Men snälla Webbhotell... Sparreholmarn betalar ju inte er för att ni ska serva räkneverket hur länge som helst...

Några dagar senare är vägmätarn tillbakaskruvad...

lör 30 sept 2017


Märkvärdigare än så var det inte...

Om polisen gör sitt...

Och det gjorde dom förtjänstfullt denna gången...Bildserie: Mycket professionellt agerande av polisen i Göteborg

Nazister och ”antifascister” har sannolikt redan drabbat samman. Den alldeles normala, civila mitten har trampats ännu lite djupare ned i leran...

Gapande militanta kräver allmän mobilisering. Idén om att Sverige står på randen till statskupp och är i behov av undantagstillstånd, har skruvats ett varv till...

Man skulle kunna tro att jag tänker på det där reportaget i Se, därför att varje tid har sin närsynta jönsighet. Ibland oskyldig, ibland ­allvarligare, som nu. Eller att jag tänker på den som en smaklös men lekfull konstrast till den sammanbitna, krigiska stämning som råder i offentligheten i dag. Men det är mycket enklare än så...

Jag tänker på det därför att reportaget handlade om desertörer. De som vägrade att tjänstgöra i ett krig som undergrävde allt det som det påstods försvara. Som gick sin egen väg...

Desertören är ett ganska bra ideal för intellektuella. För man måste inte dra på sig uniformen när de militanta skriker upp­ställning. Man måste inte ta värvning. Men vem lyssnar på sådant – eller på någonting alls – den här lördagen?...

Man måste inte dra på sig uniformen när de militanta skriker ...

De var inte fler än 400 vilket är mindre hälften mot vad de hävdade att de skulle bli. Totalfiasko på två punkter.

De var få. De lyckades aldrig genomföra en marsch. De 29 omhändertagna och 35 gripna är nästan uteslutande nazister. Alla våldsamma upplopp har nazisterna stått för.

VI antifascister var 10 000 på Heden. Under många timmar. Mycket lyckat, mycket fredligt, mycket lugnt, mycket folkligt, mycket bra. Det har inte varit någon konflikt mellan antifascister och polisen. Totalseger för antifascismen. Praktfiasko för nazisterna.

Nazistiskt praktfiasko i Göteborg

En trollgubbe som ändrat sig... en trollgubbe som är prisad för sina varningar för nazisternas hot mot demokratin...

Ta avstånd från nazismen så som de flesta av oss gör varje dag, argumentera emot antidemokraterna när de får ordet och fortsätt att försvara det fria öppna samhället.

Men kalla inte nazisterna för ett hot mot demokratin i vårt land. Det är precis det de vill vara. Men de är inte det...

Gör inte nazisterna större än de är

Mathias Ståhles uppmaning att ta avstånd från nazismen är närmast absurd... vet inte troll-gubben om att det råder full samstämmighet hos svenska folkets avståndstagagande till nazismen... om inte till 100% så till 99%...

Han kan trollformlerna och följer dom troget... för att lära sig något om verkligheten skulle han behöva läsa Julia Ceasars beskrivning i bloggposten nedan... I kulturens finrum...

Kjell Albin Abrahamson...

I Tyskland är vulgärvänstern marginaliserad i samhälls-debatten, i Sverige leder den det offentliga samtalet...

Varför hivar författare, journalister, översättare, konstnärer och andra intellektuella sunt förnuft överbord och bär sig åt som pubertetstrilskande, omnipotenta tonåringar i fullt föräldrauppror? Jag tror att Sam Sundberg kommer sanningen nära när han skriver att de är rädda. Inte för Nya Tider. Utan för varandra...

Få fruktar på allvar att Sverige står på tröskeln till att bli ett nazistiskt land. Men risken för att halka med foten utanför åsiktskorridoren och säga en enda bokstav fel håller alla i skräck och får dem att tiga och mumla. Annars förpassas man nämligen till isolering på den sociala skräphögen där oönskade åsikter och deras bärare slutförvaras. Slut på mysiga vinprovarkvällar med de intellektuella vännerna och slut på royalties från förlaget...

Johan Hakelius, politisk chefredaktör på Fokus, skräder inte orden:

”Skäms ni inte? Du namnkunniga kulturskribent som ägnar dig åt självcensur, skäms du inte? Du författare, som inte vågar uttrycka dina tankar, ens bland vänner, skäms du inte? Ni som slutat hälsa på tidigare bekanta, därför att de inte fullt ut delar er åsikt, skäms ni inte? Skäms ni inte alla för att bidra till en sovjetisering av det svenska samhället?”

”Den ”normalisering” som det varnas för, har redan inträffat. Men den gäller inte nazism och högerextremism, där den avståndstagande enigheten är total. Det som normaliserats är den militanta samhällssynen och det har kunnat ske just därför att kulturskribenter, författare och andra i branschen är för fega för att stå upp för öppenhet och moderation – den verkliga motpolen till nazism och annan fanatism.”

I kulturens finrum

fre 29 sept 2017
Debatten och mediauppmärk-samheten har gjort att en del utställare valt att inte ställa ut i år, även om de flesta inte låter högerextremister påverka och styra dem...

Varför kallar en högerlibertarian huligansocialister/huliganextremister för högerextremister...

Och varför... det gåtfulla... väljer högerpartiet att inte protestera när dom placeras i samma ytterlighets-fack som nazisterna... högerfacket...

För Sparreholmarn betyder politisk höger en rörelse som inte vill betala lika mycket i skatt som en rörelse till vänster... så ju mindre skatt och stat, desto mera högerextremistisk... därför ligger väl anarkokapitalismen bra till för att bli kallad det mest högerextremistiska som finns... dvs långt ifrån vad NMR påstår sig stå för...

Huligan = ligist, bandit, buse, bov, våldsverkare, värsting, bråkmakare

Har NMR hittat det perfekta sättet att förstöra bokmässan?

Nazismen blev den vålds-rörelse som räddade medel-klassen undan de akuta riskerna för svält och socialism. Jag säger inte att nazisterna var medel-klassens marionetter, långt därifrån...

Ty nazismen hade en egen inneboende och ond drivkraft, men utan medelklassens i alla fall till en början entusiastiska stöd hade den inte kunnat blomstra. Det räcker med att se propagandafilmen Triumf des Willens för att begripa detta....

I värsta fall – en del skulle säga sannolikt – står vi i Sverige idag på tröskeln till ett liknande scenario. Oron och pessimismen inför framtiden börjar sprida sig bland medelklassen. Den litar allt mindre på sina ledare som tycks oförmögna att ta sig an nationens problem, vars kanske mest plågsamma symtom, ehuru knappast orsak, är konsekvenserna av migrationen...

Medelklassen börjar fråga sig på vilken sida regeringen, politikerna och därmed den statliga vålds-apparaten står. Står de på medel-klassens sida eller på någon annans...

På samma sätt som nazisterna fick ett uppsving efter börskraschen 1929 finns en uppenbar risk att en ny rörelse presenterar sig i Sverige för att fylla den uppgift som Pinochet gjorde i Chile och Hitler i Tyskland, nämligen att skapa trygghet för medelklassen. (Observera att Pinochet, men inte Hitler, drog sig tillbaka när jobbet var gjort.)

Inför denna möjlighet grips makthavare och andra av fasa över den öppet nazistiska Nordiska Motståndsrörelsens existens. En del tror att ett upphävande av NMRs medborgerliga rättigheter, till exempel yttrandefriheten, skulle lösa problemen. Det tror inte jag, för den eventuella nazismen är inte sin egen orsak, utan en funktion av medelklassens oro. Det är bättre att se till att medelklassen slipper oroa sig...

Nazismen och medelklassen

Det är tacksamt att vara nazist i dagens Sverige. Du behöver i princip bara visa dig på stan för att allt medialt strålkastarljus skall riktas mot dig...

Nordiska Motståndsrörelsen har uppenbarligen gått stärkt ur medieuppmärk-samheten de fick under årets politikervecka på Gotland och avser nu upprepa greppet i större skala...

Som politisk rörelse är nazismen inget hot i dagens Sverige. Det är en ytterst marginell företeelse helt utan inflytande, som dessutom är aktivt avskydd och motarbetad av så gott som hela den övriga befolkningen. Att nazistiska våldsverkare tas på allvar som hot mot enskilda är rationellt, att blåsa upp deras betydelse som politisk rörelse är däremot irrationellt, rentav kontraproduktivt...

Men det finns många som har allt att vinna på att blåsa upp det nazistiska hotet till absurda dimensioner. För Sverigedemokraternas del är Nordiska Motståndsrörelsen naturligtvis en välkommen nyhet, eftersom den får deras egen problematiska bakgrund att framstå som mindre besvärande i jämförelse...

För vänstern är nazismen lika välkommen. Med antifascismen som förevändning motiverar vänstersidans våldsverkare sina egna övergrepp. Det är en retorik som räknar sina anor till Stalins underkuvande av Östeuropa, men som används lika flitigt av dagens vänster...

Till skillnad från den planerade nazistdemonstrationen har våldsvänsterns mobilisering fått så gott som ingen uppmärksamhet i media. Göteborgspolisen rustar sig emellertid för krig, antagligen vis efter erfarenheterna från 2001 då våldsvänstern skövlade staden förra gången. I polishusets garage har de byggt en provisorisk arrest med plats för 350 personer. Frågan är om det kommer att räcka...

Oavsett hur demonstrationerna urartar i helgen kommer nazisterna att ha fått all den mediala uppmärksamhet de skulle kunnat önska sig, och den tillresta våldsvänstern kommer att ha fått vatten på sina kvarnar. Vi är alla förlorare när de våldsamma extremisterna tar gatorna och löpsedlarna i besittning...

