Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pandemibluffen - Gäst på kanalen (sv. text)

Judehat under upploppet i Malmö: ”Vill döda judar”

Kritiken efter klan-uttalandet: ”Var inte alls beredd på detta”


Mordförsöket på Rock'n'roll...

Ian Luther - Hey Joe

Billy Roberts "Hey Joe"- first ever recording 1961/62

Nån rocklåt var det förstås inte...

Jimi Hendrix - Hey Joe (Legendado)

Men rocklåt blev den, när rockens längsta fingrar spelade för femtio år sedan...

Google chrome manipulerar bilderna till klipplänkarna... Firefox, Explorer visar rätt... nej faen, dom kunde dom också... fast det gäller ju bara Sparrens webbläsare... men det finns ett sätt...

Nog kommer ni ihåg hur man räknar ut det... hur många döda per miljon invånare alltså... totalt från första dödfallet till sista... orsakat av corona... naturligtvis kan det fuskas olika länder emellan men förhoppningsvis straffas dom värsta fuskarna när statistiken börjar granskas...

20-09-23

1/10,3 x 5890 = 571... = 0.097 x 5890 = 571... i Sverige...

1/328 x 201000 = 613... = 0.003049 x 201000 = 613... i USA... Jänkarna ska då alltid vara värst i slutänden...

Suddenly got ... - YouTube

ons 30 sept 2020

Jorå... Sparren började lyssna på fyllegrälet... efter en halvtimme gick det inte längre att låtsas som att det var något annat än bara ett fylleslags-mål mellan två pensionärer... Johan H. följde kanske hela fylleslaget...

Den amerikanska president-debatten tog formen av ett fyllegräl på småtimmarna. Den lär knappast ha för-ändrat något. Det fanns något passande i att se den amerikanska presidentdebatten från Sverige. Lokalen där debatten hölls var så tom att det ekade. Det fåtal personer som var där såg vilsna ut, som om de letade efter sina ytter-kläder men inte mindes var de lagt dem. Debattledaren, Chris Wallace, hade från början ett plågat, vädjande uttryck. Han såg mest ut att tänka på kostnaden för allt som gått i kras. Och de två president-kandidaterna började inte ens i något slags diskussion, de gick direkt på invektiven, hånflinen och de ständiga försöken att överrösta varandra...

Det blev ett fylleslagsmål mellan två pensionärer

Det här var, kort sagt, precis som den sista plågsamma timmen av en middagsbjudning som pågått lite för länge. Den där timman då de flesta redan gått och lagt sig, men ett hopplöst, maratondrucket par håller värden uppe, eftersom någon måste se till att det inte blir handgemäng. Det var fascinerande att se, men fascinerande på samma sätt som en bilolycka...

Finns en väg ut ur polariseringen och splittringen av USA? Kanske. Men den började inte i natt. Om någon bytte favoritkandidat efter den här debatten vore det ett under. Den handlade bara om att gräva sig alt djupare i skyttegravarna. Naturligtvis var det president Trump som agerade mest skamlöst och destruktivt. Det är trots allt hans grundläggande strategi. Men Joe Biden visade också dels hur oförmögen han är att finna något sätt att möta Trump, utan att fastna i presidentens fällor, dels hur ofärdiga demokraterna fortfarande är med att förstå vad som händer och hänt i USA...

Trumps magnifikt irriterande personlighet fungerar som en barriär som hindrar Demokraterna att finna en egen, effektiv väg framåt. Allt elände blir lätt en följd av Donald Trump och därför finns en övertygelse om att allt skulle allt bli bra igen, om bara Donald Trump försvann. Men så är det förstås inte. Det började inte med Donald Trump, han är bara den logiska följden av att amerikanerna i flera decennier slitits itu av sina egna motsättningar. Förstår man det förstår man att ordningsföljden snarare är den omvända: för att bli av med Donald Trump måste man först hitta ett sätt att överbrygga den folkliga klyftan, snarare än att vidga den...

Joe Biden har kanske den ambitionen, men han har inte riktigt partiet med sig. Det har snarare radikaliserats, just under trycket av Trump. Och i den mån han försökte tala framtid och vända sig direkt till amerikanerna blev han undantagslöst avbruten av president Trump. Till slut gick det inte att låtsas att det hela var mer än ett slags fylleslagsmål mellan två pensionärer...

Det förändrade ingenting, vilket möjligen ska räknas som en vinst för Joe Biden, som är en erkänt dålig debattör. Nu kan Biden, på goda grunder, skylla Trump för att det inte gick bättre. Om en vecka ska vicepresidentkandidaterna debattera. Det kan, faktiskt, bli mer intressant. Kamala Harris har en positiv energi som Joe Biden ofta saknar. Och Mike Pence är inte Donald Trump...

Vetenskapsrådet uppmanades av mig - Anders Björkman, civilingenjör, skeppsbyggnad, utexaminerad från Chalmers 1969 - att utreda oredligheter i samband med Chalmers/SSPA:s Estoniaforskning 2006-2008, t.ex., genom att be en oberoende expertinstans, t.ex. ett klassningssällskap, att bedöma Chalmers och mina uppgifter. Resultatet borde t.ex. ha meddelas i september 2009 i samband med alla evenemang som då planeras att minnas och lära av olyckan. 

Vetenskapsrådet beslöt att inte göra något...

 

Oredlig forskning av Chalmers/SSPA 2008-2015 - Heiwa Co

Chalmers Tekniska Högskolas rektor, Karin Markides, har dock meddelat att Arkimedes Princip inte gäller i Sverige eller hos Chalmers eftersom regeringen och försvarsminister  Tolgfors bestämt detta, dvs det är korrekt i detta sammanhang att släppa ut lite luft... Att han varit vapenvägrare sågs inte med blida ögon av Försvars-makten. Enligt hans företrädare Mikael Odenberg fick Tolgfors öknamnet TOMHYLSAN inom militära kretsar. Det är ett nedsättande uttryck för någon som är vapenvägrare...

Chalmers Tekniska Högskola utförde under åren 2006-2008 ett forskningsuppdrag för regeringen/Vinnova att förklara M/S Estonias sjunkförlopp 1994. Uppdraget utfördes av institutionen för Sjöfart och Marin Teknik/professor Olle Rutgersson och av SSPA Marin AB/Claes Källström, ett bolag som ägs av stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola. Stiftelsen har till uppgift att vara ägare av stiftelsehögskolan Chalmers. Av uppgiften följer att Stiftelsen tillsätter högskolestyrelsen och prövar ansvar för denna. I uppdraget ingår också att främja och stimulera till en ständig utveckling av Chalmers. Stiftelsen är yttersta garant för att högskolan fullgör sina åtaganden mot staten, dvs regeringen (!) och andra viktiga intressenter och att inga oredligheter vid forskning förekommer. Stiftelsekapitalet är den finansiella basen för Stiftelsens uppdrag...

I maj 2008 meddelade Chalmers/SSPA slutresultatet av sin Estoniaforskning i rapport no. 4006 4100-4 - Foundering tests (Sjunkprov). Efter kapsejsning som tar 30 minuter

flyter M/S Estonia upp och ner enligt Arkimedes Princip (kl. 01.30) under 4 minuter ... för att sjunka (sic) under 18 minuter! Skrovet är hela tiden oskadat!

