Som ni förstår krävs mycket service av hotellet, på en Webbsida som busiga Sparreholmarn... att stänga av räkneverket över natten och skruva lite alltså...

fre 20 okt 2017

En otrevlig finne... för PK-isterna alltså...

I veckans avsnitt av DGS-TV gästas Patrik av den finlandssvenske ekonomiprofessorn Paul Lillrank, verksam vid Aalto-universiteten i Helsingfors, disputerad i sociologi och tidigare anställd vid Handelshögskolan i Stockholm...

​Utifrån Pauls uppmärksammad artikel i Hufvudstadsbladet diskuteras följderna av Sveriges politiska vägval för länderna i Norden. Är Sverige en säkerhetsrisk för de andra länderna? Riskerar Sveriges misslyckade integrationspolitik att destablisera regionen? Hur väl fungerar de svenska institutionerna egentligen?Utifrån Pauls uppmärksammad artikel i Hufvudstadsbladet diskuteras följderna av Sveriges politiska vägval för länderna i Norden. Är Sverige en säkerhetsrisk för de andra länderna? Riskerar Sveriges misslyckade integrationspolitik att destablisera regionen? Hur väl fungerar de svenska institutionerna egentligen?...

DGS-TV AVSNITT 35, MED PAUL LILLRANK

https://i.ytimg.com/vi/1W1N80waqj4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBfjNJnpmKm4XICzy3n97pWi6aOqwGäst: Paul Lillrank - Säkerhetsrisken Sverige?

Varför nämns aldrig

Flen som dump-

ningsplats av nyanlända... 

verkligheten

tränger sig på...

För att rädda pensionerna, pensioner som skulle räddas av en ökad migration, och kommuner med svag ekonomi ute i landet har vi hamnat i en mardrömssituation. Pensionerna räddas inte av migrationen de senaste åren, tvärtom kommer pressen öka. För kommuner som Hultsfred, Lessebo, Filipstad, Skinnskatteberg och de som tjänat som storstädernas dumpningsplats av nyanlända måste vi tänka om om vi ska rädda dessa kommuner och pensionssystemet...

Vi kliver in i tidsmaskinen nu. Avautomatisera svensk arbetsmarknad och gå mot ett trasproletariat och ett samhälle med skarpa klassmarkörer. Med skarpa klassmarkörer följer, per automatik, ett starkare våldsmonopol. För ju längre vi väntar, ju längre bak i tiden måste vi åka. Det ligger i problemets tekniska natur...

Om ingen har ett bättre förslag...

Tidsmaskinen: Pensionernas och kommunernas enda räddning ...

Så förnämligt är det ordnat i det postmoderna samhället...

Med hjälp av en irrelevant definition ger Flam läsarna intrycket att det är fel att tala om en bubbla...

Politiker ogillar att förknippas med bubblor, ordet har med all rätt en negativ klang, så bort med det! Hans uppdrag må vara att granska politikerna, men i stället sprider han dimridåer för att avlasta regering och riksdag en tung skuldbörda...

En prisbubbla föreligger när rådande priser kraftigt överstiger det normala marknadspriset.  Allt bedömt utifrån gängse teorier om prisbildningen på en fri marknad, d v s när priser (och även räntor) styrs av samspelet mellan utbud och efterfrågan, inte – som nu i bl a bopolitiken –  av statliga interventioner...

Vår bostadsmarknad är ingalunda fri, utan i högsta grad reglerad (allt sedan f d folkpartiledaren Bertil Ohlin på 50-talet stoppade Tage Erlanders förnuftiga propå att äntligen avskaffa den hyreskontroll som ifördes krigsåret 1940).  Numera döljs den statliga handen på styråran av att makten över hyrorna  överförts till den S-märkta Hyresgästföreningen. Resultatet är att vi dag har hyresnivåer som i det gamla beståndet är cirka 50 procent lägre än marknadshyran. En ren konfiskering av privat egendom...

Bostadsbubblan, Robin Hood och korrupta ekonomer

Muteborgsandan och degenereringen började vid kommunsamman-slagningarna 1971...

Synonymer till degenerera...

urarta, vansläktas, försämras; förfalla, gå tillbaka, spåra ur

Muteborgsandan börjar naturligtvis på kommunal nivå för att sedan spridas till regional och statlig nivå...

Muteborgsandan är en landsplåga

Pendeln svänger från den ena extremen till den andra. Det extrema, udda och onormala är det nya normala i ett land som kännetecknas av full normupplösning på sin väg mot total värdekollaps...

Det handlar alltså om att få i första hand. Inte om att ge något. I det mest utpräglat narcissistiska samhälle vi någonsin sett är människor något man förbrukar, perifera tillbehör som kretsar runt i ett solsystem där var och en är sin egen sol. Där ingen behöver någon annan, där begrepp som kärlek, sammanhållning och gemenskap blir alltmer ointressanta. Ungefär som begagnade möbler...

Jag har sagt det förr, men jag säger det igen. Kärnfamiljen är samhällets minsta, viktigaste och känsligaste byggsten. När kärnfamiljen undermineras och attackeras av feminism, kulturmarxism och socialistisk värdeuppluckring – det vill säga den utveckling som har pågått i Sverige det senaste halvseklet – då undermineras hela samhället. Försök bygga ett hus utan grund och se vad som händer...

Men tills vidare kan alla egotrippade ensam-är-stark-kvinnor dansa runt i självförhärligande självförverkligande till tonerna av Felix Mendelssohns Bröllopsmarsch. Tills kraschen kommer, och ett före detta bra samhälle ligger i grus vid deras och våra fötter...

Den ultimata egotrippen

tors 19 okt 2017

En yrkeslös sexig broiler... inga bonnjävlar här inte... en Sture-plansextremist av antibondeförbundareslag... en trettio-årig svärmors-dröm eller kanske mardröm...

Intresseparti, politiskt parti utan egentlig ideologi, där partiets berättigande motiveras utifrån partiets roll som tillvaratagare av en viss grupps intressen i politiken. Ideologi och idépolitik spelar därmed en underordnad roll...

Vid sitt bildande beskrev sig dåvarande Bondeförbundet som ett intresseparti...

Särintresse är ett intresse som avviker från gemensamt intresse eller gemensamma intressen, till exempel en idé inom politiken som är speciellt ägnad att gynna en begränsad grupp människors intressen (oftast de själva) snarare än samtliga människors intresse...

Under 1990-talet fördes en debatt om partiets förflutna, som bidrar till att formulera ett svar.

