Pitchar till bloggposter ska normalt vara koncentrat men ibland blir kvintessensen ogripbar för Sh...

lör 20 okt 2018


Esoterism... energifolket... Esoterism är ett svår-definierat begrepp som vanligen syftar på hemliga läror och fördolda kunskaper knutna till hemliga sällskap... energi-folket bär säkert på fördolda, hemliga kunskaper som är obegripliga för oss vanliga svennar...

Esoterism – Wikipedia

Esoterism... wake up globe...

Migrationskrisen - Agenda för att splittra och härska... 6 juli

Energin har tagit slut hos energifolket… åtminstone för Michael Oddane på "wake up globe"...


Lena H. från en annan bloggpost...

En stor upprensning bland relationer pågår, enligt energifolket, dvs Harma-geddon, och det gäller även dina relationer till allt utanför dig själv. Folk bojkottar Monsantos varor…

När folk startar upp förhållanden – ingår avtal överhuvudtaget –  som vilar på falska grunder exploderar dessa partners relationer, om man får tro energifolket, och t.ex. bibeltexter...

Harmageddon kommer att betyda slutet för dem som ställt sig på våldets, vapnens, förtryckets, utnyttjandets, hatets och egoismens sida – de som burit ansvaret för, och de som ställt upp för, de politiska och ekonomiska maktbildningar och arméer… 

Nu är kriget för mänskligheten igång på allvar

En alternativ höger-gubbe... vad det nu är för något... Vissa saker kan låta lite brutala för många, särskilt detta om dysgenisk fort-plantning. Det är dock viktigt att påpeka att verkligheten ibland är brutal och vi måste klara av att se den i vitögat. Den uppmätt lägre IQ:n i Norden är något ganska allvarligt som skulle behöva åtgärdas om vi även i framtiden vill ha ett teknologiskt avancerat och kulturellt högstående samhälle...

De tre faktorer jag räknat upp här bidrar med största sannolikhet alla till den lägre IQ:n och kommer antagligen att fortsätta göra det, om vi inte kan vända trenden...

Daniel Friberg (förläggare) – Wikipedia

Daniel K Friberg, född 1978, är en svensk förläggare och nyfascistisk aktivist. ... 2010 lade Friberg ned Nordiska förlaget och ersatte det med förlaget Arktos som ...

Det har skrivits en hel del om detta och åsikterna går isär. Vänstern, i bred bemärkelse, vill i vanlig ordning skylla på miljöfaktorer. Antagligen är det patriarkatets fel. Många ”sverigevänner” skyller istället på invandringen. Antagligen lägger muslimerna något i vattnet. Jag ska försöka reda ut begreppen här och göra en bedömning om vilken förklaring som är mest sannolik. Först en kort genomgång av vad intelligens är...

Blir svenskar mindre intelligenta?

Lättja är ett mänskligt drag. Att inte anstränga sig mer än vad som är nödvändigt för att upprätthålla en fasad. Att hellre göra sådant som man tycker är roligt istället för sådant som faktiskt är viktigt. Att slå ihjäl tid med distraktioner...

Så politiken och stora delar av förvaltningen ägnar sig åt annat än sin kärnverksamhet. Det är egentligen inte alls konstigt. Men det får allvarliga konsekvenser. Existerande regelverk, verksamhetsplaner och rutiner förfaller. Ändrade förutsättningar och nya, verkliga utmaningar ignoreras. Man hoppas att saker och ting rullar på ändå. Vilket de inte gör...

Istället ägnar sig våra politiska ledare åt diffusa symbolfrågor, åt sådant som är politiskt trendigt, åt ideologiska hobbyprojekt, åt klåfingrigt förmynderi och åt att lägga sig i sådant som de egentligen inte har med att göra. Och då blir det som det blir...

Svensk politik och offentlig förvaltning måste lära sig att fokusera på sådant som är viktigt (och som inte sköts bättre av civilsamhället eller marknaden). Kompetensnivån måste höjas. Och man måste ta tag även i de jobbiga sakerna, utan att blockeras av hänsyn till kortsiktiga opinionssiffror. Det är dags att sluta tramsa och istället jobba hårdare...

För det duger inte att samla på sig makt för att sedan försumma sina uppgifter eller vara för inkompetent för att sköta dem. Om det finns något som ett samhällskontrakt, då har medborgarna rätt att kräva att även staten håller sin del av avtalet. Och skattebetalarna har rätt att få valuta för sina pengar...

I annat fall har politiken och stora delar av förvaltningen inget existensberättigande...

Politikens olidliga lätthet

Nyligen offentliggjordes siffror som indikerar att Sveriges BNP-tillväxt är lägst i Europa. Med avstamp i detta vill jag idag förklara vad BNP är, varför tillväxt är bra, och vad DU kan göra för att överleva en lågkonjunktur...

Vad är tillväxt egentligen... för Sh är det utveckling av den mänskliga förmågan utan att förstöra Tellus... vårt allt...                     

Henrik J. tycker att tillväxten inte längre drivs av råvarukonsumtion utan av effektiviseringar och digitalisering...

Henrik J. konstaterar att sveriges befolkning i nuläget är underproduktiv, överbelånad och oförmögen att skapa tillräckligt med värde för att alstra tillväxt... detta trots att ekonomin varit på en intravinös cocktailkur av koksalt, ritalin och columbiansk dunderhonung under en historiskt lång högkonjunktur...

https://i.ytimg.com/vi/hyt3PZjAVkU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBCKDO1L4yAqFTHRV7CUAt0TloE3ALÅGKONJUNKTUREN KOMMER

fre 19 okt 2018


Istället för att ohämmat spendera miljarder av skattebetalarnas pengar på att gömma undan människor i låtsasjobb måste vi ta bort de hinder som försvårar för människor att få ett första jobb... tycker en narcissistisk verklighetsfrämmande tokliberal... utrikesfödda kvinnor ska jobba och bidra till vår välfärd... hej och hå...

Sverige behöver fler jobb utan förkunskapskrav som ger fler människor chansen att få ett första arbete och en egen lön att leva på. Inte minst för kvinnor med utomeuropeisk bakgrund som är den grupp som står längst bort från arbetsmarknaden skulle det betyda mer frihet både i förhållande till samhället och till sin partner... 

Dessutom skulle det innebära en stor samhällsekonomisk vinst att fler utrikesfödda kvinnor får jobba och bidra till vår gemensamma skattefinansierade välfärd...

En tokliberal som vet hur man gör för att rädda välfärden... Sparreholmarn blir så jävla trött på förvuxna fjortisar i politiken...

Miljardnotan – så gömmer S de nyanlända i låtsasjobb


Vi och dom som är för en fri kontrollerad invandring är naturligtvis fullt med-vetna om konsekvenserna av en rå kapitalism...

Målet för globalisterna är en världsregering (FN), en världsreligion och ett nytt tempel i Jerusalem! De jobbar på och i december får vi ett kvitto på deras ränksmideri! Ingen skillnad görs mellan flyktingar och ekonomiska migranter...

Du blir grundlurad! I December skriver Sverige på FNs nya avtal ”Global compact” vilket innebär att migration blir en mänsklig rättighet. Och i klartext betyder det att det är fritt att flytta till vilket land man vill som skriver på avtalet. Det vill säga fritt tillträdde för muslimer/afrikaner till Sverige...


Den 10 december skriver medlemsländerna under FN:s migrationsramverk (Global compact for safe, orderly and regular migration). Det öppnar i princip för helt fri invandring där medlemsländerna fråntas alla möjligheter att värna om sina gränser och egna medborgare. Ingen skillnad görs mellan flyktingar och ekonomiska migranter...

För alla ska nya, säkra migrationsvägar öppnas. Invandrare ska på 100-tals punkter särbehandlas positivt, ges ekonomiska förmåner och media ska förbjudas all negativ information om invandring! Detta FN-dokument är rena krigsförklaringen i en redan konfliktfylld värld...

Liksom när riksdagen över huvudet på folket och utan debatt bestämde att Sverige skulle bli mångkulturellt har man nu bestämt att Sverige kommer att skriva under detta för svenska folket förödande dokument. Detta om något borde avgöras genom folkom-röstning, men regeringen och lojala journalister i PK-media har nogsamt undvikit att i förväg ens nämna detta dråpslag mot nationen...

Det skulle med säkerhet kommit att bli valets viktigaste och avgörande fråga. Men av lätt insedda skäl höll Stefan Löfven tyst. En oerhörd respektlöshet mot väljarna! Vi har nu alltså två månader på oss att förstå och reagera mot detta illvilliga försåt mot oss svenskar. Det är samtidigt osäkert om vi kommer att ha en regering med mandat att underteckna detta vansinnesdokument den 10 december...

Sverige skriver på Global Compact bakom din rygg! Du blir grundlurad i december

”Omgiven av idioter” låter som en boktitel i tiden
Men en tanke slog mig, då Migrationsverket först skulle utvisa en pojke vars mamma hade dött; en utvisning som de sen snabbt tog tillbaka, att de håller på med en marknadsundersökning och vill ta reda på hur svensken regerar. Känns som om just det var teater...

En pojke fick inte utvisas; hundratusentals som protesterade? Skjuta ihjäl mongolida går bättre. Ovanpå marknadsunder-sökningen är det en renodlad crazymaking som pågår, och målet för sånna är alltid att offret ska bli tokig, gå in i en psykos, eller helst ta livet av sig...

