mån 31 okt 2016 

“Yes We Can.” Så löd Barack Obamas främsta valslogan för åtta år sedan...

En sakligt sett mer inne-hållslös slogan är svårt att tänka sig...

Men det var inte substansen som skapade förhoppningar, utan hans bakgrund. Han tillhörde inte de så i medierna förhatliga äldre vita männen, som styrt amerikansk politik i århundraden. Obama var färsk i politiken, ung och inte minst svart.

Dessa yttre attribut skapade hopp. Som om kompetens, erfarenhet och sakliga program inte spelar någon roll...

Att skapa enorma förväntningar utan en plan för att på något sätt uppnå dem, är livsfarligt...

Amerika är nu i baksmälla efter Obamas groteskt uppiskade förväntningar. Alla är missnöjda. Inga löften har infriats. Allt är som förut, trots att Obama lovade att ändra allt...

Obama har skapat ökade motsättningar

En del kallar fenomenet corporate fascism...

https://i.ytimg.com/vi/3ap0AAUNQv4/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=xEVGEgBviu2BN_TjOOoLO9r5KEw

Fascism Defined by Jeremy Wright a filmmaker and economist

Oligarkerna har kidnappat demokratin...

https://1.bp.blogspot.com/-KrDVOH2o-JY/WBdhfpROYMI/AAAAAAAAPT8/QMwiVWXyNGcGAI6Xoemr72K7KcwuJzixgCLcB/s400/James-Comey-and-Hillary-Clinton-AP-Photos-640x480.jpg

FBI-direktörens koppling till Clinton Foundation

Överrullningseffekten...

undanträngningseffekten... utjämningseffekten... kärt barn har många namn...

Utan det barnet...

Kommunerna har ett ansvar för viss primärvård och omsorg enligt lag. Redan idag visar bland annat vården i Jämtland att de arbetat och arbetar under stark press, i en normal ekonomi skulle såväl kommuner som landsting behöva anställa...

Socialstyrelsen konstaterar nu att migrationen inneburit och kommer innebära undanträngningseffekter i hela landet.

X...

Överrullningseffekterna. Östersund idag, övriga imorgon.

Hur ska svenska myndig-heter -– poliser och social-sekreterare – hantera incidenter som inte utvecklas så långt som till våldtäkt, utan baseras på mer eller mindre frivilliga överenskommelser med ”djupa historiska rötter”...

När riktigt grova fall av kulturellt motiverade våldsbrott, till exempel våldtäkt och könsstympning, inträffar kan det svenska samhället troligen till nöds hävda sina normer och vidta lämpliga motåtgärder, exempelvis utvisning (vilket av erfarenhet är nog så svårt)...

Men svårigheten är att den mång-kulturella verkligheten inte är så svartvit. Mellan å ena sidan de exotiska kryddorna som Sverige gillar och å den andra de uppenbara övertrampen som Sverige hatar ligger ett oändligt antal mellanfall inför vilka Sverige kommer att klia sig i huvudet och harkla och humma...

Att klia sig i huvudet och harkla och humma betyder att skicka ärendena till domstol. Vilket eldorado för advokater vi kan se framför oss. Och vilka nödrop från överbelastade dom-stolar och åklagarämbeten för att inte säga polis och socialtjänst. Mångkultur kostar...

Mångkultur i praktiken


Vi är många som känner en gnagande oro inför dagens världsutveckling i allmänhet och utvecklingen i västvärlden i synnerhet...

Låt oss ta ett helikopter-perspektiv på det som sker för att söka en bättre förståelse...

Land som maktfaktor...

Makt och rikedom har i alla tider varit två sidor av samma mynt. Tidigare i historien var rikedomen nästan helt knuten till ägandet av land och då främst jordbruksmark som var basen för livsmedelsproduktionen i samhället...

Våra härskare var kungar och/eller olika församlingar som styrde över nationer definierade av en gräns runt en bestämd landmassa, makten stiftade lagar som gällde innanför gränsen. Nationsgränserna mejslats en gång ut genom en kamp mellan olika folkgrupper, något som orsakat flertalet av historiens krig...

På så sätt har många stabila nationalstater formats medan andra har formats av utomstående kolonisatörer. De har ofta dragit gränser med en linjal på en karta rakt igenom stammar och andra etniska folkgruppers territorier, vilket jämnat marken för senare motsättningar och konflikter...

Inom många nationer härskade någon form av adel bestående av feodalherrar som ägde landområden. Rikedomen och inflytandet över makten definierades oftast av hur mycket mark man ägde innanför nationens gräns. Det fanns även rika människor som byggt upp rikedomar genom att bedriva den lilla handel med omvärlden som förekom...

Globalismens uppmarsch...

Framväxten av det moderna industrisamhället har inneburit att den relativa betydelsen av att äga land fått konkurrens från de nya kapitalister som kontrollerar produktions-medlen (råvaror, fabriker, transporter). Den ekonomiska makten har på det sättet förskjutits från ägare av land till ägare av stora företag...

I takt med företagandets ökande globalisering har vi på detta sätt fått en ny maktelit som står över nationer och landgränser. Jag har upprepade gånger skrivit om denna elit – oligarkerna som för varje år tillskansar sig allt mer inflytande i världen i takt med att deras förmögenheter växer...

Ett helikopterperspektiv på dagens värld

Det finns vuxna människor som helt eller delvis saknar ett konsekvenstänkande. De begriper inte följderna av sina handlingar eller hinner inte överväga dem då de saknar impulskontroll...

Följderna blir ofta mycket besvärliga för dessa personer. De hamnar i en rad olika knipor...

När politiker beter sig på detta sätt drabbas emellertid fler än bara de själva och den närmaste omgivningen. Då drabbas i värsta fall ett helt land. Detta är vad som händer i Sverige just nu...

Genom att först föra en bullerbypolitik som helt ignorerar något så basalt som incitament och kapacitetstak lyckades politikerna göra Sverige västvärldens mest attraktiva land för afghanska ungdomar och män. Sedan drogs akut i nödbromsen när det som varit uppenbart för somliga i tiotals år plötsligt gick upp även för landets politiska ledning...

Effekterna av politiken är förfärande enkla att se: ett gigantiskt slöseri av både skattepengar och socialt kapital. En redan dålig integration som kommer att bli allt sämre. Summa summarum: ett växande utanförskap som redan pressade kommunala budgetar kommer få svårt att hantera med förmodad ökad kriminalitet som den krisande polisen inte kan bemöta...

Bullerbypolitikerna

Sveriges hemtjänst är ledsam men så fin samtidigt, det är omöjligt att följa deras arbete utan att tårarna börjar rinna...

En ledsam hemtjänst som bara blir sämre och sämre... medan den kompetenta raketforskar-personalen bara blir bättre och bättre... en svårlöst ekvation...

​”Jag är trött på att höra alla negativa saker om hemtjänsten, det gör mig både ledsen och uppgiven. Men samtidigt vet jag att min personal är vardagshjältar och gör skillnad för så många människor”, säger Ann-Sofi Holm Danielsson, chef för hemtjänsten i Vännäs, och hennes personal är ljusglimtar. De som verkligen kämpar och bryr sig, som tar upp Hennings oerhörda ensamhet och som tråcklar och trixar med tid och resurser för att han ska få tre timmar mer av ”aktivitetstid” i veckan...

Sveriges bästa hemtjänst gör bättre snyftare än Hollywood

sön 30 okt 2016 

Vad gör man om man är amerikan...

Kan ni begripa hur svårt det här valet är för många amerikaner...

En erfaren och flink person som står för värderingar man tycker riktigt illa om, som är bevisat oärlig och maktgalen, som alltid föraktat meningsmotståndare och som är beredd att köpslå med vad som helst, bara för att stanna på toppen.

Det är Hillary Clinton, alltså...

Eller en dårfink med själsligt djup som ett vedträ och en mental ålder i avtagande, från en startnivå på ungefär åtta år. Han försöker efterlikna något slags konservatism, men resultatet är ungefär lika övertygande som om en schimpans med koncentrationssvårigheter hade försökt kopiera da Vincis Nattvarden.

Det är Donald Trump, alltså...

​De ser Hillary stråla av det absolut sämsta med Washington DC:s självgoda maktelit. Problemet är att de också ser det uppenbara vad gäller the Donald.

I förra veckan skrev Peggy Noonan en kolumn om saken i Wall Street Journal. Det var en lugnt resonerande text. Men också alldeles klar: Trump är en knäppgök, en dårfink, en själsligt ofärdig människa. "Nut" och "screwball" var orden Noonan använde...

Alla kan se att det är på det här sättet, skrev hon. Trump är helt enkelt inte riktigt klok...

Johan Hakelius: Valet är inte så enkelt som svenskar tror

Verkligheten kommer nog ifatt henne så småningom fast inte före valet förstås...

Comey stod inför ett uppror som var omöjligt för någon att kontrollera. Upproriska ledande FBI-agenter har tillräckligt med lort för att placera Obama, Comey, Hillary och andra i fängelse...


De avskyr också idén att tvingas ha att göra med Clinton i framtiden, eftersom de vet att de kommer att forceras att skyla över och mörklägga händelser som ger FBI ännu mer dåligt rykte...

Comey kunde ha hållit tyst tills efter valet, oavsett vad de hittade på Weiners bärbara dator, eftersom de redan har sett alla e-postmeddelanden, inklusive de borttagna. Det faktum att Comey vidtar denna åtgärd visar att han tvingas och att han [och Obama] har accepterat villkoren som erbjuds av upprorsmakarna i utbyte mot att rädda ansiktet...

https://2.bp.blogspot.com/-wtHEoJUE754/WBYIuQwU0RI/AAAAAAAAPTs/x6NfyQzo_1ESnRPYEQt67o5hHZwIyftFQCLcB/s400/MAGA.jpg

Kommer Hillary att arresteras?

