkar som om de personer som syns under strålkastarna inte har den blekaste aning om att de är föredömen som efterliknas av många elever...

När Sveriges förre statsminister Reinfeldt förkunnade att han inte ville ta i sverigedemokraterna ens med en tång gick en skakning genom skolvärlden. Vadå förbud mot mobbning.? Eller krav på någon sorts respekt för lärarna...

Låt staten ta hand om skolan


Jag har medvetet avhållit mig från att blogga om det amerikanska president-valet...

Dels för att jag inte är så överdrivet intresserad av amerikansk politik som många andra, men också på grund av de två usla kandidater som slåss om presidentskapet. Det har varit en plåga att se dem.
Dels för att jag inte är så överdrivet intresserad av amerikansk politik som många andra, men också på grund av de två usla kandidater som slåss om presidentskapet. Det har varit en plåga att se dem...

På tisdag avgörs det. En seger för Hillary Clinton kommer troligen leda till anklagelser om valfusk. En seger för Donald Trump lär leda till demonstrationer (förmodligen även i Sverige). Vem som än vinner kommer få ett helsike som president...


​Det har förbryllat många att de två partierna inte har lyckats skaka fram två bättre kandidater än så här. Vi kan emellertid rikta samma fråga till oss själva. I Sverige förväntas vi i nästa val välja mellan Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra. Kalla mig ointresserad.

Trump eller Clinton?

lör 5 nov 2016

Vad är poängen med att rädda mänskligheten om den ska vara så högstämt närsynt?...

Man har sin smartfån och inte orkar man leta sig fram till alla menyer och hieroglyfer och knappar. Så ibland plingar det. Ibland vibrerar det. Ibland sveper bara en remsa över skärmen, som en osalig nyhetsande.

Det finns en publik, villig att betala för att få hjälp att oroa sig för sin mat. Svenskan är, på så sätt, som svenskarna...

Men är det alldeles omöjligt för oss att ta ett litet steg åt sidan och betrakta oss själva ett tag? Att inte använda kossor, eller klimatet, eller miljön, eller något annat behjärtansvärt, som en ursäkt för att undvika ens en gnutta självinsikt...

Det är mycket möjligt att vi alla mumsar larvburgare, eller är veganer, eller krillkäkare om ett par år. Kanske är det rentav bra idéer. Konstigare saker har hänt. Men å andra sidan, vad är poängen med att rädda mänskligheten, om den ska vara så förbålt högstämt närsynt, att den gör en väggtidning av sin egen navel...

Vår matångest har fått en egen vinjett

Jag tror att samhällseliter i alla tider haft ett instabilt förhållande till folket...

Relationen har naturligtvis varierat över tiden och mellan platserna, men eliterna har alltid haft en dubbel relation till massorna...

Å ena sidan har det gällt att hålla massorna på så gott humör att de jobbat ordentligt och avhållit sig från att göra uppror. En rädsla för vad folket kan hitta på om det inte tyglas är alltid närvarande...

Å den andra har eliterna aldrig kunnat – eller velat! – lägga band på sin känsla av överlägsenhet. I ett land som Sverige har överlägsenheten inte manifesterats särskilt pråligt, men provinsialläkaren och drängen visste precis var de hade varandra...

Observera att även om överlägsen-heten normalt tar sig formen av ett mer eller mindre väl dolt förakt så kan den också uppträda som misskund, även då förstås ibland lite nedlåtande...

Mätt på de flesta sätt torde jag tillhöra den svenska eliten. Men på något underligt sätt förmår jag inte oroa mig så mycket för vad folket kan tänkas hitta på. Kanske har jag bara inte vett nog att förstå hur illa det kan gå om populasen får inflytande. Borde jag kanske oroa mig mer...

Borde jag vara räddare?
Ett antal nationalistiska och EU-kritiska partier träffades på Grand Hôtel under fredagen för att dela ut vad som beskrivits som ett "alternativt Nobelpris" eller ett "europeiskt frihetspris"...

Pristagare var den tjeckiske expresidenten och EU-kritikern Václav Klaus...

Sociala medier löpte amok som brukligt. Mer anmärkningsvärt än de förväntat sinnesslöa utspelen på Twitter om ett "farligt toppmöte" är DN:s frontalangrepp på Grand Hôtel...

Tidningen ger sig på hotellets marknadschef och kräver svar. Eller, som DN uttrycker saken, ger chefen "chansen" att uttala sig. Vilket hotellet av policyskäl aldrig gör, något som DN-journalisten rimligen redan visste, men det ser ju alltid bra ut när någon vägrar svara...

