ons 30 nov 2016

Vad allt fler inser är att globalismen är ett långt större hot mot vår demokrati och vår frihet än en eller annan nationalist med tvivelaktiga rötter...

Folk uppfattar nog att det stora flertalet politiker i de nationalistiska rörelserna känner en genuin oro för nationernas sönderfall och den urholkning av tryggheten, ordningen och demokratin som pågår...

Den nya globala världsordningen är helt enkelt oförenlig med demokrati och yttrandefrihet. All makt kommer att samlas hos ett litet fåtal hyperförmögna familjer som har ägarkontrollen i de stora företagen och bankerna och som totalt dominerar MSM. Dessa har lärt sig att utnyttja sina enorma rikedomar för att snabbt korrumpera de ledande politiker som kommer till makten för att få dem att spela med. Låt mig bara påminna om de tidigare statsministrarna Bildt och Reinfeldt som idag står på deras payroll och medverkar i deras lobbygrupper...

Varför kallas nationalister för rasister och nazister?Regeringen och "finans-minister" Magdalena Andersson (s) väljer förstås att inte kommentera den fullständigt svidande kritiken som Riksrevisionen lämnar...

Genom att stoppa huvudet i sanden hoppas man förstås att problemen och Riksrevisionens verklighets-beskrivning inte är korrekt....

Annars återstår förstås bara att höja skatterna, vilket alltid är socialdemokraternas och miljöpartisternas reflex på allting. Dock är Sverige långt bort på den sk Lafferkurvan och alla skattehöjningar leder till relativt sett minskade skatteintäkter när ekonomin bromsas av destruktiv beskattning. Rätt väg är förstås att reformera ekonomin till lägre skatter och mindre regleringar, men det är förstås utopiskt tänkande...

Riksrevisionen: Det saknas 50 000 miljoner kronor till välfärden

Min föreställning är att dessa två företeelser – värdegrunden och pk-ismen å ena sidan och bristen på mognad å den andra – hänger ihop...

Värdegrunden och pk-ismen är teorin, mognadsbristen är praktiken. Värdegrunden och pk-ismen är avsikterna, mognadsbristen är utfallet...

Företagarnas studie ger verklighetens svar. Vad gör man med kreativitet om ”ansvarstagande, självgående, intresse för att arbeta, problemlösningsförmåga och noggrannhet” samt förmågan att komma i tid saknas...

Arma land. Sverige, alltså...

Värdegrunden, pk-ismen och ungdomens arbetsmoralOch varför skulle socialismen inte segra...

Dagens europeiska borgerlighet utgör ju knappast någon motkraft. Snarare tvärt om, dess företrädare agerar ständigt som de nyttiga idioter de är...

​Sedan kommer det att gå som det brukar. Socialismen är ödesbestämd att orsaka förtryck, lidande och misslyckanden. Igen. Förr eller senare kommer den att falla. Igen. Men inte innan den lyckats orsaka mycket skada. Igen...

Bered er på socialismens återkomst

Men den här gången är epateringen av bourgeoisien annorlunda, fundamentalt och avgörande annorlunda...

Den här gången är den ett dödligt hot mot medelklassen, ty den här gången står staten inte längre på medel-klassens sida, utan på provokatörernas...

En vetenskaplig studie jag skulle vilja göra handlar om hur många av medelklassens vedersakare som är finansierade av staten. Jag menar inte bara konstnärer och journalister (de senare via presstöd), utan även stormtrupperna av gatuaktivister. Jag törs slå vad om att även dessa lever av någon sorts bidrag från Arbetsförmedlingen eller något kulturbidrag från landstinget eller Allmänna arvsfonden...

Den här gången utmanas inte medelklassen bara av en relativt ofarlig grupp av uppstudsiga och retsamma skönandar, utan också av den målmedvetna staten som satsar oändliga summor på försvaret, alltså inte Sveriges territoriella försvar, utan försvaret av det pk-ideologiska politikerväldets maktposition...

Épater le bourgeois

 

Många andra etablerade beteenden kan mycket väl betecknas som korrupta i vid bemärkelse...

Särbehandla i strid med alla likas värde... en välkänd fascistisk grundbult...

Beteenden som att befordra politiska vänner och i vissa fall släktingar och bekanta till befattningar eller till styrelser i myndigheter och statliga företag eller allmänstatliga verksamheter som exempelvis Postkodlotteriet...

Detta är ju inte precis ovanligt i Sverige. Numera finns det knappast en generaldirektör eller annan hög tjänstemän som får sin tjänst baserat på yrkeskompetens eller relevant erfarenhet utan snarare på diffusa politiska eller administrativa meriter eller helt enkelt för att få till stånd en lämplig könsfördelning eller en etnisk sådan...

Detta har numera blivit så vanligt att det knappast längre ens debatteras och faller enligt de flestas uppfattning under korruptionsradarn...

Förutom en allmän moralisk invändning mot korruption så gäller också att ett korrumperat beteende innebär minskad effektivitet då pengar hamnar i fel fickor och inkompetenta eller mindre kompetenta personer placeras i verkställande funktioner. Samhällets förvaltning blir med andra ord kostsammare och mindre effektiv än den annars skulle ha varit...

Vad är egentligen korruption?

tis 29 nov 2016

En o-rolig typ... han Ygeman...

Det blir bara ord från Ygeman, ord utan innehåll, floskler som inte omvandlas till handling. Det bör vid det här laget vara uppenbart för alla och en var...

Det är uppenbart att enda Ygemans enda kvalifikation som minister är att kunna prata och göra reklam för en cykelhjälm. En handlingens man är han inte. Den som har varit naiv och tror på en enda förbättring inom lag och ordning under nuvarande regering kan glömma det...

Anders Ygeman (s) - en svag kraftlös pratkvarn

Heja President Bashar al-Assad tycker professorn...

Helgens segrar ska inte under-skattas. Hela Aleppo är snart befriat och då kommer västmakterna inse att de förlorat...

Under tiden fortsätter FN:s sändebud för humanitär hjälp att tala om den förfärliga situationen i östra Aleppo. Han nämner inte att tusentals har kunnat fly från terrorist-kontrollerade områden i staden tack vare strider av den syriska armén tillsammans med allierade...

Fortsatta stora framgångar mot terrorister i östra Aleppo och på andra platser.

De politiska partierna i Sverige har gradvis förvandlats från folkrörelser till exklusiva yrkes-föreningar för en politisk yrkesklass...

Denna klass består mest av karriärister som i stort sett saknar yrkeserfarenhet och någon betydande bildning...

Journalisten Anders Isacsson döpte dem en gång mycket riktigt till den politiska adeln, som likt den gamla adeln skaffade sig toppositioner i samhället utan andra meriter än sin klasstillhörighet...

Förr sköttes statens åtaganden av en kvalificerad och bildad kader av välavlönade statstjänstemän som arbetade under tjänstemannaansvar. Adeln såg i dessa välavlönade topptjänster en chans att öka sina inkomster, så de avskaffade tjänstemannaansvaret och tog själva de välavlönade jobben, men då utan personligt ansvar. Där har ni en av förklaringarna till den allt sämre fungerande myndighetsutövningen i dagens samhälle...

De politiska adelsmännen har numer starkare gemensamma intressen över partigränserna att bevaka, än de intressen som är folkets – deras väljares...

I den här miljön gäller det att minimera riskerna som skulle uppstå om man tillät vanligt folk att påverka politiken. Debatten mellan partierna handlar inte längre om idéer hur samhället bäst skall formas...

Den begränsas stegvis till en allt tunnare fasad – politikeradelns egna s.k. värdegrund, där bjuder man någon enstaka procent upp och ner för att ge sken av olika ståndpunkter. I vissa frågor gör man inte ens det, utan där tystats alla avvikande åsikter med överenskommelser som DÖ. Politiken är idag ett populistiskt plakatviftande utan verklighetsförankring...

