Ett politikersvin förudmjukade!

En 90-årig dam ville inte bo ihopa med en skäggig medborgare i sängen mittemot!

 

Det första hon sa trots sin begynnande senilitet! Ni har missförstått mig, "jag är kvinna, inte man"!

 

 

Om det berodde på det dubbla manliga sällskapet låter Mb vara osagt men förtvivlan var gränslös!

 

"Låt mig dö, förguds skull, låt mig dö"

 

"Dränk mig i havet, dränk mig, dränk mig"

 

Nej, hon var inte dum den gamla damen men djupt känkt av situationen hon hamnat i!

 

 

Hur tror ni pollitikersvinet skulle känna sig att bli tvättad runt om inför yngre sänggrannar av motsatta könet eller bli omhändertagen inför "öppen ridå" när man skitit på sig!

 

 

 

 

 

 

fre 20 sept 2013

 

 

 

Härliga tider, sköna tider!

Fast riktigt säker kan man ju aldrig vara förstås! Det är klart!

 

Men lita aldrig på sjukhusens hönsgårdar!

 

Waran, Waran skallade ropen! Förmaks-flimmer kräver maximal blodförtunning! Visst!

 

 

Borde inte sjukhuset i så fall kontrollera hjärtflimmer när man blir utskriven? Det tyckte inte Medecinkliniken på Kullbergska! Då var elektroderna borttagna sedan tre dagar!

 

 

Man behöver inte kolla hjärtflimmer med ett EKG! En läkare med musiköra räcker gott!

 

Idag hade inte Medborgarn hjärtflimmer enligt en erfaren privatläkare!  Mb behöver kanske inte ta waran. Det är förstås en avgörande skillnad om man går på Waran eller inte!

 

 

 

 

Får man en kateter insatt för att tömma en överfylld blåsa...

... så får man nästan alltid urinvägsinfektion med hög feber, i Mbs fall 40 grader!

 

Då behöver man inte vara läkare för att förstå att uppmätta värden kan vara missvisande!

 

Även hjärtflimmer kan utlösas av kroppsliga överansträngningar, en fysisk pärs alltså!

 

 

 

Idag var Medborgarn till synes ganska kry igen utan hjärtflimmer, idealiskt blodtryck och puls, bra blodvärde, extremt lågt kolesterol, bra njurvärden...

 

 

 

 

 

 

Finns det några tankar bakom?

Att hälsningarna inte är vänliga, alltså!

 

När leveransen blir manipulerbar, då är det inte bara för Lena att hämta i arkivet!

 

Då ska det diarieförda "hanteras"!

 

 

 

 

Hej Lena!

 

Tack för leverans!

 

Ang. Åkerbäret 4, Åsvägen 6:

Vill du skicka mig med epost det kommunen diarifört från tiden för bygglovet till tiden när Anders Solberg slutade i Flen till mig omgående!

 

mvh Tonny

 

 

 

Hej Tonny,

Jag överlämnar ditt mail till samhällsbyggnadsförvaltningen för hantering.

 

Hälsningar

Lena Lindqvist

 

 

 

 

 

 

tors 19 sept 2013

 

 

 

Jävligt tjatigt, Mb håller med!

Se det som en lektion i vuxenmobbing!

 

 

 

 

Tre veckor in i okt 2008! I detta läget stoppas bygget av kommunens byggnadsinspektör Anders Solberg! 

 

 

 

Montaget av nya taket tog två veckor! Medborgarn började förbereda inmätningar, prefabritningar och prefabtillverkning på annat håll  i sept 2008! Medborgarn var nöjd med att få huset tätt innan vintern! Kylan kom samtidigt med byggstoppet!

 

 

 

Kommunens byggnadsinspektör Anders Solberg när det begav sig 2008! 

  

 

 

Bygglovsansökan - byggstopp!

 

Kommunens byggnadsinspektör Anders Solberg anbefaller byggstopp i slutet på oktober 2008! Bygganmälan hade "slarvats" bort av Solberg men kom fram så småningom! Medborgarn var emellertid nöjd med att få ett nytt tätt tak till vintern! Sen börjar en karusell att snurra!

 

 

 

 

 

 

När upphörde byggstoppet?

Tvisten om kvalitetsansvarig förlamade fortsatt byggande! Nej, byggstoppet har inte upphört!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej Lena!

 

Tack för leverans!

 

Ang. Åkerbäret 4, Åsvägen 6:

Vill du skicka mig med epost det kommunen diarifört från tiden för bygglovet till tiden när Anders Solberg slutade i Flen till mig omgående!

 

mvh Tonny

 

 

 

 

Knoll ock Tott misskrediterar!

Knoll och Tott drar sig inte heller för att kalla den misskrediterade i telefon för rättshaverist!

 

 

Misskreditera betyder:

 

Väcka misstro mot, ge dåligt rykte, diskreditera, svartmåla, nedsätta, chikanera, nedvärdera, förringa, tala ill om, dissa

 

 

 

 

Knoll ock Tott erkänner aldrig!

Medborgarn gör sin bygganmälan och kommunen gömmer undan den!