Det jobbas hårt i Sverige på att ge svensken en helt skev världsbild. Jag har skrivit förr att vår press kommer att gå till historien som helt makaber. Inte minst på grund av dreven runt ”klimathotet” som tydligen får denna nya media-generation att ta livet av sig. Numera kan de få terapi mot ”klimatångest” vilket ger mig lust att skriva böcker, och jag tror att jag ska börja dedikera dem.  ”Till framtidens historiker” – så får de snoka rätt på denna kulturs alla mördare...

Svenskan är svårt hjärntvättad, och då borde man kanske ha mer tålamod? Men mitt tryter, jag orkar inte med de svenska tokfeministerna, förmodligen för att de så öppet hatar kvinnor, eller som nu föraktar turkiska kvinnor, de hatar moderskapet, allt som är kvinnligt, och som grädde på moset hatar de även män och barn. Möjligen tryter mitt tålamod också för att de stoltserar med att vara helt obildade?...

Den djupa ? svenska staten utreder folket?

”Det är inte utan att jag förundras över hur snabbt Sverige har gått från planerad förutsägbarhet till planlös perspektivlöshet. Även om vi en gång varit duktiga på social ingenjörskonst tycks vi nuför-tiden inte veta hur man använder en skiftnyckel...

Detta är landet där tågen står still på linjen, posten inte kommer fram och gangsters tränger sig före i vårdkön. Erfarenheterna av försämrade samhällsfunktioner är så spridda att de inte kan förminskas genom uppfostrande tilltal eller förklaras som utslag av rädsla för det främmande. Det senare framstår som ett falskt orsakssamband, eftersom det som människor uttrycker oro för är sådant som de märker av i sin vardag och därför faktiskt känner till...

​När många kineser flyttar till San Francisco uppstår ett Chinatown. Flyttar många från Mellanöstern till svenska förorter får man små mellanöstrar där. Sannolikheten för att kineserna ändå blir amerikaner verkar av någon anledning större än att invandrarna från Mellanöstern blir svenskar, trots vårt generösa omhändertagande och den hos oss utbredda övertygelsen att det svenska redan genom sitt inneboende förnuft kommer att försvenska både dem som får bistånd utomlands och dem som får hjälp och stöd här hemma.

Vi förväntar oss att alla ska bidra till integrationen, men ger bidrag till dem som inte vill...

Vårt uppdrag framstår dock i dessa dagar som mera oklart: vi ser oss själva som ett föredöme och tycker ändå inte att vi har så mycket att komma med. Vi förväntar oss att alla ska bidra till integrationen, men ger bidrag till dem som inte vill. Den svenska exceptionalismen har bytt skepnad, från något trosvisst till något lätt handlingsförlamat. Solidaritet har ersatts med tolerans...

I Sverige kan vad som helst hända


tors 18 okt 2018


Ingvar "ser ut som en fot i ansiktet" Carlsson är inte antisemit... en prosemit alltså... och en prozionist... och en propalestinier... och en prokurd... det är väl fint... han kanske till och med är prokhazar...

Fast den utrikespolitiska hållning som genom decennier gällt för Social-demokraterna utgår från att respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och den grundläggande folkrätten gäller för alla, utan undantag...

så man gillar inte Israel mer än andra, och det är ju ännu bättre...

Ambassadören är okunnig om historien...

Svenska socialdemokrater har alltid tagit tydligt avstånd från antisemitism, både på Olof Palmes tid och i dag. När den israeliske ambassadören i en intervju i Kvällsposten säger att den socialdemokratiska utrikespolitiken, med början under Olof Palmes ledning, skapat grogrund för dagens antisemitism så visar han inte bara att han är okunnig om historien. Han kommer dessutom med ett helt osant påstående... 

Det är snarare regel än undantag att var och en som framför någon form av kritik mot Israel stämplas som antisemit...

Som vänner till Israel är vi därför djupt bekymrade över i vilken riktning det israeliska samhället utvecklas. Den högernationalistiska politiken försvagar landets demokratiska grundvalar, ökar polariseringen och försvårar freden...

det förefaller som om "Foten" tror att det bara finns en sorts judar...


Pia H. noterade igår... För att ge en bakgrund till hur svårt det är att förstå vilka som är judar använder jag mig av en anonym artikel-författare som bland annat refererar till Benjamin Fulford, före detta chefredaktör för den asiatiska delen av Forbes Magazin, numera visselblåsare, som här har delat in judarna i fyra nivåer. Det är viktigt att förstå att det inte är judar generellt som Hans Myrebro menar har styrt det som skett och sker i världen, utan den grupp han kallar sionister...


Den första nivån är Rothschildfamiljen och deras hantlangare. Bara ett dussin är de faktiska ledarna, ett par hundra av dem skulle den italienska maffian kalla “pålitliga rådgivare” samt upp till en miljon mycket välbetalda medhjälpare och vasaller. Det är denna nivå som Benjamin Fulford kallar den “khazariska maffian”. Det finns förmodligen inte mer än en miljon medlemmar i denna grupp men de håller kontrollpositioner i många institutioner inom regeringar, finans, religion, media etc över hela världen. Många av dem kallas felaktigt för judar...


Den andra nivån är den saudiska kungafamiljen och det sionistiska ledarskapet i Israel som i dag leds av Benjamin Netanyahu. Båda dessa grupper har starka fascistiska förtecken och anser att icke-judar är “användbara verktyg”, goyim (som lär betyda ”mänsklig boskap” enligt citat ur judarnas heliga skrift Talmud,) eller gentiles (icke-judar, hedningar). Denna nivå inkluderar även mycket rika kristna fundamentalister som söker apokalypsen under sin livstid...


Den tredje nivån utgörs av Mossad, den israeliska civila underrättelse-tjänsten, samt den “professionella klassen” av judar, inte bara i Israel utan runt om i världen. Den inkluderar många medborgare som har dubbla medborgarskap, dels i Israel och dels i Tyskland, Frankrike, England och USA. De förråder ofta sitt land för ett ”högre syfte” men de är inte onda som individer. Det är dessa som Mossad kallar ”sayanim”, judar från ett visst land som kommer att ge hjälp – antingen hemlig information när de tillfrågas eller ett skyddat boende eller en lånebil eller vad som helst, inklusive ett alibi – men som egentligen inte är fientliga mot sitt eget land...


Den fjärde och sista nivån är vanliga judar runt om i världen, inklusive de nio miljoner i USA som själva inte har något politiskt inflytande. Det är i huvudsak de första två nivåerna som är de mäktiga sionisterna, även om även de övriga två nivåerna i viss mån kan ha sionistiska intressen och ambitioner. Det är Saudiarabien och Israel, som med hjälp av utpressning och mutor, utövar inflytande över amerikanska politiker och ledare i den privata sektorn, inte den judiska konsumenten eller väljaren. Bland de ortodoxa judarna finns en stor motståndsrörelsen mot sionisternas agerande i Israel...


Lägg inte skulden för antisemitismen på S

Den som formade skolan i Österåker, Flen och försökte i Strängnäs men blev sparkad... galenskapare som Cecilia W. präglar sina lydiga vasaller för lång tid...

Lärarförbundet: Österåker satsar minst på skolan

i landet...

Publicerad 4 september 2018...

Man tager vad man haver... en representativ skola i Sverige för dom resurssvaga, tacka visionärer som Cecilia W...

för den förljugna glansiga fram-sidan och verklig-hetens baksida...

Föräldrar rasar mot nya resursskolan i Österåker

Dagens journalister använder sig gärna av ord som ”högerextrem”, trots att det ofta är en rent felaktig beskrivning... skriver K.O.A. på N.T... lik förbannat trillar han dit och blandar ihop höger/reaktionär med diktatur/fascism... i samma ögonblick som frihetsidealet blir en diktatur upphör högerextremismen att vara höger och blir till, låt oss kalla det, fascism...

Sverige är i dag vad som kan beskrivas som ett mjuktotalitärt samhälle. En avgränsad elit har kapat offentligheten och sparkat ner sina meningsmotståndare från den moraliska högplatån. För att återknyta till den här textens inledning riskerar den som har en annan uppfattning än den moraliska eliten att råka illa ut, hur välgrundad den än är. Detta är en viktig skillnad mellan traditionellt auktoritära högerregimer och radikal totalitarism på vänstersidan (liksom för nazismen – nationalsocialismen)...

När makten är auktoritär och ligger till höger – ta Francos Spanien, Pinochets Chile eller Turkiets nuvarande president Erdoğan, som visserligen är demokratiskt vald men visar starka auktoritära drag – handlar det inte om att styra hur medborgarna tänker utan om att bevaka priviligierades gruppers välstånd, makt och status...

När maktinnehavet är totalitärt, med Sovjetunionen som ett paradexempel, gäller det att möblera om i skallen på medborgarna, så att de inte ens kommer på tanken att något är galet med den regim som sitter vid makten. Men det går ju inte, i varje fall inte helt, utan det totalitära samhället får ett antal dissidenter som måste hållas på mattan med allehanda sanktioner. Det som obönhörligt punkterar det totalitära samhället är inte repressionen utan ekonomin. Sovjetunionen hamnade på historiens skräphög, därför att imperiet gick bankrutt. Det går inte att upprätthålla illusionen att allt står väl till när medborgarna ekonomiskt halkar längre och längre efter den kapitalistiska världsordning som utmanas...

I dag utvecklas ett annat slag av totalitära stater i vad som bäst kan rubriceras som ett postdemokratiskt klimat. Begreppet demokrati uttolkas inte längre som att folket styr utan kring begreppet mänskliga rättigheter. Den svenska versionen kan kallas värdegrundsdemokrati. Jag har tagit upp den i flera bloggtexter...

