Stoppa folkviljan, säger de två strategerna!

 

 

 

Ny taktik från mysfascisterna! Publicera nåt som eventuellt ska hända, på webben! När det väl har hänt, hindra medborgarna att tycka till om det som hänt!

 

Möte i kväll om 18 vindkraftverk

 

 

 

 

lör 20 okt 2012

 

 

 

 

 

Begreppsförvirring om energi-källorna tycker Medborgarn! 

Att fånga och tämja de förnybara energi-källorna är väl en lättfattlig utgångspunkt!

 

Medborgarn är emellertid ingen energiexpert, bara en simpel informationsuppsamlare!

 

 

 

 

Att fånga solenergin, solfångare!

Att fånga vindenergin, vindfångare!

Att fånga vattenenergin, vattenfångare!

Att fånga jordenergin, jordfångare!

Att fånga bioenergin, biofångare!

 

 

 

 

 

 

Wikipedia hjälper till! 

En fantastisk källa till kunskap!

 

 

 

 

Förnybara energikällor

 

 

 

Solenergi

Fotosyntes · Fotovoltaik · Solcell · Soluppvärmning · Solvärme · Solfångare

 

 

Vindkraft

Vindkraftspark · Vindkraftverk

 

 

Vattenkraft

Saltkraft · Vågkraft · Tidvattenkraft · Havsvärmekraft

 

 

Geotermisk energi

Värmepump · Markvärme · Bergvärme · Vattenvärme

 

 

Biobränslen

Bränslepellets · E85 (bränsle) · Biodiesel · Biogas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småskalig solenergi var det ja! 

 

Småskalig vindenergi och dom andra tar vi en annan gång!

 

"Solfångare" får vara det samlande begreppet för solpaneler och absorbatorer!

 

Solpaneler genererar el  och absorbatorer genererar värme!

 

 

 

"Solpaneler" kan användas för att generera el på två olika sätt, dels direkt med hjälp av så kallade solceller där energin i solstrålningen genererar en likström, dels med termiska solkraftverk som vi kan glömma!   

 

 

"Absorbatorer" är byggda för att koncentrerat ta emot solinstrålningens värme och utnyttja den till uppvärmning av anläggningar av olika slag!

 

Solpanel

 

En solpanel är en samling solceller sammankopplade för att uppnå högre spänning eller strömstyrka.

 

 

 

Man kan generellt dela upp solpaneler i två grupper, solpaneler med kristallina solceller samt tunnfilmssolceller. Kristallina celler är mest förekommande idag då de har högre verkningsgrad än tunnfilmsceller. De består av kisel som dopats med olika ämnen för att få den önskade funktionen. De kristallina cellerna kan även de delas upp i två typer, polykristallina eller multikristallina och monokristallina celler.

 

 

Absorbator (Solfångare)

 

 

Det man normalt kallar solfångare skulle Medborgarn vilja kalla "absorbator"!

 

Vätskebaserade absorbatorer 

 

Slangabsorbator

Plan absorbatorlåda

Vakuumrörsabsorbator

Reflektorsabsorbator

Rännabsorbator

 

Luftbaserade absorbatorer

 

Fläktabsorbator

Rännabsorbator

 

 

fre 19 okt 2012

 

 

 

 

 

Det är långt till det småskaliga!

Men Medborgarn har väntat länge nog nu! Kanske det är dags att få arselet ur vagnen!

 

Medborgarn tillhör inte dom som står på barrikaderna! Vill alltid stå på fast mark!

 

Alltsedan Medborgarn inhandlade medborgarhuset för tio år sedan har siktet varit inställt på att producera egen el!

 

Dagens vindsnurror är ju inte gjorda för att monteras i en tätort och solceller har varit för dyra, så tiden har gått!

 

Solceller är ju numera ekonomiskt överkomliga så...

 

 

Energimyndigheten - Producera din egen el

Genom egna solceller eller ett eget vindkraftverk kan du producera din egen el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny taktik från Äckel-kuriren!

Det går ju inte att kommentera något som inte hänt, skrattar fascisterna!

 

 

 

Möte i kväll om 18 vindkraftverk

 

3491720491

 

 

 

Vindkraftsföretaget Eolus Vind bjuder in allmänheten till möte ikväll i Stjärnhov.

 

 

 

 

 

Kommunen tar största delen av din lön!