Ser vi slutet på Sveriges historia närma sig?

Man kan inte påstå att intresset har varit översvallande för att stärka de medborgerliga fri- och rättigheterna, rättsstaten, det fria ordet och demokratins djupare värden...

Illavarslande nog är intresset svalt, trots att vi närmar oss skarpt läge. Vårt fria, öppna demokratiska samhälle hotas plötsligt från flera olika håll...

Att nynazister och kommunister slår folk de ogillar på käften och försöker hindra meningsmotståndare från att framföra sitt budskap är inget nytt. Det är på alla sätt oacceptabelt, men kanske inte längre det allvarligaste hotet...

Vänstern och värdegrunden...

revisionismen, litteraturen och muséer...

språkets omdaning...

statligt mediestöd till rätt åsikter...

postmodernismens relativism...

auktoritär populism...

rättsstaten viftas undan...

politikerna och det fria flödet av information...

strypning av sociala nätverk...

I all oändlighet... jösses...

Sverige är redan från början ett centraliserat land med bristande maktdelning, politiserat rättsväsende, utan konstitutionsdomstol och med naiva politiker...

Nu håller vi dessutom på att avveckla kontanterna, ge myndigheterna total insyn i våra liv och att bygga upp en aldrig tidigare skådad övervakningsapparat...

Kopplet blir för var dag som går allt kortare. Folket skolas till inlärd hjälplöshet och en kultur som skyr ansvar...

Samtidigt förfaller centrala samhällsfunktioner på ett sätt som får en att undra över när egentligen det så kallade samhällskontraktet upphör att gälla...

Vilket inte hindrar att skattetrycket är bland de högsta i världen och att skatterna drivs in med allt mer hårdhänta metoder...

Den samlade bilden är förfärande. Men som sagt, intresset för dessa frågor är fortsatt svalt...

Allt fler hot mot vårt öppna, demokratiska samhälle

”Kommer du till Danmark ska du arbeta”...

De danska social-demokraternas valbudskap väckte viss upprördhet inom de svenska social-demokraternas parti-ledning...

Den danska socialdemokratin håller fortfarande fast vid arbetarrörelsens ideal,  gör din plikt – kräv din rätt, för att förtjäna sitt uppehälle. Den svenska socialdemokratiska partiledningen ansåg 2015 detta vara stötande...

Danmark följer nu samma trend som finns i Finland och Frankrike. Koncis politik, gripbara mål samt tydliga krav på medborgarna, och de som trängtar efter att bli medborgare, för att det danska samhällskontraktet skall kunna vidmakthållas. Med egenmakt på medborgarnivå, ett starkt samhällskontrakt följer eget ansvar...

Danmark, som Finland och Frankrike, värnar mycket tydligt om nationalstaten och att det är först när denna är intakt med ett fungerande samhällskontrakt med brett stöd som bredare samarbeten kan vara lyckosamma. Eller ens tänkbara. För den politiken har den danska regeringen ett brett folkligt stöd. Men att Dansk Folkeparti ändå har, utanför den danska regeringen, stort inflytande är dock klart...

Enda egentliga sakskälet till att de inte ingår regeringen Løkke Rasmussen II är Dansk Folkepartis Putin-vänliga syn inom utrikespolitiken, en syn som liknar den franske presidentkandidaten Fillons. Om den franska utrikespolitiken skiftar fokus med Fillons aviserade, till en mer Rysslandsvänlig politik, kan det inte uteslutas att Dansk Folkeparti mycket väl kan anses regeringsfähigt i framtiden...

Danmark: Krav och tydliga mål skall säkra samhällskontraktet

Den lilla temperaturökning som skett senaste århundradet faller också väl inom det intervall som naturen själv tillhanda-hålller...

Ständigt dessa falska premisser...

Sålunda är det fullständigt bortkastat att ägna sig åt att via koldioxid-besparingar tygla temperaturen. Eftersom det kostar en massa pengar så förlorar vi på affären hur man än ser på det...

Mina siffror är inte exakta och bara ungefärliga utifrån hur jag uppfattat debatten om vilka faktorer som påverkar vårt klimat. Har du tillgång till bättre siffror, så använd dem istället...

Jag tror ändå att du kommer till liknande resultat. För den falska premissen är nämligen att vi kan stryka alla faktorer som människan inte råder över och ändå ha en användbar ekvation för hur vi ska kunna kontrollera klimatet. Du har väl inte gått på den enka finten...

Falska premisser

mån 28 nov 2016

En rolig typ... han Ygeman...

Vilda västern i Flen...

Skjut dom på fläcken...

Anders Ygeman vill döma vapenbrottslingar samma dag

Migranterna som fått uppe-hållstillstånd flyttar inte till de kommuner de anvisats...

De flyttar på ett eller annat sätt till de kommuner där de bedömer att framtids-utsikterna är bäst...

Inom ramen för EBO, Eget Boende, leder detta till att de blir inneboende hos släktingar och landsmän eller tvingas ut på en dyr och osäker andrahandsmarknad. Trångboddhet i redan överbelastade bostäder leder ofrånkomligen till en ghettofiering.

Risken är överhängande att vi går in i en framtid av ghettofiering av städer som redan nu präglas av stor immigration. För att klara av det krävs ett fungerande våldsmonopol vilket vi även det vet inte fungerar idag. Rikspolischef Dan Eliasson har blivit symbol för en polis som inte fungerar längre, oaktat om han är ensam skyldig eller inte...

Kommunanvisningslagen för migranter är dömd att misslyckas

Bara ett av oändliga exempel på ofantliga sektens ologiska slag i luften...

Miljöpartiet har gått med på att öka den tillåtna fordonståg-vikten till 74 ton på delar av det svenska vägnätet. Men Åkeriförbundet är besviket, det är så liten andel vägar som är aktuella att en investering i nya fordon som klarar den högre vikten kan bli lönsam...

Låtsashöjning... På sådana vägar blir det inte i praktiken någon höjd bärighetsklass. Alltså inte på grund av tekniska begränsningar, utan på grund av politiska begränsningar. Transporter ska ju helst gå från A till B utan omlastningar. Om vägsträckan mellan A och B har olika bärighet tvingas man oftast köra med den lägre kapaciteten hela vägen...

Gas och broms

Det är inbördeskrig i Sverige, där 53 områden inte längre styrs enligt svensk lag och dit svensk ordningsmakt inte äger tillträde...

Aggressiva islamister hotar, mördar, skrämmer och kräver mer (!) utrymme för sina medeltida lagar. Fienden finns mitt inland oss, men bildar inga egna politiska partier...

Det är nämligen mycket enklare och effektivare att infiltrera de partier som finns. Detta gäller i stort sett alla västländer. I Sverige är vi dock världsmästare på att låtsas att det som sker inför våra ögon och öron, inte sker...

Det politiskt mediala etablissemanget har utnämnt sig själva till att utöva censur och publicerar bara det som de anser att svenskarna ska få reda på och som passar i den mall som detta etablissemang ritat upp...

Och detta fortsätter trots att de skamligen avslöjas i sociala media, som läses av en allt större del av befolkningen. Där finns det ingen som tror att våldtäkter och bilbränder har upphört. Det kokar och jäser i vårt land...

Landet heter Sverige

Något händer i svensk media. Något glider i samtalet. Något Europa och judar sett förut...

Först förvrängningen med nidbilder, därefter, som i Expressens fall, något som bäst kan liknas vid förnekelse men som innehåller drag av förminskning av sex miljoner judars värde...

Gömd bakom självutnämnda godhetsapostlars böneutrop. Judarnas onda bråda död i gaskamrarna. I Treblinka. I Sobibor. I Auschwitz. Glömda och gömda bakom godhetsapostlar och påhejade av illustrationer som kan dateras tillbaka till ett mörkt trettiotal...

