Visst är det lattjolajban, ju mindre Sh skriver och citerar, desto flera besökare...

Fortsättning från onsdag.......Är det dom personlighetsstörda med nedsatt empatiförmåga och sjukligt uppblåsta

självsyn... eller dom kvinnokontrollerande männen, präglade sedan århundranden av en kvinnofientlig religion...

Eller är det månne de åttio procenten någorlunda friska människor som sticker huvet i sanden som ska klandras... Sh vill hävda detta... narcissister har sannolikt funnits, om inte alltid, så nästan... ibland kontrollerade, ibland tok-hyllade och dyrkade av dom friska...

Samtyckeslagen – ett populistiskt förslag

tis 31 okt 2017


Videon ska nog betraktas som utfallet av ännu ett av alla dessa försök att, som det brukar heta, ”sätta en ort på kartan”. Att skapa buzz kring en kommun för att locka dit folk...

Det intressanta är de som befolkar videon, alla dessa dansande och mimande vuxna människor som, mellan de inklippta bilderna på Wahlgren och barnkörer, förmåtts att representera den härliga stämningen i kommunen: en friluftstyp som spelar golf, en glad expedit i en fiskbutik, en diggande torggubbe...

Jag har sett deras motsvarigheter förr, i andra kampanjer av det här slaget, och ju mer jag tittar på videon, desto mer kickar det igång en sorts paranoida mardrömmar hos mig. Fantasier om de yttersta konsekvenserna av eroderande gränser mellan det privata och offentliga, om kommunala pr-projekt med outtalad närvaroplikt, om horder av reklamare på stan som plötsligt kör upp en kamera i ansiktet på förbipasserande och kräver att man ska dansa till Pernilla Wahlgren.

Eller är du inte STOLT över att bo på Lidingö???

För det är ju allt mer så det börjar bli nu, i denna hurtiga och pr-sjuka samtid där ”bjussa på dig själv”-mentaliteten upphöjts till dogm tillsammans med en patologisk fixering vid varumärkesbyggande och selfiekultur.

Akta dig noga för hurtiga pr-projekt – de kan bli ett livslångt trauma.

https://i.ytimg.com/vi/h0T5yN3kRDg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCSnKH6KvtYsFUK3xrlU7ZqvqqLhADet är här det händer feat. Pernilla Wahlgren

Många hurtiga pr-projekt har vi fått uppleva i Flen... när barn hårdexploateras för att sätta Flen på kartan och skapa buzz kring kommunen för att locka hit folk, då är det osmakligt...

SvT fortsätter att rentvå krigsförbrytare, denna gång med – frivillig – hjälp av FN:s förre biträdande generalsekreterare Jan Eliasson...

SvT lät tidigare i år Fredrik Reinfeldt genomföra intervjuer med före detta ”framstående” politiker. Programmet hette ”Toppmötet”, men borde hellre hetat ”Bottennappet”. Bland dessa var Condoleeza Rice och Tony Blair som gjorde avgörande insatser i det brutala folkrättsvidriga kriget mot Irak mm. Det kom protester från flera håll, t.ex. från SvT-profilen Anna Hedemo. Flera anmälningar skedde till Granskningsnämnden. Anmälan av ”Toppmötet” till SvT:s Granskningsnämnd

Nu får Sveriges tidigare biträdande generalsekreterare och den tidigare toppdiplomaten Jan Eliasson genomföra liknande intervjuer. Han ska bland annat intervjua USA:s förra utrikesministrar Henry Kissinger och Madeleine Albright som rimligen skulle dömas som krigsförbrytare, och möjligen som delaktiga i folkmord, om de kunde ställas inför rätta.

Jan Eliasson och SvT skämmer ut FN och Sverige

Den svenska demokratin med fri och lika rösträtt har knappt hundra år på nacken. Tanken med rösträtts-reformen som trädde i kraft 1921, var att landet skulle styras av en riksdag som valts av hela folket där alla vuxna hade en röst...

Denna styrform har föregåtts av en flerhundraårig ståndsriksdag där de fyra stånden adel, präster, borgare och bönder vid kungens sida styrde landet. Systemet innebar att vanligt folk och kvinnor inte hade ngt inflytande och att den på den tiden stora bondeklassen var kraftigt underrepresenterad...

Ståndsriksdagen ersattes 1866 av en tvåkammarriksdag, som man fortfarande ser spåren från i den gamla delen av Riksdagshuset. Där var rösträtten till en början kraftigt begränsad av vilken inkomst och förmögenhet man hade.

Meningen med den moderna formen för nationell demokrati som är gemensam för flertalet s.k. västländer och några till, är att rätten att stifta lagar skall ligga i medborgarnas händer och att den inte skall kunna styras av ekonomiska och andra intressen...

När den svenska demokratin stod på sin topp, bars den fram av ett antal folkrörelser med ideellt arbetande medlemmar med gemensamma värderingar, om hur de ville styra samhället. Verksamheten organiserades i ett antal politiska partier och finansierades med medlemsavgifter, gåvor, lotterier och ideellt arbete. Partierna nominerade kandidater ur de egna leden till de allmänna valen och hade på detta sätt en nära folklig förankring...

Förtroendekrisen för demokratin började i Sverige med att de ledande politikerna tyckte systemet med ideellt arbetande folkrörelser var för jobbigt. Man beslutade sig helt enkelt för att uttaxera de pengar man ville ha från skattbetalarna, för att finansiera sina partiers verksamhet...

Man gjorde sig därmed oberoende av folkrörelsernas medlemmar. Partierna förvandlades inom loppet av några decennier till rena yrkesorganisationer för de personer som livnärde sig på politiska uppdrag. Antalet partimedlemmar minskade drastiskt när de ideellt anslutna tappade sitt inflytande och inte såg någon mening med engagemanget. Vi har sett en liknande utveckling i flertalet västerländska demokratier...

Blir demokratin bara en kort parentes i historien?

Nog måste ni tycka att Brage Norin är underhållande... Syrien och Irak håller på att slakta de sista resterna av CIA/Mossads legoarmé ISIS... Kim Jong Un är tyst... plötsligt alldeles borta... puts väck...

Medborgarn skrev för länge sedan...

På andra sidan Atlanten finns ett exempel på en mycket framgångsrik federation som bestått i 240 år, bildad av 13 ursprungliga stater och som nu inkluderar 50 medlemmar som talar samma språk och har en gemensam valuta, finanspolitik, utrikespolitik, samt vissa gemensamma federala funktioner och lagar. USA leder utvecklingen på i stort sett alla områden och dominerar världen sedan 1945. USA är ”best practice” som det kallas inom näringslivet...

Men nu skriver Brage Norin...

Nu utökas det rysk-kinesiska samarbetet även inom kärnkrafts-området, satellitkommunikation och rymdforskning. Alliansen mellan Ryssland och Kina är ”strategisk”. Den bygger på ett ömsesidigt beroende på nästan alla plan...

Historien har bäddat för att den ryska björnen och den kinesiska draken ska gå samman. Detta århundrade blir deras tidevarv. Dessa stater går i spetsen i den politiska process som leder till ett nytt historiskt samarbete mellan länderna i Europa och Asien. Det ”eurasiatiska århundradet” är här. Världsfreden är snart ett faktum...

ÄVEN CIA:s BASTION NORDKOREA HAR FALLIT...
Kim Jong Un visades på nordkoreanska TV den 28:e oktober när han besökte en välkänd parfymindustri i Pyongyang. Han berömde industrins produkter som skulle göra landets kvinnor ännu vackrare. Fotona som visades i TV var inte daterade. Ingen vet när de togs. Detta var ett synnerligen lustigt inslag i TV...

Borta var hoten om kärnvapenbomber. Borta var all krigsretorik – endast beröm av kvinnlig skönhet. Vad är det som hänt? De nästan dagliga kärnvapenhoten under flera års tid har plötsligt kommit av sig. Det har varit lugnt i flera veckor. Inte ens några hot under de sydkoreanska-amerikanska militära flottövningarna utanför Nordkoreas kust. Det är tyst!...

CIA:s agentskaror är i upplösning! EU skakar i sina grundvalar!

Dricker ni råsaft från rödbetor... det gör Sh...

tidigare lite oregelbundet... numera dagligen... om aortan är föryngrad vill ju inte pillerläkarna kolla...

