Tänk att det är så svårt att komma ihåg att vi har lag-stadgad religionsfrihet i det här landet... Religions-

friheten är reglerad i Regeringsformen som är en del av Sveriges grundlag. Den lyder: “frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion”... islam är en religion... islamism är något annat...

Om man hindrar muslimer från att utöva sin religion bryter man mot grundlagen... om man därmed är rasist avgörs av postmodernt troende...

"Islamismen avser att bemöta väster-ländskt kulturellt och demokratiskt inflytande"... i konsekvensens namn kan alltså alla svenskar bemöta islamismens inflytande utan att bli kallade rasister...

Islamister är en part i 73 procent av alla inbördeskrig med över 1000 döda per år enligt konfliktforskning år 2016 vid Uppsala universitet...

Under början av 1900-talet uppstod i västvärlden en kritik mot bokstavstrogna kristna, vilka i USA fick benämningen fundamentalister. Ordet började sedan användas om andra religiösa grupper, vilka ville integrera den moderna statens politik, juridik och offentliga förvaltning med religionen...

Tämligen omedelbart uppstod debatter om ordets legitimitet, i synnerhet i Frankrike, som har många muslimska intellektuella. Som kompromiss, myntade då Le Monde termen "islamist" för de muslimer som strävade efter ett sådant religiöst samhälle. Ordet kom att uppfattas som värdeneutralt av alla läger, och spred sig till de flesta språk, även arabiska...

Islamism och islam uppfattas sålunda som två olika begrepp, fastän islamister menar att det i förlängningen är samma sak. Islamister kallar sig själva ofta usuliyun, en term som är en direkt översättning av "fundamentalister", (usul = grunder, fundament)...

Hatbrott – Wikipedia

Rasism – Wikipedia

Kulturell rasism – Wikipedia

Islamism – Wikipedia

tors 30 nov 2017

Av tradition brukar byggkontoret i Flen få totala hjärnsläpp i sin verksamhet... den nya utsocknes chefen utgör naturligtvis inget hjärnsläpps-undantag...   

Utan stadsarkitekt kan det förstås bli på detta viset...

Stenarna vid Heden väckte frågor men propagandaministeriet

godhetskuriren glömde ställa

dom...

Stenarna vid Heden väcker frågor i Malmköping

Det är först i den inne-varande mandatperioden som bland annat Stefan Löfven varit noggrann med att inte kalla SDs väljare för rasister...

Däremot verkar Löfven fortfarande inte förstå varför många före detta socialdemokratiska väljare i LO-kollektivet gått över till den blågula sidan. Beskedet om de ensam-kommande häromdagen visade precis hur pass fjärmad från verkligheten den sittande regeringen är...

Stigmat runt SD kvarstår, men allt fler verkar inte längre bry sig om brunstämpling och rasistanklagelser. När runt var femte väljare stöder ett parti kommer stigmat oundvikligen att tappa i kraft...

Och Sverige skälvde

https://i.ytimg.com/vi/n40tm2P374w/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCa_m7Ik3rDMMo9gBqNT8lSUppp3gJimmie Åkesson - Snart är det val

Om nu Nya Tider vore en tidning som hotar och skändar människor eller medvetet framför så kallade ”fake news” kan jag förstå reaktionen. Men detta är på intet sätt fallet...

Tidningen gör inget annat än att publicera artiklar och texter som är korrekta och som finns allmänt att läsa i utländska tidningar. Att det finns artiklar som beskriver diverse problem i det svenska samhället, som sannolikt är en följd av den mycket stora invandringen under främst 2015, är ju inte på något sätt fel. De erkänns ju numera allmänt som svåra problem, och inte bara, som tidigare, som spännande utmaningar...

Att människor är passionerat engagerade i världshändelserna är förvisso ett tecken på ett levande samhälle. Detta förvandlas emellertid till sin motsats om man samtidigt gör allt för att förhindra andra människor att föra fram sina uppfattningar. Jag hoppas därför att vad vi ser inte är ett tecken på ett totalitärt förhållningssätt och att ansvariga myndigheter kan ta aktivisterna i öronen och säga att nu får det faktiskt vara nog! Vi vill nämligen inte ha en svensk motsvarighet till vad som var vanligt förekommande i 1930-talets Tyskland eller 1960-talets Kina...

Är Sverige fortfarande ett öppet samhälle?

https://i.ytimg.com/vi/_btWuKdvCps/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAtrfvPk9PLpJRu6o9OzrfCZX-EgQGäst: Lennart Bengtsson - Väder, klimat och jordens temperatur


Norin är ta mig tusan inte riktigt klok... men ödmjuk...

Varför misstar sig nästan alla om skeendet i Saudiarabien? undrar han...

Därför att nästan alla förutsätter att ondskan är rationell och har en långsiktig plan. Detta är en stor missuppfattning. Ondskan är kortsiktig i sin natur. Den religiösa sionistiska ondskan är blind. Därför misslyckas försöken att försöka förstå ondskans långsiktiga plan – den finns inte!!!

Skulle jag missta mig om gåtan Saudiarabien – så är jag förlåten. Jag gjorde mitt bästa för att förstå. Risken att blanda ihop egna önskningar med vad som sker i världen är alltid ett problem. Hjärnan vill automatiskt se ett mönster där det goda segrar. Om det visar sig att MbS är en komplett galning som går CIA:s ärenden – då har jag gjort mitt livs misstag. Inom ett år har vi facit på bordet. Vi får vänta...

Muhammed bin Salman rensar ut CIAs värsta rötägg! Brages kamin värmer bra i Kina!

Det som verkligen saknas i #metoo-kampanjen är skildringar av alla de män som regelbundet förnedras och misshandlas av kvinnor...

De som känner alltför stor skam för att våga anmäla, ens då det rör sig om grova brott emot svensk lag. Att erkänna att även kvinnor kan vara förövare skulle vara ett grovt brott mot den överordnade teori om ”könsmaktsordning” som är feminismens grundbult...

Det finns all anledning att uppfatta mycket av det som sker i #metoo-kampanjens kölvatten som i grunden befogat och hälsosamt. Sexuella ofredanden får aldrig accepteras. Samtidigt är det minst lika angeläget att denna kampanj inte tillåts leda till en förstärkning av den vulgärfeministiska trossatsen att alla män är förövare, och att inga män kan vara offer. Önskan om jämställdhet mellan könen är i detta avseende icke förenlig med feminism...

Migrationsverket som hallick

ons 29 nov 2017

Vilhelm Moberg ska ha beskrivit Socialdemo-kraterna som ett idéparti med två idéer: att ta makten och att behålla den. Den som kan sin 1900-tals-historia är varse hur väl partiet lyckats leva upp till dessa grundläggande värden...

Socialdemokraterna insåg tidigt att för att säkerställa det politiska maktinnehavet behövde partiet ta kontroll över andra delar av samhället, såsom civilsamhällets institutioner och organisationer. Det allra tydligaste exemplet på denna strategi är hur partiet skaffade sig makten över Svenska Kyrkan...