Syndikalisternas tidning Arbetaren avslöjade då att den framlidne riksdagsmannen, författaren och akademiledamoten Per Olof Sundman hade ett nazistiskt förflutet. I Sundmans fall handlade det aldrig om något enstaka övertramp. Han var brinnande nazist – sjöng tyska sånger med svenska SS-frivilliga hösten 1945, var kamratskapsledare i Nordisk ungdom, arresterades 1943 efter en polisrazzia mot en pronazistisk grupp...

Efter kriget blev han medlem i bondeförbundet, som var centerns namn fram till 1957. Det var, som Per T Ohlsson påpekade i den efterföljande Sundmandebatten, knappast en slump...

I bondeförbundets partiprogram från 1933 fanns bland annat följande meningar:

”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda flyktingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.”

Bondeförbundet var på 1930-talet det mest rasistiskt färgade partiet i riksdagen. Enligt idéhistorikern Henrik Bachner hade man en grundläggande misstro mot det moderna, en stark nationalism och en utbredd fientlighet mot det som uppfattades som främmande...

Bondeförbundaren Otto Wallén kunde i en riksdagsdebatt 1939 ”utan att blygas” deklarera sig som antisemit, vilket fick många ledamöter att häpna...

I en antologi om svensk flyktingpolitik och antisemitism under 1930–1945, som ges ut av historiska institutionen vid Uppsala universitet senare i år, redovisar Bachner många exempel på hur dåtidens center förhöll sig till ”judeproblemet”...

Regeringen rusar mot krisens brant

En näktergalning som trott att frihets-

rörelser är bråkiga fascister... nu tvingas han väl byta

tro, liksom många andra MSM-are... 

Regeringen i Madrid verkar ha bestämt sig för att tvinga katalanerna till underkastelse. På annat sätt kan man inte tolka premiärminister Rajoys beslut att starta en process som kan sluta med att Katalonien går miste om det självstyre man har i dag...

Kanske borde Hansson betona att makten i Madrid är fascisterna... dissidenter är inte fascister...

För katalanerna väcker Madrids aktioner obehagliga minnen från General Francisco Francos diktatur. Han kom till makten genom det spanska inbördeskriget på 1930-talet. Hjälpt av Adolf Hitler och moderna vapen från Tyskland. Ett av de sista fästena att falla var det katalanska Barcelona.

Franco hade noll tolerans för regionala krav på självstyre. För att markera Spaniens enighet förbjöd han katalanska och de baskiska språken. Den som försökte propagera för självständighet riskerade tortyr och avrättning. Det gällde för övrigt all form av opposition. Hundratusentals politiska motståndare dödades.

Det finns ju i detta sammanhang utrymme för Hansson att göra jämförelser med den svenska mjukisfascismen...

Spöken från det förflutna visar sig

Sparreholmarn förstår inte heller... men om damer i alla åldrar mår bättre av att berätta om sina förhållanden till karlar i alla åldrar ska 

dom förstås göra detta...

https://i.ytimg.com/vi/ozGIEZQTNE4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBCHEw3q1P423qKUuc19FcE-cwp3wHelen Sjöholm Kåta Maja

"Kåta Maja" Lyrics

Och om det skulle komma en friare till mig
som jag tror att det gör
för det har gjort så en gång förr
Så inte får han komma in på kammarn till mig
Det lovar jag min mamma, och så dig, bara dig

Men om han skulle komma in på kammarn till mig
som jag tror att han gör
för han har gjort så en gång förr
Så inte får han komma under kjorteln på mig
Det lovar jag min mamma, och så dig, bara dig

Men om han skulle komma under kjorteln på mig
som jag tror att han gör
för han har gjort så en gång förr
Så inte får han ta på kissimurran på mig
Det lovar jag min mamma, och så dig, bara dig

Men om han skulle ta på kissimurran på mig
som jag tror att han gör
för han har gjort så en gång förr
Så inte får han sticka Sturske Laban i mig
Det lovar jag min mamma, och så dig, bara dig

Men om han skulle sticka Sturske Laban i mig
som jag tror att han gör
för han har gjort så en gång förr
Så inte får han göra några flickebarn med mig
Det lovar jag min mamma, och så dig, bara dig

Men om han skulle göra ett flickebarn med mig
som jag tror att han gör
för det har blitt så en gång förr
Så inte får hon bli nån 25-örestjej
Det lovar jag min mamma, och så dig, bara dig

Men om det skulle bli nån 25-örestjej
som jag tror att det blir
för det har blitt så en gång förr
Så inte får hon heta Kåta Maja efter mig
Det lovar jag min mamma, och så dig, bara dig

#InteJagHeller

Så många twittrar om #MeToo (och så få svenska män gör det) - Breakit

Yimby i Flen... ”Om vi skall välja mellan rivning och bevarande väljer jag varje gång rivning”... ni kommer ihåg bland annat Folkets Hus i Sparre, Skjortan och Järnvägs-hotellet...

Att vara aktiv i Yimby verkar mycket riktigt vara en bra karriärväg. En av de tidigare administratörerna på Yimby Göteborg har numera en politisk position i kommunen, en annan har blivit chef för samhällsbyggnadslinjen på Chalmers....

Arkitektur- och stadsbyggnadsdebatten har länge förts mellan två extrema ståndpunkter...

Å ena sidan som verkar säga nej till allt, och å andra sidan Yimby som verkar säga ja till allt. Arkitekturupproret står för en tredje väg. En väg där motståndarna mot förändring och förändringsivrarna kan mötas. Förändring med förnuft. En väg där det ställs krav på förändringen. Krav på att det som byggs blir vackert och anpassat till lokala traditioner och passar in på platsen där det byggs.

Arkitekturupproret står för denna tredje väg: BIMBY – Beauty In My Back Yard.

Arkitekturupproret har egentligen mycket gemensamt med Yimbys ursprungliga mål, vi tror bara att man med en större förståelse för nejsägarna lättare kan förvandla N till Y,

Arkitekturupproret är en tredje väg

Arkitekturupproret – Det finns alternativ till fyrkantiga lådor

YIMBY Stockholm - Yes In My BackYard!

Nimby – Wikipedia

Nu säger USA:s talesman Brett McGurk vid ett möte i Raqqa med Syrian Democratic Forces (SDF) ”Syrian regime will never have a foothold in Raqqa”...

USA:s stöd till terrorism tar sig många uttryck. Ett beskrivs... USA släpper iväg IS från Raqqa för att kämpa mot Syriens armé?
Det mångåriga omfattande stödet av USA och allierade till IS/Daesh är synnerligen väl belagt. Nyligen har omfattande trupptransporter rapporterats i bl.a. Süddeutsche Zeitung. Stora vapentransporter till terrorister i Syrien av USA & Co, och mörkläggning.
Rapporten om evakuering av ISI-krigare från Raqqa är helt i linje med denna politik, och därför trovärdig...

