ons 20 sept 2017

Folkpartister bakom höst-budgeten... bara infiltration eller ett liberalt över-tagande av arbetar-partiet...

Åtminstone av äkta maken bakom fru Magdalena Andersson... professor Richard Friberg... Nej faen, Magdalena Andersson är ingen dumskalle... och med hjälp av professor Friberg har dom ju ett cv som vida överstiger Anders Borgs... han som aldrig tog någon akademisk examen...

Civilekonom blev hon... fast doktor blev hon aldrig även om hon försökte, räkneförmågan var kanske begränsande...

Finansminister Magdalena Andersson (S) slår tillbaka mot M-kritiken över ett räknefel på 34 miljarder kronor i budgeten.

– Det kan bara vara en sur moderat som gnäller när statsfinanserna stärks, säger hon.

Magdalena Andersson presenterar höstbudgeten

Magdalena Andersson om sorgen efter pappa Göran

Historik | Liberala ekonomklubben

Liberala ekonomklubben bildades hösten 1982 på initiativ av Bengt Westerberg. .... Styrelse: Gunnar Eliasson (ordf), Richard Friberg, Peter Norman, Cecilia ...


Detta är den första delen av Lördagsintervju 13 med Professor Paul Lillrank, om den hotfulla utvecklingen i Sverige samt en jämförelse med synen på mass-invandring i Finland och i Japan...

Paul blev uppmärksammad tidigare i höst för sin krönika i Hufvudstadsbladet där han ställde frågan om Sverige är ett större hot för Finland än vad Ryssland är...

Han är doktor i Sociologi och är verksam som professor vid Aalto-Universitetet, f.d. Helsingfors Tekniska Högskola, där han forskar inom området Sjukvårdens produktionsekonomi...

Han har erfarenhet av arbete i olika länder såsom Sverige, Indien och framförallt Japan där han varit bosatt under nära 10 års tid...

I nästa del kommer Paul förklara varför välfärdssamhället leder till moralupplösning och något som kan liknas vid ett samhälleligt självmord. Han förklarar då också varför Svenska Kyrkan är så positivt inställd till massinvandring och islam. Missa inte den...

https://i.ytimg.com/vi/2-SdLCCDPww/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCuQ9vd2gYdpHiAbrOHTg8cp0uniwLördagsintervju 13 Del1. Paul Lillrank om den hotfulla utvecklingen i Sverige.

 

Tänk om den stora flykting-vågen över Europa i själva verket var manufakturerad, alltså inte bara ett verk av människan i största allmänhet, för det är den ju, direkt och indirekt. Utan iscensatt med vilja, i syfte att skapa en specifik situation...

Hur skulle det gå till i praktiken? Märk väl, jag ifrågasätter inte om det är möjligt, för manufakturerade flyktingvågor i megaformat har människan ordnat vid flera tillfällen genom historien. Vi talar nu om denna flyktingkatastrof, den under de senaste tre, fyra åren...

Det behövs krig, fattigdom och en del påtryckning. Då vi talar om Mellan-östern och Afrika som källor till flyktingvågen, så finns ju krig och fattigdom i överskott redan från början...

Återstår då påtryckning. Detta skulle komma i två delar: 1. En radikal förändring av den rådande situationen. 2. En vision av en rik och välkomnande kontinent på andra sidan Medelhavet. Vi talar således om piskan och moroten. Givetvis, allt detta måste ske i kulisserna, det får inte framstå i öppen dager. Allt måste se ut som en naturlig följd av den oroliga händelseutvecklingen i de aktuella världsdelarna...

Mera specifikt. Piskan skulle innebära en kraftig eskalering av konflikten i Mellanöstern, samtidigt med en likaledes stark förändring av flyktvägarna genom Nordafrika. Två händelser skulle ha bidragit till dessa utvecklingar. Dels en kraftig minskning av säkerheten i ett fortsatt oroligt Irak, så också i Afghanistan...

Samtidigt måste inbördeskonflikten i Syrien intensifieras till fullskaligt krig. Helt klart skulle ett nytt, våldsamt inslag krävas i området, särskilt då allting i regionen påverkas av makthavare i närområdet, såsom Saudiarabien, Iran och Turkiet. Sådana inslag existerar naturligtvis, men det skulle krävas finansiering och fri lejd...

Fortsätt och läs den långa bloggposten...

Konspirationsteori

Den styrande sekten är på väg att lyckas med att implementera en ny indelning av politiska dimensioner, GAL-TAN. Där GAL står för Grön, Alternativ, Liberal och TAN står för Traditionell, Auktoritär och Nationalistisk...

Stämmer detta skulle den gröna rörelsen lyckats lägga beslag på liberalismens värdebegrepp, trots att den gröna rörelsen uppenbart står i bjärt kontrast till liberalismens kärnvärden om äganderätt och privatekonomi. Begreppet alternativ är ett rent nonsensord som döljer att den gröna rörelsen i verkligheten är röd...

Man försöker också slå in att traditionell inte betyder att något bygger på beprövad erfarenhet, utan istället betyder intellektuellt inskränkt. Nyspråk så det räcker och blir över. Vidare att de som inte är GAL skulle vara auktoritära, det är i verkligheten snarare tvärtom. Åtminstone om man ser till vilka krav GAL ställer och hur de framför dem. Att GAL omfamnar globalismen har vi förstått, det är därför de söker svartmåla det nationella...

Natasha Ezrow visar att single party dictatorships varar längst. Det är de fasta institutionerna som håller diktaturerna vid liv. Detta påminner mycket om förhållandet i Sverige. Enpartistaten är fastvuxen i byråkratin och myndigheterna. De delar samma blodomlopp...

Det kallas korporativism... soft/mjukisfascism och samverkan till döds... när korporativismen måste försvaras med polis och militär har vi fått riktig mussefascism...

Det ingrodda systemets uthållighet

UNESCO har betonat vikten av att utveckla strategier baserade på neurobiologisk information för att minska xenofoba, fientliga och diskriminerande attityder... alltså, dopa sig mot xenofobi...

Att således ha i åtanke medelst oxytocin framtvingade normativa incitament vid utveckling av framtida åtgärder och policyprogram avsedda att minska bortstötningen av personer som står utanför den egna gruppen kan vara ett viktigt steg mot att göra principen för social inkludering vardaglig verklighet i våra samhällen...

Artikeln är en underbar – eller förfärande, beroende hur man ser på den blandning av vetenskap och globaliseringsideologi.

I UNESCOs anda är det bara att sätta igång med storskalig medicinering med oxytocin efter att Läkemedelsverket godkänt indikationen xenofobi, företrädesvis kombinerat med insatser för att sprida med värdegrunden överensstämmande sociala normer.

Dessa insatser tar PK-medier, skolan, statskyrkan och hjälporganisationer av allehanda slag gärna hand om. Doseringen av läkemedlet, i första hand som nässpray, anpassas lämpligen till graden av xenofobisyndromet...

En betydande del av kvinnosläktet producerar tillräckligt med hormonet och slipper därför behandling. Läkemedlet har fördelen att de flesta kontraindikationer vid administrering pre- eller post-partum faller bort vid då läkemedlet ges till individer som saknar livmoder...

En hake är att det finns ett motmedel mot behandlingen i form av atosiban, ett godkänt läkemedel som är en oxytocinhämmare. Det gäller således att förmå Läkemedelsverket att utfärda bestämmelser om att atosiban är kontraindicerat vid på naturligt eller artificiellt sätt uppkomna förhöjda oxytocinnivåer hos män. Du sköna nya värld...

En vetenskapligt dokumenterad lösning

tis 19 sept 2017

Frihetliga personer vill ha mindre statlig påverkan. Oavsett om vi kallar oss nyliberaler, klassiska liberaler, libertarianer eller gammelborgerliga – vi vill ha en mindre stat och lägre skatter. Detta är själva fundamentet...

Härmed kan det inte uppstå massiv flyktinginvandring finansierad med skattebetalarnas pengar. Det finns inga medel för detta. Den gemen-samma plånboken är tom...

Tycker man annorlunda är man socialliberal el.dyl. Det går ganska många röda linjer vid massivt nyttjande av skattepengar – om man är frihetligt sinnad...

