Avveckla Flens kommun!

 

Kommuninfarkten närmar sig!

 

Främmande blodplättar hotar att klumpa ihop sig och bilda proppar i Flens livgivande kranskärl!

 

 

 

Fnittertittorna och Fnitterpiltarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuner kommer och går!

Kommunkarta 1952!

 

Södermanlands län - Wikipedia

 

 

 

 

 

tors 10 okt 2013

 

 

 

 

 

 

 

Hycklande krokodiltårar!

Öronmärkta villkorade Leaderpengar till kommunens köpta legoknekt!

 

Följer Färdplanen till punkt och pricka, gör Utvecklarna! 

 

 

 

Hela Sparreholm ska blomstra

 

 

 

 

 

Kommentar till artikel

 

Svar från Sparreholms Bygderåd till dagens intervju i Eskilstuna-Kuriren med Lena Hagelberg A2000.

 

Läs mer

 

 

 

Programförklaring från en spåkärring!

 

ANd9GcQ5NIeDNeFtGLgFKBA5-gNRdVvnO8cQRHhR63fP0k_oted-6WJn

 

"Större fokus på tätorten Flen och de andra orterna i kommunen  kommer i skuggan. Men det är just vad Rynefeldt-Skog anser är nödvändigt."


"Alla kommuner behöver en tydlig tätort. Det är viktigt. Ska vi lyfta fram alla små orter blir det svårt, säger hon."

 

 

 

 

 

 

Ett stort steg i rätt riktning!

Sen får vi hoppas att det skatte-subventionerade outletsamhället blir kortvarigt!

 

 

 

Ny detaljplan!

 

Planbeskrivning

 

Plankarta med förklarande text

 

 

Från jordbrukssamhälle till industrisamhälle till outlet/turistsamhälle till tjänstesamhälle i symbios med ett småskaligt jordbrukssamhälle! 

 

 

 

 

 

Den soldrivna staden!

Den lilla staden Soldiers Grove plågades av översvämningar.

 

 

För fyrtio år sedan fattade man det radikala beslutet att bygga en ny stad högre upp - helt baserad på solenergi. Den blev USA:s första solar town. Men hur gick det sedan?

 

 

Se programmet

 

Solarattic eller Solvärmevind!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekohus – vart tog de vägen?

 

 Medborgarns solvärmevind!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ons 9 okt 2013

 

 

 

 

 

 

 

Ett strategiskt bra sätt är att kontrollera medborgarna i små grupper var för sig!

Politiska beslut förankras i råd om högst fem personer, säger Pastor Berglöv.

 

 

Kommunala bygderåd, pensionärsråd, seniorråd, handikappråd, folkhälsoråd, folkohälsoråd, arbetslöshetsråd, miljöråd, matråd, näringslivsråd, livsmedelsråd, hållbarhetsråd, naturvårdsråd, brottsförebygganderåd, demokratiråd, förskoleråd.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sorgesam skönande!

Äckel-kurirens medieskuggor skyr inga medel!

 

 

 

Medborgarns granne i Helgesta, kroppsbyggarn, kan ju ha flyttat till Malmköping dom senaste timmarna förstås men det hade Medborgarn säkert hört talas om!  

 

 

 

 

Lars är landets bästa kroppsbyggare

Han har tränat på gym i 20 år och tävlat i kroppsbyggande i 13 år. Nu kan Lars Forss från Malmköping titulera sig dubbel svensk mästare.

 

 

I hemmet utanför Malmköping hänger guldmedaljen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan han ljuga om kroppsbyggarn så kan han väl...

...inte ljuga om statistiken förstås men istället för att uppträda som en lismande köpt legosoldat så kan man ju undra...

 

... om inte skolprojektet borde granskas av kapabla yrkesmänniskor!

 

Att skolprojektet måste rättfärdigas till varje pris är fullt förståeligt, för Fläskfias skull!

  

 

"Han tror att det pågående skolprojektet har betydelse i sammanhanget även fast några konkreta åtgärder ännu inte har gjorts.

— Skolprojektets idéer har satt igång någonting hos både lärare och elever. Det pratas om skolan i hela samhället och jag hoppas det ska synas ordentligt på rankingen framöver."

 

 

 

Flens skola får bättre betyg än Strängnäs

 

 

 

 

 

 

 

 

Farliga fascister på bygden!