I takt med att vi åldras stelnar våra blodkärl. Det är en osynlig åkomma som utan förvarning anses kunna bidra till stroke och hjärtinfarkt. Tillståndet drivs på av bland annat kronisk inflammation som finns dels i plack och dels i den fettvävnad som omger kärlen...

Men kärlstelhet går att mäta tidigt genom att skicka ner pulsvågor i stora kroppspulsådern – aorta. Och det går också att behandla genom att lägga om kosten...

"Den stora förändringen var att sluta med socker och mjöl och istället äta mer grönt kompletterat med kött från framför allt vilt."

Vad tycker ni... Sparreholmarn tycker inte att man ska sluta att äta nånting som man brukar... inte ens socker och mjöl kanske men mängderna måste korrigeras förstås... 6-8 st limpmackor om dan dödar, lika säkert som amen i kyrkan... om man äter nåt "onyttigt" som snabba kolhydrater borde man kunna kompensera onyttigheterna med något riktigt nyttigt... matmedicin alltså... rödbetssaft, gurkmeja, ingefära... ni förstår va...

Aortan 50 år föryngrad – bytte sött mot rödbetsjuice

mån 30 okt 2017


Fundamenta på hemsidan... stolpar att hänga upp saker

på...

Fundamenta på hemsidan

Sparreholmarns utgångs-punkter vid länkning och citat...

Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det...

Detta citat brukar ofta felaktigt tillskrivas Voltaire. I själva verket skrevs detta av Evelyn Beatrice Hall

Instämmer med Halls formulering...

Att själv få bestämma var man vill leva och bo är en självklar del av frihetens väsen...

Människor skall ha frihet att bosätta sig var de vill.

Men de har inte rätt att göra det på andras bekostnad.

Gränsen för denna frihet går – precis som gränsen för all frihet – där man kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom.

Instämmer med HAX formulering...

En antiglobalist, dissident och klimatalarmist-förnekare...

Sparreholmarn är nog mera en klimatalarmisttvivlare...

https://i.ytimg.com/vi/HmTGjIBrWqc/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=Ht2h3qzFkWHVakDqIvZSu6v3dRI

 

Tekn dr Lars Bern om det överdrivna klimathotet

Ni som är Globalister och bekänner er till PK-ismen...

Hur får ni allt att gå ihop...

Globalismen har samlat merparten av jordens tillgångar i händerna på ett hundratal NWO-delegater...

Varför tycker ni det är en bra utveckling... eller har ni bara hål i era huven... globalismprincipen... leva av smulorna från de rikas bord... är det så det så ni vill att det ska vara...

sön 29 okt 2017


Ni har hört det förr hos Sparreholmarn...

Blir dom bara ett högerparti igen, klättrar Moderathögern vidare mot toppen...

Sh hade nog trott att SD2 skulle sno flera från SD1... när emellertid nysvenskarna blir av med sina förmåner lär SD1 droppa som en sten till dybottnen...

V 7,7 (+0,2)
S 25,2 (-1,1)
MP 3,2 (+0,1)
SD 21,9 (-3,4)
C 9 (-0,4)
L 5,4 (-0,1)
KD 3 (-0,1)
M 19,9 (+3,9)

Främlings-fientliga. Höger-populistiska. Höger-extremistiska. Bruna rötter. Mörkblå. Rasistiska. Fiska i grumliga vatten. Svartblå värderingar...

De här starkt negativt värdeladdade orden används som vapen. De är avsedda att skada, utestänga och döda. Allt som makten ser som hot ska utplånas. Självständigt tänkande, maktkritik och opposition är hotfullt...

Det märkliga är inte att de här orden finns. De är verbala uttryck för djupgående vanmakt och raseri och fyller en viktig funktion för människor som saknar sakargument. När de spottar ur sig ogrundade invektiv avslöjar de framför allt sin egen oförmåga till tänkande och argumentation...

Det intressanta i sammanhanget är dels hur frekvent vårt gemensamma luftrum förorenas med ord som fungerar som vapen, dels vilka vapenbärarna är i dagens Sverige. Majoriteten av dem som använder ord som vapen är journalister. Den yrkeskategori som har till uppgift att sakligt, korrekt och opartiskt förmedla information till allmänheten ägnar sig istället åt ideologiskt styrd desinformation och demonisering och förföljelse av oliktänkande...

Orden som dödar sitter i väggarna


Rapport från en politisk fånge... Här sitter man, i något slags mini-DDR i Kolmården-skogarna...

Fängelse måste på något sätt vara det socialistiska paradiset. Alla får mat, men har inget att säga till om vad. Alla har tak över huvudet. Byråkratin är sinnesförlamande. Alla har ”sysselsättning”, även om den i många fall är meningslös och befriad från eget ansvar. Alla är övervakade. Information och kommunikationer är hårt kontrollerade. Och det hela är inrymt i ett fuskrenoverat rivningsobjekt.

Speciellt är det intressant att studera hur byråkratin fungerar. Det finns massor av regler – men som synes tillämpas de godtyckligt. Överhetens främsta verktyg är att hålla människor i säkerhet. Och en del intagna behandlas så väl orättvist som på ett sätt som knappast kan gynna vare sig deras återan-passning i samhället eller allmänintresset. Det är deprimerande att se...

Det är också intressant att vara helt utelämnad till den information som man kan få av gammelmedia. Det lämnar stora informations-luckor, kan jag berätta. Och man kan fundera över syftet med att hålla människor borta från internet och dess samlade kunskap, nyheter och samhällsdebatt...


Brev från fängelset

Det enda man med säkerhet kan veta är att man inget kan veta...

I den romerska mytologin öppnar Aurora varje morgon österns portar med sina rosenfingrar så att solens vagn kan komma fram. Men österns portar har nu gått i baklås och solens vagn motas av stridsvagnar när den vill passera gränsen mot väst. Aurora måste vara mycket bekymrad...

Aurora är i romersk mytologi morgonrodnadens gudinna. Hon färdas i en två- eller fyrspänd vagn framför solen på dess himmelsbana. I grekisk mytologi har hon namnet Eos och i indisk mytologi heter hon Ushas...

Aurora öppnar varje morgon österns portar med sina rosenfingrar så att solens vagn kan komma fram. Hon har en ansenlig barnaskara av bland annat vindar och stjärnor och är inblandad i ett antal kärlekshistorier med olika motparter...

Kommer Europa att bli globalismens slagfält för tredje gången?

Vill vi ännu en gång upplåta europeisk mark som slagfält för att USA skall kunna fullborda sin globalistiska agenda med världskontroll genom att använda de europeiska NATO-medlemmar som hamnat under den amerikanska stövelklacken som offerlamm? Har vi inte lärt oss läxan bättre?

Den långsamma maktkamp som Golstein tror på går ut på att USA vill skrämma Ryssland till militär upprustning för att, i likhet med scenariot under det kalla kriget, knäcka Rysslands ekonomi genom skenande militärutgifter, samtidigt som man kan pumpa fram nya feta anslag ur kongressen till den egna vapenindustrin...

Två flugor i en smäll. Att Putin är klok nog att vidhålla att Ryssland istället skall nedrusta för att få kapital till den civila uppbyggnaden av Ryssland, tycks gå Pentagons öron förbi. Att Putin därutöver vinner världens sympatier som en fredsälskande nation ger ett förtroendekapital som säkert är värt lika mycket...

USA:s flaggviftande i ett Östeuropa, som genom sin starka nationskänsla är allergiskt mot intrång av främmande makter, ger samma dåliga vibbar som de tidigare röda fanorna. Den genom de nationella valen i Österrike, Ungern, Tjeckien och Polen framväxande oppositionen mot globalismen kommer definitivt att sätta käppar i hjulen för de framryckande amerikanarna i lika hög grad som tidigare för de sovjetiska trupperna...

Soros har gjort Deep State en björntjänst när han försöker riva hindren för fri invandring från MENA-länderna, historiska urfiender till dessa randstater. Svaren kommer nu på bordet i snabb takt, de nationella valen i nämnda länder visar entydigt att man fått nog av både oönskad invandring och amerikansk globalism. Nationellt inriktade partier tar över och sossar och kommunister åker ut med badvattnet...

Ett ockuperat Europa?

lör 28 okt 2017En stor dag för Borgarn...

Borgarns hälsa fick sig en knäck men det var det värt, säger han...

Iakttagaren Sparreholmarn meddelar inte mer än så...

