PKK-Borgarn i Helgesta...

Den politiskt korrekta Borgarn har ingen egen hemsida men Borgarns företag har en...

 

Startsida

PIK-Sparreholmarn ser att PKK-Borgarn tänker följa bredbands-utvecklingen i Sparreholmstrakten...

 

Inte konkurrera med sparreholmarna utan mera följa arbetet på avstånd...

 

PIKaren Sparreholmarn ser det hela mera från en satirisk horisont... som vanligt...

 

En Politiskt InKorrekt PIKare pikar och satiriserar med stor förtjusning det politiskt korrekta politikersamhället...

 

Pika eller reta, retas, såra, pikera, ge en pik, vara spydig, kränka, förnärma, håna, glira...

 

Sparreholm-fiber: Hem

Välkommen till Sparreholmfiber! Helhetslösning av bredband, telefoni och digital-tv.

 

 

 

ons 10 sept 2014

 

 

Skilja på vänster och höger...

Det är svårt det för dom infantila...

 

Socialister, liberala och konservativa...

 

 

Politikerna mörkar valets avgörande ideologiska gap

Debatten om olika ersättnings- nivåer är mer än sifferexercis. I grunden finns olika syn på stat och individ.

 

 

 

 

Äckel-kuriren vilseleder med rubriker och plus-cencur...

 

Det är Nyköping som är tvåa... E-tuna och K-holm rasar i rankingen... som det brukar heta hos medieskuggorna...

 

Kompetensbristen är synnerligen påtaglig hos amatörerna i den politiska ledningen...

 

Traditionen med inkompetenta politiker i landstingsledningen har varit lång...

 

 

 

Sörmlandssjukhus tvåa i hjärtrankning

Men de två andra sjukhusen backar i Hjärt- och lungfondens årliga sammanställning.

 

 

Var femte inläggning beror på informationsmissar

 

Hon misstänker kompetensbrist

 

 

 

 

 

 

Landstingsrådet (S) har beordrat en utredning. Vill införa samma modell som i Västmanland.

 

 

 

Alternativet är att hjälpa dom på traven... tycker forskaren...

 

Peak självmord under finanskrisen 2009...

En ny peak självmord på gång... en ny finanskris kanske...

 

 

 

Självmorden ökar i länet

Forskare: "Vi måste bli bättre på att ta hand om dem som söker hjälp"

 

 

 

 

Det har hon inget sagt nåt om, hon Hyllbrantskan... värnplikt...

 

 

Det schizofrena sjukdomspartiet tycker kanske att flens ungdomar ska undantas från allmän värnplikt...

 

En blänkare i DN som snabbt togs bort från nättidningen... snabbt som ögat...

 

Hyllbrantskan är skotträdd den stackarn... Hon vill bara gråta när det smäller... krokodiltårar...

 

Image0006

 

Björklund vill införa ny värnplikt

Folkpartiets ledare Jan Björklund vill införa en ny värnplikt för både unga män och kvinnor ...
Det är inget som regeringen har enats om, säger han...

 

 

 

 

Det har hon inget sagt nåt om, hon Hyllbrantskan... förstatliga...

 

Landets 290 kommuner kan inte, var för sig, förbättra undervisningen, säger Björklund...

 

Hyllbrantskan är mallig över Fläskfian...

det var hon som hitta påt med en konsult...

 

Hyllbrantskan tyckte att Flen skulle förbättra undervisningen på egen hand...

 

Image0006

 

Dags att förstatliga skolan 

Landets 290 kommuner kan inte, var för sig, förbättra undervisningen tillräckligt för att vända utvecklingen uppåt igen. Folkpartiet vill därför förstatliga skolan.

 

 

 

 

 

 

En sparkad EU-ansvarig för Asyl- och Migrationsfrågor...

 

Dom båda Ceciliorna och femiscisterna får sannolikt bita i det sura äpplet...

 

För att inte tala om den tokfemiscistiska Birgitta Ohlsson...

 

 

Malmströms tidigare post, med ansvar för inrikes samt asyl- och migrationsfrågor, går till Greklands försvarsminister Dimitris Avramopoulos...

 

 

Jag tolkar detta som ett dåligt skämt. Att det skulle anförtros honom har jag mycket svårt att se, säger EU-parlamentsledamoten, och Malmströms partikamrat, Cecilia Wikström till TT.