Massiv skattefinansierad flyktinginvandring kan inte ske i ett libertariansk samhälle. Och även massiv privatfinansierad flyktinginvandring är omöjlig, eftersom lokalsamhället/markägarna alltid har sista ordet. Även överdriven arbetskraftsinvandring är av samma anledning omöjlig. Följaktligen uppstår det en naturlig organisk invandring, som baseras på ekonomiska grundvalar...

Den som kan försörja sig och kan tillföra något till samhället är oftast välkommen...

Det är detta som avses när vi pratar om fri invandring, dvs fri arbetskraftsinvandring, som inte har några som helst kopplingar till dagens skattefinansierade flyktingpolitik. Även om det ibland blandas ihop...

Ideologiskt är problemet löst och tämligen oproblematiskt. Och allt detta utan att blanda in etnicitet, ras, identitära eller nationalistiska idéer – som invandringens motståndare ibland gör. Det finns heller inget syfte med att landet ska vara ett världssamvete, som vänstern gärna vill. Den som välkomnar flyktingar får göra det själv på privat bevåg, och betala ur egen plånbok, med kommunen/lokalsamhällets tillåtelse...

Fri invandring i en fri värld

Wu menar inte cyniska hycklande människor som livnär sig på sin förljugna godhet, exempelvis många av politikerna i de traditionella partierna och journalisterna på de etablerade medierna... utan mera vanliga goda ologiska människor...

Inte sällan när jag hamnar i diskussion med någon vanlig, ”god” människa känner jag att jag inte kan nå vederbörande oavsett hur logisk, verklighets-förankrad och hel-täckande jag är i mitt resonemang...

Tidigare försökte jag att vara ännu mer logisk, ännu mer verklighets-förankrad och ännu mer heltäckande, men det hjälpte inte heller. Nu vet jag att problemet ligger någon annan stans än i mitt sätt att resonera... 

Jag har observerat några viktiga egenskaper hos dessa människor som jag tror är grunden till problemet...

Den första är att de generellt saknar förmåga till logiskt och självständigt tänkande, ännu mindre kritiskt sådant. När du talar med dem om Sveriges situation kan de exempelvis argumentera med utgångspunkt i någon studie gjord i Kanada som egentligen handlar om något annat...

När du talar om att grova våldsbrott har ökat kan de komma med att den totala brottsligheten visst har sjunkit något mellan exempelvis 2013 oh 2015, eller att folk också blev mördade under 70-talet. När du säger att kejsaren är naken, argumenterar de att han visst har kläder på sig och det är du som är för dum för att se det – eftersom det inte finns någon vetenskaplig forskning som visar att han är naken...

Och när du påpekar att det svenska äpplet är ruttet och därför borde kastas så argumenterar de att äpple visst är nyttigt, och kan till och med antyda, med 100 procents uppriktighet och upprördhet, att du ljuger om den näringsrika frukten och att du har ett ondskefullt syfte. Det skulle inte förvåna mig om de var svaga i ämnen som kräver strängt logiskt tänkande, till exempel matematik och fysik, när de gick i skolan...

Gästskribent Zhengyang Wu: ”Goda” människor och maktens lakejer – en liten analys

Den individ som drivs av längtan efter att göra världen bättre gör bäst i att söka sig till verksamheter som av den allmänna meningen utpekas som särskilt goda...

De tvivlande läsarna har troligen rätt om de menar att andelen godhets-törstande – läs gärna fariséer – är större bland Migrationsverkets personal än hos Atlas Copco...

Det typiska för det välfärdsindustriella komplexets organisationer är att de odlar godhet. De framhåller, inte bara i sina anslagsäskanden utan även i sin allmänna utåtriktade information, vilka goda avsikter de har och hur mycket godhet de lyckas producera. Och varför gör de det? Jo, därför att godhet premieras. Det märks i de årliga anslagen...

Som anställd i en godhets-producerande organisation ställer man sig hela tiden samma fråga som alla andra levande organismer, nämligen vad som funkar, hur jag ska tänka, tala, handla och uppföra mig så jag får de resurser jag vill ha och helst lite mer...

Nu råkar det vara så att den humanitära stormaktens centrum i dagens Sverige ligger i det välfärdsindustriella komplexet. Det är där godheten nu för tiden produceras. Där finns resurserna. Där finns makten att hämta mer resurser ur medelklassarnas plånböcker om det skulle behövas. Godhets- och omsättningsmaximeringen förenas i samma hantering...

Mänskliga motiv

Även en radikal och riktig arbetare måste få säga sitt om sina bakåtblickande obildade arbetarkamrater på landet, i SD... dom beskrevs ju så för inte så länge sedan...

Dom där reaktionära arbetarna som ville behålla Folkhemmet som dom fick kämpa för och lyckades realisera under femtio och sextiotalen...

Sverigedemokraterna storsatsade i kyrkovalet, bland annat med utskickade tidningen SD-kuriren i Göteborg. På ledarsidan står högst upp insändaren ”Kulturarvet är viktigare än någonsin”. Där räknar de upp och hyllar alla de samhällsklasser som tillsammans ska ha byggt upp Sverige; bönder, hantverkare, borgare, präster, adelsmän, soldater, sjömän, fiskare...

​Men var finns arbetarklassen i stort? Den stora moderna klass som ledde kampen för demokrati, välfärd och folkhem? Den halva del av befolkningen – ”gammsvenskar” som nysvenskar – som sliter i botten av samhällspyramiden? Varför hyllar man inte deras bidrag till nationen Sverige? Sd avslöjar sig som ett rent simpelt högerparti som är blinda för klasser, klassmotsättningar och klasskamp...

SD ser inte arbetarklassen

USA-kontrollerade olje-transporter genom Syrien kräver utplåning av landet... det är naturligtvis ingen konspirationsteori längre...

Dagens Nyheter idag: ”USA erkänner att dess militära koalition kan ha bombat syriska militärposteringar vid en flygplats i östra delen av landet. Uppemot 80 syriska soldater har dödats i attackerna. Ryssland säger att uppgörelsen med USA om vapenvila i Syrien är i fara.

Uppgifterna om flygattackerna kom först från syrisk militär sent på lördagen. Den meddelade via statlig tv att militärposteringar vid flygplatsen i Dayr al-Zawr (Deir Ezzor) attackerats av den USA-ledda koalitionen. Nästan samtidigt uppgav den ryska militären att 60 syriska soldater dödats i räderna...

USA dödar massor av syriska soldater, hjälper IS. Medvetet eller inte?

mån 18 sept 2017

Ornhammar är ju bara repititör...

Han fick inte skriva att S och C... gick bakåt...

SD gjorde ett bra val som inte ställde upp... det fick han inte heller skriva...

Ökat valdeltagande i alla Flens kommuns församlingar sön 17 sept 2017

Krönikören Lillsebbas från Mariefred lägger sig i Flens angelägenheter...

Hälleforsnäs bruksmarknad arrangeras av gymnastikföreningen, idrottsföreningen och orienterings-klubben i samhället tillsammans med stiftelsen Hälleforsnäs bruks-fastigheter som inte finns längre. Överskottet går till föreningarnas ungdomsverksamhet...

Jag är bara krönikör och desinformatör, säger Lillsebbas... en sån där faktaresistent troll-gumma, di säger... Framtidsbruket som gick back med nästan tio miljoner 2016... det hade jag ingen aaaning om... det har nog inget med stiftelsen Hälleforsnäs bruksfastigheter som inte finns längre att göra...

Framtidsbruket AB i Flen

Flens kommun tar över fastigheterna i Hälleforsnäs bruk

Marknad i bruksmiljö en uppskattad hösttradition

Tänk att Vänsterpartiets ekonomisk-komiske tales-person Ulla Andersson var så himla rolig... men visar tänderna gör hon aldrig när hon skämtar...

Den offantliga verksamheten är så stor att den inte ens hinner göra av med beslutade utgifter. Således överbeskattades svenska folket med cirka 2 miljarder påsar ostbågar förra året, eller 34 miljarder kronor...

Svenska statens offantliga verksamhet är nu så enorm att den inte ens hinner bränna av alla de pengar som socialisterna i regeringen beslutat ska tas från svenska folket för att köpa opinion och röster med. Svenska folket kunde under 2016 konsumerat 2 miljarder påsar ostbågar, eller cirka 200 ostbågar var (eller lite mer än en påse ostbågar varannan dag per person), om skatterna varit lägre.

Anledningen är att staten inte hann bränna av 34 miljarder kronor som man beslutade skulle gå till behövande, som integration och sk traineejobb, sjuka eller arbetslösa. 