 

fre 27 okt 2017I veckans avsnitt av DGS-TV gästas Patrik av Lars Åberg som är journalist och författare till ett tjugotal böcker...

Utgångspunkten för samtalet är Lars' bok "Framtidsstaden. Om Sverige i morgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då?". Vad består Malmös bekymmer i? Varför har samma politik, med magert resultat, förts om och om igen? Hur kan dessa problem egentligen lösas?

På Moderna Museets filial i Malmö är skyltarna skrivna på tre språk, svenska, engelska och arabiska. I denna detalj syns något större: dels ett erkännande av att de arabisktalande har blivit många, dels av att de inte förväntas lära sig svenska, och dessutom – här framträder det multikulturalistiskt illusoriska, ett kulturpolitiskt önsketänkande – en inlärt välvillig förhoppning om att nå en publik som ändå aldrig kommer till museet. Man låtsas att verkligheten är sådan som den borde vara. Förr var den impulsen betydligt svagare; något motsvarande fanns inte när serbo-kroatiskan var det stora invandrarspråket i staden...

https://i.ytimg.com/vi/FXfyWB4GTfo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBUQ1KRHtGOhBRBZnxQm62q8e4p9QGäst: Lars Åberg - Framtidsstaden Malmö

En djupt aktad författare innan han skrev Framtids-staden...

PK-ismen består av ett antal föreställningar och idéer. Spontant brukar vi känna igen dem och stämpla dem rätt. Men om man ska försöka identifiera dessa idéers minsta gemensamma nämnare blir det knepigare...

Är följande påståenden eller företeelser PK-istiska eller inte?

Det fuskas med sjukskrivningarna. Nej, det är inget PK-istiskt påstående ty får kan inte simulera sjukdom.

Det fuskas med assistansersättningen. Nej, inte det heller, för får kan inte fylla i blanketter.

Polisen erkänner att den inte klarar av sitt jobb. Ja, det är PK-istiskt ty konsekvensen är att herdarna måste ta mer pengar från vargarna så att de kan anställa fler polisherdar.

Sverige bör importera svarta får. Absolut PK. Herdarna älskar alla får. Vargarna får betala...

Skolans problem är inte brist på pengar, utan brist på disciplin. Kunde inte vara mindre PK-istiskt. Vargsnack. Vargar är ogina och snåla.

Skolan behöver fler lärarmiljarder. Klockrent PK. Det finns inga problem som inte kan lösas med mer av vargarnas pengar. Lärarherdarna har för dåligt betalt.

Längre väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Helt PK. Verkligen en skandal att det ska vara på det viset. Fler psykiatrikerherdar behövs.

It-attack bakom sena tåg. Neutralt. Behövs mer forskning. Mer forskning brukar vara PK, i varje fall social forskning eftersom social forskning brukar visa att det behövs fler sociala myndigheter och institutioner varigenom herdarna får mer makt.

Nordpolen smälter. Super-PK. Bevisar att herdarna inte har tillräckligt med makt över vargarna. Vargarna släpper ut koldioxid som smälter Nordpolen och därför måste herdarna kunna stoppa vargarna.

Fetman exploderar i världen – var fjärde pojke överviktig i Sverige. Mycket PK. Förklaringen är att pojkarna äter superladdade Quarterpound cheese-hamburgare med pommes frites på McDonalds och sedan spelar dataspel eller ser på internetporr. Vargarna ligger bakom såväl McDonalds som porrsajterna.

Statens detaljstyrning av kommunerna leder till mindre effektiv välfärd. Oklart. Verkar som en strid mellan centralherdar och lokalherdar...

Vad är PK-ism?

Vad som utgör sexuellt trakasseri börjar likna Hasse Alfredssons Lindemanfigur midsommarfiraren. Han hade under midsommar-aftonen bjudit upp en dam till dans och fått svaret, nej ni luktar ju sprit och jag tycker inte om sprit. Till vilket Hasse/Lindeman replikerade, nej vem fan tycker inte om sprit! Det känns som goddag-yxskaft hela vägen...

Sex är en så essentiell del av människans existens att den som inte kommit i kontakt med ämnet på ett eller annat sätt inte rimligen tillhör de levande. När aktivister, media eller andra med en agenda hävdar vissa siffror om sexuella trakasserier och dessutom i redovisningen likställer det med våldtäkt och andra verkliga övergrepp, då är det något lurt med det hela. Patrik Engellau kallar det helt riktigt en asymmetrisk konflikt. Dessutom med mycket speciella vänsterextrema förtecken, vill jag tillägga...

I SVT-programmet Veckans Brott, med Leif GW Persson, påstod hovrättspresident Fredrik Wersäll att även en ovälkommen sexuell invit kan vara sexuellt ofredande och därmed straffbart. Det låter intressant i ljuset av att regeringen lovat lämna ett förslag till samtyckeslag innan Jul. Hur ska man skaffa detta samtycke utan att ställa en inviterande fråga? Kanske får man gå lika varsamt fram som Martin och Brita. Är det meningen att svensk sexuallagstiftning ska anta parodiska proportioner?

Timbros Andreas Ericson ställer frågor om pressetiken rörande #metoo utifrån ett helt annat perspektiv, nämligen pressens (bristande) lönsamhet och konkurrensen från internet...

Pressade etiska regler

Min nästa bok handlar om rekordhög skuldsättning, undermålig tillväxt och skönmålning av Sverigebilden...

Sverige har under det senaste decenniet byggt upp ett skuldberg. Den privata sektorn (d v s hushållen och företagen) har kraftigt ökat sina skulder så att Sveriges privata skuldsättning nu är bland de högsta i världen. Tidigare i år passerade den privata sektorns skulder 10.000 miljarder kr – en fördubbling på drygt tio år, utan att milstolpen fick någon uppmärksamhet...

http://tino.us/wp-content/uploads/2017/10/Tio-tusen-miljarder-1024x576.png

​Detta har skett parallellt med en expanderande bostadsbubbla underblåst av nytryckta pengar. Andra orosmoln inkluderar finansieringsgap i kommunsektorn, resursbrist i välfärden, överbelastning i vården, urgröpt pensionssystem samt inte minst det växande utanförskapet bland dem med utländsk bakgrund...

I stället sprids myten om en urstark ekonomi. Magdalena Andersson använde en liknelse från motorvärlden i att ”Svensk ekonomi är urstark, går lika bra och snabbt som en nyproducerad Tesla”, medan Anders Borg förde fram en zoologisk metafor – ”Sverige är nu Europas tigerekonomi”.

Denna överdrivna bild har ofta okritiskt upprepats av pressen. Aftonbladet uppmanar sina läsare ”Lägg champagnen på is” och skriver ”Sluta oroa dig – det går hur bra som helst för Sverige”, medan Expressen tidigare har kallat Sverige ”bäst av världens ekonomier”.

Det går dock inte särskilt bra för Sverige. Tillväxt av BNP per capita har legat och förväntas även närmaste åren ligga under sitt historiska genomsnitt. Syftet är att pedagogiskt förklara detta och möjliggöra för medborgarna att informera sig. Boken släpps i april 2018 och kommer att vara på drygt två hundra sidor...

Länk till crowdfunding-kampanjen på Kickstarter återfinns

Nytt bokprojekt: Tio tusen miljarder – lånekalas i folkhemmet

Det är stabiliteten i lokalsamhällena som håller ihop en stat. Det är inte en stark politisk ledare. Och det börjar ute i lokalsamhällena med en allt sämre allmänt välfärds-åtagande och ett allt sämre våldsmonopol... 

Av den anledningen är kommunernas ”hälsotillstånd” i praktiken viktigare än statens. Staten vilar på att Sveriges idag 290 kommuner behåller sin stabilitet och så länge de är stabila nog håller staten ihop. Idag predestinerar Sveriges Kommuner och Landsting en skattehöjning på mellan två och sex kronor... Malmö 6:41 SEK... för att kommunerna skall kunna bibehålla dagens välfärds-åtagande samtidigt som vi i praktiken har en nettoförlust av poliser i yttre tjänst, trots löften om motsatsen...

Alarmistisk? Kanske. Jag hoppas i varje fall i grunden att jag kommer ha fel men det jag ser, och kan ta del av, ute i lokalsamhällena passar in i både Todds och Wilkinsons modeller lite för bra för att inte bli orolig...

