Jakten på den skyldige tjänstemannen utan ansvar...

Det är inte meningen att peka ut Dag Johansson som person utan fast mer den ofantliga sektens informations-kollaps...

Det där har inte jag varit involverad i... varför blir han då utfrågad om han inget vet... om han inte är involverad...

Folkesteborna kräver upprättelse

"Folkestaborna måste få upprättelse"

"Ärligt talat, jag skäms..."

tis 20 sept 2016

Varför vill vi att det ska gå illa för ryssarna...

SvD:s beskrivning av förhållandena i den ryska ekonomin är i princip ett papegojande av vad den skrupelfria oligarken Soros brukar påstå i sin propaganda för försöka att destabilisera rysk ekonomi. Han bedrev med stor framgång liknande underminerande verksamhet mot Sverige år 1990.

En intressant lustighet är att man skriver att militärutgifterna i reala termer sjunkit. Det är inte vad vi får höra från SvD och DN när man försöker skrämma oss med växande ryska rustningar som hotar vår säkerhet. Vi får sällan höra att de ryska rustningsutgifterna är något över en tiondel av de amerikanska.

Det är ytterst sorgligt att konstatera att Sveriges två ledande papperstidningar SvD och DN utvecklats från kritisk och sakligt granskande papperstidningar till simpla propagandapamfletter för amerikanska oligarkers intressen. Ni kan inte längre lita på något som skrivs i dessa tidningar, utan måste ge er ut på nätet och med kritisk blick leta sanningen för att kunna hålla er informerade.

SvD propagandan rullar vidare

Malcolm Roberts, ledamot för One Nation Party har nyligen hållit sitt jungfrutal. Där sa han tydligt att Australien måste lämna FN...

Han utvecklade det med att säga att det är inte längre hållbart att vara med i en organisation med fler diktatorer än demokratiskt valda ledare. Det är också en stor brist att nationernas ledamöter inte väljs av folket och tjänstemännen är både oavsättliga och icke åtalbara...

Det är bara att instämma. I filmen Captain America – The Winter Soldier, säger en av topparna för den ondskefulla organisationen Hydra, med målet att styra hela världen, att det effektivaste sättet att ta ifrån folket dess frihet är att förmå dem att ge upp friheten frivilligt. Det gör man genom att göra dem så rädda att de ber om trygghet i utbyte mot sin frihet...

The wizard of Oz-Exit

Lyxigare konsumtionsvaror blir billigare. Men för varje år som går kostar det allt mer att överleva...

Framför allt är det fattiga grupper som drabbas... urholkade löner, pensioner och bidrag gömmer sig bakom ett ­manipulerat inflations-mått...

Statistiken visar att reallönerna ökat. Trots det har i princip ingen längre råd med att äga sin egen bostad, pensionärer har svårt att överleva på sin garantipension och skuld-sättningen är rekordhög...

Så såg det faktiskt inte ut under 1970-talet. Då kunde man leva på sin pension. Man kunde köpa sig en villa och på bara en förvärvsarbetande inkomst försörja en hel familj. På så sätt har levnadsstandarden sjunkit...

För den som lever knapert är KPI definitivt inget bra mått. Datorer och tv-apparater blir billigare, men det är det ingen fattig människa som köper ändå. I stället lägger de sina pengar på det mest basala. Och det är de varorna som ökat mest i pris...

Det är det stora skälet, till att pensionärer i dag inte kan leva på sin pension. Att bidrags-tagare börjar känna sig väldigt fattiga...

”Levnadsstandarden lägre än på 70-talet”

I den offentliga sektorn och speciellt i kommuner finns det två ord som ska göra lyssnare imponerad...

Det första är; målstyrning och det andra; att arbeta med lean-processer...

Man förväntas känna extra respekt inför politiker och tjänstemän som anammat målstyrning och implementerat lean...

Det finns verkligen anledning att fråga sig om målstyrning är en bra styrningsmodell. Initialt stod målstyrning i motsatsförhållande till detaljstyrning. Chefer och politiker skulle inte lägga sig i hur. Bara detta ett problem eftersom just ”hur” moment är starkt förknippat med offentlig verksamhet. I en borgerlig kommun kan ”hur” se ut på ett sätt och i en rödgrön kommun kan ”hur” se ut på ett helt annat sätt.

Om nu inte målstyrning skulle vara nog läggs ovanpå detta lean (slimmad). Det står i motsättning till fat (fet). Idén är god. Skala av allt onödigt i form av processer och arbetsmoment.

Med lean som supplerande styrningsmodell finns minst två allvarliga problem. Det första är att man skapar så slimmade processer och tar bort kontrollstationerna. I stället byggs misstag och rättsövergrepp in i systemet...

Ytterligare en problembild är att lean i allt väsentligt är en process som sker utan inblandning av kunder eller brukare. Det finns risk för att man skapar något ”bättre” som inte efter-frågas. I andra fall upplevs förbättringen faktiskt som en försämring...

Dessa två modeord som jag översiktligt granskat berättar i stället om två typer av styrning ”dumstyrning” och ”klokstyrning”. Det går inte att helt ersätta detaljstyrning med målstyrning. Då skapas dumstyrning. Det finns inga genvägar. Kloka ledare använder ett visst mått av detaljstyrning kombinerat med målstyrning...

Vi måste återgå till ett ledarskap i offentlig sektor som är klokt. Det är detsamma som att vara kritisk till modeord som målstyrning och lean...

Målstyrning och lean kan skapa dumstyrning

Igår försökte jag övertyga dig om att Sveriges problem inte i första hand är migrationen...

Utan vårt politiskt korrekta tänkande och att migrationskrisen och de övriga kriserna, till exempel skolkrisen, är resultat av vårt felaktiga tänkande. Dessutom argumenterade jag att det blir svårt att driva politik om man inte fattar vad som är orsak och verkan...

På denna fundamentala punkt är jag osäker på sverigedemokraterna. De övriga partierna är jag inte osäker på... jag vet att de på de hela taget tillhör de politiskt korrekta och därmed snarare är en del av nationens problem än av dess lösningar. Den högrankade sverige-demokraten Mattias Karlsson har fällt två uppmärksammade linjeyttranden som ger mig myror i huvudet...

Det ena yttrandet är att vår tids stora politiska konflikt står mellan ”värdekonservativa patrioter och kosmopolitiska kultur-radikaler”...

Det andra yttrandet är den ”stora avgörande striden om vår civilisations, våra kulturers och våra nationers överlevnad har gått in i en ny, mer intensiv och mer avgörande fas”...

Frågeställningen är absolut motiverad... Engellaus resonemang får ni läsa själva... Sh har svårt med kontentan...

Vad är problemet med Sverige (överkurs)?

mån 19 sept 2016

Om ni inte förstått varför Folkpartiet är ett sjukdoms-tillstånd... så får ni här en förklaring av liberalen och före detta aktive folk-partisten Lars Bern...