Att Socialdemokraterna alltjämt betraktar kyrkan som en viktig maktbas, men inte bryr sig om dess verksamhet och uppdrag framgår med all önskvärd tydlighet av det senaste tillskottet till kyrkostyrelsen, kyrkans “regering”. Winberg, som likt Engberg är ateist, har beskrivit sin roll i sammanhanget som att hon företräder “den stora grupp av icke-troende” som finns i kyrkan...

Makten framför allt

Tänk att så älskliga varelser kan vara dissidenter...

Nej, statsråd är inte så dumma att de kallar det amnesti även om Miljöpartiet nog allra helst hade velat det. Men det är en amnesti...

En amnesti är ett beslut av regering eller annan civil myndighet där straff eller annan rättsverkan av brott helt bortdöms eller lindras för en kategori människor. Amnesti kan också innebära frihet från åtal. Det krävs ingen ansökan från den eller de personer som berörs... säger Wiki...

I dagligt tal talar vi om allmän benådning, benådning, nåd, efterskänkande av straff, frisläppande, frigivning, straffrihet, förlåtelse...

Har du sagt att du är under 18 år så har Socialtjänsten skyldighet att genom kommunen där personen som säger sig vara barn under 18 år snabbt fixa plats på gymnasiet. Det står nämligen redan i lagen. Denna grupp ska alltså få slippa en individuell prövning. Utöver dessa ska personer som bedömts som vuxna men kommit innan den 24 november 2015 alltså också få stanna. Om de studerar på gymnasiet...

En amnesti. En spade är en spade. Frångår man godtyckligt vårt asylsystem är det amnesti. Som bara gäller gruppen afghaner.  Allt är en djupt orättvis soppa faktiskt...

Frågor utan svar om amnestin

Flickor, flickor... det är klart att ni ska polisanmäla sexualbrottslingarna som våldtagit och tafsat på er... det är ju så ett rätts-samhälle ska fungera... sätt upp er på listan om ni inte vill gå till polisen... det räcker med att ni sympati-serar med dom drabbade...

Ni måste vara många fler än dom kanske 30.000 anmälda som SVT fått ihop... speciellt som hälften kanske är sympatisörer... och en massa mänsinfiltratörer... hur många våldtäkts- och tafskapabla finns det i riket från kategorin psykopat-begåvade... 10% av befolkningen är en miljon varav en halv miljon är av manskön... ta bort gamla och barn så återstår 300.000 tafskapabla empati-befriade psykopater... för faen flickor, puckla på oss pojkar om det

är befogat men låt Heimerson puckla tillbaka om han tar pojkarna som inte är psykopater i försvar...

Hakelius skriver... Men frågan handlar inte bara om Staffan Heimerson. Inte om hur bra eller dåliga hans kolumner är eller har blivit. Inte heller om vad man tycker i sak om det Heimerson tycker i sak. Han och jag har samma anti-kollektiva instinkter, men mina synpunkter på tiggeriet är inte Staffans. Hans syn på metoo är alltför svepande för mig. Men när en chefredaktör sparkar medarbetare och antyder att de inte är demokrater, av det enkla skälet att de uttrycker åsikter hon inte gillar, har vi att göra med något annat.

Så beter sig politiska kommissarier. Med den skillnaden att politiska kommissarier har principer som håller längre än i några veckor...

Johan Hakelius: Me too, Staffan! - Fokus

metoo samlar snart alla branscher i Sverige – här är listan - SVT.se

Min egen kanal i de sociala medierna "I otakt" kommer att leva vidare som min egen pysventil,

Fredrik Antonssons

alltså...

I januari 2016 stod det dåvarande och illusoriskt ansvariga statsrådet Ygeman och pratade om chartade flygplan och en massiv insats för att utvisa runt 80.000 personer som saknade asylskäl. I samma sväng talade landets labila statsminister Löfven om ordning och reda i den svenska migrationspolitiken...

Häromdagen dog alla tankar på ordning och reda, när en svensk gymnasieutbildning för en ensamkommande afhgansk yngre man blev ett skäl att få stanna i Sverige...

Svensk politik fungerar inte. Den och de som skriker högst har stora möjligheter att påverka politikens riktning. Det är därför polisen har noll koll, för att politikerna vill att de skall ha noll koll just nu. Det kanske blir enklast så för regeringen, om man kan säga att ”Polisen kanske har lyckats utvisa de där 80.000 personerna. Det kan vi ju inte veta säkert…”

Det här landet blir mer och mer ett hopplöst fall för varje dag som går. Noll koll...

NOLL KOLL

En ny nyhets-sajt... "Nyhets-byrån" och dom skrivande...

Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad. Vi kommer att skriva mycket om t ex vårdpolitik, migration, polisväsende, försvar och säkerhet...

Vi kommer också att plocka fram statistik eller röra oss på kulturens område. I stället för agendajournalistik och värderingar är vi intresserade av att förmedla nyheter sådana de är och skildra det som sker – utan vinkel. Ibland kanske vi lägger in en vinkel, men av annat slag än som är brukligt i dagens media. Mest för att inspirera till nya tankebanor. Det finns ett behov av det. Lägger vi in värderingar, sker det i en krönika eller i en ledarkommentar. Inte på nyhetsplats...

Listigt av Löfven

Om NB nyhetsbyrån

tis 28 nov 2017

Den politiske kommentatorn och spelteoretikern på TV-sporten... Mats Knutson...

Media spelar med, för de är också asylaktivister som tycker att alla som vill bo i Sverige ska få göra det. De fokuserar på spelteori – vad gynnar miljöpartiet mest, och vad är bäst för socialdemokraterna? Spelteori – det är vad svensk politik handlar om för de journalister som har i uppdrag att bevaka den politiska händelse-utvecklingen.

De lyfter sig i håret till ett högre abstrakt plan som de själva tycker är spännande. Som en fotbollsmatch. Vem gör bästa dribblingen? Intresset för politikens konsekvenser för Sverige och identifikationen med övriga svenska folket är noll...

I måndagskvällens sändningar excellerade den politiske kommentatorn Mats Knutson just i spelteori, både i SVT Rapport  och Aktuellt. Säkert intressant för honom och den lilla klubben politiska reportrar och kommentatorer men fullkomligt ointressant för allmänheten...

Utpressningspolitik

Om den enskilde har lust och inte orkar men bedyrar att det var dennes avsikt kan det, i teorin, vara fullgoda skäl för uppehållstillstånd...

I praktiken innebär detta att en migrant som kom hit från Afghanistan som 18-åring den 23:e november 2015, talade sanning för Migrationsverket och sedan följde avvisningsbeslutet så sitter denne i Kabul nu...

Om migranten däremot kom från Iran samma datum som 22-åring, ljög om din ålder och ursprung, fick åldern uppskriven, struntade i avvisningsbeslutet, så blir effekten att denne kan stanna för skolgång och därefter erhålla ett permanent uppehållstillstånd om denne får ett arbete eftersom prövningen tar avstamp i dennes själv uppgivna ålder och identitet. Oavsett om den är riktig eller inte.

Regeringen menar att detta är rättssäkert och borgar för ordning och reda...