Ett fartyg flyter alltid upprätt eller uppochner om skrovet är oskadat, i dagar... sa Bill... eftersom Estonia sjönk på en gång så måste det varit hål i skrovet... sa Bull... rätt så...

Ett fartyg kan flyta upprätt eller uppochner!

Vid kapsejsning sker följande :

Flytkraft i överbyggnad och däckshus, dvs 3 906 m3 i M/S Estonias fall, aktiveras när den kommer under vatten och bidrar till flytning upp och ned.

Luft i skrovets 14 vattentäta utrymmen, dvs 16 822 m3, komprimeras omedelbart till, t.ex. 11 215 m3 i M/S Estonias fall (luftbubblans botten är cirka 5 meter under vattenlinjen och trycket är 1.5 bar) och bidrar till flytkraft.

Total tillgänglig flytkraft är därför minst 11 215 + 3 906 = 15 121 m3 efter kapsejsning.

Fartygets vikt/massa är konstant 11 930 ton hela tiden och med antagen specifik vikt 1 ton/m3 för vatten överstiger tillgänglig flytkraft vikten med 3 191 m3 eller ton. Denna volym, reservflytkraft, befinner sig över vattenlinjen efter kapsejsning, dvs fartyget flyter. Inkluderas solitt material i skrovet, <1 000 m3, i flytkraften, flyter Estonia ännu högre.

Exakta beräkningar kan lätt göras med dator.

Chalmers/SSPA har inte gjort dessa beräkningar...

Carl Norberg 2020-09-30 - När det intellektuella haveriet når ...Ny information om haveriet av Estonia - YouTube

 

Här ser ni ett nyckelbevis på att den officiella förklaringen till M/S Estonias förlisning är ren lögn. Vatten på bildäck kan inte sänka en färja som Estonia. Den kan enbart åstadkomma att färjan slår runt i 180 grader och sedan flyter på den instängda luften i flera timmar eller dygn...

Estonias hemliga hål - YouTube

 

Estonia försvann från havsytan efter ca. 45 minuter då hon fick kraftig slagsida åt styrbord (högra sidan). Därför måste det finnas ett stort hål på styrbordssidan som öppnar för ca. 18.000 kubikmeter luft som måste ut innan Estonia kunde sjunka. Bildäcket var tät byggt. Vatten på bildäck kunde inte rinna ner till däck 1 och 0 där luften var instängd. Här ser ni klockren teknisk bevisning att hålet, som förnekas av myndigheterna och JAIC, finns...

Bevisvärdet ligger i att filmen är för en gångs skull oklippt, d v s man ser på tiden längst upp i filmen att den löper utan att det fattas några minuter (från att den gula kameran är uppe vid den stängda bilrampen tills de glider in på bildäck). Det gör det hela tråkigt att titta på då det inte händer så mycket men för den som kan ämnet är det mycket spännande då ingen kan längre argumentera emot beviset. Man kan inte heller påstå att hålet kom dit efter förlisningen. Estonia ligger på styrbordssidan och det är enbart längre fram att den är litet tillgänglig på den sidan. Vill man komma in efter förlisningen så öpnnas skrovet bättre på barbords sidan, vilket JAIC också gjorde...

För de riktigt inbitna mörkläggare kan anmärkas att dykledningen i den här filmen B 40b hänvisar till: "material brought in when the vessel descendet to the sea bed" vilket betyder att det kom in material på bildäck utifrån färjan under sjunkningsförloppet genom det stora hålet, därför att det finns ingen inbyggd öppning där på styrbordssidan, annars skulle färjan sjunka direkt. Genom öppningen i fören eller akter kan det inte heller ha kommit in då bilramperna bak och fram var aldrig öppna! Senare ser man även en dykare inne på bildäck trots att det officiellt hette att det tilläts inga dykare av säkerhetsskäl på bildäck. Myndigheterna sade också att allt som dykaren (alltså inte ROV som vi såg) ser med sin kamera monterad på sitt huvud är filmmaterial som är tillgängligt för allmänheten. Men bilderna som den här dykaren tog inne på bildäck har vi aldrig sett röken av...

tis 29 sept 2020

Frifräsarna jobbar på i motvinden... oskyddade som dom är mot tanke-läsning och påtvingade åsikter... då kan en tillfällig foliehatt komma väl till pass... så hellre en foliehatt än en munblöja... men djupa statens special-designade hattar till sina nyttiga PK- idioter är öppna för hjärntvätt och samtidigt supertäta mot kunskap och verklighetsuppfattning... foliehattar kan användas till mycket... både mot dumhet och klokhet...

Foliehatt är ett begrepp som uppstått i samband med en science fiction-novell ”The Tissue-Culture King”, av Julian Huxley (1927) där en metallklädd hjälm används som skydd mot tankeläsning.

Julian Huxley mer känd för ”Du sköna nya värld” kom att tillsammans med George Orwells 1984 förebåda en värld av intolerant, materialistisk, ateistisk makt där man vänder på begreppen så att krig är fred, okunskap är kunskap och antihumanism är humanism...

En av de mera ökända foliehattarna i miljöpartiet som framför allt skyddar sig mot förnuftig klokskap och sanningsenlig verklighetsuppfattning...

Lars W. är ingen riktig frifräsare utan mera en PK-istisk pseudo-fräsare i stil med LGWP fast i en division under... vill man bli mångmiljonär på att sälja böcker till den PK-istiska allmänheten så får man akta sig för att fräsa för mycket...

Inkompetens leder i dubbel bemärkelse till konspira-tionsteorier. Dels för att man måste vara sakligt inkompe-tent på det aktuella ämnet för att tro på konspirationsteorier istället för faktiska förklaringar, och dels för att många stora katastrofer och händelser som leder till konspira-tionsteorier just beror på inkompe-tens. Konspirationsteorier är ett sätt för så kallade foliehattar att finna tröst i en otäck, slumpmässig och godtyck-lig värld, fylld av inkompetens, och fyller för foliehattarna därmed samma funktion som religiös tro på låtsas-kompisar - att det finns någon högre mening och plan med tillvaron...

Inkompetens leder till konspirationsteorier

Dagligen ser vi i nyheterna hur varierande grad av inkompetens genomsyrar samhället från toppen hela vägen ner till botten. Inte alltid, men tillräckligt ofta för att varje tänkande medveten varelse måste inse att alla människor är inte kompetenta för sitt jobb. Ändå vägrar så kallade foliehattar - konspirationsnötter eller konspirationsteoretiker - att acceptera den enklaste förklaringen för alla möjliga katastrofer, nämligen inkomptens. De accepterar t ex att regeringen är inkompetent till vardags, men inte att eventuella stora katastrofer kan bero på samma inkompetens...

Svenska sår som Palmemordet, den aktuella Estoniakatastrofen eller hanteringen av Tsunamikatastrofen beror alla i någon form på inkompetens. Inkompetens från Säpo för att skydda statsministern. Inkompetens i konstruktion, design och sjöduglighet, eller i väderleksprognoser eller beslut om att gå ut i väderleken i fallet Estonia. Inkompetens hos regeringens krishantering när det gäller Tsunamikatastrofen, så till den grad att man sekretessbelagt delar på grund av PH - pinsamt hemligt. Skogsbranden i Värmland orsakades av inkompetens i flera steg, inte av någon konspiration, lika lite som skogsbränderna 2018 var en konspriation för att behålla Miljöpartiet i riksdagen...