 

 

Cecilia Malmström (FP) får nytt ansvar

 

 

 

tis 9 sept 2014

 

 

Extremkommunismens diktatur visar sig tydligt... säger Cornu...

 

Man kan förvisso alternativt kalla det riktig fascism, det tycker åtminstone Medborgarn...

 

Det är nåt annat än den vanliga svenska femiscismen...

 

Femiscistiskt initiativ vill införa böter för åsikter de inte gillar

 

Medieråd: Feministiskt åsiktsdirektiv

 

 

 

 

 

Politiska idioter har naturligtvis det fulla ansvaret för bristande kommunikation...

 

Idioterna i Landstinget rekryteras som bekant från dom kommunikationsbefriade idioterna i kommunerna...

 

När olika system inte är kompatibla måste man fortfarande skriva remisser och journaler för hand och sedan skicka dem med post till andra vårdgivare...

 

Det känns ju konstigt när man jobbar på landets kanske främsta universitetssjukhus...

 

 

Var femte inläggning beror på informationsmissar

Bristerna leder till felbehandlingar och var femte inläggning på sjukhus beror på informationsmissar om patientens läkemedel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolans problem är att dagens unga helt enkelt gör som de vuxna gör...

 

Dom vuxnas samhälle har slutat förmedla värden, som respekt för andra människor...

 

...deras frihet, säkerhet och egendom till den unga generationen... vilket skapar onödiga konflikter och förvirring...

 

Ungdom och samhället

Visst, det finns problem i skolan. På sina håll verkar studiemiljön vara omöjlig.

 

 

 

 

 

Så var det med den saken... Tävlingen om mest vetenskaps-fientliga parti står mellan (fi), (mp) och (s)....

 

(S) låtsas åtminstone inte försöka få stöd i vetenskap för något de hittar på...

 

 

Vetenskapliga studier ska man alltid ta med en nypa salt

 

 

 

mån 8 sept 2014

 

 

Om man ska ta sig någonstans... bör man för det första veta var man är...

 

...för att kunna peka ut riktningen vart man ska... och om man egentligen inte vet riktigt var man befinner sig...

 

...när man använder vare sig begreppen ”Sverige” eller ”alla” är det inte helt sannolikt...

 

...att man hamnar på rätt ställe när man tar ut kompassriktningen till ”bättre” heller...

 

 

Om en saga…

 

 

En saga som inte är en saga utan obekväm verklighet...

 

Sagan om Brf Sverige

 

 

 

 

Många frihetsälskare pratar med stora ord...

 

Den blodsugande byråkratin har svällt över alla bräddar och alla nationsgränser...

 

Man behöver ju inte vara nyliberal Laissez

faire-are för helvitte...

 

En Libertarian kan förstås också vara lite vänstervriden... inte nödvändigtvis en

tea-party-fanatiker...

 

 

För att säkerställa byråkratins envälde förbjuds även de som äger produktionsmedel att på något vis använda dem utan samråd och nådigt tillstånd av byråkratin. Det kontrolleras noga att vinsten inte blir för stor. Om så sker påförs skatter och avgifter.

Varför har folket inte gjort revolution? Bekvämlighet, indoktrinering, rädsla, brist på perspektiv, orsakerna kan vara många. Alla är de förödande för friheten.

 

 

 

Välfärdsstaten är en varböld

 

 

 

 

Per Kornhall tror sig veta vad som gått fel...

 

Skolans centralistiska dödgrävare i Flen...

 

 

 

Per Kornhall – Wikipedia

 

 

Image0006

Image0005

En låtsasskola i Flens kommun där ungarna inte behöver lära sig läsa...

 

 

 

 

Behov av konsulter visar på dålig styrning av skolan

"Kommunpolitikers skolpolitiker är amatörer" sa Jan Björklund, Lärarnas riksförbund håller med utbildningsministern om att kommunerna inte klarar att styra skolan.

 

 

 

Faen vet om inte libertarianerna är vinnare... inte PP förstås men...

 

Medvetenheten om att välfärdsstaten växer utom kontroll för alla partier... 