Illviljans triumf - TimbroI denna veckas avsnitt gästas Patrik av Göran Adamson, docent i sociologi, disputerad vid London School of Economics och författare till b.la. boken "Svensk mångfaldspolitik. En kritik från vänster"...

I avsnittet diskuteras varför kvalitén sjunker vid de svenska universiteten. Vilka trender ligger bakom? Vilken roll spelar image-skapande, New Public Management och mångkulturen i detta?

New Public Management (NPM), på svenska ungefär Ny offentlig verksamhetsledning, avser den samling av styrnings- och ledningsmetoder som gradvis introducerats inom offentlig sektor sedan 1980-talet...

Kritik har riktats mot systemet därför den högre ledningen vanligen inte rekryteras från verksamheten och därför inte förstår den. Detta leder i sin tur till att de satsar på en dyr överbyggnad i form av ledningsfunktioner för t.ex. ekonomi, juridik, kommunikation och utvärderingar medan verksamheten blir lidande eller till och med motarbetas...

https://i.ytimg.com/vi/1TdCoAUQxn8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBlHKcYLOHUHiMlKUZSMDJ7QB6UBgGäst: Göran Adamson - Varför sjunker universitetskvalitén?

DGS-TV AVSNITT 33, MED GÖRAN ADAMSON

I detta sökande efter sanningskriterier framträder ett annat fundament – dogmer. En dogm är något förenklat en kollektiv fördom, en absolut sanning som inte kan motbevisas och som är, mer eller mindre, allmänt accepterad.

Det finns ett flertal dogmer vars sanningshalt vi sällan reflekterar över och som vi tar för självklara sanningar. I det här sammanhanget är det två dogmer som haft stor betydelse. Att ”Sverige är en demokrati och att Sverige så skall förbli” och att ”Sverige är en nationalstat, suverän inom sitt territorium”. En dogm kan inte ifrågasättas med logiska argument...  

Före rösträttsreformerna för hundra år sedan kunde man nog ställa frågan ”Menar du verkligen att en imbecill träskalle ska ha samma rätt till politiskt inflytande som en professor i statsvetenskap?”. Frågan skulle ha uppfattats som relevant och bemötts med sakargument. I och med att demokratibegreppet etablerats som dogm, är den frågan inte tillåten i ett seröst samtal, och så måste det nog vara. I ett samhälle måste det finnas absoluta sanningar som inte ständigt ifrågasätts, om gemenskapen skall fungera...

Vad som hänt under senare år är att dogmerna om demokrati och suveränitet inte längre uppfattas som absoluta sanningar. Demokratin är utsatt för såväl inre som yttre tryck. Det inre trycket representeras av SD. Imbecilla träskallar må ha rösträtt, liksom professorer i statsvetenskap, men om de röstar på SD ska ingen av dem ha något inflytande över svensk politik.

DÖ är en motbjudande illustration av att alla röster i ett demokratiskt val inte har lika värde, vilket strider mot demokratins fundamenta. Globalisering och EU-medlemskap innebär att ett flertal beslut saknar medborgerlig demokratisk kontroll och innebär dessutom, med nödvändighet, att dogmen ”Sverige är en nationalstat, suverän inom sitt territorium” inte längre beskriver verkligheten.

Dessa två dogmer – helt avgörande för att vi i grundläggande samhällsfrågor inte ska behöva ägna kraft åt frågan ”Vad är sant?” – existerar inte längre som sanningskriterier.

Till detta kommer poltikerkollektivet återkommande och misslyckade försök att introducera nya dogmer, det vill säga sanningar som inte kan motbevisas med hänvisning till faktiska sakomständigher. En dogm fungerar emellertid inte som sanningskriterium, om det är uppenbart att ”sanningen” är ett påhitt, grundat på önsketänkande, och som inte tål att konfronteras med verkligheten.

En del av den sanning som förklarar vår verklighet har förflyktigats, på grund av poltitisk naivitet, politisk ignorans och en förändrad verklighet.

Dogmer i upplösning – sanningar som förflyktigas

tors 28 sept 2017
Kanske var det infot om NMR som sprängde Sparre-holmarns räkneverk i morse...

Som uppvuxen i bygden där den svenska nazismens vagga stod har Sh haft uppfattningen att behandla nazismens tankegods som alla andra partiers... nazismen liksom kommunismen har ju historien emot sig och borde vara chanslösa i en ideologisk diskussion... dessvärre har globalismen dykt upp på scenen och stökat till förutsättningarna...

Även vanliga Svenssons som Sh börjar ifrågasätta globalismens ärliga uppsåt... när nu NMR högljutt börjar trumpeta ut sina tankegångar om nationalismens dygder får ju globalismen lida pin för detta... men vad är hönan och vad är ägget... Sh tror att vanliga upplysta Svenssons uppfattning om vad som är hönan och vad som är ägget är motsatsen till NMRs uppfattning... lik förbannat har vi samma syn på globalismens destruktiva krafter...

Oron stiger förstås om vanliga Svensson har mer gemensamt med NMR utan att veta... utan att ta reda på´t kan man ju inte veta...

https://i.ytimg.com/vi/PCCNdcZfCGc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBe10vy4zRRuLYSzFx5CwB5R5_dlQP1 - Pär Öberg motståndsrörelsen intervjuad (Oklippt version)

Ingrid och Conrad med national-socialisten och talespersonen, Pär Öberg


Man kan anklaga vänstern för mycket, men näppeligen för blygsamhet. Vänsterns spinndoktorer har sedan lång tid tillbaka skickligt utmålat sin ideologi som en kraft för godhet, anständig-het och högstående moral...

Detta är onekligen ganska kaxiga påståenden, givet att de framförs av en ideologi som inte bara orsakat svält, förtryck, fattigdom och hundratals miljoner människors död, utan därtill är härledd ur premissen att stöld av de pengar andra människor arbetat ihop är någonting bra och önskvärt...

För ett dagsfärskt exempel på vad för sorts depraverad kloakmoral vänstern egentligen håller sig med står Helle Klein, tidigare ledarskribent på Aftonbladet. I en tweet hyllar hon nämligen Henrik Arnstad – en "debattör" som, vore inte vår samtid så urspårad, alla skulle ta för den labile haverist han är – då denne hävdar att en moderat riksdagsledamot samarbetar med nazister för att tysta sina meningsmotståndare.

​Det är en fullständigt hårresande anklagelse. Den är därtill avsevärt grövre, mer oanständig och mer hatisk än till exempel ett anonymt meddelande där någon kallas för könsord, och den är minst lika motbjudande omoralisk som att till exempel yttra ett grovt rasistiskt tillmäle.

Huligansocialism

Visst kan man skämta om extremism... men Ingvar Persson på AB skämtar inte...

Centern vill tämja facket och försämra anställningstryggheten...

Hur går det ihop med pojkarna i Flen... Dom möts förstås i Korporationens namn, en för alla, alla för en...

https://i.ytimg.com/vi/_76uHtxLlM4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBtbXbK5upsoMsjRyuH-obrhX-c8QGösta Ekman - Extremcenterpartist

Centerextremist som Tage säger...

Annie Lööf leder ett extremt parti

Det första dokumentet ombuden har att ta ställning till har fått titeln “Låt inte Sverige klyvas”... dvs särbehandla folk... folk har lika värde...

Partiledningen föreslår att studielånen ska skrivas av för de som arbetar på landsbygden... dvs folk som arbetar på landsbygden ska klyvas från stadsborna, rapporterar Persson...

Postmoderismen lurar sig in i Wikipedias gömmor...

Extrem betyder i första hand ytterlig... Extrem betyder inte måttlös, fanatisk...

​Extrem betyder framför allt inte våldsbejakande...

Att NMR är en extrem rörelse förnekar dom ju inte heller själva... det vore korkat att påstå detta om man vill skrota flerpartisystemet och ersätta detta med ett enpartisystem...

överdriven, ytterlig, ytterligt gående, exceptionell; måttlös, fanatisk

Är NMR ett högerextremt parti... det är frågan...

Vad betyder höger allmänt...

Vad betyder politisk höger...

Nej... NMR är ett vänster-extremt parti...

Politisk höger eller högerpolitik är ett begrepp inom politik som syftar på högern på den politiska skalan...

Grundläggande för politisk höger är åsikten att vissa sociala skiktningar och sociala ojämlikheter är oundvikliga, naturliga eller önskvärda. Vanligen försvaras denna ståndpunkt genom hänvisning till naturlag, ekonomisk funktion och tradition. Hierarki och ojämlikhet kan ses som ett naturligt resultat av traditionella sociala skillnader mellan människor eller sprungna ur konkurrensen mellan människor i marknadsekonomier...

Från att ursprungligen enbart benämna de konservativa har högern utvidgats till att även beskriva liberala konservativa, klassiska liberaler, frihetliga konservativa, kristdemokrater och moderata nationalister...

I en föränderlig värld behöver staten ge en rimlig trygghet till medborgarna. Det är här som de stora skiljelinjerna går i svensk politik. Högern föredrar alltid skattesänkningar före samhällsinvesteringar. Skattesänkningar gynnar inte bara dem med högst inkomster utan skapar också ett tryck på att sänka statens utgifter. Det tvingar fram besparingar i välfärden och i våra gemensamma försäkrings-system. Detta leder i sin tur till att lönerna pressas nedåt...

styrbord; konservativ, högervriden, högersinnad, moderat, blå, mörkblå

Politisk höger – Wikipedia

Moderaterna vill sänka skatter

För högern går sänkt skatt alltid först

Slutsatsen är i rimlighetens namn att NMR är ett vänsterprojekt och inget annat...

NMR... Punkt 7. i partiprogrammet...