Kalla mig gärna “Stormkråka” men det jag ser nu är ingenting som vi bör ta alltför lätt på. Det är alltid roligare att vara alla goda nyheters budbärare men det jag ser ske, i realtid, är alltför allvarligt om vi på sikt vill hålla ihop såväl stat som samhällskontrakt för att negligeras...

Samhällen som spricker, de spricker alltid

nedifrån och upp. Aldrig tvärtom...

Stater spricker alltid nedifrån och upp, aldrig tvärtom

tors 26 okt 2017

Vilket lustigt samman-träffande! Martin Timell, Fredrik Virtanen och Lasse Kronér fyller snart år...

Närmare bestämt i mitten på november. Det innebär att dom är skorpioner och såna sägs vilja ha makt och har en stark sexualdrift. De är auktoritära eller tyranniska. Att dom mår rätt pyton efter det som hänt kan vi ju räkna ut med lillfingret. Män som kommer upp sig i media och sen utnyttjar sin situation verkar vara en naturlag...

Martin Timell, född i Stockholm, fyller 60 år den 13 november. Fredrik Virtanen, född i Motala, fyller 46 år 15 november och Lasse Kronér, född i Göteborg, fyller 55 år 15 november! Grattis pojkar! Det kostar på att vara kändis och vara i det upplysta rummet! Kan inte vara roligt att era fadäser nu dragits fram i ljuset! Men Grattis i alla fall! Här får ni några ord på vägen som present: Man lär så länge man lever! Och: Håll snorren i hårdare tyglar!

Hela #metoo där allt som män gör får sig en kölhalning skjuter över målet. Grova gruppvåldtäker utförda av invandrade män, könsstympningar och barnäktenskap som tillåts i Sverige hamnar i mörkret och får inte den chockbelysning som behövs. Får kliva åt sidan för nyp i rumpan o s v. Blir inte belyst i en grad som skulle behövas. Sorgligt! Mycket sorgligt! Rentav omänskligt!

Martin Timell har slagit sin sista spik! Tre som fyller i november!

I termer av ekonomiskt resultat har kommuner och landsting aldrig haft ett mer lysande år än 2016. När bolagen räknades in landade vinsten för kommunsektorn på koncernnivå på mäktiga 41 miljarder kronor. Det är det dubbla mot vad man normalt kallar ”goda” år...

Flera tillflöden samspelade och skapade överskottet: En stark arbetsmarknad gav stor ökning av skatteintäkterna, statsbidragen ökades med 9 miljarder för att kompensera för flyktingkostnaderna och kommunerna sålde egendom – främst 11 000 bostäder – för att stärka kassorna...

Trots de goda resultaten räckte inte det utan lånebehovet ökade, och ser ut att ha en ökande trend. Efterfrågan på extern finansiering, det vill säga finansiering utanför skatteintäkterna, har ökat med den stora efterfrågan på framför allt bostads- och skolproduktion.

Samtidigt som kommunernas kostnader nu ökar för integrationen så slår ett antal andra faktorer in. Pensionsskulden och belåningen. Kommer en, eller en handfull, kommuner på obestånd under 2018 kommer det skapa en dominoeffekt i svensk ekonomi som sprids in i det finansiella systemet, kapitalmarknaderna.

Kapital har den egenskapen att de lever på risk men skyr osäkerhet. Och om The Economist följer den svenska marknaden noga är det sannolikt att även fler aktörer har börjat göra det. Finansmarknaderna har ingen ambition att förlora pengar, det ligger inte i dess natur. Snarare kommer vi sannolikt behöva se över samhällskontraktet.

Kommunernas ekonomi kan leda till en dominoeffekt

Den bakomliggande tanken, som i årtionden förenat så skilda falanger som högern och vänstern i USA, är idén om att förmögenhet ska fördelas mer rättvist i takt med att den tjänas in, vilket minskar behovet av fördelning genom skatter i efterhand...

En av världens främsta teoretiker gällande personalägande, är förvånad över att omvärlden inte tar efter den populära amerikanska modellen.

Det finns europeiska varianter som syftar till att personalen ska ta över företagen där de arbetar, men de är helt olika Esop i bemärkelsen att de alltid involverar arbetarnas privata tillgångar eller inkomst.

Idén om ekonomisk demokrati har haft många olika betydelser genom åren. Medan en del har förespråkat folkstyre genom statligt ägande har andra sett inflytande genom fackför-eningar som vägen framåt – likt det svenska försöket med löntagarfonder på 80-talet...

Tanken på att företag ska ägas direkt av just de som arbetar i företaget har sin hemvist både inom den syndikalistiska idétraditionen och inom den klassiska liberalismen men åter-finns även inom den svenska socialdemokratin där August Palm och Ernst Wigforss varit bland de främsta förespråkarna...

Modell för ekonomisk demokrati sprider sig i USA

Hillary Clinton och demokratiska partiet betalade för att en tidigare brittisk underrättelseagent skulle skriva en rapport som utan bevis solkade ner Donald Trump med anklagelser om ryska förbindelser...

En medarbetare till Clinton-kampanjen, Marc Elias, uppdrog åt konsultfirman Fusion GPS i Washington DC att utföra efterforskningar. Firman anlitade förre brittiske agenten Christopher Steele som skrev en rapport som anklagade Trump för samröre med Kreml men endast byggd på lösa spekulationer och inga bevis. Denna rapport hamnade hos FBI som “råkade” läckta den “hemliga” rapporten till medierna...

Clinton-kampanjen betalade konsultfirman för olika uppdrag fram till sista oktober 2016, dagar före valdagen...

Det ryska spåret är, när det gäller anklagelser mot Trump, en bluff där Clinton, demokratiska partiet och FBI samverkat för att försöka smutskasta en presidentkandidat. Det är lika allvarligt sabotage mot valet som att ryska aktörer - oberoende av Trump - hackat mejlkonton och försökt ta sig in i delstaternas datasystem.  När politiskt utsedda chefer (av Obama) inom federala polismyndigheten deltar i ett partis lögnaktiga smutskastning av motståndaren, då börjar det likna bananrepublik...

Det är Hillary Clinton som är skurken - ungefär så som Trump sa och väljarna såg det...

Däremot inte medierna, akademierna, kändisarna….

Clinton betalade för ryss-rapport

Vad som kommer ut nu är nästan obegripligt - DNC och Clintons kampanjer ligger bakom den falska dokumentsamlingen som FBI visade Trump före valet (vilket han nekade till) och nu är FBI och Mueller inblandade, tillsammans med Hillary och Obama. Alla kände till Uran One-affären och pengarna som Hillary och Bill fick men de lät det passera...

Detta brott är mycket värre -  mycket värre än någonting som Nixon ens tänkte på.
Denna kvinna, som nästan blev president, tillsammans med DoJ (Department of Justice) och FBI och vår tidigare president,  samarbetade för att krossa Trump och implicera honom i en extrem rysk skandal för att destabilisera inte bara hans kandidatur,  men också hans presidentskap?
Hon är uslare än jag trodde och “One World Obama” är på samma nivå.  Vem kommer att granska Bob Mueller som nu granskar Trump? Han visste också!

Bob Mueller är inblandad. Han var anställd av FBI vid tidpunkten för överföringen till Ryssland och den ursprungliga under-sökningen. Democrats var så ivriga att spåra varje möjlighet till bevis när de trodde att det handlade om att Trump samarbetade med Ryssland...


Justitiedepartementet säger att det har upphävt “munkavle-regeln”, som hindrar en FBI-informatör från att upplysa Congress om avtalet under Obama-regimen när det ryska företaget köpte ett uranföretag med gruvor i USA. Även om vissa democrats kommer att vara villiga att offra Hillary för att rädda St. Obama, kommer andra att fortsätta att stå bakom henne...

Som man säger här:  Plocka fram popcornen för denna thriller.
Washington Post har handlingen och Jeff Bezos måste ha hotats med någonting verkligt allvarligt för att tillåta att det trycktes...

Ryssland, Clintons och Fusion GPS

ons 25 okt 2017

Inom sportens värld kan vi ana fuffens när resultaten sticker ut...

Vi kan naturligtvis inte veta vilket sorts fuffens... och dopingjägarna är alltid för set ute...

Så är det också med ekonomin så fort låneekonomin snurrar...

Ekonomin är dopad – Riksbanken måste agera

Ni har säkert noterat den nya debattekniken... att låtsas träffa en person med mot-satta åsikter än sina egna...

