fre 10 nov 2017

Är dom hov-narrar eller slavdrivare... ett grävförsök som ingenstans leder... om ni läser Engellau här nedan kan ni kanske ana varför...

Journalisterna ska inte vara någon sorts hovreportrar hos politikerväldet utan tvärtom deras slavdrivare som tvingar dem att skaffa sig mer makt vare sig de vill det eller inte... om kommunikatörerna inte gör skäl för dom 62 skattemiljonerna så måste

man ju satsa mer av samma... anställa lika många till... och på så sätt förstärka makten över medborgarna...

Fast Sparreholmarn vet ett mycket trivialare, 

torftigare, ömkligare, futtigare, simplare, småsintare, lumpnare svar på varför skatte-kronorna rullar... ett självklart svar som alla

känner till men som Larsson och Kägo aldrig sätter på pränt och följdaktligen avslöjar sig som hovnarrar... Sparreholmarn avvaktar vidare grävning...

62 skattemiljoner satsas på kommunikation

Kommunikatörer 1

Jag hade redan för länge sen fattat

att det finns ett slags pakt mellan politiker och journalister. Vad jag inte fick ihop var hur en sådan pakt var förenlig med kritik från journalister mot politiker, ett kommunalråd i detta fall...

Politiker utsätts ju faktiskt titt som tätt av tadel från mediapersoner. Hur är det möjligt om de har en sorts gemensamt fördrag?

Det tog mig ett bra tag att inse logiken. Till slut förstod jag vad journalisterna har för skyldigheter gentemot politikerna enligt deras ömsesidiga sociala fördrag. Det handlar inte om att journalister ska försvara och skydda enskilda politiker utan om att säkra hela politiker-skråets framtid.

Journalisterna ska inte vara någon sorts hovreportrar hos politikerväldet utan tvärtom deras slavdrivare som tvingar dem att skaffa sig mer makt vare sig de vill det eller inte.

Det kan hända att kommunalrådet blir surt när det kritiseras för att Asta, 87, svälter. Det kan väl inte jag rå för, kanske han harmset säger sig. Ska jag behöva resa runt i bygden för att kontrollera att varenda ensamboende har mat för dagen?

Men om kommunalrådet resonerar på det viset har han inte förstått att han i själva verket ingår i ett maktsystem som strävar efter att flytta fram positionerna. Uppenbarligen finns här behov av nya insatser från kommunens socialförvaltning. Asta far illa och hon är säkert inte den enda. Den kommunala hemtjänsten måste byggas ut. Kommunens budget måste stärkas och skatterna höjas. Snart måste socialförvaltningen ha nya lokaler...

Allt bygger på en enda, sällan uttalad men alltid närvarande grundföreställning, nämligen att politiker inte bara har kompetens utan också skyldighet att gripa in mot alla samhälleliga och privata tillkortakommanden. Journalisternas uppgift är att med blåslampa jaga lata, försumliga och oföretagsamma politiker som inte ständigt tänker på att flytta fram politikerväldets och välfärdsapparaternas bastioner...

Varför alla problem ökar politikernas makt

Kommer ni ihåg när 68-vänstern skanderade "känner ni stanken från Enskilda Banken". Den stora boven var Wallenbergs och de övriga på den tiden få miljardärerna i Sverige. De skulle till varje pris bekämpas och makten skulle gå tillbaka till folket om nödvändigt med revolutionära medel...

Vad har hänt sedan dess?

De rikaste av de rika, det jag brukar benämna den angloamerikanska oligarkin har sjösatt sin globala nya världsordning – med entusiastiskstöd av vänstern, sossarna och naiva liberaler. Är inte detta märkligt? Hela vänsterrörelsen har blivit de gamla monopolkapitalisternas främsta banerförare...

Den nya globala världsordningen handlar om att skapa bästa möjliga villkor och största möjliga inflytande för oligarkins megaföretag och banker. Det har man åstadkommit med att driva införandet av globala regelverk som klimatavtal och FN:s Agenda 21 och senare Agenda 2030 samt att skapa EU och driva fram handelsavtal som för över makt från demokratiska parlament till bolagens och bankernas styrelserum...

De starka krafterna bakom dessa överstatliga överenskommelser är just den anglo-amerikanska oligarkin. Målet är att eliminera nationella regelverk och lagar som försvårar för deras megaföretag att uppnå världsom-spännande marknadsdominans med möjligheter att skapa globala monopol och oligopol...

Den nya världsordningen handlar även om att rasera gränser och införa fri rörlighet för såväl varor och arbetskraft som kapital. Dessa friheter har försvarats med att de befrämjar ekonomisk tillväxt. Senast igår stod Sveriges socialdemokratiska finansminister i SVT och försvarade friheterna med det argumentet...

Monopolkapitalismen vann över 68-vänstern på knock out!

Monopolkapitalismen = globalistkapitalismen

Om något är bra, är mer av det samma bättre. Detta sätt att resonera kallas grisens princip. Politiker brukar falla för denna typ av populism. En bra grundskola för alla är utan tvivel en nödvändig förutsättning för ekonomisk utveckling. Högklassig forskning behövs för ett innovativt näringsliv. Men av detta följer inte, att ännu mer utbildning ger ännu mer tillväxt...

Inkomstklyftorna mellan hög och lågutbildade har ökat. Men av detta följer inte, att alla som når ett visst utbildningsmål är berättigade till höga inkomster, inte heller att högre utbildning automatiskt skulle öka arbetets värde...

Inom industrin har flertalet sysslor blivit mer krävande som en följd av ökad automatisering. Men antalet industrijobb minskar ständigt. Inom tjänstesektorn, speciellt vård och omsorg, är rätt personlighet ofta viktigare än formell kompetens. Värdet av ett blöjbyte blir inte högre av att utföraren är magister i vårdvetenskap...

Utbildning är lönsam för individen, men inte för landet. Arbetsgivarna är alltid efter de mest kompetenta, uthålliga och entusiastiska. En slutförd högre utbildning signalerar dessa egenskaper. Men om antalet högskole-utbildade är cirka tio procent av årskullen, är det uppenbart att begåvade individer går att hitta också bland dem utan formell utbildning. När antalet högutbildade stiger över en viss punkt, blir resonemanget omvänt. Att inte ha en utbildning blir en signal för inkompetens. När detta blir allmän kännedom, trängs alla som bara någonsin kan till olika postgymnasiala utbildningar. Utbildningens innehåll spelar allt mindre roll jämfört med des uppgift att sortera och ge signaler...

Grisens princip

En av orsakerna till denna axel, säger Ye’or, går tillbaka till tiden efter andra världskriget. USA och Sovjetunionen var de ”nya” supermakterna, medan England och Frankrike var de ”gamla” stormakterna. De två sistnämnda försökte förgäves hävda sin stormaktsstatus under 1950-talet, något som resulterade i förnedrande nederlag i Vietnam och i Egypten...

Suezkrisen slutade med att USA, tillsammans med Sovjetunionen, tvingade de ”gamla” stormakterna till en neslig reträtt. Sedan kom Frankrikes förlust av Algeriet under 1960-talet.

En som inte kunde acceptera att bli degraderad som stormakt var Frankrikes general och senare president, Charles de Gaulle. Förtvivlad över förlusterna av kolonier i Afrika och Frankrikes minskande inflytande i arabvärlden, försökte han under 1960-talet skapa en strategisk allians med den arabiska muslimska världen för att tävla mot supermakternas, framförallt USA:s, dominans.

Eurabiaprojektet blev ett anti-amerikanskt gaullistiskt-arabiskt projekt riktat mot USA. Framförallt utkristalliserades detta under sexdagarskriget 1967 mellan arabstaterna och Israel, där USA stöttade Israel och Frankrike stöttade arabländerna (fram tills dess hade Frankrike stöttat Israel) som de ansåg sig ha en speciell relation till på grund av den koloniala historien. Här fanns också ett egoistiskt intresse: att få tillgång till arabstaternas olja och dess marknader för franska produkter. Medelhavet skulle bli ett europeiskt-arabiskt innanhav, ett Euroabiahav. Som motprestation skulle Europa, främst Frankrike, främja ett multikulturellt samhälle med en stark muslimsk invandring. 1967 proklamerade de Gaulle officiellt att franskt samarbete med Arabvärlden nu var en fundamental bas i dess utrikespolitik.