"Hur vi än gör kommer folk att bli missnöjda..."

 

Att "folk" inte blir nöjda där skolor läggs ner äger onekligen sin riktighet!

 

Att det fanns ett missnöje hos "annat folk" mot att inte lägga ner skolor var däremot en nyhet!

 

Fascisterna menar väl konsulterna då kantänka! 

 

 

 

 

 

Får Medborgaren gradera de mest vidriga politikerna han haft kontakt med står makarna Hagelberg i särklass, följt av makarna Falk!

 

 

"Hur vi än gör kommer folk inte bli nöjda"

 

 

 

 

 

 

tis 8 okt 2013

 

 

 

 

 

 

 

Innan Flens kommun började suga ut småorterna!

Då var Sparreholm en egen kommun!

 

Inget nytt under solen förstås men...

 

 

 

 

Miniatyrbild

 

 

60-tal Sparreholm

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya järnvägsstationen, posten och pappas båthus!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nya järnvägsstationen"! Mycke tågåkande blev det till Stockholm under skoltiden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göra anarki, medborgare!

Va faen menar hon egentligen, Wistrandskan? Dom ville nog revoltera på nåt jävla sätt!

 

Gjorde dom myteri kanske eller tänkte dom upplösa samhällsordningen och skapa laglöshet, omstörta med nävrätt?

 

Eller bara skapa total oreda med kaos och förvirring och förnekande nihilism?

 

 

 

"Vi bestämde oss då för att göra anarki"

 

 

 

 

Eller är det Berggrenarn som hittat på det bevingade uttrycket, "göra anarki"!

Han brukar kunna hitta på i gammelmedias namn, Äckel-kuriren!

 

 

 

Han hittade på i samma artikel att Wistrandskan är ett bygderåd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domptören, tämjaren, dressören!

Dom känns igen numera, floskelinsamlarna!

 

Kommunens köpta legoknektar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mån 7 okt 2013

 

 

Söndra och härska, ni vet!

Ni känner igen angreppsmetoden från ortsutvecklingen och Carina Krogh!

 

"Söndra och härska" är en angreppsmetod, problem-lösningsmetod respektive krigföringsmetod som går ut på att dela upp ett större sammanhang i mindre delar.

 

Förhoppningsvis kan därefter dessa mindre delar behandlas enklare än det större mer komplexa sammanhanget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANd9GcRLefUWKFRJo2uor0NFtGxhYjkOFaj-g1_2tDFFdZcslFOV411iGw

 

 

Äckel-Kuriren sätter stopp för det demokratiska samtalet!

 

 

 

 

 

 

 

Myndigheterna skall se till att det är möjligt för enskilda att...

 

...kontakta dem med hjälp av elektronisk post

och att svar lämnas på samma sätt.

 

 

Förvaltningslag (1986:223)

 

Myndigheternas serviceskyldighet

 

4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.


Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.
Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.

 

 

5 § Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Om särskilda tider för detta är bestämda, skall allmänheten underrättas om dem på lämpligt sätt.

 

Myndigheterna skall också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av telefax och elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt.

 

 

 

Inte särskilt hjälpsam va!

"Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta."

 

Kanske Anna i Ångermanland är mera hjälpsam, så är det nog!

 

"Plan- och byggkontoret är inte inblandad i Sörmland Vattens frågor."

 

 

 

"Jag tror inte heller att min kollega Anna kan hjälpa dig i dessa frågor då Plan- och byggkontoret inte är inblandad i Sörmland Vattens frågor."

 

 

 

 

 

Den lögnen är naturligtvis mycket intressant att granska! Att det är Sörmland Vattens  drängar som utför projekteringen är ju dumt att förneka men vem har ansvaret inför lagen?

 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

 

 

Det tar sannolikt en tid att undersöka på särskild plats!

 

Byggnadsnämnden i Flen eller Flens Vatten

 

 

 

 

 

 

Utan nödvändig sanering ingen framtid!

Det måste bevisas att Sparreholm är giftfritt!

 

Vilseledda förvirrade sparrisar!

 

 

Villor på soptippen 1

 

Villor på soptippen 2

 

Villor på soptippen 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sön 6 okt 2013

 

 

 

Medborgarn började skriva 2005! Alldeles planlöst men med lust!  