7. Införa ett nationellt socialistiskt samhälle där resurserna fördelas så att vi tar hand om hela folket, såväl starka som svaga, och där alla ska ha möjligheten att nå sin fulla potential. Det ska finnas ett socialt skyddsnät som ger medborgaren rättigheter, men också skyldigheter. Staten ska kontrollera grundläggande infrastruktur av allmännyttiga intressen då detta kräver ett större ansvarstagande än vad ett företag klarar av. Samtidigt ska företagande och innovationsanda uppmuntras.

ons 27 sept 2017

Från Marxsocialistiskt håll och Nationalsocialistiskt håll... båda från vänster...

Det är naturligtvis svårt att ta till sig när vi hjärntvättats till att tro att vänsterextremism är höger-extremism i Sverige...

Våld inom familjen är ett utbrett problem i samhället både i Sverige och i andra länder...

Summan av kardemumman är att ingen vet hur nazisterna ska gå, polisen får jobba oändligt många timmar övertid. Risken för bråk mellan GAIS vänstervridna supportrar och nazisterna är enorm om de får gå dit. Nazisterna har sagt att de tänker skita i förvaltningsrätten beslut och försöka gå till Gustaf Adolfs Torg ändå. Risken för totalkaos och jätteproblem är i det läget enorma. Kaoset är totalt...

Nazisterna går samtidigt mot ett stort fiasko. De kommer att vara några hundra, max tusen. Kanske börjar de slåss mot polisen. Göteborg och göteborgarna hatar dem och vill inte se dem i stan. Vi kommer att vara 10 000 eller fler. Vi samlas på Heden klockan 11:00...

Den osannolika historien om ett kommande nazistfiasko i Göteborg

https://i.ytimg.com/vi/YiLLsYLZSvk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBwOgDfucenjLXOOxwQw53mgF7WkQIngrid och Conrad med nationalsocialisten och talespersonen, Pär Öberg

Nordiska motståndsrörelsen NMR med nättidningen/hemsidan Nordfront...

Sparreholmarn är också präglad av bibliotek... absolut så...

I väntan på att flytta in i den planerade villan bodde Sh några år i det nya "höghuset" i Sparreholm... ett par våningar ovanför det nybyggda fantastiska biblioteket... det hände sig under småskoleåren... efter flytten till villan fortsatte Sh att hänga på biblioteket under tonåren...

Under skolåren i Stockholm var det biblioteket i Vällingby och Stads-biblioteket som gällde...

På jobbet så småningom i det stora konsult-företaget på Lidingö som fyllde dom tre höghusen satt, som av en tillfällighet, Sh fem våningar över Lidingö stadsbibliotek i bottenvåningen... jösses vilket relaxrum...

Jorå... Sh tog med sig vanan att besöka bibliotek vid återflytten till Sparreholm... några besök i det flyttade förkrymta Sparreholmsbiblioteket men mera till det nya fina stadsbiblioteket i Flen under nittiotalet... var det datorerna eller dom nya besökarna som skrämde... hur som helst så ersattes stadsbiblioteken med hemma-biblioteket Wikipedia...

BIBLIOTEKET

På ett semenarium... Ett sätt att beskriva varför Sverige har problem med sin utbildning är att påpeka att skolan ses mer som ett redskap för att producera jämlikhet än som en plats för att skaffa sig kunskaper...

Förr stod kunskap i centrum, fast det knappast sades, eftersom det var så självklart. Nu står jämlikheten i centrum, och denna antas uppkomma genom kompensationsstrategier...

Fokus på kompensation, och de ord som användes var att här ”jobbades” det, och man ”satsade”, ”stödde”, ”tog tag i”, ”såg utmaningar” och ”samverkade”. Fokus låg på vad de vuxna skulle göra. I stället för att tala om att ställa krav så att eleverna arbetade mer, sades det att man kanske borde avskaffa läxor, därför att vissa elever ändå aldrig gör dem...

Det står i läroplanen att skolan ska vara kompensatorisk, och en av talarna sade i förbifarten att det gäller att kompensera elever för att andra elever har akademiskt utbildade föräldrar...

Sverige bortser också från att det finns alternativa sätt att se på jämlikhet. Många länder som exempelvis Singapore ser det som jämlikt och demokratiskt att ge alla elever möjlighet att utveckla sig till sin fulla potential genom att erbjuda olika alternativ som svarar mot olika elevers behov. Man erbjuder så att säga ”stöd” för både svaga och duktiga elever genom att ge möjlighet att välja ett alternativ som passar eleven. Den svenska modellen med ett enda program upp till 16 år skapar ett stort behov av individuellt stöd, något som är mycket dyrbart och inte speciellt effektivt. De enda som alldeles säkert vinner på den här modellen är den grupp vuxna som på detta sätt har anställning...

Skola för kunskap eller jämlikhet?

Thomas Sowell, en amerikansk tänkare, förklarar att amerikanska svarta hundra år efter det amerikanska inbördeskriget, som gjorde slut på slaveriet, levde bättre än de amerikanska svarta nu gör efter några decenniers välfärdsstat.

De svartas besvär, säger Sowell, beror inte på det gamla inflytandet från slaveriet, utan på välfärdsstaten. Låter överdrivet? Se intervjun och bedöm själv...

Genom att lära fattiga människor, och framför allt ledarna för grupper av fattiga människor såsom svarta amerikaner, att de har mest att vinna på att framställa sig som offer och därför värdiga majoritetssamhällets försörjning och dessutom, lägger jag till, med fullständiga rättigheter att djävlas med majoritetssamhället på grund av dess påstådda kränkningar mot den eftersatta minoriteten...

De unga människor som slänger stenar på poliser och bränner bilar är inte alls dåligt integrerade, utan tvärtom perfekt integrerade. De har lärt sig precis hur man ska bete sig för att framgångsrikt ta sig fram i en modern välfärdsstat. Det gäller att inpränta offerrollen för att få de ersättningar man vill ha...

Paradoxer är motsägelsefulla förhållanden som inte borde existera i en begriplig värld. En paradox som jag hittills levt med är att Sverige som är det mest framstående landet i världen när det gäller statligt välfärdssystem samtidigt är det land som är sämst på att integrera migranter. Nu förstår jag att denna paradox inte alls är en paradox utan ett enkelt och självklart orsakssamband. Andra – och troligen tredje, fjärde och så vidare – generationens migranter har integrerat sig perfekt enligt det svenska välfärdssamhällets incitament. Andelen välfärdsintegrerade migranter är antagligen större än andelen välfärdsintegrerade etniska svenskar...

Integration

CIA iscensatte en statskupp 1953 som störtade Mossadeq och återinsatte Shahen. Som tack för den amerikanska hjälpen upplät han över 40 procent av landets oljefält till amerikanska oligarkers oljebolag... sen djävlars började kriget om oljan...

Carter såg till att få shahen störtad 1979. Han trodde sig kunna utnyttja den islamiska fundamentalismen i kampen mot det kommunistiska Sovjet. Khomeini tog makten och lät utropa Iran till en islamistisk republik efter en folkomröstning... Khomeini visade sig vara en svuren fiende av USA och väst. Konflikten med USA eskalerades av ett misslyckat gisslan-fritagningsförsök av amerikansk militär 1980. Den ledde senare till att USA införde ekonomiska sanktioner mot landet. Relationen mellan Iran och USA har därefter fortsatt att vara fientlig, vilket spetsats till av misstankar att Iran börjat utveckla egna kärnvapen...

Baathpartiet fick 1968 kontroll över Irak och inledde en Sovjetvänlig politik som var fientlig mot Israel och Västmakterna. Detta bröts genom att Saddam Husseins tog makten med stöd av USA 1979. Efter det utvecklades en av väst accepterad diktatur präglad av övergrepp gentemot all opposition, inte minst de irakiska kurderna...

År 1980 gick Irak till attack mot grannlandet Iran vilket ledde till det blodiga Iran–Irak-kriget som pågick fram till 1988. I kriget använde Irak hänsynslöst stridsgaser. Väst lät dock Irak hållas, sannolikt med förhoppningen att få bort regimen i Teheran.

Efter kriget 1990 hade Irak stora skulder och Saddam Hussein invaderade då det rika grannlandet Kuwait, vilket utlöste Kuwaitkriget där USA/NATO ihop med Saudiarabien direkt sjösatte en militär intervention som slängde ut den Irakiska armén ur Kuwait. USA hade förbundit sig att i alla lägen försvara Gulfstaterna mot att de stöttade dollarn. Iraks motiv till anfallet var dels en konflikt om en oljekälla, dels att Kuwait hade styckats bort från Irak efter kolonialtiden.

Den kanske viktigaste djupt liggande grundorsaken till det s.k. kriget mot terrorn är något helt annat än vad namnet anger. För att förstå måste vi gå tillbaka till slutet av andra världskriget när 45 av de allierade staterna träffades i den lilla staden Bretton Woods i USA i juli 1944, för att diskutera hur ekonomiskt samarbete skulle kunna garantera att 1930-talets djupa ekonomiska kris inte skulle upprepas.

Konferensen ledde bl.a. till bildandet av IMF, som genom att övervaka det internationella valutasystemet skulle säkra stabila valutakurser. Avtalet innebar att medlemsländerna förband sig att hålla växlingskursen för landets valuta gentemot den amerikanska dollarn fast. Sverige anslöt sig senare. Dollarn i sin tur var garanterad mot guld. Systemet kallades guldmyntfot.

Det oerhört dyra kriget i Vietnam med stigande skuldsättning innebar att USA efterhand fick allt svårare att upprätthålla dollarns värde mot guld. Redan 1968 tvingades USA att låta dollarkursen flyta, vilket innebar att även andra valutor med fasta växelkurser började flyta. 1969 försökte man stötta Bretton Woodssystemet med hjälp av s.k. Särskilda dragningsrätter, men 1971 gav Nixonadministrationen upp och avbröt systemet genom att inte längre garantera dollarvärdet med ett fast inlösenpris i guld.