 

 

 

Kännetecknet för valet: Alla partier är förlorare

Jag satt och väntade på att det skulle bli min tur att småprata i tv häromdagen. Det är ungefär som att vänta hos tandläkaren - nervösa tystnader ...

 

 

 

sön 7 sept 2014

 

 

Patricierna och Plebejerna... då och nu... två politiska klasser...

 

Som smälter ihopa till en politisk klass med feodal struktur och mycket korporativism...  

 

Jordägarna och statarna... som ler och långhalm... dom går inte att skilja åt...

 

 

socialmoderaternax

Plebejerna var en politisk klass i det romerska riket, av folket, i allmänhet den hårt arbetande befolkningen, i motsats till patricierna, som bestod av de gamla, privilegierade rika släkterna, adeln.

 

Plebejerna var ”vanligt” folk småbrukare, köpmän, hantverkare. De ägde sällan mycket jord, och för det mesta ingen alls, men de var fria romerska medborgare.

 

Plebejerna hade ofta en klientrelation till patricierna vilket innebar att i utbyte mot juridiskt och ekonomiskt skydd från patricierna var de skyldiga en villkorslös trohet som att rösta på dem i olika val, bland annat i senatsvalen.

 

 

En normalt språkkänslig person vid Lockvattnet... men inte nu...

 

Arbetskraftsinvandring har väl inget med medmänsklig uppoffring att göra... va...

 

Flyktinginvandring har däremot absolut med medmänsklig uppoffring att göra...

 

Att ta emot flyktingar kräver uppoffringar av värdfolket... det har ju regeringen sagt...

 

 

Vem som ska stå för uppoffringarna är inte riktigt klarlagt som Medborgarn ser det... vi får nog vänta till efter valet...

 

 

 

GW Persson: Åkesson har satt valagendan

Jimmie Åkesson överskattar de problem som invandringen orsakar och hans motståndare försöker bemöta honom med motsvarande underskattningar...

 

 

 

Abetsförmedling är i grunden en enkel tjänst ...

 

 

Man förmedlar de jobb som inte är tillsatta. En bra arbetsförmedling kan hitta rätt sökande till ett jobb...

 

Företag och de sökande sparar tid och samhället sparar ångest och problem...

 

 

Men om arbetsförmedlingens uppgift istället blir att sätta arbetslösa i sysselsättning i form av ständigt meningslöst jobbsökande och åtgärder och hot om förlorad a-kassa, ja då förvandlar man förmedlingsidén till en kontrollfunktion där uppgiften egentligen mer handlar om att hantera att 20 procent av samhällets vuxna inte har jobb (den verkliga arbetslösheten i OECD är mycket högre än den statistik vi normalt refererar till. En femtedel saknar jobb och egen försörjning eftersom de antingen är utanför systemet eller inne i arbetsförmedlingsstatistiken). Som grupp har dessa människor en enkel ekonomisk uppgift. De pressar lönerna.

 

De arbetslösas dilemma

 

Varför gör Arbetsförmedlingen inte det som bemanningsföretagen gör ...

 

 

 

 

 

Någon artskillnad blir det inte med en rödgrön regering....

 

 

Men väl gradskillnad, det kan kännas tröstande att även i val mellan pest och kolera finns ett givet svar... 

 

Chansen är större att överleva med kolera... Bara man har tillgång till rent, drickbart vatten…

 

När Stiftelsen för strategisk forskning presenterade en rapport som visar att mer än 50 procent av dagens anställda i Sverige inom 20 år lär vara ersatta av digital teknik så borde det leda till en intensiv politisk debatt. Vad gör vi för att upprätthålla demokrati och social anständighet i ett samhälle som är på väg att förändras så snabbt...

 

De stora frågorna ligger bortom partierna

Problemet med valrörelsen är att samtliga partier som syns och hörs i partiledardebatterna har beröringsskräck för allt som ligger utanför de ...

 

 

lör 6 sept 2014

 

 

Tror ni den fryntlige gamängen vet om att han inte är välkommen...

 

Nåra jävla amatörer vill vi inte ha inom sjukvården säger sjukhusläkarna...

 

Yttrandefrihet är en frihet under ansvar, säger Cornu... knyta ihopa säcken... se nedan...

