En välutbildad pladdertant... en som inte är involverad...

Dom blir bara fler och fler... dom där

strategerna... dom där som flyter uppepå utan tjänstemannaansvar... byråkratin är ostoppbar så länge

det finns pengar... 

I kommunledningsgruppen sitter übermenschen-folket, dom som kallas direktörerna... dom är liksom mer än chefer... politiska tjänstemän... historieförvrängare... historieförgyllare... illusionister... resandefolk... karriärister... tokvisionärer...

Kristina Birath ny toppchef i Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun - Miljö och samhällsbyggnad - Personal miljö

Replik på Jimmy Janssons svar om Folkesta

Jimmy Janssons tidigare svar på Folkestakritiken

Frågor och svar angående Folkesta - Eskilstuna kommun

Inga fel är begångna... historielösa förvillare försvarar oskicklig planering... expropiering är ju beviset...

fre 30 sept 2016


NWO är detsamma som att västs storföretag (främst de amerikanska) och dess ägares intressen skall styra världen...

Problemet med det svenska fega etablissemangets medlöperi och antiryska propaganda är att folket numer börjar skaffa sig egen information och därför är helt ur fas med politikernas krypande för USA/NATO...

Historia... läs och försök förstå...

CIA bildades efter kriget år 1947, redan två år senare började man sina nykoloniala aktiviteter i Syrien. Under kriget hade syriska patrioter förklarat krig mot nazismen och slängt ut sina franska kolonialherrar från Vichy-regimen. Man formade därefter en skör sekulär demokrati efter västligt mönster...

I mars 1949 skrev den nya regimens demokratiskt valde president Shukri-al-Quwatli under sin dom när han ställde sig tvekande till den s.k. Transarabiska oljepipelinen genom Syrien. Den var ett amerikanskt projekt för att frakta olja från Saudiarabiens rika oljefält till hamnar i Libanon. Parallellen med den gasledning som USA idag vill dra från Gulfen genom Syrien till Europa är bestickande...

USA:s nykolonialism är det största hotet mot världsfreden – del 3

Tanken på pipelines direkt till Europa eller till Medel-havet har setts som en avgörande fråga för olje-branschens lönsamhet...

De eskalerande händelserna i Syrien kräver ett närmare studium och en förklaring. Faktum är att denna hämningslöst växande konflikt mellan världens två stormakter idag är det största riskmomentet för ett okontrollerbart världskrig. Vad handlar då konflikten egentligen om...

Motsättningarna mellan Sunni (de med USA associerade) och Shia (Rysslandsvänliga) har nu ställt frågan om pipelines på sin spets. Sunni har ett förslag till pipeline från Quatar, genom Saudiarabien och Jordanien – över Syrien – till Turkiet och vidare till Europa. Detta säger Assad i Syrien nej till, vilket är den direkta orsaken till USA:s maniska försök att störta Assad.  Samtidigt har Shia ett eget förslag till pipeline från Iran och Irak genom Syrien till Libanon med utskeppning direkt över Medelhavet eller Cypern.

Jag har i tidigare artiklar om oljan här skrivit om oljeproduktionens centrala roll i pågående militära konflikter. USA har ett ömsint förhållande med storproducenten Saudiarabien i syfte att garantera sina intressen i huggsexan. Men alla oljestater i Mellanöstern är inte lika positivt inställda till världspolisen i väster, detta på goda grunder eftersom CIA under de senaste 50 åren i återkommande statskupper försökt ta över oljeproducenternas statsledningar. De länder som sökt skydd hos motparten Ryssland, som Irak, Iran och Syrien har drabbats av direkta invasioner eller strypningsförsök genom sanktioner. Frustrationen har varit stor över att staterna i Mellanöstern inte lämnats ifred att själva utveckla sina länder och sociala system i enlighet med Eisenhowers löften efter andra världskriget...

Vad gör USA i Syrien? Demokratins riddare?

Dåliga saker försvinner inte för att man blundar för dem eller undviker dem. Sådant beteende brukar som regel istället göra saker och ting värre...

Men det tycks vara där vi befinner oss...

Resultatet blir en infantiliserad samhällsdebatt med debattörer som är känslomässigt curlade. Till slut kommer alla att låta som Gustav Fridolin, som talar till folk som vore de idioter eller femåringar...

