lör 10 sept 2016

Vi har haft perioder i manna- och kvinnominne där varje svar levererats av ekonomer...

Och så får vi ett kronförsvar som havererar, eller en fastighetsbubbla som spricker, eller en Lehman Brotherskollaps och plötsligt tar ekonomerna semester. Eller blir vaga och svävande...

Ofta på så sätt att de förklarar att problemen inte alls beror på det folk tror. Men de erbjuder inte något trovärdigt alternativ. Av svaren blir ickeförklaringar...

Ingen kan skylla islamologer för att någonsin ha tagit samma plats i offentligheten som ekonomer. För att inte tala om våra försynta vänner bland arabisterna och de semitiska filologerna...

Antagligen har de en mer balanserad självuppfattning än ekonomer. Det hedrar dem. Men det finns ändå likheter med ekonomskrået. För ju fler islamister som spränger sig i luften, skär halsen av präster eller skjuter prick på konsertbesökare, desto mindre tycker jag mig se av just experterna på islam...

Varför har den våldsamma islamismen fått fotfäste?

Beteendekontroll och minskning av världens befolkning har länge stått på dagordningen för våra makthungriga globalister...

Författarna, dr Guy Kahane och dr Tom Douglas varnar för konsekvenserna av en medicinsk forskning som kommer att kunna resultera i droger som ändrar vår moraluppfattning och vårt sätt att tänka...

Befolkningsfrågan då, vad händer där? Jo, nyligen publicerad forskning visar att Monsantos växtgift Glyphosate som används i Roundup också förekommer i våra vanligaste vacciner...

Ett annat exempel på vår maktlöshet mot förgiftningar är i samband med laxodlingarna. Det foder man använder innehåller Endosulfan, ett insektsgift som lagras i laxens vävnader för vidare transport till den som väljer norsk lax till middag...

Dessa exempel är bara smakprov på hur för globalismen ”övergripande målsättningar” numer systematisk sätts i verket utan att vi hinner med att granska, debattera och protestera mot att monopolrelaterade näringsgrenar inom livsmedelsförsörjning och läkemedelsindustrin brer ut sig över våra samhällen...

Varför reagerar inte våra politiker...

Jo, snaran sitter redan på plats…

Jag blir ledsen när jag ser vad man gör med USA...

Hela paketet med Homeland Security undergräver människors medborgerliga fri- och rättigheter och därmed demokratins grundläggande värden.

Massövervakningen. Militariseringen av en allt mer trigger happy polis. Kriget mot narkotikan. Inspärrningspolitiken. Korporativismen. Svågerkapitalismen, som ger en fri ekonomi och en fri marknad dåligt rykte...

Så väl Tea Party-rörelsen som Occupy-rörelsen hade faktiskt en del poänger, men saknade tyvärr all förmåga att ge realistiska och hanterbara svar...

15 år sedan 9-11 - slutet för det fria USA

Den andra torsdagen i september 2016. En bil börjar brinna. En brinnande bil rullar sakta in i Klosters Kyrka vid någon kilometer från den tidigare utbrända moskén...

Den brinnande bilen kör in i kyrkan precis där det finns brännbar växtlighet längs tegelfasaden. Polisen försöker sig på att förklara den brinnande bilen som rullade in i Klosters Kyrka med tekniska fel och allt utom ett försök att sätta fyr på den kyrka där min mamma och pappa gifte sig för snart 50 år sedan...

Ingen politiker har uttalat sig. Inget statsråd har hörts av, trots att det finns en hel del tecken på att den brinnande bilen var ett attentatsförsök mot en svensk kyrka. Nu passar det inte att springa till närmaste journalist och vara upprörd. Nu är det inte rätt läge att skrika om hatbrott, ett vidrigt angrepp. Nu är det tyst. Jättetyst....

Bah Kuhnke fredagsmyser sannolikt. Ygeman sitter säkert och grubblar över hur man skall rädda rikspolischefen. Fridolin är troligen sysselsatt med att samla navelludd. Hursomhelst har ingen av de mest gapiga politikerna från juldagen 2014 dykt upp för att kommentera försöket att bränna ner Klosters Kyrka...

MOSKÉ OCH KYRKA

Hur man ska uppfatta Patriks text...

Patrik skriver... Det är klart att protokollet är ett falsarium. Det skrev jag ju i klartext i inledningen. Man måste nog vara Adolf Hitler för att tro att det är äkta vara...

Göransson skriver... Mycket förvirring bland kommentarerna. Det här handlar naturligtvis inte om hur judarna egentligen är, varken i absolut mening eller i jämförelse med andra folkgrupper (t.ex. araber med muslimsk tro). Patrik har gjort den saken väldigt klar både i inlägget och i en kommentar...

Sions vises protokoll är skrivet av någon som är väldigt negativ mot en viss folkgrupp och vill misskreditera den genom att beskriva dem på ett sätt som uppmuntrar till hat... genom att utnyttja tekniken att låtsas att det är judar som skrivit protokollet...

Hortensia skkriver... Vad den mänskliga fantasin kan frammana, sätta på pränt och distribuera över hela världen får tanken att svindla och det hjärtliga skratt Patriks bländande satir utlöste stockar sig i halsen när jag betänker, att illvilliga/ignoranta/indifferenta individer så enastående enkelt kan bruka sina pennor, för att i evigheters evigheter lyckas så split och indoktrinera likasinnade att ta till svärdet och förgöra allt gott.

Alla konspirationsteoriers moder

fre 9 sept 2016

Det var för tjugofem år sedan på svensk TV...

Och det är ju inte så länge sen...

Det var innan kränkbarhetsbegreppet blev uppfunnet förstås...

https://i.ytimg.com/vi/edpBQw99Zpo/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=4SDYFfdEtGTUImuVdkfVk0fXx6E

Stefan Sauk Tillfälligt valbrott 1

https://i.ytimg.com/vi/WEvU9SluWAg/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=EuOW76epGIEN0AqB9vjq4Z0b34k

Stefan Sauk Tillfälligt valbrott 2

https://i.ytimg.com/vi/dI5YazN_b5Q/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=IxSfG_E7Iy1gUs50mS7VeGqBqC8

Stefan Sauk Tillfälligt valbrott 3

Inte faen vill dom ha Le Pen heller, dom fransoserna...