När dagvattenproblemen sammanföll med kommunens medverkan...

 

...i en hyresgästs skadegörelse av Åkerbäret 4 triggades skrivlusten igång!

 

Korruptionen i Flen länkades snabbt in i ett större sammanhang, vägen var utstakad! 

 

 

Nu tar det emellertid emot medborgare men den här gången löper nog Mb linan fullt ut med alla ingredienser!

 

 

 

"Intresset för kommunen väcktes när jag hyrde ut mitt barndomshem till ett kommunalt socialfall. Dotter till en fackpamp tillika kommunpolitiker. När problem uppstod häpnade jag över tjänstemäns och politikers ovilja och oförmåga att kommunicera. Det var en annorlunda upplevelse som Mb behövde bearbeta."

 

 

 

 

 

År 2007 förstod Medborgarn tillståndet hos bygg och teknik!

Psykopaten och hans lärljungar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Edström, VA-chef i Flens kommun

 

Hej Lotta!

 

Mån 12 mars 2007

När vi träffades i Sparreholm för snart tre år sedan 2004 berättade du att kommunen skulle komma igång med inventeringen och dokumentationen av kommunens ledningsnät när du skaffat ett nytt dataprogram. Som exempel på vad ni åstadkommit  skulle jag vilja ha era nya dataritningar av ledningsnätet över hela området "Ångermanland" med utsläppen i Skarvnäsviken och fram till och med Dambrovägen och till reningsverket i Sparreholm. Som du minns var de gamla ritningarna oläsbara. Utan ritningar blir det svårt att lösa problemen vid Åsvägen.

 

 

 

 

 

 

En lojal men dum näktergalning!

Leffe vill nog bara bespara Anna Dejerud i Ångermanland en massa besvär!

 

Dum i både bemärkelsen elak och korkad! 

 

 

Hej Tony,

 

Jag har dessvärre ingen ritningsförslag. utan du får använda en anslutningspunkt för dagvatten som kan dras fram till tomtgräns i Åsvägen. I dina ritningar skulle du ansluta något mer till avloppet på baksidan av huset eller var det nu var du skulle ansluta till. Den lösningen är ingenting som vi har föreslagit.

 

PS. Jag går på studieledighet från och med fredag den 23:e Augusti. Så jag kommer inte att kunna hjälpa dig. Jag tror inte heller att min kollega Anna kan hjälpa dig i dessa frågor då Plan- och byggkontoret inte är inblandad i Sörmland Vattens frågor.

 

 

Med vänliga hälsningar
Laith (Leffe) Al-Ameri
Byggnadsinspektör

 

 

 

 

 

 

lör 5 okt 2013

 

 

 

 

Irene Skeppner, en rättshaverist?

Kränkande, misskrediterande särbehandling!

 

Medborgarn utgår ifrån att alla mobbande myndigheter likt försäkringskassan får det svårare att praktisera sadism!

 

Byggnadsnämnden med förvaltning är en kommunal myndighet i Flen som mobbar! 

 

"En av de personer som följt Irene Skeppner under alla år är Anita Wallstedt på OMM, Organisation mot mobbning. Enligt henne är fallet ett genombrott i Sverige."

 

 

.

Seger för Irene efter tio års kamp

 

 

 

 

Överklaga, JO-anmäla, eller polis-anmäla kommunala beslut?

Medborgarn har klagat över beslut utifrån ett allmänmänskligt undergivet perspektiv!

 

Att samtala, förklara och visa på faktafel i beslutsunderlag är dessvärre meningslöst!

 

Ansvariga politiker svarar inte på frågor om enskilda delegationsärenden! 

 

  

Många "Rätter" finns det att överklaga till, något som mobbande  kommunala myndigheter gärna utnyttjar!

 

 

 

 

Skickades till Lena 20 sept! Inget svar!

En typisk JO-anmälan!

 

Hej Lena!

 

Ang. Åkerbäret 4, Åsvägen 6:

Vill du skicka mig med epost det kommunen diarifört från tiden för bygglovet till tiden när Anders Solberg slutade i Flen till mig omgående!

 

mvh Tonny

 

 

Är hon en ful fisk, hon Lena? Varför ska det som är diariefört, "hanteras"?