Det oroväckande är att känslor är mer effektiva verktyg för kommunikation än saklighet och tydlighet. Det är lättare att sälja en illusion än att kämpa med verkligheten och dess realiteter. Så i politiken kan väljarna mycket väl belöna intellektuell slapphet och ohederlighet. Det må vara förfärande, men det är det läge vi har att förhålla oss till...

Detta måste man förstå innan man kan göra något åt saken...

Infantiliseringen av det offentliga samtalet

Hundratals advokatbyråer som lever gott på invandringen till Sverige och de asylmål som tas upp i migrations-domstolarna...

Fram till 12 september i år hade Migrationsverket betalat ut 338 085 694 kronor och 20 öre till offentliga biträden vid asylärenden. En kraftig ökning jämfört med tidigare år. För 2015 låg kostnaden för hela året på 253 744 093 kr och 2014 på 244 865 295 kr...

Då ska tilläggas den stora till-strömning till Migrationsdomstolarna som väntas nästa år och som gjort att regeringen skjutit till extra en dryg halv miljard till domstolsverket. 2017 väntas bli ett mycket gott år för advokatsamfundets medlemmar i form av av sysselsättning som offentliga biträden...

Men kanske borde frågan kunna ställas, då det inte handlar om brottmål, om all kostnad ska läggas på skattebetalarna? Många av de som söker asyl uppger att de har betalat hundra-tusentals kronor till flyktingsmugglare. Migrationsverket gör ingen som helst kontroll av deras ekonomiska tillgångar utan lägger hela den ekonomiska bördan av asylprövningarna i domstol och överklaganden på skattekollektivet. Det rörs sig tillsammans om miljardbelopp...

Istället utnyttjar Migrationsverket även sin rätt att, när det upplevs befogat, höja de offentliga biträdenas ersättningar om de anser att de varit för blygsamma...

Asylmålen – en guldgruva för advokater

En dissident och Sverige-vän från Hälsingland...

Tillika en konspirationsteoretiker...

Och stygg mot Clinton till på köpet...

Lite-om-mig

Vad har du i fickan Jan! Vad är det som putar ut?

https://i.ytimg.com/vi/14GvS9O0zhY/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=GKEuMnFZ8PU2o7KkXnfbgp5OWzU

BUSTED! Hillary Caught Using Hand Signals at Rigged Debate

Hillary vann inte alls! Donald fick 80 och Clinton 20 procent! Lita inte på DN!

Nej till Nato! Bästa lösning för Sverige är ett eget försvar utan kapacitet att bedriva anfallskrig

 

tors 29 sept 2016

Det finns ibland viktigare saker än en hemsida...

Och vad det är har ni inte med att göra... så det så...

Inget att säga... det intresserar ännu mera...

ons 28 sept 2016

Det finns ibland viktigare saker än en hemsida...

Och vad det är har ni inte med att göra... så det så...

Inget att säga... det intresserar mera...

tis 27 sept 2016

Det finns ibland viktigare saker än en hemsida...

Och vad det är har ni inte med att göra... så det så...

Inget att säga... det intresserar...

mån 26 sept 2016

Psykologer hävdar att öppensinnade människor, som söker efter alternativa ståndpunkter och rättvist väger argument mot varandra, tenderar att nå högre resultat på intelligenstest...

Samtidigt är smarta personer försiktiga med vilka ståndpunkter och perspektiv de anammar... står det i Dagbladet i dag...

”Intelligenta har en stark motvilja till att acceptera saker vid en första anblick och väntar därför med att dra slutsatser tills det finns tillräckligt med bevis”, uttrycker en Quora-användare det...

Hillary har förlorat

Glappkäften mot Grimaschen...

Den viktigaste striden står mellan Trump och medierna. Dynamiken i denna valrörelse handlar om huruvida medierna lyckas smutskasta Trump eller inte...

Clinton tillhör etablissemanget och anses kunna bli president. Frågan avgjord. Check. Inget mer att säga. Allt fortsätter i gamla hjulspår. Status qou.

Övervinner Trump mediernas karikatyr av honom?

Tisdag morgon... jo, så blev det... kan ni tänka...

Vad som än händer på Long Island kommer Hillary omedelbart att förklaras som vinnare av 98 procent av pressen. Rubrikerna är redan skrivna,  de påhittade opinions-undersökningarna är redan klara...

Så vad som än händer, här är rubriken för tisdag morgon...

Hillary vinner, Valet är Över...

Hillary vinner, det är redan avgjort

X...

X...