McGurk bekräftade att USA kommer att ytterligare använda SDF för egna politiska mål i Syrien. Uttalandet indikerar också att USA kan vara redo att stödja SDF mot Syriens regering efter att ISIS besegras.

USA säger: ”Syrien ska aldrig få kontroll över (sitt territorium) Raqqa”

ons 18 okt 2017

Den svenska starka ekonomin är dopad av den snabba befolknings-tillväxten... så långt är det klart som korvspad...

Industrin: Svensk ekonomi är dopad - snart kommer fallet

Snart börjar kurvorna vika nedåt även i svensk ekonomi. Det spår arbetsgivarna i industrin som vill se låga löneökningar i de pågående...

Tung ekonom: Svensk ekonomi är dopad - Dagensps

Tunge ekonomen John Hassler anser att regeringen bär skulden för den falska bilden av att svensk ekonomi är urstark...

Det duger bra att vara en alldeles vanlig människa för att förstå att det behövs mycket folk för att ta hand om annat folk som måste tas om hand...

 

Professor: Svensk ekonomi är dopad

Det har varit relativt tyst på sistone om den påstådda ryska maskopin och nu kommer det sannolikt att försvinna fullständigt när den verkliga ryska komplotten uppdagats...

Hur faen ska Sparreholmarn kunna veta hur det ligger till med sanningen...

Många mindre skruvade bollar på Trumpen... 

nästan inga alls för att vara sanningsenlig... desto flera på våldtäktande svennetrumpar... tåfjuttar från CNN och dom andra från MSM...

Den hemliga samarbetet med Ryssland avslöjas

Influensavaccin försvagar människors immunförsvar åren efter vaccination och ökar därmed risken för att insjukna i influensa senare... det är som snorlösande nässpray...

Studien visar återigen att den officiella bilden från industrin och etablisse-mangets med dem lierade MSM är falsk och medvetet vilseledande. Långt ifrån att erbjuda säkert skydd, gör influensavaccinationer människor mer mottagliga för framtida infektioner, vilket givetvis bidrar till att fler får influensa och tror att de behöver fler injektioner för att få bättre skydd. Bilden att vi gradvis bygger upp ett skydd genom årliga vaccinationer är således falsk...

De som 2008 vaccinerades mot influensa uppvisade en tre och en halv gånger större risk att infekteras under efterföljande år. En studie som publicerats i Human & Environmental Toxicology fann att vacciner med kvicksilver-baserat konserveringsmedel ökade dödlig-heten hos foster över 40 ggr under influensa-säsongen 2009. Vad den nya studien indikerar är att de som riskerar att först dö vid en global pandemi, är de som tidigare låtit influensa-vaccinera sig och därmed satt ner sitt immunförsvar...

Ett annat problem med influensavaccin är att man inte ens kan garantera dess effekt det år man vaccineras. Influensavirus muterar nämligen hela tiden och kan mycket väl ha hunnit förändras så mycket att det senaste vaccinet inte biter. För den som vill skydda sig och de sina mot influensa är en mycket säkrare strategi sannolikt att bygga upp sitt immun-försvar med lämplig kost och kosttillskott som D3-vitamin, C-vitamin m.m.. Och sist men inte minst iaktta en bra handhygien – tvätta alltid händerna när ni kan...

Influensavaccin ger ökad influensarisk

Texten förmedlar en überoptimistisk framtidstro och hopp om en bättre och lyckligare värld där enbart fred och kärlek råder. Ingen ondska skulle finnas längre, inga krig och inga gränser... så lätt var det att gå på pumpen 1971...

Melodin i ”Imagine” är enkel och vacker. Lättnynnad. Den börjar med några ackord på ett ganska ostämt piano; avskalat, ceremoniellt och magistralt som kontrast till Lennons röst. Men texten är en uppvisning i konsten att bedra en hel värld; ett bedrägeri som har vuxit sig allt större under de nästan 50 år som gått sedan Lennon sjöng in den...

Yoko Ono och John Lennon har en plats i historien av flera anledningar. Det jag har velat uppmärksamma här är att under en avflagnad idoldyrkan finns det faktum att de tidigt ställde sig i spetsen som nyttiga idioter för globalismen, den förödande ideologi som leder till ”ökad fattigdom och klassklyftor, rovdrift, övermedicinering, upplösning av gränser och nationell identitet, okontrollerad invandring och inte minst – demokratins undergrävande.”

Musikaliska anteckningar 3. Imagine. John Lennon.

Stackars J.L. han visste nog inte vad globalismen var för något... han ville nog bara att kriget skulle ta slut... lite dåligt prisad kan tyckas... så mycket ny musik som tillägnats J.L. finns det ju inte...

https://i.ytimg.com/vi/57Q6Q3ZaBxg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLC75BhqdOrK5fESf7EMYp09BVlqVQFor J.L. by Russ Barenberg

Fast R.B. har ju åtminstone gjort en till J.L.-s ära...

https://i.ytimg.com/vi/a1bcwv5eq_w/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBsD5fZBqd6Z7048N_5RBseNcuETwFor JL - Russ Barenberg Celtic Connections 2009

En annan verion som hade kunnat vara bättre om det inte hade varit för Ali Bains okänsliga fiolspel...

”Zigenare” lät som att spela på såg, stjäla hästar, dansa flamenco och spå i hand. Genom att byta namn på zigenarna markerade det välfärdsindustriella komplexet att den gamla sortens resandefolk nu kommit till vägs ände och att det framöver skulle bli annat av... fast det handlar nog inte så mycket om zigenare...

Ingrid skriver

För hur var det med införandet av ordet ”hen”? Drevs inte det som ett postmodernistiskt feministiskt kampprojekt? … Som lyckades ta sig ända in i Akademiens ordlista?

Men ”Hen” är inte något könsneutralt ord, som det gärna marknadsfördes som. För det brukas även för en könsöverskridande identitet. För att bryt mark för en mer komplex och annorlunda sexualitet. Samtidigt som man hävdar att ordet ersätter könen hon och han. Knappast särskilt könsneutralt. Men så går det när man säger sig vilja förenkla världen, men istället trasslar till den...

De som propagerade för ordet Rom har inte tagit till sig av informationen som boken Romer i Sverige, av Karl-Olov Arnstberg, ger oss. Boken är väl värd att läsas. Ett antal frågetecken rätas ut. Och efter läsning blir knappast världen heller enklare...

Det är i det diffusa och luddiga den postmodernistiskt agendan lyckas ta sig in. Det är när vår gard är nere de lyckas kapa orden och vända dem emot oss, som vapen. Istället för klarhet och intellektuell hederlighet får vi en ökad grad av förljugenhet, maskerad som tydlighet...