 

På samma sätt kan man konstatera att inkompetens ligger bakom en lång rad av utländska konspirationsteorier. För när något hanteras kompetent blir det antingen ingen total katastrof eller så blir bevisläget direkt så övertydligt att möjligheten att lansera en konspirationsteori faller...

När den som sedan tror på konspirationsteorierna är inkompetent i sakfrågan, så hjälper ju inga förklaringar. Det är ingen idé att förklara för de som ändå inte förstår. Inkompetens slår alltså dubbelt, på bägge sidor om konspirationsteorin - både som orsak till katastrofen och som orsak till att konspirationsteorin uppstår. Och det finns alltid någon som är inkompetent nog att om inte annat gå på de som lever på att göda konspiratoinsteorier och hosta upp intäkter för dessa företag. Det krävs också viss kompetens för att förstå att man inte förstår...

Det är dock otäckt att nyheterna till trots inse att vi omgärdas av inkompetens från högt till lågt. Då är det mycket tryggare att tro att allt negativt snarare beror på superkompetens i form av enorma och komplicerade konspirationer där alla inblandade är så kompetenta att inget läcker ut. Ungefär som att tro att det finns en låtsaskompis (religion) som ger tillvaron en mening och en plan, och att den helt godtyckliga och ofta slumpmässiga döden inte är slutet... 

Så konspirationsteorier fyller en funktion som tröst för många. Därmed är inte världen otäck, slumpmässig, godtycklig och andra människor är inte inkompetenta. Och därmed kommer de som tror på någon konspiration kring Estoniakatastofer aldrig bli nöjda och acceptera en förklaring. Oavsett vad för förklaringar som ges. Om inte annat kommer förklaringen tas som en konspiration för att dölja den verkliga konspirationen...

Men det är okej. Med frånvaro av tillräcklig psykiatrisk vård för folk som mår dåligt av olika anledningar fyller konspirationsteorier ett terapeutiskt syfte. Så till viss del kan de vara bra som tröst för somliga i en otäck värld. Det negativa är att det kan hindra folk från att gå vidare, och i värsta fall påverka deras förmåga att leva ett vanligt liv. Då passerar det över gränsen till sjukligt, då problem med psykisk hälsa just är över gränsen där liv och livskvalitet påverkas. Det är alltså okej att tro på konspirationsteorier, om det inte påverkar ditt liv. En kul grej bara. Dessvärre kan din roliga grej dra in andra i skov där det blir negativa konsekvenser för dessa. Konspirationsteorier kan också bidra till att hindra anhöriga till offer att gå vidare med sina liv, och drar om och om in dem i sorgen igen när de dras upp i media. Men media vill väl hävda konsekvensneutralitet, förstås...

Vi andra ser dagligen den inkompetens som omgärdar och sväller över i samhället och vet att skit kommer hända på grund av detta. Och det är ingen konspiration - hälften är per definitionen mindre kompetenta än den mer kompetenta halvan... 

Den humanitära stormakten, med säte i området kring Rosenbad, driver sitt favorit-projekt, som är den stor-      skaliga invandringen, men lämpar alltmer av kostnaderna på kommunerna (och i sista hand, förstås, på skattebetalarna, vilket kostar fyra miljoner kronor eller så per invandrare från ankomst till död)...

Det begynnande kriget mellan staten och kommunerna

Till en början, kanske i några fall så länge som till hösten 2015, var kommunerna inledningsvis entusiastiskt men sedermera alltmer försiktigt positiva till migrationsprojektet som manifesterades i att de varje år kunde få hundratals eller ännu flera nyinflyttade människor att ta hand om eftersom dessa människor endast undantagsvis kunde försörja sig själva. Efter migrantexplosionen det året har det gradvis blivit mer spänt. Kommunerna blir alltmer trängda – ekonomiskt, socialt, politiskt – av den börda som statens fortsatt entusiastiska invandringspolitik lägger på deras axlar...

Staten tog emot migranterna och skickade dem vidare till kommunerna och lovade att under två år stå för kommunernas kostnader för migranterna. Sedan fick ta kommunerna överta ansvaret. Många fattiga och fantasilösa kommuner med tomma allmännyttiga bostäder, till exempel Laxå, ansåg sig ha hamnat i vinnarhålet eftersom staten skulle betala underhållet för migranterna och kommunerna inkassera hyra, visserligen bara i två år, men vem tänker längre? För övrigt skulle migranterna säkert ha jobb och kunna betala skatt efter de två åren. Eller flytta till Södertälje. Numera står många sådana kommuner med lång näsa och börjar bekymra sig över sin ekonomi enligt Samuel Johnsons diktum att inget skärper tankeverk-samheten som utsikten att bli hängd...

Under 2016 började staten, som tänker lite snabbare än kommunerna, förstå att migrationsprojektet skulle hotas om kommunerna vägrade ta emot nya migranter när de gradvis genomskådade konsekvenserna. Därför stiftade regeringen – ja, jag vet egentligen riksdagen, men jag har även verkligheten klar för mig – den så kallade Anvisningslagen 2016:38 som förklarar att ”En kommun är skyldig att efter anvisning [från Migrationsverket] ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen” samt att ”Beslut enligt denna lag får inte överklagas”...

(Vad hände med det kommunala självstyret undrar jag. Jurister förklarar då lite farbroderligt för mig att det kommunala självstyret har varit en nullitet sedan länge så det är bara att ta skeden i vacker hand.)

Ganska många migranter ogillade emellertid de kommuner eller statliga uppehållsanläggningar de anvisats till. Den borgerliga regeringen beslöt därför tillmötesgående och kanske på grund av att den inte mäktade med att på egen hand hantera inflödet att redan år 1994 införa ebo, lagen om eget boende, som tillät migranter att själva välja bostadsort och där erhålla statsbidraget. Det ledde till att många migranter valde att flytta till ställen som Södertälje där det fanns landsmän, släkt eller vänner. På det viset uppstod invandrargetton som medförde problem för kommunerna...

Kommunerna, i varje fall några kommuner, klagade över ebo-lagen hos staten. Staten beslöt därför att erbjuda kommunerna lättnader. Enligt en lagändring som trädde i kraft nu i år (lag 2019:1204) får kommunerna definiera vissa bostadsområden som behäftade med ”sociala och ekonomiska utmaningar”. Invandrare som väljer att bo i sådana förlorar sin statliga ”dagsersättning och särskilda bidrag”...

Men några kommuner var inte nöjda med detta utan trappade upp konflikten. De ville inte ha några fler migranter alls så de beslöt att definiera hela sin yta som förbjuden zon med sociala och ekonomiska utmaningar. Kommuner som Malmö, Landskrona och Kristianstad tog chansen att lägga ebo-gränsen längs kommungränsen...

Staten gillar inte att kommunerna ska ha rätt att sticka käppar i hjulet för den humanitära stormaktens migrationspolitik. Om alla kommuner förklarade sig ebofria skulle staten få en enorm administrativ börda ty hälften av alla migranter har eget boende vilket betyder att de själva ordnat en bostad. Utan ebo skulle staten vara tvungen att ta över det jobb som sköts av migranterna på egen hand...

För några månader sedan började staten leka med tanken att länsstyrelserna, som är statens lokalkontor ute i landet, skulle ha rätt att överpröva kommunernas definitioner av utmanade områden. Kommunerna skulle inte ens ha rätt att överklaga länsstyrelsernas beslut. Sveriges Kommuner och Regioner avvisar med kraft detta försök till utökad statlig styrning...