Det som fick ta guldets plats var oljan. Genom överenskommelser med de stora oljeproducenterna i bl.a. Gulfen infördes en ordning, där merparten av all olja som säljs i världen skulle handlas i dollar. USA erbjöd Gulfstaterna sitt militära skydd i utbyte, vilket Kuwait-kriget var ett levande bevis för. Systemet innebär att alla oljeimporterade länder (vilka är de flesta) måste hålla stora reserver med dollar för att garantera sin oljeimport. Det skapar en hög efterfrågan på dollar och följaktligen även en dollar som värderas högre än dess bakomliggande ekonomiska fundamenta. Detta system har varit ryggraden i USA:s finanser till nu och möjliggjort landets enorma statsskuld som just passerat 20.000 miljarder dollar...

Det gällde nu för USA att försöka få med sig det internationella samfundet på sitt fälttåg för att försvara dollarns ställning. Man visste att Sadam Hussein och Irak var mäkta impopulära efter sina krig mot Iran och Kuwait och sina gasattacker, så man valde ut att börja fälttåget med en attack för att störta regimen i Bagdad...

För att försöka få stöd i FN för den planerade attacken fabricerades 2003 genant amatör-mässiga uppgifter om att Irak förfogade över massförstörelsevapen. FN sände in sina vapeninspektörer vars chef var svensken Hans Blix och IAEA för att granska vad Irak hade för sig. Blix lär ha berättat om hur han blev direkt hotad av USA:s dåvarande vicepresident Dick Cheney att komma fram med komprometterade uppgifter. Blix stod pall och meddelade Säkerhetsrådet att man bedömde att det inte fanns några massförstörelsevapen i landet. USA misslyckades därmed att få ett FN-mandat för sitt anfall...

Med stöd av Tony Blair i Storbritannien sjösatte ändå Bush-regimen en militär intervention för att störta Saddam Hussein och hans Bagdadregim. Flera NATO-stater vägrade att stödja USA...

Ondskans imperium – del 5

tis 26 sept 2017

Göran Perssons svenska skolreform slår alltså till igen, denna gång i form av att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänster-partiet i Skåne vill införa en röd flagga med gult kors som region Skånes officiella flagga...

De rödgröna i Skåne vill göra en röd flagga med gult kors till officiell flagga för regionen. I sin historielöshet har de missat att röd flagga med gult kors var den norska nazistflaggan under Quisling-diktaturen och den nazistiska ockupationen av Norge...

SVT citerar socialdemokraten Henrik Fritzon (vars frisyr för övrigt också skickar tankarna tillbaka till vissa politiska strömningar på 40-talet)

Flaggan är mest känd som den norska Quisling-diktaturens flagga under den nazityska ockupationen av Norge, vilket förstås inte borde gå någon som gått i skolan före Göran Persson(s) tid som skolminister förbi. Fast kanske speglar en norsk nazist-flagga den skånska folksjälen extra väl...

Rödgröna i Skåne vill införa norsk nazistflagga som officiell skånsk flagga

Hyckleriet har blivit vardagsmat i svensk politik. Det är numera inga som helst konstig-heter att landets statsminister säger sig vara oroad över den politiska polariseringen och den hårda tonen i debatten och senare samma dag kallar landets tredje största parti för ”nazistiskt”...

Mycket som sägs är mot bättre vetande. Men Socialdemokraterna är så övertygade om sin egen förträfflighet att de anser att alla knep är tillåtna. I slutändan handlar det faktiskt om att knåda en opinion i rätt riktning, vinna val och behålla regeringsmakten – inte att inkassera meningslösa stilpoäng och beröm från politiska motståndare...

Menar landets justitieminister verkligen att före detta socialdemokratiska kärnväljare skulle rösta på ett nazistiskt parti? Högst sannolikt inte, men Morgan Johansson gjorde uttalandet ändå. Och inte blev det några rubriker av det i mainstreammedia. Övertramp passerar om de har rätt avsändare och mottagare, och detta vet sossarna mycket väl...

De skamlösa

Postmodernismen har på senare tid fått en sådan dominans i det västerländska samhället att man kan tala om ett begynnande avståndstagande från upplysningstidens förnuftsbaserade värderingar och som följd ett tilltagande intellektuellt förfall. Det svenska etablissemanget håller sig som oftast i framkanten...

Den mediala informationen är idag främst inriktad på personligt färgade berättelser eller upplevelser och inte minst anses det viktigt att få kändisars uppfattningar om sådant som migrationspolitik eller miljöskribenters uppfattningar om den anteciperade klimatändringen...

Sakkunskapens uppfattningar viftas bort då dessa anses färgade av ett rasifierat, paternalistiskt eller kapitalistiskt synsätt. Inte minst dåligt utbildade och lättpåverkade individer faller för de suggestiva berättelserna som samtidigt blir till effektiva verktyg för en systematisk hjärntvätt. Vad är orsaken till denna utveckling och vad är egentligen postmodernismen?...

Idag har postmodernismen flyttat sin tyngdpunkt från Europa till USA och har på senare tid växt sig allt starkare speciellt inom den akademiska världen. Via USA har den sedan kommit tillbaka till Europa och inte minst anammats inom den svenska universitetsvärlden och därifrån metastaserat sig inom såväl media som myndigheter. Den märkliga svenska värdegrunden, genusforskningen, miljöfundamentalismen och allsköns annat vänsterorienterat, metafysiskt hokus-pokus kan ses som typiska postmodernistiska verksamheter. De har alla det gemensamt att de saknar rimlig anknytning till verkligheten...

Det ytterst märkliga är att trots vänsterns och kommunismens ständiga monumentala misslyckanden jämfört med de liberala och marknadsorienterade samhällena så fortsätter man som om ingenting hänt. Hicks menar att huvudsyftet med postmodernismen var inget annat än att skapa ett sådant diffust och subjektivt system att det inte skulle kunna kritiseras på rationella grunder eftersom postmodernismen förnekar det rationella tänkandet. Vänstertänkandet skulle på detta sätt kunna behålla sin makt och sitt dominerande inflytande i samhället. Kommunismen skulle således garanteras ett evigt liv trots ständiga misslyckanden, ungefär som zombiers och vålnaders eviga liv...

Varför vänstern har anammat postmodernismen

Repris från 9 sept med tillägg från 2012...

"SD är inte högerextrema som till exempel Löfvén försöker lura i folk, SD är mer som sossar i gemen utan vänsterfalangen"...

"Det är bara att läsa SD:s program så inser man att de är socialister med helt vanliga konservativa arbetarideal som ska finansieras via skattsedeln och inte genom ett individuellt ansvar"...

"Jag brukar kalla SD för vanliga gammaldags gråsossar..."

"Fascism är en kollektivistisk korporativ ideologi som sätter staten före medborgarna, kollektivet före individen. Att den ”demokrati” som utövas under fascismen går ut på att samla all makt på en hand som är staten"...

"Den italienska fascismen, som väl är det mest kända exemplet, var dock inte rasistisk. Där gjordes ingen skillnad på ras eller härkomst, så länge medborgarens agerande gynnade staten. Helt i linje med Deng Xiao Pings kända uttalande ”att det kvittar vilken färg det är på katten, bara den fångar möss”...

"Fascism och nazism är grenar på samma vänsterträd som kommunism och socialism"...

Vänsterfascismen – Hatets kolportörer

En historisk återblick på utvecklingen i Flens kommun...

Den socialistiska arbetarklassen hade i sina egna led inte tillräckligt med administrativt kunniga personer att bemanna tjänstemannapositionerna i offentlig verksamhet. Så de måste snabbt skaffa sig detta. Lösningen blev att rekrytera efter partibok och dessa fick administrera fram en socialistisk skolning av de nya tjänstemännen. Vinsten för tjänstemännen var att de fick i princip fritt fram att skapa sin egen arbetsmarknad. Denna arbetsmarknad behöver ständig påfyllning av slagord för att hålla flocken av arbetarväljare samlad och oppositionen av fritänkande borgare utanför byråkratin...

Kugghjulsverkstaden

Resultatet av västvärldens kolonialisters hänsynslösa framfart får vi nu skörda bl.a. i form av terrorism. Det som kostar flest människoliv är religiöst driven terrorism, idag främst olika religiösa motsättningar som vi t.ex. sett mellan shia och sunni muslimer. Vi ser det även i religiösa konflikter mellan muslimer och hinduer i Pakistan/Indien och mellan muslimer och buddister i Burma m.fl. områden.

Med saudiaraben Osama bin Laden som i augusti 1988 formade sin terrororganisation al-Qaeda fick den internationella terrorismen och hatet mot USA och övriga västvärlden ett ansikte. 1990 avslöjade FBI bevis för omfattande terrorplaner, bl.a. planer att spränga skyskrapor i New York vilket var de tidigaste bevisen för al-Qaedas terrorplaner utanför den muslimska världen. År 1993 utförde den här kretsen terrorister den första terrorattacken mot WTC när man detonerade en lastbilsbomb på 606 kg sprängmedel under det norra tornet. Attacken misslyckades och tornet stod kvar. Detta blev dock upptakten till attackerna den 11 september 2001.

1998 sprängde al-Qaida de amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania. I efterspelet av de attackerna krävde USA att Afghanistan skulle utlämna bin Ladin. När talibanregimen vägrade lät Clinton-administrationen bomba vad man trodde var al-Qaidas träningsläger i Afghanistan, vilket visade sig i vanlig USA-ordning vara civila byar. I Washington växte behovet av att visa sin styrka och radera ut terroristerna, men det enorma amerikanska krigsmakten var ganska maktlös mot denna typ av fiende och efter fiaskot i Vietnam fanns ingen folklig opinion för nya stora krigsinsatser.