Om det fula ordet ”zigenare”

 

https://i.ytimg.com/vi/ImRsLdmyVcY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAgnHbxypgLTwkKxpotfDX8AwsIegJohnny Bode - Du svarte zigenare

En svensk som blev svart-listad och kultförklarad...

 

tis 17 okt 2017

För väljarna är det inte retoriken utan verkligheten som väger tyngst. Väljarna ser att Sverige sjunker ner i anarki där kriminella kan slå sig för bröstet medan polisens moral går i botten. Riksdagsmän och ministrar visar öppet sitt förakt för lag och ordning...

Och då blir frågan: vad är mest angeläget för väljarna, arbetsrätten eller den växande anarkin och otrygg-heten i samhället? Jag tror väljarna är mer angelägna om att åter våga gå ut i sitt bostadsområde på kvällarna igen, än om hur arbetsrätten ser ut i sina olika beståndsdelar...

Dessutom tror jag inte att de gamla partierna kan lyckas med att triangulära migrations-frågan. fel, fel, fel. Man har förstört sitt anseende så fundamentalt genom öppna gränser och mer omsorg om utländska medborgare än de egna medborgarna, att väljarna inte förlåter inkompetensen och galenskapen på grund av lite ny retorik. Folk är uppriktigt förbannade...

 

Det är en jävla skillnad på att triangulära i matematiken  och att triangulera i politiken...

Trianguleringsstrategin handlar om att i centrala frågor – där den egna politiken är mindre uppskattad än motståndarens – närma sig motståndaren och inta en ’tredje ståndpunkt’ mellan den som motståndaren har och den man tidigare själv intagit. Triangulering är en modern variant på marginalväljarteoremet: partierna tenderar att utforma sin politik så att den framstår som attraktiv för den stora gruppen väljare som finns i det politiska kraftfältets mitt...

Kristersson (M) vill ladda höger-vänsterkonflikten

Borde man inte kunna begripa människorna? sade Linda i Torgny Lindgrens

bok, Pölsan...
Jo, sade han. Det vore det allra bästa.
Där tar kapitlet slut...

Det partiet tänker jag allt oftare på. Till exempel när jag läser om Katalonien och självständighetsrörelsen där. Eller när jag läser om brexit. Eller något annat av alla skeenden som just nu fyller de snattrande klasserna i medierna med häpenhet och, ibland, skräck...

"Man borde kunna begripa människorna", kvider de. Oftast i stället för att försöka förstå. De återkommer gärna till att människor har upphört att vara rationella och logiska. Det är ett annat sätt att säga att människor är obegripliga...

Det bekymmersamma är att det där tankesättet är så smalt. Antingen, är det underförstådda, fungerar människan som en kyligt resonerande jurist, som opartiskt väger fakta mot fakta. Det är idealet. Eller så är människan ett oresonabelt rov för svallande känslostormar, oftast av primitiv art. I den kategorin faller alla former av nationalism, undantaget sådan som är antikolonial. Fast man får inte se EU som ett slags kolonialmakt...

Det bästa vore om man begrep människorna

 

När man spekulerar i hur verkligheten har uppstått... skapas den konspirations-teoretiska berättelsen...

Den ironiska... faen vet... konspirationsteoretiska berättelsen handlar om att världen styrs av ett litet antal amerikanska oligarkiska super-miljardärer, typ Rockefeller, Rothschild och George Soros, som vill krossa nationalstaterna och därför har inrättat Bilderberggruppen där det hålls möten dit oligarkerna kallar sådana som Fredrik Reinfeldt för att ge marschorder, till exempel att uppmana honom att be svenska folket öppna sina hjärtan...

De kapitalistiska oligarkerna vill nämligen krossa de europeiska nationalstaterna för att oligarkernas multinationella företag ska få härja fritt. Oligarkerna använder migranter från MENA för att åstadkomma den åstundande förödelsen av en gammal nationell europeisk ordning. Därför finansierar George Soros sajter som tipsar migranter om hur de ska kunna ta sig till Europa (vilket han faktiskt gör, se här)...

Detta är en skylla på andra-teori som möjligen hade tilltalat min egyptiske taxichaufför. Visst, migrationen orsakar jätteproblem för ett land som Sverige, men problemen skapas inte av George Soros och hans amerikanska miljardärvänner, utan av oss själva som inte vidtar adekvata åtgärder. Att skylla sina problem på andra är en ynkedom. Det är värre än en ynkedom. Det är till och med kontraproduktivt, ty om felet är de amerikanska miljardärernas så ursäktar resonemanget oss själva som underlåter att vidta lämpliga åtgärder.

Att skylla på andra

Var femte på äldreboenden eller som har hemtjänst tar tio eller fler olika piller. Tio procent av de gamla över 75 år får läkemedel som är direkt olämpliga för dem, enligt socialstyrelsens siffror från 2012. Idag är siffrorna sannolikt högre...

En förklaring till denna vanvård av oss äldre är att, när en ung människa vid en hälsoundersökning får en diagnos så är det vanligare att man utreder den bakomliggande orsaken. T.ex. om en trettioåring har högt blodtryck så är det sannolikt att doktorn gör en utredning varför...

Om däremot en sextioåring diagnosticeras med högt blodtryck förskriver man bara några kemiska preparat som tar bort symptomet, man utreder sällan vad det beror på. När jag själv råkade ut för en sådan diagnos i femtioårsåldern redan, blev jag förskriven fyra olika piller som jag skulle ta livslångt. På eget bevåg utredde jag vad som kunde vara orsaken till det höga blodtrycket och kunde genom en enkel korrigering av min kost bota mig själv. Varför gjorde inte min läkare den utredningen?

Det är ingen tvekan om att skolmedicinen sviker oss äldre och kom ihåg att flertalet av oss blir gamla fortare än vi anar. Det som idag styr och korrumperar skolmedicinen är i huvudsak läkemedelsindustrin med sina enormt stora ekonomiska intressen. Vi kan inte förlita oss på att våra läkare fattar de för oss bästa medicinska besluten, varför vi måste lära oss att kunna ta ett eget ansvar...

Av den anledningen har vi startat Riksföreningen för Metabol Hälsa för att hjälpa till att sprida den insikt som vi alla behöver, för att på bästa sätt ta hand om vår hälsa. Gå in på vår hemsida och anmäl er som medlemmar och lämna gärna bidrag till vår verksamhet. Den 25 november arrangerar vi vår första konferens för att sprida kunskap i dessa frågor...

Skolmedicinens vanvård av oss gamla


Det har flera gånger rapporterats uppgifter om att Israel hjälper IS, som aldrig angripet närbelänga Israel, utom en gång av misstag...