Där är vi nu. Hur det ska fortsätta är oklart men motsättningen har identifierat sig. Å ena sidan står staten som försvurit sig, åtminstone så länge PK-isterna dominerar över gråsossarna inom det socialdemokratiska partiet, till fortsatt invandring. Å den andra sidan står ett antal kommuner som inte längre vill vara med i statens favoritprojekt. Det kommer rimligtvis så småningom att sluta med att PK-isternas migrationsprojekt läggs ned för att ge Sverige respit. Men den förändringen kan ta tid eftersom moderaterna fortfarande lider av beröringsångest inför sverigedemokraterna. Men det kan också gå fort om miljöpartiet får nog och lämnar regeringen och gråsossarna övervinner socialdemokratins PK-ister...

mån 28 sept 2020

Sparren är så less på er svennar som inte förstår det som händer... det är inte så svårt om man öppnar ögonen...

det är svårare att se om man blundar...

varför utsätter ni er för pinan att bli

ersatta av främmande folk...

Sverige har flest fattig-pensionärer i Norden. En förklaring är att staten saknar pengar när de kriminella släktbaserade nätverken tömt statskassan genom bidragsfusk. I Sverige riskerade 16 procent av landets pensionärer ett liv i fattigdom år 2017. Tio år tidigare var andelen 10 procent. Därmed har Sverige den största andelen av alla nordiska länder...

Låga svenska pensioner resultat av klanernas systematiska bedrägerier

På dessa tio år har Sverige gått från att ha lägst andel pensionärer med risk för fattigdom till att nu ha den högsta i Norden. För pensionärer 75 år eller äldre blir siffrorna de än mer dramatiska. Medan risk för fattigdom minskat i övriga Norden har den ökat till 23 procent i Sverige. Allt enligt statistik från Eurostat. Varför försämras välfärden för våra äldre? En viktig förklaring är att organiserade släktnätverk systematiskt tömmer svenska staten på bidragspengar genom bedrägerier och fusk. Hälften av bidragen är fusk...

Åklagaren Björn Rosenlöf skriver idag i debattartikel att han ”skulle bli mycket förvånad om assistansfusket understiger 50 procent av all utbetald ersättning”. Denna assistansersättning ska utgå till personer som har varaktig funktionsnedsättning och behöver personlig assistans för att klara sin vardag. Kostnaderna för denna välfärdsreform har ökat kraftigt. Från tre miljarder kronor då den infördes 1994, till 26 miljarder kronor år 2019. Om hälften är fusk betyder det att 13 miljarder kronor varje år förskingras enbart från assistansersättningen...

Det kan jämföras med att S-regeringen i statsbudgeten för 2021 föreslår att pensionerna ska höjas med 6 miljarder kronor om året, vilket ger 600 kr/månaden för dem som har lägre pension än 17.000 kr/mån. Bara fusket med assistans-ersättningen skulle alltså kunna ge dubbelt så mycket – 1.200 kr mer i månaden för dem med låga pensioner. Välfärden urholkas av klanernas fusk. Det är talande att de styrande partierna inte gör något åt situationen, och låter släktbaserade kriminella nätverk tömma statskassan. På detta sätt gynnar man dem med utländsk bakgrund framför dem som ärligt har arbetat hela sitt liv...

Socialdemokraterna har naturligtvis inte gjort det medvetet, men eftersom man anser det vara rasism att inte gynna dem med utländsk bakgrund sätter man systematiskt svenska pensionärer i andra hand. Det är en politik som leder till den svenska välfärdsstatens sammanbrott. Landet behöver en ny regering som vågar ta itu med gängen, klanerna och all organiserad brottslighet. De här individerna ska kastas ur landet, så att statens medel kan användas för att höja pensionerna för hederligt folk som arbetat hela sitt liv...Ledaren: Yrkeskåren som tjänar på Sveriges olycka - YouTubeSwebbtv Live om Estonia idag 16:00 - YouTube

Lördagsintervju 30 - Stefan Torssell om mörkläggningen av ...

 

Nyhetshelgen #80 – Nu tar vi dom!, Estoniaskandalen, EUs invandringshaveriAustralian Climate March, then Snow / UK ... - YouTubeEn berättelse från en marindykare - YouTube

sön 27 sept 2020

Dokumentärfilmare kan nu bekräfta att det förlista fartyget Estonia har ett stort hål i skrovet. Redan tidigare har experter rapporterat om hålet och bedömt att det orsakades av en sprängning. Svenska myndigheter har konsekvent förnekat uppgifterna om ett hål i fartygets skrov...

Bekräftat: Stort hål i Estonias skrov – kan vara spränghål

 

Sensationella vittnesmål i ljuset 25 år efter Estoniakatastrofen

Hålet som man har hittat i skrovet är fyra meter högt. Uppgifter gör gällande att att hålet tidigare legat delvis dolt mot sjöbottnen. Men uppgifterna är inte nya. Dykaren Håkan Bergmark uppgav redan för ett år sedan, att när han dök vid vraket av Estonia, såg han ett hål som han bedömer vara ett spränghål. Bergmark dök för Militära Underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, räkning, och skulle dokumen-tera status på bogvisiret bland annat. Han var vid tiden för Estonias förlisning krigsplacerad som dykare och var utbildad inom sprängteknik...

 

Man kan inte utesluta att skadan haft betydelse för sjunk-förloppet, säger Jørgen Amdahl, professor i marin teknik i Trondheim, i en ny dokumentärserie på Dplay. Svenska myndigheter har konsekvent tidigare tillbakavisat uppgifterna om ett hål i skrovet på Estonia, som ledde till den snabba förlisningen. Hålet i skrovet mäter 1,2 gånger 4 meter. Efter det att de första smällarna hördes i skrovet gick det bara 55 minuter till dess att Estonia försvann ner i Östersjön. 137 personer kunde räddas. 852 personer omkom. Sedan haveriet 1994 har Estonia legat kvar på havets botten tillsammans med de döda. Jørgen Amdahl, professor i marin teknik i Trondheim, anser att skadan är av sådan omfattning att den kan ha bidragit till att Estonia gick under så snabbt. En av de överlevande efter katastrofen är Rolf Sörman från Stockholm. Han var på konferensresa med elva arbetskamrater. Bara tre i gruppen kom hem...

Varför är det här viktigt 25 år senare? Jo, därför att vi inte vet hur den här olyckan egentligen gick till. Och för mig handlar det här om framtida sjösäkerhet – för mina barn, mina barnbarn, och i olika delar av världen. Anders Eriksson från Karlskoga är en annan överlevare som intervjuas i dokumentärserien, Estonia – fyndet som ändrar allt. I en sådan här stor katastrof, som Estonia är, måste man veta vad det var som hände, varför det hände. Och framför allt att det inte händer igen! Och jag är övertygad om att sanningen kommer fram till slut...

Samtalsklimatet med Navid Modiri hos Anton och Jonas

Om Sveriges skuld till Julian Assange. Fjärde Statsmakten 62 ...

Estoniakatastrofen mer information - YouTube

 Vänsterpartiet vill kvotera ensamkommande till ... - YouTube

Meat Cleaver Attack in Paris

 

 

Efter Corona kommer Super Grisar! - YouTube

lör 26 sept 2020

Varför tror ni svennar att HAX som är högerextremist... dvs en frihetlig libertarian som är för fri invandring men motståndare till socialism... är en socialistisk nazist med vurm för vitt ariskt motstånd... den postmoderna hjärntvättande språkförstörelsen

spelar förstås en viktig roll...