70% konfiskeras av den politiska klassen, och vem reagerar?

 

 

Är det verkligen så att svenska folket tycker att det är rätt att de tvångsarbetar 8 1/2 månad om året åt den politiska klassen! Det är som jag sagt många gånger, Statardomen är återinförd, endast 3,5 månader kvar till träldomen.
Hur är det fatt? Är verkligen det svenska folket så hjärntvättat?

 

70% av svenskens inkomst går till skatt?

 

 

 

 

 

Ska medborgarna behöva läsa SD-vänliga bloggar för att få veta!

Vem som ljuger mest står väl utom allt tvivel!

 

1300 asylsökare kommer till Sverige per vecka!

 

 

 

 

 

 

 

Pris innan det är byggt, hmm!

Det luktar illa om Plantagon! Det luktar korporativism och skattepengar!

 

 

Sweco får pris för växthus

Byggprojekt

 

 

Artikelbild

Det vertikala växthuset Plantagon har fått Svensk-Amerikanska Handelskammaren stora miljöpris The 2012 SACC New York – Deloitte Green Award, för sin gröna innovation inom livsmedelskedjan. Priset delades ut av kung Carl XVI Gustaf vid en galami

 

 

 

 

I väntans tider chansas det villt!

Det är chict att ta risker!

 

Parti vill förbjuda trådlöst nät i skolor

 

Det var chict och trevligt att röka när det kom, men sedan visade det sig vara...

 

 

Domstol slår fast: Mobilen kan ge cancer

 

Det har Italiens Högsta domstol ...  Mobilen kan ge cancer ...

 

 

 

 

tors 18 okt 2012

 

 

 

 

 

 

Cornu och Medborgarn är eniga!

Solfångare ska sitta vertikalt!

 

 

Solceller betalar sig på sex år - utan subventioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En snäll "mördare" som väntar på snälla poliser och fort kom dom!

En hemlös som ville bli gripen och insatt i den goa finkavärmen!

 

Google trasslade till det!

 

Bilden föreställer den eminente lokalreportern "spikrakt uppåt för Flen" Edlund och ingen annan!

 

 

 

6

 

 

misstänkte skytten

 

 

 

Nyheter för Misstänkte skytten i Flen anhållen

 

 

 

Per Edlund hade sovmorron och tog därför hjälp av kriminalreportrarna Ludvig och Frida... 

 

 

 

Barnreportrarna Anna och David skulle till dagis på uppdrag!

 

 

 

 

 

 

Ni som undrar varför det inte byggs bostäder! 

 

Flenspolitiker motionerade visst om billigare byggande! Inget om banker, va!

 

 

 

En bostadsmarknad som drivs av påhittade pengar

 

Miniatyrbild

 

 

House Prices: Why are they so high?

 

 

 

 

Finns rasism, finns väl raser!

Och finns det raser, kanske det finns skillnad i rasernas IQ!

 

 

Att asiaterna är klokare än oss är väl en allmänt vedertagen sanning! Om afrikaner söder om Sahara är mindre kloka än oss bleknosar kan ju inte Medborgarn veta nånting om!

 

 

Västvärlden blir dummare för varje dag

 

Inte judarna förstås! Dom får ju alla Nobel-prisen! 

 

 

 

 dynamics-4_0_sv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IQ-hos-befolkningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korruption i olika former är ett ständigt problem i EU och Flen.

Det vanligaste är att det handlar om ”mjuk korruption”.

 

 

Det vill säga när man använder sig av kontakter och vänskapsband för att påverka politiken. Sedan kan ju den mutade politikern eller byråkraten alltid få ett styrelseuppdrag eller ett fett konsultuppdrag när han eller hon går i pension. Eller också byter man helt enkelt tjänster med varandra.

 

EU, snuset och demokratin

 

 

 

 

ons 17 okt 2012

 

 

 

 

 

 

Korporativism är planekonomi!

Överheten gör anspråk på att vilja styra och ställa över en allt större del av människors liv. 

 

 

Politiker och byråkrater är helt och hållet övertygade om att de är bättre på att styra ekonomi, företag och utveckling än vad marknaden är.

 

 

 

 

EU - Motorvägen till träldom

 

 

 

 

 

 

Två kommunala tomtar på loftet...

Som inte har ett jävla någe med Loftet att göra, såvida inte skattepengar är inblandade!