Efter att ha flytt från Irak och norra Syrien har flera seniora befälhavare från terroristgruppen IS etablerat läger vid Golanhöjdern, rekryterar och drivit propaganda-ansträngningar, uppger Israels kanal 2 enligt Times of Israel...

Enligt israelisk TV är detta ett träningsläger för IS precis utanför gränsen till Israel.
Israels kanal 2 sade att befälhavarna hade kommit till en IS-enklav ”nära gränsen” till Israel. De har skapat ett träningsläger där de rekryterat 300 lokala ungdomar, sade rapporten, som visade bilder från deras läger och visade också några av deras träningssessioner. Bland befälhavarna är en av de islamiska statens mest ökända rekryterare, Abu Hamam Jazrawi, enligt TV-rapporten...

Israel fortsätter med sitt stöd till terroristorganisationen ISIS.

mån 16 okt 2017

Massutskick av dagens gäst-krönikör på ledar-sidan som inte fick vara med i popuära

E-bladet... Sofia Nerbrand...

En PK-liberal... och representant för tokhögern, extremhögern... en som inte vill betala skatt... en sån där globalist ni vet... en som tycker att dumma arbetare ska leva på smulorna från de rikas bord... en optimistextremist som f.d. maken Norberg... hon är ju inte nazist för det... kanske lite mjukisfascist i egenskap av PK-ist och framgångs- etablissemangs- representant... en antidissident...

Nu kom den in i alla fall... massutskicket...

Ta lärdom av Nerbrandskan... Sörmland är ett förhållnings-sätt, inte en plats... Tokoptimism skall råda, allt anses möjligt. En annan är att det som inte flyger direkt ses som ett steg i en läroprocess och inte som ett misslyckade. En tredje är att människor hjälps åt. En fjärde är stor rörlighet... människor skall komma till Sörmland från hela världen och byta jobb...

Låt det svenska företagsklimatet bli som Silicon Valley

Sofia Nerbrand: Låt företagsklimatet bli som Silicon Valley - Vlt

Sentio oktober 2017... (september inom parentes)

SD 2... 22,8% i oktober... ett rejält ras från 27,4% rekordmånaden augusti...

Siffror som inte engagerar Sparreholmarn nämnvärt... noterar bara den alltför stora skillnaden mellan institutens resultat...

 

En som försjunker och drunknar i moderaternas sakfrågor... Engnell har inte förstått smarta Kristerssons drag att öka polariseringen...

Polarisering är en tendens i en konflikt då alla parter grupperar sig i två läger, och det är svårt att upprätthålla neutralitet...

I de flesta fungerande demokratier finns två politiska block, ofta kallat höger och vänster...

Det vore väl bra om det unkna korporativistiska samarbetet mellan S och M kunde upphöra i fortsättningen...

Gamla Moderaterna är tillbaka

Polarisering

De som menade att det fanns ”svenska värden” och ”svensk kultur”,

värda att vara stolta över och försvara, förlöjligades av eliten i medierna för denna folkliga tro...

Det skulle störa mig djupt om allt det här rycktes upp, till exempel av en statsminister som åkte med helikopter över Klarälvdalen och dess skogar – där människorna sedan generationer tryggt plockat svamp och bär tills storstadseliten bestämde att vargen var viktigare – och fann att här är gott om utrymme för att placera tiotusen arbetslösa afrikaner. Jag beskriver ett sentiment, inte en teori. Men var förvissad om att jag inte är ensam om att känna så för min del av Sverige. Som Johan Hakelius, med en liten mer vanvördig metafor, skrev ”Ett jag utan sammanhang är lika möjligt som hålen i en Grevé utan ost.”

Om jag som ”liberal” inte får tro på Sverige som nationalstat, och finna stort skyddsvärde i den civila kultur och strävsamhet som utvecklats genom många generationer svenskar, då lovar jag genast sluta betrakta mig som liberal. Förhoppningsvis kan jag fortsätta beskriva mig som ”frisinnad”...

Gästskribent Hans Bergström: Kan man tro på Sverige och kalla sig ”liberal”? DEL II.

Dick Erixon... en f.d. respekterad centerextremist... numera en brun-bränd sverige-demokrat...

Chefredaktör för Samtiden... en svenskspråkig webbtidning som ges ut av Sverigedemokraterna. Är det en hattidning som producerar falska nyheter...

En av tidningens krönikörer är Nasrin Sjögren, språkrör för Kristna Värdepartiet, Sjögren lämnade under 2016 sin språkrörspost och meddelade att hon skulle bli medlem i Sverigedemokraterna. Andra återkommande skribenter har varit diktaren Mohamed Omar, bankiren Olof Hedengren, germanisten och frilansskribenten Simon O. Pettersson och SD-politikern Tomas Brandberg. Vid enskilda tillfällen har också de internationellt kända konservativa tänkarna Claes G. Ryn och Roger Scruton förekommit, liksom den kristdemokratiske ideologen Lars F. Eklund samt historikern och ledarskribenten David Lindén...

En doft av amerikanskt 20-tal

sön 15 okt 2017

ADHD... av den hyperaktiva-impulsiva formen, smittar...

Det är alltså skolans fel att ADHD ökar hos barn... okontrollerat bus triggar igång mera bus... man måste nog vara en postmodernistisk

feministisk  tokliberal för att inte erkänna detta...

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som utmärks av nedsatta exekutiva förmågor, exempelvis bristande förmåga att kontrollera uppmärksamheten och/eller hyperaktivitet...

Faktaresistenta näktergalningar är hjärntvättade till att tro på att människor är lika... man må tycka att människor är lika mycket värda men det är något annat...

Riktigt diagnostiserade ADHD-drabbade hör inte hemma i särskolan och inte heller i den vanliga skolan... så gå då föräldrarna till mötes och hitta på nåt som passar ADHD-barn bättre i jämlikhetens namn...

 

Adhdministeriet | Vad gör skolan med våra barn egentligen?

ADHD av huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form

En manipulativ faktaför-vridare... ett sånt där troll di kallar´t...

Som var och en kan se saknar denna räkneövning förankring i verklig-heten. Ni får själva bedöma hur det är med Löfvéns verklighetsförankring...

Med samma logik som Löfvén redovisat, kan jag hävda att jag börjar närma mig att ha kört bil fortare än ljuset. Om jag summerar alla tillfälliga hastighetstoppar under alla gånger jag kört bil i 45 års tid och presenterar dem som om jag kört i denna hastighet vid ett enda tillfälle, då kan jag få det att se ut som om jag kört i ljusets hastighet, en gång...

Snabbare än ljuset!

Svetsaren Löfvén må vara läskunnig, men räkna är han uppenbarligen dålig på...