Uppenbarligen anser Peter Wolodarskis publikation att det är en av landets stora morgontidningar, inte hotellets ägare, som ska bestämma vilka som får hyra hotellets lokaler. Den som inte följer denna rekommendation får räkna med ett drev...

Kanske är det Göran Persson som har sagt det bäst: "DN är en riktigt otäck tidning".

En Sionist är nåt annat än en vanlig jude...

Var gärna antisionist... dvs motståndare till israels expansionella politik...

Är du antisemit däremot gillar du att hata judar...

Vad är väl en fest på Grand Hôtel...

Integration innebär, i korthet, att invandrare, liksom deras barn, blir en del av det nya landet...

Det förstås i allmänhet som ett samarbete mellan de som ska integreras och sam-hället de ska integreras i...

Integration är alltså en ömsesidig process. En avgörande fråga är om man betraktar integration ur ett individuellt eller ett kollektivt perspektiv...

Om man anser att det är individen som ska integreras innebär processen att den invandrade blir en del av det nya samhället utan hänsyn till kulturella skillnader eller grupptillhörighet...

Tänker man sig i stället att det är ett kollektiv, det vill säga etniska grupper, som ska integreras leder det ofta till att gruppen behåller sitt eget språk, sin egen kultur och sin egen religion...

De lever alltså som öar av minoritets-kultur i majoritetssamhället, och individerna blir aldrig fullt ut identifierade med det nya landet: de blir inte ”svenskar”. De fortsätter att vara ”somalier”, eller kanske ”somalisvenskar”...

Vad betyder då ordet ”assimilering”? Är inte det ett rasistiskt och främlingsfientligt signalord? Knappast. Den klassiska definitionen av assimilering innebär helt enkelt att invandraren anammar och anpassar sig till det nya landets lagar, värderingar och normer...

”In general, classic assimilation theory envisions immigrant/ethnic and majority groups as roughly following ’straight-line’ convergence, becoming more similar over time in norms, values behaviors and characteristics”...

Den som väljer att ta sin tillflykt till Sverige har inte bara rättigheter, utan också en lång rad skyldigheter... 

Ann Heberlein: Migration, assimilation, rättigheter och skyldigheter

Sverigedemokraternas inbrytning på den svenska politiska arenan har orsakat en vulgär moralisering av politiken, som på sikt kan få mycket allvarliga konsekvenser...

Det vi nu ser växa fram är konturerna av en helt ny maktelit, vars livsluft inte längre är något slags ideologi utan helt cyniskt att den egna gruppen är moraliskt överlägsen alla andra...

I kraft av denna överlägsenhet tar man sig rätt att bestämma både hur det offentliga samtalet skall utformas, och hur den politiska makten skall utövas...

Denna nya maktelit har förvisso fått sitt starkaste fotfäste inom partier till vänster, men det innebär inte att den enkelt kan placeras in i den klassiska skalan av vänster mot höger...

Socialdemokratins kräftgång förklaras av en allt skarpare motsättning mellan traditionell arbetarpolitik och den nya tidens identitetspolitik, och miljöpartiets närmast existentiella kris bottnar i en intim flirt med islamistiska kretsar...

Även inom borgerligheten finns en växande vurm för den nya vågen av att vara mera moralisk än någon annan.

Tecknen har funnits en längre tid, utan att någon har reagerat. Den nationella kris som uppstått i hanteringen av den våg av migranter som kommit till vårt land har dock tjänat som en vattendelare, där förment moraliska ställnings-taganden placeras i blixtbelysning och blir politiskt definierande...

Debatten kring migranterna har provocerat fram rena hatstämningar, där bränn-märkningar av migrationskritiker som tidigare skulle väckt allmän avsky nu kan vinna stort genomslag...

När de goda människorna tar över

För den som vill vara diplomatisk, kan reaktionerna på det påvliga besöket sammanfattas i ordet ”masspsykos”. För den som klarar av ett mer direkt språk är ”hyckleri” möjligen mer rättvisande.

Vi kan nämligen tacka påven för att hans närvaro med all önskvärd tydlighet fick många att bekänna färg. Det gäller spelare både på den teologiska och den mediala arenan. De teologiska aspekterna får avhandlas separat. Återstår de mediala...

För vad var det, egentligen, som fick svensk media att totalt överge sitt uppdrag som kritiskt granskande de där dagarna när överhuvudet för den romersk-katolska kyrkan befann sig i Sverige...