Men det finns ju ingen annan som vill göra som dom vill... folket alltså...

Samma visa överallt... så det kan bli när makthavarna inte gör som folken vill...

Franskt presidentval idag: Marine Le Pen vinner.

Jag har bekänt mig till vad jag tror är sedan sekler nedärvda svenska värderingar...

Ja, detta är mitt land. Ja, detta är min kultur. Det är en stram, vänlig, solidarisk kultur med gamla anor och vackra gamla miljöer...

Nu gäller inte längre aktning för vår historia och kultur, nu gäller snarare avståndstagande och förakt...

Exemplen är legio: förre samordnaren Mona Sahlins påståenden om att svensk kultur bara är töntig i jämförelse med andra kulturer, förre statsministern Fredrik Reinfeldts uttalanden om att Sverige på egen hand bara åstadkommit barbari, förre vice statsministern Åsa Romsons tanke att det svenska som eventuellt finns inte är djupare än att det räcker med att åka tunnelbana för att bli delaktig...

​Här står jag med mitt dilemma. De makthavare som hyllar sådant som hbtq-certifiering och immigration, håller de bara på med sociala experiment, som de tycker verkar moderna och balla, eller följer de en långsiktig och seriös, ehuru dold, plan som går ut på att tvärvända den svenska historien och skapa en helt ny kultur...

Om jag vore konspiratoriskt lagd skulle jag försöka göra en poäng av att det såklart är enklare att bygga en ny kultur om man övertygar folk om att det inte finns något tidigare kultur som står i vägen...

Bekännelser

Bara sunda förnuftet hos en bonnläpp... inge mer...

Fast det är nog inte bara inom den akademiska världen tystnadskulturen härjar...

Finns det några tystare än frälsebönderna i Sörmland... för att inte tala om islam-kännarna...

Hur korrumperad och inavlad är den akademiska världen

Joe Biden och hans son Hunter Biden har starka privata ekonomiska intressen emot Nord Stream 2... därför kom han till Stockholm...

Vid en gemensam presskonferens instruerade han statsministern om vilken ståndpunkt Sverige skulle ha till gasprojektet Nord Stream 2. Han sågade projektet med orden: Ingen ska kunna missförstå, varken herr Putin eller någon annan, att detta är okränkbart territorium. Punkt. Punkt. Punkt. En dålig deal för Europa...

Denna flagranta inblandning i svensk politik relaterades av svenska MSM och Public Service utan någon som helst kritisk granskning – som vanligt får man väl säga när det gäller pekpinnar från USA...

Nästan hela det svenska medieetablisse-manget står och bugar med mössan i näven. Statsminister Löfvens roll som underdånig ledare för USA:s lydrike Sverige framstår i all sin ömklighet...

Debatten om Nord Stream 2 bevisar den svenska journalismens totala förfall

tors 8 sept 2016

En översikt över de stora framgångarna inom den medicinska vetenskapen under 1900-talet fram till sjuttiotalet, då den veten-skapliga utvecklingen verkar ha stannat upp trots enorma satsade belopp i olika spektakulära forsknings-projekt...

Jag tror att den negativa utvecklingen beror på att starka ekonomiska och kortsiktiga intressen fått ta över-handen och att den medicinska vetenskapen olyckligtvis har fastnat på några helt felaktiga hypoteser...

Resultatet är en hälsokatastrof av tidigare aldrig skådad omfattning. Vi kan i dagens tidning även läsa hur Big Pharma systematiskt mutar läkarkåren...

År 1964 inleddes screening av människors blodtryck för att hitta patienter med ökad risk för hjärnblödning. Det innebar att vården började massbehandling av patienter med förhöjt blodtryck med hjälp av diuretika och betablockerare. Det sänkte blodtrycket och minskade risken för brustna blodkärl i hjärnan. Senare har en rad andra kompletterande medel tagits fram. Jag stod själv i flera år på fyra olika blodtrycksänkande medel, vilka jag nu ersatt med en lämpligare kost som återfört mitt blodtryck till det normala.Framgångarna med screening av blodtrycket blev inledningen till screening av en rad andra diagnoser vilket blev inkörsporten för en av Big Pharmas stora kassakor – livstidsmedicinering.

Den moderna medicinens uppgång och fall – del 1

För 170 år sedan skrev Erik Gustaf Geijer...

Geijer betygar alltså att Sverige på grund av inhemska skillnader varit ett mångkulturellt land...

”Slättbons olika liv mot bergsbons framställde sig. Bergsmannen, jordbrukaren, manufakturisten, jägaren, fiskaren trädde fram, alla under de olika betingningar som lokal och därav föranledda särskilda behov föreskrevo för deras verksamhet. De grupperade sig olika därefter. De olika grupperna voro spridda, skilda genom stora avstånd, därigenom inom sig isolerade. Ej under, att vardera betraktade sig som ett helt för sig!”

Detta taget ur tidigare nämnda bok Frihetens Klassiker från 2003, där Mattias Bengtsson och Johan Norberg varit redaktörer. Senare i sin beskrivning av hur förhållandena var när han skrev texten (1847), menade han i nationalromantisk anda att dessa kulturella skillnader försvunnit. Det är den bilden av de homogena Sverige vi har matats med när man önskat tvinga en ny sorts mångfald på oss...

Men bilden av det homogena Sverige är falsk. Det är åtminstone min erfarenhet efter att ha bott i alla tre landsdelar och vistats med viss frekvens i samtliga svenska landskap. Det finns fortfarande kulturella skillnader i de olika landsdelarna, ja ibland inom samma landskap. Då har jag ändå inte nämnt skillnaderna mellan stad och land...

Liberalismen och globaliseringen

"Araberna har varit mycket framgångsrika samhälls-byggare"... det är den stora frågan...

Dr Bill Warner har en annan uppfattning om araberna som samnhällsbyggare...

Bill Warner - WikiIslam

Dr. Bill Warner, Author - Political Islam

Marian Radetzki skriver... Aktuell kritik av araber och muslimer förlorar mycket av sin bäring mot bakgrund av dessa storslagna historiska erfarenheter. Araberna har varit mycket framgångsrika samhälls-byggare...