Att ta chansen att förlöjliga sin motståndare är en smitta som alla tycks drabbas av... det är faktiskt inte nödvändigt att göra en berättelse av sina åsikter...

Nu instämmer Sparreholmarn i Inger Enkvists åsikter till fullo, tror han... men debattekniken är så onödigt dumt tillkrystat... raka puckar, Enkvist...

Academic chic

Samuel Johnson, tror jag, sa, ungefär, att det inte finns något som skärper tanke-verksamheten som utsikten att bli hängd. Det betyder att kriser tvingar människan att tänka klarare...

I Sverige pågår ett slags långsam mental tillnyktring som med kraft motarbetas av det PK-troende etablissemanget som, liksom alla etablissemang i alla tider, vill att allt ska bli vid det gamla och därför tar avstånd från nytänkande...

Hundratals år av fred och obrutna framgångar har gjort Sverige övermodigt. Vi har trott att vi förkroppsligar ett framtidshopp. Så sent som år 2013 utropade allians-regeringen i sin utrikesdeklaration Sverige till en humanitär stormakt. Vår hybris hade eskalerat till den nivå som beskrivs i Ordspråksboken 16:18: ”Stolthet går före undergång, och högmod går före fall”...

Bara fyra år senare blir vi dagligen varse vindilar som larmar om kommande stormar. Och då börjar vi motvilligt att tänka och ifrågasätta våra självgoda och optimistiska föreställningar. Till exempel börjar vi yrvaket upptäcka att alla människor inte är en del av den svenska kulturen...

Förut, när en normal svensk inte hade andra erfarenheter av utlänningar än en och annan vänligt omtänksam kypare på Kanarieöarna, så trodde vi att svenska värderingar och normer var det medfött naturliga för hela mänskligheten och att det bodde en svensk i var och en av sju miljarder jordbor...

Nästa steg

Vi vet faktiskt inte med säkerhet varför sexual-brotten har ökat. Innan det vidtas åtgärder i form av lagändringar bör en sexual-brottsutredning tillsättas... säger Heberlein... är det verkligen så komplicerat att förstå... undrar Sh...

När det gäller dom grövsta sexual-brotten i kombination med mord... det vill säga psykopatbrott... så har dom nog ökat men möjligen marginellt... om psykopatvåldtäkterna har ökat så står det var och en fritt att gissa på orsaken... i beaktande av att psykopatrelaterade sexualbrott historiskt sett varit konstanta som Sh uppfattat det...

När det gäller sexualbrotten av narcissistisk karaktär är ju ökningen fullständigt självklar och naturlig... att personer med narcissistiska karaktärsdrag har ökat är väl dokumenterat, och kan väl näppeligen förnekas av någon...

Ponera att vi ändå bortser från ökningen av narcissister orsakad av den västerländska postmodernistiska kulturen... eller det ökade inslaget av egotrippade muslimer i det väster-ländska samhället, så kan man undra vem som som ska klandras...

Är det dom personlighetsstörda med nedsatt empatiförmåga och sjukligt uppblåsta

självsyn... eller dom kvinnokontrollerande männen, präglade sedan århundranden av en kvinnofientlig religion...

Eller är det månne de åttio procenten någorlunda friska människor som ska klandras... Sh vill hävda detta...

Samtyckeslagen – ett populistiskt förslag
Det krävdes ingen större fantasi för att misstänka att tidskriften Kvartals tämligen spektakulära rekrytering av Sveriges Radio-ankaret Jörgen Huitfeldt häromveckan skulle mötas att en uppsjö av fula antydningar och anklagelser från vänsterhåll. Dessa misstankar visade sig också snabbt vara välgrundade...

Bland de första på banan var en skribent på Aftonbladets ledar-redaktion, där man uppenbarligen står fast vid sin syn på vuxen-mobbning som legitimt verktyg för opinionsbildning, den praktskandal som i dagarna skakat samma redaktion till trots. Ledarskribenten i frågas utspel bestod i ett försök att förminska såväl Kvartal som Huitfeldt, genom att beskriva det hela som att den senare hade lämnat Sveriges Radio "för att blogga jättelångt ihop med Tomas Gür"...

För en serie utfall av ännu hätskare sort stod en namnkunnig, och inom mediesvängen hyllad, aktivist. I nämnda hätska utfall lät aktivisten i fråga antyda – om än utan att säga detta direkt – att Huitfeldt var rasist, och att detta hade märkts i hans reportage i Sveriges Radio...

En relativt prominent ståuppkomiker kallade Kvartal för "ett slags Avpixlat light", och sade sig vara besviken över "de som borde stå längst fram sjunker lägst ner". När en tölp spred såväl felaktig som grovt missvisande information om Kvartal gillades detta av ordföranden för Miljöpartiet i Uppsala kommun. Och så vidare...

Flugornas herre-socialismen

tis 24 okt 2017

Om sexualbrottslighet från kommunistiskt håll... 

Män står för minst 92% av det sexuella våldet mot kvinnor under ett år. Men det är en mycket liten grupp av män som står för våldet mot kvinnor. Inte ens en procent av alla män står för våldet mot kvinnor. Det handlar snarare om att 0,1% av män står för våldet mot kvinnor...

Det överväldigande antalet män står inte för nåt våld mot kvinnor öht. Därför kan de allra flesta män inte identifiera sig med de män som brukar våld mot kvinnor. Vi tillhör inte den gruppen. Vi känner dem inte och om vi känner någon av dem känner vi inte till hans beteende. Det är anledningen till att det inte blir nåt mansuppror. På samma sätt är det troligen en mycket liten andel av alla svenska män som står för tafsandet och sexuella trakasserier. Tafsande är definitivt inte en del av den svenska kulturen. Den som påstår det är bara okunnig och ignorant...

De flesta män tillhör alltså inte någon grupp som står för våld mot kvinnor. Det är en total missuppfattning av verkligheten. En skev beskrivning som inte gör nån nytta alls utan snarare snedvrider diskussionen. Ändå upprepas det ständigt att männen står för 97% av våldet mot kvinnor. Det är inte sant. Män står för våld mot kvinnor. Men det är en liten grupp män som de flesta män inte känner nån gemenskap med...

De flesta män tillhör inte den grupp som står för 97% av våldet mot kvinnor

Om sexualbrottslighet från sverigedemokratiskt håll... en sammanställning av fakta som kan få en växande betydelse... 

Om min sida

Jag skapade denna sida för min undersökning, Sexualbrottslighet bland män födda i Sverige och i utlandet, som är planerad att publiceras den 23 oktober 2017.

BRÅs studie från 2005 som referens

Någon tar upp möjligheten att jag kunde lämnat över mina forskningsresultat till någon annan för publicering, för att undvika ifrågasättande grundat på min politiska tillhörighet. Det var dock inte ett alternativ för traditionell media saknar intresse av att statistiken uppmärksammas och de på samma sida av det politiska spektrat i migrations-frågan skulle tagit en risk med att backa mina resultat. Det blev nog bäst för alla att jag själv bär ansvaret för undersökningen...

Men som alla vet finns det en perfekt publicist för denna typ av statistik, Brottsförebyggande Rådet, och jag känner glädje att min undersökning gjort att frågan om aktuell statistik åter hamnat i fokus hos många. Under ytan anar man frustration hos många debattörer, på alla sidor, att det saknas färsk och officiell statistik att mäta undersökningens resultat mot...

P Jonasson – Sexualbrottslighet bland män födda i Sverige och i ...

SKL-chefen P.A.A. uppskattar att det totalt rör sig om minst 100.000 personer som kommer behöva en bostad det närmaste året... det kan vara ännu fler, säger han...

Den 1 mars 2016 infördes bosättningslagen som en följd av den stora flyktingkrisen 2015. Lagen innebär att Sveriges kommuner måste ordna boende åt anvisade nyanlända som har fått asyl. Lagen har inte någon tidsgräns men de flesta kommuner kopplar ansvaret till etableringsavtalet som ger nyanlända möjlighet att läsa SFI och ha jobbförberedande åtgärder i två år. Under den tiden har kommunerna skyldighet att tillhandahålla boende samtidigt som de får statsbidrag...

Från och med 1 mars nästa år går de första korttidskontrakten ut och frågan är var de nyanlända ska bo därefter. Konsekvensen kan bli att tiotusentals nyanlända riskerar att bli bostadslösa eller leder till trångboddhet...