 

Hej Tonny,

Jag överlämnar ditt mail till samhällsbyggnadsförvaltningen för hantering.

 

Hälsningar

Lena Lindqvist

 

 

 

Fast Lisa gjorde ju lika dant! Skickade iväg för hantering och så var begäran borta! Lisa var dock ingen ful fisk! Som kommunstrateg i Oxelösund kan hon väl inte undvika att bli det om inte annat!

 

 

 

 

 

 

Vet ni medborgare! Medborgarn tycker nog att medborgarna ska polisanmäla på direkten!

 

 

 

Inte Lena heller, dumskallar!

Och politikerna anses för dumma att polisanmäla, politisk immunitet, ni vet! 

Förvaltningscheferna ligger däremot lite skrynkligt till!

 

 

 

 

Hej Lena!

 

Vill du skicka vidare till vederbörande!

O.S. A. inom tre dagar!

 

mvh Tonny

 

 

 

 

Hej Byggnadsnämnden!

 

 

"Bygganmälan inkom i ärendet 2008-09-23 samt efter begäran om komplettering ytterliggare en bygganmälan 2008-10-24."

 

Rättelse av Tonny Svensson!

 

Bygganmälan inkom till Kommunen 2008-09-18! En kopia av bygganmälan skickades till kommunen 2008-10-24 eftersom kommunen förnekat existensen av orginalet.

 

Fråga till byggnadsnämnden! Har undetecknad rätt i sin rättelse?

 

På återhörande!

 

mvh Tonny Svensson

 

 

 

 

Samhällsbyggnad i Flen, S&W

 

 

 

 

 

fre 4 okt 2013

 

 

 

 

Borgarn kanske kan hjälpa till!

Får hålla koll på hur han tänker lägga upp det!  

 

Samhällsbyggnad i Flen, S&W

 

 

 

 

 

 

Ingen sparreholmare vågar protestera i media!

Gamla skolutredningen är plankad! 

Skolstrategin har varit stjärnklar i många år!

 

 

"Vi måste titta på vad vi håller på med"

 

Gamla skolutredningen 2006

 

 

ANd9GcRLefUWKFRJo2uor0NFtGxhYjkOFaj-g1_2tDFFdZcslFOV411iGw

 

 

 

Äckel-Kuriren sätter stopp för det demokratiska samtalet!

 

 

 

 

 

 

Nämndservicechefen var på hugget i morse!

Reglerna är solklara! Ett ärende på delegation förblr ett ärende på delegation!

 

Om man inte gillar tjänstedrängarnas beslut, går det inte att prata med ansvariga politiker!

 

Utan istället kommer man tillbaka till drängarna, vars beslut man ogillat! 

 

 

Hej Tonny,

Dina brev registreras och jag skickar dessa vidare till samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef Peter Israelsson, arbetsledare Roger Andersson eller byggnadsinspektör Anna Dejerud.

 

Hälsningar

Lena Lindqvist

 

 


 

 

Granne med en byggnads-inspektör! Så jävla ironiskt!

Det hade inte Medborgarn en aning om! Och så bor hon på soptippen!

 

 

Anna Dejerud, byggnadsinspektör i Vingåker, och nybliven byggnadsinspektör i Flen.

 

Kyrkopolitiker och centerpartist i Sparreholm!

 

 

 

 

 

 

Anna Dejerud bor på soptippen!

Sannolikt ett alldeles ofarligt bostadsområde!

 

Medborgarn tyckte att översiktsplane-ingenjören skulle bevisa detta! Men han stack!

 

 

Medborgarns jämnåriga kompisar från förr förstår vassens utbredning vid den gamla soptippen!

 

 

 

 

??I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya Sparreholm

 

 

 

Idylliskt gulliga " Ångermanland", en dröm för arbetarna i Sparreholm! Det tycker Sparreholmarn också! Underbara små hus!

 

 

clip_image00161111

 

En tragikomisk figur!

En "byggbekantskap" sedan trettio år!

 

En mysig bedragare men lik förbannat en bedragare! Medborgarn har påmint bedragarn om det historiska tillståndet men denne är alltför mycket bedragare för att ta till sig verkligheten!  

 

 

 

 

 

  clip_image0024911

 

 

 

 

 

  clip_image0025011

 

 

 

 

Förorenade bottensediment i Skarvnäsviken, Torparviken och runt Hästö!