Bruket av koranen för att underbygga intolerans, grymhet eller ren och skär dumhet beror inte på koranen utan på dess okunniga och bigotta uttolkare. Historien har lärt oss att inte bara koranen drabbats av ett sådant öde. Den har gott sällskap av bibeln...

Gästskribent Marian Radetzki: Islams storhetstid

https://i.ytimg.com/vi/t_Qpy0mXg8Y/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=r3OMNVPHoSSr0NjX_8Me-_LMRMk

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner

Varför stödjer delar av den svenska vänstern Clinton...

Varför föreslår de inte röster på Jill Stein...

Jämfört med Hillary Clinton ter sig den vulgäre, närmast främlings-fientlige Donald Trump som ett lamm – hittills i alla fall...

Jag är förstås medveten om att han inte haft samma möjligheter att göra bort sig. Troligen säkrare för världen att rösta på denne. Den försiktige kan annars rösta på Jill Stein, rösta blankt eller ligga på sofflocket – vilket 40-45 % av väljarna ändå brukar göra då det är dags för presidentval. Detta medför att presidenten som regel har aktivt stöd av max 1/3 av väljarna i USA...

Förskönar DN? Hillary Clinton – erfaren hök, Wall Street-favorit – och ...

 

Allt flera händelser i foster-landet framstår som omöjliga att förklara annat än som ett fortskridande förfall i statsapparat och samhällskropp...

Som genuin blandekonom är jag som du helt emot att låta riskkapitalet ta över både välfärd och ofärd. Men det är OK att privatisera vissa instrumentellt känsliga delar av den statliga hanteringen så att myndig-heterna får koncentrera sig på det allra viktigaste, t ex kolla ekonomin, utan att behöva oroa sig för att missuppfattas i media...

Den där dialogen behärskar det privata näringslivet så mycket bättre än farbror staten. Vet du – jag tror att hela idén med riksrevision i grunden är fel. Det går aldrig att förklara för folk hur fel eller rätt allt ligger till i komplicerade sammanhang – ingen tror heller att ett visst statligt verk skulle vara hederligare än något annat. Nej, staten bör ägna sig åt annat än upplysning...

Som vadå?

​Min vän, vi behöver ett modernt Riksmörkläggningsverk, specialiserat på att dölja allt som oroar folk...

Polisen som inte kan klara ut brott, migrationsverk som inte kan integrera , skolor som ingenting lär ut, universitetssjukhus som tar död på folk, arbetsförmedling som inte kan fixa jobb, näringslivsdepartement som inte vet vad lönsamhet är, försvaret som mest är kompledigt, en f d statskyrka som skickar folk på uppmuntringsresor med sprit utomlands…

Säg en enda så kallad institution som gör vad den verkligen ska? Nä, vi borde samla alla goda krafter i ett Riksmörkläggningsverk, se till att mörker och tystnad sänker sig över allt vi ändå inte begriper av det sken vi kallar verklighet. Mängden av godtyckliga nyheter från maktens boningar gör oss bara blinda, det är inte mer ljus som behövs för att vi ska få frid, det är mörker!

Dags för Riksmörkläggningsverket!

ons 7 sept 2016

En sån röra... det är liksom meningen... kan man blanda textklipp huller om buller...

Vad vill han ha sagt... dissidenten Arnstberg... jo, till exempel att Flens 

kommun inte bara

behöver styras av utsocknes klyftiga dum-skallar...

Det duger bra med lokala dumskallar med sunt förnuft...

Invånarna i ett framtidsland som Sverige är högutbildade och inte bara makthavarna utan hela samhället drivs av intelligenta proffs. Det gäller politiken, hela den kommunala och statliga byråkratin, vetenskap och teknologi, massmedia och utbildning... 

Nästan allt inom detta befolknings-skikt hanterar med den högre formen av intelligens. Det är en drivhusmiljö, där det sunda förnuftet inte bereds särskilt mycket utrymme. Det är ju sådant som alla redan kan, självklarheter, alltså inte mycket till yrkeskunskap. Som Bruce Charlton skriver (min översättning):

Jag misstänker att det är den ständiga fokuseringen på intelligens som har lett till att det moderna samhällets mest intelligenta personer håller sig med idéer om sociala förhållanden, som inte bara råkar bli fel ibland (beroende på misstag i de abstrakta analyserna) utan genomgående blir fel...

Jag talar om det fenomen som vi känner som politisk korrekthet (PK), i vilket enfaldiga och felaktigt moralistiska idéer drivs av den regerande intellektuella eliten. Dessa idéer har invaderat den akademiska, politiska och sociala diskursen...

Medan den hårda vetenskapens stereotypa knäppa professor är en briljant forskare men korkad rörande allt annat, så är den stereotypa knäppa professorn i samhällsvetenskap och humaniora inte bara korkad rörande ”allt annat” utan också i sin profession.

Klyftiga dumskallar

Det finns en populär schablon som visar upp den knäppa professorn, som är genial i sin kreativitet och forskning men tankspridd, socialt oskicklig och rent allmänt oförmögen att ta hand om sig själv...

Den bilden är inte helt tagen ur luften. Många av oss har mött vad som skulle kunna kallas för klyftiga dumskallar (clever sillies), som visar sig leva helt i sin egen värld. En och annan av dem sprider gärna hopplösa idéer om hur vardagliga problem ska lösas. De saknar helt enkelt sunt förnuft...

Bruce Charltons förklaring till detta fenomen är att dessa klyftiga personer krånglar till det för sig. De använder sin höga intelligens också för att lösa vardagliga frågor, som så gott som alla vanliga människor inte har något större problem med. Och så hamnar de långt bort i tok...

Livet är nästan aldrig så knepigt som de föreställer sig. Eftersom de mestadels umgås med andra smartisar så kan de tillsammans bygga upp en världsbild där det sunda förnuftet saknas...

​Bruce Charlton menar att vi har två slag av förnuft. Det ena är det som utvecklats under mycket lång tid och som avser att säkra vår överlevnad. Det gäller tekniker för att skaffa mat, det gäller socialt umgänge, det gäller det mesta i vardagen. Detta är ett slags instinktivt förnuft som inte kräver någon större mental ansträngning, ett slags vardagsförnuft...