Frågan är om inte den svenska liberalismen är bäst betjänad av att partiet tvings bort från Riksdagen och Flen och att andra fräscha krafter får forma ett verkligt liberalt parti i dess ställe...

Precis som jag befarat började Folkpartiet att spåra ur allt mer och man utvecklades från de liberala frihetliga idealen och blev ett parti som allt oftare ställde sig bakom förmynderi och ofrihet. Det senare kom i mina ögon att personifieras av Bengt Westerberg som ordförande...

Jag hade en förhoppning att partiet skulle komma på rätt väg med Jan Björklund, vilket gjorde att jag lät mig övertalas att åter bli medlem i partiet. Jag märkte dock snabbt att den gamla överklass- och översittarklicken fortfarande dominerade partiet, varför min sejour som ny medlem blev ytterst kortvarig...

Vem behöver Folkpartiet – förlåt Liberalerna?

Sverige behöver ett välfärds-system, men det ska inte styra vårt tänkande. Ner i korgen, välfärdskomplex!

Att Sverige har allvarliga problem tror jag vid det här laget är uppenbart och likaså att dessa problem – skola, polis, migration, försvar och så vidare – troligen inte kommer att försvinna av sig själva...

Jag skriver ”troligen” eftersom det är min uppfattning att de inte kommer att försvinna av sig själva. Låt mig understryka att jag är extremist på den punkten...

Det svenska politiska etablissemanget har en annan uppfattning. Etablissemanget tror att om man bara gör som vanligt, det vill säga lägger en miljard här och en miljard där och tillsätter en utredning eller till och med byter rikspolischef – anses mycket radikalt! – så kommer problemen att lösas...

Problemet är att Sverige blivit besatt av en sjuk ideologi som vi kan kalla den politiskt korrekta ideologin eller det härskande politikerväldets och välfärdskomplexets ideologi...

Det är detta tänkande som gör att det går åt pipan i skolan, till exempel genom att beröva lärarkåren dess auktoritet gentemot eleverna, det är detta tänkande som gör att rikspolischefen i teve kan beskärma sig mer över en mördare än ett brottsoffer (jag tänker på mordet på ett hvb-hem i Mölndal, du minns säkert). Det är ett tänkande, som i mycket kort sammanfattning går ut på att folk, ju fler desto bättre, ska tas om hand av välfärdsindustrin...

Vad är problemet med Sverige?

Israels premiärminister Netanyahu kommenterade nyligen arabländernas försök att driva ut judarna ur Israel genom krav på fri rörlighet för de araber som omger landet...

Fallet Israel är intressant även ur ett europeiskt perspektiv. Den globalism som, paradoxalt nog, förespråkas av de judiska oligarkerna i USA innebär fri rörlighet över nationsgränserna i syfte att blanda folkgrupper och vad man kallar skilda kulturer...

Detta är vad som nu sker i både Västeuropa och USA med ett förskräckande resultat. När en av de ”kulturer” som skall blandas in i de samhällen som har en tusenårig homogen sammansättning består av muslimer, besatta av att sprida sin egen religion över världen, kan resultatet bara bli totalt kaos...

Det senkomna uppvaknande som både Juncker och Tusk visar upp efter Brexit kan möjligen inge lite hopp för den majoritet av jordens befolkning som värnar om sina egna folkgrupper, territorier och rätt att få leva i fred inom sina egna instiftade nationsgränser...

Håller globalismen på att gå in i väggen? Finns det en väg tillbaks? Ja, kanske kan alla modiga engelsmän och östeuropéer som är trötta på fascistisk toppstyrning ge oss hoppet åter. Men först skall vi rensa upp i vårt eget politikerträsk och rösta bort den enpartiregering som ligger och pyr inför nästa val...

Den fria rörligheten hotar inte bara Israel, utan hela vår västerländska kultur.

Så det kan bli när SD stängs ute...

Sverigedemokraterna... dom reaktionära socialdemokraternas parti...

SD+SD... ingen vågar tänka tanken...

SD störst med marginal

Är det så illa, svenska kvinnor och män...

Feminister och maskulister går väl ändå inte ihop med könlösa henner...

Ska vi vara könlösa... så får vi väl skrota både feminister och maskulister...

Vad säger feminister?

sön 18 sept 2016

Den islamistiska stats-bildning som Islamiska Staten (IS) och andra drömmer om har en hel del gemensamt med tidigare försök att omstöpa individer och samhällen i linje med ett ”högre mål”...

Likt kommunismen och nazismen, har islamismen inget problem med att tvinga in individen under ett påtvingat kollektiv...

Den 23/8 1996 startades ett internationellt krig av den vid tillfället ganska okända saudiern Usama bin-Ladin...

Han hade då i mitten på 1990-talet några hundra anhängare i de afghanska bergen men, skulle det visa sig, bin-Ladin och hans anhängare var beväpnad med en kraftfull religiös ideologi, fast förankrad i de muslimska grundtexterna, och med ett budskap om global hegemoni som sedan dess lockat tiotusentals frivilliga att sluta upp bakom den svarta islamiska flaggan...

Detta är vidare ett riktigt krig, utkämpat av soldater i tjänst hos gud och med siktet inställt på att besegra sina motståndare varhelst de dyker upp. I den kampen är alla medel tillåtna eftersom det är en helig strid som utkämpas. En strid där själva guds mål med mänskligheten står på spel. Och i en sådan strid måste naturligtvis individen underordna sig kollektivet och lojalt ställa upp...

Idag, 20 år senare, kan man konstatera att detta ideologiska och religiösa krig blivit en stor framgång. Att den militanta islamism som låg i botten på bin-Ladins krigsförklaring har rönt sådana framgångar, är ett tydligt tecken på denna ideologis livskraft och förankring hos många människor...

En mycket viktig orsak till att islamismen (både militant och icke-militant) vunnit sådana framgångar är att vi i väst fortfarande inte riktigt tycka ha förstått själva innebörden i detta krig, eller att det ens är ett krig...

Det är som om våra politiker inte inser att motståndaren faktiskt menar allvar. Och rädslan för att nämna elefanten i rummet – islam – gör att det blir omöjligt att effektivt bekämpa och möta denna islamism. Det är ett dubbelt svek eftersom oviljan – eller rädslan – att kalla islamismen vid dess rätta namn, och att erkänna kopplingen mellan islam och islamism, gör att de många individer – både muslimer och andra – som tagit strid mot islamismen, lämnas i sticket...

Individ kontra kollektiv i den militanta islamismens tidevarv

I denna problemfyllda tid skulle den äldre generationens erfarenheter behövas mer än någonsin...

Då styrs några av våra partier av personer som nyss lämnat barnstadiet – vilka erfarenheter har dessa politiker...