I en rättsstat ska man ha respekt för beslutsgången. Den som inte fällts är inte skyldig i lagens mening...

Och innan dom avgivits (om skuld eller frikännande) kan man inte veta vad utfallet blir...

Offentliga positioner är dock något annorlunda. Kriminella misstankar undergräver, även om de är oriktiga, förtroendet för den som blir föremål för förundersökning. Här blir det en balansgång, beroende på allvaret i misstanken och sannolikheten att misstanken är riktig. Rättvisan för den enskilde står mot försvagat förtroende för verksamheten man företräder...

Avgå kommer hon inte att göra, men det är minst sagt märkligt med en möjlig president vars första uppgift kan bli att försvara sig i domstol mot åtal för kriminella handlingar som kan ge fängelse...

Chicago Tribune: Clinton bör stiga åt sidan

Man inser att samtidens ”stolliga” pk-idéer inte alls är obegripliga och stolliga, utan tvärtom helt rationella inslag i en ideologisk kamp...

Ju ”tossigare” och därmed förvirrande dessa idéer framstår för medelklassen, desto mer alienerad och osäker känner den sig och desto större nytta gör ”dumheterna” för motståndaren...

Under det senaste året har komplexets känsla av moralisk överlägsenhet dock börjat försvagas vilket till största delen nog beror på migrantsituationen. Migrationen skapar inte de triumfer för Sverige som komplexet hade förutskickat...

Migrationssituationen är antagligen det välfärdsindustriella komplexets Stalingrad, alltså inte nederlagets orsak, men väl dess utlösande faktor. Sveriges medelklass har slutat finna sig i politikerväldets trumeld av vilseledande prat och intellektuella förolämpningar...

Jag har inget emot välfärdssystem. Jag tror att Sverige mår bra av att ha ett välfärdssystem. Men det ska inte vara ett arrogant och självhärskande välfärdssystem...

Utan ett som reflekterar och respekterar de värderingar och normer som ligger bakom Sveriges framgångar och därför gör det möjligt för Sverige att överhuvudtaget ha ett välfärdssystem. Ner i korgen, du välfärdsindustriella komplex!

Klart som korvspad

Förutom att Muf nu ser ut att pressa Anna Kinberg Batra till en mindre öppen attityd till migration, där Kinberg Batra personligen står sin företrädare Fredrik Reinfeldt nära, så stängs dörren till samarbete med Socialdemokraterna.

Med det inflytande som Muf har i de olika nomineringskommittéerna kommer Kinberg Batras eget manöverutrymme, i förhållande till den riksdagsgrupp som väljs 2018, begränsas...

Och även om Kinberg Batra sitter rimligt säkert i sadeln idag så kommer effekterna av Muf:s val av ordförande slå igenom med full kraft när Kinberg Batras efterträdare skall väljas...

Det viktigaste som hände under lördagen var inte Jimmie Åkessons press på moderaterna, den var väntad. Det intressantaste är vad som blir effekterna av ett ungdomsförbunds stämma i Malmö samma dag. Effekter som kommer avgöra vem, eller vilka, som från sina riksdagsplatser beslutar om vem som får disponera nyckelkorten till Rosenbad 2018 och vad som händer därefter...

Moderata ungdomsförbundet öppnar för ett nytt politiskt landskap

Om Sverige hade haft ett piratparti värt namnet hade vi kanske sluppit Sverige-demokraterna...

På sätt och vis kan det nog också vara bra att partiet på Island inte blev allra störst, då det kunde ha gett upphov till växtvärk. Nu återstår frågan om Piratpartiet kommer att ingå i regeringen och i så fall med vilka andra partier. Jag tänkte delta på presskonferensen som är utlyst till klockan 15 i dag...

PP är ju för faen en svensk uppfinning, gott folk...

Piratpartiet (förkortning: PP) är ett svenskt politiskt parti som bildades under ledning av Rickard Falkvinge i januari 2006. Partiet står för personlig integritet, fri kultur och begränsning av upphovsrätt och patent. Partiet tog till en början inte ställning i andra frågor, men började under 2012 att bredda sig till andra politiska områden. Här kan särskilt nämnas basinkomst eller medborgarlön, som bland annat drevs av Gustav Nipe, dåvarande ordförande för Ung Pirat, inför riksdagsvalet 2014. Sedan grundandet i Sverige har piratpartier grundats i ett sjuttiotal andra länder, med representanter invalda i Europaparlamentet, Islands parlament, och på hundratals platser lokalt och regionalt i bland annat Tyskland, Frankrike, Tjeckien och Spanien. Många av dessa partier är medlemmar i samarbetsorganet Pirate Parties International. Partiet ställde upp i riksdagsvalet i Sverige 2006, vari det erhöll 0,63 procent av rösterna

Piratpartiet fick 14,5 procent på Island

lör 29 okt 2016 

Journalisten Jan Berglindius är i toppform, slank och vältränad som ett ensam-kommande barn i kroppen...

Han känner sig nästan oanständigt nöjd med sig själv och sitt liv. Ett förnöjt, smått retsamt självbelåtet leende spelar kring hans vackra mun med de känsliga läpparna, ännu förvånansvärt barnsliga i konturerna...

Från uppväxten i Norrland med föräldrar som slet hårt för att han skulle få utbilda sig och få ett bättre liv än de själva, via första jobbet på Sundsvalls Tidning till den han är i dag, en framgångsrik politisk reporter med en eftertraktad tjänst på Tidningen. Om inte hans blygsamhet förbjöd honom skulle han kalla det raketkarriär...

Som journalist måste han dagligen fatta beslut om människors väl och ve. Inte direkt naturligtvis, det försöker han och hans kolleger fortfarande låtsas är politikernas jobb...

Men mellan skål och vägg kan han inte förneka sin makt att styra indirekt utifrån hur han väljer att beskriva världen eller åtminstone Sverige för sina läsare, och hur han väljer att lyfta somliga politiska förslag och sänka andra...

Inte sällan gäller hans arbete oerhört svåra utmaningar med alla miljoner nödlidande människor ute i världen och deras odiskutabla rätt att bo i Sverige, kontra de av ödet gynnade som bara råkar ha haft svinturen att födas just i Sverige och osmakligt nog därför gör anspråk på att kallas svenskar och besitta något slags särskild rätt till sitt land...

Söndagskrönika: En kvinnas doft

Jag inser att nationen har blivit kapad av galningar, galningar som jag är över-tygad om inte vill mig väl...

Men allt är inte förtvivlat och hopplöst...

Svenskar är som ett stim av sniglar, varmed menas att vi alltid rör oss åt samma håll fast det går så himla långsamt...

Min tolkning av samhällsandan, som naturligtvis kan vara felaktig, är att alltfler, troligen en överlägsen majoritet av medborgarna, håller på att tröttna på det politiskt korrekta svamlet från etablissemanget, till exempel kyrkan, nästan alla politiker, statsägda media och de privatmedia som i verkligheten inte kontrolleras av ägarna, utan av en kår av aktivistjournalister...

Samhällsandan ändras fort. Jag hade aldrig skrivit det jag nu skriver för ett år sedan, kanske inte ens för ett halvår sedan. Jag är mycket känslig för vart vinden blåser och riskerar därför att vara en vindflöjel ehuru jag som sagt kan ha fel. Men jag tror att en stor omvälvning är på gång. Den stora, trygga, självsäkra, hyggliga majoriteten av Sveriges folk, alla vi som betalar våra skatter och vant oss att betrakta politiker som en sorts ofarliga fjantar, vi börjar nu vakna upp och fråga vaihelvete?...

Vaihelvete är det som pågår? Hur är det möjligt att migrantsituationen fortsätter som vanligt? Hur kan skolpolitiken bedrivas som den alltid gjort när resultaten visar sig vara så förödande? Vafan gör ni med mitt land?...

Sådana frågor måste vi ställa öppet. Sådana känslor måste vi ge uttryck för. Den tid när vi hade råd att oroa oss för att bli hållna för flyktingar från åsiktskorridoren är förbi. Numera kan alla säga sin mening utan att behöva skämmas...

Vad säger ni, landets samlade flumaktivister? Har jag fel? Ge er på mig. Det här är en publik sajt. Alla kan läsa och alla kommentera. Kom an! Ge mig allt stryk ni tycker jag förtjänar. Så får vi se vem som vinner...

Ge mig lite stryk, tack

En kärnkraftskramare som inte gillar diversifiering...

Diversifiering är en metod för minimering av risk, metoden är robustare än redundans och kan tillämpas inom olika områden såsom ekonomi samt utformning av mekaniska och elektriska system...

Inom ekonomi innebär diversifiering att skapa en bredd inom en företagskoncern och därmed minska riskerna. En koncern som är en ensidig produktion diversifierar sig och skaffar fler produktionsområden...

Nyttan av diversifiering är långtifrån klar; flera koncerner har diversifierat sig men senare gått tillbaka till sina kärnverksamheter. Kända exempel är fordonskoncernerna Volvo och Daimler-Benz som under 1980-talet diversifierade sig genom uppköp men under 1990-talet sålde av dessa dotterbolag då man fann att man var tvungen att koncentrera sig på kärnverksamheten...

Obegränsad, billig, säker och miljövänlig energi

Bloggen anthropocene.live når ut till allt fler...