Varje gång informationen tar ett kliv framåt förändras vårt samhälle och våra liv. För snart 600 år sedan utveck-lade Gutenberg boktryckar-konsten. Plötsligt blev information tillgänglig för en bredare allmänhet – och för första gången på människors eget språk istället för latin. Vilket orsakade århundraden av oreda, maktförskjutningar och till och med krig...

Vi behöver lära oss att leva med internet

Tidningen var ett annat kliv. Nu kunde människor ta del av nyheter från hela världen, vidga sina vyer och även få insikt i hur de rika och mäktiga lever och förvaltar landet. Vilket naturligtvis ogillades av makten. Man använde indragningsmakten flera gånger mot Aftonbladet, som till sist publicerades under namnet det 26:e Aftonbladet. Dags-tidningarna hade i början ett uruselt rykte. Ungefär på samma sätt som vissa upprörs över internet idag...

Telegrafen, rundradion och televisionen var andra uppfinningar som förändrade världen, inte sällan på ett tumultartat sätt. Världen, politiken och det offentliga samtalet blev tillgängligt, ibland rent av i realtid. Samtidigt kritiserades etermedia för att vara opium för folket...

För några årtionden sedan fick vi ett allmänt tillgängligt internet. I princip all världens samlade information och kunskap blev nu tillgänglig för folket. Nyheter, åsikter och skeenden fick bred och omedelbar spridning. Alla kunde nu publicera sig och sina åsikter utan att behöva fråga någon om lov. Allt globalt och öppet 24/7...

Det vore konstigt om detta – informationssamhällets största kliv – inte skulle få minst lika stora konsekvenser för våra liv och vårt samhälle som tidigare tekniksprång. Dessutom befinner sig internet än så länge bara i sin linda. Utvecklingen går allt snabbare...

Med detta har det mänskliga samtalet – som inte alltid är vackert – också fått en ny arena. När vi är uppkopplade utsätts vi för en överväldigande mängd information, åsikter, propaganda, förströelser, nyheter – och inte sällan kritik. Vilket vi knappast var mentalt förberedda på. Som jag brukar påpeka innebar inte minst nyhetsmedias övergång till den digitala världen att nyhetscykeln förkortades betydligt. Och med det tempot i samhällsdebatten. Vilket i sin tur har gått ut över eftertanke, analys och det konstruktiva samtalet...

Vi var som sagt inte beredda på detta. Vilket förmodligen har påverkat samtalsklimatet på ett negativt sätt. Att ständigt möta information som inte passar våra respektive världsbilder är påfrestande. Att dygnet runt möta åsikter som vi inte riktigt kan eller vill förhålla oss till är frustrerande. När vi blir överväldigade är det lätt hänt att vi stänger av, att vi låter känsloreaktioner styra istället för förnuftet och att vi ibland vänder taggarna utåt. Detta innebär inte att internet är något dåligt. Tvärt om. Internet är en fantastisk möjlighet att utveckla vårt samhälle, att driva utvecklingen framåt och att skapa välstånd som kan komma fler till del. Detta är vår nya verklighet...

Däremot är vi ovana vid vår nya informationsmiljö. Vilket ibland leder till att saker och ting går över styr. Det kan vara en förklaring till det ibland så hetsiga samtalsklimatet. Speciellt som vi ogärna erkänner fel inför andra, än mindre inför en hel uppkopplad värld. Därför är det intressant att se hur internet samtidigt hjälper oss att hantera vår nya informationsmiljö. Gå till exempel in på Youtube och sök på stoicism. Då kommer du att upptäcka att det finns ett oerhört stort och ständigt växande utbud av välproducerade, filosofiskt inriktade videos – vars syfte är att hjälpa oss att hantera händelser, yttranden och andra människor utan att för den sakens skull bli överväldigade av våra egna känsloreaktioner. Plötsligt blev 2000 år gammal grekisk och romersk filosofi åter högsta mode. Vilket för övrigt även märks på bokmarknaden...

Här någonstans känner jag att vi går igenom en mognadsprocess, som kan leda till ett mer vuxet internet. Internet är här för att stanna. Men det kommer att ta ett tag innan vi lär oss att förhålla oss till den saken på ett rimligt och förnuftigt sätt. Detta på samma sätt som vi med tiden lärt oss att förhålla oss till det tryckta ordet – trots den oreda det till en början förde med sig. Det är i vart fall en teori...SCHRÖDINGERS BUDGET: Allt åt alla - du betalar! - YouTubeStudio Axess – PM Nilsson – Budgeten ett förlorat ... - YouTubeKaterina Janouch: I en tribunal skulle Sveriges ... - YouTubeJimmie Åkesson rätt om invandring 20 år senare - YouTube

Nyhetsveckan #111 – Barnoffer, polisen förfaller, journalistiken förfallerThe Angela Merkel Heritage, and What is ... - YouTube

 

fre 25 sept 2020

Den som sa´t han va´t... citatet är ju inte förfalskat... om det var Winston C. som myntade förut-sägelsen är kanske av underordnad betydelse... profetian har ju onekligen slagit in...

Förfalskat citat av Winston Churchill om ”antifascister” valsar runt! Det hävdas ofta att Winston Churchill ska ha sagt att ”morgondagens fascister är antifascisterna”...

Dick H... försöker förklara... När termen fascism används i dagligt tal är det knappast ideologiskt medvetna Mussolinilärjungar som avses, inte heller deras Hitler-inspirerade kusiner ännu längre ut på högerkanten. Termen brukas huvudsakligen som skällsord, ett invektiv som folk vräker ur sig mot personer man ogillar. En ”fascist” kan vara en man som vill stärka försvaret, en politiker som uppskattar starka fackföreningar med nära band till regeringspartiet, en polis som ingriper mot illegala demonstrationer eller bara någon som hissar en svensk flagga. Ofta kan termen bytas ut mot ord som ”förtryckare”, ”intolerant skitstövel”, ”rasist” eller ”nationalist”. Varje gymnastiklärare som insisterar på ett övermått av armhävningar löper risken att kallas ”fascistjävel”. Få politiska begrepp har visat sig besitta en lika stor potential inom de fula ordens sfär. (Det enda som slår ”fascist” med råge är ”idiot”, ursprungligen en antik grekisk term för ”privatman”, en person som önskade stå utanför politiken och bara ägna sig åt sig själv. I den athenska demokratin var sådant beteende allt annat än comme il faut.) 

Att det slarvas med fascismbegreppet är inget nytt. Ett tidigt exempel är kommunisternas öknamn på socialdemokrater under 1930-talet, ”socialfascister”. Termen bottnade i Stalins uppfattning att socialdemokratin var en variant av fascismen eftersom den blockerade för övergången till kommunism.

George Orwell (i artikeln ”What is Fascism”, Tribune 1944) slog fast att begreppet fascism hade blivit urvattnat intill meningslöshet eftersom det användes om allt möjligt – om bönder, affärsidkare, rävjakt, tjurfäktning, homosexualitet, astrologi, kvinnor, hundar, vandrarhem och så olika personer som Rudyard Kipling, Mahatma Gandhi och Chiang Kai-shek.