Torekull bekänner färg... jag finner det förnedrande för kvinnorna att kvoteras! Lagfäst könsproportion i börs- och statsbolagens styrelser är en populistisk låtsasfråga. Realiteterna fixar det hela sakta men säkert utan statsingrepp, några av storkapitalisterna går i spetsen...

Vuxna människor ska självklart endast erövra sina platser i kraft av kompetens – inte bara i styrelser utan i varje annat sammanhang än de strikt politiskt demokratiska. Men just där – i politiken – väntar ett ännu obildat parti med 2,5 miljoner trofast röstande medborgare på att kvotera in sina ombud i riksdagen där de efter valet 2010 representerades av 8 ledamöter och 2014 av hela 9 (!) när de proportionellt borde ha varit nästan 90 pensionärer. Det tar sig...

Lassa kommenterar... Också dessa unga partiledare. En partiledare är en potentiell Statsminister. Vem kan tänka sig Ebba Busch Thor eller Annie Lööf i ett läge där det blev verklig kris med Ryssland. En barnrumpa utan livserfarenhet ska lugna medborgarna och ena och samla folket...

Kvotering? Ja! In med de äldre i riksdagen!

Under kapitalismen pågår hela tiden en klasskamp där främst en liten grupp storkapitalister stärkt sin ställning...

De kallas i USA ”de 1 %”, men är egentligen färre...

Statistik visar att ägandet har koncentrerats till allt färre händer som kontrollerar alltmer. Besluten fattas utan demokratisk hänsyn...

Målet är inte främst försök till produktion efter mänsklighetens behov utan största möjliga vinst för det enskilda företaget. Ett primitivt, odemokratiskt system där de många arbetar ihop stora vinster till ett fåtal...

Ett system som visar sin oförmåga att tackla klimathoten, men väl sin förmåga att understöda krig och statskupper för att den lilla eliten ska få så mycket kontroll över vanliga och fattigare länders naturresurser. De fattiga i dessa länder arbetar ihop supervinster till storföretagen, enligt tillgänglig statistik...

På andra håll framträder facket som en kamporganisation...

Detta gäller inte minst Frankrike, trots att färre än 10 % är medlemmar i fackföreningar! Men man kan samla många fler till facklig kamp än i Sverige där 70 % sägs vara med i facket...

Klasskampen fortsätter i Frankrike

Det välfärdsindustriella komplexet är alltid närvarande, kringgärdar oss, uppfyller vår värld, låter sitt tänkande upplysa oss och fylla oss med uppfattningar som vi knappt upptäcker eftersom de är så självklara och naturliga...

Det är ungefär som luften, den bara finns där. Man säger inte ”jag hittade ett ställe med luft idag” eller ”hoppsan, det var visst lite lufttomt där ett tag”. Luften är självklar och likadant är det med komplexet...

Det välfärdsindustriella komplexet uppfinner ständigt nya verksamhetsområden åt sig själv i syfte att få fler tjänster, större omsättning, fler docenturer och professurer, mer tid i media, starkare värdegrunder, nya konferenser, gärna internationella (om man lyckas exportera de nyuppfunna lytena), bättre karriärmöjligheter, nya fält att exponera sin omtanke och godhet. På min bekostnad...

En gammal bekant

Polisen i Seved tror att bilbränderna där är en reaktion på insatser mot yrkeskriminella...

Det tror jag också. Därför är det bra att låsa in hårt belastade kriminella under längre tid än man gör i dag. Ger man en tung brottsling ett år kommer vederbörande ut efter ett halvår och kan fortsätta sin verksamhet...

Men får hen tio år i fängelse kommer alla i bostadsområdet glömt bort att hen existerar den dagen brottslingen släpps...

Sverige är sällan medelvägens land

lör 17 sept 2016

Tältläger poppar upp över hela USA allt eftersom fattigdom tilltar i en mycket alarmerande takt...

Enligt Department of Housing and Urban Development, är mer än en halv miljon människor hemlösa just nu, men den siffran ökar för varje dag...

Och det är inte bara vuxna vi talar om. Det har rapporterats att att antalet hemlösa barn i det här landet har ökat med 60 procent sedan den senaste lågkonjunkturen, och Poverty USA säger att totalt 1,6 miljoner barn sov antingen i ett härbärge eller någon annan form av akutbostäder någon gång förra året...

Tältstäder och hemlösa

Om Karl Marx hade kommit tillbaka skulle han konstatera att den fram-växande huvudmot-sättningen från hans egen tid – den som stod mellan arbetarklass och kapitalistklass – inte längre gäller...

Han skulle mumla och klia sig i huvudet och börja fundera över var vårt samhälles huvudmotsättning går. Efter ett tag, tror jag, skulle han deklarera att den går mellan å ena sidan den skötsamma medelklassen som jobbar, betalar skatt och tar hand om sig själv...

Å andra sidan politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex (som påminner om den medeltida katolska kyrkan däri att den ville stjäla överskottet från bönderna med argumentet att den gör goda gärningar)...

Det senare är den härskande klassen. Den påminner starkt om kapitalistklassen för 100 – 150 år sedan även om kapitalisterna lovade välstånd snarare än, som politikerväldet, godhet. (För övrigt var kapitalisterna bättre på att hålla sina löften)...

Klassanalys

Oligarki är ett politiskt begrepp som syftar på fåmannavälde, det vill säga att ett fåtal personer styr genom att ha tillgång till kapital eller ärvd titel...

Namnet kommer av grekiskans oligos ("få") och archo ("härska") och myntades också under den klassiska grekiska eran.

Informellt kan termen oligarki syfta allmänt på en begränsad grupp med stor makt, ofta i ett politiskt system med eller utan formella demokratiska inslag. Det nya Ryssland och Ukraina (efter Sovjetunionens fall) är särskilt förknippat med oligarki där ett antal mäktiga företagsägare och finansmän är kända som "oligarkerna".

I motsats till aristokrater härskar ofta oligarkerna i skymundan. Oligarki kan, när den har starka inslag av kriminalitet, ibland kallas maffiavälde. Oligarker styr ibland i formellt demokratiska system där dominerande politiker utgör en liten elit som återskapar sitt parlamentariska inflytande genom att kontrollera ekonomiska nyckelresurser och omfattande personliga nätverk. Ofta används nya demokratiska stater som exempel på detta men det finns även exempel på oligarki-tendenser i etablerade demokratiska politiska system.[1] I vissa fall kallas även en parlamentarisk demokrati för oligarki, då man genom folkval bestämt vilka fåtal individer som skall fatta beslut åt allmänheten i en enskild sluten grupp.

De jordlösa i Ryssland kräver sin rättOligarkernas förhoppning om att flytta billig arbets-kraft till Europa grusas för tillfället...