Rädslan

Det finns en mängd etiska teorier, sinsemellan olika, med olika svar på de fyra frågor som Platon menar är etikens uppgift att besvara – hur bör vi handla, hur bör vi leva, hur bör vi vara som människor och hur bör vi organisera ett gott samhälle. Att efterfråga mer ”etik och moral” som lösning på diverse samhällsproblem är således lika upplysande som att besvara frågan om vart du ska gå med ”ut”. Begreppen säger inget om innehållet...

I själva verket har alla individer och grupper någon form av moral. Alla människor, också massmördare, våldtäktsmän och nazister har det som man kan kalla en moralisk identitet. Individens moraliska identitet består av de normer och värderingar hon gjort till sina egna, antingen genom aktiva och medvetna val eller genom påverkan, erfarenheter, sammanhang, bemötande och uppväxt...

Den moraliska identiteten innefattar alltså uppfattningar om mig själv och vem jag är och vill vara, och sätter på olika sätt gränser för mitt agerande. Till exempel så har de flesta människor en moralisk identitet som förbjuder dem att utsätta andra människor för grymhet. Genom uppfostran och kulturell påverkan – kanske är det till och med, som Jonathan Glover påstår, en form av nedärvd instinkt – har de flesta människor utvecklat ett inre förbud mot att plåga och döda andra människor...

Alla människor har således en moralisk identitet. Det är dock inte detsamma som att alla människor har en god moral – att ha en moralisk identitet är inte en garant för att man gör rätt och är god....

Låt oss för Guds skull höja nivån på debatten några snäpp. Ett återkommande misstag som både media och politik gör är att underskatta väljarna, läsarna, lyssnarna, tittarna. Vi är inte så lätt duperade som ni tycks tro. Vi är inte heller så dumma och obildade som ni tror. Tvärtom. Politikerföraktet och den växande misstron mot media är ett utslag av att väljare och mediakonsumenter ibland tycks veta mer än vad ni vet – eller i alla fall vet mer än ni låtsas om att ni vet. Den här charaden måste få ett slut. Kejsaren är naken och det är dags att tala ur skägget...

Kejsaren är naken!

ons 17 okt 2018


Vi som i decennier har varit stolta över den svenska demokratin har nu ingenting att vara stolta över. Demokratin är skjuten i sank. Decemberöverenskommelsen var spiken i kistan eftersom oppositionen dog... Länge leve Korporativist-partiet... varför använder inte msm- skribenter vedertagna begrepp som beskriver tillståndet...

Metapedia varnar... Korporativism är den ideologi som kännetecknas av en konsensus mellan näringsliv och stat. Korporativismen associeras främst till fascismen, men tendenser återfanns på flera håll i efterkrigstidens Europa däribland Sverige. I Sverige applicerade socialdemokraterna en korporativ policy på den ekonomiska politiken, vilket uttrycktes i Saltsjöbadsavtalet 1938...

HAX förklarar enkelt... Korporativism kan enkelt beskrivas som att politik och särintressen växer samman, utanför den demokratiska processen. Detta är något som går djupare och är mer förrädiskt än till exempel ekonomisk korruption. Här handlar det mer om samförstånd som flyttar makten in i fysiskt och mentalt slutna rum...

Nu slåss förlorarna om vem som ska få makten

​Oavsett vem eller vilka som ligger bakom dessa dåd, är misstanken stark att dessa attacker är riktade mot dessa personer för att de är judar... vi har inte den blekaste aning om vilka som ogillar judar hälsar tantsnusket i msm...

Det senaste dådet har en extra dimension  då man på detta sätt även försöker skrämma en politiker till tystnad, skrev Aron Verständig, ordförande för Judiska centralrådet...

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)... Polisen och rättsväsendet behöver fortfarande mer kunskap och resurser för att kunna förebygga och hitta dem som hotar. Vi måste jobba mot hat på nätet, vädra ut och med demokratiska metoder konfrontera de rum där unkna attityder gror”, skriver hon på Instagram...

Pia Hellertz skriver nedan... Det tredje och kommande världskriget är det mest nödvändiga för att Illuminati ska kunna ta makten över världen och skapa en ny världsordning. Det kriget kommer att stå mellan arabvärlden och judarna/Israel. ”Kriget måste genomföras på ett sådant sätt att islam (den muslimska arabiska världen) och den politiska zionismen (Israels stat) ömsesidigt förstör varandra”...

Enligt både Hans Myrebro och andra källor pågår just nu förberedelserna för detta tredje världskrig och han har planer på att skriva en bok om detta. En mental förberedelse för det som kan komma att hända, kan vara att läsa denna bok. Den är en ögonöppnare och tankevändare som borde användas i skolornas historielektioner, men även som vidareutbildning av politiker, journalister och andra opinionsbildare.
Vi har ju också på senare tid rekommenderats att hålla oss kris- och krigsförberedda bland annat genom att MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, skickat ut en broschyr till Sveriges alla hushåll med rubriken ”Om krisen eller kriget kommer”. Försvaret håller på att trappas upp successivt. Värnplikten är på väg tillbaka. Dessutom har Krisberedskapsmyndigheten publicerat en 40-sidig broschyr på nätet där man ger råd och tips, bland annat att vi behöver ha ett förråd för livsmedel för en vecka samt batterier och mycket annat. Något är definitivt på gång! Och det känns inte särskilt uppmuntrande...

Judiska församlingen: ”Det är skrämmande”

Judism kontra sionism... det är en 

helskottas skillnad det...

Vem är Hans Myrebro, författaren anger att namnet är en pseudonym och efter läsningen blir det högst förståeligt varför han väljer en pseudonym...

"De skapade ett blodigt 1900-tal! Historiskt korrekt granskning av sionistisk makt"...

Det är en berättelse som verkligen avslöjar maktens lögner, bedrägerier, manipulation och en medveten världsmaktsagenda. Författare har råkat illa ut för mindre. Jag råkar dock veta att han är historiker och har arbetat många år som historielärare under sitt verksamma liv, så han har en gedigen grundutbildning och mångårig erfarenhet med att studera och förmedla historiska fakta. Till skillnad från många andra historielärare började han dock upptäcka lögnerna och vill nu ägna sin pensionstid till att berätta för oss som fortfarande är indoktrinerade med den förvanskade historieskrivningen...

Denna artikel av Pia Hellertz har varit publicerad i dsm.nu – nummer tre 2018. Artikeln handlar om boken De skapade ett blodigt 1900-tal – En kritisk granskning av sionistisk makt. Del 1 – Tiden 1900–1950-talet. Författare Hans Myrebro (2018)... Pia Hellertz är fil dr, pensionerad universitetslektor, författare, socionom, psykoterapeut och sanningssökare...

Efter att ha läst Hans Myrebros bok inser jag snabbt att den historieskrivning vi fått genom skola, högre utbildning och massmedia till mycket stor del är en förvanskning av sanningen och en förfalskning av 1900-talets historia. Författaren använder sig av citat och fakta från många tunga forskares och författares skrifter för att lägga det omskakande och avslöjande historiska puzzlet. Det mest framträdande är att författaren med sina avslöjanden återupprättar det tyska folkets heder och goda namn efter 70 år av kränkningar och lögner. Det är ett imponerande arbete. Författaren kallar sitt förhållningssätt i sin beskrivning för Historisk Korrekthet i motsats till Politisk Korrekthet, vilket han menar har styrt historieskrivningen i 100 år...


Hans Myrebro poängterar inledningsvis att han står helt fri från all politisk och agendastyrning. Med anledning av det fokus författaren anger i titeln har han definierat begreppen sionism, jude, semit och antisemitism. Hans syfte med boken är att ”påvisa vilka som energiskt arbetat för att starta upp både Första och Andra världskriget”, d v s sionisterna, och lovar att i en kommande bok ta upp det sannolikt kommande tredje världskriget...

 

Sionistisk makt


Som vanligt antar Julia C. ett antiglobalistiskt perspektiv...

Vi kan kalla dem PK-elit. Vi kan kalla dem globalister. Själva vill de kalla sig ”de anständiga”. Det är egentligen oväsentligt vad de kallas. Det väsentliga är deras agenda: att krossa samhällsdebatt och yttrandefrihet, tillintetgöra nationerna och genomföra en global världsstat, styrd av en världsregering...

Kristian Tørning, författare och politiker i Dansk Folkeparti, kallar dem ”Egohumanisterna” i sin bok med samma namn. Boken har översatts till svenska av Maria Celander... Kristian Tørning (född 1973), ph.d, är folketingskandidat för Dansk Folkeparti – Wikipedia...

Han har examina i retorik, samt Design, kommunikation och medier, och en doktorsgrad från Copenhagen Business School...

I årtionden har de dominerat det offentliga samtalet. De syns och hörs överallt, har tillgång till alla medias megafoner och vet alltid bäst. Några sakargument anser de sig inte behöva prestera. De har alltid rätten på sin sida, eftersom de styrs av sin suveräna moraliska kompass, sin överlägsna ”värdegrund”. I kraft av sin moraliska överlägsenhet anser de sig ha rätt att hata och brännmärka alla som inte tycker som de...

Kristian Tørning ser boken som ett slags hjälpmanual till oss alla som möter och utsätts för egohumanisterna och som tror att det går att möta egohumanisterna i någon slags rationell sfär och debattera mot dem på rationella villkor...