Den offantliga byråkratin hann hinner helt enkelt inte med att förbruka skattepengarna. Därtill har regeringen gjort en felaktig analys ("räknat fel") av vad som faktiskt går att göra av med - det finns t ex i princip inga arbetsgivare som vill erbjuda traineejobb åt personer som inte kan ta sig in på arbetsmarknaden.

För er som inte förstår tjatet om ostbågar, så beror det på att Vänsterpartiet kommit fram till att skatt numera ska mätas i påsar med ostbågar ("ostkrokar") istället för i svenska kronor. I ovanstående beräkning förutsätts en påse ostbågar kosta 17:- SEK...

Regeringen överbeskattade svenska folket med 2 miljarder påsar ostbågar

Vänsterpartiet förvägrar svenska folket ostbågar och använder dessa som metafor för hur mycket skattehöjningen på investeringssparkonton innebär...

Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson Ulla Andersson (v) bortförklarar höjningen av skatten på investeringssparkonton (ISK) med att det bara kostar som två påsar ostkrokar (ostbågar) och menar att dessa två påsar ostbågar står emellan Sverige och det totala sammanbrottet för civilisationen...

Med en sådan auktoritär haka som Anderssons kan man absolut inte misslyckas... Sh önskar han hade en sån...

”Det är lika mycket som två påsar ostkrokar... Skatten är det vi betalar för att leva i ett civiliserat samhälle.”

Sverige har alltså förärats ytterligare fina citat från vänstern, som vill begränsa svenska folkets matvanor. Tidigare kända citat är Henrik Schyffert, som enligt uppgift är någon slags komiker:

"Det kostar oss alltså två quattro stagionis, en stor Fanta och ett Netflix-abonnemang."

 

Vänsterpartiet förvägrar folk ostbågar

 

Erik van der Heeg

har recenserat Ruben Östlunds senaste film, den svarta och lätt surrealistiska komedin The Square, visar i sina bästa stunder det moderna svenska (och kanske västerländska) samhället som i en skrattspegel...

Utgångspunkten är en text chefs-

curatorn på X-Royal skrivit på museets hemsida, en orgie i oreflekterat postmodernistiskt snömos. När han ställs inför sin text begriper han den knappt själv, och försöken att förklara den staplar bara ytterligare tirader av kvasifilosofiska floskler på varandra i något slags försök att rädda ansiktet. Trovärdigt? Absolut. Och med en god dos charm, samt i full medvetenhet att journalisten är ännu mindre insatt i konstfilosofi än han själv klarar han biffen...

Museets senaste projekt är installationen The Square som på något vis skall återspegla individens förpliktelser och rättigheter i förhållande till ”den andre”. Titeln anspelar kanske på torget, som åtminstone historiskt, varit varje samhälles historiska samlingspunkt och hjärta. Torget: den plats där varje människa bidrar till att forma samhället, och där samhället formar individen...

 

Eller, har han fått ideerna från Squareheads

The Square belönades med årets guldpalm i Cannes och har nominerats i kategorin ”bästa utländska film” vid årets Oscars-festival. Det är den väl värd. Det är få filmare i Sverige idag som med samma originalitet och stilsäkerhet förmår gestalta den samtida kulturens, såväl yttre som inre mekanismer. Och för varje ny film blir Östlunds mästerskap på området bara allt tydligare...

Recension: Ruben Östlund, The Square, 2017

sön 17 sept 2017

Ja-a... Dom verkar ha så kul dom där korthåriga (lång-håriga) sakerna, man blir ju så förskräckligt

avundsjuk... för att citera Hasse&Tage...

Där asfalten gått sönder och hästhagarna tar vid ligger ölstugan Gartenlokal Zur Erholung. Utanför står en blå lastbil med texten: ”Folkomröstning - inte elitstyre”...

Det är regn i luften och jag är på möte med AfD, Alternative für Deutschland, i delstaten Sachsen i sydöstra Tyskland. I två dagar ska jag följa kandidaten Heiko Hessenkemper, 61, en gladlynt och karismatisk man med fast handslag och svarta hängslen...

Förmodligen har vi underskattat kraften i den folkliga nationalismen. Men under framstegstanken, kvinnornas frigörelse, den nya tekniken och globaliseringen har dess urkraft bara slumrat till en smula...

Familj – folk – hembygd, orden känns igen. Men är detta vad de betyder idag?

Vi lämnar Großschirma samma väg som vi kom. Passerar by efter by efter by i den Sachsiska skymningen. Alla nästan identiska. Överallt samma trädgårdar och samma gemyt. Och förmodligen samma svartklädda män som väntar...

Det är något visst med tysk fascism | Aftonbladet

Thomas Gür i samtal med Ann Heberlein om migration, mångkultur och ekonomi...

Gürs spontana seminarium utanför domkyrkan i Visby under Almedalsveckan 2017 utgör såväl inramning som startpunkt för detta samtal i Ann Heberlein Show...

Mycket Ann Heberlein blir det nog framöver...

inte bara i Sparreholmarn... kanske blir hon den första riks-dissidenten som slipper epitetet...

https://i.ytimg.com/vi/__LU_QR1_6E/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCSY2Ewe8XYGZ8mUmOv15d9gBofAQThomas Gür i samtal med Ann Heberlein

Flyktingpolitiken har kommit att bli definierande för huruvida Sverige är ett ”anständigt” land eller inte...

Frågan om anständighet har således inte längre att göra med hur vi behandlar våra äldre, hur förlossnings-vården fungerar eller om skolan ger barn en bra utbildning...

En person med ursprung i ett annat land frågade mig storögt när nyhetsbevakningen började fokusera på utplacering av nyanlända och ensamkommande i landet och bråk på boenden blivit vardagsmat: ”Men… varför tar ni emot dem?”

Personen i fråga tyckte nog inte att de verkade vara de allra mest utsatta. Det fanns inget riktigt logiskt svar på den frågan. Svensk flyktingpolitik är inte logisk, rättvis eller genomtänkt...

Så länge vi inte kan föra en saklig debatt om asylinvandring och flyktingpolitik utan att invektiv instinktivt kastas på motståndaren, kommer vi heller inte komma framåt rent politiskt. Vi får aldrig en probleminsikt...

Ingen, utom möjligen aktivister inom bland annat rättsväsendet, tjänar på denna situation. Oförmågan till saklig och relevant argumentation skapar en polarisering som i grunden är ganska onödig. I mitten, som slagträ, finns de asylsökande, fattig-pensionärerna och alla som betalar skatt men märker att den service de får i utbyte inte levererar...

Denna situation föder misstro, vanmakt och förakt. Då förtvinar också den där anständigheten vi påstods eftersträva. Det kan inte ens handhjärtan ändra på...

Invandringen och anständigheten

Den könsmässiga obalansen i den grupp som invandrat under senare år innebär särskilda problem, i all synnerhet för polisen...

Jag är lika bestört och besviken som alla andra över att polisen tvingas lägga våldtäktsutredningar på hög. Jag är dock inte särskilt förvånad... 

Vi ser nu effekterna av en historiskt stor befolkningsökning som stressar alla system. BUP hinner inte uppfylla vårdgarantin, det saknas bostäder, vårdplatser och skolor i flera av landets kommuner, socialtjänsten har problem att klara sitt uppdrag, liksom tandvården... 

Självklart drabbar den rekordstora befolkningsökningen också polisen. Det handlar inte om att polisen inte tar brott mot kvinnor och barn på allvar: Det handlar om att våra system, myndigheter och vårdinrättningar inte är dimensionerade för att klara en befolkning på tio miljoner...

Förklaringen till våldtäktskrisen är enkel

Det märks att den anti-rasistiska rörelsen är väster-ländsk. För den tycks bara bry sig om västerlänningars rasism...

Vad tänker du på när du hör ordet rasist? Just det, en vit man. Det är för att den antirasistiska rörelsen jämt talar om vita mäns rasism, aldrig om rasism mot vita. Det är en rörelse som är ganska inskränkt, ja, kanske man skulle kunna kalla den eurocentrisk...

Man har alltså inte riktigt öppnat sig mot världen och all rasism som finns där ute. Och nu, på grund av massinvandringen, finns världen hos oss. Det betyder att det blir mer rasism. För många invandrare kommer från arabvärlden och Afrika där rasismen är något helt normalt. Ofta är den inte ens ifrågasatt. Mig veterligen finns det ingen antirasistisk rörelse i arabvärlden.