Det är nog ingen tvekan om att flygattackerna mot WTC den 11 september genomfördes och planerades av al-Qaeda under ledning av terroristen Mohamed Atta. Utredningen visade att han varit i Afghanistan under flera månader under årsskiftet 1999-2000, där han då träffat Osama bin Laden och andra ledare. Atta och de övriga i den s.k. Hamburgcellen fick instruktioner om attackerna från Khalid Sheikh Mohammed som anses vara hjärnan bakom attacken såväl 1993 som 2001. Den springande punkten är alltså inte i vad mån attacken var en False Flag eller inte som många konspirationsteoretiker hävdar, utan varför denna stora operation kunde gå under radarn hos världens största och mest avancerade underrättelseorganisation. I mina ögon ytterst osannolikt med tanke på attentaten 1993 och 1998.

Eftersom det fanns ett starkt intresse inom vida kretsar av den amerikanska oligarkin att hitta en förevändning att rensa upp Mellanöstern från alla regimer som vägrade att ta regi från oligarkin, kan man mycket väl tänka sig att det fanns krafter i Washington som såg ett värde i att låta den planerade attacken ha sin gång. Måhända fanns det även krafter som såg till att den blev mer omfattande och framgångsrik än terroristerna kunnat drömma om i sina vildaste drömmar. Det gällde ju att mobilisera den amerikanska hemmaopinionen. Med skrupellösa personer som Dick Cheney och Donald Rumsfeld i nyckelpositioner inom administrationen skall man inte ta det för osannolikt. Här kanske vi kan finna förklaringen till alla märkliga omständigheterna kring 11 september som gett näring till floden av konspirationsteorier.

Genom anfallet på Afghanistans talibanregim påbörjades kriget mot terrorismen. Amerikanerna har under åren även dragit in ett antal NATO-länder på sin sida och av någon outgrundlig anledning har även Sverige gått in och deltagit. Det afghanska kriget har i princip ännu inte avslutats efter 16 år och mycket tyder på att talibanerna åter är på väg att vinna mark – ett nytt svidande nederlag för USA/NATO:s krigsmaskin och en meningslös och dyrköpt svensk militär insats.

Ondskans imperium – del 4

mån 25 sept 2017

Dom fakta-resistenta på godhetskuriren... samverkan till döds är riskfritt...

SD1 + M = större SD2...

det tror vi inte på...

Tokliberaler är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Tokliberaler är vi allihopa,
allihopa, ja' me.
Ja' me' och du me'.
Ja' me' och du me'...

Eller

Socialister är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Socialister är vi allihopa,
allihopa, ja' me.
Ja' me' och du me'.
Ja' me' och du me'...

Tokliberaler + Socialister = Korporativister

Korporativister är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Korporativister är vi allihopa,
allihopa, ja' me.
Ja' me' och du me'.
Ja' me' och du me'...

Ingen opposition

Just bristen på verklig opposition blev en utmärkt grogrund för AfD under flyktingkrisen 2015. De uppfattades av många som det enda parti som verkligen motsatte sig regeringens politik...

Problemet för SPD är också att alla kompromisser gjort det lite dimmigt vad som egentligen är socialdemokratisk politik. Många traditionella SPD-väljare har haft svårt att känna igen partiet även om Martin Schulz gjort allt han kunnat för att låta så vänster-radikal som möjligt. Men efter fyra år i regering var det för sent...

Alla som funderar på en framtida blocköver-skridande regering i Sverige bör nog läsa siffrorna från det tyska valet noggrant. Priset kan bli väldigt högt...

Stora koalitionen tog sossarnas själ

Sent ska syndaren vakna... utan tvekan kommer syndaren att slumra in på nytt och sova tungt under överskådlig tid... nu i ro, slumra in...

Forskare: S + M tillsammans överlever längst

Sörmland visar vägen – nu väntas fler politiska samarbeten

Många präster blir det som Sh skrev igår... i fullmäktige alltså... spännande så det förslår...

Det islamska partiet Jasin har fått avslag på sin anmälan om registrering hos Valmyndigheten. – Vi kommer söka på nytt, säger talespersonen Mehdi Hosseini och berättar att radikalister försökt ta över partiet...

Muslimskt parti fick avslag – ”radikalister försökte ta över” - Världen idag

Världen idag är en svensk dagstidning med självbetecknad oberoende evangelisk-karismatisk, värdekonservativ profil.

Den europeiska flyktingpolitiken bör vara humanitär, inte bara mot flyktingarna utan också mot den egna befolkningen. Det har den inte varit. Man har inte tänkt på hur den ansvarslösa flyktingpolitiken har bidragit till att sprida en inhuman, islamisk fundamentalism i europeiska länder...

Livet handlar om mer än pengar

Så talar en inskolad byråkrat... den svenska förvaltningen är fortfarande hederligare och mindre korrupt än de allra flesta... men den kan bli bättre... jawohl...

Insikten om den offentliga förvaltningens särart vändes från 1980-talet i sin motsats. Näringslivets förmenta effektivitet blev målet som hägrade för otåliga myndighetschefer och deras inhyrda management-konsulter. Samtidigt ökade de ekonomiska incitamenten för yngre jurister och ekonomer att använda erfarenheterna i statliga myndigheter som språngbräda till bättre betalda tjänster i banker och på advokatbyråer...

Det är för tidigt att måla fan på väggen. Den svenska förvaltningen är fortfarande hederligare och mindre korrupt än de allra flesta. Traditionen är seg – men den behöver underhållas. När inte ens generaldirektörer har klart för sig vilka regler som gäller och hur de ska respekteras, då speglar de risken för en nedvittring av förvaltningskulturen. 

Det är hög tid att vidta motåtgärder. Det grundläggande är att öka inskolningen i den offentliga byråkratins uppdrag och särart. Staten är inte som vilket företag som helst – den är medborgarnas tjänare, och det ställer särskilda krav på dem som arbetar där.

Staten ska inte vara som ett företag ...

Det är tragiskt att se hur Amerika slits isär och hur politiska motsättningar sprids till allt fler samhällsområden. Nu har också sporten dragits in, genom att idrottsmän som tjänar miljoner hånar amerikanska flaggan och nationalsången i direktsänd TV varje helg.

Amerikansk fotboll och dess nationella liga NFL, har tappat mycket tittare under året, sedan spelare börjat med sina politiska provokationer.

I fredags fick president Trump nog och uppmanade lagledningarna att sparka spelare som sitter ner under nationalsången. Svenska medier har, som vanligt, givit en grovt vinklad bild av händelsen, varför jag här citerar en ledare ur Wall Street Journal som bättre beskriver läget, The Politicization of Everything:

Skiter kamikazepiloten Donald Trump i blå skåpet eller...

Självklart skulle inte Donald Trump attackerat idrottsmännen, om han inte kände att han har folkmajoriteten med sig. Folk är rasande över att rika och kända hånar landet. Och att CNN och andra medier radar upp ännu fler rika kändisar som går ner på knä för att håna Trump och hans försvar av patriotiska symboler, visar att de fortfarande ingenting begriper om varför Trump vann i november...

Folk är trötta på, och nu alltmer förbannande över, etablissemang som tar sig friheter som är hånfulla för dem som arbetar och sliter i vardagen...

När idrottsmän politiserar sporten

Den breda allmänheten bryr sig föga om vad som händer i Sverige så länge det är på någorlunda behörigt avstånd...

Om andras döttrar blir bortgifta, om handlaren i Husby blir utsatt för upprepade rån så att han måste lägga ned sin verksamhet eller om brottslingar tar över delar av vissa områden är irrelevant för den som bor långt därifrån och inte berörs direkt...

Detta är egentligen inte så konstigt. Var och en är sig själv närmast, heter det ju, men framför allt är den övre medelklassen en väletablerad grupp i samhället som vet att ta plats och ställa krav. När de drabbas, blåser både medier och politiker i larmsignalen. Ingen, inte heller Socialdemokraterna, vågar bråka med medelklassen. Det är de som pyntar in mest till välfärdsstaten, och det är en ohyggligt stark väljargrupp...

När medelklassen drabbas

sön 24 sept 2017

Ensidigt som vanligt av barn-journalen... kritik finns mot dyra skolresor och också specifikt mot resor till Auschwitz...

Nya generationer föds, inte samma koppling till nazismen som vi grånade fyrtiotalister och andra. Kanske till och med benägna att tänka ”fel” om bestialiteterna...

En gymnasielärare i Berlin berättar att han har slutat att i ett uppfostrings-syfte ”bussa” elever till lägret Sachsenhausen i Oranienburg utanför huvudstaden. Effekten har nämligen blivit kontraproduktiv...

Det berättas om lärarnas svårigheter, när de ska uppfostra eleverna till att tänka ”Aldrig mer!”. Lära dem demokratiska värderingar och förhållningssätt. Den ”rätta” synen på det förfärliga...

Och det kanske i klasser med arabiska barn, som ser Israels agerande mot palestinierna som något i stil med vad som gjordes mot judarna av nazisterna. Lärarna står där makt- och hjälplösa. Inget biter. Inte ens popularisering...

Slutsatsen blir att det finns inga garantier för att undervisningen ”tar” på det sätt som Forumet för levande historia, Skolverket, politikerna och lärarna vill...

3 000 svenska elever åker på skolresor till Auschwitz varje år. I stället för att framkalla blockerande gråt över det hemska, appellera till känslan, eller locka fram infantila motreaktioner... kanske en mer framkomlig väg vore att stimulera elevernas kritiska tänkande? Nedtona undervisningens ideologiska och på förhand bestämda innehåll och budskap...

Skolresan går till Auschwitz-Birkenau

Führern für alle Gävle Dagblad

Hitler är ett säkert kort. Det vet tv-bolag och filmproducenter i Tyskland. Han drar...