Migrationsöverenskommelsen 2017 – Game, set and match: Miljöpartiet

Stefan Löfven prioriterar sin egen regeringsmakt framför en långsiktigt hållbar politik för det land han leder. Det är ynkligt. Skamlöst. Upprörande. Men inte särskilt oväntat. Svenska folket har kommit att få pisksnärtskador av alla tvärvändningar...

Måndagen den 27 november kommer bli ihågkommen som ännu en dag när svenska politiker hukade för högljudda opinionsströmmar och lät det egna maktbegäret gå före allt annat...

Sverige styrs av en intellektuellt ohederlig och moraliskt bankrutt regering. Det går inte att känna annat än ett djupt förakt för dessa ursäkter till politiska ledare...

Whiplash

Socialdemokraterna kommer att framstå som hopplöst förlorade. Det handlar om ett regeringsparti som inte har någon ryggrad längre, som ger efter när det gapas, käbblas och demonstreras litegrann…

Regeringen sätter en ny standard idag. Man visar att det med demonstrationer, kampanjer på nätet och i pressen funkar att få regeringen att strunta i sina egna lagar och regler...

Alla som har ett intresse av att vilja driva en regering i en viss riktning lär ha noterat detta. Detta oavsett om man finns innanför eller utanför landets gränser. En ryggradslös regering, en ryggradslös statsminister är inga problem att knäcka, om man bara anstränger sig litegrann.

”S is for Spineless”. Idag är det mer sant än någonsin, någonstans eller någon gång…

”S IS FOR SPINELESS…”

En cool gubbe... en socialmoderat...

De som har asyl-skäl ska naturligtvis får stanna i Sverige. Och de som inte har det ska åka tillbaka dit man kommer ifrån, säger han...

Oppositionsrådet Ewa Callhammar (L) håller med Göran Dahlström i frågan. Har man asylskäl ska man få stanna. Har man inte det ska man inte få stanna. Jag tycker att man ska följa de lagar som vi har och jag tycker inte om amnesti, säger hon. Ewa Callhammar är övertygad om att majoriteten av Social-demokraterna är emot förslaget men att de känner sig pressade av Miljöpartiet...

De sitter i rävsaxen eftersom Miljöpartiet säkerligen annars skulle ställa kabinettsfråga om de inte fick igenom detta, säger hon.

Moderaterna kommer att vinna på det här, för jag tror inte att de är för det här. Och tyvärr också Sverigedemokraterna...

Nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla...

Dahlström dömer ut förslaget om ensamkom...

mån 27 nov 2017

En vindflöjel som tagit intryck av

Alice Teodorescu, chef för GP:s ledarredaktion... från tokliberal till normalliberal och det är väl bra... hon i badet tar avstånd från skönandeprofessorn...

Det är andra bullar än på den gamla ogoda Äckel-kuriren-tiden...

En ganska lagom tjej som tycker... Ja, Sverige är ett jämförelsevis bra land. Detta är fakta, onekligen och ovedersägligen. Men var är relevansen?

Få hävdar att Sverige står vid randen av total kollaps, att landet håller på att bli en ”failed state”, ett Sydsudan, ett Syrien, ett Irak, ett Libyen, eller ens ett Grekland. Faktiskt är det inte så många som talar om ”systemkollaps” överhuvudtaget, i alla fall inte i bokstavlig mening...

Desto fler är allvarligt bekymrade över situationen i många förorter, över att polisen tvingas överge stora delar av landsbygden, över att vissa typer av hänsynslös brottslighet brer ut sig, över bostadsbristen, över att många ungdomar går ut grundskolan utan att ha lärt sig särskilt mycket, över en svällande förvaltning utan integritet. Berättigade frågor ställs: Får mina små barn den uppmärksamhet och omsorg de behöver på sin förskola? Kommer det att finnas sjuksköterskor när jag blir sjuk så att jag kan få den vård jag behöver, när jag behöver den? Kan min gamla mamma flytta till ett äldreboende när hon svag och skröplig inte längre känner sig trygg där hemma?

Svaret på dessa frågor är: ”Kanske”...

Att förminska problemen gynnar bara populister

Tidigare under dagen meddelades att borgarrådet Roger Mogert avgår pga maktmissbruk. Därför lägger vi upp hela Swebbtv's intervju med Mogert i möte om modulhus i Beckomberga som vi tidigare visat delar av...

Mogert visar sig helt oförstående till medborgarnas oro inför uppförande av utanförskapsområde för flyktingar mitt i villakvarteren...

Själva är makthavarna i mötet omgärdade av poliser och vakter för att möta hederliga medborgare som är oroliga och undrar hur de har tänkt. De är helt oförstående till den oro som skapas av att kanske upp emot 1000 flyktingar ska sprängas in i villakvarteren i Bromma på gränsen till Spånga och nära Tensta / Rinkeby...

Det framgår att projektet helt saknar ekonomiska kalkyler. Mogert visar också att Stockholms stad inte ens försöker beräkna konsekvenserna av massinvandringen och det framgår klart att kommuninvånarna är diskriminerade från dessa boenden som uppförs med kommunens pengar...

Roger Mogert driver också tesen att "vi ska tjäna" på det här, något som är verklighetsfrämmande och naturligtvis saknar kalkyler...

Se den skrämmande intervjun med en av samhällets mäktiga.
Se också våra tidigare reportage från Spånga, Haninge, Kista och Bromma...

https://i.ytimg.com/vi/NvIiTzxD9Tw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIZCGAE=&rs=AOn4CLADGQ9TZDfq33ehApreF0Wtk2QhggSkrämmande intervju med Roger Mogert som avgått pga maktmissbrukDe personer som nu pekas ut har i regel inte bara förkunnat sin egen förträffliga moral, utan har också utmärkt sig genom sin fäbless för att under bombastiska former fördöma såväl sina ideologiska motståndare som mannen på gatan som personer med förkastlig moral...

Nu faller de plötsligt en efter en från sina höga hästar. Kvar blir institutioner fyllda av ideologiskt likasinnade, vilka nu har den pedagogiska utmaningen att förklara hur de å ena sidan kunnat anse sig vara särskilt lämpade att förfasa sig över folkets påstått dåliga moral, samtidigt som de å den andra själva inte lyft ett finger när deras egna kollegor och döttrar drabbats av de personer de hållit om ryggen...

I viss mån blir ironiskt nog de radikala åsikter som genomsyrat nämnda institutioner begripliga i ljuset av detta. Måhända har de anställda på Aftonbladet faktiskt varit så närsynta att de trott att en arbetsplatskultur där en man kunnat fråga sin kvinnliga kollega om hon blivit "slapp i fittan" efter hon fött barn varit det normala. Det skulle i så fall onekligen förklara många annars tämligen obegripliga reportage från såväl denna som andra redaktioner genom åren...

Makthavarna, #metoo och moralen

De fantastiska ekonomiska landvinningar som kommit den moderna naturveten-skapens och teknikens kölvatten, har under 1900-talet skapat ett enormt och växande ekonomiskt väl-stånd koncentrerat till ett litet fåtal hyperförmögna oligarker och deras familjer...