X...

Den stora europeiska oredan och ryssen

Henrekson pekar särskilt på den negativa bidragstagar-kultur som kan komma att utvecklas i familjer där de vuxna inte kommer i egenförsörjning...

En kultur som riskerar att föras vidare i generationer. Ett mönster som måste brytas. Bistert. Men vad är alternativet? Uttryck som ”vi måste” och ”vi ska” som vi hört från den politiska nivån har tills idag inte resulterat i någon märkbar eller ens mätbar förändring...

Oavsett regeringens politiska färg. Tidigare 

lösningar har inte visat sig fungera i rimlig omfattning...

Vad talar för att alla dessa arbetsmarknads-politiska lösningar, trots ideliga namnbyten, kommer kunna möta ett ännu hårdare tryck...

Arbetslösheten för utlandsfödda. Vad är alternativet?

Min tredje slutsats är att det ligger mycket i vad Axel Oxenstierna sa till sin son Johan, som skulle iväg och förhandla för Sverige inför den Westfaliska freden...

”Om du visste, min son, med vilken ringa vishet världen styrs”. Det är precis så fumligt och bortkommet som det ser ut...

Omogna människor, som inte fått tillfälle att göra erfarenheter av det verkliga livet, kan inte tro att allt verkligen är så töntigt som det verkar och sätter därför hellre sin lit till berättelser som kunnat vara manus till en bok av Dan Brown eller en film om James Bond...

En tankeställare

sön 25 sept 2016

Alla politiker, lokalt såväl som nationellt, vill ha den så önskade och hyllade tillväxten...

Annars kan man inte i framtiden betala det man lånar idag. Men samtidigt vill man inte ha konsekvenserna av tillväxten, som ökat miljöslitage, resursutarmning och framför allt trafiken...

Här har vi politikens dilemma. Tillväxt utan konsekvenser är omöjligt och ökade transporter blir alltid ett resultat av tillväxt, om den så är digital på Internet...

Trafiken - tillväxtens dilemma


Dagens ryska beteende påminner på många sätt om hur det var på Sovjetunionens tid...

En del saker är samtidigt nya. Förr var det vänstern som var Moskvas medlöpare. I dag är det nationalister och främlingsfientliga, i det som något slarvigt kallas extremhögern, som går Putins ärenden...

Speciellt gäller detta ute i Europa. Emellanåt uppstår även situationer där man kan undra var de svenska nationalisterna egentligen har sina sympatier. Det finns inte sällan skäl att ana att de har nära kopplingar till ryska intressen. Som till exempel nu senast, med Putilov-affären...

Kommunismen har ersatts av Putinismen. Och de västeuropeiska medlöparna har flyttat från vänsterflanken till de nationalistiska grupperingarna...

Har "Sverigevännerna" gått och blivit Moskvas nyttiga idioter?

Lennart Jonasson kommenterar...

Att finna nya kombinationer kan sägas ha präglat socialdemokratin under dess pragmatiska era, skall vi säga, fram till 1968...

Schumpeters syn på demokrati var att den endast kunde fördragas om olika (riktiga) eliter ställdes mot varandra i demokratiska val...

I dessa rysliga tider är alla våra sjuköverister kombinationslösa. Ett tecken gott som något på ett etablissemang på dekis som vill vara kvar vid köttgrytorna...

Dess försvarare i gammelmedia är en äkta delmängd av samma etablissemang och ingår således i samma tecken...

Det börjar dock spricka upp så smått. Ett annat tecken på detta är att etablissemangens hysteriker och vicekorpraler ges mer och mer utrymme. Till de förra räknar jag A. Lindberg. A. Ramberg osv. till de senare Expo...

Det är inte mycket man förstår

En folkkär dissident finns inte mer... från Contra...

Det intoleranta debatt-klimatet i Sverige skyller jag på vulgärvänstern som spelar en överdrivet stor roll i opinionsbildningen...

Att klistra etiketten fascist på alla meningsmotståndare har sina rötter i intoleranta ideologier som fascism och kommunism, skriver Kjell Albin Abrahamson och jämför med debattklimatet i Tyskland.”

”I Tyskland finns också vad jag kallar för vulgärvänster som också rymmer en floskelvänster,
gnällvänster, stolpskottsvänster, spender-vänstern, kulturvänster, identitetsvänster, skygglappsvänster, södermalsvänster, finvänster, gatuvänster, hatvänster, etikettvänster, skäggvänster, rasvänster, kränkthetsvänster, gammalvänster, skrik-vänster och kasta sten-vänstern.”