Detta är viktigt i en tid när Main Stream Media som SvD, DN, SVT m.fl. blir allt mer ensidiga i sin bevakning av viktiga händelser och politiska skeenden...

Vilket hot skall vi frukta mest?...

Propagandabladet DN har idag en artikel som redogör för hur USA varnar Ryssland för att angripa Sverige. Den fråga vi måste ställa oss är vilket hot vi skall frukta mest USA:s mot Ryssland eller påståendet att Ryssland hotar att angripa Sverige...

Som jag redogjorde för igår gör konfliktforskarna på Sipri bedömningen att man kan allvarligt ifrågasätta om Rysslands militära makt verkligen utgör ett seriöst hot mot Nato som helhet...

Ett ryskt angrepp på Sverige framstår mot den bakgrunden som högst osannolikt, vilket även statsministern uttalat. Så varför går amerikansk millitär ut med denna varning och varför slår det USA styrda propagandabladet DN upp det som en stor nyhet?...

Jag kan inte frigöra mig från tanken att allt rör sig om den pågående kampanjen från etablissemanget för att tvinga in Sverige i NATO mot folkviljan. DN-propagndan som alltid går den amerikanska oligarkins ärenden har hela tiden varit mycket aktiva i den kampanjen...

Dagens Nyhet


Som ni vet inträffade "PEAK ofantliga sekten" för drygt tio år sedan... som Sh mötte den, alltså...

Vilket inte hade ett skvatt  med invandringen att göra...

Första gången Sh fick en föraning av det som komma skulle var för drygt trettio år sedan vid mötet med den genomkorrumperade Bo Ahläng...

Det handlar om misskötta, genompolitiserade, byråkratiskt övertunga, verklighetsfrånvända system som hela tiden varit på väg att gå sönder. Vad flyktingkrisen kan ha bidragit till är att påskynda processen – men det handlar ändå om grundläggande systemfrågor...

Polisens förfall, vårdbyråkratin, bostadskrisen, utbildningssystemets kris... Det finns massor av exempel. Vad de alla har gemensamt är att de inte har orsakats av invandringen som sådan – utan av politisk klåfingrighet, byråkrati, inkompetens och storhetsvansinne...

Svenskarna är inte främlingsfientliga – men de kan bli

Vilken ska ni låtsasrösta på i valet mellan en maktgalen maffiaskurk och en tokgalen narcissist...

Inte underligt att USA hatar Julian Assange och gav Sverige order att lämna över honom...

FBIs direktör Jim Comey har kritiserats starkt för att han inte rekommenderade att Hillary Clinton skulle åtalas, trots hennes användning av ett icke godkänt e-mail-system för sin sekretessbelagda korrespondens.  Efter Wikileaks nya avslöjanden har man beslutat om ett återupptagande av undersökningen...

White House meddelar att Obama inte hade en aning. Detta händer 11 dagar före ett presidentval och det är helt fantastiskt att FBI, som visste vad som skulle hända, kastade in denna bomb utan att konferera med presidenten. (det tror jag inte)...

De värsta 100 breven


Drudge Report har mailen här.


En verklig Oktoberöverraskning

fre 28 okt 2016 

En administrativ yta i Sverige bör inte vara större än den minsta nivå som behövs för att upprätthålla den service administrationen är satt att ordna... 

För en kommun innebär det att kommuner inte behöver vara större än att kunna upprätthålla gymnasieskolor för de vanligaste gymnasieutbildningarna, såväl teoretiska som praktiska. För detta räcker det med en kommun av storlek om 30 000 - 50 000 invånare...

Större än så finns faktiskt ingen anledning att ha, utan ökar bara avståndet till medborgarna och skattebetalarna, och minskar demokrati och medbestämmande. Att stora kommuner inrättat stadsdelsnämnder är bara en bekräftelse på att t ex Göteborg bör delas upp i flera kommuner...

De administrativa enheterna är mer än väl stora nog för att ordna de kommunala kärnverksamheterna på egen hand - skola, gymnasium, barn och vuxenomsorg samt t ex det oönskade planmonopolet. Man kan samtidigt ha ett kommunförbund som samordnar infrastruktur, räddningstjänst mm.

 

Större kommuner än säg 50 000 invånare finns det ingen anledning att ha. Det existerar inte något specialiseringsbehov som kräver fler invånare än detta...

Regiondebatten - ingen anledning ha stora regioner

Den länken får vi återkomma till...

Statskassan kanske ser ut att fungera som en hushållskassa, men det gör den inte alls. Det är nämligen olika personer som betalar in i den och som tar ut ur den...

De känner inte varandra. Under begreppet nation försökte vi ett tag ganska framgångsrikt att skapa en illusion av att vi kände varandra och hade varandra under kontroll. Men detta system har medvetet förstörts av dem som sitter på uttagssidan av statsbudgeten och betraktar den som deras privata ymnighetshorn...

Det värsta är att biståndet gör eliten oberoende av folket. Den som rattar en stat måste ha pengar. Det svåra sättet är att bygga infrastruktur, skolor, rättsväsende och allt annat som krävs för att folket ska kunna göra sig nyttigt och tjäna pengar och betala skatt. Det sättet är jättebesvärligt för överheten och tar en massa tid...

Det enkla sättet är att hitta olja. Då rullar pengarna in i statskassan av sig själva eftersom staten antas äga oljan. Den som kontrollerar staten kan luta sig tillbaka, röka vattenpipa, köra Cadillac och roa sig med sina femhundra kusiner, prinsar allihop. Så går det till i Saudiarabien. Den som kontrollerar staten behöver inte folket...

Bistånd är som olja. Biståndet gör, om det är tillräckligt generöst tilltaget, överheten oberoende av folket vilket innebär att den slipper alla jobbiga utvecklings-ansträngningar...

Svenskt u-landsbistån

Gunnar Hökmark får stå som ett typiskt exempel på den intensiva antiryska hatpropaganda som sedan några år sköljer över oss dagligen från i stort sett hela det svenska etablisse-manget och deras MSM.

Mot bakgrund av Sipris expert-utlåtande framstår Hökmarks och andra svenska politikers tjat om det ryska hotet som näst intill löjeväckande. Under kalla kriget då Sovjets kostnader för militären var de fyrdubbla kunde vi tala om ett hot, speciellt mot bakgrund av kommunismens ambition att sprida sin ideologi till resten av världen...

Dagens Ryssland är en nationalistisk marknadsekonomi som inte behöver mer land – man har redan 17 miljoner kvadratkilometer...

Bakgrunden får ni läsa hos Bern...

Det jag här beskrivit, är i stora drag bakgrunden till den intensiva antiryska hatpropaganda som svenska etablerade MSM och nästan hela det svenska etablissemanget deltar i under den falska förevändningen att vi skulle vara hotade av rysk militär...

Som försvar anför man alltid den ryska oblodiga annekteringen av Krim, men vidgår nogsamt att Ukrainakrisen skapades av den iscensatta kuppen mot Ukrainas demokratiskt valda regim 2014...

Våra politiker och vår journalistkår har sålt sig likt Hillary Clinton till den styrande oligarkin. På det sättet är vårt politiska etablissemang indirekt medansvariga till den flod av flyktingar som nu destabiliserar Sverige...

Vad handlar larmen om rysshotet om egentligen?

Borgarna har lyckats genomföra ett gigantiskt systemskifte...

Fel, fel, fel... det är ju S och V som varit ledande i systemskiftets genom-förande, på senare år med MP som medaktör...

Den bild sossekramare har av politiken i Sverige under 40 år handlar om att arbetarrörelsen envist försökt bromsa den förstörelse borgerliga ekonomiska krafter stått för. Borgarna har sänkt skatter, sossar har sedan försökt hantera de lägre inkomsterna på ett rättvisare sätt...

Den här bilden är tyvärr grundfalsk...

Den odlas hos fackens politiskt aktiva och inom V som ett mentalt självförsvar, men den är lika fullt inte sann...

De flesta systemskiftande förändringarna i Sverige är framtagna under socialdemokratisk regeringar och med aktivt eller passivt stöd av V i riksdagen. Att de sällan ifrågasatts beror till stor del på att de som ska granska det som sker – medier och ekonomisk och politisk forskning – varit borgerliga...

Systemskiftet är vår egen förstörelse


"Vad är fel med dessa ungdomar”, frågar vi oss men sanningen är att vi har skapat dessa “Snöflingor”...

Den verkliga världen är hård, och vi måste lära våra barn att tåla törnar.
Att försöka återskapa en dagismiljö för män och kvinnor som förväntas vara vuxna kommer inte att hjälpa någon...

Om våra ungdomar behöver kakor, modellera och Barbiedockor för att ta itu med utmaningarna i livet just nu, vad i hela friden kommer de att göra när saker och ting verkligen börjar falla samman i Amerika?

Skäms om du härstammar från Vikingar

Snart är det mesta falsk flagg...

USA målar sina attackflygplan i ryska färger i Syrien

Falsk flagg var ursprungligen en sjökrigsterm där en aktör seglade under en annan flagga än sin egen som en krigslist. I modern tappning beskriver termen specialoperationer som lagts upp så att det framstår som om de utförs av en viss aktör snarare än den som faktiskt planerade och utförde den...

Operationer som utförs i fredstid av civila organisationer, såväl som hemliga myndighetsoperationer, kan till viss del anses gå under falsk flagg om de syftar till att dölja den verkliga aktören...

False flag förleder & förvanskar fakta

tors 27 okt 2016

Det som är gemensamt för dem som bär upp PK-Sverige är att de räds verkligheten...