Något händer i svensk media. Något händer på DN:s och Expressen:s redaktioner. Något Europa sett förut. Europa, och Sverige, är inte en så säker hamn längre om du råkar vara jude eller vän med en jude. Om du inte tror mig, åk då till Malmö och bär en kippa eller annan judisk symbol synligt på stadens gator. Pröva det, gärna ensam och i skymningen...

Det är de krafterna du möter i Malmö som DN och Expressen börjat spela tillsammans med. Något glider i svensk media...

Svensk media glider iväg

Extremism eller fundament-alism finns i alla läger... Lincoln kan nog ses som extremistisk i sin syn på banksystemet...

Sh dröjer kvar vid Lincoln... 

han leder in på ett annat spår nämligen...

Wikipedia... extremism innebär att en åsikt eller tanke dras till sin yttersta spets utan utrymme för kompromisser eller pragmatism. Det är en ståndpunkt som kan mynna ut i politisk brottslighet...

Extremism är ett historiskt relativt begrepp. Inte sällan är det som betecknas som extremism vid en tidpunkt en mer normal uppfattning vid en annan...

En medborgare som envist håller

fast vid en avvikande uppfattning kallas ofta rättshaverist... Cornu 

beskyller Lincoln för att vara just en sådan... det säger kanske mer om Cornu än Lincoln...

Våldsbenägna extremister är något annat...

Antal våldsbenägna extremister enligt

Säkerhetspolisen... det finns cirka hundra våldsbenägna högerextremister och lika många vänsterextremister samt cirka tvåhundra våldsbejakande unga islamistiska extremister I Sverige. Dessutom finns det militanta djurrättsaktivister...

Riksbankens införande av E-kronan kommer sätta bankerna i konkurs och ploppa bobubblan

sön 27 nov 2016

Det finns väl inte mycket att säga om Guillous inlägg...

Sparreholmarn tror dock att det var enklare än så...ursprungligen... vänsterns rädsla bottnade i att det reaktionära vänsterpartiet SD2 skulle knycka alla väljare från V, SD1 och Mp...

Så småningom vände sig hela etablissemanget som en man mot allt som

SD2 stod för... i hopp om att svenska folket var humant och kuvat...

Vänsterns rädsla för att hamna i lag med SD har förblindat dem

Allt hade varit frid och fröjd om inte mycket starka växande ekonomiska intressen börjat kasta sina lystna blickar över medierna, den ideella sektorn och valda politiker.

De rikaste av de rika har insett att en väg till makt och inflytande är att ta kontroll över dessa sektorer i samhället. Detta har blivit ett stort problem i takt med att västvärldens ekonomiska volym vuxit och vi har fått allt fler hyperförmögna oligarker med ambitionen att inte bara leva lyxliv för sina pengar, utan att även utöva makt över sina medmänniskor.

De ideella organisationerna som ständigt är korta på pengar för sin verksamhet är lättfångade byten för den som är mycket rik. Genom generösa ideella bidrag görs snabbt dessa organisationer beroende och kan sedan styras...

Jag minns när jag var med i miljö-organisationen Det Naturliga Steget och bevittnade hur vi blev beroende av några av de värsta miljöbovarna Monsanto och McDonalds. Det var så lätt att hitta ursäkter för att ta emot deras generösa bidrag som underlättade vår verksamhet.

Vi måste börja varudeklarera ideella organisationer, medier och politiker

Reinfeldt var varken nyliberal eller konservativ. Snarast gav han ett frireligiöst intryck...

Fredrik Reinfeldt tror bara på en sak – Fredrik Reinfeldt. Han är en renodlad och irriterande förnumstig maktmänniska...

Men i allt väsentligt utraderades en halv generation. Varför tror du att det inte fanns några givna efterträdare när Reinfeldt smet ut från scenen på valnatten...

Varför tror du att hela dagens moderata garnityr är underårigt? Varför tror du att Moderaterna har en halv-stirrig partisekreterare? Svaret är att Reinfeldt utplånade all opposition i sin generation...

Sedan blev det värre. Reinfeldt blev partiledare och började ändra partiets politik genom dekret, inte sällan i form av artiklar på DN Debatt. Här kommer de nya moderaterna...

I detta sammanhang vill jag särskilt påpeka att Reinfeldt under sin tid som partiledare uttryckligen meddelade att hans parti kastade sitt ideologiska bagage över bord och att han varnade för att ha... visioner. För mig, som är fostrad under Gösta Bohman, knyter sig något inom mig vid tanken...

För övrigt ödelade Fredrik Reinfeldt under sina år som Moderatledare 30 år av borgerlig opinionsbildning...

Slutligen målade han in hela borgerligheten i ett hörn, genom att vägra inse att man inte samtidigt kan ha öppna gränser och en generell välfärdsstat. Man måste börja med att välja...

Reinfeldt dödade Moderaterna

När stolligheter från USA kommer till Sverige så får de ett varmare välkomnande än någon annanstans...

Inte bara på Södertörns högskola och i Svenska kyrkan, utan i hela det välfärdsindustriella komplexet som är predisponerat för nya tankar som ger dem utvecklingsmöjligheter...

Här fanns redan sedan länge en Överhet som hade som livsuppgift att ta hand om Offer. Medan de amerikanska universitetens Överhet förefaller rätt motvillig mot dessa idéer är den svenska Överheten i stället välkomnande...

Ett vackert exempel på statlig svensk produktutveckling på basis av stolligt amerikanskt idégods är den HBTQ-certifiering som bedrivs av RFSL och som, om jag fattat rätt, nästan helt och hållet finansieras med skattepengar.

I själva verket erbjuder den statliga svenska Värdegrunden ett troligen starkare underlag för de amerikanska stolligheterna än vad de någonsin skulle kunna uppbringa hemmavid. Med Värdegrundens hjälp engageras den svenska staten i spridningen av dessa idéer exempelvis inom skolväsendet med förödande verkningar för skolans resultat...

Om ”alla människor är lika”, vilket Värdegrunden officiellt stipulerar, är exempelvis lärare och elever lika vilket innebär att lärarens uppfattningar om tyska prepositioner inte nödvändigtvis har något företräde framför elevens om det skulle uppträda någon oenighet i samband med rättning av prov...

Om läraren i kraft av lärare försöker utöva auktoritet över eleven uppstår då genast en Förövare Offer-relation dem emellan som endast kan hanteras genom att Överheten i form av någon högre skolmyndighet griper in...

Min poäng, i den mån den är en poäng, är att de amerikanska stolligheterna har så mycket lättare att få genomslag i Sverige än på andra ställen eftersom vi har en statsmakt som så villigt anammar tankar som gör folk till Offer och därmed klienter hos det välfärds-industriella komplexet...

Hur offer blir klienter

Mycket av den psykiska ohälsan bland unga kvinnor i dagens stressade samhälle kan säkerligen kopplas till ansvar...

Så mycket att leva upp till, så mycket att ta ansvar för, orealistiska mål som ständigt gnager. Och det tar till synes aldrig slut...

Den samhällsbärande medelklassen, som redan tar så mycket ansvar, förväntas nu av regering och riksdag ta än mer ansvar, inte minst ekonomiskt, för en utveckling som ingen har formulerat på ett begripligt sätt...

Det är ett ansvarsöverförande från dem som valts för att just bära ansvar tillbaka till alla dem som inte kan påverka. Det är inte en ansvars-tagande politik. Mycket talar för att  väljarna kommer att sanktionera detta vid kommande val...