Inte bara vanliga normala människor har ett sådant utan också folk som inte skulle få några guldstjärnor i ett IQ-test. De vet också att björnen skiter i skogen, att cykel är ett vingligt fordon och att havet är fyllt till brädden med vatten...

Klyftiga dumskallar

Eftersom vi människor är sociala primater är det viktigt att vi klarar av den sociala samvaron, det vill säga förstår, kan förutsäga och någorlunda styra andra människors beteenden.

Man skulle också kunna säga att detta är det djuriska i människan, grunden för suntförnuftligt beslutsfattande. Minns ni det där teveprogrammet ”Så här gör djur”. Tänk er ett program med samma grundtema: ”Så här gör människor”...

Det andra slaget av förnuft är det högre förnuft, som i synnerhet forskare, matematiker och schackspelare är särskilt bra på. Det är det förnuft som befriat människor från religionens tyranni. Det är på detta förnuft som vårt nuvarande samhälles fantastiska framsteg vilar...

Det är ett kritiskt förnuft som gör att utövarna istället för att göra ”som de alltid gjort” synar korten. Detta tänkande har resulterat i att mänskligheten under de senaste kanske tretusen åren tagit ett språng. Evolutionärt sett är det en mycket kort tid. Den första människan verkar ha dykt upp för ett par miljoner år sedan och homo sapiens, vår art, har funnits i ungefär 125.000 år...

Evolutionärt är således detta högre förnuft rentav ett nyförvärv för mänskligheten. Och det är här det riskerar att gå fel. De hög-intelligenta gillar att påstå att verkligheten inte är så enkel som det verkar, utan att det finns bakomliggande krafter som det är viktigt att frilägga...

Vi har alltså två system att tänka med. Ett högre som är specifikt för mänskligheten och som smartisarna odlar. Och så ett lägre som visserligen är mer utvecklat men ändå ligger på samma linje som det många andra däggdjur förfogar över. Frågan är när vi använder det ena respektive det andra...

Klyftiga dumskallar

tis 6 sept 2016

Mycket klyftiga människor borde ju genomskåda den politiska korrektheten direkt...

Även om de måste ligga lågt för att inte förlora jobbet och det sociala anseendet, så borde de mellan skål och vägg stöna över att de tvingas hålla god min i det elaka spel som pågår i den politiska korrekthetens landskap...

​Så verkar det emellertid inte vara. Flera av de mest klyftiga är också de som är mest hängivna den politiska korrektheten...

”hur kan du som är så smart vara en sådan godtrogen och praktfull idiot?”

Klyftiga dumskallar

 

Vad lämnar hon efter sig som socialchef... en raserad socialtjänst...

Åsa Furén-Thulin, sektionschef för vård och omsorg på SKL... vad tog hon med sig från Flen...

Ett pikant yttre... och ett pk-anpassat sinnelag... det kommer man långt med i ofantliga sekten...

En bekännelse under galgen... tidigare bekännelse hade inte varit pk-mässig... tiden har bara gått och Furénskan har inte gjort något...

 

SKL: Frustration när vuxna placeras i högstadiet

Klyftiga dumskallar

LEDARE: Galenskapen om ålder måste få ett slut

Färre flyktingar tycker svenska folket...

De två statsbärande partierna följer, om än senfärdigt och motsträvigt opinionen. Men kommer det räcka...

Socialdemokraternas och Moderaternas respektive partiledningar förtjänar skoningslös kritik för hur de hanterat situationen och hur de förhåller sig till det som ligger framför oss. Alla fakta som krävs, och all kunskap, finns redan i samhället men, dessvärre, inte nödvändigtvis inom dessa partiledningar...

Ovärdigt seriösa och ansvarstagande partier är sannolikt en mild omskrivning av hur dessa ledningar, på ett personligt plan, har mött väljarna genom att släppa ett helt politikområde, det kanske svåraste och mest komplexa då det handlar lika mycket om nationalekonomi som värdegrund, till ett enskilt parti... Sd alltså...

Ett ovärdigt uppträdande

En av pamparna i ”etablissemangets eliter” varnar sina kollegor...

Det är ”bäddat för en revolt mot etablissemanget”...

Han menar att högerpopulisterna visserligen framför andra klagomål än dem som gäller ekonomin, men att ekonomin, enkannerligen globaliseringens effekter, som står i centrum för denna nya politiska konflikt...

Globaliseringen har lett till tre saker, hävdar Solana. För det första har miljontals fattiga människor i tredje världen blivit rikare, vilket lett till att ”ojämlikheten mellan länderna har ovedersägligen minskat i betydande grad”...

För det andra har de rika i de rika länderna blivit rikare...

För det tredje har vanliga människor i de rika länderna knappast fått det bättre utan hotas i ökande utsträckning hotas av arbetslöshet och utanförskap...

Därför uppmanar Solana sina kollegor i etablissemangets eliter att vidta skarpa åtgärder, för ”Det otänkbara kan ske. Populisterna kan vinna...

Det är hög tid för de nationella ledarna att visa att de vet vad som pågår.” Man anar att Lövfen, Kinberg Batra, Lööf och Busch ivrigt läser detta till morgonkaffet för att veta vad de ska göra...

Etablissemangets eliter får en varning

Ingen betvivlar att dom utsocknes strategerna trivs tillsammans...

"Tillsammans är vi Flen"... naturligtvis inte... ambulerande utsocknes konsulter som inte betalar skatt i Flen bör inte vara chefer som föreslår och bestämmer kommunens färdriktningar...

Klyftiga dumskallar avstår vi gärna ifrån...

​Smilfinkarnas drottning dumförklarar kommunens medborgare...

Klyftiga dumskallar

Hur kan de styrande tro att det går att bygga ett fungerande samhället på pk-fantasier? Under de senaste fyra decennierna så har denna ohederliga fantasivärld av politiskt korrekta men biologiskt ohållbara påståenden kommit att totalt dominera hela länders offentliga arena i västvärlden...

Felaktiga och idiotiska idéer har inte bara blivit reguljära utan till och med tvingande. Dessa idéer fungerar som en legitimering av dem som har makten, men maktperspektiv är alltid kortsiktiga...