”I Tyskland är vulgärvänstern marginaliserad i samhällsdebatten, i Sverige leder den det offentliga samtalet.”

”Säkert finns det också i Tyskland en Martin Aagård, Henrik Arnstad, Dilan Apak, Lisa Bjurwald, Ali Esbati, Dror Feiler, Göran Greider, Rosanna Dinamarca, Anders Lindberg, Bahrang Tin Tin Miri, Karin Pettersson, Baker Karim, Åsa Linderborg och Fredrik Virtanen, men de återfinns i medielandskapets periferi, i marginalen. I Sverige däremot rör sig de i gammelmedias centrum”...

Kjell Albin Abrahamsons sista krönika: Demokrati och kloakledningar ...

Vänsterideologi som en chic accessoar...

Det specialuppdrag han gett sig själv – med kraften av ett kall – var att upplysa människor om kommunismens ohygglighet. Det gjorde honom obekväm inte bara för kollegerna utan för hela den vänsterinfiltrerade samhällseliten.

“Kommunismen dödade fyra gånger fler människor än nazismen, och måtte de här två ideologierna aldrig komma tillbaka.”

I synnerhet ville han nå dem som inte vill höra talas om den kommunistiska ideologins pris: mellan 90 och 150 miljoner människoliv. Vänstermänniskor som inte vill bli påminda om massmorden, svälten och åsiktsförtrycket – de historielösa som vill vara lite lagom vänster, som en chic accessoar för att putsa på sin identitet...

Så länge som det finns en enda människa kvar som kallar sig kommunist – vilket fortfarande anses rumsrent i Sverige – hade han inte nått fram med sitt budskap, ansåg han.

Söndagskrönika: Sista mailet från Kjell Albin

lör 24 sept 2016

Vilken sort är du... PK1 eller PK2 eller PK3...

Eller är du bara en vanlig PKare som tycker att dom som inte är PKare är nazister...

När Engellau läser om sönderfallet i det svenska samhället blir han rädd...

Jag är rädd att sönderfallet ska sprida sig och komma i närheten av mig. Jag får ångest över att min gamla svenska kultur, som jag tidigare unnat mig lyxen att förakta men som nu börjar fylla mig med respekt och kärlek, är hotad dels av främmande migrantkulturer, dels av sådana som PK själv, etnisk svensk, men marinerad i multikulturella idéer.

Hur tänker de?

Jan Sjunnesson samtalar med ekonomerna och debattörerna Jan Tullberg och Danne Nordling...

Är dom nazister alla tre... vad tycker ni... är inte alla dissidenter nazister, tycker ni PKare...

Har man skrivit på Avpixlat... Snaphanen... Nya tider... Samtiden... då är man väl nazist, va... fast det räcker väl att man är läsare...

Lördagsmorgon Avsnitt 15 - Om Sveriges ekonomi

Ann Heberlein är lektor i etik vid Lunds Universitet. Hon är också verksam som författare, föreläsare i etiska frågor och fri skribent...

Ett samhälle som aspirerar på att vara rättvist bör tillerkänna alla med-borgare samma rättigheter, liksom samma skyldigheter bör krävas...

Principen att ingen får kränkas, särbehandlas eller diskrimineras med hänvisning till essentiella egenskaper som kön och etnicitet måste, för att vara trovärdig, gälla alla medborgare. Att dessa självklara och grund-läggande premisser inte delas av alla i vårt samhälle är chockerande...

Incidenten vid övergångstället i Lund har jag skakat av mig för länge sedan... men den makabra diskussion som utspann sig på min antirasistiske väns facebooksida angående det omöjliga i att en vit kvinna skulle bli utsatt för rasism kommer jag sent att glömma...

Ann Heberlein: Rasism som rasism

Skiljelinjen går mellan dem som inser att världen är absurd och dem som fortfarande tar den på allvar...

För att avgöra hur gamla ensam-kommande flyktingar egentligen är, ska svenska staten nu sätta igång mätningar av tandmognad och knäleder....

Särskilt knälederna, eller mer exakt "slutningen av en tillväxtzon i den nedre änden av lårbenet", sägs vara så nära ett giltigt födelsebevis kroppen kommer. Fram med magnetkameran...