Jag har vid några tillfällen beskyllt dem för att vara kunskapsresistenta, något som också andra dissidenter noterat och fört fram. Det är naturligtvis våldsamt förolämpande, det går inte hem. Jag har sett att några bland pk-isterna hävdar att det är vi invandringskritiska som är faktaresistenta, enligt det barnsliga receptet ”den som sa’t han va’t”...

Faktaresistent är fel ord i sammanhanget. Det är inte fakta vi är resistenta emot. Vi suger i oss fakta och vill diskutera det som händer med vårt land. Vi är resistenta mot folk som tror att de vet bättre när de i själva verket är bedragna, hjärntvättade...

Vi är resistenta mot lögner, mot propaganda. Sedan, jag borde inte visa svaghet och erkänna, men det är så här: Resistenta är vi inte, inte alls. PK-lögnerna träffar oss ända in i märgen, tränger in i hjärtedjupet. Vi är inte resistenta. Vi är förtvivlade...

Om resistens

Verkliga problem – som vänstern varken tycks vilja eller förmå förstå. Och det hjälper inte att beskylla alla som påpekar ekonomiska realiteter för att vara rasister. Tvärt om, det gör bara situationen än svårare att hantera...

Så vad gör man? Går det ens att vrida ner det svenska kostnadsläget? Att sänka lönerna är knappast att tänka på. Att ens frysa dem skulle leda till massiva protester som ingen regering kan hantera. Att höja löntagarnas synliga skatter fungerar knappast, då mycket talar för att vi nått bortom lafferkurvans topp...

Att höja arbetsgivaravgifter och andra avgifter som utgör de osynliga skatterna ökar bara kostnadsläget ytterligare. Att återinföra förmögenhetsskatten skulle driva produktiva människor ut ur landet. Även de som tror på ett högskatte-samhälle måste inse att det inte går att få mer vatten ur den kranen...

Vad jag ser återstår två alternativ.

Det ena är att göra verkligt kraftfulla besparingar i offentlig verksamhet. Vilket är lättare sagt än gjort när polis och militär behöver förstärkas akut och när byråkratin tycks tränga ut kärnverksamheten inom vård och omsorg. Detta kräver mycket hårda nypor – vilket inte kommer att belönas av väljarna...

Det andra alternativet är att göra Sverige till en tigerekonomi, ett skatteparadis, ett Nordeuropas Hong Kong med en sjuhelvetes tillväxt. Vilket knappast kommer att ske innan helvetet fryser till is...

Som danskarna en gång uttryckte saken: Det går åt helvete. Men vi reser i vart fall i första klass...

Den röd-gröna vägen mot en systemkris

Arbetslinjen medförde bland annat att tiggeri förbjöds. Fram till 1965 hade Sverige en lag som hette Lösdriveri-förordningen...

Tiggare kunde sättas i tvångsarbete, ett sätt att förverkliga en strikt arbetslinje...

Under det senaste halvseklet har arbetslinjen gradvis förstatligats och därmed förlorat sin ursprungliga kraft. I och med 1974 års nya regeringsform åtog sig staten ansvaret för att folk skulle jobba...

Visserligen med en något oklar formulering i 1 kap. 2 § att det ”särskilt ska åligga det allmänna att trygga rätten till arbete”...

I praktiken betyder detta att den tidigare intima kopplingen mellan arbetslinjen och solidariteten är på väg att brytas. Den gamla solidariteten förutsatte att de som skulle betala kunde säkerställa att envar verkligen ansträngde sig för att dra strån till den gemensamma stacken...

Om skattebetalarna börjar misstänka, vilket jag tror att de gör, att staten inte administrerar arbetslinjen särskilt bra, utan tillåter ett ökande antal fripassagerare, så vittrar gradvis även solidariteten bort...

Solidaritet och arbetslinje

Börje Ekholm som VD för Ericsson markerar slutet som svenskt företag...

Hej och hå, antingen en rejäl utvecklings- och marknads-satsning eller en rejäl bantning...

Valet av Ekholm som VD är i mina ögon en klar signal från ägarna om att man valt den senare strategin – att klä upp bruden för att få henne bortgift...

Det har ju länge pratats om amerikanska Cisco som en tänkbar köpare. Inför intensiva förhandlingar om en försäljning till Cisco är det ju ingen nackdel om VD finns i USA...

Med ett övertagande från Cisco befarar jag att vi kommer att få se en liknande utveckling för Ericsson som den som drabbade Saabs personbilar, när de såldes till amerikanska GM och Volvo PV, när det såldes till amerikanska Ford...

Amerikanska ägare i svenska företag har vi dålig erfarenhet av. Tyvärr är främst Wallenbergs numer starkt insyltade med den styrande amerikanska oligarkin vilket minskat deras nationella lojalitet och Lundberg ogillar denna typ av högriskinvesteringar och vill säkert snabbt komma ur sitt ägande av det skälet...

Noterade nyheter

Propagandabladet SvD har idag även en upprörd artikel om att Sverige inte inbjudits till det pågående NATO-mötet...

Varför skulle vi bli inbjudna till ett möte med en förening där vi inte är medlemmar och där svenska folket inte heller vill att vi skall vara det? Den illa dolda NATO-propagandan i SvD är så pinsam att man skäms...

Vi kan idag notera ett ökande militärt hot i närområdet till följd av USA/NATO-kampanjen för att försöka destabilisera Ryssland. Efter den huvudlösa avrustningen av vår försvarsförmåga som tidigare S-regeringar påbörjat och som slutgiltigt genomfördes av Alliansregeringens tokiga globalister, måste vi givetvis återupprätta ett tillräckligt starkt försvar för att kunna hävda vårt territorium...

Ett medlemskap i NATO är inte någon väg att slippa denna investering. Från NATO kommer man att kräva en betydande upprustning för att godkänna landet som medlem...

Sverige skall förbli alliansfritt vilket tjänat oss väl i 200 år, men det förutsätter att vi är herrar över vårt eget land. Den enda situation där det är motiverat att överväga att söka sig till NATO är om Finland skulle låta ansluta sig, vilket jag tar för ytterst osannolikt...

Noterade nyheter

Ryssar tål fattigdom i högre utsträckning än andra, men det finns ett viktigt krav för att ryssarna inte ska göra uppror...

Det är att deras lidande sker för att rädda landet, skriver Friedman...

Man trodde att Stalin brydde sig om folket. Putin har skapat samma känsla och att han kan vinna framtiden. I takt med bakslagen (utöver ekonomin också att Ukraina lämnat rysk intressesfär) ökar behoven av att stå upp mot USA för att dölja Rysslands svaghet...

Agerandet i Syrien är också ett resultat av denna inrikespolitiska taktik. Ryssland är i Syrien enbart för att framstå som starkt och mäktigt...

Omvärldens oro inför Putins utspel blir i Ryssland bekräftelse på att landet är en stor och viktig aktör. I själva verket är Ryssland idag svagare än under Sovjetunionens sista tid, menar Friedman. Putin spelar sina svaga kort briljant...

Såå, vad är problemet... när motståndaren är en svag liten skit...

Myten om Putins styrka

Nu talar allt fler svenska politiker om att vi måste gå med i NATO för att skydda oss mot ryssen...

Varför det, egentligen?

Vi kan tala med ryssen och Putin utgör inget hot mot oss så länge vi håller en god samtalston med honom. Vi behöver inte göra några oönskade eftergifter om vi håller på vårt eget oberoende och upprätthåller vårt eget försvar...

Men om vi går med i NATO, då vet jänkarna på kronan när hur mycket de kan kräva att var och en av oss ska betala till det ”gemensamma försvaret”. De kommer också att kräva att vi är med och krigar varhelst de har lust att kriga. Det hela är en riktigt dålig idé...

Hökarna i USA ökar nu takten i sin önskan plocka svaga stater över hela världen och göra dem marionetter till USA. Sverige positionerar sig till att bli ett riktigt lätt byte...

De amerikanska hökar som driver denna politik ser sig själva som ett herrefolk och de medger aldrig samma rättigheter och friheter till kuvade nationer och deras medborgare, som amerikanerna själva åtnjuter...

Bankuppgifter och NATO

ons 26 okt 2016

Med Clinton som president kommer kriget i mellan-östern med all sannolikhet att eskalera...

Det hela kan mycket lätt bli okontrollerbart, med nya flyktingstömmar till Europa. Krig med Ryssland i Syrien kan också lätt spåra ur...

Med Clinton som president kommer storfinansen att ta över och demokratin försvagas. Det kan inte nog poängteras, hur viktigt det är att USA förblir demokratiskt, för vi svenskar är så hjärntvättade och sitter så fast i EU och har absolut ingenting att sätta emot om världspolitiken spårar ur...

Sverige och EU kommer med all sannolikhet att haverera, men det går kanske att lösa, så länge USA finns kvar som demokratisk nation. Jag vet Lars Bern har beskrivit detta i många artiklar, så det är onödigt att orda mer om det här...

Med Clintons ”öppna gränser” politik hänger oroligheter eller rent av ett inbördeskrig i USA i kuften...

Clintons hälsa är med all sannolikhet mycket bräcklig, men ingen har granskat hennes VP kandidat Tim Kaine. Sannolikheten att han får ta över redan under den första 4 års perioden är mycket stor...

Detta är ett ödesval även för Europa och Sverige...

Bland Tomtar och Troll

Bromander ger en efter-handsbeskrivning av ett grabbgängs fylleresa efter en ”sista minuten” resa till Ibiza.

Bromanders resvanor är inte bara en grov misshushållning av skattemedel, det är ett tydligt tecken på att den information som sipprar ut från de olika departementen ser ut att stämma...