Resultatet är förskräckande men också klargörande. Aldrig tidigare har media med sådan tydlighet bevisat att det är fullt möjligt för media att bedriva en rapportering där allt handlar om person och inget handlar om sak. En persons åsikter, handlingar och ställningstaganden saknar helt betydelse. Det enda som har betydelse är vem personen är...

Av detta kan vi lära att fakta och sanningar är fullständigt betydelselösa i dagens Sverige. Det viktiga är att positionera sig. För eller emot...

Den viktiga frågan att ställa nu, är – vad kommer härnäst...

Hyckleri i påvlig strålglans

fre 4 nov 2016

Jag har i några krönikor ifrågasatt den USA/NATO-propaganda som de senaste åren pumpat ut antirysk agitation...

Man målar upp ett över-hängande hot mot resten av Europa om en förestående rysk invasion...

Svenska propagandablad för det västliga militärindustriella komplexet som SvD och DN har numer så gott som dagligen inslag med sådant innehåll...

I Sverige är syftet att svänga den svenska opinionen till förmån för ett svenskt NATO-inträde. Propagandan har hittills inte varit framgångsrik, svenska folket är nog för klokt för att gå på detta.

USA/NATO:s syfte med propagandan och vapenskramlet mot Ryssland är att få fart på upprustningarna i västvärlden igen, samtidigt som man hoppas kunna destabilisera Ryssland genom att rusta ihjäl landet, på samma sätt som man en gång lyckades med Sovjet...

Den styrande oligarkin som äger vapen-industrin har givetvis varit djupt oroad över den nedrustning som ägde rum efter det kalla krigets slut och man vill komma åt Rysslands enorma råvarutillgångar...

Överlistar Putin västs ledare igen?


Man kan undra vad som händer när politikerna och deras funktionärer måste börja försvara den "svenska modellen" på allvar...

Då måste staten stärka sitt grepp om medborgarna...

Skatterna höjs. Byråkratin sväller samtidigt som det kommer allt fler rapporter om offentlig kärnverksamhet i kris. Polisen centraliseras och byråkratiseras samtidigt som vanligt folk upplever att den inte förmår upprätthålla ordning och säkerhet. Människor som i alla år betalt hälften eller mer av sin lön till staten inser plötsligt att de kommer att sluta som fattigpensionärer. Detta för att nu bara ta några exempel...

Vad händer när folk börjar få nog? Någon politisk förändring är knappast trolig. I grunden står alla riksdagspartier bakom systemet som det är i dag – med undantag för detaljfrågor...

Vi håller på att skapa ett samhälle där medborgarna förvandlas till undersåtar, där statens makt över individen blir allt mer heltäckande, där den demokratiska rättsstatens principer ersätts av politiskt och byråkratiskt godtycke. Ett samhälle i vilket människor främst förväntas tiga, betala skatt och lyda den härskande politisk-byråkratiska klassen.

Fascism på svenska
Vad har hänt med Fredrik Reinfeldt? Har han förlorat vettet? Tappat alla skruvar? Blivit inkontinent?

Eller är det så att den förre statsministern först nu med full kraft visar hur oinformerad och okunnig han är...

Fredrik Reinfeldt avgick på valnatten och passade då även på att avgå som partiledare. I ett osäkert parlamentariskt läge, med Sverigedemokraterna som absoluta vågmästare, kastade statsministern in handduken...

Genom att även annonsera sin avgång som moderatledare gjorde han även sitt parti ledarlöst i ett läge där det var nära att Sverige gick till nyval...

Reinfeldts fega agerande på valnatten kändes symptomatiskt för honom som politiker. Han smet så fort han fick chansen och slapp därmed hantera det monster han själv hjälpt till att skapa - migrationskrisen, en växande vrede runt om i landet, polisens kris och en generell välfärdsstat som gungar...

Den blinde

Dagens bloggtext är hämtad ur min bok ”Romer i Sverige” från förra året. Det finns två skäl till detta utdrag...

Det första och viktigaste är att media börjat uppmärksamma åldringsbrottens omfattning, men vägrar att tala om vilka som begår dem. Exempelvis slog DN larm den 27 oktober, till och med på första sidan. Ett trettiotal ligor ägnar sig åt att lura, råna och stjäla från åldringar. Men de säger inte att det pågått i många år och att åldringsrånen utgör en inkomstkälla bland romer.

Finns det risk för att jag åtalas för den här texten? Kanske, men det skiter jag i...

Vad tror ni... kommer Arnstberg att åtalas för den "hetsiga texten mot folkgrupper"...

Konsten att råna gamla

Jag hörde på radion att svenska domstolar frikänt ett tiotal män som våldtagit kvinnor i sömnen...