Kruxet är att knälederna kanske inte är lika för alla. Möjligen beror det lite på varifrån man kommer. Så regeringen - det måste ju gå rätt till, det här - har givit Socialstyrelsen i uppdrag att ta en titt på hur knälederna utvecklas, beroende på etnicitet...

Ja, hoppsan, där kom det...

Staten ska rasbestämma knän – går inte att ta på allvar

Det blir ytterligare en jämförande artikelserie om globalismen, serverad i lagom stora portioner...

Eftersom jag just nu befinner mig utom räckhåll för svenska media och istället kan ta del av riktiga nyheter inser jag att världen står på randen till ett nytt världskrig genom händelserna i Syrien...

Tokstollarna i USA kräver flygförbud i Syrien för Ryssland och Assads (som än så länge bildar legal regering i Syrien) styrkor – men det skall vara fritt fram för USA att patrullera luftrummet...

USA:s generaler deklarerar ensidigt att den som inte lyder startar kriget, men är det inte den som anfaller som normalt anses starta ett krig? Ryssland tänker inte lyda. Man har ett avtal om att bistå Syrien...

Det har länge varit känt att Obama i en situation där det amerikanska presidentvalet riskerar att gå oligarkerna ur händerna kommer att skapa en krigssituation i syfte att inställa valet med hänvisning till det världspolitiska läget...

Hillarys fallande opinionssiffror och svaga personliga uppträdande kombinerat med Trumps jublande supporters indikerar ett sammanbrott för globalismen. Brexit kan komma att visa vägen även för patrioterna på andra sidan Atlanten..

Globalismen skakas nu i sina grundvalar. Men är det för sent att stoppa avskaffandet av demokratin?

fre 23 sept 2016

Faen vad den karln kan

skriva så man förstår utan att läsa om...

Godheten kan vara ond... det är nog sant...

Att inte hjälpa alla behövande, utan bara de som skriker högst... det är väl ondska...

Allihop är det synd om och allihop kämpar om att politikerna ska vända sitt ansikte mot dem och ge dem upprättelse i form av det ena eller det andra privilegiet, till exempel kvoterat tillträde till storbolagens styrelser...

Ju mer makt politikerna har att gynna dem som det är synd om, desto fler blir det som kämpar om att vara mest utsatt. Ju mer politikerna anstränger sig för att göra gott, desto värre jämmerdal skapar rationella människor åt sig själva...

Varför viljan att göra gott skapar olyckaNog så ambitiöst... men lite vinklat kanske... en amerikaniserad forskare...

Lars Åhlin skriver...

Kriget i Syrien framstår för en utomstående som fullständigt obegripligt. Det blir tyvärr inte lättare att förstå i Magnus Norells framställning här ovan. En vanlig föreställning tycks vara att fyra krafter strider mot Assad-regimen...

* IS
* Nusra-fronten, alias Al-Qaida, alias Jabhat Fatha al-sham
* YPG, dvs kurderna, samt
* FSA, fria syriska armen, det demokratiska alternativ som USA och Europa vill stödja.
Men finns det (ända sedan åtminstone 2013) kvar någon "fri syrisk armé", annan än diverse blodtörstiga islamistiska grupperingar, finansierade och beväpnade av Saudiarabien och UAR (och Quatar?)...

Befolkningsmajoriteten i Syrien är otvivelaktigt arabisk-talande sunnimuslimer. Stödda av Saudierna och Gulfstaterna kommer de om Syrien lämnas åt sitt öde sannolikt att forma en islamisk stat, med eller utan IS och Al Qaida, möjligen (om Turkiet tillåter) med ett kurdiskt självstyrande område i nordöst...

Vill Europa, Ryssland och USA detta? Knappast, det skulle leda till ytterligare en failed state som Irak, med förtryck och mord på kristna, alawiter och andra religiösa/etniska minoriteter. Jag menar att det är "vår" (USA, Europa, Ryssland m fl) skyldighet att intervenera, långsiktigt och med stor trupp. Vi behöver gå tillbaka till den tiden Syrien var ett protektorat under FN, hur omodernt detta än kanske är...