Det som ger utslag i det långa perspektivet är om de fungerar biologiskt. Eftersom de kolliderar med det sunda förnuftet, så kan vi vara rätt säkra på att de inte fungerar. Kan inte PK-terrorn stoppas, så går vår samhällstyp under...

tillsammansarviflen

Instagram

mån 5 sept 2016

Efterblivna så det förslår...

För och emot bredband...

Bredband på landsbygden är ingen självklarhet. I fritidsområdena Lövåsen och Fejbol utanför Sparreholm finns både de som är för och de som är emot.

 

Läs mer

Har dom varit eller ska dom bli till...

Inga rapporter från några stor-möten...

En utsocknes kommunchef som saknar tids-kontroller...

Höstens stormöten för ortsutveckling satta

30 augusti 2016 - 11:29

Var med och påverka din ort och dess utveckling! Nu är datumen satta för höstens stormöten inom ortsutveckling. Välkommen att delta, här hittar du tider och platser för höstens möten.

Följande stormöten är inplanerade under hösten i Flens orter (alla möten hålls mellan 18:30 och 20:30):

Måndag 22/8 i Sparreholm Folkets Hus
På dagordningen:
Statusuppdatering från arbetsgrupperna
Översiktsplan – Tyck till om ortens framtida markanvändning!
Även: En servicepunkt i Sparreholm? och planer för en fiskeplats för funktionsnedsatta

Onsdag 31/8 i Bettna Föreningsborg
På dagordningen:
Uppföljning av Bettnas handlingsplan
Kommunen informerar om detaljplanen
Bygglov för HVB-hem
Översiktsplan – Tyck till om ortens framtida markanvändning!

Torsdag 1/9 i Hälleforsnäs Folketshus
På dagordningen:
Bildande av en lokal samverkansgrupp
Översiktsplan – Tyck till om ortens framtida markanvändning!
Uppföljning av senaste trygghetsvandringen

En kommunist i sitt esse... ibland kan han tänka sig att vara en riktig kommunist... han Sh...

Varför hjälper dom inte till... skrik-halsarna till vänster... att hitta pengarna...

​Samtidigt tittar Stefan, borgerskapet och

chefen för Riksbanken lite diskret under bordet för att hitta miljarderna som försvann...

Någonstans borde de ju finnas...

Hjälp! Någon har tappat bort 4 000 miljarder kronor

Överförskrivningar, javisst...

Psykofarmaka, blodtrycksmedicin, diabetesmedicin... tar död på oss...

Efter canceroperationer kommer överför-skrivningarna som ett brev på posten...

Möte idag kl 18. Världsledande läkare: Dödlig psykiatri & mediciner ...

En av de grundstenar som brukar framhållas som en liberal dygd är individens personliga integritet och rättigheter, inte bara mot andra individer, utan även mot staten och andra kollektiv...

Ett sätt att i praktisk handling leva som man lär är att hålla på brev-hemligheten, alltså rätten att slippa få sin korrespondens granskad av myndigheterna...

Brevhemlighetens vara eller inte vara i den elektroniska tidsåldern... Jag hörde inte svenska liberaler höja rösten för brevhemligheten till skydd för individen och den personliga integriteten...

Liberalismen och lagen

sön 4 sept 2016

Anders Romelsjö på Jinges blogg... tidigare ofta länkad till av Sh...

Anders Romelsjö som under senare år blivit alltmer politiskt intresserad och radikaliserats ju mer han läst...

Jag tog över ansvaret för Jinges blogg sommaren 2012, sedan Jinge frågade mig under våren 2012...


Bloggen har utsetts till ”Årets politiska blogg” 2014 av börsbolaget Cision...


Jag växte upp i Norrbotten, var tidigare distriktsläkare och är nu professor emeritus vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Min forskning handlar om orsaker till alkohol- och drogproblem, alkoholpolitik, effekter av förebyggande insatser och behandling. Jag är gift, har vuxna barn, bor mitt i Stockholm, och gillar motion ibland, kultur av olika slag, skärgården och Provence...

Är Peter Wolodarski en CIA-agent?

En intressant iakttagelse är den välkända psykopolitiska operationen att placera två parter som egentligen företräder samma agenda på var sin sida i en debatt...

Funderar ingen över att det ”borgerliga” blocket hoppas på Demokraternas Clinton i det amerikanska presidentvalet medan det socialdemokratiska blocket hoppas på – Demokraternas Clinton i samma val? En Clinton som också är globalisternas val...

Funderar ingen över varför DÖ kom till eller varför båda blocken vill samarbeta med NATO och hata Ryssland? Funderar ingen över varför båda blocken vill ha mångkultur och obegränsad invandring, finansierad genom ökad inlåning från Världsbanken? Allt enligt globalisternas agenda...

Har svenska folket drabbats av syn- och hörselproblem, eller är beteendekontrollen så genomförd redan att vi hellre sätter oss vid TV:n och skrattar åt tramsprogram i förvissningen om att våra yrkespolitiker under tiden fixar vårt framtida lyckorike än frågar vad i h-e de håller på med...

När snaran dras åt….

Forna tidens intellektuella blev präster och således statsanställda och eftersom intellektuella har det gemensamt med hundar att de slickar den hand som föder dem var det naturligt för de intellektuella att bli statskramare...

För några decennier sedan, medan det ännu fanns marxister, var saken klar. Vänster var att i någon form anse att marknadsekonomin är både dålig och dödsdömd och att ett bättre och jämlikare samhälle kan skapas genom att folket tar makten från kapitalisterna och socialiserar allting...

Visst, det finns väl fortfarande intellektuella som när sådana uppfattningar, men numera förefaller det vara en helt annan uppsättning idéer som kallas vänster...

Vänster numera är sådant som feminism, identitetspolitik, homosexuellas rättigheter, post-modernistiska värderingar, kort sagt allt sådant som anses politiskt korrekt. Och politiskt korrekt är sådant som de flesta politiker och journalister tycker. Och det gemensamma för deras tyckande är en mycket positiv inställning till staten...

Så egentligen menar jag att det inte så mycket handlar om vänstervridning som om statsfromhet. Vänsterns program förändras med tiden, men det handlar alltid om att krama staten. Jag tycker därför att det är mer korrekt att kalla de intellektuella för statskramare än att kalla dem vänster. Begreppet vänster verkar ju inte ha någon fast betydelse, men det har begreppet statsfromhet...

