sön 2 juni 2019

Anna-Lena L. tillhör dom där postmodernisterna långt till vänster som gärna tolkar

vedertagna begrepp på sitt eget personliga sätt... 60-åringen borde kanske respektera ordböckernas definitioner en aning mera bokstavligt... det blev slagsida på populistbegreppet redan för tjugo

år sedan när hon skrev sin samman-fattning åt LO...

Populism, makt, demokrati / text: Anna-Lena Lodenius, 1958- (författare)...

Landsorganisationen i Sverige. Demokratiutredningen... Alternativt namn: LOs demokratiutredning, Stockholm: LO, [1999]...

Wiki... Definitionen av begreppet populism saknar konsensus i den akademiska världen. Trots det används begreppet ofta i den politiska debatten. Vanligtvis används det som ett nedsättande uttryck, exempelvis för att antyda en form av extremism eller att företrädare för populism söker förenklade lösningar på komplexa problem... Definitionen av populism är i den akademiska världen djupt omtvistad...

Demokratiutredningen om "Populism, makt, demokrati" från 1999 berätter emellertid mycket om hur vänsterextremismen format begreppen och fyllt dom med eget innehåll...

Populism, makt, demokrati