Oklart syfte från början och där ressällskapet endast har vaga minnesbilder efteråt...

När ledarskapet saknas, de  politiska målen är luddigt formulerade eller omöjliga att uppnå, tar sig de med mindre utvecklat sinne för våra gemensamma resurser sig friheter...

Som en resa till Ibiza. Fast dyrare

Full rulle på konspirations-spekulanterna...

Tokhistorierna om Nixonepokens bemannade chartertrafik till månen är så galna att björnligans inbrott i Joakim von Ankas bankvalv framstår som ren vetenskap. Häxornas raketkvastar som de drar iväg med till Blåkulla är mera realistiska än Nixons mytomanhistorier om månen...

Om NASA verkligen hade lyckats att åka tur och retur till månen – sex gånger på raken, hade detta varit mänsklighetens största vetenskapliga bedrift genom hela historien. Det betydde att vi hade lyckats bryta vår isolering i rymden för första gången. Massor av vetenskapsfolk VET sanningen – men få talar ut...

DET SJUKA ÄR ATT NÄSTAN ALLA HÅLLER KÄFT.
Människor saknar moralisk ryggrad. Tyvärr är detta ett faktum. Vi är inte äkta ryggradsdjur. Vi håller tyst om husbonden kräver det. Ytterst få vågar stå för sanningen. Detta är ett mycket tragiskt...

Sanningen om planeten Mars! Stoppa alla rymdlögner
Valfusk finns väl bara i Ryssland...

Nåja, i Vitryssland också 

då... och i Kina... och i... och i... och i...

Experter varnar att det är extremt enkelt att hacka valmaskinerna och väljare som röstat tidigt rapporterar att deras röst för president ändrades.  Ett växande antal amerikaner har förlorat tron på att det går rätt till i landets vallokaler...

Brookings Institution och PRRI visar att inför detta mycket viktiga och kontroversiella presidentval har väldigt många amerikaner mist tilltron till valproceduren...

Bara 43% säger att de har ett stort förtroende för att deras röst kommer att räknas korrekt. Ungefär fyra av tio (38%) amerikaner uppger att de endast har en viss tilltro till systemet , medan nästan en av fem (17%) säger att de har väldigt litet förtroende för att det blir riktigt...

Rädslan för valfusk ökar

Är det USA som följer efter Sverige... eller följer Sverige efter USA...

Man förvånas över att Medborgarna inte förstår att sjukvården är en del av den ofantliga sekten...

Ofantliga sekten går under om den inte får mer pengar... så länge samhället producerar med hjälp av billig energi, snurrar ekorrhjulet...

Ofantliga sekten går under när den billiga energin tar slut...

Obamas chockhöjning av sjukvårdspremier

Lotta Gröning och andra gamla sossar upphör aldrig att förvåna...

Man förvånas av att Lotta Gröning och andra gamla sossar behöver så mycken tid att förvånas över Sahlin...

”Jag är baske mig ingen fifflare” sa Mona Sahlin på presskonferensen efter avslöjandet om Sahlinaffären. De orden klingar falskt i dag. Mona Sahlin har själv skrivit sista kapitlet i sin politiska historia. Oavsett hur det går i brottsutredningen blir bilden av henne väldigt tragisk.

Mona Sahlin upphör aldrig att förvåna

tis 25 okt 2016

När jag växte upp, innan skolan började, var jag en fri människa...

Mor släppte ut mig och jag var fri att upptäcka världen. Enda villkoret var att jag kom hem till maten...

När skolan började kom chocken. Skolan var befolkad av människor, både jämnåriga och vuxna, som accepterat ofriheten som norm. De tog utan knot emot diktat uppifrån, de litade blint på auktoriteter, de hånade oliktänkande, de saboterade avsiktligt och illvilligt individuell självständighet...

De var gruppberoende anpasslingar intill självutplåning. De var smilande, ibland hånflinande ögontjänare, angivare och skvallerbyttor av värsta sort. De var kort sagt, med få undantag, moraliskt undermåliga och outhärdliga att umgås med...

Jag har hela livet försökt hålla mig borta från sådana människor. En omöjlighet, för de är allestädes närvarande. Sedan årtionden har de invaderat våra lärosäten och befordrar varandra, medan de kastar skit på och förstör karriärer för självständigt tänkande människor...

De är nu bland annat klimathotstroende och kallar realister för förnekare. Nyligen kunde en sådan anpassling, Kirsti Maria Jylhä doktorera genom att benämna realister för förnekare, vid allting som egentligen faller tillbaka på anpasslingarna själva...

Anpasslingar och Klimatförnekare

Klimathotstroende är nog inget att satsa på för SPP...

Sveriges Privatanställdas Pensionskassa...

I World Economic Forums senaste riskrapport intog vatten förstaplatsen som den absolut största risken för hållbar samhällsutveckling.

Det akuta läget bekräftades även redan 2013 i CDPs vattenrapport där mer än ¾ av respondenterna i materialsektorn (kemikalie-, gruv- och skogsindustrierna) rapporterade att deras verksamhet hade påverkats negativt av vattenrelaterade frågor de senaste fem åren... 

SPP åtminstone är övertygande om att de företag som är rustade för att möta skärpta krav på hållbarhet i framtiden är de som kommer att bli framtidens vinnare och öka mest i värde...

Det är i de företagen som innovationskraften finns och insikten att det inte går att över-utnyttja den omvärld vi alla är beroende av...

Värdet av vatten

De landsbygdsbor som har samma pissigt låga lön som jag och långa avstånd till affären, skolan, idrotts-aktiviteterna – det är de som borde kräkas mest på att ett högavlönat statsråd ur politikeradeln...

Men det förstår inte statsrådet Anna Johansson. Statsrådet kommenterar att hennes statssekreterare reser vidlyftigt och vulgärt med att ”det är oerhört olyckligt att det här kommer upp” och ”Alla gör fel ibland”. Då har statsrådets statssekreterare rest och bott i första för fyra vårdbiträdesårslöner på två år – och låtit oss andra stå för fiolerna även under ledigheten. Men bensinen är för billig, för dig och mig…

Uppväxt i politikeradeln, förvisso i förorten. Fostrad i politikeradeln, med pappa Göran som folklig ledare. Verksam i politikeradeln, som statsråd under Löfven. Allt detta och totalt tondöv för att det finns en annan verklighet för de som kallas vanligt folk.

Om folket inte har råd med bröd så kan de väl äta bakelser…

POLITIKERADELNAtt det frälse som tillför-skaffat sig makten över Sverige är ett fullständigt skrupellöst släkte är inte direkt någon nyhet...

Man berikar sig själva på skatte-betalarnas bekostnad, man demoniserar den som protesterar och man använder sig ogenerat av utbildningsväsendet, museerna och de statliga etermedierna för att framtidssäkra det egna maktinnehavet...

Under gårdagen sammanföll tre händelser som tillsammans på ett väldigt pedagogiskt sätt tydliggjorde detta...

Det första av dessa var ett utspel signerat infrastrukturminister Anna "Marie Antoinette" Johansson om att bensinen är alldeles för "billig" i Sverige. Med detta menade hon i klartext att bensinen är för lågt beskattad...

Den andra av dessa händelser inföll några timmar senare, då det kom ut att en viss Erik Bromander, SSU-broiler tillika Anna Johanssons statssekreterare, hade rest på förtäckta lyxsemesterresor för närmare en miljon kronor på de enligt infrastruktur-ministern underbeskattade skattebetalarnas bekostnad. Detta skulle Johansson i sann Göteborgsanda senare komma att kommentera med orden "Det är olyckligt att det här har kommit upp"...

Något om socialismens potentater och dess tjänstehjon

Under större delen av de senaste två decennierna har ett aggressivt Washington startat militära och ekonomiska krig...

Krig mot åtminstone nio länder, antingen direkt eller genom sitt militära stöd till regionala allierade och proxystyrkor typ IS... 

USA har bombat eller invaderat Afghanistan, Irak, Pakistan, Libyen, Somalia, Syrien, Jemen och Libanon och man har sannolikt varit aktivt inblandade i kupper mot regimerna i Ukraina, Egypten och Turkiet...

Hör Sparreholmarn några sura invändningar månne... nå men dåså...

USA har eskalerat det globala ekonomiska kriget mot några stora ekonomiska rivaler liksom mot svagare länder. USA begränsar inte längre sitt aggressiva agerande till perifera ekonomier i Mellanöstern, Latinamerika och södra Asien...

Man har även förklarat handelskrig mot stormakter i Asien, östra och centrala Europa och Gulfstaterna. Målen för den amerikanska ekonomiska aggressionen inkluderar ekonomiska stormakter som Ryssland, Kina, Tyskland, Iran och Saudiarabien, samt svagare länder som Syrien, Jemen, Venezuela, Kuba och Donbas regionen i Ukraina...

Obamas huvudlösa krigande runt om i världen

Etiken är den gemensamma, samhälleliga intelligens som strävar efter att definiera hur vi tillsammans ska åstadkomma ett bra liv.

Poängen med denna definition är att etiken inte framstår som en gång given och därefter huggen i sten och oföränderlig. För mig är det en stor grej. Jag har alltid föreställt mig att etik och andra levnadsregler är sådant som står över tiden och gäller som sanna gudsord för evigt...

Jag inser att jag i detta avseende varit som en sorts muslimsk fundamentalist eller till och med salafit. Deras tro är att det som gällde för 1350 år sedan, på Muhammeds tid, var rätt och att vi bör sträva efter att återupprätta den tidens ordning...