Även från Tyskland berättas att det inte går så bra som väntat att få ut nyanlända i arbete. I detta fall är det storföretag som inte lyckats leva upp till sina stora ord från hösten 2015. Nu hävdas det i stället att "optimismen kring att en våg av migranter kan stärka den ekonomiska tillväxten och minska arbetsbristen i Tyskland håller på att gå upp i rök." Det känns igen.

Eftertankens kranka blekhet drabbar nu både Tyskland och Sverige. Den svenska regeringens snabbspår verkar bli ungefär lika snabba och effektiva som den svenska järnvägen. Där spåren går av. 

In Sweden we have snabbspår

"Rätten att länka och citera kommer att inskränkas"...

Cencur är ju en av den äkta fascismens hörnpelare... 

EU-kommissionen har som bekant lagt fram sitt förslag till en reformerad upphovsrätt. [PDF»] Fast så mycket reform är det inte tal om. Det handlar mer om att gå gammelmedias och nöjesindustrins ärenden – att skydda dem från den tekniska utvecklingen, den nya digitala marknaden och konkurrens från nya aktörer...

EU-kommissionens förslag är helt bakvänt. Det går ut på att minska människors tillgång till information – bara för att rädda en bransch som vägrar anpassa sig till utvecklingen, verkligheten och marknaden...

För att rädda gammelmedia vill EU strypa nätets fria flöde av information

Sh... Tysklands skuld till omvärlden är gränslös...

Men hur ska ... flyktingar kunna ersätta smarta judar...

Den norske journalisten Arnt Folgerø skriver...

Zentrum für Politische Schönheit tillhör den politiska elitens och den politiska korrekthetens storm-trupper...

De är aktivister som försvårar en rationell, offentlig diskurs. Politik ska, med en sådan förståelse, vara betingad och styrd av känslor, inte av förnuft...

Men andra ord, politik ska vara skådespel, helst perverterad teater, för att hålla opinionen på rätt spår. Det är svårt att undvika att tankarna går till en av mästerregissörerna av politisk brutalitet och irrationalitet, den teatraliske effektmakaren Adolf Hitler...

Då Tyskland och Ryssland hade bombats tillbaka till ”stenåldern” med miljoner och åter miljoner av döda, kunde den mannen säga att det tyska folket hade svikit honom...

Men den som svek Tyskland och ödelade Europa, var ingen annan än Hitler. Förbundskanslern och prästdottern Angela Merkel vill införa en multikulturell utopi. Hon är också i färd med att ödelägga Tyskland och Europa, om än på ett annat sätt än Hitler, Kanske kommer också hon en dag att sucka över att folket svek henne. Det skulle inte förvåna mig det minsta.

Politik som perverterad teater

fre 16 sept 2016

Det är mycket han inte vet... han Sparreholmarn... till exempel nåt om "Partiet De Fria"...

Stopp och belägg... nu vet Sh mera... efter nåra nattimmar...

Wiki skriver...

Partiet De Fria är ett svenskt politiskt parti, grundat 2013. Partiet är förespråkare för ett avskaffande av privat bankers möjligheter att skapa pengar under systemet Fractional Reserve Banking och vill istället att det ska vara förbehållet endast staten. Bland övriga ställnings-taganden märks ett stöd för alternativ media och full yttrandefrihet utan begränsningar... 

Såssen Torbjörn Jerlerup skriver...

Partiet De Fria fortsätter att synas i sociala media. Därför kan det vara bra med en uppdatering om vad de står för och vilken politik deras ledande företrädare står för. Jag och andra har sedan länge visat visat vad de säger och gör...

Här följer en länksamling och några aktuella skärmdumpar från två av partiets ledare, Carl Norberg och Marcus Ljunggren.

Carl Norberg, Marcus Ljunggren, Partiet De Fria och judehatet...

  

Peter Storms tänkvärda inlägg på facebook

Den "verkliga" grundaren... död år 2013...

 

F O L K V E T

Vem äger folkvet och som skrivit om Peter Storm...

Den här bloggen har sovit en tid. Nu i och med gällande världsläge kommer jag att med ojämna mellanrum ladda upp artiklar som jag tror behöver belysas litet mer. Bloggen var ganska högt rankad på google en gång i tiden och min förhoppning är att den ska återigen kunna synas.

MVH

Anders T Jansson

Är han ute och cyklar för en gångs skull...

Han tror inte på konspirations-teorier...

Sparreholmarn som inte tror så mycket... tror inte heller på konspirationsteorier så värst mycket... men roas av dom för nöjes skull... Sh utesluter emellertid inte heller möjligheten att

konspirationsteorier finns och att dom till och med kan besannas...

Sparreholmarn tror dock inte heller på att tillvaron är precis så rättfram, mång-facetterad, svårtolkad och ibland töntig som den ser ut på ytan som Engellau tror...

Tills motsatsen är bevisad tror Sh varken på den ena eller den andra teorin om tillvaron...

Dagens populäraste konspirations-teorier

En viktig del i den styrande västliga oligarkins plan för den nya världsordningen (NWO) är att rasera gränser och försvaga nationalstaters förmåga att driva en själv-ständig politik...

Det outtalade målet från NWO-oligarkin är givetvis att underminera EU:s välfärdsstater så att facken tappar sin makt och lönenivåerna drivs ner genom det enorma inflödet av arbetskraft...

På detta sätt räknar de stora företagen med att slippa utlokalisera verksamheter till låglöneländer, den billiga arbetskraften kommer till dem istället. Problemet är bara att välfärdssystemen typ den svenska modellen måste raseras för att det skall fungera...

TTIP-avtalet med sin ISDS-mekanism handlar bl.a. om att se till att länder inte skall kunna krångla till NWO-planerna på införandet av en gränslös arbetsmarknad...

Löfvens oförmåga att förstå ens det mest elementära av de krafter som styr den nuvarande världsutvecklingen är väldigt allvarligt för Sverige...

Han har i praktiken förvandlat Sverige till ett lydrike under USA-oligarkin. Problemet är att jag idag inte kan peka på någon svensk ledande politiker som fullt ut förstår vad som händer...

Moderatledaren Batra beter sig nästan lika aningslöst som Löfven och hans närmaste.

Våra inkompetenta politiska ledare gör att Sverige just nu driver runt i världspolitiken som ett herrelöst skepp utan roder och utan kompass...

Löfvens Global Deal avslöjar att vår statsminister inte förstår vad som sker i världen

Efter många år av mummel i kulisserna har nu krisen inom polisen blivit så djup att den inte längre går att skyla över, åtminstone inte fullt ut....

Även de etablerade medierna ser sig föranlåtna att från tid till annan publicera djupt stötande reportage om missförhållanden i polisens verksamhet, och i landets snabbt växande sociala medier, som inte lider av samma trängtan att vara politiskt korrekta, är kritiken skoningslös...