Tänk dig att det i Irak skulle finnas en rörelse, bestående av araber, som kämpade mot arabisk rasism och ”föreställningar om arabisk överhöghet”. Tänk dig sedan att denne rörelse också finansierades av den irakiska staten. Inte särskilt sannolikt, eller hur?

Den antirasistiska rörelsen behöver bli mer öppen, mindre inskränkt och eurocentrisk. Vi som har invandrarbakgrund och erfarenhet av att leva och umgås med människor från Afrika och arabvärlden, både i Sverige och i dessa länder, vet att rasismen är mycket litet problem i västvärlden i förhållande till hur det ser ut i andra kulturer...

De bortglömda svennifierade

Påståendet att vi som förordar förbud mot tiggande tror att det går att ”förbjuda fattigdom” är bara ett exempel på totalt vansinniga påståenden som under alltför lång tid bakbundit debatten och fördummat det offentliga samtalet...

Ingen har någonsin hävdat att ”det går att förbjuda fattigdom”. Ändå dyker detta lika löjliga som orimliga argument upp varje gång frågan om ett eventuellt tiggeriförbud dryftas...

Vi som förespråkar ett förbud är naturligtvis medvetna om att det (dessvärre) är omöjligt att lagstifta bort obehagligheter – om det vore så enkelt att lösa samhällsproblem och existentiella dilemman borde vi genast förbjuda svält, sjukdomar, ensamhet, åldrande och död...

Liksom fattigdom påverkar dessa fenomen människors livskvalitet menligt – vi vill väl alla helst vara mätta, friska, unga, älskade och leva i evighet? Fattigdom är ett komplext problem som vi varken kan förbjuda eller lagstifta bort – det krävs andra, mer omfattande åtgärder för att hantera de djupa orättvisor som leder till fattigdom...

Vansinniga påståenden kortsluter debatten

lör 16 sept 2017

En repetitör utan åsikter eller visioner... striden mellan S/C och SD finns inte...

Har man inget sagt desinformerar man... en som driver med PK-strömmen utan styrfart... vad försöker han att förmedla tycker ni... politikerna ska fortsätta att ha makten över kyrkan för politikerna är inte politiker i kyrkofullmäktige... ufff...

Svenska kyrkan har sex miljoner medlemmar men bara knappt femton procent av de röstberättigade brukar utnyttja sin demokratiska rätt. De som faktiskt röstar består till stor del av PK-ister. De röstar på PK-istiska listor och kandidater. Därför har kyrkan blivit ett av PK-ismens starkaste fästen i Sverige. Men Svenska kyrkan har därmed kommit att bli, som den kristna tidningen Dagen påpekar, ”i otakt med sina medlemmar.”

”Det är helt bisarrt att en religiös församling låter sig kontrolleras av politiska partier.” Men Svenska kyrkan kommer bara att tillåta sig kontrolleras av politiska partier så länge som medlemmarna – det vill säga du och jag – tillåter det. När vi säger ifrån, så upphör det. Vi kan rösta bort partipolitiken ur Svenska kyrkan, och vi kan göra det redan den 17 september...

Kyrkklockan klämtar för val  EK

Kyrkovalet – så funkar det  EK

Dags att Svenska kyrkan skiljs från staten på riktigt

Befria kyrkan från partipolitiken

Väljarna i kyrkovalet tvingas göra våld på sina övertygelser

Fåtal röster kan avgöra konflikten mellan S och SD ...

Viktigt att du går och röstar i kyrkovalet!

Rösta i kyrkovalet på söndag

Just nu pågår ett evighets-slagsmål mellan ett stor-vuxet, godlynt och lite över-viktigt fyllo och en mindre, snabbfotad och elak motståndare...

Vartåt lutar det? Den större klarar sig visserligen ännu, men den lille har arbetat upp sig. Matchens utgång beror alltså på hur länge den kommer att pågå...

För att kunna vinna över och vinna över en motståndare måste man förstå honom. Hur kan det då komma sig att så många ger sig in i kampen utan att skaffa sig ens elementära kunskaper om sin motståndare? ”Utan spaning – ingen aning” hette det ju en gång...

Den större slagskämpen som slåss på fyllan är det svenska etablissemanget, den mindre smidigare och elakare är våra muslimska invandrare. Vad menas? Jo, att fyllot inte ser den andre klart och förstår därför inte vad som driver motståndaren...

De snälla får vika sig. De aggressiva belönas. Det godmodiga fyllot kommer att duka under¨...

Det godmodiga fyllot

Det politiska systemet skapar naturligtvis en enorm frustration hos många medborgare. Politiker-klassen är ”sig selv nok” och de har mer gemensamt med politiker i andra partier än vad de har med sina väljare...

Den dag någon mister sin riksdagsplats är det viktigt att ha goda förbindelser med den som kan tillhandahålla en landshövdingepost eller ett GD-skap.

När partierna tillsammans ivrigt och stolt löper amok och utsätter landet för enorma påfrestningar, finns inga mekanismer som kan bringa sans. Vi har inget folkinitiativ som i Schweiz, vilket fungerar som ett fantastiskt strypkoppel, utan vi får bara finna oss i politikerklassens härjningar, som till stor del faktiskt handlar om att försöka reda upp effekterna av tidigare (av samma politikerklass) fattade politiska beslut...

Men vart fjärde år kan vi uppfostra våra politiker och det är därför som SD går från klarhet till klarhet. Många som röstar SD är inte alls särdeles förtjusta i ett parti som är tämligen välfärdskramande och därmed pro ett högskattesamhälle, men möjligheten att skicka en signal till övriga partier genom en röst på SD trumfar detta...

Föga bryr man sig om bruna rötter när de övriga partierna föröder landet och inte verkar vilja upphöra med det. Samordnare och utredningar förslår inte långt när det är verkstad som behövs. Mitt enda skarpa vapen som medborgare är min röst vart fjärde år. I övrigt är jag luft...

Bloggläsare mitten av september

Det sluttande planet. Jag tror att svaret ligger där.

Vi känner trots allt igen det här med brott som inte utreds. Det måste vara decennier sedan en polis faktiskt försökte utreda och lösa en cykelstöld.

Om polisen först struntar i små stölder och sedan större stölder och sedan lättare misshandel och sedan … ja, då hamnar vi där vi är nu. Våldtäkter av tolvåringar blir liggande utan åtgärd. Bovar vänjer sig vid att få jobba ostört. Varför skulle de inte börja skjuta konkurrenter? Och så blir polisen överbelastad, näst intill utslagen, därför att den inte gjort det den skulle tidigare.

Det finns inga klara forskningsresultat som visar att man kan undvika och förebygga grövre brottslighet, genom att idogt bekämpa småbrott. Exemplet New York, som ofta förs fram, är mer komplicerat än man kan tro...

Men alla som haft ett trädgårdsland vet att om man inte håller efter ogräset i säsongens början, är sommaren snart förlorad. Man får ägna dagar åt vad som annars kunde ha tagit minuter. Man förlorar kontrollen. Man blir ineffektiv. Till slut ger man upp...

Det sluttande planet. Det finns faktiskt. Tyvärr sluttar det inte nedåt framför oss, utan uppåt bakom oss, från den plats där vi står i dag...

Våldtäkter av tolvåringar blir liggande utan åtgärd

Några timmars sömn... Kollegorna har slitit på men kaoset består. Många av de patienter som man lämnade för tio timmar sedan ligger kvar, på en allt annat än skön brits...

Personalen får börja där de slutade, tio timmar har passerat men allt för lite har hänt. Nya hot, från samma personer som man lämnade kvällen innan. Så var det inte för tio-tolv år sedan, då vi senast sågs, min gamla vän och jag...

Då kunde man vara säker på att de patienterna man lämnade på kvällen inte fanns kvar när man kom tillbaka på morgonen. Då kunde morgon-passet vara rätt lugnt, med tid för att städa, fylla på förråd och hålla efter i lokalerna. Nu hinns sådant aldrig med. En nyrenoverad akutmottagning förfaller snabbare än en politiker hinner klippa bandet...