Vårt samhälle präglas av maktens språk och språkets makt. Vi kan inte undslippa det. Men vi kan  göra oss mer medvetna om det. Den långa lista med politiska ord som är till för att kväsa oss och bland annat innehåller: värdegrund, utmaning, mångfald, hållbarhet och andra maktbegrepp har nu fått ett tillägg. Ansvar...

Chris Forsne: Ordens makt och maktens ord

Cornu och Lincoln... döds-fienderna om bankerna...

Cornu vann på TKO...

Lincoln... den mest agressive dissidenten har kastat in handduken... inte Michael Thudén...

Michael Thudén – mera känd som ”Lincoln” har under många år forskat om penningsystemets mekanismer, och många är trollen som slingrat sig i sina dödsryckningar på hans blogg Ett nytt penningsystem...

Jag hoppas, som sagt, att jag bidragit till något konstruktivt  med min aggressivitet i denna blogg (jag lägger till en kommentar där jag hänvisar till Karl Poppers argumentering till varför ilska är nödvändig för en fungerande demokrati – för att en demokrati ska fungera måste politikerna och makthavarna vara rädda för folket – inte tvärtom, som nu – snällheten och den trevlighetsfascism som media, skola och politiker predikar kan mao bli en demokratisk fälla) .

Sverige kommer gå åt helvete och, japp, invandrarna tar ”svenskarnas” jobb

Penningsystemets lilla Katekes…

lör 26 nov 2016

Varför är det ingen noll-vision på antalet våldtäkter och mord...

Programmet handlar om spänningen mellan modet att ta för sig och modet att försvara sig. Samtalet utgår från situationen i Calais och lägret "Djungeln" som stängdes för en tid sedan och de motsättningar som uppstod mellan migranter och boende...

Vi talar också om civilkurage, dvs modet att stå upp och ta risker för något man tror på. I detta fall gäller det skydd för kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp. Med i samtalet är förutom programledare Jan Sjunnesson även affärsmannen Peter Törnquist och relationscoach Lennart Matikainen...

https://i.ytimg.com/vi/-hrjG6Cwz4s/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=j8nymZGmwRYKDnPvPRaY4tdQsm8

Lördagsmorgon Avsnitt 20 – Om mod och utsatthet. Att våga försvara sig

När människor inte klarar att försvara idéer som inte är förankrade i verkligheten, när de slår dövörat till, eller tar avstånd från och börjar okväda den som har invändningar, då är det något som har gått snett med deras förnuft...

Den närmast till hands liggande förklaringen är att de är galna, temporärt eller varaktigt. Om det sedan visar sig att denna galenskap är så gott som allenarådande på den offentliga scenen och dessutom vida spridd bland medborgarna, i synnerhet kvinnorna, hur ska man då förklara den?

Handlar det om en kollektiv psykos? Detta motsägs av att anhängarna sköter sina vardagsliv och är tillräkneliga i övrigt. De klarar sina jobb, tar hand om ungar och husdjur, kör bil, lagar mat, håller sig rena etc. Trots att de hyser ett antal ohållbara föreställningar om samhället och sina medmänniskor, så fungerar de rationellt i sin vardag...

Kan det då möjligen handla om att de anslutit sig till en ny religion, eller något annat trossystem, designat för vår tids sekulära människor? Ja, så är det och ni som läser det här vet naturligtvis vilket trossystem det handlar om: Den politiska korrektheten – närmare bestämt mutation nummer två av den marxism som föddes i mitten av 1800-talet...

En teori om politisk korrekthet

Genom att i varje läge över-ivrigt och i genomskådad hybris framställa sig främst som regeringsmoget har partiet förkvävt den kärna av omsorg om framtiden som förknippas med miljön, den ödesfråga som givit partiet dess existentiella värdegrund...

Slaget behöver inte vara förlorat men hårt arbete krävs. Mp kan ännu återerövra sin omistliga position i det politiska samtalet som viskande slav på tillväxtens triumfvagn.

Ett parti som utanför kanslihuset inte behöver uppträda salongsfäigt utan ska vara uppkäftigt, frihetligt och politiskt oberoende, fokuserad på sak, mindre på makt och att aldrig nånsin gå i armkrok med socialister...

Miljöpartiet... inte för sent lämna regeringen!

När jag var teckentydare eller närmare bestämt fast statligt anställd, lönegrads-inplacerad framtidsforskare så lärde jag mig att den mesta framtidsforskningen – i verkligheten inte har något med forskning att göra...

Det handlar mest om att ett antal djupingar fått för sig att de äger siargåvor – baserat på trendfram-skrivningar, kort sagt svarar på frågan ”hur blir det om det fortsätter som idag?”. Den tekniken genererar vad som ibland kallas det överraskningsfria scenariot...

Detta scenario har två egenskaper. Den första egenskapen är att det är trovärdigt eftersom föreställningen om en fortsatt utveckling i samma riktning – typ att vädret i morgon blir väl ungefär som idag – har en inneboende rimlighet...

Den andra egenskapen är att det överraskningsfria scenariot aldrig slår in eftersom rörelser inte fortsätter i evighet i tangentens riktning. Det kommer något emellan, årets första majblomma eller vad som helst, som vänder trenden och ändrar hela upplägget.

Det överraskningsfria scenariotMåhända har den fackliga kampen lyckats så väl på tjänstemannaområdet, att fackförbunden numera letar med ljus och lykta efter nya arbetsuppgifter...

Det är ju knappast så att medlemmarna har gått ut på gator och torg för att kräva sin rätt till gymnasiepubertala PR-kampanjer. Istället handlar det snarare om en ängslighet hos Unionens ledning. Det handlar mer om ett tafatt försök att göra sig relevant. Visa att man är med...

Istället slår det så fel. De som har ringt in är naturligtvis huvudsakligen inte kvinnor. Enligt TCO:s tidning Arbetsvärlden är de flesta som har ringt in män, som varit förbannade för att deras egna fackavgifter har fått bekosta ett PR-projekt som handlar om att män är dumma...

Fackliga organisationer har som ändamål att ta tillvara sina medlemmars intressen. Dit kan knappast anses höra att trycka dit sina egna medlemmar, sprida de senaste marxistiska modeteorierna från USA, eller utgöra kassako åt aldrig så driftiga konsulter i tyckande...

Henrik Sundström om marxismens entreprenörer

Kompisen Lotte suckar och skruvar på sig...

”Rasism”, säger hon. ”Jag tror att det handlar om att många är rädda för att bli anklagade för att vara rasist eller främlingsfientlig.”

Såklart. Det är känsligt att kritisera andra kulturers praktiker och sedvänjor. Ingen vill riskera att bli anklagad för att vara främlingsfientlig, intolerant eller hysa rasistiska åsikter...

Vad är egentligen rasism? Är det rasistiskt att kritisera en annan kulturs praktik, i de fall man anser att denna praktik är kränkande, förtryckande, intolerant eller rentav farlig? Vem är rasist? Vad är rasism?

”Men Lotte”, säger jag, ”det är väl ändå inte ett uttryck för rasism att hindra ett föräldrapar från att slå sitt barn? Rasism är väl ändå något annat?”. Jag famlar efter orden en stund. ”Rasism...

Det är att anse att det finns olika raser att dessa olika raser har olika essentiella egenskaper – att alla individer som tillhör en viss ras har samma egenskaper. Som att anta att svarta har rytmen i blodet eller att judar är särskilt giriga...

Det är rasism. Rasism är att tycka att vissa raser är bättre än andra och att därför behandla människor som tillhör ”lägre stående raser” sämre.” Jag tystnar...

Ann Heberlein: Sverige, rasismen och kulturrelativismen

fre 25 nov 2016

Det projas bostäder till för-

bannelse i Sthlm... det finns inte nog med konsulter...

I Helgesta projas det finfina 55+ med utsikt över Saltsjön för dom som har råd... samarbetspartnern i Sthlm får tacka nej till flera förfrågningar i veckan... det är dom inte ensamma om...