Det budskap som uppenbarligen förmedlas från högsta ort är att polisens viktigaste uppgift inte längre är att arrestera och lagföra kriminella element, utan snarare att upprätthålla dialog med individer som haft en bekymmersam barndom...

Enskilda polismän som utbildats i respekt för lagen, och i användning av lagligt reglerat våld för att trygga medborgarnas säkerhet, får veta att man inte får söka konfrontation, utan hellre bör sträva efter att dricka kaffe och grilla korv med våldsverkarna...

Fisken ruttnar från huvudet

I Sverige tycks många tro att vi klarat oss undan krigens fasor genom vår neutralitetspolitik. Tänk vad bekvämt att resonera så. Och så fel...

Under andra världskriget klarade vi oss genom att vara undfallande för att inte säga utpräglat fega, när vi ömsom gick Hitlers ärenden, ömsom de allierades...

Vår tids islamistiska attacker är en typ av hot, som européerna yrvaket börjar bekymra sig för. Och Sverige kan inte längre gömma sig bakom finnar, engelsmän och amerikaner och i vanlig ordning förklara sig neutralt...

Nej, nu måste vi råda oss själva. Svensk invandringspolitik har skapat plats för en beväpnad och stridsberedd fiende finns mitt ibland oss inne i Sverige. Statsministerns ord ”Vi har varit naiva!” är en förklaring men ingen ursäkt...

Ändå hoppas många att kunna lösa problemet genom att förstå, förlåta och prata förnuft med utbildade mördare över en kopp kaffe. Så naiva har svenskarna aldrig tidigare varit.

Kan förklaringen ligga i en genetiskt feg neutralitetsprincip, som nu ger luft åt viskande resonemang typ om vi förstår och hjälper dem kommer de inte att utföra sina bestialiska dåd här utan bara använda oss som bas...

Det är ju inte överallt de kan få pension, bostads-, social-och barnbidrag. Allra minst från länder de förklarat krig emot.

Men kan det vara så illa ställt i vår humanitära stormakt?

Övertyga mig gärna om motsatsen.

KOMMUNISTER, NAZISTER OCH ISLAMISTER I SVERIGE

tors 15 sept 2016

Vem faen är Palanthir... en dissident helt klart... påläst som få... men också en konspirationsteoretiker...

Det är spännande att vara människa... det har det nog alltid varit helt visst... förr trodde man på tomtar och troll... och det gör vi fortfarande...

En palantír (ibland kallad för seende sten men betyder egentligen "den som ser på avstånd") är en sten i Tolkiens värld som fungerar likt en kristallkula. När man ser i den kan man kommunicera med en annan sten, men endast Osgiliath-stenen kunde "tjuvlyssna" på de andra stenarna...

Palantirerna var omöjliga att skada, men det sägs att de kunde sprängas sönder vid höga temperaturer, till exempel i Orodruin. Det är troligt att den sten Sauron tagit som sin förstördes på detta sätt efter Barad-dûrs fall. Om man ville se mot öster var man tvungen att ställa sig i den riktningen och vice versa. Stenarna kunde också roteras vid behov...

Stenen kunde se genom allt utom mörker och skugga. En teknik som kallades för höljning kunde utnyttjas för att utestänga fienden från känslig information. Denna kunskap har sedan länge sedan gått förlorad men Sauron kände med stor sannolikhet till den...

Ljus Genom Mörker

De allmännyttiga bostads-bolagen försvann för minst 20 år sedan, kanske 30...

Kraven på kommunala bolag blev samma som för privata bolag, de ska jobba för att leverera vinst till ägarna. Samtidigt försvann kravet på att de kommunala bostadsbolagen ska tvingas husera socialfall...

Vill socialnämnden hyra in ett socialfall hos ett kommunalt bostadsbolag så får de betala vad bolaget begär. Bostadsbolagen brukar kalkylera med att ett socialfall är en betydligt dyrare hyresgäst än en som betalar själv, så de sätter hyran därefter...

Socialnämnderna fick större budgetar, bostadsbolagen går med vinst och allmän-nyttan var borta. Men det har stora delar av allmänheten inte fattat. Inte heller verkar våra journalister ha begripit detta. Just nu gapar journalister i diverse media, inte bara statens, att allmännyttan måste ta sitt ansvar och bygga fler bostäder, för folk har ju inte råd att både betala svart för hyreskontrakt och betala hyran...

Bastiat och allmännyttan

Det avgörande felet med en svensk Nato-anslutning är nog att vi antagligen inte skulle kunna ge oss om kriget kom eftersom Sverige plötsligt skulle över-svämmas av stridslystna Nato-trupper...

Vi skulle liksom bli shanghajade av Nato in i vårt eget krig när vi egentligen helst velat sticka vår fredsälskande svans mellan våra humanitära stormaktsben och kapitulera...

Jag tror att vi aldrig kommer att sätta ned foten när det gäller Nato. Oklarheten är nämligen det idealiska tillståndet för Sverige...

Att bestämma sig vore att välja ett av två obehagliga alternativ: antingen att helt bryta med Nato vilket vore ungefär som att installera en glistrupsk telefonsvarare och skicka välkomsttelegram till Putin eller också att gå med i Nato och riskera att bli motade in i ett krig som vi helst vill dra oss undan...

Vad som pågått i Sverige sedan länge är ett strategiskt ickebeslutsfattande. Mitt tips är att det fortsätter. Oklarheten är vår vän...

Om krig

Häromdagen skrev jag om de olika reaktionerna i spåren av moskébranden i Eskilstuna på juldagen 2015 och ett försök häromveckan att sätta eld på Klosters kyrka i samma stad...

Då – precis som nu – var mediereaktionerna och responsen från makten och härligheten så olika att det inte går att blunda för det uppenbara. Naturligtvis skall attacker mot folk, byggnader, skolor som har sin grund i tro och religion fördömas, oavsett om det är en jude som får spö, en moské som klottras ner med hat eller en kristen friskola som bränns ner...

Men ”naturligtvis” existerar inte i Sverige anno 2016. Där det hade blivit krigsrubriker i ett fall blev det en notis i ett annat fall. Folk ser. Folk märker. Folk tänker, och resultatet blir inte det som den första, andra eller tredje statsmakten är ute efter. Det blir tvärtom…

KRIGSRUBRIKER OCH NOTISER

Naiva svenska politiker och tidningsredaktioner som den på SvD tror att USA:s enorma krigsmakt utgör någon sorts trygghet, men det är en chimär.

Om ni tänker efter är USA:s krigsmakt uppbyggd primärt för att avskräcka länder som Ryssland och Kina med kärnvapenhot och för att åka runt i världen och starta krig mot små underutvecklade länder som vägrar inrätta sig efter deras oligarkers världsordning...