Det är en morgon i början av april 2008. Jag sitter vid frukostbordet och läser som vanligt Dagens Nyheter. När jag kommer till debattsidan studsar jag till. En oväntad rubrik fångar mitt intresse...

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna.. Jag läser, och en efter en ramlar polletterna ner.

Något liknande kan jag inte påminna mig att vare sig DN eller någon annan tidning har publicerat tidigare. Artikeln är skriven av journalisten och socionomen Gunnar Sandelin, som arbetat som presschef på BRIS (Barnens rätt i samhället) i tolv år och tidigare som journalist på SVT och som socialarbetare. Den ska komma att bli en av DN:s mest lästa debattartiklar någonsin...

Numera är Sandelin brunbränd och kan bara publicera sig på typ Nya Tider och Samhällsnytt...

”Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet i asyl- och flyktingfrågor. Drygt en miljon utländska medborgare har under ett kvarts sekel beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa är hela nio av tio varken klassade som flyktingar eller som skyddsbehövande” skriver Gunnar Sandelin...

Han fortsätter:

”Det är alltså en lögn att Sveriges mottagande av utlänningar främst värnar om de mest utsatta flyktingarna. Men detta förtigs av såväl politiker som massmedier. Inte minst journalisterna har svikit sitt ansvar. I stället har vi fått en nationell mörkläggning av ideologiska skäl i allt som rör invandrar-, asyl- och flyktingfrågor.”

Gunnar Sandelin lyfter på en slöja. Jag har länge funderat över vad som döljer sig under den där slöjan och försökt dra den åt sidan, men när jag har sökt efter information har jag inte nått fram. Den verklighet som Sandelin avslöjar är inte vacker. Den rymmer mängder av fakta om hur invandringen förändrar Sverige, nedtystade av min egen yrkeskår...

Jag börjar ana att bakom mycket av det jag undrat över finns något helt annat än det folkhem byggt på en grund av hederlighet som jag fötts in i och satt min tillit till större delen av mitt liv. Trots att jag som journalist under många år själv har avslöjat mängder av sprickor i det socialdemokratiska välfärdsbygget har jag försökt behålla min tro på att folkvalda politiker i allmänhet nog ändå ser det som sin uppgift att tillvarata sitt lands och sitt folks intressen...

Om skrivandets nödvändighet

Torgny Segerstedt, den legendariske liberale stridsmannen och chefredaktören för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Raderna skrevs i april 1940...

Professor Lars Trägårdh erinrar om dem i en artikel i Göteborgs-Posten. Torgny Segerstedt var ”en ganska typisk liberal nationalist för vilken nationalstaten var en av liberalismens grundpelare”, påminner Trägårdh. ”Dessutom var han likt demokrater från vänster till höger under denna tid stolt över Sverige, dess folk, dess historiska arv och dess värderingar.”

Vårt land är stort och vitt. Här hör vi hemma. Banden mellan de enskilda och detta folk kan inte skäras av utan att förvissnande drabbar den avskilde. De som försöker bemänga svensk livsluft med främmande element, nå endast till att förgifta sin egen atmosfär. Vi får bara icke svika...

Vi får icke förråda det svenska i oss, detta arv från tusenden av generationer, utflödet i sinnelag och kynne av denna jord. Det skapar hemlöshet, tomhet, rotlöshetens eviga förbannelse. Folk och land, rätt och vett är heliga. Det svenska är heligt. Som aldrig förut vidgas i dessa dagar bröstet av glädje att vara svensk. Här bor frie män, och fria ska vi förbli. Vår generation måste fatta posto på den sida i striden för rätt och vett och frihet, där våra fäder stått. Inget tummande på svenskheten fördrages...

Gästskribent Hans Bergström: Kan man tro på Sverige och kalla sig ”liberal”? Del I.

Mycken basfakta kommer från den resursstarka

F. William Engdahl...

För oss som bara pratar svengelska och som ibland missar det finstilta är det tacksamt med en anpassning och bearbetning till svenska av helheten... inte bara en språklig översättning rakt av...

Amerikanska företag, med främsta bas i Rockefeller Foundation, har tagit kommandot över världens livsmedelsförsörjning genom att introducera en genteknik som skall kunna ersätta alla traditionella utsäden och grödor med ”bättre” och kemikalieresistenta utsäden...

En förskräcklig historia – Den fördolda verkligheten. Del 3.

https://i.ytimg.com/vi/s4qA0Ue_sI4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBlBrJGV6N4E24hCR1DmqTuf2tbSgThe Hidden Agenda of Genetic Manipulation, F. William Engdahl

https://i.ytimg.com/vi/KQHmq1ERybs/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAMX13bI_0571ovLHZo956gNEDI8AF. William Engdahl - What is happening in the world?

lör 14 okt 2017

Är dom gisslan i systemet... dom lågaffektiva i Näshulta, dom som inte hetsar upp sig i onödan... man ska inte bli arg på ADHD-arna... ge dom i stället ett äpple...

 

Upprepade misslyckanden ger barn en negativ bild av sig själv och skolan. Barn som lyckas får möjlighet att uppnå sin fulla potential och ger dem en tro på vuxenvärlden... en gudomlig insikt...

Det är några av grundtankarna bakom Näshulta friskolas nya sätt att arbeta... sicket snömos...

Grundtanken är att barn som kan uppföra sig gör det. Barn som inte uppför sig kan inte. Lågaffektivt bemötande är alltså inte nödvändigt för alla barn på skolan, men ändå något som genomsyrar arbetet i både förskolan och skolan... häpnaden är stor...

Vi lär ju känna alla barn och ser vad olika individer behöver, säger Sara Carlén. Fungerar det inte när vi gör som vanligt får vi ta till andra verktyg... för att inte säga gränslös...

Nytt sätt att arbeta ska få alla barn att lyckas i skolan

Näshulta friskola har infört ett nytt arbetssätt som ska ge alla barn större möjligheter att lyckas – oavsett förutsättningar... dom som låtsas att solen skiner när det stormar...

Falska nyheter från dom där EK- och KK-trollen utanför skolan...

"Jag vet precis vilka de är. Jag vet precis vad de gör", säger läraren men förklarar att det inte är i skolan utan på elevernas fritid som det är väldigt rörigt... det är uppenbart dom  andra Katrineholmarnas fel...

Enligt Läraren har skolsammanslagningen varit positiv. Han menar att flera kompetenser är samlade under samma tak och meritvärdena har stigit.... centralisering är lösningen för Sörmlands skolor... ju större, desto bättre...

Han känner inte igen bilden av sin skola

Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren förklarar i sin nya bok "Kunskaps-synen och pedagogiken"...

Dagens syn på kunskap saknar stöd i såväl forskning som beprövad erfarenhet...