80 procent av kommunerna säger också att de ser undanträgningseffekter på bostadsmarknaden när grupper ställs mot varandra: Företag har svårt att rekrytera personal för att det inte finns bostäder, unga kan inte flytta hemifrån och studenter tvingas bo i tält samtidigt som nyanlända ska placeras...

Enligt Per-Arne Andersson kämpar kommunerna för att hitta sätt att lösa bostadkrisen, men det är svårt att hitta snabba lösningar då till exempel nybyggnation tar tid. SKL har också lämnat in en lista med förslag på åtgärder till regeringen som ger större möjlighet att påverkar bosituationen för nyanlända...

I akuta situationer har vi sett att det är husvagn som kommunerna får ta till för att ordna fram en bostad. Det är sällsynt men det förekommer, säger Per-Arne Andersson.

Tiotusentals nyanlända kan bli bostadslösa

https://i.ytimg.com/vi/M1lnn3Hy_yA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCUDYHmjC4lFAi4twB1UondH_OuSQman skall ha husvagn lyrics

Arbetsmarknadsdirektören i Nacka dansar Limbo...

Det handlar om att kommunen är skyldig att tillhandahålla en bostad under två år. Och efter de två åren är kommunen inte längre garant för att det finns en bostad...

Problemet för Nacka kommun är dock att vi dels inom ramen för FN:s deklaration om mänskliga rättigheter ställt oss bakom rätten till en bostad. Rätten till bostad brukar anses ingå i den mer övergripande rätten till en tillfredsställande levnadsstandard. Den finns formulerad i artikel 25 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och mer preciserad i bland annat FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. I artikel 11 punkt 1 uttrycks följande:

"Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en till en tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin familj, däribland tillräckligt med mat och kläder, och en lämplig bostad samt till ständigt förbättrade levnadsvillkor. Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att denna rätt förverkligas och erkänner att internationellt samarbete på frivillig grund är av väsentlig betydelse i detta sammanhang."

Migrationen: Kommuner och nyanlända i långvarig limbo

Det skaver i skrevet när man hör dom skräna högljutt...  "Moderaterna värnar asyl-rätten och vill att Sverige tillhör de länder som tar ett stort ansvar och undsätter människor som är i nöd"... men det tar sig, sa mordbrännarn...

Går vi sedan bakåt i historien till det senaste moderata idéprogrammet från 2011 så vet vi ju hur Moderaterna tvingades backa och revidera programmet. Man hade haft fräckheten att påstå att Moderaterna varit en stark drivkraft för kvinnlig rösträtt och mot apartheid. Den historieförfalskningen var för grov... 

Men fortfarande rymmer det från 2013 reviderade programmet grova felaktigheter. Således påstås att grunden för det svenska välfärdssamhället utgörs av det moderata idéarv som har sina rötter i "traditioner och värderingar som kommer från upplysningstidens uppbrott mot överhet och dogmer". Men det var ju precis tvärtom. De konservativa moderata föregångarna bekämpade den upplysning som stod för jämlikhet och demokrati. Konservatismen var ett försvar för det privilegiesamhälle, den adel, kyrka och kungamakt, som upplysningsfilosoferna gick till storms mot...

Nu senast har ju Per T Ohlsson i sin bok "1918: Året då Sverige blev Sverige" kunnat visa hur den svenska demokratin infördes under hårt motstånd från den dåtida svenska högern, organiserad i det Allmänna valmansförbundet... 

Om detta motstånd mot den allmänna och lika rösträtten för män och kvinnor inte ett ord i den moderata partihistoriken på hemsidan.  Partiet bildades 1904 som ett förbund mellan konservativa valmän, men vad som var inriktningen på politiken framgår inte. Det antagna partiprogrammet från 1904, som inte återges, är dock mycket tydligt med vad som är syftet med partibildningen, nämligen att bilda "en organisation till kraftigt värn mot socialdemokratiens och den radikala vänsterns ständigt fortgående upplösningsarbete." Ett upplösningsarbete som består i att "ledarna synes närmast vilja främja det obemedlade flertalets intressen", dvs allmän och lika rösträtt för män och kvinnor...

Partihistoriken lyfter sedan fram högerns Arvid Lindman som den som 1907 lade propositionen om rösträtt för män till Andra kammaren. Inget sägs om att valet till Första kammaren inte var demokratiskt och lika för alla män, utan indirekt och beroende av de röstandes inkomst, där den som var rik kunde ha så många som 40 röster. Med en sådan ordning garanterades högermajoriteten i Första kammaren. Inte heller sägs något om det motstånd som var starkt inom Allmänna valmansförbundet mot kvinnlig rösträtt... 

När beslut äntligen kan tas 1918 om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor beror det på att högern under trycket av de historiska omständigheterna, risken för revolution, tvingats ge upp sitt motstånd. Men inte ett ord om detta i den moderata partihistoriken...

Moderaterna sysslar med historieförfalskning

mån 23 okt 2017

Konjunkturinstitutets uppdaterade prognos över svensk ekonomi framöver är tydlig. Nu kommer sju dåliga år efter sju goda och det blir dags att betala för de senaste årens fester...

Svensk ekonomi kommer gå avsevärt sämre än omvärlden och i det närmaste stagnera i faktiskt välståndsmått mätt, dvs BNP per capita. En del kommer att bli rikare, men det kommer de att bli för att andra blir fattigare... de goda åren är alltså förbi...

 

För faktiskt välstånd, dvs BNP-per capita, så blir det närmast katastrofalt. År 2020 kommer BNP-tillväxt per capita vara nere på 0.5%, eller i princip stillastående. Då det alltid finns de som ökar sitt välstånd (t ex politikerna i regering och riksdag, som alltid höjer sina egna löner) så innebär det i praktiken att ungefär hälften av de boende i Sverige kommer få det sämre, och hälften får det bättre. Välståndsökningen i form av 1.3% i BNP-tillväxt kommer alltså inte komma alla till del...

Konjunkturinstitutet: Nu kommer de dåliga åren för Sverige

Så länge det finns psyko-pater och narcissister kommer det att finnas våldtäktshandlingar i stort och smått...

Är ni så korkade att ni tror att homo sapiens kommer att överleva på grund av godhet...

Merparten av kvinnor väljer alltid de starkaste och mest hänsynslösa männen om dom kan... det finns naturligtvis även kvinnor som tvingas välja goda oskulder som aldrig utövat handpå-läggning på andra kvinnor...

När skam går på torra landEn av de frågor som återkommer gång på gång är varför västerländska ledare är så fokuserade på att importera  miljontals utlänningar till sina länder. Utlänningar som uppenbarligen har stora svårigheter att assimilera sig.

I USA hör vi att anledningen är att den ena sidan av den politiska klassen vill försäkra sig om väljare och den andra sidan vill ha billig arbetskraft.
I Europa verkar det som man tror att outbildade immigranterna kan rädda ekonomin.  Gemensamt för båda kontinenterna är att den härskande eliten försöker krascha sin egen kultur.

Som Berit ser det finns det inga goda politiska eller ekonomiska argument för massin-vandring. På vissa ställen kanske det kan vara rimligt, men motiverar  de verkligen höga politiska och kulturella kostnader?
I varje västerländsk nation är det nu politiskt smart att motsätta sig mass-invandring. I många länder är förbud mot all invandring överväldigande populärt.

Så vad driver massinvandringen?
Det måste finnas något annat utöver pengar och makt?

Vad driver massinvandring?

Europas socialdemokrater oroas över valförlusterna på löpande band... Tjeckien, Österrike, Tyskland, Frankrike, Nederländerna...i land efter land i Europa backar socialdemokraterna kraftigt och tappar makten...

Blir SD1 ett tio procents-parti... eller räddas dom av en kvardröjande högkon-

junktur...

Idag är det 321 dagar kvar till valdagen. 190 dagar kvar till första maj då socialdemokraterna får anses dra igång den formella valrörelsen. 255 dagar kvar till den 5 juli, socialdemokraternas dag i Almedalen 2018. Den dag som Stefan Löfven slutjusterar valorganisationen och sätter det slutliga valbudskapet...

Det är den tid som Stefan Löfven och det socialdemokratiska partiet har på sig att härda fernissan samt få budskapet att rinna ner till lägsta nivå. Fernissan som skall dölja hur splittrat och oförberett det socialdemokratiska partiet är. Hur grunt budskapet om ”trygghet i en ny tid” egentligen sitter idag. Det har gått åtta år sedan kongressen 2009 när postmodernismen städade ut pragmatismen...