Om man sover är man medvetslös och kan inte dömas för sina gärningar...

Förstod du? Det var alltså inte offren som sovit under akten, utan våldtäktsmännen. Det kan låta konstigt för en person som saknar min livserfarenhet, men för mig kändes det som en befrielse att det här sömnsyndromet äntligen blivit erkänt...

Vi måste förstå och acceptera varandra för att samhället ska bli lyckligt. Sveriges störste tänkare genom tiderna hette Tage Danielsson och hans motsvarighet till Marx Kommunistiska manifest var en film från 1975 som hette Släpp fångarne loss, det är vår, en både fartfylld, rolig och visionär betraktelse över hur samhället borde vara beskaffat...

Tage Danielsson är död nu, men jag tror att han ler i sin himmel när han ser hur Sverige gradvis anammar den människosyn som han gjorde till sin och som innebär att alla människor är goda utom möjligen vita män som betalar skatt, äter kött och kör bil...

En fråga om människosyn

Det är mycket han vet... han Mats... men vet han rätt eller vet han fel...

Om alarmisterna oriktigt och ostört får fortsätta att måla upp petroleum-bränsle som dinosauriefossil och en ändlig resurs, då får de ett tolknings-företräde som är svårt att komma till tals med...

Denna min teori (som jag varken är först eller ensam om, jag vill bara sammanfatta känd kunskap som motsäger tesen om dinosaurier som upphovet till oljan, dels om oljan som ett fossilt ämne) om hur olja bildas gör också att olja varken är en ändlig eller oändlig resurs. Den nybildas ständigt i Jordens inre och tillgången regleras endast av om vi tar ut mer än det nybildas...

Till sist, den geologiska historien visar att en högre temperatur på Jorden och mer CO2 i atmosfären inte är någon katastrof för livet på planeten. Det har förekommit massdöd bland Jordens arter minst fem gånger och endast en har vi en bra teori om varför den inträffade, ett meteornedslag på Yuccatán. Därtill har vi haft flera perioder med istider. En ny sådan skulle verkligen bli en människodräpare...

Vad rymden har i beredskap för vår framtid vet vi inte heller något om. Så försöken att rädda planeten genom att begränsa våra utsläpp av koldioxid är till sist, just det, bara ett stort dyrt slag i luften!

Oljans ursprung

Det val som alla medier sa var avgjort, står nu och väger. Paniken är total inom Hillary Clintons kampanj...

Det försprång på 7-8 procentenheter hon sades ha, är bortblåst...

Varför? Som republikanske veteranen och Ronald Reagan-medarbetaren Ed Rogers skrev i Washington Post häromdagen, “Om Trump får all uppmärksamhet de sista dagarna, förlorar han. Om Clinton står i rampljudet de sista dagarna, förlorar hon”.

Den här valrörelsen är, som sagts, inte som andra. Båda kandidaterna är svårt impopulära, inte bara att folk skakar på huvudet åt dem utan verkligen blir förbannade när deras namn nämns. Och i USA är Clintons korruption mer avskydd än Trumps vulgära uttalanden.

Panik hos Clinton

tors 3 nov 2016

Jag förstår att man kan undra över detta, om man ser det utifrån, säger Fredrik Falk, verksamhetsområde-schef för återbetalning på Försäkringskassan...

Vad berodde de felaktiga utbetalningarna på?

Jag kan inte uttala mig om detaljer i de här ärendena och orsaken till dem...

Enligt Fredrik Falk har Försäkringskassan sett att det finns kvalitetsbrister inom arbetet...

Våra handläggare måste få en plattform som ger dem trygghet om vilka aspekter som ska vägas in vid beslut om eftergifter...

Ofantliga sekten har nått sin peak...

Felaktiga bidrag krävs inte tillbakaDet finns en enkel förklaringsmodell bakom kriminalitetens orsaker i Sverige...

Den går i korthet ut på att den som begår ett brott gör det därför att den inte har något bättre val. Detta innebär att den som bränner grannens bil och berättar för en journalist att han gjorde det för att fritidsgården lagts ned eller för att "polisen trakasserar oss", kan räkna med en hel del förståelse...

Det är en sak att se samband mellan arbetslöshet, bostadssegregation och hög kriminalitet. Sannolikt finns en sådant. Men det är ingen ursäkt. Det kan aldrig vara en godtagbar förklaring att kasta sten på ambulanser, tända eld på bilar och skolor (i Sverige brinner ungefär en skola om dagen, på en enda dag i fjol brann fyra skolor i Malmö) att man känner sig "utanför". En sådan inställning är dessutom ett hån mot alla som bor under samma förhållanden och inte begår brott.