 

 

 

Maktens språk i Flen

 

 

 

Image0005

Läkare: ”Staten borde ta över sjukvården”

 

Läkare: ”Staten borde ta över sjukvården”. Styrelsen för sjukhusläkarföreningen i Stockholm ställer sig nu bakom kravet på att förstatliga ...

 

 

 

 

 

 

 

Vilka håller ni på... i kriget om tredjeplatsen...

 

Visst är dom lika... samma sorts svansar släpar dom på... inte vanliga dumbommar utan mera förståndsbefriade idioter...

 

 

Att hata brunbrända invandrare eller etniskt vita män kan väl gå på ett ut...

 

 

Sven Bager, Riken Bergman och Göte Nilsson från Sverigedemokraterna. Partiet vill ha utökade öppettider på biblioteken.

 

  

SD är emot mångkultur

 

Det blir splittring i ett samhälle när olika kulturer krockar.

 

 

 

 

De vill göra Flen grönt

 

 

Miljöpartiet: "Vi kan göra hur mycket som helst".

 

 

  

Yttrandefrihet är en frihet under ansvar.... Cornu säger...

 

Man får ha vilka åsikter man vill, men vissa åsikter är olagliga att uttrycka offentligt, specifikt hets mot folkgrupp...

 

I Cornus värld hets mot saker människor inte kan påverka, som t ex vilket kön de föddes till, deras hudfärg, var de föddes, ålder etc...

 

...exempelvis vita heterosexuella medelålders män. Man väljer inte att vara vit heterosexuell medelålders man, däremot väljer man att vara feminist eller medlem i Feministiskt initiativ.

 

Åsiktsfrihet innebär att man får ha fel åsikter, man får vara puckad, man får vara dum i huvudet, man får tro att Gud skapade världen för 7 000 år sedan, man får anse att en persons värde ligger i var den är född osv. Det är nämligen inte förbjudet att vara dum i huvudet.

 

Att förbjuda folk från att vara dumma i huvudet är en politisk åsikt som är värre än det som sverigedemokrater står för, vilket många antirasister missar - de vill leva i en värld där vi inte har åsiktsfrihet och där idioter ska bokstavligen utrotas.

 

Åsiktsfrihet innebär också att man får ha åsikten att någon som är dum i huvudet är dum i huvudet, och rent av bemöta dumheterna via yttrandefriheten. Dumhet ska med ord bekämpas, inte med censur.

 

Etiskt dilemma - politisk reklam på bloggen

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska byggnadsnämnder gillar inte balkonger...

 

Fast i Schweiz gillar man balkonger... 

 

Image0005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter ”Attefallshuset” – nu ska Boverket utreda balkongerna

 

På torsdagen ger civil- och bostadsminister Stefan Attefall Boverket i uppdrag att utreda ytterligare undantag i plan- och bygglagen.

 

 

 

 

Ledarna i Äckel-kuriren är ju vanligtvis inga plus-are...

 

Orsaken till att ledare om skolan ska vara plus-ade är naturligtvis en medveten strategi...

 

Image0006

 

Maktens medielakejer dubbelspelar och vilseleder...

 

Lobbar och styr informations-flödet med plus-tjänsten...

 

 

Olyckor, mord och dråp... förhärligande av makten... lyckoslanten blir oplus-at

 

Maktens tillkortakommanden blir plus-ade...

 

 

 

Image0005

 

Småskolorna behövs för ett växande Flen

De små skolorna i Mellösa och Sparreholm måste ses som del i en strategi för Flens kommuns utveckling.

 

 

Makten vilseleder om skolresultaten

 

 

 

 

fre 5 sept 2014

 

 

Den häpnadsväckande småskole-matematiska verkligheten...

 

Tokkomplext bullshit för att beskriva enkla

självklarheter... klasser ska variera i storlek...

 

10-15 i småskolan, 15-20 på mellanstadiet, 20-25 på högstadiet och 25-30 på gymnasiet...

 

Man måste kunna läsa förstås när man kommer till mellanstadiet annars blir man kvarsittare...

 

"Diskussionen om lärartätheten i skolan är också intimt förknippad med en annan högaktuell fråga, nämligen lärarlönerna. För en given lärarkostnad kan satsningar göras antingen på högre löner till ett mindre antal lärare eller genom lägre löner till ett större antal lärare."