För tio-tolv år sedan var det lugnt på landsortsakuten. Nu är det kaos, och alla dagar är lika kaotiska berättar min gamla vän. Hur det ser ut på storstadens akutmottagning vill vi inte grotta ner oss i. Konsekvenserna av en snabb befolkningsökning och nya patientgrupper är ändå alldeles för uppenbara för alla i vårdsvängen. Någonstans väntar ett lunchhak och det blir kallprat om vädret och byggnationer istället. Kalla det gärna för försvarsmekanism…

EN NY VARDAG

fre 15 sept 2017

En som tar sitt kall på blodigaste allvar... han biter inte den hand som föder honom...

Vurmen för Knallar får Flens unga att välja bort högskolestudier... hänger 

ni med eller sover ni... traditionens makt är gränslös...

Flens kommun är på dekis... det absoluta beviset är att unga väljer bort högskole-studier... Ska flenarna kunna frigöra sig från

Knallesyndromet måste dom kunna ta hand om sig sjäva...

Dags för årets Bruksmarknad

Flens unga väljer bort högskolestudier 

Härligt med kloka kvinnor... dumma då... dom blir politiker... över dom får vi gråta en skvätt...

I veckans avsnitt gästas Patrik av Katarina Barrling, docent i statsvetenskap vid Uppsala Universitet, forskare vid Institutet för Personal- och Företagsutveckling (IPF) och politisk kommentator...

Under avsnittet diskuteras en av Katarinas specialområden; svenska partikulturer. Hur ser de politiska partierna egentligen ut inifrån? Vad skiljer dem och vad förenar dem? Hur fungerar de egentligen...

https://i.ytimg.com/vi/qpXASGsS8QE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCXIxGrb3A7lmf9NiWqAet0n-RI0AGäst: Katarina Barrling - Svenska partikulturer

Den islamistiska terrorn har ökat kraftigt i Västeuropa sedan 2014 – och bakom en klar majoritet av terror-attackerna står religiösa ledare...

Minst två tredjedelar av terroristerna har varit påverkade av imamer som predikat hat, visar en genomgång av rapporter som TT gjort som publicerats i GP.  TT:s samman-ställning pekar implicit på att lösningen inte huvudsakligen ligger i att angripa socioekonomiska faktorer med mer bidrag utan att problemen ligger i ortodox islam...

Av de inblandade individerna i terrordåden går det att koppla minst två tredjedelar, 44 av 68, till någon eller några religiösa ledare. Det visar rapporter från Europol, amerikanska UD, och analyser i internationella medier. Hårdast har Italien agerat. Under både 2015 och 2016 utvisades ett stort antal personer till Tunisien, Marocko, Pakistan och andra länder...

– De utvisar den här typen av predikanter direkt, på ett sätt som vi inte gör. Men i Italien är det ingen debatt om saken. Utvisningarna kan ha gett effekt eftersom Italien inte drabbats av en enda terrorattack, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp...

Våldsbejakande islam föds ur ortodoxi, inte socioekonomiska faktorer

 

 

 

I morse satt Stefan Löfven i SVT:s Morgonstudion och lyfte fram C och L som potentiella framtida regerings- eller samarbetspartners...

Samma dag skänker nämnda partier en gåva till statsministern genom att rädda kvar hans försvarsminister.

Det går inte att komma ifrån tanken att både Annie Lööf och Jan Björklund nu har dragit slutsatsen att valet är förlorat för Alliansens del, och att alliansprojektet efter två förlustval är dött. Därmed gäller det att hitta nya samarbeten, och den naturlige partnern är förstås Stefan Löfven...

”Hultqvist såg ut som en mätt och nöjd katt” när han mötte pressen efter beskedet, konstaterade Ekots inrikespolitiska kommentator Tomas Ramberg. Inte att undra på. Med en sådan här opposition sitter vilken regering som helst säkert...

Vi har två partier som bara lajvar opposition just nu. Måtte väljarna inte belöna dem...

Oppositionslajvarna

Stilmordet på gamla Sparreholm... bungalows i ekparken...

 

En ämbetsman som skiter i ekar... det är några år sedan Sh skrev dessa rader...

Sparreholmarns mamma Sonja skötte John Larssons speceriaffär Hildings i kv Kapellet intill slutet...

Så Sparreholmarn har förstås ett känslomässigt förhållande till ekarna och äppelträdet...

Sparreholmarn tycker inte alls att det är en bra ide med seniorboende eller någon annan form av gated communities i Sparreholm...

Ett grindsamhälle (engelska: gated community) är ett bostadsområde som är avskilt från omvärlden med någon form av tillträdesbegränsning! Pengar om inte annat...'

Lyxboende - med vakter | Leva & bo - länk återupplivad

 

Nåja, lyxboende med vakter är kanske att ta i men segregerat boende som seniorboende är en bit på vägen! Eller tror ni sparreholms-zombies att vem som helst får bo i Kapellet...

Hur faen tänker dom färdplanerarna? Inte som Sparreholmarn i alla fall...

http://www.sparreholmarn.se/res/default/clip_image0018361421.png

Sparreholmarn tycker inte som konsulten, "Stadsarkitekten".

Sparreholmarn tycker istället så här som på bilden nedan...

  

http://www.sparreholmarn.se/res/default/clip_image00196612.png

Gästskribent Jakob Modéer: Grindsamhällen – Sveriges framtida bostadsform?

tors 14 sept 2017

Korporativism i det lilla Flen... men lik förbannat... Svenssons kompis på kommunen...

DN skrev en gång... om strukturproblem. Svensk demokrati bygger traditionellt på intresse-grupper som står mot varandra. I dag smälter eliterna alltmer samman och tidigare toppolitiker fungerar ofta som dörröppnare åt näringslivet...

Barnjournalen granskar inte korporationen... det kan man ju å andra sidan inte begära av en barnjournalist...

Ack ja...Vi har gett en rund-vandring i lokalerna, visat hur produktionen går till och visat produkter. Det är inte alla som har tillverkningen på plats, så jag tror att de gillade att se hur det ser ut, säger Marie Svensson, VD för Tjeders...

75-åringen Tjeders blickar framåt

Malmköpingsföretaget öppnade för besökare.

Inget ont om Tjeders prima produkter... som patient har Sh haft anledning att trycka på dom många gånger...

Ultima Thule... en region som antas av antika geografer som det nordligaste landet i den bebodda världen... det kan vara Sverige det...

Mats skriver... i mina ögon har svenskheten i mycket hög grad formats av livsbetingelserna här i Ultima Thule. Det har format en kultur som passar här och ett folk som passar in i den kulturen...

Religionen och filosofiska tankar om härstamning och blod spelar till och från stor roll i ett samhälle, men verkligheten korrigerar förr eller senare dessa villfarelser. Anpassningen till sin miljö är mycket viktigare för ett samhälles utveckling än anpassning till hörsägen. Kulturen vinner och den består av vanligt folk...

Men det finns ett annat slags människor, oavsett religion eller kultur. Det är de makthungriga, imperiebyggarna. Ibland verkar de öppet och kraftfullt. Men mycket ofta verkar de istället som manipulatörer i bakgrunden, påhejare och profitörer på strömningar i tiden och samhället...

Dessa människor är farliga. De känner inga religiösa skrupler, även om de kan komma från vilken som helst religiös bakgrund. De känner inga raser eller kulturer, även om de ibland kan uppträda som rasister eller som kulturbärare. Deras mål är dock alltid makt och till detta utökad och helst total makt. Dessa är de verkliga extremisterna...

En märklighet med dessa är att de inte tror att religionerna kan ställa till med bekymmer i världslig politik längre, att det rationella sekulära styret har vunnit. Inget kan var mer bedrägligt. Detta gör dessa makthungriga extremister lika farliga som de religiösa extremisterna...

Vad skiljer vanligt folk från extremister?

Det välfärdsindustriella komplexet går för högtryck som vanligt, det utvecklas nya slags bidrag och vård-insatser, det vidunderliga maskineriet ångar på, socialgrottekvarnen mal vidare som aldrig tillförne...

Allt följer sin väl inövade logik i tre punkter:

1. Samhälleliga problem löses med sociala insatser.

2. I verkligheten fungerar inte de sociala insatserna, utan problemen blir kvar, eventuellt förvärrade av de sociala insatserna.

3. Enligt punkt 1. löses kvarvarande problem med sociala insatser som därför behöver utökas.

Poängen är att den omsättningsmaximering som det välfärdsindustriella komplexet önskar sig är liksom inbyggd i hela affärsidén. Om komplexet inte når framgång är själva misslyckandet beviset för att komplexet behöver mer resurser...