Dessa förmögenheter finns investerade i globala megaföretag och banker vars globala makt och inflytande växer för var dag. Detta sker på bekostnad av den traditionella makten hos nationella politiska institutioner, och innebär en förskjutning av makt från folkstyre till ekonomiska makthavare. De rikastes inflytande över politiken växer och vi ser den ena demokratin efter den andra omvandlas till oligarkier. Det mest tydliga exemplet är USA som idag de facto övergett demokratin och blivit en fullfjädrad oligarki. En politisk karriär i USA utan uppbackning av oligarkernas pengar är otänkbar...

Man har systematiskt köpt upp massmedia – MSM och man kontrollerar idag 90% av västvärldens numer agendasättande tidningar och TV-kanaler. Man pumpar även in pengar i rader av s.k. ideella organisationer som driver den egna agendan...

Vetenskapliga institutioner har korrumperats med villkorade forskningsanslag och krav på styrelseinflytande. På liknande sätt har man fått kontrollen över de tillsynsmyndigheter som en gång skapats för att bevaka allmänintresset...

De rika vet att nästan alla har ett pris och med ständigt växande förmögenheter ökar möjligheterna att köpa politikers, forskares och ämbetsmäns lojalitet. Lagar om korruption är skrattretande lätta att kringgå...

Man har med stor skicklighet infiltrerat den medicinska vetenskapen och har på så sätt lyckats demonisera gammal beprövad naturmedicin, så att den inte skulle kunna störa försäljningen av Big Pharmas patenterade medicinska preparat...

På liknande sätt skaffade man sig kontroll över vetenskapen om kostens betydelse för människors hälsa. I 50 års tid lyckades storföretagen dölja sanningen om sockrets katastrofala effekt på hälsan. Tidigare hade man gjort likadant med sanningen om tobakens skadeverkningar...

En viktig del i oligarkernas strategi för fortsatt berikande är globaliseringen av ekonomin. Man har systematiskt använt sin ekonomiska makt för att driva fram internationella regelverk och eliminera nationella regler, för att på så sätt gynna sina globala företags-imperier på lokala företags bekostnad...

En annan viktig del i den strategin har under senare decennier varit skrämselpropagandan om klimatkatastrofer orsakade av utsläpp av harmlös koldioxid från förbränning av fossila råvaror...

Man fick amerikanska statliga forskningsinstitutioner att sänka historiska temperaturobservationer – flagrant forskningsfusk mao. Ett liknande forskningsfusk för ett halvsekel sedan lade grunden för lögner om att mättat naturligt fett var hälsovådligt...

Idag mobiliserar man allt vad man orkar för att tysta alternativa webbmedier med anklagelser om vad man kallar faktaresistens och fake news. Hederliga personer som berättar sanningar i konflikt med ekonomiska intressen blir uthängda och vanhedrade av en svans av kolportörer som t.ex. den falska föreningen VoF...

Vad är vetenskap och vad är sanning?

Föreningen Vetenskap och Folkbildning – Wikipedia

Sparreholmarns poäng  med psykopatins inverkan

på sexualbrottsligheten är

att den inte kan stoppas... psykopater är obotliga...

historiskt sett har psyko-pater ibland hållits på mattan... ibland har dom som nu varit förebilder... åtminstone dom som är en lagom psykopatkandidat...

Summan av Hares poängsystem kan bli som mest 40... Breivik kanske är en fullpoängare... Gränsen för psykopati går vid ett sammanlagt poängtal på 30 eller mer... det är alltså 2-3 % av mänskligheten som får 30 poäng... många fler är det förstås som får 20-30 poäng... hur många poäng en "normal" människa får är obekant... men får man 0 poäng lär man inte komma långt här i livet...

Psykopatkandidat-idealet går naturligtvis att 

förhålla sig till på ett konstruktivt sätt... att förminska psykopatkandidaternas betydelse 

vid chefstillsättningar... att tona ner idol-dyrkan... att avstå från att förgylla sin egen

betydelse... att prioritera barnafödandet

framför det fria knulleriet... att vara ödmjuk

mot sina medmänniskor... ja, ni förstår va...

Fast det gör ni nog inte ändå... tidsperspektivet är för långt och ogripbart...

femtio år kanske, det är för mycket för MeToo... en del psykopatkandidater blir kanske skrämda för en tid men är snart igång igen...

sön 26 nov 2017

Sparreholmarn nöjer sig idag med att länka till GW Perssons senaste...

Så mycket har han inte att säga men som inkörsport till sexualbrottsämnet kan den 

ju duga...

Många begår till följd av personlighetsstörningar handlingar som av majo-riteten uppfattas som onda. Psykopater är oförmögna att känna ånger, utan kan tvärtom skryta med att ha kommit strafflöst undan. Andelen psykopater upp-skattas till omkring ett par procent av befolkningen...

Persson säger apropå sexualbrott... Det tog ett bra tag innan jag begrep vad det handlade om. Det var alla mänskligt stumma gärningsmän som jag nu fick läsa om. Deras avsaknad av empati och vanlig anständighet, deras oförmåga att förstå det lidande som de åsamkade en annan människa. Deras slutenhet och primitivitet mer än den brutalitet som de också gav prov på...

Hur många av sexualförbrytarna som är psykopatiskt belastade finns det det nog ingen statistik om... trots Perssons omfattande erfarenhet av psykopater gör han ingen koppling... än...

Psykopat är för många människor detsamma som en gravt kriminell person. Detta är fel. Dock är det så att psykopaternas andel bland kriminella är större än deras andel bland befolkningen i stort. Forskare uppskattar att 2-3% av alla människor är psykopater, vilket skulle innebära ungefär 200 000-300 000 psykopater bara i Sverige. Psykopaternas andel bland cheferna i näringslivet tros till och med vara ännu högre, kanske 8 %. De dras nämligen till pengar och makt, och många av deras egenskaper är en fördel när det gäller att klättra i en hierarki.

Vid användning av Hares lista över kriterier för psykopati tilldelas patienten eller brottslingen 1 poäng för de egenskaper som överens-stämmer väl med personligheten och 2 poäng för de som överensstämmer mycket väl. Summan av dessa poäng kan bli som mest 40. Gränsen för psykopati går vid ett sammanlagt poängtal på 30 eller mer...

Talför/ytlig charmig

Förhöjd självuppfattning/grandios

Behov av spänning/blir lätt uttråkad

Patologiskt lögnaktig

Bedräglig/manipulativ

Saknar ånger och skuldkänslor

Flackt, ytligt känsloliv

Kall/bristande empatisk förmåga

Parasiterande livsstil

Bristande självkontroll till exempel lättväckt aggressivitet

Promiskuöst och egoistiskt sexualliv

Tidiga beteendeproblem (före 12 års ålder)

Saknar realistiska, långsiktiga mål; agerar kortsiktigt och kan inte planera på lång sikt

Impulsiv

Ansvarslöshet, till exempel som förälder eller chef

Tar inte ansvar för sina handlingar

Många kortvariga äktenskapsliknande förhållanden

Ungdomsbrottslighet (före 15 års ålder)

Överträdelse av villkorad frigivning/utskrivning, begår till exempel nya kriminella handlingar under permission

Kriminell mångsidighet, flera typer av lagbrott bland de följande 10: inbrott, rån, narkotikabrott, olaga frihetsberövande, mord/mordförsök, olaga vapeninnehav, sexualbrott, grov oaktsamhet, bedrägeri, rymning från fångvårdsanstalt (är ej ett lagbrott i sig)

Efter 40 år fattar jag äntligen varför jag mådde så dåligt

lör 25 nov 2017

Två som sålt sina

pekåsjälar

för dyra

penningar enligt den

vinklande Godhetskuriren... för att sedan vinkla tillbaka på Gk...

