Rasifiering

Rasifiering – Sh

Rasifiering – Wikipedia

Black Power- Sh

Vit makt- Sh

Black Power- Wikipedia

Vit makt- Wikipedia

Rasifiering (från engelskans racialization) eller etnifiering, är ett samhällsvetenskapligt begrepp som beskriver hur människor ses som stereotyper utifrån fördomar om deras bakgrund eller ursprung...

Rasifieringsteorin är ett försök att visa hur rasistiska föreställningar skapas där de tidigare inte funnits, och hur sociala skillnader börjar uppfattas som biologiska och nedärvda. Framförallt postkoloniala forskare studerar hur föreställningar om människoraser och etniciteter kan vara orsaken till strukturell diskriminering och rasism. Begreppet förklarar också hur en grupp ("vi") ofta börjar se på människor utanför gruppen ("de" alt. "dom") som medlemmar i en annan "ras".

Det teoretiska perspektivet gör skillnad på "ras" och rasism: Rasism är en materiell process medan "ras" är en social konstruktion. Rasifieringsforskare studerar de grundläggande principerna bakom rasistisk ideologi och rasismernas konsekvenser, både materiellt och politiskt...