Postmodern socialdemokrati dominerar än idag tankemodellerna hos merparten av riksdagsledamöterna, varav 14 öppet går emot partiledningen, trots att läpparna hos de övriga börjat sjunga en annan sång...

Valet 2018: Socialdemokraterna har 321 dagar på sig att sjunga en annan sång

Varje dag attackerar demokraterna republikanen Donald Trump för hans krigiska uttalanden. Men de har gått samman med republikanerna i senaten och röstade för att öka Pentagons budget till 700 miljarder dollar 2018. Det är 60 miljarder mer än vad Trump faktiskt har begärt...

”Förenta staterna måste stärka avskräckningen mot rysk aggression. Ryssland fortsätter att ockupera Krim, att destabilisera Ukraina, hotar Nato-allierade, bryter överenskommelsen från 1987 om medeldistanskärnrobotstyrkor (INF), och de stärker alltmer Assad-regimen i Syrien”...

Dessutom anklagas Ryssland för att engagera sig i en ”attack utan lika mot kärnan i våra intressen och värderingar”, framför allt genom ”en aktiv, målmedveten kampanj för att undergräva den amerikanska demokratins integritet”...

USA:s enorma militära upprustning mot Ryssland.

sön 22 okt 2017

Alla uppfyller inte alla

kriterier för psykopatisk störning och narcissistisk störning... "bara" 2% resp. 6%... tänk er att nästan 10% av mänskligheten är fullblods-psykopater och fullblods-narcissister... så tillkommer alla dom som inte är fullblod... hur många dom är kan ingen veta men många är dom potentiella rumpnyparna och dom tokfeministiska mans-hatarna...

En person med psykopatisk störning har som regel svårt att förstå nyansskillnader i känslor, till exempel skillnaden mellan sexuell attraktion och äkta kärlek. I kombination med detta har psykopater ofta drag av impulskontrollstörningar samt saknar tålamod, de söker sig till äventyr och beter sig ansvarslöst...

En person med narcissistisk störning kännetecknas av överdriven själv-hävdelse, bristande självkännedom, överdriven självkänsla, överskattad självbild, ett stort behov av att befinna sig i centrum, och brist på empati... narcissisten tenderar att bli egoistisk, självupptagen och har svårt med nära relationer...

”Det har varit en riktigt jävlig vecka” skriver Aftonbladets ledarskribent Eva Franchell. Jag förstår henne. Den som först bildsatte hennes ledartext klistrade först in en lättklädd Anna Nicole Smith som sidhuvud, som om den numera avlidna f.d modellen, trasiga människan, knarkaren skulle ha något att göra med Aftonbladets riktigt jävliga vecka. Nu är bilden borta. En svartvit bild med ett uppifrån-perspektiv i svartvitt på Aftonbladets redaktion 1980 har ersatt, vad nu den bilden har med texten att göra. Jag förstår att Aftonbladet har haft en riktigt jävlig vecka bakom sig...

”EN RIKTIGT JÄVLIG VECKA…”

Sh undrar om Antonsson vet hur många lagoma störda psykopater och narcissister det finns... 20%, 25% eller 30%... under stundom vaknar Sh kallsvettig... kanske är det en majoritet av svenska folket... Göta Petter så illa...

Det är absolut ett sätt att minska det obegripliga tjattret i det offentliga rummet...

I  lilla "labbet"-väntrummet på Kullbergska... först en kort smal gång med tre stolar och sedan själva lilla väntrummet... Sh ska ta PK-prov... tar han rätt varandos... inget konstigt alls... vi är många som gör det nu för tiden när blodet måste rinna lite smidigare... Sh slår sig ned på andra stolen i den smala gången... Sh är ensam kund... väntar, väntar, väntar... hör det högljudda tjattret på arabisk-engelska från provrummet... det där tjattret vi börjar vänja oss vid... väntar, väntar, väntar... inget dramatiskt alls...

Så kommer de arabisktalande ut från prov-rummet till väntrummet... en äldre man och en yngre som ska invänta ett besked från provrummet... vi väntar och väntar... under tiden drar sig den äldre mannen från väntrumsdelen till den trånga gången och parkerar sig framför Sh, gestikurerande och högljutt tjattrande arabiska med den yngre i väntrummet... vi väntar och väntar... till slut får dom besked från provrummet och går därifrån... inga problem what so ever... vi svennar måste bara vänja oss... och det gör vi ju gärna lite sorgset...

Du måste lära dig arabiska

Sh tror att om han bara hade kunnat arabiska så hade den äldre mannen sannolikt inte varit så närgången... det är nog så han menar, han Omar...

Tusentals och åter tusentals människor i Sverige har i sin profession och mot betalning villigt spelat med i lögnerna och glatt satt sprätt på miljarder i skattemedel. Bedrägeriet med de ensamkommande har sedan millennieskiftet kostat skattebetalarna hundratals miljarder, och notan kommer inte att vara slutbetald under överskådlig tid...

På ett moraliskt plan är skadorna minst lika stora. När stora grupper medborgare medvetet deltar i ett gigantiskt svindleri undermineras moralen och det allmänna rättsmedvetandet. Mängder av anställda i eller med beröringspunkter till migrationsindustrin – bland annat personal på migrationsverket, socialstyrelsen, advokater, gode män, socialtjänsten, sjukvården, skolpersonal och personal på HVB-hem – har genom att göra sig till medlöpare ett mycket stort moraliskt ansvar för bedrägerierna kring de ensamkommande, både för mångmiljardkostnaderna och för att de har dolt sanningen...

Flertalet personer i de här kategorierna måste med egna ögon ha sett att det i de flesta fall inte är fråga om barn utan om vuxna män, vissa med rynkor och grått hår. Men eftersom de har sin utkomst från den kollektiva lögnen har de valt att tiga och offra sanningen för att få egna ekonomiska och andra fördelar...

Visselblåsaren och bedrägeriet

Nån kallar henne tokrabiat... kanske, kanske inte... under alla förhållanden mår hon nog bra av att komma ut i ljuset som den människa hon är... Barbro Jöberger...

Dagens asylsystem är orättfärdigt. Det premierar de starka med ekonomiska resurser och missgynnar de svagaste och fattigaste. Därtill göder det skrupelfria kriminella som tar bra betalt för att skicka ut desperata människor i en sorts modern version av coffin ships...

Detta system står såväl liberaler som socialister enat upp för. Obegripligt är bara förnamnet. Jag skulle kalla det oanständigt...

Att få söka asyl men inte välja exakt i vilket land ansökan ska behandlas är en fullt rimlig ordning, i synnerhet när det sker inom en gemensam union som EU. Asyl ska handla om rätt till skydd från bland annat förföljelse, inte rätten till bästa möjliga levnadsstandard...

2015 fick världen upp ögonen för det som pågått under lång tid: att hundratusentals människor, såväl familjer som ensamma män med ekonomiska muskler att betala flyktingsmugglare, tog sig till Europa och sökte sig till det land som garanterade störst chans till asyl och försörjning. De vandrade genom det ena säkra landet efter det andra för att ta sig till bland annat Tyskland och Sverige. Dublinförordningen kollapsade...

Ersätt dagens asylsystem – men med vad?

Vad händer i Tjeckien! Lasse har koll! En riking, han Andreij Babis... med mer stålar än Donald Trump... tar åt sig makten. Babis har ägnat sista åren och satsat sina pengar på att ändra politiken i Tjeckien. Han tänker bekämpa regeringens korruption, Euron, EU och massimmigrationen. Mannen lever farligt. NWOs spårhundar ligger i startblocken...

Lasse: ”För att hitta en artikel om valet i Tjeckien fick jag gå till fri press i USA. Socialdemokraterna i Tjeckien fick 7 %. Tjeckien kommer nu att ledas av anti-islamistiska partier. Över hela Europa håller Socialisterna på att försvinna. Själva fattar dom ingenting. Men visst är det konstigt att man inte skriver om det i vårt land.”

Kanske inte så konstigt med tanke på att SAP på snudd har ägt och styrt Sverige i många decennier. Man ska vara röd och ha den glöden för att få vara med. Men det håller på att krackelera även här – kolla Thomas Bodström – dock hänger inte medierna med...

Babis skiter i vad som händer i Bryssel och islamkramandet där. Babis: -We have to fight for what our ancestors built here. If there will be more Muslims than Belgians in Brussels, that’s their problem. I don’t want that here. They won’t be telling us who should live here...