Är de intellektuella vänster?


För vanligt folk blir bilden förvirrad och motstridig...

Att bilda sig en korrekt bild av vad som sker är inte helt enkelt...

Skola, vård, omsorg, polisen, försvaret, integrationen, bostadsbristen, fattigpensionärerna, strukturfrågorna, svällande byråkrati, den generella välfärdsstatens långsiktiga kris...

Problemen i landet staplas på varandra. Och de politiska partierna, i vart fall riksdagspartierna, tycks sakna lösningar – och ofta även insikt om problemen...

Å ena sidan finns det uppenbara problem, så väl på ett praktiskt plan som på systemnivå. Samtidigt är det svårt att veta vad som är verkliga problem och vad som är upplevda problem...

Å andra sidan har många svenskar det i dag bättre än någonsin tidigare, även om det möjligen är på lånad tid och lånade pengar. Och det är svårt att med trovärdighet hävda att vi står inför ett systemsammanbrott när staten till exempel betalar ut 335 miljoner kr i filmstöd.

Om vi inte kan identifiera och definiera samhällets problem kan vi inte heller lösa dem

Sparreholmarn trodde aldrig att någon skulle säga det...

Men Jan Guillou av alla människor... strongt...

Åtskild gymnastik och idrott i skolan är en fråga om rättvisa och jämlikhet, lika självklar som att pojkar och flickor har åtskilda omklädningsrum...

Idén att det skulle vara demokratiskt att tvinga flickor att spela fotboll med pojkar är relativt modern och främmande för de flesta av oss nu levande svenskar som har vuxit upp i ett system som tog hänsyn till våra olika förutsättningar. Gemensamhetsgympa missgynnar flickor och befordrar flickornas skolk för att slippa förödmjukas. Det är alltså till och med ohälsosamt.

Åtskild idrott lika givet som skilda omklädningsrum

I skolan ska alla hoppa lika lågt

lör 3 sept 2016

Hur övertyligt ska allt behöva vara...

Stackars lärare...

Samma ambition som resten av ofantliga sekten...

I skolan ska alla hoppa lika lågt

Svenska folkets tänkande har – påstår jag helt fräckt – under det senaste året genomgått tre distinkta faser. Vi är nu på väg in i en fjärde...

Den första fasen var sluttampen på den oinskränkta pk-dominansen. Den nådde sitt triumfatoriska crescendo i och med treårige Aylans död i vattnen utanför Turkiet. Viljan att motta, välkomna och omhänderta migranter från Afrika och Mellanöstern nådde dittills oanade höjder...

Då började den andra fasen, den förmodade tillnyktringen. Den började i december förra året och hade två kännetecken. Det första kännetecknet var en allmän liberalisering av yttrandefriheten. Man fick säga ”volymer” utan att bli hållen för fascist..

Nu lever vi i den tredje fasen, baksmällan. Ingen tror längre att migrationen är lönsam för Sverige. Snarare tycks de flesta som räknar räkna med att notan till skattebetalarna hamnar mellan fem och tio BNP-procent per år plus en del sveda och värk. Men det mest besvärande för medborgarna är den molande misstanken att det svenska etablissemanget inte alls genomgått någon tillnyktring, utan bara ägnat sig åt lugnande prat...

Nästa steg i idéutvecklingen kommer att bli insikten att politikerna i själva verket inte har en aning om hur situationen ska redas upp. Vi kommer gradvis att upptäcka att deras påstådda lösningar bara är desperata hopp om att halmstrån ska rädda oss...

Denna fas fyra kommer när förtröstan upplöses och förångas, när politikens hjälplöshet uppdagas, när vi inte längre har hopp om att den civilisation och det samhälle vi vant oss vid ska fortleva. Många har redan nått denna fas...

Ett års svensk idéhistoria

En liten, men dock omvänd effekt, beträffande barn-åldersfalsarierna....

Det 28-åriga afghan”barnet”, med uppgiven och etablerad 15-årsålder i det absurdistanska systemet, kommer att få sin allmänna pension från (28-15=)13+67=80 års-åldern...

”Altid något, sa fan när han fick se Åmål”

ABSURDISTAN

Det socialdemokratiska etablissemanget spelar med oligarkerna som en fårskock och försvarar detta vansinniga avtal...

Antingen är de mer än tillåtet korkade eller så har även de fått generösa löften om högt avlönade reträttposter i oligarkernas banker likt Reinfeldt. Någon annan förklaring kan jag inte se...

Att nu stora EU-länder som Frankrike och Tyskland verkar vakna till insikt om att ett godkännande av TTIP-avtalet skulle vara ett komplett vansinne, skall vi vara mycket tacksamma för...

Rösta aldrig på en politiker som är för TTIP-avtalet som det nu ser ut idag...

Är den politiker som stödjer TTIP en landsförrädare?

En komspirationsteoretiker kan tyckas... kan så vara...

Ofta används termen i nedsättande bemärkelse men kan även syfta på sakliga hypoteser kring faktiska samman-svärjningar...

När människor med stark pigmentering fick makten i sitt eget land och den ”vita” rasregimen förlorade makten – fraktade CIA bort sina kärnvapen från landet i all hast. Representanter från rasistregimen påstod att dom förstört de sex kärnvapen som fanns i landet. I den förljugna västvärlden spelades det upp ett teaterstycke. USA anklagade Israel för att ha hjälpt Sydafrikas regering att skaffa kärnvapen. Så enastående billigt...

Hur reagerar den förljugna västvärlden inför det faktum att USA hade gjort Afrika till en världsdel med kärnvapen? Som vanligt med tystnad. Därför vet nästan ingenmänniska i väst någonting om den vita rasregimens innehav av kärnvapen...

USA störtar samman! Öst tar över! Se fram mot ett fredsrike på jorden!

Att Hillary Clinton säger att hon inte “kommer ihåg” vad hon gjort, samtidigt som hon förstört bevismaterial, framstår som bedrägligt beteende...

Ja, rent av kriminellt. Jämför med Richard Nixon, som inte brände ljudbanden som bevisade att han överträtt lagen, utan överlämnade dem - vilket resulterade i att han fick avgå...