Och eftersom det välfärdsindustriella komplexet är politikerväldets maktbas och huvudsakliga legitimering – den humanitära stormaktens själva grundbult – så får komplexet mer pengar ju mer det misslyckas. Ett riktigt stort misslyckande blir en garanti för mer resurser...

Om du eventuellt tycker att det där var överdrivna och cyniska utlåtanden av mig kan jag rekommendera Svenska Dagbladets debattsida den 8 september. Det är två lektorer i socialt arbete vid Stockholms universitet – således personer som arbetar inom en av komplexets många utvecklingsavdelningar och, även om det aldrig utsägs direkt, har till uppgift att tänka ut nya, lovande fält för komplexets vidare expansion – som resonerar kring Sveriges troligen omkring 800, i huvudsak marockanska, gatubarn...

De marockanska gatubarnen är ett typiskt samhälleligt problem som i enlighet med punkt 1. ovan löses med sociala insatser. Lektorerna i socialt arbete förklarar närmare hur punkt 1 implementeras i svensk lag...

Det välfärdsindustriella komplexet visar framfötterna

Polisens företrädare kan bara beklaga. De hinner inte med. Inte ens en anmäld våldtäkt på en 12-åring går längre före allt annat...

Detta pågår i Stefan Löfvens Sverige, i regeringens ”samhällsbygge” där alla kurvor sägs peka åt rätt håll och där solidaritet råder...

En sak kan vi vara säkra på, och det är att Stefan Löfven fortsätter att vara en alla tiders floskelkanon.

"I höstens budget prioriteras barnfamiljernas ekonomi”...

”200 000 fler går till jobbet”...

”Världens först uttalat feministiska utrikespolitik ska fortsätta att leverera”...

”Organiserad brottslighet har ingen plats i Sverige”...

”Det blir svårare att vara kriminell i Sverige”...

Regeringen satsar 750 miljoner kronor mer på brottsbekämpning under valåret. Det låter kanske mycket, men pengarna ska delas mellan SOS Alarm, Tullen, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Kriminalvården...

Resurser behövs för att hela rättskedjan ska fungera, men givet hur många myndigheter som ska samsas om slantarna är det ett dåligt skämt. Det är svårt att se hur det skulle bli särskilt mycket svårare att vara kriminell under 2018...

Floskelkanonen

Häromdagen hade jag ett intellektuellt och uppfriskande samtal med min gamle vän Patrik Engellau som jag härmed ber publicera följande inlägg...

Är jag för gammal och sjuk? Är jag bortom bullret...

Somliga anser nog det, men mitt eget svar är NEJ...

Jag är med i matchen och vet vad jag vill! Även om de som bestämmer tycker att de har rätten att bestämma över mig. De sätter inte sitt land i första hand och därför går det som det går. Det går till religionskrigens värld...

En "Tillräckligt erfaren" som inte tillhörde favoriterna när det begav sig... men med åren tilltar respekten för dom "Tillräckligt erfarna"...

Tillräckligt erfaren

Ian Wachtmeister – Wikipedia

En f.d. kompis och släkt med Palme...

ons 13 sept 2017

Alternativhögern slog ner som en bomb 2015 och briserade som ett kärnvapen 2016... brännade sura upp-stötningar tränger upp i halsen när Sh försöker förstå...

Mer en rörelse än en samman-hängande ideologi kan man ändå spåra influenser både från den franska nya högern och bildforumet 4-chan. Unikt för denna rörelse är att den är en postmodernistisk mot-kultur med uttryckliga höger-tendenser...

Althögern blev en faktor i och med Donald Trumps kandidatur till det amerikanska presidentvalet 2016. Genom memetisk krigföring, ett bemästrande av sociala medier, och en rejäl portion humor lyckades man sprida radikala högeridéer ut till såväl makthavare som vanliga hederliga skitpostare...

En stor del av detta genomslag har man Twitter att tacka för då diverse triggade etablissemangspersoner till att agera nyttiga idioter för althögern och sprida memer i olika nyhets-inslag...

Genom vulgaritet, genialitet, kreativitet, och ett humoristiskt förhållningssätt har man lyckats att dekonstruera det narrativ som traditionella medier byggt upp under decennier. Man har förlöjligat, skämt ut, och fullständigt nedgjort 40-talisternas “respektabla” ton som är en täckmantel för att man inte vill bli kritiserad för det katastrofala beslut införandet av det mångkulturella samhället inneburit...

Rörelsen är under ständig utveckling, memer kommer och går, personer tillkommer och några försvinner. Det som är bestående är viljan att vara en radikal och relevant högerrörelse vars kämpar har som syfte att resa sig ur ruinerna och återskapa ett nytt samhälle där modernitet kan sammansmältas med traditionalism...

En guide till alternativhögern – Nordisk alternativhöger

Nu bekräftas Churchills spådom om att framtidens fascister skulle kalla sig antifascister... fascism är maktmissbruk...

Den paradoxala Fascismen.

Feodalfascister och Socialfascister...

 

Fascism innebär att medborgarna 

måste underordna sig överheten...

 

Fascism betyder att överheten bestämmer vad som är medborgarnas bästa...

 

Konsekvensen av fascism är passiviserade och handlingsför-lamade medborgare...

Medborgarn skrev för länge sen...

Definitionen av fascismen i historisk, politisk mening överlåter Medborgarn åt forskarna. Medborgarn använder begreppet liksom de flesta i dagligt tal, synonymt med människo-fientlighet, medborgarförakt! Håller ni med...

 

De ofria = de fattiga! De fria = de självständiga! De fjättrande = de giriga...

I gammaldags samhällsstrukturer som den Sörmländska dras de fattiga till de giriga. Är det inte paradoxalt, så säj! Fascismen som med sitt spöknippe symboliserade makt och sammanhållning i historisk tid med censur, medborgarförtryck och beskärd individuell frihet, tillämpas idag av maktens dignitärer och drängar, med samma metoder...

Den nutida förfinade fascismen kräver emellertid inget våld! När vänster och höger smälter samman blir medborgarna förvirrade. När smältdegeln kompletteras med feodalfolket, positivt särbehandlade företag och mediadrängarna är korporativismen ett faktum, ett förstadium till fascism! Enskilda fascistiska övertramp inträffar allt oftare i Flen, Sörmland och annorstädes...


Det räcker inte att vara emot fascisterna – vi måste också alltid bygga alternativ

En enkät med några Sveriges tyngsta forskare inom området nationalism och högerextremism visar att det inte finns anledning att kalla Sverige-demokraterna fascister... 

I Nationalencyklopedin karakteriseras fascism av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren. I botten finns även ultranationalism och våldsdyrkan...

Nyfascism är en samlingsbenämning på högerextrema rörelser som anknyter till fascismen, och som utmärks av invandrarfientlighet och förnekande eller bortförklaring av nazistiska grymheter under andra världskriget...

F&F har vänt sig till ett antal framstående forskare inom ämnen som statsvetenskap, sociologi och historia och ställt följande fråga: I debatten kallas ibland Sverige-demokraterna för fascister/nyfascister. Är det en rimlig benämning – eller finns det bättre...

Fascister eller inte – vad anser forskarna?

 

Forskning & Framsteg – Wikipedia

Betrakta exempelvis de tiggande romerna i Jesu perspektiv. De har fått ett liv, men hur förvaltar de det...

En historia, som jag har svårt att tro på, är att deras trista belägenhet i egenskap av tiggare beror på om-världens förakt och diskriminering. En annan historia är att de faktiskt väljer sin livsstil och är stolta över att slippa löneslaveriet och under-kastelsen under majoritetssamhällets normer. Jag har lättare att tro på den senare historien eftersom den respekterar romernas värdighet om jag än ogillar deras normer. Personligen skulle jag hellre se att de förvaltade sitt pund – det liv de fått – till att förkovra sig i stället för att leva av andra...

Den överlägset mest perversa av alla diskussioner avseende de romska tiggarna i Sverige är den som utgår från att de i vilket fall som helst är hjälplöst förlorade på grund av omvärldens förakt. Den diskussionen handlar om vilken välfärdsstat som ska ha ansvaret för att försörja romerna, den svenska eller den rumänska...

Det är detta, vad jag förstår, den svenska regeringen, erkannerligen ”barn-, äldre- och jämställdhetsminister” Åsa Regnér, förhandlar med den rumänska staten om...