Man kan ju inte lasta barnjournalen

för all rubricering...

men när den blir postmodernistiskt ordvalsinfantil... då....

Adeln finns ju inte i fullmäktige utan bestämmer i skymundan...

prästerskapet växer och växer... borgarna, arbetarna och proletärerna har blivit korporatörer... utanförskaparna håller liv i korporativismen...

Adeln har många kopplingar till Sörmland

Borgarna, arbetarna och proletärerna bildar tillsammans korporatörspartiet... alla korporativister läggs i en lotteriskål som skakas om för att förvilla folket...

korporatörspartiet väljer slumpvis ut den

överhet som för tillfället står på tur att styra...

allt för att bua ut reaktionärspartiet sossarna 2 i fullmäktige...

Högerpartiet har glömt sin paradgren, "sänka skatter"... och Folkpartiet har glömt sin paradgren, "mera frihet"... istället satsar man på paradgrenen som A2000 misslyckades med, "alla ska få det lika bra"... korporatörspartiet med dom sju medlemspartierna upphöjer ideologibefriade cykelställsfrågor till livs-avgörande ödespyttipanna...

 

Mothugg från borgerligheten

Oppositionspartierna Moderaterna och Liberalerna har presenterat sina repliker till majoritetens budgetförslag.

När PK är färdiga med att riva omkull statyer och byta namn på gator, kan nästa uppgift bli att förstöra alla roliga filmer som Mel Brooks har gjort, eftersom det visar sig att han tänker alldeles fel. Han är en tanke-brottsling...

"Samhällets dumma politiskt korrekta" idéer  kommer att leda till komedins död“, säger Hollywood-komikern Mel Brooks. Brooks, som är  känd för en uppsjö av älskade komedifilmer, säger att politisk korrekthet har tagit strupgrepp på komiker. "Det är inte bra för komedi. Komedi balanserar på en tunn lina och måste kunna ta risker, säger han.
"Komedi är den luriga lilla älvan som viskar i kungens öra och alltid säger sanningen om mänskligt beteende."

Producenten och regissören sa att hans västernparodi Blazing Saddles skulle inte kunde göras i dagens politiska klimat.
Totalitära samhällen är inte kända för sin humor. Har du någonsin hört talas om islamisk humor? Kommunistisk humor? P.C. humor finns inte heller. PC-knäppisarna kommer att skratta om man förolämpar folk som de inte gillar, men det finns ingen humor i det, bara ondska...

Komedi kommer att förbjudas

En kort elevator pitch till en något längre bloggpost...

Nej, självklart kallar sig inte IT-jättarna för monopol-företag. De pratar om den fria marknaden. Men först köper de den och krossar allt som försöker växa upp...

Ägandet av dig som del i miljard-nätverket är det enda värdet. Därför är det så oerhört viktigt att låsa in dig i ett system som du inte lämnar, skapa ett monopol där du i praktiken inte kan ta dig ut...

När de små IT-företagen förvandlas till ekonomins stora jättar är det en förändring i ekonomin som handlar om något mycket mer än aktiernas värde. IT-företagen skapar nämligen väldigt få jobb, men enorma vinster.

Och orsaken till att de kan göra det är att de alla skapar monopol. De måste bli monopol.

Det är den nya snabba IT-ekonomins verkliga ansikte. Monopolkapitalismens enögda ansikte...

Den nya IT-ekonomin bygger på monopol

En unipolär världsordning... Kalla krigets bipolära världsordning upphörde efter Sovjets upplösning och USA framträdde som den helt dominerande militärmakten i världen...

Unipolär, bipolär eller multipolär

Vi fick en unipolär värld där USA och den mäktiga västliga oligarkins självförtroende växte. Man kunde nu sätta agendan för sin globala världsordning utan att besväras av något betydande motstånd. Kina hade ännu inte hunnit växa sig starkt och Ryssland slickade såren efter huggsexan på landets tillgångar och Röda Arméns sammanbrott. Den enda hämskon för västs totala världsdominans var att ryssar och kineser förfogade över en betydande kärnvapenarsenal...

Efter Sovjetimperiets fall blev nästa mål för oligarkin den jugoslaviska federationen. Jugoslavien med sina sex delrepubliker var ett Sovjet i miniatyr skapat av diktatorn Tito med Ryssland närstående Serbien som den centrala staten. Efter Titos död 1980 och murens fall 1989 kom de gamla nationella motsättningarna i Jugoslavien på nytt i dagen och olika nationaliteter reste krav på mer självständighet...

Oligarkin bekymrade sig speciellt för oljerika och strategiskt viktiga stater i Mellanöstern vars regimer intagit en till väst självständig och ofta fientlig hållning. Man började bl.a. att söka sig bort från dollarn i sin oljehandel vilket var ett dödligt hot mot oligarkin. Många av dessa regimer hade tidigare haft ett skydd genom goda relationer till Sovjet. Nu stod de ensamma i en unipolär värld dominerad av USA-oligarkin som började söka efter lämpliga förevändningar att kunna ingripa för att inlemma dessa obstruerande regimer i sin världsordning eller bara omvandla dem till Failed States...

Terrorattacken mot World Trade Center i New York den 11 september 2001 kom som på beställning för den mäktiga oligarkin. Man hade fått sin förevändning för att gå ut i krig – ett nytt Pearl Harbour om man så vill. Det fick bli startskottet på det som döptes till kriget mot terrorismen...

Med facit i hand vet vi att kriget mot terrorismen varit det mest fiaskoartade västliga krigsprojektet någonsin. Kriget påbörjades med Operation Enduring Freedom den 7 oktober 2001 genom attacken på Afghanistan. Sedan dess har terrorismen i världen enligt vissa beräkningar ökat med 6500%. Det officiella målet med invasionen i Afghanistan var att få bort den västfientliga talibanregimen, fånga Usama bin Ladin och utrota  Al-Qaida. Organisationen hade direkt efter 11 september utpekas som ansvarig för attacken mot WTC. Hur man så snabbt kunde peka ut den skyldige, när man inte ens upptäckt den långa planeringen inför attentatet, är obegripligt...

Redan 10 dagar efter den 11 september hade man i Pentagon färdiga utarbetade planer för en attack på Irak och sex andra oljeländer i Mellanöstern, vilket bl.a. omvittnats av den tidigare NATO-chefen Westley Clark. Detta tyder knappast på att man varit överrumplad av attacken den 11 september 2001...

Ondskans imperium – del 3

lör 23 sept 2017

Fortsatt rekrytering av flenschefer bland resande-folket...

Inget ont om Göran Bergsten... det är ju inte hans fel att flenarna inte kan sköta sig själva...

Fast om man är lite konspirationsteoretiskt lagd kan man nog skönja en röd tråd av valda chefer med en extrem lojalitet mot sina företrädare... oegentliga hemligheter mår bäst av att förbli hemligheter tycks dom resonera...

återstår att se om Göran Bergsten är lika lojal mot Cecilia Vikström som Cecilia Vikström var mot Lars Rådh...

Han blir Flens nya kommunchef

Bildsköne Larsson och snömoset... maskinrummet för korporativismen i kommunen...

De svenska kommunerna har enligt lag ansvar för... jaa, ni vet säkert vilka uppgifter...

All annan verksamhet sker på frivillig grund, till exempel enligt nedan...

Kommunen ska naturligtvis ge faen i näringslivet...

fritidsverksamhet

kultur, bortsett från biblioteken

bostäder

energiförsörjning

näringsliv

flyktingmottagande

Ny näringslivsstrategi antagen

Näringslivsstrategin i sin helhet

Undanträngningseffekter,

bäste Hakelius...

Vår tids sätt att lösa problem... flytta runt dom...

Jag anar ett mönster här. De här barnen kommer någonstans ifrån. Dagis eller skolor i närheten, som inte har skolgård eller lekpark eller något som liknar det. En del är kommunala, andra frifräsare. Det spelar uppenbarligen ingen roll. Alla har de satt i system att räkna in offentliga parker i sin kalkyl, för att få budgeten att gå ihop...

Det var samma sak i den del av stan som vi bodde i tidigare. Där öppnade en hel skola, utan att ens ha en egen rabatt. Varför skulle de bry sig om det? Det fanns ju en park alldeles bredvid. Låt någon annan stå för det...

Har vi slutat växa upp – parken ser för jävlig ut

Ok, på dissidenternas vägnar antar jag utmaningen, men vill gärna vara lite bättre än våra vedersakare...

När ni påstår att vi är rasister (eller vilket invektiv det är som ni tar till) så ljuger ni. Ni inte ens försöker visa att det är sant. Vi kan visa att det är lögn, alltså är ni lögnare. Det är det första av det epitet jag vill klistra på er: lögnare...

När ni, helt ointresserade av konsekvenserna, iscensätter en massinvandring och därmed irreversibelt försämrar och på sikt förstör den svenska välfärden och landets ekonomi, segregerar invånarna, ökar kriminaliteten etc. så är ni antingen inkompetenta – ni förstår inte vad ni gör – eller så gör ni det avsiktligt, ni förstör medborgarnas Sverige. Det gör er till folkförrädare...

Lögnare och folkförrädare, smaka på de båda klassificeringarna. Jag kan spä på med vad ni inte är. Ni är inte demokrater, eftersom ni svikit det förtroende ni fått från folket att styra landet. Ni är inte heller för den grundlagsfästa yttrandefriheten, eftersom ni avsiktligt och med starkt verksamma medel går in för att tysta den folkliga oppositionen och sprider rädsla...