Fast billiga hyresrätter i förorter...

nej vars...

Cornucopia skrev för nåt år sen... Vad som behöver byggas är billiga hyresrätter med låg standard i förorterna, inte dyra exklusiva bostadsrätter.

Det byggs alltså fel i Stockholm och någon bostadsbrist föreligger inte hos de som kan köpa bostäder och dessa har tvärt om mycket stora ytor att bo på - vilket också påtalas i rapporten. Det finns som bekant tusentals lägenheter att välja mellan om man vill skuldsätta sig.

WSP har en länk till rapporten hos Stockholms Handelskammare, men gissningsvis kommer ingen vara intresserad av att ta till sig detta och ändra vad och var det byggs nya bostäder.

Är du en fattig arbetslös invandrare så är det brist på bostäder, men dessa köper som bekant inte några bostäder och drar alltså inte upp priserna i bostadsbubblan och flyttar inte heller in i nybyggda eller nyrenoverade hyresrätter pga hyresnivåerna.

Det politiska ansvaret för den skenande bostadsbristen

Nu lanserar vi de två första programmen av DGS-TV.

Vid detta premiärtillfälle vill vi bjuda på två avsnitt på en gång. Framöver kommer det att släppas ett avsnitt varje fredag.

Detta är en serie på tio program där Patrik Engellau tillsammans med flera av landets skarpaste opinionsbildare diskuterar våra viktigaste frågor. De första tio programmen är en pilotserie och satsningens framtid kommer att bestämmas av tittarnas reaktioner. Vi ser alltså mycket fram emot att höra era reaktioner!

Premiär! De två första avsnitten av DGS-TV

https://i.ytimg.com/vi/cxmIgVR0heA/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=31r53RQa3nRWPxuvj8aAYezs6us

DGS-TV Avsnitt 1: Thomas Gür

https://i.ytimg.com/vi/DemRlFd6QSw/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=tfx4TVOnVCYk81nQb7RCas8MDzk

DGS-TV Avsnitt 2: Lorentz Lyttkens

”Systemskiftet är inte borgerlighetens problem... Det är socialisters och feministers.”

Systemskiftet när det gäller statens investeringar började med Ingvar Carlsson (S) som 1990 slog fast att landet skulle ha en fast valuta...

Valutakris blev fastighetskris blev bankkris och jobbkris och den politik borgarna nu måste föra skapade självklart underskott i budgeten så att Persson sedan kunde säga orden om statsskulden och att ”den som är satt i skuld är inte fri”...

Systemskiftet ändrade politiken från reformer – en bättre värld för alla genom ökad offentlig satsning – till minskning. Vi fick sänkt levnadsstandard för fattiga och sjuka och en massarbetslöshet...

Problemet är att S idag fortfarande inte kan föreslå annan ekonomisk politik än den alliansen föreslår. Men problemet är också att hela miljörörelsen liksom Vänsterpartiet och för den delen dagen Feministiskt initiativ backat och accepterat den här synen på offentlig ekonomi.

Ser ni inte att borgarna skrattar åt er?

Nya vassa pennor ansluter till Det Goda Samhället...

Under den felaktiga rubriken Flyktingar som pluggar får stanna under studietid, rapporteras i Sveriges Radio om ytterligare en ny lapp som ska tråcklas in i lapptäcket kring utlänningslagen...

Regeringen är nu överens om en lagändring som gör att de ensamkommande flyktingbarn som riskerade utvisning på sin 18-årsdag får stanna i Sverige om de studerar på gymnasiet...

Regeringen tråcklar ihop ett lapptäcke av regler på asylområdet

En feministprofessor har gjort en lista över vilka som sprider falska nyheter på nätet...

Märkligt nog är det bara konservativa nyhets- och debattsajter...

Förvånande nog är det Aftonbladet i Sverige som bland de traditionella media blir först med att redovisa hur genomkorrumperat amerikanska MSM agerat under presidentvalet...

​Styrelserummet i New York Times har fungerat som högkvarter för Hillary Clintons mediastrategi. NYT har i princip konspirerat mot både sina egna läsare, landets väljare. Resultatet av misslyckandet med att få Clinton vald blir också ett hårt slag mot tidningens ägare. Allt förtroende för en av de viktigaste tidningarna är bortblåst och därmed dess existensberättigande. Johannes Wahlström avslutar artikeln med skriva att han sett samma fenomen i svensk media. Inget av detta har ännu kommenterats av andra svenska media, vad jag sett.

Falska nyheter?

Man skulle kunna säga att en Chief Whip har till uppgift att garantera vad den tyske sociologen Robert Michels kallade för ”oligarkins järnlag”, att alla partier, även de med egalitära ambitioner, går mot fåtalsvälde...

Man skulle även kunna säga att en Chief Whip har till uppgift att motverka alltför mycket demokrati...

Naturligtvis finns piskverksamheten, om än inte lika formaliserad, även i Sverige. Fram till nyligen trodde jag att den utgjorde en pinsamhet för partister och försvarare av den representativa demokratin...

Men efter debatten om Miljöpartiets ”fyra musketörer”, de riksdagsledamöter som på sistone gått emot partiledningen gällande nuvarande flyktingpolitik, värdlandsavtalet med Nato och Vattenfalls försäljning av brunkol, är jag inte säker...

Med förvånande stor enighet har skrået av ledarskribenter fördömt deras agerande som ”ansvarslöst”, som en brist på ”kompromissvilja” och därmed ett bevis på Miljöpartiets avsaknad av ”regeringsduglighet”...

De som tycker att riksdagen gör sig utmärkt som ett knapptryckarkompani borde möjligen fundera över möjligheten att reducera dess 349 platser till en för varje partiledare där rösterna viktas i enlighet med valresultatet. I ett sådant system skulle övriga ledamöter kunna rationaliseras bort, alternativt sugas upp i den växande tjänstemannastab som de, i praktiken, redan är en del av...

En partimedlem måste kunna få följa sin övertygelse

tors 24 nov 2016

Företag styrs i hög grad fortfarande av män i femtioårsåldern, men utmanas nu av kvinnor i trettioårsåldern...

De kommer till exempel med titeln chief digital officer, de är mästare på sociala medier och kommunikation och vad gubbarna inte ser är att de kommer sopa mattan med dem...

De företag som kommer att överleva stålbadet under de närmaste tjugo åren är de som har en nätokratisk front, det är den mediala fronten som blir allt i företaget, det vill säga faktorer som webbplatsen, callcentret och kundrelationer...

Kommunikationsavdelningarna på företagen fortsätter bara att växa och växa, det är här makten kommer att ligga. Och det gäller samtidigt att inom företagen bygga upp en kommunikativ stolthet...

En sån underskattad filur...

I grunden kan du bara göra en sak för att konkurrera. Och det är att se till att ha den bästa produkten eller tjänsten i din nisch och sedan ha en medial front som kommunicerar just det. Det går inte längre att luras, transparensen gör att du förr eller senare blir avslöjad, det är bara en tidsfråga innan det läcker...

Storbolagen kommer att dö - och mikrokapitalismen ta över

Med start på fredag kommer vi att ta Det Goda Samhället till en ny nivå...

Lanserar DGS-TV, en serie på tio program där Patrik Engellau tillsammans med flera av landets skarpaste hjärnor diskuterar våra viktigaste frågor. De första tio programmen är en pilotserie och satsningens framtid kommer att bestämmas av tittarnas reaktioner...

I det första avsnittet samtalar Patrik med författaren och företagaren Thomas Gür om välfärdsstaten och dess framtidsutsikter.

Nu lanserar vi DGS-TV

Ibland drabbas Cornu av hybris... han tror på fullt allvar att han vet bättre än sossar...