En postmodern rättsstat

Kvinnan som social-demokratin slängde fram för att bli landets första kvinnliga statsminister har utvecklats från en fifflare i folkets ögon till något ännu värre...

Tänk om Mona hade blivit Sveriges första kvinnliga statsminister. Tänk på hur svensk politisk journalism hade sett ut då. Små diskreta grävargrupper hade behövt ersättas av journalistiska schaktmaskiner. Små gropar av journalistiskt gräv hade varit stora dagbrott.

Kanske kan Mona lyfta fram att MMA är en form av våldsbejakande extremism och att The Mauler är en våldsbejakande extremist. Hela utflykten till MMA-galan skulle vara ett studiebesök. Det skulle isåfall vara den mest trovärdiga versionen av alla Monas versioner. Problemet för Mona är att ingen tror på henne längre, men det skiter hon uppenbarligen i sedan länge…

VERSIONER

Människans farligaste och mest självdestruktiva egenskap är tron att det finns något slags religiös eller sekulär överhet...

Som, om den vill, kan lösa människans problem åt henne och att om hon bevekar denna magiska kraft på rätt sätt så kommer allt att greja sig till det bästa...

Under den absoluta kungamaktens dagar trodde folk lite i allmänhet att kungen var tillsatt av Gud och, ungefär som helgonen, hade övernaturliga krafter...

Ryssarna trodde att folkets plågor berodde på att tsaren omringats av illvilliga aristokrater som dolde sanningen för honom och att om tsaren bara blev varse skulle han gripa in och ställa till rätta.

Håhåjaja, säger du, vilka vilseförda stackare, tur att vi har lämnat den sortens vidskepelse bakom oss...

Men det har vi inte, det behöver man bara följa den amerikanska presidentvalskampanjen för att inse...

Människans kanske farligaste drivkraft

Den politiska kartan i västvärlden har i stort sett lämnat höger/vänsterskalan och skiftat över till en globalism/nationalism-skala...

Denna omsvängning började några decennier efter kriget och är idag fullt utvecklad. Den dramatiska förändringen av det politiska landskapet har blivit tydlig i det amerikanska presidentvalet där personer som är globalister oberoende av hemvist på höger/vänsterskalan tar parti för Hillary Clinton och de som vänder sig mot globalismen stödjer Donald Trump...

Jag har tidigare skrivit om de krafter som står bakom den globalistiska ideologin som gått segrande fram inom hela västvärldens etablissemang från politiker, kulturpersoner och mediefolk till näringslivets ledare...

Globalismen har sina rötter i den angloamerikanska oligarkins strävan efter globalt inflytande för sina företag och banker, som föddes för över 100 år sedan...

Globalismen i politiken är en livsfarlig återvändsgränd

ons 2 nov 2016

Västvärldens så kallade demokratier genomgår just nu en mycket omvälvande period i sin utveckling...

Många människor i våra länder känner djup oro och rädsla över hur vårt västerländska samhälle är på väg att förvandlas till något främmande som vi inte vill ha. Borta är efterkrigstidens relativa trygghet och gradvisa tillväxt av välstånd och välfärd...

Den ekonomiska tillväxt som ekonomerna fortfarande registrerar i sin statistik, tillfaller inte folket utan stannar i allt högre utsträckning hos den procent som sitter på makten i våra samhällen. Dagens medelklassgeneration får det sämre än sin föräldrageneration, medan den ekonomiska och politiska adeln för vart år ökar sitt välstånd genom att själva lägga beslag på den lilla tillväxten...

Den som kan sin historia vet att varje gång vi tidigare haft en liknande samhällsutveckling, så har det slutat med någon form av folklig resning mot härskarklassen – blodig eller oblodig...

Eftersom politiker nästan bara umgås med varandra och med samhällets makthavare inom fack, media, kultur och näringsliv, har vi fått ett styrande etablissemang som skapat sina egna värderingar utan förankring hos en bred allmänhet...

Känn optimism inför framtiden!

Jag tror att nästa svenska valrörelse kan bli stökig...

Skälet är att det börjar gå upp för folk att våra politiska ledare inte är de salomoniskt visa människor som de gett sken av. De är enkelt uttryckt inte särskilt kompetenta...

Det enda de verkligen behärskar, det är det politiska spelet. Vilket till stor del går ut på att få det att se ut som om de har kontroll. Genom att bete sig på ett visst sätt, använda ett visst språk och en viss liturgi duperar de alla andra...