Till skillnad från er som sprider lögner om oss, kan vi dissidenter empiriskt bygga under våra påståenden om vilka ni är. Vi behöver inte hitta på, det räcker med att noggrant studera det material som svenska myndigheter producerar. Med ett vetenskapligt språkbruk vill jag påstå att hypotesen att ni är lögnare och folkförrädare inte bara går att verifiera utan redan är verifierad, av oss dissidenter. Det underlag som behövs för att bygga upp en motståndsrörelse finns på plats. Och därmed är vi tillbaka där jag började... har min journalistvän rätt...

Vi behöver inte ljuga

Turkiet och Iran har tecknat många stora affärer det senaste året. Iran är idag Turkiets största gas-leverantör efter Ryssland. Hela Asien börjar samarbeta...

Sydkorea bygger nu hela fem gaskraftverk i Iran – en jätteaffär på 4,2 miljarder dollar. Affärskontakterna i öster blommar...

Ryska pipelines för naturgas till EU i norr och i söder fortsätter som om ingenting hänt. Ingen tar längre notis om CIA:s hot mot Nordstream 2 eller mot Turk Stream i söder. Alla CIA:s agenter i Turkiet är inlåsta...

Tyskland tar inte längre order av CIA. Turkiet köper till råga på allt det ryska S-400 missilförsvaret. NATO mumlar om ”kompatibilitet” – det är så tråkigt när NATO:s vapensystem inte är kompatibla med de ryska vapnen. CIA:s språkrör är ledsna...

Allt detta är kanske nog för att knäcka jordens sista krigarimperium – men det är inte allt. Saudiarabien är på väg att frigöra sig från CIA:s grepp. Massor av samarbetsavtal mellan Saudiarabien och Ryssland och Kina har redan undertecknats...

Netanyahus uttalande – ”The whole world is changed” är mitt i prick...

NU ÅTERSTÅR BARA USA:S FINANSIELLA KOLLAPS...
Närmare 100 miljoner amerikaner i ”arbetsför ålder” står utanför arbetsmarknaden. De har gett upp och räknas inte som arbetslösa. Tiotals miljoner tvingas arbeta dygnet runt för att överleva. ”Multiple job holders” har ökat lavinartat. Meningslösa deltidsjobb med svältlöner har ersatt hundratusentals heltidsjobb. Helvetet är lös i USA. De fattiga blev för många och de rika blev för få. Girigheten har knäckt landet...

Statens skulder skenar. Delstaternas skulder skenar. Kreditkortsskulderna skenar. Studielånsystemet håller på att krascha. Investeringarna i infrastrukturen dalar. USA går mot sitt öde – The Fiscal Cliff...

Läget i USA har nu nått en kritisk gräns – alla hatar varandra. Ett totalt politiskt kaos har förlamat landet. CIA beställer hot från Nordkorea på löpande band – och Trump hotar i samma stil. Men nu har spektaklet pågått i så många år att folk börjar ana att det pågår något skumt bakom kulisserna. Det perversa skådespelet är snart över. Vänta får ni se...

NÄR KOLLAPSAR KRIGARIMPERIET USA?
Möjligen senare i år eller nästa år 2018. Imperiet har redan förlorat världsherraväldet men dollarn har ännu inte kraschat. The Fiscal Cliff är nära förestående. Kasinoekonomins fall inleds i södra Europa när som helst. En lavin av bankkollapser i södra EU drar igång västvärldens finansiella sammanbrott. Så blir det. Det finns ingen väg ut ur fällan. Wall Streets finansvampyrer har inget mera blod att livnära sig av...

CIA beställer hot från Nordkorea på löpande band! Trump kontrar! Teater på hög nivå

fre 22 sept 2017

Skolans hantlangare... Mentor för nya lärare... Mentor för elever... assistenter på rektors-expeditionen... assistenter i klassrummen...

Från gårdagen... Inom en stor friskole-koncern arbetar man med planer att utbilda folk för ett nytt yrke, nämligen lärar-

assistent. Bakgrunden är att lärare har så många administrativa uppgifter att de knappt får tid för undervisningen. Tanken är alltså att lämpa över blanketterna på någon annan så att läraren kan koncentrera sig på det hon förväntas vara bäst på, alltså att undervisa. Det påminner lite om gamla tiders läkarsekreterare...

(inte i lilla Flen som Sh trodde)

Mentorer... barnvakter alltså... eller assistenter i klassrummen som tar hand om blanketterna går väl på ett ut...

Lärare och mentor – två skilda roller på Stenhammarskolan ...

Barnjournalen får nog återkomma i frågan...

Skolans hantlangare

Mentor för eleverna

Att vara mentor för nya lärare

Lärarnas Riksförbund

Assistenter i klassrummen

Moderna problem

Assistenter på rektorsexpeditionen

Utbildningsadministratör

Problemet med begreppet faktaresistens är att vi i sociala frågor ofta inte har några tillförlitliga fakta vilket inte beror på att det inte forskats tillräckligt utan på att förhållandena är genuint ovetbara.

Till exempel vet vi inte om det ökande antalet adhd-diagnoser beror på att skolbarn objektivt, vad nu det ska betyda, blivit stökigare eller på att lärarna förlorat förmågan att hantera stökiga barn och därför ger ungarna fria tyglar att utveckla stökighet så att ungarna behöver diagnosticeras och drogas till ett lugnare beteende. Det finns tillräckligt med forskning och fakta för att vilken åsiktsriktning som helst ska kunna hävda sin uppfattning med vetenskapliga anspråk och därför kunna anklaga sina meningsmotståndare för faktaresistens.

I samhälleliga sammanhang finns det för det mesta en massa olika och motsägelsefulla tolkningar som alla är förenliga med de fakta som kan presenteras. Ta frågan om varför problembeteenden utvecklas i migranttäta utanförskapsområden. (Problembeteenden betyder i det här fallet exempelvis att tända eld på bilar och skolor och att kasta stenar på utryckningsfordon.)

Faktaresistens

 

I veckans avsnitt gästas Patrik av David Eberhard, psykiatriker och överläkare vid Danderyds sjukhus och krönikör i Göteborgs-posten...

I avsnittet diskuteras några av Davids specialområden; den moderna kravlösheten och kränktheten. Varför förväxlas så ofta kravlöshet med snällhet? Varför verkar folk vara så lättkränkta numera? Och vad säger detta om dagens samhälle...

1.800 spänn osubventionerat för en pratstund med David Eberhard... det är privat sjukvård det...

DGS-TV AVSNITT 32, MED DAVID EBERHARD

https://i.ytimg.com/vi/8A7uXdpAFZY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLA2CHB0dop18RXW4Oud_GdAadW7EgGäst: David Eberhard - Kravlöshet och kränkthet

Det progressiva Sverige i all sin glans... fort ska det gå... riva och bygga nytt... ingen tid för konservativa och reaktionära reflektioner...

Progressiv politik, anhängare av framstegsvänliga ideal, exempelvis liberalism och socialism...

Framstegsoptimism eller progressivism är en ideologi som innebär en syn på att tekniska, samhälleliga, ekonomiska och vetenskapliga framsteg leder till ett i alla avseenden bättre samhälle, och står i allmänhet i skarp kontrast till konservativa och reaktionära ideologier. Inom politiken används termen progressiv på en anhängare av framstegsvänliga ideal, exempelvis liberalism och socialism.

Nyhetsartiklarna nu handlar om ett fuskbygge, om ett sjukhus som inte fungerar. Min bild efter ett halvår på golvet på Nya Karolinska är att nyhetsartiklarna stämmer bra, men att det faktiskt är ännu värre...

SJUKHUSET

Framtidens lab ANA 8 | Medarbetarportalen | Karolinska Institutet

Shs företag har haft ett snart tvåårigt konstruktörs-engagemang i labbet på deltid... vår insats i ombyggnationen har varit blygsam jämfört med sjukhusarkitektens till synes oändliga omdisponerigar... det har resulterat i rekordmånga ändrings-PM för alla konsulter...

Riv upp, gör om, gör rätt... ett uttryck vi känner igen sen många år tillbaka...

Visst är den obegriplig... senfärdig-heten och progressiviteten att riva och bygga nytt utan att reflektera...

Att riva och bygga nytt är ju lätt som en plätt men att erkänna att det blev fel tar djävulskt lång tid... så senfärdiga har vi blivit...

Senfärdighetens rike

tors 21 sept 2017

Så enkelt är det att stoppa kriget mellan nazister och jihadister... men förbjuder man nazistiska partier måste man ju också förbjuda islamistiska partier... och där klämmer skon som attan...

SD-ledaren Jimmie Åkesson vill se över lagstiftningen och utreda en kriminalisering av nazist-organisationen Nordiska motstånds-rörelsen, NMR... 

Enligt honom är NMR att betrakta som en terrororganisation...

Det här är inte vilken organisation som helst. Vi måste på något sätt politiskt se till att det blir förbjudet att ha samröre med terrororganisationer, säger Jimmie Åkesson...

Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren diskuterade nazistorganisationen NMR i kvällens program. På frågan om NMR borde förbjudas säger Stig-Björn Ljunggren:

"Nej, det tycker jag inte man ska göra. Vi har generöst grundlagsstöd för politisk frihet i det här landet och det bör vi vakta. Däremot finns det gränsdragningar för vad man får säga och göra och det ska ordningsmakten upprätthålla."

Sara Skyttedal säger:

"Jag hade gärna sett en modell som man har i Tyskland, där alla organisationer som helt vill undanröja förutsättningarna för grunden i grundlagen, det vill säga folkstyret, är förbjudna. Då handlar det om extrema islamistiska organisationer och nazistiska. Det är ett förbud mot de organisationerna...

 

Jimmie Åkesson: Förbjud nazistorganisationer

Om man inte är medveten om historiens gång är risken för hjärntvätt uppenbar...

Under Dengs ledning började Kina omvandlas till en statskontrollerad marknadsekonomi. Även om den politiska makten utövades av ett elitistiskt kommunistparti övergav man i praktiken kommunismen...