Under efterkrigstiden, särskilt under vänstervågen på 1960- och 1970-talen, vidgades ordets pejorativa användningsområde ytterligare. I Storbritannien kunde man höra skällsordskombinationen fascist pig om massor av individer, i synnerhet inom statliga myndigheter med konservativ prägel. Thatcherregimen blev hårt utsatt. I USA har vänsterkritiker flitigt nyttjat ordet om Reagans, Bushs och till och med Obamas administrationer. Sedan 1970-talet har den engelska termen Christofascists syftat på fundamentalistiska kristna och efter 11 september-attacken 2001 myntades termen Islamofascists om militanta islamister. Om man googlar på ”Jewish fascism” får man upp åtskilligt.

Kort sagt: Ordet fascism används i dag nästan uteslutande som negativ smädesterm av människor som inte betraktar sig som fascister. Detta leder till förutsägbara problem när opinionsbildare sätter den stigmatiserande fasciststämpeln på politiska riktningar som endast har ett fåtal beröringspunkter med den fascistiska ideologin. Metoden är enkel, gammal och välkänd. Det handlar om att öka på skurkbördan hos motståndare genom att göra dem guilty by association: om man har en gemensam nämnare med fascismen – till exempel en stolt nationalism – delar man förmodligen övriga fascistiska värderingar också. Ett praktexempel är hur politiska motståndare till Israel sätter likhetstecken mellan sionism och fascism. Men företeelsen finns även i vår svenska politiska kultur.

Allard (ÖP) vs Vänsterpartiet om politikers fallskärmarCarl Norberg 2020-09-25 - Upplysningens gnista ... - YouTube

Polisen Daniel: "Dags att erkänna – vi har gjort fel!" – Signerat ...

Befinner vi oss i en klimatkris Del 2

 

BREAKING NEWS: Estlands statsminister i möte med Stefan ...

 

Rakt På #14: IT-jättarnas censur mot Samhällsnytt ... - YouTube

 

tors 24 sept 2020

Magnus Stenlund är på väg att höja Exakt 24 till en faktainriktad nivå...

Markus Allard är bort-censurerad från youtube...

Marianne Liljeholt är en erfaren sjuksköterska som har sett svensk vård förfalla och som nu träder fram och varnar för utvecklingen. Hon menar att språkförbistringar och religiösa skillnader inom vården innebär en fara för de äldres hälsa och delar med sig av personliga anekdoter och erfarenheter. Hon berättar hur resurserna inte längre räcker till "vård" varför man idag ofta går direkt på palliativ behandling mot döden.

Gustav Kesselstrand... Finansminister Magdalena Andersson lägger en budget med ett underskott på 67 miljarder kronor. Hon misslyckas därför med sin mest grundläggande uppgift, att lägga en budget i balans. De 67 miljarderna kommer hon att låna upp, så statsskulden ökar från 35 till 42 procent. Är det verkligen nödvändigt att skuldsätta svenska folket på det sättet? I dagens avsnitt går jag igenom tre förslag som tillsammans skulle spara in över 100 miljarder kronor, och göra att vi inte behövde låna en krona. ► Stoppa all asylinvandring ► Sluta betala avgiften till EU ► Lägg ned biståndet...

Anton och Jonas... Efter att Filip Ahlin och Magnus Ranstorp släppt deras studie om den våldsbejakande högerextremismen har YouTube börjat ge oss varningar för sk ”hatretorik”. Fyra tillsägningar och kanalen tas bort. På grund av varningarna från YouTube så har vi inte kunnat ladda upp nytt material på en vecka. Ni kan se Jonas svar på studien här: https://youtu.be/t4P0k3-mMmA Och Arnstbergs svar: https://youtu.be/j3E4XNIDdtU De borttagna avsnitten var dessa: https://www.spreaker.com/user/palaest... och https://www.spreaker.com/user/palaest...

Stefan Tunedal... tycker att trumpen kan jämställas med livsbejakande kaninmammor... gott så...Ledaren. Löfvens dolda agenda: släpp fångarna ... - YouTube

 Allard (ÖP) vs Vänsterpartiet om politikers fallskärmar - YouTube

Sjuksköterska om den havererande äldrevården: "Det här är ...

 # 22 Finansministern och statsbudgeten - YouTubeVi har raderat allt på vår kanal Palaestra media - YouTubeTrump and Rabbits, what is the connection? / An ... - YouTube

 

ons 23 sept 2020

Där finns egentligen bara fyra saker som behöver nämnas i dagens Onsdagsmys och som korrelerar väl med vartannat, detta även i förhållande till det som Carl och De Fria upplyst om under alla år som gått och vad som ovillkorligen nu är på väg med rasande fart...

* Stefan Ingves säger att ekonomin är över med Corona som politiskt "trovärdig" ursäkt - precis som vi sade skulle ske från start...

* Svenska storbanker åker åter igen dit för omfattande penningtvätt - ingen är längre förvånad...

* Det till sin grund svenska företaget Crypto AG blir avslöjade för att ha byggt in bakdörrar på sina kryptomaskiner och därmed kunnat avlyssna hela världen under hela förra århundradet - ingen är längre förvånad...

* Och allt sammantaget ovan gör nu att Tengil propagerar för familjeisolering och public service känner ett större behov av skyddsåtgärder - nu handlar det ju om att få människor att sitta still i båten Detta och mycket mer avhandlas i dagens mys, och jag behöver väl numera knappast be folk om att dela, i vart fall inte ni som hängt med som ju har förstått att vårt fortsatta välbefinnande är beroende utav att få ut information som denna! De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning...Carl Norberg 2020-09-23 - Alla elektroniska vägar ... - YouTubeTror du att Sveriges roll i Andra världskriget tystas ... - YouTubeSocialdemokraterna's mörka historia & Åtalet mot ... - YouTube

Oscar Sjöstedt - regeringen ger bort svenskarnas skattepengar

 Alexander Bard VS. Svensk Rappare (N-ORDET ... - YouTube"Yes, I Would Like to Live Here" - Swedish PM about ...

 

 

Ay, caramba... dom nyttiga idioterna i djupa staten gillade inte måndags-myset med Maggan och Wallenberg...

tis 22 sept 2020

Grupptryck i det stora och lilla... Den som talar först får ofta gruppen med sig – oavsett om det leder till det bästa resultatet eller ej. Det kallas för en kaskadeffekt... hur faen kunde den

uppstå... postmodernismen...

Vi lever i det slumpmässiga utfallet av extremt komplexa, interagerande processer. Och politik är att fatta omöjliga beslut utifrån otillräcklig information i ett oöver-skådligt system. Vanligtvis leder politiska beslut som sådana till att samhällets självreglerande och självbalanserande krafter störs. Plus att den offentliga verksamheten politiseras istället för att fokusera på sitt kärnuppdrag...

Det finns inget att förstå

För hur resonerar de, politikerna? Nu tycks vi ha nått en punkt där det råder något slags konsensus om att buset måste låsas in. Men de 35 miljoner kronor som åklagarmyndigheten vill ha – det fanns det inte plats för i budgeten. Däremot sisådär hundra miljoner extra till SVT och hundratals miljoner till elcyklar. Hur tänkte de då?Det enkla svaret är att det inte handlar om att få saker och ting att fungera – utan om att politikerna till varje pris vill bita sig fast vid makten. Vissa mer än andra. Det är extremt frustrerande – man jag tror inte att man kan förvänta sig att saker och ting skall vara logiska, rationella och förnuftiga. Istället styr känslor och tanklöst lallande.