Skönandarna vill ju bara skriva så fint som dom kan om Flen... för det vill ju medborgarna anser kommunikatörs-strategen från Södertälje... webb-ansvarige portvakten från Blacksta som är upplärd av grannen i Blacksta, den förra strategen instämmer å det bestämdaste...

Den schizofrene Rose-Marie Fältskog

skulle förut följa Skogs instruktioner om att göra Flen till en "storstad" och nu ska hon följa den utsocknes Gunilla Säwenmyrs instruktioner

om att framhäva dom andra tät-

orternas gamla förtjänster... det är

dessvärre försent...

"Större fokus på tätorten Flen och de andra orterna i kommunen  kommer i skuggan. Det är just vad Rynefeldt-Skog anser är nödvändigt."


"Alla kommuner behöver en tydlig tätort. (En centralort 

alltså.) Det är viktigt. Ska vi lyfta fram alla små orter blir det svårt, säger hon."

Granskningen av kommunikatörerna är extremt vinklad ...

Tunga beslut fattades under torsdagen... bland annat beslutades erkänna att Gårdsjön stinker...

Medborgarförslaget om en hundrastgård och hundbad vid Salsta kulle föll inte i god jord. Efter sin utredning konstaterade Samhälls-byggnadsförvaltningen att Gårdsjön är så pass förorenad att den är olämplig att bada i och att kommunen inte bör uppmuntra till hundbad...

En polis hade med sig siffror om den faktiska brottsligheten. Mellan 1 januari 2017 och 21 november i år begicks 1 600 brott i kommunen varav 411 i Flens tätort. Under samma period 2016 var siffran i tätorten 520. Vart brottslig-heten hade förflyttat sig berättade inte polisen, sannolikt till områden där inga poliser finns. Områden där folk i tysthet lider pin, medvetna om bristen på polisbilar...

Namnet för nya skolan i Flen klubbat

Positiv särbehand-ling... den moderna sossedemokratiska grundstenen... det som kan kallas mjukisfascism... under-klassens kryperi inför överklassen... feodala strukturer lever ännu kvar i Sörmland... men inte bara där...

Svenska Akademien är skattefrälset som politikerna inte vågar röra. De har fastigheter för en miljard kronor och aktier värda nästan lika mycket, men betalar ingen skatt. De redovisar inte och tiger med stöd i lagen...

Visst är underklassens fascination för frälset ett märkligt fenomen men inte svårt att förstå... historiskt har ju frälsegodsen fungerat som gamla tiders socialtjänst i ofärdstider... symbiosen mellan överklassen och underklassen har hindrat framväxten av en medelklass...

Alla ska väl inte behöva betala skatt för sina inkomster... tycker underklassen...

Fast lite tillspetsat kan man säga att skattefriheten är olaglig, säger utredaren Kindlund. Man stiftar ju inte lag för att peka ut ett antal uppräknade subjekt som skattebefriade...

Svenska akademien undkommer skatt på förmögenheten - Fokus

Nog faen kan man bli brottsligt kränkt utan att för den skull bli våldtagen... vad är värst... när kunskapen kränker okunskapen eller när okunskapen kränker kunskapen...

Kränkningens subjektiva karaktär är ett problem – inte främst för att människor skriker ”kränkning” för minsta småsak: nej, det allvarliga problemet är de människor som inte förstår att de blir kränkta, som inte hävdar sitt eget värde. Samtidigt som det finns människor som blir ”kränkta” av att behöva köa utanför en nattklubb som ”vanliga människor” – jag är ju viktig och berömd – så finns det kvinnor som inte förstår att det blir våldtagna, som tror att det är sådant en kvinna får stå ut med.

Båda reaktionerna tyder på en snedvriden uppfattning av sig själv och det egna värdet. Ovanstående exempel tydliggör också att individens uppfattning av sitt eget och andras värde avgör vad som upplevs som en kränkning. Vi förväntar oss att bli bemötta utifrån vem vi tror att vi är. En del människor är så uppblåsta att de tycker sig bli kränkta hela tiden, medan andra har så låg uppfattning om sig själv och sitt värde att de inte märker när människor trampar på dem...

Min poäng är att det finns anledning till besinning. Jag menar att vi bör reservera begreppet kränkning för de grova övergreppen, för handlingar och händelser som allvarligt inskränker individens frihet och som ifrågasätter hennes värde som människa...

Det kan inte vara upp till var och ens subjektiva uppfattning att avgöra om han eller hon blivit utsatt för en kränkning. Att någon kallar dig ”lilla gumman” är ingen kränkning. Det är snarast en förolämpning. Att bli behandlad av en kvinnlig läkare kan aldrig någonsin vara en kränkning. Om någon blir kränkt i det fallet, så är det läkaren...

Kränkning för minsta småsak?

Lever vi karlar ett dubbelliv? En Kapten Klänning-tillvaro med chokladaskar, röda rosor och bubbelbad i ena livsrummet och våldtäkter i det andra? Det känns ju inte riktigt som om vi drunknar i romantik för tillfället...

”Han höll fast mig och tryckte ner sin kuk så långt i min hals att jag inte kunde andas. Jag fick panik. Men han släppte inte. Till slut kräktes jag. Då puttade han ut mig över golvet så att spyan inte skulle komma på lakanen. Hans rörelse var så van, som om han gjort det tusen gånger.”

Ett sätt att angripa den romantiska kärleken brukar vara just att förklara att den saknar äkthet. Att den bara är ett påhitt, eller en tillfällig hormondusch, eller propaganda. Sådant kan man förstås resonera om, men vad är det egentligen som är så äkta med ett liv utan romantik? Finns det något särskilt oförfalskat med att ha knullkompisar? Är inte det bara att ta miste på äkthet och bekvämlighet? Vad är så autentiskt med att se allt som simpla kroppsfunktioner och behov?

Det finns mycket outhärdlig sentimentalitet under romantikens rubrik. Men en sak som också finns där är tanken att den man älskar och älskar med, varken är en konsumtions- eller förbrukningsvara. På det stora hela är det än ganska bra tanke. Jag är inte alldeles övertygad om att vi har för mycket av den...

Har kulturprofilen inget förhållande till romantik ...

fre 24 nov 2017

Sparreholmarn nöjer sig idag med att länka till Julia Caesars senaste informativa blogginlägg...