På ett seminarium i Stockholm förklarade tre av författarna att lärarutbildningen måste fokusera på förståelse för de mekanismer i hjärnan som gör att vi lär oss nya saker och minns dessa...

https://i.ytimg.com/vi/YSClr6yEK4U/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLD4LBb8M0NXq_crleje_1ka79ubSgKunskapssynen och pedagogiken

Alldeles för sällan prövar någon tanken att det är själva bråkandet som det är fel på. Att det inte är likheterna, utan de krystade försöken till olikhet, som borde överges...

Det är en rätt enkel tanke, men att den knappt slår någon, beror väl på att de flesta fått för sig att politik handlar om förändring. Om att hela tiden stöpa om saker, skapa något annorlunda, "förändra världen", som det brukar heta när unga människor vill tala om att de också är goda människor...

Men tänk om politik inte alls handlar om det. Tänk om det som vi egentligen är ute efter - det vi i hemlighet önskar oss - är vanlig, tråkig förvaltning. Underhåll och en aning utveckling. Visst, en del förändring när så krävs, men mest för att se till att det vi redan har uppnått inte förfaller. Det får gärna bli lite bättre år för år. Eller åtminstone generation för generation...

På något sätt måste man ändå förklara den ständiga efterlysningen av större ideologiska skillnader, trots att nästan ingen egentligen är intresserad av ytterkantsidéer. Och på något sätt måste det väl gå att förstå varför ingen har brytt sig om att helt enkelt underhålla polisen, järnvägen, sjukvården, försvaret, skolan, posten och allt det andra. Att de istället känt sig tvingade att hitta på ständiga förändringar av alltihop, som till slut lett till att ingenting riktigt funkar...

Är det inte meningen att man ska få önska sig något, när det är valår? Kan man inte få önska sig lite färre visioner, debatter och förändringar? Mindre underhållning och mer underhåll?

Nähä. Inte det...

Ibland får jag känslan av att partiledarna skäms lite

Sodom och Gomorra i megaformat...

Allt går till en tid här i Sodom och Gomorra,

och vi lär ju dansa uppå en vulkan.

Jag vet vad jag gör när vulkanen börjar morra.

Då tar jag min väska och springer som fan...

När politiker och opinionsbildare ur andra läger tar upp dessa missförhållanden och vänsterns förlåtande och relativiserande attityd mot sexualbrottslingar och kvinnoförtryckare, blir de nästan undantagslöst uthängda i vänsterns MSM och av vänsterdebattörer som rasister...

Det moraliska förfallet som vi ser inom den amerikanska vänstern, sprider sig nu snabbt även i vårt lands vänsterkretsar, med skillnaden att i Sverige så verkar Svenska Kyrkan ha tagit en ledande roll. Och kom ihåg, du är inte rasist för att du kräver att svensk lag skall följas och behandla alla som bryter mot den exakt lika. Gillar man inte lagen får man rösta fram en riksdagsmajoritet som ändrar den, till dess gäller den i sin nuvarande lydelse...

Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott

https://i.ytimg.com/vi/5qyYxgPGP8M/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDa0XcdP4I-wQpFQ8Ad_sN_CrXE_gCornelis Vreeswijk - Balladen om Censuren

https://i.ytimg.com/vi/GTP_pxREt2A/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLD4JLT6tVjNoytq72rsErRFxlwoBABrita Borg - Sodom och Gomorra (Den saltaste bönan i stan)

fre 13 okt 2017

En hjälplös kommun som

inte klarar sig utan stöd och bidrag...

Sjukvård och skola i gärdsgårds-serien...

S + M + näringslivet = korporativism...

CORPORATE FASCISM explores a new kind of fascism -- the merger of corporations and government whereby corporate power dominates...

Skattepengar till näringslivet i hopp om att få tillbaka pengarna med ränta... 

Katrineholms företagsklimat i toppform

korporativister i toppform...

 

Katrineholm är sämst... hon visste vad hon gjorde när hon flydde till Flen...

Dom flesta av oss känner på sig om man har gjort ett dåligt jobb...

I kommunsvängen är det lätt att byta jobb med varandra... infektionen följer chefstjästemannen när den byter kommun... åtföljande inflammation tenderar att alltid bli kronisk...

Eskilstuna och Strängnäs rasar på skolrankingen – Flen klättrar


I veckans avsnitt gästas Patrik av Inger Enkvist, professor emerita i spanska från Lunds Universitet och författare till ett flertal verk om utbildning och spanskspråkig litteratur...

Utifrån Ingers långa erfarenhet som pedagog och forskare diskuteras kvaliteten inom svensk skola och pedagogik, vad som gått snett och vad som kan göras för återfå fokus på kunskap och bildning...

Hela den västerländska intellektuella traditionen kan förknippas med den antika grekiska filosofin, det vill säga kärlek till kunskap, och det torde inte finnas något mer centralt för människor än att uppfatta vissa saker som sanna och andra som falska. Dagens ifrågasättande av kunskap är en av historiens ironier...

Människan har med sin kunskap, inte minst i teknik, lyckats forma världen efter sina behov och önskemål, men vissa har i övermod och okunnighet trott att hon kan sluta att överföra den kunskap som ligger till grund för framstegen, varmed hon förstås förbereder slutet på den era som hon skapat. Om Sverige och andra västländer fortsätter att acceptera de här kunskapsfientliga trenderna, innebär detta att en 2 500 år lång utveckling bryts...

https://i.ytimg.com/vi/snraScaefvo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLB6ZWOsrpPlSS-DoctQCdAFEDQUtAGäst: Inger Enkvist - Utbildning och pedagogik

En folkhems-drömmare som Sparreholmarn...

Är du sörmlänning kanske du drömmer om ett feodalsamhälle... ett samhälle där du vänder dig till feodalherren och tigger om hjälp när det blåser snålt...

Eller kanske du drömmer om smulorna från de superrikas bord...

Musikaliska anteckningar 2. Lyckliga gatan. A-L Löfgren.

De perspektiv som öppnar sig inom utvecklingen av olika aspekter av AI är ytterst allvarliga och det Putin säger, om att den som lyckas ta ledningen i den här utvecklingen kommer att kunna styra världen, är sannolikt en riktig iakttagelse.

Vi kan tyvärr lugnt utgå från att här pågår en intensiv kapprustning i såväl väst som öst – nya Manhattanprojekt om ni så vill. Vem som vinner kapprustningen är egentligen betydelselöst för ett litet land som Sverige, bara existensen av sådana här system kommer att göra oss försvarslösa.

Det vi kan göra är att intensifiera debatten om hur vi kan möta den nya AI-utvecklingen och hur vi skall kunna försvara oss som människor och samhälle mot detta. Vi måste börja med att sluta vara naiva och se de reella hoten. Senaste årets ytterst allvarliga säkerhets-brister i den svenska statens informations-system är ett mycket dåligt omen för vårt lilla land...