Det går inte. Du kan lika gärna dunka pannan i väggen. Egohumanister går inte att resonera med. De lyssnar inte, de är inte intresserade av andra människors synpunkter. Från sin upphöjdhet på den moraliska parnassen ser de sig som befriade från alla krav på logik och alla former av anständighet som är självklara för andra människor...


Egohumanisterna, de ständigt ”goda” som förstör allt i sin väg

tis 16 okt 2018


Tillhör ni världens dummaste folk... då ska ni inte lyssna på Lars B eller läsa hans bok...

I boken tar Lars Bern upp att mänskligheten just nu upplever en global epidemi, en pandemi. Det handlar om sjuklighet kopplad till vår mat och andra ämnen vi får i oss och som påverkar uppemot halva jordens befolkning. Lars Bern beskriver problemet så här... Mänskligheten upplever just nu en pandemi av metabol sjuklighet som redan påverkar uppåt halva jordens befolkning...

Av alla olika problem på grund av människans påverkan på livsmiljön, är denna pandemi den allvarligaste. Hälsa och livskvalitet för flera miljarder människor är skadad och omfattningen av skadan ökar snabbt.

Pandemin skördar redan hälften av alla förtida dödsfall i världen och hotar hela sjukvården med överbelastning. Orsakerna bakom den metabola pandemin är förändringar i den för oss människor naturliga livsmiljön under 1900-talet som plötsligt gör oss överviktiga och sjuka.

Den viktigaste förändringen bakom pandemin är kostrelaterad, men även det ökande bruket av medicinska substanser spelar en viktig roll.

Pandemin började i USA under 1900-talet med industrialiseringen av matproduktionen. Den tog på allvar fart där omkring år 1980, för att sedan sprida sig över nästan hela världen som en löpeld.Sjukligheten börjar oftast med att människor blir överviktiga och/eller utvecklar diabetes-2. Dessa tecken på sjukligheten kan redan spåras hos uppemot två miljarder av alla vuxna människor. Omkring 40 miljoner människor dör i förtid varje år på grund av metabola sjukdomar.

​Större delen av mänskligheten lever idag i länder där övervikt och fetma orsakar långt fler dödsfall än undernäring. Pandemin sprider sig nu snabbt även bland barn och ungdomar. Redan beräknas över 40 miljoner barn under fem år och 340 miljoner barn mellan fem till nitton år vara överviktiga eller feta. Detta gör även att diabetes-2 kryper neråt i åldrarna.

Den här boken analyserar bakgrunden till den metabola pandemin och visar på dess underliggande orsaker och vad som kan och bör göras för att stoppa den. Utgångspunkten för analysen av problemet är hur vår livsmiljö förändrats de senaste 100 åren. I nästa steg försöker boken besvara frågorna om vilka specifika förändringar i livsmiljön som triggat igång pandemin, för att försöka besvara frågor om hur pandemin skall kunna hejdas...

https://i.ytimg.com/vi/KP5KMrxA0SE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCyMpOP0F5JCug8bT7jp7eWlcZw8gLars Bern presenterar sin bok "Den metabola pandemin"

Ni som inte vet vad en högerextremist är för något... take a look... längre högerut än var en libertarian står kan man inte komma... men krigshetsare är dom inte...

Krigshetsare finns förvisso hos 

konservativa hökar långt till höger... men inte fasen är dom nazifierade... Donald Rumsfeld, John McCain, Colin Powell och dom andra krigshökarna, ni vet... men nazister... no way...

förväxla inte dom nazifierade med dom nasifierade i AF:s Nasotek... personer vilka... som en hedersbevisning fått sina näsor avgjutna, så kallat "nasifierade", och upphängda inom Akademiska Föreningens Nasotek... Nasotekets grundare Hans Alfredson har dessutom förärats med en förgylld replik av sin egen upphängda "urnäsa"...

Att kalla dom nazistiska gatupojkarna för högerextrema i samma kategori som libertarianer eller Deep States och  etablissemangets reaktionära krigshetsare är väl löjeväckande... inte sant...

https://i.ytimg.com/vi/3wyADsnSL7U/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDfd3oQ86-xGXBCOShTLdrAjp5P1ASen. Rand Paul on Broadcom Deal, Missing Saudi Dissident and USMCA Dealmån 15 okt 2018De ord som talas till oss och omkring oss formar riktningen i våra liv. Ord kan bygga upp eller förstöra, sätta gränser eller främja frihet, uppmuntra eller avskräcka, välsigna eller förbanna...

Vi brukade kalla psykiskt sjuka personer för idioter, imbecilla. efterblivna personer,  långsamma, annorlunda och numera “speciella”men det döljer inte det faktum att det är endast betydelsen av ordet “speciell” som har förändrats och förstörts. Att vara speciell hade tidigare ingen negativ undermening men nu vill ingen vara "speciell" längre...

Vänstern är väldigt bra på att subtilt ändra ords mening, så att det inte längre betyder vad de var menade att betyda. Ord är självklart också ammunition i en intellektuell debatt. Om vi tillåter våra motståndare välja ammunition är vi i underläge från början...

Om du blivit  klappad på  rumpan, visslad efter, tafsad på eller varit  tvungen att stå ut med en "fientlig arbetsmiljö", är “överlevare” inte den rätta benämningen - det är det inte heller om du utsatts för inbrott i bilen eller för en ficktjuv.  Beroende på vilket exempel man väljer, kan det kanske kallas  “offer för ett brott”,  eller den typ av uppförande som kanske skulle provocera en örfil, eller en snabb spark i de lägre regionerna, eller ett klagomål till lämpliga myndigheter...


Ordet "överlevare” används nu generöst bland många som påstår sig ha utsatts för ett "sexuellt övergrepp". Problemet är naturligtvis att "sexuella övergrepp" har stadigt omdefinierats och vattnats ur  så att nästan alla handlingar kan betecknas som ett "sexuellt övergrepp". Nu kan det vara en taktlös kommentar, en tvetydig blick eller en gest. Att hävda att det är “sexuellt övergrepp" förolämpar de som verkligen har lidit och överlevt verkliga sexuella övergrepp...

Ord och MeningEnligt en gammal och anrik tradition bör en man inte bära hatt inomhus. Exakt varför denna norm har uppstått är oklart. I egenskap av ett klädes-plagg som skyddar bäraren mot stark sol förlorar givetvis hatten sin funktion inomhus, men å andra sidan har hattens roll genom historien ofta gått långt bortom den som ett endast eller främst funktionellt plagg...

Hattnormen kan tänkas ha uppstått för att hattbrättet gör det svårare för människor att uppfatta varandras ansiktsuttryck i dunkla inomhusmiljöer. Den kan ha sina rötter i det faktum att den som bär mössa inomhus antyder att värden snålar med värmen. Den kan också tänkas vara godtycklig, eller för den delen vara baserad på dyrköpta mänskliga erfarenheter som sedan hattnormens tillkomst glömts bort. Till syvende och sist är det dock inte hattnormens orsaker som är det viktiga i sammanhanget. Vad som i stället är det centrala är att normen tillkom, institutionaliserades och därefter har fyllt en viktig social funktion under århundraden eller längre...

Det var först i mötet med vår progressiva samtid som människor fick för sig att på allvar ifrågasätta den. Hattnormen var ologisk, gnällde indignerat de respektlösa elever som satte sig ned i klassrummen med den bak och fram-vända baseballkepsen kvar på huvudet. Deras lärare ogillade detta, men fann också att den progressiva skolning de själva erhållit inte tillhandahöll dem några motargument. Lärarna kapitulerade, och resultatet blev en skola där omogna barn fick mer att säga till om, samtidigt som lärarkårens auktoritet eroderades ytterligare...

Om vikten av att inte bära hatt inomhus och andra uppbyggliga normer

mån 15 okt 2018

Blocköverskridande politik = korporativism = smyg-fascism...

Om S lyckas locka mitten-partierna, ska partiet då driva borgerlig politik? Att låtsas att riksdagen bara har 287 ledamöter får absurda konsekvenser...

Låt oss säga att det här har ett slut. Att mittenpartierna faktiskt bestämmer sig för något som går att göra, istället för allt som inte går att göra. Till exempel att på något sätt backa upp en Löfvenregering. Vad händer då?...

Förutsatt att Vänsterpartiet, i brist på annat, fortsätter att rösta med Socialdemokraterna finns en hygglig majoritet i riksdagen. Men för vad?...

Mittenpartierna har undvikit all form av sakpolitik hittills. Allt handlar bara om form och sällskap. Men ska de ge sig i lag med Socialdemokraterna måste de kunna visa upp något för sina väljare, som nog börjar undra vad de här jepparna pysslar med...

Låt oss då säga att Socialdemokraterna går med på en massa borgerlig politik, för maktens skull. Vad händer då? Det är lite oklart, men något kommer definitivt att hända inom Socialdemokraterna... myglare som tar en springnota för fyraårs-kalaset... globalisterna lånar ut till notan men bara om Annie Lööf får bli chef för fortsatt massinvandring...  

Den enda starka idéströmningen inom Socialdemokraterna nu är den som drar åt vänster. Partiet behöver Vänsterpartiets stöd, även om mittenpartierna ställer upp. Vänsterpartiet har haft valframgångar och skulle antagligen surna till om det fick mindre inflytande över politiken den här mandatperioden, än den förra. Och LO skulle knappast gnola en glad melodi. Kommunal har redan sagt att de ska ompröva sitt stöd för s, eftersom så få riksdagsledamöter kommer från deras fackförbund. Hur skulle de se på saken om Löfven börjar driva borgerlig arbetsmarknadspolitik och borgerlig skattepolitik?...

