tors 6 juni 2019

Aftonslasken och dom andra slasktrattarna gör vad dom kan för att vi ska glömma 

nationalstaten... År 2005 blev nationaldagen en arbetsfri helgdag... varför...

Asgård tycker... Vi saknar en stark myt om nationens födelse. Och det gör vår nationalism svag jämfört med andra länders. Vilket man får vara glad över. För de svenska nationalisternas mummel om Gustav Vasa ligger ju betydligt närmare sanningen än den serbiska tvärsäkerheten...

Asgård fortsätter... Nationen är ett pågående politiskt projekt som ständigt skiftar karaktär. Från början var nationalkänslan ett redskap för att motivera folk att betala skatt trots att pengarna skickades till andra ändan av detta avlånga land. Och då var det så klart påkallat att skapa en känsla av att Glumslöv och Jukkasjärvi hade en gemensam kultur. Nationalismen ville vara en enande kraft, även om den i praktiken bekämpade demokratin. I dag är nationen en mångfasetterad gemenskap med krympande skatteintäkter och växande politiska motsättningar. Och lustigt nog är det nationalisterna som försöker splittra oss i mindre grupper...


Men historielösheten är inte bara ett bekymmer för nazister som önskar att det funnes fler svenska slagfält som dränkts i nationens blod. Allt för mycket av vår historia har glömts bort, menar Hagerman. Hon drömmer om att upprätta ett museum över demokratins historia. Ett monument över den i dag så blygsamma -arbetarrörelsen som gömt undan sina symboler i arkiv när de egentligen hör hemma på ett revolutionsmuseum över demokratins genombrott... 

Förstår ni slasktratten...

Richard Sörman: Därför blir musiker och andra konstnärssjälar politiska idioter

Stort ämne. Några reflektioner.

Ordet kultur förekommer i två väsensskilda versioner. Den ena omfattar ett helt samhälles levnad. Den antropologen försöker blottlägga inom olika regioner och hela länder. Även historiskt. Till det hör även subkulturer. Alltså mer underordnade kulturella delmängder, inom en och samma kultur. Aboriginernas kultur från förr lever idag mest kvar som en historisk spillra. Det visar att kulturer både kan utrotas och förändras av en ny och annorlunda omgivning. Att kultur mer sällan uppträder isolerat. Att den påverkas av sin omgivning.

Det är hela levnaden i sig som kan sägas uppbära en samhällelig kultur. Om än transformerad. Och inom den faller olika delkulturer ut. Det finns en svensk kultur. Och inom den skiftande delkulturer. Exempelvis en motorcykelkultur, en spelmanskultur, och den som omsluts av kristen tro. Det finns säkert chopperåkare som är kristna, spelar fiol i ett spelmanslag och som känner sig som helyllesvenskar, fast de bor mitt i Dalarna. Kärnan ligger i upplevelsen och i gemenskap. I tillhörigheten, fast, växlande och i progression.

Du gamla, du bortglömda

Initiativet till firandet av svenska flaggans dag var inte medvetet tänkt att skapa en formell "nationaldag". När det emellertid blev aktuellt att införa en sådan var den 6 juni redan ett inarbetat och självklart datum. Svenska flaggans dag blev formell nationaldag år 1983. År 2005 blev denna en arbetsfri helgdag med motiveringen att på så sätt ge "tillräckligt utrymme för att markera nationaldagens betydelse i det svenska samhället".