Vi behöver en ideologi som är lika förstående för allt mänskligt som den människosyn som Jesus artikulerade...

Vi behöver en ideologi

Statsmakternas tanke med Attefallshuset, uppföljaren till den mindre Friggeboden, var att mildra bostadsbristen genom att låta exempelvis villaägare bygga ett uthyrningsbart mindre hus på tomten utan byråkratiskt krångel...

"Reglerna måste ändras"

Karlsson tycker dock att tanken med Attefallshus är riktig, men menar att stat och kommuner måste genomföra vissa regeländringar för att göra byggkonceptet attraktivt...

Som det ser ut i dag är Attefallshusen en bluff, hävdar Bert.

"Det är först om man bygger 30 kvadratmeter i bottenvåningen och höjer takhöjden från 4 meter till 4,70 som det blir ett riktigt boende. Då får man också plats att bygga en riktig trappa upp till sovloftet", skriver han...

TokBert har naturligtvis rätt... bluff kanske inte är rätt ord... snarare ett gigantiskt föraktfullt lurendrejeri, signerat politiker-samhället...

Som Sh tidigare nämt ett antal gånger måste boytan vara 30 kvm... byggytan är upp till byggherren... denne ska inte straffas för tjocka väggar... på samma sätt borde invändigt mått vara 4,4 m... taktjocklek och marknivå är upp till byggherren...

Bert Karlsson: Därför är Attefallshusen en bluff

Regeringen vill göra attefallshusen större


tis 12 sept 2017


Han säger inte mycket nu för tiden... och det är ju synd... men liksom alla sossar har han svårt att placera fascisterna...

Macron valdes som svar på hotet från den växande nyfascismens kandidat, Marine Le Pen. Macron var inte bara den enda säkra barriären mot nationalistisk populism; han smulade också sönder den politiska högern och la det ideologiskt korrupta socialistpartiet i ruiner...

Den unge politikerns strategi var lika briljant och oantastlig som den privata litterära kanon han så gärna redovisar. Macron var framför allt den breda reformistiska vänsterns kandidat; den absolut största delen av hans sympatisörer kom därifrån. Naturligt nog, han lovade vara ”både höger och vänster” och i vår politiskt eländiga tid var den formeln hoppfull...


Sedan föll det mesta samman. Macron utvecklade en ledarstil som uppfyllde varje rimlig definition av begreppet ”grandios personlighet”. Han ville vara en Jupiter och när han valde en mer jordisk gud som förebild blev det Charles de Gaulle. Den nyvalde presidenten blev helt enkelt något löjlig och det tål ingen politiker, särskilt inte en ung, briljant mångmiljonär...

Macrons fall kan kopplas till maktens fåfänga och till hans förtjusning över pompös ceremoniel. De svåra motgångarna måste ändå främst tolkas som resultat av den politik han valt. Presidenten gav omedelbart upp ambitionen att förena idéer från såväl höger som vänster. Han valde högern. Alla tunga ministerier, där ekonomisk makt utövas, besattes av högerpolitiker eller högerteknokrater...

Det gav resultat: Förmögenhetsskatten ska sänkas, privatiseringar drivas på medan den sociala välfärden ska avrustas och offentliganställda avskedas...

Non merci Macron!

Nicolai Sennels förklaring av hur muslimer ser på vredens funktion i socialt samspel är trovärdig...

Ingenting tyder på att kulturkrocken bara gäller första generationen, att det handlar om övergående problem och att också muslimerna kommer att sekulariseras och integreras. Det verkar bara vara en godhetsfrom förhoppning...

Den terror som sprider död och skräck i Europa utförs ofta av muslimer som är födda i Europa och även om de, som det heter på byråkratiska, kommer från utanförskapsmiljöer, så är det inte fattigdom som är förklaringen. Det är snarare tvärtom, i Europa är det islam som skapar fattiga miljöer...

En delförklaring är bristande utbildningstraditioner. Många muslimska föräldrar ger inte barnen något stöd i deras studier. Också när det gäller kriminalitet är andra generationen mer belastad än den första. De känner sig illa hanterade och skändade och för muslimer är det naturligt att svara med aggressioner och våld, inte bara i Europa utan generellt...

För oss som ser det som nödvändigt att begripa sig på islam, gäller det att förstå att även om de flesta muslimer självklart vill leva i fred med sin omgivning, så bejakar de och solidariserar sig med en religiös ideologi som har föga till övers för västerländsk undfallenhet...

Det begriper Nicolai Sennels, det begriper Per Wästberg och det begrep Lars Gustafsson. Jag begriper det och jag tror att du som läser den här texten också begriper det. Den stora gåtan är varför så många vägrar att begripa det...

Vem får säga sådant som inte får sägas?

Migrationsverkets del i skulden för att även polisen nu tvingas vädja om hjälp ligger på två plan...

För det första är Migrationsverket en expertmyndighet, som bättre än andra bör känna till hur kartan ser ut. Myndigheten har varit väl medveten om att personer från väsentligen annorlunda kulturella miljöer har väsentligt sämre förutsättningar att integreras. Myndigheten har också varit väl medveten om att verkligheten redan påverkats av framväxten av utanförskapsområden där unga män i ökande grad dras in i grov kriminalitet...

När det stod klart att en betydande våg av migranter var att vänta, nästan uteslutande från miljöer med mycket dåliga prognoser för integration, hade myndigheten en uppenbar skyldighet att informera om detta. Man visste att många av de tiotusentals unga män som var på väg skulle löpa stor risk att hamna i redan existerande utanförskapsområden, och därmed ge extra näring åt den utveckling mot bilbränder, dödsskjutningar och droghandel som nu är på väg att överväldiga svensk polis...

Genom att tidigt ringa i larmklockorna kunde myndigheten ha skapat beredskap att hantera den väntande anstormningen. Detta hade inte bara förhindrat miljardrullningen till privata entreprenörer, som i panik och till astronomiska kostnader hyrde ut bostäder till asylsökande. Med saklig information kunde man också ha bidragit till att möta den väv av uppenbara lögner som har kringgärdat den offentliga debatten kring migrationskrisen...

Myndigheten visste att det inte fanns någon sanning i myten om högutbildade läkare och ingenjörer som, med statsminister Löfvens ord, ”tvingas fly bomber med sina barn i famnen”. Man visste att mycket få av migranterna hade skäl att få asyl. Man visste att sanningen bakom myten om de ”ensamkommande barnen” var att det till övervägande del rörde sig om skäggiga unga män, ibland med egna barn, ibland även med minderåriga hustrur, som fått rådet att ljuga om sin ålder. Om allt detta borde man ha berättat...

Migrationsverket valde dock i stället att spela med i den politiskt korrekta tragedin ”flyktingar välkomna”. Inte ens när mottagningssystemet var på väg att bryta samman, och det såg ut som om nyanlända migranter skulle tvingas tillbringa vintern under bar himmel, valde man att slå larm. Det var först när Socialstyrelsen slog larm om att sjukvården stod inför kollaps som regeringen kunde förmå sig att lägga om kursen...

Under förra årets Almedals-vecka valde myndighetens dåvarande generaldirektör Anders Danielsson att möta den svenska befolkningens växande oro med en direkt hånfull attityd: ”Hur många av er har fått det sämre? Hand upp!” Självfallet var det ingen bland den församlade politiska och massmediala eliten som hade fått det sämre. Fattas bara...

Alla vi andra hyser dock mycket stor och högst berättigad oro över krisen i landets utanförskapsområden. Danielssons arrogans må tjäna som ett minnesmärke över hur grovt myndigheten svek sitt ansvar...

Migrationsverkets del i skulden

Jag tror att två krafter verkar. Den ena är Pravda-syndromet, alltså att myndigheter och media som befinner sig i maktens närhet eller av andra skäl solidariserar sig med makten lägger sanningen till rätta eller helt och hållet ignorerar känsliga frågor...

Typexempel från myndighetsvärlden kan vara Brottsförebyggande rådets ovilja att uppdatera 2005 års undersökning av migranters brottslighet. Om Brå inte vill göra en sådan studie – eller kanske fått förbud – hur ska man då kunna lita på andra myndigheter? Finns det någon anledning att tro att de skulle göra sitt jobb på det sätt som ansågs självklart för bara tio år sedan? Transportstyrelsen och rikspolischefen visar att myndigheter rätt fritt kan strunta i lagar. Det är klart att medborgarnas misstänksamhet gradvis ökar...