En bekant kikade in på någon mördad klanpersonlighets Facebook-sida. Vad gillade han och människorna i hans omgivning? Jo, Greta Thunberg, Joakim Lamotte och feta bensinslukande Audi-bilar. Mycket känslor, noll konsekvens. Jag har ägnat en hel del tid åt att försöka förstå hur vänstern tänker. Det går inte. Rätten att ta tillgångar från vissa människor för att distribuera dem till andra har ingen logisk eller filosofiskt begriplig grund. Den bygger helt enkelt på flertalets makt och överlägsna våldskapital – där individens intresse alltid är underställt kollektivets. Vilket kan förklara varför dessa läror alltid tenderar att leda till ofrihet och förtryck... Samtidigt blir jag mer och mer övertygad om att »vänster« i stora delar mer är en livsstilsfråga än ett noga övervägt, logiskt och faktabaserat politiskt ställningstagande. Kognitiv bias gör resten...

Sedan har vi den politiska aspekten av postmodernismen. Den tycks gå ut på att eftersom det visat sig att vänstern hade jättefel om det mesta (några hundra miljoner människoliv senare) – så hävdar den nu att inget går att veta om något. Hur den nu kan veta det. Inget är då objektivt sett rätt eller fel, ont eller gott. Fakta förkastas. Grundläggande logiska samband förnekas. Vilket gör all konstruktiv diskussion och allt mänskligt framåtskridande omöjligt. Konsekvenserna blir ofta besynnerliga. Just som man trodde att mänskligheten höjt sig över sådant som ras och hudfärg, så gör vänstern detta till konfliktytor igen. Vilket verkligen är att öppna helvetets portar.

Toppa sedan allt detta med coronan – som skär rakt igenom alla politiska dimensioner. Det är i princip omöjligt att gissa vad någon tycker om den svenska corona-strategin, även om det är en person vars åsikter man i vanliga fall kan förutse. Postar du ett ord om munskydd på Facebook, då har du snart en vildsint och känsloladdad debatt med hundratals kommentarer. Rädsla gör oss tydligen inte mer perceptiva, utan främjar tunnelseende och begraver oss i bunkermentalitet. Samhällsdebatten styrs av känslor, förutfattade meningar, grupptänk, reflexer, reptilhjärnan, intellektuell lättja, ytlighet och kortsiktighet. Politiska sympatier avgörs ofta av samma mekanismer som får någon att hålla på ett visst fotbollslag. Och politiska beslut har inte nödvändigtvis något med verkliga förhållanden att göra. Vilket jag tror är en nödvändig insikt, om man vill försöka förstå vår samtid...

Vänstern hävdar nu att inget går att veta något om något. Hur den nu kan veta det. Inget är då objektivt sett rätt eller fel, ont eller gott. Fakta förkastas. Grundläggande logiska samband förnekas. Vilket gör all konstruktiv diskussion och allt mänskligt framåtskridande omöjligt. Konsekvenserna blir ofta besynnerliga. Just som man trodde att mänskligheten höjt sig över sådant som ras och hudfärg, så gör vänstern detta till konfliktytor igen. Vilket verkligen är att öppna helvetets portar... kaskadeffekten i postmodernismen är ett märkligt

fenomen...Johan Lundberg; POMO gone Cray Cray del 2 - YouTube

Befinner vi i oss i en klimatkris ? Del 1

 Regeringens budget en grön-liberal lånefest ... - YouTube

 

Barnen får betala EU:s stödpaket - Hans Jensevik ... - YouTube

Nyhetshelgen #79 – Respekt och ringaktning, Finansministern: sup mer!, Damberg vs raggare

Queen of

Coolness Angela Merkel

mån 21 sept 2020

En del tror att Magdalena, finansministern i landet, bestämmer över den svenska nationalekonomin... och det gör hon ju absolut som proxy för andra "dolda" makter... och dom är ju inte ens dolda längre...

Det började kärva, men så kom tack och lov pandemin. Ska man hålla liv i en bisarr allians utan politik är obe-gränsade budgetmedel till stor hjälp. Varje pandemi har en guldkant...

Hakelius: En bisarr allians som hålls ihop av obegränsade budgetmedel

Visst finns det arbetsmaterial för partipolitiken. Förutom coronan är det gängkriminaliteten, den nya migrationslagstiftningen, försvarets under-finansiering, Preemraff, EU:s snabbspår mot federalism och en hel del annat. Men allt det där är, i svensk politik, egentligen bara medel för den verkliga huvuduppgiften: hur ska januaripartierna kunna hålla fast vid den bisarra regeringsbildning de bestämde sig för efter förra valet? Det skulle ha blivit bökigt den här budgeten. Men så, gud ske lov, kom pandemin. Om pengar växer på träd och man äger en hel fruktträdgård, är nästan inga politiska motsättningar omöjliga att lösa. Det är bara att ösa på. Glass till alla! Det är fascinerande att se hur hämningar på ett par veckor kan lösas upp i ett intet. Hur kris blir möjlighet. Hur ett plötsligt fall i BNP sprider lättnad och värme i regeringskansliet. Hakuna matata! Nemas problemas! Mer pengar till alla...

Att det kommer att kosta något att skaka frukten ur det magiska pengaträdet är väl en rimlig gissning, men det blir en senare fråga. Nu gäller det bara att brassa på. Tack för det, covid. EU har fläskat på med ett stimulansprogram som egentligen handlar mest om att rädda euron och driva på nästa steg mot överstatlighet. Den svenska regeringen fläskar på med en budget som egentligen bara handlar om att hålla ihop partier som är oense och om att bädda för nästa val. Ett statsfinansiellt virus sprider sig och inget vaccin är i sikte.

Coronatider och vi har fått en budget som har extra allt.

Allt, utom en sammanhängande poltik...

Dolda makter styr över Magdalena, finansministern i landet men vilka... Magda-lena Anderssons pappa Göran var lektor i statistik och fick diagnosen alzheimer bara 56 år gammal... Magdalena är 53 år...

Det är lite vulgärt att se hur glada samarbetspartierna S-MP-C-L är över det spretiga statsbudgetförslaget som vräker ut 100 miljarder kronor på mängder med onödiga satsningar som svenska folket kommer att få betala för...

Statsbudget utan fokus på kärnuppgifter, men julafton för Januaripartierna

I EU använder man coronapandemin som svepskäl för att expandera överstatligheten och binda medlemsländerna hårdare till Bryssel, medan regeringen i Sverige använder corona-viruset som svepskäl för en rad favoritsatsningar för samarbetspartierna. Ingen förklarar hur de hänger ihop med viruspandemin.

Det är otroligt spretigt. Det är tydligt att det här är en budget som främst handlar om att hålla fyra partier nöjda så att de kan fortsätta regera, snarare än att lösa problemen, säger Oscar Sjöstedt (SD).

Miljöpartiet får åter sätta sprätt på många sköna miljarder skattekronor utan att vi vet om det alls är till nytta för miljö och klimat. Mängder med tidigare miljösatsningar har visat sig vara ineffektiva.

Centerpartiet får sänkt arbetsgivaravgift för unga, en åtgärd som döms ut av en enig ekonomkår eftersom varje nytt jobb kostar mer än en miljon kronor. Nu ska åtgärden ändå återinföras.