 

 

Äckel-kuriren skulle kunna göra en under-sökande insats i frågan!

 

 

 

 

 

- Ska det vara kvar ska det drivas som hotell och gästgiveri, något annat finns inte i min värld, säger Mikael Larsson.

- Vi kan föra en dialog med ägaren om hur man kan få verksamheten att fungera, något annat kan vi inte göra.

 

 

 

 

Verksamheten ligger nere på Loftets

 

 

 

 

De tjänade mest utan att arbeta

23 jan 2001 – Elie Chammas, 26, Stockholm. Inkomst av kapital: 125 238 628 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj, aj, aj... aj, aj, aj... aj, aj, aj...

Lars Hedegaard är vänsterorienterad! Han står dessutom på en massa ömma fötter!

 

 

Han tror att islam som religion och politisk ideologi är ett hot mot den sekulära västerländska samhället!

 

 

 

Västvärlden blir dummare för varje dag | Dispatch International

De styrande är blinda för konsekvenserna av invandringen från låg-IQ-länder ...

 

 

 

 

 

Kristna mitt i Sörmland...

Måste man gilla den kristna högern i den amerikanska södern för att man går i kyrkan?

 

Måste man gilla alla muslimer, såna som bekänner sig till relegionen Islam?

 

Måste man gilla alla islamister, såna som gillar Islam som politisk rörelse?

 

 

 

 

Det här är typiskt för den Kristna Högern som aldrig verkar försvagas, aldrig verkar ge upp, och som alltmer liknar islamisterna i Iran och på andra platser. Det samhälle som båda grupperna strävar efter är så gott som identiska.

 

USA: Den Kristna Högern på offensiven mot ett tolerant samhälle

 

 

 

 

Är man rasist mitt i Sörmland...

Om man inte gillar den kristna högern i den amerikanska södern?

 

Är man rasist om man inte gillar islamister och avarter inom religionen Islam?

 

 

Rasism - Expo Skola

En rasistisk världsbild bygger på antagandet att människan kan delas in i olika raser, ungefär som hundar. Människoraserna går att särskilja genom att ...

 

 

 

 

 

 

tis 16 okt 2012

 

 

 

 

 

 

Skebokvarn, ny centralort!

Medborgargarn kanske skämtar? Inte då!

 

Karta över Kvarnsjö kommun

 

 

  clip_image0025

 

 

 

 

 

 

Tystare har det blivit om peak oil!

Hälften av oljan finns kvar, hälften av kolet finns kvar! Vi kan fortsätta skita ner!

 

 

Är Peak Oil trendigt?

 

Den nya oljeboomen, SR klotet, 2012-09-12

 

 

Oljedrömmar i Afrika, SR klotet, Afrikas svarta guld och vita elefanter

 

 

Gruvorterna slagfält i allt smutsigare val

 

Kolindustrin splittrar invånarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här är stort. Väldigt stort.

Åter igen riktas ljuset mot korruption, korporativism och fulspel på högsta nivå i EU.

 

Demokratin är satt ur spel. Och det är den politiska klassen som står med rumpan bar.

 

 

Snuff-gate exponerar ett korrumperat EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offentliga sektorns sammanbrott!

Dagliga rapporter i det "lilla" visar på en gränslös dumhet hos skatteavlönade! 

 

”Om barn får fett äter de mindre socker”

 

 

 

 

 

 

 

 

Flen glömde söka bygglov!

När Skjortan byggdes om! Om Flen glömt söka bygglov för järnvägshotellet är obekant!  

 

 

 

 

 

Kommunen hade glömt att söka bygglov.

 

 

 

 

mån 15 okt 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Äckel-kuriren tillverkar nubb!

Det fria ordet, demokratin, debatten. Dessa är underordnade både nubb och trallgrabber.

 

 

Mediehöjdarna låter som spikproducenter

 

 

 

 

 

 

 

 

Rikedom har blivit som kuriosa!

Inte alltför central och viktig men ändock intressant och märkvärdig för vissa!  

 

 

Listan skakar Grekland

En hemlig lista med 2.000 förmögna greker som misstänks för skatteflykt och korruption utreds i Grekland. Nu har två av de misstänkta hittats döda.

 

 

Hur de rika blir rikare trots krisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollspel på Änggärdet i Skebo!