De Gaulles tanke att utvidga Frankrikes, och därmed Europas, inflytande i världen genom att liera sig med arabvärlden behövde inte vara fel med den tidens sätt att se på stormaktsspelet. Att sträva efter ett mångkulturellt samhälle och en stor muslimsk invandring var inte heller alltför betungande. Frankrike hade redan en muslimsk befolkning som kommit från de dåvarande franska kolonierna i Afrika. Problemet idag, som De Gaulle knappast hade förväntat sig, är att Frankrike nu är mer eller mindre gisslan till de krafter De Gaulle satte i rörelse.

De franska upploppen år 2005 och senare visade att Euroabiakonceptet inte längre fungerade, utan i stället hade förvandlats till ett inrikesproblem av allt större proportioner. Ökningen av den muslimska befolkningen är nu explosiv med talrika getton (banlieues) som delvis styrs av sharialagar istället för fransk lag. Vissa förutspår att Frankrike långsamt kommer att bli ett muslimskt land, medan andra fruktar ett inbördeskrig. Även Tyskland, och för all del England, Holland och Sverige, har stora problem med våldet i utanförskapsområdena.

Sammanfattningsvis kan man nog hävda att en av anledningarna till de europeiska eliternas positiva syn på den muslimska invandringen kan hänföras till De Gaulles storfranska syn på Frankrike och dess plats i världen. Han kan ha lagt grunden till Europas invandrarproblem med getton, kriminalitet och islamistisk terror...

Eurabia – hot eller konspirationsteori?

​tors 9 nov 2017

Den kända norska kommunisten Pål Steigan anför ett annat perspektiv

än Brage Norin... Pål tror att MBS vill ha krig i mellanöstern... Brage tror ju att MBS bara vill frigöra sig från Mordors rike och CIA...

större bild

Back to basics... endast Irak och Iran är shia-stater... dom svarta... dock finns starka shia-grupper i Jemen, Houthi, och i Libanon, Hizbollah...

Shiamuslimer håller förstås ihop och stödjer varandra... tok vare väl annars...

Om SunniSaudierna närmar sig JudeIsrael för att föra krig mot Iran... det tror ju Pål på... det tror ju inte Lage på... fast inget kan man ju vara riktigt säker på som alkoholforskaren

och vänsteraktivisten Anders Romelsjö skriver...

Saudi MBS 171107Saudiarabien och Israel närmar sig varandra – för krig mot Iran?

Jag hade en förskräcklig mardröm. Högste Maktan-svarige hade utsett mig till arbetsmarknadsminister... Jag vill inte, protesterade jag. Jag kan inte... Jag vet, sa Högste Maktansvarige. Ingen kan. Därför har jag utsett dig...

Men det är ju larvigt, kved jag. Hur många forskningsrapporter som helst visar ju att staten inte kan skapa jobb. Jobb inom Arbetsförmedlingen, kanske, men inga riktiga jobb. Vi slänger bort 80 miljarder av skattebetalarnas pengar helt i onödan. Det blir 1 500 kronor i månaden per skattebetalare. Till ingen nytta...

Jag vet, sa Högste Maktansvarige. Det är för att du insett det som jag utsett dig till arbetsmarknadsminister. Vad ska jag göra, frågade jag. Jag vet inte, sa Högste Maktansvarige. Det är ditt jobb. Du börjar på måndag.

Vilken fasa! Om jag lägger ned Arbetsförmedlingen, vilket vore den rimligaste och effektivaste politiken, och ger de 80 miljarderna tillbaka till skattebetalarna kommer jag att mötas av ett skri av smärta, inte bara från myndighetens 14 000 anställda som skulle bli arbetslösa, utan också från alla dem som gjort det till en födkrok och karriär att bli försörjd genom olika åtgärder. Och så skulle en massa arbetsmarknadsforskare bli arga som bålgetingar.

Svensk politik består av en massa gordiska knutar som måste attackeras på nya sätt. Problemet är att vi saknar ett Alexanderparti. De smartaste politikerna resonerar som EU-mannen Jean-Claude Juncker: Vi vet precis hur vi kan lösa problemen, men vi vet inte hur vi ska bli återvalda efteråt. Det egna jobbet är trots allt det viktigaste.

I natt jag drömde

Lennartssons avgångser-sättning, som partiet aktiverat självt och utan att Lennartsson själv tycks ha bett om det, kan mycket väl vara ett sätt att köpa tystnad.

Hade Lennartsson uppburit avgångslön från staten hade hon och regeringen sannolikt haft svårt att neka att låta henne vittna inför Konstitutionsutskottet. Men nu blir det svårt då Lennartsson inte har någon statlig ersättning...

Socialdemokraterna går även ifrån arbetslinjen. I näringslivet är det inte ovanligt att en avgångslön på denna nivå innebär någon form av motprestation. Som en utredning till exempel. Socialdemokraterna hade haft en möjlighet att placera Lennartsson på LO eller kanske till och med TCO...

Lennartsson är en skicklig, och mycket begåvad, utredare och nationalekonom. Med tjänstebefriad inkomst, finansierad av partimedlemmarna, har Stefan Löfven möjliggjort för Lennartsson att hålla sig under radarn tills valrörelsen är över. Samtidigt skapar Löfven ett prejudikat för framtida uppsägningar av partitjänstemän. Att tjänstefel innebär uppsägning samt ett års tjänstebefriad lön...

1,3 MSEK är dock mycket pengar. Och är det något som Socialdemokraterna har brist av är det likvida medel inför valrörelsen 2018. Det belopp som Lennartsson får tilldelat motsvarar lönekostnaden för minst fyra heltidsanställda valombudsmän under valrörelsen. Något som det måste kompenseras för...

Antingen med nya frivilliga medlems-donationer eller att LO går in och täcker upp för kostnaderna. Socialdemokraterna är dock inte längre i majoritet i LO-kollektivet varför en varje sådan kompensation, eller donation, riskerar Karl Petter Thorwaldssons position som ordförande...

Socialdemokraterna överger arbetslinjen. Och köper tystnadLibertarianer är satans föraktade, dom där som vill ha större frihet... Ni  har förmodligen redan hört talas om vad som hände med senator Rand Paul, son till Ron Paul, för några dagar sedan...

En granne, som är narkosläkare, kom över på Pauls tomt och attackerade honom.  Rand Paul fick fem brutna revben tillsammans med andra skador. Grannen, Rene Boucher är en Trump-motståndare, men hans advokat säger att politik inte hade något att göra med överfallet...

Nyhetsrapporter försöker få oss att tro att Boucher motiverades av så triviala saker som att gräs blåste in på  hans gård samt  en “gränskonflikt” som involverar att Pauls söner kanske lekte på Bouchers tomt...

Oavsett vad som var sanning eller inte publicerade GQ en artikel som de kallade "Rand Paul verkar vara den värsta person man kan ha som granne.”.

Artikeln fortsatte att kritisera Rands libertarianska åsikter och hans stöd för privat egendom, utan att visa på någon husägar-föreningsregel som han brutit emot...

“Dålig granne”

Jag kommer att presentera en serie på tre artiklar med argument mot att alls ha någon klimatpolitik över huvud taget. Den första handlar om invändningar mot hur fysiken beskrivits i klimathotet. Den andra hur biologin missrepresenterats och den tredje om ekonomiska aspekter på klimatpolitik...

Klimathotet, när det presenterades som AGW, antropogent orsakad uppvärmning via vårt eldande med ”fossila bränslen” och därmed följande utsläpp av koldioxid, sågs länge som absolut sanning av politiker och MSM, eftersom hypotesen presenterades av FN och dessutom med eftertryck. Men det är bara en hypotes och därtill en som aldrig kunnat valideras, konfirmeras via vetenskapliga experiment eller analys av tillgängliga mätdata insamlade i verklighetens laboratorium...

Trots stora försök att tysta all opposition mot AGW har denna opposition alltid funnits där. Nu har den dessutom samlat kunskap och funnit ny, som pekar på helt andra förutsättningar för klimatvariationerna. Till dessa insikter hör att själva grundstenen för AGW-hypotesen, Svante Arrhenius teori om CO2 som en växthusgas i atmosfären, med en värmeutväxlingsförmåga (”forcing”, återkoppling) som ökar värmen i atmosfären, aldrig kunnat valideras via experiment...