Cornu har kanske missat devisen... Alla likas värde... hjärntvätten och därmed fördumniningen av medel-klassen... dit hör väl sjukvårdens sköterskor...

Den politiska överklassen föregår med gott exempel... dummare kan ingen vara...

Lika kloka kan vi absolut aldrig bli...

Lika dumma kan vi absolut bli...

Socialdemokrater vill höja skatten för sjuksköterskor med 3134:- i månaden

Anders Ygeman accepterar polisens totala kollaps - avser inte göra något

New Public Management sågas i ny rapport

Man kan nog tänka sig att Trump kommer att stödja projekt som minskar på beroendet av fossil energi...

Han är ju inte dum han Trump...

Det som gör klimatfrågan speciellt komplicerad ur ett politiskt perspektiv är att uppfattningarna om hur och huruvida människan påverkar klimatet, divergerar från den ena ytterligheten till den andra. Man kan grovt indela debattens ståndpunkter i tre grupper...

De som tror på katastrofala klimatförändringar inom något eller några decennier...

De som anser att påverkan på klimatet är betydelselös...

De som utgår strikt från vad empiriska observationer av klimatet visar...

Donald Trumps rättning mittåt i klimatfrågan

Likt Tomas tvivlaren...

Om vädret kan man aldrig vara säker...

Var aldrig absolut säker på något.

Tro aldrig att det är lönt att dölja bevis; bevisen kommer alltid fram till slut.

Inled dig aldrig i försök att motarbeta tänkande.

När du möter motstånd, även om det är från familjen, ansträng dig att övervinna det med argument och inte med auktoritet. Seger beroende av auktoritet är inbillad.

Böj dig inte för andras auktoritet, ty det finns alltid auktoriteter med motsatt ståndpunkt att finna.

Använd aldrig makt för att förtrycka åsikter som du finner skadliga, för då kommer åsikterna att förtrycka dig.

Var inte rädd att vara excentrisk i dina åsikter, för varje idag accepterad åsikt var en gång excentrisk.

Sök större nöje i intelligent motstånd än i passivt medhåll.

Var sanningsenlig, även när sanningen är obekväm, för det blir mer obekvämt att försöka dölja sanningen.

Var inte avundsjuk mot dårars lycka i deras eget paradis, ty det är endast dårar som tror att det är sann lycka.

Vett i vetenskapen

Vi matas hela tiden med information om att ryska och/eller syriska flygplan har bombat ”det sista sjukhuset i Aleppo”...

USA-ledd propaganda ska lura oss som alltid. Kan vara något att tänka på när man läser en artikel som denna. Ab

Ett utdrag från Nyhetsbanken 161122. Det sista sjukhuset i Aleppo har bombats

Sedan mer än en månad utför ryskt flyg inga bombuppdrag mot Aleppo, rapporterades i Vesti Nedeli 20/11. Det innebär att anklagelserna om att ryska bombplan bombat sjukhus och skolor i Aleppo är rena fantasifoster...

”Ryssland har bombat sista sjukhuset i Aleppo”

ons 23 nov 2016

Klimathotet och den påstådda vetenskapen bakom dess giltighet, samt vad som enkelt avslöjar dess falskhet...

Den som tror att smältande is vid Nordpolen kommer att påverka havsnivån, har inte hängt med på grundskolans fysiklektioner. Arkimedes princip...

Den som tror att en utjämnad temperatur över jordklotet kommer att medföra mer vind, har inte läst fysik på gymnasienivå. Termodynamik...

Klimattankar

Islam spelar samma roll i dag för Europas muslimer, som kristendomen gjorde i Sverige under husförhörens tid...

Skillnaden är att muslimerna inte går i takt med majoritetssamhället, vilket givetvis utgör en grogrund för misstänksamhet och kritik från majoritetssamhället. Muslimer som grupp löper därmed en stor risk att placeras längst ner i samhälls-hierarkin...

Ska framtiden bli någorlunda konfliktfri måste de påskynda sin egen sekularisering, och den måste ske i väsentligt snabbare takt än den som samtidigt pågår bland européerna. Det är svårt att tro att detta kommer att ske...

Fråga: Kan muslimer integreras i det västerländska samhället?

Nyligen hamnade jag i ett seminarium där entreprenör-skapet och Sveriges framtid diskuterades...

Såklart diskussionen kom in på det svenska under-visningsväsendet...

Jag framförde tesen att skolans sammanbrott framgår av PISA-undersökningarna och att universiteten är likadana med den enda skillnaden att ingen bryr sig om att mäta förfallet. Ingen sa emot...

Ja, Sverige har all kunskap vi behöver om hur man bedriver god undervisning, på den punkten verkade seminariet enigt. Och lik förbannat gör vi det inte...

En diskussion uppstod om hur detta märkliga tillstånd kan förklaras...

När jag vandrade hem från seminariet tänkte jag förundrat att situationen är näst intill surrealistisk. Vi ser problemen, vi vet hur de kan lösas och så låter vi bli att göra det. Hur kan det bli så i en demokrati att kunniga och engagerade medborgare ska behöva ställa till gissningslekar om sina ledares inställning och avsikter? Hur kan en demokrati vara så handlingsförlamad...

Ny litania om skolanDet är inte lätt att vara öppet självkritisk inom politiken. Ty om man medger att man hade fel då, vad säger att man inte har fel nu igen...

Av rädsla för att framstå som icke trovärdig försätter sig många politiker i en situation där de visserligen har ändrat politik men inte kan vara ärliga om varför. I just den sitsen försatte sig moderatledaren i gårdagens intervju...

Anna Kinberg Batra vägrade envist att svara på om asylinvandringen till Sverige de senaste decennierna varit en ekonomisk vinst eller ej. Hon vet rimligen svaret. Hon är ingen dummerjöns. Men eftersom hennes företrädare och hela Alliansen under åtta år drev tesen att invandring (oavsett vilken sort) är lönsam - regeringen satte rent av upp en sajt för att få ut detta budskap - skulle det se konstigt ut att säga motsatsen nu. Kinberg Batra undvek därför att svara...

Populisten Anna Kinberg Batra

Sionismens krigshysteriska falang i USA...

De neokonservativa måste krossas... tycker Nordin alltså...

Neokonservatism – Wikipedia

Neokonservatismen skiljer sig från andra konservativa riktningar bl.a. genom sin internationalistiska inriktning. Detta märks bl.a. i en interventionistisk utrikespolitik...

Hela mänsklighetens värsta fiender är koncentrerade på Wall Street, inom den amerikanska militären, inom landets säkerhetstjänster, inom USA:s ”militärindustriella komplex”...

Dessa mänskliga odjur måste stoppas. Samma mörka krafter finns i varenda land i hela ”den fria demokratiska världen”...


Husbondens röst i Sverige, Aftonbladet går i spetsen för ett gammalt rysshat som är från en svunnen tid. Världen har förändrats. Stalin styr inte Ryssland – det är Putin. Putin är idag troligen den mest respekterade människan i världen. Putin kommer i framtiden att utdelas Nobels Fredspris – när den norska Nobelkommittén har renats från CIA:s språkrör...

Jag VET att Trump är USA:s sista chans. Jag är ledsen för att han kom in för sent. Jag suckar djupt. Det är i USA den stora striden väntar. Där finna de verkliga hjältarna. Sverige är tomt på hjältar. Vi vandrar omkring som enögda cykloper som drabbats av starr. Vi är förblindade av Mordors hjärntvätt...

Trump får sannolikt leva! Kissinger har nickat bifall! Men vad händer om Trump tar makten över Federal Reserve!Anta att svenska folket får rösta om sin favoriträtt. Spagetti med köttfärssås vinner. Smaskens...

Utifrån detta bestämmer man sedan att alla endast skall äta spagetti med köttfärssås. Alltid...