För något decennium talade man i FN-sammanhang om en "obligation to protect" (eller något i den stilen, det var så länge sedan att jag inte minns några som helst detaljer). Tanken var att principen om icke-inblandning i andra staters inre angelägenheter var grunden, men att det i vissa lägen med omfattande inbördes strider och massakrer skulle finnas en moralisk skyldighet för världssamfundet att intervenera, till skydd för befolkningen och utvecklingen i området. Jag inser att sådana interventioner inte är lätta att genomföra (tänk på Afghanistan och Somalia). Men i en tid när migrantströmmarna från framför allt Mellanöstern och Afrika ökar så våldsamt så vore interventioner ett sätt för de rikare länderna att ta sitt ansvar, genom att på plats motarbeta jihadism, förtryck och felutveckling.

Syrienkonflikten – en period av fusk mellan två krig ...

Hur kan ryssarna eller syrierna gynnas genom att attackera en FN-hjälpkonvoj när världens ögon är riktade mot  Aleppo...

USA har visserligen hävdat att det primära målet i Syrien är att "degradera och förstöra" ISIS - men istället för att alliera sig med den syriska armén, som har kämpat mot ISIS på marken, har Washington spenderat många år genom en uppbackning av oppositionen, de kallar "måttliga rebellkrafter”, som slåss mot Bashar Assads regeringsstyrkor...


Med andra ord: Washington backar upp de grupper som attackerar armén som är bäst placerade för att besegra ISIS. Eller ännu enklare, Washington stöder en anti-Assad grupp men bombar den andra...


USA stöder rebellstyrkorna i jakten på ett större mål, vilket är ett syriskt regimskifte. Allt eftersom kriget har dragit ut på tiden, har det blivit tydligare att de USA-stödda rebellstyrkor är inte "måttliga” i den meningen du eller jag använder termen. De har kämpat tillsammans och "samsats" med al-Qaidas officiella syriska “dotterbolag”, Jabhat al-Nusra  (som nyligen ändrat namn till  Jabhat Fateh al-Sham)...

Ett av de stora problemen i förhandlingarna om eldupphör mellan USA och Ryssland har varit frågan om Washingtons förmåga att skilja de så kallade "moderata" rebeller från extremisterna. Hittills har det inte skett, vilket visar att USA har liten eller ingen kontroll över de som de stöder...

Förvirrande och motsägelsefull politik i Syrien

Graden av tillit, respekt och personligt ansvar tycks vara lägre i Sverige än i andra, jämförbara länder.

Ta Tyskland som exempel, där det mesta tycks vara tillåtet – så länge man inte stör andra människor. Det är ett förhållningssätt som både ger individen stor frihet och ett stort mått av samhällelig harmoni.

Jag har en teori: Ett samhälle som visar att det litar på individen och som ger henne frihet och ansvar för sitt eget liv är ett samhälle som står bättre rustat att möta utmaningar, hantera problem och bygga långsiktig hållbarhet...

Ett samhälle där en stor del av besluten fattas av de enskilda människorna, ute i verkligheten blir även mer stabilt än ett centralstyrt samhälle med sina ”single points of failure”. Gör en enskild individ fel, då blir skadan begränsad. Gör politiken eller byråkratin fel, då drabbar det miljoner människor...

Svenska folket skulle vinna på att slappna av en smula

Ett samhälle som betraktas som svagt av de krafter som vill försvaga samhället ytterligare kommer inte att orka...

Vårt samhälle är svagt. Rättsväsendet är tandlöst, lagar och regler är nästan lika tandlösa. Polisen och landets poliser försöker och kämpar, trots att deras högsta ledning tycks mest intresserade av att förstärka politikernas verklighetsflykt. Vår politiska ledning är svagare än någonsin, när den skulle behöva vara starkare än någonsin.

​Bergsjön igår. En stadsdel i Göteborg ockuperad av pöbeln under dygnets mörka timmar. Brinnande bilar. Stenar som haglar. Samhällets våldsmonopol är lika välfungerande som alkoholmonopolet när en polsk långtradare rullar in i byn...

En svensk intifada som sprider sig från förort till förort. Ett samhälle som måste orka kämpa ännu en natt, eller kapitulera imorgon. Orkar de som skapat problemen inte med att orka idag kommer de inte orka mer imorgon. De ser utmaningar när vi andra ser kriser och kravaller, och ett land som snart inte orkar mer…

ORKA

tors 22 sept 2016

Den rubriken var svår att sätta...

Hur faen orkar han...

Fru och två vuxna barn har han... för att undvika missförstånd...

Jag har inte tid att vänta

SD1 närmar sig SD2...

Förhoppningen att SD1 skulle växa med hjälp av invandring grusades å det grövsta...