Argument mot klimatpolitik, fysik

ons 8 nov 2017

Ingen annan tyckte som Ståhle...

En toka utan rim och reson... en som saknar proportioner...

En som inte kan skilja på utnämning och nominering...

Mathias Ståhle nominerad till Stora Journalistpriset: "Hur stort som helst"

Är ungarna obildbara får man börja från början, lära dom äta...

En bra ordning som Flen borde ta efter...

Furénskan lade grunden till

den nya ordningen i Vingåker... en skolchef som absolut kan konsten att äta...

Här får eleverna gratis frukost

Byggindustrin som finansieras av skatte-pengar är en skyddad

verkstad...

Grundregeln är den att invigningen alltid blir minst dubbelt så dyr som den klubbade budgeten i fullmäktige...

I det stora och det lilla... grundregeln tillämpas fullt ut i Flen, liksom i alla kommuner...

Skärpta straff i omfattande svartjobbshärva kring Nya Karolinska

Idag förekommer allt fler röster att migrationen åter skall släppas loss och Sverige åter bli världens främsta humanitära stormakt. Det är som de flesta känner till ingen brist på människor som vill komma hit och bli omhändertagna...

Inte heller förefaller det vara brist på människor och myndigheter som inget hellre vill än att ta hand om dessa hjälplösa stackare. Att landet inte mäktar med detta spelar föga roll då de med öppna famnar är lika uppfyllda av kärlek som kristenhetens alla helgon och litet till. I ett sådant fall kommer landet sannolikt att helt förlora sin egenart och de facto gå under som nation i den form som rått de senaste 500 åren. Ingen väg tillbaka är knappast längre möjlig...

En annan möjlighet är i stället, i analogi med kompisen Marchuks tillvägagångssätt, åter kraftigt aktivera migrationen som många vill och ta sig an alla de migranter som de övriga europeiska länderna inte vill eller kan ta emot. På detta sätt kan man ytterligare höja ribban för den humanitära stormakten. Risken är förvisso en snabb total katastrof alternativt ett slutgiltigt och definitivt uppvaknande ur en orealistisk dröm. Kanske är en sådan Döbelnsmedicin nödvändig för Sverige? Skulle det misslyckas så är det ju ändå en hjälp för de övriga europeiska nationerna som inte behöver upprepa experimentet...

En farlig men kanske nödvändig medicin

En Brage som kan konsten att brodera... Mordors imperium har tystnat. Aftonhatet vet inte vad de ska skriva. En liten artikel om att Trump skämde ut sig när han matade karpar i Japan...

Inte ett ord om CIA:s misslyckade kupp i Saudiarabien finns att läsa i gårdagens eller dagens nätbilaga. De utrikespolitiska journalisterna får vänta ett tag till Reuters skickar ut nya mallar som de får brodera med egna ord. CIA:s megafon Reuters måste få betänketid...

Trump twittrade glatt till den framgångsrika saudiska kampen mot korruptionen: ”Jag har stort förtroende för Kung Salman och Saudiarabiens kronprins Muhammed bin Salman. De vet exakt vad de gör”. I ett andra tweet skrev han: ”Några av de som fängslats har mjölkat sitt land under många år”. Trump sörjer djupt över att han själv inte lyckades ”drain the swamp”...

Genom att upprepa ett påstående dag ut och dag in året runt, så slutar hjärnan att ifrågasätta. Vi faller offer för hjärntvätten. Upprepas en lögn gång på gång så sjunker lögnen till slut in i hjärnan. Detta fenomen är känt sedan urminnes tider. Den nakna sanningen är att USA alltid har lagt sig i andra länders val. CIA har mutat tiotusentals journalister i hela den förljugna världen i årtionden. CIA har organiserat massor av politiska attentat i många länder. CIA har organiserat massor av militärkupper i världen. CIA har byggt legoarméer i hela Mellanöstern – krigarmiliser som krigar åt det onda imperiet...

CIA:s enorma kontaktnät runt hela jorden arbetar dygnet runt med att skapa krig och konflikter överallt i världen. Inget land i Homo Sapiens historia har lagt sig i andra länders inre angelägenheter så mycket som USA...

Misslyckad CIA-kupp i Saudi! Mordors rike är golvat

Mordors rike = USA

tis 7 nov 2017

Sionismens kolonisations-projekt har pågått över två sekelskiften. Det är en myt att det överhuvudtaget skulle kunna gå att upprätta en judisk stat i Palestina utan ett folkmord på palestinierna...

Folkmordet är inbyggt i sionismen, det är dess innersta kärna. En judisk stat förutsätter en kraftig judisk majoritet och den kan inte åstadkommas utan fördrivning av de som bebodde landet. Resultatet ser vi nu i ett rasistiskt apartheidsystem som skiljer på judar och icke-judar i själva Israel, i Muren, i palestinska flyktingläger i närområdet och som ”facts on the ground” som de fyra kartorna illustrerar och nu senast i Gaza...

En så kallad tvåstatslösning innebär att folkmordet legitimeras i efterhand, då en sådan lösning förnekar de fördrivna palestinska flyktingarna deras oförytterliga rätt att återvända i enlighet med FN:s resolutioner...

Det finns bara en lösning. En demokratisk stat mellan Medelhavet och Jordanfloden. Inom ramen för en sådan grundprincip kan de närmast berörda diskutera olika former av övergångslösningar och en tidplan för genomförandet av dessa...

En del menar att detta är orealistiskt på grund av det hat som skapats mellan palestinier och judar. Men då får de som genomfört kolonisationen, landstölden och folkmordet flytta någon annan stans, om de inte vill leva i fred och som jämlikar med sina offer i deras hemland. I Algeriet åkte de franska kolonisatörerna hem. I Sydafrika valde de flesta att stanna kvar...

Befria Al Quds och Palestina!

Al Quds = Jerusalem

 

Trots en massa uppmärk-samhet i pressen misslyckades Antifa-planen "Refuse Fascism" med att få Trump avsatt...

I de flesta städer var det mindre än hundra personer som protesterade och på många ställen var det fler Trump-supportrar där.  Den Soros-finansierade gruppen hade hävdat att miljoner människor skulle samlas och tvinga den "fascistiska Trump / Pence-regimen" att avgå...

I Boston lade en Trump-supporter fram bilden ovan av vad som verkar vara ett par dussin människor som planerar Trumps undergång...

Gruppen hade spenderat en okänd summa pengar för att uppmuntra protesterna,  till och med gått så långt som att ta ut en heltidesannons i New York Times. Utöver det fick de också stor gratis reklam i de vanliga medierna under förra veckan, men inget av det spelade roll när det var dags för de kommunist-inspirerade bråkstakarna att ställa upp. Deltagarantalet var uselt och en basketboll match på högstadiet skulle ha lockat fler intresserade. Rapporter om våld var också överraskande låga...

Antifas flopp

Antifa = anti-fascist

Skebokvarns-onanisten från förr har en vision... i visionen kan nämligen allt bli bra och det omöjliga möjligt....

Så alla har en vision. Lika fantastiska som otroliga. Alltid tunga av tuffa tekniklösningar. Med miljöprofessorn Johan Rockströms ord blir världen ”attraktivare, coolare och mer hälsosam, mer demokratisk… vi kommer att tjäna pengar på övergången till en noll-kolekonomi… revolutionen är digital och högteknologisk, med nanoteknologi, molekylärbiologi, och en värld på en digital 3D-motorväg…”. Och jag har zonat ut...

​Vad är syftet med att upprepa hur ball världen kommer att bli om vi bara omfamnar den nya tekniken? Att inspirera? Få folk att kavla upp ärmarna och förverkliga visionen? Jag tror inte att det fungerar så. Jag tror att visionen om det hållbara high-tech-samhället mest fungerar som en form av onani. Vi tillfredställer oss själva genom att måla upp en solig framtidsbild där världens orättvisor upphävts och de ekologiska kriserna lösts – utan att våra privilegier hotats eller att vi behövt kompromissa med en högkonsumerande livsstil. Det är jätteskönt – både för den som har visionen och de som tror på den...

Visionen som onani

Det är kanske inte är nåt större fel på skattetrycket...

Det skulle räcka gott om man nöjde sig med kommunernas lagstadgade uppgifter...