Om något man gjorde förut funkade, är det då dumt att försöka söka sig tillbaka till den ordningen? Jag försöker bara mobilisera vår gemensamma, samhälleliga intelligens för att komma fram till hur vi tillsammans ska kunna åstadkomma ett bra liv. Vad tycker du?

Vad är rätt? Om behovet av ständig omprövning

mån 24 okt 2016

Tror ni att Flen är förskonad från dålig Hemtjänst...

Cirka 50 000 svenskar får måltider via hemtjänsten... ett löjligt litet antal...

Det klarar ofantliga sekten inte av att hantera...

Hemtjänsten hinner inte – äldre svälter

Fel, fel fel... dom orange/gråa ska ju vara insprängda någonstans bland de ljusblåa...

Sittplatserna i EU-parlamentet följer höger–vänster-skalan (antal 2009)


Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (35)


Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet (184)


Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (55)


Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (84)

Europeiska folkpartiet (265)

Gruppen Europeiska konservativa och reformister (54)


Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa (32)


Grupplösa i Europaparlamentet (27)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/2009_European_Parliament_Composition.svg/250px-2009_European_Parliament_Composition.svg.png

Inte ens de extrema nyliberalerna ska sitta längst till höger...

Vänster eller höger

Är det så himla illa...

Jan Sjunnesson, Fredrik Antonsson och Tage Perntz analyserar partiledardebatten och konstaterar att de flesta partiledarna inte är intresserade av demokrati men gillar mobbing och smutskastning.

​De rabblar inövade manus och vädjar till känslor men gör inget som löser de stora problem Sverige står inför och som de själva har skapat. Informativt och underhållande samtal.

https://i.ytimg.com/vi/mFLHhphwSYA/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=lEfv49j6fVU0hpEMNPd5U7AR4mw

Lördagsmorgon Avsnitt 18 - Om partiledarna och debatten

 

Den som har makt över informationen har också verklig makt. Detta även om informationen i fråga är felaktig eller orimlig...

Repeteras budskapet tillräckligt ofta, då sätter det sig i människors sinnen...

Socialister har alltid varit intresserade av att ändra människors verklighets-bild – vilket hänger samman med deras vilja att ändra på människor, så att vi passar in i deras utopi...

Exemplen är otaliga: Den sovjetiska propagandan; tillintetgörandet av individen under den kinesiska kulturrevolutionen; Röda khmerernas förnekelse av akademisk kunskap, deras folkomflyttningar och folkmord...

 

Därför känns det olustigt när Sveriges rödgröna regering börjar ägna sig åt något slags förnekelse av kunskap, vetenskap och historia på våra museer – till förmån för politisk skolning av folket i en politiskt korrekt kontext. Samtidigt har utbildningsminister Fridolin lovat att omarbeta skolans historieböcker, så att de får ett mer politiskt lämpligt anslag. Man förändrar själva språket av politiska skäl och man rensar undan litteratur som anses politiskt olämplig.

Makten över verklighetsbilden

Politikerna försöker över-tyga folket att vi inte har någon inflation längre för att på så sätt hålla nere löne-ökningar, vilket givetvis inte gäller deras egna löner...

Inflationsmåtten är grovt vilseledande eftersom de inte räknar in hushållens största utgift – den för bostaden. Bostadspriserna skenar och borde givetvis räknas in i inflationsmåttet (senaste 20 åren har villapriserna stigit 5 ggr snabbare än medellönen) och få påverka löneutvecklingen för andra än den politiska eliten och företagens och bankernas direktörer...

Här finner man mycket av roten till den folkliga revolten mot etablissemanget över hela västvärlden. Människor upplever idag en sjunkande levnadsstandard, försämrad livskvalitet och sämre samhällsservice, samtidigt som den härskande procenten vältrar sig i vinster, bonusar och höga löner. Människor upplever även att de tappat sitt demokratiska inflytande över alla beslut som numer fattas över deras huvuden och långt ifrån deras vardag...

Slutsatsen blir att för huvuddelen av människorna i våra västerländska samhäller, så är fördelarna med alla de handelsavtal som man nu försöker driva igenom, ytterst tveksamma. Om etablissemanget skall kunna bromsa den folkliga revolten måste man låta en rad andra faktorer än maximal ekonomisk effektivitet styra handelspolitiken. Det är bl.a. det som Donald Trump bygger sin valkampanj på.

Vems intresse tjänar de nya handelsavtalen?

Tro vad ni vill medborgare...

Mätningen är i högsta grad skakig och om en mätning utförts på samma vis i Sverige hade ingen tagit den på allvar...

Clinton är fortfarande en svag kandidat...

Frågan är om Trump är ännu svagare i väljarnas - inte mediernas - ögon...

Leder Clinton? Är det säkert, det?

sön 23 okt 2016

Det kanske inte finns några... faen vet nog...

Nuförtiden, åtminstone i vårt land, skrämmer överheten med nazismen och fascismen. Vad dessa ondskor egentligen är vet man inte säkert...

Jag tror att fascismen är folkets underkastelse under staten och att nazismen är fascismen plus judehat. Nazismen är alltså, ungefär, att staten i sin allmakt ska utrota judar och förädla den ariska rasen...

Finns denna fara, denna sotare, denna djävul i verkligheten eller är det bara något man skrämmer folk med? Det påstås att sådant otyg kommer i förlängningen av sverigedemokraterna och Viktor Orban. Om högerpopulisterna får hållas så hamnar vi i nittonhundratrettiotalets nazistiska hatsamhälle, hävdas det...

Nu ska jag avsluta med en observation som du kan läsa och sedan förfärat förkasta och påstå att du aldrig hört alternativt skylla allt på mitt dåliga omdöme. Borde man inte stödja högerpopulisterna i deras kamp mot de antisemitiska nazistefterföljarna...

Vi kanske inte ska oroa oss så mycket för sotare, utan i stället öppna ögonen och identifiera de verkliga farorna...

Var är nazisterna?

En islamisk morgonandakt i Sveriges Radio. Titeln var ”Den provocerande tron” och provocerande var den...

Den lilla predikan, som hölls av Sema Ekinci, gick ut på att muslimer under inga omständigheter bör kompromissa med sin tro...

I stället är det det svenska samhället som ska anpassa sig...

Det är inte fel på muslimer som i Sverige vägrar att ta en utsträckt hand. Nej, felet ligger hos svenskarna som känner sig förolämpade... tycker Sema alltså...

Sema menar att hennes tro förbjuder fysisk kontakt mellan könen och uppmanade sina trosfränder att inte vika en tum, utan bevara religionen hel och ren, kosta vad det kosta vill. Är man tillräcklig uthållig kommer det svenska samhället till sist att ge med sig...

Sema borde fråga sig varför hennes vägran att ta en utsträckt hand provocerar. Är det illvilja? Rentav så kallad islamofobi? Eller beror det på att man faktiskt förstår vad hennes vägran betyder...

Den betyder att hon sätter sina religiösa dogmer före svenska seder. Och dessa religiösa dogmer kommer dessutom från en religion som aldrig har varit en del av svensk kultur och historia. Man upplever det som fräckt och okänsligt. Med rätta, skulle jag säga...

Islamisk morgonandakt provocerar

Extremism innebär att en åsikt eller tanke dras till sin yttersta spets utan utrymme för kompromisser eller pragmatism...

Åsiktsförtryckare kallar en spade för skyffel...

Politisk extremism...

Det finns politiska organisationer som står för extremism eller driver extrema ståndpunkter i vissa frågor...

I olika samhällen och tider kan olika partier eller åsikter tolkas som extrema, det vill säga ligga långt ifrån vad majoriteten tycker eller enbart långt ifrån den person eller grupp som utpekat partiet som extremt...

Partier på ytterkanterna benämns ofta som extrema...

Extremism är ett historiskt relativt begrepp. Inte sällan är det som betecknas som extremism vid en tidpunkt en mer normal uppfattning vid en annan...

Våldsbejakande extremism är något annat...

Våldsbejakande extremism handlar om att bejaka och bruka våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer...

Gemensamt för de miljöer som presenteras i det här materialet är hatet och våldet. Det som skiljer dem åt är ideologierna. Det är också det som skiljer miljöerna från andra typer av våldsutövande grupper i samhället.

Tanken är fri i det demokratiska samhället, hur extrem den än är. Men våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska tankar är brottsligt...

Sluta hyckla om extremismen

Det finns anledning att minnas de problem som Hildebrandt förutspådde när Daesh väl trängts undan...

En flyktig seger - Fokus

Den blygsamma grad av sammanhållning som finns i området, beror nästan enbart på den gemensamma fienden Daesh...

Bortom de tillfälliga allianserna står krutdurk staplad på krutdurk: shia mot sunni, Iran mot Saudiarabien, kurderna mot resten. Något slags seger ligger kanske runt hörnet, men freden är långt borta...

Sh har missat kopplingen mellan Daesh och paret Clinton... hmm...

Ingen hade ännu hört talas om Monica Lewinsky, men kampanjjournalisten David Brock hade precis dragit fram Bill Clintons osunda förhållande till Paula Jones. Presidentens defekta personlighet var vad alla talade om...

Den vitriol mina egna, republikanska vänner hävde över paret Clinton, var rena ejderdunet jämfört med vad jag hörde dessa demokrater säga. Paret Clinton, Bill och Hillary, beskrevs som makthungriga, karaktärslösa, lögnaktiga och arroganta. Avskyn var lika personlig som professionell...

Impopulär hos sina egna

Noterar att somliga blivit upprörda över att fotografering från drönare nu förbjuds.