Man tager vad man haver! Återvinning, jovisst!

 

 

 

 

 

Post Peak Oil Simulering i Sverige: 2016-2027

 

 

Swedish eco-village hosts role-play of life after peak oil

 

Omställning Sverige

 

 

 

Det blev inte som Medborgarn tänkt sig! Medborgarn förstår att bygget har hakat upp sig! En klantskalle tog över! Vad sysslade byggnadsnämnden med?

 

Medborgarn hoppas emellertid att det löser sig!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byråkraterna har en målsättning!

Med mera byråkrati ska politikerna jobba med den byråkrati som förstört skolan!

 

 

 

 

"För att lösa barn- och utbildningsnämndens ekonomiska problem har det bildats en planeringsberedning där varje parti har med en ledamot.

- Vi är i en sådan situation att vi behöver jobba över partigränserna åt samma håll. Målsättningen är bättre kvalité i skolan, säger Kristina Jävergren."

 

 

 

Minusresultat redan på planeringsstadiet för skolan

 

 

 

 

 

 

 

 

Förljugenheten är kväljande!

Rädslan för SD får de makttrogna att gå samman!  Bevara status quo till varje pris!

 

Förljugenheten är naturligtvis lika utstuderad i SD men dom har ju sin invandringspolitik!

 

 

Kanske inte svenska folket är så medmänskligt som de skenheliga makttrogna och gammelmedia vill få oss att tro!

Möjligheten att Mp och SD utraderar Fp, C och Kd är ju inte otänkbar! 

 

 

 

"Partiledarna är pressade. Invandringspolitiken är den fråga där fyrtio års mörkläggning och lögner snabbt håller på att dras fram i ljuset, dels genom Sverigedemokraternas intåg i riksdagen 2010 och dels genom att fler och fler svenskar hämtar sin information från fria skribenter på bloggar och internet istället för från makttrogna och förljugna gammelmedia."

 

 

 

Söndagskrönika: De medmänskliga

 

 

 

 

sön 14 okt 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är crying time, medborgare!

Vi gråter en skvätt tills ögat blir torrt,
och sen får vi sluta gråta!

 

 

 

Miniatyrbild

 

 

Crying Time - Willie Nelson & Norah Jones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En räddningsplan för byråkratin!

Vilken lycka om det bara vore förfallet inom polisen som måste hejdas!

 

 

 

 

 

En räddningsplan för polisen

Förfallet inom polisen måste hejdas. Det behövs inget mindre än en kulturrevolution.

 

 

 

 

 

 

En räddningsplan för skolan!

Vilken lycka om det bara vore förfallet inom Flens skolor som måste hejdas!

 

Flens skolor förtjänar en bättre ledning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabubelagt brännhett område!

Svag teoretisk begåvning och svag empatisk begåvning!

 

Hur många blir det tillsammans, nästan 30%?

För inte är det väl samma människor heller!

 

 

14 procent är teoretiskt svagbegåvade

 

 

14 procent är empatiskt svagbegåvade

 

 

 

 

 

 

 

Glesbygd, 15 mil från Stockholm?

Sörmland är fan i mig ingen glesbygd!

 

Glesbygd - Wikipedia

 

 

 

 

Medborgarn fattar inte vad moderaten menar för en gångs skull!

 

 

Hur skapar vi valfrihet i glesbygd?

 

 

 

 

Aktier, bra över lång tid?

Så länge ekonomierna växer mätt som BNP kanske men sen då!

 

 

 

Dags säga godnatt till gammal aktiekult?  

Ytterligare en ”sanning” ifrågasätts?

 

 

 

lör 13 okt 2012

 

 

 

 

 

 

Är parfymdoft verkligen rent?

Eller går det lika bra med bara vatten?

 

Lurar dom oss tvättmedelsfabrikanterna?

 

 

En alldeles vanlig dag

När något verkar för bra för att vara sant så tror vi också att det inte är sant – även när det faktiskt är sant

 

 

 

 

 

Knöligt att förhålla sig till invandring! Inte sant!

Ingen invandring av högutbildade svenskar till brukssamhällen på dekis! 

 

Har vi nått en brytpunkt?

 

 

 

 

Sverige i ett nytt perspektiv!

Smolk i bägaren för det fina Sverige!