De svenska kommunerna har enligt lag ansvar för:

socialtjänsten

vård och omsorg av äldre och funktionshindrade, se bl.a. "Dagmarreformen"

barnomsorg och förskoleverksamhet

det offentliga skolväsendet för barn och ungdom

plan- och byggfrågor

miljö- och hälsoskydd

renhållning och avfallshantering

räddningstjänst

vattenförsörjning och avlopp

ordning och säkerhet

Vad fan får du?

Tidsoptimister måste väl få finnas dom också...

Men Pessimistkonsulten förefaller mera sansad på nåt sätt...

Det är lika bra att sluta drömma

det går åt helvete i alla fall

för om man drömmer om Paris

hamnar man på något vis

lik förbannat i Hudiksvall

Utfasningen av den fossila energin från transportsektorn – del 1

mån 6 nov 2017

Livstidssossen...

Det har nåt med storhetsvansinne att göra...

​Storhetsvansinne (megalomani), grandiositet, hybris, förhöjd självkänsla, i psykiatrin ett uttryck för ett sinnestillstånd där en person har en starkt överdriven självuppfattning, och ofta helt falsk självbild. Storhetsvansinne kan vara ett tecken på psykos eller en personlighetsstörning...

Sosseriets Göran Persson undanhåller 42 MSEK från skatt

Ungdomssossen...

Det har nåt med storhetsvansinne att göra...​

Storhetsvansinne (megalomani), grandiositet, hybris, förhöjd självkänsla, i psykiatrin ett uttryck för ett sinnestillstånd där en person har en starkt överdriven självuppfattning, och ofta helt falsk självbild. Storhetsvansinne kan vara ett tecken på psykos eller en personlighetsstörning...

Näringslivstopp följde lagen

De gömda rikedomarna har vuxit med minst 25 procent de senaste åren och motsvarar åtta procent av världens hushålls finansiella förmögenheter... inte ett ord om globalismens djävuls-skap...

Det handlar om totalt 54 000 miljarder kronor. Är det kattskit eller inte. Det går inte att lösa detta genom att vädja till kapitalisternas och miljardärernas moral, utan genom konkreta politiska förslag...

Det som behövs är konkreta sanktioner i proportion till de förluster banksekretessen orsakar. Det behövs ett globalt finansiellt register och en global skatt på finans-kapitalet...

Det är den typen av frågor politikerna bör diskutera nu. Och det är den typen av frågor journalisterna bör ställa till dem. Vad de känner när de rikaste, enligt SVT, undanhållit 30 procent av den skatt de skulle ha betalat är mindre intressant...

Vad de vill göra åt det är en mycket mer relevant fråga...

”Moralisera inte över Östlings skatteflykt”

Det är sant att volymerna har gått ned ganska rejält. Nu taktar vi ungefär som i början av årtusendet. Detta måste naturligtvis förklaras...

Jag tror det beror på två saker, men här är jag ute på djupare vatten. För det första har länderna söderut i Europa med kraft slutit sina gränser. Frankrike skyddar sig från Italien, Österrike skyddar sig från Italien, den tidigare så populära Balkanrutten har stängts av Ungern och andra länder. EU verkar, eventuellt i samarbete med den italienska regeringen, i skymundan betala för att Libyen ska förhindra migranter att ge sig iväg över Medelhavet. Nu är det alltmer rutten från Tunisien som aktiverats...

För det andra har Turkiet, mutat av EU, bommat igen gränsen mot Grekland...

Om det nu ligger till ungefär som jag tror, varför upprätthålls då myten om 180-gradaren? Antagligen är det som med myten om den svenska alliansfriheten under kalla kriget. Alla som lumpade visste att Sovjetunionen var fienden och alla som kände en högre militär visste att han hade varit på kurs i USA. Myten var för internt bruk. Ryssarna och amerikanerna kunde man inte lura, men man kunde lura svenskarna. Plus att man gynnade den svenska försvarsindustrin för vilken alliansfriheten var själva livsluften. Inte hade Sverige köpt svensktillverkad krigsmateriel om vi kastat masken och gått med i Nato på riktigt...

Det är samma med berättelsen om migrationspolitikens omvälvning. Den finns inte i verkligheten, men det är en historia man vill berätta för svenska folket. Medborgare som oroar sig för migrationens följdverkningar ska lugnas. Väljare ska övertygas om politikernas handlingskraft...

I själva verket ligger Sverige lika vidöppet som någonsin tidigare. Den senaste tiden har det kommit nästan 3 000 asylsökande i månaden. Eritrea, utan krig, toppar listan...

”Vi kan inte vara det land som har den mest generösa flyktingpolitiken i Europa”, sa Morgan Johansson i filmen. Jo, det kan vi. Och det är vi...

Tvärvändning?

Vi vanliga medborgare behöver ju inte betvivla  själva förintelsen trots dom postmoderna verklighets-förnekarna... Sparreholmarn är naturligtvis prosemitisk och antisionistisk som han förklarat förr...

Hur många som mördades kan vi vanliga medborgare naturligtvis inte veta... inte heller vilka metoder som användes i detalj...

”Många fler dog”

Den nya genomgången tyder också på att långt fler kan ha dött i den nazistiska regimens läger...

Så många som 15 till 20 miljoner tros ha blivit hållna, mördats eller dött i dem. Tidigare har man vid HMM uppskattat att 5-6 miljoner judar och 6 miljoner andra dödades under förintelsen, av nazisterna...

Siffrorna är så mycket högre än vad vi trodde först. Vi vet redan hur fruktansvärt livet var i lägrena och ghettona, men det här är otroligt, säger Hartmut Berghoff, chef vid det Tyska historieinstitutet i USA...

Förutom judar dödades polacker, romer, sovjetiska krigsfångar, homosexuella, meningsmotståndare till nazismen, funktionshindrade, frimurare, övriga slaver och personer från Jehovas vittnen...

I sin nya bok "Ett porträtt med många historier" skriver Lasse Wilhelmson att den officiella bilden av holocaust (förintelsen) måste få diskuteras, ifrågasättas och revideras, i likhet med andra historiska händelser. I flera länder är det straffbart att ens diskutera förintelsen. I Sverige är det än så länge ”bara” tabu.

Lasse Wilhelmsson, 76 år, var jude i största delen av sitt liv eftersom han hade en judisk mor. Han har judisk släktbakgrund i Israel, Sverige och USA och bodde några år i Israel i början på 60-talet. Han var vänster. Ett barn av 68-rörelsen. Det var först på 2000-talet som han började engagera sig i Palestinafrågan. Ett arbete som efterhand ledde fram till en personlig uppgörelse med sin judiska identitet och ideologier överhuvudtaget. Idag ser han sig som en oberoende humanist och sanningssökare...

Förintelsen kan ha varit värre än anat

I Sverige är det än så länge bara tabu att diskutera förintelsen!

sön 5 nov 2017

Hotas av nedläggning...

 

Efter sex år som tempohandlare i Sparreholm planerar Björn Johansson att sluta.

- Det finns en person som är intresserad av att ta över, men ingenting är klart än, säger han.

Utförsäljning av varorna i butiken har påbörjats, men något datum för stängning finns inte än.

Inte ens pappa moderatpolitikern eller Bygderådet kan hjälpa längre... men skattebetalarna kanske kan hjälpa...

 

Läs mer

 

Sparreholm

I limbo...

Handlare i Malmköping kan rädda Sparreholms livsmedelsbutik 2011...

Sparreholm hotas av nedläggning...

Det intellektuella slagskeppet har åtminstone sjunkit...

Boka inspirerande föreläsare & artister via Mace Speakers

Nordens Ledande Talarförmedling - Mace Speakers

Margit Christina Mace Skolgatan 5, Sparreholm

Sparreholm

I limbo...

Utbildningsminister Gustav Fridolin har hävdat att det fria skolvalet är orättvist eftersom föräldrar till barn som vuxit upp i Sverige har kunnat ställa sina barn i kö tidigt medan invandrade föräldrar inte har kunnat det. Därmed kan de förstnämnda få tillgång till de bästa skolorna...

Vad orättvisan skulle bestå i här är svårt att se. Det är lite som att argumentera för att nyanlända ska få gå före i bostadskön eftersom de inte har haft möjlighet att köa i tio år för en lägenhet (händelsevis råkar det vara ungefär så det går till numera, men det är en delvis annan diskussion) eller för att personer med låg inkomst skulle få rabatt när de handlar för att kompensera för att den med högre inkomst kan köpa mer...