Varför alls begränsa sig till bara ett alternativ när det finns så mycket annat, kanske du undrar. Precis. Varför alls underställa en trivial vardagsföreteelse en demokratisk process? Exakt. Varför alls tvinga människor till det ena eller andra? Just det...

Ändå är det så politiken fungerar. Den lägger sig i saker som människor är bättre skickade att bestämma själva. Den slår fast att att samma modell skall gälla för alla, att alla alltid skall göra på samma sätt, att en storlek skall passa alla. Dessa beslut upprätthålls sedan med tvång, eller med våld om så krävs...


Politik eller fri marknad?

tis 22 nov 2016Den reform som går ut på att centralisera och byråkratisera polisen fortsätter – trots folkets och vanliga polisers protester...

En centralisering framstår, på objektiva grunder, som tveksam eftersom nästan all brottslighet är lokal och att bekämpa den kräver kännedom om lokala förhållanden...

Med polisens nya, centraliserade ledningscentraler vet operatörerna ofta inte ens till vilken stad en patrull skall skickas när någon behöver hjälp på Storgatan...

Tro inte annat än att detta är medveten sossepolitik. Det ligger i Socialdemokraternas natur att centralisera, politisera, låta byråkratin svälla och att prioritera annat före kärnverksamhet...

I sossarnas Sverige finns polisen främst för att skydda makteliten mot folket – istället för att hjälpa och skydda vanliga människor. Sett i detta perspektiv är den pågående »reformen« inom polisen helt logisk...

Poliskrisen: Dags att kräva Ygemans avgång

Tillhör du politikerväldet med tillhörande välfärds-industriellt komplex eller den skötsamma medel-klassen som jobbar, tar hand om sig själv och betalar skatt...

Att det finns två människosyner beror på att det finns två betydelsefulla sociala krafter i Sverige, mellan vilka den politiska huvudmotsättningen går och som har diametralt olika människosyn, nämligen å ena sidan politikerväldet med tillhörande välfärdsindustriellt komplex och å den andra den skötsamma medelklassen som jobbar, tar hand om sig själv och betalar skatt...

Nu kanske du tror att jag tänker säga att den ena människosynen är korrekt och den andra felaktig, men fullt så liten är inte min hjärna. Jag tror inte att människan har någon sann natur. Människonaturen är inget vi fått av Gud eller Big Bang, utan något vi själva, vår kultur och vårt samhälle, skapar...

Vi bestämmer oss helt enkelt för vilken natur människan har. Detta beslut är en viljehandling, ungefär som att de universella mänskliga rättigheterna tog form först när FN klubbade ärendet i december 1948...

Av detta följer underligt nog att människonaturen är färskvara eftersom samhället ju kan ändra sig precis som FN kan ändra sin text exempelvis efter intryck av den konkurrerande Kairodeklarationen. Frågan är bara vem som bestämmer, som Humpty Dumpty sa...

Människosyner

Tänk att göra sig ovän med både Trump och Putin...

Hål i huvet har dom... makt-havarna i den humana stormakten...

Jag känner stor oro för hur vårt lilla land skall ha en chans att hävda sig i dagens värld. Bakgrunden är att landet styrs av ett politiskt etablissemang (läs DÖ) som totalt tappat kontakt med utvecklingen i omvärlden. Detsamma gäller landets journalistelit. Låt mig räkna upp några frågor där svenska politiker och MSM i stort sett oberoende av partitillhörighet är helt eniga...

Svenska politiker och MSM slöt som en man upp bakom globalisternas dokumenterat korrumperade presidentkandidat Hillary Clinton i presidentvalet i USA och tar avstånd från den valda presidenten Donald Trump...

Svenska politiker och MSM har i krigen i Mellanöstern och Nordafrika tagit parti för den sida som startat krigen och de har lierat sig med USA/NATO/IS/Saudiarabien medan man vänder sig mot Syriens legitima regim som försöker försvara sig mot dessa...

Svenska politiker och MSM intar en ledande hållning internationellt i hatkampanjen mot vårt största grannland Ryssland och dess president...

Svenska politiker och MSM har efter CIA-kuppen mot den demokratiskt valda presidenten i Ukraina tagit starkt parti för den av USA insatta marionettregimen som stödjer sig på högerextremister och nazister...

Svenska politiker och MSM intar en totalt ensidig hållning i frågan om påstådd mänsklig påverkan av klimatet och spenderar många miljarder skattekronor på en helt meningslös klimatpolitik...

Svenska politiker och MSM sluter som en man upp bakom den globalism som har som mål att radera ut nationalstater och införa en ny global maktordning...

Sveriges politiska och mediala adel helt ur fas med resten av världen

Tiderna förändras och med dem den härskande klassen...

Men en sak består: En härskande klass i en eller annan form...

Feodalsamhället, inkvisitorisk religiös hegemoni, franska revolutionens skräckregemente, den unga industrialismens extrema klassamhälle, den tyska nationalismen och kommunisternas proletära diktatur bleknar bort i takt med att tiden går...

Dagens maktelit är förvisso utsedd i god demokratisk ordning. Den verkar inom det parlamentariska systemet. Den respekterar – fram till en viss punkt – folkets fri- och rättigheter. Samtidigt har den gemensamma drag med flera av sina föregångare...

Till exempel det faktum att den inte är i kontakt med folket och verkligheten. Medan vanligt folk i dagens Sverige oroas över att polisen inte fungerar, skolan inte levererar, tågen inte går som de skall, välfärdsstaten krackelerar och att det råder en akut bostadsbrist ägnar sig makthavarna åt… annat...

Den svenska politiska eliten är fullt upptagen med att försöka forma den nya, socialdemokratiska människan. En undersåte som tänker rätt, lyder, inte har något emot att lämna pissprov på gymmet, underordnar sig övervakning och ger upp sin ekonomiska självständighet. Här är kulturpolitiken, statsmedia och en utbredd konformism verktyg för en politiskt korrekt och missriktat välmenande likriktning...

Den politiska adeln – vår tids härskande klass

"Flacka med blicken" är ju bekant... "flacka med Birger" är nåt liknande...

Det är mycket fram och tillbaka...

Men frihandeln i sig är det nästan ingen i Sverige som problematiserar. Den som gör det stämplas som mindre vetande. Låt mig då stämplas...

Det finns således en del problem med frihandel som man liksom inte vill kännas vid. Det är som om klimat- och miljödebatten förs i en bubbla. Medan debatten om frihandel förs i en annan.

Problematiseringen av frihandeln är han ju inte ensam om förstås... men liknelsen om debatterna i bubblor är förvisso bra...

Det berättas att ökad frihandel leder till fler arbetstillfällen. Trots att vitsen med frihandeln är att låta stordriftens och centraliseringens fördelar slå igenom. Med hjälp av rationalisering, robotisering, datoriseringar. Inget ont i det – men den som hävdar att frihandel med automatik leder till fler jobb i nutida samhällen är ute och cyklar...

Tanken med frihandel är att främst varuomsättningen skall öka. Det kan bidra till ökande tillväxt. Vi skall helt enkelt handla fler varor i hastigare takt. Konsumera mer. Men ligger det i linje med klimatmålen? Ligger det i linje med att vi skall minska våra ekologiska fotavtryck? Knappast...

Ökad frihandel leder också till ökande transporter. De transporter vi talar om är till 95 procent baserade på fossila bränslen. Och kommer att vara så under många år...

"Hela resonemanget bygger på maskerad rasism och en kolonial föreställningsvärld."

Dessa förbannade skön- desinformerande språkför-störande kommunikatörer...

Inte får man säga neger, hora, fitta, zigenare, tattare, raser... i all oändlighet...

Och nu får man inte säga ”No go zones”...