Tendentiösa tillrättalägganden är legio inom media. En uppmärksam läsare kan dock ana en sanning bakom smålögnerna. Det är kanske värre med allt som journalistiken avhåller sig från att rapportera om. Är Öresundsbron öppen eller stängd? Varför har antalet migranter minskat? Beror det på ungerska taggtrådsstängsel eller på att italienska flottan patrullerar Libyens kust? Vilka är de senaste bedömningarna av migranternas utbildningsnivå? Hur gestaltar sig situationen för asyldemonstranterna på Norra Bantorget, tidigare Medborgarplatsen? Vem levererar och betalar maten? Vem ställer fram bajamajor? Hur reagerar de kringboende?...

Den andra faktor som skapar osäkerhet om sakläget i nationen är, åtminstone delvis, ett resultat av Pravdasyndromet. När etablerade informationskanaler faller ifrån så lämnas utrymmet fritt för spekulationer och till och med påhittade historier. Berättelser vandrar från mun till mun, det blir hönor av fjädrar. Inte bara Putin, utan var och en av oss kan skapa fake news och sprida med hjälp av sociala medier. Kanske vet vi inte ens om att vi langar skrönor till vår nästa. Vi berättar historier som vi vill berätta för att de stärker vår uppfattning...

Det slutar med att man inte kan tro på någonting. När det inte längre finns någon tillförlitlig sanning ryker snart resten av tilliten och då är sammanbrottet nära även om tunnelbanan fortfarande går..10´+

Sammanbrott?


Toppcheferna i Ekerö kommun roar sig med champagne, vin och skotersafari. 
Myndighetschefer bjuder på sprit och dricksar bort tusentals kronor på krogen.

Enligt ett moderat förslag kan slöseri som Aftonbladet avslöjade i serien Miljardnotan i framtiden bli olaglig.
Är man för ovarsam med skatte-betalarnas pengar tycker jag det ska vara brottsligt, säger riksdagsleda-moten Ida Drougge, M, som har utrett det nya förslaget åt partiledningen...

Om det är en tjänsteman som begår fel i sin verksamhetsutövning så tycker jag då att man ska kunna dömas för olika former av brott under tjänstemannaansvaret, säger Ida Drougge. Hon vill att brottet tjänstefel ska vidgas och även innefatta hantering av offentliga medel...

Enligt Ida Drougge kan öppen bokföring leda till återhållsamhet eftersom makthavaren vet att alla utgifter blir synliga direkt. Det är väldigt jobbigt att bli granskad. Jobbigt men livsviktigt. Så viktigt att det behöver bli enklare, säger hon. Troll spricker i solsken. Det här förslaget innebär att politiker och tjänstemän måste tänka efter innan de begår eventuella misstag...

I Flen vill man behålla den nuvarande ordningen... kreativ bokföring är nödvändigt...

Slöseri med skattemedel kan bli olagligt ...

https://www.youtube.com/yts/img/pixel-vfl3z5WfW.gif

mån 11 sept 2017

Kanske har ni sett CNNs storsatsning... teaterföre-ställningen IRMA... regisserad av PK-etablissemanget...

Missförstå inte... jänkarna är bra på allt... men teaterföreställningen

IRMA och det förväntade slutet tycks för-bytas till ett antiklimax... hela CNN-eliten hade alldeles säkert velat och klarat av att rapportera om en mycket svårare katastrof... kanske gick dom miste om löneförhöjning när Irma dog ut i förtid...

Johan Croneman på DN gillade iallafall inte föreställningen...

Det hårda arbetsklimatet som orkanreporter

Johan Croneman:

Jag mådde lite illa av minut-för-minut rapporteringen.

Du som besöker denna blogg inser att dagens kostsamma klimatpolitik baseras på en obevisad hypotes och dator-simulerade ”klimat-modeller”, i båda fallen olika grader av gissningar...

I media är tron på dessa gissningar så stark, att kritik med referens till lätt bevisade fakta inte ges plats. Kritiker visar att Solens varierande aktivitet påverkar klimatet mer än koldioxiden. Någon öppen debatt tillåts inte. När okunskapen styr får beriktiganden inte plats, se här...

Det är lätt att resignera inför detta massiva motstånd mot sanningsenlig ”upplysning”, som ju är den moderna civilisationens grund. Men du kan göra en insats...

På initiativ från norska Klimarealistene försöker vi inom Klimatsans organisera en öppen klimatkonferens, som vi vill göra ”Nordisk” med deltagare från alla nordiska länder och alla organisationer, som driver ”klimatfakta”. Får vi ihop tillräckligt med pengar, tar vi även med talare från andra sidan av Atlanten. Vi hoppas därmed locka några politiker att delta och några media till intervjuer. Det senare skulle spräcka muren av tystnad...

Dra ditt strå till stacken

Tecken tyder på färre orkaner i framtiden

Vattnen utanför Florida kan vara på väg in i en kallare fas.

En medlem i "ofantliga sekten" som har sitt på det torra... eller tror det åtminstone... men när det politiska samhällets resurser är slut, så är det...

Dagens optimism kan göra mig mörkrädd. Runt om i landet sitter ”ekonomisk expertis” och förlänger glada kurvor tre-fyra-fem år framåt i tiden. Kommuner spekulerar i storvulen infrastruktur, regeringen prognostiserar generösa reformutrymmen, partierna bjuder över varandra om elcyklar och pensioner...

Och ändå finns det en betydligt mer sannolik prognos. Före valet 2022 kommer vi att råka ut för en ny lågkonjunktur. Det är osannolikt att dagens goda tider skulle hålla i sig 8–10 år på raken. Det är betydligt mer troligt att vi någon gång de närmaste åren råkar ut för ett nytt ras, som det sedan tar åtminstone tre–fyra år att hämta igen...

Det är det perspektivet som borde fånga debatten. Kanske står vi inför samma ödesdigra kombination som i början av 1990-talet. Samspelet mellan den djupa lågkonjunkturen och den första stora IT-omställningen blev förödande. Många människor slogs ut från jobb som aldrig skulle komma igen. När sysselsättningen kom tillbaka gjorde den det i branscher som krävde helt andra kvalifikationer... 

Politikernas optimism gör mig mörkrädd

 

Carl Bildt är ju den ende med djupa rötter i höger-partiet...

Idealet vore förstås annars att nån av klanen Douglas tog över...

Gustaf Archibald Siegwart Douglas, född 3 mars 1938 i Stockholm, är en svensk greve och finansman, ägare till Rydboholms slott i Östra Ryds socken, Uppland, och Stjärnorps slott i Stjärnorps socken, Linköpings kommun i Östergötland.

Välburgna Douglas...

bördstiteln är ärkehertiginna Walburga av Österrike (Walburga Maria Franziska Helene Elisabeth von Habsburg-Lothringen), ärkehertiginna och kejserlig prinsessa av Österrike, kunglig prinsessa av Ungern och Böhmen, grevinna Douglas...

Carl Bildt har inte anmält sitt intresse och hur djupt grundad denna tystnad nu är i hans huvud vet jag inte. Två saker vet jag. Om han nu gjorde det skulle han omgående bli vald och dessutom i ett slag ta tillbaka de väljarandelar som gick förlorade under hans företrädare. I många frågor – stora såväl som små – delar jag inte hans uppfattning. Samtidigt är jag fullt klar över att Bildt är en betydande statsman, att mediet är budskapet och att de gånger som budgivarens person stämmer med den bild vi ser så når också budskapet fram.

Carl Bildt skulle kunna lösa M–krisen

Det är en jävla skillnad på socialliberaler och klassiska liberaler...

Alex Voronov på Godhets Kuriren drog sig tillbaka efter Alice Teodorescus

utskåpning i Agenda...

har inte synts till sen  dess...

Inte för att Alice Teodorescu är en extrem nyliberal precis... en sån där nattväktarstats-kramare alltså... men ett starkare civilsamhälle på bekostnad av ett svagare politiksamhälle vill hon nog ha, precis som Sparreholmarn...

https://i.ytimg.com/vi/hWqal9o54MI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBEj4kmgHwRJjw5mmLFin6oXEx3KwAlice Teodorescu utklassar Alex Voronov i debatt om Sverigedemokraterna, Agenda 2016-09-18- Längd: 7:07.

Fortsättning