Kinas övergång till marknadsekonomi och Sovjets upplösning öppnade till synes enorma nya möjligheter för de globala företagsimperierna att expandera. Problemet för väst är att Kina snabbt vuxit ikapp USA som världens största ekonomi...

Efter Jeltsins maktövertagande i Ryssland 1991 strömmade rådgivare och olika agenter från väst in i landet för att medverka i privatiseringen av dess näringsliv. I släptåg hade man många av de globala storföretagen och bankerna som såg sin chans att kraftigt utvidga sin intressesfär. Ryssland med sina enorma naturresurser låg för de globala företagens fötter...

Den så mäktiga forna ryska krigsmakten förföll snabbt under Jeltsintiden i brist på pengar. Ryssland utgjorde inte längre något betydande millitärt hot mot omvärlden. Jeltsin släppte t.o.m. in västlig militär för att inspektera ryssarnas kärnvapenanläggningar. Det fick till följd att en rad länder i Europa firade friheten efter det kalla kriget med att kraftigt minska på skattemedel till militären...

Den nya ryska presidenten Putin visade sig dock vara en svuren nationalist. Han satte igång att återuppbygga försvaret och började arbeta med att mota ut de utländska intressen som Jeltsin släppt in i landet. Västliga organisationer som bedrev opinionsbildning i landet blev stämplade som främmande agenter. Därmed kristalliserades Putin snabbt ut som globalismens fiende nummer ett...

Efter Krimannekteringen sjösattes på USA initiativ ekonomiska sanktioner med målet att destabilisera Ryssland och försöka skapa en opinion i landet för att få bort Putin. Sanktionerna visade sig slå hårdast mot en handfull EU-länder som haft stor export till Ryssland, samtidigt som Putins popularitet på hemmaplan till stor besvikelse steg till upp över 80%. Han har idag ett starkare folkligt stöd än någon västledare kan uppvisa

För Putin kom sanktionerna som en skänk från ovan, nu kunde han i lugn och ro stärka ryskt jordbruk och näringsliv utan besvärande konkurrens från väst. Han kunde inte heller bli anklagad för handelshinder. Ryssland seglade bl.a. upp som världens största veteexportör. Man var redan världens ledande exportör av kärnkraftsteknik och har återkommit som en betydande vapenexportör. Inte heller genomklappningen för oljepriset ner till 50 USD/fat fick den förväntade effekten på rysk ekonomi. Ryssland har även gjort sig oberoende av oligarkernas banker genom en av världens lägsta statsskulder...

De aktuella amerikanska försöken att ytterligare skärpa västs sanktioner mot Ryssland, kommer även de att mest drabba några EU-länder. Detta har redan ökat spänningarna mellan USA och flera allierade i Europa som skulle drabbas...

Ondskans imperium – del 2

Om man inte är medveten om historiens gång är risken för hjärntvätt uppenbar... Ondskans imperium var en term som myntades om Sovjetunionen den 8 mars 1983 av USA:s dåvarande president Ronald Reagan. Den etiketten på Sovjet föreföll vid det tillfället som ytterst väl grundad...

Västvärlden med USA i spetsen hade ett moraliskt tolkningsföreträde som man förtjänat under Andra Världs-kriget i kampen mot nazismen och den japanska imperialismen. Vi hade kommit att stå för försvaret av frihet och demokrati i världen...

Det kommunistiska Sovjetunionen ledde efter kriget en kommunistisk expansionspolitik med målet att sprida den kommunistiska revolutionen över hela världen. Befolkningen i de kommunistiska länderna hölls instängd bakom murar och taggtråd. Sovjet hade enorma invasionsarméer uppradade utefter den järnridå som gick genom Europa och man understödde kommunistiska diktaturer och revolter runt om i resten av världen...

Maktutövningen i USA har under 1900-talet gradvis kommit att allt mer domineras av en tilltagande krets hyperförmögna oligarker som kontrollerar de snabbt växande storföretagen och bankerna med tentakler över hela världen...

Pådrivet av det kalla kriget växte det fram en oerhört mäktigt intressegemenskap mellan försvarsindustri, militär, underrättelse och övriga myndigheter och politiker kontrollerade av oligarkerna. Detta utvecklades till en stat i staten i USA – the Deep State. USA:s president efter kriget Dwight D. Eisenhower upplevde starkt sin maktlöshet och hur politiken i USA allt mer kom att domineras av de ekonomiska intressena bakom detta som han kallade det militärindustriella komplexet. I sitt avskedstal när han avgick varnade han sin efterträdare John F. Kennedy och amerikanska folket för detta hot mot demokratin. Amerikas krig och hemliga omstörtade verksamheter hade allt mer kommit att föras till försvar av oligarkins ekonomiska intressen, istället för till försvar av frihet och demokrati...

Kennedy tog varningen på allvar och aviserade en politik för att försöka återupprätta den demokratiska kontrollen över staten och myndigheterna. Det kostade sannolikt honom och hans broder Robert (justitieminister) livet. Det moraliska tolkningsföreträdet för västvärlden började krackelera...

Ondskans imperium – del 1

 

Debatt saknas inte; vad som saknas är konkreta förslag. Den offentliga debatten brukar bara föras på den nivån när förslagen redan ligger klara hos parti och departement och via media skall förankras hos folket – vilket inte är nytt utan har varit praxis sedan ca 1964 (för att sätta ett årtal som avgränsning).

Där finns flera nötter att käcka: massiv reform av bidragssystemen behövs men är inte det lättaste givet att det rör sig om uppemot miljonen potentiella röster (med fullt valdeltagande n.b) som kan spridas om reformerna inte gillas. Dessutom har vi den sedvanliga visan med alla bidrag (även företagarstöd och liknande): det lönar sig att maximera sin offerprofil för att erhålla så många och så stora bidrag som möjligt...

Hur skall de som ljugit sig in i landet hanteras, och deras avkommor? Skall man kräva återbetalning av dessa för felaktigt utbetalda bidrag? Skall de utvisas? Hur gör vi när hemlandet vägrar ta emot sina medborgare? Det är inte direkt ”the best and the brightest” som kommit till Sverige (dessa har rest till USA och Storbritannien) utan bottensatsen. Hur gör vi med den snabbt eskalerande islamiseringen av landet?...

Titta på hur just USA och Storbritannien försökt lösa dessa frågor: i bägge fallen har det handlat om försök som faller inom vad som är politisk korrekt, inte vad som löser problemet (oavsett hur problemet uppfattas och definieras). USA har haft en amnesti efter nästa, med effekten att invandringen ökat, för så länge du ser till att hålla dig gömd och föder barn får du sedan amnesti. Storbritannien har sharia-domstolar med legal status i praktiken. Som att upptäcka att sängen brinner och flytta sig lagom långt ifrån elden...

Troligen går vi mot enklav-bildning även formellt, finansierat av svenskars arbete och med imam/klanhövdingeråd som mellanhand mellan Sverige och de delar som brutits ut. Efter en generation till är enklaven för liten och kräver mer plats och mer resurser. Efter ytterligare en eller två expansioner är läget det omvända, då svenskarna är en grupp av många i en mångkulturell delstat i EU. Att döma av andra länder som tillåter muslimer att bosätta sig inträder därefter utrensning och fördrivning av icke-troende...

Det är vad som händer nu – inte vad som kanske händer sedan. Ett fall är inte endast att träffa marken. Vill man inte falla ner i avgrunden låter man bli att leka på kanten...

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

En bortslösad högkonjunktur

Mer och mer måste vi engagera oss för att lösa problem som inte skapats av Gud eller naturen, utan av oss själva...

Ett exempel... Inom en stor friskolekoncern

(men även lilla Flen) arbetar man med planer att utbilda folk för ett nytt yrke, nämligen lärar-assistent. Bakgrunden är att lärare har så många administrativa uppgifter att de knappt får tid för undervisningen. Tanken är alltså att lämpa över blanketterna på någon annan så att läraren kan koncentrera sig på det hon förväntas vara bäst på, alltså att undervisa. Det påminner lite om gamla tiders läkarsekreterare...

Projektet låter logiskt och vällovligt på alla sätt och man kan förstå att en handlingskraftig friskola kan experimentera med sådana innovationer. Men hallå, säger jag, var tror du alla de där administrativa uppgifterna kommer från som lärarassistenterna ska hantera? Behövs all den där administrationen över huvud taget?

En sak är uppenbar, nämligen att förr i tiden, när skolan fungerade, då behövdes inte så mycket administration. Lärarna hade frihet och ansvar och ordnade verksamheten till det bästa under rektors överinseende (och ibland knappt ens det).

Men nu antas alltmer administration behövas och jag vet vad det beror på. Det beror på tilltagande styrning från alla möjliga svällande överheter, exempelvis Skolverket, Skolinspektionen och de kommunala skolförvaltningarna. Dessa anser att de behöver veta mer om och styra mer över det som sker i klassrummen. Hur skulle de kunna utöva dessa sysslor om de inte fick mer skriftlig information från lärarna? (Om du tror att det räcker med att centralbyråkrater går ut och tittar i klassrummen så har du fel, därför att centralbyråkrater är överhet, och överheter sjaskar inte ned sig genom att beblanda sig alltför mycket med verkligheten, det är i alla fall min erfarenhet.)

Moderna problem

Yougov producerar bland annat månatliga opinions-undersökningar inför det svenska riksdagsvalet...

Dessa presenteras huvudsakligen i gratis-tidningen Metro...

V 7,5 (-0,7)
S 26,3 (+0,9)
MP 3,1 (-1,2)
SD 25,3 (+1,7)
C 9,4 (-2,1)
L 5,5 (+0,9)
KD 3,1 (+0,2)
M 16 (-0,1)

Fortsättning