Andreij Babis vinnare i Tjeckien skiter i dekreten från Bryssel! Sossarna fick sju procent!

lör 21 okt 2017

De polariserande krafterna inför valet 2018 (SD och Putin) ställer krav på de politiska partierna att behålla fokus. På de viktiga sakfrågorna. Jobb. Sjukvård. Skola. Bostad. Miljö. En omöjlig postmodern skribent...

Vem ställer krav på de politiska partierna att behålla fokus på sakfrågorna. SD och Putin eller vi väljare...

Bättre borde väl ändå vara... på de viktiga sakfrågorna, jobb, sjukvård, skola, bostad, miljö.

Och det ställer krav på dig, krav på att inte låta dig spelas.

I vågskålen ligger nämligen vår demokrati, vår frihet och alla människors lika värde. Det är värderingar som byggt det land vi lever i - Sverige.

Om hur planterade annonser och falska nyheter avgör val

Den amerikanska styrningen skall genomföras genom bildning av globala monopol inom viktiga sektorer som finans, olja, livsmedel, läkemedel och militär kontroll...

Allt detta är mycket nära sitt fullbordande. Detta är inga spekulationer eller teorier utan konkret verklighet. Utan denna bakgrund förstår man inte min artikelserie och inte heller vad som händer i världen...

​Denna globala kontroll går inte att fullborda när USA:s befolkning står stilla med drygt 300 miljoner invånare medan världens befolkning ökar kraftigt och idag omfattar mer än 7 miljarder människor...

Att minska världens befolkning radikalt är därför ett viktigt projekt för detta etablissemang, så en rimlig balans mellan de styrande och det arbetande folket uppnås. De extrema ideologerna föreslår en världsbefolkning som är mer än halverad och samtidigt rensad från människor som bedöms som en socioekonomisk belastning. Denna målsättning har funnits i minst 150 år och intensifieras nu på grund av den ökande takten i befolkningstillväxten. De ovan nämnda monopolen anses vara de nödvändiga verktygen för befolkningskontroll...

En förskräcklig historia – Tid för eftertanke. Del 4.
Två omständigheter är särskilt frapperande. Den första av dessa är det faktum att anklagelserna mot ledarskribenten länge varit en offentlig hemlighet. Det har sannolikt inte funnits en enda Stockholmsjournalist som inte känt till våldtäktsanklagelserna, och åtskilliga av dem bör dessutom känt till att det funnits ett flertal relaterade anklagelser i omlopp...

Med andra ord har ingenting väsentligt förändrats de senaste dagarna vad kunskapsläget beträffar, men inte desto mindre har ledarskribenten nu de facto fått avsluta sin tjänst. Att så blivit fallet kan inte tolkas på så många andra sätt än att man inom kultur- och journalistvärlden höll honom om ryggen så länge man kom undan med detta. Det var först när man fick en bred folkopinion emot sig som man hastigt och lustigt gav honom silkessnöret...

Fjällsjö Nyheter - PK-journalist anklagas för våldtäkt

Detta är högst anmärkningsvärt, givet de skyhöga hästar man i denna krets annars älskar att sätta sig på. Detsamma kan sägas om den andra remarkabla omständigheten i sammanhanget, nämligen det faktum att så många inom vänstern före de nu aktuella anklagelserna framfördes tycks ha sett ledarskribenten i fråga som något slags helgon...

I bjärt kontrast till detta står det faktum att den nu fallne ledarskribenten sedan åtskilliga år tillbaka har varit en av Sveriges mest infama opinionsbildare. Han har på ledarsideplats i en av Sveriges största tidningar gjort allt för att ta heder och ära av anständiga människor. Han har framfört grova anklagelser och ägnat sig åt nedriga personpåhopp. Vad mer är, hans beteende på sociala medier har varit den klassiske skolgårdsmobbarens. Kort sagt, ledarskribenten har sedan lång tid tillbaka satt en ära i att bete sig som en riktig skitstövel i det offentliga rummet...

Nu spelar de plötsligt förvånade över att någon som betett sig som en fähund i offentligheten även tycks vara en mindre sympatisk person i privata sammanhang. Det hela är ett förträffligt exempel på hur moraliskt bankrutt den högljudda svenska kulturvänstern egentligen är – dess bombastiska anspråk på moralisk överlägsenhet till trots...

Ledarskribenten som blev hållen om ryggen

Engellau kan tala om att vad damerna råkat ut för inte är sexuellt förtryck, utan livet. Hade de räknat med ett liv utan något som helst obehag? Vad är det för madrasserad tillvaro deras uppväxt har förberett dem för?

Det här påminner om de ”säkra rum” fulla med teddybjörnar och färgkritor som inreds på amerikanska universitet dit de kvinnliga studenterna kan fly om de ser eller hör något som stöter deras känsliga sinnen. PK-samhällets barn regredierar till barndomen vid första törn med verkligheten...

Alla varningslampor bör tändas...

Många våldtäktsmänniskor finns det... den saken är klar... flera män än kvinnor sannolikt... antalet psykopater och narcissister förefaller ha varit tämligen konstant i historien...

Psykopati är en generell beteckning på en störd personlighet ifråga om känsloliv och vilja att följa sociala normer. Personligheten måste inte vara oförmögen att leva laglydigt. Många begår till följd av störningen handlingar som av majoriteten uppfattas som onda. Psykopaten är oförmögen att känna ånger, utan kan tvärtom skryta med att ha kommit strafflöst undan. Andelen psykopater uppskattas till omkring ett par procent av befolkningen...

Psykopaten kan vara väl medveten om att föra sig rätt, vara trevlig och att ge ett gott intryck – det ingår i störningen. Uppförandet kan dock vara teatraliskt eller tillgjort, personen kan uttrycka uppfattningar om sin egen förträfflighet, simulera känslor som anses passande, allt i syfte att manipulera för att uppnå bestämda personliga målsättningar. En person med psykopatisk störning har som regel svårt att förstå nyansskillnader i känslor, till exempel skillnaden mellan sexuell attraktion och äkta kärlek. I kombination med detta har psykopater ofta drag av impulskontrollstörningar samt saknar tålamod, de söker sig till äventyr och beter sig ansvarslöst...

Narcissistisk personlighetsstörning är en personlighetsstörning vars kännetecken är överdriven självhävdelse, bristande självkännedom, överdriven självkänsla, överskattade självbild, ett stort behov av att befinna sig i centrum, och brist på empati...

Andelen personer med narcissistisk personlighetsstörning i varierande svårighetsgrad antas ha ökat under de sista årtiondena av 1900-talet. Detta förklaras vanligen i ljuset av moderniteten och att det moderna konsumtionssamhället fragmenterar kulturen och värden, och att individen därför tenderar att bli egoistisk, självupptagen och har svårt med nära relationer. Sigmund Freud menade däremot att narcissismen var medfödd...

#metoo

Psykopater och narcissister, vår tids hyllade och prisade idoler... Sparreholmarn

påstår inte att alla chef-redaktörer är sådana... nåja, narcissister i en mildare form kanske...

Det jag vill ha sagt är att de flesta antagligen begriper hur de här besluten, med eller utan principer, går till. Det spelar roll vem saken gäller. Det spelar roll om man är arbetsgivare till personen i fråga. Det spelar framför allt roll att vi lever i en värld där all integritet och alla principer redan kastats överbord, när folk publicerar saker på sociala medier...

Chefredaktörer har principer. De har också resultatkrav. De konkurrerar med Twitter och Facebook och allt möjligt. Vem som helst som vill kan just nu göra en namnlista över anklagade kändisar och journalister, genom att söka på #metoo...

Att det inte skulle påverka publiceringsbeslut, regler eller ej, tvivlar jag på. Även chefredaktörer är – med något undantag – människor. En journalist vill alltid vara först med nyheten. I alla fall om den inte gäller kolleger. Det är jobbigt att missa en massa ”klick”...

Nu såg jag att Dagens Nyheter efterlyser tips på trakasserier i kulturbranschen. Det finns säkert någon som känner en lätt odör av angiveri, men så här har tidningar alltid jobbat. Och den här gången är dessutom hela världen ense om att det gäller en god sak.

Vi får väl se hur länge de strikta principerna håller...

En journalist vill alltid vara först – om det inte gäller kolleger

Fortsättning