Paradoxalt nog växer kanske SD1 åter med hjälp av SD2...

Dags att berömma regeringen lite

Engellaus syn på intelligens

sticker onekligen ut...

Intelligenta människor förstår saker som andra människor inte förstår eller förstår dem i alla fall fortare. Detta konstaterande har gett upphov till missförstånd som är lika förtretliga som vanliga...

Det är nämligen inte så, som en del tror, att blotta faktum att en person säger något man inte begriper är tecken på överlägsen intelligens. Men ändå uppför vi oss ofta som om detta vore sant...

Där kommer jag in på den mentala 180-gradare som jag gjort sedan en SIDA-sekreterare framgångsrikt kunde smickra mig med min dunkelhet. Numera menar jag att det är ett säkrare tecken på intelligens när någon talar till folk så att de faktiskt begriper än när han försöka förtrycka dem med gåtfulla ord och snåriga resonemang...

Om någon diskuterar Heissenbergs osäkerhetsprincip med kollegor som också vet vad denna princip innebär må det så vara, men talar han till mig på samma sätt visar han bara att han föraktar mig. Vore han intelligent – och därtill det allra minsta människovän – skulle han i stället engagera sig för att mitt oupplysta sinne skulle få en skärva av den insikt som han lyckats skaffa sig...

Intelligens

Det har gjorts en under-sökning som sägs visa att politiker är smartare än vanligt folk... så är det...

Folk med psykopatiska anlag är bevisligen smartare än vanligt folk...

Om det är så att politiker verkligen är smartare än vanliga människor – då kan man undra varför de gör så korkade saker. För det gör de. Hela tiden... just därför, bäste HAX...

Om politikerna verkligen vet vad de sysslar med – är de då inte per definition onda när de inskränker människors fria val, urholkar våra fri- och rättigheter, slösar bort våra pengar och ödelägger sådant som kan anses vara samhällelig kärnverksamhet...

Det är uppenbart att politiker är experter på det politiska spelet. De behärskar en liturgi som är till för att hålla vanligt folk borta från att granska och påverka maktutövningen. De vet hur man lägger ut dimridåer. De kan knepen och vet hur man lyfter eller sänker ett förslag. De lever i symbios med byråkratin i ett riggat system. Och de skor sig själva på skattebetalarnas bekostnad...

Man skall dessutom ha klart för sig att när människor får makt över andra, då förändras de. (Tänk: Härskarringen) De berusas av sin makt. De korrumperas. De utvecklar psykopatiska drag. De isolerar sig från vanligt folk och verkliga förhållanden. De får tomtar på loftet...

Är politiker ondare än andra?

Den bästa, smidigaste och mest effektiva metoden är förstås att i libertariansk anda välkomna fri rörlighet över gränserna...

Precis som före 1914, men kombinera denna nygamla frihet med krav på egen försörjning från dag ett...

Men detta förutsätter också, för att bli mer än en illusorisk öppenhet, att en friare arbetsmarknad, värd namnet, återinförs – som före 1970-talet. Svårare än så är det faktiskt inte...

Men tillräckligt svårt för att inte ens SD skall våga driva en så radikal linje. Vilket visar att Jimmys gäng i grunden har en socialistisk agenda, precis som alla andra svenska politiska partier, om än med något varierande inslag av blått och grönt.

Vi bör nog också tänka på att Australien befinner sig i ett mer utsatt läge än någon annan västnation, genom närheten till väldigt folkrika men också extremt fattiga länder , så där skulle nog inte ens krav på egen försörjning kunna sätta stopp för de flyktingar som i dag avvisas redan ute till havs...

Australisk gränskontroll förebild

ons 21 sept 2016

Det finns ett grundläggande tilltal i de flesta samhällen. I auktoritära samhällen, till exempel, är det grund-läggande tilltalet ordern...

I Flens byråkratiska och legalistiska samhälle gäller i stället det formellt juridiska tilltalet... eller tystnad...

Det kommer uppifrån, är snorkigt och otåligt. Det utgår ifrån att de tilltalade är i behov av korrigering, rent av en uppsträckning...

Det avslöjar en trötthet vid dessa felprogrammerade massor, som inte har vett att tänka rätt. Det är, kort sagt, ett uppfostrande tilltal...