Man ska vara försiktig med vad man önskar sig, för man kan få det. Socialdemokraterna kanske är på väg att locka över mittenpartierna i sin famn – överge blockpolitiken i deras språkbruk – men priset för göra drömmen sann kan mycket väl bli att det egna partiet slits sönder inifrån...

Akta dig, du kan bli bönhörd

 

Vad dillar hon om tanten...

Om jag har förstått saken rätt massarresterar man pedofiler över hela USA, och presidenten talar nedan om dödsstraff...

De har gripit läkare, lärare, poliser, domare, name it och det är väl inte klart än på långa vägar. En domare hade ett barnlik mer eller mindre på sin trapp. Ross Kemp möter i en video nedan en leverantör som säger att han har dödat hundratals barn som inte gick att sälja...

Känns som om sociologin har ramlat ihop i USA. Man tycks vara ute speciellt efter The Deep States och NWO:s pedofiler, det har märkts i media senaste året att de har sökt normalisera det hela, och den vägen slår väl Trump undan benen möjligen på det mesta inklusive NWO:s Agenda 30?

Utmärkande för dem alla är, förutom total gränslöshet, att de har ingen som helst respekt för andras liv. Det återkommer som en röd tråd oavsett vad man än hittar på från ”beordrade” massvaccinationer mot svininfluensa till forskningsfusk...

Massarresteringar i hela USA

Sven Ruin är ingenjören med ett starkt engagemang för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, vilket gjort honom orolig över vart samhället är på väg. Det senare lade grunden till att han 2018 gjorde sin författardebut med boken Världens dummaste folk? - Så blir de godtrogna svenskarna lurade...

Han växte upp i byn Odensvi, norr om Köping, där Kölstaån ringlar sig mot Mälaren och kyrkan står mitt i byn. Ett år som utbytesstudent i USA påverkade honom också mycket. Senare kom framför allt arbetet, som mycket kretsat kring vindkraft, att ta honom ut i många länder i världen. Sedan några år bor han igen i Odensvi med sin familj...Samtidigt som Sven på många sätt fått leva i en idyll, har han också fått se några av de verkliga baksidorna av samhället. Han har förvånats över att numera tycks många av samhällsproblemen vara något som de flesta inte pratar om och än mindre gör något åt.
Sven har tidigare bland annat skrivit en anmälan till FN av svenska övergrepp på mänskliga rättigheter...

Sven Ruin... Världens dummaste folk?... så blir de godtrogna svenskarna...| Ebes förlagDet är ont om vänstervridna 

bloggar som Sh brukar länka till... inte sant... Knut L. kan ju få börja med att recensera boken... "Världens dummaste folk?"... så blir de godtrogna svenskarna...|

Bloggen startade 2006 och ändrade skepnad 2008. Den redigeras av mig... Knut Lindelöf...

Politiken ligger mig nära, särskilt skolfrågor, fast de avtar ju fler år som passerat sedan jag gick i pension. Mitt arbetsliv var i skolan – i mer än en generation. På senare tid har frågorna om USAs/Natos krig i Västasien och Palestina och Sveriges medlöperi i dessa, tagit allt mer utrymme...

Fler medarbetare har knutits till bloggen, som utvecklas allt mer till en politisk webbtidning med “vänsterprofil”. Denna profil präglas framför allt av mina kontakter under dryga 40 år i kretsen kring Folket i Bild/Kulturfront...

Sedan mars 2014 har bloggen utgivningsbevis och är därmed en journalistisk produkt under yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)...

Världens dummaste folk? | lindelof.nu

https://www.lindelof.nu/varldens-dummaste-folk/

25 aug. 2018 - Nå, boken Världens dummaste folk… tar upp även mycket annat där lögner, halvsanningar och mörkläggning förekommit och förekommer...
 

Nyligen publicerade Skånes lokaltidning "Sydsvenskan" en kulturartikel där skribenten uppmanade Moderaternas partiledning att på direkt felaktiga grunder “vidta åtgärder” mot den omdebatterade riksdagsmannen Hanif Bali...

Med utgångspunkt i detta lyfter jag idag en diskussion om pressetik, maktförskjutningar och yttrandefrihet i allmänhet - och Sydsvenskans eskalerande härdsmälta i synnerhet...

En föråldrad krönikör på Sydsvenskan... en sån som faxar e-post till läsarna... om han har några... en tokliberal aktivist som drivit på Sydsvenskans eskalerande härdsmälta...

https://i.ytimg.com/vi/NCwwkVCx2j4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBZooOTzYoj1gqEAd_JTwy4iamvRgSYDSVENSKAN & SANNINGEN

sön 14 okt 2018

Det skojiga med december-överenskommelsen var att den försökte göra det som var omöjligt att förklara, till något självklart. Det skulle till exempel bli naturligt att ett parti röstade mot sina egna förslag...

Då verkade det som ett rätt udda inslag och man kunde tro att partierna lärde sig något på att DÖ gick åt skogen, åtminstone som uttalad princip. Nu verkar det snarare som om DÖ bara var en förövning för mittenpartiernas sätt att hantera den här regeringsbildningen. Den här gången är det inte bara det som är omöjligt att förklara som ska bli självklart, utan det som faktiskt är omöjligt ska bli självklart...

Det är ett rätt härligt skådespel. Inget handlar längre om sakpolitik, eller Sverige, eller något annat av det slaget. Allt handlar nu bara om två partier som lovat det omöjliga, men inte vill backa, inte vill ta några konsekvenser, inte vill göra något alls, strängt taget, utom att vänta och hoppas på att verkligheten plötsligt blir en helt annan...

Det här är faktiskt inte alls så komplicerat. Mittenpartierna måste helt enkelt bestämma sig för om de vill vara del av den 60-procentiga majoritet i riksdagen som inte vill ha en socialdemokratisk regering, eller om de vill byta sida och istället stödja en sådan regering. Det finns argument för båda ståndpunkter. Oavsett om mittenpartierna bestämmer sig för att ge Löfven eller Kristersson stöd, kommer Sverige att puttra på. Inget av valen vore en katastrof för landet. I båda fallen kommer det att uppstå problem under mandatperioden, antingen drivna av att Sverigedemokraterna efter en tid sätter hårt mot hårt, eller av att mittenpartierna känner sig mosade av Socialdemokraterna...

Men sådant hör faktiskt den demokratiska processen till. Det är inte misslyckanden, utan demokratins sätt att under ordnade former hantera faktiska motsättningar och faktiska problem. Det blir därför allt underligare att höra mittenpartierna beskriva varje form av demokratisk process i riksdagen som ett bekymmer. Den bisarra tanken om samlingsregering är körsbäret på toppen av den gräddbullen: mittenpartierna vill helt enkelt se till att riksdagens makt ska förhandlas bort i förväg, så att alla överraskningar kan undvikas...

Det är i den hörnan de har målat in sig. Det är själva valresultatet de opponerar mot. När man manövrerat sig in i den positionen har man helt enkelt gått fel. Och så länge man inte inser det, utan försöker att få alla andra att gå vilse åt samma håll, kommer man att känna sig precis så där plågad som både Lööf och Björklund såg ut att vara på sina presskonferenser.

Huvudet i kläm? Jajamän! Men dra ut det, då...

Mitten ense: ja till nej

 

Det finns två skäl till att vi inte kommer att få se en borgerlig regering i veckan... Annie Lööf & Jan Björklund.
Det är så att man undrar om Centern börjat ta råd från Olof Johansson igen. För »Liberalerna« är detta dock ett helt normalt beteende. Det är alltid folkpartister som kör in dolkar i andras ryggar när det verkligen gäller. Det slår aldrig fel...

Men nu skall vi inte vara ledsna för det. Förr eller senare är mittenpartierna möra nog. Om de inte hunnit kasta sig utför något stup innan dess...

Nu, däremot... Nu blir det show och apspel på hög nivå. För nu lämnas bollen över till Socialdemokraterna. Räkna med utspel, fulspel, inviter, oförskämdheter, spinn, brösttoner och indignationsnummer. Nu skall Löfven svetsa ihop en regering, med stöd av mainstream-media. Poppa popcorn!...


Jag har trots allt lite svårt att tänka mig att C+L sätter sig i en regering med S+MP, och som har aktivt stöd av kommunisterna. Dels för att de vet att då är de körda. Dels för att de borde veta att man aldrig skall deala med sossarna. Aldrig! De vinner nämligen varje gång genom att vara så förbannat egocentrerade, luriga, envisa och skamlösa.
Om C+L går in i en regering under Löfven kommer de att bli uppätna levande, precis som MP blev. Så småningom får även Löfven kasta in handduken - och talmannen kontaktar... jaa... vem då?...

Det kommer att bli ett helvetes rabalder, som kommer att få huvudfrågan att hamna i bakgrunden - om uppdraget går vidare till riksdagens tredje största parti. Vilket kan och kanske rent av bör ske. Men jag tror inte det kommer att hända. Man kommer att säga något i stil med att eftersom ingen ändå vill leka med Jimmy - så ignorerar vi honom. Vilket i så fall kan vara ett fatalt misstag - i form av ett påtagligt bevis för att systemet faktiskt är riggat mot SD...