Korståget i Mellanöstern är ett tydligt exempel. USA är illa rustade för en militär konfrontation med dagens Ryssland och Kina. Dessa förfogar över lika modern vapenteknologi och en totalt överlägsen styrka med boots on the ground. Det senare är alltid avgörande i långa loppet...

USA:s flottstyrkor som är ryggraden i deras ingrepp överallt i världen mot försvarslösa småstater, är mycket sårbara vid en konfrontation med krigsmakter som den ryska och kinesiska. USA har mig veterligt inte heller något fungerande försvar mot Ryssarnas moderna kärnvapen-missiler som kan växla skepnad mellan ballistiska och kryssande...

Så, jag frågar mig – vart vill alla förnumstiga tidningsredaktioner och politiker som hejdlöst fjäskar för USA komma? Drömmen om en världsordning under västvärldens storbanker och megaföretag är dömd att misslyckas, den leder till en konfrontation som skulle förgöra mänskligheten. SvD:s och övriga av etablissemangets mediers propaganda skadar svenska säkerhetsintressen och ökar risken för landet att dras in i ett storkrig.

Svenska Dagbladet, vems intresse tjänar er hatpropaganda mot Ryssland?

ons 14 sept 2016

Ett liveget folk och dess 

härskare... den ansvars-befriade tjänstemannen, den enfaldige politikern och medialakejerna...

Nya jobb till vem... byråkratin måste rulla... expropriation kan vara tillåten, absolut... men inte för att hålla byråkratin sysselsatt... det är inte samhällsnyttigt...

Expropriation – Wikipedia

En översiktsplan är en långsiktig plan för markarbeten. Jag ser ingen akut brådska med att påbörja detaljplanearbetet. Vi har oerhört många kvadratmeter i Kjula som man kan använda först, säger stadsbyggnads- chefen Dag Johansson...

Enligt honom kan det röra sig om så lång tid som 20 år innan planerna blir verklighet.

Varför är det då så bråttom med att lösa in husen?

Det där har inte jag varit involverad i men meningen är ju att de ska bort eftersom det finns en linje i översiktsplanen...

Folkestaborna kan ha tvingats bort i onödan

37 min in i klippet...

att jaga efter jobb... det är extremt viktigt för den här staden... åtminstone jobb till byråkraterna i kommunen... säger Jansson... hjulen måste rulla...

https://i.ytimg.com/vi/W8-J5eR1t8Y/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=7OQUvxq3d6idQ9Sm17Qrr3kPIxs

Kalla fakta: Spökstaden - TV4

Att lösa gemensamma problem med andra människor är inte bara praktiskt utan kan också vara själsligt berikande...

Det finns hur många sådana situationer som helst...

Man har gått bort sig i en främmande stad och står med sitt resesällskap och stirrar på en hopknycklad karta medan man försöker få in sina bäringar och försöker gemensamt att fatta var man är. Man står i köket med sin medkock och säger att nu är det tredje gången gillt, nu ska bearnäsen jävlaranamma inte få skära sig igen. Man lagarbetar på en segelbåt för att angöra kusten i storm och mörker.

Vi vet alla vilka mänskliga förhållningssätt som är nödvändiga för att sådana projekt ska krönas med framgång. Ständig observation, eftertanke och sanningssökande är nödvändiga. Man kontrollerar varandra eftersom alla kan göra fel. Den som får ett fel påpekat för sig markerar sin tacksamhet och girar genast babord tio grader. Samarbetet handlar inte om prestige, utan om att nå ett gemensamt mål.

Skulle det vara annorlunda inom politiken? Det borde inte vara det. Vad tror du vi har riksdagens kammare till? Jo, för att landets yppersta elit av förnuftiga, erfarna, eftertänksamma, hederliga och beslutsamma människor gemensamt ska diskutera och hitta lösningar för nationens problem. Jag tror att det i princip är samma mänskliga hantering att rädda ett skolväsende som oupphörligen skär sig som att få ihop en bra bearnäs...

Vad är det som krävs av människor som gemensamt ska hitta lösningar på problem av den digniteten? Jag tror att det krävs två saker...

Demokrati

Politikerna lämnar verkligheten och bosätter sig i en fantasi. Det är moralismen som gäller, inte verkligheten. Vi får veta hur det borde vara, inte hur det är...

Stefan Löfvens regerings-förklaring...

Äldrebostadsbristen ska byggas bort.

Långtidsarbetslösheten ska knäckas.

EU-samarbetet ska bättre svara upp mot medborgarnas förväntningar.

Överutnyttjande och felaktigt utnyttjande av våra välfärdssystem och socialförsäkringar ska förhindras.

Det ska vara tryggt i Sverige.

Unga tjejer ska inte behöva tveka inför att besöka festivaler eller konserter.

Var du bor eller vilken skola du går i ska inte avgöra din framtid.

Ingen ska behöva utsättas för hat eller hot på grund av sin tro, sitt kön, sin hudfärg, sin kärlek, sin identitet eller sin funktionsnedsättning.

Ingen ska behöva tigga i Sverige.

Alla skolor ska vara bra skolor.

Terrorismen ska övervinnas.

Som Per Gudmundsson påpekar är detta ingenting som kommer att inträffa. Det är bara besvärjelser, helt utan verklighetsförankring. Lögn är ett annat namn på löften som man vet att man inte kommer att hålla. I sin regeringsförklaring ljuger vår statsminister för svenska folket. Inte en utan många gånger. Det är ingen förolämpning utan ett konstaterande. Vi kan också konstatera att inte många bryr sig.

Det moralistiska felslutet

Friheten är idag på väg att strypas av mycket starka ekonomiska intressen som finansieras av de stora privata förmögenheterna och av politiker som korrumperats av samma intressen...

Jag skrev häromdagen en krönika där jag pekade på att den maktkamp som idag rasar i världen, inte som många tror handlar om öst och väst...

Det rör sig i stället om en kamp mellan dessa de rikaste av de rikas globala banker och företag och nationalstaterna. De rika oligarkernas idealvärld är en värld där nationalstaterna decimerats till maktlösa landskap i en gränslös värld dominerad av deras globala banker och företag...

De vill kunna bedriva sina affärer överallt utan att besväras av nationella lagar och regler. Eftersom huvuddelen av de rikaste finns i USA och de samtidigt har tagit ett fast grepp om den amerikanska statsledningen, har denna grupp fått ett enormt inflytande...

Man kontrollerar inte bara världens största företag och banker utan även större delen av världens militärmakt. Med den åker man runt och krossar nationer som vill vara självständiga. Kanske har vi där förklaringen till att svenska politiker valt rollen som USA:s lydrike för lilla Sverige...

Är västvärldens ekonomiska framgång fröet till dess undergång?Våra politiker tycks vilja styra och ställa över alla andra. Då är det viktigt att komma ihåg att det faktiskt finns ett helt rimligt alternativ... frihet...