Nixon agerade inte kriminellt, han förstörde inte bevis. Men det är vad Hillary Clinton gjort, för att undgå åtal för vårdslöshet med hemliga dokument...

​Visst liknar Hillary Clinton och hennes minnesförluster och bortförklaringar de vi lärt oss höra från Mona Sahlin?

Hillary Clinton är Amerikas Mona Sahlin

fre 2 sept 2016

Cara St. Louis... en sökande konspirationsteoretiker... otvivelaktigt, i PKKs mening... samarbetat med David Icke...

PKK = politiskt korrekt klass... Sparreholmarn är ju inte troende, som ni vet... varken på det ena eller andra sättet... men peka finger åt konspirationsteoretikerna är ju väldigt fegt uteslutande... Sh förhåller sig till dessa som till en roande bok...

Sh hade väl från början en sanningssökande ambition... nu vet han bättre... den subjektivt vetenskapliga sanningen finns förstås... men någon objektiv sanning finns ju inte...

https://i.ytimg.com/vi/vzmg0y318k4/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=-buV0PooIlvmdn24p7fSSjUczJE

Veritas Radio - Cara St. Louis - 1 of 2 - The Long Term Plan to Destroy America from Within

Vår bedömning är att vi kan fortsätta att bedriva patientsäker vård säger Bengt Sandén, chefsläkare i beredskap...

Några manuella rutiner verkar dock inte existera...

Som snart tjugoårig patient på UAS kan Sh garantera att fungerande manuella rutiner saknas...

Landstinget hävdar att patientsäkerheten inte är hotad och att bokade tider ska hanteras som vanligt. En läsare vittnar dock om hur vederbörande avvisades från en inbokad allvarlig provtagning. Vid en kontroll med Sjukvårdsupplysningen 1177 var beskedet att alla planerade operationer är inställda då läkarna inte kommer åt journalerna...

Landstinget hävdar dock att man gått över på manuella rutiner, men det motsägs alltså av både Sjukvårdsupplysningen och läsaren...

En fördel för sjukvården i sådana här lägen är att man kan gömma sig bakom patientsekretess och på så sätt slippa redovisa eventuella dödsfall eller andra allvarliga effekter av bristande vård, som kanske visar sig först längre fram...

Inga sjukjournaler i Uppsala landsting

Två samverkande faktorer gör att jag tror att hand-läggaren med tiden blivit alltmer förlåtande gentemot bidragsmottagaren till bidragsbetalarens nackdel...

Den första faktorn är den över tiden – och nu talar jag om långsamma, allmänna värderingsskiften – i hela samhället alltmer förlåtande, ja, rentav uppmuntrande, inställningen till bidragsmottagande. Jag skulle tro att de tidiga tjänstemännen på Försäkringskassans föregångare länge behöll den från de lokala kassorna nedärvda rätt barska inställningen till folk som påstod sig vara sjuka. Den lokala kontrollen var där alltid en levande realitet...

Men enligt forskningen har detta ändrats... yngre generationer använder sjukförsäkringen oftare än äldre generationer… de yngre generationernas högre efterfrågan på sjukpenning kan ses som ett mått på hur snabbt välfärdsstaten påverkar normerna gentemot bidrag från det allmänna...

Att ungdomar kan tänka och bete sig på det sättet måste hänga ihop med att handläggarna låter det ske...

Den andra faktorn som gynnar bidragsmottagarna är att dessa för Försäkringskassans handläggare är levande personer som handläggarna kanske träffat och tycker synd om. Pelle som betalar finns inte i handläggarens sinnevärld. Han är inget ansikte, inget namn, inte ens ett personnummer. Han är bara ett abstrakt kollektiv som någon annan del av välfärdssystemet tvingar att betala...

För några år sedan skrev jag en bok som hette Jobbet är att mata puman och som bland annat handlade om hur det är naturligt för Försäkringskassans personal, som består av normala, hyggliga människor, att solidarisera sig med de människoöden de konfronteras med och hur deras eget välbefinnande och känsla av godhet får näring av att klienterna gynnas...

Varför välfärdsstaten älskar sina klienter mer än sina uppdragsgivare


Rand skriver...

Under sin stora kapitalistiska epok var USA världens friaste land och det bästa motargumentet mot alla rasistiska teorier...

Människor av alla folkslag kom dit, några från obetydliga, kulturellt outvecklade länder, och åstadkom produktiva stordåd som skulle ha förblivit dödfödda i deras överkontrollerade hemländer...

De främsta offren för sådana rasfördomar som verkligen förekom i Amerika var de svarta. Det var ett problem som hade sitt ursprung och fördes vidare i den icke-kapitalistiska södern.Idag förvärras problemet, och det är likadant med alla andra former av rasism. Amerika har blivit ramedvetet på ett sätt som påminner om de värsta tiderna i Europas mest efterblivna länder på 1800-talet...

Orsaken är densamma: kollektivismen och etatismens tillväxt.
Trots ”liberalernas” rop på jämlikhet mellan raserna under de senaste årtiondena rapporterade den federala folkräkningsbyrån nyligen att ”de svartas ekonomiska status jämfört med de vitas inte har förbättrats på nästan tjugo år”. Den hade förbättrats under ”blandekonomins” friare år, men försämrades i takt med den fortlöpande utvidgningen av ”liberalernas” välfärdsstat.

Liberalismen och rasismen

Helhetsintrycket är väl att svenska folket består mer av undersåtar än av fria individer och medborgare...

Att ändra på detta vore ett hedervärt politiskt projekt...

Det är lätt att försjunka i enskilda sakfrågor så att man tappar helhetsbilden och greppet om de övergripande frågorna. Det känns som att detta har drabbat till exempel Allianspartierna.

En sådan övergripande fråga är hur mycket politikerna och staten skall bestämma över våra liv. Låt säga på en skala mellan ett och tio, från anarki till total kontroll. Var på skalan befinner vi oss nu? Hur snabbt rör vi oss mot kontrollsamhället? Vad är lämpligt? Kan och bör utvecklingen vändas?

Hur mycket makt skall staten ha över folket?