Det är ett jobb. Ofta med bra lön. Och med en extra förmån: Makt över andra. Även om de inte förstår att använda denna makt på ett förnuftigt sätt – så är den en kraftfull drog...

Men i grunden är politik ett illusions-nummer. Kejsaren är naken...

De rödgröna vet inte vad de vill, har inga nya idéer och tycks mest ställa till med oreda. Alliansen har tappat sugen, glömt färdriktningen och är medskyldiga till mycket elände – som poliskrisen, försvarskrisen och det regelverk som leder till att migranter som bott många år i Sverige, rotat sig, talar språket, har jobb och betalar skatt kastas ut.

Politik är ett illusionsnummer

Visst finns exempel att folk investerar i företag som redan från början saknar överlevnadschanser, men detta är ovanligt och beror för de mesta på att investerarna dragits vid näsan av bondfångare och charlataner. Refaat El-Sayed var en känd svensk sådan...

Utanför den fria marknaden, till exempel i den offentliga sektorn där det inte satsas egna, utan andra människors, pengar finns inte den spärr som ligger i att beslutsfattarens privatekonomi är med i spelet annat än i det specialfall där vederbörande låter sig mutas av en uppdragstagare. Där finns ingen mekanism som med automatik tar död på chanslösa projekt. Där kan misslyckandena överleva. Det var det symposiet handlade om..

Jag kunde ha lagt till att politiker därför aldrig kan lita på sina myndigheter. Politiker som litar på sina myndigheter blir dessas fångar. Detta har blivit särskilt tydligt med dagens politikervälde och välfärdsindustriella komplex. Det är apparaterna som styr...

Överlevande misslyckandenDe predikar "alla människors lika värde", de för ett verbalt krig mot skattesänkningar på ledarsidor och i krönikor, de avskyr instinktivt stora vinster och rika företag och de säger sig alltid stå på den vanliga människans sida...

Men vänsterdebattörerna med den höga svansföringen är ofta hycklare. De sliter inte i vården. De står inte på fabriksgolvet. De bor inte i utanförskapsområden. De är så fjärran från allt det de säger sig representera och stå upp för att de förlorat markkontakten för länge sedan...


När det kommer till den egna privatekonomin gäller uppenbarligen inte de grandiosa fraserna om "solidaritet" och att bidra efter förmåga. Nej, då är skatteplanering helt i sin ordning.

Det här är människor som leker hjältar på vänsterkanten men vars konjakspimplande verklighet i villor och paradvåningar är så långt ifrån undersköterskans tretton-timmarspass som det går att komma...

Det finns ett ord för detta: hyckleri. I populistens vardag är hyckleriet själva levebrödet. Det är så jag tror att vi ska förstå de häpnadsväckande korkade och faktaresistenta texter som produceras på löpande band i solidaritetens namn...

Populisterna

Hur vet ni vem som är ond och vem som är god i Syrien? Kommer korrekt information via SVT?

Syrien och famljen Assad har länge varit ett besvär för Irael via Golanhöjderna och Syriens inflytande över Libanon. Bråkar man med Israel får man på köpet USA som ovän.

Så när fredspristagaren Obama fått smak på mer krig i mellanöstern, från Afghanistan till Libyen, då valde man att försöka klämma åt ett land till. I detta fall Syrien som gränsar mot både det allierade Israel och NATO-medlemmen Turkiet. Genom att utbilda islamistiska rebeller som skulle kunna störa eller rent av störta Assads huvudsakligen sekulära regim. Så, vem bestämmer i Mosul och Aleppo? Det är att antal krafter och makter som i eget intresse, egna maktambitioner mal sönder ett uråldrigt och urspårat kulturområde. Utan rangordning av vilken intressent som är värst, kan följande nämnas: USA, Ryssland, Israel, Turkiet, Syrien, Irak, Iran, Saudiarabien ”kurdistan”. Även vi ”oskyldiga” åskådare påverkas av detta vansinne, med ett närmast ogenomträngligt flöde av desinformation och proganda, okontrollerbara och oförutsägbara folkomflyttningar, fluktuerande oljepriser, en svag egen valuta och maskerad inflation. Jag har säkert glömt något också...

Desinformationen kring Aleppo
Politiker i allmänhet och rödgröna politiker i synnerhet vill styra och ställa över våra liv...

Men det blir sällan speciellt bra. Vilket inte är så konstigt, om man tänker efter en smula...

Människor är olika. Vi har olika önskemål, behov och preferenser. Vi gör olika livsval och olika prioriteringar. Vår livssituation gör att vissa lösningar passar oss bättre än andra. Vi trivs bättre, blir nöjdare och lyckligare om vi får välja själva...