No-go-zon – Wikipedia

Polisen använder sig inte längre av begreppet ”No go zones” utan begreppen ”Utsatta områden” och ”Särskilt utsatta områden”.

Ett utsatt område är, enligt polisens egna definitioner i den nyligen officiellt publicerade rapporten ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av:

· Låg socioekonomisk status

· Kriminell påverkan på lokalsamhället.

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av:

· Allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen.

· Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag

· Parallella samhällsstrukturer

· Våldsbejakande religiös extremism

· Närhet till andra utsatta

Desinformation om desinformation

mån 21 nov 2016

Climate change... orsakat av mänskliga föroreningar... mycket sannolikt...

Global warming orsakat av mänskliga utsläpp av CO2... faen vet...

Dessa jävla populister... ska det vara nödvändigt att skylla allt på dom... å andra sidan, dom har ju alltid rätt för bövelen... skulle tilltrasslade lösningar vara bättre än enkla ... att tillvaron på jordklotet är en invecklad historia är ju ingen nyhet precis men för helvitte medborgare... man behöver ju inte vara rymdforskare för att titta på stjärnorna...

Han har nog rätt om kossor och andra betesdjur...

Och den köttkonsumtion som ökar snabbare än världens befolkning är inte från de naturvårdande och via betesmarker CO2-fixerande idisslarna, utan kyckling och fläskkött som inkräktar på odling av mänsklig föda...

Som sagt... snabbast ökar den renodlat industriella köttproduktionen av installat kycklingkött och installat fläskkött. Ni vet de två djurarterna som till skillnad mot gräsätande lamm och nötkreatur äter samma mat som vi människor - odlat spannmål...

Kycklingkött och fläskkött inkräktar på åkermark lämpad för produktion av människomat, medan nötkött och lammkött bara inkräktar på det som endast duger till betesmark eller vallodling... 

Ska man dra ner på köttkonsumtionen är det alltså på kycklingkött och fläskkött. Dessa ökar betydligt snabbare än antalet människor...

Det finns inga enkla lösningar på klimatförändringarna

Du behöver inte vara Sverigedemokrat för att läsa Julia Ceasar...

I september 2018 kommer ditt verkliga eldprov...

Du har uppenbarligen misslyckats med att hindra Sverigedemokraterna från att växa. Hur går du vidare? Hur undviker du nya chocktillstånd...

Inför riksdagsvalet 2018 har du din verkliga chans att lyssna på dem som Hillary Clinton antagligen skulle kalla “de svenska soporna”...

de som har fått sina jobb i industrin exporterade utomlands...

de som tvingas bo kvar i våldsamma mångkulturella bostadsområden för att de inte har råd eller kraft att flytta...

de våldtagna och skändade kvinnorna...

de rånade pensionärerna...

glesbygdens människor som betalar skatt men inte får mer tillbaka än på sin höjd det sporadiska underhållet av den lilla väg de bor vid...

kvinnorna som sliter livet ur sig i vården...

de unga som inte har en chans att få en egen bostad...

de som har fått sitt grannskap invaderat av asylboenden...

de mångfaldigt funktionshindrade som fått sin livsnödvändiga personliga assistans nedskuren eller förvägrad...

fattigpensionärerna som inte har råd med mat...

de ständigt nedvärderade svenska männen...

barn för vilka skolan är en daglig mardröm med hortillmälen och våld...

människor som går till jobbet varje dag och får sina bilar uppeldade på nätterna...

Alla de som inte längre känner igen sig i det Sverige de har byggt upp och som har förlorat både sin trygghet och sin tro på framtiden...

De bortglömda svenskarna väntar på att bli hörda. Det är bara genom att börja lyssna på dem som du – möjligen – har en chans att reparera det förtroende som du själv så grundligt har förverkat...

Lycka till!

Hälsningar

Din förbundna Julia

Söndagskrönika: Brev till en kollega

Tills vidare får vi sända en tacksamhetens tanke till president Trump som av allt att döma kommer att arbeta för ett stabilare säkerhets-politiskt tillstånd i vår värld...

Sverige satsar idag bara 1,1% av vår BNP på försvaret (ca. 40 miljarder per år) vilket med internationella mått är mycket lågt. Jag tror världens genomsnitt är ca 2,5% av BNP. Ryssland som Hökmark alltid försöker skrämma med, ligger idag på ca. 3,3% och är enligt uppgift på väg att minska sin försvarsbudget till mer normala 2,8%...

Med tongångarna från USA:s nyvalda president Trump kommer hans krav vara att de stater som är med i NATO skall satsa minst 2% av sin BNP på försvaret, för att vara kvalificerade att få USA:s hjälp om de blir angripna. Ett svensk NATO-medlemskap måste alltså föregås av en dubblerad försvarsbudget för att vi skall komma ifråga. Då duger inte små engångsinsatser som de Hökmark föreslår...

Moderaternas och Gunnar Hökmarks hållning inom säkerhets- och försvarspolitiken är inget annat än kvalificerat hyckleri. Det vore klädsamt om Hökmark närmade sig ämnet med större ärlighet och viss självkritik. Då skulle han väcka mer respekt...

När Gunnar Hökmark tar till orda har hyckleriet ingen gräns

Obama har sagt att Angela Merkel är hans främsta allierade i Europa.

Hon har stött USA:s brutala, folkrättsvidriga bombningar och krig mot olika länder i Mellanöstern, statskuppen i Ukraina, det antidemokratiska ”kravet” på att terroristbekämparen Assad måste bort...

Merkel har förstås stött demoniseringen av Ryssland och de illegala sanktionerna mot Ryssland som skadar industrin i Tyskland och många andra europeiska länder.
En präktig vasall. Därför vore det illa om hon blir omvald – om inte en ännu mer underordnad utrikespolitisk vasall blir vald...

Angela Merkel ställer tyvärr upp som kanslerkandidat

Omsorgen om det egna landet och alla som bor här måste väckas till liv i Sverige igen... amen...

I november förra året sa statsminister Stefan Löfven att vi svenskar har varit naiva om hotet från den jihadistiska terrorismen. Det är en sanning med modifikation...

Visst har Löfven varit naiv, hans parti valde ju till och med in Omar Mustafa, tidigare ordförande för Islamiska Förbundet, i sin partistyrelse. Men andra har varit vakna och varnat.

Löfven tänkte också öka möjligheterna till övervakning. ”Sverige ska aldrig bli en fristad för terrorister”, sa han vidare och meddelade att han ville utreda ökad kameraövervakning på särskilt utsatta platser, till exempel vid ”religiösa lokaler”, det vill säga moskéer...

Nu har det gått ett halvår och mig veterligen har ingenting gjorts. Sverige ska inte bli en fristad för terrorister, sa statsministern. Vad då ska inte? Sverige är redan ett terrornäste...

Moskéer bör övervakasEn svensk regering borde kämpa för svenska intressen, inte vara hela världens samvete eller leta tillfällen att få beröm av andra länder...

Donald Trump har efter sin seger i det amerikanska presidentvalet varit noggrann med att det är "America first" som gäller men att USA under hans ledning kommer söka samarbete, inte konflikt...

Det brukar sägas att USA inte har vänner utan endast intressen, och det ligger onekligen något i det...

America first. Det låter så självklart - vilket land skulle en amerikansk president prioritera om inte USA? - men är i svensk kontext en aning kontroversiellt. Svenska politiker uttrycker sig inte så...

Men tänk om. Tänk om en svensk regeringschef hade samma perspektiv: Sverige först. Det skulle betyda bästa möjliga villkor för svenska skattebetalare i alla uppgörelser med andra länder. Så mycket som möjligt tillbaka från EU såväl ekonomiskt som på andra sätt - annars omförhandlar vi vårt medlemskap. Kort sagt en regering som sätter svenska intressen främst...

Sverige först

Fortsättning