Jag fastnar vid resonemanget om flyktvägen. När tron på de offentliga strukturerna krymper skaffar sig människor privata alternativ. När vi inte litar på polisen skaffar vi vakter och bättre lås. När vi inte vågar tro att landstinget kommer leverera köper vi privata sjukvårdsförsäkringar. När vi kort sagt tappat tilltron till den offentliga servicen söker vi alternativ...

Denna slutsats är inte ett resultat av en särskilt avancerad hjärngympa. Men det tråkiga är att även den som söker privata flyktvägar får vara med och betala för den misslyckade offentliga servicen. I slutändan kommer personen anse att det är värt det dubbla priset för att få en bra skola och en pålitlig vård, men missnöjet kommer naturligtvis att växa...

Detta är inga roliga tankar. Men jag tror att det är nödvändigt att var och en börjar se sig om efter alternativ. En flyktväg...

Flyktvägen

Dessa bondfångare försöker snacka bort mig och andra skattebetalare. Om de stått på min sida hade de talat klarspråk med mig...

Jag och andra medborgare ska enligt den demokratiska teorin vara deras uppdragsgivare. Men de slingrar sig och sänder ut villospår och blå dunster. Antingen är de bara dumma i huvudet eller också har de än annan agenda än att försöka gå mig till mötes. Jag tror det senare. Deras verklige uppdragsgivare är någon annan än jag. En del tror att den verklige uppdragsgivaren är Bilderberggruppen och George Soros. Det tror inte jag. Jag tror att den verklige uppdragsgivaren är de själva med vidhängande välfärdsindustriellt komplex enligt ovan.

När jag jobbade på SIDA insåg jag att fattigdom och elände i u-länder är livsviktigt för hjälporganisationen själv. Utan dessa besvär hade SIDA varit dömt till nedläggning och undergång. Jag tror sedan dess att alla välfärdsapparater drivs av samma logik. De gillar de problem de är satta att avhjälpa, för utan dessa problem hade välfärdsapparaterna inte behövts. Att ”avsätta två miljarder” eller ordna en ”sammanhållen bostadspolitik” (vare sig man sitter med alla heliga kor eller inte) ger mer byråkrati – något som byråkratin själv gillar – och mer resurser till apparaterna utan att lösa problemen, vilket är precis den kombination politikerna önskar sig. De verkar dumma i huvudet, men om man förstår deras bevekelsegrunder inser man att de är mycket förslagna.

Ny exercis med kär käpphäst

När Donald Trump vann USA-valet för ett år sedan beskrevs det av många som fascismens återkomst. Jens Liljestrand undrar varför vi underskattade demokratins förmåga att stå emot tyranniet...

Trump är inkompetent och labil... Något tredje världskrig har inte utbrutit. Tortyr och hemliga fängelser är åtminstone inte värre än under George W. Bush. De teatrala försöken att marginalisera grupper och spela på högerextrema fördomar – ett inreseförbud för muslimer, ett förbud mot transpersoner i militären – har bromsats eller blockeras. Rent sakpolitiskt är Trumps effekt på samhället låg, eftersom han är så inkompetent och labil att han inte lyckats få igenom en enda betydande lag, trots republikanska majoriteter...

Den särskilde åklagaren Robert Muellers Rysslandsutredning tornar upp sig och Trump själv uppges vara trött, förbittrad och allt mer isolerad i takt med att de värsta knäppgökarna omkring honom har tvingats bort. Trots en urstark ekonomi, där arbetslösheten är den lägsta på 17 år, är han extremt impopulär. Amerikanska medier har inte tystats, tvärtom hånas han glatt och hämningslöst; på tv-kanalen CBS beskrev komikern Stephen Colbert presidentens mun som "Putins kuk-hölster" utan att det skadade hans karriär det minsta... skulle en programledare i SVT våga säga något liknande om Jimmie Åkesson...

Man kan förstås invända att Trump gärna skulle vilja inskränka demokratiska fri- och rättigheter i USA. Men landets parlamentariska och juridiska system har visat sig enormt trögförändrat. Den blixtsnabba utvecklingen i auktoritär riktning som vi ser i Polen eller Ungern är omöjlig att kopiera på andra sidan Atlanten...

Världen är full av härdsmältor. De flesta var ett faktum redan innan Trump kom till makten, och de flesta kommer plåga oss långt efter att han försvunnit. Min poäng är att vi – kanske särskilt inom kulturjournalistiken – har en tendens att fixera oss vid de bländande kometernas uppgång och fall och bortse från de historiska kontinentalplattornas snigellångsamma rörelser under ytan...

Trump är en avskyvärd populist som inte gör världen ett dugg bättre. Men han är inte Satan, lika lite som Barack Obama var Messias. Hysterin och ångestvrålen natten till den 9 november var överdrivna. Jag bidrog till en orimlig alarmism och ber härmed om ursäkt...

Min Trump-skräck var onödig alarmism

lör 4 nov 2017

Väldigt mycket mera av samma... vi får väl utgå ifrån att fackpampen menar flera speciallärare i förhållande till vanliga lärare...

Det vill säga att tokpampen tycker att ofantliga sekten ska växa mot sin undergång...

Satsa särskilt på fler speciallärare, men även fler specialpedagoger. Det är tydligt att skolorna brister i uppdraget att ge särskilt stöd till de elever som behöver det. De utsatta skolorna behöver fler speciallärare, något som det i dag råder stor brist på.

Särskilt i de utsatta skolorna behövs kompletterande personal för att undervisningen ska kunna fungera. Det handlar till exempel om fler lärar- och elevassistenter. Lärarnas arbetsbelastning är hög och de måste i så stor utsträckning som möjligt användas till undervisning, samt för- och efterarbete till lektioner.

Klasstorlekarna måste omedelbart minskas. Flera vanliga lärare alltså. Då får man mer ordning i klassrummen så att undervisning kan bedrivas. Att klasstorlek inte skulle ha någon betydelse för elevers resultat hävdas bara av de som aldrig undervisat en klass med stora behov av lärar­stöd.

Genomför skolkommissionens förslag om ökat statligt ansvar för skolans finansiering. Ett kompensatoriskt statsbidrag ska fördela resurser dit behoven är som störst. Flera byråkrater alltså...

Det krävs en nationell överblick och ett nationellt ansvar för den svenska skolan. De skolansvariga ute i landet drunknar i dagens utmaningar. Flera administratörer alltså...

Åsa Fahlén: Lärare slår larm om kaos i förortsskolorna

En livs levande byråkratihäxa...

Samverkan till döds... sjukvården, hemtjänsten och försäkringskassan/ assistansreformen...

Assistansreformen har brutit samman. Den uppfyller inte längre några av de förväntningar och krav man kan ställa på den...

Den är till att börja med inte träff-säker. Medan barnet som inte kan andas själv nekas assistanser-sättning kan den som har kvalat in i systemet få närmast obegränsad assistans, exempelvis i samband med fritidsaktiviteter och semestrar...

Eftersom assistansbranschen numera domineras av vinstdrivande bolag ökar antalet beviljade timmar snabbt, vilket gör att kostnaderna har fördubblats det senaste decenniet. Assistansersättningen kostar numera runt 26 miljarder, vilket motsvarar vad polisen och domstolarna kostar tillsammans.

Om assistansreformen - Försäkringskassan

I stället för att ge assistans efter behov har vi fått ett system som stänger alltfler hjälpbehövande ute medan de som redan är inne kan räkna med ett mycket omfattande stöd. Så blir det när man har skapat en rättighetslagstiftning som ska uttolkas av domstolarna och drivs på av kommersiella intressen... 

Det är dags för politiken att återta kontrollen över assistansersättningen. Dagens system göder kriminaliteten, sviker funktions-hindrade, saknar kostnadskontroll och riskerar dessutom att skapa inlåsningseffekter. Det finns barn som hindras från att delta i habilitering och att frigöra sig för att de måste värna familjens försörjning...

Åsa Regnér (S) kan inte längre huka bakom Försäkringskassan och pågående översyner. Regeringen måste ut på banan... 

Assistansen har brutit samman, Åsa Regnér ...

Jag har i några sammanhang försökt att förklara globalismens agenda genom att likna den vid Deep State som pekar med hela handen.