 

 

Fler lärare ingen garanti för resultat

 

Sverige, som utmärker sig med att ha en hög lärartäthet i skolan, ska nu satsa på ännu fler lärare.

 

 

 

Jag vill smäda hela överheten... Det säger Roy Andersson...

 

Det är allas vår stora sorg, att det verkligt medmänskliga i botten av oss alla förträngs i kommersialismens namn...

 

Samhället blir mindre och mindre solidariskt. Man uppmanas att tänka på sig själv...

 

...göra vinst av sig själv, vara sin egen lyckas smed, gärna genom att trycka ner andra...

 

"Språket räcker liksom inte längre till. Språket räcker inte till för att skapa förståelse och totalkommunikation. Därför tycker jag att den visuella skildringen av människan, berättar mer än ordet."

 

 

Regissören Roy Andersson retar sig kraftigt på alla med makt över människor

 

Roy Anderrson tävlar på Venedigfestivalen med sin nya film ”En duva satt på en gren och funderade på tillvaron”.

 

 

 

 

 

 

 

Systemet med representativ demokrati fungerar inte...

 

...om det blir en fortlöpande krympande krets som tar över den politiska makten.

 

Nu handlar det om att ett, snart mikroskopiskt fåtal, tar över den politiska makten i vårt land och att deras egenintressen blir större och viktigare än politiska ideologier och landets eller kommunernas bästa. Vi får inte längre de politiker som vi förtjänar, för vi har inget val; vi får de politiker som tvingas på oss, som vi är tvungna att välja mellan.

 

Vi får inte chans att rösta fram de vi vill ha

 

Vi får inte de politiker vi vill ha, för vi får aldrig en chans att rösta på dem, de kommer aldrig upp på någon vallista.

 

 

Korrekta beslutsunderlag...

...inte i EU och Flen inte...
 

I en demokrati bör allmänheten och media ha tillgång till den information som är relevant för de politiska beslut som fattas...


Att de folkvalda själva får tillgång till de beslutsunderlag som finns är ju...

 

...en grundläggande förutsättning för att de skall kunna utföra sitt arbete och representera folket... självklart kan tyckas...

 

 

"Så där håller det på hela jävla tiden. EU är marinerat i en kultur av hemlighetsmakeri, mygel och back room deals. EU-apparaten har inget intresse av att folket skall lägga sig i. Och man motverkar att de folkvalda (som i slutändan förväntas ge besluten något slags demokratisk legitimitet) får information och möjlighet att påverka det som sker i tid."

 

EU:s hemlighetsmakeri stryper demokratin

 

 

 

 

Centraliserad demokrati blir med tiden chefsstyre och expertstyre...

 

Fritänkande människor förstår att vägen tillbaka mot en enklare decentraliserad stat är stängd...

 

Byråkratin växer alltid i en demokrati... tills dess slukhålen öppnar sig... många små... 

 

Alternativa statsskick som den schweiziska skulle ju kunna diskuteras åtminstone... 

 

 

"Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den politiska makten i en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament."

 

"Även om begreppet demokrati oftast används i kontexten av politiska stater används det också inom privata organisationer, då ofta med hänsyftning på att alla närvarande har rösträtt. I det sammanhanget kontrasteras demokrati ibland mot chefsstyre eller expertstyre."

 

Demokrati – Wikipedia

 

Schweiz – Wikipedia

 

 

 

 

 

tors 4 sept 2014

 

 

Centralisering... decentralisering...

 

Skulle centralisering vara demokrati... naturligtvis inte...

 

 

"Byråkratin växer alltid i en demokrati. Den kan inte gå i konkurs eftersom den har beskattningsrätten och våldsmonopolet. Det finns hur många tänkare som helst som har beskrivit fenomenet. Byråkratier har också en tendens att skikta sig, skapa flera nivåer med olika lönegrader och prestige. Tillsammans med de ständigt ändrade regelverken blir byråkratin på det viset ogenomtränglig för medborgaren."

 

 

"Schweiz, är ett mycket decentraliserat land. Man har exempelvis även i modern tid löst motsättningar mellan folk och språkgrupper genom att låta dem få varsitt eget självstyre, efter folkomröstning naturligtvis. Den schweiziska lösningen är alltså inte mer centralstyre, utan mer decentralisering. Låt dem som trivs tillsammans, verka tillsammans, och låt dem slippa verka med dem de inte trivs med. Ganska självklart, egentligen."

