Osorterat

Osorterat

Bidragen kortsluter konkurrensen mellan leverantörerna... incitament för lägre priser saknas... korporationen bestämmer...

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag

Kanske går det att separera hissfunktionen från hisschaktet och dörrar till skilda entreprenader...

1. Hiss, integrerat schakt... färdigt paket...

2. Separerad hiss...

3. Separerad hisskorg...

4. Separerat hisschakt...

5. Separerad el, dörrar...

https://i.ytimg.com/vi/U_o3JrXQTy4/mqdefault.jpg

Hiss i princip... plattform med drivning, knappanel...

Barn Home elevator lift

Lyfttekniker hemmahiss... ont om bra filmer är det...

https://i.ytimg.com/vi/08O0xVvB_a4/mqdefault.jpg

Vakuumhiss

Pneumatic Vacuum Elevators

https://i.ytimg.com/vi/3Lwtxffzigc/mqdefault.jpg

Skruvhiss

Cibes A4000

https://i.ytimg.com/vi/cEIcsYCYHgY/mqdefault.jpg

Skruvhiss

ARITCO HOME LIFTS

https://i.ytimg.com/vi/Qe7IbJ0voxs/mqdefault.jpg

Kedjehiss

Motala Hissar MRL traction elevator