Handen har fem fingrar, som var för sig symboliserar de fem övergripande och samverkande globala mono-polen... vapenindustrin, livsmedels-industrin, läkemedelsindustrin, oljekartellen och finanskartellen. Att dessa fingrar koordineras från samma hjärna är lika självklart som för den mänskliga handen. Greppet om vårt jordklot släpper inte förrän någon lyckas kapa nervtrådarna till Deep State...

Globalismen har två huvuduppgifter – att upprätta ett världsherravälde som utgår från Deep State i USA och att med hjälp av detta bestämma hur många som skall ha rätten att leva på vårt jordklot. Eftersom de fysiska personer och den krets de tillhör som utgör Deep State är starkt begränsade till antalet, inser man att en växande befolkning är ett hot mot proportionaliteten... 

Det krävs en rimlig balans mellan antalet fysiska individer i ledande ställning och motsvarande i lydande ställning för att systemet skall kunna upprätthållas. I äldre kulturer kunde man nöja sig med en fördelning 5%-95%, det räckte att man kunde styra vapen- och finanssektorerna eftersom folkmängden som helhet var hanterlig...

Handen som styr våra liv.

Föraktet för svaghet och rädslan för styrka är två uråldriga driv-krafter som har funnits hos människan ända sedan människosläktet började utvecklas som art. De är varandras motpoler, men båda handlar om överlevnad...

Evolutionen belönar styrka i meningen individens och gruppens anpassning till miljö och sammanhang, ”survival of the fittest”, medan svaghet har varit och fortfarande ses som en icke önskvärd egenskap som hotar artens överlevnad...

Principen om det naturliga urvalet, formulerad ungefär samtidigt av Charles Darwin och Alfred Russel Wallace,  innebär att de mest livsdugliga individerna i en art fortplantar sig och lever vidare, medan de svagaste, icke livsdugliga går under och inte producerar någon avkomma. Egenskaper hos arterna förändras och anpassas över tid till yttre villkor, till exempel geografi, klimat och tillgång till mat, utifrån vad som gynnar artens överlevnad...

​Anpassningen består både av fysisk, social och psykologisk anpassning som ibland på sikt leder till förändring av genpoolen. Snabbhet, fysisk styrka och intelligens är några av de egenskaper som evolutionen har belönat. Det innebär inte att det alltid är de snabbaste, starkaste och smartaste som överlever, utan snarare de som bäst anpassar sig till givna yttre villkor...

Eftersom människan ständigt strävar efter makt och därmed överlevnad för egen del representerar andras styrka ett hot som innebär avund och konkurrens och i värsta fall att man själv blir utmanövrerad, besegrad eller dödad. Vi förhåller oss utifrån vår egen situation till styrka både som ett hot hos andra och en möjlighet för oss själva...

Föraktet för svaghet och rädslan för styrka

”Vilken normalbegåvad person som helst borde ha insett det hösten 2015.”
Det vill säga, ha greppat konsekvenserna av den sanslösa invasionen.
Det var bara det, Ann, att den som råkade leda landet denna sorgliga höst var allt annat, än i besittning av det intellekt och den fattningsförmåga som krävdes.

Sveriges statsminister var ett rö för vinden, han visste varken ut eller in och hans reaktion blev paralysi.
Han försvann från banan och medan horderna vällde in över landets gränser var den högste ledaren frånvarande. Han syntes inte till

förrän någon slutligen och sent i november föste fram honom till en mikrofon...

Kanske hade dessa uppenbara brister kunnat kompenseras om vederbörande varit erfaren, rutinerad och skicklig i sitt värv. Tyvärr var han inte det heller. Han var inte gammal i gården, han var inte garvad och han var inte förtrogen med någonting...

Han var kort sagt inte mogen det ämbete, som han av någon outgrundlig och fullkomligt mysteriös anledning hade blivit tilldelad. Han ställdes inför en händelseutveckling, som han inte var redo för och som han var hopplöst illa rustad att möta...

Träskallen, hade sprungit rakt in i väggen och halvt medvetslös kläckte han nu ur sig: "Sverige har varit naiva". När den oundvikliga verkligheten väl visade sig, ansåg han att det var tillfyllest att urskulda sig med denna sällsynt fäaktiga fras. Skulden för det fatala misstaget skyfflades skamlöst över på rikets folk...

De ansvariga har långt om länge insett att nationens bekymmer inte försvinner, bara man låter bli att tala om dem. Nu vill de att folket solidariskt ställer upp för att reducera följderna av de irreparabla missgreppen.
Samma gravt inkompetenta gäng, som orsakade kollapsen vill nu få förtroendet att reda upp allt igen...

Invandringen och den banala godheten

fre 3 nov 2017

Det pågår en nedtystad, ifrågasatt, maktkamp eller är det en frihetskamp mellan regioner och centralmakt i Europa...

Katalonien och Baskien i Spanien, Skottland i Storbritannien, Flandern i Belgien, Bayern i Tyskland. Vidare kan man se obstinata nationalstater som Grekland, Polen, Tjeckien och Ungern ifrågasätta EU och Bryssel...

Vad beror detta på? Ett givet svar är att EU inte har hållit löftet om subsidiaritets-principen. Det om att alla beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå, så nära medborgarna som möjligt. Vilket också måste innebära av medborgarna själva så ofta som möjligt. EU har inte gjort något för att det ska fungera och medlemsstaterna har inte gjort något för att det ska fungera på hemmaplan...

Alla makthavare har istället månat om att centralisera makt och därmed öppet eller förtäckt låtit förstå att de inte litar på att folk lokalt kan fatta beslut som rör deras egen vardag. Det betyder också att makthavarna älskar makten för dess egen skull, mer än vad gott och rätt man kan göra med den...

Regionerna mot centralmakten

De första femtio åren av mitt liv präglades den geo-politiska scenen av en global kamp mellan två samhällssystem – de västliga demokratierna och världskommunismen...

Vi i väst kände oss trygga i vår övertygelse att våra fria, öppna och demokratiska samhällen hade ett stort moraliskt övertag över de kommunistiska länderna med sin ofrihet och sina medborgare bakom taggtråd och murar. Vi fick även ett kvitto på våra fria samhällens överlägsenhet genom vår långt starkare ekonomiska utveckling – vår fria marknadsekonomi visade sig överlägsen kommunisternas ofria planekonomi.

Sovjetunionens planekonomi gjorde bankrutt medan Kommunistkina under Deng Xiaoping övergav planekonomin i tid. Man släppte människor fria och lät marknadskrafterna styra ekonomin med resultatet att den ekonomiska utvecklingen snabbt vände. Vändningen blev så genomgripande att Kina idag är på väg att snabbt gå om västvärldens ledande ekonomi USA. Kinas fantastiska utveckling har gjort landet till den självklara ledaren för resten av världen utanför väst. De auktoritära politiska systemen behöll man dock, vilket inte förefaller hämma ekonomins utveckling...

Den geopolitiska globala kampen om världsherraväldet som en gång stod mellan västlig demokrati och kommunism har förbytts i en kamp mellan den angloamerikanska oligarkin och nationalstater som likt Kina, Ryssland m.fl. vägrar att underkasta sig oligarkins globala ekonomiska intressen...

Russofobin paralyserar västvärlden

Ett viktigt val närmar sig. Därför vill jag rikta mig direkt till er, ett av Europas äldsta folk – med stolta anor tillbaka till fornstora dar...

Av tradition älskar ni att äta både fläskkött och fläskkorv. Ni älskar öl och nubbe, sill och potäter. Och ni gillar att fira midsommarsolen med att dansa hela natten, och lite annat till. Ni har alltid älskat djur som hästar, hundar och katter av alla de slag – kanske med undantag av perser-katter, som är platta och fula i nosen...

Numera har ni även lärt er att tycka att jämställhet är det enda rätta, att ha sexualundervisning i skolorna och att inte komma med några invändningar, inte ens när prepubertala skolflickor följer det senaste lättklädda modet. Ni förstår att ungdomarna behöver tatuera och vaxa sig samt att det är nödvändigt att ha sex innan bröllopet. Det senaste är att ni tågar i pride-parader. Många av er är normkritiska och tar med rätta avstånd från den föråldrade kärnfamiljen, med sitt patriarkala förtryck...

Människor i andra delar av världen förundras över svenskarnas sätt att leva. En del kallar till och med den svenska kulturen haram. Trots detta älskar människor från avlägsna länder att vandra till vårt land. Varför det? Det är jag stolt över att kunna tala om för er...