 

 

Miniatyrbild

 

 

EU Wins Nobel Peace Prize; Max Keiser Comments

 

 

 

 

 

 

Ett skojsamt samtal om priset!!

Priset som blev värdelöst över natten!  

 

 

Miniatyrbild

 

Nigel Farage on European Union's Nobel Peace Prize

 

 

 

 

 

 

 

Tjänstefel varje dag!

Det är så det går när media, akademia och kulturen förslappas.

 

Det är så det går när vårt samhälle inte vårdar sina djupare värden och en levande, intellektuell debatt.

 

 

Media och verkligheten

 

 

 

 

 

fre 12 okt 2012

 

 

 

 

 

 

Jobben trillar fortfarande in!

Nu är det inte längre Medborgarns förtjänst!

 

Om det ändå fanns mera tid för Ekohus-projektering!

Nåja, den tiden kommer nog snart!

 

 

 

P. Douglas och Walburga D.!

Vad kallas släktskapet, faen vet! 

 

 

 

Philip Douglas i trippelkonkurs

 

Obetalda rättegångskostnader tvingar entreprenören och juristen Philip Douglas i personlig konkurs.

 

 

 

 

 

Storebror utvecklar nya metoder!

Politiska företrädare är entusiastiska!

 

 

 

 

 

 

Miniatyrbild

 

Inside The NSA~Americas Cyber Secrets~2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så oerhört otäckt!

Euroropas fascister stövlar på!

 

 

Sjukt fredspris

 

 

Högmod går före fall

 

Fredspriset – en parodi på sig självt

 

 

 

 

 

 

En dålig skola vill dom ha, feodalfolket, tveklöst!

Översåtarna och Undersåtarna i samarbete!

 

Ett feodalsamhälle kräver låg utbildning!

 

 

Det stora sveket står emellertid Lena Bergmans folkliga sjukdomstillstånd för!

 

 

Skolproblem för fattiga kommuner

Presidentvalet i Amerika synliggör åsiktsklyftorna mellan hoppet om en bättre utbyggd federal välfärd och önskan att det allmännas utgifter skall vara minsta möjliga. Den ekonomiska debatten snedvrids emellertid av bristande insikt om "kostnadssjukan".

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsekonomi? Javisst!

Punkteras av korporativismen! Fy faen för offentlig inblandning!

 

 

 

Kapital och rättvisa

 

 

Riskkapitalistens ånger

Nu talar Conni Jonsson ut om den massiva kritiken mot riskkapitalets ägande i vårdbolagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offentliga företag? Kanske det!

På marknadsekonomins villkor förstås!

 

 

Utvecklad blandekonomi är svaret på den globala krisen

Nordiska Modellen förebild. En påtaglig stabilisering av världsekonomin kräver en radikal nedskärning av mängden ”spekulationskapital”.

 

 

 

 

 

 

 

 

tors 11 okt 2012

 

 

 

 

 

 

Färdplan Flen, söndra och härska!

Marginalisera individen som inte följer strömmen!

 

 

 

 

 

Söndra och härska är en angreppsmetod, problemlösningsmetod respektive krigföringsmetod som går ut på att dela upp ett större sammanhang i mindre delar. Förhoppningsvis kan därefter dessa mindre delar behandlas enklare än det större mer komplexa sammanhanget.

 

 

 

 

Färdplanen i Flen rullar på!

14,2 % arbetslöshet! Fast det är ju bara Arbetsförmedlingens siffror förstås!

 

 

 

Kommun för kommun: Så hög är arbetslösheten där du bor

 

 

 

 

 

 

 

Färdplanen och stormöten!

På torget gäller det att vara först och att skrika högst!

 

Och när alla andra börjat skrika i något som liknar en talkör, har du ­kraften att formulera ett eget, avvikande svar då? Är det ens någon idé? Någon som lyssnar? Är det inte lättare att hålla tyst, eller rent av bli en del av talkören?

 

 

 

 

Offentligheten har blivit som en mobb

 

 

 

 

 

Färdplanen och samarbete!

Storskalig enfald och centralisering är måttot!

 

 

Brunt vatten i kranarna

I vissa delar av Katrineholm är vattnet i kranarna brunt.

 

 

 

 

 

 

Blindstyret åker på en propp!

Det var onekligen på tiden!

 

Täppas Fogelberg vill se oliktänkande mördade

 

 

 

 

Fortsättning