 

Och en gammal soptipp mitt i Sparreholm! Det väljer översikts-planeraren att mörklägga enligt traditionen!  

 

 

 

 

 

 

tors 3 okt 2013

 

 

 

 

Ett brev till Ämnessamordnaren!

Tror ni Nämndservice har fått en serviceinfarkt?

 

 

 

 

 

 

Hej Lena!

 

Vem är "vederbörande" du skickar vidare mina brev till, angående Åkerbäret 4?

 

O.S. A. inom tre dagar!

 

mvh Tonny

 

 

 

 

 

 

Ingen sparreholmare vågar protestera i media!

Gamla skolutredningen är plankad! 

Skolstrategin har varit stjärnklar i många år!

 

Gamla skolutredningen 2006

 

"Nu känns det som ortsavveckling"

 

Öppet brev i protest mot skolsammanslagning

 

 

ANd9GcRLefUWKFRJo2uor0NFtGxhYjkOFaj-g1_2tDFFdZcslFOV411iGw

 

 

 

Äckel-Kuriren sätter stopp för det demokratiska samtalet!

 

 

 

 

 

 

 

 

Knoll och Tott! Det finns ohederliga tjänstedrängar i Flen!

Damen med taxiresorna är bara en liten sorgesam figur i sammanhanget!

 

Många psykopatiska sadister av en helt annan kalliber har kommit och gått! 

 

 

Beställde rum och taxiresor – kommunen betalade notan

 

 

 

 

 

 

Informationsinfarkt har drabbat Knoll och Tott!

Informationsplättar klumpar ihop sig och bildar proppar i Knoll och Totts kranskärl!

 

Det är nog inget större fel på Knoll och Tott förutom partitillhörigheten!

 

Dom får gärna kalla Mb rättshaverist! Dom sätter därmed upp den språkliga ribban!

 

 

 

När informationsmängden blir för stor är det lättast att förneka den! Är det inte olagligt Robert, om du inte som politiker, tar ansvar för ett delegationsbeslut!  

 

 

 

 

Om bygglovet Åkerbäret 4!

 

Problemställningen är skitenkel, Knoll och Tott!

Bygget stoppades 2008! När blev byggstoppet upphävt?

 

 

 

Hej igen,

Ett syfte med nämndbehandling av delegationsbeslut är att det är från detta datum de är överklagningsbara. Beslut som inte behandlats av nämnd är nog överklagningsbara i obegränsad tid.

/ Robert

 


2013-09-18 02:11 skrev robert@nordgren4eken.com:

 

Hej Tonny,

Jag reagerar.

Inte kan väl beslut försvinna i hanteringen?

Alla beslut skall ju vara diarieförda och som i detta fall delegationsbeslut skall ju också vara med i nämndens protokoll.

"En byggherre har fem år på sig att verkställa ett bygglov!  I mitt fall stoppade kommunen bygget år 2008 på felaktiga grunder! Det "informella" byggstoppet, utfärdat av Anders Solberg har med tiden "försvunnit i hanteringen" när tjänstemännen slutade i en strid ström!"

/ Robert

 

 

 

 

Bygget stoppades av Anders Solberg därför att bygganmälan var "bortslarvad"! När blev byggstoppet upphävt, Robert? Borde inte kommunen veta!

 

Jag har inte fått svar på nedanstående!

 

 

 

 

Hej Lena!

 

Tack för leverans!

 

Ang. Åkerbäret 4, Åsvägen 6:

Vill du skicka mig med epost det kommunen diarifört från tiden för bygglovet till tiden när Anders Solberg slutade i Flen till mig omgående!

 

mvh Tonny

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ons 2 okt 2013

 

 

 

Inge ont om äpplen, medborgare!

Vill Frifräsarn dessutom göra Sparreholm till en äppel- och Gotemplarmetropol, kör i vind!

 

Helnykterister växte faktiskt på trän när Medborgarn var ung!

 

 

 

Gastronomigruppen

 

 

 

Hela gastronomigruppen med gratisplockare är samlad!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medborgarns äpplen mustades dock med belåtenhet i Stavtorp!

Mb föredrar musten grumlig till frukost!