När det gäller fotografering i allmänhet är lagarna väldigt liberala. Du kan till exempel gå fram till en valfri person på gatan och ta ett foto på rätt nära håll...

Gränsen dras nu vid fotografering via drönare. Om detta kommer att rädda vårt privatliv är jag osäker på, men jag tror att man måste dra gränsen någonstans. Att dina prylar fotograferar är faktiskt inte samma sak som att du gör det själv...

Att förbjuda drönarfotografering är nog rätt rimligt

En kosthållning enligt LCHF-principen är det enskilt viktigaste mänskligheten kan göra för att förbättra folkhälsan och minska sjukligheten på äldre dagar...

Det är långt viktigare än alla existerande mediciner tillsammans...

Jag vill avslutningsvis påpeka hur livsfarliga de kostråd är som nu sprids rörande att minska det animaliska inslaget i kosten, för att som man påstår rädda klimatet...

Jag vill påpeka att animalisk kost på intet sätt är skadligt för varken klimatet eller miljön i övrigt. Det som skadar miljön är den industrialiserade köttproduktionen som bl.a. framtvingats av EU:s jordbrukspolitik...

Den bygger på onaturligt oftast giftbesprutat kraftfoder som ges till djuren och på en betydande användning av antibiotika för att hindra smittspridning bland hopträngda djur i köttfabrikerna. Här förekommer även kött från djur behandlade med tillväxthormoner som förs vidare till den som äter köttet...

Kött som produceras genom gräsbete likt bland de herdefolk som Antony beskriver, är både bra för miljön i allmänhet och för klimatet. Därtill leder det till en ökande mullbildning i marken. Gräsbeteskött är giftfriare och har en bättre balans mellan omega-3 och omega-6 fetter. Därför skall ni som miljövänner alltid köpa kött från naturligt gräsbetande djur...

Argumentet att jordbruksarealerna inte räcker för denna produktion om hela jordens befolkning skall kunna livnäras är falskt. Gräsbetare kan beta på marker som är helt olämpliga som jordbruksmark och som ofta idag ligger obrukade och igenvuxna. Därtill skall läggas att världen idag producerar 4000 kcal per person, medan vi bara behöver 2000 kcal. Med en bättre fördelning av maten kan vi lätt föda även en större befolkning med riktig hälsosam människoföda som vi är skapta för...

Att äta som herdar långt effektivare än alla världens mediciner

lör 22 okt 2016

En som brukar ha koll... men nu missat själva orsaken... kan han verkligen ha hål i huvudet han också...

Har han inte hört talas om maktens kommunikatörer och repetitörer...

Marionetter i maktens händer... målvakter utan riktigt ansvar...

"Målvakten kan vara en person som tar på sig ansvaret för brott eller förseelse som någon annan har begått"...

I kommunal mening... personer som får i uppgift att spökskriva det verkligt ansvariga mellan-chefer borde uttala sig om... självständiga mellanchefer med tjänstemannaansvar finns inte i Flen i alla fall...

Hakelius undrar... vad har hänt med den tålmodigt limbolevande grupp som brukade kallas "mellanchefer"?

Jag vet att de inte har försvunnit. Ibland tittar jag in i en organisation, till exempel Sveriges Radio, som verkar bestå helt och hållet av mellanchefer. Men det tycks ha hänt något med mellanchefens ställning. Det är som om all makt och status tryckts upp i toppen, eller ned i botten. Mellancheferna står i ett ingenmansland, utan vapen i korselden. Ingen lyssnar på de order de gastar. Det kommer ändå ständigt kontraorder uppifrån och förresten gör de som de vill, därnere...

Jag hårdrar kanske en aning, men mitt intryck är ändå att vi här har att göra med den otacksammaste av yrkesroller. Det brukade vara en position för ganska duktiga yrkesmän, som begrep att tala med lärde på latin och med bönder på bönders vis. Det brukade kunna vara en livsuppgift, där en samvetsgrann och förvaltande person med åren vann en ödmjuk värdighet. En bra mellanchef kunde till och med få dispens för chefstiteln och behandlas som en riktig människa. Nu verkar det nästan vara tvärtom. Riktigt jävliga toppchefer blir föremål för ett slags pervers beundran. Hyggliga mellanchefer stämplas som onödiga, tröttsamma töntar...

Vi tröttnar aldrig på att tala illa om chefer

Tiden vi lever i blir allt mer turbulent. Ifrågasättandet av dem som styr bara växer...

För bara några år sedan kunde politiker som Fredrik Reinfeldt ha förtroende hos 60-70 procent av befolkningen...

Idag får statsministern och oppositionsledaren vara glada om 30 procent har något förtroende för dem...

Under tio månader framåt kommer, utöver USA, en rad europeiska länder hålla val, och aldrig har etablerade politiker och partier varit så utmanade av nya uppstickarpartier som bärs fram av ett allt bredare och djupare folkligt förakt för ledare som bara pratar men inte förmår någonting, inte ens upprätthålla Europas yttre gränser...

Prat, tjat och undanflykter är inte ledarskap, det visar hur svaga, obetydliga och odugliga dagens politiska makthavare är...

Varför ska dessa klantar få styra, tycks vara den samlande frågan befolkningar i västvärlden ställer sig...

Så länge de gamla partierna föraktar folket och driver en politik på tvärs mot medborgarna kommer utmanarna att flytta fram positionerna, och efterhand ta över ledningen för länderna...

Ja, jag har slutat tro att de gamla partierna kan komma till sina sinnens fulla bruk igen. De vill säkert väl, men deras medicin är rena cyanidpillren. Den gamla makteliten är förbrukad. Nya politiska rörelser behöver ta över för att rädda vår civilisation från de gamla partiernas förvirring och oförmåga...

När ledarskapet fallerar fullständigt

Utöver devalvering p.g.a. priser som utdelats på tvivelaktiga grunder och etablissemangets ekonomipris...

Så har styrelsen för Nobelstiftelsen även målat in sig i ett politiskt korrekt hörn som man får svårt att ta sig ur. Man har tagit partipolitisk ställning till vilka svenska riksdagsmän som man bjuder in till högtidligheterna vid prisutdelningarna...

Ledningen för Riksdagens tredje största parti SD bjuds inte in baserat på att man inte gillar deras politik. Man har dock inte tvekat att bjuda in kommunister...

Inte ens landets statsöverhuvud särbehandlar folkets valda ombud på det sätt som Nobel-stiftelsen gör...

Det är inte osannolikt att SD efter nästa val är det största riksdagspartiet (flera opinions-institut tyder på det redan nu) och att de snart sitter i en regering...

Det skall bli intressant att följa hur stiftelsens styrelse skall slingra sig ur, när det inträffar. Min rekommendation är att man redan nu slutar att bjuda in politiker till festligheterna, så slipper man samvetskvalen. Landet har en massa duktiga forskare och författare som skulle kunna ta politikernas platser vid middagen i Stadshuset...

Devalveringen av Nobelpriset

 

Stopp och belägg... såå illa kan det väl inte vara...

Mer än en tredjedel av alla amerikaner, 35%, kan inte betala sina skulder och de har gått till indrivning. När det händer här i landet är det åtminstone 180 dagar efter förfallodagen,  men de traditionella media försöker ändå få oss att tro att vi lever under en “ekonomisk återhämtning”.

Sanningen är att Barack Obama kommer att vara den enda presidenten i USA: s historia som inte kan visa på ett enda år då ekonomin växte med minst 3 procent .

I en av landets allra största städer, Detroit, är det så många som 66% av invånarna vars skulder har gått till inkassering - med en genomsnittsskuld av $1847.  (Urban Institute)
Detroit är en fullständig och total ekonomisk ödemark numera så siffran 35% för hela nationen verkar mycket allvarligare,  och en stor del är kreditkortskulder...

Vi drunknar i skulder

En av de grundläggande förändringar som skett under min livstid, vid sidan av att det svenska samhället lämnat fattigdomens värderingar...

Och mormors lilla låda med etiketten ”snören som är för korta för att användas” har ersatts med rikedomens värderingar... slit och släng, såväl klädesplagg som äkta hälfter...

Jo, vi svenskar har slutat uppfostra varandra...

Fram till sextiotalets slut var det svenska civila samhället ett slags uppfostringsanstalt...

Präster kunde ge församlings-medlemmar namneliga utskällningar under söndagens predikan, längre tillbaka sattes missdådare i stocken utanför kyrkan till allmänhetens begabbelse, talesättet att ”det behövs en hel by för att uppfostra ett barn” ägde tillämplighet ty vuxenvärlden ansåg sin skyldighet vara att lära andras ungar veta hut...

”Res dig upp och lämna din bussplats till den gamla damen!”

Den där mentaliteten fick två konsekvenser. Den första konsekvensen var att allting kunde ske effektivt och resurssnålt. När alla medborgare var amatörpoliser behövdes inte så många proffspoliser, ej heller advokater, domare och fängelser...

Föräldrar vågade släppa sina ungar lösa vind för våg i staden, för det fanns alltid någon annan okänd förälder som grep in om det behövdes. Blottare och våldtäktsmän hade det inte så lätt när varenda människa såg ut som vilken Mr Walker som helst men i själva verket var Fantomen...

Den andra konsekvensen var att samhället ibland kändes som ett skruvstäd för att alla skulle lägga sig i. Det var nog därför vi blev så konsensusorienterade. Bäst att göra som alla andra för att inte få kritik. Var man bortbjuden till klockan sju och kom lite för tidigt så väntade man utanför ytterdörren fram till sjuslaget innan man ringde på...