Det är alldeles ok om svenska folket bestämmer sig för att försörja en miljon invandrare... men det är inte ok med lögnaktiga folkvalda...

Tvärtom mot vad som sägs från regering och migrationsverk, att Sverige skulle ha stramat åt sin asylpolitik, så får i praktiken allt fler asylsökande stanna i Sverige. Det visar den senaste statistiken från Migrationsverket idag...

Regeringens omvändelse under galgen kontrasteras mot Migrationsverkets kalla siffror. Verket har näst intill panikanställt ung och oerfaren personal i stor omfattning och mycket tyder också på att många handläggare har känslomässiga svårigheter med att avslå asylansökningar.

Med så gott som oskyddade gränser, över 100.000 ärenden i pipeline och med fortsatt nuvarande inflöde på 2-3.000 asylsökanden i månaden, är det en lång bromssträcka innan vi över huvudtaget kan börja tala om att vi i praktiken skulle ha övergått till en restriktiv asylpolitik...

Allt fler asylsökanden får stanna

tors 1 sept 2016

Utan blodsutgjutelse genomfördes denna epokgörande händelse i Sverige...

Gustav III hade tröttnat på adeln och dess privilegier och bestämde sig för att slutgiltigt stuka den. Han formulerade Förenings- och Säkerhetsakten, som i ett slag jämställde adelns rättigheter med de andra ståndens.

Inför utsikten att förlora sina privilegier gjorde riddarhuset motstånd, medan de tre övriga stånden – prästerna, borgarna och bönderna – yrkade livligt bifall vid 1789 års riksdag...

Kungen arresterade då adelns ledare och satte dem i fängsligt förvar i Fredrikshofs slott bakom dagens Oscarskyrka. Sedan gick han tillbaka till riddarhuset för att efterhöra dess uppfattning om den nya akten och tolkade dess missnöjda mummel som bifall. Så slutade adelns makt i Sverige...

Kära fosterland

Samhällsutveckling och nationers inriktning bestäms inte av politiker, moral eller förnuft utan dikteras alltså av bankernas ägare som kan kallas finansoligarker där familjen Rotschild är den mest framträdande.

Familjen äger direkt eller indirekt mer än hälften av jordens tillgångar. De finns med i toppen av pyramidspelet och vi, folket, återfinns i botten och man kan med fog påstå att begreppet ”skuldslavar” både har en bildlig och korrekt betydelse.


I öst har man sedan länge förstått att världs-ekonomin kontrolleras genom en korrupt dollar, som är länkad till guldpriset så att båda kan manipuleras av finansoligarkerna...

Länder som Ryssland, Kina och Indien tänker nu inte längre låta sig åderlåtas av västs bankirer, utan har en långsiktig strategi som leder till att den ekonomiska makten kommer att flyttas från väst till öst. Inget kan längre stoppa den utvecklingen, och en av nycklarna är guld och silver...Rysslands nya ekonomi, en förebild för världen?


Texten är en kommentar till F William Engdahls artikel, ”Putin: Nyet to Neo-liberals, Da to National Development.” Gud välsigne Löfvén..

Vem är F William Engdahl...

https://i.ytimg.com/vi/RiBdbm_B9jg/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=wW_he5YJ1Xq7GU7Rzpu344lfSA4

Wiliam Engdahl on the Ukraine - TPV Freespirits

Vem är Cara St Louis...

https://i.ytimg.com/vi/J2yYPOyorFw/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=U7fyexAFhr7rck5OPHK6dnxoPfA

Bases 45 Cara St Louis Part 1 480p

Akademiker och personer i höga positioner ser sig som en elit som begriper saker och ting så mycket bättre än vanligt folk...

Det är därför de inte röstar på Sverigedemokraterna. Det gör bara lågutbildade och lågavlönade...

Men är det så? Eller är det snarare så att folk i vardagen är de som har sunt förnuft, medan de högutbildade är moraliska analfabeter som inte har en aning om hur världen fungerar...

Jag slutar aldrig förvånas över hur korkade professorer och myndighetschefer framstår när de konfronteras med nya situationer de inte är vana vid. Tafatta och villrådiga som femåriga barn...

Sverige - moraliskt u-land

Klassiskt bland många, förmodligen majoriteten, liberaler är att önska bort alla nationsgränser och införa ett universellt medborgarskap...

Man tänker sig att hela världens alla medborgare då skulle få lika god tillgång till all den frihet som de mest avancerade och fria staterna har. Redan där en tankekullerbytta så god som någon.

En sådan ordning skulle ju innebära att alla människor skulle lyda under samma lagar. Eftersom inget land ännu kommit fram till de perfekta frihetliga lagarna som passar alla, måste det med logisk nödvändighet innebära att en hel del människor kommer att leva i en värld som inte passar dem. De kommer desutom inte att ha något annat land att fly eller flytta till, för systemet kommer i deras perspektiv att vara lika undermåligt överallt. Kontentan blir mindre frihet.

Dessutom strider en gränslös värld mot den liberala grundtanken om fri konkurrens. Fri konkurrens kan ju inte vara förbehållet bara företagens rätt att konkurrera ekonomiskt med varandra. På politiska sidan måste det ju också rimligen innebära möjligheten för fria stater att konkurrera med varandra om villkoren för medborgarna i respektive stat.

Liberalismen och medborgarskapet

Sitt på ett tåg och avlyssna 30-åringar som talar om de senaste kapen... det är enbart yta...

Ingen av dem skulle säga att Anna lagar näringsrik mat... så slår man sig ihop med henne slipper man bli senil eller förgiftad… kvinnan har inga andra funktioner än sex i det feministiska samhället – de får inte ens fostra sina barn...

Det är ett extremt inhumant samhälle som vilar på värderingar som inte ens håller en halv generation. Den leder dessutom till invasion och förintelse, och är rent skräp. Jag har alltid varit dess motståndare, och kommer alltid att vara det.


Det feministiska samhället innehåller också ”rampant sexism” vilket är en av byggstenarna då man skapar ett fascistiskt samhälle...

Feminism skapar galna kvinnor och ansvarslösa män – kolla in Sverige...

Rampant betyder hejdlös...

Tokfeminismen ingår då fascismen byggs – Emigrera från Sverige

Fortsättning