 

Påstår till att börja med att Mb inte lämnat in någon, sen att den var felaktigt ifylld!

 

 

 

Kommunen byggstoppar och Medborgarn tar för givet att slutbesiktning skjuts framåt och byggtiden förlängs!

 

Så enkelt är det Knoll och Tott!

 

 

 

 

 

 

 

En lögnaktig historiebeskrivning!

Den andra bygganmälan är en kopia av den första eftersom den första gömts undan!

 

En kompletterande text till stadsarkitekten enligt nedan bifogades kopian!

 

Naturligtvis dök orginalet upp så småningom!

 

 

Image0004

 

 

 

 

 

 

 

Hej Lena!

 

Vill du skicka mig de två bygganmälningarna som e-upplagor till mig omgående!

 

mvh Tonny

 

 

 

 

 

22 okt 2008

 

Hej Fredrik
 
Eftersom ett byggsamråd ang Åkerbäret är uppenbart obehövligt och eftersom jag inte vill ha något byggsamråd i ärendet föreslår jag att byggsamrådet utgår. Jag började bygga tre veckor efter bygganmälan. Jag föreslog kommunens egen kvalitetsansvarige Anders Reutermo. Att kommunen inte reagerar i tid kan knappast lastas byggherren. Du kan få konstruktionsritningar om du vill.
Byggnadsinspektören Anders Solberg är inte välkommen till Åkerbäret 4 av kända skäl.
 
mvh Tonny 
 
 
"Efter att bygganmälan inkommit ska byggsamråd hållas om det inte är "uppenbart obehövligt" eller om byggherren begär det. Vid samrådet diskuteras bl.a. vilken kontroll av samhällets krav som är nödvändig. Då går vår byggnadsinspektör och byggherren igenom arbetenas planering, tillsyns- och kontrollåtgärder samt den samordning som behövs. Till byggsamrådet kallas även den som anmälts som kvalitetsansvarig."

 

 

 

ons 18 sept 2013

 

 

 

Knoll och Tott och delegering!

Knoll och Tott är bara två utvalda politiker bland småpåvarna, dom enda politiker som inspekterat Medborgarns domäner!

 

Knoll som satt i byggnadsnämnden år 2008 och Tott som sitter i tekniska nämnden!

 

Två skenheliga fega verklighetsförnekare!

 

 

 

Delegering är att man överlämnar beslutsrätt, det vill säga att man låter någon annan fatta beslut i ens eget namn. Detta kallas att beslutet delegeras. Till exempel är högsta beslutande organet i en kommun dess kommunfullmäktige. Normalt delegerar fullmäktige många typer av beslut till kommunstyrelsen, som i sin tur kan delegera beslut till andra grupper eller enskilda personer. Dessa sägs sedan fatta beslut på delegering. För delegering måste det finnas en delegeringsordning, av vilken framgår vilka typer av beslut den/de delegerade kan fatta självständigt.

 

Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till den som givit delegeringen. Denna bär fulla ansvaret för de fattade besluten och kan normalt heller inte återkalla eller ändra enskilda beslut fattade på delegering, men väl dra tillbaka delegeringen om man är missnöjd med besluten.

För vissa typer av beslut finns förbud att delegera rätten att fatta beslut, till exempel i Sverige vid beslut av principiell betydelse.

 

 

 

Medborgarns bygglovsprojekt är så jävla enkelt att förstå om man bara vill!

Knoll och Tott vill inte förstå! Fortsättning följer! 

 

 

 

 

 

Icopal Shingel Noxite - renar luften! Trot om ni vill!

Det är i alla fall den ytbeläggningen Medborgarn valt! Byggarn står i startgroparna!

 

 

 

 

Nyheten Icopal Shingel Noxite bidrar till en bättre miljö genom att rena luften från skadliga kväveoxider, NOx. Transporter är den största källan till NOx-utsläpp, som kan ge irriterade luftvägar, samt bidra till bildandet av giftigt marknära ozon och försurning. Icopal Shingel Noxite har ett ytskikt av titandioxid som med hjälp av solljus omvandlar kväveoxid till ofarligt nitrat, under takets hela livslängd. 

 

 

 

 

Brev till Byggnadsnämnden!

En byggnadsnämnd av förblindade småpåvar!

 

Dompterade av sjukliga psykopatbegåvningar på samhällsbyggnadskontoret! 

 

 

 

 

Hej Lena!

 

Vill du skicka vidare till vederbörande!

O.S. A. inom tre dagar!

 

mvh Tonny

 

 

 

 

 

Hej Byggnadsnämnden!

 

Härmed ansöker jag om tillstånd att genomföra en planerad komplettering av yttertakets tätskikt  med shingel.

 

På återhörande!

 

mvh Tonny Svensson

 

 

 

 

 

tis 17 sept 2013

 

 

 

 

Brev till Byggnadsnämnden!

En byggnadsnämnd som inte förstår allvaret!

 

Chefen för nämndservice och ämnessam-ordnare Lena Lindqvist betalar inte skatt i Flen!

 

 

 

 

 

Hej Lena!

 

Vill du skicka vidare till vederbörande!

O.S. A. inom tre dagar!