Det är regeringens generösa politik som har gjort Sverige till världens mest eftertraktade land för utvecklingsländer. trots de stora avstånden till oss, här uppe i den fjällhöga nord. Det är därför självklart att vi ska fortsätta med den framgångsrikt förda politiken, så att fler människor får möjlighet att uppskatta vårt samhälle. Vi ger generösa bidrag till alla som upplever sig som flyktingar, så att de inte behöver anstränga sig att söka jobb de första åren. De kan ju behöva vila upp sig rejält efter att ha promenerat genom hela Europa. Får de jobb är det ju risk att deras levnadsstandard sänks, för alla vill ju utnyttja flyktingar...

Stefan Löfvens valfläsk

Från svält på 1800-talet till 

sötebrödsdagar...

Överheten såg inte med socialsekre-terarens medlid-samma ögon på andras kval, utan med den stränge sjökaptenens, som tvingar hela besättningen att hugga i när stormen viner. Den som inte arbetar ska inte heller äta, sa aposteln Paulus i Andra Thessa-lonikerbrevet...

Den mentaliteten var sannolikt en viktig förklaring till att det över huvud taget blev någon industriell revolution. Men samtidigt måste man förstå det nya systemets hänsynslöshet. Den frihet som det nya marknadssystemet introducerade undergrävde den gamla trygghet som låg exempelvis i skråväsendet och bygemenskapen. Frihet var inte bara rätten att starta företag, utan också rätten att svälta ihjäl utan att någon nödvändigtvis brydde sig.

https://detgodasamhalletdotcom.files.wordpress.com/2017/11/tillvc3a4xt.png?w=185&h=300Detta grymma system var, som sagt, enastående framgångsrikt på lite sikt. I tabellen kan du se den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten i fasta priser under respektive årtionde (beräknat från uppgifter härifrån)

1800-talets andra hälft var en startsträcka. När svenska folket så småningom lärde sig hur en slipsten ska dras fick vi så småningom rekorddecennierna från tjugotalet till ungefär 1970. Jag tror att framgångarna till stor del berodde på att den mentalitet som det idag är modernt att förfasa sig över – liksom i citatet ovan – fortfarande förhärskade...

Jag tror också att den ekonomiska stagnation med åtföljande växande försörjningsproblem och snurriga politik som Sverige utvecklat sedan 1970-talet beror på att den dästa rikedomens dumsnälla och övermodiga – humanitär stormakt, jo jag tackar! – värderingspaket tagit över med värdegrund och allt...

Det underliga är att vi i Sverige inte har någon ordentlig debatt om sådana ödesfrågor...

Att lära av historien

Åtgärder mot "felaktiga utbetalningar från välfärds-systemen" vidtagna av ofantliga sekten har lyst med sin frånvaro... det är ni utbetalare som är dom kriminella, inte mottagarna...

Snart skulle det bli slut med det här trodde jag då. FUT-utredningen – Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – skulle snart publicera sitt utlåtande.

Så, äntligen hade FUT-utredarna presskonferens mm i juli 2008...

Med jämna mellanrum kunde folk läsa helsidestexter med feta rubriker om hur urbefolkningen skattefuskade och förde ut pengar till skatteparadis. I kampanjjournalistiken är alltid urbefolkningen bovarna. Därmed förblir allvarliga företeelser som ödelägger vår välfärd utan åtgärd...

Det media inte skriver om vågar politikerna inte göra något åt. FUT var ju en gammaldags kunskapande SOU-utredning. Det var med sådana som välfärden byggdes i detta land. De biter inte längre. Idag styr kampanjjournalistiken politiken via spinndoktorer i partikanslierna och knapptryckarkompanier i riksdagen. Problem som inte är politiskt korrekta enligt kulturmarxistisk medial syn uppmärksammas inte och får förbli olösta. Sverige är ju också ett rikt land! Lite spill tål vi väl!...

Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter, kallade betänkanden, från den svenska regeringen som startade 1922. De är en del av den svenska lagstiftningsprocessen och används för att utreda komplicerade frågor för att ta fram lagförslag. Utredningarna görs antingen av kommittéer eller av en särskild utredare. Utredningarna tillsätts och får sina utredningsdirektiv av regeringen...

Initiativet till att samla alla statliga kommittébetänkanden i en enhetlig skriftserie kom från professor Eli F. Heckscher. Dittills hade dessa inte ordnats och översiktlighet saknades. Heckscher menade att "många af vårt lands mest framstående både vetenskapsmän och förmågor inom olika områden ha nedlagt mycket af sitt bästa på deras utförande" och han förordade att man skulle samla dem liksom det brittiska systemet med Blue books...

Om kvalificerat bidragsbrott

https://i.ytimg.com/vi/xkrvNxpaT20/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAM1YCwIF41reVflooa6it1kQLjSgGäst: Hans Jensevik - Kommunernas kommande utmaningar

tors 2 nov 2017

Demoskop, Expressen...

det tar ett tag innan svenska folket anpassar sig till Shs hypoteser...

Inizio, Aftonbladet

United Minds, Aftonbladet

Novus, Omni, SVT

Sifo, SvD/GP

Yougov, Metro

Ipsos, DN

Sentio, Dagens Samhälle, SD-högst

Skop

SCB

Man må ha det väldigt trångt innanför hjärnbarken om man inte fattar att opinions-undersökarna är överdrivet lojala mot sina uppdragsgivare...


Demoskop

V 7,5 (-0,4)
S 28,2 (-3,9)
MP 4,4 (±0,0)
SD 18,1 (+2,8)
C 9,1 (-3,5)
L 4,9 (+0,4)
KD 2,8 (-0,9)
M 21,9 (+4,7)

Mer makt åt kvinnor var ett självklart recept för en fredligare värld. Men de senaste årens nyhetsflöde har fått mig att tvivla något på den kopplingen...

Aldrig tidigare i historien har vi haft så många kvinnliga makthavare som nu. Och aldrig i modern tid har Sverige varit så otryggt, inte minst för kvinnor. Beror det på olyckliga omständigheter? Beror det på att patriarkatet hämnas, genom att sätta käppar i hjulet? Eller är kvinnor helt enkelt inte speciellt bra på att skapa fred? I varje fall inte bättre än män...

Slagorden från 70-talet har förädlats till genusvetenskap, och fått akademisk status. Att hegemoniska maskuliniteter i den patriarkala samhällsordningen ligger bakom våld, krig och konflikter är numera belagt av ”forskningen”...

Vad man inte tar hänsyn till är att män utgör 50 procent av befolkningen överallt, inte bara i krigshärdar. Några av de fredligaste platserna på jorden leds av män. I de mest vålds-drabbade förorterna i västvärlden är det vanligt att barn uppfostras uteslutande av kvinnor. Varför är inte dessa förorter oaser av fred?...

Kvinnor som får för lite kärlek…

Svenska folket är på väg att lära sig ett nytt ord: undanträngningseffekter. Vi lär få höra det fler gånger under den tid som återstår till nästa riksdagsval. Nu plötsligt har nämligen borgerliga politiker börjat inse att den migrations-politik de förde får konse-kvenser på kärnan i den moderna välfärdsstaten...

Bostadsfrågan är för närvarande den mest uppenbara. Många kommunal-råd vittnar om att det för deras del inte är ekonomin som är den största huvudvärken utan allt det praktiska. Hur kommunen rent praktiskt ska kunna trolla fram lägenheter till de personer de anvisats sitter många kommunpolitiker och sliter sitt hår över just nu...

Bostadsproblematiken blir greppbar för folkflertalet eftersom den är så konkret. En lägenhet till nyanlända är en lägenhet färre till någon annan. Att ordna fram evakuerings-lokaler och gymnastiksalar samt beställa sängar och täcken i det akuta skedet är en sak. Att ordna ett riktigt hem åt nyanlända på lite längre sikt något helt annat...

Ty det vi bevittnar är ett slags Operation Undanträngning. En grupp prioriteras, i lag, vilket innebär att andra får flytta på sig, vänta längre på sin tur. Den som tror att det går att ge allt åt alla utan begränsningar kommer förr eller senare bli varse att resultatet snarare blir lite till vissa, betalt av andra...