I politiken bestämmer makthavarna hur det skall vara. Det vill säga på ett sätt. Som skall vara lika för alla – oavsett om det passar oss eller ej. Alla måste följa politikernas påbud. De upprätthålls med tvång, rent av med våld om så krävs...

Vem skall ha makten över ditt liv?

tis 1 nov 2016

 

En svensk David Icke... konspirationsspekulanten

Brage Norin tar sats igen...

Nåja, vi som följer CNNs nyhets-rapportering kan ju konstatera en ökad nervositet hos etablisse-manget...

OJ SÅ FORT USA FALLER – VI BLIR STUMMA...


Men vår diffusa rädsla inför det tektoniska maktskifte som är nära förestående är ingenting mot den rädsla som finansmaffian på Wall Street känner. De är panikslagna. Hur länge ska man kunna hålla tyglarna på guld och silver?

När tappar de kontrollen av priserna på ädla metaller? Hur länge ska förtroendet för amerikanska statsobligationer (och andra former av statsskuldväxlar) hålla? Hela västvärlden brakar ihop när förtroendet för dollarn faller. Blodsugarna på Wall Street är livrädda. Vi börjar alla bli rädda...

Erdogan och Duterte kör hårt med jenkarna! Blir det militärkupp i USA!

 

En sån där jävla präktig svensk... SD-are förstås...

Good Morning! Jag heter Ylva Helena. Stockholmska som bor i Hälsingland...

Mina läsare döpte mig till Palena när jag var lokalredaktör. Jag gillar att skriva, fota, sticka, virka, sy, måla, sy i skinn, dreja, laga mat, baka i bakstuga, rocka. Och ta hand om djur och barn och tycka om allt. Ja, jag kan väva också.

Vi bevittnar en teater! Finansoligarkin skriver replikerna. Hela ploten. Man kan undra varför inte Donald Trump har blivit skjuten. Förmodligen för att han ingår i ränkspelet. De onda blåser oss = mänskligheten för sin egen vinnings skull.

En procent styr och ställer med 99 procent! Ska vi ha det så? Nä! Men så har vi det. Mycket p g a att dom flesta inte ser igenom. Går på medias lögner. Det är för  bedrövligt. Och så farligt dom lever som lierar sig med makten. Hillary Clinton beundrade Martin Luther King som ung. Han fick henne att vilja förändra USA. Vad hände med henne?

Planen: Trump vinner! Hillary i finkan! Paul Ryan tar över = WW3

Så kan man också vilse-leda...

Fast, tänk om det är sant då...

Men när det blir så där orimligt... då måste man nog dra öronen åt sig förstås...

Trump trendar på nätet! Hillary 2,165 and Donald 775,653 views!

Ja, förundrar sig olika förståsigpåare, hela nationen har bytt åsikt, hur kunde det ske så snabbt?

Mitt svar är att det inte har skett. Låt mig förklara vad jag anser har skett och vad som inte har skett...

Till att börja med har svenska folkets grunduppfattning att migrationen varit för stor inte ändrat sig särskilt mycket. Två tredjedelar eller däromkring har i olika opinionsundersökningar förklarat att de anser att migrantintaget bör minska. Så var det före Aylan och så är det nu. Det stora som skett när det gäller folk i allmänhet är att man idag öppet törs prata om vad man tycker. Där har ett tabu raserats...

Den andra tolkningen av ”krisen”, ”pärsen” och ”kaoset” avser de besvär som ännu knappt har börjat. Det är när tiotusentals människor med uppehållstillstånd ska slussas ut i samhället, när de ska ha bostäder, sjukvård, tandvård, försörjning, skola och allt annat som välfärdsstaten erbjuder. Det är ett helt annat slags och betydligt besvärligare problem än att Migrationsverket tillfälligt saknar madrasser, tält och frukostbrickor. Det är också en sorts långsiktiga problem som inte låter sig hanteras med heroiska men tillfälliga insatser av typ Refugees Welcome.

Därför är jag skeptisk mot påståenden om att det gjorts mentala etthundraåttiogradsvändningar. En sådan vändning skulle kunna vara den isande insikten att migranterna inte i huvudsak består av syriska läkare och ingenjörer som ska rädda Sveriges ekonomi och välstånd, utan tvärtom av personer vars närvaro kommer att lägga en tung hand på välfärdssystemet och skattebetalarna. Ty om en sådan vändning faktiskt hade inträffat så borde åtminstone en preliminär plan för problemets hantering vid det här laget ha presenterats för väljarna...