 

 

Demokrati – Wikipedia

 

Bortom demokratin, 1

 

Bortom demokratin, 2

 

Bortom demokratin, 3

 

 

 

 

 

 

En storbonde som är för tjock i den bonnska ärtsängen... 

 

Övervikten är förstås självvald... men det är svårt att komma till, klagar han...

 

 

"Det är väldigt många bra medarbetare inom landstinget och det finns resurser men det är flödena som inte fungerar. Det är frustrerande både för patienter och personal. Det handlar om tillgänglig vård. Vi har bra vård men det är svårt att komma till, sa Björn Zetterqvist."

 

 

Maktens språk i Flen

 

Björn siktar på landstinget

 

 

 

 

 

Fläskfior som inte förstår...

Vissnande narcisser i Flen...

 

Försoffningen, lunkandet, förslöningen, förlamningen, stagnerandet, fördumningen...

 

Naturligtvis påverkas även skolan liksom hela den ofantliga sekten i Sörmland...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bottenplaceringar för länets skolor

 

Så placerar sig länets kommuner:

Förra årets ranking inom parentes.Image0005

106 Nyköping (130)

124 Strängnäs (286)

132 Trosa (120)

151 Oxelösund (197)

162 Eskilstuna (211)

276 Flen (267)

278 Katrineholm (263)

285 Gnesta (182)

287 Vingåker (289)

 

 

 

 

 

 

 

Läsa, skriva och räkna... 

Så jävla enkel är åtminstone småskolan...

 

Läsa, läsa, läsa... Räkna, räkna, räkna...

 

 

 

 

Skolämnen i Sveriges grundskola

 

Kristina Lohman är en utsocknes teknokrat!

 

Kristina Lohman är en förolämpning mot barnen!

 

 

 

 

 

ons 3 sept 2014

 

 

Sickna lögnaktiga swingpjattar... 

 

I och med att vi har varit många partier som ska samarbeta, säger Jan-Erik Larsson...

 

 

Image0005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tycker att vi har gjort ganska bra ifrån oss

 

Jag tycker att vi har gjort ganska bra ifrån oss i och med att vi har varit många partier som ska samarbeta, säger Jan-Erik Larsson (S).

 

 

 

 

 

Äckel-kuriren förtjänar att dö... 

 

Särskilt lokalblaskan i Flen...

 

Media i Sverige förtjänar att dö

 

Vi stagnerar och hoppas att någon ska komma och rädda oss.

 

 

 

 

Nu är det ju inte sjukvårds-personalens kompetens som brister i Sörmland... 

 

Den är nog inte sämre än på andra håll men fårskocksmentaliteten präglar sörmlänningen...

 

Försoffningen, lunkandet, förslöningen, förlamningen, stagnerandet, fördumningen...

 

Naturligtvis påverkas även sjukvården liksom hela den ofantliga sekten i Sörmland...

 

 

"Men hade den skenbara tryggheten gjort Hyltinges bönder försoffade? Hade det monotona lunkandet hemmet-herrgården-hemmet blivit förslöande. Hade dagsverkena på herrgården förlamat initiativkraften? Vad än orsaken var, så hade en stagnation inträtt. Ett dödläge som de berörda inte förmådde bryta."

 

 

 

 

 

Kanske tekniken kan hjälpa... 

 

Men varför göms "mejla Landstinget Sörmland" undan...

 

Image0005

 

 

 

 

 

Klicka på 1177 Vårdguiden...

 

Image0006

 

 

 

 

 

E-tjänsterna är nog inte så tokiga...

 

 

Image0007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som alla förstår måste vårdkontakterna vara sekretessbelagda... inloggning krävs då förstås...

 

 

Image0008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man loggar in via en e-legitimation och ett lösenord...

 

 

Image0009

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryck på "Jag legitimerar mig" och man är inloggad ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakten med vårdapparaten i Sörmland är upprättad...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till slut kommer man till rutan "Anledning till kontakt"... det var ju dit man ville...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollar man sen i Inkorgen får man en bekräftelse på det meddelande man skickat...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tis 2 sept 2014

 

 

Herrgårdsadeln och den politiska

pseudoadeln trivs ihopa... 

