Sådan är fascismen

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan är fascismen, Harrison

 

Sådan är mjukisfascismen, Medborgarn

 

 

 

 

Fascism från vänster och höger!

Förnekelse av medborgarnas vilja.

 

Att kuva, stuka, knäcka, trycka ned, tukta, kuscha medborgare med våld är den gamla

fascismens metod.

 

Att kuva, stuka, knäcka, trycka ned, tukta, kuscha medborgare med byråkrati är den moderna fascismens metod.

 

"Mussolini skapade en stat inom staten, för att tjäna privatintressen som inte alltid var i harmoni med nationens allmänna intressen."

 

Kommunalfullmäktige i Flen skapade en kommun inom kommunen, för att tjäna privatintressen som inte alltid är i harmoni med kommunens allmänna intressen."