Tänk att så många som inte sitter på maktpositioner kunde räkna ut detta för länge sedan. Och tänk vad som sker när ännu fler gör det...

Operation Undanträngning

I stort sett alla staters regeringar och myndigheter vill digitalisera samhället. De ser stora vinster med det, på många sätt. Och visst har de rätt, det finns många vinster...

Arkiv kan skötas effektivare och information plockas fram igen och igen, i stort sett utan fördröjning. Med moderna system och program försvinner inte pengar, varken statens eller medborgarnas, vilket är bra för beskattningen. Kommunikationer går snabbt. Stora mängder information kan överföras snabbt och utan förluster...

Så på många sätt är tekniken bra och det hela är fantastiskt. Men det finns människor som inte hänger med på digitaliseringen. Ofta ser man det som en generationsklyfta och antar att det främst är gamlingar som inte har hängt med sin tid. Om vi bara väntar några år så har de dött av och hela samhället är digitaliserat...

Jag tror inte det. Visst finns det många äldre som inte hängt med, men det finns också många sådana som hängde med men sedan gått in i dimman av demens eller alzheimers. Det finns ingen ljusning i sikte på den fronten...

Tänk om Tage Danielsson fått leva och varit chef för SVT, då hade svenska folket varit ett mer upplyst folk. Nu är vi grundlurade och bortkollrade av dagens makthavares drängar på SVT.

DATORN ur ”Tankar från roten” 4 april 1975
Av Tage Danielsson

Datorerna tänker ju så fort, rätt och bra
Och ger våra hjärnor all hjälp de vill ha.

Men plötsligt, på något underligt vis,
blir datorn i stället en jättepolis.

Dess hjärna har blivit identisk med statens,
Dess tankar blir fientliga som byråkratens.

Den hatar tillbaka som Du hatar den.
Den tyr sig till husse som matar den.

Datorerna är byråkraternas hundar,
Som snokar, bevakar och aldrig blundar.

Så trots att datorerna tänker så rätt,
Så tänker de fel, på nåt underligt sätt.

De matas som hundar av hundarnas herrar,
Med herrarnas fel, som de blixtsnabbt förvärrar.

De tänker som herrar, kristallklart och kallt.
Sån herre sån hund. Och der värsta av allt:

Hur storvulna planer de än mäktar välva,
Ifrågasätter de aldrig sig själva.

Mer än en digital generationsklyfta
Antifa och andra radikala vänstergrupper hotar att ge sig ut på gator och torg över hela USA denna helg för att kräva att Trump avsätts och de kommer inte att ge sig förrän ”Trump/ Pence-regimen" är "avlägsnad från makten"... 

Många amerikaner befarar att det kommer att bli våldsamt och som vi kan se från web.sidan refusefscism.org  går Antifa offentligt ut och uppmanar till våld.  Department of Homeland Security  säger att Antifa har engagerat sig i inhemsk terrorism.  Samtidigt hävdar Media att om det blir våld kommer skulden att läggas på “Högergrupper”...

Från refusefscism.org:

Vi kommer att samla på gator och torg i städer över hela landet. Många tusen kommer att förklara att hela regimen är olaglig och att vi inte kommer att sluta förrän vårt enda krav är uppfylld: Denna mardröm måste sluta: Trump / Pence Regim måste avgå!

Vår protest måste växa dag efter dag och natt efter natt - tusentals kommer att bli till hundra tusen och sedan miljoner -  fast beslutna att avlägsna den allvarliga fara som Trump / Pence Regim ställer världen inför... 

Det blir nog stökigt till helgen

ons 1 nov 2017


Var det första bygglovs-uppdraget tidigt åttiotal... Sh tror det... ombyggnad av Gnesund i Årdala...

Sparreholmarn har aldrig träffat Lighthouse tvärs över sjön men han kan se ljuset från det upplysta Gnesund... det borde förresten vara ömsesidigt...

Lighthouse Electro AB

LRF i Flen är starkt kritiska till den föreslagna nedläggningen av de ...

Flens kommun består av egna starka orter, när jag flyttade hit såg jag det som att jag flyttade till Sparreholm, inte att jag flyttade till Flen. Det är viktigt att varje ort får lyfta... menar Åkerberg

Som företagare är det viktigt att ha ett nätverk och att kunna hjälpa sina egna kunder att komma i kontakt med andra företag, om man inte själv erbjuder just den tjänsten som efterfrågas... menar Helena Andersson Åkerberg...

Man kan ana att Åkerberg är en dam med skinn på näsan men hamnar man i kommunens PK-nät så måste man nog snömosa till det för att passa in i det korporativa gänget...

Ljus på landsbygdens näringsliv

Korporativist-Forum i Flen... några företagare ville starta ett nätverk för företagare anno 2005 tror Sh det var ungefär...

Under förutsättning att nätverket stod fritt från kommuninflytande... det var ju bra tyckte Medborgarn, även om han inte hade behov av nåt dyligt... kommunen som hade svårt med fantasin snodde nätverkstanken och så blev det ett Korporativist-Forum

Emma Dahlin förstärker korporativismen i Flen i egenskap av ordförande för Forum i Flen och nytt oppositionsråd... den korporativistiska politbyrån fjärmar sig steg för steg från den fria företagssamheten...

 

Flen har fått ett nytt oppositionsråd

Avloppsvatten i källaren där barnen bor... Är det mögel-skadat... Nej inte mögel men det är klart det blev ett mögel-påslag... säger konsulten... gamla kåkar är inget att bry sig om...

Fuktskada på förskola – barnen flyttas tillbaka till källaren där dom hör hemma... 71-åringen från Nacka Strand har koll på läget... säger Godhets-kuriren... då behöver man inte fråga efter personalens syn på saken...

FulFlen fick inga röster i arkitektupproret om Sveriges vackraste stad... av förklariga skäl...

 

Fuktskada på förskola – barnen flyttas

Resande-

folket utbildade i fulFlen... från ful-Flen till finTrosa... från fulFlen till fulKholm...

Det ska vara nära till rent vatten eller hav, säger Freylander som exempel på kvalitéer som en vacker stad ska besitta...

Gårdsjön luktar fortfarande skit... men Snorbromsarn jobbar på att ansluta hela Salsta till avloppssystemet...

KFV... eller samverkan till döds... Katrineholm, Flen och Vingåker men också Oxelösund, fick färre än tio röster och blev därmed oplacerade och diskvalificerade för sin häpnadsväckande fulhet...

Trosa är Sörmlands vackraste stad

Hösten 2016 bildades den ideella Föreningen Arkitekturupproret... Arkitekturupproret arbetar för vackrare och triv-sammare städer och boendemiljöer...

Vackrare och mer varierad nybyggnation. Då över 75% föredrar mer traditionellt inspirerad arkitektur med färg, detaljrikedom och småskalighet, bör utbudet motsvara efterfrågan. Idag byggs inte ens 1% på detta sätt...

Nyurbant inspirerad stadsplanering, anpassad för skandinaviska  förhållanden: lagom tät kvartersstad med olika byggnadstyper för olika åldrar och socialgrupper; blandning av boende, butiker, arbetsplatser; definierade stadsrum med små torg och parker; närhet till service och kommunikationer; grönska, mänsklig skala...

Hänsyn till befintligt kulturarv. Inga rivningar, brutala om- eller tillbyggnader, dominerande höghus eller nymodernistiska infills i historiska miljöer... 

Vi arbetar för vackrare och trivsammare städer bl a genom att...

skapa debatt om våra byggda miljöer och ifrågasätta det rådande elitistiska smakmonopolet som kört fast i dysfunktionell nymodernism;

erbjuda forum där “vanligt folk” kan göra sina röster hörda, dela information och engagera sig;

visa exempel från andra länder på inspirerande nyproduktion;

dela ut ett årligt kalkonpris för framröstade fulaste svenska nybyggnad;

dela ut ett årligt finpris för vackraste nybyggnad – om värdiga kandidater finnes;

initiera eller stödja aktivism mot rivningar och förvanskningar av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer;

samarbeta och nätverka med den växande skara arkitekter, stadsplanerare, hantverkare, konsulter, forskare, författare och organisationer som delar vår vision;

hålla föredrag, ge intervjuer, delta i konferenser och paneldebatter;

skriva och översätta artiklar, recensera böcker mm.

 

Sveriges vackraste stad är nu framröstad – Arkitekturupproret

Fortsättning