Skribenten med välkända författar-pseudonymen Julia Caesar är numera även känd under sitt riktiga namn Barbro Jöberger...

Blogginlägget får tala för sig själv...

Vid en första genomläsning förefaller det mesta vara bekant och trovärdigt... det är under alla förhållanden tacknämligt att få en sammanställning av historiskt nazi-influerade svenska partier...

Barbro Jöberger – Wikipedia

Partiernas nazistiska och rasistiska rötter

tors 23 nov 2017

Mus-klättrarna måste ha

kryllat kring den upphöjde...

Äktenskapet med Katarina Frostenson måste vara alldeles speciellt... Om dom har något hemligt gemensamt barn är obekant i cyberrymden...

Han kommer från en ganska intressant familj, nämligen den fransk-judiska textilmagnat-familjen Arnault. Klanen har varit framträdande i över 100 år och brukar finnas med på Forbes topplista över världens rikaste. Idag kontrollerar de LVMH-konsortiet, dvs Louis Vuitton, Moët & Chandon och Henessey. Jean Claude lär för övrigt tillbringa sin mesta tid i Paris...

Kulturprofilen Jean Claude Arnault portas från Nobelmiddagen! #Satan City levererar!

Karlar är ju djur enligt ROKS, så Jean Claude Arnaults beteende är förstås alldeles naturligt och fullt förståeligt...

Men vad ska man säga om fru Katarina Frostenson... ett fenomenalt neutrum, ett bottenlöst svart hål... gränsen mellan geni och galenskap är ju hårfin så kanske det är fullt förståeligt...

Förklaringen till Katarina Frostenson sanslösa tolerans kan ju kanske vara ingiftet i den fransk-judiska textilmagnat-klanen Arnault. Pengar brukar ju kunna förlåta det mesta...

Moral, dubbelmoral och Svenska Akademin

Jo faen... så är det nog...

Jag kan inte komma fram till annat än att »det är biologi« betyder detsamma som »män är djur«.

Idén måste väl vara att biologin har sådan makt över män, att man inte kan förvänta sig annat än att de låter händerna vandra, munnen gå och gylfen sprängas. Och då undrar man varför samma människor som tänker sig att det maskulina slaveriet under hormonerna är en oavvislig sanning, blev så förbannade på den där Roks-ordföranden? De borde väl ha hyllat henne?

Roks-ordföranden tog tillbaka sitt uttalande, men lite senare tog hon tillbaka tillbakatagandet: »Jag skulle ha sagt att män är värre än djur. En del våldsamma män kan till och med njuta av kvinnors lidande. Det gör inte djuren.«

Johan Hakelius: En tölp är en tölp, oavsett hormoner - Fokus

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige – Wikipedia

Nåja... tågordningen är ju den att arkitekterna drabbas först, sen byggkonstruk-törerna, sen övriga teknik-konstruktörer och sist bygg-entreprenörerna...

Signaler antyder ett mindre tryck på arkitekterna... uppdragsbrist är väl för mycket sagt... fast något håller nog på att hända...

Vi byggkonstruktörer har inte märkt något än... men det går ju fort när förändringen kommer...

Anekdot: Byggbolag i Stockholmsområdet har redan börjat varsla

Bostäder är väl det minsta

problemet... en cykelställs-fråga som alla kan ha en åsikt om... det är ju dock bara att spika på så är problemet löst... tak över huvet för alla är ju en baggis... att nån miljon eller så inte kan betala för sitt boende är ju en annan sak...

Dessa individer måste i varje fall, om de inte kommer i egenförsörjning, förses med bostad och övrigt av vårt gemensamma sociala skyddsnät. Det som kallas ekonomiskt bistånd och som tas ur de kommunala budgetarna i enlighet med Socialtjänstlagen, SoL...

Även om dessa på pappret "kommer i egenförsörjning", så räcker det inte för att betala hyran... socialvårdens normalt gemensamma resurser räcker inte till... man får göra som i Flen... kostnadseffektivisera övrig kommunal verksamhet... vilket betyder att pengar flyttas från övrigt till socialvården...

Ledarsidorna skriver... Den stora migrationen är inte den största boven i dramat, det är två eller tre decenniers reformer där olika regeringar infört kostnadsökningar i löpande åtaganden och rullat över dessa på kommunerna utan full finansiering. Migrationen sedan 2011 års migrations-överenskommelse har endast ökat takten och gjort reformer (på ren svenska besparingar) mer akuta. Reformer i system som vi numera tar för givna som en del av samhälls-kontraktet. Som LSS. Som ekonomiskt bistånd. Som en god sjukvård tillgänglig för alla...

Må så vara men migrationen är droppen som får allt att rinna över... eller mera riktigt... får skyddsvallarna att brista... en skyddsvall brister inte kontrollerat utan allt eller inget...

Kommunernas framtida ekonomi: En ekonomi med stora osäkerheter

En bra bild som nog får skrivas om...

ons 22 nov 2017

Den tystnadskultur som våra medsyskon i andra branscher vittnat om råder också hos oss. När vi ändå har sagt ifrån har även kvinnliga chefer ofta ignorerat våra rop på hjälp...

Hur står det till med er chefer...

Många journalister har otrygga anställningar. Åtskilliga redaktioner har satt i system att lasa ut vikarier och inrätta tillfälliga projekt-anställningar. Många av oss är frilansare utan någon anställnings-trygghet alls. Det gör att den som säger ifrån riskerar att straffas genom att förlora uppdrag eller inte få förlängt vikariat. Det räcker att man ser det hända en enda gång för att inse att det är bättre att hålla tyst...

Vi tänker inte vara tysta längre. Nu lägger vi skulden där den hör hemma. När vi nu äntligen talat med varandra har vi insett att de övergrepp som vi normaliserat faktiskt är både orimliga och oacceptabla. Att det inte är oss det är fel på. Det är ni som förminskat och trakasserat oss, alla ni som ursäktat dem och låtit oss bära skammen för vår utsatthet. Det är ni som gör fel, inte vi...

#deadline – 3 992 kvinnliga journalister i upprop mot övergrepp och ...

Ett sätt att formulera vårt samhälles könsrollsspel på, är konstaterandet att kvinnor har rätt att begå misstag – de har samhällets klartecken för att felaktigt signalera sexuell tillgänglig-het. Däremot har männen inte rätt att begå misstag, det vill säga att gå på signalerna. Av dem krävs det att de förstår att kvinnorna använder erotiska signaler på låtsas, att de gör det för att stärka sin egen självkänsla...

Mera efter samma biologiska tankemall: I vårt moderna/

postmoderna samhälle förkastar vi arrangerade äktenskap och tillämpar en lyckomoral. Vem som ska para sig och leva med vem, bestäms av parterna själva. I grunden är det ett hedonistiskt perspektiv – vilket är biologiskt problematiskt, eftersom det inte sätter artens fortlevnad i fokus...