Alla människor skall ha så stor frihet som möjligt...

Gränsen för denna frihet går där man kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom...

Alla människor skall ha lika rättigheter inför staten...

Man kan argumentera för friheten på många olika sätt. Men låt oss göra det enkelt...

Alla människor är olika. Vi har – för att bara nämna några exempel – olika drömmar, preferenser, behov, förmåga, åsikter, intressen, livsåskådning och ambition...

Därför är det naturliga valet att låta människor bestämma över sina egna liv...

Frihet – det rimliga politiska alternativet

tis 13 sept 2016

Det mest skrämmande är att ingen pratar om hur vi ska ha det på lite sikt... med invandringen alltså...

Mest påminner det mig om jibbing-skidåkning...

Jibbing handlar om att göra akrobatkonster, ungefär som simhopp, på skidor i alpin terräng. Det finns en massa hopp, till exempel tresexti (helomvändning), sjutjuge (två varv), cork, dubbel bakåtskruv och misty. Det enklaste tricket är ettåtti, alltså att skidåkaren vänder ett halvt varv och fortsätter åkandes med ryggen före i samma riktning. Det funkar med lite träning och med brätten i skidornas bakkant...

Jag misstänker att svenska politiker är en sorts jibbers. De har gjort en ettåtti och fortsätter politiken i samma spår och samma riktning som tidigare. Det funkar om betraktarna är mer uppmärksamma på politikernas position än på politikens färdriktning. Häpp!

Konsten att tvärvända och ändå åka i samma riktning


En som står alldeles ensam i mediaträsket... poor Alice Teodorescu...

Klartänkt och rakt på...

Alice Teodorescu pratar om migrationspolitik, svensk oförmåga att tänka proaktivt och om välfärdsstatens inneboende konflikt...

Några kloka ord

https://i.ytimg.com/vi/T9qlsyeL1rE/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=7SxXhPGIYPwCqFJI5a_qFTKQi2U

MiG: I huvudet på Alice Teodorescu

Två som kan knipa käft när det behövs för trevnadens skull...

Det regeringen gör är att kasta pengar i svarta hål och kalla det för "satsningar" när det som egentligen behövs är att fler försörjer sig själva och färre i arbetsför ålder blir försörjda av andra. Frågan är om regeringen ens begriper detta, ty nu höjs skatten på arbete igen...

Vi kommer få vänja oss vid tanken på att betala mer för mindre i svensk välfärd. Detta är ett erbjudande ingen kommer kunna säga nej till...

Ett erbjudande ingen kan säga nej till

Det är betydelsefullt att 

kunna dölja...

Att föra folket bakom ljuset ger ingen bra image när man blir avslöjad...

När sånt händer uppkommer konspirationsteorierna...

De elakaste konspirationsteorier kan lätt göras trovärdiga... till exempel den om den Parkinsonska sjukdomen...

https://i.ytimg.com/vi/Zr1IDQ2V1eM/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=Z6K3_KPzBEZT5z8l7rVSpIQNxvc

Hillary Clinton's Illness Revealed

Namnkunnigt avhopp från Clinton till Trump

Lika som bär... absolut...

Beundransvärda som få...

Hur står dom emot allt hat... låt oss bedja...

Hatet mot Hillary Clinton påminner om Mona Sahlin

Traditionella medier förtiger och desinformerar om viktiga händelser

https://i.ytimg.com/vi/Zr1IDQ2V1eM/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=Z6K3_KPzBEZT5z8l7rVSpIQNxvc

Hillary Clinton's Illness Revealed

mån 12 sept 2016

Nationerna är många, men de flesta brister allt för mycket i frihet och dessutom är möjligheterna att flytta långt ifrån alltid rimliga...

Många hoppas att globaliseringen ska ändra på detta och skapa frihet för alla...

De har har tyvärr fel och hoppas förgäves. Vad globaliseringen kommer att innebära är en likriktning i reglerna och därmed en likriktad allvarlig inskränkning i valet mellan olika friheter. Många kommer att plågas under ofriheter de skulle ha sluppit om de kunde ha valt en annan nation att leva i.

Med nationer, alltså ingen globalisering, uppstår också den av liberaler, ekonomer och många frihetsivrare önskvärda konkurrensen. När man kan konkurrera med de andra nationerna genom att tillåta de egna medborgarna stor frihet, då drar man till sig innovativa människor som vill tillgodogöra sig denna frihet. Välståndet i de fria nationerna kommer att utvecklas bättre än i de ofria...

Om gränserTokiga amerikaner... när det finns representativa normala politiker att tillgå...

Det finns envåldshärskare och oligarker som ler inför utsikterna av en svag, förvirrad amerikansk president. Och de flesta i den amerikanska väljarkåren,  vare sig de tidigare var för eller emot Mrs Clinton, undrar vem som kommer att leda “hennes Administration”....  Bill eller Huma?

Media har inte råd att låta Clintons kampanj misslyckas. Clinton kunde falla död ner mitt i stan och reportrarna skulle göra sitt yttersta för att övertyga allmänheten om att hon “bara snubblade” - “ hon återhämtar sig” - “påståendet om hennes oförmåga är bara hennes motståndares påhitt och president-invigningen kommer att äga rum som planerat"...

Vad är nyheter?

https://i.ytimg.com/vi/9J-A5lXJbnI/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=CkXMT6C-LzE5bWFrDbh3MWrk6Q8

Jill Stein Returned to Fox News & Demolished Them Again

 

Det är en särskild känsla att sitta naken i solen och läsa riksbankchefen Stefan Ingves egna ord om sitt 2-procentmål för inflationen...

Ja, som om verkligheten i rekord-hettan upplösts i en ekvation eller rentav en algoritm. Inför dessa kejserligt nya kläder, national-ekonomins uppdaterade statsreligion vars apostel är Den Helige Stefan, bör medborgaren klä av sig även sitt gamla tänk och jag försöker...

Jag tycker mig se Den helige vandra barfota i Hötorgshallen i Stockholm grubblande i sin munkkåpa över världs-marknadspriser som vägrar bry sig om den svenska kronan. Hans första Bibelord är att Sverige ska kämpa som en tiger, inte för att investera i framtiden men för att konsumera mer idag än vi verkligen behöver till priser t ex från Asien som blir allt lägre och lägre och håller inflationen nere. Bibelord nr 2 predikar därför plikten av negativ ränta - inga andra gudar skall man hava. Ut med mera billiga pengar att köpa för! Skamsna står vi inför skranket, vi brottsliga sparare, kvarlevor av en antik moral...

Verkligheten som ett 2-procentmål

Ett tragiskt människoöde...

I flera månader har vi kunnat läsa på icke traditionella medier om president-kandidaten Hillary Clintons allvarliga hälsoproblem...