Så här långt in i matchen... Vad skulle C+L då helst se? En smal, men borgerlig regering - eller ett nyval där de tvingas förklara varför de tackat nej till en sådan? Ett extraval som för övrigt bara kommer att göra positionerna än mer låsta.
Så man får helt enkelt göra som Göran Persson ville från början - och tillsätta en M+KD-regering. Att ingen av alla de inblandade sedan är kompetent nog att sköta landets polis, försvar, rättsväsende, utbildningsväsende, sjukvård och åtaganden mot de äldre - det är en annan historia...

Regeringskrisen - detta kommer att hända (eller inte)En storartad underhållare och globalist... kanske hade han rätt i sin tokoptimism för ett kort ögonblick i historien men inte mycket mera... svära i kyrkan, javisst...

Jag lärde känna Hans R. som något yngre medicinare i Uppsala 1968. Vi gick båda med i demonstrationståg för stöd åt Vietnams folk och mot USA-imperialismen och bar FNL-gruppernas märke. Vi diskuterade livligt hur man bäst skulle få till en bättre värld. Mot intelligente och slagkraftige Hans Rosling blev det inga promenadsegrar i debatterna...

Hans Rosling var vänster-socialdemokrat och jag stod längre till vänster. Han har ändrats föga i sitt sätt sedan 1968, och det känns bra. Hans har föredömligt nog arbetat som läkare i Mocambique för 30 år sedan, och där gjort en viktig forskningsinsats...

Det är med tvekan jag publicerar kritik mot vissa åsikter hos en person som jag lärt mig att uppskatta. Dock har jag redan gjort det i en artikel i Folket i Bild-Kulturfront (FIB) nr 6-7, 2012. Samt i ett par artiklar på bloggen Jinge.se Hans Roslings världsbild måste kompletteras. Diskussion med Hans och Förskönar Hans Rosling verkligheten?...

Diskussion mellan Ola Rosling, Christian Berggren och Camilla Kvarntoft i Agenda 7/10. Inte bara jag kommer med kritik. Agenda 7/10

I Agenda riktades kritik främst mot Hans Roslings påstående att den minskade barnadödligheten skulle bidra till att befolkningsökningen planade ut. Där nämndes att barndödligheten i Afrika minskat, men att FN förutspår en 4-dubbling av befolkningen till år 2100.

* Av programmet framgick också att Bill Gates, världens rikaste person under många år, lovordade boken.
* Varje elev som går ut gymnasiet ska få ett ex av boken… Vem beslöt om det?

I senaste numret av Ordfront finns en mycket intressant artikel av Alf Hornborg, professor i humanekologi. Denne för en kritisk diskussion av Hans Rosling, Johan Norberg och andra utvecklingsoptimister. Ordfront Det vansinninga ”Business asusual”. Alf Hornborg om varför de nygamla positivisternas evangelium är falskt – hur uppmuntrande och populärt det än må vara. Jag återger här början av den ganska långa artikeln och återkommer med del 2.

Det vansinniga ”Business as usual” – om vännen Hans Roslings glättiga världsbild

I mitt eget grävarbete har jag kommit fram till en del andra saker som jag hoppas någon vill nominera till sagda internationella tävling. En artikel tänker jag ge rubriken ”Annie Lööfs kopplingar till nazismen”...

Den grundas på ett obestridligt empiriskt faktum, nämligen att Lööf har setts flyga från Bromma flygplats vilket också Hermann Göring gjort! Jag har själv besökt flygplatsen vid flera tillfällen för att säkerställa fakta. Jag har kontrollerat att det även på Görings tid fanns ett stationshus ehuru ett annat än nu. Som bevismaterial har jag i min ägo en kopia av ett gammalt fotografi av flygplatsen och i min mobil finns en helt nytagen bild av densamma...

En svensk historieprofessor, som uttalat sig anonymt till mig i telefon med röstförställning, säger, ordagrant, att ”Hermann var en ganska kul typ”. Jag påpekar detta särskilt eftersom exakt motsvarande yttrande fälldes i DN-artikeln om fastighetsägaren Johan Lundberg. Även detta anser jag vara en försvårande omständighet för Annie Lööf. Dessutom bodde Görings svenska fru Carin på Rockelstad slott som ligger bara 25 mil flygvägen från Värnamo där Annie Lööf föddes. (Jag säger ”flygvägen” eftersom Göring var flygare, se hur bitarna faller på plats!)...

Världsmästerskapet i ”guilt by association”

lör 13 okt 2018

Men det var väl ett förbannat tjat... Jo, visst var det det. Men skyll inte på mig. Det var ni som röstade som ni gjorde. Det är riksdags-politikerna som håller på som de gör. Skjut inte på kolumnisten...

Extremism har aldrig gått hem bland svenska väljare. Det gäller åt båda hållen. De verkligt extrema vänsterrörelserna förblir pyttefenomen. När Miljöpartiet uppfattades som alltför udda i början av nittiotalet, åkte det ur riksdagen. Inte ens extremfeministerna i Fi, som har en av Sveriges mest kända partiledare, kan ta sig någon vart...

Om man inser hur urbota trista svenskarna alltid har varit på just det här sättet – inga revolutioner, kravaller och stolligheter, tack – borde man inse att de 1,1 miljoner svenskar som har röstat på Sverigedemokraterna, antagligen inte drabbats av en helt artfrämmande extrembacill. Det är mycket mer sannolikt att de röstat som de gjort av motsatt skäl... de tycker att de etablerade partierna har blivit konstiga, stolliga och extrema. De upplever sig rösta på ett parti som låter ungefär som sossar och moderater gjorde för bara 20 år sedan...

Kanske har de tänkt fel. Men nu handlar det om hur de här väljarna antagligen ser världen. Om det är så, vad är då den bästa garanten mot att Sverigedemokraterna sticker i väg åt extremisthållet? Jo, deras väljare. För det finns inte 1,1 miljoner svenskar som har lust att rösta på extrema tokskallar. Det har inte funnits förut. Inget tyder på att det plötsligt finns i dag. Ett parti som går åt det hållet begår självmord. Så om man vill se till att de obehagliga typerna och idéerna inom Sverigedemokraterna får så litet genomslag som möjligt, är partiets väljare de bästa allierade man kan ha...

Provtryck partiet i riksdagen. Börjar det slira ut i ytterkanten av åsiktsterrängen, kommer de svenska väljarna återigen att berätta vad de tycker om extremism. Sanningen är den att ingen, kanske inte ens de själva, vet vad det här är för parti ännu. Det är knappt ett parti, mer en rörelse under tillverkning. Sverigedemokraterna är som sossarna var för drygt 100 år sedan, innan det partiet bestämt sig för om det ville ha planekonomi eller inte, revolution eller reformism, försvar eller pacifism. Sådana processer tar ett tag. Den måttliga, mellanmjölkiga vägen brukar vinna i det här landet...

 


1,1 miljoner svenskar är inte extremister.

1,1 miljoner vill inte rösta på tokskallar.Är du en verklighetsförnekare, lille vän... en sån där postmodernist, di kallart... En sån där som tycker att allt är relativt och subjektivt, till exempel erfarenhet, mening, moral och kultur...

Hur överensstämmer synen hos påstådda högerideologier...

F = fascism... K = konservatism... L = libertarianism...

Statens omfång och betydelse...

F = stor, K = måttlig, L = liten...

Det offentligas uppgifter och funktioner...

F = oändliga, K = begränsade, L = få...

Ekonomisk frihet...

F = obetydlig, K = betydande, L = stor...

Politisk frihet...

F = liten, K = stor, L = obegränsad...

Syn på individualism...

F = omoralsk, K = berömlig, L = grundläggande...

Syn på kollektivism...

F = nödvändig, K = kritisk, L = avvisande...

Från i går enligt A.d.y... Som ni ser kan fascism omöjligt vara höger = konservatism/libertarianism om ni inte ifrågasätter de axioma påståendena ovan förstås... som den postmoderna idiot ni i så fall är... enligt A.d.y alltså...

Sparreholmarns syn på saken känner ni till va... Fascism är alltid vänster per definition... Fascism är en maktens ideologi... en totalitär makt kan aldrig vara frihetlig... en frihetlig högerregim som "försvarar" friheten med militär vapenmakt är naturligtvis inte längre höger utan fascistisk med vänsterkaraktäristiska enligt ovan...

Vi står på tröskeln till ett systemskifte som sannolikt inte under överskådlig tid kommer att kunna stoppas, om man inte gör det nu. Är det då rimligt att kalla de svenska valda ombudens agerande i migrationsfrågan för landsförräderi? Jag anser det...

Har han blivit tokig, han arkitekten... kanske i besvikelsen över att grabben hans, inte kom in i riksdan...

När man väljer att undanhålla ett genomgripande systemskifte – vilket migrationsplanerna innebär – från både folkets insyn, förståelse och medbestämmande, då handlar det om landsförräderi. När nu FN:s migrationsagenda ligger klar för staternas undertecknande den 10 december i år, är det kronan på verket för en total omdaning av världens politiska inriktning...

Varje människa skall ha rätten att fritt bestämma var han eller hon skall bo och dessutom vara garanterad ett omfattande omhändertagande, som ofrånkomligt placerar de attraktiva ländernas befintliga befolkning i strykklass. Migrantens önskemål skall prioriteras av såväl de utvalda ländernas samhällssystem som ursprungs-befolkningens ekonomiska uppoffringar. Det är nämligen ytterst de senare som genom skattsedeln får betala för detta systemskifte. Utan att vara tillfrågade...