Lustkänsla och lycka prioriteras, oavsett de samhälleliga konsekvenserna. Därmed öppnas dörren för ett konsumtionsperspektiv på äktenskap och familjebildning. När kärleken och lusten tar slut, tar ofta också äktenskapet också slut, oavsett konsekvenserna för samtliga inblandade parter. Att det samhälleligt sett är destruktivt, är inte så svårt att förstå. Inte heller för individen är det särskilt lyckat – påtvingad ensamhet är sällan något som är människor till glädje...

P-pillret har mer än något annat preventivmedel befriat kvinnorna – och därmed också männen – från den oönskade graviditetens risker. Eftersom jag var ung under ”befrielsens tid” vet jag hur mycket kul man kunde ha, tack vare p-pillret. I dag är jag inte lika förtjust och det har inte främst med min ålder att göra. P-pillrets konsekvens är inte bara mera sex utan färre barn. Den alltför låga nativiteten är i dag västerlandets och i synnerhet Europas största problem, ett faktum som det är omöjligt att trixa sig förbi...

Nu tar jag på mig biologens glasögon en sista gång för den här texten och konstaterar att ett samhälle där det inte föds tillräckligt många barn går under, oavsett hur fritt och trevligt det har blivit med sex. Också: Oavsett hur högtstående och föredömlig dess moral än är, så går det under. Alla ni metoo:are och andra som älskar att kampanja: Om detta må ni berätta...

Apropå metoo-hysterin

Vad säger forskningen om sambandet mellan kultur och kriminalitet? Den senaste stora under-sökningen om invandrares brottslighet i Sverige gjordes av Jan Ahlberg för Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 1996, ”Invandrare och invandrares barns brottslighet” och omfattar perioden 1985 till 1989.

Av statistik från 80-talet framgår att invandrares andel av brottsligheten är större ju grövre brotten är. Mellan 1985 och 1989 begicks 38 procent av våldtäkterna av invandrare. För mord och dråp var andelen 30 procent och rån 24 procent...

1987 var andelen invandrare 8,2 procent av Sveriges befolkning. Det handlar alltså om en mycket kraftig överrepresentation för invandrare i dessa brottskategorier. Särskilt anmärkningsvärd är över-representationen när det gäller våldtäkt: 8,2 procent av invånarna begår 38 procent av våldtäkterna...

När aktuell, saklig och tillförlitlig fakta finns tillgänglig tar analysen vid. Det räcker nämligen inte med empiri, det vill säga fakta om hur saker förhåller sig. Det väsentliga för att komma till rätta med problemen är naturligtvis att besvara frågan varför... Varför är män med bakgrund i Nordafrika, Mellanöstern och Centralasien kraftigt överrepresenterade vid våldtäkter, i synnerhet vid gruppvåldtäkter och överfallsvåldtäkter utomhus?

Min teori är att det handlar om kulturskillnader, om värderingar och normer som skiljer sig från de svenska värderingarna och normerna angående sexualitet, fysisk integritet och kvinnors autonomi. Om min teori stämmer är det goda nyheter – värderingar och normer går nämligen att påverka och förändra med hjälp av upplysning, undervisning, diskussioner och idogt arbete...

Invandrare och våldtäkter – Ledarsidorna.se

I vardagen ser de kritiska invånarna vad som händer och pratar om undan-trängningseffekter där vi nationalekonomer har en fackterm, alternativ-kostnaden. Den går att beräkna för varje kommun och för varje år det finns statistik...

Som exempel har jag valt att visa det för Flen och Filipstad och det sker med statistik från bokslutsåret 2016. Faktiskt finns i våra 290 kommuner 39 som 2016 passerat den kritiska gränsen att ha överkostnader i social omsorg motsvarande en skatteförändring på två procent. Och då menas att skattesatsen, som sedan många år anges i procent och inte längre i skattekronor har ökat två procent. I Flen motsvarar överkostnaderna inom social omsorg en skatteförändring på mer än sex procent. Och vad överkostnad är och hur kalkylen ser ut förklaras i videon...

Verkligheten ”kokar groda” med det tålmodigt konflikträdda svenska folket. Publicera ingenting som inte är trovärdigt, är ett råd jag ofta får. Men idag kan vem som helst upprätta listor på företeelser i vår vardag som hade trovärdigheten noll för bara fem år sedan. Jag publicerar vad jag vet med stöd av statistik och överlåter till dig att välja vad du vill tro...

Jag brukar få frågan; ”Vad är det för fel med Sverige?” Mitt svar är kort: ”Verkligheten är inte politisk korrekt någon stans.” Det trasslar till det för frågan inbjuder till att prata politik, det vill säga ideologi och så kommer jag med statistik och ekonomisk teori som går ner i verkligheten. Min arbetsuppgift är verkligheten medan många i min omgivning tror det gäller att hitta rätt ideologi bland dem som finns idag. Vad jag förstår är det också denna bloggs uppgift, att bättre förstå verkligheten...

Gästskribent Hans Jensevik: Ursprungsbefolkningens välfärd är invandringens alternativkostnad

https://i.ytimg.com/vi/oICnJ7gAHYw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIZCGAE=&rs=AOn4CLA08GnJhXPLx98xSMTbgfIiKojiEQAlternativkostnaden

I Flen och Filipstad...

Se hur kommuner agerar för att hantera invandringens kostnader...

Till överklassen räknas hos oss dem som styr landet, närmare bestämt några tusen politiker med sitt entourage av pr-konsulter och spin doctors, välfärds-apparatens ledare med dito samt mediafolk och fram-stående kulturpersoner som är överklassens härolder. Dit hör även ett antal privat-förmögna personer som valt att solidarisera sig med makten och att anamma maktens ideologi...

Till underklassen räknas dels ett trasproletariat av välfärdsklienter, dels ett relativt förtryckt skikt av ofta deltidsarbetande låginkomsttagare som hankar sig fram och ofta skyller sitt missöde på andra...

Medelklassen, som jag anser mig själv tillhöra, består av rimligt skötsamma människor som tar ansvar för sig själva och inte ”ligger samhället till last”. De är nettoskattebetalare vilket betyder att de betalar mer till det offentliga än de får tillbaka. Både Aristoteles och jag anser att medelklassen är samhällets ryggrad. Vi – Aristoteles och jag – är också eniga om att medelklassen borde vara samhällets hjärna men att den i många samhällen inte är det. Andras tänkande än medelklassens dominerar...

Den svenska medelklassen saknar klassmedvetande. Den fattar inte att den är nationens ryggrad. Den skäms över sig själv och sina medelklassiga värderingar. När den konfronteras med maktens ideologi och idévärld, alltså PK-ismen, skrumpnar den och håller tyst. Även om den nästan förtvinar inombords av maktens fräcka och arroganta världsbild – till exempel att det är medelklassens påstådda fördomar och egoism som är orsaken till nästan allt ont – så törs den inte säga emot. Den föredrar att dra sig tillbaka och försöka tänka på något annat och trevligare. På middagsbjudningar säger den exempelvis ”nej, nu ska vi inte prata politik, nu ska vi ha trevligt”...

Medelklassens instinkter

tis 21 nov 2017

Ett grävförsök som ingen-stans ledde... att ställa frågor och samla pladder... det kräver ju inte nån högskole-utbildning precis... några slutsatser kan vi nog inte heller förvänta oss...