 

Inte så konstigt att sossar och moderater trivs med varann mitt i Sörmland...

 

 

"I gårdagens överhetssamhälle styrde adeln, i dagens demokrati sitter den politiska adeln vid makten. Nu som förr gäller det att födas i rätt familj, gifta sig med rätt partner och placera sig själv i de rätta nätverken. I partierna och deras närstående organisationer utgör börd, släktskap och personliga kontakter ett socialt kapital som jämnar vägen till både politiska jobb och höga chefsposter i förvaltningen."

 

Anders Isaksson

 

 

 

 

 

Medborgarn kommer nog aldrig att bli en riktig libertarian...

 

Så många ord när man bara vill ha en mindre komplex stat...

 

 

Ordning och anarki

 

 

 

 

 

 

Man måste förstå att det finns andra krafter än dom humana...

 

Säg den mänskliga kris som finansbranschen inte kan tjäna pengar på...

 

När vi i Sverige talar om att öppna våra hjärtan talas det på Wall Street om att öppna fängelserna...

 

 

Wall Street jublar över flyktingström

 

 

 

 

 

 

Mycke lurendrejeri är det i den kommunala vattenhanteringen...

 

Här flyttas det pengar, den saken är klar...

Översvämningar: Slarv, dålig stadsplanering eller klimatförändringar?

 

Sparreholmarns VA

 

 

 

 

mån 1 sept 2014

 

 

Med privatchafför till Uppsala... 

Och den goda vården på Akademiska...

 

Hela dan gick åt... fast då ingick besök på Botaniska trädgården... och självplock av dillkronor... och lunch på ... och...

 

Hur det gick på sjukhuset... jodå, cancern förefaller vara under kontroll...

 

Det blir till att fortsätta dopa sig med knark-sprutan Interferon... det förefaller som om knarket håller stånd mot carcinoiden...

 

 

En auktoritet tog emot... en fd superchef som avslutar onkologkarriären med att återgå till läkarrollen basic... cirkeln sluts... mycket bra, inga frågor blir obesvarade...

ord och inga visor...

 

Interferon är ett naturligt förekommande protein, producerat av kroppens celler som svar på attacker av virus, maligna celler samt mot intracellulära parasiter. Interferon tillhör den typ av signalmolekyler som kallas cytokiner...

 

Med hjälp av bioteknologi har det blivit möjligt att tillverka syntetiskt interferon, vilket används som behandling vid en rad sjukdomstillstånd...

 

En anekdot från besöket... för länge sen när det syntetiska interferonet introducerades på marknaden testdopades elitidrottsmän med ämnet... Avsikten var att skydda idrottsmännen från infektioner och förkylningar under tävlingssäsongen...

 

Många biverkningar blir det emellertid av interferon... den mest besvärliga är extrem trötthet... tröttheten passade naturligtvis illa med idrottmännens maxprestationer på tävlingsbanan... försöksverksamheten avslutades därför av förklarliga skäl...

 

 

Botaniska trädgården, Uppsala – Wikipedia

 

Emma Grön - Krog & Café

 

Varför finns det inte fler vägkrogar av den här sorten...

 

 

 

 

 

Medborgarn glömde själva prologen på onken...

 

Välkomsthälsningen från syrrorna på expeditionen... heeeej T..... du är fräsch som vanligt... dom kan konsten att fjäska...

 

För helvitte tjejer... snacka om fräsch när man gått med kateter i snoppen under ett helt år... prostataproblem förstår ni...

 

Dom skulle hyvla av den, lovades det för ett år sedan... fast dom hade inga urologkirurger i Sörmland... så dom brände sönder den istället... det gick åt skogen...

 

Dom är inte kloka i Eskilstuna, intygade syrran som handlagt Medborgarn i femton år... det händer mycket konstigt på Mälarsjukhuset intygade en annan... en tredje nöjde sig med att fnissa och titta in i datorn...  

 

Akademiska sjukhuset i Uppland är ingen större beundrare av Mälarsjukhuset i Sörmland... fast det är ju ingen nyhet förstås... 

 

 

 

 

Fortsättning