 

Annars smakar ju maten bäst med en klar dryck och en smula salongsberusning!

 

 

Stavtorp

 

... en delikatess från Malmköping! ... Vi som redan pressar en hel del bär till våra drycker tyckte att det var dags med lite äppelmust också, ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsfarlig symbios mellan bank och stat, ett luftslott!

 

Kris? Problem? Så länge vi håller händerna för ögonen finns den inte.

 

Så, i all enkelhet, ser den europeiska så kallade återhämtningen ut.

 

 

Bluffen som räddar Europa

 

 

 

 

 

 

 

Vad marknaden väntar på är signaler om nya stimulanser!

Det är framför allt ett instrument som nu åter är fokus: Billiga, långsiktiga krediter till bankerna.

 

 

 

Analys Eurozonen håller på att repa sig

 

 

 

 

 

 

 

Informella och spontana möten

 

Diskussioner med nya kontakter, med nya tankar, idéer och visioner.

 

 

 

 

Jag vet vad det låter som. Bokmässan, säger Curno. Vilket passar väldigt bra med spritnotorna. Bland annat. Skillnaden är i vems pengar man festar upp och om det faktiskt skapas någon nytta för den som betalar, i det här fallet Staffanstorps kommunala skattebetalare.

 

 

Kommunala studieresor till Rivieran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett brev till Bygnadsnämnden!

Vilken vederbörande tror ni Lena skickar till?

 

 

 

 

Hej Lena!

 

Vill du skicka vidare till vederbörande!

O.S. A. inom tre dagar!

 

mvh Tonny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej Byggnadsnämnden! 

 

En misskreditering av Åkerbäret 4!

 

Dagvattenledningen togs bort 1994 av Roger Andersson! Varför? 

 

På återhörande!

 

mvh Tonny Svensson

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tis 1 okt 2013

 

 

 

Ett samhälle på villovägar!

Frifräsarn och det kommunala floskelspråket!

 

"Samla argument för varför skolan behövs"!

Är han riktigt klok han frifräsarn?

 

 

"Tanken var att dels informera om skolprojektet och kommunens arbetsmaterial, i vilket Ekbackens skola föreslås integreras med Malmaskolan. Dels att tillsammans samla argument för varför skolan behövs i Sparreholm."

 

 

 

"Nu känns det som ortsavveckling"

 

ANd9GcQ5NIeDNeFtGLgFKBA5-gNRdVvnO8cQRHhR63fP0k_oted-6WJn

"Alla kommuner behöver en tydlig tätort." Dom menar nog centralort, kan man tro!  Vi måste blanda ihopa sparreholmarna med somalierna, flenarna är för dumma tillägger dom!

 

 

 

 

 

 

Bevare oss väl för eldsjälar!

 

Som går kommunens ärenden!

 

 

 

Öppet brev i protest mot skolsammanslagning

 

 

 

 

 

En frifräsig korporativist!

 

Tackar aldrig nej till kommun-anal hjälp!Kommunal särbehandling dödar!

 

 

 

 

Lyckad första äppeldag

 

 

 

 

 

 

Politik och särintressen växer samman!

Detta är något som går djupare och är mer förrädiskt än till exempel ekonomisk korruption.

 

Här handlar det mer om samförstånd som flyttar makten in i fysiskt och mentalt slutna rum.

 

 

 

Korporativism - Samförstånd till döds

 

 

 

Korporativismen har flera olika spelare. På ena sidan finns politikerna, det vill säga de som kan stifta lagar och fatta beslut som går särintressenas väg. Här finns också byråkratin, som ofta är minst lika tjänstvillig när det gäller att ordna tjänster, fint folk emellan. Och så på andra sidan, särintressena. Det kan handla om företag. Men det kan också vara fråga om till exempel fackföreningar, bönder, kommuner och olika slags intresseorganisationer. Man skulle även kunna nämna militären, det säkerhetsindustriella komplexet och religiöst motiverade grupper som exempel på särintressen.

 

 

 

Dom äter upp oss Knävelborrarn, dom utsocknes parasiterna!

70 procent av Sveriges kommuner uppger att de har använt återbetalda försäkringspremier för att bättra på årets resultat.

 

 

 

 

 

Kommuner varnar för ekonomisk kris

 

 

 

 

 

Fortsättning