Aktörer på denna vandring mot den nya globala fördelnings-politikens kommunism är FN och EU, organisationer som på alla sätt försöker utplåna våra urgamla rättigheter att bevara våra nationer och våra länders specifika kulturer till förmån för en global soppa där ingen skiljer sig från den andre, där alla har lika lite betalt och där den självutnämnda eliten kan bada i ekonomiska förmåner som betalning för att inte släppa in någon utomstående i maktapparaten...

En värld där elitens monopol inom finans, handel och företagsamhet inte kan ifrågasättas, där ländernas livsmedelsförsörjning specialiseras nationsvis, så inget land kan vara självförsörjande utan tvingas handla varor av andra länder och där världens råvaror är fritt tillgängliga för monopolföretagen ”för världens bästa”. En värld där blockad av utvald livsmedelsimport då kan ställa den tredskande inför valet att svältas ihjäl eller lyda...

I konceptet ingår också att skapa en universal människa, som är en blandning av de befintliga raserna, så rasbegreppet kan avskaffas en gång för alla. Därför är fri migration viktigt för dessa samhällsomstörtare, som i vetskapen att vissa religioner inte tillåter ingifte av konkurrerande religioner, tycker att må då den starkaste vinna. Kristendomen lär inte räknas till de starka, vi är tvärtom både mest sekulariserade och mest offervilliga. Ske det som sker…

Landsförräderiet.

Regeringen Löfven försökte under förra mandatperioden att införa historiskt störst inskränkningar av alla väst-europeiska regeringar under efterkrigstiden genom ingrepp i mediegrund-lagarnas stadgade informations-, yttrande- och

tryckfriheter...

Håller hon med sonen... mamma Barbro W. i folkpartiet... rädda medie-grundlagarna till varje pris...

Journalisten Joakim Lamotte har utsatts för hot ett oräknerligt antal gånger de senaste åren. Trots att Lamotte formellt sett är journalist är det inga medier som ställer sig och försvarar honom. Idag är inte heller bara Lamotte hotad till livet. Hoten har spridit sig till att omfatta hans barn om han inte slutar med sin journalistik...

För journalist är vad han är. Sedan kan vi alla ha synpunkter på presentationsformatet eller vad han kommer fram till i sina granskningar. Det han dokumenterar är sant och istället för att försöka åtgärda problemen väljer politiker och hans mediekollegor att se i en annan riktning. Där är dessvärre Expressen inkluderad i skaran av de som ser bort...

För Sh är Joakim Lamotte en okänd figur... namnet har skymtat förbi i rubriksättningen hos tantsnuskmedia men har inte intresserat Sh... har säkert läst några av hans krönikor i GP... som emellertid inte fastnat i minnet...

Sh skummade över hans videosnuttar på tuben... Johan W. 

tycker gott att Joakim L. kan få fortsätta sända sina rörliga närgångna selfis med ljud och det är väl inget att säga om... det förefaller dock som om hans motståndare blir grymt uppretade av hans framträdande... om alla inblandade fått utstå vendettor och sammansvärjningar så återstår väl bara för polisen att utreda saken... hej och hå...

Vem skyddar det fria ordet när media själva inte gör det?fre 12 okt 2018

Bröderna Ahlmark och fascismen... vad A.d.ä. tyckte är okänt men A.d.y. är säker på sin sak... det borde alla vara, kan man tycka... Den konventionella höger – vänster-skalan har för mig alltid framstått som i grunden fel gällande de ideologier, som i första hand påståtts vara stora motståndare till varandra. Det gäller då främst socialism/kommunism vs fascism/ nazism...

Fascism och nazism placeras där vanligen ytterst till höger med olika konservativa och frihets-inriktade partier som grannar. Men av vilka skäl kan nazism och fascism klumpas samman med

t.ex. moderna demokratiska konservativa partier och kallas ”högerpartier”...

När nazismen framträdde, påminde dess program, retorik och t.o.m. namn –national socialism – om en samhörighet med socialismen, men där dess uttalade nationalism skilde ideologin från kommunismen och – självfallet – den tyska socialdemokratin med dess trohet mot verkligt folkstyre. Sedan kan man säga, att skillnaden gentemot den ryska versionen av kommunism så småningom minskade genom utvecklingen mot nationalism under Stalin...

Men nationalismen i den nazistiska ideologin var trots allt inte huvudfrågan utan var klart underordnad rasen, som var det riktiga kriteriet på vem, som verkligen var nazist och vilka frågor och intressen som skulle främjas av staten. Här fanns en ordentlig skiljelinje till socialismen (auktoritär eller demokratisk) och kommunismen. Men företrädare som Hitler och Goebbels ansåg, att man hade en likartad inställning och ett gemensamt mål med dessa ideologier gällande att krossa kapitalismen och den liberala världsordningen och att skapa ett ”socialistiskt” samhälle...

Ett samarbete med vänstern sågs inledningsvis som både möjligt och önskvärt. De ledande nazisternas inställning till marxismen var delvis kluven och pendlade mellan visst gillande men med mycket fördömanden. Sedan kom Hitlers politiska framgång i Tyskland, hans ambitioner och beroende av industrin och militärledningen för att nå sina utrikes-politiska mål, att helt prägla hans åsikter och attityder...

Fascism är en utveckling av socialismen

Som ni ser kan fascism omöjligt vara höger = konservatism/libertarianism om ni inte ifrågasätter de axioma påståendena ovan förstås... som den postmoderna idiot ni i så fall är... enligt A.d.y alltså...


Lars Bern kommenterar dessa fake news i detta program som också finns på www.swebbtv.se

I måndags 8 oktober hade SVT rapport och Aktuellt långa reportage och kommentarer om klimatlarmen. Vi tittar på utdrag och Lars Bern konstaterar att det egentligen inte kommit fram något nytt utan att det är samma lögner och överdrifter som medierna har hållit på med i mer än 20 år utan att det har hänt något speciellt...

Frågan drivs av superrika globala företagsägare och banker med syftet att öka makten för EU och FN som de kontrollerar i hög utsträckning. Vi konstaterar också att de åtgärder alarmisterna föreslår är katastrofala för många av jordens fattiga. Samtidigt är det inget annat land som tar dessa larm med samma allvar som Sverige och de svenska medierna är extrema i jämförelse. Ännu har ingen avlidit pga klimat-förändringar och inga skador har rapporterats till följd av havsnivåhöjning...

https://i.ytimg.com/vi/h2SeZiKjzYk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAqjPjwIbhMc2RbxGL9-GRRGSTMDwLars Bern kommenterar SVT fake news om klimatet

Klimatpolisen i USA, The Panel on Climate Change (IPCC) varnar oss att domedagen är nära förestående på grund av de så kallade klimatför-ändringarna. Den här gången ger de oss 12 år att ta kontroll över våra nationer och låta regeringen "fixa" situationen. Klimat-alarmisternas taktik förändras aldrig. Här följer en serie av varningar utfärdade inte bara av IPCC, utan också andra... I sin nya 728-sidiga rapport beskriver IPCC de olika tragedier vi kan förvänta oss i den tvetydiga "närmaste framtiden" om vi inte lyssnar till deras ord...

Om jordens folk lyckas hålla den global temperaturökning till bara  0.9 grader Celsius, kanske vi kan undvika några av de hemskaste sakerna...

Enligt den nya IPCC-rapporten kommer bara hälften så många människor på planeten att lida av brist på vatten; färre dödsfall och sjukdomar kommer att inträffa.  (svalare, mindre smog och infektionssjukdomar;)  det kommer att bli mycket mindre torka, värmeböljor och skyfall likt de som hörde samman med orkanerna Harvey och Florens;  Isen i Västra Antarktis kommer inte att smälta bort; och vi kan än så länge rädda planetens korallrev...

Men för att dessa underbara saker ska hända måste mänskligheten omedelbart och drastiskt förändra sitt levnadssätt.  Användningen av fossila bränslen måste snart upphöra.  "För vissa människor är det här utan tvekan en livs- eller dödssituation ", säger en av rapportens ledande författare Natalie Mahowald från Cornell University...

En nyligen genomförd granskning av Dr John McLean har visat att många av de uppgifter som IPCC använder för att komma med denna rapport är allvarligt felaktiga.  The New American  täcker den felaktiga datasituationen här.  Eftersom IPCC använde felaktiga data för att producera denna rapport finns det starka skäl för att deras slutsatser också är felaktiga.
FN vill att vi ska tro att IPCC är en grupp vetenskapsmän som inte gör annat än att studera klimatet och ge ärliga rekommendationer om hur man logiskt och bäst går vidare i dessa frågor. Men, även om det sysselsätter forskare, är IPCC en politisk organisation. Vetenskapsmännen som de anställer är inte oberoende av IPCC: s agenda. Och IPCC: s agenda är samma som för FN:s världsregering: “Kontroll över allt mänskligt beteende”...

Tidpunkten för rapporten är också kalkylerad så som alla politiska saker är. Tidpunkten för rapporten beräknades och Jämmer och Elände-dokumentet släpptes en månad innan USA-s mitt-terminsval, vilket gav Vänster-kandidater tid att använda det omedelbart, samtidigt som alla rapporter som avslöjar skräpvetenskapen kommer att begravas av ett medskyldigt media...

Dokumentet släpptes en månad före USAs val - vilket gav Vänster-kandidater tid att använda det omedelbart, samtidigt som alla rapporter som avslöjar skräpvetenskapen kommer att begravas av medskyldiga nyhetsförmedlare. 
Fall inte för skrämseltaktiken. Denna “vetenskap” är tillräckligt involverad med en politisk organisation och agenda för att vara helt värdelös...