Det traditionella svenska civilsamhället lade visserligen grunden för effektivitet och ordning, men till priset av ständig social ängslan och känslighet. Systemet fungerade som en bra överlevnadsstrategi i ett samhälle som ständigt var hotat av knapphet och nöd...

Så när Sverige blev rikt och hotet om knapphet och nöd inte längre kändes överväldigande så slutade vi uppfostra varandra. Den uppfostran som till nöds behövdes antogs den offentliga sektorn ombesörja...

Vi gav därmed fritt spelrum för vilka dumheter som helst, särskilt dumheter som den offentliga sektorn gillar, till exempel att Historiska muséet ska handla om Somalia...

Till saken hör naturligtvis också att dumheternas förespråkare har hela statsapparaten – läs det välfärdsindustriella komplexet – i ryggen...

Dumheternas förespråkare är välorganiserade och välfinansierade medan den i bästa fall skötsamma medelklass som borde ha stoppat denna ruljangs i själva verket måste ägna sin tid åt att tjäna pengar och betala skatt så att ruljangsen kan fortgå och dumheternas förespråkare få lön...

Varför sätter ingen stopp?

Anna Lindh var en av förgrundsfigurerna fram till sin död och hedrades med en stiftelse, Anna Lindh Foundation, som nu är en av de viktigaste aktörerna i islamiseringsprocessen...

Pågående projekt är i första hand det av förre franske presidenten Sarkozy 2007 initierade The Mediterranean Union (UM/UfM), med syfte att uppnå en politisk, kulturell och ekonomisk union mellan Europa och de muslimska länderna i Nordafrika och Mellanöstern...

Hela socialiströrelsen som nu fullständigt dominerar EU och finanskartellen i USA stödjer detta projekt, som vi nu ser genomföras inför våra ögon. Det finns ingen återvändo om inte hela socialist-rörelsen krossas och oligarkerna utestängs från sina banker, något som självfallet inte ens finns på kartan...

Så, svenska folk, fortsätt att diskutera bilbränder och utanförskapsområden med våra hjärntvättade politiker om ni orkar, de har ingen aning om vad de själva och deras föregångare ställt till med under de senaste 40 åren....

Även om de skulle ångra sig finns det ingen återvändo längre. En stilla undran kan vara i vad mån man förutsåg att deras beslut skulle leda till en ren folkvandring eller inte. Den muslimska andelen av befolkningen i Europa närmar sig nu 20 % och kommer att fortsätta öka i framtiden. Finns det en gräns? Jag tror inte att våra politiker anser det...

Fabianismen, del 4. Det muslimska uppvaknandet – fredlig handel eller erövring av världen?

fre 21 okt 2016

Det krig jag trots de romerska varningarna struntat i är den ideologiska kamp som pågått sedan decennier och som nu verkar ha avgjorts till fiendens förmån utan att jag ens lyft en hand till försvar...

Jag menar striden om tänkandet...

Du kanske tycker att det där låter filosofiskt och avancerat. Det är det inte...

Det handlar om att fullständigt nippriga tankefigurer tagit kommandot över verkligheten, till exempel att Uppsala Universitet i våras öppnade en ”hen-toalett” eller att vissa sjukhus nu tillåter folk att ”köna”, vilket betyder könsbestämma, sig själva genom att i blanketter fylla i ”man”, ”kvinna” alternativt ”annat”...

Observera att det tänkande som ligger bakom sådant inte kommit som en blixt från en klar himmel. Vi har sett det under många decennier. Att jag personligen inte brytt mig så särskilt har berott på att jag ansett dessa alltför korkade. Det kan inte hända, har jag tänkt. Så jävla dum är ingen. Men jag hade fel. Det hände...

Eller de svenska muséerna som ska bli mångkulturella och inte bara handla om sina svenska samlingar, utan även om andra kulturers historia. Eller projektet ”Trumpeten som genussymbol”. Snälla, har jag tänkt, det kan inte finnas, det måste existera något slags hård gräns, typ föräldrar som säger till barnen att sluta tramsa nu och gå och lägg er och släck direkt. Så!

Nej, det visar att det inte fanns någon sådan hård gräns, något slags förnuftets barriär som slutgiltigt skyddar oss för dumheterna...

Se vis pacem para bellum

Varför krångla till allt med att reglera och byråkratisera den handel som bäst sköter sig själv...

Den deprimerande verkligheten är att EU inte är intresserat av frihandel med sin omvärld. De flesta medlemsstater och EU-politiker ägnar sig hellre åt protektionism. Och åt att försöka undvika nödvändiga strukturomvandlingar...

Dessutom har EU byggt fast sig i stödsystem, till exempel på jordbruksområdet, som motverkar fri handel på en öppen marknad...

Samtidigt skulle det, på lite sikt, vara ett oerhört lyft för europeisk ekonomi med verklig fri handel. Det skulle sätta fart på hjulen, driva upp tillväxten och skapa massor av jobb. EU skulle kunna bli en tigerekonomi, om dess ledare bara vill och vågar...

Men det kommer knappast att ske. EU rör sig i motsatt riktning...

Fri handel, inte krångligare än man gör den

Att Saudiarabien är ett land som har rötterna i ett totalitärt tyranni och som fortsätter leverera diktatur betyder inte att Löfven känner sig säker på etiketten.

Det är skillnad på utrikespolitik och inrikespolitik. I inrikespolitiken går det att etikettera hej vilt. Sverigedemokraterna är fascister, rasister och nazister...

Där det går att tala med en diktatur i utrikespolitiken så går det inte att prata med landets tredje största parti i inrikespolitiken...

Sverigedemokraterna är smutsigare, vidrigare och hemskare än Saudiarabiens härskare i Löfvens sinnesvärld...

Må så vara. Det säger mer om Löfven än mycket annat Löfven har gjort och gör. Jag tycker det andas en moralisk kollaps, men det är ju bara min subjektiva åsikt...

Olof Palmes ”Satans mördare” har aldrig varit mer förträngt i sosseriet...

EN MORALISK KOLLAPS?

En Wallenbergarmarionett som vill sälja kanoner till både Saudi och Iran...

Kära nån då...

Statsministern måste välja sida, han kan inte göra alla glada. Iran, som önskar radera ut Israel från kartan och som gör anspråk på den ”sanna” uttolkningen av Islam...

Saudiarabien som försöker hitta pragmatiska lösningar i samarbete med andra aktörer, inklusive Israel, i regionen. I Saudiarabien ligger dessutom två av de tre för Islam viktigaste symbolerna...

Mecka och Medina, den senare även kallad Profetens stad. Bägge förbjudna områden för icke-muslimer. Den tredje viktigaste symbolen ligger som bekant i Jerusalem i form av al-Aqsamoskén...

Det är sannolikt i detta sammanhang, så som situationen ser ut, inte heller någon slump att utrikesministern under Sveriges officiella besök i Saudiarabien tycks stanna kvar på hemmaplan för att ytterligare förfina den feministiska utrikespolitiken...

Statsministern i Saudiarabien: Mer eller mindre av feministisk utrikespolitik?


Tege Tornvall höll på konferensen en kort redogörelse för innehållet i Pia Hellertz bok, Att leka Gud. Därifrån hämtar jag följande illustration...

Förnuft mot tro

Den får visa på vad jag själv blev beordrad att tro när jag läste miljövetenskap vid Karlstads Universitet för drygt 15 år sedan...

Jag hånades av lärarna där för att jag fortfarande höll fast vid den omoderna antropocentriska världsbilden, istället för att omfamna den nya intrinsikalistiska världsbilden som skulle göra livet på Jorden så mycket bättre...

Mitt försvar, att inte minst upprätt-hållandet av demokratin (folkstyret) kräver en antropcentrisk världsbild, godtogs inte...

Där står vi fortfarande vad gäller den internationella och offentliga debatten om klimathotet. Trosviss och högljudd propaganda dominerar över saklighet, vetenskap och fakta...

Likt konciliet i Nicea år 325 sammanträder världens klimathotstroende med jämna mellanrum i ”koncilier” de kallar COP XX där de, efter modell av den athenska skolan, i auktoritetstro bestämmer hur människans utsläpp av koldioxid förstör Jorden och vilken avlat som ska betalas för denna synd...

Men sanningen kommer förr eller senare ikapp förvillarna. Låt oss hoppas att det tar mindre än 2000 år denna gång! En förhoppning om mindre än 20 år är redan passé, men en förhoppning om mindre än ytterligare 20 år tycker jag är fullt rimlig...

Klimatkonferens Högberga 8 – reflektioner

En som tänker längre än Frihetsportalen... fast Sh tycker nog att både Mats och Johan kan ha rätt...

Det kanske inte är kol-dioxidens fel... men det är ju inte heller fel med ett el-producerande lokal-samhälle...

När väldigt många små producenter vill ha sina elcertifikat blir det mycket för de ansvariga på Energimyndig-heten att göra. Många blanketter och registreringar blir det...

Och det är klart, det är tungt för en myndighet när medborgarna aktiverar sig och vill vara med i samma system som de stora bjässarna...

Enklast att bli av med de små genom att säga att de ”inte konkurrerar på lika villkor”...

Fast vänta nu, var inte målet från regering och Parisavtal att stödja mer förnybart, mer solel oberoende av vem som äger det...

Var det inte klimatnytta vi skulle diskutera?

Eller var det storbolagens lönsamhet?

Om du skulle granska Energimyndighetens anslag till ny energiproduktion kommer du att upptäcka att miljarderna går till de stora och knappt några smulor alls till de små...

Fast politiskt pratar man självklart om småskaligt och lokalt. Det låter fint...

Krama de stora och slå på de små

Fortsättning