Vad var det egentligen som hände?

Tänk att dom aldrig var några invandrarkramare... dom bara lurades, dom där som bor på Södermalm...

Den politiska majoriteten i Stadshuset vädjade den 14 oktober till stockholmarna: öppna era hem för nyanlända. Denna uppmaning till Stockholmarna i allmänhet och kanske alla de 15 000 som deltog i statsministerns möte på Medborgarplatsen där han, ivrigt flankerad av såväl SSU som Grön Ungdom lovade att inte bygga några murar har inte fallit i god jord. Tvärtom visar sig Stockholmarna vara som folk är mest...

Flera av varandra oberoende källor på tjänstemannanivå, men även nämndledamöter i Stockholms Stad Socialnämnd, vittnar om ett svalt intresse från Stockholmarna...

Nu sitter dessa kommunplacerade i en rent helvetisk situation. Många av dem förväntas, i linje med vad som presenteras i denna informationskanal, snabbt kunna återförenas med sina närstående samt börja betala tillbaka på de lån de tagit från sin familj eller sin klan för att finansiera resan. De anhöriga, som väntar kvar i ursprungsländerna, får inte sällan uppleva dödshot när återbetalningen uteblir...

Stockholmarna visar sig vara som folk är mest. Bruna råttor på ett sluttande plan, för att kombinera citaten från två ledande opinionsbildare. Öppna hjärtan, ja, men bara om någon annan gör uppoffringarna som krävs...

Stockholms stad klarar inte av regeringens placeringskrav av nyanlända

Lästen ägs numera av Möller och partners, som nu har lagt ut det till försäljning...

En evig black om foten...

Onsdagscafé 21 september

Kvarteret LÄSTEN

Hans Pettersson, som tidigare har berättat om sitt liv i Byggsvängen, återkom för att berätta om hur kvarteret Lästen förvandlades under http://www.spfpension.se/spf/uploads/L4590/Bilder/Månadsmöten/HansP3.jpg1980-1990-talet. Innan han fick komma till tals hyllade vi honom med ett leve för hans nittioårsdag 21 sept.
Fram till 1970-talet diskuterades en förnyelse av Flens centrum och var det skulle ligga. Norr om järnvägen eller söder därom. ICA hade etablerat sig  på norr där Konsum också fanns  Det beslöts att Centrum skulle ligga mellan dessa affärslokaler.

Hans hade mycket kontakter med bl.a. Helge Zander som då var kommunstyrelsens ordförande. Han tyckte att Hans skulle köpa ”skiten”, riva kvarteret och bygga nytt. Och så blev det.
Men att förvärva tomtmarken blev ett äventyr med tanke på ägarna, som hade sitt sätt att göra affärer på. Det hela slutade emellertid på ett bra sätt och 1981 togs det första spadtaget.
Krav på många ändringar i form av att det skulle bli för stort och för dyrt gjorde projektarbetet mycket krävande och dyrbart.
Sommaren 1985 gick byggföretaget i konkurs bl.a. på grund av utebliven ersättning från kommunen för merarbetet.
En av ”fastighetskungarna” i Sverige tog över och visade upp bilder på hur Lästen skulle bli landets finaste affärscentrum med två elvavåningars byggnader. ”Fastighetskungen” klarade inte det utan det slutade med konkurs. Bygget stod still under ett antal år.
Jan Persson, Strängnäs med sitt företag  Kilenkrysset tog över och slutförde bygget. Lästen såldes efter några år och de nya ägarna kastade in handduken.
Lästen ägs numera av Möller och partners, som nu har lagt ut det till försäljning.

SPF Seniorerna - SPF SENIORERNA Flensbygden

Det var en gång... nån som trodde på Flen...

Bolaget har ett blandat bestånd av fastigheter och äger såväl bostäder som kontor, lokaler för handel och industri men även en gymnasieskola. I Flen blir de nu även ägare till den fastigheten där vårdcentralen finns, men det är inte den första vårdcentralen för bolaget...

Tror på Flen. Rikard Andersson är fastighetschef för Handelsfastigheter på Möller och Partners som är ny ägare av Flens centrum. Han tror att vinden kommer vända för centrumhandeln och hela Flen.
Bild: David Berggren

Tror på Flen. Rikard Andersson är fastighetschef för Handels-fastigheter på Möller och Partners som är gammal ägare av Flens centrum. Han tror att vinden kommer vända för centrumhandeln och hela Flen...

Lästen och gam-media - Anteckningar

Fortsättning