Hur vi skall få en nästan totalt tekniskt illitterat politikerkår att begripa allvaret i dagens utveckling vet jag inte. De ägnar idag all sin uppmärksamhet och större delen av våra tillgängliga resurser åt ett problem som bara är ett påhitt av de globalistiska härskarna för att skrämma oss till underkastelse...

Vår tids Manhattanprojekt?

tors 12 okt 2017

Dom inhyrda är bara en del av myntet... dom utsocknes anställda då, oftast chefer, som inte betalar skatt i kommunen...

Äckel-kuriren sviker sitt journalistiska uppdrag... har Burman fått order från ångestcentralen i Flen att tysta ner siffrorna och avstå från vidare grävning...

Om centralorten vill ta död på tätorterna som tidigare varit egna kommuner krävs utsocknes stödtrupper... det insåg Göran Persson i ett 

samtal med på Anders Berglöv för många år sedan... själv-ständiga tätorter måste kväsas... det klarar inte flensborna själva...

Inhyrd personal – här kostar den mest och minst

Det är alltid någon som som blir extra fet när drömmar ska förverkligas... oavsett det ena eller andra...

Det är naturligtvis mycket mer lönsamt för kommunens pseudoelit att göra fotavtryck i den kommunala historien med nybyggen...

Några fotavtryck blir det ju inte av att förvalta gamla ägodelar som till exempel misskötta nedkylda skolor...

De drömde om bättre tider – det blev ingenting

Samtidigt som Löfven med ena handen utmålar oppositionen som cynisk, ondskefull och direkt farlig för Sverige, sträcker han ut den andra och inbjuder till samarbete över blockgränsen...

Med detta parti kan anständiga politiker och partier inte samarbeta. Det säger därför en hel del när centerpartistiska och folkpartistiska medlemmar och sympatisörer öppet hävdar att de gärna ser ett regeringssamarbete med S efter valet. Detta vanvett vittnar både om en udda form av politisk masochism och extremt dålig smak...

I ett läge där delar av borgerligheten bryter sig ur för att agera stödhjul åt fortsatt socialdemokratiskt maktinnehav finns det nämligen bara en vinnare: Stefan Löfven. Det övergår mitt förstånd hur någon ens kan komma på tanken att skaka hand med djävulen i svensk inrikespolitik...

Som att skaka hand med djävulen

En kort pitch till en jätte-lång bloggpost... är det kanske sluttryckt snart... då jävlar i havet...

USA har haft den avundsvärda positionen att kunna trycka papperslappar i form av skuldbrev utan någon säkerhet i form av guld och sedan byta dem mot reala varor. Detta ekonomiska arrangemang har tillåtit Washington att uppnå en exempellös startegisk fördel över sina geopolitiska motståndare som Ryssland och Kina. Man har haft en praktiskt taget obegränsad kapacitet att spendera dollar trots att man ackumulerat en astronomisk statsskuld, till idag på 21.000 miljarder dollar.

Det ser onekligen ut som om Kina och Ryssland är på väg att ersätta den av den angloamerikanska oligarkin styrda unipolära världsordningen med en multipolär världs-ordning, med målet att fredligt tygla utfallet från det kollapsande angloamerikanska imperiet. Denna nya värld öppnar upp för ett helt nytt geopolitiskt landskap för USA:s allierade och andra länder...

Mot den bakgrund jag tecknat här är svenska politikers allt starkare flirt med USA/NATO ett fullständigt obegripligt steg i fel riktning...

Dollarns försvar orsakar flertalet krig

Sanningen tar ibland lång tid på sig för att hinna ifatt lögnen. Det tog mer än sextio år innan vittnesmål om våldtäkter och sexuella övergrepp på pojkar kom ifatt...

Resultaten av en polisutredning som visar att den förre premiärministern var pedofil har försatt Storbritannien i ett chocktillstånd. Hans gamla vänner och det övriga politiska etablisse-manget misstänks för att i många år ha mörklagt anmälda sexualbrott mot barn som begåtts av den forne premiärministern...

Sensmoral och summan av kardemumman... Några av hans offer har berättat för polisen att de själva har fortsatt begå sexuella våldsbrott som en följd av att de utsattes för övergrepp som barn. Det stämmer med erfarenheter inom socialtjänsten av barn som utsätts för sexuella övergrepp. En mycket stor andel av vuxna prostituerade har varit utsatta för incest eller andra övergrepp i barndomen...

En död ministers eftermäle

ons 11 okt 2017

Sörmlands resultat är katastrofalt, säger Robert Dahlqvist från Lärarförbundet i Eskilstuna....

Med tanke på att vårt län är folktätt, ligger centralt i landet och nära Stockholm borde vi ligga bättre till...

Det är ju inte förbjudet att 

centralisera och tror folk och fä att

det hjälper så ska det naturligtvis

byggas nytt och stort... 

En särskilt applåd fick Flen som kom sist förra året, men i år hamnade på 275:e plats och därmed femma i Sörmland... Tack vare friskolan i Malmköping...

Eskilstuna och Strängnäs rasar på skolrankingen – Flen klättrar

Skolförintelsen i Strängnäs...

Cecilia Wikström fortsätter sin Eriksgata...

Nu kan inget hindra den totala förintelsen... Europaskolan har också somnat in...

Förslaget: Lägg ner landsbygdsskolorna nästa höst

Inte så tokigt som det låter... inför marschplikt till skolbespisning några kilometer bort och obligatorisk återgång...

Så var det för Sh i Malmköpings realskola... marsch över Heden till bespisningen i Lägerhyddan och tillbaka... härligt spänstiga tider...

Med sådana "skol"chefer är det lätt att förstå det meningslösa med idrott i skolan...

"Idrott i skolan borde vara förbjudet"

Varningen har att göra med det stora bostads-byggandet. Byggtakten just nu är högre än den varit sedan miljonprogrammets dagar....

Projekteringstakten är naturligtvis lika hög och det fattas ingenjörer... det är naturligtvis galet när dom nya husen inte kommer att kunna fyllas...

​Det gamla 2D- och det nya 3D-sättet att projektera hus... Allt ritande till nybyggnation ska ju numera vara 3D- och BIM-anpassat...

Titta, vi bygger!

Tror ni fortfarande på Hans Rosling... kanske är det befogat... vem vet...

Indien går om Kina... Nigeria går om USA... Etiopien och Fillipinerna går om Ryssland och Japan...

Afrika ligger risigt till... inte sant... där har nog Hans Rosling gissat fel...

Immigrationen som en matematisk betraktelse.

Fortsättning