Välkommen till det svenska samhället 2016. För Flen och museerna är långt ifrån ensamma. Öppna vilken tidning som helst och det uppfostrande tilltalet finns där. Ras och miljö, kön och hbtq, köttätande och resvanor: ämnena som vi ska uppfostras i är hundratals. Till och med kommersiella företag har börjat uppfostra sina kunder. Det är en särskild del av det som kallas corporate social responsibility och har sin egen kader konsulter...

Och, vet ni, jag tror att de flesta av våra uppfostrare – på museer, myndigheter, marknadsplatser och i medier – inte ens tänker på det. Tilltalet kommer alldeles naturligt. För det uppfostrande är på väg att bli vår tids grundläggande tilltal...

Välkommen till uppfostringsanstalten

Det är inte omöjligt att avläsa en människas karaktär i kroppsspråket...

Vid upprepad exponering i det offentliga över tid bekräftar ofta slutintrycket en tidig avläsning...

Ingen karaktär kan väl ha varit mera lättläst än

den hos Mona Sahlin...

FATAL ATTRAKTION

Sannolikheten för åtal mot Mona är låg

Regeringens budget är i allra högsta grad en valtaktisk budget inför valet 2018...

Problemet är, med den taktik som regeringen väljer, att flera faktorer sammanfaller som leder till att kommunerna i praktiken står på konkursens rand det året...

Fast i rika Flen har vi råd att satsa nu... 

tycker slottsfrun... Det finns pengar och vi vill inte lägga pengarna på hög. Det måste satsas nu i kommunen för att slippa få onödiga kostnader senare... häpp...

Fast vi har inte räknat påt... säger grannen till slottsfrun... det är åt helvitte för svårt...

Många kommuner kommer, med början vid halvårsskiftet 2017 behöva gå ner på lägsta lagstadgade nivå i välfärds- och skolåtagande. Värst kommer det bli för de kommuner med låg skattekraft i form av låga inkomster, de kommuner som från 2018 kommer ha negativ soliditet. Dessa kommuner kommer inte kunna, som idag, låna till lika förmånliga villkor längre genom utgivande av kommunobligationer.

En valtaktisk riksbudget

Det satsar moderaterna på i flensbudgeten

Man hör tydligt att skit-kontrollanterna är effektivt hjärntvättade av den byråkrati som utbildat och anställt dem...

Det är illa ställt med enskilda avlopp. Det märkliga är att skitkontrollanter inte visar några större kunskaper om sitt yrke. Påstående att avloppsdoften skulle göra dem sjuka. Påståendet att näring inte får komma ut i naturen. Hur tänker de om kretslopp då...

För den som haft koll på frågan om avlopp, näringsämnen, ”övergödning” av haven, med mera, en längre tid så framkommer att myndigheterna egentligen inte vet så mycket...

Koncentration av näringsämnen är inte bra, spridning av näringsämnen är inte bra, kretslopp är däremot bra, enskilda avlopp är inte bra, osv. De nya direktiven är en blandning av nytt och gammalt, tidigare förkastat. I det ljuset kan man förstå att journalister inte hänger med i svängarna...

HAV förtröstan med våra myndigheter!

Havs- och vattenmyndigheten

HaV föreslår tydligare regler för små avlopp i hela landet

En gäsrots-bonnläpp tycker att det är nåt allvarligt som inte stämmer...

Jo, det kan han ju ha rätt i, kan man tycka... och intrycket av politiskt storhetsvansinne är väl slående...

Åtminstone själva vansinnet... fast det får väl stå för bonnläppen...

Löfven ska sälja den svenska ”humanitära” modellen

En Mohamed har fått nog...

Det fanns en tid då de hjärtegoda kändisarna försökte inbilla oss att den ansvarslösa asylpolitiken inte stod i motsättning till välfärden...

Vi kunde ha massinvandring av lågutbildade från Afrika och Mellanöstern och samtidigt satsa mer på skola, vård och våra gamla...

Ja, det hette till och med att massin-vandringen skulle ”rädda välfärden”...

​Men den tiden är förbi. När finansministern Magdalena Andersson den 19 september fick frågan i SVT:s Agenda om varför hon har minus i budgeten började hon med att, som de alltid gör, skylla på den föregående regeringen, men sen erkände hon faktiskt att asylkaoset bidragit till minuset...

”Hade vi inte haft den ökade kostnaden för flyktingkrisen så hade vi haft ett överskott i dag”, sa finansministern...

Dags att införa asylstopp

Australisk gränskontroll förebild

Fortsättning