Ortsutveckling i Sparreholm

 

Förekommer inte än så länge...

 

En hängiven dyrkare av den ofantliga sekten...

En sån där springschas till pseudoeliten som det finns så många av... i kölvattnet av det politiska samhället...

 

 

 

Faen va Medborgarn tycker illa om det stupida politikersamhället...

 

Särskilt när det finförgrenar sig ut i civilsamhället...

 

Vad är ortsutveckling, bästa bygderåd...

 

Ett industrisamhälle har tömts på sina gamla arbetstillfällen... Vad ska vi göra gott folk...

 

 

Lena Wistrand har en obegriplig roll i Sparreholms bygderåd... Nej, hon är inte bygderåd, hon är inte politiker, hon är inte kommunal tjänsteman...

 

 

 

Sparreholms bygderåds hemsida

 

Det är inte Sparreholms officiella hemsida,,, en sådan finns inte...

 

Sparreholms företagarförenings hemsida

 

 

 

 

 

§ 1. Föreningens ändamål...

 

Föreningen är en centermoderat, bidragsberoende näringspolitisk organisation med uppgift att främja gammal ingrodd företagsamhet i Sparreholm. Föreningen är partipolitisk, etniskt, religiöst och kulturellt bunden till Flen kommuns näringslivsetablissemang.

Föreningen skall:

Driva opinionsbildning för bevarande av gammal industri- verksamhet och vidhängande prylkrängare, knallar och  nasare med loppmarknader.

Främja och stödja bevarandet av styrelsemedlemmarnas företag och förskansa sig mot annorlunda nyföretagare.

Bistå styrelsen medlemmar och politiskt korrekta företagare med rådgivning och service.

 

 

 

Leaderprojekt i Flen

 

 

Politik- vs Civilsamhället

 

 

Image0004

 

Klicka på bilden så blir den större...

 

Medborgarn tycker att alla medborgare ska ges möjlighet till kontinuerlig  idé-påverkan...

 

Det krävs ett lokalt demokratiskt inflytande över de stora välfärds-systemen som i dag är kommunala. Hur ska detta lokala inflytande och ansvarsutkrävande ske...

 

Så jävla svårt är det väl inte