Liberalerna har fått igenom ett komplicerat avdrag på bolagsskatten för investeringar. Ännu ett sätt att krångla till skattesystemet, istället för att ha generella och enkla regler som medborgare och företag kan förhålla sig till.

Socialdemokraterna är de stora vinnarna: genom att slösa bort svenska folkets skattemedel på allt möjligt, med corona som svepskäl, lyckas man hålla ihop Januaripartierna och därmed sitta säkert vid makten...

Kärnuppgifterna glöms bort – igen...

Vad skulle man gjort istället? För det första: riktiga åtgärder som har med lärdomarna av pandemin att göra. Beredskapen är tragiskt låg på allt från livsmedel till mediciner och skyddsutrustning. Äldreomsorgen är eftersatt med personal som inte ens kan svenska.

För det andra: Akuta insatser för de näringar som drabbats hårt ekonomiskt av pandemin, främst servicesektorn med restauranger, hotell och besöksnäring.

För det tredje: Statens kärnuppgifter är vanskötta. Här behövs satsningar på försvarsmakten, på polisen och rättsväsendet. Många fängelser måste byggas som en följd av den förda invandringspolitiken.

Istället för att göra landet bättre rustat har de styrande partierna skapat en julafton åt sig själva, där de sprider skattebetalarnas pengar som om de vore Joakim von Anka. Det är vulgärt, helt enkelt...

Alla riksdagens partier gör som den djupa staten vill... enpartistaten under korpora-tivistpartiet i regering och riksdag har ju nära till grannen, den djupa statens hypofyscentral på Arsenalsgatan 8C... men Magdalena får ju sina order hemma i Nacka...

Idag presenterar landets medier den nya svenska statsbudgeten för 2021. Det kommande valåret 2022 syns tydligt. Utan tydlig anknyt-ning till coronakrisen strösslar nämligen Jökboets partier med skattepengar. Rena välfärdscirkusen, flertalet satsningar rör inte virusets effekter, utan valfläsk...

Jökboet gasar mot stupets kant

Såväl SRP1 Morgoneko som SvD jublar över allt guld som ska ösas ut från Rosenbad. Så ser vänsterjournalister på spenderandet. Jag kunde inte notera en enda kritisk invändning. För säkerhets skull hade SRP1 hittat en nationalekonom från Uppsala som de (pga hans bakgrund) visste skulle säga något välvilligt om pengaregnet. En förr så samhällskritisk tidning som SvD ritade stora diagram över alla pengar som folk påstås kunna stoppa i fickorna. Jag kunde inte ens finna den traditionella översikten om hur kalaset ska finansieras för att budgeten ska ihop (dvs sparande respektive upplåning). Medierna agerande alltså som Jökens partier önskar, dvs att ett massivt regn av manna från himlen ska locka väljare 2022...

Alltså ingen eftertanke eller kritisk analys av de framtida konsekvenserna för staten och skattebetalarna. Att finansiering måste ske genom omfattande statlig upplåning är ett faktum som inte nämns på en ”glädjedag” som denna. Jökens partier har nämligen inte ens försökt skära i åtskilliga idag onödiga statsutgifter. Nej, man till och med sänker skatter och avgifter med lånta pengar! Alla Jökens partier har beretts möjlighet att spendera på framtida skattebetalares bekostnad. Alla i Jökboet rycker – hit och dit – i spakarna, utan att tänka framtida betalning eller landets stora strukturproblem. S-partiet lyckas skänka bort stora a-kassepengar inför 2022-23. Mp ges möjlighet att slänga ut miljarder på ytterst osäkra miljösatsningar. C-partiet lyckas sänka skatter och avgifter på kredit (!). Osv. Notan överlämnas till framtidens skattebetalare...

Visst måste det till extraordinära satsningar på grund av coronaviruset. Men däremot inte ett brett regn av pengar utan minsta tal om att skatterna måste ökas på något vis i framtiden. Rena glädjebudskapet för att muntra upp folk i coronatider. Någon gång efter valet 2022 kommer alltså räkningens tid. Då ska du och jag betala för Jökens hej-och-hå-politik. Var så säker! För de som inte hittills klarat av att spara på utgifter kommer inte att lyckas att skära i statens frikostiga spenderande på andras bekostnad...

Självgoda svenska politiker brukar ondgöra sig över hur deras kollegor i diverse bananrepubliker agerar. Nu sitter Jökens partier vid spakarna och drar och sliter utav ”sjuhelvete”, som Löfven och Lööf själva beskrivit penningsullningen. Rosenbad har blivit rena biljard – förlåt – miljardsalongen! Inte ett ord om besparingar! Inte ett ord om kommande skattehöjningar! Bara populistisk låt-gå-politik är det vi ser från Jökboet...

Mina förväntningar efter Jöken var i och för sig mycket låga. Men detta storskaliga slösande med hänvisning till corona saknar motsvarighet i svensk politik. Näringslivet använder corona för nytänkande och omstrukturering. Så agerar de som vill och kan hushålla. Jökens partier sätter däremot sprätt på på folkets pengar och kör med full gas mot stupets brant…

Magdalena pratar gärna 

om djupa staten med sin äkta make Richard Friberg Han utnämndes till professor 2008 och inne-har sedan 2009 Jacob Wallenbergs professur i nationalekonomi med särskild inriktning mot det svenska näringslivets utveckling och den ekonomiska politiken... beskatta svenska folket, tycker Richard F... då kanske jag får behålla Jacob Wallen-bergs professur i många år...

Både Sverigedemokraterna och Moderaterna sågar nu regeringens höstbudget, som påstås vara en nystart för ekonomin efter corona-krisen. Enligt Moderaterna innebär budgeten att svenska folket kommer "historiskt skuldsättas"...

SD och M sågar nya budgeten: "Skuldsätter det svenska folket"

Under måndagen presenterar regeringen sin höstbudget, som bygger på en överenskommelse mellan de så kallade januaripartierna. Regeringen kommer att låna närmare 200 miljarder för att "återstarta" ekonomin de närmaste två åren. Bland annat ska den förhöjda a-kassan vara kvar i två år, trots att detta egentligen var avsett som en tillfällig nödåtgärd. Men Moderaterna sågar budgeten och hävdar att den inte skapar jobb. Ett vanligt jobbskatteavdrag hade varit bättre, enligt partiet. Sammanfattningsvis så ser jag en budget där man historiskt skuldsätter det svenska folket, utan att egentligen lösa de stora problem Sverige har med kriminalitet och arbetslöshet, sade M:s ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson på en presskonferens idag enligt Omni...

Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson är missnöjd. Hans parti kommer snart presentera en egen skuggbudget, som tar helt andra tag för att få igång ekonomin och lösa brottsligheten. "Enligt min bedömning är den framför allt ett hopkok av de vänsterliberala partiernas olika favoritförslag, som man passar på att få med när prislappen inte betyder så mycket. Resultatet blir en trött pyttipanna, som knappast ger Sverige den rivstart som nu behövs för att klara företag, jobb och medborgarnas trygghet", skriver SD-ledaren på Facebook och fortsätter...

"Sveriges kris pågår här och nu. I pandemins kölvatten går företag under och jobb försvinner. Vårdpersonalen kämpar på med de sista reserverna. Otryggheten växer i spåren av skjutningar och sprängningar. När vi om ett par veckor presenterar vårt budgetförslag, kommer vi att fokusera på att adressera dessa verkliga problem på ett mer träffsäkert sätt, och på att ge Sverige en kickstart på riktigt"...