Allt från hennes svårigheter att gå, okontrollerade rörelsen och väldiga hostattacker. Det är först när hon totalt säckar ihop inför världens TV-kameror som Bydéns traditionella medier tvingas förmedla informationer om det som alla vi andra vetat under hela sommaren...

Vi har fått ytterligare ett bevis på den medvetna desinformation och det förtigande av viktiga nyheter som våra MSM och Public Service ägnar sig åt. Etablissemangets medier är genuint otillförlitliga om ni vill hålla er informerade...

Läs t.ex. Newsvoice och Anthropocene så får ni veta hur det verkligen hänger ihop och lyssna inte på Bydén som av allt att döma inte är att lita på...

Traditionella medier förtiger och desinformerar om viktiga händelser

https://i.ytimg.com/vi/Zr1IDQ2V1eM/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=Z6K3_KPzBEZT5z8l7rVSpIQNxvc

Hillary Clinton's Illness Revealed

En rysshatare utan tvekan... kanske har han fog för sina onda aningar... vem vet...

Planeringen av det strategiska överfallet mot Finland följer mycket hur man tog över Krim, och det är rimligt att motsvarande planer fanns och finns mot t ex Sverige...

Rimligtvis existerade, och existerar, liknande planer för Sverige och övriga mål för Sovjetunionen och nu även Ryssland. Det strategiska överfallet mot Krim var planlagt in i detalj och är i sig ett bevis för att sådan här offensiv och aggressiv planering existerar hos ryska generalstaben, inklusive mot broderfolk som Ukraina...

Sovjets planer för strategiskt överfall på Finland avslöjade

Clintons superpenicillin... den skulle man vilja ha... frisk på några timmar...

En presidents sjukdom är ingen liten sak. Med så stor makt samlad hos en person, blir nödvändigheten av en vicepresident som alltid är redo att ta kontroll helt central. Det är lika viktigt att allmänheten inte hålls ovetande om hälsan hos en möjlig president...

Clintonkampanjen måste förstå att diskussionen inte längre är en konspirationsteori utan om hur hon tycks bli utsliten av den stress som kampanjen innebär. Hon kan mycket väl återhämta sig efter vila och medicin, och vara redo att tjänstgöra som president. Men om vi inte får en fullständig redogörelse om hennes hälsa, inklusive om hennes hjärnskakning 2012, har väljarna rätt att ifrågasätta allmänna försäkringar att hon mår bra...

Clintons sjukdom inte längre en ‘konspiration’

sön 11 sept 2016

Oligarkernas världsordning kan inte genomföras utan att man lyckas störta Putins nationalistiska ryska regimen, så planen har varit att underminera hans ställning...

En världsregim som inte förfogar över Rysslands enorma naturrikedomar är helt enkelt inte möjlig...

Det nya kalla kriget handlar inte som många tror om en motsättning mellan öst och väst som tidigare. Dagens kalla krig är en maktkamp som rasar mellan världens rikaste av de rika (varav över 50% finns i USA) med sina globala banker och megaföretag och vanligt folk som vill ha kvar sitt nationella självbestämmande och sitt folkstyre...

Det handlar i slutändan om folket mot de rikaste av de rika...

Det faktum att lilla Sverige mer än något annat land i Europa har valt att helt sluta upp bakom de amerikanska oligarkerna och deras hatpropaganda mot Ryssland är ett mysterium för mig...

Det har gått så långt att den svenska ÖB:n Bydén går öppet ut med pekpinnar till svenska folket om att de bara skall hämta sin information och sina nyheter från av etablissemanget kontrollerade MSM och Public Service där hatpropagandan dagligen matas ut...

Oligarkerna mot folken – det nya kalla kriget.


Har mainstreammedias journalister och andra med makt inte kännedom om de problem som den alldeles för stora invandringen orsakar?

Det handlar ju inte bara om ”utmaningar”, utan om reella problem, som säkert kommer att kvarstå under mycket lång tid framöver. Eller är det så att den politiska korrektheten har blivit en religion?

Det finns såklart även andra förklaringar, som att vänstern skymtar en ny målgrupp, som skall gödas upp, för att ersätta det proletariat som försvunnit i Sverige. Men jag lutar åt att den kvasireligiösa förklaringen är den främsta, eftersom det ligger något av religiös fanatism i förnekandet av de enorma problemen med invandringen. Stefan Löfven och de andra makthavarna i regeringen, i de politiska partierna, bland mainstreammedias journalister, i den statliga och kommunala byråkratin, i fackföreningarna, har alla uppfattningen att den stora belöning som väntar i framtiden är värd en liten ansträngning i nutid...

Bloggläsare september

Vi är lurade av läkemedels- och livsmedelsindustrin, säger en forskargrupp...

I måndags fick deras artikel stor uppmärksamhet i brittiska medier...

Mer än hälften av alla 60-åringar har för högt LDL-kolesterol enligt gällande riktlinjer som läkemedelsindustri-influerade expertgrupper tagit fram. Jag skulle önska att alla mina läkarkollegor som nås av detta budskap låter dem fortsätta ha det. Och att äldre gratuleras i stället för att skrämmas när de har höga LDL-värden. Ny forskning stöder detta...

Vår forskargrupp menar att läkemedels- och livsmedelsindustri-intressen har vilsefört befolkningarna inte bara i västerlandet kring kosten baserat på att man ska ha så lågt LDL som möjligt. Detta har lett till fetma- och diabetesepidemin som nu även drabbar fattiga länder. Detta enbart för kortsiktiga ekonomiska intressen. Nu är de avslöjade.

Har du fyllt 60 och har högt kolesterol? Grattis!Hur många gånger behöver detta upprepas?

Det är svårt att förstå att vare sig ministrar, Migrationsverkets generaldirektör och övriga ledning, asylombud, riksdagsledamöter eller medierepresentanter, som ju borde ha skaffat sig kunskaper på det för Sverige största och viktigaste området: asyl- och migrationsområdet, har klarat av att läsa detta som tagits upp i otaliga texter på bloggen,  på Facebook och på Twitter. Vad är det som är så svårt att förstå?

om-miods-dom-um-2437-13

Tydligare än så här kan det väl knappast uttryckas? Och något utrymme för missförstånd finns inte heller...

Migrationsöverdomstolen: ”Den asylsökande har emellertid bevisbördan för sin ålder och om han inte kan göra sannolikt att han är underårig ska han betraktas som vuxen.”

Förbjuda klädsim på offentliga bad... det är frågan...

Burkinin... tillåta eller förbjuda?

Om du hade frågat mig för fem år sedan eller bara för ett år sedan så hade jag sagt är du galen, folk måste väl få klä sig som de själva vill...

Nu är jag inte så säker längre. Snarast skulle jag luta åt förbud om jag hade haft något att säga till om...

En het potatis

Fortsättning