 

 

mvh Tonny

 

 

 


Hej Byggnadsnämnden!

 

Undertecknad vädjar om fortsatt byggeri och en omedelbar omprövning av nämndens beslut om byggstopp!

 

En byggherre har fem år på sig att verkställa ett bygglov!  I mitt fall stoppade kommunen bygget år 2008 på felaktiga grunder! Det "informella" byggstoppet, utfärdat av Anders Solberg har med tiden "försvunnit i hanteringen" när tjänstemännen slutade i en strid ström!

 

Jag har förväntat mig att byggtiden skulle förlängas med åtminstone ett år på grund av kommunens agerande 2008!
Min strategi har varit att försöka panela huset själv, bara för att jag önskat göra detta!

 

Upprepade akuta sjukavbrott 2010-2013 har fördröjt byggandet! "Motionen" har emellertid uppmuntrats av mina läkare!


Efter nya komplikationer i september avrådes jag nu från vidare risktagningar i samband med kroppsarbete. En sparreholmsbyggare är anlitad sedan början på månaden!

 

Härmed ansöker jag om tillstånd att underhålla garagepanelen och garageportarna i avvaktan på vidare beslut! På återhörande!

 

mvh Tonny Svensson

 

 

mån 16 sept 2013

 

 

Utskriven från sjukhuset 11 sept. med blandade känslor!

Har du cancer också, frågade chefsläkaren!

 

Min sjukdomshistoria började här på Kullbergska för tjugo år, förstår du!

 

Jag har inte läst dina journaler, och du undrar förstås varför? Tja! Det är sånt som händer!

 

Kommunikationsinfarkterna i sjukvården står som spön i backarna!

 

 

 

 

Byggstopp hos Sparreholmarn!

Byggnadsnämnden läser inte heller journaler! Vi läser inte medborgarnas partsinlager, säger Knoll och Tott!

 

 

Nej, han har inte läst Medborgarns partsinlaga, han Knoll eller om det var Tott! Vi ifrågasätter aldrig de utsocknes biträdernas utsagor, tillägger Knoll eller om det var Tott!

 

 

Huvudregeln för genomförande av bygglov!

 

 

Byggandet skall påbörjas inom två år, för annars gäller inte lovet längre. Bygget skall också vara färdigt senast fem år från dagen för lovbeslutet.

 

Om en byggnadsinspektör stoppar bygget tills vidare, hur räknas då tiden?

 

 

Om byggnadsinspektören stoppar bygget för att det saknas bygganmälan och att det sen visar sig att byggnadsinspektören slarvat bort bygganmälan, hur räknas då tiden?

 

 

 

 

Rättvisa är inget för oss säger Knoll eller om det var Tott!

Vi går på illasinnade rykten och magkänsla, tllägger Knoll eller om det var Tott!

 

 

 

En bra ide, tyckte Sparreholmarn! 

Det tyckte inte kompisarna Reutemo och Solberg! Vad det nu berodde på, månn tro!

 

 

  clip_image0027581

 

 

 

 

 

Då fick Anders Solberg spader och gömde undan bygganmälan!

 

 

 

Efter byggstoppet ringde stadsarkitekt Fredrik Wallin!

 

- Du har inte gjort någon bygganmälan!

- Jo, det har jag!

- Nä!

- Jo!

- Nä!

- Jo!

 

Ni förstår va!

 

 

Sen efter ett bra tag så hittar dom anmälan men då har Anders Solberg blivit befordrad och flyttat till Strängnäs!

 

Hur faen räknar man tiden då? Det där byggstoppet år 2008 är fortfarande inte upphävt, hur räknar man tiden då?

 

 

 

 

 

sön 15 sept 2013

 

 

 

Fy faen va Medborgarn va sorgsen i helgen!

 

Inte för egen del dock! Gråta över sitt öde har Medborgarn slutat med!

 

Men Medborgarn blev inte av med bilderna från den gågna veckan!

 

Orden stockar sig i halsen och texten på pappret vill inte fastna!

 

 

Vårdslarv kräver hundratals liv

 

 

Hundratals dör årligen efter vårdslarv

 

Urologiska sjukdomar

 

 

 

lör 14 sept 2013

 

 

 

 

Vad säger man till sin omgivning?

När man är halvdöd men mår som en prins!

 

Jo, Medborgarn lever som vanligt ungefär men han lever sannolikt ganska farligt!

 

Ni som är insatta vet ju att förebyggande vård inte existerar!

 

 

 

 

 

fre 13 sept 2013

 

 

 

Tänk va llte dom förstår!

Alla inflyttade som går kommunens ärenden?

 

 

Rekordlågt vatten i sörmländska sjöar

 

 

 

tors 12 sept 2013

 

 

 

Lägg ner skolan, för helvitte!

Ska det vara nödvändigt med ungar i Sparreholm?

 

 

 

Hela Sparreholm ska blomstra

 

"Vill vara beredda om vår skola är hotad"

 

 

 

ons 11 sept 2013

 

 

 

 

Medborgarns sjukvård i september kräver eftertanke!

En vårdkoloss på lerfötter!

 

 

 

Sjukvård sept 2013

 

 

 

Fortsättning