De är åtminstone konsekventa

Från bloggens läsekrets får jag ständigt larm om det ena eller andra eländet. Som resultat blir jag tyvärr ganska avtrubbad men nu har det kommit några mail som slår igenom mitt immunförsvar. De tar upp FN:s nya styrdokument ”Global compact for migration”...

Global compact for migration är en snårig och byråkratiskt skriven text men för den som avkodar språket står det klart att medlemsländerna inte kommer att ges någon möjlighet till kontrollerad och restriktiv invandring. Det görs inte ens skillnad mellan ekonomiska migranter och flyktingar. Dokumentet ska skrivas under den 10 december i år och är rena dödsdomen för ett land som Sverige. Så här kommenterar en bloggläsare...

Jag har börjat läsa och sätta mig in i det mest fruktansvärda dokument jag någonsin läst. Jag är chockad! Ingen info någonstans i svenska medier eller från de politiker som tänker skriva under. Jag tänker på vilket valresultat vi kunde sett om svenskarna informerats om detta. Jag har nu börjat planera min egen migration. Tyvärr är jag säker på att inte kunna få någon enda del av alla de förmåner som de ”rätta” flyktingarna får...

Det korrekta nyspråket kryllar av floskler. Det är häpnads-väckande att läsa FN-texterna på engelska och inse att alla de förändringar och konstiga påhitt och omskrivningar som man förundrats över i svenska språket, är direktöversättningar av FN:s engelska texter. Nu för tiden har vi ju som bekant inga problem i Sverige, vi har ”utmaningar”. I FN’s texter finns det inte heller några problem utan allt är ”challenges”. Ett annat ord som jag länge förundrats över är ”Ensamkommande barn”. Originalet kommer också från FN, som uppfann ordet ”Unaccompanied minors”...

Jag undrar hur själva processen ser ut när samtliga politiker och journalister på ett givet klockslag och unisont byter ut eller lägger till ord i svenska språket. (Detta sker så klart inte bara i Sverige utan åtminstone i samtliga västländer). Kommer språkdirektiven till Sverige via vår FN- ambassadör eller hur går det till? Samma unisonitet sker för övrigt även när det klimat- och miljöfrågor. FN:s ordalydelser och påståenden översätts ordagrant nästan i realtid av samtliga svenska beslutsfattare, utan någon som helst reflektion eller analys. FN:s åsikter är upphöjda till universella lagar och det är oerhört skrämmande. Kanske du vill skriva något om detta? Inte för att det nyttar, vi är redan dödsdömda. Men kanske som dokumentation åt framtida generationer...

Det postdemokratiska Förenta Nationerna

tors 11 okt 2018

François Maurice Adrien Marie Mitterrand har ju inte så mycket med artikeln att göra förutom att presidenten fick ett barn med författarinnan... det kanske ger en ökad tyngd åt artikeln bara...

Emmanuel Macron genomförde egentligen ett ”fientligt övertagande” av fransk politik med sin egenhändigt skapade rörelse La Republique en Marche. Han kunde göra det för att strukturerna var så ruttna. Det var både en välsignelse och en förbannelse att övriga partier, inte minst via de primärval som införts, inte kunde bjuda stort motstånd utan slets sönder av interna strider... hur det egentligen gick till vet nog bara det 

globalistiska Rothschild-Zionististiska bank-folket... dom har hyfsad kontroll över regerings-bildningen i ett degenererat globaliserat Sverige också...

Vem i dagens svenska toppolitik kan få en smekmånad av svenska folket? En Annie Lööf  som börjat betraktas som Alliansens dödgrävare? En Björklund styrd av sina barn? En Kristersson vars mål bortom vältaligheten ses som höljda i dimma? Eller en Löfvén som sparkats av väljarna för bara en månad sedan?

Det är bara en tidsfråga innan den utvecking vi ser ute i Europa också  kommer till Sverige. Frågan är om våra partier förmår utveckla sig eller nya rörelser med starka ledare tar över...

Emmanuel Macron - En politiker i fritt fall

Centerextremisterna och häxans öppna godishus

ägs av globalistiska Bilderberggruppens bank-folk... ta för er barn... det är glutenfritt... ljuger häxan slugt...

Nu inleds rond två, men den kan bli kortvarig. Annie Lööf har nämligen redan lagt ut snubbeltråd för moderatledaren...

Det Lööf gör är inte bara ohederligt och oförskämt, det är närmast att likna vid sabotage. Hon borde visa den som fått sonderingsuppdraget respekt och låta detta ha sin gång. Självfallet kan centerledaren mellan fyra ögon säga exakt vad hon tycker och var hennes gräns går, men att vingklippa en potentiell borgerlig regeringsbildare inför TV-kamerorna är bedrövligt. Och, förstås, väldigt likt Lööf...

Det spel vi nu bevittnar där Kristersson leker sonderingsman och en av hans påstådda partners sticker kniven i ryggen på honom och förordar samarbete med partier till vänster är om möjligt ännu mer ovärdigt än det spektakel till valrörelse vi genomled för en månad sedan...

Dessa pinsamma charader har nu pågått så länge att till och med Anders Lindberg börjar träffa rätt i sina analyser.

Dags för Kristersson att göra det enda han kan: söka stöd hos KD och SD och bilda en konservativ regering. Centerpartiet och Liberalerna får då välja. Mer kan Kristersson inte göra...

Lööfhalka


Blir Annie Lööf stats-minister? Ska spelarna på planen måla in sig i ett hörn för att kunna passa bollen till henne. Så är nog the scheme planerat.

Vad ska man säga om det som pågår? Är det teater eller är det på riktigt! Ulf Kristersson förstod väl redan innan att Stefan Löfven skulle säga nej. Att han inte vill agera knähund åt en moderat! Skillnad på S och M längre? Nä, inte så mycket med tanke på att båda numera tjänar deep state och inte det svenska folket. Ulfs första trevare är ett fiasko. I alla fall för dom som inte förstår vad som pågår. Men bakom kulissen en framgång med tanke på planen...

Så hur kommer det att gå? Ulf har redan kladdat på kaklet och är nu på väg in i väggen. Släpper dom makten för att den osynliga handen vill det och släpper fram Annie! Annie ja! Kläckte hon inte ur sig att andrahandsalternative är S. Var det en freudiansk slip. Kanske hon är sosse i själ och hjärta. Inte omöjligt trots sitt harvande om småföretagare och landsbygd. Kolla hur det ser ut! Har det blivit bättre för företagarna? Lever landsbygden ännu mer nu? Nej! Det är bara ord och klyschor som hon slänger sig med...

Annie Lööf sa 2013 att hon hellre skulle äta upp sin högra sko än att bli ett stödhjul till Socialdemokraterna, ett uttalande som fick stor spridning efter regeringens och Alliansens decemberöverenskommelse. I en intervju med Expressen får hon frågan om hon ångrar uttalandet... Definitivt inte. Jag har mina skor fast påknutna på bägge fötter, säger Lööf... Jag kommer heller aldrig sitta i en regering tillsammans med S. Det decemberöverens-kommelsen innebär är nu att Stefan Löfven tvingats erkänna att Alliansen existerar, att vi håller ihop, att vi kommer att vara i opposition, fortsätter hon...

Det var då det! Nu är det annat! Hon vill inte ge men hon vill ha stöd av sossarna. Under tiden som politikerna leker i vårt parlament går Sverige mer och mer sönder. Det är synd om oss...

Ulf Kristersson går in i väggen! Stefan Löfven vill inte vara knähund åt en moderat

Den som är stark nog att ta för sig utan att du eller någon annan kan göra något åt det, får per automatik en sorts legitimitet. Det synsättet är inte något som uppstått i våra dysfunktionella förorter, utan ett rättssystem som fungerat i miljontals år, under vilket vi långsamt utvecklats till de människor vi är. Vi är programmerade att återgå till det systemet så snart vi inte skyddas av en poliskår, en äldre storebrorsa, ett rättssamhälle eller något annat...

Tittar man på gamla journalfilmer från Hitlers dagar, ser man hur tusentals helt vanliga tyskar samlades på gatorna och uppriktigt verkar tycka att nazismen representerade något ”gott” – kanske en smula brutal men ändå bärare av en högre moral. En slutsats man lätt kan dra är att alla dessa människor måste vara galna, men en troligare förklaring är att i situationer där det mesta av samhällets trygghet skalats bort, tenderar vi att återfalla i det ”förprogrammerade” tillståndet...

Måttlig aggressivitet väcker motvilja och avsky, men tillräckligt konsekvent aggressivitet i kombination med tillräckligt mycket hänsynslöshet, inger respekt...

En av många saker som gjorde Nazityskland speciellt, var att olika sorters extremism samsades under en och samma hatt. Hitler lyckades inte bara attrahera tyska nationalister och preussiskt skolade romantiker utan även stora delar av vänstern (nazismen var ju en form av socialism, om än nationell sådan) och slutligen fick han också med sig islam, i form av stormuftin av Jerusalem...

Hitlers samarbete med muslimer (och sympatier för islam i övrigt) är något man sällan tar upp i historieböckerna. Den här bilden är till exempel olaglig att publicera i Tyskland. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu går så långt att han menar att muslimska ledare från Mellanöstern var de verkliga arkitekterna bakom förintelsen...

Att svenska jihadister skulle bilda enad front med nazister är nog inte så troligt. Däremot är relationerna mellan vänstern och radikal islam synnerligen goda...

Den starkes rätt

Fortsättning