Är Kjell Nylund den mest korkade kommunikatören i hela Svedala... något annat kan inte vara möjligt... en slemmig svartmunnad smörbult 

som inte hör hemma i våra vatten men som sprider sig med oroväckande hastighet och som hotar hela systemet...

Skönanden Nylund skriver... Ett viktigt skäl till att kommunikatörerna blivit fler beror, enligt min mening, på mediernas hängivna fokusering på det negativa. Kommuner och landsting vill att invånarna ska få en balanserad bild av de skattefinansierade verksamheterna, att de negativa nyheterna ska vägas upp med beskrivningar av allt bra som görs.

Vad gör man när medierna inte är intresserade av att ge en balanserad bild? Jo, man anställer fler egna kommunikatörer. Jag tror att detta är en förklaring till varför antalet kommunikatörer ökat. Att det inte lyfts fram i den omfattande granskningen kan ha sin naturliga förklaring.

Debatt: Kommunikatörerna blir fler – men vilken roll har medierna ...

Sh vill bara förtydliga att det topplösa modet hade sin storhetstid på 80-talet... Det är bara att beklaga pojkar att ni inte får beundra tjejernas naturliga skönhet... okej då, att klämma på sånt som är uppstoppat är nog lockande men då måste man fråga om

lov först...

I bland annat Nordamerika finns rörelsen Topfree equality ("överdelsfri jämställdhet") som verkar för att det skall vara tillåtet för kvinnor att vara topless överallt där det anses godtagbart att män har bar överkropp. Skälen till hållningen är att man anser att det skall vara jämställt mellan könen, att det blir lättare för kvinnor som ammar och för att kvinnor skall kunna sola sig och för att det över huvud taget skulle vara mer praktiskt.

I Sverige är det inte olagligt att vara naken eller topless. Däremot kan en lättklädd person under vissa förutsättningar anses begå handlingar som är brott. Dels sexuellt ofredande, dels förargelseväckande beteende. Sexuellt ofredande riktar sig mot en individ. Förargelseväckande beteende riktar sig mot allmänheten.

Handlingen kan exempelvis vara, eller uppfattas vara exhibitionistisk, avsedd att väcka uppmärksamhet eller upplevas hotfull. Handlingen kan även vara vägran att följa tillsägelse från en eller flera personer som störs. Lagen är otydlig och det är en praxis var gränsen går.

Värderingarna kan dessutom förändras över tiden och det som var accepterat under 70- och 80-talen kanske inte längre anses acceptabelt. Men feministiska nätverk som topfreedom och free the nipple argumenterar numera för att platser där bar överkropp är acceptabelt för män, ska samma frihet gälla kvinnor.

Favorit i repris, Den nya nakennojjan

Dagens 60-70-åriga damer... den topplösa generationen gillade att bli beundrade av pojkar och pojkarna gillade att beundra tjejerna men också att beskydda de tjejer som flippade ur i den heta frigörelsens rus...

Unga kvinnor, säg under 40, tycks ha mycket mindre tolerans för amorösa utspel från mäns sida än till exempel deras mödrars generation. Inte ens den mildaste formen av uppmärksamhet från en karl kan tålas. En blick i ögonen som är en nanosekund för lång, en komplimang avseende kvinnans kläder eller utseende i allmänhet, en kort beröring med fingertopparna på kvinnans kavajklädda arm, allt kan uppfattas som fräcka sexuella övergrepp...

Män måste uppfostras. När den dressyren är klar kommer männen att uppföra sig som gångna tiders kvinnor som inte vågade visa vristen. Alla initiativ med misstänkt amorösa avsikter blir socialt oacceptabla. Men för att komma dit behövs fortfarande mycket daning av männen. Det är det som pågår. Om en man framför en komplimang till en kvinna så ska han ha en örfil.

Det handlar inte om tillfälligheter, det handlar just om dressyr. Männen ska tvingas anpassa sig till sin nya ställning. Kvinnan får snart ge en skriftlig åtalseftergift till en man hon väljer att lägra. Kvittot skyddar honom från en eventuell våldtäktsdom.

Nu går du väl för långt i alla fall, sa jag. Din uppfattning verkar vara att människor är som de där spindlarna där honan äter upp hannen efter parningen.

Det ligger mycket i det, sa lärarinnan. Det är därför mannen i framtiden kommer att kräva det där skriftliga tillståndet från kvinnan. Annars är han pantad om kvinnan några år efteråt kommer på att hon i själva verket blivit våldtagen.

Unga damer nöjer sig inte med jämställdhet

Helena Pelena har noterat att i alla lägen och i alla förhållande så måste man knulla. Till varje pris! I alla hål och i alla ställningar. Många har dom varit under årens lopp... förljugna biktmödrar som undervisat om missionärsställningen

och plastleksaker... 

Jan-Ola Gustafsson skriver...

Många kanske inte vet varför det heter missionärsställningen. Ordet har kommit till Europa för länge sedan då de infödda tjänarna i början av européernas intensiva missionsgärningar i svarta Afrika under 1800-talet hade spionerat på de vita missionärsparen och iakttagit att de hade samlag i form av ”horisontell mittensamverkan” ansikte mot ansikte. Detta till skillnad från många kulturer i Afrika och Asien som hoppar på bakifrån, ungefär som många djur gör. När man varit i många länder och sett hur ogenerat de praktiserar den sortens akrobatik, och hur snabbt den är avslutad så är det ju tveksamt om den är att rekommendera.

Och den bästa ställningen är missionärsställningen. Intim och ärlig ömhet. Lär er den först. Båda ska få utlösning samtidigt. Det går om kvinnan lär sig att ta för sig – åka rutschkana mot mannen både mentalt och fysiskt. Sug och ge! Kvinnan måste själv ta ansvar för sin njutning. Kvinnans orgasm är viktig eftersom dom seismiska vågorna som inte syns suger in säden så en befruktning kan ske. Och två som ska lära sig att synka sexuellt kan nog bli bra nog avskräckta med all plast, gummi och vibrationer som leksakerna ger. Men i den branschen finns massor av pengar att hämta. Så tekniskt och mekaniskt så det rakt av är både bedrövligt och sorgligt...

Missionärsställningen är Mission Impossible! Eller vad sägs Malena Ivarsson!


Överallt finns dom... kommunikatörerna... dom som sålt sin själ till makten... dom saligt prostituerade...

Informationens portvakter bestämmer vilka händelser som ska finnas kvar i det offentliga strålkastarljuset  och vilka som får tona bort från rubrikerna.
Man skulle rimligen förvänta sig att den senaste, mest dödliga mass-skjutningen i amerikansk historia skulle vara viktig nog för att finnas kvar  i rubrikerna - särskilt med tanke på bristen på svar på alla de frågor som omger fallet.

Det har gått en och en halv månad och det finns fortfarande få svar - även till de mest fundamentala frågorna.  Det är uppenbart att den här historien censureras av media för att hålla den amerikanska allmänheten i mörker om de exakta detaljerna kring detta.

Varför har Las Vegas försvunnit från rubrikerna?

Fortsättning